Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt."

Transkript

1 BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger på vandrørene på keepergården, så vi havde ingen vand i 14 dage. Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. Sommeren var med meget vekslende vejr og gav ret megen regn. Vi måtte helt hen til september, før vi fik topdresset fairways, og der gik nogle uger, før de igen var gode at spille på. Efteråret var hektisk. Et samarbejde med kommunen omkring den store brønd ved åen på hul 3, hvor der var brud på en hovedventil i vandledningen til Roskilde, gjorde at vi samtidig med reparationen kunne få fjernet de store brøndringe og samtidig få renoveret området til jordplan. Det pyntede på området. Endvidere fik vi sammen med kommunen ordnet brønden på hul 17, idet kloakrøret var gennemgnavet af rotter, så vandet fra vandløbet underminerede området. Området vil nu blive ordnet og vi lægger en ny bro over åen i samme stil som de øvrige broer på banen. I samarbejde med Roskilde kommune og Roskilde Lystfiskerklub har vi også fået udvidet vandløbet over hul 10 og 11, så vedligeholdelsen for såvel kommunen som os bliver nemmere, og ikke mindst bliver der bedre gennemløb for vandet og det giver gode forhold for fiskeynglen. En stor oprydning på keepergården gik i gang forud for renoveringen af taget og nedrivning af alle indvendige vægge. Vi har nu fået et godt og tæt arbejds- og maskinhus. Alt i alt et hektisk men godt år med en bane vi hele tiden har prøvet at optimere til det bedste for medlemmer og gæster. BANESERVICE Baneservice har fordelt opgaven med henholdsvis hverdags- og weekendvagter, så en person har vagt en hverdags uge eller en weekend af gangen, hvilket fungerer fint. Der har i 2012 været nogle få situationer, hvor vi har måttet gribe ind overfor spillere på banerne. På par 3 banen hvor nogle greenfeespillere leger mere end de spiller, og hvor flere spillere deles om en bag. Mange spillere har glemt bagmærket, som skal være synligt under en runde, og så må vi bede om at se DGU kortet, hvilket så som regel løser problemet. Det skal derfor endnu engang indskærpes overfor medlemmerne, at bagmærket skal være synligt udenpå baggen, uanset hvem man er. Det er væsentligt nemmere for baneservice, på afstand at se at tingene er i orden, og i sidste ende er det jo i medlemmernes interesse, at vi foretager kontrollen.

2 Vi har igen i år brugt megen tid på at vejlede spillere i golfetik, blandt andet, at man ikke trækker sin golfvogn mellem green og greenbunker. Dette og opretning af nedslagsmærker bruger vi mange ressourcer på at orientere spillere om, men det burde ikke være nødvendigt. Også i år et lille hjertesuk til rygerne, tag jeres skoddede cigaretter med hjem, eller benyt en af de mange skraldespande der findes på banen - brug ikke tee markeringerne, cigaretskod forgår ikke. Og så til det som det hele handler om, hjælp med til at få spillet til at glide, kig bagud og se om der er nogen der venter, og er der plads foran, så slå ud og vink glidende igennem. DAMEDAGEN Damedagen har ca. 100 medlemmer. Desværre er nogle faldet fra, men der er også tilkommet nye, entusiastiske spillere. Vi spiser sammen den sidste tirsdag i måneden og vinderen af dagens match får udleveret en præmie. I maj spillede vi venskabsmatch mod Hedeland, 40 spillere deltog fra Roskilde. Hedeland vandt denne match. I august spillede vi på Ledreborg Palace Golf med afsluttende spisning og præmie til det bedste resultat. Vi arrangerede en tur med overnatning i Virket, vi spillede banen 2 gange i monster-blæst, men turen var en stor succes, og den vil blive gentaget i Vi har udleveret ca. 60 birdie bolde flest i forårssæsonen. I 2013 har Brian Harder lovet at være sponsor til enten forårs- eller efterårsmatchen udover at han sponsorerer dagens vinder i de 3 rækker i form af bolde. En stor tak til Brian! Vi har ikke så mange sponsorer mere, dog yder Dorte Caspar stadig bidrag og vi opfordrer til at støtte op om vores sponsorer. Damedagen har brugt ca. kr til gaver og bolde. M.h.t. vindere i årets løb henvises til løbende opslag på tavlen. En stor tak til de øvrige medlemmer af Damedagens bestyrelse, Andrea Lima, Aase Gunder og Harriet Sørensen. Vi sagde farvel til Aase Gunder, men resten af bestyrelsen fortsætter. Vi glæder os til den kommende sæson selvom den for nogle allerede er begyndt, trods sne, kulde og vinterbane. HANDIGOLFUDVALGET Udvalget består af Hans Bomholt, Svend Erik Skarsholm og Hans Møllegaard. Udvalgets formål er at hjælpe personer med et erhvervet handikap i gang med golfsporten.

3 Udvalget træner en gruppe svært handikappede hver fredag kl Der er i gruppen ca personer heraf flest herrer. Alle som har et handicap kan deltage. Der er i 2012 afholdt tre hvervedage i samarbejde med forskellige handicaporganisationer. Udvalgets succeskriterier er når vores deltagere stopper fordi de mener at de nu kan klare sig selv og derfor bliver ved med golfen. Vi har i 2012 oplevet at tre svært handicappede spillere har meldt sig ind i klubben på normale vilkår. To som par-3 medlemmer og en som semiflex-medlem. Resten forventer vi helt bestemt vil fortsætte, og vi har forhåbning om at få flere medlemmer i gruppen efterhånden som rygtet om vores golfinitiativ når rundt i handicaporganisationerne. HCP UDVALGET: 2012 var året hvor der blev foretaget store ændringer i handicapsystemet. Her tænkes blandt andet på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment) samt at private runder ikke længere er tællende. I forbindelse med årsrevisionen er mange af klubbens medlemmer blevet reguleret op eller ned i handicap, mens nogle medlemmer ikke længere har et EGA handicap, men et klubhandicap. Vi har forsøgt at orientere bedst muligt i Nyhedsbreve og håber, medlemmerne viser forståelse for den nye måde at regulere handicap på, som er besluttet i European Golf Associations. HERREDAGEN Igen i 2012 blev der afviklet 22 matcher samt en forårs- og en efterårsafslutning. I alt deltog 155 herrer i Herredagen, på de enkelte matchdage findes dagens vinder. Mens der er præmier til vinderne af forårs- og efterårsmatcherne i alle 3 rækker. Såfremt spillere på herredagen ikke anvender nummeret scorekort og glemmer at udfylde felterne navn, medlemsnummer eller HCP bliver man diskvalificeret af dagens match. Herredagen takker sin trofaste sponsorer Brian Harder, Roskilde Vinduescenter og Schrøder Metal. INFORMATIONSUDVALGET Informationsudvalgets aktiviteter i 2012 var igen fokuseret på at skabe interesse om Roskilde Golf Klub blandt potentielt nye medlemmer. Udvalget medvirkede i de aktiviteter, som i samarbejde med DGU blev igangsat i foråret, herunder Golfens Dag, ta` med ud og spil, mentorordningen,

4 åbent hus, m.m. Dette arbejde resulterede i at ca. 80 prøvemedlemmer meldte sig til klubbens tilbud om at tage et golfkørekort. I efteråret 2011 blev der indgået en aftale med et softwareudviklingsfirma om udvikling af et nyt hjemmesidedesign. Den nye hjemmeside blev taget i brug i midten af Forhåbentlig har medlemmerne vænnet sig til det nye layout. Nyhedsinformationen på hjemmesiden og det månedlige elektroniske nyhedsbrev er fortsat de primære informationskilder til klubbens medlemmer. Disse aktiviteter kører videre i JUNIORUDVALG Juniortræningen har været fordelt på hhv. begynder, bredde og talenttræning. Stor ros til Lasse Frølich for den store indsats. Endvidere har der været spillet gennemgående turnering hvor torsdag. Der har i gennemsnit været deltagere pr. torsdag. Der har været afholdt generationsmatch med stor tilslutning. Pinkballmatch blev ligeledes afholdt med deltagelse af klubbens elitespillere. Juniorerne deltog også i år som caddies ved afholdelse af Skins Game Matchen. Lasse Frølich arrangerede sommerlejr i Roskilde golfklub den sidste weekend i juni, stor succes med flot deltagelse. Lasse havde bl.a. arrangeret natgolf, det var en stor oplevelse for de 25 deltagere. Roskilde lagde igen bane til Girls Only finalen, hvor der i år var 25 års jubilæum med deltagelse af bl.a. Iben Tinning, som gav sig gode råd var meget social med pigerne, det var en stor oplevelsen for pigerne. Den 1. weekend i oktober var vi 16 juniorer og 4 voksne på den årlige Sveriges tur, i år spillede vi Rönnebäck både lørdag og søndag. Igen en dejlig tur. Årets junior 2012 blev Victor Barsøe. Klubmester juniorer drenge: Andreas H. Sørensen piger: aflyst, pga. manglende tilmelding Klubmesterskaber slagspil for voksne blev vundet af 2 af klubbens dygtige juniorer, hos damerne vandt Celine Donstrup og hos herrerne vandt Andreas H. Sørensen.

5 KANINUDVALGET Endnu en god golfsæson er overstået med stor deltagelse gennemsnitlig ca. 60 pr. mandag. Der var dog en mandag, der kom 124 deltagere, hvilket er meget, når der kun er 18 huller at spille på, men med stor forståelse fra alle deltagere gik det fint. Den årlige venskabsmatch med Hedeland Golfklubs kaniner blev vundet af Roskilde Golfklubs kaniner på egen bane med en score på 312 mod 238. Så pokalen er stadig i klubhuset. Så fra udvalgets side skal lyde en tak til alle, som er med til at gøre mandag aften til en god oplevelse for de nye spillere, som alle deltager med stor entusiasme. Det er en dejlig oplevelse, og vi glæder os til at se endnu flere om mandagen i MATCHUDVALGET Matchudvalget har i 2012 bestået af Preben Andersen, Bo Sponholtz, Lars Søndergaard, Lis Reisby, Michael Wright, Erling Høyer og Niels Yde. I 2012 blev der afviklet 9 medlemsmatcher, hertil kommer de forskellige klubmesterskaber. Udover de normale matcher har klubben ligeledes i det forgangne år været vært for DGU Senior Tour samt Girl Only som sammen med divisionsmatcher og matcher i Regionsgolfens holdturneringer skulle passes ind i det tætte program. Der har som sædvanlig været stor deltagelse i klubmatcherne mellem 80 og 150 deltagere. I Midsommermatchen sponsoreret af Albatros og Roar Advokaterne var der et meget flot antal deltagere i holdmatchen over 2 dage. Klubmesterskaberne blev i 2012 afviklet over 2 weekender, først blev slagspilsmesterskabet afviklet og weekenden efter var der hulspil på programmet. I næste sæson afvikles mesterskabet for seniorer og veteraner i en weekend for sig i juli måned. Vi har igen i 2012 nydt godt af de trofaste matchsponsorer og der skal fra udvalget lyde en stor tak til Danske Bank, F. J. Poulsens Anlægsgartneri, Advokatfirmaet Roar, Restaurant Albatros, 2Tal Roskilde, Ecco Shop Roskilde, Carlsberg, slager Frimann samt alle klubben øvrige sponsorer. Uden den loyale støtte vil det ikke være muligt at gennemfører alle disse matcher. For Preben Andersen, Lis Reisby og Erling Høyer var det sidste sæson i udvalget, der skal lyde en stor tak for indsatsen gennem de mange år i udvalget. Nye medlemmer i match udvalget bliver Kim Christensen, Jan Markussen og René Moen.

6 MILJØUDVALGET Årets primære aktivitet har været udarbejdelse af klubbens grønne miljøregnskaber der kan ses på klubbens hjemmeside. Det er 10. gang miljøudvalget har udarbejdet miljøregnskabet. Alle regnskaber siden 2003 ligger på klubbens hjemmeside under udvalg/miljø. Regnskaberne indeholder et væld af oplysninger om aftaler, aktiviteter, ressourceforbrug og driften generelt i klubben. Regnskabet for 2012 er afleveret til DGU og Roskilde Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening. Klubbens forbrug af gødning og bekæmpelsesmidler ligger også i 2012 på et meget flot niveau i forhold til 1999, hvor registreringen startede. Der har i 2012 vært en stabilisering i klubbens elforbrug, som stadig følges meget nøje. Vi har i samarbejde med kommunen fokus på vandløbene og vandbassinerne omkring vand gennemløb og oprensning. Registreringen af fugle og fauna pågår stadig og vi udskifter løbende fuglekasser på anlægget. Generelt mener vi, at der er godt styr på miljøet i klubben, og vi har ikke identificeret nye miljøudfordringer i MIKROUDVALGET I 2012 har 35 mikroer leget, trænet og spillet golf. Fremmødet til træningen har været % pr. gang. Igen en god sæson både for børnene men også for forældre og bedsteforældre, som alle har gjort flittigt brug af klubbens træningsfaciliteter og fulgt børnenes udvikling. Begyndere har leget og øvet sig med Snag velcroudstyret, og de mere øvede har trænet med almindelige golfbolde. Der er øvet i slagtræning, indspil og putning. Par 3 banen og vor lille 6 hullers bane har været brugt rigtigt meget. 3 mikroer under 9 år er flyttet til træning hos Lasse Frølich i juniorafdelingen. Der er ingen venteliste, hvorfor børn i alderen 5-9 år, der er interesseret i golf, er særdeles velkomne. En dejlig forårsdag, den 26. april, en træningsdag for mikroerne, blev Ildsjælens træ plantet. Bent Østergaard fik med stor hjælp fra mikroerne og greenkeepere plantet et flot bøgetræ i overværelse af en del klubmedlemmer. Træet er plantet bag par 3 banens 1. hul.

7 Sædvanen tro, havde vi igen i år en festlig og velbesøgt afslutningsfest for sæsonen med uddeling af præmier og spisning. Som noget nyt blev afslutningen holdt sammen med juniorerne. Det var en god idé, fordi forældre og bedsteforældre hermed fik et godt indblik i det videre forløb fra mikro til junior. Lasse holdt et godt indlæg om det. Stor tak for de mange flotte præmier til sponsorerne: Proshoppen Mads & Madsen, Café Albatros v/sanne og Niels. Erich Kristoffersen Bissen, Brian Haarder Try Harder og RoGK. For første gang blev Årets mikro valgt - en vandrepræmie skænket af Bent Østergaard. Præmien gives til en mikro, som har været en god kammerat, passet sin træning og i årets løb har udviklet sig særdeles positivt med sit golfspil. Tillykke til Malte Lou, som blev Årets mikro Bent Østergaard takker Arthin Laursen og Poul Erik Edsen Johansen for stor hjælp ved træningen. Der har været fin opbakning fra forældre og bedsteforældre med positive tilkendegivelser for arbejdet med træning, det sociale samvær og venskaber, som skabes. Efter 8 gode år som formand takker Bent Østergaard af som formand. Han og Poul Erik har lovet at fortsætte som medhjælpere, men klubben forsøger at finde en ny formand med ansvar for mikroafdelingen. REGIONSGOLF Roskilde Golfklub deltog i 2012 i Regionsgolf med 9 hold. Regionsgolf er Danmarks største holdturnering for klubgolfere. Tilmeldte hold inddeles i puljer med 4 hold i hver pulje. Der spilles så en ude og en hjemmekamp mod hvert hold. Puljekampene afvikles i maj og juni og efterfølgende spilles der 1/8 1/ 4 semifinale samt et samlet finalestævne for alle de tilbageværende hold et sted i landet. Spilleform er hulspil over 18 huller. Alle hold spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Inddelingen i rækker er: A rækken: damer med laveste hcp 6,0 og herre med laveste hcp 4,5 B rækken: damer med laveste hcp 13,0 og herre med laveste hcp 10,5 C rækken: damer med laveste hcp 20,0 og herre med laveste hcp 16,5 D rækken: damer med laveste hcp 27,0 og herre med laveste hcp 22,5 Senior rækken: A og B inddelt efter alder. Damer skal være fyldt 50 år og herrer skal være fyldt 55 år Veteraner rækken: Elite-A-B og C. Damer være fyldt 60 år og herrer skal være fyldt 65 år.

8 Roskilde Golfklub deltog i følgende rækker med et hold: A-B-C og D rækken. Senior A, veteran elite veteran A veteran B og veteran C. Vores A hold klarede sig rigtigt flot og vandt deres pulje, men tabte desværre 1/8 finalen. Såfremt du har spørgsmål, eller du vil vide noget mere om Regionsgolf er du velkommen til at kontakte undertegnede klub koordinator Erik Christiansen mail: Mobil PAR UDVALGET Par matcher er som i de senere år afviklet over 3 matcher på 3 fastsatte matchdage. Rigtig mange deltagere bliver i klubben på matchdagene og nyder det sociale samvær som ikke mindst Sanne og Niels i Albatros er med til at skabe ved at have en god menu klar, når de sidste spillere er kommet ind. Igen i 2013 har vi fastlagt spilledagene som i de samme weekender som sidste år og udvalget glæder sig til at se gamle som nye deltagere i matcherne. PAR 3 UDVALGET: Referende til det samlende antal par-3 medlemmer, har aktivitetsniveauet været mindre end i de foregående sæsoner. Der har været afholdt tirsdags matcher med vigende deltagerantal. Vi håber, at nye kræfter vil tage en tørn i den kommende sæson. SENIORGOLFERNE Hvert år bliver vi flere, der spiller en ugentlig golfmatch sammen. Det tilstræbes, at vi spiller med forskellige, så vi kommer til at kende hinanden. Der spilles forskellige former for golfspil, så vi får socialt samvær og motion til både hjerne og krop. Hver match slutter med et kort samvær, hvor dagens vinder - en dame eller herre for overrakt præmie. I den løbende turnering, får vi point efter den placering, vi har opnået på dagen. Der er afslutningsmatch hvert kvartal, hvor vi spiller Texas Scramble i hold. Vi spiser sammen og uddeler præmie til dagens vindere og til de 10 spillere, der har opnået flest point i den løbende turnering. Der betales et beskedent kontingent, der bliver brugt til præmier, mærkedage og bidrag til fælles spisninger. Alle kan deltage, når de opfylder Golfunionens alderskrav for seniorer. I 2013 er det årgang 1958 for kvinder og 1953 for mænd. Max. handicap er 36.

9 Hvert år har Værløse og Roskilde to venskabsmatcher med 20 deltagere fra hver. I trekantturneringen spiller vi tre matcher - uden greenfee. Deltagerne er Kalundborg-, Odsherred-, og Roskilde Golf Klub. Vi vandt pokalen i Alle klubbens seniorer kan deltage, der er plads til 32 spillere fra hver klub se opslag i klubhuset. I 2012 arrangerede vi en match, hvor vi samlede ind til Kræftens Bekæmpelse. Tak til Tove Duus og Bent Christensen for deres super medvirken og velkommen til efterfølgerne Ole Strangholt og Poul-Erik Edsen-Johansen, som leder matcherne og Susanne Jensen, som passer på pengene. Ejgil Mikkelsen administrerer turneringerne. Bjarne Hjort og Henning Mikkelsen har stået for Trekant turneringen. SEKRETARIATET Sekretariatet fungerer som serviceenhed for klubbens medlemmer, klubbens mange udvalg og bestyrelse, samt ikke mindst for vore gæster. Det betyder, at der er travlt hele året med forskellige opgaver og mange af disse følger årstiderne. I de første måneder i 2012 var Willy Jørgensen, der på grund af Peters sygdom ansat som vikar. Det var en travl periode for sekretariatet og klubben, med planlægning af aktiviteter for at få nye medlemmer til klubben. Heldigvis har det vist sig at igangsætning af aktiviteterne har båret frugt i form af mange nye medlemmer. Indførelsen af semiflex medlemskategorien har betydet yderligere arbejdsopgaver til sekretariatet, bagmærker, greenfee billetter og meget andet, men med Helles dejlige tilgang til arbejdet er opgaverne i samarbejde med både Willy og Peter blevet løst til alles tilfredshed. Samarbejdet med klubbens øvrige ansatte og samarbejdspartnere har også fungeret på fornemste vis. Og vi glæder os som alle øvrige til at sæsonen kan komme i gang sidst i marts. SPONSORUDVALGET Pr. 31. december 2011 udløb klubbens hovedsponsorat med den tidligere Roskilde Bank. Det har desværre ikke været muligt at finde en ny hovedsponsor til klubben, der har været mange kontakter og møder men desværre uden resultat. Dette afspejler sig selvfølgelig i sponsorindtægterne for 2012, som lige netop manglede de ca. kr som hovedsponsoratet lød på. Sponsorudvalget har i gennemsæsonen afviklet en løbende match for klubbens sponsorer, med vigende tilslutning, så til den kommende sæson forsøger udvalget at afprøve nye og anderledes koncepter for afviklingen af matcherne.

10 I gennem flere år har udvalget bestået af Jesper Sørensen, Kim Madsen og Jørn Kristiansen som alle har ønsket at lade nye kræfter komme til. Torben Madsen fra bestyrelsen har sammensat en ny gruppe bestående af Ole Sonne, Peter Frimann og Brian Harder og denne gruppe barsler løbet af foråret med nye initiativer over for klubbens nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere. SPORTSUDVALGET I 2012 vandt Hans Møllegaard europamesterskabet for handicappede, vort junior U19A hold vandt det danske mesterskab. Jan Birger Nielsen vandt det danske mester for ansatte i politiet. Udover disse flotte resultater har Nicklas Munkebo, Andreas H. Sørensen præsteret flotte resultater der har sat Roskilde Golf Klub på landkortet. Målsætningen for klubbens 2 herrehold i Danmarksturneringen var oprykning og målsætningen blev opfyldt, begge mandskaber vandt deres kampe i oprykningsspillet og spiller i næste sæson henholdsvis i 2..- og 4. division, tillykke til alle spillere, trænere og alle øvrige omkring holdene. Klubbens senior hold i 2.division vandt rækken men skal også i 2013 spille i 2. division. Klubmesterskaberne i august/september blev på dame siden vundet af Celine Donstrup i slagspil og Dorte Pyll Truesen i hulspil. På herresiden blev det Andreas H. Sørensen der blev klubmester i slagspil og Lasse Frølich i hulspil. Hos seniorerne blev Frank Tarp Hansen klubmester i slagspil, mens Lisbeth Jonstrup Jensen og Leo Skive tog sig af mesterskaberne hos veteranerne. ÆLDRESAGEN Vi sluttede sæsonen 2011 med 145 medlemmer og i dag har vi 152 registrerede medlemmer, hvoraf ca. 57 er aktive medlemmer af golfklubben, og 95 er par-3 medlemmer. En del af de passive har det grønne kort fra andre klubber, og et stigende antal er nu også semiflex-medlemmer i klubben. Der også en lille venteliste. Med hensyn til par-3 medlemmer på Par-3 banen, har vi ca. 50 spillere tilmeldt mandage og ca. 50 spillere om tirsdagen. Kun enkelte gange er der mødt mere end de 36 spillere op, som der er plads til på banen. På mandage, hvor vi spiller både på Par-3 banen og på den store bane, har der gennemsnitligt været 57 spillere, og om tirsdagene hvor det kun er på Par-3 banen har der gennemsnitligt været 29 spillere. Vi har ofte tidsmangel på den store bane, da det er svært at få alle ud indenfor de 50 minutter, som vi har fortrins ret til mandag formiddag.

11 I 2012 er der afholdt 4 matcher. 2 eksterne og 2 på hjemmebane. Den11. juni var 62 spillere til match på Trent Jones Jr. Course ved Skjoldnæsholm. Den 13. august var 60 til match på banen i Sorø. Den 2. og 3. juli var 112 spillere med til texas-scramble på begge baner. Den 12. oktober var vi 98 til afslutningsmatch på store bane, hvor damerne spillede for-9 og herrerne bag-9. Matchresultaterne er løbende sat på klubbens hjemmeside. På Par-3 banen har Ole Christoffersen og Erik Nielsen stået for mandagsholdet, Jørgen K. Johansen og Jørgen Oredson for tirsdagsholdet, og Frank Bjørup og Erik Mogensen har stået for spillet på den store bane. Formand for ÆldreSagsGolf har været Jørgen Larsen, men vil fremover varetages af Ole Stampe Rasmussen. Sæsonstart i 2013 bliver mandag den 8. april og tirsdag den 9. april.

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Samarbejdet med lystefiskeklubben er fortsat og der er aktivitet i det gamle hønsehus på Gedevadgaard.

Samarbejdet med lystefiskeklubben er fortsat og der er aktivitet i det gamle hønsehus på Gedevadgaard. Banen Vejret drillede os alle i starten af 2013, vi skulle helt hen i midten af april før sneen og frosten var væk. Men herefter fik vi en rigtig god periode og havde faktisk en rigtig god sæson set med

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub nov. 2013 DM til junior U19A holdet Klubbens U19A hold i AON juniorholdturneringen gentog bedriften fra 2012 og vandt igen det Danske Mesterskab for hold. Holdet som består

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Udvalgenes beretning for 2014

Udvalgenes beretning for 2014 Udvalgenes beretning for 2014 Juniorudvalget Igen i år har juniortræningen været delt op på henholdsvis begynder, bredde og talenttræning. Martin er kommet til som ny træner og det virker som om, at juniorerne

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 25. OKTOBER 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 25. OKTOBER 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 25. OKTOBER 2012 Til stede: Aksel Nissen, Niels Yde, Tage Sørensen, Flemming Hvid Hansen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik Hagelund. Afbud: Lars

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Turneringskalender 2015

Turneringskalender 2015 APRIL Tirsdag 7 12.30-19.00 Gunstart 1-12 Herredag Åbningsturnering Herredag max 84 Texas Herredagsudvalg Torsdag 9 10.00-19.00 Gunstart 18 Damedag Åbningsturnering Damedag max 72 Stableford Damedagsudvalg

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Bærebags og vinterregler fra 7. nov.

Bærebags og vinterregler fra 7. nov. Elite Smiley 16/12 2011 Nyheder 2011 Restaurant Albatros har i starten af december haft besøg af levnedsmiddelkontrollen. Besøget resulterede i en Elite Smiley, som er den flotteste bedømmelsen en restaurant

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Medlemsnyt September 2017

Medlemsnyt September 2017 Medlemsnyt September 2017 Åbningstider i sekretariatet: Mandag OBS NY TID kl. 13.00 17.00 Tirsdag til torsdag kl. 8.00 16.00 Fredag kl. 8.00 15.00 Lørdag og søndag kl. 8.00 13.00 Åbningstider i proshoppen:

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen Opstartsmøde 27. januar 2015 Velkommen Praktisk information Trup, Målsætning og værdier Træning og træningskultur Træningsturnering Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sæsonopstart DGU turneringer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12 Junior Afdelingen Juniorene i Aabybro Golfklub har haft en fantastisk sæson. Der har været mange hyggelige trænings samlinger med godt socialt samvær, men også med seriøs træning. Juniorene har ikke kun

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen samt Lasse Frølich under punkt 2 på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 18.30 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard

Læs mere

Velkommen til sæson 2018

Velkommen til sæson 2018 Klub 37 2018 Velkommen til sæson 2018 Klub 37 vil gerne byde alle både gamle Begyndere og ikke mindst nye Klub 37 medlemmer velkommen til en fantastisk og frisk golf sæson. Her får du et hurtigt overblik

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Bestyrelsen Samarbejdsudvalg Udarbejder hvert år en aktivitetsplan for det kommende år. Afviklingen af aktiviteterne lægges i hånden på det udvalg hvor det hører

Læs mere

Så kom Aars Golfklubs første Albatros på et par 4 hul

Så kom Aars Golfklubs første Albatros på et par 4 hul Så kom Aars Golfklubs første Albatros på et par 4 hul Nr. 16 Side 1. Som den første i Aars Golfklub, lavede Karsten Urbrand, en Albatros, på et af klubbens par 4 huller altså et Hole In One. Det var i

Læs mere

Hjarbæk Fjord GolFcenter. Hjarbæk Fjord Golfcenter

Hjarbæk Fjord GolFcenter.  Hjarbæk Fjord Golfcenter Hjarbæk Fjord GolFcenter 1992 25 år 2017 www.hfgc.dk Hjarbæk Fjord Golfcenter +45 8669 6288 info@hfgc.dk Uge 31 Åben Jubilæums golf turnering for ikke-golfspillere Tirsdag 1/8 10.00 16.00 Turneringen spilles

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne)

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Forventninger til spillere og forældre Hjemmeside Mød

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 22. september 2015.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 22. september 2015. Nyhedsbrev fra bestyrelsen 22. september 2015. Hej alle! Så er vi atter på banen med lidt nyt fra bestyrelsen! Der er nyt fra vores seneste bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 17. september. Der er omtale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Parmatchklubben 2015 OBS!!!!!!!!!!!

Parmatchklubben 2015 OBS!!!!!!!!!!! 1. Parmatchklubben 2. Mandagspigerne 3. Juniorafdelingen 4. HCA-G3 5. Indspil fra Jørn Anderson 6. Klubmestre 2015 - slagspil 7. Klubmestre 2015 - hulspil 8. I øvrigt 1. PARMATCHKLUBBEN Parmatchklubben

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere