for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan 2012 ( ) 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) 6. Jord under neglene ( ) 7. Opdatering af netværkslister ( ) 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) 12. Byens Puls ( ) 13. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Afbud David Jacobi Ottesen Henning C. Hansen, suppleant indkaldt, men deltager ikke Anja Kolby, suppleanter indkaldt, men kan ikke deltage Mette Jokumsen Annette Bellaoui, suppleant indkaldt, men deltager ikke Ibrahim Masri Sofie Kyllesbech, suppleant Tom Manczak deltager Fraværende uden afbud: Youssef Senounou Benny Hygum Gitte Jørgensen Mogens Petersen gik kl Hans Mejlshede gik kl

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Nyt fra Arbejdsgrupperne Møde med Kultur- og fritidsforvaltning Høringer, breve, invitationer mv. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2012 Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. Vandforsyningsplan Høringssvar vedr. Forhøringer Metro forpladser Høringssvar vedr. Læssezoner i Byens handelsgader Høringssvar vedr. Bedre Bus til Campus Indsigelsesbrev vedr. helhedsplan De Gamles By Erfaringskatalog vedr. Sikker By uge Ønsker til budget 2013 BILAG Erfaringskatalog lokalt sikker by arbejde Forhøring Metroforpladser Høringssvar Bedre Bus Campus Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Læssezoner Høringssvar vedr. kommuneplan Supplerende høring om bevaringsværdige bygninger Høringssvar vedr. vandforsyningsplan 2012.doc Indsigelse mod Helhedsplan for De Gamles By Ønsker til budget

4 3. Bydelsplan 2012 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg er godt i gang med arbejdet med at konkretisere og supplere den foregående Bydelsplan fra På Lokaludvalgsmødet den 26. januar blev der nedsat en styregruppe bestående af formandskabet og tematovholderne fra det foregående bydelsplanarbejde. Styregruppen har afholdt sit første møde og planlægger at mødes en gang hver måned frem til overdragelsen af Bydelsplanen til økonomiforvaltningen 1. september Bydelsplanarbejdet igangsættes offentlig ved et netværksmøde den 29. marts eller 26. april, hvor Nørrebros netværk, Københavns Kommunes politikere og forvaltning indbydes til at kommentere på de foreløbige projekter i Bydelsplanen. Styregruppen er enige om, at der ikke er behov for at afholde et internt opstartsmøde for Bydelsplanarbejdet, men ser Netværksmødet, som en bred indføring i det igangværende arbejde i Lokaludvalget og håber derfor hele Lokaludvalget vil deltage til arrangementet. Den 12. marts er Nørrebro Lokaludvalg inviteret på Rådhuset til et opstartsmøde med kommunens forvaltninger, som introduktion til bydelsplanarbejdet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplansorienteringen til efterretning. ØKONOMI Der blev på Lokaludvalgsmødet den 26. januar 2012 afsat kr. til Netværksmødet. VIDERE PROCES Sekretariatet og styregruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tog bydelsplansorienteringen til efterretning. 3

5 4. Kampsportenshus på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. PROBLEMSTILLING I løbet af bydelsplanarbejdet i 2011, har Kultur- og Fritidsforvaltningen præsenteret muligheden for at etablere et Kampsportens Hus på Nørrebro. Det er et projekt, som KIBUI gruppen ønsker at gå aktivt ind i. Arbejdsgruppen ønsker derfor at afdække behovet for og ønsker til at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro. Afholdelsen af arrangementet vil ske i samarbejde med Nørrebro Idrætsråd. LØSNING Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. ØKONOMI 6000 annoncering og grafik afholdelse af mødet (forplejning og mødeledelse) kortlægning og undersøgelse af mulighederne for at etablere et Kampsportens hus på Nørrebro kr. i alt VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget afsatte et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte idrætsmidler til afholdelse af borgerinddragelse vedrørende et Kampsportens hus på Nørrebro i forbindelse med bydelsplanarbejdet. 4

6 5. Mad og Motion - Social ansvarlighed ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Mad og Motion. Mad og Motion er et projekt, der retter sig mod familier med børn på 3-10 år i daginstitution. Sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Metropol professionsskole er det ideen, at sundhed sættes på dagsorden. Projektets deltagere er daginstitutionernes bestyrelser, som inviteres til at deltage. Det skal ske i tre tempi: 1) Et inspirationsmøde/workshop, hvor der udvikles ønsker og konkrete projektideer (som kan bruges i bydelsplanen) planlagt til d. 18. april (to borgmestre Ninna Thomsen og Anne Vang er inviteret) 2) 3-7 af projektidéerne udvikles og føres ud i livet (af frivillige med et minimum af sekretariatsbistand) maj-august/september. 3) Afsluttende præsentationsevent - evt. i Nørrebroparken september. ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 1) Inspirationsmøde/workshop kr. 2) 3-7 projekter kr. 3) Afslutning kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Mad og Motion. 6

8 6. Jord under neglene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. PROBLEMSTILLING Temaet Social Ansvarlighed fik, som de resterende temaer, i november 2011 bevilliget kr. Heraf ønsker Socialt ansvarlighed-arbejdsgruppen, at der afsættes kr. til projekt Jord under neglene. Jord under neglene er et projekt, der retter sig mod ældre af både dansk og af anden etnisk herkomst. Sammen med Byoasen og deres naturvejledere og Jagtvejsprojektet er det hensigten at etablere en række højbede, som så skal dyrkes og drives af de ældre. Endvidere skal der løbende holdes en række sociale sammenkomster med temaer som dyrkning og fælles madlavning. De ældre rekrutteres fra lokalområdet via ældreklubber, aktivitetscentre og lignende (Guldbergs Have, Jagtvejsprojektet, VerdensKulturcentret og Sct. Josef aktivitetscenter). Projektet afvikles fra april-oktober ØKONOMI De kr. fordeles på følgende måde: 4) Materialer til højbede kr. 5) Kurser, naturvejledere og hjælp fra Byoasen kr. 6) Møder, forplejning og høstfest kr. LØSNING Lokaludvalget bevilliger kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget bevilligede kr. af de allerede afsatte midler på kr. til temaet Social ansvarlighed til projektet Jord under neglene. 8

10 7. Opdatering af netværkslister ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg gennemførte i et stort kortlægningsarbejde af netværk af foreninger og institutioner på Nørrebro. Disse netværkslister trænger nu til en opdatering, da flere af oplysningerne viser sig at være forældede. Til dette arbejde afsættes kr. af den store pulje til en student, der kan ringe rundt til de cirka 600 foreninger samt til brugerne af Nørrebrobasen. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nørrebro Lokaludvalg afsatte kr. af den store pulje til en student, der kan opdatere udvalgets netværkslister. 9

11 8. Brev om højhus ved Egmont kollegiet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. 2. at udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg blev i efteråret kontaktet af en privat bygherre angående et højhusprojekt ved Vibenhus Runddel. Han ønskede en udtalelse angående projektet fra udvalget. På udvalgsmødet i september blev sagen drøftet og der var delte meninger. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Kim Christensen udarbejdede derefter brevet, der er sendt af sted. På udvalgsmødet i januar bad udvalgsmedlemmer Erik Brandt og Niels Clemmensen om, at brev angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund tages op i udvalget igen. Det er medlemmernes holdning, at der ikke er opbakning til formandens holdninger i det afsendte brev og de indstiller derfor, at der sendes en berigtigelse med dette indhold: Berigtigelse Nørrebro Lokaludvalg skal beklage at brevet d. 13. dec. 2011, udtalelse om byggeprojekt på Egmont kollegiets grund, er afsendt. Brevets indhold har ikke været diskuteret i udvalget og udtrykker ikke udvalgets holdning til projektet. Udvalget skal derfor bede om at enhver anvendelse af udtalelsen af byggeprojektet trækkes. Med venlig hilsen Kim Christensen Formand Nørrebro Lokaludvalg Berigtigelsen sendes til de samme mennesker, som den tidligere udtalelse er sendt til. Endvidere foreslår Erik Brandt, at Nørrebro Lokaludvalgs Bæredygtig byliv arbejdsgruppe pålægges at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i LU. Et politikpapir, som kan danne grundlag for fremtidige udtalelser og høringssvar fra udvalget. 10

12 LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om der skal sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. Udvalget pålægger Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Højhus brev Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og besluttede, at der sendes en berigtigelse angående byggeprojekt på Egmont Kollegiets grund. For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak Kim Christensen vil gerne have ført til protokols, at han har spurgt til, hvilke afsnit i brevet, der er utilfredshed med og til, hvilke skiftlige indlæg, der er fremsendt jævnfør udvalgets beslutning af 29. september Og desuden, at han læste følgende beslutning fra Lokaludvalgsmødet i september op på dette møde: 1. Lokaludvalget drøftede højhusprojektet ved Vibenhus Runddel. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at udarbejde en udtalelse på baggrund af udvalgets diskussion og skriftlige input fra medlemmer. Formanden meddelte efter afstemning, at han ønskede at benytte standsningsretten. Lokaludvalget tog formandens beslutning til efterretning. Sekretariatet blev pålagt at undersøge, hvordan standsningsretten rent praktisk kunne gennemføres. Efter mødet har det vist sig, at standsningsretten i henhold til regulativet kun kan benyttes ved afgørelse af puljemiddelansøgninger, hvorfor det ikke er relevant i dette tilfælde. Formanden er orienteret om dette og vil på næstkommende møde drøfte berigtigelsen med udvalget. Udvalget pålagde Bæredygtigt byliv arbejdsgruppen at udarbejde et forslag til politikpapir om højhusbyggeri på Nørrebro til vedtagelse i udvalget. 11

13 For stemte: Erik Brandt, Niels Clemmensen, Jens Villadsen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen. Imod stemte: Kim Christensen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen Undlod: Tom Manczak, Troels Glismann, Klaus Lorenzen. 12

14 9. Pressemeddelelse om trængselsringen ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om trængselsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. PROBLEMSTILLING For en uge siden meddelte regeringen, at den planlagte trængselsringen om København ikke vil blive til noget. Begrundelsen var, at der ikke var nogen, der ønskede ringen. Erik Brandt og Jens Villadsen mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør udtale sig til fordel for trængselsringen. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til pressemeddelelse om betalingsringen rundt om København udarbejdet af Erik Brandt og Jens Villadsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med afsendelse af pressemeddelelsen. BILAG HVEM VIL FORSVAREVARETAGE KØBENHAVNERNES INTERESSE Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede ikke at gå videre med pressemeddelelsen. Arbejdsgruppen blev bemyndiget til at lave et nyt udkast til en pressemeddelelse om forurening og sundhed. For stemte: Erik Brandt, Jens Villadsen Imod stemte: Kim Christensen, Troels Glismann, Klaus Lorenzen, Hans Mejlshede, Heidi Winther, Svend Knudsen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Mogens Petersen, Per Hensen, Vagn Bent Lauridsen, Tom Manczak 13

15 10. Navn til Nørrebro Lokaludvalgs stor pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalgs store pulje har på nuværende tidspunkt ikke noget officielt navn. Det kan på længere sigt give en række mindre gener i forhold til annoncering og i forhold til den fremtidige elektroniske ansøgningsprocedure. Derfor foreslår sekretariatet, at der findes et navn til puljen. Sekretariatet foreslår Nørrebro Puljen. LØSNING Lokaludvalget træffer beslutning om et navn til Nørrebro Lokaludvalgs store pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at kalde den store pulje, Nørrebro puljen. 14

16 11. Ansøgninger: Store pulje ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra arbejdsgruppen om puljestøtte fra Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING 1. Respekt: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro TV på kr. Projektet afvikles fra december 2011 og hele foråret Ansøger søger om støtte til et projekt, hvor børn og unge fra Kvindeindvandrercentret skal lære om film og tv-produktion. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at Nørrebro Lokaludvalg bør støtte radio eller tv. 2. Mødrehjælpen på tur - eventgruppen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Mødrehjælpen på Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til ture for de familier på Nørrebro, som er tilknyttet Mødrehjælpen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. 3. Børnekultur med Nørrebro profil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kultur Indre Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række arrangementer, hvor kunstnere og de lokale børn/unge og familier bringes sammen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet og at ansøger opfordres til at søge andre steder. Derudover skal ansøger bedes om en mere detaljeret aktivitetsbeskrivelse. 4. Trubadur dialogskabende workshops i København: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra International Families Club på kr. Projektet afvikles i februar-maj Ansøger søger om støtte til en række workshops, der tager udgangspunkt i den danske sanger og poets Per Warmings arbejde. 15

17 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 5. Pigen og øen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teater Bloom på kr. Projektet afvikles i maj Ansøger søger om støtte til en børneforestilling, der skal vises mellem 7-9 gange på Blågårds Bibliotek og Nørrebro-skoler. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Ansøger opfordres til at tage ud på så mange skole på Nørrebro som det er muligt naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Byoasen/MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en række aktiviteter for og med børn i og omkring Byoasen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne have en afklaring af forholdet mellem ansøger og den brugergruppe, der er for Byoasen. 7. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, gadeevents, udflugter, udvikling af kampagne samt til udvikling og trykning af materiale på baggrund af de indsamlede erfaringer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til en ladcykel og kampagnen om LAR med følgende kommentar: Nørrebro Lokaludvalg lægger vægt på, at der er et rimelig forhold mellem udgifter til løn og aktiviteter i de projekter man støtter. Derudover vil arbejdsgruppen gerne se en ny ansøgning fra ansøger vedrørende konferencen og studieturen med en tydelig beskrivelse af målgruppen og formålet. 8. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at ansøgningen lever op til det, der er aftalt med Miljøpunkt Nørrebro. Ansøger opfordres til at sende en ny ansøgning efter den er blevet kvalificeret i samarbejde med arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv. 16

18 9. Capoeira for positivt netværk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Giv Din Hånd på kr. Projektet afvikles i februar-april 2012 på Blågårds Skole. Ansøger søger om støtte til at styrke udsatte børn via netværk og capoeira-træning. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 10. Terapihaver: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i marts-juni bl.a. på legepladsen HTØ og Blågård Skole. Ansøger søger om støtte til at udvikle og afprøve konkrete haveterapi-aktiviteter, dannelse og styrkelse af netværk samt udvikling og styrkelse af lokalt grønt partnerskab. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen ikke mener, at der er behov for at afprøve konceptet med terapihaver. Derudover så mangler der en sammenhæng med andre terapihaver i området. 11. Thank You For The Music 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Musikforeningen Bazarmusicshop på kr. Projektet afvikles i oktober på Nørrebro og i Indre By. Ansøger søger om støtte til fem festivaler i én over 4 dage: 4 forskellige zoner med hver sin musikstil (Indre By: Jazz, Stengade 30 og Støberiet: Reggae & Hiphop, Pumpehuset (Dupstep & Electro) en International festival plus en speciel zone med musik 24/7. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til kunstnerhonorar til de kunstnere, der optræder på Stengade 30 og i Støberiet. 12. MOVING GARDEN: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CoreAct på kr. Projektet afvikles i juni rundt om i byen herunder Nørrebro. Ansøger søger om penge til materialer og honorarer i forbindelse med fremstillingen af en have, som kan transporters rundt og parkeres i gaden. Herefter befolkes haven med performere. Disse performere går herefter i dialog med folk fra de omkringliggende ejendomme om emner som fx om have og gadens udseende. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man ikke kunne blive enige om en fælles indstilling. Et flertal af arbejdsgruppen ønskede at indstille, at der blev bevilget mellem kr kr. 17

19 TIMER Nørrebro Open 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Kultur, Kultur Indre Nørrebro og VerdensKulturcentret på kr. Projektet afvikles i april. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til materialer, lydudstyr, markedsføring og kunstnerhonorarer til en stor festival med Nørrebroaktører. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til hjemmesidedesign, flyers og plakater, plakatsøjler (tryk A0), programmer, facebook annoncering og facebooklayout og teknik til events. 14. Forenet Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Centro de Cultura Brasil Dinamarca (CCB) på kr. Projektet afvikles 11. marts i Korsgadehallen. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til åben capoeiraundervisning specielt for børn og unge i forbindelse med Capoeira Meets Copenhagen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er bydelsrettet nok. 15. Jazzfestival på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Cafe Røde Rose på kr. Projektet afvikles 29. juni 8. juli på Balders Plads. Ansøgerne søger om dækning af udgifter til under Jazzfestivalen at have besøg af en række bands og gæstesolister på Balders Plads. Indstilling: Arbejdsgruppen har ingen indstilling, da man er i tvivl om, hvorvidt arrangementet er en del af det officielle Jazzfestival program og så mener arbejdsgruppen, at det er nødvendigt at se en liste over de bands, der skal spille til festivalen. Sekretariatet prøver at indhente de efterspurgte oplysninger. 16. Nørrebro:Litt 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Literaturhaus på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne søger om dækning af udgifter til fremstilling af et månedsprogram vedr. litteraturarrangementer og lignende på og omkring Nørrebro. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 17. Mindfulness i bevægelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Askovhus på kr. Projektet afvikles resten af 2012 og Ansøgerne søger om støtte til et projekt for psykisk sårbare og udsatte unge på Nørrebro, der skal tilbydes Mindfulness i bevægelse (MiB). MiB er bl.a. baseret på yoga og meditation og har vist sig at føre til større selvværd mv. 18

20 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da man ikke mener, at det er Nørrebro Lokaludvalgs opgave at støtte denne slags projekter. Arbejdsgruppen synes dog, at det er godt projekt. 18. GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra GAM3 på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne beder om hjælp til finansiering af Playmaker uddannelsen, Street Fit træning i Haraldsgadekvarteret samt støtte til kommunikation af deres aktiviteter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanen har lavet en strategi om, at man vil støtte op om foreningsidrætten på Nørrebro særligt der, hvor der er et samarbejde med de lokale folkeskoler. 19. Feriecamp i Osramhuset: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Feriecamp plus flere lokale aktører i og omkring Osramhuset på kr. Projektet afvikles i fire skoleferier i Ansøgerne vil afvikle en række kultur- og idrætsaktiviteter for 6-16-årige i de fire skoleferier (ej sommerferie). Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til aktiviteterne i vinterferien. Hvis ansøger ønsker at søge støtte til resten af aktiviteterne skal der fremsendes en liste over hvem der laver hvilke aktiviteter og de aktivitetsansvarlige. 20. MuCirkus: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Finkultur.dk på kr. Projektet afvikles i juli el. august Ansøger vil sætte et cirkustelt op på Nørrebro (de foreslår Folkets park el. Blågårds Plads). Og så i 6 dage have forestillinger med cirkus og musik i 3-3,5 timer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at arrangementet flyttes til Ydre Nørrebro f.eks. den Røde Plads på Superkilen. 21. Point and Shoot a social photographic project: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Point and Shoot på kr. Projektet afvikles resten af Ansøger vil integrere en række unge etniske via en fotoworkshop. Slutmålet er i samarbejde med bl.a. Statens Museum for kunst at lave en stor udstilling. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen mener, at Nørrebro Lokaludvalg har støttet nok af denne type projekter. 19

21 22. Verdensbazar 2012 ældre etniske inviterer til Grundlovsdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscentret Sankt Joseph på kr. Projektet afvikles den 5. juni Ansøger vil på Sankt Joseph arrangere en verdensbasar, hvor etniske ældre fra en lang række specifikke lande viser hvad de kan via en række boder med mad. Endvidere vil der være underholdning og boder med frivilligtilbud mv. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at de ikke bruges til administration, møder, projektledelse eller lignende. 23. At forebygge, afhjælpe og undgå etnisk isolation: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke på kr. Projektet afvikles maj-november Ansøger vil tilbyde rådgivning, ledsageordninger, besøgsvennetjenester samt en række kulturelle aktiviteter til nye etniske borgere for at bryde deres isolation. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af, at der indleveres en mere uddybende evaluering end der ellers kræves. 24. Projekt Værested med Go stil: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en række borgere på kr. Projektet afvikles resten af Ansøgerne vil oprette, istandsætte og drive et værested i Folkets Hus baseret på frivillige kræfter. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at der søges om støtte til anlæg, hvilket Nørrebro Lokaludvalg ikke støtter. 25. Oum: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Moribund/Mayhem på kr. Projektet afvikles april Ansøger vil arrangere 5 koncerter med 12 sangere bygget op omkring en gammel koncertoptagelse af en ægyptisk sangerinde. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke er hverken netværksdannende, dialogskabende eller bydelsrettet. BILAG Ansøgning - Mindfulness i bevægelse Ansøgning - Thank You For The Music 2012 Ansøgning naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen 2012 Ansøgning - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - At forbygge, afhjælpe og sørge for etnisk isolation 20

22 Ansøgning - Byforgrønning LAR 2012 Ansøgning - Børnekultur med Nørrebro profil Ansøgning - Capoeira for positivt netværk Ansøgning - FerieCamp i Osramhuset Ansøgning - Forenet Nørrebro Ansøgning - Jazzfestival på Balders Plads Ansøgning - MOVING GARDEN Ansøgning - MuCirkus Ansøgning - Mødrehjælpen på tur eventgruppen Ansøgning - Nørrebro:Litt 2012 Ansøgning - Oum Ansøgning - Pigen og Øen Ansøgning - Projekt Værested med Go'still Ansøgning - Respekt Ansøgning - Terapihaver Ansøgning - Trubadur dialogskabende workshops i København Ansøgning - Verdensbazar Ældre etniske inviterer til Grundlovsdag Bilag - Thank You For The Music 2012 Bilag - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Bilag - FerieCamp i Osramhuset Bilag - Forenet Nørrebro Bilag - MuCirkus Bilag 1 - Pigen og Øen Bilag 1 - MOVING GARDEN Bilag 2 - Pigen og Øen Bilag 2 - Forenet Nørrebro Bilag 2 - MOVING GARDEN Bilag 3 - Pigen og Øen Budget - Mindfulness i bevægelse Budget - Pigen og Øen Budget - Thank You For The Music 2012 Budget - 48 TIMER Nørrebro Open 2012 Budget - Børnekultur med Nørrebro profil Budget - Capoeira for positivt netværk Budget - Forenet Nørrebro Budget - Jazzfestival på Balders Plads Budget - MOVING GARDEN Budget - MuCirkus Budget - Nørrebro:Litt 2012 Budget - Terapihaver Budget Mødrehjælpen på tur eventgruppen Nørrebro Lokaludvalg - Stor pulje - GAM3 Street Fit og PlayMakers på Nørrebro 21

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387)

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-130387) 2. Meddelelser (2011-130387) 3. Bydelsplan (2011-130387) 4. Høring: Bydelsplan (2011-130387) 5. Konvertering af puljemidler til

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i ---

REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i --- NØRREBRO LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 13.02.2014, kl. 17:30 i --- 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2014-0028774) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2014-0028774) 2 3. Meddelser (2014-0028499) 3 4. Egne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

19. Status på puljemidler og genåbning af ansøgninger til NLUs puljer (2011-113634)

19. Status på puljemidler og genåbning af ansøgninger til NLUs puljer (2011-113634) , kl. 16:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-113634) 2. Meddelelser (2011-113634) 3. Bydelsplan (2011-113634) 4. Fejring af Frivillighedsåret 2011 (2011-113634) 5. Ansættelser i sekretariatet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689)

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) 3. Metro: Orientering om metroforpladser (2011-19689) 4. Bydelsplan (2011-19689) 5. Nørre Campus vidensbydel

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Nørrebro Lokaludvalg har følgende kommentarer, som vi ønsker at Kultur- og Fritidsudvalget tager med, når sagen skal 2. behandles den 28.

Nørrebro Lokaludvalg har følgende kommentarer, som vi ønsker at Kultur- og Fritidsudvalget tager med, når sagen skal 2. behandles den 28. Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. plan for budgetbidrag på kultur- og fritidsområdet på Nørrebro E-mail Nørrebro BM0X@okf.kk.dk Lokaludvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Isabella Mørch (formand)

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro

Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro Aktiviteter i oktober, november, december 2016 Planlagte møder: 5. oktober 2016 kl. 17-19 3. november 2016 kl. 16.30-18.30 Vision og målsætninger I

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Bydelsplan (2010-150958) 5. Elmegade (2010-150958)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 19:00 Mødested: Mødelokale 049,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr.

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. Referat Integrationsrådet 2012 Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning...

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 3. december 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Jan Nielsen, Thyge Pind, Klaus

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere