Hvor lang tid varer et stjerneskud?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor lang tid varer et stjerneskud?"

Transkript

1 Hvor lang id varer e jernekud? Ole Wi-Hanen, Køge Gymnaium Hvordan kan man ud fra en meeor mae og haighed bekrive den vej ned gennem amofæren? Her giver forfaeren en fremilling af fyikken bag. Søndag den 18. januar kunne man obervere en meeor over ore dele af de ølige Danmark. Alle ved, a meeorer opnår å høje emperaurer, a de flee brænder op og fordamper på dere vej ned gennem Jorden amofære. Ikke ualmindelig bliver man om fyiklærer purg, om man kan forklare dee. De kan man måke god, men hvi de er en forklaring, der involverer al, å kal man nok ikke ilføje, a pørgeren andynligvi ikke har nogen mulighed for a forå forklaringen. Umiddelbar kender jeg ikke il beregninger, der omrenlig ud fra meeoren mae og haighed kan bekrive, hvad der ker med meeoren på den vej ned gennem amofæren. De om populær kalde e jernekud. Jeg vil forøge a bevare nogle af die pørgmål nedenfor. Vi anager, a en meeor er e klippeykke. Hvorfor nedbreme en meeor For kvaliaiv a forå nedbremningen af en meeor berager vi lufmodanden om e fuldændig uelaik ød mod lufen molekyler. A meeoren og lufen ikke foræer om é legeme er af mindre beydning for beregningerne nedenfor. Meeoren mae beegne. I idrumme d øder den ind i en maen dm af lufmolekyler og får derved en haighedilvæk dv. Der gælder ifølge impulbevarele. ( + dm (v + dv = v v+dv = + dm v _ _ dm v Ide _ dm _ 1 << 1, anvender vi ilnærmelen 1+h 1 h på nævneren. Vi får da _ 1 v+dv = 1 + _ dm v = (1 _ dm v dv = _ dm v. Den ide ligning kan omkrive il dv + dm v =, om udrykker en differeniel impulbevarele, og dee kunne vi elvfølgelig ogå have opille direke. Vi anager, a amofæren maefylde ρ er konan og ikke om de er ilfælde ekponeniel afagende efer formlen ρ(h = M RT p _ Mg exp ( RT h. Dee er ikke nogen egenlig indkrænkning, ide vi kan erae den virkelige amofære med en amofære med konan maefylde og mindre ykkele. De følger af ligningen: ρ luf g h = p, hvor ρ luf =1,29 kg, og p m 3 h = 1, Pa, om giver h = 8, km. Dee får kun beydning for de beregnede afande i de følgende. For a finde e udryk for dm berager vi de rør, om e værni af meeoren pløjer igennem i idrumme d. Røre længde er d = v d, og værnie af røre, om er meeoren værni, kalder vi A. Rumfange er derfor dv = A v d. Vi kan da opille e udryk for maen dm = ρ A v d og dermed _ dm d = ρ A v, e almindelig kend udryk for vækerømning, mv. Dividere ligningen dv = _ dm v med d, får man en ligning, der kan inegrere. _ dm d = d _ m v = ρav _ v = ρav v 2, en ligning, der er kend fra urbulen lufmodand. I denne ligning er der ikke age henyn il den haighedforøgele, der ker på grund af yngdeacceleraionen. I ligningen ovenfor er de nu mege le a ilføje e led g il højre ide, hvorefer ligningen bliver: d = _ ρav v 2 + g Denne ligning kan kun vankelig inegrere, men man kan løe uligheden: < 1 1 a g < 1 ρa luf 1 m v 2, om giver v > _ 1 g m ρa v >241, hvoraf vi konaerer, a yngdeacceleraionen er hel uden beydning, hvilke ogå fremgår ved en numerik løning. LMFK-blade, nr. 2, mar 2941 Fyik Maemaik

2 Uden g kan ligningen eparere og inegrere. v 1 _ ρa vo 2 dv = v d 1_ v + v 1 = ρa v v = 1 + ρav Bemærk a afande kal æe i relaion il amofæren ykkele, om er a il 8, km. Vi udregner dernæ ilvæken på den kineike energi: ΔE = 1_ 2 m (v v = 1_ 2 m ((,1v v =,99 1_ 2 m v 2 =,99 5, 1 9 J Maemaik Fyik Vi kan ogå finde e udryk for den ilbagelage rækning. v d = v d = 1 + ρav d v d = 1 + ρav d _ = ρ A ln(1 + ρav Er rækningen give, kan man beemme faldiden af den ide ligning, om å kan indæe i udrykke for haigheden, il a beemme v. Udledningerne ovenfor kan ikke opreholde af flere grunde, men vi vil udregne abe i kineik energi for a få en fornemmele af emperaurigningen. Vi kal da bruge nogle daa. ρ = ρ luf = 1,29 kg, v m 3 = 1 _ km, = 1 kg, _ ρ meeor = 2,8 g, 4_ cm 3 3 π r 3 ρ meeor meeor = 1 kg, giver r meeor =,24 m og A =,131 m 2. _ Heraf følger: ρ A = 1, m -1. Vi kan for ekempel underøge, hvor lang id der går, før meeoren har reducere in haighed il 1 1 v. Da vi ikke ved, hvor lang en rækning, der kal anvende il dee, beregner vi før iden. Vi løer derfor ligningen: v v = 1 + ρav d = 1 1 v, om giver m = ρ Av (1 1 =,533. Selv om denne id er ammenlignelig med e jernekud, kan man ikke lægge å mege i dee reula. Tilføjer man nemlig en formfakor α < 1 il værniareale A, vil iderne blive forlænge med reciprokværdien il denne formfakor. Srækningen, den har bevæge ig, få af = _ m ρ A ln (1 + ρ Av = 1,36 km Ud fra denne beregning mier meeoren 99% af in energi på en rækning på 1,36 km. Hvor mege af den miede energi, der går il opvarmning af enen, kan vi kun gine om. _ J Sæer vi enen varmefylde il c en = 8 kgk og anager vi, a brøkdelen η = 1 1 går il opvarmning af enen, kan vi beregne emperaurigningen: ΔE = mcδt = 1 1,99 5, 19 J = 4, J, om giver T = 6,2 1 3 K. Alå omkring 6. K. Ud fra denne beregning er de alå lang fra overrakende, a en meeor er ærk lyende og fordamper på in vej ned gennem amofæren. Vi har ikke nogen rigig mulighed for a beemme, hvilken brøkdel, der går il opvarmning af enen. Anager vi, a η = _ 1 1 finder man (naurligvi, a T = 6,2 1 2 K. Da meeoren fakik fordamper, er den føre anagele nok den, der ligger nærme virkeligheden. Beregningen ovenfor kan kun kvaliaiv redegøre for opvarmningen af en meeoren ved in paage gennem Jorden amofære. Man bemærker, a formlen for lufmodanden er den amme, om man i almindelighed anvender for urbulen rømning, dog med ilføjele af en formfakor, om eraer værniareale A. Tilføjer man en formfakor ved a erae A med en reducere værdi A r, å A r = α A, og æer α = 1 1, bliver både iden og rækningen, indil haigheden er reducere il 1 1 v, grof age muliplicere med en fakor 1, å vi får = 5,91 og = 14,2 km. Dee yne a være bedre i overenemmele med virkeligheden. Begyndelehaigheden for en meeor er nok narere 2-3 _ km. Laver man de amme beregninger for en ådan meeor, finder man, a iden reducere med 1_ 3 il 2,, men er 8,7 km. Man kan elvfølgelig krue på formfakoren α og brøkdelen η, indil man får præci de reul- 42 LMFK-blade, nr. 2, mar 29

3 Meeor i Leonideværmen november 26. Bemærk farvekife og ændringen i lyyrke! Foo: Jeper Grønne, Silkeborg. Billeddaa fi nde på aro phoo.dk/gallery/diplayimage.php?po=-435. a, man ønker, men modellen ovenfor er i virkeligheden hel urealiik. Hvor lang id varer e jernekud? Anagelen, a hele meeoren bliver opvarme il amme emperaur, hvorefer den fordamper, kan naurligvi ikke opreholde. Vi berager da probleme på en hel anden måde, ide vi anager, a de kun er de allerydere lag af meeoren, om bliver opvarme, og om å fordamper. Herved mier meeoren gradvi in mae på vej ned gennem amofæren. Umiddelbar lang rimeligere, men de fremkomne ligninger kan ikke længere løe analyik, og for a lave beregningen må man kende fordampningvarmen for enen. Vi anager om før, a kun brøkdelen η af abe i kineik energi går il opvarmning af meeoren, og α beegner om før formfakoren, å A r = α A. Ud fra den idligere formel d = ρ α A m v 2, kan vi udrykke den effek, om meeoren mier. P = η F re v = ηm _ ραa d v = ηm m v 2 v = η α ρ A v 3. Bemærk, a den afae effek voker proporional med v 3. Når maen ikke er konan, kan vi ikke længere direke inegrere ligningen for d. De er imidlerid mulig a opille en ligning, om bekriver ammenhængen mellem mae og haighed. Anagelen er, a de kun er en lille mae dm, om er den ydere kal, om opvarme å krafig, a den fordamper. Heril anvende en energi dq = L dm, hvor L er fordampningvarmen for meeoren. Energien heril levere om før af ammenøde med lufen molekyler. dq = η Pd = ηm d vd = Ldm ηmvdv = Ldm _ dm m = η L vdv om inegrere il: ln ( m η = v Ligningen kan løe med henyn il m eller v 2 LMFK-blade, nr. 2, mar 2943 Fyik Maemaik

4 m = v v 2 2 = v + 2L η ln ( m m Vi kan ud fra nogle imple anageler få e begreb om ørrelen af η 2L. På grund af den ekponenielle afhængighed er formlen ærdele følom over for værdien af η 2L. Anager vi f.ek., a for v = 2 _ km, hvor maen er reducere il 1 m, når haigheden er re- _ 1 ducere il 1 1 v, å finder man 2L η = 8,7 1 7 J kg. Anager vi om før, a η = 1 1, giver dee L = 4, J kg. Fordampningvarmen for jern er L jern = 6, J, å denne værdi, kan ikke kg umiddelbar afvie. Afhængig af valge af værdier for α, η og L opnår man naurligvi forkellige reulaer. I de følgende vil vi anvende α = η = 1 1 og L=4, J kg. Vi er inereerede i a finde, hvorlede haigheden v, rækningen og maen m afhænger af iden. Vi vender ilbage il den oprindelige differenialligning d = _ ραa m v 2, men hvor maen nu afhænger af haigheden efer formlen: m = v Indæe dee udryk får man: d = _ ραa v v 2 Men når maen formindke, kan vi ikke længere regne med, a værniareale A er konan. Maen er imidlerid proporional med r 3, men A er proporional med r 2, å A m A = ( m 2_ 3 Indæe dee i d = ρ α A m v 2, får man: d = ραa ( m m 2_ 3 m v 2 = ραa v 2 2_ m 3 m 1_ 3 _ ραa η v 2 exp ( 2L (v 2 1_ 2 v 3 _ = ραa v 2 exp( η 6L (v 2 2 v Ud fra ligningerne: P = ηαρav 3 og P = L _ dm d kan man ogå finde en differenialligning for maen afhængighed af iden: _ dm d = _ ηαρ A m L v 3 = ηαρ ( m m 2_ 3 _ A L v 3 Skal vi beemme rækningen, om meeoren ilbagelægger, anvender vi formlen d d = v. Formlerne for haigheden v, rækningen og maen m er give ovenfor om 3 koblede differenialligninger. For a løe differenialligningerne er man imidlerid henvi il numerike meoder. Nedenfor er vi nogle løninger, hvor = 1 kg i alle ekempler undagen de ide o, og v = 1, 12, 15, 25 og 3 km/. Graferne vier maen, haigheden og rækningen i den amme graf. Maen måle i enheden 1 kg, haigheden i _ km og rækningen i km, for a man i Maemaik Fyik = 1 kg, v = 1 km _ = 1 kg, v = 15 km 44 LMFK-blade, nr. 2, mar 29

5 = 1 kg, v = 2 _ km = 1 kg, v = 25 _ km = 1. kg, v = 25 _ km = 1 kg, v = 25 _ km de flee ilfælde kan anvende amme enhed på 2. aken. Graferne vier bland ande, a for en mae på 1 kg vil meeoren brænde op, hvi haigheden overiger 2 _ km, men en meeor med maen 1 kg før brænder op, når haigheden overiger 25 _ km. Som de fremgår af figurerne, mier en 1 kg meeor mere en 9% af in energi på mindre end e ekund, hvi haigheden er over 15 _ km. Vi luer heraf, a i almindelighed er varigheden af jernekud omkring e ekund. I løbe af ca. e ekund vil den enen være brænd op eller have ram jorden. I de ilfælde, a den ikke har haf ilrækkelig haighed il a brænde hel op, vil den muligvi kunne e om en glødende kugle i længere id, iær hvi den bane er nær parallel med jordoverfladen. LMFK-blade, nr. 2, mar Fyik Maemaik

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere