Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?"

Transkript

1 Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent

2 Redaktion: Birgit Riedel Langvad (ansvarshavende) Grafisk design: Gunnar Bay Korrektur & tryk: Anne Carlsson

3 2015 Virum Gymnasium VG - Tid til Talent

4 Olivia Ette Heinrich fra VG, der vandt bronze til Bio-OL i Bern 2013

5 Tid til talent Det er blevet tid til talent og fordybelse. Alle taler om talentudvikling i disse år, og både politikere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ser fordele i at gøre noget for de dygtigste elever. Det er bl.a. globaliseringen, der gør det oplagt at forsøge at forbedre Danmarks konkurrenceevne ved at dyrke talenterne. På VG er den enkelte elevs særlige evner i fokus. Vores interesse- og talentarbejde støtter og udfordrer den enkeltes drøm, hvad enten den handler om at blive forsker eller forfatter. På VG tager vi os tid til talenterne og de elever, der er nysgerrige på mere viden inden for ét eller flere felter. Videnskab og verden uden for gymnasiet Alle VG s talentaktiviteter giver eleverne mulighed for at opleve verden uden for klasserummet. Det er nemlig i mødet med akademisk videnskab og autentiske miljøer på universitetet, i erhvervslivet eller i udlandet, at talentfulde elever stimulerer deres talent. Og talentudviklingen har en positiv sideeffekt. Forskning viser, at den ikke kun gavner de bedste, men at effekten spreder sig til kammeraterne. Derfor er talentudviklingen med til at løfte det faglige niveau på VG. Man lærer også ved at formidle til og være rollemodeller for andre, derfor fungerer dygtige VG-elever også som science- og sprogambassadører i udskolingen. Et varieret talentudbud VG s udbud af talentaktiviteter fordeler sig over alle videnskabelige og kreative fagområder, for der skal være tilbud til alle typer talenter, uanset om de er til science, litteratur eller ligninger, sprog eller samfund. Talentaktiviteterne har det til fælles, at de hæver niveauet i forhold til den daglige undervisning. Aktiviteterne beskæftiger sig med både klassiske og aktuelle emner; filosofi og Shakespeare, frihed og PET-scanning er blot et lille udsnit af de mange spændende temaer. De fysiske og kunstneriske talentaktiviteter omfatter både idræt, musik, drama, design og kunst. Interne og eksterne talentaktiviteter På VG tager vi os tid til talentudvikling. Derfor deltager gymnasiet både i et stort antal eksterne talentaktiviteter og -konkurrencer og afholder også en lang række interne talentaktiviteter. De varetages af lærere med særlige kompetencer og tilbyder eleverne intellektuel inspiration og kreative udfordringer i lærerige og hyggelige rammer. Man kan læse om alle Virum Gymnasiums talentaktiviteter i denne brochure.

6 VG s talentaktiviteter i overblik På tværs af fag og fakulteter Det lille universitet Det lille universitet er én af VG s mange talentaktiviteter. Det udbyder en række inspirerende fyraftensforedrag, som alle ambitiøse og videbegærlige elever på VG kan komme og høre. Foredragsrækken består af forelæsninger og debat på akademisk niveau med førende forskere og professionelle debattører. ATU Akademiet for talentfulde unge optager elever, der er ekstraordinært dygtige og har talent inden for alle fag. Eleverne optages på akademiet på baggrund af en individuel ansøgning, som elevens gymnasium indsender. De elever, der bliver optaget, har mulighed for at deltage i en lang række udfordrende og lærerige akademiske aktiviteter inden for alle områder sammen med ligesindede unge fra andre skoler. VG har en del elever på Akademiet for talentfulde unge. Man kan læse mere om akademiet på hjemmesiden Ansvarlig: Vibeke Sterup Petersen og Birgit Riedel Langvad Projekt Forskerspirer Hvis en elev har en god, ny forskningsidé inden for et felt, som eleven er dygtig til, nysgerrig på og brænder for, kan han eller hun deltage i Projekt Forskerspirer, som er et landsdækkende tilbud til elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Her kan man prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Det er muligt at fordybe sig i alle områder inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora, og man deltager i fælles aktiviteter og indgår i et netværk med andre unge forskerspirer fra hele landet. Det kræver tid og arbejde at udføre projektet og skrive den krævede rapport, men eleven får en vejleder på universitetet, som støtter eleven under udarbejdelsen. Hjemmesiden giver yderligere oplysninger. Ansvarlig: Thomas Seifert og Birgit Riedel Langvad Forskningens døgn Forskningens døgn er en videnskabsfestival. Det er et initiativ, som Forskningsog uddannelsesministeriet og universiteterne står bag, og som har til hensigt at sætte fokus på forskning og øge uddannelsesinstitutionernes akademiske niveau. Forskningens døgn afvikles hvert år i april måned og giver uddannelsesinstitutioner mulighed for at rekvirere forskere gratis fra universiteter og højere læreanstalter til at holde foredrag. Dette tilbud benytter VG sig af.

7 Naturvidenskab VG s sciencetalentprogram Et 3-årigt program, der henvender sig til talentfulde og interesserede elever i de naturvidenskabelige fag med en bred vifte af aktiviteter. Gennem de 3 år vil eleverne blive præsenteret for sciencefagene på en anderledes måde. Der vil være studiekredse og ekskursioner samt foredrag og forsøg på universiteter. En mulighed for (tvær)faglig fordybelse og spændende udfordringer i naturvidenskabelige problemstillinger. Der vil være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale naturvidenskabelige talentkonkurrencer. Virum Gymnasium deltager bl.a. i Biologi-OL, Drughunterdysten på Lundbeck A/S, Kemi-OL, Fysik-OL, Matematik-OL, Georg Mohr-konkurrencen i matematik og Geo-OL. Faglig koordinator for sciencetalentprogrammet: Dorte KÜhnau Talentudvikling i biologi: Et eksempel på en talentaktivitet i biologi er et besøg på Rigshospitalets anæstesiologiske klinik med emnet Kredsløbets omstilling fra hvile til fysisk arbejde, hvor du deltager i et forsøg, der går ud på at vurdere hjernens blodtilførsel og iltning ved stillingsændringer og under fysisk arbejde ved forskellige intensiteter. Desuden vil der være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale biologikonkurrencer. Tre elever har i foråret 2015 kvalificeret sig til Bio-OL-finalen. Ansvarlig: Anders Hostrup og Sidsel Revsbech Talentudvikling i biologiteknologi: Eksempelvis virksomhedsbesøg på biotekselskabet Chr. Hansen. Her vil du lære om biotekvirksomhedens produkter og hvordan man udnytter bakterier til fremstillingen. Ansvarlig: Dorte Kühnau

8 Talentudvikling i kemi: Studiekreds om protein Denne studiekreds er et eksempel på én af aktiviteterne i kemi. Proteiner er kæmpemæssige makromolekyler med kompleks opbygning. De findes over alt i naturen, men opbygningen af dem er oftest en gåde.i denne workshop kigger vi nærmere på nogle af disse proteiner og deres opbygning vha. animerede 3dmodeller. Ud fra disse modeller er det muligt at visualisere, hvordan disse proteiner katalyserer forskellige kemiske reaktioner. Workshoppen byder på øvelser og undervisning internt på gymnasiet og foredrag på Københavns Universitets sundheds- videnskabelige fakultet. Desuden er der mulighed for at deltage i Kemi-OL, hvor 5 VG-elever i skoleåret har kvalificeret sig til semifinalen. Ansvarlig: Rune W. Andersen Naturgeografi Naturgeografi har deltaget i Petro Challenge, der er et internationalt online spil sponsoreret af blandt andet DONG og DTU. Spillet minder om virkelighedens oliejagt, der foregår med licenser, prospekter og geologi- ske kort. Naturgeografi på Virum Gymnasium er også med i Geografi Olympiaden. Naturgeografi på Virum Gymnasium deltager hvert år i Geo-OL, hvor en VG-elev i skoleåret kvalificerede sig til semifinalen. Ansvarlig: Bente Secher og Pia Aaes Fysik og Matematik Et eksempel på talentaktivitet er besøg på Pharma School og Hvidovre Hospital i forbindelse med studiekreds i, hvordan PETscanning bl.a. bruges til at undersøge hjernens aktivitet. VG-elever deltager hvert år i konkurrencer af national og/eller international karakter som f.eks. Georg Mohr konkurrencen, Fysik- og Matematik-OL. Ansvarlig: Bodil Dam Heiselberg, Stephan Aynsley, Jonas Hauptmann, Christian Holst og Simon Daugaard Pedersen

9 Sprog Engelsk Masterclass VG s Masterclass i engelsk giver eleverne udfordringer, som de ikke vil møde i den almindelige engelskundervisning. Engelsk Masterclass vil således gå i dybden med udvalgte værker på en måde, som ligger ud over almindeligt gymnasialt niveau. I år er der tale om William Shakespeares Othello (1603), Joseph Conrads Heart of Darkness (1899) og den sydafrikanske J. M. Coetzees Disgrace (1999). De tre værker bliver læst med racisme som tematisk fællesnævner. Der er altid en fælles ekskursion forbundet med forløbet, en ekskursion som i år gik til Bellevue Teatret, hvor vi så forestillingen Shakespeares samlede værker. Ansvarlig: Ann-Sophie K. MCLeod, Nicolai Z. Heiredal og Søren Tiemroth Andre talentaktiviteter i engelsk Virum Gymnasium har en lang tradition for at deltage i The Public Speaking Competition arrangeret af The English Speaking Union (ESU). Vores elever har i den forbindelse opnået flotte placeringer. Vi har desuden udvidet vores samarbejde med ESU og deltager årligt i en engelsk retorikkonkurrence, The Debating Competition, på Ordrup Gymnasium, hvor vi i år gik videre til semifinalen. VG har endvidere kontakt til Oxford University, som tilbyder interesserede VG-elever at deltage i et orienteringsmøde, hvor de oplyser om krav og procedurer i forbindelse med optagelse på Oxford efter studentereksamen. Ansvarlig: Hilde Blinkenberg, Charlotte Bloch og Bolette Vibe Lentz Studieophold i udlandet: Fremmedsprog: Spansk, fransk og tysk, engelsk og kinesisk Virum Gymnasium har igangsat et initiativ, der skal give dygtige og interesserede sprogelever i fransk, spansk, tysk, engelsk og kinesisk mulighed for at komme på særlige studie- og udvekslingsrejser, der kan dygtiggøre dem yderligere. Der er således etableret kontakter til gymnasier i Frankrig, Spanien, Tyskland, England/USA og Kina. Eleverne skal bo privat, gå i gymnasiet i det pågældende land og evt. følge forelæsninger på universitetet. Ansvarlig: Hanne Dammand, Hilde Blinkenberg, Marianne Paabøl, Sabrina Koerver Schmidt og Cathrine Strange

10 Samfundsvidenskab Historiekonkurrencen på VG Virum Gymnasium deltager hvert år i EUSTORY s (Tge History Network for Young Europeans) historiekonkurrence. Konkurrencen giver eleverne mulighed for at styrke deres kreative og innovative kompetencer ved at aktualisere og formidle historisk viden til et bredt publikum. Sammen med vindere fra de i alt 21 nationale historiekonkurrencer inviteres eleverne fra Danmark på spændende sommerkurser et sted i Europa. Ansvarlig: Pia Gars og Peter Garval Masterclass samfundsfag Årets tema: individualismens tidsalder. Historien om det 20. århundrede er også historien om skabelsen af individets FRIHED frihed fra religiøse dogmer, vold, autoriteter, stærke normer og undertrykkelse og frihed til at leve det liv, man vil. Men hvad kendetegner så livet i individualismens tidsalder? Er friheden alene et gode? Som led i talentudviklingen på VG afvikler skolen en række Masterclasses i samfundsfag i år om individualismens tidsalder og frihedens problematik. Vi skal læse og diskutere uddrag på dansk af de største vestlige politiske tænkere. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Jon Monrad Møller Erhvervsøkonomi og Innovation Danmark har en svagt udviklet iværksætterkultur. Danskerne er et tryghedssøgende folkefærd, som søger tryghed i lønmodtagerkulturen. Sådanne overskrifter ses jævnligt i medierne, og faktisk har problemstillingen været et tilbagevendende tema igennem mange år. På Christiansborg har man ligeledes gennem årene forsøgt med lovgivning og økonomisk støtte at fremme en iværksætterkultur. Hvis vi i Danmark på den lange bane skal fastholde vores velstandsniveau, skal vi understøtte og fremme iværksætteri og innovation. I fagene erhvervsøkonomi og innovation arbejder vi med at identificere iværksættertalenter. Skolen deltager i erhvervsøkonomi med flere hold i perioden januar-april i en landsdækkende konkurrence blandt ungdomsuddannelserne om at styre en virksomhed. Konkurrencen - Virksomhedspillet Gazelle er sponseret af Finansrådet og Dansk Industri og varetages af Finansrådet. I faget innovation deltager eleverne i EBG (European Business Games), som er en europæisk iværksætterkonkurrence med en ekstern jury fra erhvervslivet. Eleverne fra Virum Gymnasium opnår traditionelt fine placeringer. 7 af VG s elever er desuden CIEC-elever, dvs. at de følger aktiviteter på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre og der sparrer med ligesindede fra andre gymnasier i region hovedstaden, ligesom den helt nye inkubator i Lyngby i regi af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise indgår i talentarbejdet. Ansvarlig: Hans Erik Duckert og Rasmus Johansen

11 Idræt, musik og drama MGK: Hvis man bliver optaget på MGK på Københavns Musikskole, er der mulighed for at tage en 4-årig studentereksamen på Virum Gymnasium. Der vil være tale om individuelle forløb, som tilpasses den enkelte elevs særlige behov, og gymnasieforløbet planlægges derfor i samarbejde med gymnasievejlederen. Andre aktiviteter for musiktalenter VG tilbyder også musiktalenterne spændende udfordringer i f.eks. musical, musikværksted, kor og koncerter. Det er aktiviteter, som man kan følge uden for skoletiden, og hvor man både kan blive bedre til musik, sang eller drama og deltage i et inspirerende socialt fællesskab med ligesindede. Kompetente musik- og dramalærere underviser, dirigerer og instruerer. Ansvarlig: Inger Olsen, Hanne Christensen, Anders Løchte og Morten Westergaard Team Danmark Virum Gymnasium har en af Danmarks største grupper af Team Danmark elever. Det er elever, der er idrætsudøvere på nationalt eliteniveau og som er blevet godkendt af Team Danmark til at kunne tage deres gymnasieuddannelse på særlige vilkår, enten i et 3- eller 4-årigt forløb. Det er elever, som bruger rigtig meget tid på at være aktive eliteidrætsudøvere med alt, hvad det indebærer af træning, kampe, konkurrencer og turneringer, såvel i Danmark som i udlandet. På Virum Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at give Team Danmark eleverne de bedste muligheder for at skabe en optimal sammenhæng mellem deres idræts- og gymnasieuddannelsesliv, så de kan præstere deres bedste begge steder. Ansvarlig: Thomas Madsen Elitesport på VG Også på sportssiden dyrker VG eliten. Det sker i den almindelige idrætsundervisning, hvor vi i disciplinerne udnytter potentialet hos de elever, der er særligt dygtige. De foreviser øvelser, får ekstra ansvarsområder, fx som spilledere, og

12 ikke sjældent instruerer de også de øvrige elever. Vi tør godt sige, at vi på den måde er med til at udvikle mange forskellige kompetencer hos disse talenter. Vi har endvidere på VG stor tradition for at deltage i turneringer mod andre gymnasieskoler. Her er det de bedste elever inden for atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold, volleyball og ultimate, der via de årlige udtagelsestræninger udtages til skoleholdet. Ansvarlig: Thomas Madsen Litteratur, filosofi, kunst og design Det skønlitterære skriveværksted Skriveværkstedets formål er at give elever med lyst til at skrive mulighed for at arbejde med det skrevne håndværk, for det er ikke muligt at dyrke inden for undervisningens rammer. Virum Gymnasium har en elevgruppe, hvor flere har talent og interesse for at skrive. Skriveværkstedet tilbyder deltagerne hjælp til at arbejde med sproget, deres personlige udtryk og den kunstneriske, kreative skriveproces, hvor de udvikler ideer og indhenter inspiration. Gode tekster skriver sjældent sig selv, så forfatterens arbejdsproces bliver en vigtig del af værkstedsarbejdet, ligesom mødet med redaktøren og læseren også kommer til at spille en rolle. Det handler om at lære, hvordan man modtager og bruger kritik konstruktivt. Ansvarlig: Dorte Holm Skrivekonkurrence Alle 1.g-elever på Virum Gymnasium gennemfører hvert år et skrivekursus, som afsluttes med en konkurrence, som har til formål at styrke elevernes kreativitet og skrivekompetencer. Som afslutning på kurset skal eleverne imitere en autentisk skrivesituation og individuelt skrive en kort præsentation af VG til skolens hjemmeside. I skoleåret bestod dommerjuryen af rektor Mette Kynemund, bestyrelsesformand Anders Bjarklev, rektor DTU, journalist Steffen Kretz, Danmarks Radio, administrerende direktør Stig Andersen, Gyldendals Forlag og retoriker Helle Hvass, DPU. Ansvarlig: Birgit Riedel Langvad Filosofistudiekreds og OL i filosofi

13 I filosofistudiekredsen stilles der store og vigtige spørgsmål som: Hvad er meningen med livet?, Hvad er et godt liv?, Hvad er et godt samfund?, Hvad er ondskab?, Hvad er et menneske? På grundlag af korte diskussionsoplæg, filosofiske citater og dialog prøver vi i fællesskab at nærme os nogle svar på disse spørgsmål. Virum Gymnasium deltager også i Filosofi OL, der er en national og international konkurrence om at være bedst til filosofi. Ca. 20 lande deltager. På grundlag af en prøve udvælges de tre bedste fra hver deltagende skole i hvert land. Af det samlede antal udvælges de 20 bedste på landsplan. De skal på grundlag af et filosofisk citat skrive et essay på engelsk. Vinderne herfra deltager i den internationale konkurrence. Sidste år Kvalificerede to VG-elever sig til den nationale finale i Odense. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Mikkel Sparsø BGK og andre aktiviteter for billedkunst- og designtalenter Der er mulighed for at følge Billedkunstnerisk GrundKursus på kunstmuseet Arken samtidig med, at man tager en studentereksamen på Virum Gymnasium. Aktuelt har vi en elev, der benytter sig af dette tilbud, BGK er en forberedelse til at søge ind på Kunstakademiet. Endvidere kan dygtige og interesserede billedkunst- og designelever komme i betragtning til skolens Kunst- og Designpris, som uddeles hver sommer, ligesom der udskrives konkurrencer om udsmykningsopgaver på skolen. Ansvarlig: Stine Svensson og Gunnar Bay

14 Idræt, muk og drama VG - Tid til Talent 14

15 Har du tid til at dyrke dit Talent? Har du råd til at lade være? 10 gode grunde til at blive VG-talent Talentudvikling: 1. giver dig nye udfordringer 2. stimulerer dit talent 3. giver dig gode oplevelser 4. skaber fællesskaber med ligesindede 5. gør det cool at være nørd 6. hjælper dig til at imødekomme globaliseringens krav 7. lærer dig en masse, du også kan bruge i andre sammenhænge 8. forbereder dig på fremtiden 9. giver indblik i akademisk videnskab og autentiske miljøer 10. bliver noteret på dit eksamensbevis Alle har talent - VG spotter dit Har du spørgsmål vedr. Virum Gymnasiums talentudvikling, så kontakt VG-talentkoordinator, vicerektor Birgit Riedel Langvad

16 Virum Gymnasium... ligger, hvor fuglene synger Fuglsangvej 66, 2830 Virum Tlf.: Web:

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium

Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium TALENT Master Class-tilbud 2015-16 for udskolingselever på Virum Gymnasium Formål: Faglige tilbud til de dygtigste elever i udskolingen, arbejde med elevernes lange faglige progression, styrkelse af overgang,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

VGs SCIENCETALENT PROGRAM 2014-2016

VGs SCIENCETALENT PROGRAM 2014-2016 VGs SCIENCETALENT PROGRAM 2014-2016 Biologi Olympiaden, Bern 2013 Et 3 årigt program der henvender sig til talentfulde elever i de naturvidenskabelige fag En mulighed for fordybelse og spændende udfordringer

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere