Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009."

Transkript

1 Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri efter laks/havørreder, en trængt økonomi for lakseudsætningerne, den nye novemberfredning af havørrederne og stop af dagkortsalg hos Q8, der altid har været vores bedste dagkortsælger. Til gengæld har vi haft store glæder af et nyt storgeddefiskeri i vintermånederne, som også har givet Gudenåen meget omtale i sportsfiskermagasiner. Det fantastiske geddefiskeri blev afløst af et forårslaksefiskeri, med blanklaks i et antal og en størrelse, som vi ikke har oplevet før. Aldrig før har vi fanget så mange laks over 10 kg. Vi har også kunne glæde os over flere nye P-pladser og veje ned til åen. Det er lykkedes, at begynde indsamlinger af både obligatoriske og frivillige støttebeløb til lakseudsætningerne. Vores fiskeplejeaktiviteter i bækkene har havørrederne også kvitteret for, ved næsten 10 gange så stor gydeaktivitet i Brandstrup Bæk. De resultater har foreningen høstet stor anerkendelse for, hos de kommunale vandløbsmyndigheder og hos fagfolk i Fiskeplejen, hvor vi har undervist i vores metoder til at få mere naturlig gydning og smoltproduktion i bækkene. Vi kan også være rigtig stolte af vores Juniorafdeling, der afvikler mange arrangementer af høj kvalitet, både fiskefagligt og kammeratligt. Alt i alt er foreningen kommet godt ud af Fangstmæssigt nåede vi 226 laks og 95 havørreder, inkl. havørreder fra Lilleåen v. Laurbjerg. Tak for alle fangstrapporterne med foto på hjemmesiden. De er vigtige for foreningen. Tak til Gert Nielsen for god BSF-fangststatistik. Den er efterspurgt og den tages seriøs af alle. Jeg vil nu gennemgå, hvordan sæsonen 2009 er forløbet i vores sportsfiskerforening. I december 2008 afsluttede vi fældefangst i fisketrappen ved Gudenåcentralen. Det gik let med at fange havørrederne, men til gengæld gik det ikke nær så godt med at opbevare fiskene. Moderfiskene udviklede svamp og der opstod dødelighed. Det var skuffende, fordi opbevaringen i 2008 var helt problemfri og uden nogen dødelighed. Vi evaluerede fældefangsten og opbevaringen, for at finde den mest skånsomme metode til fangst, håndtering og opbevaring af moderfiskene. Fældefangsten 2009 er i gang lige nu og opbevaringen forløber meget tilfredsstillende. Tak til Tage Odgaard for at engagere sig i løsningerne og tak til Gudenåcentralen for den store hjælpsomhed med at realisere vores anbefalinger. I januar udsendte vi den nye folder, med aktivitetsprogram og kortbog. Vi håber I tog godt imod den. Folderen til 2010 sæsonen er ved at blive lavet nu. Den vil yderligere indeholde et oversigtskort med Tange sø og Lilleåen ved Laurbjerg. Sidst i januar gennemgik vi bækkene og talte gydebanker. Der var 60 naturlige gydninger, hovedsageligt fordelt på 4 bække. Vores havørredbestand er yderst sårbar. Vi skal have større naturlig smoltproduktion i disse 4 bække og vi skal have åbnet for adgangen til egnede gyde- og opvækstområder i de øvrige bække. Vores gydekortlægning dokumenterer hvilke bække der virker og hvilke bække der behøver hjælp. Opstemningen af Hagenstrup Bæk ved møllen stopper alle vandrefisk. Både mølle-ejeren og Favrskov Kommune ser opsitivt, på muligheden for at lave et flot naturgenopretningsprojekt ved møllen. Der stiller foreningen sig selvfølgelig til rådighed med stærke frivillige kræfter. I februar havde vi besøg i klubhuset af biologerne fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi lærte om at tage skælprøver og lave skælaflæsning. Vi fik også et resumé af resultaterne af den sandartundersøgelse, der blev foretaget sidst i 90 erne. I februar havde foreningen 60 års jubilæum. Bestyrelsen valgte at lade begivenheden forbigå i stilhed.

2 I løbet af vinteren havde flere medlemmer haft gode oplevelser med de store gedder i Gudenåen. Dette geddefiskeri rummer udfordringer og oplevelser af meget store sportsfiskermæssige kvaliteter. 10 og 15 kg s strømgedder, fisket på lette fluestænger, har meget stor interesse ude i landet, men ikke lokalt - endnu. Bestyrelsen inviterede fiskeblade til at skrive om dette fiskeri, for vi ser gerne at vinterfiskeriet efter gedder bliver stort og skaber aktivitet ved åen. Foreningen skal jo tilbyde så meget spændende fiskeri som muligt. Ivrige geddefiskere undrer sig over, at vi har fredet gedder i Gudenåen i november og december, præcis der hvor fiskeriet er rigtig godt. I marts besluttede generalforsamlingen i Langå Sportsfiskerforening også at opkræve obligatoriske støttebidrag og tillæg på dagkort, til fordel for lakseudsætningerne. Det er dejligt, at de 2 store sportsfiskerforeningers medlemmer står sammen om et attraktivt laksefiskeri i Gudenåen. Vi tog samtidig initiativ til at starte indsamlinger af frivillige støttebidrag fra gavmilde sportsfiskere, og forretninger, campingpladser m.m. der har en økonomisk fordel af et godt laksefiskeri i Gudenåen. Disse initiativer viser lokal opbakning og offervilje til laks i Gudenåen. Det har man også bemærket i Favrskov Kommune, som nu har afsat ,- årligt til lakseudsætningerne. I Gudenåsammenslutningen arbejder man stadigt for en fritløbende Gudenå. BSF påpeger også behovet for en forbedret faunapassage ved Tangeværket, men vi bruger foreningens kræfter på at fastholde lakseudsætningerne og dermed det gode og gavnlige laksefiskeri, i perioden indtil Fisketegnsmidlerne overtager finansieringen af udsætningerne. Sidst i marts blev der sat ørred- og laksesmolt ud fra hhv. Ørredfonden og Danmarks Center for Vildlaks. Igen fik vi tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at regulere skarv på udsætningspositionerne, men der var ikke behov for at nedlægge skarv. I marts samlede vi Fiskeribetjentene og gav information om Kommunefiskekort til zone 3 og den nye novemberfredning. Bestyrelsens indtryk er, at der generelt ikke er problemer med tyvfiskeri, men at vil være godt med mere kontrol af fisketegn og fiskekort på Tange sø og ved teltpladsen i Bjerringbro. Fiskekort skal bæres synligt af alle og som medlem bør man påtale det, hvis man ser andet. Alle bør holde lidt opsyn og orden ved fiskevandet og vejlede, hvor der er behov for hjælp. I april brød lakseeventyret i Gudenåen løs, med en laks over 21 kg. fra Stevnstrup-stykket. Ved Bjerringbro blev den første blanklaks fanget d. 28. marts. Den næste 5-6 uger bød næsten dagligt på sensationelle fangster af storlaks og d. 16. april blev sæsonens største laks på 15,4 kg. fanget på flue af Rene Boye Jensen. Det er DCVs udsætninger af den vestjyske laksestamme, der giver dette forårsfiskeri. 80 % af sæsonens storlaks fanges i april og maj. Det store antal af tidlige laks giver anledning til, at begyndte fiskesæsonen meget tidligere end i gamle dage. Det giver os en 7 måneder lang laksesæson. Jeg forudser at forårsfiskeriet kun vil blive endnu bedre, i de kommende år, pga. store udsætninger af de vestjyske laksesmolt. Første lørdag i maj havde vi geddekonkurrence i Gudenåen og Tange sø. Der blev indvejet godt 25 gedder, hvoraf 4 gedder vejede over 5 kg. John Madsen vandt konkurrencen med en gedde på 6,5 kg. Juniorerne gjorde også fine fangster og Steffen Nielsen vandt juniorrækken. Niels Jørgen Hansen fangede faktisk en stor gedde på næsten 9 kg under laksefiskeri ved Ulstrup, men valgte ikke at indveje den vindergedde. Igen i år deltog BSF i det landsdækkende arrangement: Lystfiskeriets Dag, hvor vi havde åbent hus i Gudenåen og Tange sø. Vi fik både lokale og fjerne gæster på besøg. Mange i Nord- og Østjylland ser BSF som et muligt alternativ, frem for at køre helt ud til det vestjyske lakseeventyr, der igen i år overgik sig selv. Jens Hartmann fangede en fin maj-laks under arrangementet og igen undlod vi heller ikke, at gøre opmærksom på Gudenåens laksefiskeri.

3 BSF deltager gerne i Lystfiskeriets Dag i Forhåbentligt i godt samarbejde med vores naboforeninger, så der kan tilbydes frit fiskeri for en dag i hele Gudenåen. Foreningens dygtige juniorer tog også deres part af de tidlige forårslaks. Den 1. april fik Tobias Ottesen sit livs laks på 7 kg og d. 11. maj landede storebroren Rasmus Ottesen årets juniorfisk: En fantastisk flot blankfisk på 7,8 kg. Midt i maj var vi klar med hjemmesiden www. gudenaalaksen.dk til indsamling af frivillige støttebidrag til lakseudsætningerne i Gudenåen. Bestyrelsen kan bestemt opfordre alle medlemmer til at indbetale støttebeløb som tak for laks i 2009 og som en investering i fremtidige lakseoplevelser ved Gudenåen. I juni fik foreningen en invitation fra turistorganisationen Visit-Randers. Efter kæmpelaksen på godt 21 kg og alle de andre store forårslaks fra Gudenåen, havde turistkontoret oplevet en voldsom efterspørgsel fra sportsfiskerinteresserede turister. Vi foreslog en guidebog, som man har anvendt med succes på Fyn og Bornholm. Steen på Bamsebo Camping gik ind i arbejdsgruppen og BSF stiller selvfølgelig kortmateriale og andet information til rådighed. BSF ser meget gerne mere turisme, mere handel og mere aktivitet i hele Gudenådalen. Venstre og SF i Viborg Byråd inviterede i sommers foreningen til en debat ved Tangeværket, om de kommende opgaver der findes i Viborg Kommune. SF ønskede at sætte fokus på den utilfredsstillende faunapassage. Danmarks Sportsfiskerforbund tog konfrontationen om omløbsstryget. BSF fulgte op med at sætte fokus på alt det samfundsnyttige, der genereres via et attraktivt sportsfiskeri i Gudenådalen. Byrådet fik besked på at skamme sig over de manglende støttekroner til lakseudsætningerne, nu hvor både Randers og Favrskov engagere sig. Vi beder blot om kr årligt, fra Viborg kommune, indtil der er etableret en tilfredsstillende faunapassage ved Tangeværket. Jeg føler at vi klart og tydeligt fik afleveret et rimeligt krav og vi blev lyttet til. Hen over sommeren voksede grøden igen meget kraftigt op. Klager fra lodsejere fik kommunerne til at måle den frie strømrende i forhold til vandløbsregulativet. Det blev lidt modvilligt besluttet at genoptage grødeskæringen efter 10 års pause. Mange medlemmer havde nok set frem til et mere fiskbart vandløb, men det blev ikke resultatet. Vi kan kun vente og se, hvordan grøden i Gudenåen håndteres i fremtiden. Til gengæld brugte flere medlemmer nogle lune sommeraftener til fiskeri i Lilleåen hvor vi har medfiskeret ved Laurbjerg. Der var et fint havørredfiskeri hele sommeren og vi har fået indrapporteret fangst af en god del Lilleå-havørreder. Bestyrelsen forlænger gerne medfiske-aftalen med Hadsten-foreningen, for det sommeraftenfiskeri efter fine blanke havørreder udfylder en stille periode ved Gudenåen. Ja, der er en stille periode i laksefiskeriet, men om sommeren klækker millioner af vårfluer. Det giver en voldsom aktivitet af rimter, der tager vårfluerne i overfladen. Foreningens friske juniorer har straks set mulighederne for et spændende tørfluefiskeri med lette stænger og tunge fisk. De oplevede ofte at tørfluefiske 5-6 stærke og vilde fisk i 2 kg klassen på blot et par timers aftenfiskeri. Tørfluefiskeri i Danmark er efterhånden en saga blot, men i sommers genlød navne på legendariske sedge-tørfluer som fx Europea 12 og Cock-Y- Bondhu. Dette tørfiskeri i solnedgangen rummer igen meget store sportsfiskermæssige udfordringer og kvaliteter, som også bare ligger og venter på at blive dyrket af pionerer. Dette kan måske lyde nørded eller barnligt, i stil med vinterfiskeriet efter gedder, men det er vigtig at der er plads til forskellighed, så foreningen kan tilbyde mange genrer indenfor sportsfiskeriet. Vores lakse- og havørredfiskeri kan hurtigt ændre sig, som fx det engang så fantastiske tørfluefiskeriet efter Helt på Tange sø. Prøv strømgedderne, med store flash-fluer og lette fluestænger, nu til vinter og rimterne på tørflue, når det igen bliver sommer.

4 I august fik vi lov til at lave en ny P-plads ved Gullev Bæk. Det krævede en forbedring af vejen igennem mosen og det besluttede bestyrelsen at betale. Det er dejligt at se, at P-pladsen bliver benyttet af mange og erstatter holdepladsen ved Omfartsbroen, hvor det er usikker at bakke op på Omfartsvejen. Vi tilbød også foreningens hjælp til Grøn Handi-dag, som var arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen. Desværre var der ikke den store opbakning, men tak til Kaj Lindvig for at stå til rådighed. Foreningens hjælpsomhed åbnede muligheden for en ny P-plads i Statsskoven lige overfor Sandskredet. Det behandles nu i Statsskovdistriktet. I september blev Gudenåkonkurrencen afviklet. Konkurrencens vinderlaks på godt 10 kg blev fanget nær Bamsebo Camping. Vi er godt tilfredse med de gode rammer, der findes på Langå Stadion og at konkurrenceoverskuddet går til DCVs lakseudsætninger. I år inviterede vi Gudenåcentralens ledelse ned i klubhuset, til vores årlige samarbejdsmøde. Gudenåcentralen er glade for, at have BSF som bruger af Tange sø og BSF er glade for at administrere sportsfiskeriet på søen. Vi samarbejder også om fældefangst af moderfisk til Ørredfonden. BSF ønsker det spændende heltfiskeri på Tange sø tilbage men selvfølgelig afhænger det af, hvordan Tange søs fremtid ser ud, når Vand- og naturplanerne kommer. I oktober begyndte DCV el-fiskeriet efter moderfisk til Brusgaard. Det gik let i år og DCV indsamlede 165 laks. 1/3 var af den vestjyske stamme. DCV observerede også ca. 250 havørreder, selvom mange sportsfiskere mente, at der slet ikke var kommet havørreder i begyndelsen af oktober. Guleærter-konkurrencen blev noget af en oplevelse i år, da Bent Madsen kom til indvejningen med en kæmpe laks på næsten 14 kg. Derudover blev der indvejet et par laks og en havørred. 30 mand deltog i ærte-spisningen, der er en af vores gode gamle traditioner. Fra konkurrencen og frem til 31. oktober var der et godt havørredfiskeri, med flere fine fisk mellem 4 og 6 kg. Den 29. oktober fangede Niels Chr. Laursen en havørred på 6,40 kg på spinflue. Niels Chr. Laursen fangede dermed sæsonens største havørred hos BSF. Han havde allerede fanget sæsonens største havørred hos Langå-foreningen og endda også den største havørred til Gudenåkonkurrencen. Der skal stor dygtighed og en smule held, til sådan en præstation, som næppe bliver gentaget af nogen. I oktober var der vælgermøde om natur/miljø i Viborg kommune. Vi bragte igen Gudenå-laksen i debat og fik forklaret vigtigheden af et attraktivt sportsfiskeri ved Bjerringbro. På trods af at både Randers- og Favrskov Kommune støtter lakseudsætningerne, så er der i Viborg Byråd kun forståelse hos SF, for en investering på kroner, der giver en årlig omsætning på 20 millioner kroner i lokalområdet, og samtidig aktiverer de unge og ældre. Grøn Viborg-politik må ikke begrænse sig til et grønt fodboldhold, et grønt håndboldhold og et par grønne søer. Sidst i oktober kom DCV med resultatet af naturgenopretningen i Gudenåens hovedløb, med udlægning af 270 kampesten i Ulstrup. Der står nu i gennemsnit 25 laks/havørreder på strækningen, hvor der før ikke var standpladser. BSF håber på flere af den slags initiativer. Den første lørdag i november gennemgik vi gydebækkene og gav havørrederne fri adgang op på gydebankerne. Møllebækken og Brandstrup Bæk var flere steder helt lukkede af opstemninger, som opstår af grene og løvfald. Fisketrappen i Møllebækken havde også behov for en oprensning. Kommunens vandløbsfolk har ikke ressourcer til systematisk at gennemgå alle bække inden havørredernes gydning. Foreningen har tilbudt, at påtage sig vandløbstilsynet med bækkene, nu hvor BSFs vandplejefolk også kan dokumentere den tilstrækkelige kompetence, efter at 4 medlemmer har gennemgået begge weekendkurser i fiske- og vandløbspleje hos DTU-Aqua/Sportsfiskerforbundet.

5 Q8-tanken lukker nu, så skal vi have et nyt dagkortsalgssted i Bjerringbro. BSF er meget taknemmelig for Niels Grimsbjergs mangeårige dagkortsalg og hans altid venlige service overfor sportsfiskerturisterne. Det nye dagkortsalgssted bliver Statoiltanken på Pilevej. Vores årlige møde med lodsejerrepræsentanterne er altid en hyggelig aften. Der var stor tilfredshed med den brede støtte til lakseudsætningerne, så lodsejerne støtter gerne igen med kroner til 2010 udsætningerne. Lodsejerne glæder sig faktisk over, at vi fisker i deres enge. De ser meget gerne flere store sten i åen og mere geddefiskeri om vinteren. Med disse ord vil jeg konstatere, at vi har en levende og stærk sportsfiskerforening, som stortrives i en alder af 60 år. Jeg fornemmer også, at foreningen gerne vil forvalte natur og fisk på en bæredygtig måde, der følger ny viden og sportsfiskeriets generelle udvikling. Tak til Grundfos for at sponsere EDB-udstyr til juniorklubben og klubhuset. Tak til alle de medlemmer der har ydet en frivillig indsats i 2009 og knæk & bræk i Hermed slutter bestyrelsens beretning for fiskesæsonen 2009.

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 2008 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Ørredfonden har rundet de 37 år og trives stadig. Gudenåens Ørredfond har i 2008: opfyldt udsætningsplanen for

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Per Hougaard med laks fanget 16.juni 2016, 4,7kg og 78cm. Juli-August 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er stort set gået

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 9. november 2016 omløbsstryget ved Møllebækken indvies det kommer til at give flere havørreder i Gudenåen omkring Bjerringbro. Foto: Erik Søndergaard

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Vi har haft en fantastisk sstart på laksefiskeriet i Gudenå. Laks 13,23kg 108cm fanget af Søren Agesen 23. april 2017 årets største indtil videre.. Maj

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Vi har haft et fantastisk godt laksefiskeri i maj måned. Laks 9,6kg 97cm fanget af Gert Winther Molbech 17.maj 2017 på wobler. Juli August 2017 God

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Juniorklubbens nye formand Johannes Bigum Pedersen på tur med juniorerne. Marts 2016 Fiskeriet i åen er så småt i gang. Hvor vi er nogle der venter på lidt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft,

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

INDHOLD. Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016 Gullev bæk, en af BSF s vigtigste gydebække for havørreder, efter orkanen Gorm passerede gennem Gudenå dalen søndag 29. oktober. Foto: Anders Stougaard

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017 Fire af foreningens æresmedlemmer er klar til generalforsamlingen: Arne Ottesen, John Jørgensen, Johannes Juel Ditlefsen og Søren Andersen. Foto: Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016 Rødder fra en opstemning i Gullev bæk. Rødderne blev fjernet af Anders Stougaard og Erik i november 2016 for at skabe passage for havørrederne til de

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016 Så er der rigget til med en stor glimmerflue fiskeriet efter Gudenåens glubske vintergedder kan starte. Foto: Johannes Bigum Pedersen Februar 2016 Den

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Tirsdag 13. maj 2014 kl. 15.00-17.30 på Viborg Rådhus Formål GudenåSamarbejdet er i færd med at udarbejde en Gudenå Helhedsplan, som blandt

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017 Eksempel på flash flue der anvendes til Geddefiskeri i Gudenå. Foto og flue: Casper Pedersen Februar 2017 Så er sæson 2017 skudt i gang, og der er allerede

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Juni 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen -

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017 Sidste fiskedag 2017. En laks i gydedragt har taget fluen. Fisken blev hurtigt landet og derefter nænsomt genudsat. Foto: Erik Søndergaard. December

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016 Søndag 13. marts fangede Per Bjerring Sørensen sin første danske laks en flot laks på 9,6kg og 96cm, fanget på flue i zone 5. April 2016 Fiskeriet efter

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: 24663376 E-mail:

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Program: Velkomst ved formanden.

Program: Velkomst ved formanden. Program: Velkomst ved formanden. Generalforsamling Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets beretning. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til lokalrådet 6. Valg

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter:

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Lars Spey Christensen - Næstformand Villavej 66, 8870 Langå Tlf.: 86462117 E-mail:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen Bødkervænget 5, Sæby 4270 Høng Tlf. 20898182 kj@ufv95.dk ÅRSBERETNING 2014 Udsætningerne 2014 Den 31. marts 2014 blev der udsat 30.700 stk.

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail: peter196@live.dk

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen Klubhuset For første gang i den tid jeg har været medlem af Grindsted Sportsfiskerforening afholder vi nu generalforsamling i egne

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere