TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Brugerundersøgelse i Familieafdelingen Inklusion på folkeskoleområdet Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne Principper for understøttende undervisning Emneliste for Ungdomsskolen 2015/ Indstillinger fra vejlederkorpset maj LUKKET SAG Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Logning af færden på skolernes net Eventuelt...15 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den b) Orientering fra forvaltningen om Teach First Danmark c) Normering og status fra dagplejen pr d) Statistik fra Familieafdelingen e) Årshjulet 2015 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV a. At punkterne a-e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sagsstatistik 2015.PDF /15 2 Åben Tilgang afgang 2015.PDF /15 3 Åben Anbringelsesstatistik 2015.PDF /15 4 Åben Dagplejen normering og status pr /15 5 Åben Skolebestyrelsesreferater til BSU /15 6 Åben Årshjul /15 3

5 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget godkendte midler fra skole-inventarpuljen ( kr.) til Ungdomsskolen i forbindelse med ombygningsarbejder af kontorlokale. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Brugerundersøgelse i Familieafdelingen Åben sag Sagsnr.: 15/1837 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Familieafdelingen har haft en praktikant fra universitetet Socialt Arbejde tilknyttet afdelingen i 4 måneder. Praktikanten har lavet en brugerundersøgelse om, hvordan borgerne oplever at være en del af en børnefaglig undersøgelse. En vigtig del af denne undersøgelse har været at filme eller lydoptage borgerne, så sagsbehandlerne fik mulighed for at høre borgerne selv fortælle om deres oplevelser. Et af interviewene vil blive vist for Børne- og Skoleudvalget. Herefter vil lederen af Familieafdelingen fremlægge hvilke refleksioner og nye initiativer undersøgelsen har medført i Familieafdelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er blevet lavet 4 interviews af borgere som har været del af en børnefaglig undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen har Familieafdelingen holdt en temadag, hvor de fire interviews er blevet vist. På temadagen blev følgende to spørgsmål drøftet: Hvad kan jeg selv gøre anderledes som sagsbehandler? Hvad kan afdelingen gøre anderledes? Der er nu nedsat en arbejdsgruppe som skal implementere forandringsforslagene. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punktet tages til efterretning BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Inklusion på folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget gives en orientering om inklusion på folkeskoleområdet v/ Peter Hauch, Chefpsykolog i Rådgivning og Forebyggelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på folkeskoleområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at drøftelserne tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forvaltningen orienterede generelt om situationen på skoleområdet. Udvalget blev orienteret om skolernes valg i forhold til tids-registrering og tilstedeværelsestid i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Derudover blev udvalget orienteret om skolernes sygefravær, der generelt er nedadgående. Endelig orienterede Udvalgsformanden om ansættelse af skoleleder på Nordregårdsskolen pr

9 Børne- og Skoleudvalget d Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne Åben sag Sagsnr.: 15/16004 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med folkeskolereformens intentioner, er der udarbejdet partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet gældende fra skoleåret 2015/2016, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med vedtagelse af folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtede til at indgå samarbejder herunder partnerskaber. I skoleåret 2014/2015 har der været et forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet. På baggrund af skoleåret 2014/2015 og opnåede erfaringer fremsendes partnerskabsaftale for 2015/2016 til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende forslag til Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet gældende for 2015/2016. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Partnerskabsaftale /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Principper for understøttende undervisning Åben sag Sagsnr.: 15/16001 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Forvaltningen har på baggrund af anmodning fra udvalget udarbejdet forslag til overordnede principper for understøttende undervisning på Folkeskoleområdet til behandling og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Notat om overordnede principper for understøttende undervisning udarbejdes for nuværende i forvaltningen. Notatet fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets medlemmer onsdag den inden mødet torsdag den i Børne- og Skoleudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at overordnede principper for understøttende undervisning behandles og godkendes. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 Børne- og Skoleudvalget d Emneliste for Ungdomsskolen 2015/16 Åben sag Sagsnr.: 15/15990 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Ungdomsskolebestyrelsen fremsender forslag emneliste for almene fag i Ungdomsskolen i skoleåret 2015/16. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede liste indeholder en bred vifte af tilbud, som kan fastholde og fremme Ungdomsskolens rolle som et godt fritidstilbud til forskellige typer af unge. Udgifterne til de almene fag afholdes inden for Ungdomsskolens eksisterende budget. Ungdomsskolebestyrelsen foreslår, at den fremsendte liste godkendes. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at Ungdomsskolebestyrelsens forslag til emneliste for almene fag godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Program - emneliste doc /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Indstillinger fra vejlederkorpset maj LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24482 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4972 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Logning af færden på skolernes net Åben sag Sagsnr.: 15/8321 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har sendt høringsskrivelse til Skolebestyrelser om, at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Når folkeskolerne i Tårnby Kommune giver brugere, herunder elever adgang til netforbindelse, er Tårnby Kommune lovgivningsmæssigt forpligtet til at sørge for, at der bliver foretaget logning. Dels fordi det i dagligdagen er ønskeligt at kunne følge nettes driftstilstand, dels for at kunne verificere, hvem der - hvis en sådan sag skulle opstå - har benyttet nettet i forbindelse en evt. uretmæssig brug af kommunens maskiner. En uretmæssig brug af kommunens maskiner kan evt. medføre politianmeldelse. Ved anvendelse af elektroniske enheder ved skriftlige eksamener, foregår endvidere logning af netværkstrafik. Der er vedhæftet høringssvar fra skolerne. Særligt gøres opmærksom på, at høringssvar fra Pilegårdsskolen foranlediger uddybende afklaring, som Forvaltningen er ved at afklare. I forbindelse med elevernes adgang til netforbindelse på folkeskolerne vil Forvaltningen anmelde logningen til Datatilsynet i henhold til Datalovgivningen og sikre, at lovgivningen på området overholdes. HØRING Se Forvaltningens høringsskrivelse og indkomne høringssvar under bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget og at logning bliver anmeldt til Datatilsynet 2. at indstillingen efter Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til efterretning i Børne- og Skoleudvalget. /MSV 13

15 Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen 71128/15 2 Åben Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole 70462/15 3 Åben Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen 70478/15 4 Åben Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen 70029/15 5 Åben Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen 70036/15 6 Åben Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen 70045/15 7 Åben Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget 54707/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen og beslutningen til efterretning. 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet. Mødet sluttede kl

17 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Sagsstatistik 2015.PDF (112923/15) 2. Tilgang afgang 2015.PDF (112922/15) 3. Anbringelsesstatistik 2015.PDF (112919/15) 4. Dagplejen normering og status pr (112916/15) 5. Skolebestyrelsesreferater til BSU (112936/15) 6. Årshjul 2015 (113041/15) 6. Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne 1. Partnerskabsaftale (112863/15) 8. Emneliste for Ungdomsskolen 2015/16 1. Program - emneliste doc (112793/15) 11. Logning af færden på skolernes net 1. Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen (71128/15) 2. Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole (70462/15) 3. Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen (70478/15) 4. Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen (70029/15) 5. Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen (70036/15) 6. Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen (70045/15) 7. Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget (54707/15) 16

18 Bilag: 2.1. Sagsstatistik 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social I alt Rådgivningssager R R R R R R R R R R R BH4-sociale sager I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH2 - (inkl. Dragør-sager) BH3 - (inkl. Dragør-sager) BH4 - (inkl. Dragør-sager) BH5 - (inkl. Dragør-sger) BH6 -(inkl. Dragør-sager) BH7 - (inkl. Dragør-sager) BH8 - (inkl. Dragør-sager) I alt Gennemsnit pr. plads Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

20 Bilag: 2.2. Tilgang afgang 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

22 Bilag: 2.3. Anbringelsesstatistik 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

24 Bilag: 2.4. Dagplejen normering og status pr Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Børne- og Kulturforvaltningen Dagplejen normering og status Pr Normering: Total Dpl. Antal pl. Dagplejere på 4-børns kontrakt Status: Ubesatte stillinger Dagplejere på barsel / uddannelsesorlov 2 8 Dagplejere langtidssyge 3 12 Pladser hvor der p.t. ikke kan indskrives børn (bl.a. ved ferie, sygdom, snarlig ophør) 4 Disponible pladser 196 Børn indskrevne i dagpieje 180 Overbelægning (-) /underbelægning (+) 16 Bemærkninger: Der er for tiden stor pres på tilflyttere så vi forventer at det store antal ledige pladser falder indenfor de næste par måneder. Børnetallet på VestAmager har været faldende for børn født i 2014/15. Flere af pladserne er anvist til efter den 1. juni 2015 Der er et par dagplejere der går på pension i 2015/foråret 2016 og ikke får nye børn ind. Dagplejen administrerer og fører tilsyn med p.t. 11 børn ved private børnepassere.

26 Bilag: 2.5. Skolebestyrelsesreferater til BSU Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Bilag: 2.6. Årshjul 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57 Årets gang for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar - Orientering fra læringskonsulenter om Skoleområdet og orientering fra konsulent Hannah Fjældstad. (Kl ) (SKODA) - Formand og næstformand for Ungerådet (Kl ) - Orientering fra Helle Friis-Mikkelsen om Ungdomsskolens tilbud i forbindelse med den åbne skole (SKODA) - Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse (SKODA) - Skoleudsættelse (ROF) - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) - Orientering om indskrivning til 0. klasse skoleåret 2015/16. - Tillægsbevilling til elektroniske tavler - Tillægsbevilling til vikardækning - Den aktuelle situation på skoleområdet 26. februar - Skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - Ansøgning/godkendelse af gruppeeksamener - Budget 2015, herunder særlige udfordringer - Beslutning om brug af pulje på 2,5 mil. kr. - Vejlederkorps, timeoversigt - Orientering om forventet regnskab Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om tilsyn på daginstitutionsområdet v/lonnie, John og Lise - Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen, der indarbejdes i planlægningsgrundlaget - Kvalitetsrapport, daginstitutionsområdet - Dispensation fra Styrelsesvedtægten om frit skolevalg - Ændring af Studiepuljens vedtægter - Revideret handleplan for Naturvidenskab marts - Justering af pladssituationen på 0-18 års området - 2. behandling af skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - 2. behandling af kvalitetsrapport 2013/14 på folkeskoleområdet - Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om vejlederkorpset v/lonnie og Arne - Orientering om dagplejen v/lonnie og Marianne Hagen - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) 9. april - Evaluering af distrikt rådgivere (uhr) - Ankesager fra DSN+ afgørelser fra Ankestyrelsen (jan. - mar. 2015) (nki) - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (ØKO) - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - Fordeling af puljen forbedring af daginst. For næste år (lpe) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser i daginst (mpr) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser på Skoleområdet (mpr) - Den aktuelle situation på skoleområdet (sij) - Budget, opfølgning 2015 (ØKO) - Renovering af daginstitutioner (TF)

58 - Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen (PUC) - Orientering om DSI (Den specialiserede institution) (sij) - Pulje udmøntning af 2,5 mio. (MSV) - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge - Graviditets gener 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Langtidssygdom 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Udbud af buskørsel til svømmeundervisning (mpr) 23. april Ekstraordinært møde i forbindelse med seminar den Opfølgning på seminar den 11. april vedr. folkeskolereform - Servicemål almindelig undervisning, rådgivning og forebyggelse, Serviceydelser til skoleområdet - 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2016/17-1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2017/18 (sij) 7. maj - 1. behandling af skoledistrikter og antal klasser - Servicemål for særligt udsatte børn og unge, børnehandicap, daginstitutioner og klubber, SFO er, øvrig undervisning og faglige uddannelser (ØKO) - Forslag til sommerferieaktiviteter på Ungdomsskolen - Den aktuelle situation på skoleområdet - Deltagelse af elevrådsrepræsentanter på skoleområdet. (sij) - Retningslinjer for brug af sociale medier på Børneområdet - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - 2. behandling af revidering af Børnepolitik - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (TF) 21. maj budgetmøde kl juni - Forslag til emneliste for almene fag på Ungdomsskolen næste år (USK/ADM) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Brugerundersøgelse i fam.afd. v/ulla Henningsen - Vejlederkorpset, timeoversigt - Buskørsel til svømmeundervisning for perioden Orientering, Logning af færden på skolernes net - Principper for understøttende undervisning i folkeskolen - Partnerskabsaftale mellem Klubområdet og skolerne - Inklusion på folkeskoleområdet 19. august, onsdag - 2. Behandling Skolernes Ferie- og Fridagsplan - 2. behandling af antal 0. klasser næste skoleår - Orientering om halvårsregnskab (ØKO) - Legepladspuljer, skoler - Den aktuelle situation på skoleområdet - Handleplan for naturvidenskab (PUC) 10. september heldagsmøde, institutionsbesøg - Mødeplan for BSU næste år (ADM)

59 - Budget 2015 (ØKO) - Ankesager fra DSN Afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (apr-juni) - Vejlederkorpset, timeoversigt - Den aktuelle situation på skoleområdet - Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2015 (Ulla) 1.oktober - Forvaltningens servicemål, status og orientering (ØKO) - Evaluering til af sommerferieaktiviteter + klubber. Antal børn i sommerferien - Den aktuelle situation på skoleområdet 19. november - Godkendelse af Solkoloniernes regnskab fra året før (ØKO) - Den aktuelle situation på skoleområdet 17. December - Den aktuelle situation på skoleområdet Evaluering af uddannelsesreform i 2015 jf. beslutning.

60 Bilag: 6.1. Partnerskabsaftale Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

61 Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne i Tårnby Aftalens område Aftalen omfatter alle klubber organiseret under Klub Tårnby og de 7 folkeskoler i Tårnby Kommune, Skottegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Korsvejens Skole, Kastrupgårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen. Tårnbygårdsskolen er undtaget fra aftalen, som der indgås særlige aftaler med i forbindelse med specialgruppen på klubben Løjtegårdsvej. Aftalens kontekst Aftalen skal sikre at det samarbejde der etableres omkring understøttende undervisning mellem Klub Tårnby og skolerne lever op til Folkeskolelovens intentioner, samt kommunale politikker og målsætninger for dette. Aftalens sigte Aftalen sigter på at fastlægge overordnede rammer for organiseringen og anvendelsen af timer for at sikre en vis ensartethed, men som samtidig fastholder fleksibilitet, således at der kan skabes meningsgivende aftaler i skoledistrikterne. Den konkrete udmøntning skal således så vidt muligt tage hensyn til særlige forhold på den enkelte skole og i det enkelte klubdistrikt. Aftalens varighed Aftalen gælder indtil afslutningen af skoleåret 2015/2016, men fortsætter uændret med 1 år ad gangen til udgangen af et skoleår, medmindre en af parterne ønsker en genforhandling. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til begyndelsen af et skoleår. Aftalens omfang For skoleåret 2015/2016 dækker aftalen understøttende undervisning svarende til sammenlagt 5 årsværk, som leveres af medarbejdere ansat i Klub Tårnby. Aftalen dækker Klub Tårnbys andel af understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling, klasse i de nævnte skoler. Klub Tårnby kan, hvor det er ønsket og muligt, levere yderligere timer efter konkret aftale mod betaling. Aftalen dækker ikke det generelle samarbejde mellem klub og skole. Hvor der er tvivl om dækningen afgør Forvaltningschefen grænsesætningen. Klub Tårnby vil udvise stor fleksibilitet i forhold til dette. Organisering Aftalen udmøntes i et samarbejde mellem skolelederen og klublederen i distriktet. Skolelederen og klublederen drøfter anvendelsen af timer i distriktet, hvorefter klublederen konkret fordeler de aftalte opgaver på udvalgte medarbejdere ud fra et kompetenceperspektiv. Understøttende undervisning dækkes fortrinsvis af uddannede pædagoger, men kan ud fra kompetenceperspektivet i mindre grad dækkes af ikke uddannede klubmedarbejdere.

62 Lederen af Klub Tårnby kan inddrages efter behov med henblik på at formidle aftaler og drøfter løbende med klublederne anvendelsen af ressourcerne. Principper Grundlæggende afvikles timer til understøttende undervisning under hensyntagen til aftalens kontekst således at der skabes mest mulig værdi for eleverne. Bortset fra selvstændigt (fag-)undervisningsansvar til pædagoger er ingen pædagogiske aktiviteter principielt udelukket. Ved planlægningen (skemalægningen) af timer skal det undgås at pædagogen får delt tjeneste mellem understøttende undervisning og planlagt arbejdstid i klubben. Der afsættes tid til forberedelse og/eller fælles planlægning og evaluering mellem lærere og pædagoger. Aftalen anvender ikke faste procentfordelinger til forberedelse / planlægning, m.v., men sigter på at der kan gennemføres flest mulige lektioner og der anvendes kun det absolut nødvendige antal timer til forberedelse m.v. Ved planlægningen (skemalægningen) kan en del af timerne anvendes kontinuerligt, det vil sige skemalægges ugentligt, mens en andel kan reserveres til projekter og særlige indsatser. Prioriteringen og anvendelsen af projekttimer forudsættes aftalt konkret i det enkelte årgangsteam eller trinteam, mellem lærere og pædagoger. Pædagogers timer kan anvendes til praktiske formål i samme forholdsvise omfang som lærernes (eksempelvis aktiviteter der støtter trivsel og social adfærd i frikvarterer). Tilsyn med eleverne i tilknytning til den understøttende undervisning kan indgå i planlægningen af denne. Som udgangspunkt skemalægges pædagoger ikke med mindre end 2 sammenhængende lektioner. Skemalægning af pædagoger i understøttende undervisning tager hensyn til klubbernes åbningstid, således at der i reglen ikke skemalægges understøttende undervisning i klubbens åbningstid ( ). Klubpædagogers deltagelse i lejrskoler beregnes med samme timetal som for lærere og skolepædagoger, det vil sige 14 timer per døgn. I forbindelse med overgangen af 3. klasserne fra SFO til klubtilbud kan klubpædagoger i en periode i et vist omfang deltage i understøttende undervisning i 3. klasse. Disse lektioner indregnes i det samlede timetal. Klublederen har ansvaret for at der sker en registrering af den tid der anvendes til understøttende undervisning. Registreringen skal sikre at det aftalte timetal som minimum overholdes. Registreringen skal skelne mellem lektioner og anden aktivitet. Registreringen sker månedligt for at sikre kontinuerlig opfølgning og eventuel tilpasning. Tid til samarbejde og forberedelse for klubpædagoger indgår ikke i de 5 årsværk.

63 Det øvrige skolesamarbejde Klubberne i distrikterne ønsker at prioritere samarbejdet med tilhørende skoler ud over hvad denne aftale dækker. Dette kan blandt andet indbefatte deltagelse i forældremøder og samtaler, sociale klasseaktiviteter m.v. Klub Tårnby ønsker at det øvrige samarbejde gøres til genstand for særskilte drøftelser mellem klubberne og skolerne, således at samarbejdet kvalitativ og kvantitativ udvides. Lederen af Klub Tårnby kan inddrages i dette og drøfter løbende samarbejdet med klublederne. Særligt Klub Tårnby anvender en lille del af de 5 årsværk til levering af understøttende undervisning i samarbejde med andre partnere. Klubpædagoger deltager i tværgående undervisningsforløb som udbydes af US i samarbejde med Klub Tårnby til folkeskolerne. Dette omfatter forløb i uddannelsesparathed for 8. klasserne og classbuilding for 7. klasserne. Begge forløb gennemføres på alle skoler. Andelen svarer til 0,4 årsværk, som forholdsvis modregnes i de udmeldte timer per skole. Klub Tårnby anvender 120 timer årligt til deltagelse i dialogmøder i samarbejde med SSP. Disse indregnes i de 5 årsværk. Begge dele modregnes i levering af det gennemsnitlige ugentlige antal af understøttende undervisningslektioner forholdsvis per skole. Klub Tårnby opfordrer til at der i planlægningen af understøttende undervisning og øvrige andre skoleaktiviteter indgås aftaler om brug af klubbernes lokaler/inventar efter aftale med den enkelte klub. Evaluering Ved udgangen af skoleåret udarbejdes en fælles evaluering, som blandt andet inddrager elever og forældre, med henblik på at kvalificere grundlaget for samarbejdet i efterfølgende skoleår. Afslutning Hvis der opstår uenighed om aftalens indhold eller udmøntning inddrages Lederen af Klub Tårnby, samt eventuelt forvaltningen via skolechefen og lederen for daginstitutionsområdet. Såfremt man ønsker skriftlige aftaler mellem den enkelte klub og den enkelte skole anvendes Undervisningsministeriets standardaftale. Denne findes via følgende link: marbejdsaftale.ashx Det anbefales at samarbejdet baseres på det visionsarbejde for understøttende undervisning, som er udarbejdet i kommunen. Stefan Reiners Leder af Klub Tårnby Susanne Hammer-Jakobsen Forvaltningschef Tårnby, juni 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. august 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere