Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?"

Transkript

1 Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent

2 Redaktion: Birgit Riedel Langvad (ansvarshavende) Grafisk design: Gunnar Bay Korrektur & tryk: Anne Carlsson

3 2015 Virum Gymnasium VG - Tid til Talent

4 Olivia Ette Heinrich fra VG, der vandt bronze til Bio-OL i Bern 2013

5 Tid til talent Det er blevet tid til talent og fordybelse. Alle taler om talentudvikling i disse år, og både politikere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ser fordele i at gøre noget for de dygtigste elever. Det er bl.a. globaliseringen, der gør det oplagt at forsøge at forbedre Danmarks konkurrenceevne ved at dyrke talenterne. På VG er den enkelte elevs særlige evner i fokus. Vores interesse- og talentarbejde støtter og udfordrer den enkeltes drøm, hvad enten den handler om at blive forsker eller forfatter. På VG tager vi os tid til talenterne og de elever, der er nysgerrige på mere viden inden for ét eller flere felter. Videnskab og verden uden for gymnasiet Alle VG s talentaktiviteter giver eleverne mulighed for at opleve verden uden for klasserummet. Det er nemlig i mødet med akademisk videnskab og autentiske miljøer på universitetet, i erhvervslivet eller i udlandet, at talentfulde elever stimulerer deres talent. Og talentudviklingen har en positiv sideeffekt. Forskning viser, at den ikke kun gavner de bedste, men at effekten spreder sig til kammeraterne. Derfor er talentudviklingen med til at løfte det faglige niveau på VG. Man lærer også ved at formidle til og være rollemodeller for andre, derfor fungerer dygtige VG-elever også som science- og sprogambassadører i udskolingen. Et varieret talentudbud VG s udbud af talentaktiviteter fordeler sig over alle videnskabelige og kreative fagområder, for der skal være tilbud til alle typer talenter, uanset om de er til science, litteratur eller ligninger, sprog eller samfund. Talentaktiviteterne har det til fælles, at de hæver niveauet i forhold til den daglige undervisning. Aktiviteterne beskæftiger sig med både klassiske og aktuelle emner; filosofi og Shakespeare, frihed og PET-scanning er blot et lille udsnit af de mange spændende temaer. De fysiske og kunstneriske talentaktiviteter omfatter både idræt, musik, drama, design og kunst. Interne og eksterne talentaktiviteter På VG tager vi os tid til talentudvikling. Derfor deltager gymnasiet både i et stort antal eksterne talentaktiviteter og -konkurrencer og afholder også en lang række interne talentaktiviteter. De varetages af lærere med særlige kompetencer og tilbyder eleverne intellektuel inspiration og kreative udfordringer i lærerige og hyggelige rammer. Man kan læse om alle Virum Gymnasiums talentaktiviteter i denne brochure.

6 VG s talentaktiviteter i overblik På tværs af fag og fakulteter Det lille universitet Det lille universitet er én af VG s mange talentaktiviteter. Det udbyder en række inspirerende fyraftensforedrag, som alle ambitiøse og videbegærlige elever på VG kan komme og høre. Foredragsrækken består af forelæsninger og debat på akademisk niveau med førende forskere og professionelle debattører. ATU Akademiet for talentfulde unge optager elever, der er ekstraordinært dygtige og har talent inden for alle fag. Eleverne optages på akademiet på baggrund af en individuel ansøgning, som elevens gymnasium indsender. De elever, der bliver optaget, har mulighed for at deltage i en lang række udfordrende og lærerige akademiske aktiviteter inden for alle områder sammen med ligesindede unge fra andre skoler. VG har en del elever på Akademiet for talentfulde unge. Man kan læse mere om akademiet på hjemmesiden Ansvarlig: Vibeke Sterup Petersen og Birgit Riedel Langvad Projekt Forskerspirer Hvis en elev har en god, ny forskningsidé inden for et felt, som eleven er dygtig til, nysgerrig på og brænder for, kan han eller hun deltage i Projekt Forskerspirer, som er et landsdækkende tilbud til elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Her kan man prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Det er muligt at fordybe sig i alle områder inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora, og man deltager i fælles aktiviteter og indgår i et netværk med andre unge forskerspirer fra hele landet. Det kræver tid og arbejde at udføre projektet og skrive den krævede rapport, men eleven får en vejleder på universitetet, som støtter eleven under udarbejdelsen. Hjemmesiden giver yderligere oplysninger. Ansvarlig: Thomas Seifert og Birgit Riedel Langvad Forskningens døgn Forskningens døgn er en videnskabsfestival. Det er et initiativ, som Forskningsog uddannelsesministeriet og universiteterne står bag, og som har til hensigt at sætte fokus på forskning og øge uddannelsesinstitutionernes akademiske niveau. Forskningens døgn afvikles hvert år i april måned og giver uddannelsesinstitutioner mulighed for at rekvirere forskere gratis fra universiteter og højere læreanstalter til at holde foredrag. Dette tilbud benytter VG sig af.

7 Naturvidenskab VG s sciencetalentprogram Et 3-årigt program, der henvender sig til talentfulde og interesserede elever i de naturvidenskabelige fag med en bred vifte af aktiviteter. Gennem de 3 år vil eleverne blive præsenteret for sciencefagene på en anderledes måde. Der vil være studiekredse og ekskursioner samt foredrag og forsøg på universiteter. En mulighed for (tvær)faglig fordybelse og spændende udfordringer i naturvidenskabelige problemstillinger. Der vil være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale naturvidenskabelige talentkonkurrencer. Virum Gymnasium deltager bl.a. i Biologi-OL, Drughunterdysten på Lundbeck A/S, Kemi-OL, Fysik-OL, Matematik-OL, Georg Mohr-konkurrencen i matematik og Geo-OL. Faglig koordinator for sciencetalentprogrammet: Dorte KÜhnau Talentudvikling i biologi: Et eksempel på en talentaktivitet i biologi er et besøg på Rigshospitalets anæstesiologiske klinik med emnet Kredsløbets omstilling fra hvile til fysisk arbejde, hvor du deltager i et forsøg, der går ud på at vurdere hjernens blodtilførsel og iltning ved stillingsændringer og under fysisk arbejde ved forskellige intensiteter. Desuden vil der være mulighed for at deltage i diverse nationale og internationale biologikonkurrencer. Tre elever har i foråret 2015 kvalificeret sig til Bio-OL-finalen. Ansvarlig: Anders Hostrup og Sidsel Revsbech Talentudvikling i biologiteknologi: Eksempelvis virksomhedsbesøg på biotekselskabet Chr. Hansen. Her vil du lære om biotekvirksomhedens produkter og hvordan man udnytter bakterier til fremstillingen. Ansvarlig: Dorte Kühnau

8 Talentudvikling i kemi: Studiekreds om protein Denne studiekreds er et eksempel på én af aktiviteterne i kemi. Proteiner er kæmpemæssige makromolekyler med kompleks opbygning. De findes over alt i naturen, men opbygningen af dem er oftest en gåde.i denne workshop kigger vi nærmere på nogle af disse proteiner og deres opbygning vha. animerede 3dmodeller. Ud fra disse modeller er det muligt at visualisere, hvordan disse proteiner katalyserer forskellige kemiske reaktioner. Workshoppen byder på øvelser og undervisning internt på gymnasiet og foredrag på Københavns Universitets sundheds- videnskabelige fakultet. Desuden er der mulighed for at deltage i Kemi-OL, hvor 5 VG-elever i skoleåret har kvalificeret sig til semifinalen. Ansvarlig: Rune W. Andersen Naturgeografi Naturgeografi har deltaget i Petro Challenge, der er et internationalt online spil sponsoreret af blandt andet DONG og DTU. Spillet minder om virkelighedens oliejagt, der foregår med licenser, prospekter og geologi- ske kort. Naturgeografi på Virum Gymnasium er også med i Geografi Olympiaden. Naturgeografi på Virum Gymnasium deltager hvert år i Geo-OL, hvor en VG-elev i skoleåret kvalificerede sig til semifinalen. Ansvarlig: Bente Secher og Pia Aaes Fysik og Matematik Et eksempel på talentaktivitet er besøg på Pharma School og Hvidovre Hospital i forbindelse med studiekreds i, hvordan PETscanning bl.a. bruges til at undersøge hjernens aktivitet. VG-elever deltager hvert år i konkurrencer af national og/eller international karakter som f.eks. Georg Mohr konkurrencen, Fysik- og Matematik-OL. Ansvarlig: Bodil Dam Heiselberg, Stephan Aynsley, Jonas Hauptmann, Christian Holst og Simon Daugaard Pedersen

9 Sprog Engelsk Masterclass VG s Masterclass i engelsk giver eleverne udfordringer, som de ikke vil møde i den almindelige engelskundervisning. Engelsk Masterclass vil således gå i dybden med udvalgte værker på en måde, som ligger ud over almindeligt gymnasialt niveau. I år er der tale om William Shakespeares Othello (1603), Joseph Conrads Heart of Darkness (1899) og den sydafrikanske J. M. Coetzees Disgrace (1999). De tre værker bliver læst med racisme som tematisk fællesnævner. Der er altid en fælles ekskursion forbundet med forløbet, en ekskursion som i år gik til Bellevue Teatret, hvor vi så forestillingen Shakespeares samlede værker. Ansvarlig: Ann-Sophie K. MCLeod, Nicolai Z. Heiredal og Søren Tiemroth Andre talentaktiviteter i engelsk Virum Gymnasium har en lang tradition for at deltage i The Public Speaking Competition arrangeret af The English Speaking Union (ESU). Vores elever har i den forbindelse opnået flotte placeringer. Vi har desuden udvidet vores samarbejde med ESU og deltager årligt i en engelsk retorikkonkurrence, The Debating Competition, på Ordrup Gymnasium, hvor vi i år gik videre til semifinalen. VG har endvidere kontakt til Oxford University, som tilbyder interesserede VG-elever at deltage i et orienteringsmøde, hvor de oplyser om krav og procedurer i forbindelse med optagelse på Oxford efter studentereksamen. Ansvarlig: Hilde Blinkenberg, Charlotte Bloch og Bolette Vibe Lentz Studieophold i udlandet: Fremmedsprog: Spansk, fransk og tysk, engelsk og kinesisk Virum Gymnasium har igangsat et initiativ, der skal give dygtige og interesserede sprogelever i fransk, spansk, tysk, engelsk og kinesisk mulighed for at komme på særlige studie- og udvekslingsrejser, der kan dygtiggøre dem yderligere. Der er således etableret kontakter til gymnasier i Frankrig, Spanien, Tyskland, England/USA og Kina. Eleverne skal bo privat, gå i gymnasiet i det pågældende land og evt. følge forelæsninger på universitetet. Ansvarlig: Hanne Dammand, Hilde Blinkenberg, Marianne Paabøl, Sabrina Koerver Schmidt og Cathrine Strange

10 Samfundsvidenskab Historiekonkurrencen på VG Virum Gymnasium deltager hvert år i EUSTORY s (Tge History Network for Young Europeans) historiekonkurrence. Konkurrencen giver eleverne mulighed for at styrke deres kreative og innovative kompetencer ved at aktualisere og formidle historisk viden til et bredt publikum. Sammen med vindere fra de i alt 21 nationale historiekonkurrencer inviteres eleverne fra Danmark på spændende sommerkurser et sted i Europa. Ansvarlig: Pia Gars og Peter Garval Masterclass samfundsfag Årets tema: individualismens tidsalder. Historien om det 20. århundrede er også historien om skabelsen af individets FRIHED frihed fra religiøse dogmer, vold, autoriteter, stærke normer og undertrykkelse og frihed til at leve det liv, man vil. Men hvad kendetegner så livet i individualismens tidsalder? Er friheden alene et gode? Som led i talentudviklingen på VG afvikler skolen en række Masterclasses i samfundsfag i år om individualismens tidsalder og frihedens problematik. Vi skal læse og diskutere uddrag på dansk af de største vestlige politiske tænkere. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Jon Monrad Møller Erhvervsøkonomi og Innovation Danmark har en svagt udviklet iværksætterkultur. Danskerne er et tryghedssøgende folkefærd, som søger tryghed i lønmodtagerkulturen. Sådanne overskrifter ses jævnligt i medierne, og faktisk har problemstillingen været et tilbagevendende tema igennem mange år. På Christiansborg har man ligeledes gennem årene forsøgt med lovgivning og økonomisk støtte at fremme en iværksætterkultur. Hvis vi i Danmark på den lange bane skal fastholde vores velstandsniveau, skal vi understøtte og fremme iværksætteri og innovation. I fagene erhvervsøkonomi og innovation arbejder vi med at identificere iværksættertalenter. Skolen deltager i erhvervsøkonomi med flere hold i perioden januar-april i en landsdækkende konkurrence blandt ungdomsuddannelserne om at styre en virksomhed. Konkurrencen - Virksomhedspillet Gazelle er sponseret af Finansrådet og Dansk Industri og varetages af Finansrådet. I faget innovation deltager eleverne i EBG (European Business Games), som er en europæisk iværksætterkonkurrence med en ekstern jury fra erhvervslivet. Eleverne fra Virum Gymnasium opnår traditionelt fine placeringer. 7 af VG s elever er desuden CIEC-elever, dvs. at de følger aktiviteter på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre og der sparrer med ligesindede fra andre gymnasier i region hovedstaden, ligesom den helt nye inkubator i Lyngby i regi af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise indgår i talentarbejdet. Ansvarlig: Hans Erik Duckert og Rasmus Johansen

11 Idræt, musik og drama MGK: Hvis man bliver optaget på MGK på Københavns Musikskole, er der mulighed for at tage en 4-årig studentereksamen på Virum Gymnasium. Der vil være tale om individuelle forløb, som tilpasses den enkelte elevs særlige behov, og gymnasieforløbet planlægges derfor i samarbejde med gymnasievejlederen. Andre aktiviteter for musiktalenter VG tilbyder også musiktalenterne spændende udfordringer i f.eks. musical, musikværksted, kor og koncerter. Det er aktiviteter, som man kan følge uden for skoletiden, og hvor man både kan blive bedre til musik, sang eller drama og deltage i et inspirerende socialt fællesskab med ligesindede. Kompetente musik- og dramalærere underviser, dirigerer og instruerer. Ansvarlig: Inger Olsen, Hanne Christensen, Anders Løchte og Morten Westergaard Team Danmark Virum Gymnasium har en af Danmarks største grupper af Team Danmark elever. Det er elever, der er idrætsudøvere på nationalt eliteniveau og som er blevet godkendt af Team Danmark til at kunne tage deres gymnasieuddannelse på særlige vilkår, enten i et 3- eller 4-årigt forløb. Det er elever, som bruger rigtig meget tid på at være aktive eliteidrætsudøvere med alt, hvad det indebærer af træning, kampe, konkurrencer og turneringer, såvel i Danmark som i udlandet. På Virum Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at give Team Danmark eleverne de bedste muligheder for at skabe en optimal sammenhæng mellem deres idræts- og gymnasieuddannelsesliv, så de kan præstere deres bedste begge steder. Ansvarlig: Thomas Madsen Elitesport på VG Også på sportssiden dyrker VG eliten. Det sker i den almindelige idrætsundervisning, hvor vi i disciplinerne udnytter potentialet hos de elever, der er særligt dygtige. De foreviser øvelser, får ekstra ansvarsområder, fx som spilledere, og

12 ikke sjældent instruerer de også de øvrige elever. Vi tør godt sige, at vi på den måde er med til at udvikle mange forskellige kompetencer hos disse talenter. Vi har endvidere på VG stor tradition for at deltage i turneringer mod andre gymnasieskoler. Her er det de bedste elever inden for atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold, volleyball og ultimate, der via de årlige udtagelsestræninger udtages til skoleholdet. Ansvarlig: Thomas Madsen Litteratur, filosofi, kunst og design Det skønlitterære skriveværksted Skriveværkstedets formål er at give elever med lyst til at skrive mulighed for at arbejde med det skrevne håndværk, for det er ikke muligt at dyrke inden for undervisningens rammer. Virum Gymnasium har en elevgruppe, hvor flere har talent og interesse for at skrive. Skriveværkstedet tilbyder deltagerne hjælp til at arbejde med sproget, deres personlige udtryk og den kunstneriske, kreative skriveproces, hvor de udvikler ideer og indhenter inspiration. Gode tekster skriver sjældent sig selv, så forfatterens arbejdsproces bliver en vigtig del af værkstedsarbejdet, ligesom mødet med redaktøren og læseren også kommer til at spille en rolle. Det handler om at lære, hvordan man modtager og bruger kritik konstruktivt. Ansvarlig: Dorte Holm Skrivekonkurrence Alle 1.g-elever på Virum Gymnasium gennemfører hvert år et skrivekursus, som afsluttes med en konkurrence, som har til formål at styrke elevernes kreativitet og skrivekompetencer. Som afslutning på kurset skal eleverne imitere en autentisk skrivesituation og individuelt skrive en kort præsentation af VG til skolens hjemmeside. I skoleåret bestod dommerjuryen af rektor Mette Kynemund, bestyrelsesformand Anders Bjarklev, rektor DTU, journalist Steffen Kretz, Danmarks Radio, administrerende direktør Stig Andersen, Gyldendals Forlag og retoriker Helle Hvass, DPU. Ansvarlig: Birgit Riedel Langvad Filosofistudiekreds og OL i filosofi

13 I filosofistudiekredsen stilles der store og vigtige spørgsmål som: Hvad er meningen med livet?, Hvad er et godt liv?, Hvad er et godt samfund?, Hvad er ondskab?, Hvad er et menneske? På grundlag af korte diskussionsoplæg, filosofiske citater og dialog prøver vi i fællesskab at nærme os nogle svar på disse spørgsmål. Virum Gymnasium deltager også i Filosofi OL, der er en national og international konkurrence om at være bedst til filosofi. Ca. 20 lande deltager. På grundlag af en prøve udvælges de tre bedste fra hver deltagende skole i hvert land. Af det samlede antal udvælges de 20 bedste på landsplan. De skal på grundlag af et filosofisk citat skrive et essay på engelsk. Vinderne herfra deltager i den internationale konkurrence. Sidste år Kvalificerede to VG-elever sig til den nationale finale i Odense. Ansvarlig: Jan Maintz Hansen og Mikkel Sparsø BGK og andre aktiviteter for billedkunst- og designtalenter Der er mulighed for at følge Billedkunstnerisk GrundKursus på kunstmuseet Arken samtidig med, at man tager en studentereksamen på Virum Gymnasium. Aktuelt har vi en elev, der benytter sig af dette tilbud, BGK er en forberedelse til at søge ind på Kunstakademiet. Endvidere kan dygtige og interesserede billedkunst- og designelever komme i betragtning til skolens Kunst- og Designpris, som uddeles hver sommer, ligesom der udskrives konkurrencer om udsmykningsopgaver på skolen. Ansvarlig: Stine Svensson og Gunnar Bay

14 Idræt, muk og drama VG - Tid til Talent 14

15 Har du tid til at dyrke dit Talent? Har du råd til at lade være? 10 gode grunde til at blive VG-talent Talentudvikling: 1. giver dig nye udfordringer 2. stimulerer dit talent 3. giver dig gode oplevelser 4. skaber fællesskaber med ligesindede 5. gør det cool at være nørd 6. hjælper dig til at imødekomme globaliseringens krav 7. lærer dig en masse, du også kan bruge i andre sammenhænge 8. forbereder dig på fremtiden 9. giver indblik i akademisk videnskab og autentiske miljøer 10. bliver noteret på dit eksamensbevis Alle har talent - VG spotter dit Har du spørgsmål vedr. Virum Gymnasiums talentudvikling, så kontakt VG-talentkoordinator, vicerektor Birgit Riedel Langvad

16 Virum Gymnasium... ligger, hvor fuglene synger Fuglsangvej 66, 2830 Virum Tlf.: Web:

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere