Rusintroduktion (kort)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusintroduktion (kort)"

Transkript

1 senest opdateret d. 6/ Undervisning på Dansk -- efterår 07 Rusintroduktion (kort) Introduktionsuge Rustur mandag d. 27/8, kl. 9 holdene mødes i bygning 22 til fredag d. 31/8 Sejrsborg torsdag d. 27/9 - søndag d. 30/9 bemærk at der her disponeres over de to undervisningsdage torsdag d. 27/9 og fredag d. 28/9 = undervisning til foråret 2008 Grunduddannelse - Dansk - E07 betyder at der er ansat en ekstern lektor d. 3/8 betyder at der er ansat en ekstern lektor d. 14/8 eller senere Årgang semester Antal ekst.eksterne timer til antal Bemærkninger lektor- lektortimer opg.rett. deltagere Hold I hold om ugen om ugen v. m.eval. Litteraturanalyse 1 (2 t.) Erik A. Nielsen 0, Svend Skriver underviser i ugerne 40, 41 og 43. hertil eksamen Litteraturhistorie 1 (2x2 t.) Henrik Blicher Nina Møller Andersen/ Sprog 1 (2x2 t.) Jens Norman/Marta Kirilova 1 1,33 0, der regnes med 1/3 undervisning til hver; Marta K har haft 213+ timer i foråret Jan Heegård Petersen 4 x 2 t/u 0,57 vikar for Jens Norman fra d. 21/11 Medieanalyse 1 (2 t.) Lars Brorholm 1 2 0, Hold II -- DIT-hold Litteraturanalyse 1 (2 t.) Bo Jørgensen (ekst.lekt.) 1 2 Litteraturhistorie 1 (2x2 t.) Kim Byvald 1 4 ansat under forudsætning af at vi kan få dispensation fra timeloftet på 500 t. Han har særligt været med til at udvikle DIT-konceptet Sprog 1 (2x2 t.) Sanni Nimb/ Hanne Ruus 1 3 0, *) de ugentlige eksterne lektortimer eks.lekt.time-forbrug i alt: 147 timer Medieanalyse 1 (2 t.) John Mortensen er reduceret med de timer Hanne Ruus tager Hold III Litteraturanalyse 1 (2 t.) Litteraturhistorie 1 (2x2 t.) Sune Auken Bo Jørgensen 5 x 2 t/u 0, vikar for Sune fra d. 21/11 Jens Kr. Andersen Sprog 1 (2x2 t.) Jan Heegård Petersen 1 4 0, antal besvarelser ved midtvejsevalueringen = 29 Medieanalyse 1 (2 t.) Bent Fausing Hold IV Litteraturanalyse 1 (2 t.) Litteraturhistorie 1 (2x2 t.) Sune Auken Kim Byvald 5 x 2 t/u 0, vikar for Sune fra d. 21/11 Henrik Blicher Sprog 1 (2x2 t.) Karen Thuesen (ekst.lekt.) 1 4 0, Medieanalyse 1 (2 t.) Søren Jakobsen (ekst.lekt.) 1 2 0, Hold V Litteraturanalyse 1 (2 t.) Erik A. Nielsen 0, Svend Skriver underviser i ugerne 40, 41 og 43. Hertil eksamen Litteraturhistorie 1 (2x2 t.) Jens Kr. Andersen Sprog 1 (2x2 t.) Jan Heegård Petersen 1 4 0, Medieanalyse 1 (2 t.) John Mortensen Lærerne fordeles så der så vidt muligt bliver en ligelig fordeling mellem faste og eksterne lektorer på hvert af de fem hold Der føres præsenslister på alle kurser under instituttet.

2 Inden hvert semester afsluttes, vurderes holdstørrelser med henblik på en eventuel holdsammenlægning. Der gennemføres fortsat midtvejsevalueringer. Årgang semester Hold I Sprog 3 (2 t.) Simon Skovgaard holdundervisningen på Sprog 3 udgør 2 t/u i 8 uger; hertil Hanne Ruus' 6 forelæsninger for hele årgangen Medieanalyse 3 (2 t.) John Mortensen Norsk/svensk (2 t.) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1 0, norskundervisningen begynder i uge 44 Hold II Sprog 3 (2 t.) Torben Juel Jensen Medieanalyse 3 (2 t.) Birger Langkjær Norsk/svensk (2 t.) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1 0, Hold III Sprog 3 (2 t.) Torben Juel Jensen Medieanalyse 3 (2 t.) Birger Langkjær Norsk/svensk (2 t.) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1 0, Hold IV Sprog 3 (2 t.) Simon Skovgaard Medieanalyse 3 (2 t.) Birger Langkjær Norsk/svensk (2 t.) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1 0, Hold V Sprog 3 (2 t.) Sanni Nimb 1 1,14 0, (8 x 2) / 14 = 1, hold = 5, ekst.lekt.-timer Medieanalyse 3 (2 t.) John Mortensen Norsk/svensk (2 t.) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1 0, Hold I-V (6 x 2 t. forelæsning for alle hold) Økonomiske oversigt over besparelsen ved Ruus-modellen: Sprog 3 (0,9 t.) Hanne Ruus (6 x 2) / 14 = 0, I alt t/u for 5 hold = 6, t/u for 5 hold = 10 besparelse = 3,43 t/u eller ved 255 kr. i timen = ,00 kr. på et semester Valgfag (2x3 t.) Hold I Modernismer. Jan Rosiek Dansk og international lyrik i det 20. årh. Hold II De nordiske sprog i middelalderen Peter Springborg også som BA-tilvalg Hold III Sprog og litteratur i samspil: Teori og anvendelse Nina M. Andersen Nina er tovholder for en række lærere Hold IV Karen Blixen og verdenslitteraturen Poul Behrendt Behov for eksterne lektor-timer til undervisning på dansk grundfag: 39, Hertil de eksterne lektortimer som medgår til vejledning af BA-projektopgaven i femte semester (i øjeblikket ukendt). Skønnet vejledning: 1/3 af 150 opgaver = 10, , Behov for eksterne lektor-timer i alt på dansk grundfag 49,41211 Tilvalg under Dansk/ Nordisk - E07 betyder at det er et forårskursus Tilvalg/ sidefag i Dansk ("Dansk som gymnasie-bifag"), fagspecifikt hvor intet andet oplyses, er tilvalgsuddannelsen tværhumanistisk, dvs. kan også vælges af folk der er på dansk grundfag Tilvalg (2007-ordningen), 45 ects kurserne her kan også tages som enkeltstående tilvalg Litterær analyse I (2 t.) Erik Skyum-Nielsen Litteraturhistorie I (2 t.) Frederiksen, Niels Werner 1 2 de to kurser giver hver 7,5 ects pr. semester, så det kan kun være 2 t/u hver

3 Sidefag (1999-ordningen), 30 ects Litteraturhistorie II. (3 t.) Østergaard, Anders 1 3 Sprog II (3 t.) Milner, Jon 1 3 Norsk (3 t/u i 5 uger) Inger Thorun Hjelmervik/ 1 1, begynder tidligst d. 1. okt. Svensk (3 t/u i 5 uger) Studiemønstre/ tilvalgsuddannelser Dansk som andet- og fremmedsprog: Elevsprogsbeskrivelse Juni Arnfast 3 tilmeldte Sprogtilegnelse foråret 2008 Kulturforståelse &c foråret tm Kulturformidling Hold I Kulturjournalistik A (3 t., 7,5 ects) Søren M. Frederiksen (ekstern lektor) t/u fordi der trænes intensivt i formidling i ikke-akademiske genrer Kulturlivets inst. A (2 t, 7,5 ects) Jan Thilke (ekstern lektor) tm Kulturjournalistik og forår 2008 Kulturlivets inst. B (2 x 3 t i 12 uger, 15 ects) 2 x 3 t/u (i 12 uger) fordi der trænes intensivt i formidling i ikke-akademiske genrer Hold II Kulturjournalistik A Peter Christensen Teilmann 1 3 vi må søge om dispensation for timeloftet fordi han her ydet en ganske særlig indsats som koordinator for studiemønstret Kulturlivets inst. A Jan Thilke (ekstern lektor) tm Kulturjournalistik og forår 2008 Kulturlivets inst. B (2 x 3 t i 12 uger, 15 ects) Medier og kultur I Mediesociologi og kulturanalyse. Underviser fra IMEF 13 tm II Mediernes. sprog og æstetik (3 t)f 2008 Underviser fra INSS 13 tm Grundfagsstuderende fra Dansk indskrevet på en studieordning før Medie- og kulturhistorie (3 t) F 2008 Underviser fra INSS 13 tm 1. september 2005 kan tage dette kursus som tilvalg under eget fag Dokumentation og formidling af levende folkekultur i AV-medier (30 ects) Dokumentation og formidling 1 (6 t/u) Karsten Biering 14 tm Dokumentation og formidling 2 (6 t/u) Karsten Biering der undervises 6 t/u i 2 sem. To eksaminer hver a 15 ects = 30 ects Nordiske studier Nordisk litteratur og kultur (45 ects) Svensk litteratur og kultur (3 t/u) Anna Smedberg Bondesson 7 tm vi tager svensk E07 fordi den norske adjunkt ikke er på plads; også som OB på Dansk Norsk litteratur og kultur (3 t/u) Inger Thorun Hjelmervik ekst.lekt. 3 tm Norrøn litteratur og kultur underviser fra NFI 2 tm Nordiske sprog 1: middelaldersprog De nordiske sprog Peter Springborg 0 tm (NB udbydes også som Valgfag på 3. semester af Dansk grundfag) i middelalderen (6 t/u) Oldislandsk Norrøn litteratur og kultur 2 tm 2 tm Nordiske sprog 2: færøsk og islandsk Færøsk sprog og kultur Jógvan Isaksen (3 t/u, se også OB) 0 tm Moderne islandsk 1 1 tm Oldislandsk

4 Nordiske sprogkilder til kulturhistorien Sprogdata til kulturhistorien Michael Lerche Nielsen (3 t/u, se også OB) 2 tm Kilder og filologisk kildekritik Nordisk-filologisk historik 1 tm 4 tm eksterne lektorimer i alt på tilvalg 19,07143 Åbent Universitet - Dansk som andet- og fremmedsprog Sprogbeskrivelse Juni Arnfast Åbent Universitet - 1. semester 15,1 Litterær analyse I Rene Rasmussen (ekst.lekt.) 1 1,5 Litteraturhistorie I Gitte Mose 1 2,6 127,4 Sprog I Lise Bostrup 1 2 Medieanalyse Kaare Schmidt (ekst.lekt.) 1 2,3 Norsk og svensk foråret 2008 der undervises i alt 7 x 3 timer Åbent Universitet - 3. semester Litterær analyse II Annemette Hejlsted (ekst.lekt.) 1 1,5 Litteraturhistorie II Birgitte Krejsager (ekst.lekt.) 1 2,6 Sprog II Carsten Hansen 1 2,6 Kandidatuddannelse - Dansk - Efterår 2007 i alt på ÅU: 15,1 I alt på Dansk gru 49,41211 tilvalg 19,07143 ÅU: 15,1 Sum 30 hold 83,58354 t/u vejledning om ugen 3, kt. 3, t/u I alt undervisning+ vejledning ved eksterne lektorer på Dansk BA 86,64 t/u her er ikke indregnet eksamen som jo falder i finansåret 2008 (januar) Overbygningsemner, hvor intet andet står, er de begyndende Dansk litteratur Erik Skyum-Nielsen har trukket sit litterære OB-emne d. 7/9 07 Omkring Kierkegaards litterære originalitet Mads Sohl Jessen (ph.d.-stip.) Mundtlig fortolkning og litterær æstetisk beskrivelse Tina Høegh (ph.d.-stip.) Bibelkundskab for litteraturlæsere Erik A. Nielsen (3 timer ugt.) Fortælleren og fortællingen Sune Auken Bo Jørgensen 5 x 3 t/u 1, vikar for Sune fra d. 21/11 Kroppens politik (3 t/u) Bente Rosenbeck og Annemette Hejlsted Dansk sprog Ordbogshistorie og historiske ordbøger Simon Skovgaard (ph.d.-stip.,2 timer ugt.) Sprogdata til kulturhistorien (også som tilvalg) Michael Lerche Nielsen (NF), 3 t/u Skriftlig dansk for udlændinge Nina Møller Andersen (3 timer ugt.) Dansk fonetik og udtalelære for udlændinge Nina Møller Andersen (3 timer ugt.) Language, society and ideology in the Danish speech Inge Lise Pedersen, Pia Quist og community Jens Normann Jørgensen 23 gange a 1,3 t, samlæses med kursus på DIS Den mundtlige fortællings funktion Dorte Greisgaard Larsen, ph.d.stud. 3 t/u Sprogforandringscentret Medieanalyse og (studiemønstre under) kommunikation Det selvskabende menneske Marianne Stidsen 3 t/u 1. sem af 2 (SM Identitet og tekst) Ledelseskommunikation Morten Sloth (ekstern lektor) 1 3 forlænges uden opslag i 3 år: 1/ / (SM Organisationskomm.)

5 Formidling (SM Sproglig rådgivning) Lise Bostrup 1 2,6 intensiv træning i ikke-akademiske genrer: 12 gange a 3 kt. i 2 semestre Kulturjournalistik (SM Kulturformidling, Søren M. Frederiksen (ekstern lektor) 0 også tilvalg; der undervises på 2 parallelhold; kulturformidling kan kun tages samlet, i alt 2 x 7,5 ects også som BA-tilvalg) Kulturlivets institutioner (SM Kulturformidling Jan Thielke (ekstern lektor) 0, også som BA-tilvalg) Kvinder, køn, journalistik og medier (3 t/u) Vibeke Pedersen, kønsstudier 0 ansættes på Kønsstudier Hjemmeside-design (SM i Praktik) Anders Granum Aagaard (ITMEDIA, KUA) Jobsøgning (SM i Praktik) Lars Munck (DJØF), i alt 2 x 6 t Danskfagets didaktik Danskfagets didaktik (fortsættende) Bettina Perregaard (2 timer ugt.) + 2. semester af 2 Gitte Ingerslev, DPU, (1 t/u) hertil vejledning + administration 1 t/u Svensk sprog og litteratur Svensk litteratur og kultur Anna Smedberg Bondesson (3 t/u) også BA-tilvalg Svenskhed som sang. Kulturmønster i Anna Smedberg Bondesson (3 t/u.) venter til foråret 2008 svensk visetradition Från Linné til Lidner, svenskt 1700-tal Bengt Gustaf Jonshult Jonshult er selvfinansieret ph.d.-stip. Tilbyder dette kursus foråret 2008 Færøsk sprog og litteratur Udfordring fra udkanten (færøsk fokus) Færøsk sprog og kultur (begyndende emne) Bergur Rønne Moberg (post.doc.) Jógvan Isaksen Islandsk sprog og litteratur Moderne islandsk for viderekomne (begyndende emne) Islandsk kultur og litteratur - image og identitet Magnús Hauksson (3 timer ugt.) Magnús Hauksson (2 timer ugt.) Dansk som andet- og fremmedsprog (også som BA-tilvalg): Elevsprogsbeskrivelse Juni Arnfast eventuelle eksterne lektor-timer tages fra Dansk som 2-sprog Kulturforståelse Anette Hagel-Sørensen BA-studerende fra tidligere ordninger som ikke kan vente med at tage eksamen til sommer 2008, henvises til individuel vejledning I alt ekst.lekt.-timer inklusive vejl. på Dansk BA 86,64 i alt eks.lekt.-undervisningstimer på Dansk OB 6,64 Antal ekst.lekt.-hold på Dansk OB 2 Ekst.lekt-vejledningstimer på Dansk OB 0, , i alt eksterne lektortimer på dansk E2007 = 93,49 t/u På grund af overgang til nyt budgetsystem regnes eksamen i januar 2008 til regnskabsåret 2008 Kulturelle velfærdsarrangementer ved instituttet - efterår F-dage ved INSS Et tæt og kontinuerligt forløb fra ultimo oktober til primo december. 4 arrangementer a 4 relativt korte og fokuserede foredrag, ialt ca 16 foredrag i efteråret. Noget tilsvarende planlægges til foråret Tovholder og kontaktperson: Peter Christensen Teilmann (ekst.lekt. ved studiemønstret Kulturformidling) Der er rundsendt et foreløbigt program som stadig er under udarbejdelse. arrangementerne har tæt relation til de projektbeskrivelser som forskellige grupper af medarbejdere ved instituttet har udarbejdet i løbet af foråret.

6 ret med til at udvikle DIT-konceptet

7 der er på dansk grundfag

8 koordinator for studiemønstret

9

10 iduel vejledning

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Elisabeth Arnbak og Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010 1 Indledning... 3 Del

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12

VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12 VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold S12 VIA University College, Pædagoguddannelsen I Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, tlf. 87553855, www.viauc.dk/paedagogiholstebro

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Kursuskatalog Forår 2015

Kursuskatalog Forår 2015 Dansk korrekturlæseruddannelse grundlæggende Dansk korrekturlæseruddannelse videregående Kursuskatalog Forår 2015 Engelsk korrekturlæseruddannelse Webjournalistuddannelse Danske kurser Engelske kurser

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej 20 6950 Ringkøbing Telefon 97 32 02 00 Redaktion: Else Kirkegaard, maj

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere