BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING"

Transkript

1 INDLEDNING BILAG D - KRAVSPECIFIKATION (Bilag ligger også på som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Kvalitet. Den vindende tilbudsgivers besvarelse vil blive indskrevet i kontraktens Bilag 2. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Læsning og udfyldelse af tabeller AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V Skannere Generelt om skannerne ESDH-skannere / skanningsstationer MFP ere Tekniske skannere Infrastruktur og skanningsproces Nuværende infrastruktur og skanningsproces Tilbudsgivers beskrivelse af mulig fremtidig infrastuktur, skanningsproces og MFP ere AFSNIT B TVÆRGÅENDE, TEKNISKE KRAV AFSNIT C KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER Krav til skanning på dedikerede ESDH-skannere Tekniske krav Skanningen Metadata på dokumenter Krav til skanning på MFP ere Baggrund Kommunen har i dag en lang række forskellige MFP ere, se dette bilag, Afsnit B Tekniske krav Skanning Krav til skanning på tekniske skannere Baggrund

2 INDLEDNING 3.2. Krav AFSNIT D KRAV TIL DOKUMENTATION INDLEDNING Læsning og udfyldelse af tabeller [Overskrift] [Baggrund] [Tilbudsgivers generelle besvarelse] Nr. Min.krav / prio. Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet Nr. 1 Nr. 2 Nr. MK Farveforklaring: GRÅ: Kommunens baggrundsoplysninger m.v. Må ikke udfyldes / ændres af tilbudsgiver BLÅ: Kommunens krav m.v. Må ikke udfyldes / ændres af tilbudsgiver GRØN: Kan udfyldes af tilbudsgiver HVID: Skal udfyldes af tilbudsgiver

3 INDLEDNING Baggrund: Indeholder baggrundsoplysninger, herunder evt. en forklaring på, hvordan det fungerer på nuværende tidspunkt eller på hvilke tanker kommunen har gjort sig om det emne, tabellen omfatter. Indeholder ikke krav eller ønsker. Nr.: Entydigt nummer på kravet eller ønsket MK: Minimumskrav. Skal være opfyldt. Hvis tilbudsgivers løsning ikke opfylder et minimumskrav, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, jf. annonceringsbetingelserne, pkt / 2: Kommunens øvrige ønsker. Indikation for, hvilken prioritet de enkelte ønsker har for kommunen. Der er ikke nødvendigvis et direkte proportionalt forhold mellem prioriteten og vægten. Flere ønsker kan have samme prioritering. Krav / ønske: I søjlen er der en beskrivelse af, hvilken delopgave eller formål der ønskes understøttet eller hvilken funktionalitet, der ønskes. I dette felt kan tilbudsgiver beskrive, hvordan løsningens funktionalitet fungerer / understøtter opgaven eller formålet. Det er frivilligt, om tilbudsgiver vil udfylde feltet tilbudsgivers besvarelse (markeret med grøn farve). Dog skal tilbudsgiver nogle enkelte steder oplyse, hvordan tilbudsgiver opfylder et bestemt krav (hvide felter). Hvis hvide felter ikke udfyldes, betragtes kravet eller ønsket ikke som opfyldt. Del af tilbuddet (1/2/3): Tilbudsgiver skal her angive, om tilbudsgivers løsning eller den tilbudte option indeholder den efterspurgte funktionalitet. Kode 1 = En del af tilbuddet Kode 2 = Er delvist en del af tilbuddet Kode 3 = Er ikke en del af tilbuddet Minimumskrav (MK) betragtes som besvaret med kode 1, hvis ikke andet udtrykkeligt er angivet. Anvendes Kode 2, skal dette uddybes af tilbudsgiver Det bemærkes, at hvis kommunen vurderer, at funktionaliteten, f.eks. ud fra tilbudsgivers besvarelse, skærmdumps eller en eventuel præsentation, kun er delvist til stede, vil dette indgå i kommunens vurdering

4 AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V. AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V. 1. Skannere 1.1. Generelt om skannerne Kommunen ønsker ikke at udskifte ESDH-skannere, MFP ere eller tekniske skannere. Tilbuddet skal derfor tage udgangspunkt i de skannere, som er beskrevet nedenfor ESDH-skannere / skanningsstationer Kommunen har ESDH-skannere følgende typer: Fi6670i Fi6140Z Alle skanningstationer har følgende opsætning: PC med Win 7 officepakke MFP ere Kommunen benytter en række MFP ere. Listen over de nuværende MFP ere kan rekvireres hos Lars Koefoed, IT-centeret efter d.18. juli enten på mail: eller telefonisk: / Tekniske skannere Kommunen benytter følgende tekniske skannere: OCE-skanner, TDS700, model TC4-4 -

5 AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V. 2. Infrastruktur og skanningsproces 2.1. Nuværende infrastruktur og skanningsproces En oversigt over den nuværende infrastruktur i forhold til skannere og GetOrganized fremgår af bilag D.1. En beskrivelse af den nødvendige XML kan fås ved henvendelse til Michael Lisby, Netcompany. Enten via mail: eller telefonisk: Der er 1 skanningsansvarlig i hver afdeling, men der er i alt ca. 62 personer, der har rettigheder til at skanne. Disse medarbejdere håndterer selve skanningen på ESDH-skannerne med separatorark, som indeholder oplysninger om, hvilken ESDH-postkasse dokumenterne skal skannes til. Der er ca. 48 medarbejdere, der har mulighed for at tilføje metadata på de indskannede dokumenter, f.eks. afsendere. Når disse medarbejderne bruger skanningstationen, logger de sig på pc en. Der er pt. et betydeligt sammenfald mellem de medarbejdere, som skanner, og dem, som tilføjer metadata, men processen muliggør en opdeling i funktionerne. ESDH-løsningen er opsat med ESDH-postkasser. Hver organisatoriske enhed på laveste niveau ( team ) har en ESDH-postkasse. Den skannede post placeres i ESDH-postkasserne. Dette sikres ved, at der for hvert skannet dokument dannes en tilhørende XML-fil, der indeholder informationer om placering og øvrige metadata. Kommunens team-opdeling vil ikke være statisk, nogle teams bliver nedlagt nye bliver dannet, og nogle bliver slået sammen. En oversigt over den nuværende skanningsproces fremgår af bilag D.2. Der er i øjeblikket en server dedikeret til skanning, som har følgende specifikationer: Aesdhskan1.silkeborg.local (virtuel): - 5 -

6 AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V. C-drev: 60 GB D-drev: 250 GB RAM: 12 GB CPU: 8 stk. Derudover har skanningen en database liggende på kommunens SQL cluster, som indeholder ESDH-postkasserne Tilbudsgivers beskrivelse af mulig fremtidig infrastuktur, skanningsproces og MFP ere Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilken infrastruktur (skanningsmiljø) tilbudsgiver foreslår i lyset af de krav til skanningsfunktionalitet og servicemål, der fremgår af dette bilag samt Bilag K Servicemål. Infrastrukturbeskrivelsen skal omfatte sammenhængen mellem ESDH-skannerne, MFP erne og de tekniske skannere samt GetOrganized. Leverandøren skal lave en fuld miljøbeskrivelse. Serverperformance skal opgives i VM-marks eller tilsvarende (ikke i specifikke CPUstørrelser). Hvis de krav som stilles af tilbudsgiveren medfører, at kommunen skal anskaffe nyt/yderligere it-udstyr, skal dette fremgå tydeligt af tilbuddet. Hvis de krav, som stilles af tilbudsgiver medfører, at kommunen skal opgradere eksisterende it-systemer i kommunens it-platform, fx styresystem, kontorpakke, browser eller lign., vil kommunen undersøge prisen herfor ved kommunens sædvanlige leverandører og lade værdien heraf indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal desuden beskrive, hvordan tilbudsgiver tænker, at skanningsprocessen kan være. Dvs. en trin-for-trin-beskrivelse af, hvornår medarbejderen gør hvad (rækkefølge og forudsætninger) samt elementerne i det nødvendige skanningsmiljø. Gerne grafisk - 6 -

7 AFSNIT A INFRASTRUKTUR M.V. fremstillet. Medsend herunder relevante skærmdumps fra en lignende løsning, tilbudsgiver har i drift hos en anden kunde. Eller evt. mock-ups af, hvordan tilbudsgiver foreslår, at løsningen skal se ud for kommunens brugere. Skal understøtte forståelsen af den påtænkte skanningsproces. Beskrivelsen og skærmbillederne skal være egnede til at give et indtryk af brugervenligheden af skanningsløsningen. Medsend endelig en liste over MFP er, som Skanningsløsningen vil kunne bruges til. Evt. ud fra den liste over kommunens nuværende MFP er, som er nævnt ovenfor under pkt

8 AFSNIT B: TVÆRGÅENDE TEKNISKE KRAV AFSNIT B TVÆRGÅENDE, TEKNISKE KRAV Tekniske krav Baggrund: Dokumenter der bliver skannet modtages hovedsageligt fra borgere, men det kan også være sider fra en bog, som bruges til dokumentation, enkelte dokumenter vil være meget store rapporter i farve med en del billeder osv., langt de fleste dokumenter vil dog være i A4 og sort/hvid. materialet der skannes: Størrelse: A5 A0 Kvalitet: F.eks. glittet papir, krøllet papir, papir med klistermærkater i adressefeltet, tyndt papir, tykt papir osv. Farve: der kan være dokumenter der optræder med en smule farve på, som rent dokumenteringsmæssigt kun behøver at blive skannet i sort/hvid. Andre dokumenter skal dokumenteringsmæssigt være i farve Stammer fra: indsendte breve fra borgere, det kan være sider fra en bog GetOrganized modtager filstørrelser på op til 450 Mb Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet 1. MK Når det skannede dokument modtages i fileshare, skal det være i pdf-format 2. MK Filerne skal OCR-behandles, inden de leveres i fileshare (Bemærk, at der også kan tilbydes en pakke, som ikke omfatter OCR-behandling. Se annonceringsbetingelserne, pkt. 4.1) 3. MK Opsætningen af skannermuligheder skal kunne udsendes som MSI filer til skanningsstationerne. 4. MK Sammen med det indskannede dokument skal der dannes en XML fil. Opsætningen af XML filen kan rekvireres hos NetCompany, se afsnit A, pkt. 2.1, ovenfor

9 AFSNIT B: TVÆRGÅENDE TEKNISKE KRAV Her skal det med separator ark stå Separatorark Baggrund: I dag opdeles den indkomne post ved hjælp af separatorark. Separatorarket indeholder information om afdeling, og teampostkasse. Der findes yderligere et separatorark som indeholder information om, at de næste stykker papir er et nyt dokument. Så længe der ikke er lagt et nyt separatorark ind med informationer om afdeling/teampostkasse, vil dokumenterne blive leveret i samme postkasse som det foregående. Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [Såfremt løsningen ikke anvender separtorark, beskrives her, hvordan der kan opnås samme funktion, og om der er forskel på mulighederne i forhold til skanning på dedikerede ESDH-skannere, skanning på MFP ere og skanning på de tekniske skannere] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet Separatorark 5. MK Det skal være muligt at indskanne flere dokumenter på en gang til flere ESDH-postkasser. F.eks.: En klargjort bunke dokumenter indholder 10 dokumenter til postkasse 1, 20 dokumenter til postkasse 3 og 5 dokumenter til postkasse 2 Separatorarkene skal understøtte udfyldelsen af metadata i det 6. 1 tilhørende XML-dokument. (Såfremt løsningen anvender separatorark.) Det skal være muligt for medarbejderne at udskrive separatorark 7. 2 til brug for skanningsprocessen. (Såfremt løsningen anvender separatorark.) Det skal være muligt at tilføje nye skanningsark i forbindelse med 8. 1 oprettelse/nedlægning af teams (Såfremt løsningen anvender separatorark.) Det skal være muligt at vælge et separatorark, der automatisk 9. 2 forventer at de dokumenter, der bliver indskannet er 1 side lang, og derfor digitalt sætter separatorark ind - 9 -

10 AFSNIT B: TVÆRGÅENDE TEKNISKE KRAV (Såfremt løsningen anvender separatorark.) Administration af systemet 10. MK En kommunal medarbejder (f.eks. en tekniker fra IT-Centret) skal kunne tilgå skanningsløsningen med en administratorkonto eller lign. En kommunal medarbejder (f.eks. en tekniker fra IT-Centret) skal kunne overvåge skanningsprocessen, således at f.eks evt. fejlskanninger kan slettes, eller manuelt skubbes igennem processen, Handlinger efter nr. 10 og 11 ovenfor skal kunne udføres af ESDHteamet

11 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER AFSNIT C KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER 1. Krav til skanning på dedikerede ESDH-skannere 1.1. Tekniske krav Tekniske krav Baggrund: Langt det meste materiale, der bliver skannet er i A4 sort/hvid, men der modtages materiale i størrelse A5 A3, både sort/hvid og farve Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet 13. MK Kommunen kan tilslutte et vilkårligt antal ESDH-skannere, så længe de opfylder de krav leverandøren stiller. Dog skal de nuværende modeller kunne anvendes. 14. MK En skanningsansvarlig kan skanne fra en hvilken som helst ESDHskanner Der skal ikke være begrænsninger i antallet af medarbejdere, som kan skanne Der skal ikke være begrænsninger i antallet af medarbejdere, som kan tilføje metadata 17. MK Følgende data skal registreres i forbindelse med skanningen: Hvem der har skannet (medarbejder) dato klokkeslæt

12 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER Registreringen af metadata kan ske i form af en påtrykning af tekst i selve det skannede dokument. Alternativt overføres registreringen til GetOrganized i form af metadata til dokumentet på en sådan måde, at registreringen efter journaliseringen er tilgængelig for almindelige brugere af GetOrganized Skanningen Skanning Baggrund: I dag opdeles den indkomne post ved hjælp af separatorark. Separatorarket indeholder information om afdeling, og teampostkassen. Der findes yderligere et separatorark som indeholder information om, at det næste er et nyt dokument Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [Såfremt løsningen ikke anvender separtorark, beskrives her, hvordan der kan opnås samme funktion] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet Opsætning af skanner og kvalitetssikring Klargøring og skanning Der kan skannes en klargjort bunke post i én arbejdsgang. Noget papir er dobbeltsidet, og andet er enkeltsidet, og størrelserne kan varierer fra A5 A3. Det skal sikres at: Skanningssoftwaren selv registrerer, om der er tale om enkeltsidet eller dobbeltsidet papir. Blanke sider frasorteres automatisk i det endelige, skannede dokument. Huller fjernes Sider rettes op, såfremt billedet er skævt [Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke muligheder for kvalitetssikring automatisk eller manuelt der er i Skanningsløsningen]

13 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER 19. MK 20. MK Kvalitet Der skal skannes i en kvalitet der sikre at efterfølgende udprintning stadig giver mulighed for at måle på bl.a. bygningstegninger. Mindste kravet er derfor 400 dpi Farve eller sort/hvid enten skal skanningen selv kunne finde ud af om et dokument skal skannes i farve eller også skal det være muligt at kunne vælge en sort/hvid profil eller en farve profil Omskanning Det skal være muligt at omskanne en enkelt side og placere den korrekt, uden at skulle omskanne hele bunken Indsættelse af en enkelt side Det skal være muligt at indskanne en bunke i sort/hvid for så at indskanne en enkelt side i farve og placere den vilkårligt Godkendelse I forbindelse med godkendelsen af det indskannede materiale skal det være muligt at få vist et vilkårligt antal sider på skærmen ad gangen Visningen af dokumenter skal være i samme rækkefølge som indskanningen 1.3. Metadata på dokumenter Metadata på dokumenter Baggrund: Under godkendelsen eller på andet tidspunkt, skal der være en mulighed for at påføre så mange metadata som muligt, om det enkelte dokument. I dag kan dette arbejde foretages på medarbejderens egen pc. Og altså ikke nødvendigvis på skanningsstationen. Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [.] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet

14 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER Det skal være muligt at udføre denne funktion på den pc, som medarbejderen anvender til sit daglige arbejde Når der påføres metadata, skal visningen af dokumenter være i samme rækkefølge som den, dokumenterne er indskannet i Der skal være mulighed for at påføre metadata ud over indskaningsdato, klokkeslæt og hvem der har skannet f.eks. afsender modtager beskrivelsesfelt Mulighederne fremgår af den XML, som skal dannes sammen med dokumentet Det skal være muligt via dropdown funktion eller lignende at tilføje/ændre metaddatafelter f.eks: ESDH-postkasse Sagstype 2. Krav til skanning på MFP ere 2.1. Baggrund Der modtages ofte dokumenter på eksterne institutioner f.eks. skoler, plejehjem mv. Den enkelte sagsbehandler i den centrale del af kommunens administration kan også modtage et dokument direkte fra en borger. I dag skal disse dokumenter bringes frem til en ESDH-skanner for at blive skannet direkte ind til en ESDH-postkasse. Dette sker i realiteten ofte ikke. I stedet skanner medarbejder evt. på MFP ere. Fra disse maskiner er der imidlertid kun mulighed for at skanne til en pdf, der kan vedhæftes en mail, som kan sendes til medarbejderen selv eller en anden medarbejder. Kommunen ønsker derfor at sikre, at der kan skannes direkte til ESDH-postkassernefra den nærmeste multifunktionsmaskine

15 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER Kommunen har i dag en lang række forskellige MFP ere, se dette bilag, Afsnit B Tekniske krav Tekniske krav Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet 29. MK Kommunen kan anvende et vilkårligt antal MFP ere til indskanning, så længe de overholder de krav leverandøren stiller. Dog skal de mest anvendte Ricoh-maskiner, som kommunen benytter, kunne bruges. Der henvises til den liste, som kan rekvireres hos kommunen, jf. Afsnit A, pkt Tilbudsgiver skal medsende en liste over MFP ere, som Skanningsløsningen kan bruges til. 30. MK Alle medarbejdere skal kunne skanne til ESDH-postkasserne Følgende data ønskes registreret i forbindelse med skanningen Hvem der har skannet Dato Klokkeslæt Hvilken MFP er, der er skannet på 2.3. Skanning Skanning Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [.] Nr. Min.krav Krav / ønske Eksempel på løsning Del af

16 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER / vægt tilbuddet Klargøring og skanning Der kan skannes en klargjort bunke post i én arbejdsgang. Noget papir er dobbeltsidet, og andet er enkeltsidet, og størrelserne kan varierer fra A5 A3 Det skal sikres at: Skanningssoftwaren selv registrerer, om der er tale om enkeltsidet eller dobbeltsidet papir. 33. MK Farve eller sort/hvid Enten skal skanningen selv kunne finde ud af, om et dokument skal skannes i farve, eller også skal det være muligt at kunne vælge en sort/hvid profil eller en farve profil 3. Krav til skanning på tekniske skannere 3.1. Baggrund I de tekniske områder modtages der ofte tegningsmateriale der er stører end A3, dette materiale skannes derfor på en særlig skanner, der kan skanne i op til A0. Det skannede materiale lagres på et fildrev, hvorefter det skal journaliseres. Der ønskes derfor mulighed for at kunne skanne direkte ind til ESDH-postkasse Krav Tekniske krav Tilbudsgivers generelle beskrivelse: [] Nr. Min.krav / vægt Krav / ønske Eksempel på løsning Del af tilbuddet

17 AFSNIT C: KRAV TIL DE ENKELTE SKANNINGSTYPER 34. MK Kommunen kan anvende et vilkårligt antal tekniske skannere til indskanning, så længe de overholder de krav leverandøren stiller. Som minimum kan de tekniske skannere, som er nævnt i Afsnit A, pkt. 1.4, benyttes. 35. MK Alle medarbejdere skal kunne skanne til ESDH-postkasserne Følgende data ønskes registreret i forbindelse med skanningen Hvem, der har skannet Dato Klokkeslæt Hvilken skanner, der er skannet på [Tilbudsgiver bedes oplyse, hvilke af de nævnte data, der kan overføres til ESDH-postkasserne] AFSNIT D KRAV TIL DOKUMENTATION Dokumentation og vejledninger Med dokumentation og vejledninger menes beskrivelser, som kan foreligge som tekst og billeder eller andet, f.eks. filmsekvenser. 37. MK Ved levering af Skanningsløsningen medfølger den nødvendige dokumentation og de nødvendige vejledninger 38. MK Vejledninger skal være på dansk, teknisk dokumentation skal være på dansk eller engelsk 39. MK Dokumentation / vejledninger skal være tilgængelige digitalt og evt. også i papirform 40. MK Dokumentationen skal være tilstrækkelig til, at kommunen kan varetage sin del af drift og installation af Skanningsløsningen. Det være sig på såvel server, skanningsstationer, MFPér som tekniske skannere 41. MK Vejledningerne skal være tilstrækkelige til, at kommunen kan varetage sin del af administationen af Skanningsløsningen. 42. MK Vejledningerne skal være tilstrækkelige til, at medarbejderne kan gennemføre en skanning, efter gennemført undervisning 43. MK Vejledningerne skal være tilstrækkelige til, at medarbejderne kan gennemføre påførelse af metadata efter gennemført undervisning

18 Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D1 - Kravspecifikation NUVÆRENDE INFRASTRUKTUR -1-

19 Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D2 - Kravspecifikation NUVÆRENDE SKANNINGSPROCES -1-

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering. Skanning til ESDH-løsning

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering. Skanning til ESDH-løsning Annoncering af skanning til ESDH-løsning Annonceringsbetingelser 15. juli 2014 ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering af Skanning til ESDH-løsning Tidsplan 15. juli Annoncering 20. august kl. 12 Frist for

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad. Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.docx side 1/7 Overblik Neopost har udviklet en løsning, der hjælper private og offentlige organisationer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner. Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune Økonomi Indkøb Trollesmindealle 27 DK - 3400 Hillerød Telefon 7232 0000 Mail indkob@hillerod.dk Til: Tilbudsgivere CVR/SE-nr: 29189366 Dato: 4.05.2016 Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S 074-128347

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead mikrov.dk Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead (version 1) Kom godt i gang med SkanRead 3 Indhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Sådan

Læs mere

Serverskan brugerguide

Serverskan brugerguide 2014 Serverskan brugerguide Serverskan 2014 Indhold 1. Brugervejledning til Serverskan (Enterprise Imaging) 3 2. Skanning - sådan virker det 4 2.1 Skanning - sådan virker det 5 2.1.1 Skanning med automatisk

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR)

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) BILAG 1 Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) Formål: Projektet har til formål, at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag Vedhæftning af Bilag (f.eks. skannede kvitteringer) Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Bilag E Implementering

Bilag E Implementering Bilag E Implementering (Bilaget ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i evalueringen af delkriteriet Service,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10 Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger Bilag 10 Vejledning til Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Den samlede Leverance benævnes Systemet. Bilaget er overordnet opdelt i

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

SignFlow Dafolo blanketter

SignFlow Dafolo blanketter Dafolo blanketter integreret i SignFlow Når der indsendes en Dafoloblanket underskrevet med en gyldig digital signatur, sendes der en advis til den valgte postkasse f.eks. raadhuset@kommune.dk. Det er

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Integration til Kundens Service

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 04.07.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

FORBEREDELSE OG INSTALLATION

FORBEREDELSE OG INSTALLATION 1 Indholdsfortegnelse 1. FORBEREDELSE OG INSTALLATION 3 1.1. FORBEREDELSE 3 1.2. SOFTWARE TIL STREGKODEGENKENDELSE 3 1.3. KLISTERMÆRKER MED STREGKODER PÅ 3 1.4. HVOR BESTILLES KLISTERMÆRKER MED STREGKODER?

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

SONWIN SERVER NETSXML

SONWIN SERVER NETSXML INSTALLATIONSVEJLEDNING SONWIN SERVER NETSXML 1/11 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2016-09-30 1.0 VIC Dokument oprettet. 2016-10-14 1.1 SRA Tilrettet Bygget med SonWin Server NetsXML 2.33.2629.908

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere