SÆSONPROGRAM 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆSONPROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 UNF SÆSONPROGRAM 2014/2015 Hormonforstyrrende kemikalier og mange flere ANDRE FOREDRAG SRP-aften Enzymer Spilteori Syntetisk DNA Evolution STUDIETURE OG WORKSHOPS Cheminova Knogletur Barsebäck Pattedyrsdissektion Ree Park Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense

2 Velkommen til sæson 2014/2015 i UNF Odense Hvordan diagnosticeres kromosomsygdomme? Hvordan udvikler skellettet sig fra spædbarn til olding? Hvad kan du bruge differentialligninger til? Og hvilke udfordringer støder forskerne på, når der skal udvikles robotter med kunstig intelligens? Disse og mange andre spørgsmål findes der en naturvidenskabelige forklaring på, som vi vil finde i sæson 2014/2015 i UNF Odense. I UNF Odense sætter vi fokus på aktuel, relevant og spændende formidling af forskning inden for natur, teknik og sundhed. Dette sker gennem foredrag, studieture og workshops, hvor der er mulighed for at komme helt tæt på naturvidenskaben og få stillet nysgerrigheden. Vi er stolte over igen i år at kunne byde på et sæsonprogram med både topforskere fra den akademiske verden såvel som repræsentanter fra erhvervslivet. Vores arrangementer er til for dig med en teknisk-, sundheds- og naturvidenskabelig interesse - alle er velkomne. Ydermere kan arrangementerne fungere som supplement eller perspektivering til undervisningen i gymnasiet. På gensyn i UNF Odense Maria Karlsen, formand Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Odense 2

3 Kom til foredrag! Det er nemt, ukompliceret og hyggeligt. Deltagelse i de foredrag, workshops og studieture, som findes i dette sæsonprogram, kræver medlemskab af UNF eller adgang gennem en rabatordning. Arrangementerne afholdes typisk på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense. Nærmere detaljer fremgår under det enkelte arrangement i dette hæfte og på hjemmesiden På hjemmesiden finder du desuden anvisninger om, hvordan du finder vej til vores arrangementer. Ny medlemsstruktur! UNF Odense har fået ny medlemsstruktur fra juli Ændringen indebærer, at der kun findes én type medlemskab af UNF Odense; det personlige medlemskab. Gymnasieelever indskrives således ikke længere som medlem, men gives adgang til foredrag mod forevisning af studiekort, såfremt gymnasiet har købt adgang gennem en rabatordning. Personligt medlemskab koster 75 kr. og oprettes ved indskrivning til et arrangement. Læs mere i afsnittet Medlemskab. Ved indmeldelse i foreningen får du et medlemskort, som giver adgang til alle vores arrangementer i det igangværende og næstfølgende halvår. Bemærk at enkelte arrangementer kræver tilmelding på forhånd. Om UNF Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense er en forening af unge frivillige, overvejende universitetsstuderende, der arbejder for at udbrede kendskabet og interessen for: - Naturvidenskab og matematik - Sundhedsvidenskab og medicin - Ingeniørvidenskab og teknik Den primære målgruppe er elever fra gymnasiale uddannelser; men alle interesserede, unge såvel som gamle, er meget velkomne til UNF Odenses arrangementer. Foredragene i programmet er en god blanding af de mange spændende grene af videnskaberne, og det faglige niveau er tilpasset ungdomsuddannelserne, så alle kan følge med. Vi takker Tak til alle foredragsholderne for deres velvilje overfor UNF Odense. Endvidere skylder vi Syddansk Universitet en stor tak for at stille lokaler til rådighed. Også tak til Det Naturvidenskabelige, Det Tekniske og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for moralsk og økonomisk opbakning. Sidst, men ikke mindst, tak til alle vores sponsorer, der bidrager til foreningens virke. 3

4 Flagermusetur Tirsdag, 9. september 2014, kl Ved professor Annemarie Surlykke, Biologisk Institut, SDU Flagermus flyver om natten i mørke, derfor er de svære at opdage. Det er nok grunden til, at få personer er klar over, hvor almindelige flagermus egentlig er både i Danmark og i verden generelt. Flagermus kan flyve i mørke, fordi de kan orientere sig ved hjælp af lyd: et ekkolodsystem, hvor de sender korte skrig ud i luften og lytter efter de ekkoer, der kommer tilbage fra omgivelser og fra insekter. Disse skrig er så høje toner, at mennesker ikke kan høre dem. På turen benyttes flagermusdetektorer, der transformerer skrigene til lyde, mennesker kan høre, og vi vil opdage, hvor ofte de skriger. I Danmark har vi arter af flagermus, der alle lever af insekter. De er i dvale om vinteren, men aktive hele sommeren, hvor de ikke alene skal fange nok mad til selv at overleve næste vinter, men også til at fodre ungerne, der fødes omkring maj-juni, og skal kunne klare sig selv inden efteråret er slut. Derfor er man sikker på at se jagende flagermus hele sommeren, hvis ikke det regner kraftigt. Om sommeren bor flagermusene i sommerkolonier, der gerne ligger i gamle huse eller træer. Derfor er gamle parker, også inde i byerne, rigtig gode flagermussteder. Ved Skovsøen er der gode muligheder for at se tre-fire arter: Vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og brunflagermus. De er forskellige i størrelse. Brunflagermus er størst (ca. 40g) og dværgflagermus mindst (ca. 5g), og de jager insekter forskellige steder: i fri luft, tæt ved træer og buske eller over vand. Man kan også (ved hjælp af flagermusdetektorerne) høre forskelle på deres ekkolokaliseringsskrig, så det vil være muligt at afgøre, hvilke arter vi ser. Vi vil også medbringe stærke lygter, så vi kan se flagermusene. Tilmeldingsfrist: 7. september på odense.unf.dk Egenbetaling: Gratis, men kræver personligt medlemskab Mødested: Skovsøen ved Fruens Bøge. Parkeringsplads ved rundkørslen. som 4

5 Tvillingeforskning og tvillingestatistik Torsdag, 11. september 2014, kl , aud. U46, SDU Ved postdoc. Sören Möller, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, SDU Det Danske Tvillingregister er verdens ældste register over tvillinger og et af de mest komplette. Det indeholder nu omkring danske tvillingepar, født mellem 1870 og i dag. Tvillingeregistre kan bruges i medicinsk epidemiologisk forskning, specielt med henblik på at bestemmme geners og miljøs indflydelse på bestemte sygdomme og egenskaber. På trods af de sidste års store fremskridt i kortlæggelsen af det menneskelige genom, kan der stadig opnås ekstra viden ved at sammenholde tvillingedata med genetiske undersøgelser. Foredraget vil komme ind på, hvilke undersøgelser der er mulige ved hjælp af tvillingeregistre, hvilke statistiske metoder der anvendes for at analysere data fra registret såvel som konkrete eksempler på, hvordan data fra de nordiske tvillingeregistre er blevet brugt til at undersøge arveligheden af forskellige kræftformer. Videnskabsteori Forskningens filosofiske forudsætninger Torsdag, 18. september 2014, kl , aud. U46, SDU Ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen, Center for Kvanteprotein, DTU Traditionelt tager empirisk anlagte forskere ofte afstand til enhver tale om filosofiske elementers relevans for deres praktiske arbejde. Men systematisk og seriøs forskning kan ikke foretages forudsætningsløst på grund af den fysiske virkeligheds egenskaber: Der er ingen lige vej fra empiriske data og logiske teorier til forskning, og videre fra forskning til fornyelse, fremgang og faktura! Hvilken rolle spiller erkendelsesteoretiske og videnskabsteoretiske betragtninger, diverse videnskabelige metoder, forenklede modeller samt fortolkninger af fakta for forskningens resultater? Når forskerne arbejder systematisk og seriøst på at finde sandheden, hvorfor kommer de så til forskellige resultater? Er Holger Bechs superstrenge egentlige elementarpartikler, eller er de bygget op af noget mindre? Og er naturlovene blot menneskeskabte konstruktioner for at forstå de sammenhænge, som naturen empirisk stillet os overfor? Måske skal vi, som Einstein, undre os over, hvordan vi er så fint indrettet til at opfinde eller opdage virkeligheden, for at vi ved mere end nogensinde, det kan ingen betvivle. mlk jsl 5

6 plr Dyremodeller for Alzheimers sygdom Torsdag, 25. september 2014, kl , aud. U46, SDU Ved forsker og dyrlæge, Aage Kristian Olsen Alstrup, PET- Centeret, Aarhus Universitetshospital Alzheimers sygdom er den mest almindelige demenssygdom, og sygdommen er i stigning i disse år. Desværre er der i dag ingen mulighed for at stoppe sygdomsudviklingen, men kun at bremse symptomerne i ½-2 år, før de vil forværres og i løbet af nogle år medfører døden. Der er derfor brug for gode dyremodeller, som kan bruges til at få mere indsigt i sygdommen og til at teste ny medicin på. Imidlertid er det ikke ligetil at finde gode modeller, da dyr ikke udvikler Alzheimers sygdom på samme måde som mennesker. Man har derfor indsat gener fra mennesker med arvelige former for Alzheimers sygdom i mus, så musene med alderen udvikler en sygdom, der minder om Alzheimers sygdom. Der er brug for modeller i såvel små som store forsøgsdyr. Der er bl.a. undersøgt klonede grise, og der er kigget på gamle demente hunde, som har en form for Alzheimers, der ligner den tidlige tilstand hos mennesker, men som dog også afviger på en række punkter. Uorganisk stofidentifikation Workshop Lørdag, 27. september 2014, kl , aud. U46, SDU Ved stud.scient. Natasja Find Jørgensen og Maria Lyngby Karlsen, Institut for fysik, kemi og farmaci, SDU Hvad slog manden ihjel? Med hvilket stof blev kvinden forgiftet? Disse og mange andre spørgsmål vil blive stillet, og vi finder sammen svarene når UNF afholder denne workshop, som beskæftiger sig med uorganisk stofidentifikation. Workshoppen vil blive indledt med en teoretisk gennemgang om på hvilke måder det er muligt at identificere uorganiske stoffer. Hernæst går vi i laboratoriet, og træder i CSI s fodspor for at løse cases med mordgåder og kriminalsager. Der vil undervejs blive serveret et let måltid. Bemærk: Kræver tilmelding på odense.unf.dk og personligt medlemskab. mlk 6

7 VÆLG NATURVIDENSKAB FORDI DU BRÆNDER FOR DET Du får en moderne naturvidenskabelig uddannelse, hvor du kommer dybt ned i dit fag. Du vil opleve de andre naturvidenskabelige fagområders bidrag til netop dit fag Du vil få mulighed for at indgå i forskningsteams i løbet af uddannelsen Du vil allerede i løbet af førsteåret selv prøve kræfter med forskningsprojekter Du vil opleve et tæt og sammenhængende studie- og forskningsmiljø Lidenskab for videnskab

8 Alkohol og tømmermænd Torsdag, 2. oktober 2014, kl , aud. U46, SDU Ved lektor Bjarne Jochimsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU Alkohol (ethanol) dannes ved naturlige gæringsprocesser og er et accepteret rusmiddel i de fleste kulturer. De fleste af os kender nok til de effekter, som indtagelse af alkohol kan have. Vi optager alkohol gennem maven og tarmen, hvorfra den føres til hjernen, som påvirkes, så vi bliver mere frigjorte. Den fremkaldte rus varer ikke ved, da vores krop er i stand til at nedbryde alkohol. Aktørerne i denne nedbrydningsproces findes i leveren og udgøres af enzymerne alkohol dehydrogenase og acetaldehyd dehydrogenase, som sammen omdanner alkohol til acetat, der omsættes i den normale levermetabolisme. Enzymer er for små til at de kan studeres i et mikroskop, men man kan få et billede af, hvordan de ser ud, ved at udsætte proteinkrystaller for røntgenstråling. Vi vil også se på, hvorfor der er forskel på, hvordan personer reagerer på alkohol. Til slut kan vi diskutere jeres erfaringer/oplevelser med alkohol. hej Fra byg til færdigt øl i teori og praksis Studietur Lørdag, 4. oktober 2014, kl Rundvisning ved brygmester Claes Fuglsang Vi får en rundvisning på Fuglsang Maltfabrik og Bryggeri i Haderslev, hvor familien Fuglsang har produceret øl og malt siden Der svares på spørgsmål som: hvad er råvare- og proceskravene for at lave forskellige slags malt til forskellige øl og fx også malt til Whisky? Hvordan fremstilles malt til forskellige øltyper/markeder som fx Japan, Danmark og Tyskland? Hvilke biokemiske processer foregår i den enkelte maltkerne under maltningen, startende fra iblødsætningen af byggen over spiringen til tørringen (kølningen) af den færdig malt. I bryggeriet gennemgås forarbejdningen af malten i bryghuset, og brug af råfrugt. Hvilken indflydelse har gærtyperne, temperaturføringen under gæringen osv. på den færdige øl. Vi ser laboratoriet med en kort gennemgang af de grundlæggende øl- og maltanalyser. Der sluttes af med en ølsmagning af et udvalg af øltyper af egen produktion, samt lidt mad. mlk 8 Tilmeldingsfrist: 1. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: 100 kr., og kræver personligt medlemskab Mødested: Parkeringsplads ved svømmehallen, SDU Odense M

9 Nuklearmedicin Studietur Tirsdag, 7. oktober 2014, kl Ved hospitalsfysikere Svend Hvidsten, Claus Johannsen, Helge Thisgaard og læge Henrik Petersen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital Nuklearmedicin er en medicinsk disciplin, som bruger radioaktive isotoper til diagnose og behandling af sygdomme. Forud for de nuklearmedicinske procedurer er en kemisk binding af den radioaktive isotop til et stof, der selv via blodet kan finde frem til sygdomsprocesser i patienten. I diagnostikken udnytter man den gennemtrængende stråling, som kommer fra det radioaktive henfald til at spore og påvise sygdomme i patienterne. Strålingen opfanges af specielle kameraer og scannere, der bruges til at lave billeder af sygdommens udbredelse i patienten. Til behandling af sygdomme benyttes typisk andre radioaktive isotoper, der udsender kortrækkende partikelstråling. Det radioaktive stof sætter sig i de syge områder i patienten, og partikelstrålingen ødelægger så de syge celler. Vi vil gennemgå de forskellige metoder til at producere radioaktive lægemidler samt de forskellige billeddannende systemer til diagnostisk brug og komme med eksempler på patientundersøgelser. Derefter vil vi gennemgå kræftbehandling med radioaktive stoffer, der inden for de seneste år har vist lovende resultater. Vi vil afslutte med en rundvisning på PET-centret og Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Tilmeldingsfrist: 4. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: Gratis, men kræver personligt medlemskab Mødested: Ved indgangen til patienthotellet, OUH. hsm 9

10 Sundhed fra celle til Samfund SundhedSuddannelSer Drømmer du om at beskæftige dig med krop og sundhed? Syddansk Universitet byder på et væld af studier inden for sundhedsvidenskab med masser af forskellige indfaldsvinkler og karrieremuligheder. Sundhedsuddannelser på Syddansk Universitet: medicin > audiologi > logopædi > audiologopædi > biomedicin > Lægemiddelvidenskab > Klinisk farmaci> folkesundhedsvidenskab > idræt og sundhed > klinisk biomekanik > sundhedsfaglig kandidatuddannelse > læs mere på sdu.dk

11 Radiologi - et kig ind i kroppen Torsdag, 9. oktober 2014, kl , aud. U46, SDU Ved 1. reservelæger Charlotte Riis Trampedach og Thomas Vejborg, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hvad er en CT-scanner? Hvordan virker den? Hvem bliver scannet? Hvad kan radiologer se på scanningen? Hvad laver radiografer? Når folk kommer ud for et alvorligt trafikuheld eller falder ned fra 5. sal bliver de CT-scannet. Har man svære mavesmerter, vil en forklaring ofte kunne findes ved en CT-scanning. Ved udredning af kræft vil næsten alle blive CT-scannet. En blodprop i lungen eller hjernen kan også ses på CT-scanninger. Kort sagt mange diagnoser bliver stillet på baggrund af en CT-scanning. Kom og hør om røntgenstråler og CT-scanning, lær lidt anatomi og bliv klogere på diagnostik af en masse sygdomme. Cheminova Studietur Mandag, 13. oktober 2014, kl Cheminova udvikler og producerer plantebeskyttelsesmidler, der markedsføres globalt under egne varemærker. Landmænd over hele verden bruger Cheminovas produkter til at beskytte deres afgrøder mod ukrudt og angreb af insekter og svampesygdomme. Kemisk plantebeskyttelse er med til at øge udbyttet fra landbruget og dermed sikre produktionen af fødevarer, dyrefoder, plantefibre og biobrændsel. Cheminova har hovedkvarter i Danmark, produktionsanlæg i Danmark og Indien, og datterselskaber i de vigtigste landbrugsmarkeder. phs Tilmeldingsfrist: 5. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: Gratis, men kræver personligt medlemskab Mødested: Parkeringsplads ved svømmehallen, SDU Odense M. mlk 11

12 mbha SRP-aften Workshop Tirsdag, 21. oktober 2014, kl , aud. U46, SDU SRP-aftenen er din store chance for at blive helt klar til at skrive din store afsluttende opgave. Aftenen indledes med et oplæg om litteratursøgning på biblioteket på Syddansk Universitet af Tonny Hornbæk. Her vil du få indsigt i de muligheder universitetsbiblioteket byder på. Resten af aftenen vil være delt op i tre dele, så du kan blive afklaret med lige præcis det, du mangler. Hos den første post vil du få mulighed for at stille faglige spørgsmål omkring dit emne. Det kan både være overordnede spørgsmål til emnet, men dybere spørgsmål er også velkomne. Vi har kompetente personer indenfor fagene: matematik, kemi, biologi, fysik, medicin, robotteknologi og biomedicin. Hos den næste post vil du kunne stille spørgsmål til bl.a. studerende, som har lavet en SRP. Her kan du eksempelvis få svar på Hvordan de begyndte på opgaven?, Hvilke formelle ting er der egentlig til en SRP? og Hvordan skriver man egentlig en god opgave?. Desuden er der en sidste post, hvor du kan se frugten af det hårde arbejde med eksempler på studieretningsprojekter. Vi håber, at du føler dig styrket og parat til at skrive dit studieretningsprojekt, når arrangementet sluttes ved 21-tiden. Menneskets præstationsevne og muskelfysiologi Torsdag, 23. oktober 2014, kl , aud. U45, SDU Ved forskningsleder Niels Ørtenblad, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Menneskets har en fantastisk evne til fysisk præstation. Det gælder både ved længerevarende arbejde, som langt løb og cykling, samt ved kort intenst arbejde, som ved sprint og vægtløftning. Foredraget vil give en basal introduktion til musklens funktion og hvilke faktorer der er bestemmende for vores præstationsevne og træningseffekten på musklerne. Jeg vil under foredraget fortælle om den nyeste videnskabelige viden om muskelfunktion og fysisk træning og inddrage nogle af de projekter og forsøg vi laver med muskelfibre, samt eliteidrætsudøvere. Du vil under foredraget have mulighed for, at spørge ind til de berørte emner i foredraget. mlk 12

13 21 ingeniøruddannelser ingeniører opfinder og designer fx energirigtige huse og intelligent træningsudstyr Civilingeniør Energiteknologi Fysik og Teknologi Innovation and Business Kemi og Bioteknologi Lærings- og Oplevelsesteknologi Mekatronik/Mechatronics Product Development and Innovation Robotteknologi Software Engineering Velfærdsteknologi Miljøteknologi (kandidat) Konstruktionsteknik (kandidat) diplomingeniør Bygningsteknik Elektroteknik Global Management and Manufacturing Informations- og kommunikationsteknologi (It) Integreret Design Interaction Design Kemiteknik Maskinteknik Mekatronik/Mechatronics Produktionsteknik Stærkstrømsteknik Ingeniører opfinder og designer den nyeste teknologi til renere energi, sundere fødevarer, intelligente huse og miljøvenlige el-biler. Bliv fx projektleder, forsker eller udvikler. Færdig på 3,5 eller 5 år. Startløn ,-. Ledighed kun 3,0% (Gennemsnit for ingeniører fra IDA og AC). Bliv studerende for en dag Afprøv ingeniørstudiet, før du bestemmer dig. Ring til os på tlf eller send en mail til Læs mere på Scan QR-koden og se film fra alle ingeniøruddannelserne. INGENIØRUDDANNELSERNE PÅ

14 Svampetur Studietur Lørdag, 25. oktober 2014, kl Ved repræsentant, Klaus Sørensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme Svampene adskiller sig bl.a. fra planterne ved, at de ikke har nogen fotosyntese. De hører til de såkaldt heterotrofe organismer og må, i modsætning til planterne, optage deres næring i færdig form, ligesom dyr og mennesker. Svampe er såkaldte frugtlegemer og udspringer fra den egentlige svamp, myceliet, som er et trådet væv, der oftest er gemt. I naturen har svampe stor betydning som nedbrydere af dødt organisk materiale. Desuden har mange svampe et symbioseforhold med træer og andre planter. Myceliet sender hyfetråde ind i plantens rødder, og de udveksler næringsstoffer med hinanden. På turen vil vi gennemgå de arter, vi finder for spiselighed og giftighed. csj Tilmeldingsfrist: 20. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: Gratis, men kræver personligt medlemskab Mødested: Ved stationen i Fruens Bøge Enzymer Torsdag, 30. oktober 2014, kl aud. U46, SDU Ved ph.d.-studerende, Sabrina Brøner, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU Man hører mange gange i vores dagligdag om enzymerne i vores vaskepulver og sæber, men vidste du, at enzymer for eksempel også bruges i fremstillingen af brød, ost, vin og øl? Enzymer er utroligt vigtige for os og vores dagligdag og uden dem, ville hverdagen være noget mere besværlig. Men enzymer er ikke kun noget, der findes omkring os - inde i dig findes der også et utal af enzymer, som er med til at holde dig i gang. Ja, uden enzymerne i kroppen ville du faktisk ikke kunne leve! Så hvordan laver kroppen disse enzymer, og hvordan de egentligt virker. Hvis du vil lære mere om, hvordan kroppens enzymer arbejder og fungerer, og hvis du vil vide mere om, hvad der sker, når man har en sygdom, der gør, at et enzym ikke virker optimalt, så kom og lyt med. Billedet viser DNA polymerase, der er det enzym, som kopierer vores gener, hver gang én celle deler sig til to nye identiske celler. csj 14

15 Randers Regnskov Studietur Lørdag, 1. november 2014, kl Randers Regnskov er en zoo ulig nogen anden i Danmark. Her færdes man i kupler, der med planter og dyr svarer til en regnskov i henholdsvist Afrika, Asien og Sydamerika. I år 2012 flyttede en Kommodovaran ind i Asien-kuplen for første gang i Danmark.Vi kommer til regnskoven ved middagstid, og har her nogle timer til at se os omkring på egen hånd. Kl. 17 lukker regnskoven, men vi bliver, sammen med vores guider, til en guided tur med fortællinger om stedet, dyrene, deres avlsprojekter, og hvad vi ellers finder spændende. Der vil være mulighed for at købe mad på stedet, eller spise medbragt mad i løbet af dagen. Tilmeldingsfrist: 24. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: 100 kr., og kræver personligt medlemskab Mødested: Dannebrogsgade (Bag banegården), Odense C Knogletur Studietur Tirsdag, 4. november 2014, kl Ved lektor Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut - ADBOU, SDU For de fleste er et skelet en samling knogler og et kranium. På Antropologisk Afdeling vil du se, at der er lige så meget forskel på mennesker, når de er døde, som i levende live. Vi begynder med skelettets udvikling fra spædbarn til olding. Du vil få skeletter at se, som har lidt af spedalskhed, tuberkulose, syfilis og af mystiske i dag ukendte sygdomme. Skeletter indgår ikke sjældent i retsmedicinske sammenhænge, så det er vigtigt at kunne sige så meget som muligt ud fra de efterladte knogler. Vi begynder med alder og køn, og så går vi videre med at se på de ting, der gør hvert enkelt skelet unikt og nogle gange bliver et vigtigt bevis i en kriminalsag. Skeletsamlingen i Odense rummer rester af omkring mennesker de fleste af dem fra middelalderen - en tid, hvor man ikke skrev noget ned om almindelige mennesker. Så knoglerne er vores eneste kilde til, hvordan det var at være jeres forfædre for 20 generationer siden. Der vil blive mulighed for selv at undersøge nogle udvalgte skeletter. csj Tilmeldingsfrist: 1. november på odense.unf.dk Egenbetaling: Gratis, men kræver personligt medlemskab Mødested: Lucernemarken 20, 5260 Odense S. 15

16 Atomkraft i det 21. århundrede Torsdag, 6. november 2014, kl aud. U46, SDU Ved ph.d. og repræsentant, Kaspar Hewitt Klenø, Reel Energi Oplysning (REO) Atomkraft er for tiden meget omdiskuteret som et led i kampen mod klimaforandringer, da det ikke udleder CO2. Atomkraft dækker i dag ca. 11 % af verdens elektricitetsforbrug, og foredraget vil belyse, hvorvidt atomkraft kunne være en potentiel løsning på verdens energibehov uden CO2-udledning, og hvad konsekvenserne ville være af dette. Foredraget vil gennemgå den basale fysik bag kernefission, og hvordan et atomkraftværk virker. Derudover vil formeringsreaktorer blive gennemgået, med særlig fokus på thoriumreaktorer, samt sikkerhed ved atomkraftværker og håndtering af radioaktivt affald. phs Kromosomsygdomme hos mennesket Torsdag, 13. november 2014, kl aud. U46, SDU Ved overlæge Christina Fagerberg, OUH og molekylærbiolog Charlotte Brasch-Andersen, SDU Teknologien til diagnostik af genetiske sygdomme har udviklet sig hastigt inden for de sidste 10 år, og man kan nu se ændringer i arvemassen, som man kun kunne drømme om for år tilbage. Genetiske sygdomme omfatter ændringer på forskellige niveauer i arvemassen fra kromosomer til ændring af en enkelt byggesten i et gen. Kromosomsygdomme kan skyldes ændringer i antallet af kromosomer eller strukturen af kromosomer. Nogle kromosomsygdomme skyldes endda, at to kromosomer i et kromosompar stammer fra den samme forælder i stedet for fra hver sin forælder. Selv om vores viden på området øges hele tiden, er der stadig oceaner af ubesvarede spørgsmål omkring sygdomsmekanismer. Der vil blive fortalt om de nyere teknologier til diagnostik af kromosomsygdomme samt givet eksempler på kromosomale syndromer. nkr 16

17 Barsebäck Studietur Lørdag, 15. november 2014, kl Kunne du godt tænke dig at se, hvordan man producerer kernekraft? Kom med UNF over Øresundsbroen til det kendte atomkraftværk Barsebäck - 20 kilometer fra København. Da Barsebäck er under nedlukning, er det en sjælden mulighed for at komme tæt på, og se hvordan de vigtigste dele af atomkraftværket fungerer. Vi skal blandet se reaktorhallen, turbinerne og kondensatoren, som normalt er lukkede områder på et atomkraftværk i aktiv drift. UNF arrangerer bustur til atomkraftværket, hvor der vil være rundvisning på værket og et besøg hos Barsebäcks infocenter. UNF betaler det meste af arrangementet, men der vil dog være et deltagergebyr på 100 kr. Bemærk at UNF holder et foredrag om atomkraftværker torsdag d. 6. november - ugen før udflugten. Man kan med fordel deltage i begge arrangementer, men det er ikke et krav for at tage med på turen. Vigtig info: Af hensyn til værkets sikkerhed, skal alle tilmeldte medbringe gyldigt billed-id som pas eller kørekort samt oplyse deres fulde CPR-nummer, når de melder sig til turen. Deltagere på turen skal være mindst 14 år. Patienter, der modtager behandling med radioaktive stoffer, skal kontakte UNF før tilmelding. Turen kræver normalt helbred og fuld bevægelighed. Er du i tvivl, så kontakt UNF Odense. Det er ikke tilladt at tage billeder under turen. Tilmeldingsfrist: 31. oktober på odense.unf.dk Egenbetaling: 100 kr., og kræver personligt medlemskab Mødested: Parkeringsplads ved svømmehallen, SDU, Odense M. phs 17

18 The International Space Station Off the Earth, For the Earth Onsdag, 19. november 2014, kl , aud. U45, SDU Ved NASA ISS Payload Safety Engineer Ravi N. Margasahayam, NASA Kennedy Space Center In 2015, for the first time, a Danish astronaut is going on a mission to the International Space Station (ISS). The announcement made headlines all over Denmark, mainly because astronauts are a symbol of the nation s desire to explore off the Earth and the ability to drive research, technology, and innovation for the Earth. Space exploration by its very essence implies sounds of roaring rockets, dare-devil astronauts and the mysterious space that lies beyond our planet Earth. With the construction of ISS now complete, NASA and the international partners have focused their attention on scientific research to improve life down on Earth. Meanwhile, NASA is preparing for future missions that will send humans farther into the solar system than ever possible before. The lecture will provide an overview of how ISS was built and supported, how the crew lives and works in space, and highlight research facilities and types of experiments conducted on ISS. Earth right now, is the focus. The presentation will be interspersed with tidbits and anecdotes from real-life experiences of astronauts, during, and after their trip. Ravi Margasahayam, eller Ravi, som alle blot kalder ham, har arbejdet for NASA i 25 år og kommer oprindeligt fra Indien. Under NASAs rumfærgeprogram var han ansvarlig for det sidste, kritiske skridt inden hver affyring, hvor rumfærgen monteret på løfteraketter og brændstoftank blev transporteret ud til affyringsplatformen og klargjort til nedtælling. I dag leder han det panel ved Kennedy Space Center (KSC), som sikkerhedsgodkender alt udstyr, der opsendes til Den Internationale Rumstation. Samtidigt er han NASAs førende ekspert i støj og vibrationer i forbindelse med raketopsendelser. Ravi er en kendt og dygtig formidler. Han har rejst verden rundt i over 25 lande som KSC s uofficielle rum-ambassadør. Det er tredje gang, Ravi gæster Danmark senest i 2009 i forbindelse med UNF Astro Camp. Tilmeldingsfrist: 18. oktober på odense.unf.dk Entré: Gratis for alle Bemærk: Foredrag på engelsk mlk 18

19 Komplekse tal Torsdag, 20. november 2014, kl , aud. U46, SDU Ved lektor Steen Thorbjørnsen, Institut for Matematiske fag, AU De komplekse tal kan betragtes som det sidste trin i udviklingen De komplekse tal kan af betragtes talsystemerne: som det sidste trin i udviklingen af talsystemerne: de naturlige tal de hele tal de rationale tal de reelle tal de komplekse tal. Udviklingen af talsystemerne er til dels sket som en konsekvens af behovet for at kunne løse mere og mere generelle typer af ligninger. Således kan ligningen x 2 2 = 0 ikke løses inden for de rationale tal, mens den har løsningerne ± 2 inden for de reelle tal. Tilsvarende giver indførelsen af de komplekse tal mulighed for at løse ligningen x = 0, der som bekendt ikke kan løses inden for de reelle tal. Faktisk har ethvert n te grads polynomium præcis n rødder indenfor de komplekse tal (dog kan der være tale om dobbeltrødder, tripelrødder osv.). At kunne løse polynomiumsligninger har stor betydning i mange matematiske sammenhænge, f.eks. ved løsning af differentialligninger og bestemmelse af egenværdier. Differentialligninger Torsdag, 27. november 2014, kl , aud. U46, SDU Ved post.doc. Henrik Skov Midtiby, Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU Hvordan vokser planter og dyrepopulationer i naturen? Hvordan henfalder radioaktivt materiale? Hvordan hænger el-kabler og hængebroer? Og hvordan kan man bruge differentialligninger til at se på hastigheden af kemiske reaktioner? Dette er blot nogle af de spørgsmål, aftenens foredrag vil belyse. Differentialligninger er et uovertruffent værktøj, når man ønsker at forudsige, hvordan ting ændres over tid. Ved at beskrive hvordan et system ændres her og nu og derefter løse den fremkomne differentialligning, kan vi se frem i tiden og finde ud af, hvordan systemet ændres over længere tidsperioder. I foredraget vil vi se på anvendelsesorienterede eksempler af differentialligninger, hvordan de er opstillet, og hvad deres løsninger fortæller om verden omkring os. nfj phs 19

20 Rum, tid og Einstein Torsdag, 4. december 2014, kl , aud. U46, SDU Ved lektor Thomas Aaby Ryttov, CP3 - Origins, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU Hver gang jeg tænker på Einsteins specielle og generelle relativitetsteori, bliver jeg dybt fascineret, og jeg undres over, hvor meget vores hverdagsbillede af virkeligheden egentlig slår fejl. At tidens gang og længder og afstande ikke er de samme for os alle, tvillingeparadokset, at rum og tid krummer, eksistensen af sorte huller, tyngdekraftsbølger, frame dragging, ormehuller og at universet, rum og tid må have haft en begyndelse er alle konsekvenser af relativitetsteorien. Jeg vil fortælle om hvorfor det nødvendigvis må være sådan, og at vi i vores hverdagsopfattelse af rum og tid bliver snydt ud over alle grænser. phs KVANT Få rabat på KVANT KVANT tilbyder alle medlemmer af UNF abonnement for kun 125 kr (normalpris:180kr). KVANT er et tidsskrift for fysik, geofysik og astronomi, der udkommer 4 gange om året. Artiklerne skrives af forskere og vil ofte kunne læses med udbytte af gymnasieelever og studerende. KVANT indeholder desuden sektioner med nyheder, opgaver og aktuelle bøger, og det er medlemsblad for en række foreninger. Du kan tegne abonnement på Opgiv venligst hvilken halvsæson du er meldt ind i, så du får rabatten. 20

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science UNF SCIENCECAMPS ScienceCamps 2015 Nano Game Software Matematik Computer Science Fysik Biotech Discovery Chemistry International Danmark Ungdommens Naturvidenskabelige Forening unf.dk ScienceCamps 2015

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET IGEN OG IGEN, LIGE SIDEN JEG SOM 16 ÅRIG FALDT PLA- DASK FOR FYSIK, PARTIKLERNE OG DET STORE UNIV- ERS. IKKE NOK MED, AT JEG KAN HUSKE, HVILKET ÅR JEG FANDT

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2015/2016. Udvikling af lægemidler og mange flere ANDRE FOREDRAG

SÆSONPROGRAM 2015/2016. Udvikling af lægemidler og mange flere ANDRE FOREDRAG UNF SÆSONPROGRAM 2015/2016 Udvikling af lægemidler og mange flere ANDRE FOREDRAG Naturtyper Energilagring Vacciner Alan Turing Droner STUDIETURE OG WORKSHOPS SRP-aften Observatorium Dissektion Knogletur

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Katalog over udbudte studieretningsprojekter ScienceTalenter udbyder i skoleåret 2015/2016 en række studieretningsprojekter, hvori talenter tilbydes kompetent og

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt 800 Introduktion til dagen, herunder præsentation POPBL er projektorganiseret og problembaseret læring Brug af POPBL i folkeskolens afgangsklasser Eksempel på projekt fra Friskolen 10.00 Udarbejdelse af

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften

Læs mere

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Tal med eksperter Fødevaresikkerhed

Tal med eksperter Fødevaresikkerhed Tal med eksperter Fødevaresikkerhed Et af de bedste redskaber i jeres forskningsprojekt er jeres eget team. Tænk over det. Hvem kender I? I kender sikkert alle en, der er ekspert i fødevaresikkerhed. Sandsynligvis

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere