for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan 2012 ( ) 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) 6. Jord under neglene ( ) 7. Opdatering af netværkslister ( ) 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) 12. Byens Puls ( ) 13. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Afbud David Jacobi Ottesen Henning C. Hansen, suppleant indkaldt, men deltager ikke Anja Kolby, suppleanter indkaldt, men kan ikke deltage Mette Jokumsen Annette Bellaoui, suppleant indkaldt, men deltager ikke Ibrahim Masri Sofie Kyllesbech, suppleant Tom Manczak deltager Fraværende uden afbud: Youssef Senounou Benny Hygum Gitte Jørgensen Mogens Petersen gik kl Hans Mejlshede gik kl

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Nyt fra Arbejdsgrupperne Møde med Kultur- og fritidsforvaltning Høringer, breve, invitationer mv. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2012 Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. Vandforsyningsplan Høringssvar vedr. Forhøringer Metro forpladser Høringssvar vedr. Læssezoner i Byens handelsgader Høringssvar vedr. Bedre Bus til Campus Indsigelsesbrev vedr. helhedsplan De Gamles By Erfaringskatalog vedr. Sikker By uge Ønsker til budget 2013 BILAG Erfaringskatalog lokalt sikker by arbejde Forhøring Metroforpladser Høringssvar Bedre Bus Campus Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Læssezoner Høringssvar vedr. kommuneplan Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. vandforsyningsplan 2012.doc Indsigelse mod Helhedsplan for De Gamles By Ønsker til budget

4 3. Bydelsplan 2012 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg er godt i gang med arbejdet med at konkretisere og supplere den foregående Bydelsplan fra På Lokaludvalgsmødet den 26. januar blev der nedsat en styregruppe bestående af formandskabet og tematovholderne fra det foregående bydelsplanarbejde. Styregruppen har afholdt sit første møde og planlægger at mødes en gang hver måned frem til overdragelsen af Bydelsplanen til økonomiforvaltningen 1. september Bydelsplanarbejdet igangsættes offentlig ved et netværksmøde den 29. marts eller 26. april, hvor Nørrebros netværk, Københavns Kommunes politikere og forvaltning indbydes til at kommentere på de foreløbige projekter i Bydelsplanen. Styregruppen er enige om, at der ikke er behov for at afholde et internt opstartsmøde for Bydelsplanarbejdet, men ser Netværksmødet, som en bred indføring i det igangværende arbejde i Lokaludvalget og håber derfor hele Lokaludvalget vil deltage til arrangementet. Den 12. marts er Nørrebro Lokaludvalg inviteret på Rådhuset til et opstartsmøde med kommunens forvaltninger, som introduktion til bydelsplanarbejdet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. ØKONOMI Der blev på Lokaludvalgsmødet den 26. januar 2012 afsat kr. til Netværksmødet. VIDERE PROCES Sekretariatet og styregruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tog bydelsplansorienteringen til efterretning. 3

5 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. PROBLEMSTILLING I løbet af bydelsplanarbejdet i 2011, har Kultur- og Fritidsforvaltningen præsenteret muligheden for at etablere et Kampsportens Hus på Nørrebro. Det er et projekt, som KIBUI gruppen ønsker at gå aktivt ind i. Arbejdsgruppen ønsker derfor at afdække behovet for og ønsker til at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro. Afholdelsen af arrangementet vil ske i samarbejde med Nørrebro Idrætsråd. LØSNING Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. ØKONOMI 6000 annoncering og grafik afholdelse af mødet (forplejning og mødeledelse) kortlægning og undersøgelse af mulighederne for at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro kr. i alt VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget afsatte et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. 4

6 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Mad og Motion. Mad og Motion er et projekt, der retter sig mod familier med børn på 3-10 år i daginstitution. Sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Metropol professionsskole er det ideen, at sundhed sættes på dagsorden. Projektets deltagere er daginstitutionernes bestyrelser, som inviteres til at deltage. Det skal ske i tre tempi: 1) Et inspirationsmøde/workshop, hvor der udvikles ønsker og konkrete projektideer (som kan bruges i bydelsplanen) planlagt til d. 18. april (to borgmestre Ninna Thomsen og Anne Vang er inviteret) 2) 3-7 af projektidéerne udvikles og føres ud i livet (af frivillige med et minimum af sekretariatsbistand) maj-august/september. 3) Afsluttende præsentationsevent - evt. i Nørrebroparken september. ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 1) Inspirationsmøde/workshop kr. 2) 3-7 projekter kr. 3) Afslutning kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 6

8 6. Jord under neglene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Jord under neglene. Jord under neglene er et projekt, der retter sig mod ældre af både dansk og af anden etnisk herkomst. Sammen med Byoasen og deres naturvejledere og Jagtvejsprojektet er det hensigten at etablere en række højbede, som så skal dyrkes og drives af de ældre. Endvidere skal der løbende holdes en række sociale sammenkomster med temaer som dyrkning og fælles madlavning. De ældre rekrutteres fra lokalområdet via ældreklubber, aktivitetscentre og lignende (Guldbergs Have, Jagtvejsprojektet, VerdensKulturcentret og Sct. Josef aktivitetscenter). Projektet afvikles fra april-oktober ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 4) Materialer til højbede kr. 5) Kurser, naturvejledere og hjælp fra Byoasen kr. 6) Møder, forplejning og høstfest kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. 8

10 7. Opdatering af netværkslister ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg gennemførte i et stort kortlægningsarbejde af netværk af foreninger og institutioner på Nørrebro. Disse netværkslister trænger nu til en opdatering, da flere af oplysningerne viser sig at være forældede. Til dette arbejde afsættes kr. af den store pulje til en student, der kan ringe rundt til de cirka 600 foreninger samt til brugerne af Nørrebrobasen. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nørrebro Lokaludvalg afsatte kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. 9

11 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. 2. at udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg blev i efteråret kontaktet af en privat bygherre angående et højhusprojekt ved Vibenhus Runddel. Han ønskede en udtalelse angående projektet fra udvalget. På udvalgsmødet i september blev sagen drøftet og der var delte meninger. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Kim Christensen udarbejdede derefter brevet, der er sendt af sted. På udvalgsmødet i januar bad udvalgsmedlemmer Erik Brandt og Niels Clemmensen om, at brev angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund tages op i udvalget igen. Det er medlemmernes holdning, at der ikke er opbakning til formandens holdninger i det afsendte brev og de indstiller derfor, at der sendes en berigtigelse med dette indhold: Berigtigelse Nørrebro Lokaludvalg skal beklage at brevet d. 13. dec. 2011, udtalelse om byggeprojekt på Egmont kollegiets grund, er afsendt. Brevets indhold har ikke været diskuteret i udvalget og udtrykker ikke udvalgets holdning til projektet. Udvalget skal derfor bede om at enhver anvendelse af udtalelsen af byggeprojektet trækkes. Med venlig hilsen Kim Christensen Formand Nørrebro Lokaludvalg Berigtigelsen sendes til de samme mennesker, som den tidligere udtalelse er sendt til. Endvidere foreslår Erik Brandt, at Nørrebro Lokaludvalgs Bæredygtig byliv arbejdsgruppe pålægges at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i LU. Et politikpapir, som kan danne grundlag for fremtidige udtalelser og høringssvar fra udvalget. 10

12 LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. Udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Højhus brev Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og besluttede, at der sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak Kim Christensen vil gerne have ført til protokols, at han har spurgt til, hvilke afsnit i brevet, der er utilfredshed med og til, hvilke skiftlige indlæg, der er fremsendt jævnfør udvalgets beslutning af 29. september Og desuden, at han læste følgende beslutning fra Lokaludvalgsmødet i september op på dette møde: 1. Lokaludvalget drøftede højhusprojektet ved Vibenhus Runddel. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Formanden meddelte efter afstemning, at han ønskede at benytte standsningsretten. Lokaludvalget tog formandens beslutning til efterretning. Sekretariatet blev pålagt at undersøge, hvordan standsningsretten rent praktisk kunne gennemføres. Efter mødet har det vist sig, at standsningsretten i henhold til regulativet kun kan benyttes ved afgørelse af puljemiddelansøgninger, hvorfor det ikke er relevant i dette tilfælde. Formanden er orienteret om dette og vil på næstkommende møde drøfte berigtigelsen med udvalget. Udvalget pålagde Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. 11

13 For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak, Troels Glismann, Klaus Lorenzen. 12

14 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om trængselsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. PROBLEMSTILLING For en uge siden meddelte regeringen, at den planlagte trængselsringen om København ikke vil blive til noget. Begrundelsen var, at der ikke var nogen, der ønskede ringen. Erik Brandt og Jens Villadsen mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør udtale sig til fordel for trængselsringen. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om betalingsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med afsendelse af pressemeddelelsen. BILAG HVEM VIL FORSVAREVARETAGE KØBENHAVNERNES INTERESSE Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede ikke at gå videre med pressemeddelelsen. Arbejdsgruppen blev bemyndiget til at lave et nyt udkast til en pressemeddelelse om forurening og sundhed. For stemte: Erik Brandt, Jens Villadsen Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen, Tom Manczak 13

15 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalgs store pulje har på nuværende tidspunkt ikke noget officielt navn. Det kan på længere sigt give en række mindre gener i forhold til annoncering og i forhold til den fremtidige elektroniske ansøgningsprocedure. Derfor foreslår sekretariatet, at der findes et navn til puljen. Sekretariatet foreslår Nørrebro Puljen. LØSNING Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at kalde den store pulje, Nørrebro puljen. 14

16 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra arbejdsgruppen om puljestøtte fra Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING 1. Respekt: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro TV på kr. Projektet afvikles fra december 2011 og hele foråret Ansøger søger om støtte til et projekt, hvor børn og unge fra Kvindeindvandrercentret skal lære om film og tv-produktion. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør støtte radio eller tv. 2. Mødrehjælpen på tur - eventgruppen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Mødrehjælpen på Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til ture for de familier på Nørrebro, som er tilknyttet Mødrehjælpen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. 3. Børnekultur med Nørrebro profil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kultur Indre Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række arrangementer, hvor kunstnere og de lokale børn/unge og familier bringes sammen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. Derudover skal ansøger bedes om en mere detaljeret aktivitetsbeskrivelse. 4. Trubadur dialogskabende workshops i København: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra International Families Club på kr. Projektet afvikles i februar-maj Ansøger søger om støtte til en række workshops, der tager udgangspunkt i den danske sanger og poets Per Warmings arbejde. 15

17 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 5. Pigen og øen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teater Bloom på kr. Projektet afvikles i maj Ansøger søger om støtte til en børneforestilling, der skal vises mellem 7-9 gange på Blågårds Bibliotek og Nørrebro-skoler. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Ansøger opfordres til at tage ud på så mange skole på Nørrebro som det er muligt naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Byoasen/MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række aktiviteter for og med børn i og omkring Byoasen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne have en afklaring af forholdet mellem ansøger og den brugergruppe, der er for Byoasen. 7. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, gadeevents, udflugter, udvikling af kampagne samt til udvikling og trykning af materiale på baggrund af de indsamlede erfaringer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til en ladcykel og kampagnen om LAR med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne se en ny ansøgning fra ansøger vedrørende konferencen og studieturen med en tydelig beskrivelse af målgruppen og formålet. 8. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at ansøgningen lever op til det, der er aftalt med Miljøpunkt Nørrebro. Ansøger opfordres til at sende en ny ansøgning efter den er blevet kvalificeret i samarbejde med arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv. 16

18 9. Capoeira for positivt netværk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Giv Din Hånd på kr. Projektet afvikles i februar-april 2012 på Blågårds Skole. Ansøger søger om støtte til at styrke udsatte børn via netværk og capoeira-træning. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 10. Terapihaver: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i marts-juni bl.a. på legepladsen HTØ og Blågård Skole. Ansøger søger om støtte til at udvikle og afprøve konkrete haveterapi-aktiviteter, dannelse og styrkelse af netværk samt udvikling og styrkelse af lokalt grønt partnerskab. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at der er behov for at afprøve konceptet med terapihaver. Derudover så mangler der en sammenhæng med andre terapihaver i området. 11. Thank You For The Music 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Musikforeningen Bazarmusicshop på kr. Projektet afvikles i oktober på Nørrebro og i Indre By. Ansøger søger om støtte til fem festivaler i én over 4 dage: 4 forskellige zoner med hver sin musikstil (Indre By: Jazz, Stengade 30 og Støberiet: Reggae & Hiphop, Pumpehuset (Dupstep & Electro) en International festival plus en speciel zone med musik 24/7. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til kunstnerhonorar til de kunstnere, der optræder på Stengade 30 og i Støberiet. 12. MOVING GARDEN: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CoreAct på kr. Projektet afvikles i juni rundt om i byen herunder Nørrebro. Ansøger søger om penge til materialer og honorarer i forbindelse med fremstillingen af en have, som kan transporters rundt og parkeres i gaden. Herefter befolkes haven med performere. Disse performere går herefter i dialog med folk fra de omkringliggende ejendomme om emner som fx om have og gadens udseende. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man ikke kunne blive enige om en fælles indstilling. Et flertal af arbejdsgruppen ønskede at indstille, at der blev bevilget mellem kr kr. 17

19 TIMER Nørrebro Open 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Kultur, Kultur Indre Nørrebro og VerdensKulturcentret på kr. Projektet afvikles i april. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til materialer, lydudstyr, markedsføring og kunstnerhonorarer til en stor festival med Nørrebroaktører. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til hjemmesidedesign, flyers og plakater, plakatsøjler (tryk A0), programmer, facebook annoncering og facebooklayout og teknik til events. 14. Forenet Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Centro de Cultura Brasil Dinamarca (CCB) på kr. Projektet afvikles 11. marts i Korsgadehallen. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til åben capoeiraundervisning specielt for børn og unge i forbindelse med Capoeira Meets Copenhagen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 15. Jazzfestival på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Cafe Røde Rose på kr. Projektet afvikles 29. juni 8. juli på Balders Plads. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til under Jazzfestivalen at have besøg af en række bands og gæstesolister på Balders Plads. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man er i tvivl om, hvorvidt arrangementet er en del af det officielle Jazzfestival program og så mener arbejdsgruppen, at det er nødvendigt at se en liste over de bands, der skal spille til festivalen. Sekretariatet prøver at indhente de efterspurgte oplysninger. 16. Nørrebro:Litt 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Literaturhaus på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne søger om dækning af udgifter til fremstilling af et månedsprogram vedr. litteraturarrangementer og lignende på og omkring Nørrebro. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 17. Mindfulness i bevægelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Askovhus på kr. Projektet afvikles resten af 2012 og Ansøgerne søger om støtte til et projekt for psykisk sårbare og udsatte unge på Nørrebro, der skal tilbydes Mindfulness i bevægelse (MiB). MiB er bl.a. baseret på yoga og meditation og har vist sig at føre til større selvværd mv. 18

20 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da man ikke mener, at det er Nørrebro Lokaludvalgs opgave at støtte denne slags projekter. Arbejdsgruppen synes dog, at det er godt projekt. 18. GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra GAM3 på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne beder om hjælp til finansiering af Playmaker uddannelsen, Street Fit træning i Haraldsgadekvarteret samt støtte til kommunikation af deres aktiviteter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 19. Feriecamp i Osramhuset: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Feriecamp plus flere lokale aktører i og omkring Osramhuset på kr. Projektet afvikles i fire skoleferier i Ansøgerne vil afvikle en række kultur- og idrætsaktiviteter for 6-16-årige i de fire skoleferier (ej sommerferie). Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til aktiviteterne i vinterferien. Hvis ansøger ønsker at søge støtte til resten af aktiviteterne skal der fremsendes en liste over hvem der laver hvilke aktiviteter og de aktivitetsansvarlige. 20. MuCirkus: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Finkultur.dk på kr. Projektet afvikles i juli el. august Ansøger vil sætte et cirkustelt op på Nørrebro (de foreslår Folkets park el. Blågårds Plads). Og så i 6 dage have forestillinger med cirkus og musik i 3-3,5 timer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at arrangementet flyttes til Ydre Nørrebro f.eks. den Røde Plads på Superkilen. 21. Point and Shoot a social photographic project: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Point and Shoot på kr. Projektet afvikles resten af Ansøger vil integrere en række unge etniske via en fotoworkshop. Slutmålet er i samarbejde med bl.a. Statens Museum for kunst at lave en stor udstilling. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen mener, at Nørrebro Lokaludvalg har støttet nok af denne type projekter. 19

21 22. Verdensbazar 2012 ældre etniske inviterer til Grundlovsdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscentret Sankt Joseph på kr. Projektet afvikles den 5. juni Ansøger vil på Sankt Joseph arrangere en verdensbasar, hvor etniske ældre fra en lang række specifikke lande viser hvad de kan via en række boder med mad. Endvidere vil der være underholdning og boder med frivilligtilbud mv. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at de ikke bruges til administration, møder, projektledelse eller lignende. 23. At forebygge, afhjælpe og undgå etnisk isolation: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke på kr. Projektet afvikles maj-november Ansøger vil tilbyde rådgivning, ledsageordninger, besøgsvennetjenester samt en række kulturelle aktiviteter til nye etniske borgere for at bryde deres isolation. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at der indleveres en mere uddybende evaluering end der ellers kræves. 24. Projekt Værested med Go stil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en række borgere på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne vil oprette, istandsætte og drive et værested i Folkets Hus baseret på frivillige kræfter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at der søges om støtte til anlæg, hvilket Nørrebro Lokaludvalg ikke støtter. 25. Oum: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Moribund/Mayhem på kr. Projektet afvikles april Ansøger vil arrangere 5 koncerter med 12 sangere bygget op omkring en gammel koncertoptagelse af en ægyptisk sangerinde. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke er hverken netværksdannende, dialogskabende eller bydelsrettet. BILAG Ansøgning - Mindfulness i bevægelse Ansøgning - Thank You For The Music 2012 Ansøgning naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen 2012 Ansøgning - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - At forbygge, afhjælpe og sørge for etnisk isolation 20

22 Ansøgning - Byforgrønning LAR 2012 Ansøgning - Børnekultur med Nørrebro profil Ansøgning - Capoeira for positivt netværk Ansøgning - FerieCamp i Osramhuset Ansøgning - Forenet Nørrebro Ansøgning - Jazzfestival på Balders Plads Ansøgning - MOVING GARDEN Ansøgning - MuCirkus Ansøgning - Mødrehjælpen på tur eventgruppen Ansøgning - Nørrebro:Litt 2012 Ansøgning - Oum Ansøgning - Pigen og Øen Ansøgning - Projekt Værested med Go'still Ansøgning - Respekt Ansøgning - Terapihaver Ansøgning - Trubadur dialogskabende workshops i København Ansøgning - Verdensbazar Ældre etniske inviterer til Grundlovsdag Bilag - Thank You For The Music 2012 Bilag - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Bilag - FerieCamp i Osramhuset Bilag - Forenet Nørrebro Bilag - MuCirkus Bilag 1 - Pigen og Øen Bilag 1 - MOVING GARDEN Bilag 2 - Pigen og Øen Bilag 2 - Forenet Nørrebro Bilag 2 - MOVING GARDEN Bilag 3 - Pigen og Øen Budget - Mindfulness i bevægelse Budget - Pigen og Øen Budget - Thank You For The Music 2012 Budget - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Budget - Børnekultur med Nørrebro profil Budget - Capoeira for positivt netværk Budget - Forenet Nørrebro Budget - Jazzfestival på Balders Plads Budget - MOVING GARDEN Budget - MuCirkus Budget - Nørrebro:Litt 2012 Budget - Terapihaver Budget Mødrehjælpen på tur eventgruppen Nørrebro Lokaludvalg - Stor pulje - GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro 21

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere