TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Brugerundersøgelse i Familieafdelingen Inklusion på folkeskoleområdet Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne Principper for understøttende undervisning Emneliste for Ungdomsskolen 2015/ Indstillinger fra vejlederkorpset maj LUKKET SAG Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Logning af færden på skolernes net Eventuelt...15 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den b) Orientering fra forvaltningen om Teach First Danmark c) Normering og status fra dagplejen pr d) Statistik fra Familieafdelingen e) Årshjulet 2015 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV a. At punkterne a-e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sagsstatistik 2015.PDF /15 2 Åben Tilgang afgang 2015.PDF /15 3 Åben Anbringelsesstatistik 2015.PDF /15 4 Åben Dagplejen normering og status pr /15 5 Åben Skolebestyrelsesreferater til BSU /15 6 Åben Årshjul /15 3

5 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget godkendte midler fra skole-inventarpuljen ( kr.) til Ungdomsskolen i forbindelse med ombygningsarbejder af kontorlokale. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Brugerundersøgelse i Familieafdelingen Åben sag Sagsnr.: 15/1837 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Familieafdelingen har haft en praktikant fra universitetet Socialt Arbejde tilknyttet afdelingen i 4 måneder. Praktikanten har lavet en brugerundersøgelse om, hvordan borgerne oplever at være en del af en børnefaglig undersøgelse. En vigtig del af denne undersøgelse har været at filme eller lydoptage borgerne, så sagsbehandlerne fik mulighed for at høre borgerne selv fortælle om deres oplevelser. Et af interviewene vil blive vist for Børne- og Skoleudvalget. Herefter vil lederen af Familieafdelingen fremlægge hvilke refleksioner og nye initiativer undersøgelsen har medført i Familieafdelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er blevet lavet 4 interviews af borgere som har været del af en børnefaglig undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen har Familieafdelingen holdt en temadag, hvor de fire interviews er blevet vist. På temadagen blev følgende to spørgsmål drøftet: Hvad kan jeg selv gøre anderledes som sagsbehandler? Hvad kan afdelingen gøre anderledes? Der er nu nedsat en arbejdsgruppe som skal implementere forandringsforslagene. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punktet tages til efterretning BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Inklusion på folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget gives en orientering om inklusion på folkeskoleområdet v/ Peter Hauch, Chefpsykolog i Rådgivning og Forebyggelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på folkeskoleområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at drøftelserne tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forvaltningen orienterede generelt om situationen på skoleområdet. Udvalget blev orienteret om skolernes valg i forhold til tids-registrering og tilstedeværelsestid i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Derudover blev udvalget orienteret om skolernes sygefravær, der generelt er nedadgående. Endelig orienterede Udvalgsformanden om ansættelse af skoleleder på Nordregårdsskolen pr

9 Børne- og Skoleudvalget d Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne Åben sag Sagsnr.: 15/16004 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med folkeskolereformens intentioner, er der udarbejdet partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet gældende fra skoleåret 2015/2016, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med vedtagelse af folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtede til at indgå samarbejder herunder partnerskaber. I skoleåret 2014/2015 har der været et forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet. På baggrund af skoleåret 2014/2015 og opnåede erfaringer fremsendes partnerskabsaftale for 2015/2016 til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende forslag til Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskoleområdet gældende for 2015/2016. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Partnerskabsaftale /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Principper for understøttende undervisning Åben sag Sagsnr.: 15/16001 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Forvaltningen har på baggrund af anmodning fra udvalget udarbejdet forslag til overordnede principper for understøttende undervisning på Folkeskoleområdet til behandling og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Notat om overordnede principper for understøttende undervisning udarbejdes for nuværende i forvaltningen. Notatet fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets medlemmer onsdag den inden mødet torsdag den i Børne- og Skoleudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at overordnede principper for understøttende undervisning behandles og godkendes. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 Børne- og Skoleudvalget d Emneliste for Ungdomsskolen 2015/16 Åben sag Sagsnr.: 15/15990 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Ungdomsskolebestyrelsen fremsender forslag emneliste for almene fag i Ungdomsskolen i skoleåret 2015/16. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede liste indeholder en bred vifte af tilbud, som kan fastholde og fremme Ungdomsskolens rolle som et godt fritidstilbud til forskellige typer af unge. Udgifterne til de almene fag afholdes inden for Ungdomsskolens eksisterende budget. Ungdomsskolebestyrelsen foreslår, at den fremsendte liste godkendes. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at Ungdomsskolebestyrelsens forslag til emneliste for almene fag godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Program - emneliste doc /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Indstillinger fra vejlederkorpset maj LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24482 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4972 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Logning af færden på skolernes net Åben sag Sagsnr.: 15/8321 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har sendt høringsskrivelse til Skolebestyrelser om, at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Når folkeskolerne i Tårnby Kommune giver brugere, herunder elever adgang til netforbindelse, er Tårnby Kommune lovgivningsmæssigt forpligtet til at sørge for, at der bliver foretaget logning. Dels fordi det i dagligdagen er ønskeligt at kunne følge nettes driftstilstand, dels for at kunne verificere, hvem der - hvis en sådan sag skulle opstå - har benyttet nettet i forbindelse en evt. uretmæssig brug af kommunens maskiner. En uretmæssig brug af kommunens maskiner kan evt. medføre politianmeldelse. Ved anvendelse af elektroniske enheder ved skriftlige eksamener, foregår endvidere logning af netværkstrafik. Der er vedhæftet høringssvar fra skolerne. Særligt gøres opmærksom på, at høringssvar fra Pilegårdsskolen foranlediger uddybende afklaring, som Forvaltningen er ved at afklare. I forbindelse med elevernes adgang til netforbindelse på folkeskolerne vil Forvaltningen anmelde logningen til Datatilsynet i henhold til Datalovgivningen og sikre, at lovgivningen på området overholdes. HØRING Se Forvaltningens høringsskrivelse og indkomne høringssvar under bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget og at logning bliver anmeldt til Datatilsynet 2. at indstillingen efter Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til efterretning i Børne- og Skoleudvalget. /MSV 13

15 Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen 71128/15 2 Åben Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole 70462/15 3 Åben Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen 70478/15 4 Åben Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen 70029/15 5 Åben Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen 70036/15 6 Åben Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen 70045/15 7 Åben Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget 54707/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen og beslutningen til efterretning. 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/15987 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Camilla Schwalbe INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet. Mødet sluttede kl

17 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Sagsstatistik 2015.PDF (112923/15) 2. Tilgang afgang 2015.PDF (112922/15) 3. Anbringelsesstatistik 2015.PDF (112919/15) 4. Dagplejen normering og status pr (112916/15) 5. Skolebestyrelsesreferater til BSU (112936/15) 6. Årshjul 2015 (113041/15) 6. Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne 1. Partnerskabsaftale (112863/15) 8. Emneliste for Ungdomsskolen 2015/16 1. Program - emneliste doc (112793/15) 11. Logning af færden på skolernes net 1. Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen (71128/15) 2. Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole (70462/15) 3. Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen (70478/15) 4. Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen (70029/15) 5. Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen (70036/15) 6. Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen (70045/15) 7. Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget (54707/15) 16

18 Bilag: 2.1. Sagsstatistik 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social I alt Rådgivningssager R R R R R R R R R R R BH4-sociale sager I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH2 - (inkl. Dragør-sager) BH3 - (inkl. Dragør-sager) BH4 - (inkl. Dragør-sager) BH5 - (inkl. Dragør-sger) BH6 -(inkl. Dragør-sager) BH7 - (inkl. Dragør-sager) BH8 - (inkl. Dragør-sager) I alt Gennemsnit pr. plads Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

20 Bilag: 2.2. Tilgang afgang 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

22 Bilag: 2.3. Anbringelsesstatistik 2015.PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

24 Bilag: 2.4. Dagplejen normering og status pr Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Børne- og Kulturforvaltningen Dagplejen normering og status Pr Normering: Total Dpl. Antal pl. Dagplejere på 4-børns kontrakt Status: Ubesatte stillinger Dagplejere på barsel / uddannelsesorlov 2 8 Dagplejere langtidssyge 3 12 Pladser hvor der p.t. ikke kan indskrives børn (bl.a. ved ferie, sygdom, snarlig ophør) 4 Disponible pladser 196 Børn indskrevne i dagpieje 180 Overbelægning (-) /underbelægning (+) 16 Bemærkninger: Der er for tiden stor pres på tilflyttere så vi forventer at det store antal ledige pladser falder indenfor de næste par måneder. Børnetallet på VestAmager har været faldende for børn født i 2014/15. Flere af pladserne er anvist til efter den 1. juni 2015 Der er et par dagplejere der går på pension i 2015/foråret 2016 og ikke får nye børn ind. Dagplejen administrerer og fører tilsyn med p.t. 11 børn ved private børnepassere.

26 Bilag: 2.5. Skolebestyrelsesreferater til BSU Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Bilag: 2.6. Årshjul 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57 Årets gang for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar - Orientering fra læringskonsulenter om Skoleområdet og orientering fra konsulent Hannah Fjældstad. (Kl ) (SKODA) - Formand og næstformand for Ungerådet (Kl ) - Orientering fra Helle Friis-Mikkelsen om Ungdomsskolens tilbud i forbindelse med den åbne skole (SKODA) - Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse (SKODA) - Skoleudsættelse (ROF) - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) - Orientering om indskrivning til 0. klasse skoleåret 2015/16. - Tillægsbevilling til elektroniske tavler - Tillægsbevilling til vikardækning - Den aktuelle situation på skoleområdet 26. februar - Skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - Ansøgning/godkendelse af gruppeeksamener - Budget 2015, herunder særlige udfordringer - Beslutning om brug af pulje på 2,5 mil. kr. - Vejlederkorps, timeoversigt - Orientering om forventet regnskab Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om tilsyn på daginstitutionsområdet v/lonnie, John og Lise - Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen, der indarbejdes i planlægningsgrundlaget - Kvalitetsrapport, daginstitutionsområdet - Dispensation fra Styrelsesvedtægten om frit skolevalg - Ændring af Studiepuljens vedtægter - Revideret handleplan for Naturvidenskab marts - Justering af pladssituationen på 0-18 års området - 2. behandling af skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - 2. behandling af kvalitetsrapport 2013/14 på folkeskoleområdet - Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om vejlederkorpset v/lonnie og Arne - Orientering om dagplejen v/lonnie og Marianne Hagen - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) 9. april - Evaluering af distrikt rådgivere (uhr) - Ankesager fra DSN+ afgørelser fra Ankestyrelsen (jan. - mar. 2015) (nki) - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (ØKO) - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - Fordeling af puljen forbedring af daginst. For næste år (lpe) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser i daginst (mpr) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser på Skoleområdet (mpr) - Den aktuelle situation på skoleområdet (sij) - Budget, opfølgning 2015 (ØKO) - Renovering af daginstitutioner (TF)

58 - Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen (PUC) - Orientering om DSI (Den specialiserede institution) (sij) - Pulje udmøntning af 2,5 mio. (MSV) - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge - Graviditets gener 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Langtidssygdom 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Udbud af buskørsel til svømmeundervisning (mpr) 23. april Ekstraordinært møde i forbindelse med seminar den Opfølgning på seminar den 11. april vedr. folkeskolereform - Servicemål almindelig undervisning, rådgivning og forebyggelse, Serviceydelser til skoleområdet - 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2016/17-1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2017/18 (sij) 7. maj - 1. behandling af skoledistrikter og antal klasser - Servicemål for særligt udsatte børn og unge, børnehandicap, daginstitutioner og klubber, SFO er, øvrig undervisning og faglige uddannelser (ØKO) - Forslag til sommerferieaktiviteter på Ungdomsskolen - Den aktuelle situation på skoleområdet - Deltagelse af elevrådsrepræsentanter på skoleområdet. (sij) - Retningslinjer for brug af sociale medier på Børneområdet - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - 2. behandling af revidering af Børnepolitik - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (TF) 21. maj budgetmøde kl juni - Forslag til emneliste for almene fag på Ungdomsskolen næste år (USK/ADM) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Brugerundersøgelse i fam.afd. v/ulla Henningsen - Vejlederkorpset, timeoversigt - Buskørsel til svømmeundervisning for perioden Orientering, Logning af færden på skolernes net - Principper for understøttende undervisning i folkeskolen - Partnerskabsaftale mellem Klubområdet og skolerne - Inklusion på folkeskoleområdet 19. august, onsdag - 2. Behandling Skolernes Ferie- og Fridagsplan - 2. behandling af antal 0. klasser næste skoleår - Orientering om halvårsregnskab (ØKO) - Legepladspuljer, skoler - Den aktuelle situation på skoleområdet - Handleplan for naturvidenskab (PUC) 10. september heldagsmøde, institutionsbesøg - Mødeplan for BSU næste år (ADM)

59 - Budget 2015 (ØKO) - Ankesager fra DSN Afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (apr-juni) - Vejlederkorpset, timeoversigt - Den aktuelle situation på skoleområdet - Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2015 (Ulla) 1.oktober - Forvaltningens servicemål, status og orientering (ØKO) - Evaluering til af sommerferieaktiviteter + klubber. Antal børn i sommerferien - Den aktuelle situation på skoleområdet 19. november - Godkendelse af Solkoloniernes regnskab fra året før (ØKO) - Den aktuelle situation på skoleområdet 17. December - Den aktuelle situation på skoleområdet Evaluering af uddannelsesreform i 2015 jf. beslutning.

60 Bilag: 6.1. Partnerskabsaftale Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 11. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

61 Partnerskabsaftale mellem Klub Tårnby og folkeskolerne i Tårnby Aftalens område Aftalen omfatter alle klubber organiseret under Klub Tårnby og de 7 folkeskoler i Tårnby Kommune, Skottegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Korsvejens Skole, Kastrupgårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen. Tårnbygårdsskolen er undtaget fra aftalen, som der indgås særlige aftaler med i forbindelse med specialgruppen på klubben Løjtegårdsvej. Aftalens kontekst Aftalen skal sikre at det samarbejde der etableres omkring understøttende undervisning mellem Klub Tårnby og skolerne lever op til Folkeskolelovens intentioner, samt kommunale politikker og målsætninger for dette. Aftalens sigte Aftalen sigter på at fastlægge overordnede rammer for organiseringen og anvendelsen af timer for at sikre en vis ensartethed, men som samtidig fastholder fleksibilitet, således at der kan skabes meningsgivende aftaler i skoledistrikterne. Den konkrete udmøntning skal således så vidt muligt tage hensyn til særlige forhold på den enkelte skole og i det enkelte klubdistrikt. Aftalens varighed Aftalen gælder indtil afslutningen af skoleåret 2015/2016, men fortsætter uændret med 1 år ad gangen til udgangen af et skoleår, medmindre en af parterne ønsker en genforhandling. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til begyndelsen af et skoleår. Aftalens omfang For skoleåret 2015/2016 dækker aftalen understøttende undervisning svarende til sammenlagt 5 årsværk, som leveres af medarbejdere ansat i Klub Tårnby. Aftalen dækker Klub Tårnbys andel af understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling, klasse i de nævnte skoler. Klub Tårnby kan, hvor det er ønsket og muligt, levere yderligere timer efter konkret aftale mod betaling. Aftalen dækker ikke det generelle samarbejde mellem klub og skole. Hvor der er tvivl om dækningen afgør Forvaltningschefen grænsesætningen. Klub Tårnby vil udvise stor fleksibilitet i forhold til dette. Organisering Aftalen udmøntes i et samarbejde mellem skolelederen og klublederen i distriktet. Skolelederen og klublederen drøfter anvendelsen af timer i distriktet, hvorefter klublederen konkret fordeler de aftalte opgaver på udvalgte medarbejdere ud fra et kompetenceperspektiv. Understøttende undervisning dækkes fortrinsvis af uddannede pædagoger, men kan ud fra kompetenceperspektivet i mindre grad dækkes af ikke uddannede klubmedarbejdere.

62 Lederen af Klub Tårnby kan inddrages efter behov med henblik på at formidle aftaler og drøfter løbende med klublederne anvendelsen af ressourcerne. Principper Grundlæggende afvikles timer til understøttende undervisning under hensyntagen til aftalens kontekst således at der skabes mest mulig værdi for eleverne. Bortset fra selvstændigt (fag-)undervisningsansvar til pædagoger er ingen pædagogiske aktiviteter principielt udelukket. Ved planlægningen (skemalægningen) af timer skal det undgås at pædagogen får delt tjeneste mellem understøttende undervisning og planlagt arbejdstid i klubben. Der afsættes tid til forberedelse og/eller fælles planlægning og evaluering mellem lærere og pædagoger. Aftalen anvender ikke faste procentfordelinger til forberedelse / planlægning, m.v., men sigter på at der kan gennemføres flest mulige lektioner og der anvendes kun det absolut nødvendige antal timer til forberedelse m.v. Ved planlægningen (skemalægningen) kan en del af timerne anvendes kontinuerligt, det vil sige skemalægges ugentligt, mens en andel kan reserveres til projekter og særlige indsatser. Prioriteringen og anvendelsen af projekttimer forudsættes aftalt konkret i det enkelte årgangsteam eller trinteam, mellem lærere og pædagoger. Pædagogers timer kan anvendes til praktiske formål i samme forholdsvise omfang som lærernes (eksempelvis aktiviteter der støtter trivsel og social adfærd i frikvarterer). Tilsyn med eleverne i tilknytning til den understøttende undervisning kan indgå i planlægningen af denne. Som udgangspunkt skemalægges pædagoger ikke med mindre end 2 sammenhængende lektioner. Skemalægning af pædagoger i understøttende undervisning tager hensyn til klubbernes åbningstid, således at der i reglen ikke skemalægges understøttende undervisning i klubbens åbningstid ( ). Klubpædagogers deltagelse i lejrskoler beregnes med samme timetal som for lærere og skolepædagoger, det vil sige 14 timer per døgn. I forbindelse med overgangen af 3. klasserne fra SFO til klubtilbud kan klubpædagoger i en periode i et vist omfang deltage i understøttende undervisning i 3. klasse. Disse lektioner indregnes i det samlede timetal. Klublederen har ansvaret for at der sker en registrering af den tid der anvendes til understøttende undervisning. Registreringen skal sikre at det aftalte timetal som minimum overholdes. Registreringen skal skelne mellem lektioner og anden aktivitet. Registreringen sker månedligt for at sikre kontinuerlig opfølgning og eventuel tilpasning. Tid til samarbejde og forberedelse for klubpædagoger indgår ikke i de 5 årsværk.

63 Det øvrige skolesamarbejde Klubberne i distrikterne ønsker at prioritere samarbejdet med tilhørende skoler ud over hvad denne aftale dækker. Dette kan blandt andet indbefatte deltagelse i forældremøder og samtaler, sociale klasseaktiviteter m.v. Klub Tårnby ønsker at det øvrige samarbejde gøres til genstand for særskilte drøftelser mellem klubberne og skolerne, således at samarbejdet kvalitativ og kvantitativ udvides. Lederen af Klub Tårnby kan inddrages i dette og drøfter løbende samarbejdet med klublederne. Særligt Klub Tårnby anvender en lille del af de 5 årsværk til levering af understøttende undervisning i samarbejde med andre partnere. Klubpædagoger deltager i tværgående undervisningsforløb som udbydes af US i samarbejde med Klub Tårnby til folkeskolerne. Dette omfatter forløb i uddannelsesparathed for 8. klasserne og classbuilding for 7. klasserne. Begge forløb gennemføres på alle skoler. Andelen svarer til 0,4 årsværk, som forholdsvis modregnes i de udmeldte timer per skole. Klub Tårnby anvender 120 timer årligt til deltagelse i dialogmøder i samarbejde med SSP. Disse indregnes i de 5 årsværk. Begge dele modregnes i levering af det gennemsnitlige ugentlige antal af understøttende undervisningslektioner forholdsvis per skole. Klub Tårnby opfordrer til at der i planlægningen af understøttende undervisning og øvrige andre skoleaktiviteter indgås aftaler om brug af klubbernes lokaler/inventar efter aftale med den enkelte klub. Evaluering Ved udgangen af skoleåret udarbejdes en fælles evaluering, som blandt andet inddrager elever og forældre, med henblik på at kvalificere grundlaget for samarbejdet i efterfølgende skoleår. Afslutning Hvis der opstår uenighed om aftalens indhold eller udmøntning inddrages Lederen af Klub Tårnby, samt eventuelt forvaltningen via skolechefen og lederen for daginstitutionsområdet. Såfremt man ønsker skriftlige aftaler mellem den enkelte klub og den enkelte skole anvendes Undervisningsministeriets standardaftale. Denne findes via følgende link: marbejdsaftale.ashx Det anbefales at samarbejdet baseres på det visionsarbejde for understøttende undervisning, som er udarbejdet i kommunen. Stefan Reiners Leder af Klub Tårnby Susanne Hammer-Jakobsen Forvaltningschef Tårnby, juni 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den. december 4 Mødetidspunkt: 4: Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 5, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset.

Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset. Trørødskolen Gl. Holtevej 2 2950 Vedbæk Tlf. 4589 1088 Fax. 4589 2088 E-mail: bl@rudersdal.dk 3. marts 2009 Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 21 Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset.

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde 200612

Referat. Bestyrelsesmøde 200612 Referat Bestyrelsesmøde 200612 Til stede: Frida Ratzer, Camilla Hutters, Anja Berth, Lotte Franijeur, Pernille Boye Koch, Søren Andersen, Ivar Tønnesen, Majlinda Lundsberg, Svend-Erik Jørgensen, Anders

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Kære forældre og elever på US10

Kære forældre og elever på US10 TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Tårnby Ungdomsskole april 2013 Kære forældre og elever på US10 Hermed følger information om de skriftlige og mundtlige prøver. Den daglige undervisning nærmer sig sin afslutning,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere