Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?"

Transkript

1 Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent

2 Redaktion: Birgit Riedel Langvad (ansvarshavende) Grafisk design: Gunnar Bay Korrektur & tryk: Anne Carlsson

3 2015 Virum Gymnasium VG - Tid til Talent

4 Olivia Ette Heinrich fra VG, der vandt bronze til Bio-OL i Bern 2013

5 Tid til talent Det er blevet tid til talent og fordybelse. Alle taler om talentudvikling i disse år, og både politikere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ser fordele i at gøre noget for de dygtigste elever. Det er bl.a. globaliseringen, der gør det oplagt at forsøge at forbedre Danmarks konkurrenceevne ved at dyrke talenterne. På VG er den enkelte elevs særlige evner i fokus. Vores interesse- og talentarbejde støtter og udfordrer den enkeltes drøm, hvad enten den handler om at blive forsker eller forfatter. På VG tager vi os tid til talenterne og de elever, der er nysgerrige på mere viden inden for ét eller flere felter. Videnskab og verden uden for gymnasiet Alle VG s talentaktiviteter giver eleverne mulighed for at opleve verden uden for klasserummet. Det er nemlig i mødet med akademisk videnskab og autentiske miljøer på universitetet, i erhvervslivet eller i udlandet, at talentfulde elever stimulerer deres talent. Og talentudviklingen har en positiv sideeffekt. Forskning viser, at den ikke kun gavner de bedste, men at effekten spreder sig til kammeraterne. Derfor er talentudviklingen med til at løfte det faglige niveau på VG. Man lærer også ved at formidle til og være rollemodeller for andre, derfor fungerer dygtige VG-elever også som science- og sprogambassadører i udskolingen. Et varieret talentudbud VG s udbud af talentaktiviteter fordeler sig over alle videnskabelige og kreative fagområder, for der skal være tilbud til alle typer talenter, uanset om de er til science, litteratur eller ligninger, sprog eller samfund. Talentaktiviteterne har det til fælles, at de hæver niveauet i forhold til den daglige undervisning. Aktiviteterne beskæftiger sig med både klassiske og aktuelle emner; filosofi og Shakespeare, frihed og PET-scanning er blot et lille udsnit af de mange spændende temaer. De fysiske og kunstneriske talentaktiviteter omfatter både idræt, musik, drama, design og kunst. Interne og eksterne talentaktiviteter På VG tager vi os tid til talentudvikling. Derfor deltager gymnasiet både i et stort antal eksterne talentaktiviteter og -konkurrencer og afholder også en lang række interne talentaktiviteter. De varetages af lærere med særlige kompetencer og tilbyder eleverne intellektuel inspiration og kreative udfordringer i lærerige og hyggelige rammer. Man kan læse om alle Virum Gymnasiums talentaktiviteter i denne brochure.

6 VG s talentaktiviteter i overblik På tværs af fag og fakulteter Det lille universitet Det lille universitet er én af VG s mange talentaktiviteter. Det udbyder en række inspirerende fyraftensforedrag, som alle ambitiøse og videbegærlige elever på VG kan komme og høre. Foredragsrækken består af forelæsninger og debat på akademisk niveau med førende forskere og professionelle debattører. ATU Akademiet for talentfulde unge optager elever, der er ekstraordinært dygtige og har talent inden for alle fag. Eleverne optages på akademiet på baggrund af en individuel ansøgning, som elevens gymnasium indsender. De elever, der bliver optaget, har mulighed for at deltage i en lang række udfordrende og lærerige akademiske aktiviteter inden for alle områder sammen med ligesindede unge fra andre skoler. VG har en del elever på Akademiet for talentfulde unge. Man kan læse mere om akademiet på hjemmesiden Ansvarlig: Vibeke Sterup Petersen og Birgit Riedel Langvad Projekt Forskerspirer Hvis en elev har en god, ny forskningsidé inden for et felt, som eleven er dygtig til, nysgerrig på og brænder for, kan han eller hun deltage i Projekt Forskerspirer, som er et landsdækkende tilbud til elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Her kan man prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Det er muligt at fordybe sig i alle områder inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora, og man deltager i fælles aktiviteter og indgår i et netværk med andre unge forskerspirer fra hele landet. Det kræver tid og arbejde at udføre projektet og skrive den krævede rapport, men eleven får en vejleder på universitetet, som støtter eleven under udarbejdelsen. Hjemmesiden giver yderligere oplysninger. Ansvarlig: Thomas Seifert og Birgit Riedel Langvad Forskningens døgn Forskningens døgn er en videnskabsfestival. Det er et initiativ, som Forskningsog uddannelsesministeriet og universiteterne står bag, og som har til hensigt at sætte fokus på forskning og øge uddannelsesinstitutionernes akademiske niveau. Forskningens døgn afvikles hvert år i april måned og giver uddannelsesinstitutioner mulighed for at rekvirere forskere gratis fra universiteter og højere læreanstalter til at holde foredrag. Dette tilbud benytter VG sig af.

7 Naturvidenskab VG s sciencetalentprogram Et 3-årigt program, der henvender sig til talentfulde og interesserede elever i de naturvidenskabelige fag med en bred vifte af aktiviteter. Gennem de 3 år vil eleverne blive præsenteret for sciencefagene på en anderledes måde. Der vil være studiekredse og ekskursioner samt foredrag og forsøg på universiteter. En mulighed for (tvær)faglig fordybelse og spændende udfordringer i naturvidenskabelige problemstillinger. Der vil være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale naturvidenskabelige talentkonkurrencer. Virum Gymnasium deltager bl.a. i Biologi-OL, Drughunterdysten på Lundbeck A/S, Kemi-OL, Fysik-OL, Matematik-OL, Georg Mohr-konkurrencen i matematik og Geo-OL. Faglig koordinator for sciencetalentprogrammet: Dorte KÜhnau Talentudvikling i biologi: Et eksempel på en talentaktivitet i biologi er et besøg på Rigshospitalets anæstesiologiske klinik med emnet Kredsløbets omstilling fra hvile til fysisk arbejde, hvor du deltager i et forsøg, der går ud på at vurdere hjernens blodtilførsel og iltning ved stillingsændringer og under fysisk arbejde ved forskellige intensiteter. Desuden vil der være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale biologikonkurrencer. Tre elever har i foråret 2015 kvalificeret sig til Bio-OL-finalen. Ansvarlig: Anders Hostrup og Sidsel Revsbech Talentudvikling i biologiteknologi: Eksempelvis virksomhedsbesøg på biotekselskabet Chr. Hansen. Her vil du lære om biotekvirksomhedens produkter og hvordan man udnytter bakterier til fremstillingen. Ansvarlig: Dorte Kühnau

8 Talentudvikling i kemi: Studiekreds om protein Denne studiekreds er et eksempel på én af aktiviteterne i kemi. Proteiner er kæmpemæssige makromolekyler med kompleks opbygning. De findes over alt i naturen, men opbygningen af dem er oftest en gåde.i denne workshop kigger vi nærmere på nogle af disse proteiner og deres opbygning vha. animerede 3dmodeller. Ud fra disse modeller er det muligt at visualisere, hvordan disse proteiner katalyserer forskellige kemiske reaktioner. Workshoppen byder på øvelser og undervisning internt på gymnasiet og foredrag på Københavns Universitets sundheds- videnskabelige fakultet. Desuden er der mulighed for at deltage i Kemi-OL, hvor 5 VG-elever i skoleåret har kvalificeret sig til semifinalen. Ansvarlig: Rune W. Andersen Naturgeografi Naturgeografi har deltaget i Petro Challenge, der er et internationalt online spil sponsoreret af blandt andet DONG og DTU. Spillet minder om virkelighedens oliejagt, der foregår med licenser, prospekter og geologi- ske kort. Naturgeografi på Virum Gymnasium er også med i Geografi Olympiaden. Naturgeografi på Virum Gymnasium deltager hvert år i Geo-OL, hvor en VG-elev i skoleåret kvalificerede sig til semifinalen. Ansvarlig: Bente Secher og Pia Aaes Fysik og Matematik Et eksempel på talentaktivitet er besøg på Pharma School og Hvidovre Hospital i forbindelse med studiekreds i, hvordan PETscanning bl.a. bruges til at undersøge hjernens aktivitet. VG-elever deltager hvert år i konkurrencer af national og/eller international karakter som f.eks. Georg Mohr konkurrencen, Fysik- og Matematik-OL. Ansvarlig: Bodil Dam Heiselberg, Stephan Aynsley, Jonas Hauptmann, Christian Holst og Simon Daugaard Pedersen

9 Sprog Engelsk Masterclass VG s Masterclass i engelsk giver eleverne udfordringer, som de ikke vil møde i den almindelige engelskundervisning. Engelsk Masterclass vil således gå i dybden med udvalgte værker på en måde, som ligger ud over almindeligt gymnasialt niveau. I år er der tale om William Shakespeares Othello (1603), Joseph Conrads Heart of Darkness (1899) og den sydafrikanske J. M. Coetzees Disgrace (1999). De tre værker bliver læst med racisme som tematisk fællesnævner. Der er altid en fælles ekskursion forbundet med forløbet, en ekskursion som i år gik til Bellevue Teatret, hvor vi så forestillingen Shakespeares samlede værker. Ansvarlig: Ann-Sophie K. MCLeod, Nicolai Z. Heiredal og Søren Tiemroth Andre talentaktiviteter i engelsk Virum Gymnasium har en lang tradition for at deltage i The Public Speaking Competition arrangeret af The English Speaking Union (ESU). Vores elever har i den forbindelse opnået flotte placeringer. Vi har desuden udvidet vores samarbejde med ESU og deltager årligt i en engelsk retorikkonkurrence, The Debating Competition, på Ordrup Gymnasium, hvor vi i år gik videre til semifinalen. VG har endvidere kontakt til Oxford University, som tilbyder interesserede VG-elever at deltage i et orienteringsmøde, hvor de oplyser om krav og procedurer i forbindelse med optagelse på Oxford efter studentereksamen. Ansvarlig: Hilde Blinkenberg, Charlotte Bloch og Bolette Vibe Lentz Studieophold i udlandet: Fremmedsprog: Spansk, fransk og tysk, engelsk og kinesisk Virum Gymnasium har igangsat et initiativ, der skal give dygtige og interesserede sprogelever i fransk, spansk, tysk, engelsk og kinesisk mulighed for at komme på særlige studie- og udvekslingsrejser, der kan dygtiggøre dem yderligere. Der er således etableret kontakter til gymnasier i Frankrig, Spanien, Tyskland, England/USA og Kina. Eleverne skal bo privat, gå i gymnasiet i det pågældende land og evt. følge forelæsninger på universitetet. Ansvarlig: Hanne Dammand, Hilde Blinkenberg, Marianne Paabøl, Sabrina Koerver Schmidt og Cathrine Strange

10 Samfundsvidenskab Historiekonkurrencen på VG Virum Gymnasium deltager hvert år i EUSTORY s (Tge History Network for Young Europeans) historiekonkurrence. Konkurrencen giver eleverne mulighed for at styrke deres kreative og innovative kompetencer ved at aktualisere og formidle historisk viden til et bredt publikum. Sammen med vindere fra de i alt 21 nationale historiekonkurrencer inviteres eleverne fra Danmark på spændende sommerkurser et sted i Europa. Ansvarlig: Pia Gars og Peter Garval Masterclass samfundsfag Årets tema: individualismens tidsalder. Historien om det 20. århundrede er også historien om skabelsen af individets FRIHED frihed fra religiøse dogmer, vold, autoriteter, stærke normer og undertrykkelse og frihed til at leve det liv, man vil. Men hvad kendetegner så livet i individualismens tidsalder? Er friheden alene et gode? Som led i talentudviklingen på VG afvikler skolen en række Masterclasses i samfundsfag i år om individualismens tidsalder og frihedens problematik. Vi skal læse og diskutere uddrag på dansk af de største vestlige politiske tænkere. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Jon Monrad Møller Erhvervsøkonomi og Innovation Danmark har en svagt udviklet iværksætterkultur. Danskerne er et tryghedssøgende folkefærd, som søger tryghed i lønmodtagerkulturen. Sådanne overskrifter ses jævnligt i medierne, og faktisk har problemstillingen været et tilbagevendende tema igennem mange år. På Christiansborg har man ligeledes gennem årene forsøgt med lovgivning og økonomisk støtte at fremme en iværksætterkultur. Hvis vi i Danmark på den lange bane skal fastholde vores velstandsniveau, skal vi understøtte og fremme iværksætteri og innovation. I fagene erhvervsøkonomi og innovation arbejder vi med at identificere iværksættertalenter. Skolen deltager i erhvervsøkonomi med flere hold i perioden januar-april i en landsdækkende konkurrence blandt ungdomsuddannelserne om at styre en virksomhed. Konkurrencen - Virksomhedspillet Gazelle er sponseret af Finansrådet og Dansk Industri og varetages af Finansrådet. I faget innovation deltager eleverne i EBG (European Business Games), som er en europæisk iværksætterkonkurrence med en ekstern jury fra erhvervslivet. Eleverne fra Virum Gymnasium opnår traditionelt fine placeringer. 7 af VG s elever er desuden CIEC-elever, dvs. at de følger aktiviteter på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre og der sparrer med ligesindede fra andre gymnasier i region hovedstaden, ligesom den helt nye inkubator i Lyngby i regi af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise indgår i talentarbejdet. Ansvarlig: Hans Erik Duckert og Rasmus Johansen

11 Idræt, musik og drama MGK: Hvis man bliver optaget på MGK på Københavns Musikskole, er der mulighed for at tage en 4-årig studentereksamen på Virum Gymnasium. Der vil være tale om individuelle forløb, som tilpasses den enkelte elevs særlige behov, og gymnasieforløbet planlægges derfor i samarbejde med gymnasievejlederen. Andre aktiviteter for musiktalenter VG tilbyder også musiktalenterne spændende udfordringer i f.eks. musical, musikværksted, kor og koncerter. Det er aktiviteter, som man kan følge uden for skoletiden, og hvor man både kan blive bedre til musik, sang eller drama og deltage i et inspirerende socialt fællesskab med ligesindede. Kompetente musik- og dramalærere underviser, dirigerer og instruerer. Ansvarlig: Inger Olsen, Hanne Christensen, Anders Løchte og Morten Westergaard Team Danmark Virum Gymnasium har en af Danmarks største grupper af Team Danmark elever. Det er elever, der er idrætsudøvere på nationalt eliteniveau og som er blevet godkendt af Team Danmark til at kunne tage deres gymnasieuddannelse på særlige vilkår, enten i et 3- eller 4-årigt forløb. Det er elever, som bruger rigtig meget tid på at være aktive eliteidrætsudøvere med alt, hvad det indebærer af træning, kampe, konkurrencer og turneringer, såvel i Danmark som i udlandet. På Virum Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at give Team Danmark eleverne de bedste muligheder for at skabe en optimal sammenhæng mellem deres idræts- og gymnasieuddannelsesliv, så de kan præstere deres bedste begge steder. Ansvarlig: Thomas Madsen Elitesport på VG Også på sportssiden dyrker VG eliten. Det sker i den almindelige idrætsundervisning, hvor vi i disciplinerne udnytter potentialet hos de elever, der er særligt dygtige. De foreviser øvelser, får ekstra ansvarsområder, fx som spilledere, og

12 ikke sjældent instruerer de også de øvrige elever. Vi tør godt sige, at vi på den måde er med til at udvikle mange forskellige kompetencer hos disse talenter. Vi har endvidere på VG stor tradition for at deltage i turneringer mod andre gymnasieskoler. Her er det de bedste elever inden for atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold, volleyball og ultimate, der via de årlige udtagelsestræninger udtages til skoleholdet. Ansvarlig: Thomas Madsen Litteratur, filosofi, kunst og design Det skønlitterære skriveværksted Skriveværkstedets formål er at give elever med lyst til at skrive mulighed for at arbejde med det skrevne håndværk, for det er ikke muligt at dyrke inden for undervisningens rammer. Virum Gymnasium har en elevgruppe, hvor flere har talent og interesse for at skrive. Skriveværkstedet tilbyder deltagerne hjælp til at arbejde med sproget, deres personlige udtryk og den kunstneriske, kreative skriveproces, hvor de udvikler ideer og indhenter inspiration. Gode tekster skriver sjældent sig selv, så forfatterens arbejdsproces bliver en vigtig del af værkstedsarbejdet, ligesom mødet med redaktøren og læseren også kommer til at spille en rolle. Det handler om at lære, hvordan man modtager og bruger kritik konstruktivt. Ansvarlig: Dorte Holm Skrivekonkurrence Alle 1.g-elever på Virum Gymnasium gennemfører hvert år et skrivekursus, som afsluttes med en konkurrence, som har til formål at styrke elevernes kreativitet og skrivekompetencer. Som afslutning på kurset skal eleverne imitere en autentisk skrivesituation og individuelt skrive en kort præsentation af VG til skolens hjemmeside. I skoleåret bestod dommerjuryen af rektor Mette Kynemund, bestyrelsesformand Anders Bjarklev, rektor DTU, journalist Steffen Kretz, Danmarks Radio, administrerende direktør Stig Andersen, Gyldendals Forlag og retoriker Helle Hvass, DPU. Ansvarlig: Birgit Riedel Langvad Filosofistudiekreds og OL i filosofi

13 I filosofistudiekredsen stilles der store og vigtige spørgsmål som: Hvad er meningen med livet?, Hvad er et godt liv?, Hvad er et godt samfund?, Hvad er ondskab?, Hvad er et menneske? På grundlag af korte diskussionsoplæg, filosofiske citater og dialog prøver vi i fællesskab at nærme os nogle svar på disse spørgsmål. Virum Gymnasium deltager også i Filosofi OL, der er en national og international konkurrence om at være bedst til filosofi. Ca. 20 lande deltager. På grundlag af en prøve udvælges de tre bedste fra hver deltagende skole i hvert land. Af det samlede antal udvælges de 20 bedste på landsplan. De skal på grundlag af et filosofisk citat skrive et essay på engelsk. Vinderne herfra deltager i den internationale konkurrence. Sidste år Kvalificerede to VG-elever sig til den nationale finale i Odense. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Mikkel Sparsø BGK og andre aktiviteter for billedkunst- og designtalenter Der er mulighed for at følge Billedkunstnerisk GrundKursus på kunstmuseet Arken samtidig med, at man tager en studentereksamen på Virum Gymnasium. Aktuelt har vi en elev, der benytter sig af dette tilbud, BGK er en forberedelse til at søge ind på Kunstakademiet. Endvidere kan dygtige og interesserede billedkunst- og designelever komme i betragtning til skolens Kunst- og Designpris, som uddeles hver sommer, ligesom der udskrives konkurrencer om udsmykningsopgaver på skolen. Ansvarlig: Stine Svensson og Gunnar Bay

14 Idræt, muk og drama VG - Tid til Talent 14

15 Har du tid til at dyrke dit Talent? Har du råd til at lade være? 10 gode grunde til at blive VG-talent Talentudvikling: 1. giver dig nye udfordringer 2. stimulerer dit talent 3. giver dig gode oplevelser 4. skaber fællesskaber med ligesindede 5. gør det cool at være nørd 6. hjælper dig til at imødekomme globaliseringens krav 7. lærer dig en masse, du også kan bruge i andre sammenhænge 8. forbereder dig på fremtiden 9. giver indblik i akademisk videnskab og autentiske miljøer 10. bliver noteret på dit eksamensbevis Alle har talent - VG spotter dit Har du spørgsmål vedr. Virum Gymnasiums talentudvikling, så kontakt VG-talentkoordinator, vicerektor Birgit Riedel Langvad

16 Virum Gymnasium... ligger, hvor fuglene synger Fuglsangvej 66, 2830 Virum Tlf.: Web:

Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det!

Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Tid til Talent Deltag i Virum Gymnasiums

Læs mere

Tid til Talent. Virum Gymnasium. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det!

Tid til Talent. Virum Gymnasium. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer meget mere end du tror... VG - Tid til Talent 1 Deltag

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

TID TIL TALENT

TID TIL TALENT 1 TID TIL TALENT 2016-2017 TID TIL TALENT Det er blevet tid til talent og fordybelse. Alle taler om talentudvikling i disse år, og både politikere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ser fordele i

Læs mere

TALENT- OG INTERESSETILBUD

TALENT- OG INTERESSETILBUD TID TIL TALENT VISION Det er Virum Gymnasiums vision at være en seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et trygt og inspirerende

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 VG - Elite Idræt Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende idrætsudøvere er en af de

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsmøde mandag den 30. januar 2012 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@virum-gym.dk

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 Velkommen til Virum Gymnasium VG ELITE ELITEIDRÆT OG UDDANNELSE PÅ VIRUM GYMNASIUM Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium TALENT Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium Formål: Faglige tilbud til de dygtigste elever i udskolingen, arbejde med elevernes lange faglige progression, styrkelse af overgang,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på gode erfaringer fra en række skolebesøg,

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Talentudvikling og innovation på Øregård. For dig, der vil have ekstra udfordringer

Talentudvikling og innovation på Øregård. For dig, der vil have ekstra udfordringer Talentudvikling og innovation på Øregård For dig, der vil have ekstra udfordringer Nytænkning, talent og ekstra udfordringer Øregård Gymnasium er kendt for engagerede elever, høj faglighed og et stærkt

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever VG ELITE Elitesport og uddannelse for Team Danmark og øvrige elitesportselever Forord ved Rektor Mette Kynemund Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende elitesportsudøvere er en af de bedste kombinationer

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Talentcamp København Lyngby Private Skole 30. januar 3. februar 2014 TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Vi afholder skoleårets anden talentcamp på Lyngby Private Skole, København, torsdag den 30. januar til mandag

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning 4 år på Marselisborg Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning «Team Danmark ordningen giver mig mulighed for både at overskue min træning og skolearbejdet det er rart ikke at skulle gå på kompromis

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium TALENT Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium Formål: Faglige tilbud til de dygtigste elever i udskolingen, arbejde med elevernes lange faglige progression, styrkelse af overgang,

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Talentpleje på Rødovre Gymnasium August 2015-16

Talentpleje på Rødovre Gymnasium August 2015-16 Talentpleje på Rødovre Gymnasium August 2015-16 På Rødovre Gymnasium er der en masse forskellige elever. Det er forskelligt, hvad folk er gode til, og det er forskelligt, hvordan de bedst stimuleres. Derfor

Læs mere

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium Gymnasiet i 9.klasse Tag dit valgfag på Herning Gymnasium 2017-18 Indledning Som led i skolereformen vil Herning Gymnasium gerne i fremtiden samarbejde med folkeskolerne og friskolerne om afviklingen af

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1 HILLERØD TEKNISK GYMNASIUM Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis? Har du måske en designer i maven?

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere