Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram"

Transkript

1 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

2 Design og produktion MONTAGEbureauet ApS Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg Foto Fotograf Michael Jensen Foto omslag Colourbox Redaktion EUDP, Majken Salomon Hess Ansvarlig redaktør EUDP, Morten Nordahl Møller ISBN: ISBNwww: CO2-neutral produktion CO 2 -udledningen ved produktionen af denne brochure er neutraliseret ved at støtte klimaprojekter, der resulterer i en tilsvarende CO 2 -reduktion Tryk Kailow Graphic A/S Papirkvalitet Cocoon Silk

3 Højeffektive varmepumper. Omsætning af biomasse og affald til olie. Varmeudnyttelse i solceller. Byggeklodsløsninger til opstilling af vindmøller. Fejemaskiner drevet af brændselsceller og en Smart Gridopkoblet by. Vi præsenterer her et lille udpluk af de knap 400 projekter, som vi indtil nu har støttet i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Projekterne udvikler vidt forskellige teknologier, der bidrager til at gøre Danmarks energiforbrug effektivt, miljøvenligt og uafhængigt af fossile brændsler. Samtidig udvikler projekterne danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. På vores hjemmeside energiteknologi.dk kan du få en oversigt over samtlige projekter, vi har støttet. Danmark har gode styrkepositioner på det energiteknologiske område. Vindkraften er legendarisk. Danske brændselscelleproducenter er blandt verdens førende. Vi har en solid tradition for energieffektiv teknologi og for at udnytte biomasse og affaldsressourcer til energiformål. Vi har mange små og mellemstore innovative virksomheder, et højt uddannelsesniveau og frugtbare netværk mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Samtidig er en række storskala testfaciliteter kommet til gennem Green Labs DK-programmet. Klimaudfordringen og den øgede konkurrence om energiressourcerne har sat udvikling af ny energiteknologi meget højt på den globale dagsorden. Verden over investeres milliarder af dollars i nye teknologier. Derfor er det en stor udfordring at bevare og udvikle vores styrkepositioner. Vi skal til stadighed stramme os an. Blive endnu bedre til at nå hele vejen fra den gode idé til det salgbare produkt. Blive bedre til at finde veje ud til de globale vækstmarkeder uden for Europa. Heldigvis er det en udfordring, som jeg kan se, at vores ansøgere med stort engagement tager op. Det er positivt at konstatere, at så mange virksomheder gerne vil bidrage med både ideer, knowhow og medfinansiering. I denne brochure kan man få et indtryk af deltagerne i programmets projekter. EUDP har 400 millioner til rådighed i Jeg håber, at rigtig mange virksomheder og organisationer vil drage nytte af denne støttemulighed og bidrage til at skabe grøn vækst. Torkil Bentzen Formand EUDP

4 Én times solfangerenergi dækker 24 timers forbrug af både el til køleskabet og badevand til hele familien El og varmt vand fra én solfanger Først varmer den vandet op. Når huset har nok vand, begynder den at producere el. Alt sammen ved hjælp af ren solenergi. Og alt sammen udviklet af danske virksomheder, der måske er på vej til at placere Danmark i solenergiens absolutte elite. 5,36 3,58 Projekt: Udvikling af hybrid-solfanger, der integrerer egenskaberne fra solfanger og solceller i samme enhed. Budget i alt: 8,94 mio. kr. Egenfinansiering: 3,58 mio. kr. EUDP-tilskud: 5,36 mio. kr. Periode: Juni 2012-juni 2014 Idéen er at krydse en almindelig solfanger (der producerer varmt vand) med en solcelle (der producerer el) ved at integrere nogle særlige termo-elektriske generatorer. PowerPipe udnytter det naturfænomen, at når to typer metal berører hinanden, opstår der en spændingsforskel, når metalkombinationen er varm på den ene side og kold på den anden. Risø har fundet en metalkombination, som optimerer spændingen, og i projektet vil vi dokumentere, at hybrid-solfangeren på denne måde kan producere strøm af overskudsvarme lover Niels Lindeburg, der forventer, at hybrid-solfangere kan forsyne en husstand med 80 % af det varme vand og 50 % af elforbruget. BILLIG OG 100 % GRØN SOLENERGI Når det bliver meget varmt, stopper en solcelle sin elproduktion for at køle lidt af. Den hybride solfanger arbejder til gengæld konstant og omsætter løbende overskudsvarme til strøm, der kan sendes tilbage til elnettet. Virkningsgraden er helt oppe på %, hvilket betyder, at når 1 m 2 panel på en typisk solskinsdag producerer 1000 W, bliver de 800 W overført direkte til varmt vand. Samtidig koster det hybride solpanel kun % af to separate anlæg til hhv. el og vand, tilbagebetalingstiden er kortere og så kan forbrugeren nøjes med ét panel. Når testen af den første hybridsolfanger i fuld skala er afsluttet, vil vi have dokumentation for det kommercielle potentiale. Sol som energikilde vil kun vokse, så når vi kan lagre solenergi og omsætte den til både varmt vand og el, kan vi på verdensplan opnå en kæmpe CO 2 -besparelse understreger Niels Lindeburg, direktør i Power Pipe. FRA DANSK IVÆRKSÆTTER TIL INTERNATIONAL TRENDSÆTTER? Niels Lindeburg er et godt eksempel på en iværksætter, der havde mod til at tro på sin idé, som nu er på vej til at blive omsat til vækst, arbejdspladser og et teknologisk forspring til Danmark. Jeg kontaktede Jørgen Mads Clausen fra Danfoss for feedback på ideen, og da jeg hørte om EUDP-midlerne via Væksthuset, samlede jeg et godt hold. Vi formulerede en grundig og 100 % dokumenteret ansøgning. EUDPs seks evaluatorer, som er Top of the Pops inden for solenergi, gav projektet gode ord med på vejen, og EUDPs bestyrelse gav os kvalitetsstemplet ved at støtte med midler, der sikrer projektets kvalitet, fremdrift og samarbejde. På verdensplan er der kun 3-4 stykker, som kan det samme, så det gælder om at komme først til mølle, hvis vi skal erobre markedet. PowerPipe har født ideen, DTU bidrager med viden og dokumentation, Danfoss leverer køleenheden, Batec Solvarme A/S producerer og sælger og demonstrationen af hybrid-solfangeren følger en præcis simuleringsplan til Pberegning af sparet CO 2.

5 Vi regner med, at vores olie kan produceres ca. 40 % under markedsprisen for råolie 6,33 4,64 Projekt: Hydrofaction TM omdannelse af lavværdige råvarer til værdifuld syntetisk råolie. Budget i alt: 10,97 mio kr. Egenfinansiering: 4,64 mio. kr. EUDP-tilskud: 6,33 mio. kr. Periode: Mar til dec Råolie fra biomasse og affald På Aalborg Universitet står der et testanlæg, som ved høj temperatur og højt tryk omdanner organiske restprodukter til syntetisk råolie i en simpel, effektiv og CO 2 -neutral proces, der i løbet af få år kan give teknologien et internationalt markedsgennembrud. Pengene fra EUDP er fundamentet for det offentligt-private samarbejde mellem Steeper Energy og universiteterne, som har givet optimale rammer for at teste en ny teknologi på det mest avancerede anlæg af sin art i verden. Så EUDP kan vise sig at være katalysatoren for et grønt gennembrud i transportsektoren pointerer Steen Brummerstedt Iversen, teknisk direktør i Steeper Energy, der har kopieret naturens teknik og producerer olie ved hjælp af højt tryk og høj temperatur. FRA ORGANISKE RESTPRODUKTER TIL OLIE PÅ UNDER EN HALV TIME I klodens undergrund tager det millioner af år. Vi laver olie på mindre end en halv time! Nyheden er, at vi nu arbejder ved 400 C og et tryk på 300 bar, og samtidig tilsætter vi færre ingredienser end i tidligere anlæg, hvilket forbedrer både energieffektiviteten og oliekvaliteten. Vores olie kan bruges direkte i kraftværker og kompressionsmotorer eller raffineres til transportbrændsel. I dette projekt regner vi med at dokumentere: 1) At syntetisk råolie fra biomasse og affald, som fx halm, flis, grene, blade, gylle, spildevandsslam og alger, har høj kvalitet og brændværdi. 2) At prisen er konkurrencedygtig med konventionel olieproduktion. Målet med projektet er at designe og evaluere økonomien i et kommende fuldskala-demonstrationsanlæg, og min vurdering er, at vi om tre til fem år er klar til international kommercialisering. Teknologien kan bruges overalt i verden, og anlæggene kan bygges der, hvor de organiske restprodukter findes. Slutproduktet er 15 % råolie + 85 % vand, der kan bruges til vanding + lidt aske, der kan bruges som gødning forklarer Steen Brummerstedt Iversen. 1 MIO. TONS ORGANISKE RESTPRODUKTER SPARER TONS CO2 Der er både penge og miljøgevinst i affald. Et anlæg med en kapacitet på 1 mio. tons kan via produktionen af syntetisk olie spare tons CO 2 -udledning om året. I Danmark producerer vi årligt 200 PJ (Petajoule) organiske restprodukter. Hvis det alt sammen blev brugt i vores produktion, kunne vi udvinde tønder syntetisk olie pr. dag, hvilket svarer til næsten 50 % af den råolie, vi henter op fra Nordsøen. Markedsprisen på traditionel Nordsø-råolie er i dag ca. 100 $ pr. tønde, og på et fuldskala-anlæg forventer vi, at vores procesøkonomi er så god, at vi kan producere til $ pr. tønde. S Steeper Energy A/S: Hydrofaction teknologien, bygning af testanlæg, forsøg med forskellige biomasser i testanlæg, design af fuldskala-anlæg. Aalborg Universitet: Laboratorietests af forskellige biomasse- og affaldsstrømme, har købt testanlægget. Århus Universitet: Laboratorietest af forskellige biomasse- og affaldsstrømme og olier. Ingeniørfirmaet Aplica: Pumpekoncept, tegningsassistance.

6 Jo bedre vi bliver til at styre forbrug og produktion, jo grønnere bliver husstandens el Smart idé eller grønt kvantespring? 43,75 56,14 Projekt: Udvikling og test af en markedsbaseret, intelligent Smart City energi-distributionsplatform i fuld skala. Budget i alt: 99,89 mio. kr. Egenfinansiering: 56,14 mio. kr. EUDP-tilskud: 43,75 mio. kr. Periode: Dec til dec Smart City Kalundborg er et pilotprojekt, der skal muliggøre den grønne omstilling ved at styre balancen mellem forbrugt og produceret energi uden at overbelaste energi-infrastrukturen. Styringsredskabet er en avanceret IT-platform, og nøglen til succes er forbrugerne. Den fagre nye verden kan flytte ind i dit hus allerede nu hvis du altså bor i Kalundborg. Med et solidt rygstød i form af teknologi, viden og økonomi forvandler Kalundborg sig til et testlaboratorium for energiteknologier i international klasse. Det er første gang, slutbrugerne bliver inddraget på denne måde i et såkaldt Smart Grid projekt, der handler om at gøre energien så grøn som overhovedet mulig ved at etablere et samspil mellem forbrugernes adfærd, intelligent energidistribution og produktion af energi såvel centralt som decentralt. DET BLIVER EN KULTUR- OG ENERGIREVOLUTION Kristina Fløche Juulsgaard er udviklingschef hos SEAS-NVE, som er den ansvarlige partner i konsortiet. SEAS-NVE er blandt Danmarks største udbydere af energi. Derfor har vi et stort ansvar for trygt og sikkert at integrere vedvarende energi i forsyningsnettet, så vi kan gøre vores for at nå Danmarks mål om et energisystem baseret på 100 % vedvarende energi i Den løbende omstilling til grøn energi vil ændre markedet for handel med energi markant, og det samme vil ske med danskernes bevidsthed om at bruge energien rigtigt. Den vigtigste opgave bliver at gøre gevinsten både i kroner og sparet CO 2 synlig for den enkelte forbruger, så den nye, grønne energi-verden ikke bliver et kulturchok men en positiv kulturrevolution, som folk kan se perspektiverne i. Derfor er kommunikation et af de højest prioriterede elementer i projektet. DET DANSKE VEJR ER EN JOKER Jo mere vedvarende energi vi bruger i energiforsyningen, jo sværere er det at planlægge produktionen, og derfor svinger prisen på produktion af energi i takt med, at solen skinner, og vinden blæser. Ingen er herre over vejrudsigten for næste måned, men til gengæld kender vi mønstret i folks energiforbrug. Det er den viden, vi bruger til at udvikle og opbygge en IT-platform, som etablerer dialog mellem slutbrugere, leverandører og distributører af energi. Resultatet bliver en helt ny markedsplads, hvor vi kan fortælle præcis, hvornår på døgnet forbrugerne kan købe den billigste energi. Samtidig gør vi det nemt for folk at flytte deres forbrug fra dyr til billig energi og dermed skåne både elregningen og klimaet. SMART SPROG OG EN SNILD GØR-DET-SELV OPKOBLING I pilotprojektet får bl.a. private husstande mulighed for at afprøve et Smart Home kit med et PC-program og nogle særlige stik, som sættes i alle stikkontakter. Og vupti, så er huset koblet op på platformen og taler Smart City sprog med resten af byen. Helt enkelt, billigt og smart, fordi forbrugeren nu kan styre sin el, varme og gas og selv bede systemet om automatisk at flytte forbruget efter, hvornår det er billigst og grønnest at købe energi. Hver enkelt energienhed, lige fra det private køleskab til industriens produktionsanlæg, skal kunne tale sammen hen over IT-platformen. Visionen er et samfund i fuldstændig energi-balance, hvor al dialog og udveksling af energi foregår hurtigt, smidigt og fuldstændig fleksibelt. Så derfor er der rigtig mange puslebrikker, der skal finde deres rette plads med IT-platformen som bindeled understreger Kristina Fløche Juulsgaard. Pilotprojektet skal dokumentere de kommercielle perspektiver ved at afdække, i hvor høj grad forbrugerne kan og vil flytte

7 deres energiforbrug, og samtidig skal vi demonstrere, hvor nemt det er at samle og styre den frigivne energi via platformen og give plads til endnu mere vedvarende energi i systemet. ENERGI ER EN STÆRK OG INTERNATIONAL VALUTA Smart City i Kalundborg vil udnytte synergien mellem alle vedvarende forsyningsmuligheder lige fra sol og vind til varme, affald og spildevand. På verdensplan er der mange prestigefyldte Smart Grid projekter, men vores kan blive rollemodel, fordi involveringen af forbrugerne er så høj og foregår på 100 % markedsmæssige vilkår. I stedet for kun at være et teknisk projekt har vi trukket Smart Grid ned i øjenhøjde og flyttet fokus over på kundernes adfærd. Mit succeskriterium for projektet er at få kunderne til at tage stilling og forholde sig til værdierne i at kunne købe og sælge energi plus være fleksible i deres forbrug. Hvis vi kan skabe en handelsplads for fleksibel energi, tror jeg på, der er et stort kommercielt potentiale for alle partnere i Smart City konsortiet. Vi etablerer bl.a. en testkundeklub og websitet for at stimulere borgernes involvering og motivation lover Kristina Fløche Juulsgaard. Medvirkende: SEAS-NVE Holding (projektleder), Kalundborg Kommune (værtsby), Dansk Energi, Spirae ApS, Schneider Electric, ABB, Danfoss, GridManager, Clever, CleanCharge, MDong, GaiaSolar, SEAS-NVE Net, SEAS-NVE Strømmen.

8 Mio. kr. TILSAGN FORDELT PÅ TEKNOLOGI Bioethanol, 2G Anden 3 % Biomasse Brændselsceller og brint Bølgekraft Energieffektivisering Fossile brændsler FORDELING AF TILSKUD PÅ VIRKSOMHEDSTYPE Sol Systemintegration, (el, lagring, fj.v. mv.) Privat virksomhed 86 % Vindkraft Øvrige Myndighed 1 % Universitet 12 % FORDELING AF TILSKUD PÅ VIRKSOMHEDS- STØRRELSE Lille 38 % 3,58 Mio. kr ANSØGT TILSKUD OG BEVILLING Mellem 5 % Stor 57 % Ansøgt projekttilskud 2010 Bevilling

9 EUDP EUDP-støtte kan hjælpe dig i mål med nye energiteknologiske løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse, styrker forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. HVEM KAN SØGE? Private virksomheder, offentlige virksomheder og videninstitutioner. HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL? Forskning, udvikling og demonstration frem til markedet inden for alle typer energiteknologi. Fokus er på kommercialisering af innovative teknologier og løsninger til effektiv energianvendelse, vedvarende energi, lagring og konvertering af energi. HVOR MEGET KAN DU FÅ? EUDP tilstræber en egenfinansiering på 50 %, men den endelige vurdering afhænger af deltagerkreds og hvor tæt, projektet er på det kommercielle marked. HVILKE KRITERIER SKAL DIT PROJEKT OPFYLDE? Energimæssig og teknologisk vurdering: Projektet skal understøtte den politiske målsætning om 100 % uafhængighed af fossile brændsler i 2050 Projektet skal repræsentere en innovativ teknologisk udvikling Projektet skal være velafgrænset, teknisk realistisk og med gode perspektiver i forhold til skalering og replikering Søg EUDP Hvis du har en idé til en innovativ energiteknologisk løsning, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark Hvis du er langt med projektets forskningsmæssige grundlag og skal i gang med at udvikle og demonstrere den nye teknologi Hvis du har en plan for, hvordan, hvornår og hvor løsningen skal markedsføres Hvis du har private investorer og partnere, der vil finansiere over halvdelen af projektet og kommercialisere projektets resultater Få mere information på Kommerciel vurdering Der skal foreligge konkrete planer for markedsmæssig udbredelse, og projektet skal have betydeligt markedspotentiale inden for en tidshorisont på maks. 3-5 år efter afslutning Projektet skal omhandle en konkurrencedygtig, patenterbar teknologi med veldefineret kundesigte og eksportmuligheder Projektet skal bidrage til at skabe økonomisk vækst og danske arbejdspladser Organisering, samarbejde og videndeling Der bliver lagt vægt på samarbejde og projektdeltagere fra relevante dele af værdikæden, og projektet skal bidrage til videndeling og videreudvikling af energiteknologiske miljøer Projektdeltagerne skal repræsentere relevante kompetencer herunder forretningsmæssige, forskningsbaserede og industrielle kompetencer Tilskyndelsesvirkning Det skal sandsynliggøres, at et tilskud øger omfang, udstrækning eller tempo af projektdeltagernes indsats set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte

10 Ved at øge tårnhøjden fra 80 til 125 meter reduceres kwh prisen med op til 25 % Kilde: Elforsk, Sverige Mobile byggeklodser giver medvind 2,50 3,24 Projekt: Udvikling, fremstilling og test af en mobil samleenhed til lokal produktion af høje vindmølletårne boltet sammen af stålsegmenter. Budget i alt: 5,74 mio. kr. Egenfinansiering: 3,24 mio. kr. EUDP-tilskud: 2,50 mio. kr. Periode: Maj 2011 til maj 2012 EUDP støttede Andresen Towers A/S, da de testede prototypen til en montageenhed, der kan bygge segmenttårne til vindmøller på opstillingsstedet. Teknologien bestod, og resultatet er medvind til Andresens produktion og billigere vindenergi. I jagten på at omsætte mere og mere vind til elektricitet bliver mølletårnene højere og højere og vingerne længere og længere. Jo højere man kommer, jo mere vind har møllen at arbejde med, fordi der er mindre turbulens og vinden både er mere stabil og blæser med højere hastighed. 10 % mere vind giver 30 % mere output fortæller Tom Andresen, administrerende direktør i Andresen Towers A/S. Det store problem er transporten. Vejsystemet sætter ganske enkelt en øvre grænse for, hvor høje vindmølletårne man kan transportere. Derfor begyndte vi at arbejde med andre parametre. Hvordan kunne vi forenkle infrastrukturen? Og hvordan kunne vi forbedre teknologien? MEKANO-SÆT MED 300 TONS BYGGEKLODSER AF STÅL Et tårn har typisk 9-11 ringe, som hver består af byggeklodser, der bliver samlet med bolte. Det er vigtigt, at vi konstant leverer ens, høj kvalitet. Derfor er der udformet en enkel, præcis og idiotsikret monteringsvejledning, så alle brikker finder deres nøjagtige plads i puslespillet lover Tom Andresen. Vores tårne fremstilles i højder over 100 meter og har ved jorden en diameter fra 7 meter og opefter afhængig af tårnhøjde. Selvom tårnet umiddelbart ser rundt ud, er det rent faktisk mangekantet. Boltene er en nyhed i vindmøllesammenhæng, hvor tårnene tidligere blev svejset sammen. Bolte minimerer risikoen for træthedsbrud. Men først og fremmest betyder samleteknikken, at tårnsegmenter kan transporteres på helt almindelige lastbiler og samles på opstillingsstedet af den mobile samleenhed, der på få timer kan pakkes sammen og flyttes hen til sin næste lokalitet. TIL EKSAMEN HVOR KRAGERNE VENDER OG VINDEN BLÆSER Danmark har en prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre, og det var også her, den mobile montageenhed skulle stå sin prøve. I pilotprojektet skulle vi demonstrere den mobile montagetekniks konkurrencedygtighed praktisk og økonomisk. Vi dokumenterede, at den mobile samleenhed hurtigt og nemt kan samles og flyttes, og at man i løbet af få dage rationelt og sikkert kan samle et segmenttårn svarende til den 99,5 meter høje prototype i Høvsøre. Tårnets top blev produceret på en stationær enhed hos Andresen Towers, hvilket er billigst, da toppen kan transporteres samlet uden brug af specialtransporter. Dermed var vi klar til kommercialisering af en helt ny og konkurrencedygtig vindenergi-løsning: Høje landvindmøller i skovområder. EKSKLUSIV RAMMEAFTALE MED SIEMENS OG 100 NYE ARBEJDSPLADSER EUDP-midlerne har været med til at fremme udviklingen af en gedigen, mobil samleløsning, og det har for alvor givet os fart under vingerne. Teknologisk har vi og Siemens brugt vores erfaringer fra prototypen til at videreudvikle den mobile montageenhed. Der er produceret flere enheder efterfølgende, så det nu er muligt at opstille det ønskede antal tårne, og vi arbejder også på færdigdesign af den samlerobot, som lå på tegnebordet under pilotprojektet. Men det væsentligste er samarbejdet med Siemens Wind Power. De producerer vores mobile samleenhed og har indgået en større rammeaftale. Det har kickstartet os forretningsmæssigt og er baggrunden for vores nye fabrik i Nyborg, hvor vi har m 2 produktions- og lagerareal og beskæftiger godt 100 mennesker.

11 SKY IS THE LIMIT Jeg tror på, at markedet for høje segmenttårne til vindmøller i skovområder er stort. De udnytter vinden bedre, de giver en lavere kwh-pris end de gænse 80-meter tårne, de er billigere og nemmere at transportere, de har en skrotværdi og de kan frem for alt placeres i skove, hvor de ikke generer naboerne. Møllerne er så høje, at de kan stå i hvilken som helst skov uden at komme i karambolage med trætoppe. Men min vurdering er, at vindmølletårne stadig vil vokse sig højere. Teknisk set er det muligt at bygge tårne på 200 meter, men det har affødt et nyt problem: Vi mangler store kraner, der kan løfte segmenter op i den byggehøjde. Så den udfordring bliver det næste skridt i arbejdet for at producere konkurrencedygtige vindmøller, der kan være med til at sænke omkostningerne for produktion af vindkraft. Min mission er at medvirke til at udvikle vindkraft fx via høje landvindmøller i skovområder. Det sikrer skovejeren et merafkast, det sikrer konkurrencedygtige energipriser og det generer ikke naboer til vindmøllen siger Tom Andresen. Andresen Towers A/S: Ejer de patenterede teknologier til segmenttårnet + producerer tårnsegmenterne. Siemens Wind Power: Produktion af vindmøller + montagen med de mobile samleenheder. 2C A/S: Dimensionsberegninger A+ forstudieprojekt af samlerobot til boltsamlingen.

12 Vores særlige membran har en styrke, der giver øget effektivitet og dermed miljøfordele Danmark er i finalen! 5,67 6,16 Projekt: Demonstration og dokumentation af energieffektivitet og kommerciel bæredygtighed for ny anvendelse af brændselscelle-teknologier. Budget i alt: 11,83 mio. kr. Egenfinansiering: 6,16 mio. kr. EUDP-tilskud: 5,67 mio. kr. Periode: Juni 2012 juni 2014 Udviklingen af brændselsceller til det brede, kommercielle marked er i en afgørende fase. Danmark er med i finaleopløbet takket være en unik fødekæde i form af vores stærke samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Dansk brændselscelle-teknologi har især opnået sin internationale styrkeposition, fordi alle led i fødekæden er gode til at samarbejde effektivt lige fra de nørdede kemikere til de fremsynede, kommercielle produktudviklere pointerer Hans Aage Hjuler fra Danish Power Systems, som er blandt de eneste tre virksomheder i verden, der mestrer produktion af en særlig højtemperatur-brændselscelle. Det aktuelle samarbejde med Nilfisk-Egholm og Serenergy er vores mest konkrete og realistiske demonstration af brændselsceller til dato. I projektet demonstrerer vi teknologien på arbejdsmaskiner til udendørs vedligeholdelse og rengøring, og Nilfisk-Egholm udvikler faktisk en helt ny type fejemaskine i den anledning. Hvis brændselsceller skal blive hvermandseje, skal de være mere energieffektive, og prisen skal ned. Så opgaven er at optimere samspillet mellem brændselsceller og køretøjer siger Hans Aage Hjuler fra Danish Power Systems, der gennem de seneste 7-8 år har manifesteret sig inden for produktion af selve brændselscellen, der er kernen i teknologien. Via hårdt arbejde, viden, kompetencer og deltagelse i blandt andet en række tidligere EUDP-projekter, er de i dag eksperter i HT-PEM brændselsceller. HØJ TEMPERATUR OG EN HEMMELIG, GIFTFRI RECEPT Vi producerer de såkaldte HT-PEM brændselsceller, hvilket står for hhv. høj-temperatur og polymer-elektrolyt-membran. Fysisk består brændselscellen af to elektroder og en polymer-membran, og det er membranen, der er hele hemmeligheden bag de unikke egenskaber. Vi har selv udviklet materialet, og vi producerer selv membranerne af en særlig polymer, som er et syntetisk materiale med særlig stor styrke. Den store fidus er, at polymeren kan klare at blive opvarmet til mellem 140 og 180 C. Når vi kommer over 140 C, undgår vi, at brændselscellen forgiftes af kulmonoxid (også kendt som kulilte), der er et restprodukt ved omsætningen af metanol. Vores brændselsceller er altså meget robuste, og samtidig kan membranen holde mange tusinde timer uden at miste sin elektriske ledeevne. Sammen med SP Group A/S har Danish Power Systems bygget et produktionsanlæg, der nu kan producere membraner i større antal. Brændselsceller står på spring til at blive et cleantec-eventyr, for sammenlignet med traditionelle dieselmotorer og blybatterier har de indlysende fordele. En brændselscelle har lang driftstid, forurener ikke, vejer ikke ret meget, kan bruges indendørs og den kan køre på biometanol, der i brændselscellen bliver omdannet til brint. Med brint plus ilt fra luften har brændselscellen alt, hvad den skal bruge for at producere el og varme. NYT PRODUKT, NYE SALGSKANALER OG NYE VÆKSTMULIGHEDER Nyheden i dette demonstrationsprojekt er kombinationen af vores HT-PEM brændselsceller, Serenergys teknik til at stakke brændselscellerne i moduler og de fremsynede produkt- og markedsmuligheder, Nilfisk-Egholm repræsenterer. Sammenlignet med tidligere demonstrationer af brændselsceller forventer vi at dokumentere reduceret energiforbrug, fordi vi nu forbedrer indsugningen af luft, optimerer effektiviteten i de serieopkoblede brændselsceller og forbedrer designet af maskinen. For Nilfisk-Egholm vil det være et helt

13 nyt produkt, og for både Serenergy og os vil det være en åbning af nye salgskanaler. Selvom fejemaskiner til at holde gader, veje og gulve rene er et nichemarked, så er det en ret stor niche. Samtidig vil andre brancher kunne opnå de samme fordele, som er: Reduceret støj-, partikel- og CO 2 -forurening, et arbejdsmiljø uden støj og møg, forretningsmæssige fordele på grund af bedre brændstoføkonomi og fleksibel arbejdscyklus og imageværdi, fordi de signalerer ansvarlighed både socialt og i forhold til klimaet. Derfor kan dette projekt potentielt give os nye markedsmuligheder, kommercialisering af vores brændselscelle og synliggørelse af en viden, som vi kan stille til rådighed for forskere, universiteter og virksomheder i vores fælles kamp for klodens klima. Hvis vi kan producere og demonstrere en rengøringsmaskine i samarbejde med Nilfisk, er det en milepæl i kommerciel udvikling af brændselsceller understreger Hans Aage Hjuler, direktør for Danish Power Systems. Danish Power Systems bidrager med deres unikke HT-PEM brændselscelle, Serenergy A/S produktudvikler stak- og modulteknologien, Nilfisk-Egholm A/S bygger en ny arbejdsmaskine, og Aalborg Universitet dokumenterer demonstra- Dtionen.

14 110 C vil fordoble potentialet, og 180 C vil være revolutionerende Budget i alt: 8.94 mio kr. 6,57 5,57 Projekt: Udvikling og demonstration af ultra-høj-temperatur hybrid-varmepumpe til reduktion af CO 2 -udledning i fødevareindustriens varmebehandling. Budget i alt: 12,14 mio kr. Egenfinansiering: 5,57 mio. kr. EUDP-tilskud: 6,57 mio. kr. Arla sparer CO2 på højtryk Mælk skal pasteuriseres for at dræbe eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier, før det bliver brugt til produktion. Pasteurisering sker ved C, og energieffektivisering af denne opvarmningsproces er vigtig for Arlas energiforbrug. Periode: Feb feb Arla har sat sig som mål, at i 2020 skal koncernens samlede CO 2 - udledning være reduceret med 25 %, og 50 % af produktionsprocessernes energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. Vores varmepumper er et vigtigt led i opnåelse af vores mål. Jo bedre de kan udnytte overskudsvarme fra produktionsprocesserne, jo mindre CO 2 udleder vi ved produktion af mælk, smør, yoghurt og ost til folks morgenborde. Derfor prøver vi nu at udfordre grænsen. Hvor høj temperatur kan en hybrid-varmepumpe baseret på ammoniak og vand nå, hvis vi bruger en højtrykskompressor til at sætte ammoniak under tryk og booster processen med fordampningsvarme fra vand? spørger Poul Erik Madsen. DET AFGØRENDE SPØRGSMÅL: HVOR EFFEKTIV ER VARMEPUMPEN? En ting er at maksimere varmepumpens temperatur. Noget helt andet er, hvor dyr varmepumpen er i drift. Vi definerer varmepumpers effektivitet med den såkaldte COP-værdi, der angiver forholdet mellem forbrugt og produceret energi. Vores nuværende hybrid-varmepumpe, som kan nå 85 C, har en effektivitet på 4,6 COP, hvilket svarer til en CO 2 -reduktion på tons om året. En ultra-høj-temperatur varmepumpe kan potentielt komme op på C, hvilket jo umiddelbart lyder forjættende. Men det mest spændende i projektet bliver at måle effektiviteten ved forskellige temperaturer fx 140, 180 og 220 C, for hvis temperaturen bliver for høj, vil energiforbruget blive så stort, at COP-værdien kommer helt ned på 2,5. Derfor er opgaven at finde den temperatur, der giver den optimale energibalance. Varmepumpen udnytter overskudsvarme i Arlas produktion. Jo højere temperatur den kan generere, jo mere fossilt brændstof kan Arla potentielt spare forklarer Poul Erik Madsen, Energy Manager hos Arla. EUDP-MIDLER HAR ÅBNET DØRE Penge åbner døre, og uden midlerne fra EUDP kunne Arla ikke være kommet i dialog med forskere og teknikere fra DTU og Teknologisk Institut, som er de drivende kræfter i udviklingen af teknologien til vores nye varmepumper. Samarbejdet giver os knowhow, det styrker hele vores produktion, og det giver os større uafhængighed af fossil energi. Jo bedre vi bliver til at udnytte spildvarme, jo mindre CO 2 udleder vi. Klimaeffekten kan ikke altid omsættes til penge, men dette projekt vil også vise, om varmepumpeteknologien kommer til at kaste vækst og arbejdspladser af sig. Projektet er en forlængelse af EUDP-støttet udvikling og demonstration af Arlas 85-graders varmepumpe. Medvirkende: Arla Foods, DTU, Teknologisk Institut, Industri Montage Vest, Process Engineering A/S, Solae Company PDenmark, SPX Anhydro, Hybrid Energy, NTNU.

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Teknologi er nøglen til VE-fremtiden v/ Torkil Bentzen, formand for EUDP Naturgas, Kyoto og VE Dansk Gas Forening 15. november 2007 Scenarier for energirelateret

Læs mere

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 19.06.14 CASES Energi14 Side 1 af 5 Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 67 procent så meget kan der spares på energien ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED-pærer. Mere overraskende

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet KWI 28 03 2012 GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet Om GreenHydrogen.dk aps Etableret i 2007 Ejere: Strandmøllen, Hollensen Energy, Dantherm Power, Nordtec Optomatic, Innovation MidtVest Beliggenhed:

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum: ECOMOTION

Ansøgning til Vækstforum: ECOMOTION Kort sammenfatning Brint og brændselsceller står på tærsklen til kommercialisering og særligt inden for Høj Temperatur PEM brændselscelleteknologi har Danmark en global førerposition og højt markedsmæssigt

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

EUDP STRATEGI

EUDP STRATEGI EUDP STRATEGI 2017-19 I N D H O L D 3-4 Om EUDP 5-9 Strategi 2017-19 - afsæt og rationale 10-12 Vurderingskriterier - effektmål 13-14 Projektopfølgning - profilering 15-16 Internationalt fokus 17 Kontakt

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere