DRs public service-redegørelsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRs public service-redegørelsredegørelse"

Transkript

1 DRs public service-redegørelsredegørelse

2 Udgivet af: DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s 2 DRs public service redegørelse 2012

3 s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36 s39 s42 s44 s49 s53 s55 s56 s59 0 Indledning 1 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler 2 Genudsendelse af programmer 3 Danskernes forbrug af DRs programudbud 4 Danskernes vurdering af drs indholdsgkvalitet 5 DRs indhold på internettet mv 6 DRs regionale radioprogramvirksomhed 7 Nyheder 8 Uddannelse og læring 9 Børn og beskyttelse af børn 10 Unge 11 Dansk drama 12 Dansk musik 13 Dansk kultur 14 Smalle idrætsgrene og handicapidræt 15 Hensyn til handicappede 16 Dansksprogede programmer og sprogpolitik 17 Europæiske tv-programmer og europæiske programmer fra uafhængige producenter 18 Støtte til dansk film 19 Udlægning af produktion 20 Dialog med danskerne Indhold 3

4 0 Indledning Public service-kontraktens krav til DRs redegørelse Public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 fastlægger, hvilke opgaver DR skal opfylde og udstikker rammerne for DRs public service-virksomhed. Det fremgår af kontrakten, at DR årligt skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Som det fremgår af kontrakten, skal DR i denne redegørelse fyldestgørende og retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt opfyldt. Hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse, skal der redegøres for baggrunden herfor, og for hvordan forpligtelsen fremover kan opfyldes. Kontrakten indeholder 40 konkrete krav til indholdet i DRs redegørelse, og redegørelsen er derfor bygget op omkring besvarelsen af disse afrapporteringskrav. For læsere, der ønsker en mere overordnet beskrivelse af DRs aktiviteter og økonomi i det forgangene år, kan der henvises til publikationen DR i 2012, som kan ses på DRs hjemmeside dr.dk. Opgørelser i redegørelsen Det er et grundlæggende princip i kontrakten for , at der som hovedregel ikke stilles krav til DR om at opfylde indholdsmæssige krav på bestemte kanaler, men derimod på tværs af kanaler. Dette skal sikre, at DR har fleksibilitet til at kunne have et optimalt samspil mellem DRs kanaler på såvel tv som radio. Det er derfor gennemgående i redegørelsen, at niveauerne som hovedregel ikke opgøres på kanalniveau, men som en opgørelse af omfanget på DRs kanaler samlet. Til gengæld giver det indledende kapitel Fordeling af programtyper på radio- og tv-kanaler en beskrivelse af profilerne af DRs tv- og radiokanaler og en oversigt over fordelingen af programtyper på de enkelte kanaler. Et andet princip er, at der ikke er krav om, at DR skal skelne mellem førstegangstimer og genudsendelsestimer i opfyldelsen af kvantitative indholdsmæssige krav på tv. Dette princip er blandt andet indført, fordi der på tv er sket en udvikling i måden at bruge genudsendelser på, og for at sikre, at DR har fleksibilitet i planlægningen af indholdet på tv-kanalerne. I afsnittet om genudsendelser findes til gengæld en grundig generel beskrivelse af DRs brug af genudsendelser. DR angiver som et princip niveauer for det år, som redegørelsen omhandler samt for de tidligere år i den aktuelle kontraktperiode. I denne redegørelse angives derfor niveauet for 2011 og Læsning af redegørelsen Som beskrevet ovenfor er redegørelsen bygget op omkring besvarelsen af public service-kontraktens rapporteringskrav. Med henblik på at lette muligheden for at sammenholde redegørelsen med public service-kontraktens krav er der i starten af hvert kapitel indsat en tekstboks, hvor public service-kontraktens rapporteringskrav fremgår. På de områder, hvor der i kontrakten er specifikke krav til DRs indhold er disse krav også beskrevet. Det bemærkes i den forbindelse, at der i beskrivelsen af public service-kontraktens krav til DRs indhold ikke er tale om ordrette citater fra kontrakten, idet de kvantitative krav på nogle områder er specificeret i længere noter eller bilag til kontrakten. Kontraktens krav er på disse områder skrevet sammen til en kort samlet tekst, der opsummerer kravets indhold. Det bemærkes også, at der er visse aktiviteter, der har relevans for opfyldelsen af flere af kontraktens krav, og derfor forekommer det, at der er aktiviteter, som beskrives flere steder i redegørelsen. 4 DRs public service redegørelse 2012

5 1 Fordeling af programtyper på tvog radiokanaler Krav DR skal redegøre for: Fordeling af programtyper på hhv. radiokanaler og tv-kanaler I det følgendes gives et overblik over DRs samlede sendetimer på tv og radio. På tv gives en oversigt over antal sendte timer inden for de enkelte programtyper fordelt på DRs tv-kanaler, og der gives eksempler på programmerne inden for de enkelte kategorier. På radio redegøres der for fordelingen af programtyper på de enkelte radiokanaler. Det bemærkes, at der i de selvstændige afsnit længere fremme i redegørelsen gives en uddybende beskrivelse af de programområder, hvortil der er tilknyttet særlige krav i public service-kontrakten, fx nyheder og antallet af kulturtimer på tv osv. 1.1 Fordeling af programtyper: tv Public service skal være for alle danskere, og derfor er det vigtigt, at DR har relevante kanaler til hele befolkningen. Det er en udfordring i et fragmenteret mediemarked, hvor udbuddet er stort, og danskerne har mange medietilbud at vælge imellem. I 2012 har DR igangsat en udvikling af den samlede tv-portefølje, der trådte i kraft i begyndelsen af Den nye tv-kanalportefølje skal sikre målrettede public service-tilbud til alle og en effektiv udnyttelse af DRs programressourcer. DR skød udviklingen af kanaler i gang i september 2012 med et revitaliseret DR1. DR1 er den samlende kanal for alle danskere med et bredt programudbud, der oplyser, underholder og samler danskerne om de vigtigste nyheder, dagsordenssættende journalistiske formater, stor dansk dramatik, de fælles begivenheder og stimulerer fælles dansk identitet og kultur. I 2013 følger ligeledes relancering af DR2 samt skærpelse af profilerne på DR K og DR Ramasjang. Hertil kommer, at DR i 2013 har lanceret en ny børnekanal, DR Ultra, som er målrettet de større børn og DR 3, som er målrettet den yngre del af befolkningen. DR har som led i denne udvikling af tv-kanalporteføljen besluttet at lukke kanalerne DR Update og DR HD i DRs public service-redegørelse tager udgangspunkt i DRs tv- og radiokanalportefølje, som den så ud i Nærværende afsnit redegør for følgende genrer: Nyheder, aktualitet og debat, oplysning og kultur, dansk dramatik, udenlandsk dramatik og fiktion, musik, underholdning, sport, undervisning og præsentation. Disse genrer svarer til EBU s standarder (European Broadcast Union). Inden for hver genre gives en række eksempler på konkrete programmer og centrale indsatser i Samlet sendte DR timers tv i 2012 mod timer i DR har dermed øget den samlede sendetid på tv med 12 pct. fra 2011 til Sendetiden blev især øget på DR2, DR K og DR HD. Den ekstra sendetid består hovedsageligt af timer med oplysning og kultur og udenlandsk fiktion og består både af førstegangsudsendelser og genudsendelser. Nyheder DR sendte i timers nyheder på tv, hvilket overordnet var på niveau med De faste nyhedsprogrammer som TV Avisen og Deadline blev sendt på DR1 og DR2, og herudover sendte DR Update nyheder døgnet rundt. Efter relanceringen af DR1 i september 2012 omfattede nyheder på tv TV Avisen kl. 17:50, kl. 18:30, 19:55 og 21:30 mandag til torsdag, fredag sendes TV Avisen 18:30 og 21:00 og Lørdag 18:30. Søndag sendes TV Avisen kl. 18:30, endvidere sendes 21 Søndag der imidlertidig kategoriseres som Aktualitet og debat. DR2 har i hele 2012 sendt programmerne Deadline 17 5

6 og Deadline 22:30. Der er i tidsrummet mellem kl. 17 og 24 sendt i alt timers nyheder på DR TV i Det er en markant stigning fra 2011, hvor DR sendte nyhedstimer mellem kl. 17 og 24. DR Update fik i 2012 tilført ekstra ressourcer, hvilket blandt andet betød en væsentlig forøgelse i antallet af sendetimer, og dette afspejles også i tidsrummet kl. 17 til 24. I 2012 er der desuden igangsat et udviklingsprojekt af nyheder formidlet til børn, der blev lanceret på den nye kanal, DR Ultra, i starten af DR1 og DR2 dækkede desuden præsidentvalget i USA november 2012 med en række nyhedsformater på valgdagen og -natten. Aktualitet og debat DR TV sendte i timers aktualitet og debat. Det var på niveau med Programmerne blev primært sendt på DR1 og DR2. Foruden Aftenshowet sendte DR1 i 2012 magasinerne Horisont, Kontant og Penge samt debatformater som Clement Søndag, indkøbte aktualitetsprogrammer, transmissioner fra partiernes landsmøder mv. DR2 sendte blandt andet programmerne Deadline 2. sektion, Debatten på P1, So Ein Ding og dokumentaren Vorherre bevares som led i en temalørdag i påsken 2012, hvor forskellige dele af kristendommen diskuteres. Oplysning og kultur DR TV sendte i timers oplysning og kultur. Det var en stigning på 16 pct. fra 2011, hvilket skyldes en generel øget sendetid for DR TV, der også afspejles på de kanaler, der sender størstedelen af DRs oplysnings- og kulturprogrammer. Således sendte DR2, DR K og DR HD i 2012 hhv. 25 pct., 27 pct. og 24 pct. flere timer end i Alle kanaler sendte oplysnings- og kulturprogrammer i 2012 undtagen DR Update. På DR1 blev der i 2012 blandt andet sendt, Bonderøven, Spise med Price Søren Ryge, DR Kirken og Før søndagen. PÅ DR2 blev der blandt andet sendt en dokumentarrække under den fælles titel Dokumania, programmerne TV!TV!TV!, Nordiske Haver, Smagsdommerne foruden det verdensomspændende broadcast-event Why Poverty. DR2 har i 2012 også dækket trosstof blandt andet med programserien De tre bud, der handler om troens bud på brugbare svar i situationer, hvor mennesket skal træffe svære valg i livet. DR K viste i 2012 blandt andet programmerne Filmmagasinet og Kunstquizzen, og DR K dækkede også de to årlige københavnske modeuger. DR HD dækkede i 2012 oplysning og kultur med blandt andet På skinner, Sexministeriet og Damen og dyret herunder gennem den særlige ungesatsning DR MAMA. DR Ramasjang sendte i 2012 blandt andet programmerne Fjernsyn fra da far var dreng, Store nørd, Lille nørd og Kloden koger. Dansk dramatik og fiktion DR TV sendte i timers dansk dramatik og fiktion, hvilket var på niveau med DR TV har sendt danske spillefilm, dansk fiktion og DRs egenproducerede dramaserier. I 2012 sendte DR1 de nyproducerede primetime dramaserier Lykke (sæson 2) og Forbrydelsen III. Derudover sendtes børnejulekalenderen Julestjerner udviklet af Wikke & Rasmussen, ligesom Matador blev genudsendt på DR1 lørdag aften. DR2 sendte blandt andet satireserierne Krysters kartel og Rytteriet samt filmene De fem benspænd og Springet blandt flere. På DR K blev dramaserierne En by i provinsen og Huset på Christianshavn sendt samt filmene Kinamand, Nordkraft, Direktøren for det hele med flere. DR HD sendte blandt andet Hovedløst begær og Pandaerne foruden genudsendelsen af Forbrydelsen III og Lykke. DR Ramasjang viste i 2012 blandt andet børne- og familiedramaserien Limbo, serien Pendlerkids og Bamses billedbog. Udenlandsk drama og fiktion DR TV sendte i timers udenlandsk fiktion. Det var en stigning på 16 pct. sammenlignet med 2011, der som indledningsvist nævnt primært skyldes en generel øget sendetid for hele DR TV. Der blev sendt udenlandsk fiktion på samtlige kanaler undtagen på DR Update. DR1 sendte blandt andet serierne Downtown Abbey, Wallander og Homeland, mens DR2 blandt andet viste filmene Præsident ved et tilfælde, Sherlock Holmes og The Contender. DR HD sendte blandt andet serien Family Guy og en række af Star Wars og James Bond -filmene. På DR K blev blandt andet Kieslowskis film Blå sendt, fire film af østrigeren Michael Hanecke, herunder blandt andet den prisvindende film Det hvide bånd. DR K viste også filmen The Last Temptation of Christ på langfredag DR Ramasjang viste blandt andet den franske animationsserie Loulou fra Montmatre, flere af Astrid Lindgrens klassikere og filmen Det magiske sværd. Musik DR TV sendte i timers musik, hvilket var en stigning på 23 pct. Stigningen kan primært føres tilbage til DR HD, der i 2012 sendte X Factor USA og DR K, der bragte programrækken Moderne klassikere, der handler om moderne sange, der har fået klassikerstatus, heriblandt sange af Coldplay, Take That og Kim Wilde. DR K sendte også programrækken Sommerjazz i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival, der også bidrog til stigningen i antallet af timer med musik på DR TV. På DR1 blev femte sæson af X Factor sendt, hvor hele Danmark fulgte Idas vej til sejren. DR1 viste også anden sæson af dirigentkonkurrencen Maestro, hvor skuespiller Mille Lehfeldt vandt dirigentudfordringen. Før søndagen, der forkynder den kristne tro, blev ligeledes sendt på DR1. DR2 sendte blandt andet prisuddelingen P3 Guld i Koncerthuset, hvor mange kendte danske artister optrådte og blev hyldet, og en temalørdag om Roskilde Festival set og oplevet gennem festivalgæsters, musikeres, medarbejderes, mediefolks øjne. DR K sendte blandt andet DR K Jazz, der er en programserie med Chris Minh Doky med skiftende gæster inden for jazzverdenen og med transmissioner fra Koncerthuset og serien Musik i virkeligheden, der formidler historier fra det virkelige liv, der ligger implicit i musikken. DR Ramasjang viste blandt andet serien Min funky familie, hvor børn og deres familier på fem dage skal lave et band og optræde for et publikum. Underholdning DR TV sendte i timers underholdning, hvilket var på niveau med I 2012 relancerede DR1 programmet Husk lige tandbørsten i opdateret format fredag aften foruden programmet Dårligt nyt med Anders Lund Madsen og klassiske underholdningsshows som Dansk Melodi Grand Prix og Europæisk Melodi Grand Prix. DR2 sendte blandt andet Omars Ark og transmission fra Oscar-festen. DR K sendte et portræt af den danske sangerinde og skuespiller Lily Broberg foruden quizprogrammet Kvit eller dobbelt. DR HD sendte det danske satire-talkshow Kolonien og sæson et og to af The Glee Project. DR Ramasjang sendte blandt andet Ramasjangskolen, Summasummarum, Ramasjang Rally og Høvdingebold. Sport DR TV sendte i timers sport. Det var tæt på en tredobling af niveauet fra 2011, hvor DR sendte i alt 395 timer sport. DR dækkede i 2012 sommer-ol, Paralympics og EM i fodbold massivt både på DR1, DR2 og DR HD og det sætter sine tydelige spor i tallene. DR1 sendte derudover Aftentour i forbindelse med Tour de France, World Cup i dressur og Nytårsskihop den 1. januar. DR dækkede de smalle idrætsgrene i programrækken Min sport. DR Ramasjang sendte børnedokumentarserien Fodboldpigerne om en pigefodboldskole i Valby. Serien handler både om pigernes turneringer, deres sammenhold og konflikter på holdet, og seerne får også tips til nogle smarte fodboldtricks. Undervisning DR TV sendte i timers undervisning. Det var på niveau med DR1 sendte Byggeriets perler, På vinterekspedition til Ikka samt programserien Gal eller normal. DR2 sendte programmet Danskernes Akademi, der produceres i samarbejde med højere læreranstalter og har fokus på formidling af forskning inden for et bredt felt af områder, mens DR K sendte programmet Vores verdensarv. Herudover har DR sendt en række kampagner både inden for folkeoplysning og undervisning blandt andet med fokus på mobning. Derudover har DR også sendt en række produktioner om blandt andet Karen Blixen, organdonation og ny nordisk hverdagsmad. 6 DRs public service redegørelse 2012

7 Præsentation DR TV sendte i timers præsentation, hvilket var på niveau med Præsentation dækker over alle programoversigter og trailere samt beskrivelser af, hvad der samtidig sendtes på andre DR-kanaler mv. Kategorien indeholder alle de elementer, der sammen med speakernes stemmer binder sendefladen sammen mellem de egentlige programmer. Programomtalerne spiller en vigtig rolle, da det fungerer som et centralt udstillingsvindue for programmer og indhold på DRs øvrige kanaler og medier. I 2012 sendtes præsentation på alle DRs tv-kanaler undtagen DR Update. TAbel 1 DR TVs samlede sendetimer fordelt på programtyper og kanaler Timer 2011 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I alt Nyheder Nyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Dansk dramatik og fiktion Udenlandsk dramatik og fiktion Musik Underholdning Sport Undervisning Præsentation I alt Timer 2012 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I alt Nyheder Nyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Dansk dramatik og fiktion Udenlandsk dramatik og fiktion Musik Underholdning Sport Undervisning Præsentation I alt Note: 1. Tallene er inklusive samsendte udsendelser, dvs. udsendelser, der sendes samtidig på to kanaler. 2. På grund af decimalafrundinger summerer tabellens totaler ikke alle steder korrekt. 7

8 1.2 Fordeling af programtyper: radio DR omlagde i 2011 den samlede radioportefølje fra at udgøre i alt cirka 30 radiokanaler til 11 radiokanaler, der alle (på nær DR Nyheder) er værtsbårne. Målet var, at få en samlet portefølje, hvor de digitale radiokanaler i højere grad kan sammenlignes med FM-kanalerne P1, P2, P3 og P var derfor det første fulde år med denne kanalportefølje, og blev samtidig det første år hvor P1 og P2 delte en FM-frekvens, mens begge kanaler fortsat har været tilgængelige i fuld udstrækning på DAB og nettet. DR videreførte i 2012 radiokanalen DR Nyheder på DAB, der fastholdes, indtil DRs midlertidige godkendelse til at benytte frekvensen ophører. DR har foretaget enkelte ændringer i programfladerne på de digitale kanaler. Dette har været en løbende justering i et forsøg på at sikre lytterne de bedst mulige tilbud på de nye digitale kanaler. DR Radio sendte i timer på analog radio og timer på digital radio. Samlet sendtes timer. Nedenfor gennemgås den indholdsmæssige profil af DRs radiokanaler og fordelingen af programtyperne på den enkelte kanal. P1 P1 er oplysningskanalen med nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof. Kanalens opgave er at behandle og perspektivere samfundsmæssige, kulturelle og videnskabelige emner i en form og på tidspunkter og platforme, der tilgodeser lytternes behov bedst muligt. Hver time døgnet rundt undtagen under højmessen søndag formiddag sendes der radioaviser på P1. I primetime om morgenen sendes der desuden nyhedsoversigter klokken halv. Radioavisen på P1 er formateret specielt mod P1-lytterne i tidsrummet kl. 06 til 18 på hverdage. De resterende udsendelser samsendes med nyhedsudsendelserne fra P4. Samlet set stod nyhederne for 10 pct. af indholdet på P1 i Aktualitetsprogrammerne er en væsentlig del af P1s sendeflade og udgjorde 28 pct. af sendetiden. Disse programmer tæller blandt andet Orientering og P1 Morgen. P1 rummer også mere specialiserede magasiner som fx Harddisken og Mennesker & Medier. Disse udgjorde i pct. af P1s sendetid. Debat og samtale udgør også en væsentlig del af P1. Disse programmer tæller blandt andet P1 Debat, der også sendes på tv på DR2. Disse programmer stod for 19 pct. af sendetiden i Dokumentar- og featuregenrerne har deres radioplads på P1, og disse genrer udgjorde 10 pct. af sendetiden. P2 Efter sammenlægningen af P1 og P2 på en fælles FM-frekvens i slutningen af 2011 benævner DR P2 på flere måder: Når der sendes på FM-frekvensen, skrives P1/P2 Klassisk Når der sendes på DAB, skrives DR P2 Klassisk I denne redegørelse refereres alene til P2, med mindre det er relevant for sammenhængen hvilken platform, der udsendes på. P2 er en rendyrket klassisk kanal, der skal bidrage til at styrke formidlingen af den klassiske musik. 66 pct. af sendefladen udgøres af formidlet musik, 27 pct. er programmer med en høj musikprocent, og 7 pct. af fladen kategoriseres under Nyheder og samfund og udgøres af Radioaviser samt Morgenandagten, der transmitteres direkte hver morgen mandag til lørdag. Det er en omfordeling i forhold til 2011, hvor 73 pct. af P2s flade var formidlet musik, og 19 pct. var programmer med en høj musikprocent. Årsagen til dette findes i den ændrede radioportefølje i november 2011, der i 2012 har vist sig effektueret. I alt udgør klassisk musik i pct. af P2s sendeflade, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de mange musikbårne programmer, magasiner og koncertudsendelser, som kanalen sender, herunder en institution i dansk radiohistorie: Torsdagskoncerten, der er blevet udsendt siden Blandt de musikprogrammer, der formidler musik er fx Essensen på P2, der sendes på alle hverdage i den tidlige aftenflade, og som via musikken reflekterer aktuelle begivenheder og nyheder af musikalsk, kulturel eller politisk karakter. Senere på aftenen transmitterer P2 livekoncerter ugen igennem både fra Koncerthuset, fra Danmarks koncertsale og festivaler samt fra koncerthuse i udlandet. I løbet af weekenden sættes der fokus på musiklivet i Danmark og internationalt. P2 sender desuden radioaviser hver hele time med undtagelse af de perioder, hvor der sendes koncerter. P3 P3 er den moderne radiokanal med substans og humor og er landets stærkeste mediebrand blandt de årige. Det er på P3, lytterne får nyheder, underholdning, aktualitet, musik og sport formidlet af landets bedste radioværter sammen med den nye og især den nye danske musik. Som de øvrige DR radiokanaler sender P3 nyhedsudsendelser klokken hel og nyhedsopdateringer klokken halv om morgenen. P3 sender i dagtimerne sine egne nyhedsprogrammer formateret til målgruppen, P3 Nyhederne. Disse udgjorde 5 pct. af P3s sendeflade i P3 er en musikbåren kanal, der har sit fokus på den nye rytmiske musik og den danske musik og spiller en stor rolle i forhold til at sikre vækstlaget i musiklivet. Musikprogrammerne udgjorde i pct. af P3s sendeflade. P3 er dog også mere end musik. P3s magasinprogrammer udgjorde 34 pct. af sendefladen, og i denne kategori gemmer sig kendte og populære programmer som Mads & Monopolet og Go Morgen P3. P3 er også Danmarks sportsradiokanal og dækker både smalle og brede sportsbegivenheder herunder den danske superliga, der dækkes intensivt af Sport på 3 eren og Liga, men også OL blev i 2012 dækket af P3. Sporten udgjorde 14 pct. af sendefladen. 8 DRs public service redegørelse 2012

9 Tabel 2 DRs radiokanaler og sendeplatform Kanaler 31/ Kanal FM DAB NET AM P1/P2 Klassisk* x X P3 X X X P4 X X X X DR P1 DR P2 KLassisk X DR P5 X X DR P6 Beat X DR P7 Mi X X DR P8 Jazz X X DR Ramasjang X DR Mama X X DR Nyheder X X DR Langbølge * P1 og P2 deler frekvensen på FM. P1 sender alle hverdage mellem 06 og 18, lørdag fra 08 til 18 og søndag fra til 18. Resten af tiden sender P2 på FM. X TAbel 3 Tabel 3. Fordeling af programtyper på radio Kanal Programtype Andel i PCT. P1 Nyheder 9 10 Aktualitet Specialmagasiner Debat og samtale Dokumentar/Feature P2 Klassisk Klassisk Formidlende musik Nyheder og samfund 8 7 P3 Nyheder 5 5 Sport Magasinprogrammer Musikprogrammer P4 Nyheder Musikmagasiner Underholdning Nyheds- aktualitet og servicemagasiner P5 Nyheder 9 9 Musikmagasin Underholdning Nyheds- aktualitet og servicemagasiner P6 Beat Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 P7 Mix Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 P8 Jazz Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 Historisk Jazz Arkiv 4 7 Live koncerter 3 2 Ramasjang Radio Musik Musik og leg Historier Humor og sketch DR Mama Musik Aktualitet 9 9 Kultur 6 0 Magasin 2 4 P4 P4 er tilrettelagt for lyttere over 40 år og tilbyder nyheder, aktualitet og service, musik og underholdning med en stærk regional forankring, samtidig med at der er et nationalt perspektiv. Kanalen favner bredt og sætter en ære i at behandle alle aspekter af livet. P4 leverer som de øvrige radiokanaler nyheder hver hele time og tilbyder også regionale nyheder. Radioavisen på P4 er formateret mod kanalens lyttere i tidsrummet kl til på hverdage og udgjorde 10 pct. af sendefladen i Nyheds-, aktualitets- og servicemagasiner udgjorde 29 pct. af sendefladen og er fx den regionale morgenflade, der holder lytterne opdaterede på nyheder og trafik. Musikken er væsentlig på P4. Det afspejles også af, at P4s musikmagasiner som fx Madsen, der udforsker musikkens verden, og weekendens program Hit på Hit, der spiller både de nye og de gamle hits, samlet set udgør 30 pct. af sendetiden. P4 sender også underholdningsprogrammer, og disse udgør 31 pct. af sendefladen. Programmerne i denne kategori omfatter blandt andet det meget populære interviewog underhold-ningsprogram Café Hack. P5 P5 er DRs første egentlige hele digitale radiokanal. Kanalen er i dag et fuldgyldigt tilbud med værtsbårne timer dagen igennem og med timeradioaviser. Kanalens hovedmålgruppe er lyttere over 60 år, men kanalen har også tilbud, der rammer en bredere aldersmæssig målgruppe især musikprogrammer. Flere af DRs værtskoryfæer gennem de sidste år tegner kanalen. P5 tilbyder musikgenrer, man sjældent hører andre steder i det danske radiolandskab: Viser, country, dansktop, traditionel jazz, schlagere, operetter og musical m.m. P5 har i dag langt flere nyproducerede timer end for et par år siden, og samsendingerne med P4 er skåret ned til 2 timer på hverdage. P5 startede som en kanal med genhør fra DRs arkiver. Disse genhør findes stadig i begrænset omfang i programfladen, men overordnet er P5 i dag en langt mere nutidig kanal. Note: På grund af decimalafrundinger summerer tabellens totaler ikke alle steder korrekt. 9

10 P6 Beat P6 BEAT er kanalen for alternativ rytmisk musik i Danmark. Kanalen samler de små fællesskaber omkring genrer, der ellers ikke findes på hverken tv eller radio. P6 BEAT har fokus på dybdegående og perspektiverende musikformidling og har samtidig en finger på pulsen i det danske såvel som det internationale musikmiljø. Det er på P6 BEAT, DRs brugere holdes opdateret om store begivenheder eller toneangivende musikevents. Endelig har P6 BEAT i 2012 været aktiv skaber af events med rytmisk musik som omdrejningspunkt såsom P6 BEAT Rocker Koncerthuset, ligesom kanalen har fokus på udvikle og understøtte det danske musikvækstlag gennem Karriere Kanonen. I 2012 har P6 Beat blandt andet fået en ny, direkte formiddagsflade. P7 Mix Med en musikprofil, der strækker sig over mere end fem årtier, er P7 MIX et bredt vindue ind i musikkulturens største genrefællesskab popmusikken. P7 MIX har igen i 2012 sat musikken ind i en relevant kulturel og underholdende kontekst for at give lytterne hele historien om og bag musikken og kulturen. P7 MIX har fx i 2012 bragt syv timer lange specialudsendelser om poppens største navne som fx Medina og Depeche Mode, ligesom kanalen har sendt journalistisk dybdegående programserier om alt fra disco til 80 er musik. Kanalen har i 2012 desuden haft en ugentlig formidlet hitliste, der baserer sig på streaminglister fra musikselskabernes brancheorganisation, IFPI, der har introduceret lytterne til de nyeste strømninger inden for popmusikken i verden. P8 Jazz P8 JAZZ er en rent formateret jazzkanal. Kanalen har med kompetente og vidende værter styrket formidlingen af både den danske og den internationale jazz i 2012, og har desuden spillet en masse musik til glæde for de mange jazzinteresserede radiolyttere. Genremæssigt er P8 JAZZ bredt funderet. Kanalen har både sendt moderne og mere traditionel jazz og med plads til mange af jazzens øvrige genremæssige afstikkere såsom big band, swing m.m. I 2012 har P8 JAZZ præsenteret en række livekoncerter og dykket ned i DRs store arkiv for at genhøre nogle af de historiske interviews, koncerter og radioprogrammer med og om jazz. Endelig har P8 JAZZ i 2012 fokuseret på at dække og tage del i de store årlige jazzevents såsom fx Copenhagen Jazz Festival og DMA Jazz. Ramasjang Radio Ramasjang Radio er et radiotilbud til børn i alderen 3-10 år og arvtageren efter Oline Radio. Kanalen er en del af et 360 graders univers, hvor også web og tv indgår. I 2012 har lytterne på Ramasjang Radio kunnet møde de kendte figurer fra landet Ramasjang som fx Rebecca og Johanne, Hr. Skæg, Adrian & Bendix. Ramasjang Radio sender hver dag fra kl et program målrettet institutionsbørn i Danmark, imens eftermiddagen er målrettet de lidt større børn. Foruden de daglige programmer sendte kanalen i 2012 et bredt udsnit af børnemusik, herunder musik fra DRs egenproduktioner og de nyeste hits fra børnenes melodigrandprix. Således har musik i 2012 fået en øget plads i sendefladen på Ramasjang Radio. I 2011 udgjorde musik 32 pct. af sendefladen, og i 2012 var det steget til 40 pct. samtidig er andelen af historier øget på Ramasjang Radio, nemlig fra i 2011 at udgøre 14 pct. til 27 pct. i Denne omfordeling har betydet en reduktion i andelen af humor og sketch fra 40 pct. til 20 pct. af fladen fra 2011 til MAMA Radio MAMA Radio er del af DRs særlige tilbud til unge. Kanalen skal sikre, at DR også på radio kan tilbyde en værdifuld kanal for den unge målgruppe og er et alternativ til de unge, der hverken hører P3, P6 eller P7 - men som elsker musik. MAMA Radios formål er at skabe underholdende og sjov musikradio 24 timer i døgnet, men med fokus på de tidspunkter hvor målgruppen ønsker musik - nemlig eftermiddage og aften. MAMA Radio er festlig, men fokuserer samtidig på at skabe indhold, der rykker de unges syn på sig selv, hinanden og ikke mindst den omgivende verden. MAMA Radio er båret frem af nye unge talenter og garvede værter og er på pletten, når store dj s spiller op. Kanalen er nærværende på events, hvor de unge i målgruppen også er til stede som fx Skive Beachparty. DR Nyheder DR Nyheder er DRs 24-timers nyhedskanal som sendes på DAB. DR har fået tilladelse til at sende kanalen indtil sendemuligheden udbydes til andre aktører. Kanalen sender sidste Radioavis og sidste Sportsnyt i loop, så lytterne hele tiden har mulighed for at være opdateret. 10 DRs public service redegørelse 2012

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s DRs public service-redegørelse 2012 Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36 s39 s42 s44 s49 s53 s55 s56 s59 0 Indledning

Læs mere

DRs public serviceredegørelse 2011

DRs public serviceredegørelse 2011 DRs public serviceredegørelse 2011 02 U D G I V E T A F DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S 03 05 07 13 15 17 27 29 31 35 37 41 43 47 51 55 57 61 65 67 69 73 0 indledning 1 fordeling af programtyper

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014 DRs public serviceredegørelse 2014 1 UDGIVET AF DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S MAJ 2015 2 Indhold s.5 1 Indledning s.6 2 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler s.12 3 Tilrådighedsstillelse

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 DR i 2012 s04 0 Public service for fremtiden Forord s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 s42 2 DR når næsten alle danskere DRs programvirksomhed i 2012 s56 3 DRs økonomi i 2012 Danskernes

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s.

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s. DR Årsrapport s. 002 s. 003 DR ÅRSRAPPORT 2008 Udgivet af DR Juridisk Politisk Sekretariat DR Medier DR Økonomicenter Redaktion Søs Holmdal Mads Fink Tina Foged Designkoncept og layout DR Design/ Christian

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Indhold. s.05 Forord. s.37 Drama. s.09 DR samler befolkningen til dialog og debat. s.40 Velkommen til DR3. s.12 Tv til alle

Indhold. s.05 Forord. s.37 Drama. s.09 DR samler befolkningen til dialog og debat. s.40 Velkommen til DR3. s.12 Tv til alle DR i 2013 Indhold Udgivet af: DR Design: DR Design Foto: DR Arkiv, Agnete Schlichtkrull Tryk: Rosendahl Schultz A/S April 2014 s.05 Forord s.09 DR samler befolkningen til dialog og debat s.12 Tv til alle

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Værd at vide om DAB - digital radio DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Indhold 1 DAB: før, nu og i fremtiden 2 Digitale radiokanaler 4 Markedsføring af DAB - digital radio 6 DAB i udlandet 7 Teknikken

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside.

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Presseteam Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Hvorfor har KLF et presse-team i mit netværksområde? Vi ønsker at synliggøre KLF

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid?

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid? Nummer 40 19. årgang Marts 2013 Videobutikken - flytter hjem til dig Har traditionel tv en fremtid? SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn Vi skal vælge nyt repræsentantskab Ta med på kanalrundfart

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Indhold. DRs bestyrelse og direktion

Indhold. DRs bestyrelse og direktion Indhold Koncern-beretning 3 Programregnskab 9 Regnskabsberetning 27 Licensregnskab 34 DRs årsregnskab 35 Ledelsens underskrifter 36 Revisionspåtegninger 37 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

BILAG 4. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet

BILAG 4. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Kravspecifikation BILAG 4 Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Kravspecifikationen falder i tre dele: I. Daglig elektronisk medieovervågning II. Månedlig

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 227 Offentligt. DRs årsrapport 2012

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 227 Offentligt. DRs årsrapport 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 227 Offentligt DRs årsrapport 2012 1 2 A Økonomi s7 1 Ledelsesberetning s10 2 DR i hovedtal s13 3 Begivenheder efter balancedagen s14 4 DR-nøgletal s17 5 Licensregnskab

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere