Innovation. Hardware. Automation. Projektering. Tavleproduktion. Service & vedligehold. Mellemspænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation. Hardware. Automation. Projektering. Tavleproduktion. Service & vedligehold. Mellemspænding"

Transkript

1 Innovation Innovation er en af grundstenene i DI-Teknik, vi løser opgaverne med maksimal optimering og størst mulig funktionalitet Automation Projektering Tavleproduktion Forsyningsanlæg Termografering Hardware Service & vedligehold Automation Mellemspænding Software

2 DI-TEKNIK Eksperterne i automation En virksomhed i solid vækst DI-Teknik er en ambitiøs og professionel automationsvirksomhed med mange års erfaringer inden for industriel el og automation. Kompetencepaletten er bred og vores force er, at vi er i stand til at fungere som totalleverandør inden for design, dimensionering, programmering, installation og servicering af komplette automationsog installationsanlæg. Det kommer blandt andet til udtryk igennem et højt vidensniveau og altid sammenhængende løsninger for vores kunder. Kort sagt, vi kan levere alt fra et samlet højspændingsanlæg til den sidste føler på et renseanlæg. Side 2

3 DI-Teknik blev etableret i 2003 med ca. 20 ansatte. Vi har hovedkontor i Køge samt en filial i København. Virksomheden har kontinuerligt oplevet solid vækst og har i gennemsnit ansat en ny medarbejder om måneden. I dag beskæftiger DI-Teknik således flere end 150 ansatte. Vi har relevante medarbejderkompetencer, idet vi sikrer os løbende at have et højt uddannelsesniveau, som er tilpasset kunders og myndigheders krav. Innovation er en af grundstenene i DI-Teknik, vi løser opgaverne med maksimal optimering og størst mulig funktionalitet. Profilbrochuren giver en kortfattet præsentation af vores mange kompetencer. Vi står altid klar til dialog, så lad os sammen drøfte, hvordan DI-Teknik bedst kan servicere din virksomhed. Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside på der løbende opdateres med spændende case stories om gennemførte projekter hos vores mange kunder. DI-Teknik er blandt andet beskæftiget inden for følgende brancheområder Medicinalindustrien Offshore & marine Fødevareindustrien Olie & gas Hospitaler Vand & miljø Side 3

4 AUTOMATION Software Software DI-Teknik udvikler software og har kompetencer lige fra industriel it- og netværksdesign til Net-, databaseapplikationer, SRO-, DCSog PLC-programmering samt robotprogrammering. Vi har stor erfaring med komplekse dataopsamlings-, dataudvekslings- og rapporteringsløsninger og har forståelse for at integrere løsningerne i samspil med overordnet ERP- og planlægningssystemer. DI-Teknik har kompetencer til at kunne levere løsninger til de fleste større systemer på markedet. Læs mere om software på vores hjemmeside Side 4

5 Vores programmering er i overvejende grad standardiseret, struktureret og følger gældende standarder for området. Har kunden sine egne standarder, følger vi dem. For at minimere omkostningerne til programmering, kvalificering og efterfølgende vedligeholdelse af udviklede programmer, anvender vi autogenerering i det omfang, det er muligt. Dette sikrer ensartethed og minimering af fejl i de løsninger, vi leverer. Vi udarbejder funktions- og softwaredesign specifikationer, test-protokoller og risikovurderinger på det niveau, der passer til den branche, løsningen skal leveres til. Det er vores mål, at kunden involveres i hele projektforløbet. Formålet er at sikre en optimal og høj kvalitet af løsningen og en unik deling af viden i alle faser af processen. DI-Teknik har kendskab til mange af de automationsprodukter, der findes på markedet og er systemintegrator/ provider for følgende produkter: Siemens Solutions Partner Rockwell Automation Recognized System Integrator Invensys Wondware Integrator Beiijer Integrator ABB AC500 og 800XA Integrator AUVESY Versiondog Validering/Kvalitetssikring DI-Teknik har et kvalitetssystem, der underbygger kravene fra ISO-standarden og GAMP5-guidelines. Dette sikrer, at designet, funktionalitet og krav grundigt dokumenteres og testes. Side 5

6 AUTOMATION Hardware Projektering DI-Teknik tilbyder alt fra projektledelse omfattende projektering og planlægning, til dokumentation og opfølgning. I forbindelse med hardware projektering lægger DI-Teknik stor vægt på risikoanalyse, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til både personer, produkter, miljø og produktionsudstyr. Derved undgår vi blandt andet udviklingsfejl, som kan være tidskrævende og bekostelige at afhjælpe efterfølgende. Vi har flere dygtige TÜV Nord certificerede maskinsikkerhedseksperter (CMSE, Certified Machinery Safety Experts) ansat i vores virksomhed. De besidder det rette knowhow i forhold til maskinsikkerhed ved bearbejdningsmaskiner, eksempelvis robot- og procesanlæg, samt inden for CEE mærkning. Læs mere om hardware på vores hjemmeside Side 6

7 Dokumentation En nødvendig del af den tekniske proces er udarbejdelsen af en fyldestgørende dokumentation for opbygningen af de elektriske forbindelser i et givent anlæg. Dokumentationen bliver udført i professionelle CAD-programmer rettet mod el-dokumentation/tegninger og efterlever gældende lovgivning på området. Dokumentationen udføres altid i samarbejde med kunden og DI-Teknik, hvor der er plads til dialog omkring det visuelle udtryk, lister, nummereringer osv. Ydermere har vi vores egne standarder, som bliver brugt, hvor ingen yderligere krav er specificeret. DI-Teknik kan levere El-dokumentation i følgende systemer: EPLAN Caddy++ PCSchematic AutoCAD Tavleproduktion DI-Teknik råder over et meget funktionelt og veludstyret tavleværksted. Vores dygtige tavlemontører bygger tavlerne op fra bunden med høj kvalitet i både udførelse og funktionalitet. Der foretages altid funktionsog KS-test samt visuel inspektion, inden tavlerne sættes i drift hos kunden. Alt er designet sådan, at komponenternes tilgængelighed er hensigtsmæssigt placeret, for at gøre et evt. produktionsstop så kort som muligt. Side 7

8 SERVICE & VEDLIGEHOLD DI-Teknik servicerer og udfører forebyggende vedligehold på små og store produktionsanlæg i et væld af forskellige brancher. Blandt dem fødevareindustrien, medicinalvareindustrien, procesindustrien og hos petrokemiske virksomheder. Fælles for områderne er, at der er tale om komplekse fremstillingsprocesser eller specifikke sikkerhedsregler, der stiller store krav til procedurer og metoder. Ofte er udfordringen, at selv de mindste nedbrud kan koste millioner. Den virkelighed har DI-Tekniks personale stor erfaring med at agere i. Læs mere om service og forebyggende vedligehold på vores hjemmeside Vi tilbyder naturligvis vores kunder service Kabelsøgning i jord I DI-Teknik har vi uddannede kabelsøgningsteknikere, som ved hjælp af markedets mest effektive udstyr er i stand til at fejlsøge og finde kabler i jord. Der kan være tale om fejlbehæftede kabler, kabelsamlinger, der er blevet utætte, lynnedslag, overgravning af kabler, kabler, der ikke er opmærket på tegninger m.v. Ved hjælp af kodesignal fra en tonegenerator kan instrumentet lokalisere langt de fleste fejl hurtigt og præcist. Tiden for driftstoppet og tabt indtjening holdes derfor på et minimum. Side 8

9 Læs mere om termografering på vores hjemmeside TERMOGRAFERING - Sikring af driften med termografering En del af det forebyggende vedligehold foregår ved hjælp af termografering, hvor vores certificerede teknikere anvender et kalibreret termisk kamera, som efterlever de seneste krav fra forsikringsbranchen. Formålet med termografering er at identificere dårlige forbindelser og for høj varmeudvikling på driftskritiske komponenter. Hermed kan fejl opdages, inden et bekosteligt produktionsstop indtræffer, og en potentiel tavlebrand kan forebygges. Endvidere anvender vi ultralydsscanning til at fange elektrisk støj fra komponenter, der potentielt overophedes indeni, men grundet kapslingens beskaffenhed, ikke opdages under termograferingen. Vores rapporter er forsikringsgodkendte og bliver altid afleveret og gennemgået personligt hos kunden, ligesom de også afleveres i elektronisk format. Lækagesporing med ultralyd DI-Teknik gennemfører også lækagesporinger ved hjælp af ultralydsscanning. Ved hjælp af vores avancerede ultralydsudstyr kan lækager på alle tryksatte systemer udpeges. Lækager af f.eks. damp, luft, ilt eller medicinske gasser kan være behæftet med stor sikkerheds- og driftsrisici foruden store økonomiske omkostninger. Herudover er det også en klar forbedring af sikkerheds- og personaleforholdene i de ramte områder, når lækagerne er udbedret. Side 9

10 FORSYNINGSANLÆG & INSTALLATION Stabile forsyningsanlæg uden fejl og støj DI-Teknik foretager analyser og rådgiver omkring driften af forsyningsanlæg. Formålet kan blandt andet være at identificere fejlkilder, som belaster anlæg, tavler og kabler unødigt med sidestrømme uden for kundens eget forsyningsnet. Det kan ligeledes være fordelagtigt at isolere støjkilder, som kan ødelægge kommunikationen i netværket eller overbelaste tavler. Formålet er altid at sikre stabile forsyningsanlæg med korrekte indstillinger for selektivitet. DI-Teknik sørger for stabile forsyninger dag og nat året rundt. Vi har mange års erfaringer i at sikre kontinuitet på nogle af landets mest følsomme installationer. Læs mere om forsyningsanlæg på hjemmesiden Vi sikrer høj oppetid Et driftssikkert produktionsanlæg, der fungerer uden stop døgnet rundt, er en nødvendighed for mange af vores kunder. Derfor er vi specialister i at sikre høj oppetid under komplicerede forhold i følsomme produktioner. Det skyldes blandt andet, at vi går efter højest mulig kvalitet i valg af medarbejdere, efteruddannelse og produkter. Et centralt tema hos DI-Teknik er rådgivning omkring vedligeholdelsesprogrammer med høj driftssikkerhed til følge. Dette kan være særligt aktuelt hos kunder, der af varierende årsager er stærkt afhængige af et altid velfungerende produktionsanlæg og en meget stabil drift. Der kan for eksempel være tale om rensningsanlæg eller vandforsyninger med vigtige funktioner for samfundet. Det kan være en produktion, som foregår med maksimal kapacitet 24 timer i døgnet. Ligeledes kan der være tale om brancher, hvor de producerede enheder er så bekostelige, at fejl og uregelmæssigheder kan betyde tab af millioner af kroner. Side 10

11 FORSYNINGSANLÆG & INSTALLATION Høj- & mellemspændingsanlæg Projektering, etablering, drift og vedligehold af mellem- og højspændingsanlæg er et af DI-Tekniks kerneområder. Vi har driftsledelsen på adskillige private stationer og har derved kontakten til myndighederne, sikkerhedsstyrelsen og forsyningsselskaberne, ligesom vi sikrer, at sikkerheden er optimal og i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen. Vores højspændingsteam dækker alt lige fra forebyggende vedligehold og service, idriftsættelse af komplette stationsanlæg til akut fejludbedring. Lavspændingsanlæg Vi installerer, ombygger og servicerer lavspændingsanlæg og forsyningstavler i mange forskellige brancher. Vores kompetencer på området dækker blandt andet funktionalitet, fremtidssikring og dimensionering med henblik på energioptimering, miljøhensyn og overholdelse af gældende lovgivning. Læs mere om høj-, mellem- og lavspændingsanlæg på hjemmesiden Side 11

12 Læs mere om nødforsyning på vores hjemmeside NØDFORSYNINGSANLÆG Mobil 10-KV transformerstation DI-Teknik råder over egen mobile 10 KVtransformerstation, som sikrer stabil og miljørigtig elforsyning, både under planlagte og akutte opgaver hos vores kunder. Den mobile transformerstation er modulært opbygget, således at den kan anvendes som et rent 10 KV forsyningsanlæg og som en 10/04 KV transformerstation med 2 stk. 800 KVAtransformere og LV-maximalafbryder. Vi råder også over flere dieselgeneratorer lige fra de helt små mobile op til 500 KVA, der kan indgå som en del af det mobile beredskab. Nødforsyningsanlæg DI-Teknik leverer komplette turn-key projekter inden for nød- og backupforsyning både på høj- og lavspændingsnettet. Vi udfører arbejde på alle former for forsyningsanlæg lige fra den store hovedforsyning på et kraftværk til en batteridrevet UPS på en netværksswitch. DI-Teknik kan bistå hele vejen igennem projektet fra risikoanalyse til levering. Side 12

13 AUTOMATISK OVERVÅGNING - Automatisk overvågning af drift og udstyr der skaber tryghed for virksomhedens ansatte Videoovervågning Vi tilbyder projektering og montering af videoovervågning i kontorer, lagerbygninger, produktionsområder m.v. Videoovervågning findes i et bredt spektrum til erhvervslivets segmenter. Et eksempel kunne være perimetersikring af bygninger, IP overvågning af produktion i drift samt det tekniske udstyr, der anvendes. Videoovervågning med alarmsikring ved bevægelser i billedet kan betyde en kæmpe forskel ved eksempelvis en opstået lækage fra en pumpemanifold. Videoovervågning giver dig et stærkt kort på hånden, hvis din virksomhed f.eks. udsættes for indbrud. Læs mere om automatisk overvågning på vores hjemmeside ADK automation dørkontrol I DI-Teknik har vi igennem de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på etablering af automatisk adgangskontrol af virksomheders udvalgte områder. Et tidsstyret adgangskontrolsystem giver fleksibel kontrol samt historik over brugernes adgange. Det skaber øget tryghed for både medarbejdere og virksomhedens aktiver. ABA/AGA DI-Teknik er certificeret i montering af ABA (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) og AGA (Automatisk Gasalarmerings Anlæg). Vores kompetencer på området er særligt rettet mod industrivirksomheder, der gør brug af brandfarlige medier og virksomheder, der på grund af miljøhensyn såvel som dyrebare produkter eller processer har særlige behov for brand- eller gasdetektering. Side 13

14 Læs mere om køling og ventilation på vores hjemmeside KØLETEKNIK DI-Teknik leverer alle former for løsninger til køling. Det være sig levering og montage af færdige køleanlæg og ventilationsanlæg samt efterfølgende service og reparation. Vi har mange års erfaringer inden for køling af procesanlæg, kølerum samt køling af serverrum og laboratorieudstyr. Som autoriseret kølevirksomhed er DI-Teknik ISO 9001 certificeret og godkendt til håndtering af kølemidler af kølebranchens miljøorgan KMO. I DI-Teknik satser vi på brugen af en langtidsholdbar løsning med CO2 som drivmiddel. CO2 nedbryder ikke ozonlaget, og drivhuseffekten er en tusindedel mindre end ved brug af HFC kølemidler. Derudover har CO2 to meget vigtige fordele sammenlignet med kulbrinte; det er ikke miljømæssigt giftigt, og det er ikke brændbart. Det gør det til et favorabelt valg både med hensyn til konstruktion, installation og vedligeholdsomkostninger af anlægget. CO2 anlæg har endvidere en stor mulighed for genvindingsvarme, som med stor økonomisk fordel kan anvendes i virksomheders produktion og administration. Større industrielle varmeforsyninger ( kW) kan også med fordel komme fra et CO2 anlæg, effektfaktoren ligger typisk på mellem 2,5 og 4,7 på anlæg, lavet kun til varmeforsyning. Side 14

15 TRYKLUFT På samme adresse som os bor vores søsterselskab DI-Trykluft. Den nære relation og daglige kontakt gør det på flere områder fordelagtigt for vores kunder at få etableret og serviceret deres trykluft. DI-Trykluft har egen import af kompressorer, trykluftstanke, filtre og reservedele, ligesom de er Atlas Copco forhandler og servicepartner. DI-Trykluft består af en dygtig medarbejderstab, som har mange års erfaringer med projektering af anlæg, rørarbejder, installation samt servicering af store som små kompressorer, nitrogen- og oxygenanlæg. Virksomheden udfører også trykluftanalyser, dugpunktsmålinger, kvalitetskontrol af trykluft til åndedrætsværn, samt lovpligtige beholdereftersyn. DI-Trykluft har ligeledes døgnservice og udfører service i hele landet. Læs mere om trykluft på Side 15

16 Ejerskab i vores virke Troværdighed Vi vil være Højspænding samarbejdspartner frem for leverandør Vi leverer altid det Lavspænding aftalte produkt, til den aftalte tid Social ansvarlighed Vi sætter en ære i lange medarbejderrelationer, og støtter op, når der er behov for det Innovation Vi sikrer os løbende et højt uddannelsesniveau, som er tilpasset kunders og myndigheders krav Social ansvarlighed Vi vægter et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi opretholder et højst sikkerhedsniveau på arbejdspladsen og vores arbejdsklima tilpasses vores medarbejderes behov Køleteknik Troværdighed Vi vil levere et kvalitetsprodukt og går derfor aldrig på Trykluft kompromis DI-Teknik A /S Nøglepersoner HOVEDKONTOR Tlf.: (+45) DIREKTØR Støberivej 14 Fax: (+45) Rasmus Thygesen DK-4600 Køge FILIAL i København SALGSANSVARLIG David Søndergaard + PERSONALEANSVARLIG Jørgen Bagger

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT Yleinen Insinööritoimisto At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT YIT er altid i nærheden Det er YIT s mission at være excellente i service. Det kræver en effektiv og velfungerende

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed IT-løsninger, IT-support, datanetværk, telefoni, sikring og kommunikation Opbygning, optimering og servicering af IT, datanetværk

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk Siemens i Danmark 2007 www.siemens.dk Indhold Løsninger til fremtidens udfordringer 5 Innovation og udvikling 6 Samarbejde 8 Siemens adresser i Danmark 10 Forretningsområder i Danmark 11 Automation and

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Stolt af at være en del af TS-gruppen!

Stolt af at være en del af TS-gruppen! KONTAKT Profilmagasin med fokus på TS-gruppens kompetencer og værdier Stolt af at være en del af TS-gruppen! Som din lokale el-installatør har vi fokus på dig for at yde den absolut bedste service til

Læs mere