KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010"

Transkript

1 KUNSTSTRATEGI FOR DNU I ÅRHUS OKTOBER 2010

2 2

3 FORORD SIDE 05 INTRODUKTION TIL DNU KUNSTSTRATEGI SIDE 06 VISION SIDE 09 STRATEGIENS FORMÅL SIDE 10 VÆRDIER OG FORDELE DNU KUNSTPROGRAM SIDE 14 VEJLEDNING FOR BESTILLINGSOPGAVER DEN EKSISTERENDE KUNSTSAMLING PROGRAMMÅL BEST PRACTICE: INTERNATIONALE ERFARINGER MED KUNST OG DESIGN I SUNDHEDSSEKTOREN SIDE 21 MULIGE RUM FOR KUNST OG DESIGN PÅ DNU SIDE 25 HANDLINGSPLAN SIDE 32 ORGANISATIONSSTRUKTUR MULIGE INTERESSENTER TIDSPLAN LÆS MERE SIDE 36 VÆRKOVERSIGT SIDE 38 3

4 4

5 FORORD Gennem kunsten påvirkes og aktiveres mennesker, så de træder i fornyet forbindelse med en livslyst, som måske er blevet anfægtet. Netop dette er hensigten med at placere kunst i hospitalets miljø. Den skal hjælpe med mentalt at aktivere den, der under særlige omstændigheder er blevet berøvet et behov. Peter Michael Hornung i Sansernes hospital, 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, udgør den første store udbygning af et hospital i Danmark efter årtusindskiftet, og der er påtænkt en række lignende store sygehusbyggerier under landets nye regiondannelser. Der er tale om milliardprojekter, som udtrykker et ønske om markant effektive sygehuse og som samtidig skal repræsentere den højeste faglige standard. Disse hospitaler, der typisk vil udgøre den enkelte regions største arbejdsplads, har stor offentlig bevågenhed, og idet Statens Kunstfond er statens primære formidler af kunst i det offentlige rum, har det være oplagt for fonden at indgå i et samarbejde med Region Midtjylland for at udvikle et redskab, der kan styre og formidle integrationen af kunst i de store offentlige byggerier. Statens Kunstfond har således nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en kunststrategi for DNU. Fonden har formuleret arbejdsgruppens sammensætning ud fra et ønske om tværfaglighed og internationalt udsyn, således at strategien reflekterer erfaring og viden fra andre sammenlignelige programmer, men fokuserer på at gøre DNU-strategien unik, kulturelt relevant og til et udtryk for best practice lokalt, regionalt og internationalt. Det er arbejdsgruppens mål, at kunststrategien som redskab skal have en aktiverende mission og sørge for, at det humanistiske udgangspunkt, det enkelte menneskes helbredelse, sker i en berigende fysisk ramme og atmosfære, der direkte befordrer helsen. Sally Tallant og Lars Juel Thiis 5

6 INTRODUKTION TIL DNU KUNSTSTRATEGI Man har aldrig helt glemt, at huset findes for patienternes skyld. Men rationel professionsudøvelse, effektiv organisering, omkostningskalkyler og tekniske instrumenter kræver sit. Derfor er det let at glemme, at også huset er en plejer, én som kommunikerer direkte med patienten uden ord. Trond Berg Eriksen i Mer enn det du ser Om kunst og arkitektur i Akershus Universitetssykehus, 2008 Det Nye Universitetshospital er et langsigtet byggeprojekt, der i størrelse minder om en middelstor provinsby. Hospitalet kan beskrives som en by som en samling af fysiske og sociale rum, individer, grupperinger og organisationer, private og offentlige anliggender. Da det kulturelle liv er en del af enhver by, vil det også blive en del af Det Nye Universitetshospital. I forbindelse med et så omfattende og langvarigt projekt er det hensigtsmæssigt at supplere arkitektur og landskab ved at involvere en vifte af kunstformer. Ved at forme en kunststrategi gives således lejlighed til at formulere en stærk tværfaglig vision og handlingsplan for, hvordan man bedst kan integrere kunst i miljøet. Dette anerkender kunstens evne til at tilføre det nye hospital en signifikant og stedsspecifik karakter. Det er veldokumenteret, at kunst kan lindre smerte, nedsætte stress og forbedre velværet såvel som danne ramme omkring svære spørgsmål angående sygdom og helbred, liv og død. Velovervejede og veldesignede rum vil have indflydelse på patientens oplevelse, og passende kunstværker vil forbedre denne dynamik betragteligt. DNU Kunststrategi skal støtte de offentlige arealer i hospitalsbyen. Den skal forstærke og udfordre aktiviteter, arkitektur og landskab for bedst muligt at virkeliggøre en helhed af forskellige udtryk. Og den skal anvise, hvordan samtidskunst og design af højeste kvalitet gives en prominent rolle på det nye hospital. Strategien må afspejle knowhow fra tidligere lignende projekter, men koncentrere sig om at gøre DNU enestående, kulturelt vedkommende og forbilledligt. Kunsten vil fokusere på den individuelle oplevelse og det byggede miljø; den vil være radikal og nyskabende og gøre hospitalet til en kontemplativ og sanselig oplevelse såvel som til et tankevækkende, udfordrende og stimulerende miljø. Billeder s. 7: Installationer, teksturer og sensualitet. 6

7 7

8 8

9 VISION For patienterne er kunsten den afbrydelse, som i en stærkt begrænset og barsk hverdag giver håb og en opløftende påmindelse om den frihed, som forhåbentlig venter på den anden side af hospitalsopholdet. Kunsten opleves som noget nær en livsnødvendighed pga. de omstændigheder, som måske netop er påtrængende svær at bære på hospitalet. Kunsten bliver en adspredelse fra hvad man er i den her situation. Ulrikke Neergaard i Det vores kunst, 2010 DNU Kunststrategi vil supplere Region Midtjyllands eksisterende vision for DNU ved at introducere nye temaer, metoder, netværk og partnere. Kunst og design vil således blive brugt som en katalysator for kommunikation og indbyde til deltagelse, fælles interaktion og motivere forandring. DNU Kunststrategi er baseret på kreativitetens, kulturens og kunstens indflydelse på helbred og velvære. Kunst og design er netop nødvendige elementer i et helhedsorienteret, helbredende miljø for at danne lindrende og inspirerende omgivelser. Kunst og design kan således udøve pædagogisk indflydelse, skabe identitet på et sted, hvor folk ofte føler identitetstab, og forme et smukt, engagerende og mindeværdigt sted. Kunst og design kan bidrage til DNU s vision om at skabe rum for tværfagligt samarbejde, hvor folk kan dele viden og arbejde kreativt sammen. Visionen vil invitere os til at opdage det ukendte i det velkendte, skabe nye oplevelser i rummet og dermed henvende sig til vores mentale såvel som vores fysiske velbefindende. Sundhedsplejen på et offentligt hospital skal betjene og servicere alle befolkningsgrupper og dermed nå alle aldre, køn, etniske baggrunde og sociale lag. Dette kræver et tilsvarende varieret fysisk og socialt miljø. For at favne denne kulturelle forskellighed må også kunststrategien forholde sig til det fremtidige hospital som en hel by, som alle kan komme i, opleve og nyde. Kunst og design vil dermed understrege det menneskelige behov for fællesskab særligt for patient og besøgende. Men kunst og design skal også fokusere på den individuelle bruger og samspillet for at skabe rum for individuelle forskelle. Et kvalitetsbetonet arbejdsmiljø for personale, studerende og forskere vil i høj grad blive forstærket af kunstværker og design, der, integreret i arkitekturen og landskabet, får stor betydning for hospitalets liv og hverdag. DNU skal således præsentere de bedste nye danske og internationale samtidskunstnere og designere gennem et innovativt program, der vil gøre hospitalet til et unikt sted med særegne rum. DNU kunstprogram bør forme pilotprojekter, der understøtter banebrydende tværfaglig research, hvor kultur og videnskab bringes sammen for at udforske muligheder i nye teknologier. Kunstnere og designere kan, sammen med det sundhedsfaglige personale, forme hospitalsbyens egen identitet og hermed styrke Århus placering som et innovativt kulturelt og kunstnerisk videnscenter for hele regionen.dnu vil dermed give genlyd både lokalt og globalt. Billede s. 8: En passage kan præsentere en mængde muligheder for lydkunst, musik og narrativer. 9

10 STRATEGIENS FORMÅL Kunststrategien er en langsigtet plan for integrationen af kunst og design i arkitektur, landskab og livet på hospitalet. Den sigter efter at: FREMME HELBREDELSE Strategien vil understrege kunst og designs helbredende potentiale ved at fokusere på fællesskab og få indflydelse på bygningens fysik og rum. Kunst på DNU vil herved støtte velvære og forkorte indlæggelsestid ved at forbedre kvaliteten af patientmiljøet. SKABE IDENTITET Kunststrategiens formål er at levere en strategisk handlingsplan for at opfylde DNU s vision om at skabe et attraktivt, visuelt sammenhængende, bæredygtigt og ressourceudnyttende miljø. Herigennem vil kunst og design fra start støtte hospitalets visuelle landemærker, skiltning og orienteringssystemer, forankre kultur i byggeriets hjerte og betone en egen signatur og identitet, forskellig fra andre hospitaler og offentlige bygninger. SKABE RUM TIL ALLE Ved at eksponere oplevelsen af kunstværker og design i det offentlige rum vil DNU s miljø engagere et bredt publikum. Kunst og design vil samtidig forudsætte involvering af det sundhedsfaglige personale og bruge personalets viden til at identificere behov forbundet med helbred og velvære. Kunst og design vil hjælpe personale, patienter og pårørende til at kommunikere mere effektivt og indbyde til social interaktion og involvering. IMPLEMENTERE BÆREDYGTIGE, NYSKAB- ENDE OG TVÆRFAGLIGE STRATEGIER OG METODER Danske og internationale kunstnere og designere vil blive inviteret til at udvikle en tilknytning til hospitalet og Århus by. Med ambitiøse tværfaglige bestillinger kan DNU s kunstprogram skabe nye kulturelle funktioner, genbruge eksisterende materialer, gøre brug af fælles faciliteter og udvikle platforme for offentlig diskussion og forskning. Billeder s. 11: Eksempler på kunst integreret i facader og belægning. 10

11 11

12 VÆRDIER OG FORDELE SUNDHEDSKAPITAL Evidensbaseret design er en vigtig partner i designet af nye hospitaler og behandler elementer som indeklima, dagslys, grønne omgivelser, akustik, logistik/orientering mv. Kunst er en afgørende del af det evidensbaserede designs grundlæggende palet. Evidensbaseret design støtter patientens mål om hurtig bedring, giver medarbejderne et befordrende arbejdsmiljø og fremmer herved bygherrens ønske om et hurtigt og effektivt sundhedsvæsen. TERAPEUTISK KAPITAL Undersøgelser viser, at kunst og design kan reducere ængstelse og stress og befordre en stolthed for medarbejderne på stedet. Kreativitet, kultur og kunst spiller en central rolle i at øge selvværd, tillid, en fornemmelse af fællesskab og sammenhængskraft samt individuelt og kollektivt velbefindende. Kunst og design er hermed stærke kræfter i udviklingen af en forbedret offentlig sundhed. KULTUREL KAPITAL Uforglemmelige, smukke steder med en markant identitet, personlighed, signatur og dynamik engagerer fantasien og vil indskrive DNU på regionens kulturelle kort. SOCIAL KAPITAL Kunst vil generere atmosfære, oplevelser og underholdning, hjælpe orienteringen og etablere DNU som en leder i regionale, nationale og internationale netværk. Billeder s. 13: Eksempler på kunst i naturen. 12

13 13

14 DNU KUNSTPROGRAM VEJLEDNING FOR BESTILLINGSOPGAVER Kunststrategien vil afspejle DNU s kompleksitet ved at implementere strategien i tre overordnede områder. PERMANENTE KUNSTVÆRKER Kunstværker og design skal integreres i DNU s arkitektur og landskab permanent. Disse bestillinger vil blive en uundværlig del af den fysiske infrastruktur og kan have form af selvstændige skulpturer, stedsspecifikke installationer og offentlige rum formet af kunstnere og designere. Værker kan baseres på lys, lyd, sanselighed og teksturer og være integrerede i rumlige overflader, vægge, gulve, lofter og i forskellige møbleringer. MIDLERTIDIGE KUNSTVÆRKER Midlertidige udstillinger og kunst og design skal reagere på DNU s hverdagsliv, især dets sociale og medicinske rutiner. Kunstnere og designere kan inviteres til at opholde sig på DNU i perioder og foreslå projekter, som bidrager til hverdagslivet på hospitalet og kan involvere personale, patienter og besøgende i projekternes tilblivelse, udstilling eller visning. Projekter og kunstværker kan være interaktive (digitalt eller socialt), vare kortere eller længere tid og gøre brug af nye medier. De kan ligeledes omfatte lyd og lyskunst, optræden af for eksempel teatergrupper, oplæsning, forelæsninger og diskussioner eller film, musik og performanceprogrammer. RESEARCHPROJEKTER DNU er et universitetshospital og vil derfor være tæt forbundet med forskning og medicinsk innovation. Dette område vil give kunstnere, designere og forskere lejlighed til i fællesskab at udvikle researchprojekter, som udforsker forholdet mellem medicin og kreativitet. Dette vil være nyskabende, tværfaglige projekter, som undersøger kunst, design, videnskab, ingeniørog humanvidenskab gennem gæsteophold, lokal produktion og/eller via platforme for læring og formidling. Programmer for alle tre områder er åbne for kunstnere og designere som individer, kollektiver eller i tværfaglige teams. Invitationer for de forskellige områder vil skelne mellem åbne oplæg og specifikke konkurrencer. Åbne invitationer vil sætte en dagsorden for programmet, men overlade forslag og udfald til kunstneren/designeren. Specifikke konkurrencer vil give et funktionelt oplæg, og programmet vil indgå direkte i DNU s hverdag. Billeder s. 15: Eksempler på permanente og midlertidige kunstværker. Permanent maleri/grafik på væg, gulv og loft. Midlertidig video/lyskunst. Øv. t.h.: Værket på væggen skaber akustisk dæmpning i kantinen på Akershus Sygehus i Oslo. 14

15 15

16 DEN EKSISTERENDE KUNSTSAMLING Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus ejer en stor samling af dansk kunst, hvoraf hoveddelen består af malerier og indrammede værker på papir. Den mest værdifulde del af samlingen er blevet anskaffet siden Den består hovedsageligt af nyere kunstværker og omfatter bl.a. værker doneret af Statens Kunstfond. Samlingen består tillige af værker samlet op igennem hospitalets historie, heriblandt portrætter af tidligere læger. På grund af samlingens historie er der tale om en kompleks samling med værker af varierende kvalitet. Overflytningen af samlingen til DNU kræver derfor en omhyggelig registrering og udvælgelse. For at sikre højeste kvalitet i samlingen er det nødvendigt at bestemme, hvad der skal beholdes og at lægge en plan for den fortsatte udvidelse af samlingen i fremtiden. Samlingen behøver professionel planlægning i forhold til bl.a. installationen af de eksisterende kunstværker i de nye DNU-omgivelser. I dag hører forskellige dele af samlingen til forskellige afdelinger. Når afdelingerne flytter til DNU, kan samlingen evt. følge med de enkelte afdelinger som en del af deres identitet. ADMINISTRATION En kurator bør, i samråd med eksempelvis kunstforeninger og projektrådgivere, etablere en plan både for den nye kunst og for den eksisterende kunstsamlings genbrug, katalogisere den samlede kunst og etablere et udstillingsprogram. Udstillingsprogrammet kan gradueres som ind- eller udlån. GUIDE En trykt eller digital guide, der fremviser kunstsamlingen, og hvor man kan finde den, vil være til gavn for alle brugere, særligt de patienter, som opholder sig på hospitalet over en længere periode. KATALOG Et trykt eller digitalt katalog over primært grafiske arbejder vil give langtidspatienter mulighed for at vælge et kunstværk til væggen i deres værelse. Billeder s. 17: Udsnit af Århus Universitetshospitals og Århus Sygehus eksisterende kunstsamling. 16

17 17

18 PROGRAMMÅL Baseret på visionerne for DNU-byggeriet og kunststrategiens formål er målene for DNU s kunstprogram: FASCINATION Kunst og design på DNU vil fascinere, kultivere, kommunikere, engagere - og møde folk der, hvor de er. DELTAGELSE Fremstillingen af kunst- og designprojekter skal involvere alle grupper og individer, som bruger hospitalet. DIVERSITET Kunststrategien vil involvere en bred vifte af kunstnere og designere: danske og internationale, unge og ældre, etablerede og nye talenter. Programmet vil favne et bredt udvalg af kunstværker af højeste kvalitet: Permanent indgriben, kunst der taler til intellektet eller usynlige værker, som indrammer hverdagen. RESSOURCEUDNYTTELSE Rekvirerede kunstnere vil blive bedt om at identificere muligheder i det eksisterende miljø og udvikle projekter ud fra det, der allerede findes på stedet. TVÆRFAGLIGHED Kunstnere og designere vil blive bestilt til at opholde sig på hospitalet, lave nye projekter og skabe nye samarbejdsformer med arkitekter, fabrikanter, læger og forskere. Billeder s. 19: Genbrug af eksisterende møbler fra de gamle hospitaler i Århus kan udvikles som designprojekter. Mange af disse objekter kan klassificeres, restaureres, repareres og genanvendes. Øv.: Martino Gamper, 100 Chairs in 100 Days Exhibition, London, Samling af kasserede stole fra Londons gader rekonfigureret i en transformation af designets funktioner og karakterer, som viser, at eksisterende møbler kan genbruges med simple midler. Ned.: Vibeke Fonnesberg Schmidt. Materialet er overskud fra produktion af Multiformkøkkener. 18

19 19

20 20

21 BEST PRACTICE: INTERNATONALE ERFARINGER MED KUNST OG DESIGN I SUNDHEDSSEKTOREN DNU Kunststrategi sigter efter at skabe et hospital med nye standarder inden for feltet kunst og helbred. Strategien ønsker at bidrage til historien og traditionen med at bringe kunsten i dialog med sundhed og videnskab for at danne et eksemplarisk projekt for det 21. århundrede, lokalt, nationalt og internationalt. Design og kunsthåndværk kan give patienter og personale på DNU et berigende miljø og skabe corporate branding for hospitalet. Inspiration kan komme fra forskellige kunst- og designprojekter i sundhedssektoren, hvor kunstens evne til at tilvejebringe fantastiske rum og sociale situationer i kliniske omgivelser demonstreres. 21

22 Billede s. 23 #01: Margit Lukács & Persijn Broersen. Salonen, SKOR / De Dilgt plejehjem, Haren, Holland, Et rum, som ikke havde nogen klar funktion, er omdannet til et mødested for brugerne. Rummet har ikke nogen vinduer, og således gav kunstnerne sig selv opgaven at skabe udsigter for brugerne. De besluttede sig for en tilgang, hvorved diverse arkitektoniske og dekorative elementer, så som tapet og møbler, inkorporeredes i designet. Billede s. 23 #02: Yvonne Dröge Wendel & Lino Hellings. Kupéen, SKOR / De Bieslandhof, Delft, Holland, Togkupéen er anbragt i forhallen af et plejehjem og består af seks komfortable sæder, der er sat op som i en rigtig kupé. Dets vinduer er tilpasset skærme, som viser billeder fra et forbipasserende hollandsk landskab. Kupéen repræsenterer et område, hvor beboerne og deres besøgende kan trække sig tilbage og hygge sig uden egentlig at skulle bestille noget, og har dermed en terapeutisk værdi. Billede s. 23 #03: public works. Kunststation, Triemli Hospital, Zürich, Schweiz, 2010 Public works er involveret i at designe og opstille et mobilt rum, som huser og implementerer et kunstprogram på Triemli Hospital i Zürich, såvel som at styre en seks måneder lang ad hoc workshop for produktion på hospitalet. Endvidere har de designet en hjemmeside for kunstprogrammet. Billede s. 23 #04: Sue Ridge and Julia Dwyer Taking Place Group. Homerton Hospital Træfældning, Delivery Unit, del af projektet The Other Side of Waiting på mor-barn-afdelingen, Homerton University Hospital, Hackney, London, England, 2008 Et træ uden for hospitalet blev i 2008 fældet for at skabe plads til en ny modtagelsesafdeling. Træet var blevet en målestok for hospitalets fortid, og tabet af det føltes stærkt. Sammen med modtagelsens personale har Julia Dwyer & Sue Ridge inkorporeret billeder af træet i nye vinduer og inkluderet træ fra træet i kunstværker på hospitalet. Billede s. 23 #05: Christine and Irene Hohenbüchler. Installationsshot, Barbara Weiss Gallery, Berlin, Tyskland, 2006 En tradition for at arbejde med patienter via kunst blev startet af blandt andre Dr. Morgenthaler, som i 1910erne studerede en af sine patienter, Adolf Wölfli, der skabte enestående tegninger. Traditionen er blevet fortsat af eksempelvis kunstnerduoen Christine and Irene Hohenbüchler, som arbejder med deltagerbaserede projekter i sundhedsmiljøer og skaber objekter ud fra de involveredes evner, ønsker og drømme. Resultater fra workshops oversættes til kunst, installationer og udstillinger. Billede s. 23 #06: Bik van der Pol & Thijs van Hees. Lindestede Garden, SKOR / Lindestede plejehjem, Wolvega, Holland, Med haven til et plejehjem ønskede kunstnerduoen Bik van der Pol og landskabsarkitekten Thijs van Hees at stimulere interaktion og kommunikation mellem beboerne og at holde live i minderne om verden uden for plejehjemmet. I det tværfaglige samarbejde tilstræbte de, at der ikke ville blive skelnet mellem fagene kunst og landskabsarkitektur, men at begge ville fungere i synergi. Billede s. 23 #07: It Runs in the Neighbourhood, Jeanne van Heeswijk og SUS ansatte, Stavanger, Norge, En tv-serie om livet på et hospital produceredes sammen med personale og patienter. Formålet var at give offentligheden et indblik i livet på et hospital og de medicinske og etiske dilemmaer, hospitalets ansatte støder på, samt at give de ansatte lejlighed til at tale med hinanden om deres arbejde og dets tabuer. Billede s. 23 #08: Trappe dekoreret med vægmalerier af William Hogarth, Bartholomew s Hospital, London, England, 1738 Allerede i 1700-tallet bestilte Bartholomew s Hospital i London værker fra prominente kunstnere så som William Hogarths stedsspecifikke vægmalerier til hospitalets trapper. Disse er endnu i dag en offentlig og turistmæssig destination, som bidrager til hospitalets gode ry ikke blot som et sted for medicinsk, men også kulturel ambition. Billede s. 23 #09: Aernout Mik. Abe, SKOR / Sint Maarten Clinic, Holland, En interaktiv robotorangutang spiller kryds og bolle med patienter og gæster i et genoptræningscenter. Værket er et godt eksempel på kunst i det offentlige rum, som ikke stiler så meget efter at blive observeret som at blive oplevet, og som dermed danner et nyt og dynamisk forhold til publikum. Aben har desuden den værdi, at den skaber forbindelse mellem personale, patienter og besøgende og danner et andet rum end det planlagte. Billede s. 23 #10: Foto fra FOA-kampagne Menneskelig teknologi og tværfaglig designudvikling mellem kunstnere, designere, ingeniører, plejepersonale, teknikere og antropologer kan lede til en innovativ og banebrydende indsats for humaniseringen af robotteknologi. 22

23

24 24

25 MULIGE RUM FOR KUNST OG DESIGN PÅ DNU DNU s arkitektoniske koncept former hospitalsbyen i decentrale afdelinger, som hver får identitet som et kvarter i byen. Kvartererne knyttes sammen af et net af offentlige arkader, der også leder til hovedindgangens torv og fællesfaciliteter i det store indre Forum. Forum er således hospitalsbyens hjerte, hvorfra arkaderne udgår som arterier til gallerier i det enkelte kvarter. Kvartererne er sammensat af funktionelle standardrum ankomstgallerier med reception og adgang til behandlingsarealer, ambulatorier og operationsstuer. Hævet op over behandlingsetagerne ligger kvarterernes sengeafdelinger. De offentlige rums hierarki vil blive differentieret både i hospitalets indre og ydre. Hospitalets landskab kan beskrives som en variation af offentlige parker detaljeret i forhold til den enkelte situations behov. Kunst og design skal integreres i dette fysiske miljø og i den daglige oplevelse af hospitalet. Helt fra den overordnede urbane skala og ned til eksempelvis patientens personlige skuffe. Kunst og design giver mulighed for at beskrive rummene ikke blot ud fra deres formelle og æstetiske aspekter, men også i forhold til deres funktioner, så som kontemplative/aktive rum, rolige/travle rum med videre. DNU s arkitektur giver en fantastisk lejlighed til at bygge stedsspecifikke kunstværker ind i bygninger og landskab. Kunstværker kan interagere med hele rummet og forbinde den store skala med den menneskelige skala. Kunsten kan medvirke til at definere kvarterernes forskellighed og forme særlige steder i hospitalsbyen. Variationen af disponible arealer er omfattende og mulighederne mange, men kunststrategien må ligeledes medvirke til at skabe variation i de mere rationelle bygningsafsnit. Indendørs arealer, så som gulve i cirkulationsområder og rum under glaslofter, giver lejlighed til at arbejde med mosaikker, fliser, nye materialer, farvet eller teknologisk glas med vekslende fremtoninger, lys etc. Udendørs arealer, for eksempel i forbindelse med arkaderne, giver mulighed for steder for eftertanke og genoptræning. Billede s. 24: Internt strøg på DNU kobler kliniske afdelinger, ambulatorier og forskningsarealer. Fungerer desuden som ankomstrum for decentrale adgange. Et dynamisk rum med højt til loftet. 25

26 UDENDØRS RUM Hovedindgangen med adgang til det parklignende landskab Decentrale indgange til de enkelte afdelinger med adgang fra ringvejen Adgang fra letbane til den eksisterende hovedindgang Parkeringspladser både på gadeniveau og i bilparker Park ud imod det eksisterende hospital Gårde mellem afdelingerne, som vil blive differentieret for at tilpasses behovet for rekreative områder for patienter og personale Heliport INDENDØRS RUM Hovedindgang og forhal inklusiv adgang fra kælderparkering og Forums høje mellemrum Arkader forbundet med de forskellige afdelinger/kvarterer Gallerier med indgange til hver afdeling Venteområder med overgangsarealer Venteområder i sengeafdelingernes ankomstzone Personlige rum som sengestuen, sengen, skuffen Billeder s. 27: Udendørs- og indendørs rum i og omkring DNU. 26

27 27

28 SOCIALE RUM Ud over de rent fysiske rum vil også de sociale rum blive betragtet. Hermed menes brugen og perceptionen af rummet og dets indhold af handlinger, relationer, atmosfærer og ejerskab; for eksempel private, offentlige, personlige, mentale, flertydige rum og mellemrum, så som grænsen mellem individuelle og fælles rum, tid og varighed i rum, venteværelser, butikker, værelser med videre. PERSONLIGE RUM For at undgå anonyme omgivelser er det af yderste vigtighed, at det umiddelbare rum omkring patienten er sanseligt og karakteristisk. Et fint stof eller en tekop kan være lige så vigtig en æstetisk oplevelse som et klassisk kunstværk. GENERELLE DESIGNOPGAVER En række generelle designopgaver kan knytte sig til DNU. Objekter og udstyr udviklet af kunstnere, designere og håndværkere kan blive banebrydende, og det aktuelle verdensomspændende fokus på sundhedspleje gør en sådan satsning interessant. Nogle opgaver vil overlappe i forhold til DNU projektets find-frem strategi og interiørprojekt: Kommunikationsdesign og grafik for skiltning, information, orientering, annoncering med mere. Møblering, det vil sige senge, stole og borde til forskellige formål for patienter og personale. Funktionel møblering kan have skulpturel karakter og særligt i offentligeog uddannelsesområder betone specielle steder. Belysning af offentlige og individuelle områder. Tøj og tekstiler til uniformer, sengelinned, lette skillevægge, gardiner med mere. Service og bestik, vaser, fliser, håndvaske, potter til planter. Også design af medicinsk udstyr: Udstyr til at bære på kroppen, senge, rullestole, rollatorer med mere. Robotter og robotassistance, som tager sig af syge, ældre og handicappede. Billedforklaring s. 29: Eksempler på design til det personlige rum omkring patienten. Midt midt: Et eksempel på Designer Vibeke Lassen Nielsens bud på uniformer til sygeplejersker i Region Hovedstaden. 28

29 29

30 AT FINDE FREM Kunststrategien for DNU skal supplere den Find Frem Strategi, som vil blive udformet som et selvstændigt projekt for hospitalet. Typisk starter problematikken med et formelt brev til patienten, der beskriver hvor og hvornår. Integrerede digitale find-frem-systemer kan komme i anvendelse, men indtil nu er det essentielt at patient, besøgende og personale kan ankomme til bestemmelsesstedet uden et tab af orientering. Find Frem Strategien skal således definere trafikvejen fra det overordnede vejnet til det aktuelle rum i hospitalet. Fra det ydre til det indre. ORIENTERING Kunst og design kan fungere som sanselige pejlemærker, der bidrager til at finde vej. Kunst kan markere forskellige rumlige identiteter på det enorme hospital. Kunstnere og designere kan få til opgave at udvikle en ny række farver og signaturer, som angiver og definerer forskellige ruter. Kunstnerdesignede eller i samarbejde designede miljøer kan skabe en fornemmelse af sted og klarhed og hjælpe brugen af rummet. Billeder s. 31: Eksempler på anvisninger, orientering og pejlemærker. 30

31 31

32 HANDLINGSPLAN Følgende handlingsplan anbefales for at implementere strategiens vision, formål, mål og program som beskrevet: ORGANISATIONSSTRUKTUR Kunststrategien anbefaler ansættelsen af en kurator. Kuratoren skal administrere den eksisterende kunstsamling, planlægge og implementere permanente og midlertidige kunstværker og researchprojekter gennem bestillingsopgaver og konkurrencer samt opmuntre andre organisationer til at støtte kunstprogrammet herunder udforme fondsansøgninger. For at sikre både kontinuitet og innovation anbefales det, at to kuratorer ansættes over en tiårs periode, begge på femårs kontrakter. Kuratoren vil i det daglige arbejde blive støttet af en styregruppe på fem til ti personer. Styregruppen kan rumme en repræsentant fra Region Midtjylland, en repræsentant fra DNU rådgivergruppen, en repræsentant for kunststrategiens arbejdsgruppe, en repræsentant fra Statens Kunstfond og yderligere kunstnere, designere og hovedinteressenter. Der vil være regelmæssige møder med styregruppen for at støtte udviklingen af indholdet. Region Midtjylland bør have veto til at sige nej til bestemte kunstprojekter, hvis de finder dem problematiske. Kuratoren skal arbejde tæt sammen med DNU s rådgivere for at realisere visionen og håndtere strategien, varetage komplekse partnerskaber, forsikringer og kunstnernes behov, sikre visionen for kunstnerne og fundraise for at udvide projektet. Kurator skal håndtere kunstnere som interessenter og i denne forbindelse påtage sig rollen som vært. KONKURRENCER Afholdelse af offentlige eller indbudte konkurrencer for forskellige delområder i hospitalet vil være en vigtig del af implementeringen af kunststrategien. Konkurrencerne skal opdeles i varierede skalatrin og ambitionen vil være, at kunststrategien kan få gennemslagskraft fra det helt overordnede landskabsniveau til den absolutte detalje jf. beskrivelsen ovenfor. Billeder s. 33: Stedsspecifikt lys kan både inden- og udendørs anvendes til at skabe atmosfære og opbløde det institutionelle miljø. 32

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private In situ IN SITU yder professionel og kvalificeret rådgivning om indkøb og integrering af kunst til virksomheder, institutioner

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F.

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F. VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet Arkitektfirmaet God arkitektur er perfekt afstemt; så ingenting kan lægges til, trækkes fra eller ændres Leon

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere