innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem"

Transkript

1 Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation

2 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for virksomheder - og for samfundet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes på Guiden kan findes elektronisk på www. Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings- og Innovationsstyrelsens fi.dk/publikationer/2008/innovationstilbud- hjemmeside: til-virksomheder eller den kan rekvireres Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Telefon Telefax Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: ISBN (online): Design: Formidabel Tryk: Grefta Tryk A/S Oplag: stk. ISBN tryk: Denne vejviser er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet. Vejviseren er en kort udgave af en større guide Innovationstilbud til virksomheder, som mere detaljeret beskriver de enkelte tilbud og ordninger. ved henvendelse til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på tlf Følgende ministerier har deltaget i arbejdsgruppen: Videnskabsministeriet (formand), Fødevareministeriet, Klimaog Energiministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Desuden har følgende organisationer deltaget i arbejdsgruppen: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Finansrådet, Landbrugsrådet, DEA, ATV, DJØF og Danske Regioner. Der er i de senere år sket et boom i virksomhedernes innovation. Produkter, processer og services opfindes eller fornyes med stigende hast. Det skyldes globaliseringen, den teknologiske udvikling og at universiteter, virksomheder og deres kunder og leverandører i stigende omfang udveksler viden med hinanden. Virksomhedernes evne til at følge med, til at udvikle sig og forny deres produkter er vigtig både for deres egen konkurrenceevne og overlevelse på længere sigt, men også for Danmark som helhed. Derfor stiller det offentlige en lang række tilbud til rådighed for virksomheder, der ønsker at styrke deres innovation og forny sig. Måske kan din virksomhed få gavn af disse midler og tilbud, som det offentlige stiller til rådighed? I denne vejviser kan du få en oversigt over puljer og tilbud, som staten og de fem regioner stiller til rådighed. Vejviseren indeholder ikke detaljeret information om de enkelte tilbud. Men den giver et godt overblik, og den fortæller hvem de enkelte tilbud retter sig i mod. Hvis der er en pulje eller et tilbud, som er relevant for din virksomhed, vil du i denne vejviser kunne finde oplysninger om, hvor du kan få mere at vide. Hvad er innovation? Innovation er udvikling af nye eller forbedrede produkter, ydelser, processer osv. Innovation kan også handle om at ændre en organisation, så den bliver mere effektiv. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også handle om at finde nye måder at bruge eksisterende viden og teknologi på.

3 4 5 Ved forstås universiteter, offentlige forskningsinstitutioner (så som sektorforskningsinstitutioner og sygehuse) samt Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Ved offentlige institutioner forstås her offentlige myndigheder (fx regioner, kommuner mv.), øvrige uddannelsesinstitutioner (fx professionshøjskoler, erhvervsskoler mv.) samt andre offentlige virksomheder (fx forsyningsselskaber mv). Det skal bemærkes, at i de puljer, hvor virksomheder har mulighed for at søge i samarbejde med offentlige institutioner, er der i nogle tilfælde tale om, at det kun omfatter bestemte typer af offentlige institutioner, og ikke alle offentlige institutioner. flere muligheder for din virksomhed Der er mange måder, virksomheder kan udvikle og forny sig på. Og innovation kan indebære mange forskellige aktiviteter. Der findes derfor en bred vifte af offentlige tilbud og puljer, som er rettet mod forskellige innovationsbehov hos virksomhederne. Puljerne har forskelligt fokus. Nogle er meget brede, mens andre har særligt fokus på en bestemt sektor, fx fødevaresektoren eller miljø-/ energiområdet. Og nogle puljer retter sig mod en bestemt virksomhedsstørrelse, typisk små og mellemstore virksomheder. I nogle puljer kan virksomheder søge alene, i andre puljer stilles der krav om samarbejde med andre virksomheder, universiteter m.v. Hovedparten af puljerne har et nationalt fokus. Men der er også puljer, der handler om internationalt samarbejde om innovation. Endelig er der innovationspuljer, der specifikt har fokus på at styrke innovation og udvikling i de enkelte regioner. I skemaerne nævnes først de puljer, der retter sig mod alle typer af virksomheder. Herefter nævnes de puljer, der har en mere begrænset målgruppe. Det fremgår også, om der er tale om en pulje, som virksomheden kan søge alene, eller om virksomheden skal gå i samarbejde med andre for at kunne søge. For hver pulje er angivet, hvilken offentlig institution, der administrer puljen. Hvis du har brug for at vide mere om de enkelte puljer, kan du henvende dig direkte her. Puljer med nationalt fokus Puljens målgruppe og navn Hvem kan søge? Få mere at vide... Puljer uden sektorafgrænsning Innovationskonsortier (store innovationsprojekter) Åbne midler (nye samspilsformer) ErhvervsPhD Højteknologifonden Strategisk Forskning Program for brugerdreven innovation Forebyggelsesfonden ny teknologi der forebygger nedslidning små og mellemstore virksomheder Forsknings- og videnkupon (små- og mellemstore innovationsprojekter) Videnpiloter (kun SMV med 2-99 ansatte) offentlige institutioner , www. fi.dk , www. fi.dk Højteknologifonden Erhvervs- og Byggestyrelsen , Forebyggelsesfonden ,

4 6 7 Puljer med nationalt fokus Puljens målgruppe og navn Hvem kan søge? Få mere at vide... Miljø Tilskud til miljøeffektiv teknologi Virksomhedsordningen (miljøindsats) Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning Teknologipuljen for jord- og grundvandsforurening Energi Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram ElForsk effektiv elanvendelse offentlige institutioner Miljøstyrelsen , Miljøstyrelsen , Miljøstyrelsen , Miljøstyrelsen , Energistyrelsen , Dansk Energi , Puljer med internationalt fokus Puljens målgruppe og navn Hvem kan søge? Få mere at vide Alle virksomheder offentlige institutioner Artemis (indlejrede systemer) AAL (velfærdsteknologi) Offentlige Private Partnerskaber (Danida) Små og mellemstore virksomheder Innovationspakker* (international rådgivning) Udenrigsministeriet , Danmarks Eksportråd , Forprojekter til EU s 7. rammeprogram ForskEl - - miljøvenlig elproduktion ForskNG - udvikling af gasteknologier Energinet , Energinet , Eurostars** ForskVE små VE teknologier FødevareR Innovationsloven (fødevarer) Erhvervsudvikling forarbejdning (fødevarer) Energinet , Fødevareerhverv , Fødevareerhverv , Bemærkninger til tabellen: I en række af puljerne med internationalt fokus stilles der krav om samarbejde med udenlandske parter, fx virksomheder eller beliggende i andre lande. * Målgruppen er små virksomheder, der vurderes at have et potentiale for internationalisering, og som vurderes at være parate til at igangsætte innovationsdrevne aktiviteter på de internationale markeder. Virksomhederne skal have under 50 ansatte og en årlig omsætning under DKK 50 mio. i seneste regnskabsår. ** Målgruppen er kun forsknings- og udviklingsaktive SMV er Erhvervsudvikling det primære jordbrug Fødevareerhverv , Skovbrug og træindustri Produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien Skov- og Naturstyrelsen , Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt Skov- og Naturstyrelsen ,

5 8 9 Puljer med regionalt fokus Puljens målgruppe og navn Hvem kan søge? Få mere at vide Puljens målgruppe og navn Hvem kan søge? Få mere at vide offentlige institutioner i samarbejde offentlige institutioner i samarbejde Alle virksomheder Den Europæiske Regionalfond () () Den Europæiske Socialfond () () Region Nordjylland Regionalt innovationsmiljø i Nordjylland Region Midtjylland Fornyelse og vækst Midtjyllands erhversvudviklingsstrategi Erhvervs- og Byggestyrelsen , Erhvervs- og Byggestyrelsen , Vækstforum Nordjylland , Vækstforum Midtjylland , Region Sjælland Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi Region Hovedstaden Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden Bornholms Vækstforum - initiativer inden for innovationsområdet () () Bemærkninger til tabellen: En parentes omkring krydset angiver, at den pågældende ansøgningsmulighed kan lade sig gøre i mindre omfang eller hvis særlige betingelser er opfyldt. Vækstforum Sjælland , Vækstforum Hovedstaden , Vækstforum Bornholm , Region Syddanmark Forretningsområdet Klynger Forretningsområdet Oplevelseserhverv Forretningsområdet Velfærdsteknologi og -service Forretningsområdet Energi () () () () Vækstforum Syddanmark Vækstforum Syddanmark Vækstforum Syddanmark Vækstforum Syddanmark

6 10 11 GTS GIVER DIG ADGANG TIL INNOVATIONSKOMPETENCER De 9 GTS-institutter er: De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutterne) omsætter forskning og ny teknologi til konkrete løsninger for virksomheder. Der er i alt 9 GTS-institutter med hvert sit faglige og teknologiske fokus. Til råder GTS-institutterne over en bred vifte af teknologiske kompetencer, der er relevante for dansk erhvervsliv. GTS-nettet betjener årligt omkring virksomheder med teknologisk service i form af blandt andet hjælp til udvikling og implementering af ny viden, test, proces- og produktoptimering, kvalitetssikring, certificering og uddannelse. Videnskabsministeriet investerer via resultatkontrakter løbende i forskning, udvikling og international videnhjemtagning på GTS-institutterne, så nettet af GTS-institutter kan tilbyde danske virksomheder og ikke mindst danske SMV er - adgang til de bedste og mest aktuelle innovationskompetencer. GTS-institutterne har endvidere gennem en årrække opbygget en række avancerede faciliteter og udstyr, der kan understøtte innovationen i danske virksomheder. AgroTech - Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Tlf.: Alexandra Instituttet A/S Tlf.: Bioneer A/S Tlf DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Tlf.: DELTA - Dansk Elektronik, Lys & Akustik Tlf.: Dansk Fundamental Metrologi A/S Tlf.: DHI - Institut for vand, miljø og sundhed Tlf.: FORCE Technology Tlf.: Teknologisk Institut Tlf.:

7 12 13 Her kan du få mere at vide om innovationstilbud og -puljer Du kan få en mere detaljeret oversigt over puljer og tilbud i guiden Innovationstilbud til virksomheder. Guiden kan findes elektronisk på innovationstilbud-til-virksomheder eller den kan rekvireres ved henvendelse til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på tlf Yderligere information om de enkelte puljer kan fås ved henvendelse til de ansvarlige myndigheder og organisationer, der er nævnt i skemaerne. Københavns Universitet Innovation og Forskerservice Tlf: Aarhus Universitet Erhvervskontakten Tlf: Syddansk Universitet Forskerservice Tlf: DTU - Danmarks Tekniske Universitet DTU Match - Viden til erhvervslivet Hotline: Roskilde Universitetscenter Tech Transenheden Tlf: direkte Aalborg Universitet AAU Innovation Tlf: CBS - Copenhagen Business School Kommercialisering og erhvervssamarbejde: Kommunikationsafdelingen Tlf: IT-Universitetet Forskningsadministration Tlf: Universiteter Universiteterne tilbyder bl.a. muligheder for samarbejde med forskere, fælles ph.d-forløb, studenterprojekter og efteruddannelse af medarbejdere og ledere. Danmark har otte universiteter. Hvert universitet har etableret en særlig kontaktindgang for virksomheder, som kan hjælpe virksomhederne med at finde frem til de rette forskere eller tilbud på universiteterne. De regionale væksthuse De regionale væksthuse kan hjælpe små og mellemstore virksomheder og vækstiværksættere med at afklare, hvilke innovations- og erhvervsfremmeordninger, der er relevante i forhold til virksomhedens konkrete udfordringer og behov. Der ligger et regionalt væksthus i hver af de fem regioner. Nedenfor er angivet kontaktinformation for de fem væksthuse. Væksthus Nordjylland Aalborg, tlf Væksthus Midtjylland Århus N, tlf: Væksthus Syddanmark Odense, tlf.: Væksthus Hovedstadsregionen København, tlf.: Væksthus Sjælland Vordingborg, tlf.:

8 14 15 Videninstitutioner, risikovillig kapital og innovationsnetværk Virksomheder kan også gå direkte til de, videncentre og innovationsnetværk, der tilbyder forskning, teknologisk viden, risikovillig kapital, innovationsrådgivning og hjælp til at finde samar bejdspartnere i ind- og udland. Det drejer sig bl.a.om: Innovationsnetværk Innovationsnetværkene udgør en nem indgang for virksomheder til forskning og viden inden for et fagligt område. Netværkene kan bistå virksomheder med at finde frem til relevant viden og samarbejdspartnere på universiteter, GTS-institutter eller andre i både ind- og udland. Virksomheder har også mulighed for at deltage i et netværk, og herigennem løbende få adgang til ny viden inden for det område netværket beskæftiger sig med. Der er pt. 23 netværk, og de er åbne for alle interesserede virksomheder. Patent- og Varemærkestyrelsen rådgivning om patentering og anden rettighedsbeskyttelse Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. PVS fremsøger og sorterer teknisk information, men foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse. PVS leverer målrettet information og vejleder i hele udviklingsprocessen fra ide til aktiv, og behandler og udsteder rettigheder på patenter, designs og varemærker. Vækstfonden risikovillig kapital til vækstvirksomheder og -iværksættere Vækstfonden tilbyder en række finansieringsløsninger til vækst i nye og etablerede virksomheder. Finansieringen spænder fra mindre kom-i gang-lån på op til 0,5 mio. kr. til investeringer på 5-25 mio. kr. i unge virksomheder med internationalt vækstpotentiale. Innovationsmiljøer - risikovillig kapital for videniværksættere Innovationsmiljøerne identificerer og vurderer forretningsideer med kommercialiseringspotentiale, samt hjælper lovende videniværksættere med at realisere disse projekter gennem tilførsel af udviklingskapital. Innovationsmiljøerne arbejder i det meget tidlige stadie af kommercialiseringsprocessen, hvor der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt projekterne kan realiseres. Der er 6 innovationsmiljøer fordelt over hele landet. EuroCenter information om EU s forsknings- og udviklingsprogrammer EuroCenter informerer og rådgiver virksomheder og forskningsinstitutioner om EU's forskningsprogrammer og en række e-programmer. De fleste af EuroCenters services er gratis. Dansk Design Center viden om design Dansk Design Center formidler viden om brugen af design med fokus på, hvordan danske virksomheder kan styrke deres forretning gennem en bevidst satsning på design. Dansk Standard rådgivning i brug af standarder Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation og varetager både national og international standardisering. Dansk Standard tilbyder rådgivning og konsulentbistand i brug af danske og internationale standarder. Få mere at vide Du kan finde alle de nævnte institutioners telefonnumre i guiden Innovationstilbud til virksomheder. Guiden kan findes elektronisk på eller den kan rekvireres ved henvendelse til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på tlf

9 Denne vejviser giver en oversigt over puljer og tilbud, som staten og de fem regioner stiller til rådighed for virksomheder, der ønsker at styrke deres innovation. Vejviseren indeholder ikke detaljeret information om de enkelte tilbud. Men den giver et godt overblik, og den fortæller hvem de enkelte tilbud retter sig i mod. Hvis der er en pulje eller et tilbud, som er relevant for din virksomhed, vil du i denne vejviser kunne finde oplysninger om, hvor du kan få mere at vide. Vejviseren er udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet. Den er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af en række ministerier og organisationer.

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Virksomheder holder fast i forskning og innovation

Virksomheder holder fast i forskning og innovation NNOVATION 3 ud af krisen INNOVATIONDANMARK E-MAGASIN NR. 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Test: Har du fingeren på krisens puls? Tag stilling til

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

International evaluering af GTS-systemet Baggrundsmateriale September 2008

International evaluering af GTS-systemet Baggrundsmateriale September 2008 International evaluering af GTS-systemet Baggrundsmateriale September 2008 Forord GTS-evaluering 2008 I efteråret 2008 gennemføres der - som et led i regeringens globaliseringsstrategi - en international

Læs mere