Faglig ajourføring Efteråret 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig ajourføring Efteråret 2008"

Transkript

1 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften skal være et rent udlæg + Udgiften skal være rigtigt placeret i salgsbudgettet og formidlingsaftalen + Udgiften er tilstrækkeligt specificeret Efter regning Forudsætningen for at man kan få betaling efter regning er den, at alle ydelser er nøjagtigt specificerede Her er der også tale om betaling efter regning af salæret Ses endnu ret sjældent anvendt bortset fra når man skal betale et startgebyr (som f.eks. Robinhus) Resultatafhængigt Salæret specifikation m.v. De ydelser, som er obligatoriske efter lovgivningen, og som jo kun skal betales, hvis der sker salg, må godt oplyses som et samlet beløb Bente Naver Ejendomsrådgivning 1

2 Eksempel - resultatafhængigt Ydelser som kan være obligatoriske hos nogle mæglere og tilvalgte hos andre: Fremvisning Deltagelse i nøgleoverdragelse Eftersagsbehandlingen Eksempel - resultatafhængigt Ydelser som typisk vil være tilvalgte: Opsætning af TIL SALG skilt Bestilling af tilstandsrapport og energimærke via forsikringsselskab Udbud via budrunde Eksempel Efter regning De lovpligtige: Værdiansættelse Kan specificeres i gennemgang af ejd., og værdiansættelse og eventuelt tillige forslag til / rådgivning om udbudspris Udarbejdelse af salgsopstilling inkl. beregning af brutto og netto Herunder evt. pris pr. gang salgsopstillingen skal ajourføres (skal ske minimum hver 14. dag i henhold til lovgivning ved ændret nominel rente) Kan eventuelt specificeres yderligere med sagsoprettelse, indhentning af restgældsoplysninger, udarbejdelse af beskrivelse osv. Udarbejdelse af salgsprovenu Eventuelt suppleret med pris for hvert nyt salgsbudget i salgsperioden, da der jo skal laves nyt for hver prisændring Udarbejdelse af købsaftale Skal prisfastsættes enkeltvis Eksempel Efter regning Det der forudsættes for at kunne lave salgsopstillingen korrekt: Indhentelse af attester, ejendomskort, miljøoplysninger m.v. Kan prisfastsættes enkeltvis eller i alt, men hvis der mangler noget, når sagen stopper, ikke betaling for nogen del heraf Derfor gerne specifikation Indhentning af tingbogsattest Gennemgang af tingbog Bestilling af servitutter Gennemgang af servitutter Indhentning af planoplysninger Gennemgang af planoplysninger Indhentning af miljøoplysninger Gennemgang af byggesagsmappen Bestilling af kopi af tegninger Bestilling af ejendoms/matrikelkort Gennemgang af ejendomskort Bestilling af ejerforeningsoplysning inkl. indhentning af adm.foresp. Gennemgang af vedtægter Gennemgang af generalforsamlingsreferat Gennemgang af regnskab og budget Osv. Eksempel Efter regning Formidlingsaftalen De øvrige: Udsendelse af salgsopstilling Pr. stk. eller i alt Fremvisning Pr. gang, pr. emne eller i alt Nøgleoverdragelse Fremsendelse af sag til købers advokat/rådgiver Fremsendelse af sag til sælgers pengeinstitut Fremsendelse af sag til sælgers advokat Forhandling med kreditorer, hvis nødlidende Udbud via budrunde Bente Naver Ejendomsrådgivning 2

3 Kendelsen Resultatafhængig formidlingsaftale Når formidlingsaftalen er resultatafhængig kan man godt aftale betaling efter regning af de udgifter, som er rene udlæg Gælder både dokumenter og markedsføring kræves ikke kræves men vælges af kunden Resultatafhængige omkostninger Obligatoriske markedsføringsudgifter Fx Internetpakke Tilvalgt markedsføring m.v., som er resultatafhængig Fx yderl. markedsføring Omkostninger der skal betales uanset om der sælges Obligatoriske ting efter regning Fx plantegning og foto Tilvalg efter regning Fx annonce i Børsen 360 fotografering kræves ikke kræves men vælges af kunden Placering afhængig afhængig af, om mægler tjener af, på om foto og mægler plantegning tjener på foto og plantegning Resultatafhængige omkostninger Fotografering og plantegning hvis mægleren tager anden pris end han betaler eller hvis mægleren selv fotograferer m.v Omkostninger der skal betales uanset om der sælges Fotografering og plantegning hvis mægleren tager samme pris som han selv betaler dvs. rent udlæg kræves Valgfrihed mellem mæglerfoto og professionel fotografering Omkostninger der Resultatafhængige skal betales uanset omkostninger om der sælges Specifikation af markedsføringsudgifter ikke kræves men vælges af kunden Fotografering hvis mægler selv fotograferer Fotografering ved fremmed fotograf MEGET vigtigt Se klagenævnsafgørelse Bente Naver Ejendomsrådgivning 3

4 Formidlingsaftale - resultatafhængig Fra salgsbudgettet Klagers indsigelse Nævnets afgørelse ang. ret til betaling Nævnets afgørelse ang. specifikation Bente Naver Ejendomsrådgivning 4

5 Annonceringspligt Annonceringspligt Disciplinærnævnssag Ejendomsmægleren havde ikke som aftalt annonceret sælgers lejlighed i dagbladene. Nævnet finder, at det er en klar fejl fra s side, at lejligheden ikke blev annonceret Nævnet finder, at dette er en tilsidesættelse af god ejendomsmæglerskik. Formidlingsaftalen Ingen betaling ved opsigelse Mægler havde lovet, at der ikke skulle betales, hvis der ikke skete salg Afgørelsen Ingen formidlingsaftale = ingen betaling Formulartvang (næsten) Bente Naver Ejendomsrådgivning 5

6 Ingen formidlingsaftale Kendelsen Sælger var sømand Havde lige købt lejligheden, men ville sælge igen Skrev til mægleren, at man ikke kunne vedhæfte filer til hans mail-adresse Det blev derfor blot aftalt pr.mail, hvilke vilkår der skulle gælde Dokumentationsomkostninger Dokumentationsomkostninger Her kan kun medtages rigtige dokumentationsomkostninger Tingbog, Ejendomskort Restgældsoplysninger Ejendomsoplysninger Administratorforespørgsel og lignende ALDRIG foto, plantegninger og andre markedsføringsindkøb Minimering af omkostninger Nyt matrikelregistreringssystem og nye registreringer Vigtig undersøgelse på alle ejendomme når vi overgår til digital tingbog Bente Naver Ejendomsrådgivning 6

7 Fra pressemeddelelse Et vigtigt skridt ind i digital forvaltning minimaks (Matrikulær Ajourførings- og KvalitetssikringsSystem) har til formål at erstatte de hidtidige matrikulære systemer og databaser. Den nødvendige datakontrol og datakonvertering forud for drift er gennemført planmæssigt og afsluttet her den 10. september. De første landinspektørfirmaer tager løsningen i brug den 11. september og i dagene umiddelbart efter får alle landinspektørfirmaer adgang til minimaks. Finde matrikelkort på nettet Fra forsiden af KMS s hjemmeside Se matrikelkort på skærmen Nye registreringer i matriklen Mange nyere love har bestemmelser om, at offentligretlige rådighedsindskrænkninger skal registreres i matriklen. Skovloven fra 1996 siger, at fredskov skal fremgå af matrikelkortet, men ikke af tingbogen Naturbeskyttelsesloven fra 1998 siger, at de nye strandbeskyttelses- og klitfredningslinier ikke skal tinglyses, men registreres i matriklen på de berørte ejendomme. Nye registreringer i matriklen Hvad vi kan se på Lov om forurenet jord samt lov om stormflod og stormfald, begge fra 2000, har bestemmelser om registrering af rådighedsindskrænkninger i matriklen Fra tidligere lovgivning allerede pligt til registrering i matriklen af landbrugspligt og arbejderboliger Oplysningerne vises enten i matrikelinfo eller på matrikelkortet Vi skal altså tjekke begge dele Bente Naver Ejendomsrådgivning 7

8 Matrikelinfo.dk Miljøoplysninger på Hvad kan vi se hvor BBR kan hentes gratis på Samnotering, tilstandsrapport og energimærke kan ses på Hæftelser - Hvis man kan få en telefonisk tingbog, er det ok, indtil ejendommen er i kommission Hvis dette ikke er muligt, er hæftelsessiden tilstrækkelig i første omgang Pris 30 kr. imod 150 kr. Oprettelse af indestående lån via minimumsregistrering sparer at hente restgælde, indtil ejendommen er i kommission Kurser kan slås op på danmark/?languageid=5 Bente Naver Ejendomsrådgivning 8

9 Erhvervelsestidspunkt indenfor de seneste ca. 10 år? Ejendomsskat fra indtil kommissionering er sket Brug og ikke Ikke bestille skatteattest Når du skal hente offentlig vurdering skal du ikke bruge Eventuelle ombygninger m.v., der har medført ændring af og vurderingerne er kun opdateret på Hvis du alligevel får en sag i nævnet se den godt igennem det kan være dyrt at være påståelig Et eksempel på det man ikke skal gøre Klagers krav kr. Nøgleudlevering - låseomlægning Bente Naver Ejendomsrådgivning 9

10 Afgørelsen Bente Naver Ejendomsrådgivning 10

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere