Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt."

Transkript

1 BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger på vandrørene på keepergården, så vi havde ingen vand i 14 dage. Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. Sommeren var med meget vekslende vejr og gav ret megen regn. Vi måtte helt hen til september, før vi fik topdresset fairways, og der gik nogle uger, før de igen var gode at spille på. Efteråret var hektisk. Et samarbejde med kommunen omkring den store brønd ved åen på hul 3, hvor der var brud på en hovedventil i vandledningen til Roskilde, gjorde at vi samtidig med reparationen kunne få fjernet de store brøndringe og samtidig få renoveret området til jordplan. Det pyntede på området. Endvidere fik vi sammen med kommunen ordnet brønden på hul 17, idet kloakrøret var gennemgnavet af rotter, så vandet fra vandløbet underminerede området. Området vil nu blive ordnet og vi lægger en ny bro over åen i samme stil som de øvrige broer på banen. I samarbejde med Roskilde kommune og Roskilde Lystfiskerklub har vi også fået udvidet vandløbet over hul 10 og 11, så vedligeholdelsen for såvel kommunen som os bliver nemmere, og ikke mindst bliver der bedre gennemløb for vandet og det giver gode forhold for fiskeynglen. En stor oprydning på keepergården gik i gang forud for renoveringen af taget og nedrivning af alle indvendige vægge. Vi har nu fået et godt og tæt arbejds- og maskinhus. Alt i alt et hektisk men godt år med en bane vi hele tiden har prøvet at optimere til det bedste for medlemmer og gæster. BANESERVICE Baneservice har fordelt opgaven med henholdsvis hverdags- og weekendvagter, så en person har vagt en hverdags uge eller en weekend af gangen, hvilket fungerer fint. Der har i 2012 været nogle få situationer, hvor vi har måttet gribe ind overfor spillere på banerne. På par 3 banen hvor nogle greenfeespillere leger mere end de spiller, og hvor flere spillere deles om en bag. Mange spillere har glemt bagmærket, som skal være synligt under en runde, og så må vi bede om at se DGU kortet, hvilket så som regel løser problemet. Det skal derfor endnu engang indskærpes overfor medlemmerne, at bagmærket skal være synligt udenpå baggen, uanset hvem man er. Det er væsentligt nemmere for baneservice, på afstand at se at tingene er i orden, og i sidste ende er det jo i medlemmernes interesse, at vi foretager kontrollen.

2 Vi har igen i år brugt megen tid på at vejlede spillere i golfetik, blandt andet, at man ikke trækker sin golfvogn mellem green og greenbunker. Dette og opretning af nedslagsmærker bruger vi mange ressourcer på at orientere spillere om, men det burde ikke være nødvendigt. Også i år et lille hjertesuk til rygerne, tag jeres skoddede cigaretter med hjem, eller benyt en af de mange skraldespande der findes på banen - brug ikke tee markeringerne, cigaretskod forgår ikke. Og så til det som det hele handler om, hjælp med til at få spillet til at glide, kig bagud og se om der er nogen der venter, og er der plads foran, så slå ud og vink glidende igennem. DAMEDAGEN Damedagen har ca. 100 medlemmer. Desværre er nogle faldet fra, men der er også tilkommet nye, entusiastiske spillere. Vi spiser sammen den sidste tirsdag i måneden og vinderen af dagens match får udleveret en præmie. I maj spillede vi venskabsmatch mod Hedeland, 40 spillere deltog fra Roskilde. Hedeland vandt denne match. I august spillede vi på Ledreborg Palace Golf med afsluttende spisning og præmie til det bedste resultat. Vi arrangerede en tur med overnatning i Virket, vi spillede banen 2 gange i monster-blæst, men turen var en stor succes, og den vil blive gentaget i Vi har udleveret ca. 60 birdie bolde flest i forårssæsonen. I 2013 har Brian Harder lovet at være sponsor til enten forårs- eller efterårsmatchen udover at han sponsorerer dagens vinder i de 3 rækker i form af bolde. En stor tak til Brian! Vi har ikke så mange sponsorer mere, dog yder Dorte Caspar stadig bidrag og vi opfordrer til at støtte op om vores sponsorer. Damedagen har brugt ca. kr til gaver og bolde. M.h.t. vindere i årets løb henvises til løbende opslag på tavlen. En stor tak til de øvrige medlemmer af Damedagens bestyrelse, Andrea Lima, Aase Gunder og Harriet Sørensen. Vi sagde farvel til Aase Gunder, men resten af bestyrelsen fortsætter. Vi glæder os til den kommende sæson selvom den for nogle allerede er begyndt, trods sne, kulde og vinterbane. HANDIGOLFUDVALGET Udvalget består af Hans Bomholt, Svend Erik Skarsholm og Hans Møllegaard. Udvalgets formål er at hjælpe personer med et erhvervet handikap i gang med golfsporten.

3 Udvalget træner en gruppe svært handikappede hver fredag kl Der er i gruppen ca personer heraf flest herrer. Alle som har et handicap kan deltage. Der er i 2012 afholdt tre hvervedage i samarbejde med forskellige handicaporganisationer. Udvalgets succeskriterier er når vores deltagere stopper fordi de mener at de nu kan klare sig selv og derfor bliver ved med golfen. Vi har i 2012 oplevet at tre svært handicappede spillere har meldt sig ind i klubben på normale vilkår. To som par-3 medlemmer og en som semiflex-medlem. Resten forventer vi helt bestemt vil fortsætte, og vi har forhåbning om at få flere medlemmer i gruppen efterhånden som rygtet om vores golfinitiativ når rundt i handicaporganisationerne. HCP UDVALGET: 2012 var året hvor der blev foretaget store ændringer i handicapsystemet. Her tænkes blandt andet på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment) samt at private runder ikke længere er tællende. I forbindelse med årsrevisionen er mange af klubbens medlemmer blevet reguleret op eller ned i handicap, mens nogle medlemmer ikke længere har et EGA handicap, men et klubhandicap. Vi har forsøgt at orientere bedst muligt i Nyhedsbreve og håber, medlemmerne viser forståelse for den nye måde at regulere handicap på, som er besluttet i European Golf Associations. HERREDAGEN Igen i 2012 blev der afviklet 22 matcher samt en forårs- og en efterårsafslutning. I alt deltog 155 herrer i Herredagen, på de enkelte matchdage findes dagens vinder. Mens der er præmier til vinderne af forårs- og efterårsmatcherne i alle 3 rækker. Såfremt spillere på herredagen ikke anvender nummeret scorekort og glemmer at udfylde felterne navn, medlemsnummer eller HCP bliver man diskvalificeret af dagens match. Herredagen takker sin trofaste sponsorer Brian Harder, Roskilde Vinduescenter og Schrøder Metal. INFORMATIONSUDVALGET Informationsudvalgets aktiviteter i 2012 var igen fokuseret på at skabe interesse om Roskilde Golf Klub blandt potentielt nye medlemmer. Udvalget medvirkede i de aktiviteter, som i samarbejde med DGU blev igangsat i foråret, herunder Golfens Dag, ta` med ud og spil, mentorordningen,

4 åbent hus, m.m. Dette arbejde resulterede i at ca. 80 prøvemedlemmer meldte sig til klubbens tilbud om at tage et golfkørekort. I efteråret 2011 blev der indgået en aftale med et softwareudviklingsfirma om udvikling af et nyt hjemmesidedesign. Den nye hjemmeside blev taget i brug i midten af Forhåbentlig har medlemmerne vænnet sig til det nye layout. Nyhedsinformationen på hjemmesiden og det månedlige elektroniske nyhedsbrev er fortsat de primære informationskilder til klubbens medlemmer. Disse aktiviteter kører videre i JUNIORUDVALG Juniortræningen har været fordelt på hhv. begynder, bredde og talenttræning. Stor ros til Lasse Frølich for den store indsats. Endvidere har der været spillet gennemgående turnering hvor torsdag. Der har i gennemsnit været deltagere pr. torsdag. Der har været afholdt generationsmatch med stor tilslutning. Pinkballmatch blev ligeledes afholdt med deltagelse af klubbens elitespillere. Juniorerne deltog også i år som caddies ved afholdelse af Skins Game Matchen. Lasse Frølich arrangerede sommerlejr i Roskilde golfklub den sidste weekend i juni, stor succes med flot deltagelse. Lasse havde bl.a. arrangeret natgolf, det var en stor oplevelse for de 25 deltagere. Roskilde lagde igen bane til Girls Only finalen, hvor der i år var 25 års jubilæum med deltagelse af bl.a. Iben Tinning, som gav sig gode råd var meget social med pigerne, det var en stor oplevelsen for pigerne. Den 1. weekend i oktober var vi 16 juniorer og 4 voksne på den årlige Sveriges tur, i år spillede vi Rönnebäck både lørdag og søndag. Igen en dejlig tur. Årets junior 2012 blev Victor Barsøe. Klubmester juniorer drenge: Andreas H. Sørensen piger: aflyst, pga. manglende tilmelding Klubmesterskaber slagspil for voksne blev vundet af 2 af klubbens dygtige juniorer, hos damerne vandt Celine Donstrup og hos herrerne vandt Andreas H. Sørensen.

5 KANINUDVALGET Endnu en god golfsæson er overstået med stor deltagelse gennemsnitlig ca. 60 pr. mandag. Der var dog en mandag, der kom 124 deltagere, hvilket er meget, når der kun er 18 huller at spille på, men med stor forståelse fra alle deltagere gik det fint. Den årlige venskabsmatch med Hedeland Golfklubs kaniner blev vundet af Roskilde Golfklubs kaniner på egen bane med en score på 312 mod 238. Så pokalen er stadig i klubhuset. Så fra udvalgets side skal lyde en tak til alle, som er med til at gøre mandag aften til en god oplevelse for de nye spillere, som alle deltager med stor entusiasme. Det er en dejlig oplevelse, og vi glæder os til at se endnu flere om mandagen i MATCHUDVALGET Matchudvalget har i 2012 bestået af Preben Andersen, Bo Sponholtz, Lars Søndergaard, Lis Reisby, Michael Wright, Erling Høyer og Niels Yde. I 2012 blev der afviklet 9 medlemsmatcher, hertil kommer de forskellige klubmesterskaber. Udover de normale matcher har klubben ligeledes i det forgangne år været vært for DGU Senior Tour samt Girl Only som sammen med divisionsmatcher og matcher i Regionsgolfens holdturneringer skulle passes ind i det tætte program. Der har som sædvanlig været stor deltagelse i klubmatcherne mellem 80 og 150 deltagere. I Midsommermatchen sponsoreret af Albatros og Roar Advokaterne var der et meget flot antal deltagere i holdmatchen over 2 dage. Klubmesterskaberne blev i 2012 afviklet over 2 weekender, først blev slagspilsmesterskabet afviklet og weekenden efter var der hulspil på programmet. I næste sæson afvikles mesterskabet for seniorer og veteraner i en weekend for sig i juli måned. Vi har igen i 2012 nydt godt af de trofaste matchsponsorer og der skal fra udvalget lyde en stor tak til Danske Bank, F. J. Poulsens Anlægsgartneri, Advokatfirmaet Roar, Restaurant Albatros, 2Tal Roskilde, Ecco Shop Roskilde, Carlsberg, slager Frimann samt alle klubben øvrige sponsorer. Uden den loyale støtte vil det ikke være muligt at gennemfører alle disse matcher. For Preben Andersen, Lis Reisby og Erling Høyer var det sidste sæson i udvalget, der skal lyde en stor tak for indsatsen gennem de mange år i udvalget. Nye medlemmer i match udvalget bliver Kim Christensen, Jan Markussen og René Moen.

6 MILJØUDVALGET Årets primære aktivitet har været udarbejdelse af klubbens grønne miljøregnskaber der kan ses på klubbens hjemmeside. Det er 10. gang miljøudvalget har udarbejdet miljøregnskabet. Alle regnskaber siden 2003 ligger på klubbens hjemmeside under udvalg/miljø. Regnskaberne indeholder et væld af oplysninger om aftaler, aktiviteter, ressourceforbrug og driften generelt i klubben. Regnskabet for 2012 er afleveret til DGU og Roskilde Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening. Klubbens forbrug af gødning og bekæmpelsesmidler ligger også i 2012 på et meget flot niveau i forhold til 1999, hvor registreringen startede. Der har i 2012 vært en stabilisering i klubbens elforbrug, som stadig følges meget nøje. Vi har i samarbejde med kommunen fokus på vandløbene og vandbassinerne omkring vand gennemløb og oprensning. Registreringen af fugle og fauna pågår stadig og vi udskifter løbende fuglekasser på anlægget. Generelt mener vi, at der er godt styr på miljøet i klubben, og vi har ikke identificeret nye miljøudfordringer i MIKROUDVALGET I 2012 har 35 mikroer leget, trænet og spillet golf. Fremmødet til træningen har været % pr. gang. Igen en god sæson både for børnene men også for forældre og bedsteforældre, som alle har gjort flittigt brug af klubbens træningsfaciliteter og fulgt børnenes udvikling. Begyndere har leget og øvet sig med Snag velcroudstyret, og de mere øvede har trænet med almindelige golfbolde. Der er øvet i slagtræning, indspil og putning. Par 3 banen og vor lille 6 hullers bane har været brugt rigtigt meget. 3 mikroer under 9 år er flyttet til træning hos Lasse Frølich i juniorafdelingen. Der er ingen venteliste, hvorfor børn i alderen 5-9 år, der er interesseret i golf, er særdeles velkomne. En dejlig forårsdag, den 26. april, en træningsdag for mikroerne, blev Ildsjælens træ plantet. Bent Østergaard fik med stor hjælp fra mikroerne og greenkeepere plantet et flot bøgetræ i overværelse af en del klubmedlemmer. Træet er plantet bag par 3 banens 1. hul.

7 Sædvanen tro, havde vi igen i år en festlig og velbesøgt afslutningsfest for sæsonen med uddeling af præmier og spisning. Som noget nyt blev afslutningen holdt sammen med juniorerne. Det var en god idé, fordi forældre og bedsteforældre hermed fik et godt indblik i det videre forløb fra mikro til junior. Lasse holdt et godt indlæg om det. Stor tak for de mange flotte præmier til sponsorerne: Proshoppen Mads & Madsen, Café Albatros v/sanne og Niels. Erich Kristoffersen Bissen, Brian Haarder Try Harder og RoGK. For første gang blev Årets mikro valgt - en vandrepræmie skænket af Bent Østergaard. Præmien gives til en mikro, som har været en god kammerat, passet sin træning og i årets løb har udviklet sig særdeles positivt med sit golfspil. Tillykke til Malte Lou, som blev Årets mikro Bent Østergaard takker Arthin Laursen og Poul Erik Edsen Johansen for stor hjælp ved træningen. Der har været fin opbakning fra forældre og bedsteforældre med positive tilkendegivelser for arbejdet med træning, det sociale samvær og venskaber, som skabes. Efter 8 gode år som formand takker Bent Østergaard af som formand. Han og Poul Erik har lovet at fortsætte som medhjælpere, men klubben forsøger at finde en ny formand med ansvar for mikroafdelingen. REGIONSGOLF Roskilde Golfklub deltog i 2012 i Regionsgolf med 9 hold. Regionsgolf er Danmarks største holdturnering for klubgolfere. Tilmeldte hold inddeles i puljer med 4 hold i hver pulje. Der spilles så en ude og en hjemmekamp mod hvert hold. Puljekampene afvikles i maj og juni og efterfølgende spilles der 1/8 1/ 4 semifinale samt et samlet finalestævne for alle de tilbageværende hold et sted i landet. Spilleform er hulspil over 18 huller. Alle hold spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Inddelingen i rækker er: A rækken: damer med laveste hcp 6,0 og herre med laveste hcp 4,5 B rækken: damer med laveste hcp 13,0 og herre med laveste hcp 10,5 C rækken: damer med laveste hcp 20,0 og herre med laveste hcp 16,5 D rækken: damer med laveste hcp 27,0 og herre med laveste hcp 22,5 Senior rækken: A og B inddelt efter alder. Damer skal være fyldt 50 år og herrer skal være fyldt 55 år Veteraner rækken: Elite-A-B og C. Damer være fyldt 60 år og herrer skal være fyldt 65 år.

8 Roskilde Golfklub deltog i følgende rækker med et hold: A-B-C og D rækken. Senior A, veteran elite veteran A veteran B og veteran C. Vores A hold klarede sig rigtigt flot og vandt deres pulje, men tabte desværre 1/8 finalen. Såfremt du har spørgsmål, eller du vil vide noget mere om Regionsgolf er du velkommen til at kontakte undertegnede klub koordinator Erik Christiansen mail: Mobil PAR UDVALGET Par matcher er som i de senere år afviklet over 3 matcher på 3 fastsatte matchdage. Rigtig mange deltagere bliver i klubben på matchdagene og nyder det sociale samvær som ikke mindst Sanne og Niels i Albatros er med til at skabe ved at have en god menu klar, når de sidste spillere er kommet ind. Igen i 2013 har vi fastlagt spilledagene som i de samme weekender som sidste år og udvalget glæder sig til at se gamle som nye deltagere i matcherne. PAR 3 UDVALGET: Referende til det samlende antal par-3 medlemmer, har aktivitetsniveauet været mindre end i de foregående sæsoner. Der har været afholdt tirsdags matcher med vigende deltagerantal. Vi håber, at nye kræfter vil tage en tørn i den kommende sæson. SENIORGOLFERNE Hvert år bliver vi flere, der spiller en ugentlig golfmatch sammen. Det tilstræbes, at vi spiller med forskellige, så vi kommer til at kende hinanden. Der spilles forskellige former for golfspil, så vi får socialt samvær og motion til både hjerne og krop. Hver match slutter med et kort samvær, hvor dagens vinder - en dame eller herre for overrakt præmie. I den løbende turnering, får vi point efter den placering, vi har opnået på dagen. Der er afslutningsmatch hvert kvartal, hvor vi spiller Texas Scramble i hold. Vi spiser sammen og uddeler præmie til dagens vindere og til de 10 spillere, der har opnået flest point i den løbende turnering. Der betales et beskedent kontingent, der bliver brugt til præmier, mærkedage og bidrag til fælles spisninger. Alle kan deltage, når de opfylder Golfunionens alderskrav for seniorer. I 2013 er det årgang 1958 for kvinder og 1953 for mænd. Max. handicap er 36.

9 Hvert år har Værløse og Roskilde to venskabsmatcher med 20 deltagere fra hver. I trekantturneringen spiller vi tre matcher - uden greenfee. Deltagerne er Kalundborg-, Odsherred-, og Roskilde Golf Klub. Vi vandt pokalen i Alle klubbens seniorer kan deltage, der er plads til 32 spillere fra hver klub se opslag i klubhuset. I 2012 arrangerede vi en match, hvor vi samlede ind til Kræftens Bekæmpelse. Tak til Tove Duus og Bent Christensen for deres super medvirken og velkommen til efterfølgerne Ole Strangholt og Poul-Erik Edsen-Johansen, som leder matcherne og Susanne Jensen, som passer på pengene. Ejgil Mikkelsen administrerer turneringerne. Bjarne Hjort og Henning Mikkelsen har stået for Trekant turneringen. SEKRETARIATET Sekretariatet fungerer som serviceenhed for klubbens medlemmer, klubbens mange udvalg og bestyrelse, samt ikke mindst for vore gæster. Det betyder, at der er travlt hele året med forskellige opgaver og mange af disse følger årstiderne. I de første måneder i 2012 var Willy Jørgensen, der på grund af Peters sygdom ansat som vikar. Det var en travl periode for sekretariatet og klubben, med planlægning af aktiviteter for at få nye medlemmer til klubben. Heldigvis har det vist sig at igangsætning af aktiviteterne har båret frugt i form af mange nye medlemmer. Indførelsen af semiflex medlemskategorien har betydet yderligere arbejdsopgaver til sekretariatet, bagmærker, greenfee billetter og meget andet, men med Helles dejlige tilgang til arbejdet er opgaverne i samarbejde med både Willy og Peter blevet løst til alles tilfredshed. Samarbejdet med klubbens øvrige ansatte og samarbejdspartnere har også fungeret på fornemste vis. Og vi glæder os som alle øvrige til at sæsonen kan komme i gang sidst i marts. SPONSORUDVALGET Pr. 31. december 2011 udløb klubbens hovedsponsorat med den tidligere Roskilde Bank. Det har desværre ikke været muligt at finde en ny hovedsponsor til klubben, der har været mange kontakter og møder men desværre uden resultat. Dette afspejler sig selvfølgelig i sponsorindtægterne for 2012, som lige netop manglede de ca. kr som hovedsponsoratet lød på. Sponsorudvalget har i gennemsæsonen afviklet en løbende match for klubbens sponsorer, med vigende tilslutning, så til den kommende sæson forsøger udvalget at afprøve nye og anderledes koncepter for afviklingen af matcherne.

10 I gennem flere år har udvalget bestået af Jesper Sørensen, Kim Madsen og Jørn Kristiansen som alle har ønsket at lade nye kræfter komme til. Torben Madsen fra bestyrelsen har sammensat en ny gruppe bestående af Ole Sonne, Peter Frimann og Brian Harder og denne gruppe barsler løbet af foråret med nye initiativer over for klubbens nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere. SPORTSUDVALGET I 2012 vandt Hans Møllegaard europamesterskabet for handicappede, vort junior U19A hold vandt det danske mesterskab. Jan Birger Nielsen vandt det danske mester for ansatte i politiet. Udover disse flotte resultater har Nicklas Munkebo, Andreas H. Sørensen præsteret flotte resultater der har sat Roskilde Golf Klub på landkortet. Målsætningen for klubbens 2 herrehold i Danmarksturneringen var oprykning og målsætningen blev opfyldt, begge mandskaber vandt deres kampe i oprykningsspillet og spiller i næste sæson henholdsvis i 2..- og 4. division, tillykke til alle spillere, trænere og alle øvrige omkring holdene. Klubbens senior hold i 2.division vandt rækken men skal også i 2013 spille i 2. division. Klubmesterskaberne i august/september blev på dame siden vundet af Celine Donstrup i slagspil og Dorte Pyll Truesen i hulspil. På herresiden blev det Andreas H. Sørensen der blev klubmester i slagspil og Lasse Frølich i hulspil. Hos seniorerne blev Frank Tarp Hansen klubmester i slagspil, mens Lisbeth Jonstrup Jensen og Leo Skive tog sig af mesterskaberne hos veteranerne. ÆLDRESAGEN Vi sluttede sæsonen 2011 med 145 medlemmer og i dag har vi 152 registrerede medlemmer, hvoraf ca. 57 er aktive medlemmer af golfklubben, og 95 er par-3 medlemmer. En del af de passive har det grønne kort fra andre klubber, og et stigende antal er nu også semiflex-medlemmer i klubben. Der også en lille venteliste. Med hensyn til par-3 medlemmer på Par-3 banen, har vi ca. 50 spillere tilmeldt mandage og ca. 50 spillere om tirsdagen. Kun enkelte gange er der mødt mere end de 36 spillere op, som der er plads til på banen. På mandage, hvor vi spiller både på Par-3 banen og på den store bane, har der gennemsnitligt været 57 spillere, og om tirsdagene hvor det kun er på Par-3 banen har der gennemsnitligt været 29 spillere. Vi har ofte tidsmangel på den store bane, da det er svært at få alle ud indenfor de 50 minutter, som vi har fortrins ret til mandag formiddag.

11 I 2012 er der afholdt 4 matcher. 2 eksterne og 2 på hjemmebane. Den11. juni var 62 spillere til match på Trent Jones Jr. Course ved Skjoldnæsholm. Den 13. august var 60 til match på banen i Sorø. Den 2. og 3. juli var 112 spillere med til texas-scramble på begge baner. Den 12. oktober var vi 98 til afslutningsmatch på store bane, hvor damerne spillede for-9 og herrerne bag-9. Matchresultaterne er løbende sat på klubbens hjemmeside. På Par-3 banen har Ole Christoffersen og Erik Nielsen stået for mandagsholdet, Jørgen K. Johansen og Jørgen Oredson for tirsdagsholdet, og Frank Bjørup og Erik Mogensen har stået for spillet på den store bane. Formand for ÆldreSagsGolf har været Jørgen Larsen, men vil fremover varetages af Ole Stampe Rasmussen. Sæsonstart i 2013 bliver mandag den 8. april og tirsdag den 9. april.

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni August 2015

Nyhedsbrev Juni August 2015 Nyhedsbrev Juni August 2015 Syd 9 og Øst 1 den 19. maj 2015!!!! - Hva pokker er der sket med din papegøje, der bandede så vederstyggeligt? - Den døde af et chok. Den slap en dag ud af sit bur og forvildede

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Nr. 4 december 2007 15. årgang

Nr. 4 december 2007 15. årgang Nr. 4 december 2007 15. årgang Formandens hjørne Elitenyt Golfbooks Junior afdelingen Junior Team Danmark Nye Golfregler fra 1. januar 2008 Ulovlige drivere pr. 1. januar 2008 Nye muligheder for handicapregulering

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere