WinPLACE. PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WinPLACE. PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v2.3.2. En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device."

Transkript

1 PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v2.3.2 En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device. Programmet WinPLACE fra firmaet ICT kan bruges til at bestemme, hvad man vil programmere ind i en PLD. Eller rettere, hvad man vil udnytte af de allerede indbyggede muligheder i kredsen. Der er et hav af muligheder, og når en pris på under 20 Kr. tages i betragtning, er det imponerende, hvad mulighederne er. WinPLACE kan bruges til design af et hav af PLD er fra ICT. Den PLD, vi bruger, hedder PEEL 18CV8. Det er programmeringen af en sådan, dette kompendium beskriver. Vha. af programmet kan man mere eller mindre grafisk udvælge de funktioner, der skal udnyttes i kredsen, og fx med boolsk algebra kan man beskrive en funktion for en udgang. PEEL står for Programmable Electric Erasable Logic. 18 angiver det maximalt antal indgange, og 8 de maximale udgange. Da det drejer sig om en 20 pin IC, må udgangene altså også kunne fungere som indgange! Program og dokumentation herfor kan findes på ICT s hjemmeside, I 2005 blev ICTPLD overtaget af Anachips, For at downloade Winplace, skal man angive en masse oplysninger, derfor har jeg lagt en fil til download på min hjemmeside. Download / PEEL / Install Winplace v Beta Dette kompendie opdateres løbende. Er der forslag til retning af fejl, eller forslag til forbedringer, kontakt mig venligst. Dokument-historie: 18/ Revideret. Oktober 06, Sandhedsskema programmering af 18CV8 adderet. 2/10-07, Tilrettet / Valle Udskrevet d Side 1

2 Først lidt generelt om Programmerbar Array Logic. PAL. En del af 18CV8 med AND/OR-matrix og MACRO-celle Udgangene fra hver af de 8 and-gates til højre for matrix-et er ført til en 8-input or-gate. OR-gatens udgang går videre mod udgangen. AND-gatene har 8 inputs. Hver af disse 8 kan programmeres til at have forbindelse til 1 af kredsens input, eller den inverterede input. Det er lidt tydeligere på følgende billede: Udskrevet d Side 2

3 Figuren til højre viser en PAL. Her ses at ORmatrix-et er fast programmeret, og indgangene til AND-matrix-et er programmerbart. Figuren viser en PAL. Bemærk fast fortrådet ORmatrix. Der er kun vist 1 af de mange indgang i and og or-gatene! Her er vist alle AND-gates input, og input til udgangenes ORgate. Udskrevet d Side 3

4 AND-gatene har 8 input, der dog ikke er tegnet. Ligeledes er Output ene med flere inputs. Venstre OR-gates udgang har ligningen AB + A B Udskrevet d Side 4

5 WINPLACE Winplace er beregnet til at udvælge det, i den programmerbare kreds, man ønsker at anvende. Følgende skitse viser en del af IC ens indre. Der ses et input-matrix, og en makrocelle foran hver udgang. Vha. Winplace programmeres med boolske udtryk hvilke indgange, der skal føres til hvilken macrocelle. Macrocellerne kan vha simple museklik konfigureres på et utal af måder, fx helt udelades, så resultatet af den boolske ligning føres direkte til udgangen. WinPLACE er baseret på en gammel DOS-version. Programmet består af 3 del-programmer, Design, Compile, og Simulate. I designdelen bestemmer man kredsens indhold, Compile-delen oversætter til en fil, der vha. programmeringsudstyr kan lægges ind i en PEEL-kreds, og med Simulate kan man tjekke om resultatet af design-delen blev som man ønsker. Når WinPLACE startes, ses et billede af den aktive type PLD. Programmet har valgt en default kreds. Vælg File / New, og vælg 18CV8. Eller man kan selvfølgelig åbne et gemt projekt. Der fås nu et vindue, hvor der øverst ses et grafisk billede af kredsen, kaldet DESIGN_Window, og nederst et tekst-vindue kaldet DESCRIPTION_Window. Udskrevet d Side 5

6 I designvinduet kan man grafisk konfigurere et design. Fx hvad man vil udnytte af kredsen, og hvordan outputbenene skal kobles sammen med kredsens indre. Og man kan tildele inputs og outputs navne, LABELS. I Tekstvinduet angives fx boolske ligninger for hvilke inputs, der skal føre til et outputben. Ligeledes kan der indskrives kommentarer, så designet senere kan genkendes eller genkaldes, hvis man meget senere skal revidere et design. Øverst: Design-Window, nederst Description Window Skillelinien mellem de to vinduer kan flyttes: Vælg Design / Title Herved hoppes automatisk ned i tekst-vinduet til det rigtige sted, titlen på et design kan indskrives. Eller man kan blot i stedet finde det rigtige sted i description-vinduet, og skrive titlen her. Indtast en sigende titel for designet mellem de to apostroffer Vælg derefter Design / DESCRIPTION og lav en beskrivelse af det design, der skal ind i kredsen. Det er blot en beskrivelse, der skal bruges til at huske, hvad det er, kredsen skal bruges til. Udskrevet d Side 6

7 Indskriv tilsvarende også forfatter og dato mellem de to apostroffer på de respektive linier. Man kan enten selv bladre ned i tekstfilen, og vælge det korrekte sted at indskrive data, eller man kan vælge menu-punktet i Design Vinduet. LABELS Næste opgave er at tildele de indgange og udgange, der skal bruges, nogle labels. Dvs. nogle navne, der kan refereres til i boolske ligninger. Input-ben kan fx hedde A, B osv. Og output-ben kan fx døbes O1, O2, --, eller F1, F2 osv. Vælg øverst i designvinduet Design / Label for at starte navngivning af indgange og udgange. Klik på den pin, der skal tildeles et navn. Inden for PIN ene for både indgange i venstre side og indgange, / udgange i højre side ses nogle kasser. De bliver blå hvis musen føres hen over. Klikkes på en, får man mulighed for at indtaste en label, dvs. et navn for signalet på pågældende pin i et vindue øverst til højre på skærmen. I vinduet ses hvilken pin, der er valgt, og der kan indtastes en label, dvs. et navn, for pågældende pin. Ingen labels må være ens. Det er vigtigt, ikke at bruge danske bogstaver.!! Udskrevet d Side 7

8 Eksempel på et design med navngivne pins. Input-benene til venstre og output-benene til højre på IC en har fået Labels. Input og Outputs kaldes IOC s På skærmen ser det ud som fx dette: Det ses, at der før hver output sidder en blok. Denne kaldes for en Macrocelle. Denne kan konfiguration grafisk, blot ved at vælge sig frem. Se herunder. I tekstruden kan nu ses en beskrivelse af pin-numrene med deres tilhørende labels. Også pin ene på højre side kan konfigureres som inputs!! Med Esc forlades Label-mode! Konfigurering af OUTPUT MACROCELLE. Næste step er at konfigurere de forskellige outputs. Imellem GATE-Matrixen og Output ene er der en Macrocelle, der kan konfigureres på forskellig vis. Det sker ved blot at vælge med museklik. Klik på en macrocelle. Herved åbnes den, og man ser et billede af hvordan den er konfigureret. Der er vist et er. Klikkes på en af dem, ændres konfigurationen, eller der fremkommer et blåt valgvindue, hvor man skal vælge konfiguration. Efterfølgende kan resultatet umiddelbart ses. Udskrevet d Side 8

9 Når der klikkes på en macrocelle første gang ses default dette billede: Det ses, at det signal, der kommer fra B, føres ud til udgangen via en styret buffer. Hvis A er høj, føres signalet gennem! Signalet fra B er resultatet af en boolsk ligning, hvori indgangs-labels indgår som variable. ( se senere ) De ved udgangen hedder fra venstre: Output Select, Output Enable Select, og Output Polarity Klikkes på en af dem, kan udgangens konfiguration ændres. De fleste af mulighederne gennemgås i det følgende: Output Select Valg af Output. Skal output til output-pin en komme direkte fra en Ormatrix, ( COMbinatorisk ) eller skal der kobles et REGister, en D-FF ind før outputtet. Her er valgt Com Der står for kombinatorisk, dvs gate-kredsløb. Output kommer direkte fra gate-matrixen. Udskrevet d Side 9

10 Vælges Reg indsættes et register, en D-FF i signalets vej til outputtet. Her er det så nødvendig at definere det signal, der skal føres til D. Clk tages altid fra pin 1. Dette kan ikke ændres. Syncron Preset, og Asyncron clear kan defineres med boolske ligninger. Det sker i teksteditoren. Output Enable: Her vælges, om der fx skal være et Output Enable signal. Vælges I/O kan der defineres en boolsk ligning til at enable output et. Er outputtet ikke enablet, er den tristatet. Dvs. højimpedant. Udskrevet d Side 10

11 Vælges Output Enabled, vil output være enabled hele tiden, hvilket betyder, at signalet fra B føres direkte ud til udgangen. Vælges Output disabled, er outputtet frakoblet. Pin en kan bruges som input! Output Polarity længst til højre kan vælges, om Output til Pin en skal tages direkte eller inverteres. Output direkte Output er inverteret. Feed Back Select Udskrevet d Side 11

12 Med feedback menes, at signalet på udgangene ( kan ) føres tilbage til indgangsmatrixen, og indgå i de boolske ligninger. Med den vælges feedback signalet. Dvs. - Hvorfra skal udgangssignalet, der føres tilbage til matrix-en komme fra. Der er følgende muligheder for at konfigurere feedback. PIN Her er der valgt, at feed back skal komme direkte fra outputpin en. REG Her kommer output fra register-outputtet. Registeroutputtet føres her også til output-pin en. Udskrevet d Side 12

13 OR Det er muligt at bruge D- signalet fra OR-matrixen og føre det retur til matrixen. REG Her er der brugt en D-FF til Feed Back selvom output til pin en er taget fra D-indgangen til FF en. Udskrevet d Side 13

14 Start design Start nu med at vælge en output MACRO-Celle, der har fået en label. Vælg fx viste konfiguration: Dvs. der nu ikke er indsat et register, D-flip flops eller andet i signalets vej fra or-gatematrixen til udgangen. Output-macrocellen er her konfigureret til at tage inputtet direkte fra en OR-matrix og føre det direkte ud til OUTPUT-Pin en. Output O1 signalet føres ligeledes tilbage til matrixet, og kan indgå i boolske ligninger for andre output. Det signal, der nu skal beskrives og føres til udgangen med labelen O1 er i billedet ovenfor vist som B. Efter konfiguration, fører Esc eller højre mus retur til startbilledet. BOOLSKE Ligninger Vha. af Boolske ligninger skal man nu beskrive det signal, der skal føres til udgangen. Alle indgange er i kredsen ført til en matrix. Med en boolsk beskrivelse af udgangen kan WinPlace skabe forbindelser på den rigtige måde i matrixen. I dette eksempel ledes resultatet så direkte til udgangen. Men det kunne også have været ført til D på en D-FF og herved videre til udgangen efter et clocksignal. Udskrevet d Side 14

15 Skitsen viser to af indgangene, her kaldet I1 og I2. Efter en buffer, føres indgangen og også dens inverterede ind i et netværk, en matrix. Dvs. alle indgange har forbindelse til en lodret ledning. De viste krydser skal illustrere, at andgaten til højre ANDer alle de lodrette signaler, hvor der er et kryds. AND-gatene føres så videre til en orgate, og videre til udgangen. ( Evt til en macrocelle før udgangen ) Forbindelserne i matrixen defineres vha. boolske ligninger for OR-gatens udgang. Den viste konfiguration har ligningen: F = I1 I2 + I1 I2. Ligningerne skal foreligge som En sum af produkter. Dvs. få formen Fx F = A B + A C + B C D. ( Alle led, der And es, kaldes produkter. I viste ligning er der 3 produkter.! ) Der er flere input til en macro-celle, der kan, eller skal defineres, afhængig af valgt konfiguration. Clock er altid ben 1 Reset kaldet AR, ( Asynkron Reset )kan defineres som en boolsk ligning, eller blot som en label, altså en pin. Når Reset produkt-term er sand, dvs. høj, vil outputtet af makrocellen blive reset, altså gå lav, asyncron. ( Asyncron vil sige straks!! ) Preset, kaldet SP, ( Syncron Preset ). Når Preset produkt-term er sand, dvs. høj, vil outputtet af makrocellen gå høj syncront, med stigende clock flanke. Boolske ligninger Vælg nu Design / Edit Eqn Dobbelt-Klik på or-gaten til venstre for den macrocelle, der skal laves en ligning for. Orgaten symboliserer or-matrixen! I tekstvinduet hopper tekst-editorens cursor nu ned til det sted i teksten, hvor ligningen skal skrives. Stedet er angivet med pågældende outputs label. Der er i teksten kun vist de input, der er relevant for den valgte Macro-celle-konfiguration: Fx ser det således ud. O3.And = 0; O3.SumB = 0; O3 er den label, der er sat på pågældende output pin. O3 -cellens kombinatoriske ligning er default = 0. I stedet for 0 -et skrives den ønskede ligning. Udskrevet d Side 15

16 Output O3 skal fx være: O3 = A*B : O3.And = 0; O3.SumB = A*B; De tegn, der kan bruges I ligningen er som flg.: Operator Alternativ Funktion Eks. Prioritet ( ) Ingen Logisk organisering 1! / Inverteret /A,!A 2 & * AND A*B; 3 # + OR A+B; 4 $ Ingen Eksklusive OR A$B;!(A$B) 5 I dette eksempel er indgangen til Macrocellen hørende til O1 defineret til at være en AND-funktion af input A og B..COM viser, at der er valgt signal direkte fra det kombinatorisk kredsløb. Beskrivelser af evt. andre output med defineret label kommer i alfabetisk orden i tekstvinduet! Ligningerne kan være længere, fx som følgende: O3.COM = A * B * C * D + A * /B * C * D + A * B * C * /D + A * B * /C * /D; Gem Designet. Først gemmes designet!! Opret et nyt bibliotek til det nye projekt, og vælg et sigende navn til designet.!! OBS, der må ikke være mellemrum I navnet!!!! Kompilering, Se senere. Udskrevet d Side 16

17 Definering af indhold vha. sandhedstabel. I stedet for logiske udtryk kan logikken beskrives med sandhedstabeller. Start et nyt projekt. Vælg 18CV8 Giv input-benene labels, fx A, B, C, og outputbene fx F1, F2 ( Design / Label ) Højreklik returnerer! Herefter vælges Design / Allocate / Truth Table / Add. Giv sandhedstabellen et navn, fx Tabel1 Øverst ses nu følgende knapper: Klik på Input, og vælg de indgange, der skal med i tabellen ved at klikke på felterne i IC en indenfor benene. Klik menuen Output, og vælg de output-macroceller, der skal med i tabellen. Læg mærke til nederste linie, hvor det er markeret, hvad der er med i tabellen som input og output. De valgte input og output er i IC en markeret med et lille mærke, som ses svagt til højre for pin en: Højreklik, og svar yes til at implement changes Nu skal selve sandhedstabellen skrives ind. Altså tabellen, der definerer udgangenes funktion i relation til de valgte indgange. I beskrivelsesvinduet for neden rulles ned til følgende tekst: DEFINE TRUTH_TABLE Tabel1 (A B C -> F1 F2) END; Sandhedstabellen for F1 og F2 skrives ind før END. Det kunne se således ud: Udskrevet d Side 17

18 DEFINE TRUTH_TABLE Tabel1 (A B C -> F1 F2) ; ( sæt bare et antal spaces ind!!! ) ; ; ; ; END; Bemærk: I stedet for at gennemføre ovenstående procedure, kan man blot indskrive ovenstående i kildeteksten. Der kan defineres flere sandhedstabeller, blot de har forskellige navne!! Gem designet, Compiler, og tjek fx output ved en simulering. Fx som følgende: Definer INPUT og output ved blot at skrive i tekstfilen. Ved forsøg, er det fundet, at man, - når man er fortrolig med dette, - direkte kan definere et kredsløb ved at indskrive i tekst-delen. Dette gælder både labels, definering af macrocelle osv. Her følger nogle eksempler på kredsløb defineret med sandhedstabel: Opbygning af tæller Her er beskrevet opbygning af en tæller. Output har fået navnene Q3 til Q0. Afhængig af present state på output, skal tælleren skifte, når der kommer en clockpuls. Sandhedstabellen kan fx defineres som følgende: DEFINE PRESENT = [Q3 Q2 Q1 Q0] NEXT = [Q3 Q2 Q1 Q0] ; Binær værdi af nuværende stadie ; Binær værdi af next stadie. TRUTH_TABLE Tabel2 (PRESENT -> NEXT) Udskrevet d Side 18

19 END; til 8 Dekoder. DEFINE TRUTH_TABLE DECODE 3 til 8 dekoder ( Der må skrives kommentarer efter et anførselstegn.) (C B A -> Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7) > > > > o. s. v. END; Udskrevet d Side 19

20 Compilering og overførsel til IC en. Når alle ligninger er indskrevet, og designet er gemt, kan der kompileres. Dvs. oversættes til kode, der kan programmeres ind i kredsen. Vælg Operation / Compile Herved starter et andet program op. Compile programmet består af 3 vinduer. Øverst til venstre et compile vindue, øverst til højre et error-vindue, og nederst tekst editor vinduet. I Compile-vinduet vælges Compile / RUN Er der fejl, vises dette i kildeteksten. Ret fejl direkte i tekst-editoren, eller gå retur til Design Mode. Der vises en sort rude hvor evt. oplysninger om reducering af ligninger gives. Dette er måske et levn fra DOS-tiden. Vinduet lukkes, og compileringen fuldføres. For at afslutte dette reduktionsvindue automatisk i windows XP, kan man gå ind I Winplace systemmappen. Højre klik på genvejen til dosprogrammet PLREDUCE. Vælg Egenskaber / Program og sæt hak i Luk ved afslutning, og tryk anvend. Efter succesfuld compilering, skabes der en række filer. Den fil, der skal føres over i PEEL 18CV8 IC en har efternavnet.jed. Filen indlæses i brænderprogrammet, og brændes over i PEELkredsen. Herefter kan kredsen testes. Men der er også mulighed for først at simulere designet vha WinPLACE s simuleringsprogram. Simulering: Vælg Operation / Simulate. Efter Compilering kan det netop Compilerede design simuleres på baggrund af den.jed -fil, der er beregnet til at brænde over i IC en. I simuleringsprogrammet kan der sættes signaler, 0 ere eller 1 ere fx på indgangene, og så kan man observere udgangene. Fx følgende billede: Udskrevet d Side 20

21 Her vises et eksempel på en simulering. I venstre side ses alle input og output med deres labels. Signalerne på input A, B, C og D skal først indtastes. Derefter kan signalerne på udgangene observeres Udgang OA1 er lig A*B. Indtastning af input-signaler. Mode / Edit / Drag I venstre vindue ses Pinnumre og navne, I højre ses signalerne Med DRAG kan man hurtigt med musen indtegne nogle input-signaler. Klik i SIMULATE-vinduet i venstre side ud for et input-signal, og træk signalet mod højre. Ved at køre musen lidt opad eller nedad kan vælges Høj eller Lav. Slip musen og fortsæt. Vælg MODE / Edit / EDIT, eller H.klik I højre vindue Mode / Edit / Edit H-klick / Edit / Edit Udskrevet d Side 21

22 Placer den lille ramme, der fremkommer helt til venstre I SIMULATE-Window, ud for den indgang, Fx A, der skal laves input-signal for. Med gentagne klik med venstre mus vælges det signal, der skal sættes på. Der er 8 forskellige: 0 er en blå, lav linie, 1 er en høj lav linie. Flyt cursoren 1 tak til højre og gentag. Lav signaler for alle indgange! startende fra Venstre. Mode / Repeat Klik på et sted på en signallinie. Indtast antal ens, der skal indsættes herfra. Mode / Edit / Block Indram en linie, sekvens eller flere linier. Klick hvor der skal indsættes en kopi af blokken!! Vis simulerede output Vælg Simulate / Capture for at få vist output-signalet. H-klick på linie, Delete sletter pågældende linie H-klick på linie + Move + From, Derefter H-klick + Move + To for at flytte linie. Mode / COLm Note Indsætter øverst en Notelinie. Dobbelt klick i linien og indtast fx en overskrift Mode / Row Note Indsætter en linie hvor der klikkes. Dobbelt klik i linien, og indtast kommentar. Udskrevet d Side 22

23 Outputsignalerne er røde, fx Lav, Høj eller Z Winplace s tekstfil skabelon ser således ud!! Her er vist en skabelon over den tekstfil, eller kildefil, der kreeres under defineringen af kredsens funktion. De første headere er kun beregnet til at man kan gendanne sig et design, hvis man senere skal fx ændre noget. TITLE ' ' DESIGNER ' ' DATE ' ' Description Enter description here... End_Desc; Her kan titlen på designet indskrives. Hvem er forfatteren Dato for designet Her placers en beskrivelse af designet. Udskrevet d Side 23

24 PEEL18CV8 "Optional Special Features Identifiers AUTO_SECURE CLK pin 1 Device type "Programs Security-bit. If unspecified, "defaults to security-bit OFF "Input or Clock pin declaration "I/O or Macro Cell Configuration "I/O CONFIGURATION DECLARATION "IOC (PIN_NO 'PIN_NAME' POLARITY OUTPUT_TYPE FEEDBACK_TYPE ) A Pin 2 B Pin 3 D Pin 4 IOC ( 12 ''Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 13 '' Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 14 '' Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 15 '' Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 16 ''Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 17 ''Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 18 ''Pos Com Feed_Pin ) IOC ( 19 'F1' Pos OutCom Feed_Pin ) AR NODE 21 SP NODE 22 "Global Asynchronous Reset Node "Global Synchronous Preset Node DEFINE EQUATIONS "Equations for the global nodes AR = 0; SP = 0; F1.And = 0; F1.SumB = A*B; "Logic equation syntax Hvis brugt, skal AR og SP defineres. I stedet for 0 skrives den ligning, der skal angive signalet. Er det blot en input pin, skrives dens label. F1 er den udgang, der her er indskrevet ligning for. Udgangen er lig A B FILNAVNE: Udskrevet d Side 24

25 Udviklingsværktøjet genererer forskellige filtyper, alle med det fornavn, man har givet filen. Oversigten viser hvad filerne er beregnet til. Bemærk, at.jed-filen er den eneste, der skal over til brænderen. Alle filer har samme brugerdefinerede fornavn, mens efternavnene angiver filtypen: PSF: Place Source File. Beskrivelsen af dit design. Afløseren for den gamle APL-fil. Du kan køre programmet APL2PSF for at få dine gamle filer oversat til det nye format. PS: BAK-fil for PSF MAP: Output fra kompileren. Ret ligegyldig. RED: Output fra optimerings-programmet. Såfremt dine logiske udtryk er blevet optimeret, dannes denne fil. I udskriften kan ses, hvordan Winplace har reduceret ligninger eller sandhedsskema. JED: JEDEC-fil til brænding. JE: BAK-fil for JED. CFG: Output-fil fra simulatoren PRT: Opsætningsfil til dokumentations-afsnittet. PR: BAK-fil for PRT Udskrevet d Side 25

26 Her gives en række yderligere oplysninger om opbygningen af en PLD-kreds. Udskrevet d Side 26

27 Indgangene er til venstre, og med et programmeringsudstyr kan der skabes forbindelser i matrixen så den rette funktion opnås. Udskrevet d Side 27

28 Forstørres MACRO-cellen, se herunder, ses, at den indeholder en D-FF, - og flere MUX-ere til at vælge, hvorfra og hvortil signaler forbindes. En Peel 18cv8 macrocelle eller vist på en anden måde herunder Udskrevet d Side 28

29 På følgende figur er de forskellige valgbare muligheder i macro-cellerne vist. Udskrevet d Side 29

30 Forskellige muligheder for konfiguration af en makrocellen i PEEL 18CV8 Udskrevet d Side 30

31 Opgaver: Vælg fra nedenstående opgaveliste. Test resultaterne!! 1 Løs flg. opgave med 1 PLD: ( Skråstreg betyder Inverteret fx. /A er A Ikke ) F1 = /A*B*/C*D + A*B*C*/D + /A*/B*D + /D F2 = A*B*C*D + A*/B*/C*D + /A Test på fumlebrædt, med lysdioder (med formodstande) på udgangene. 2 Lav en PLD, der omsætter en hexadecimal kode til 7-segment. Afprøv på fumlebrædt. 3 Lav en PLD med to indgange ( A & B ), og flere udgange, hhv. med en AND-gate, en NAND-gate, en OR, en NOR og en EXNOR-gate. 4 Lav en 3-bit graykodetæller. Afprøv! 5 Lav en PLD med en 4-bit parallel ind / parallel out register, en PIPO eller LATCH. 6 Konstruer en latched BCD/7segment dekoder. 7 Byg en 3-bit binær tæller, der er selvstandsende på 111. Ben 4 er reset og ben 3 er Count enable. 8 Byg en terning-kode-tæller. Der skal clocksignal på ben 1. Fx Ben 3 er Count enable. Der skal bruges 7 lysdioder på udgangene. 9 Byg en kreds, med 4 indgange, og 4 udgange. Den skal sættes imellem en 4017, og transistorerne, der styrer stepmotoren. Vha. en ekstra ben, kan omdrejningsretningen for motoren bestemmes. 10 Lav en 4-bit Stepmotor-tæller Der skal være UP/DOWN- og Half / Full Step. Koderne vises i nedenstående skema. Half Step D C B A Full Step D C B A Udskrevet d Side 31

32 12 Udskrevet d Side 32

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Niveauer af abstrakte maskiner

Niveauer af abstrakte maskiner Det digitale niveau Niveauer af abstrakte maskiner Digitale kredsløb Logiske tilstande: (- V), (2-5 V) Kombinatoriske kredsløb Logiske tilstande: (- V), (2-5 V) Registre Logiske tilstande: (- V), (2-5

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Indskrivning af tekst

Indskrivning af tekst Indskrivning af tekst Ved indskrivning af tekst er det meget vigtigt at skrive omløbende, dvs. at lade programmet selv skifte linje. Når et afsnit er slut, trykkes på Enter 2 gange, så der bliver en blank

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere