Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt."

Transkript

1 BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger på vandrørene på keepergården, så vi havde ingen vand i 14 dage. Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. Sommeren var med meget vekslende vejr og gav ret megen regn. Vi måtte helt hen til september, før vi fik topdresset fairways, og der gik nogle uger, før de igen var gode at spille på. Efteråret var hektisk. Et samarbejde med kommunen omkring den store brønd ved åen på hul 3, hvor der var brud på en hovedventil i vandledningen til Roskilde, gjorde at vi samtidig med reparationen kunne få fjernet de store brøndringe og samtidig få renoveret området til jordplan. Det pyntede på området. Endvidere fik vi sammen med kommunen ordnet brønden på hul 17, idet kloakrøret var gennemgnavet af rotter, så vandet fra vandløbet underminerede området. Området vil nu blive ordnet og vi lægger en ny bro over åen i samme stil som de øvrige broer på banen. I samarbejde med Roskilde kommune og Roskilde Lystfiskerklub har vi også fået udvidet vandløbet over hul 10 og 11, så vedligeholdelsen for såvel kommunen som os bliver nemmere, og ikke mindst bliver der bedre gennemløb for vandet og det giver gode forhold for fiskeynglen. En stor oprydning på keepergården gik i gang forud for renoveringen af taget og nedrivning af alle indvendige vægge. Vi har nu fået et godt og tæt arbejds- og maskinhus. Alt i alt et hektisk men godt år med en bane vi hele tiden har prøvet at optimere til det bedste for medlemmer og gæster. BANESERVICE Baneservice har fordelt opgaven med henholdsvis hverdags- og weekendvagter, så en person har vagt en hverdags uge eller en weekend af gangen, hvilket fungerer fint. Der har i 2012 været nogle få situationer, hvor vi har måttet gribe ind overfor spillere på banerne. På par 3 banen hvor nogle greenfeespillere leger mere end de spiller, og hvor flere spillere deles om en bag. Mange spillere har glemt bagmærket, som skal være synligt under en runde, og så må vi bede om at se DGU kortet, hvilket så som regel løser problemet. Det skal derfor endnu engang indskærpes overfor medlemmerne, at bagmærket skal være synligt udenpå baggen, uanset hvem man er. Det er væsentligt nemmere for baneservice, på afstand at se at tingene er i orden, og i sidste ende er det jo i medlemmernes interesse, at vi foretager kontrollen.

2 Vi har igen i år brugt megen tid på at vejlede spillere i golfetik, blandt andet, at man ikke trækker sin golfvogn mellem green og greenbunker. Dette og opretning af nedslagsmærker bruger vi mange ressourcer på at orientere spillere om, men det burde ikke være nødvendigt. Også i år et lille hjertesuk til rygerne, tag jeres skoddede cigaretter med hjem, eller benyt en af de mange skraldespande der findes på banen - brug ikke tee markeringerne, cigaretskod forgår ikke. Og så til det som det hele handler om, hjælp med til at få spillet til at glide, kig bagud og se om der er nogen der venter, og er der plads foran, så slå ud og vink glidende igennem. DAMEDAGEN Damedagen har ca. 100 medlemmer. Desværre er nogle faldet fra, men der er også tilkommet nye, entusiastiske spillere. Vi spiser sammen den sidste tirsdag i måneden og vinderen af dagens match får udleveret en præmie. I maj spillede vi venskabsmatch mod Hedeland, 40 spillere deltog fra Roskilde. Hedeland vandt denne match. I august spillede vi på Ledreborg Palace Golf med afsluttende spisning og præmie til det bedste resultat. Vi arrangerede en tur med overnatning i Virket, vi spillede banen 2 gange i monster-blæst, men turen var en stor succes, og den vil blive gentaget i Vi har udleveret ca. 60 birdie bolde flest i forårssæsonen. I 2013 har Brian Harder lovet at være sponsor til enten forårs- eller efterårsmatchen udover at han sponsorerer dagens vinder i de 3 rækker i form af bolde. En stor tak til Brian! Vi har ikke så mange sponsorer mere, dog yder Dorte Caspar stadig bidrag og vi opfordrer til at støtte op om vores sponsorer. Damedagen har brugt ca. kr til gaver og bolde. M.h.t. vindere i årets løb henvises til løbende opslag på tavlen. En stor tak til de øvrige medlemmer af Damedagens bestyrelse, Andrea Lima, Aase Gunder og Harriet Sørensen. Vi sagde farvel til Aase Gunder, men resten af bestyrelsen fortsætter. Vi glæder os til den kommende sæson selvom den for nogle allerede er begyndt, trods sne, kulde og vinterbane. HANDIGOLFUDVALGET Udvalget består af Hans Bomholt, Svend Erik Skarsholm og Hans Møllegaard. Udvalgets formål er at hjælpe personer med et erhvervet handikap i gang med golfsporten.

3 Udvalget træner en gruppe svært handikappede hver fredag kl Der er i gruppen ca personer heraf flest herrer. Alle som har et handicap kan deltage. Der er i 2012 afholdt tre hvervedage i samarbejde med forskellige handicaporganisationer. Udvalgets succeskriterier er når vores deltagere stopper fordi de mener at de nu kan klare sig selv og derfor bliver ved med golfen. Vi har i 2012 oplevet at tre svært handicappede spillere har meldt sig ind i klubben på normale vilkår. To som par-3 medlemmer og en som semiflex-medlem. Resten forventer vi helt bestemt vil fortsætte, og vi har forhåbning om at få flere medlemmer i gruppen efterhånden som rygtet om vores golfinitiativ når rundt i handicaporganisationerne. HCP UDVALGET: 2012 var året hvor der blev foretaget store ændringer i handicapsystemet. Her tænkes blandt andet på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment) samt at private runder ikke længere er tællende. I forbindelse med årsrevisionen er mange af klubbens medlemmer blevet reguleret op eller ned i handicap, mens nogle medlemmer ikke længere har et EGA handicap, men et klubhandicap. Vi har forsøgt at orientere bedst muligt i Nyhedsbreve og håber, medlemmerne viser forståelse for den nye måde at regulere handicap på, som er besluttet i European Golf Associations. HERREDAGEN Igen i 2012 blev der afviklet 22 matcher samt en forårs- og en efterårsafslutning. I alt deltog 155 herrer i Herredagen, på de enkelte matchdage findes dagens vinder. Mens der er præmier til vinderne af forårs- og efterårsmatcherne i alle 3 rækker. Såfremt spillere på herredagen ikke anvender nummeret scorekort og glemmer at udfylde felterne navn, medlemsnummer eller HCP bliver man diskvalificeret af dagens match. Herredagen takker sin trofaste sponsorer Brian Harder, Roskilde Vinduescenter og Schrøder Metal. INFORMATIONSUDVALGET Informationsudvalgets aktiviteter i 2012 var igen fokuseret på at skabe interesse om Roskilde Golf Klub blandt potentielt nye medlemmer. Udvalget medvirkede i de aktiviteter, som i samarbejde med DGU blev igangsat i foråret, herunder Golfens Dag, ta` med ud og spil, mentorordningen,

4 åbent hus, m.m. Dette arbejde resulterede i at ca. 80 prøvemedlemmer meldte sig til klubbens tilbud om at tage et golfkørekort. I efteråret 2011 blev der indgået en aftale med et softwareudviklingsfirma om udvikling af et nyt hjemmesidedesign. Den nye hjemmeside blev taget i brug i midten af Forhåbentlig har medlemmerne vænnet sig til det nye layout. Nyhedsinformationen på hjemmesiden og det månedlige elektroniske nyhedsbrev er fortsat de primære informationskilder til klubbens medlemmer. Disse aktiviteter kører videre i JUNIORUDVALG Juniortræningen har været fordelt på hhv. begynder, bredde og talenttræning. Stor ros til Lasse Frølich for den store indsats. Endvidere har der været spillet gennemgående turnering hvor torsdag. Der har i gennemsnit været deltagere pr. torsdag. Der har været afholdt generationsmatch med stor tilslutning. Pinkballmatch blev ligeledes afholdt med deltagelse af klubbens elitespillere. Juniorerne deltog også i år som caddies ved afholdelse af Skins Game Matchen. Lasse Frølich arrangerede sommerlejr i Roskilde golfklub den sidste weekend i juni, stor succes med flot deltagelse. Lasse havde bl.a. arrangeret natgolf, det var en stor oplevelse for de 25 deltagere. Roskilde lagde igen bane til Girls Only finalen, hvor der i år var 25 års jubilæum med deltagelse af bl.a. Iben Tinning, som gav sig gode råd var meget social med pigerne, det var en stor oplevelsen for pigerne. Den 1. weekend i oktober var vi 16 juniorer og 4 voksne på den årlige Sveriges tur, i år spillede vi Rönnebäck både lørdag og søndag. Igen en dejlig tur. Årets junior 2012 blev Victor Barsøe. Klubmester juniorer drenge: Andreas H. Sørensen piger: aflyst, pga. manglende tilmelding Klubmesterskaber slagspil for voksne blev vundet af 2 af klubbens dygtige juniorer, hos damerne vandt Celine Donstrup og hos herrerne vandt Andreas H. Sørensen.

5 KANINUDVALGET Endnu en god golfsæson er overstået med stor deltagelse gennemsnitlig ca. 60 pr. mandag. Der var dog en mandag, der kom 124 deltagere, hvilket er meget, når der kun er 18 huller at spille på, men med stor forståelse fra alle deltagere gik det fint. Den årlige venskabsmatch med Hedeland Golfklubs kaniner blev vundet af Roskilde Golfklubs kaniner på egen bane med en score på 312 mod 238. Så pokalen er stadig i klubhuset. Så fra udvalgets side skal lyde en tak til alle, som er med til at gøre mandag aften til en god oplevelse for de nye spillere, som alle deltager med stor entusiasme. Det er en dejlig oplevelse, og vi glæder os til at se endnu flere om mandagen i MATCHUDVALGET Matchudvalget har i 2012 bestået af Preben Andersen, Bo Sponholtz, Lars Søndergaard, Lis Reisby, Michael Wright, Erling Høyer og Niels Yde. I 2012 blev der afviklet 9 medlemsmatcher, hertil kommer de forskellige klubmesterskaber. Udover de normale matcher har klubben ligeledes i det forgangne år været vært for DGU Senior Tour samt Girl Only som sammen med divisionsmatcher og matcher i Regionsgolfens holdturneringer skulle passes ind i det tætte program. Der har som sædvanlig været stor deltagelse i klubmatcherne mellem 80 og 150 deltagere. I Midsommermatchen sponsoreret af Albatros og Roar Advokaterne var der et meget flot antal deltagere i holdmatchen over 2 dage. Klubmesterskaberne blev i 2012 afviklet over 2 weekender, først blev slagspilsmesterskabet afviklet og weekenden efter var der hulspil på programmet. I næste sæson afvikles mesterskabet for seniorer og veteraner i en weekend for sig i juli måned. Vi har igen i 2012 nydt godt af de trofaste matchsponsorer og der skal fra udvalget lyde en stor tak til Danske Bank, F. J. Poulsens Anlægsgartneri, Advokatfirmaet Roar, Restaurant Albatros, 2Tal Roskilde, Ecco Shop Roskilde, Carlsberg, slager Frimann samt alle klubben øvrige sponsorer. Uden den loyale støtte vil det ikke være muligt at gennemfører alle disse matcher. For Preben Andersen, Lis Reisby og Erling Høyer var det sidste sæson i udvalget, der skal lyde en stor tak for indsatsen gennem de mange år i udvalget. Nye medlemmer i match udvalget bliver Kim Christensen, Jan Markussen og René Moen.

6 MILJØUDVALGET Årets primære aktivitet har været udarbejdelse af klubbens grønne miljøregnskaber der kan ses på klubbens hjemmeside. Det er 10. gang miljøudvalget har udarbejdet miljøregnskabet. Alle regnskaber siden 2003 ligger på klubbens hjemmeside under udvalg/miljø. Regnskaberne indeholder et væld af oplysninger om aftaler, aktiviteter, ressourceforbrug og driften generelt i klubben. Regnskabet for 2012 er afleveret til DGU og Roskilde Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening. Klubbens forbrug af gødning og bekæmpelsesmidler ligger også i 2012 på et meget flot niveau i forhold til 1999, hvor registreringen startede. Der har i 2012 vært en stabilisering i klubbens elforbrug, som stadig følges meget nøje. Vi har i samarbejde med kommunen fokus på vandløbene og vandbassinerne omkring vand gennemløb og oprensning. Registreringen af fugle og fauna pågår stadig og vi udskifter løbende fuglekasser på anlægget. Generelt mener vi, at der er godt styr på miljøet i klubben, og vi har ikke identificeret nye miljøudfordringer i MIKROUDVALGET I 2012 har 35 mikroer leget, trænet og spillet golf. Fremmødet til træningen har været % pr. gang. Igen en god sæson både for børnene men også for forældre og bedsteforældre, som alle har gjort flittigt brug af klubbens træningsfaciliteter og fulgt børnenes udvikling. Begyndere har leget og øvet sig med Snag velcroudstyret, og de mere øvede har trænet med almindelige golfbolde. Der er øvet i slagtræning, indspil og putning. Par 3 banen og vor lille 6 hullers bane har været brugt rigtigt meget. 3 mikroer under 9 år er flyttet til træning hos Lasse Frølich i juniorafdelingen. Der er ingen venteliste, hvorfor børn i alderen 5-9 år, der er interesseret i golf, er særdeles velkomne. En dejlig forårsdag, den 26. april, en træningsdag for mikroerne, blev Ildsjælens træ plantet. Bent Østergaard fik med stor hjælp fra mikroerne og greenkeepere plantet et flot bøgetræ i overværelse af en del klubmedlemmer. Træet er plantet bag par 3 banens 1. hul.

7 Sædvanen tro, havde vi igen i år en festlig og velbesøgt afslutningsfest for sæsonen med uddeling af præmier og spisning. Som noget nyt blev afslutningen holdt sammen med juniorerne. Det var en god idé, fordi forældre og bedsteforældre hermed fik et godt indblik i det videre forløb fra mikro til junior. Lasse holdt et godt indlæg om det. Stor tak for de mange flotte præmier til sponsorerne: Proshoppen Mads & Madsen, Café Albatros v/sanne og Niels. Erich Kristoffersen Bissen, Brian Haarder Try Harder og RoGK. For første gang blev Årets mikro valgt - en vandrepræmie skænket af Bent Østergaard. Præmien gives til en mikro, som har været en god kammerat, passet sin træning og i årets løb har udviklet sig særdeles positivt med sit golfspil. Tillykke til Malte Lou, som blev Årets mikro Bent Østergaard takker Arthin Laursen og Poul Erik Edsen Johansen for stor hjælp ved træningen. Der har været fin opbakning fra forældre og bedsteforældre med positive tilkendegivelser for arbejdet med træning, det sociale samvær og venskaber, som skabes. Efter 8 gode år som formand takker Bent Østergaard af som formand. Han og Poul Erik har lovet at fortsætte som medhjælpere, men klubben forsøger at finde en ny formand med ansvar for mikroafdelingen. REGIONSGOLF Roskilde Golfklub deltog i 2012 i Regionsgolf med 9 hold. Regionsgolf er Danmarks største holdturnering for klubgolfere. Tilmeldte hold inddeles i puljer med 4 hold i hver pulje. Der spilles så en ude og en hjemmekamp mod hvert hold. Puljekampene afvikles i maj og juni og efterfølgende spilles der 1/8 1/ 4 semifinale samt et samlet finalestævne for alle de tilbageværende hold et sted i landet. Spilleform er hulspil over 18 huller. Alle hold spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Inddelingen i rækker er: A rækken: damer med laveste hcp 6,0 og herre med laveste hcp 4,5 B rækken: damer med laveste hcp 13,0 og herre med laveste hcp 10,5 C rækken: damer med laveste hcp 20,0 og herre med laveste hcp 16,5 D rækken: damer med laveste hcp 27,0 og herre med laveste hcp 22,5 Senior rækken: A og B inddelt efter alder. Damer skal være fyldt 50 år og herrer skal være fyldt 55 år Veteraner rækken: Elite-A-B og C. Damer være fyldt 60 år og herrer skal være fyldt 65 år.

8 Roskilde Golfklub deltog i følgende rækker med et hold: A-B-C og D rækken. Senior A, veteran elite veteran A veteran B og veteran C. Vores A hold klarede sig rigtigt flot og vandt deres pulje, men tabte desværre 1/8 finalen. Såfremt du har spørgsmål, eller du vil vide noget mere om Regionsgolf er du velkommen til at kontakte undertegnede klub koordinator Erik Christiansen mail: Mobil PAR UDVALGET Par matcher er som i de senere år afviklet over 3 matcher på 3 fastsatte matchdage. Rigtig mange deltagere bliver i klubben på matchdagene og nyder det sociale samvær som ikke mindst Sanne og Niels i Albatros er med til at skabe ved at have en god menu klar, når de sidste spillere er kommet ind. Igen i 2013 har vi fastlagt spilledagene som i de samme weekender som sidste år og udvalget glæder sig til at se gamle som nye deltagere i matcherne. PAR 3 UDVALGET: Referende til det samlende antal par-3 medlemmer, har aktivitetsniveauet været mindre end i de foregående sæsoner. Der har været afholdt tirsdags matcher med vigende deltagerantal. Vi håber, at nye kræfter vil tage en tørn i den kommende sæson. SENIORGOLFERNE Hvert år bliver vi flere, der spiller en ugentlig golfmatch sammen. Det tilstræbes, at vi spiller med forskellige, så vi kommer til at kende hinanden. Der spilles forskellige former for golfspil, så vi får socialt samvær og motion til både hjerne og krop. Hver match slutter med et kort samvær, hvor dagens vinder - en dame eller herre for overrakt præmie. I den løbende turnering, får vi point efter den placering, vi har opnået på dagen. Der er afslutningsmatch hvert kvartal, hvor vi spiller Texas Scramble i hold. Vi spiser sammen og uddeler præmie til dagens vindere og til de 10 spillere, der har opnået flest point i den løbende turnering. Der betales et beskedent kontingent, der bliver brugt til præmier, mærkedage og bidrag til fælles spisninger. Alle kan deltage, når de opfylder Golfunionens alderskrav for seniorer. I 2013 er det årgang 1958 for kvinder og 1953 for mænd. Max. handicap er 36.

9 Hvert år har Værløse og Roskilde to venskabsmatcher med 20 deltagere fra hver. I trekantturneringen spiller vi tre matcher - uden greenfee. Deltagerne er Kalundborg-, Odsherred-, og Roskilde Golf Klub. Vi vandt pokalen i Alle klubbens seniorer kan deltage, der er plads til 32 spillere fra hver klub se opslag i klubhuset. I 2012 arrangerede vi en match, hvor vi samlede ind til Kræftens Bekæmpelse. Tak til Tove Duus og Bent Christensen for deres super medvirken og velkommen til efterfølgerne Ole Strangholt og Poul-Erik Edsen-Johansen, som leder matcherne og Susanne Jensen, som passer på pengene. Ejgil Mikkelsen administrerer turneringerne. Bjarne Hjort og Henning Mikkelsen har stået for Trekant turneringen. SEKRETARIATET Sekretariatet fungerer som serviceenhed for klubbens medlemmer, klubbens mange udvalg og bestyrelse, samt ikke mindst for vore gæster. Det betyder, at der er travlt hele året med forskellige opgaver og mange af disse følger årstiderne. I de første måneder i 2012 var Willy Jørgensen, der på grund af Peters sygdom ansat som vikar. Det var en travl periode for sekretariatet og klubben, med planlægning af aktiviteter for at få nye medlemmer til klubben. Heldigvis har det vist sig at igangsætning af aktiviteterne har båret frugt i form af mange nye medlemmer. Indførelsen af semiflex medlemskategorien har betydet yderligere arbejdsopgaver til sekretariatet, bagmærker, greenfee billetter og meget andet, men med Helles dejlige tilgang til arbejdet er opgaverne i samarbejde med både Willy og Peter blevet løst til alles tilfredshed. Samarbejdet med klubbens øvrige ansatte og samarbejdspartnere har også fungeret på fornemste vis. Og vi glæder os som alle øvrige til at sæsonen kan komme i gang sidst i marts. SPONSORUDVALGET Pr. 31. december 2011 udløb klubbens hovedsponsorat med den tidligere Roskilde Bank. Det har desværre ikke været muligt at finde en ny hovedsponsor til klubben, der har været mange kontakter og møder men desværre uden resultat. Dette afspejler sig selvfølgelig i sponsorindtægterne for 2012, som lige netop manglede de ca. kr som hovedsponsoratet lød på. Sponsorudvalget har i gennemsæsonen afviklet en løbende match for klubbens sponsorer, med vigende tilslutning, så til den kommende sæson forsøger udvalget at afprøve nye og anderledes koncepter for afviklingen af matcherne.

10 I gennem flere år har udvalget bestået af Jesper Sørensen, Kim Madsen og Jørn Kristiansen som alle har ønsket at lade nye kræfter komme til. Torben Madsen fra bestyrelsen har sammensat en ny gruppe bestående af Ole Sonne, Peter Frimann og Brian Harder og denne gruppe barsler løbet af foråret med nye initiativer over for klubbens nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere. SPORTSUDVALGET I 2012 vandt Hans Møllegaard europamesterskabet for handicappede, vort junior U19A hold vandt det danske mesterskab. Jan Birger Nielsen vandt det danske mester for ansatte i politiet. Udover disse flotte resultater har Nicklas Munkebo, Andreas H. Sørensen præsteret flotte resultater der har sat Roskilde Golf Klub på landkortet. Målsætningen for klubbens 2 herrehold i Danmarksturneringen var oprykning og målsætningen blev opfyldt, begge mandskaber vandt deres kampe i oprykningsspillet og spiller i næste sæson henholdsvis i 2..- og 4. division, tillykke til alle spillere, trænere og alle øvrige omkring holdene. Klubbens senior hold i 2.division vandt rækken men skal også i 2013 spille i 2. division. Klubmesterskaberne i august/september blev på dame siden vundet af Celine Donstrup i slagspil og Dorte Pyll Truesen i hulspil. På herresiden blev det Andreas H. Sørensen der blev klubmester i slagspil og Lasse Frølich i hulspil. Hos seniorerne blev Frank Tarp Hansen klubmester i slagspil, mens Lisbeth Jonstrup Jensen og Leo Skive tog sig af mesterskaberne hos veteranerne. ÆLDRESAGEN Vi sluttede sæsonen 2011 med 145 medlemmer og i dag har vi 152 registrerede medlemmer, hvoraf ca. 57 er aktive medlemmer af golfklubben, og 95 er par-3 medlemmer. En del af de passive har det grønne kort fra andre klubber, og et stigende antal er nu også semiflex-medlemmer i klubben. Der også en lille venteliste. Med hensyn til par-3 medlemmer på Par-3 banen, har vi ca. 50 spillere tilmeldt mandage og ca. 50 spillere om tirsdagen. Kun enkelte gange er der mødt mere end de 36 spillere op, som der er plads til på banen. På mandage, hvor vi spiller både på Par-3 banen og på den store bane, har der gennemsnitligt været 57 spillere, og om tirsdagene hvor det kun er på Par-3 banen har der gennemsnitligt været 29 spillere. Vi har ofte tidsmangel på den store bane, da det er svært at få alle ud indenfor de 50 minutter, som vi har fortrins ret til mandag formiddag.

11 I 2012 er der afholdt 4 matcher. 2 eksterne og 2 på hjemmebane. Den11. juni var 62 spillere til match på Trent Jones Jr. Course ved Skjoldnæsholm. Den 13. august var 60 til match på banen i Sorø. Den 2. og 3. juli var 112 spillere med til texas-scramble på begge baner. Den 12. oktober var vi 98 til afslutningsmatch på store bane, hvor damerne spillede for-9 og herrerne bag-9. Matchresultaterne er løbende sat på klubbens hjemmeside. På Par-3 banen har Ole Christoffersen og Erik Nielsen stået for mandagsholdet, Jørgen K. Johansen og Jørgen Oredson for tirsdagsholdet, og Frank Bjørup og Erik Mogensen har stået for spillet på den store bane. Formand for ÆldreSagsGolf har været Jørgen Larsen, men vil fremover varetages af Ole Stampe Rasmussen. Sæsonstart i 2013 bliver mandag den 8. april og tirsdag den 9. april.

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Nyheder 2004 Afslutningsmatch

Nyheder 2004 Afslutningsmatch Nyheder 2004 Afslutningsmatch Dagens vindere : Torsdag den 30. september afholdtes Afslutningsmatch for Juniorer. Vi spiller en social stableford holdmatch over 9-huller, hvorefter der er spisning med

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Adresseliste Sindal Golf Klub

Adresseliste Sindal Golf Klub JUNI 2013 Adresseliste Sindal Golf Klub Formand Næstformand Kasserer Sekretær Baneudvalg Klubhus: Sekretariat: Greenkeeper: Proshop/træner Jesper Billund 2888 9870 @: langebillund@stofanet.dk Torsten G.

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 SCT. KNUDS GOLFKLUB Klub nr: 11 - stiftet 1954 Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 BANER: 18 huller, Par: 72 CR/slope herrer gul: 71,1/130

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

** Vigtige datoer april/maj **

** Vigtige datoer april/maj ** Redaktion: Kommunikationsudvalget * Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk * Deadline den. 15. i md. Dette er 2. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub april udgivelsen. Vi vil bestræbe os på at

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012 Velkommen til Generalforsamlingen Tirsdag, den 13. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde

Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde Den 29. april 2014 i Royal Conference Center Dirigent: Georg Petersen Referent: Kenneth Stoumann Antal deltagere: 28 1. Velkomst Præsentation af dirigent: Georg Petersen

Læs mere

Adresseliste Sindal Golf Klub

Adresseliste Sindal Golf Klub MAJ 2014 Adresseliste Sindal Golf Klub Formand Næstformand Kasserer Sekretær Baneudvalg Klubhus: Sekretariat: Greenkeeper: Proshop/træner Jesper Billund 2888 9870 @: langebillund@stofanet.dk Kent Budolfsen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere