Ultralydssensorer. 4 Ultralydssensorer. Egenskaber: Nyheder: - Tilslutningsfærdige kompaktsensorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultralydssensorer. 4 Ultralydssensorer. Egenskaber: Nyheder: - Tilslutningsfærdige kompaktsensorer"

Transkript

1 Egenskaber: - Tilslutningsfærdige kompaktsensorer - Korte byggelængder - Indstilling med "Teach-in", Potentiometer og/eller "Interface" med PC-Software - Sensorer med digital- og/eller analogudgange - "Teach-in" 1 Nyheder: - Kvadratiske en-vejs sensorer - "Interface"-kabel med "Teachin"-knap 1

2 PROGRAMOVERSIGT Funktion Tasteafstand Dimension Diffuse sensorer er En-vejs sensorer 0 mm 0/0 mm 100 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 1000 mm 100 mm 100 mm 000 mm 000 mm M1 / M1W mm mm mm mm mm mm M mm mm mm mm 0x0 mm mm 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

3 PROGRAMOVERSIGT 1 Udgang Følsomhedsindstilling Forsyninsspænding U B Tilslutning Materiale i hus Side 1 x PNP x PNP NPN Analog Analog + PNP "Teach-in" Potentiometer Interface Ben Stik S Stik S1 Kabel Metal PBTP VDC VDC VDC VDC VDC* VDC* 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, VDC* VDC* VDC* VDC* 1, 10 19, 11 19, 11 19, VDC* 1-1 * Ved V reduceres detekteringsområdet med ca. 0%. 19

4 Funktion er, som berøringsfri arbejdende sensorer, anvendelig i mange områder indenfor automatiseringsteknikken. Overalt hvor afstandsmåling gennemføres i luft, kan sensorerne komme til anvendelse, da de ikke bare ser objektet, men også kan måle den absolutte afstand mellem sensor og objekt. Ved varierende omgivelsesbetingelser (for eksempel temperatursvingninger) kompenseres måleresultatet. der virker som diffuse (objektaftaster) eller reflekssensorer sender med regelmæssige tidsafstande mellemrum impulser af ultralyd ud. Bliver ultralyden reflekteret fra et objekt, bliver det opståede ekko modtaget og omdannet til et elektrisk signal. Behandlingen af ekkoet afhænger af dets intensitet og afstanden mellem sensor og objekt. Sensorerne arbejder efter princippet "ekko / tidsforløb", det vil sige, at den tidsmæssige afstand mellem sendeimpuls og ekkoimpuls bliver signalbehandlet. En ultralydssensor der arbejder som en-vejs sensor, sender en smal fokuseret, permanent lyd mod modtageren. Modtageren evaluerer ultralydssignalet og skifter udgangen når et objekt forstyrrer lyden. Detekteringsområde Ved sensorernes konstruktion bliver ultralyden udstrålet som en kegle. De reflekterende objekter bliver derfor kun detekteret indenfor denne lydkegle. I den blindzone, som befinder sig mellem sensorens overflade og detekteringsområdet, kan der ikke signalbehandles noget ekko. Objekter De objekter, som skal detekteres kan være faste, flydende, kornede eller pulverformede. Materialet må være gennemsigtigt eller farvet, af vilkårlig form, med poleret eller mat overflade. Alle jævne eller glatte flader er (også ved maksimal tasteafstand) med sikkerhed detekterbare ved en vinkelafvigelse op til til den lodrette lydkegle. Alt efter objektets ruhed kan vinkelafvigelsen være større. Objekterne kan principielt føres ind i lydkeglen fra vilkårlig retning. Temperaturkompensering ne er forsynet med temperaturfølere og et kompenseringskredsløb, for at udligne ændringer i tasteafstanden, forårsaget af temperatursvingninger. Miljøbetingelser Ved alle normale atmossfæriske svingninger på et vilkårligt sted er indflydelsen på lydens hastighed uden betydning. I vakuum er lydudbredelse ikke mulig. Varme objekter (for eksempel glødende metal) forårsager luftturbulens, hvorved ultralyden spredes eller afbøjes. I sådanne omgivelser fås intet brugbart ekko for videre signalbehandling. er konstrueret for anvendelse i atmossfærisk luft. Anvendelse i andre gasarter (for eksempel i kuldioxid) kan, på grund af afvigende værdier for lydens hastighed og dæmpning, medføre målefejl eller slet ingen funktion. Regn eller sne i normal nedbørstæthed medfører ingen begrænsninger i sensorens funktion. Sensorens overflade må dog ikke blive våd, lidt fugt er dog tilladt. Fremmed udefra kommende lyd bliver normalt adskilt fra systemets eget ekko og medfører som regel ikke fejlfunktion. Sikkerhed Anvendelse af ultralydssensorer, hvor funktionen indbefatter personsikkerhed er ikke tilladt. Tilgængelige typer fra Contrinex kan leveres som diffuse, refleks og en-vejs typer. Diffus sensor (objektsensor) Ved objekttaster virker objektet, der skal detekteres, som reflektor. Så snart et objekt befinder sig i det indstillede detekteringsområde, udløser ekkoet fra dette objekt en kontaktfunktion fra ultralydssensoren. Ved anvendelse som refleksionstaster monteres en fast reflektor (for eksempel en lille plade) overfor ultralydssensoren. Tasteområdet bliver derefter indstillet mod denne reflektor. Bliver strækningen mellem ultralydssensoren og reflektoren afbrudt af et objekt, kan sensoren ikke "se" reflektoren, hvilket medfører et signalskift på sensorens udgang. En-vejs sensor En-vejs sensorer består af en sender og modtager placeret overfor hinanden. Når et objekt placeres mellem dem, bliver lyden afbrudt, hvilket gør at udgangen skifter. Synkronisering Sensorer i serie 110/111 samt kan synkroniseres indbyrdes, ved at forbinde sensorernes synkroniseringsudgang (ben ved NO, ben ved NC). På denne måde kan op til 10 sensorer synkroniseres. Herved bliver det muligt i mange tilfælde, at montere sensorene meget tæt på hinanden, uden de gensidigt påvirker hinanden. Den fjerde tilslutning kan anvendes som ekstern "frigiveindgang". Hermed kan ultralydssensorerne kobles til en ekstern styring, som gør sensorerne "aktiv" eller "inaktiv", uden driftspændingen skal afbrydes og sluttes. Der kan opbygges en ekstern multiplekser 10 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

5 1 til ultralydssensorerne, når disse skal ind- og udkobles via "frigiveindgangen". I sidstnævnte tilfælde er det altid sikret, at sensorerne ikke gensidigt påvirker hinanden. I modsætning til intern synkronisering kan man her have mere end 10 sensorer i multipleksdrift. Programmering For optimal tilpasning til anvendelsesbetingelserne, sensorer i serie 110/111 og kan de programmeres med "PC-interface", type APE (se tilbehør, side 1). Sensorerne i serie 110/111C og 110/111W kan indstilles med "Teachin". Følsomheden på serie 00 kan justeres via ben eller den hvide leder på modtageren. Montering kan monteres i en vilkårlig position. Indbygning, hvor materiale kan aflejre sig på sensorernes overflade bør dog undgås. For at opnå de bedste refleksionsegenskaber skal sensorerne altid monteres på en sådan måde, at ultralyden så vidt muligt rammer vinkelret på objektets overflade. Er dette ikke muligt (for eksempel ved affald), skal man eksperimentelt finde den maksimalt mulige rækkevidde. Denne er afhængig af materialets overflade og placering (retning). 11

6 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer Kort cylindrisk byggeform: Længde af hus, mm (stik) Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Lille blindzone Lavt strømforbrug Indstilling med ekstern "Teach-in" Diffuse sensorer med baggrundsafblænding Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i metalhus (forniklet messing) og fuldstændig udstøbt. Sensorernes transduceroverflade består af støbt epoxy og inddækningen af glasfiberforstærket kunststof PBTP (Crastin). Indstilling af følsomhed Indstilling foretages med "Teach-in" via sensortilslutningen. Det manglende potentiometer forhindrer en utilsigtet indstilling. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Forsyningsspænding U B VDC Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 10 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 10 ma Omgivelsestemperatur o C Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: Beskyttelse IEC kv Sensorerne er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Yderligere er der indbygget beskyttelseskredsløb IEC IEC IEC EN V/m kv 10 V Klasse B mod kortvarig overspænding på forsyningsledningerne. Den gule lyser, når udgangen er tastet. I "Teach-in" blinker en. Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor, møtrikker og driftsvejledning. SW M1 Diffus sensor med baggrundsafblænding mm Ø 1, 0, 1, Tilslutning Sensorerne leveres som standard med -polet S1 stik. Indkoblingsblokering (Power-on) Under indkoblingsfasen er sensorernes udgangstilstand udefineret. Sensorer med indkoblingsblokering indeholder et kredsløb, som holder udgangen spærret under indkoblingen, indtil sensorerne har nået normale driftsforhold. De her anførte sensorer har alle indkoblingsblokering. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Detekteringsområde Indstillingsområde Vinduesbredde Måleplade-standard Hysterese Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse Reaktionstid Vægt Typer (fed: foretrukne typer) PNP NO / stik S mm mm max. 0 ma 00 khz 10 Hz 0 msec 0 msec 0 g UTS-110C-0 Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) Skema 1 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

7 M1 M1 M mm SERIE 110/111C MED TEACH-IN Diffus sensor med baggrundsafblænding mm mm 1 0, 0, 0, SW Ø 1, 1, SW Ø 1, 1, SW Ø 1, 1, mm mm 0 mm mm max. 0 ma 00 khz 10 Hz 0 msec 0 msec 0 g mm mm max. 0 ma Hz 0 msec 100 msec 0 g mm mm 0 mm mm max. 0 ma Hz 0 msec 100 msec 0 g URS-110C-0 UTS-111C-0 URS-111C-0 Skema 1 Skema 1 Skema 1 1

8 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer 90 o vinklet lydudgang Robust hus fast forbundet med lydhoved Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Lille blindzone Lavt strømforbrug Indstilling via ekstern "Teach-in" Diffuse sensorer med baggrundsafblænding Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i metalhus (forniklet messing) og fuldstændig udstøbt. Sensorernes overflade består af støbt epoxy og inddækningen af glasfiberforstærket kunststof PBTP (Crastin). Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor, møtrikker og driftsvejledning. M1 Diffus sensor med baggrundsafblænding mm Indstilling af følsomhed Indstilling foretages med "Teach-in" via sensortilslutningen. Det manglende potentiometer forhindrer en utilsigtet indstilling. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Forsyningsspænding U B VDC Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 10 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 10 ma Omgivelsestemperatur o C Beskyttelse Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: Sensorerne er be skyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Yderligere er der indbygget beskyttelseskredsløb mod IEC IEC IEC IEC EN 011 kv 10 V/m kv 10 V Klasse B kortvarig overspænding på forsyningsledningerne. Den gule lyser, når udgangen er tastet. I "Teach-in" blinker en. SW, Ø 1, 1 1, 1, Tilslutning Sensorerne leveres som standard med -polet S1 stik. Indkoblingsblokering (Power-on) Under indkoblingsfasen er sensorernes udgangstilstand udefineret. Sensorer med indkoblingsblokering indeholder et kredsløb, som holder udgangen spærret under indkoblingen, indtil sensorerne har nået normale driftsforhold. De her anførte sensorer har alle indkoblingsblokering. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Detekteringsområde Indstillingsområde Vinduesbredde Måleplade-standard Hysterese Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse Reaktionstid Vægt Typer (fed: foretrukne typer) PNP NO / stik S mm mm max. 0 ma 00 khz 10 Hz 0 msec 0 msec 0 g UTS-110W-0 Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) Skema 1 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

9 M1 M1 M mm SERIE 110/111W MED TEACH-IN Diffus sensor med baggrundsafblænding mm mm 1,,, SW Ø 1, 1 1, 1, SW Ø 1, 1 1, 1, SW Ø 1, 1 1, 1, mm mm 0 mm mm max. 0 ma 00 khz 10 Hz 0 msec 0 msec 0 g mm mm max. 0 ma Hz 0 msec 100 msec 0 g mm mm 0 mm mm max. 0 ma Hz 0 msec 100 msec 0 g URS-110W-0 UTS-111W-0 URS-111W-0 Skema 1 Skema 1 Skema 1 1

10 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer Drift som diffus eller reflekssensor (med "interface") Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Lille blindzone Lavt strømforbrug Indstilling med potentiometer (kun sensorer med tasteudgang) og Interface APE Taste- eller analog udgang For- og baggrundsafblænding Diffuse sensorer med "vinduesfunktion" Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i metalhus (forniklet messing) og fuldstændig udstøbt. Sensorernes overflade består af støbt epoxy og inddækningen af glasfiberforstærket kunststof PBTP (Crastin). Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor, møtrikker og driftsvejledning. M mm Indstilling af følsomhed Indstilling sker via Interface (se tilbehør, side 1) eller potentiometer (kun sensorer med tasteudgang). Beskyttelse Sensorerne er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Yderligere er der indbygget beskyttelseskredsløb mod kortvarig overspænding på forsyningsledningerne. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Forsyningsspænding U B VDC* Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 10 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 10 ma Omgivelsestemperatur o C Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: IEC kv IEC V/m IEC kv IEC V EN 011 Klasse B * Ved V reduceres detekteringsområdet med ca. 0% 101 SW 90, Den gule lyser, når udgangen er tastet. Ved fejlindstilling blinker en. 1 Potentiometer (x) Tilslutning Sensorerne leveres som standard med -polet S1 stik. Indkoblingsblokering (Power-on) Under indkoblingsfasen er sensorernes udgangstilstand udefineret. Sensorer med indkoblingsblokering indeholder et kredsløb, som holder udgangen spærret under indkoblingen, indtil sensorerne har nået normale driftsforhold. De her anførte sensorer har alle indkoblingsblokering. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Detekteringsområde Indstillingsområde Måleplade-standard Hysterese Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse Reaktionstid Vægt Typer (fed: foretrukne typer) PNP NO / stik S1 Analog... 0 ma / stik S1 Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) mm mm 10 x max. 0 ma 00 khz Hz 100 msec 0 g UTS Skema 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

11 M1 M1 M '000 mm SERIE 110/ mm '000 mm SW 90, 101 SW 90, 101 SW 90, Potentiometer 1 (x) 1 (x) 1 (x) '000 mm '000 mm max. 0 ma Hz 10 msec 0 g mm mm 10 x max. 0 ma 00 khz msec 0 g '000 mm '000 mm max. 0 ma msec 0 g UTS Skema UTS Skema UTS Skema 1

12 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer Drift som diffus eller reflekssensor Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Lille blindzone Lavt strømforbrug Indstilling med potentiometer og Interface APE eller tasteudgange For- og baggrundsafblænding Diffuse sensorer med "vinduesfunktion" Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i metalhus (forniklet messing) og fuldstændig udstøbt. Sensorernes overflade består af støbt epoxy og inddækningen af glasfiberforstærket kunststof PBTP (Crastin). Indstilling af følsomhed Indstilling sker via potentiometer eller Interface (se tilbehør, side 1). Beskyttelse Sensorerne er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Yderligere er der indbygget beskyttelseskredsløb mod kortvarig overspænding på forsyningsledningerne. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Forsyningsspænding U B VDC* Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 00 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 00 ma Omgivelsestemperatur o C Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: IEC kv IEC V/m IEC kv IEC V EN 011 Klasse B * Ved V reduceres detekteringsområdet med ca. 0% Den gule lyser, når udgangen er tastet. Ved fejlindstilling blinker en. Tilslutning Sensorerne leveres som standard med -polede (UTS-10#-0) eller -polede (UTS-10#-10) S1 stik. Indkoblingsblokering (Power-on) Under indkoblingsfasen er sensorernes udgangstilstand udefineret. Sensorer med indkoblingsblokering indeholder et kredsløb, som holder udgangen spærret under indkoblingen, indtil sensorerne har nået normale driftsforhold. De her anførte sensorer har alle indkoblingsblokering. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor, møtrikker og driftsvejledning. Detekteringsområde Indstillingsområde Måleplade-standard Hysterese Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse Reaktionstid Vægt Typer (fed: foretrukne typer) 1 Udgang: PNP NO / stik S1 Udgange: PNP NO / stik S1 Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) 11 SW Potentiometer min. * M mm M0x1, Ø, Ø * kun UTS-10# , mm mm 10 x max. 0 ma 00 khz Hz 0 msec 10 g 0 Potentiometer max. UTS UTS (...-0) / O, P (...-10) Skema (...-0) / (...-10) 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

13 M0 M0 M '00 mm SERIE '000 mm '000 mm 1 M0x1, Ø, 19 Ø Ø Ø 11 SW Potentiometer min. * Ø, 1 0 Potentiometer max. 10 SW Potentiometer min. M0x1, Ø, 1 99 Potentiometer max. 1 SW Potentiometer min. M0x1, Ø, 1 10 Potentiometer max. Ø 10, * Ø 10, * Ø * kun UTS-10#-10 * kun UTS-10#-10 * kun UTS-10#-10 10, '00 mm '00 mm max. 0 ma Hz 110 msec 10 g '000 mm 0... '000 mm 0 x 0 mm 0 mm max. 0 ma 10 khz Hz 00 msec 0 g '000 mm 0... '000 mm 100 x 100 mm 0 mm max. 0 ma 0 khz 1 Hz 00 msec 0 g UTS UTS (...-0) / O, P (...-10) Skema (...-0) / (...-10) UTS-10-0 UTS (...-0) / O, P (...-10) Skema (...-0) / (...-10) UTS-10-0 UTS (...-0) / O, P (...-10) Skema (...-0) / (...-10) 19

14 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer Drift som diffus eller reflekssensor Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Lille blindzone Lavt strømforbrug Indstilling med potentiometer og Interface APE Taste- og analogudgange For- og baggrundsafblænding Diffuse sensorer med "vinduesfunktion" Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i metalhus (forniklet messing) og fuldstændig udstøbt. Sensorernes overflade består af støbt epoxy og inddækningen af glasfiberforstærket kunststof PBTP (Crastin). Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor, møtrikker og driftsvejledning. M mm Indstilling af følsomhed Indstilling sker via potentiometer eller Interface (se tilbehør, side 1). Beskyttelse Sensorerne er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Yderligere er der indbygget beskyttelseskredsløb mod kortvarig overspænding på forsyningsledningerne. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Forsyningsspænding U B VDC* Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 00 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 00 ma Omgivelsestemperatur o C Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: IEC kv IEC V/m IEC kv IEC V EN 011 Klasse B * Ved V reduceres detekteringsområdet med ca. 0% Den gule lyser, når udgangen er tastet. Ved fejlindstilling blinker en. 11 SW Potentiometer min. M0x1, Ø, 0 Potentiometer max. 1 Tilslutning Sensorerne leveres som standard med -polede S1 stik. Ø 10, Indkoblingsblokering (Power-on) Under indkoblingsfasen er sensorernes udgangstilstand udefineret. Sensorer med indkoblingsblokering indeholder et kredsløb, som holder udgangen spærret under indkoblingen, indtil sensorerne har nået normale driftsforhold. De her anførte sensorer har alle indkoblingsblokering. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Detekteringsområde Indstillingsområde Måleplade-standard Hysterese Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse Reaktionstid Vægt Typer (fed: foretrukne typer) Analog... 0 ma + PNP NO / S1 Analog V + PNP NO / S1 Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) mm mm 10 x max. 0 ma 00 khz Hz 100 msec 10 g UTS UTS O, P Skema (...-1) / (...-11) 10 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

15 SERIE MED ANALOG UDGANG M0 M0 M '00 mm '000 mm '000 mm 1 M0x1, Ø, Ø Ø 19 Ø 11 SW Ø, 0 10 SW M0x1, 99 1 SW M0x1, 10 Potentiometer min. Potentiometer max. 1 Potentiometer min. Ø, Potentiometer max. Potentiometer min. Ø, Potentiometer max. Ø 10, Ø 1 10, Ø 1 10, '00 mm '00 mm max. 0 ma Hz 10 msec 10 g '000 mm 0... '000 mm 0 x 0 mm 0 mm max. 0 ma 10 khz Hz 00 msec 0 g '000 mm 0... '000 mm 100 x 100 mm 0 mm max. 0 ma 0 khz 1 Hz 00 msec 0 g UTS UTS O, P Skema (...-1) / (...-11) UTS-10-1 UTS O, P Skema (...-1) / (...-11) UTS-10-1 UTS O, P Skema (...-1) / (...-11) 11

16 ULTRALYDSSENSORER Kort beskrivelse: Tilslutningsfærdige kompaktsensorer Stor funktionsreserve, derfor ufølsom for smuds og fremmedlyd Detektering uafhængig af farve, form, materiale og overfladebeskaffenhed af objektet, der skal detekteres Høj tastefrekvens Smal fokuseret permanent lyd Ingen blindzone Lavt strømforbrug Indstilling af følsomhed via ben eller hvid leder på modtager Tæthedsklasse: IP Konstruktion Sensorerne er indbygget i glasfiberforstærket PBTP-hus (Crastin) og fuldstøbte. Sensorernes overflade består af støbt epoxy. 0x0 En-vejs sensor '00 mm Indstilling af følsomhed Indstilling sker via ben eller hvid leder på modtager. Beskyttelse Sensorerne er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og polaritet. Den gule lyser, når udgangen er tastet, den grønne så snart sensoren er tilsluttet. Tekniske data: (I henhold til IEC 09--) Tilslutning Sensorerne leveres med -polede S1 eller S stik, eller m PUR-kabel. Datablade Detaljerede datablade for alle typer med yderligere tekniske informationer kan rekvireres. Datablade kan endvidere hentes på CONTRINEX s webside (www. contri nex.com). Tegninger De mekaniske tegninger kan downloades fra CONTRINEX s webside og importeres direkte til kons truktionstegninger. Leveringsomfang Ultralydssensor og driftsvejledning. Forsyningsspænding U B VDC* Max. ripple 10 % Udgangsstrøm 100 ma max. Udg.spændingsfald,0 V max. ved 100 ma Omgivelsestemperatur o C Tæthedsklasse IP EMC beskyttelse: IEC 0-1 kv IEC kv / kv IEC V/m IEC kv IEC V * Ved V reduceres detekteringsområdet med ca. 0% Detekteringsområde (S) Måleplade-standard Tomgangsstrøm Ultralydfrekvens (S) Tastefrekvens Reaktionsforsinkelse (M) Reaktionstid (M) Tilslutning Vægt (M + S) Typer (fed: foretrukne typer) PNP, NO (modtager) Sender Egnede tilslutningskabler (side 1) Tilslutning (side 1) '00 mm 0x0 mm < 00 mm > 10x max. 0 ma (S) / max. 0 ma (M) 00 Hz (<00 mm) / 10 Hz (<00 mm) / 100 Hz (<100 mm) 0 msec msec (<00 mm) / 1, msec (<00 mm) / 1 msec (<100 mm) Kabel 0 g (M) Modtager / (S) Sender ULK ULK Skema (M) / (S) 1 For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

17 0x0 En-vejs sensor '00 mm SERIE 00 0x0 En-vejs sensor '00 mm '00 mm 0x0 mm < 00 mm > 10x max. 0 ma (S) / max. 0 ma (M) 00 Hz (<00 mm) / 10 Hz (<00 mm) / 100 Hz (<100 mm) 0 msec msec (<00 mm) / 1, msec (<00 mm) / 1 msec (<100 mm) Stik S 0 g (M) Modtager / (S) Sender ULS ULS E, F Skema (M) / (S) '00 mm 0x0 mm < 00 mm > 10x max. 0 ma (S) / max. 0 ma (M) 00 Hz (<00 mm) / 10 Hz (<00 mm) / 100 Hz (<100 mm) 0 msec msec (<00 mm) / 1, msec (<00 mm) / 1 msec (<100 mm) Stik S1 0 g (M) Modtager / (S) Sender ULS ULS Skema (M) / (S) 1

18 CONPROG PC-Interface For optimal tilpasning til anvendelsesbetingelserne kan alle sensorer i dette katalog (med undtagelse af serie 110/111C, 110/111W og 00) programmeres, med "PC-interface", type APE og den dertil hørende Software CONPROG, visualiseres, afprøves og ændres. Blandt andet kan nedenstående parametre indstilles: Startpunkt og slutning af tasteområde Hysterese Slutning på detekteringsområdet Kontaktfunktion (slutte- eller brydekontakt) Start og slut på "Analogkurve" (sensorer med analog udgang) Retning på "Analogkurve" (stigende eller faldende) Slutning på blindzone Danne middelværdien Temperaturkompensation Multipleksfunktion Funktion som diffus eller reflekssensor Tastefrekvens Dæmpning (følsomhed) De programmerede værdier kan lagres eller udskrives for dermed, at lette vedligeholdelse og dokumentation for anlægget. Skal flere sensorer parametriseres ens kan, med hjælp af "Interfaceenheden", de lagrede indstillingsværdier hurtigt overføres til de øvrige sensorer (for eksempel ved serieanvendelse eller ved udskiftning). "Interfaceenheden" leveres standardmæssigt med RS kabel (for seriel port), netdel, sensorkabel og CONPROG PC-Software for "Windows". Opdatering til nyeste version kan downloades fra CONTRINEX s webside (www. contrinex.com). Interface Egnet for alle sensorer i dette katalog med undtagelse af serie 110/111C, 110/ 111W og 00. Typebetegnelse: APE S1 interfacekabel med "Teach-in" knap Kan bruges til teach-in af 110/111C og 110/111W sensorer. Typebetegnelse: APE CONPROG PC-Software for Windows. Leveres med Interface APE For disse produkter fi ndes udførlige datablade på CONTRINEX-Webside:

19 Tilslutningsskemaer 1 PNP NO med Teach-in PNP NO / Analog udgang (strøm) Skema 1 brun sort hvid blå (1) +U () A B () Teach () 0V belastning R L Skema brun sort hvid blå (1) () () () +U A XI 0V B belastning R L PNP NO PNP NO + Analog udgang (strøm) brun (1) sort () belastning grå Skema Skema () brun sort hvid (1) () () +U A1 XI B belastning R blå () hvid () XI PNP NO + Analog udgang (spænding) Sender til en-vejs sensorer blå grå () () 0V A R brun (1) +U B Skema sort hvid blå () () () A1 XI 0V belastning R Skema brun grå () A R blå 1

Leksikon. Indeks. 221

Leksikon. Indeks.  221 www.contrinex.dk 221 Diffus Refleks Envejs 30 mm 50 / 60 mm 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm 700 mm 1000 mm 1300 mm 1500 mm 3000 mm 6000 mm M18 / M18W 0... 200 mm 30... 200 mm 0... 700 mm 100...

Læs mere

3 Optiske fibre. Kunststof fiberoptik. Tekniske data

3 Optiske fibre. Kunststof fiberoptik. Tekniske data 3 Optiske fibre Kunststof fiberoptik Kort beskrivelse: Små dimensioner Store tasteafstande Lille bøjningsradius til ønsket længde Synligt lys, medfører enkel indstilling Stort program Høj tæthedsklasse:

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

(according to IEC 60947-5-2) Hysterese. 10 % s n Forsyningsspænding U B. 10... 36 VDC Maks. ripple 20 % Udgangsstrøm. 200 ma Spændingsfald

(according to IEC 60947-5-2) Hysterese. 10 % s n Forsyningsspænding U B. 10... 36 VDC Maks. ripple 20 % Udgangsstrøm. 200 ma Spændingsfald Komplet kompakt sensorserie 40 x 50 x 15 mm for stor ydelse Diffuse fotoceller med præsis baggrundsafblænding Høj systemreserve (smudsreserve) Fejlovervågning (smudsovervågning) Let justering (på grund

Læs mere

Kompaktsensor M18 Modeler til vinkelmontage Robust metalhus. samt hastighedsuafhængig aftastning. Diffuse fotoceller med baggrundsafblænding.

Kompaktsensor M18 Modeler til vinkelmontage Robust metalhus. samt hastighedsuafhængig aftastning. Diffuse fotoceller med baggrundsafblænding. Kompaktsensor M18 Modeler til vinkelmontage Robust metalhus Akkurat & hastighedsuafhængig aftastning Diffuse fotoceller med baggrundsafblænding Chok & vibrationsfast på grund af fuldstøbt elektronik Høj

Læs mere

Induktive følere, Fotoceller og Ultralydssensorer

Induktive følere, Fotoceller og Ultralydssensorer Induktive følere, Fotoceller og Ultralydssensorer Egenskaber: - Huse helt i metal - Miniature dimensioner - Store tasteafstande - Ekstreme miljøbetingelser - Analoge udgangssignaler - Lige-vinkel optik

Læs mere

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk Fotek fotoceller DC-typer med indbygget følsomhedsjustering giver optimal funktionssikkerhed DC-typer er forsynet med både NPN- og PNP-udgang DC-typer er polaritets- og overbelastningsbeskyttet. AC-typer

Læs mere

Lynhurtig og sikker farvegenkending SI-COLO3-50-FCL

Lynhurtig og sikker farvegenkending SI-COLO3-50-FCL Lynhurtig og sikker farvegenkending til sortering og kontrolopgaver Fokuseret lys udgave Op til 15 farver gemmes i sensor 4 kodede udgange 12 bit A/D beregning Upåvirkelig af omliggende lys Tilpasningskontrol

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

AUTOKOLLIMATION Fotoceller, der anvender autokollimationsprincippet

AUTOKOLLIMATION Fotoceller, der anvender autokollimationsprincippet Leksikon Induktive berøringsfri følere FTSTNINGSDIGRM De specificerede værdier for taste afstande, gælder for målepladens bevægelse i aksial retning. For forskudte eller sideværts bevægelser, gælder de

Læs mere

IF CUS CONTRINEX SA. I dette nummer: Contrinex SA. Kvalitetskontrol Contrinex s kvalitetsystem

IF CUS CONTRINEX SA. I dette nummer: Contrinex SA. Kvalitetskontrol Contrinex s kvalitetsystem IF CUS CONTRINEX SA 3 Contrinex har fremstillet induktive sensorer og fotoceller siden firmaets grundlæggelse i 1972 af Peter Heimlicher, som er uddannet Dipl.-Ing. ved Swiss Federal Institute of Technolohy

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE Online-datablad LG2-0880F511 LG A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Bestillingsoplysninger Type Varenr. LG2-0880F511 1041150 Andre instrumentudførelser og tilbehør

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Verdensnyhed Mange gode grunde til, at vælge CONTRINEX INDUKTIVE FØLERE

Verdensnyhed Mange gode grunde til, at vælge CONTRINEX INDUKTIVE FØLERE 5 Verdensnyhed Mange gode grunde til, at vælge CONTRINEX INDUKTIVE FØLERE Følerens høje tæthedsklasse og materialevalg, gør den ekstremt modstandsdygtig overfor spuling med varmt vand, aggressive rengøringsmidler

Læs mere

Online-datablad. WLG190T-P410 W190 Laser High Grade Glass PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. WLG190T-P410 W190 Laser High Grade Glass PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad WLG190T-P410 W190 Laser High Grade Glass A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. WLG190T-P410 602658 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/w190_laser_high_grade_glass

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM SERIE MIX MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM Ideel for aggressive miljøer Berøringsløs måling Opløsning fra 1,0 til 0,00 mm Mulighed for reference puls Firkant digital "Sensor" output signal i TTL eller HTL Vel

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

I dette nummer IF CUS

I dette nummer IF CUS IF CUS 21. årgang nr. 1 I dette nummer Telco Sensors SG 14 lysgitter med dynamisk blanking SpacePak 2000 fotocelleserie Grænser er til for at brydes Focus på glansmåling direkte i produktionen Contrinex

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

SPACEGUARD SERIES SG 14

SPACEGUARD SERIES SG 14 SPACEGUARD SERIES SG Beskrivelse -0 meter rækkevidde 6 til 56 parallele stråler Aktiv højde på 695 mm til 255 mm Lysgitterlængder på 850 mm til 2800 mm eller stikforbindelse Automatisk følsomhedsjustering

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type Typeblad 40.2050 Side 1/5 Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p1 Type 402050 Generel anvendelse Tryktransmittere anvendes til måling af relative og absolutte tryk i flydende og gasformige

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

En sensor der kan detektere to parkeringspladser samtidig

En sensor der kan detektere to parkeringspladser samtidig En sensor der kan detektere to parkeringspladser samtidig Sensoren er designet til detektering af biler, enten foran hver parkeringsplads eller for to modsatte parkeringspladser samtidig og anbefales til

Læs mere

Comadan a/s tlf: fax:

Comadan a/s tlf: fax: Princippet i en induktiv afr består i en oscillator, som genererer et højfrekvent magnetisk felt, der udstråler fra afrens front. Hvis en metalgenstand nærmer sig dette felt, bliver oscillatoren dæmpet,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Online-datablad. OD1-B150F0AQ15 OD Mini DISPLACEMENT-MÅLESENSORER

Online-datablad. OD1-B150F0AQ15 OD Mini DISPLACEMENT-MÅLESENSORER Online-datablad OD1-B150F0AQ15 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Ydelse Måleområde Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og tilbehør Varenr. OD1-B150F0AQ15

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Online-datablad FFUS10-1G1IO FFU FLOWMÅLERE

Online-datablad FFUS10-1G1IO FFU FLOWMÅLERE Online-datablad FFUS10-1G1IO FFU FFUS10-1G1IO FFU A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Medium Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

DCC dekoder til servo

DCC dekoder til servo dekoder til servo Dekoderen kan kontrollere op til 4 servoer. Der er mulighed for at vælge forskellige hastigheder og vandring. Servoerne er velegnet til langsomt skift af sporskifte, bomanlæg, porte og

Læs mere

SPACEMASTER SERIEN SM 3000

SPACEMASTER SERIEN SM 3000 SPACEMASTER SERIEN SM Beskrivelse Driftsform og maksimal tasteafstand: En-vejs: -5 m Kabel- og stiktilslutning Følsomhedsjustering via kontrolindgang Stort udvalg af husvarianter Forsynings- og udgangsindikator

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

I dette nummer IF CUS

I dette nummer IF CUS IF CUS 21. årgang nr. 2 I dette nummer ICS på vej mod nye horisonter med Hengstler Kraftkarle i rustfrit stål Hengstler encodere Power med BISS Hengstler encodere med BISS protokol Fiberoptik fra Contrinex

Læs mere

Indhold. Art. nr.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager

Indhold. Art. nr.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager Art. nr.: 50121917 SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager Illustrationen kan afvige Indhold Tekniske data Passende sender Målskitser Elektrisk tilslutning Betjening og display Tilbehør

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS eknisk datablad NV2A--PC Modulerende motor til -Bus for 2-vejs og 3-vejs sædeventiler Kraft Nominel spænding AC/DC 2 V Modulerende styring DC (0) 0. V...10 V, variabel Nominel slaglængde 20 mm ekniske

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Dekoder med 2x2 udgange

Dekoder med 2x2 udgange Dekoder med 2x2 udgange Diagram Print Komponentside Loddeside Side 1 Tilslutning af dekoderen. De fleste typer af dekodere har tilslutning direkte til sporet og har sin egen spændingsforsyning og signaltilpasning.

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 4, 609 Fulda, Tyskland Postadresse: 605 Fulda, Tyskland Telefon: +49 66 600-0 Telefax: +49 66 600-607 Fabriksvænget 6 40 Viby Sj, Danmark Telefon: +45 46 9 46 66 Telefax:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Indhold. Art. nr.: MLD500-T3 Flerstrålet sikkerhedsfotocelle sender

Indhold. Art. nr.: MLD500-T3 Flerstrålet sikkerhedsfotocelle sender Art. nr.: 66501200 MLD500-T3 Flerstrålet sender Illustrationen kan afvige Indhold Tekniske data Passende Målskitser Elektrisk tilslutning Betjening og display Tilbehør 1 / 7 Tekniske data Basisdata Serie

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

FOTOCELLER FOR SEPARAT FOTOCELLEFORSTÆRKER

FOTOCELLER FOR SEPARAT FOTOCELLEFORSTÆRKER Beskrivelse Driftsform og maksimal tasteafstand: : Afhængig af fotocelleforstærker : Afhængig af fotocelleforstærker Sensorovervågnings- mulig Stort husprogram Høj modstandskraft i hårde miljøer Kabel

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere