KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010"

Transkript

1 KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010

2 2

3 FORORD SIDE 05 INTRODUKTION TIL DNU KUNSTSTRATEGI SIDE 06 VISION SIDE 09 STRATEGIENS FORMÅL SIDE 10 VÆRDIER OG FORDELE DNU KUNSTPROGRAM SIDE 14 VEJLEDNING FOR BESTILLINGSOPGAVER DEN EKSISTERENDE KUNSTSAMLING PROGRAMMÅL BEST PRACTICE: INTERNATIONALE ERFARINGER MED KUNST OG DESIGN I SUNDHEDSSEKTOREN SIDE 21 MULIGE RUM FOR KUNST OG DESIGN PÅ DNU SIDE 25 HANDLINGSPLAN SIDE 32 ORGANISATIONSSTRUKTUR MULIGE INTERESSENTER TIDSPLAN LÆS MERE SIDE 36 VÆRKOVERSIGT SIDE 38 3

4 4

5 FORORD Gennem kunsten påvirkes og aktiveres mennesker, så de træder i fornyet forbindelse med en livslyst, som måske er blevet anfægtet. Netop dette er hensigten med at placere kunst i hospitalets miljø. Den skal hjælpe med mentalt at aktivere den, der under særlige omstændigheder er blevet berøvet et behov. Peter Michael Hornung i Sansernes hospital, 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, udgør den første store udbygning af et hospital i Danmark efter årtusindskiftet, og der er påtænkt en række lignende store sygehusbyggerier under landets nye regiondannelser. Der er tale om milliardprojekter, som udtrykker et ønske om markant effektive sygehuse og som samtidig skal repræsentere den højeste faglige standard. Disse hospitaler, der typisk vil udgøre den enkelte regions største arbejdsplads, har stor offentlig bevågenhed, og idet Statens Kunstfond er statens primære formidler af kunst i det offentlige rum, har det være oplagt for fonden at indgå i et samarbejde med Region Midtjylland for at udvikle et redskab, der kan styre og formidle integrationen af kunst i de store offentlige byggerier. Statens Kunstfond har således nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en kunststrategi for DNU. Fonden har formuleret arbejdsgruppens sammensætning ud fra et ønske om tværfaglighed og internationalt udsyn, således at strategien reflekterer erfaring og viden fra andre sammenlignelige programmer, men fokuserer på at gøre DNU-strategien unik, kulturelt relevant og til et udtryk for best practice lokalt, regionalt og internationalt. Det er arbejdsgruppens mål, at kunststrategien som redskab skal have en aktiverende mission og sørge for, at det humanistiske udgangspunkt, det enkelte menneskes helbredelse, sker i en berigende fysisk ramme og atmosfære, der direkte befordrer helsen. Sally Tallant og Lars Juel Thiis 5

6 INTRODUKTION TIL DNU KUNSTSTRATEGI Man har aldrig helt glemt, at huset findes for patienternes skyld. Men rationel professionsudøvelse, effektiv organisering, omkostningskalkyler og tekniske instrumenter kræver sit. Derfor er det let at glemme, at også huset er en plejer, én som kommunikerer direkte med patienten uden ord. Trond Berg Eriksen i Mer enn det du ser Om kunst og arkitektur i Akershus Universitetssykehus, 2008 Det Nye Universitetshospital er et langsigtet byggeprojekt, der i størrelse minder om en middelstor provinsby. Hospitalet kan beskrives som en by som en samling af fysiske og sociale rum, individer, grupperinger og organisationer, private og offentlige anliggender. Da det kulturelle liv er en del af enhver by, vil det også blive en del af Det Nye Universitetshospital. I forbindelse med et så omfattende og langvarigt projekt er det hensigtsmæssigt at supplere arkitektur og landskab ved at involvere en vifte af kunstformer. Ved at forme en kunststrategi gives således lejlighed til at formulere en stærk tværfaglig vision og handlingsplan for, hvordan man bedst kan integrere kunst i miljøet. Dette anerkender kunstens evne til at tilføre det nye hospital en signifikant og stedsspecifik karakter. Det er veldokumenteret, at kunst kan lindre smerte, nedsætte stress og forbedre velværet såvel som danne ramme omkring svære spørgsmål angående sygdom og helbred, liv og død. Velovervejede og veldesignede rum vil have indflydelse på patientens oplevelse, og passende kunstværker vil forbedre denne dynamik betragteligt. DNU Kunststrategi skal støtte de offentlige arealer i hospitalsbyen. Den skal forstærke og udfordre aktiviteter, arkitektur og landskab for bedst muligt at virkeliggøre en helhed af forskellige udtryk. Og den skal anvise, hvordan samtidskunst og design af højeste kvalitet gives en prominent rolle på det nye hospital. Strategien må afspejle knowhow fra tidligere lignende projekter, men koncentrere sig om at gøre DNU enestående, kulturelt vedkommende og forbilledligt. Kunsten vil fokusere på den individuelle oplevelse og det byggede miljø; den vil være radikal og nyskabende og gøre hospitalet til en kontemplativ og sanselig oplevelse såvel som til et tankevækkende, udfordrende og stimulerende miljø. Billeder s. 7: Installationer, teksturer og sensualitet. 6

7 7

8 8

9 VISION For patienterne er kunsten den afbrydelse, som i en stærkt begrænset og barsk hverdag giver håb og en opløftende påmindelse om den frihed, som forhåbentlig venter på den anden side af hospitalsopholdet. Kunsten opleves som noget nær en livsnødvendighed pga. de omstændigheder, som måske netop er påtrængende svær at bære på hospitalet. Kunsten bliver en adspredelse fra hvad man er i den her situation. Ulrikke Neergaard i Det vores kunst, 2010 DNU Kunststrategi vil supplere Region Midtjyllands eksisterende vision for DNU ved at introducere nye temaer, metoder, netværk og partnere. Kunst og design vil således blive brugt som en katalysator for kommunikation og indbyde til deltagelse, fælles interaktion og motivere forandring. DNU Kunststrategi er baseret på kreativitetens, kulturens og kunstens indflydelse på helbred og velvære. Kunst og design er netop nødvendige elementer i et helhedsorienteret, helbredende miljø for at danne lindrende og inspirerende omgivelser. Kunst og design kan således udøve pædagogisk indflydelse, skabe identitet på et sted, hvor folk ofte føler identitetstab, og forme et smukt, engagerende og mindeværdigt sted. Kunst og design kan bidrage til DNU s vision om at skabe rum for tværfagligt samarbejde, hvor folk kan dele viden og arbejde kreativt sammen. Visionen vil invitere os til at opdage det ukendte i det velkendte, skabe nye oplevelser i rummet og dermed henvende sig til vores mentale såvel som vores fysiske velbefindende. Sundhedsplejen på et offentligt hospital skal betjene og servicere alle befolkningsgrupper og dermed nå alle aldre, køn, etniske baggrunde og sociale lag. Dette kræver et tilsvarende varieret fysisk og socialt miljø. For at favne denne kulturelle forskellighed må også kunststrategien forholde sig til det fremtidige hospital som en hel by, som alle kan komme i, opleve og nyde. Kunst og design vil dermed understrege det menneskelige behov for fællesskab særligt for patient og besøgende. Men kunst og design skal også fokusere på den individuelle bruger og samspillet for at skabe rum for individuelle forskelle. Et kvalitetsbetonet arbejdsmiljø for personale, studerende og forskere vil i høj grad blive forstærket af kunstværker og design, der, integreret i arkitekturen og landskabet, får stor betydning for hospitalets liv og hverdag. DNU skal således præsentere de bedste nye danske og internationale samtidskunstnere og designere gennem et innovativt program, der vil gøre hospitalet til et unikt sted med særegne rum. DNU kunstprogram bør forme pilotprojekter, der understøtter banebrydende tværfaglig research, hvor kultur og videnskab bringes sammen for at udforske muligheder i nye teknologier. Kunstnere og designere kan, sammen med det sundhedsfaglige personale, forme hospitalsbyens egen identitet og hermed styrke Århus placering som et innovativt kulturelt og kunstnerisk videnscenter for hele regionen.dnu vil dermed give genlyd både lokalt og globalt. Billede s. 8: En passage kan præsentere en mængde muligheder for lydkunst, musik og narrativer. 9

10 STRATEGIENS FORMÅL Kunststrategien er en langsigtet plan for integrationen af kunst og design i arkitektur, landskab og livet på hospitalet. Den sigter efter at: FREMME HELBREDELSE Strategien vil understrege kunst og designs helbredende potentiale ved at fokusere på fællesskab og få indflydelse på bygningens fysik og rum. Kunst på DNU vil herved støtte velvære og forkorte indlæggelsestid ved at forbedre kvaliteten af patientmiljøet. SKABE IDENTITET Kunststrategiens formål er at levere en strategisk handlingsplan for at opfylde DNU s vision om at skabe et attraktivt, visuelt sammenhængende, bæredygtigt og ressourceudnyttende miljø. Herigennem vil kunst og design fra start støtte hospitalets visuelle landemærker, skiltning og orienteringssystemer, forankre kultur i byggeriets hjerte og betone en egen signatur og identitet, forskellig fra andre hospitaler og offentlige bygninger. SKABE RUM TIL ALLE Ved at eksponere oplevelsen af kunstværker og design i det offentlige rum vil DNU s miljø engagere et bredt publikum. Kunst og design vil samtidig forudsætte involvering af det sundhedsfaglige personale og bruge personalets viden til at identificere behov forbundet med helbred og velvære. Kunst og design vil hjælpe personale, patienter og pårørende til at kommunikere mere effektivt og indbyde til social interaktion og involvering. IMPLEMENTERE BÆREDYGTIGE, NYSKAB- ENDE OG TVÆRFAGLIGE STRATEGIER OG METODER Danske og internationale kunstnere og designere vil blive inviteret til at udvikle en tilknytning til hospitalet og Århus by. Med ambitiøse tværfaglige bestillinger kan DNU s kunstprogram skabe nye kulturelle funktioner, genbruge eksisterende materialer, gøre brug af fælles faciliteter og udvikle platforme for offentlig diskussion og forskning. Billeder s. 11: Eksempler på kunst integreret i facader og belægning. 10

11 11

12 VÆRDIER OG FORDELE SUNDHEDSKAPITAL Evidensbaseret design er en vigtig partner i designet af nye hospitaler og behandler elementer som indeklima, dagslys, grønne omgivelser, akustik, logistik/orientering mv. Kunst er en afgørende del af det evidensbaserede designs grundlæggende palet. Evidensbaseret design støtter patientens mål om hurtig bedring, giver medarbejderne et befordrende arbejdsmiljø og fremmer herved bygherrens ønske om et hurtigt og effektivt sundhedsvæsen. TERAPEUTISK KAPITAL Undersøgelser viser, at kunst og design kan reducere ængstelse og stress og befordre en stolthed for medarbejderne på stedet. Kreativitet, kultur og kunst spiller en central rolle i at øge selvværd, tillid, en fornemmelse af fællesskab og sammenhængskraft samt individuelt og kollektivt velbefindende. Kunst og design er hermed stærke kræfter i udviklingen af en forbedret offentlig sundhed. KULTUREL KAPITAL Uforglemmelige, smukke steder med en markant identitet, personlighed, signatur og dynamik engagerer fantasien og vil indskrive DNU på regionens kulturelle kort. SOCIAL KAPITAL Kunst vil generere atmosfære, oplevelser og underholdning, hjælpe orienteringen og etablere DNU som en leder i regionale, nationale og internationale netværk. Billeder s. 13: Eksempler på kunst i naturen. 12

13 13

14 DNU KUNSTPROGRAM VEJLEDNING FOR BESTILLINGSOPGAVER Kunststrategien vil afspejle DNU s kompleksitet ved at implementere strategien i tre overordnede områder. PERMANENTE KUNSTVÆRKER Kunstværker og design skal integreres i DNU s arkitektur og landskab permanent. Disse bestillinger vil blive en uundværlig del af den fysiske infrastruktur og kan have form af selvstændige skulpturer, stedsspecifikke installationer og offentlige rum formet af kunstnere og designere. Værker kan baseres på lys, lyd, sanselighed og teksturer og være integrerede i rumlige overflader, vægge, gulve, lofter og i forskellige møbleringer. MIDLERTIDIGE KUNSTVÆRKER Midlertidige udstillinger og kunst og design skal reagere på DNU s hverdagsliv, især dets sociale og medicinske rutiner. Kunstnere og designere kan inviteres til at opholde sig på DNU i perioder og foreslå projekter, som bidrager til hverdagslivet på hospitalet og kan involvere personale, patienter og besøgende i projekternes tilblivelse, udstilling eller visning. Projekter og kunstværker kan være interaktive (digitalt eller socialt), vare kortere eller længere tid og gøre brug af nye medier. De kan ligeledes omfatte lyd og lyskunst, optræden af for eksempel teatergrupper, oplæsning, forelæsninger og diskussioner eller film, musik og performanceprogrammer. RESEARCHPROJEKTER DNU er et universitetshospital og vil derfor være tæt forbundet med forskning og medicinsk innovation. Dette område vil give kunstnere, designere og forskere lejlighed til i fællesskab at udvikle researchprojekter, som udforsker forholdet mellem medicin og kreativitet. Dette vil være nyskabende, tværfaglige projekter, som undersøger kunst, design, videnskab, ingeniørog humanvidenskab gennem gæsteophold, lokal produktion og/eller via platforme for læring og formidling. Programmer for alle tre områder er åbne for kunstnere og designere som individer, kollektiver eller i tværfaglige teams. Invitationer for de forskellige områder vil skelne mellem åbne oplæg og specifikke konkurrencer. Åbne invitationer vil sætte en dagsorden for programmet, men overlade forslag og udfald til kunstneren/designeren. Specifikke konkurrencer vil give et funktionelt oplæg, og programmet vil indgå direkte i DNU s hverdag. Billeder s. 15: Eksempler på permanente og midlertidige kunstværker. Permanent maleri/grafik på væg, gulv og loft. Midlertidig video/lyskunst. Øv. t.h.: Værket på væggen skaber akustisk dæmpning i kantinen på Akershus Sygehus i Oslo. 14

15 15

16 DEN EKSISTERENDE KUNSTSAMLING Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus ejer en stor samling af dansk kunst, hvoraf hoveddelen består af malerier og indrammede værker på papir. Den mest værdifulde del af samlingen er blevet anskaffet siden Den består hovedsageligt af nyere kunstværker og omfatter bl.a. værker doneret af Statens Kunstfond. Samlingen består tillige af værker samlet op igennem hospitalets historie, heriblandt portrætter af tidligere læger. På grund af samlingens historie er der tale om en kompleks samling med værker af varierende kvalitet. Overflytningen af samlingen til DNU kræver derfor en omhyggelig registrering og udvælgelse. For at sikre højeste kvalitet i samlingen er det nødvendigt at bestemme, hvad der skal beholdes og at lægge en plan for den fortsatte udvidelse af samlingen i fremtiden. Samlingen behøver professionel planlægning i forhold til bl.a. installationen af de eksisterende kunstværker i de nye DNU-omgivelser. I dag hører forskellige dele af samlingen til forskellige afdelinger. Når afdelingerne flytter til DNU, kan samlingen evt. følge med de enkelte afdelinger som en del af deres identitet. ADMINISTRATION En kurator bør, i samråd med eksempelvis kunstforeninger og projektrådgivere, etablere en plan både for den nye kunst og for den eksisterende kunstsamlings genbrug, katalogisere den samlede kunst og etablere et udstillingsprogram. Udstillingsprogrammet kan gradueres som ind- eller udlån. GUIDE En trykt eller digital guide, der fremviser kunstsamlingen, og hvor man kan finde den, vil være til gavn for alle brugere, særligt de patienter, som opholder sig på hospitalet over en længere periode. KATALOG Et trykt eller digitalt katalog over primært grafiske arbejder vil give langtidspatienter mulighed for at vælge et kunstværk til væggen i deres værelse. Billeder s. 17: Udsnit af Århus Universitetshospitals og Århus Sygehus eksisterende kunstsamling. 16

17 17

18 PROGRAMMÅL Baseret på visionerne for DNU-byggeriet og kunststrategiens formål er målene for DNU s kunstprogram: FASCINATION Kunst og design på DNU vil fascinere, kultivere, kommunikere, engagere - og møde folk der, hvor de er. DELTAGELSE Fremstillingen af kunst- og designprojekter skal involvere alle grupper og individer, som bruger hospitalet. DIVERSITET Kunststrategien vil involvere en bred vifte af kunstnere og designere: danske og internationale, unge og ældre, etablerede og nye talenter. Programmet vil favne et bredt udvalg af kunstværker af højeste kvalitet: Permanent indgriben, kunst der taler til intellektet eller usynlige værker, som indrammer hverdagen. RESSOURCEUDNYTTELSE Rekvirerede kunstnere vil blive bedt om at identificere muligheder i det eksisterende miljø og udvikle projekter ud fra det, der allerede findes på stedet. TVÆRFAGLIGHED Kunstnere og designere vil blive bestilt til at opholde sig på hospitalet, lave nye projekter og skabe nye samarbejdsformer med arkitekter, fabrikanter, læger og forskere. Billeder s. 19: Genbrug af eksisterende møbler fra de gamle hospitaler i Århus kan udvikles som designprojekter. Mange af disse objekter kan klassificeres, restaureres, repareres og genanvendes. Øv.: Martino Gamper, 100 Chairs in 100 Days Exhibition, London, Samling af kasserede stole fra Londons gader rekonfigureret i en transformation af designets funktioner og karakterer, som viser, at eksisterende møbler kan genbruges med simple midler. Ned.: Vibeke Fonnesberg Schmidt. Materialet er overskud fra produktion af Multiformkøkkener. 18

19 19

20 20

21 BEST PRACTICE: INTERNATONALE ERFARINGER MED KUNST OG DESIGN I SUNDHEDSSEKTOREN DNU Kunststrategi sigter efter at skabe et hospital med nye standarder inden for feltet kunst og helbred. Strategien ønsker at bidrage til historien og traditionen med at bringe kunsten i dialog med sundhed og videnskab for at danne et eksemplarisk projekt for det 21. århundrede, lokalt, nationalt og internationalt. Design og kunsthåndværk kan give patienter og personale på DNU et berigende miljø og skabe corporate branding for hospitalet. Inspiration kan komme fra forskellige kunst- og designprojekter i sundhedssektoren, hvor kunstens evne til at tilvejebringe fantastiske rum og sociale situationer i kliniske omgivelser demonstreres. 21

22 Billede s. 23 #01: Margit Lukács & Persijn Broersen. Salonen, SKOR / De Dilgt plejehjem, Haren, Holland, Et rum, som ikke havde nogen klar funktion, er omdannet til et mødested for brugerne. Rummet har ikke nogen vinduer, og således gav kunstnerne sig selv opgaven at skabe udsigter for brugerne. De besluttede sig for en tilgang, hvorved diverse arkitektoniske og dekorative elementer, så som tapet og møbler, inkorporeredes i designet. Billede s. 23 #02: Yvonne Dröge Wendel & Lino Hellings. Kupéen, SKOR / De Bieslandhof, Delft, Holland, Togkupéen er anbragt i forhallen af et plejehjem og består af seks komfortable sæder, der er sat op som i en rigtig kupé. Dets vinduer er tilpasset skærme, som viser billeder fra et forbipasserende hollandsk landskab. Kupéen repræsenterer et område, hvor beboerne og deres besøgende kan trække sig tilbage og hygge sig uden egentlig at skulle bestille noget, og har dermed en terapeutisk værdi. Billede s. 23 #03: public works. Kunststation, Triemli Hospital, Zürich, Schweiz, 2010 Public works er involveret i at designe og opstille et mobilt rum, som huser og implementerer et kunstprogram på Triemli Hospital i Zürich, såvel som at styre en seks måneder lang ad hoc workshop for produktion på hospitalet. Endvidere har de designet en hjemmeside for kunstprogrammet. Billede s. 23 #04: Sue Ridge and Julia Dwyer Taking Place Group. Homerton Hospital Træfældning, Delivery Unit, del af projektet The Other Side of Waiting på mor-barn-afdelingen, Homerton University Hospital, Hackney, London, England, 2008 Et træ uden for hospitalet blev i 2008 fældet for at skabe plads til en ny modtagelsesafdeling. Træet var blevet en målestok for hospitalets fortid, og tabet af det føltes stærkt. Sammen med modtagelsens personale har Julia Dwyer & Sue Ridge inkorporeret billeder af træet i nye vinduer og inkluderet træ fra træet i kunstværker på hospitalet. Billede s. 23 #05: Christine and Irene Hohenbüchler. Installationsshot, Barbara Weiss Gallery, Berlin, Tyskland, 2006 En tradition for at arbejde med patienter via kunst blev startet af blandt andre Dr. Morgenthaler, som i 1910erne studerede en af sine patienter, Adolf Wölfli, der skabte enestående tegninger. Traditionen er blevet fortsat af eksempelvis kunstnerduoen Christine and Irene Hohenbüchler, som arbejder med deltagerbaserede projekter i sundhedsmiljøer og skaber objekter ud fra de involveredes evner, ønsker og drømme. Resultater fra workshops oversættes til kunst, installationer og udstillinger. Billede s. 23 #06: Bik van der Pol & Thijs van Hees. Lindestede Garden, SKOR / Lindestede plejehjem, Wolvega, Holland, Med haven til et plejehjem ønskede kunstnerduoen Bik van der Pol og landskabsarkitekten Thijs van Hees at stimulere interaktion og kommunikation mellem beboerne og at holde live i minderne om verden uden for plejehjemmet. I det tværfaglige samarbejde tilstræbte de, at der ikke ville blive skelnet mellem fagene kunst og landskabsarkitektur, men at begge ville fungere i synergi. Billede s. 23 #07: It Runs in the Neighbourhood, Jeanne van Heeswijk og SUS ansatte, Stavanger, Norge, En tv-serie om livet på et hospital produceredes sammen med personale og patienter. Formålet var at give offentligheden et indblik i livet på et hospital og de medicinske og etiske dilemmaer, hospitalets ansatte støder på, samt at give de ansatte lejlighed til at tale med hinanden om deres arbejde og dets tabuer. Billede s. 23 #08: Trappe dekoreret med vægmalerier af William Hogarth, Bartholomew s Hospital, London, England, 1738 Allerede i 1700-tallet bestilte Bartholomew s Hospital i London værker fra prominente kunstnere så som William Hogarths stedsspecifikke vægmalerier til hospitalets trapper. Disse er endnu i dag en offentlig og turistmæssig destination, som bidrager til hospitalets gode ry ikke blot som et sted for medicinsk, men også kulturel ambition. Billede s. 23 #09: Aernout Mik. Abe, SKOR / Sint Maarten Clinic, Holland, En interaktiv robotorangutang spiller kryds og bolle med patienter og gæster i et genoptræningscenter. Værket er et godt eksempel på kunst i det offentlige rum, som ikke stiler så meget efter at blive observeret som at blive oplevet, og som dermed danner et nyt og dynamisk forhold til publikum. Aben har desuden den værdi, at den skaber forbindelse mellem personale, patienter og besøgende og danner et andet rum end det planlagte. Billede s. 23 #10: Foto fra FOA-kampagne Menneskelig teknologi og tværfaglig designudvikling mellem kunstnere, designere, ingeniører, plejepersonale, teknikere og antropologer kan lede til en innovativ og banebrydende indsats for humaniseringen af robotteknologi. 22

23

24 24

25 MULIGE RUM FOR KUNST OG DESIGN PÅ DNU DNU s arkitektoniske koncept former hospitalsbyen i decentrale afdelinger, som hver får identitet som et kvarter i byen. Kvartererne knyttes sammen af et net af offentlige arkader, der også leder til hovedindgangens torv og fællesfaciliteter i det store indre Forum. Forum er således hospitalsbyens hjerte, hvorfra arkaderne udgår som arterier til gallerier i det enkelte kvarter. Kvartererne er sammensat af funktionelle standardrum ankomstgallerier med reception og adgang til behandlingsarealer, ambulatorier og operationsstuer. Hævet op over behandlingsetagerne ligger kvarterernes sengeafdelinger. De offentlige rums hierarki vil blive differentieret både i hospitalets indre og ydre. Hospitalets landskab kan beskrives som en variation af offentlige parker detaljeret i forhold til den enkelte situations behov. Kunst og design skal integreres i dette fysiske miljø og i den daglige oplevelse af hospitalet. Helt fra den overordnede urbane skala og ned til eksempelvis patientens personlige skuffe. Kunst og design giver mulighed for at beskrive rummene ikke blot ud fra deres formelle og æstetiske aspekter, men også i forhold til deres funktioner, så som kontemplative/aktive rum, rolige/travle rum med videre. DNU s arkitektur giver en fantastisk lejlighed til at bygge stedsspecifikke kunstværker ind i bygninger og landskab. Kunstværker kan interagere med hele rummet og forbinde den store skala med den menneskelige skala. Kunsten kan medvirke til at definere kvarterernes forskellighed og forme særlige steder i hospitalsbyen. Variationen af disponible arealer er omfattende og mulighederne mange, men kunststrategien må ligeledes medvirke til at skabe variation i de mere rationelle bygningsafsnit. Indendørs arealer, så som gulve i cirkulationsområder og rum under glaslofter, giver lejlighed til at arbejde med mosaikker, fliser, nye materialer, farvet eller teknologisk glas med vekslende fremtoninger, lys etc. Udendørs arealer, for eksempel i forbindelse med arkaderne, giver mulighed for steder for eftertanke og genoptræning. Billede s. 24: Internt strøg på DNU kobler kliniske afdelinger, ambulatorier og forskningsarealer. Fungerer desuden som ankomstrum for decentrale adgange. Et dynamisk rum med højt til loftet. 25

26 UDENDØRS RUM Hovedindgangen med adgang til det parklignende landskab Decentrale indgange til de enkelte afdelinger med adgang fra ringvejen Adgang fra letbane til den eksisterende hovedindgang Parkeringspladser både på gadeniveau og i bilparker Park ud imod det eksisterende hospital Gårde mellem afdelingerne, som vil blive differentieret for at tilpasses behovet for rekreative områder for patienter og personale Heliport INDENDØRS RUM Hovedindgang og forhal inklusiv adgang fra kælderparkering og Forums høje mellemrum Arkader forbundet med de forskellige afdelinger/kvarterer Gallerier med indgange til hver afdeling Venteområder med overgangsarealer Venteområder i sengeafdelingernes ankomstzone Personlige rum som sengestuen, sengen, skuffen Billeder s. 27: Udendørs- og indendørs rum i og omkring DNU. 26

27 27

28 SOCIALE RUM Ud over de rent fysiske rum vil også de sociale rum blive betragtet. Hermed menes brugen og perceptionen af rummet og dets indhold af handlinger, relationer, atmosfærer og ejerskab; for eksempel private, offentlige, personlige, mentale, flertydige rum og mellemrum, så som grænsen mellem individuelle og fælles rum, tid og varighed i rum, venteværelser, butikker, værelser med videre. PERSONLIGE RUM For at undgå anonyme omgivelser er det af yderste vigtighed, at det umiddelbare rum omkring patienten er sanseligt og karakteristisk. Et fint stof eller en tekop kan være lige så vigtig en æstetisk oplevelse som et klassisk kunstværk. GENERELLE DESIGNOPGAVER En række generelle designopgaver kan knytte sig til DNU. Objekter og udstyr udviklet af kunstnere, designere og håndværkere kan blive banebrydende, og det aktuelle verdensomspændende fokus på sundhedspleje gør en sådan satsning interessant. Nogle opgaver vil overlappe i forhold til DNU projektets find-frem strategi og interiørprojekt: Kommunikationsdesign og grafik for skiltning, information, orientering, annoncering med mere. Møblering, det vil sige senge, stole og borde til forskellige formål for patienter og personale. Funktionel møblering kan have skulpturel karakter og særligt i offentligeog uddannelsesområder betone specielle steder. Belysning af offentlige og individuelle områder. Tøj og tekstiler til uniformer, sengelinned, lette skillevægge, gardiner med mere. Service og bestik, vaser, fliser, håndvaske, potter til planter. Også design af medicinsk udstyr: Udstyr til at bære på kroppen, senge, rullestole, rollatorer med mere. Robotter og robotassistance, som tager sig af syge, ældre og handicappede. Billedforklaring s. 29: Eksempler på design til det personlige rum omkring patienten. Midt midt: Et eksempel på Designer Vibeke Lassen Nielsens bud på uniformer til sygeplejersker i Region Hovedstaden. 28

29 29

30 AT FINDE FREM Kunststrategien for DNU skal supplere den Find Frem Strategi, som vil blive udformet som et selvstændigt projekt for hospitalet. Typisk starter problematikken med et formelt brev til patienten, der beskriver hvor og hvornår. Integrerede digitale find-frem-systemer kan komme i anvendelse, men indtil nu er det essentielt at patient, besøgende og personale kan ankomme til bestemmelsesstedet uden et tab af orientering. Find Frem Strategien skal således definere trafikvejen fra det overordnede vejnet til det aktuelle rum i hospitalet. Fra det ydre til det indre. ORIENTERING Kunst og design kan fungere som sanselige pejlemærker, der bidrager til at finde vej. Kunst kan markere forskellige rumlige identiteter på det enorme hospital. Kunstnere og designere kan få til opgave at udvikle en ny række farver og signaturer, som angiver og definerer forskellige ruter. Kunstnerdesignede eller i samarbejde designede miljøer kan skabe en fornemmelse af sted og klarhed og hjælpe brugen af rummet. Billeder s. 31: Eksempler på anvisninger, orientering og pejlemærker. 30

31 31

32 HANDLINGSPLAN Følgende handlingsplan anbefales for at implementere strategiens vision, formål, mål og program som beskrevet: ORGANISATIONSSTRUKTUR Kunststrategien anbefaler ansættelsen af en kurator. Kuratoren skal administrere den eksisterende kunstsamling, planlægge og implementere permanente og midlertidige kunstværker og researchprojekter gennem bestillingsopgaver og konkurrencer samt opmuntre andre organisationer til at støtte kunstprogrammet herunder udforme fondsansøgninger. For at sikre både kontinuitet og innovation anbefales det, at to kuratorer ansættes over en tiårs periode, begge på femårs kontrakter. Kuratoren vil i det daglige arbejde blive støttet af en styregruppe på fem til ti personer. Styregruppen kan rumme en repræsentant fra Region Midtjylland, en repræsentant fra DNU rådgivergruppen, en repræsentant for kunststrategiens arbejdsgruppe, en repræsentant fra Statens Kunstfond og yderligere kunstnere, designere og hovedinteressenter. Der vil være regelmæssige møder med styregruppen for at støtte udviklingen af indholdet. Region Midtjylland bør have veto til at sige nej til bestemte kunstprojekter, hvis de finder dem problematiske. Kuratoren skal arbejde tæt sammen med DNU s rådgivere for at realisere visionen og håndtere strategien, varetage komplekse partnerskaber, forsikringer og kunstnernes behov, sikre visionen for kunstnerne og fundraise for at udvide projektet. Kurator skal håndtere kunstnere som interessenter og i denne forbindelse påtage sig rollen som vært. KONKURRENCER Afholdelse af offentlige eller indbudte konkurrencer for forskellige delområder i hospitalet vil være en vigtig del af implementeringen af kunststrategien. Konkurrencerne skal opdeles i varierede skalatrin og ambitionen vil være, at kunststrategien kan få gennemslagskraft fra det helt overordnede landskabsniveau til den absolutte detalje jf. beskrivelsen ovenfor. Billeder s. 33: Stedsspecifikt lys kan både inden- og udendørs anvendes til at skabe atmosfære og opbløde det institutionelle miljø. 32

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

GMW UDSMYKNING - Christiansgade 18 DK-8000 Aarhus C. Tel (+45)

GMW UDSMYKNING - Christiansgade 18 DK-8000 Aarhus C.  Tel (+45) GMW UDSMYKNING Kunst gør en forskel. Kunst influerer på omgivelserne og de mennesker, der færdes i miljøet. Kunsten kan medvirke til at brande virksomheden og forbedre arbejdsmiljøet. Nyere forskning viser

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM

RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM RUM PÅVIRKER OS Et rum er ikke bare et sted, vi opholder os eller går igennem. Nyere forskning viser, at et rums indretning og udsmykning påvirker os i langt større

Læs mere

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada:

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Værket Wish til Belfast. 4,5 hektar stort værk på industrigrund ved Belfasts havnearealer. Hovedværk under LAND-SHAPE, Land Art North Denmark Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Dette værk vil blive selve

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 PRESSE 2011 Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 SPOR har muligvis ikke samme brede eksponering som eksempelvis SPOT Festivalen eller Aarhus Internationale Jazzfestival, men har til gengæld som

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE

ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE Til: København Kommunes Billedkunstudvalg København, 24. Februar 2015 ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE EN SAUNAINSTALLATION AF MARI KESKI-KORSU Beat to the Balance er et nyt, interdisciplinært

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Hospitals byggerier i Danmark Kvalitetsfondsbyggerierne består af 16 projekter som delvis er regionsfinansieret (40%) og statsfinansieret

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Vi er Kvadrat Vores brands

Vi er Kvadrat Vores brands We are Kvadrat Vi er Kvadrat Kvadrat har været førende inden for tekstilinnovation siden 1968, hvor virksomheden blev grundlagt. Vi producerer moderne tekstiler og tekstilrelaterede produkter i høj kvalitet

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret)

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Aarhus den 9. januar 2014 Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Mere motorik Aarhus Gymnastik- og Motorikhal er et unikt bevægelseslandskab indrettet specielt til at motivere børn i alderen 3-10

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

UDSMYKNING, NYT SYGEHUS SØNDERJYLLAND og PSYKIATRI Ane Mette Ruge, 2014-15

UDSMYKNING, NYT SYGEHUS SØNDERJYLLAND og PSYKIATRI Ane Mette Ruge, 2014-15 UDSMYKNING, NYT SYGEHUS SØNDERJYLLAND og PSYKIATRI Ane Mette Ruge, 2014-15 Udsmykning af gulv og søjler i ankomstområde til somatik. Montage og produktion, eksempler. Teknik: Linoleum intarsia. A: Karyatider.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere