DRs public service-redegørelsredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRs public service-redegørelsredegørelse"

Transkript

1 DRs public service-redegørelsredegørelse

2 Udgivet af: DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s 2 DRs public service redegørelse 2012

3 s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36 s39 s42 s44 s49 s53 s55 s56 s59 0 Indledning 1 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler 2 Genudsendelse af programmer 3 Danskernes forbrug af DRs programudbud 4 Danskernes vurdering af drs indholdsgkvalitet 5 DRs indhold på internettet mv 6 DRs regionale radioprogramvirksomhed 7 Nyheder 8 Uddannelse og læring 9 Børn og beskyttelse af børn 10 Unge 11 Dansk drama 12 Dansk musik 13 Dansk kultur 14 Smalle idrætsgrene og handicapidræt 15 Hensyn til handicappede 16 Dansksprogede programmer og sprogpolitik 17 Europæiske tv-programmer og europæiske programmer fra uafhængige producenter 18 Støtte til dansk film 19 Udlægning af produktion 20 Dialog med danskerne Indhold 3

4 0 Indledning Public service-kontraktens krav til DRs redegørelse Public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 fastlægger, hvilke opgaver DR skal opfylde og udstikker rammerne for DRs public service-virksomhed. Det fremgår af kontrakten, at DR årligt skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Som det fremgår af kontrakten, skal DR i denne redegørelse fyldestgørende og retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt opfyldt. Hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse, skal der redegøres for baggrunden herfor, og for hvordan forpligtelsen fremover kan opfyldes. Kontrakten indeholder 40 konkrete krav til indholdet i DRs redegørelse, og redegørelsen er derfor bygget op omkring besvarelsen af disse afrapporteringskrav. For læsere, der ønsker en mere overordnet beskrivelse af DRs aktiviteter og økonomi i det forgangene år, kan der henvises til publikationen DR i 2012, som kan ses på DRs hjemmeside dr.dk. Opgørelser i redegørelsen Det er et grundlæggende princip i kontrakten for , at der som hovedregel ikke stilles krav til DR om at opfylde indholdsmæssige krav på bestemte kanaler, men derimod på tværs af kanaler. Dette skal sikre, at DR har fleksibilitet til at kunne have et optimalt samspil mellem DRs kanaler på såvel tv som radio. Det er derfor gennemgående i redegørelsen, at niveauerne som hovedregel ikke opgøres på kanalniveau, men som en opgørelse af omfanget på DRs kanaler samlet. Til gengæld giver det indledende kapitel Fordeling af programtyper på radio- og tv-kanaler en beskrivelse af profilerne af DRs tv- og radiokanaler og en oversigt over fordelingen af programtyper på de enkelte kanaler. Et andet princip er, at der ikke er krav om, at DR skal skelne mellem førstegangstimer og genudsendelsestimer i opfyldelsen af kvantitative indholdsmæssige krav på tv. Dette princip er blandt andet indført, fordi der på tv er sket en udvikling i måden at bruge genudsendelser på, og for at sikre, at DR har fleksibilitet i planlægningen af indholdet på tv-kanalerne. I afsnittet om genudsendelser findes til gengæld en grundig generel beskrivelse af DRs brug af genudsendelser. DR angiver som et princip niveauer for det år, som redegørelsen omhandler samt for de tidligere år i den aktuelle kontraktperiode. I denne redegørelse angives derfor niveauet for 2011 og Læsning af redegørelsen Som beskrevet ovenfor er redegørelsen bygget op omkring besvarelsen af public service-kontraktens rapporteringskrav. Med henblik på at lette muligheden for at sammenholde redegørelsen med public service-kontraktens krav er der i starten af hvert kapitel indsat en tekstboks, hvor public service-kontraktens rapporteringskrav fremgår. På de områder, hvor der i kontrakten er specifikke krav til DRs indhold er disse krav også beskrevet. Det bemærkes i den forbindelse, at der i beskrivelsen af public service-kontraktens krav til DRs indhold ikke er tale om ordrette citater fra kontrakten, idet de kvantitative krav på nogle områder er specificeret i længere noter eller bilag til kontrakten. Kontraktens krav er på disse områder skrevet sammen til en kort samlet tekst, der opsummerer kravets indhold. Det bemærkes også, at der er visse aktiviteter, der har relevans for opfyldelsen af flere af kontraktens krav, og derfor forekommer det, at der er aktiviteter, som beskrives flere steder i redegørelsen. 4 DRs public service redegørelse 2012

5 1 Fordeling af programtyper på tvog radiokanaler Krav DR skal redegøre for: Fordeling af programtyper på hhv. radiokanaler og tv-kanaler I det følgendes gives et overblik over DRs samlede sendetimer på tv og radio. På tv gives en oversigt over antal sendte timer inden for de enkelte programtyper fordelt på DRs tv-kanaler, og der gives eksempler på programmerne inden for de enkelte kategorier. På radio redegøres der for fordelingen af programtyper på de enkelte radiokanaler. Det bemærkes, at der i de selvstændige afsnit længere fremme i redegørelsen gives en uddybende beskrivelse af de programområder, hvortil der er tilknyttet særlige krav i public service-kontrakten, fx nyheder og antallet af kulturtimer på tv osv. 1.1 Fordeling af programtyper: tv Public service skal være for alle danskere, og derfor er det vigtigt, at DR har relevante kanaler til hele befolkningen. Det er en udfordring i et fragmenteret mediemarked, hvor udbuddet er stort, og danskerne har mange medietilbud at vælge imellem. I 2012 har DR igangsat en udvikling af den samlede tv-portefølje, der trådte i kraft i begyndelsen af Den nye tv-kanalportefølje skal sikre målrettede public service-tilbud til alle og en effektiv udnyttelse af DRs programressourcer. DR skød udviklingen af kanaler i gang i september 2012 med et revitaliseret DR1. DR1 er den samlende kanal for alle danskere med et bredt programudbud, der oplyser, underholder og samler danskerne om de vigtigste nyheder, dagsordenssættende journalistiske formater, stor dansk dramatik, de fælles begivenheder og stimulerer fælles dansk identitet og kultur. I 2013 følger ligeledes relancering af DR2 samt skærpelse af profilerne på DR K og DR Ramasjang. Hertil kommer, at DR i 2013 har lanceret en ny børnekanal, DR Ultra, som er målrettet de større børn og DR 3, som er målrettet den yngre del af befolkningen. DR har som led i denne udvikling af tv-kanalporteføljen besluttet at lukke kanalerne DR Update og DR HD i DRs public service-redegørelse tager udgangspunkt i DRs tv- og radiokanalportefølje, som den så ud i Nærværende afsnit redegør for følgende genrer: Nyheder, aktualitet og debat, oplysning og kultur, dansk dramatik, udenlandsk dramatik og fiktion, musik, underholdning, sport, undervisning og præsentation. Disse genrer svarer til EBU s standarder (European Broadcast Union). Inden for hver genre gives en række eksempler på konkrete programmer og centrale indsatser i Samlet sendte DR timers tv i 2012 mod timer i DR har dermed øget den samlede sendetid på tv med 12 pct. fra 2011 til Sendetiden blev især øget på DR2, DR K og DR HD. Den ekstra sendetid består hovedsageligt af timer med oplysning og kultur og udenlandsk fiktion og består både af førstegangsudsendelser og genudsendelser. Nyheder DR sendte i timers nyheder på tv, hvilket overordnet var på niveau med De faste nyhedsprogrammer som TV Avisen og Deadline blev sendt på DR1 og DR2, og herudover sendte DR Update nyheder døgnet rundt. Efter relanceringen af DR1 i september 2012 omfattede nyheder på tv TV Avisen kl. 17:50, kl. 18:30, 19:55 og 21:30 mandag til torsdag, fredag sendes TV Avisen 18:30 og 21:00 og Lørdag 18:30. Søndag sendes TV Avisen kl. 18:30, endvidere sendes 21 Søndag der imidlertidig kategoriseres som Aktualitet og debat. DR2 har i hele 2012 sendt programmerne Deadline 17 5

6 og Deadline 22:30. Der er i tidsrummet mellem kl. 17 og 24 sendt i alt timers nyheder på DR TV i Det er en markant stigning fra 2011, hvor DR sendte nyhedstimer mellem kl. 17 og 24. DR Update fik i 2012 tilført ekstra ressourcer, hvilket blandt andet betød en væsentlig forøgelse i antallet af sendetimer, og dette afspejles også i tidsrummet kl. 17 til 24. I 2012 er der desuden igangsat et udviklingsprojekt af nyheder formidlet til børn, der blev lanceret på den nye kanal, DR Ultra, i starten af DR1 og DR2 dækkede desuden præsidentvalget i USA november 2012 med en række nyhedsformater på valgdagen og -natten. Aktualitet og debat DR TV sendte i timers aktualitet og debat. Det var på niveau med Programmerne blev primært sendt på DR1 og DR2. Foruden Aftenshowet sendte DR1 i 2012 magasinerne Horisont, Kontant og Penge samt debatformater som Clement Søndag, indkøbte aktualitetsprogrammer, transmissioner fra partiernes landsmøder mv. DR2 sendte blandt andet programmerne Deadline 2. sektion, Debatten på P1, So Ein Ding og dokumentaren Vorherre bevares som led i en temalørdag i påsken 2012, hvor forskellige dele af kristendommen diskuteres. Oplysning og kultur DR TV sendte i timers oplysning og kultur. Det var en stigning på 16 pct. fra 2011, hvilket skyldes en generel øget sendetid for DR TV, der også afspejles på de kanaler, der sender størstedelen af DRs oplysnings- og kulturprogrammer. Således sendte DR2, DR K og DR HD i 2012 hhv. 25 pct., 27 pct. og 24 pct. flere timer end i Alle kanaler sendte oplysnings- og kulturprogrammer i 2012 undtagen DR Update. På DR1 blev der i 2012 blandt andet sendt, Bonderøven, Spise med Price Søren Ryge, DR Kirken og Før søndagen. PÅ DR2 blev der blandt andet sendt en dokumentarrække under den fælles titel Dokumania, programmerne TV!TV!TV!, Nordiske Haver, Smagsdommerne foruden det verdensomspændende broadcast-event Why Poverty. DR2 har i 2012 også dækket trosstof blandt andet med programserien De tre bud, der handler om troens bud på brugbare svar i situationer, hvor mennesket skal træffe svære valg i livet. DR K viste i 2012 blandt andet programmerne Filmmagasinet og Kunstquizzen, og DR K dækkede også de to årlige københavnske modeuger. DR HD dækkede i 2012 oplysning og kultur med blandt andet På skinner, Sexministeriet og Damen og dyret herunder gennem den særlige ungesatsning DR MAMA. DR Ramasjang sendte i 2012 blandt andet programmerne Fjernsyn fra da far var dreng, Store nørd, Lille nørd og Kloden koger. Dansk dramatik og fiktion DR TV sendte i timers dansk dramatik og fiktion, hvilket var på niveau med DR TV har sendt danske spillefilm, dansk fiktion og DRs egenproducerede dramaserier. I 2012 sendte DR1 de nyproducerede primetime dramaserier Lykke (sæson 2) og Forbrydelsen III. Derudover sendtes børnejulekalenderen Julestjerner udviklet af Wikke & Rasmussen, ligesom Matador blev genudsendt på DR1 lørdag aften. DR2 sendte blandt andet satireserierne Krysters kartel og Rytteriet samt filmene De fem benspænd og Springet blandt flere. På DR K blev dramaserierne En by i provinsen og Huset på Christianshavn sendt samt filmene Kinamand, Nordkraft, Direktøren for det hele med flere. DR HD sendte blandt andet Hovedløst begær og Pandaerne foruden genudsendelsen af Forbrydelsen III og Lykke. DR Ramasjang viste i 2012 blandt andet børne- og familiedramaserien Limbo, serien Pendlerkids og Bamses billedbog. Udenlandsk drama og fiktion DR TV sendte i timers udenlandsk fiktion. Det var en stigning på 16 pct. sammenlignet med 2011, der som indledningsvist nævnt primært skyldes en generel øget sendetid for hele DR TV. Der blev sendt udenlandsk fiktion på samtlige kanaler undtagen på DR Update. DR1 sendte blandt andet serierne Downtown Abbey, Wallander og Homeland, mens DR2 blandt andet viste filmene Præsident ved et tilfælde, Sherlock Holmes og The Contender. DR HD sendte blandt andet serien Family Guy og en række af Star Wars og James Bond -filmene. På DR K blev blandt andet Kieslowskis film Blå sendt, fire film af østrigeren Michael Hanecke, herunder blandt andet den prisvindende film Det hvide bånd. DR K viste også filmen The Last Temptation of Christ på langfredag DR Ramasjang viste blandt andet den franske animationsserie Loulou fra Montmatre, flere af Astrid Lindgrens klassikere og filmen Det magiske sværd. Musik DR TV sendte i timers musik, hvilket var en stigning på 23 pct. Stigningen kan primært føres tilbage til DR HD, der i 2012 sendte X Factor USA og DR K, der bragte programrækken Moderne klassikere, der handler om moderne sange, der har fået klassikerstatus, heriblandt sange af Coldplay, Take That og Kim Wilde. DR K sendte også programrækken Sommerjazz i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival, der også bidrog til stigningen i antallet af timer med musik på DR TV. På DR1 blev femte sæson af X Factor sendt, hvor hele Danmark fulgte Idas vej til sejren. DR1 viste også anden sæson af dirigentkonkurrencen Maestro, hvor skuespiller Mille Lehfeldt vandt dirigentudfordringen. Før søndagen, der forkynder den kristne tro, blev ligeledes sendt på DR1. DR2 sendte blandt andet prisuddelingen P3 Guld i Koncerthuset, hvor mange kendte danske artister optrådte og blev hyldet, og en temalørdag om Roskilde Festival set og oplevet gennem festivalgæsters, musikeres, medarbejderes, mediefolks øjne. DR K sendte blandt andet DR K Jazz, der er en programserie med Chris Minh Doky med skiftende gæster inden for jazzverdenen og med transmissioner fra Koncerthuset og serien Musik i virkeligheden, der formidler historier fra det virkelige liv, der ligger implicit i musikken. DR Ramasjang viste blandt andet serien Min funky familie, hvor børn og deres familier på fem dage skal lave et band og optræde for et publikum. Underholdning DR TV sendte i timers underholdning, hvilket var på niveau med I 2012 relancerede DR1 programmet Husk lige tandbørsten i opdateret format fredag aften foruden programmet Dårligt nyt med Anders Lund Madsen og klassiske underholdningsshows som Dansk Melodi Grand Prix og Europæisk Melodi Grand Prix. DR2 sendte blandt andet Omars Ark og transmission fra Oscar-festen. DR K sendte et portræt af den danske sangerinde og skuespiller Lily Broberg foruden quizprogrammet Kvit eller dobbelt. DR HD sendte det danske satire-talkshow Kolonien og sæson et og to af The Glee Project. DR Ramasjang sendte blandt andet Ramasjangskolen, Summasummarum, Ramasjang Rally og Høvdingebold. Sport DR TV sendte i timers sport. Det var tæt på en tredobling af niveauet fra 2011, hvor DR sendte i alt 395 timer sport. DR dækkede i 2012 sommer-ol, Paralympics og EM i fodbold massivt både på DR1, DR2 og DR HD og det sætter sine tydelige spor i tallene. DR1 sendte derudover Aftentour i forbindelse med Tour de France, World Cup i dressur og Nytårsskihop den 1. januar. DR dækkede de smalle idrætsgrene i programrækken Min sport. DR Ramasjang sendte børnedokumentarserien Fodboldpigerne om en pigefodboldskole i Valby. Serien handler både om pigernes turneringer, deres sammenhold og konflikter på holdet, og seerne får også tips til nogle smarte fodboldtricks. Undervisning DR TV sendte i timers undervisning. Det var på niveau med DR1 sendte Byggeriets perler, På vinterekspedition til Ikka samt programserien Gal eller normal. DR2 sendte programmet Danskernes Akademi, der produceres i samarbejde med højere læreranstalter og har fokus på formidling af forskning inden for et bredt felt af områder, mens DR K sendte programmet Vores verdensarv. Herudover har DR sendt en række kampagner både inden for folkeoplysning og undervisning blandt andet med fokus på mobning. Derudover har DR også sendt en række produktioner om blandt andet Karen Blixen, organdonation og ny nordisk hverdagsmad. 6 DRs public service redegørelse 2012

7 Præsentation DR TV sendte i timers præsentation, hvilket var på niveau med Præsentation dækker over alle programoversigter og trailere samt beskrivelser af, hvad der samtidig sendtes på andre DR-kanaler mv. Kategorien indeholder alle de elementer, der sammen med speakernes stemmer binder sendefladen sammen mellem de egentlige programmer. Programomtalerne spiller en vigtig rolle, da det fungerer som et centralt udstillingsvindue for programmer og indhold på DRs øvrige kanaler og medier. I 2012 sendtes præsentation på alle DRs tv-kanaler undtagen DR Update. TAbel 1 DR TVs samlede sendetimer fordelt på programtyper og kanaler Timer 2011 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I alt Nyheder Nyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Dansk dramatik og fiktion Udenlandsk dramatik og fiktion Musik Underholdning Sport Undervisning Præsentation I alt Timer 2012 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I alt Nyheder Nyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Dansk dramatik og fiktion Udenlandsk dramatik og fiktion Musik Underholdning Sport Undervisning Præsentation I alt Note: 1. Tallene er inklusive samsendte udsendelser, dvs. udsendelser, der sendes samtidig på to kanaler. 2. På grund af decimalafrundinger summerer tabellens totaler ikke alle steder korrekt. 7

8 1.2 Fordeling af programtyper: radio DR omlagde i 2011 den samlede radioportefølje fra at udgøre i alt cirka 30 radiokanaler til 11 radiokanaler, der alle (på nær DR Nyheder) er værtsbårne. Målet var, at få en samlet portefølje, hvor de digitale radiokanaler i højere grad kan sammenlignes med FM-kanalerne P1, P2, P3 og P var derfor det første fulde år med denne kanalportefølje, og blev samtidig det første år hvor P1 og P2 delte en FM-frekvens, mens begge kanaler fortsat har været tilgængelige i fuld udstrækning på DAB og nettet. DR videreførte i 2012 radiokanalen DR Nyheder på DAB, der fastholdes, indtil DRs midlertidige godkendelse til at benytte frekvensen ophører. DR har foretaget enkelte ændringer i programfladerne på de digitale kanaler. Dette har været en løbende justering i et forsøg på at sikre lytterne de bedst mulige tilbud på de nye digitale kanaler. DR Radio sendte i timer på analog radio og timer på digital radio. Samlet sendtes timer. Nedenfor gennemgås den indholdsmæssige profil af DRs radiokanaler og fordelingen af programtyperne på den enkelte kanal. P1 P1 er oplysningskanalen med nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof. Kanalens opgave er at behandle og perspektivere samfundsmæssige, kulturelle og videnskabelige emner i en form og på tidspunkter og platforme, der tilgodeser lytternes behov bedst muligt. Hver time døgnet rundt undtagen under højmessen søndag formiddag sendes der radioaviser på P1. I primetime om morgenen sendes der desuden nyhedsoversigter klokken halv. Radioavisen på P1 er formateret specielt mod P1-lytterne i tidsrummet kl. 06 til 18 på hverdage. De resterende udsendelser samsendes med nyhedsudsendelserne fra P4. Samlet set stod nyhederne for 10 pct. af indholdet på P1 i Aktualitetsprogrammerne er en væsentlig del af P1s sendeflade og udgjorde 28 pct. af sendetiden. Disse programmer tæller blandt andet Orientering og P1 Morgen. P1 rummer også mere specialiserede magasiner som fx Harddisken og Mennesker & Medier. Disse udgjorde i pct. af P1s sendetid. Debat og samtale udgør også en væsentlig del af P1. Disse programmer tæller blandt andet P1 Debat, der også sendes på tv på DR2. Disse programmer stod for 19 pct. af sendetiden i Dokumentar- og featuregenrerne har deres radioplads på P1, og disse genrer udgjorde 10 pct. af sendetiden. P2 Efter sammenlægningen af P1 og P2 på en fælles FM-frekvens i slutningen af 2011 benævner DR P2 på flere måder: Når der sendes på FM-frekvensen, skrives P1/P2 Klassisk Når der sendes på DAB, skrives DR P2 Klassisk I denne redegørelse refereres alene til P2, med mindre det er relevant for sammenhængen hvilken platform, der udsendes på. P2 er en rendyrket klassisk kanal, der skal bidrage til at styrke formidlingen af den klassiske musik. 66 pct. af sendefladen udgøres af formidlet musik, 27 pct. er programmer med en høj musikprocent, og 7 pct. af fladen kategoriseres under Nyheder og samfund og udgøres af Radioaviser samt Morgenandagten, der transmitteres direkte hver morgen mandag til lørdag. Det er en omfordeling i forhold til 2011, hvor 73 pct. af P2s flade var formidlet musik, og 19 pct. var programmer med en høj musikprocent. Årsagen til dette findes i den ændrede radioportefølje i november 2011, der i 2012 har vist sig effektueret. I alt udgør klassisk musik i pct. af P2s sendeflade, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de mange musikbårne programmer, magasiner og koncertudsendelser, som kanalen sender, herunder en institution i dansk radiohistorie: Torsdagskoncerten, der er blevet udsendt siden Blandt de musikprogrammer, der formidler musik er fx Essensen på P2, der sendes på alle hverdage i den tidlige aftenflade, og som via musikken reflekterer aktuelle begivenheder og nyheder af musikalsk, kulturel eller politisk karakter. Senere på aftenen transmitterer P2 livekoncerter ugen igennem både fra Koncerthuset, fra Danmarks koncertsale og festivaler samt fra koncerthuse i udlandet. I løbet af weekenden sættes der fokus på musiklivet i Danmark og internationalt. P2 sender desuden radioaviser hver hele time med undtagelse af de perioder, hvor der sendes koncerter. P3 P3 er den moderne radiokanal med substans og humor og er landets stærkeste mediebrand blandt de årige. Det er på P3, lytterne får nyheder, underholdning, aktualitet, musik og sport formidlet af landets bedste radioværter sammen med den nye og især den nye danske musik. Som de øvrige DR radiokanaler sender P3 nyhedsudsendelser klokken hel og nyhedsopdateringer klokken halv om morgenen. P3 sender i dagtimerne sine egne nyhedsprogrammer formateret til målgruppen, P3 Nyhederne. Disse udgjorde 5 pct. af P3s sendeflade i P3 er en musikbåren kanal, der har sit fokus på den nye rytmiske musik og den danske musik og spiller en stor rolle i forhold til at sikre vækstlaget i musiklivet. Musikprogrammerne udgjorde i pct. af P3s sendeflade. P3 er dog også mere end musik. P3s magasinprogrammer udgjorde 34 pct. af sendefladen, og i denne kategori gemmer sig kendte og populære programmer som Mads & Monopolet og Go Morgen P3. P3 er også Danmarks sportsradiokanal og dækker både smalle og brede sportsbegivenheder herunder den danske superliga, der dækkes intensivt af Sport på 3 eren og Liga, men også OL blev i 2012 dækket af P3. Sporten udgjorde 14 pct. af sendefladen. 8 DRs public service redegørelse 2012

9 Tabel 2 DRs radiokanaler og sendeplatform Kanaler 31/ Kanal FM DAB NET AM P1/P2 Klassisk* x X P3 X X X P4 X X X X DR P1 DR P2 KLassisk X DR P5 X X DR P6 Beat X DR P7 Mi X X DR P8 Jazz X X DR Ramasjang X DR Mama X X DR Nyheder X X DR Langbølge * P1 og P2 deler frekvensen på FM. P1 sender alle hverdage mellem 06 og 18, lørdag fra 08 til 18 og søndag fra til 18. Resten af tiden sender P2 på FM. X TAbel 3 Tabel 3. Fordeling af programtyper på radio Kanal Programtype Andel i PCT. P1 Nyheder 9 10 Aktualitet Specialmagasiner Debat og samtale Dokumentar/Feature P2 Klassisk Klassisk Formidlende musik Nyheder og samfund 8 7 P3 Nyheder 5 5 Sport Magasinprogrammer Musikprogrammer P4 Nyheder Musikmagasiner Underholdning Nyheds- aktualitet og servicemagasiner P5 Nyheder 9 9 Musikmagasin Underholdning Nyheds- aktualitet og servicemagasiner P6 Beat Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 P7 Mix Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 P8 Jazz Musik Formidlet musik Nyheder 6 6 Historisk Jazz Arkiv 4 7 Live koncerter 3 2 Ramasjang Radio Musik Musik og leg Historier Humor og sketch DR Mama Musik Aktualitet 9 9 Kultur 6 0 Magasin 2 4 P4 P4 er tilrettelagt for lyttere over 40 år og tilbyder nyheder, aktualitet og service, musik og underholdning med en stærk regional forankring, samtidig med at der er et nationalt perspektiv. Kanalen favner bredt og sætter en ære i at behandle alle aspekter af livet. P4 leverer som de øvrige radiokanaler nyheder hver hele time og tilbyder også regionale nyheder. Radioavisen på P4 er formateret mod kanalens lyttere i tidsrummet kl til på hverdage og udgjorde 10 pct. af sendefladen i Nyheds-, aktualitets- og servicemagasiner udgjorde 29 pct. af sendefladen og er fx den regionale morgenflade, der holder lytterne opdaterede på nyheder og trafik. Musikken er væsentlig på P4. Det afspejles også af, at P4s musikmagasiner som fx Madsen, der udforsker musikkens verden, og weekendens program Hit på Hit, der spiller både de nye og de gamle hits, samlet set udgør 30 pct. af sendetiden. P4 sender også underholdningsprogrammer, og disse udgør 31 pct. af sendefladen. Programmerne i denne kategori omfatter blandt andet det meget populære interviewog underhold-ningsprogram Café Hack. P5 P5 er DRs første egentlige hele digitale radiokanal. Kanalen er i dag et fuldgyldigt tilbud med værtsbårne timer dagen igennem og med timeradioaviser. Kanalens hovedmålgruppe er lyttere over 60 år, men kanalen har også tilbud, der rammer en bredere aldersmæssig målgruppe især musikprogrammer. Flere af DRs værtskoryfæer gennem de sidste år tegner kanalen. P5 tilbyder musikgenrer, man sjældent hører andre steder i det danske radiolandskab: Viser, country, dansktop, traditionel jazz, schlagere, operetter og musical m.m. P5 har i dag langt flere nyproducerede timer end for et par år siden, og samsendingerne med P4 er skåret ned til 2 timer på hverdage. P5 startede som en kanal med genhør fra DRs arkiver. Disse genhør findes stadig i begrænset omfang i programfladen, men overordnet er P5 i dag en langt mere nutidig kanal. Note: På grund af decimalafrundinger summerer tabellens totaler ikke alle steder korrekt. 9

10 P6 Beat P6 BEAT er kanalen for alternativ rytmisk musik i Danmark. Kanalen samler de små fællesskaber omkring genrer, der ellers ikke findes på hverken tv eller radio. P6 BEAT har fokus på dybdegående og perspektiverende musikformidling og har samtidig en finger på pulsen i det danske såvel som det internationale musikmiljø. Det er på P6 BEAT, DRs brugere holdes opdateret om store begivenheder eller toneangivende musikevents. Endelig har P6 BEAT i 2012 været aktiv skaber af events med rytmisk musik som omdrejningspunkt såsom P6 BEAT Rocker Koncerthuset, ligesom kanalen har fokus på udvikle og understøtte det danske musikvækstlag gennem Karriere Kanonen. I 2012 har P6 Beat blandt andet fået en ny, direkte formiddagsflade. P7 Mix Med en musikprofil, der strækker sig over mere end fem årtier, er P7 MIX et bredt vindue ind i musikkulturens største genrefællesskab popmusikken. P7 MIX har igen i 2012 sat musikken ind i en relevant kulturel og underholdende kontekst for at give lytterne hele historien om og bag musikken og kulturen. P7 MIX har fx i 2012 bragt syv timer lange specialudsendelser om poppens største navne som fx Medina og Depeche Mode, ligesom kanalen har sendt journalistisk dybdegående programserier om alt fra disco til 80 er musik. Kanalen har i 2012 desuden haft en ugentlig formidlet hitliste, der baserer sig på streaminglister fra musikselskabernes brancheorganisation, IFPI, der har introduceret lytterne til de nyeste strømninger inden for popmusikken i verden. P8 Jazz P8 JAZZ er en rent formateret jazzkanal. Kanalen har med kompetente og vidende værter styrket formidlingen af både den danske og den internationale jazz i 2012, og har desuden spillet en masse musik til glæde for de mange jazzinteresserede radiolyttere. Genremæssigt er P8 JAZZ bredt funderet. Kanalen har både sendt moderne og mere traditionel jazz og med plads til mange af jazzens øvrige genremæssige afstikkere såsom big band, swing m.m. I 2012 har P8 JAZZ præsenteret en række livekoncerter og dykket ned i DRs store arkiv for at genhøre nogle af de historiske interviews, koncerter og radioprogrammer med og om jazz. Endelig har P8 JAZZ i 2012 fokuseret på at dække og tage del i de store årlige jazzevents såsom fx Copenhagen Jazz Festival og DMA Jazz. Ramasjang Radio Ramasjang Radio er et radiotilbud til børn i alderen 3-10 år og arvtageren efter Oline Radio. Kanalen er en del af et 360 graders univers, hvor også web og tv indgår. I 2012 har lytterne på Ramasjang Radio kunnet møde de kendte figurer fra landet Ramasjang som fx Rebecca og Johanne, Hr. Skæg, Adrian & Bendix. Ramasjang Radio sender hver dag fra kl et program målrettet institutionsbørn i Danmark, imens eftermiddagen er målrettet de lidt større børn. Foruden de daglige programmer sendte kanalen i 2012 et bredt udsnit af børnemusik, herunder musik fra DRs egenproduktioner og de nyeste hits fra børnenes melodigrandprix. Således har musik i 2012 fået en øget plads i sendefladen på Ramasjang Radio. I 2011 udgjorde musik 32 pct. af sendefladen, og i 2012 var det steget til 40 pct. samtidig er andelen af historier øget på Ramasjang Radio, nemlig fra i 2011 at udgøre 14 pct. til 27 pct. i Denne omfordeling har betydet en reduktion i andelen af humor og sketch fra 40 pct. til 20 pct. af fladen fra 2011 til MAMA Radio MAMA Radio er del af DRs særlige tilbud til unge. Kanalen skal sikre, at DR også på radio kan tilbyde en værdifuld kanal for den unge målgruppe og er et alternativ til de unge, der hverken hører P3, P6 eller P7 - men som elsker musik. MAMA Radios formål er at skabe underholdende og sjov musikradio 24 timer i døgnet, men med fokus på de tidspunkter hvor målgruppen ønsker musik - nemlig eftermiddage og aften. MAMA Radio er festlig, men fokuserer samtidig på at skabe indhold, der rykker de unges syn på sig selv, hinanden og ikke mindst den omgivende verden. MAMA Radio er båret frem af nye unge talenter og garvede værter og er på pletten, når store dj s spiller op. Kanalen er nærværende på events, hvor de unge i målgruppen også er til stede som fx Skive Beachparty. DR Nyheder DR Nyheder er DRs 24-timers nyhedskanal som sendes på DAB. DR har fået tilladelse til at sende kanalen indtil sendemuligheden udbydes til andre aktører. Kanalen sender sidste Radioavis og sidste Sportsnyt i loop, så lytterne hele tiden har mulighed for at være opdateret. 10 DRs public service redegørelse 2012

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s DRs public service-redegørelse 2012 Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36 s39 s42 s44 s49 s53 s55 s56 s59 0 Indledning

Læs mere

DRs public serviceredegørelse 2011

DRs public serviceredegørelse 2011 DRs public serviceredegørelse 2011 02 U D G I V E T A F DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S 03 05 07 13 15 17 27 29 31 35 37 41 43 47 51 55 57 61 65 67 69 73 0 indledning 1 fordeling af programtyper

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Bestyrelsesformand Michael Christiansen Radio- og tv-nævnet 05.09.2014 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73

Læs mere

DRs public service redegørelse

DRs public service redegørelse 2013 DRs public service redegørelse 2013 2013 1 Indhold Udgivet 30.04.2014 af DR Design: DR design 2 s.5 1 Indledning s.6 2 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler s.12 3 Tilrådighedsstillelse

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg Se artiklen nedenfor FDAvisen er en service fra FDA med nyttige informationer til antenneforeningernes medlemmer. Denne artikel må citeres med angivelse af DR som

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

DRs public serviceredegørelse

DRs public serviceredegørelse 2010 2010 02 U D G I V E T A F DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S 2010 03 05 07 17 21 23 25 29 31 35 37 39 43 45 47 51 53 55 57 59 61 63 65 69 79 83 0 om DRs redegørelse 1 programtyper på sendefladen

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014 DRs public serviceredegørelse 2014 1 UDGIVET AF DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S MAJ 2015 2 Indhold s.5 1 Indledning s.6 2 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler s.12 3 Tilrådighedsstillelse

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Bestyrelsesformand Michael Christiansen Radio- og tv-nævnet 28. oktober 2015 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DRs Public Serviceredegørelse

DRs Public Serviceredegørelse dr.dk DRs Public Serviceredegørelse 2009 Dette er DRs redegørelse for, hvordan DR i 2009 opfyldte kravene i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren for perioden 2007-2010 002 003 Om DRs

Læs mere

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV relanceret 2. juni 2014 - Convenience Bedre produkt og mere tilgængeligt - Connect Bedre afvikling og distribution - Content Klarere indholdsprofil

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2010-014189 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2009 DR

Læs mere

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

public se rviceredegør

public se rviceredegør s. 040 s. 041 public se rviceredegør else DR redegør på de følgende sider for, hvordan DR har opfyldt kravene i public service-kontrakten i 2008 og har leveret kvalitetsmæssige tilbud på tv, radio og nye

Læs mere

of 7 27.02.2015 18:00

of 7 27.02.2015 18:00 Gå til indhold Gå til forsiden af dr.dk Nyheder Nyhedsoverblik Politik Sport Viden Kultur Lev Nu Regionalt Vejr Alle nyheder TV TV forside Programmer Live-TV TV-oversigt Børn Radio Hør radio Radio-oversigten

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 DR i 2012 s04 0 Public service for fremtiden Forord s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 s42 2 DR når næsten alle danskere DRs programvirksomhed i 2012 s56 3 DRs økonomi i 2012 Danskernes

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Fakta om P1 2012. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2012. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Medieudviklingen 2014

Medieudviklingen 2014 Medieudviklingen 2014 Danskernes brug af de elektroniske medier HVEM ER EN UAFHÆNGIG AFDELING Generaldirektøren DR RSK DR Medieforskning DR Medier DR Kultur DR Nyheder DR Danmark indsamler, frembringer

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

godt på vej mod et skarpere DR forord styrkelse af DR1 og nyhederne DR i 2012 fra strategi til programmer med gennemslagskraft

godt på vej mod et skarpere DR forord styrkelse af DR1 og nyhederne DR i 2012 fra strategi til programmer med gennemslagskraft DR i 2011 indhold 02 indhold 03 u d g i v e t a f DR design DR design foto DR arkiv agnete schlichtkrull tryk Rosendahl Schultz A/S 04 10 14 42 54 0 1 2 3 4 godt på vej mod et skarpere DR forord styrkelse

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

DRs public serviceredegørelse 2015. DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015

DRs public serviceredegørelse 2015. DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015 DRs public serviceredegørelse 2015 1 UDGIVET AF DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S MAJ 2016 2 Indhold S.5 1 Indledning S.6 2 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler S.11 3 Tilrådighedsstillelse

Læs mere

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION EMNEUGE 2015 uge 12 HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION Mål for emneugen: Skovmoseskolen som en Tv-station åbner op for at eleven arbejder i dybden med et selvvalgt tema inden for medieproduktion

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Roskilde Weekendradio Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Målet med projektet har været at give musikudøvere mulighed for at få indblik i og viden om, hvordan radiomediet kan transmitterer

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Programmerne i KNR - en undersøgelse af befolkningens interesse for og vurdering af de programmer som sendes i KNR radio og TV, på baggrund af interviews

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Det vil jeg tale om: 1: Derfor ser dr.dk sådan ud 2: Målsætninger 3: Evalueringsværktøjer 4: Dagligt arbejde og justering Spørgsmål/svar Baggrund Cand.mag. Medievidenskab,

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

DR Årsrapport 2007 Public Service-redegørelse. Public Service-redegørelse

DR Årsrapport 2007 Public Service-redegørelse. Public Service-redegørelse 103 I forbindelse med medieaftalen for 2007-2010 indgik kulturminister Brian Mikkelsen og DR en ny public service-kontrakt, der skal sikre, at DR indfrier sine public service-forpligtelser. DR redegør

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan DR. DR Danmark. DR Oplysning

Uddannelsesplan DR. DR Danmark. DR Oplysning DR DR er Danmarks store medievirksomhed med omkring 3.000 medarbejdere chefer, journalister, programmedarbejdere, teknik, service-og administrationsmedarbejdere. Vi er en flermediel medievirksomhed, der

Læs mere

PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE _89 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE Public Service-redegørelse DRs Public service-kontrakt Tilladelsen til at drive P2 DRs programudbud til danskerne Særlige fokusområder for DR Danskernes forbrug af DRs programmer

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Reaktionsteam. Forslag til problemstillinger. Vi har brug for veldokumenterede data.

Reaktionsteam. Forslag til problemstillinger. Vi har brug for veldokumenterede data. Reaktionsteam Vi har brug for veldokumenterede data. Hvorfor har KLF et reaktionsteam i mit netværksområde? For at stå stærkt som medieorganisation, skal vi kunne underbygge vores argumenter, meninger

Læs mere

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 RESUMÉ 2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvorfor

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere