for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan 2012 ( ) 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) 6. Jord under neglene ( ) 7. Opdatering af netværkslister ( ) 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) 12. Byens Puls ( ) 13. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Afbud David Jacobi Ottesen Henning C. Hansen, suppleant indkaldt, men deltager ikke Anja Kolby, suppleanter indkaldt, men kan ikke deltage Mette Jokumsen Annette Bellaoui, suppleant indkaldt, men deltager ikke Ibrahim Masri Sofie Kyllesbech, suppleant Tom Manczak deltager Fraværende uden afbud: Youssef Senounou Benny Hygum Gitte Jørgensen Mogens Petersen gik kl Hans Mejlshede gik kl

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Nyt fra Arbejdsgrupperne Møde med Kultur- og fritidsforvaltning Høringer, breve, invitationer mv. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2012 Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. Vandforsyningsplan Høringssvar vedr. Forhøringer Metro forpladser Høringssvar vedr. Læssezoner i Byens handelsgader Høringssvar vedr. Bedre Bus til Campus Indsigelsesbrev vedr. helhedsplan De Gamles By Erfaringskatalog vedr. Sikker By uge Ønsker til budget 2013 BILAG Erfaringskatalog lokalt sikker by arbejde Forhøring Metroforpladser Høringssvar Bedre Bus Campus Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Læssezoner Høringssvar vedr. kommuneplan Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. vandforsyningsplan 2012.doc Indsigelse mod Helhedsplan for De Gamles By Ønsker til budget

4 3. Bydelsplan 2012 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg er godt i gang med arbejdet med at konkretisere og supplere den foregående Bydelsplan fra På Lokaludvalgsmødet den 26. januar blev der nedsat en styregruppe bestående af formandskabet og tematovholderne fra det foregående bydelsplanarbejde. Styregruppen har afholdt sit første møde og planlægger at mødes en gang hver måned frem til overdragelsen af Bydelsplanen til økonomiforvaltningen 1. september Bydelsplanarbejdet igangsættes offentlig ved et netværksmøde den 29. marts eller 26. april, hvor Nørrebros netværk, Københavns Kommunes politikere og forvaltning indbydes til at kommentere på de foreløbige projekter i Bydelsplanen. Styregruppen er enige om, at der ikke er behov for at afholde et internt opstartsmøde for Bydelsplanarbejdet, men ser Netværksmødet, som en bred indføring i det igangværende arbejde i Lokaludvalget og håber derfor hele Lokaludvalget vil deltage til arrangementet. Den 12. marts er Nørrebro Lokaludvalg inviteret på Rådhuset til et opstartsmøde med kommunens forvaltninger, som introduktion til bydelsplanarbejdet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. ØKONOMI Der blev på Lokaludvalgsmødet den 26. januar 2012 afsat kr. til Netværksmødet. VIDERE PROCES Sekretariatet og styregruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tog bydelsplansorienteringen til efterretning. 3

5 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. PROBLEMSTILLING I løbet af bydelsplanarbejdet i 2011, har Kultur- og Fritidsforvaltningen præsenteret muligheden for at etablere et Kampsportens Hus på Nørrebro. Det er et projekt, som KIBUI gruppen ønsker at gå aktivt ind i. Arbejdsgruppen ønsker derfor at afdække behovet for og ønsker til at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro. Afholdelsen af arrangementet vil ske i samarbejde med Nørrebro Idrætsråd. LØSNING Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. ØKONOMI 6000 annoncering og grafik afholdelse af mødet (forplejning og mødeledelse) kortlægning og undersøgelse af mulighederne for at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro kr. i alt VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget afsatte et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. 4

6 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Mad og Motion. Mad og Motion er et projekt, der retter sig mod familier med børn på 3-10 år i daginstitution. Sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Metropol professionsskole er det ideen, at sundhed sættes på dagsorden. Projektets deltagere er daginstitutionernes bestyrelser, som inviteres til at deltage. Det skal ske i tre tempi: 1) Et inspirationsmøde/workshop, hvor der udvikles ønsker og konkrete projektideer (som kan bruges i bydelsplanen) planlagt til d. 18. april (to borgmestre Ninna Thomsen og Anne Vang er inviteret) 2) 3-7 af projektidéerne udvikles og føres ud i livet (af frivillige med et minimum af sekretariatsbistand) maj-august/september. 3) Afsluttende præsentationsevent - evt. i Nørrebroparken september. ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 1) Inspirationsmøde/workshop kr. 2) 3-7 projekter kr. 3) Afslutning kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 6

8 6. Jord under neglene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Jord under neglene. Jord under neglene er et projekt, der retter sig mod ældre af både dansk og af anden etnisk herkomst. Sammen med Byoasen og deres naturvejledere og Jagtvejsprojektet er det hensigten at etablere en række højbede, som så skal dyrkes og drives af de ældre. Endvidere skal der løbende holdes en række sociale sammenkomster med temaer som dyrkning og fælles madlavning. De ældre rekrutteres fra lokalområdet via ældreklubber, aktivitetscentre og lignende (Guldbergs Have, Jagtvejsprojektet, VerdensKulturcentret og Sct. Josef aktivitetscenter). Projektet afvikles fra april-oktober ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 4) Materialer til højbede kr. 5) Kurser, naturvejledere og hjælp fra Byoasen kr. 6) Møder, forplejning og høstfest kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. 8

10 7. Opdatering af netværkslister ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg gennemførte i et stort kortlægningsarbejde af netværk af foreninger og institutioner på Nørrebro. Disse netværkslister trænger nu til en opdatering, da flere af oplysningerne viser sig at være forældede. Til dette arbejde afsættes kr. af den store pulje til en student, der kan ringe rundt til de cirka 600 foreninger samt til brugerne af Nørrebrobasen. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nørrebro Lokaludvalg afsatte kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. 9

11 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. 2. at udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg blev i efteråret kontaktet af en privat bygherre angående et højhusprojekt ved Vibenhus Runddel. Han ønskede en udtalelse angående projektet fra udvalget. På udvalgsmødet i september blev sagen drøftet og der var delte meninger. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Kim Christensen udarbejdede derefter brevet, der er sendt af sted. På udvalgsmødet i januar bad udvalgsmedlemmer Erik Brandt og Niels Clemmensen om, at brev angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund tages op i udvalget igen. Det er medlemmernes holdning, at der ikke er opbakning til formandens holdninger i det afsendte brev og de indstiller derfor, at der sendes en berigtigelse med dette indhold: Berigtigelse Nørrebro Lokaludvalg skal beklage at brevet d. 13. dec. 2011, udtalelse om byggeprojekt på Egmont kollegiets grund, er afsendt. Brevets indhold har ikke været diskuteret i udvalget og udtrykker ikke udvalgets holdning til projektet. Udvalget skal derfor bede om at enhver anvendelse af udtalelsen af byggeprojektet trækkes. Med venlig hilsen Kim Christensen Formand Nørrebro Lokaludvalg Berigtigelsen sendes til de samme mennesker, som den tidligere udtalelse er sendt til. Endvidere foreslår Erik Brandt, at Nørrebro Lokaludvalgs Bæredygtig byliv arbejdsgruppe pålægges at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i LU. Et politikpapir, som kan danne grundlag for fremtidige udtalelser og høringssvar fra udvalget. 10

12 LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. Udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Højhus brev Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og besluttede, at der sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak Kim Christensen vil gerne have ført til protokols, at han har spurgt til, hvilke afsnit i brevet, der er utilfredshed med og til, hvilke skiftlige indlæg, der er fremsendt jævnfør udvalgets beslutning af 29. september Og desuden, at han læste følgende beslutning fra Lokaludvalgsmødet i september op på dette møde: 1. Lokaludvalget drøftede højhusprojektet ved Vibenhus Runddel. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Formanden meddelte efter afstemning, at han ønskede at benytte standsningsretten. Lokaludvalget tog formandens beslutning til efterretning. Sekretariatet blev pålagt at undersøge, hvordan standsningsretten rent praktisk kunne gennemføres. Efter mødet har det vist sig, at standsningsretten i henhold til regulativet kun kan benyttes ved afgørelse af puljemiddelansøgninger, hvorfor det ikke er relevant i dette tilfælde. Formanden er orienteret om dette og vil på næstkommende møde drøfte berigtigelsen med udvalget. Udvalget pålagde Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. 11

13 For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak, Troels Glismann, Klaus Lorenzen. 12

14 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om trængselsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. PROBLEMSTILLING For en uge siden meddelte regeringen, at den planlagte trængselsringen om København ikke vil blive til noget. Begrundelsen var, at der ikke var nogen, der ønskede ringen. Erik Brandt og Jens Villadsen mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør udtale sig til fordel for trængselsringen. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om betalingsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med afsendelse af pressemeddelelsen. BILAG HVEM VIL FORSVAREVARETAGE KØBENHAVNERNES INTERESSE Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede ikke at gå videre med pressemeddelelsen. Arbejdsgruppen blev bemyndiget til at lave et nyt udkast til en pressemeddelelse om forurening og sundhed. For stemte: Erik Brandt, Jens Villadsen Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen, Tom Manczak 13

15 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalgs store pulje har på nuværende tidspunkt ikke noget officielt navn. Det kan på længere sigt give en række mindre gener i forhold til annoncering og i forhold til den fremtidige elektroniske ansøgningsprocedure. Derfor foreslår sekretariatet, at der findes et navn til puljen. Sekretariatet foreslår Nørrebro Puljen. LØSNING Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at kalde den store pulje, Nørrebro puljen. 14

16 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra arbejdsgruppen om puljestøtte fra Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING 1. Respekt: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro TV på kr. Projektet afvikles fra december 2011 og hele foråret Ansøger søger om støtte til et projekt, hvor børn og unge fra Kvindeindvandrercentret skal lære om film og tv-produktion. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør støtte radio eller tv. 2. Mødrehjælpen på tur - eventgruppen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Mødrehjælpen på Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til ture for de familier på Nørrebro, som er tilknyttet Mødrehjælpen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. 3. Børnekultur med Nørrebro profil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kultur Indre Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række arrangementer, hvor kunstnere og de lokale børn/unge og familier bringes sammen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. Derudover skal ansøger bedes om en mere detaljeret aktivitetsbeskrivelse. 4. Trubadur dialogskabende workshops i København: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra International Families Club på kr. Projektet afvikles i februar-maj Ansøger søger om støtte til en række workshops, der tager udgangspunkt i den danske sanger og poets Per Warmings arbejde. 15

17 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 5. Pigen og øen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teater Bloom på kr. Projektet afvikles i maj Ansøger søger om støtte til en børneforestilling, der skal vises mellem 7-9 gange på Blågårds Bibliotek og Nørrebro-skoler. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Ansøger opfordres til at tage ud på så mange skole på Nørrebro som det er muligt naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Byoasen/MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række aktiviteter for og med børn i og omkring Byoasen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne have en afklaring af forholdet mellem ansøger og den brugergruppe, der er for Byoasen. 7. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, gadeevents, udflugter, udvikling af kampagne samt til udvikling og trykning af materiale på baggrund af de indsamlede erfaringer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til en ladcykel og kampagnen om LAR med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne se en ny ansøgning fra ansøger vedrørende konferencen og studieturen med en tydelig beskrivelse af målgruppen og formålet. 8. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at ansøgningen lever op til det, der er aftalt med Miljøpunkt Nørrebro. Ansøger opfordres til at sende en ny ansøgning efter den er blevet kvalificeret i samarbejde med arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv. 16

18 9. Capoeira for positivt netværk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Giv Din Hånd på kr. Projektet afvikles i februar-april 2012 på Blågårds Skole. Ansøger søger om støtte til at styrke udsatte børn via netværk og capoeira-træning. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 10. Terapihaver: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i marts-juni bl.a. på legepladsen HTØ og Blågård Skole. Ansøger søger om støtte til at udvikle og afprøve konkrete haveterapi-aktiviteter, dannelse og styrkelse af netværk samt udvikling og styrkelse af lokalt grønt partnerskab. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at der er behov for at afprøve konceptet med terapihaver. Derudover så mangler der en sammenhæng med andre terapihaver i området. 11. Thank You For The Music 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Musikforeningen Bazarmusicshop på kr. Projektet afvikles i oktober på Nørrebro og i Indre By. Ansøger søger om støtte til fem festivaler i én over 4 dage: 4 forskellige zoner med hver sin musikstil (Indre By: Jazz, Stengade 30 og Støberiet: Reggae & Hiphop, Pumpehuset (Dupstep & Electro) en International festival plus en speciel zone med musik 24/7. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til kunstnerhonorar til de kunstnere, der optræder på Stengade 30 og i Støberiet. 12. MOVING GARDEN: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CoreAct på kr. Projektet afvikles i juni rundt om i byen herunder Nørrebro. Ansøger søger om penge til materialer og honorarer i forbindelse med fremstillingen af en have, som kan transporters rundt og parkeres i gaden. Herefter befolkes haven med performere. Disse performere går herefter i dialog med folk fra de omkringliggende ejendomme om emner som fx om have og gadens udseende. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man ikke kunne blive enige om en fælles indstilling. Et flertal af arbejdsgruppen ønskede at indstille, at der blev bevilget mellem kr kr. 17

19 TIMER Nørrebro Open 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Kultur, Kultur Indre Nørrebro og VerdensKulturcentret på kr. Projektet afvikles i april. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til materialer, lydudstyr, markedsføring og kunstnerhonorarer til en stor festival med Nørrebroaktører. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til hjemmesidedesign, flyers og plakater, plakatsøjler (tryk A0), programmer, facebook annoncering og facebooklayout og teknik til events. 14. Forenet Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Centro de Cultura Brasil Dinamarca (CCB) på kr. Projektet afvikles 11. marts i Korsgadehallen. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til åben capoeiraundervisning specielt for børn og unge i forbindelse med Capoeira Meets Copenhagen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 15. Jazzfestival på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Cafe Røde Rose på kr. Projektet afvikles 29. juni 8. juli på Balders Plads. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til under Jazzfestivalen at have besøg af en række bands og gæstesolister på Balders Plads. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man er i tvivl om, hvorvidt arrangementet er en del af det officielle Jazzfestival program og så mener arbejdsgruppen, at det er nødvendigt at se en liste over de bands, der skal spille til festivalen. Sekretariatet prøver at indhente de efterspurgte oplysninger. 16. Nørrebro:Litt 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Literaturhaus på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne søger om dækning af udgifter til fremstilling af et månedsprogram vedr. litteraturarrangementer og lignende på og omkring Nørrebro. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 17. Mindfulness i bevægelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Askovhus på kr. Projektet afvikles resten af 2012 og Ansøgerne søger om støtte til et projekt for psykisk sårbare og udsatte unge på Nørrebro, der skal tilbydes Mindfulness i bevægelse (MiB). MiB er bl.a. baseret på yoga og meditation og har vist sig at føre til større selvværd mv. 18

20 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da man ikke mener, at det er Nørrebro Lokaludvalgs opgave at støtte denne slags projekter. Arbejdsgruppen synes dog, at det er godt projekt. 18. GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra GAM3 på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne beder om hjælp til finansiering af Playmaker uddannelsen, Street Fit træning i Haraldsgadekvarteret samt støtte til kommunikation af deres aktiviteter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 19. Feriecamp i Osramhuset: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Feriecamp plus flere lokale aktører i og omkring Osramhuset på kr. Projektet afvikles i fire skoleferier i Ansøgerne vil afvikle en række kultur- og idrætsaktiviteter for 6-16-årige i de fire skoleferier (ej sommerferie). Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til aktiviteterne i vinterferien. Hvis ansøger ønsker at søge støtte til resten af aktiviteterne skal der fremsendes en liste over hvem der laver hvilke aktiviteter og de aktivitetsansvarlige. 20. MuCirkus: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Finkultur.dk på kr. Projektet afvikles i juli el. august Ansøger vil sætte et cirkustelt op på Nørrebro (de foreslår Folkets park el. Blågårds Plads). Og så i 6 dage have forestillinger med cirkus og musik i 3-3,5 timer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at arrangementet flyttes til Ydre Nørrebro f.eks. den Røde Plads på Superkilen. 21. Point and Shoot a social photographic project: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Point and Shoot på kr. Projektet afvikles resten af Ansøger vil integrere en række unge etniske via en fotoworkshop. Slutmålet er i samarbejde med bl.a. Statens Museum for kunst at lave en stor udstilling. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen mener, at Nørrebro Lokaludvalg har støttet nok af denne type projekter. 19

21 22. Verdensbazar 2012 ældre etniske inviterer til Grundlovsdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscentret Sankt Joseph på kr. Projektet afvikles den 5. juni Ansøger vil på Sankt Joseph arrangere en verdensbasar, hvor etniske ældre fra en lang række specifikke lande viser hvad de kan via en række boder med mad. Endvidere vil der være underholdning og boder med frivilligtilbud mv. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at de ikke bruges til administration, møder, projektledelse eller lignende. 23. At forebygge, afhjælpe og undgå etnisk isolation: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke på kr. Projektet afvikles maj-november Ansøger vil tilbyde rådgivning, ledsageordninger, besøgsvennetjenester samt en række kulturelle aktiviteter til nye etniske borgere for at bryde deres isolation. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at der indleveres en mere uddybende evaluering end der ellers kræves. 24. Projekt Værested med Go stil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en række borgere på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne vil oprette, istandsætte og drive et værested i Folkets Hus baseret på frivillige kræfter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at der søges om støtte til anlæg, hvilket Nørrebro Lokaludvalg ikke støtter. 25. Oum: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Moribund/Mayhem på kr. Projektet afvikles april Ansøger vil arrangere 5 koncerter med 12 sangere bygget op omkring en gammel koncertoptagelse af en ægyptisk sangerinde. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke er hverken netværksdannende, dialogskabende eller bydelsrettet. BILAG Ansøgning - Mindfulness i bevægelse Ansøgning - Thank You For The Music 2012 Ansøgning naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen 2012 Ansøgning - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - At forbygge, afhjælpe og sørge for etnisk isolation 20

22 Ansøgning - Byforgrønning LAR 2012 Ansøgning - Børnekultur med Nørrebro profil Ansøgning - Capoeira for positivt netværk Ansøgning - FerieCamp i Osramhuset Ansøgning - Forenet Nørrebro Ansøgning - Jazzfestival på Balders Plads Ansøgning - MOVING GARDEN Ansøgning - MuCirkus Ansøgning - Mødrehjælpen på tur eventgruppen Ansøgning - Nørrebro:Litt 2012 Ansøgning - Oum Ansøgning - Pigen og Øen Ansøgning - Projekt Værested med Go'still Ansøgning - Respekt Ansøgning - Terapihaver Ansøgning - Trubadur dialogskabende workshops i København Ansøgning - Verdensbazar Ældre etniske inviterer til Grundlovsdag Bilag - Thank You For The Music 2012 Bilag - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Bilag - FerieCamp i Osramhuset Bilag - Forenet Nørrebro Bilag - MuCirkus Bilag 1 - Pigen og Øen Bilag 1 - MOVING GARDEN Bilag 2 - Pigen og Øen Bilag 2 - Forenet Nørrebro Bilag 2 - MOVING GARDEN Bilag 3 - Pigen og Øen Budget - Mindfulness i bevægelse Budget - Pigen og Øen Budget - Thank You For The Music 2012 Budget - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Budget - Børnekultur med Nørrebro profil Budget - Capoeira for positivt netværk Budget - Forenet Nørrebro Budget - Jazzfestival på Balders Plads Budget - MOVING GARDEN Budget - MuCirkus Budget - Nørrebro:Litt 2012 Budget - Terapihaver Budget Mødrehjælpen på tur eventgruppen Nørrebro Lokaludvalg - Stor pulje - GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro 21

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere