STRATEGI Godkendt af bestyrelsen december STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014"

Transkript

1 STRATEGI

2 KVUC : STRATEGI Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik Personale arbejdsforhold Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø Kommunikation It Bygninger Økonomi Kvalitetssikring Organisation og ledelse Internationalisering 50 2

3 INDLEDNING OG TERMINOLOGI Strategi omfatter KVUC s elleve nøgleområder. Nøgleområderne er betegnelsen for de hovedområder eller arenaer, inden for hvilke organisationens samlede aktiviteter drives og udvikles: 1. Uddannelser og udbud 2. Pædagogik og didaktik 3. Personale arbejdsforhold 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø 5. Kommunikation 6. It 7. Bygning 8. Økonomi 9. Kvalitetssikring 10. Organisation og ledelse 11.Internationalisering Til hvert af nøgleområderne hører a. En introduktion, der kort beskriver den aktuelle baggrund og begrunder de strategiske prioriteringer. b. En skematisk opstilling, der uddyber de strategiske planer på to niveauer: Niveau 1: Indsatsområder. Inden for hvert nøgleområde defineres et antal indsatsområder, der til sammen er udtryk for periodens overordnede strategiske prioriteringer. Indsatsområderne relateres til de afsnit af KVUC s vision, som er deres udgangspunkt, og de beskrives i forhold til de udviklingsmål, der skal nås inden Niveau 2: Udviklingsprojekter. Under hvert af indsatsområderne defineres en række udviklingsprojekter, der repræsenterer forskellige konkretiseringer og veje til at nå de overordnede mål. De beskrives hver især i forhold til deres projektvision og deres produktmål/resultat. I modsætning til indsatsområderne, der lægges fast for hele perioden, kan udviklingsprojekter tilføjes og gennemføres løbende. 3

4 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD INTRODUKTION I strategien var det overordnede strategiske mål at udvide KVUCs kapacitet for at kunne imødekomme den store søgning og dermed i højere grad bidrage til at opfylde 95%-målsætningen. KVUC har nu en bygningsmæssig størrelse, der gør det muligt at gennemføre en vækst for alle uddannelsesområder. Det er nu vigtigt, at bygningernes uddannelseskapacitet udnyttes fuldt ud. I det følgende beskrives planerne for udbygning og vækst. Planerne tager afsæt dels i den demografiske udvikling for KVUC s kernealdersgruppe i vores dækningsområde, Københavns Kommune, dels i en fremskrivning af uddannelsesgrundlag og behov for denne gruppe. De overordnede prioriteringer for uddannelser og udbud, der redegøres for i dette afsnit, udgør grundlaget for de øvrige nøgleområders strategiske indsatser. Udbygningsplanen for perioden I forbindelse med KVUC s beslutning i maj 2010 om at udvide kapaciteten gennem lejemålet af Sankt Petri Passage 1 blev der udarbejdet en fremskrivning af den forventede studieaktivitet i 2011, 2012 og Fremskrivningen var dengang baseret på aktiviteten i I september 2011 er fremskrivningen blevet revurderet og revideret på grundlag af aktiviteten i Denne seneste fremskrivning danner grundlag for planlægningen af de kommende to kursusår og budgetår. Tabel 1. Udbygningen af KVUC målt i årskursister avu avu-flex fvu fvu-flex obu hf hf-flex gsk gsk-flex I alt

5 I modellen antager vi for den betragtede periode fra , at avu-hold vil vokse med 15 % hf-hold vil vokse med 30 % obu vil vokse med 30 % fvu vil vokse med 30 % gsk vil vokse med 40 % avu-flex vil vokse med 40 % hf-flex vil vokse med 40 % Den gennemsnitlige vækst for perioden er ca. 30 %. Ved denne planlagte udbygning af KVUC skal ansættes ca. 50 lærere fordelt med ca. 15 på avu og ca. 35 på hf. Udbygningsplanen skal vurderes løbende i forhold til rekruttering, gennemførelse, økonomiske vilkår og de forskellige overenskomster om løn og arbejdstid. Befolkningsgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune Befolkningsgrundlaget og uddannelsesforholdene i KVUC s geografiske dækningsområde er afgørende for vækstmulighederne. I den følgende befolkningsprognose for befolkningsudviklingen i Københavns Kommune er der fokus på KVUC s aldersmæssige kernegruppe, som er de årige. Det gælder for undervisningen på avu, på gsk og på hf. Mere end 75 % af kursisterne er i dette aldersinterval, og det gælder både for holdundervisningen og for flexundervisningen (den virtuelle undervisning). Tabel 2 Befolkningsprognose for aldersgrupperne år og år i Københavns Kommune år år I indeksform ser befolkningsprognosen således ud: Tabel 3 Index for befolkningsudviklingen for aldersgrupperne år og år i Københavns Kommune år år Befolkningsvæksten er i perioden fordelt med 12 % på de årige og med 26 % på de

6 årige. Så i det lange perspektiv ser det således stabilt ud med en samlet vækst på knap 20 %. Det er en fordel for udbygningen af KVUC, at der er en stor vækst på 10 % blandt de årige allerede i de nærmeste år, men det er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at indfri vækstmålene for de kommende to år på samlet set ca. 25 %. Uddannelsesgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden I KVUC s ansøgning om tilladelse til at udbyde en 2-årig hf-uddannelse er der en statistisk set detaljeret gennemgang af den københavnske uddannelsesprofil for at vise, hvor tæt vi er på at kunne tale om, at målet med at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse, indfris. Et af resultaterne af de mange studieafbrud i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale uddannelser er, at en meget stor andel af befolkningen alene har en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse og dermed har et behov for en second chance. I de følgende tabeller bruger vi antallet af de, der som højeste uddannelse har en dansk grundskole eller mindre som indikator på hvor mange der skal supplere, før vi samlet set vil nærme os målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang har gennemført en ungdomsuddannelse. Tabel 4 Antallet af unge voksne, der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst / Københavns Kommune år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tabel 5 Antallet af unge voksne, der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst / Region Hovedstaden år år I alt N: N:25-29 Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tallene viser, at der alene i Københavns Kommune er mere end personer, der som højeste danske uddannelse er registreret med en grundskoleuddannelse. Tallet omfatter også personer, som har mindre end en afsluttet grundskole, eller hvor det danske uddannelsesniveau er uoplyst. 6

7 I tabel 5 har vi udvidet området til Region Hovedstaden, som altså også inkluderer Københavns Kommune. Her er det tilsvarende tal knap Tallene er så store, at hvis KVUC kunne uddannelsesaktivere 5 % i denne gruppe årligt i Københavns Kommune ( dvs. ca kursister), ville vi medvirke til både at indfri det generelle uddannelsesmål og samtidig til at realisere KVUC s vækstmål. Nye vækstområder A. De mange med en utilstrækkelig/mangelfuld skolebaggrund Det første store område er at få avu-området (dvs. avu, fvu og obu) tunet ind mod de mange, som enten har en utilstrækkelig grundskoleuddannelse eller - som det vil gælde for mange unge indvandrere - har gennemført endnu mindre dansk uddannelse. Samlet set handler det om de mange unge, som skal integreres i uddannelsessystemet igen. Vi skal tiltrække, motivere og rekruttere disse unge mellem år i samarbejde med bl.a. UU, ungdomsskoler og erhvervsskoler. Vi skal i kontakt med den store gruppe med en utilstrækkelig uddannelse blandt de beskæftigede mellem år på virksomhederne i samarbejde med private og offentlige virksomheder, i samarbejde med fagbevægelsen og i samarbejde med Københavns Kommune. Målet er at bringe kursisterne frem til at kunne fortsætte med en ungdomsuddannelse, en faglig uddannelse eller en arbejdsmarkedsuddannelse. I de nævnte to grupper vil der givetvis være mange, som har påbegyndt og afbrudt en ungdomsuddannelse (faglig eller gymnasial). Det vil sige, at hf-fag også skal være en del af de mulige uddannelsestilbud. Det vanskelige i opgaven er At nå frem til kursisterne at få etableret et samarbejde med de andre aktører (Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, virksomheder og fagbevægelse) at få tilpasset fagenes tilrettelæggelser med kursisternes motivation og ressourcer. B. De mange som skal afslutte en ungdomsuddannelse Hf-enkeltfag er velkendt, velfungerende og konsoliderende i forhold til de mange unge i hovedstadsområdet, som vil gennemføre en ungdomsuddannelse, færdiggøre en ungdomsuddannelse eller afslutte et eller flere hf-enkeltfag. KVUC har sammen med de andre VUC er et varieret udbud af forskellige fag i mange forskellige tilrettelæggelser. KVUC er sammen med de øvrige VUC er storleverandør til de videregående uddannelser. KVUC s centrale beliggenhed vil være betydningsfuld for rekrutteringen i de to næste år. Målet med rekrutteringen er skabe muligheder for kursisterne til at fortsætte med en videregående uddannelse. Derfor skal vi videre med at udbygge samarbejdet med de forskellige videregående uddannelser i Region Hovedstaden - i samarbejde med de øvrige VUC er. 7

8 Vi skal lave nye fagpakker i forhold til læreruddannelsen, pædagogpakken, sygeplejerskepakken, m.m. i samarbejde med UCC & Metropol Vi skal lave fagpakker i forhold til en række erhvervsakademiuddannelser i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi Vi skal tilføje vores enkeltfagstilbud mere fra hhx-uddannelsen. Både i form af nye fag, i arbejdsformer, som matcher en målgruppe som vil søge en Kort Videregående Uddannelse, i markedsføring og i mulighederne for videreuddannelse Vi skal meget gerne udvide vores udbud i den 2-årige hf og/eller tilrettelægge og udbyde 2- årige forløb tilrettelagt inden for enkeltfagsstrukturen. Udfordringen er også her at få etableret et forpligtende samarbejde med de forskellige videregående uddannelser, men det politiske mål om at 60 % af en årgang skal have en videregående uddannelse bør være en fornuftig ramme for et konstruktivt samarbejde. 8

9 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- Udvidelse af OMRÅDE aktiviteten 2. INDSATS- OMRÅDE Udvikling af uddannelsesud buddet KVUC VISION (REFERENCE TIL) KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter. KVUC vil bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at tosprogede naturligt vælger KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse eller job. Med udvidelse af undervisningstilbuddet vil KVUC udmærke sig ved en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. KVUC vil være garant for et alsidigt og fleksibelt uddannelsestilbud til borgere i København. UDVIKLINGSMÅL 1. Gennemsnitlig vækst, målt i antal årskursister, på ca. 30%. 1. Udvikling af nye uddannelsespakker målrettet til professions- og erhvervsuddannelser. 2. Udbygning og udvikling af den 2-årige hf. 9

10 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Udvidelse af aktiviteten 1.1 Øge overgangsfrekvensen mellem avu-hf PROJEKTVISION KVUC understøtter målrettet avu-kursisters studieparathed og overgang fra avu til hf, både enkeltfag og 2-årig hf. På KVUC er der en klar faglig og pædagogisk sammenhæng mellem avu og hf. 1.2 Udvide Flex KVUC tilbyder for en bred målgruppe af kursister og KVUC er førende leverandør af e-læringsprodukter til andre VUC, skoler og gymnasier. 1.3 Udvikle konceptet i differentieret form 1.4 Udvide den virksomhedsrettede undervisning UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Udvikling af uddannelsesudbuddet 2.1 Samarbejde med/fagpakker til uddannelser på erhvervsskoler og University Colleges Fortsat udvikling af læringskonceptet, der integrerer de forskellige typer af pædagogik. Kontaktundervisningen kan variere mellem 20-50% på avu og på hf mellem 1% (flex) og 50%. KVUC vil være det københavnske arbejdsmarkeds foretrukne voksenuddannelsescenter. PROJEKTVISION KVUC udvikler nye hffagpakker målrettet til en erhvervs- eller (professions)bacheloruddannel se. PRODUKTMÅL/ RESULTAT Stigning i overgangsfrekvensen således at alle avu-kursister på niveau D fortsætter på hf eller en erhvervsskole mhp. fortsat uddannelse. 1. Stigning i antal gennemførte flexprøver på 20%. 2. Fortsat salg af flexmaterialer til danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. 1. Stigning i antal hold på 25%. 2. Beskrevet kursistprofiler og teoretisk grundlag for de forskellige læringskoncepter omkring blended learning. 1. Strategi for det opsøgende arbejde. 2. Stigning i den virksomhedsrettede undervisning på 10%. PRODUKTMÅL/ RESULTAT Etablering af 2 nye samarbejder/fagpakker. KVUC leverer fagligt fundament (fvu og avu) til uddannelser på erhvervsskoler. 10

11 2.2 Udvide optag og definere profil for den 2-årige hf i 2013 De 2-årige hf-klasser på KVUC skal appellere til voksne unge, der motiveres af det seriøse læringsmiljø, som KVUC er forbundet med. Den 2-årige hf vil have en positiv effekt på avukursisternes overgangsfrekvens til hf og være et attraktivt uddannelsestilbud for de københavnske unge og voksne i alderen år, heraf mange med anden etnisk herkomst end dansk. 2.3 Asperger hf KVUC tilbyder en fuld hfuddannelse til københavnske unge med aspergersyndrom. En gennemførelsesprocent på 75% og tilfredshed med undervisningen i de to klasser, der afslutter forløbet i juni En udbygning af den 2-årige hf med yderligere 2 klasser fra august Konsolidering af den 2-årige hf på KVUC med (videre)udvikling af værksted, tutorordning, introforløb, team-arbejde, studievejledning, fællesarrangementer m.m. Udvikling af særlige faglige eller pædagogiske profileringer fx science-klasse, sproglig klasse m.m. Etablering af 3 parallelle Asperger-forløb. 11

12 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK INTRODUKTION Baggrund KVUC vil, gennem tidssvarende og motiverende undervisning understøtte, at unge og voksne, herunder også de som ikke har kunnet gennemføre uddannelse andre steder, fastholdes og får kompetencegivende uddannelse. Det forudsætter en bred palet af metoder til at differentiere undervisningen og til at tilbyde engagerende og innovative undervisningsformer. Kursistgruppen på KVUC er de seneste år blevet markant yngre. Samtidig kommer en stor del af kursisterne fra uddannelsesfremmede miljøer, og en stigende andel har en anden etnisk baggrund end dansk. Undervisningsformerne må løbende tilpasses den meget heterogene og foranderlige kursistgruppe. KVUC nytænker og udvikler den pædagogiske praksis via integration af ny viden og forskning samt involvering af lærerne i en række pædagogiske udviklingsprojekter. Indsatsområder For at imødekomme de særlige udfordringer, som er karakteristiske for KVUC s kursistpopulation, vil KVUC i den kommende strategiperiode særligt fokusere på følgende områder: - It-baseret undervisning, der giver nye pædagogiske muligheder for at tage højde for kursisternes forudsætninger og motivation for læring. - Styrkelse af kursisternes grundlæggende sprogkvalifikationer (anvendt læsning og skrivning) og studiekompetencer. - Tilrettelæggelse af undervisning der fremmer tosprogede kursisters faglige udvikling. Det kommende pædagogiske udviklingsarbejde bygger på erfaringerne fra tidligere udviklingsforløb med tosprogspædagogik/inkluderende undervisning, Cooperative Learning, overgang fra avu til hf mv. Udviklingsmål Indsatserne inden for pædagogik- og didaktikudvikling skal sikre, at Der udvikles en række teknologisk baserede pædagogiske værktøjer, som understøtter differentiering. Der sker en stigning i e-læringsbaseret undervisning, og lærernes kompetencer inden for e- læringspædagogik styrkes. Faglig læsning og skrivning integreres i alle fag. Der defineres en politik for tosprogsindsatsen, og lærernes kompetencer inden for tosprogsundervisning styrkes. 12

13 Udviklingsprojekter Videreudvikling af: E-læringskoncepter og pædagogik på avu og hf SMART Board-pædagogik Fagdidaktisk arbejde inden for ny skriftlighed Tosprogsindsats Introduktionsforløb på avu Værkstedsundervisning Etablering af projekter om: E-læringskoncept på fvu-niveau Faglig læsning i alle fag Kønsaspektet i læring Pædagogisk brug af ipads i billedkunst 13

14 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- It og læring OMRÅDE 2. INDSATS- OMRÅDE Innovative undervisningsformer KVUC VISION (REFERENCE TIL) KVUC integrerer ny viden og forskning i sine uddannelser og giver sine kursister et solidt og tidssvarende grundlag for videregående uddannelse, for bedre jobmuligheder og for personlig afklaring og udvikling. KVUC tilbyder forskelligartede undervisningskoncepter, og er førende inden for uddannelse af tosprogede. KVUC har en høj gennemførelsesprocent, bl.a. som resultat af innovative og motiverende læringsformer. Tosprogede vælger naturligt KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse og job. UDVIKLINGSMÅL 1. Øget antal e-læringsbaserede undervisningsmaterialer til anvendelse i fjern-, blended- og klasserumsundervisning. 2. Udvikling af pædagogiske værktøjer og læringsformer med udgangspunkt i de teknologiske muligheder. 3. Styrkede lærerkompetencer inden for teknologisk baseret pædagogik. 1. Pædagogisk/metodisk udvikling og styrkede lærerkompetencer ift.: - undervisningsdifferentieri ng -motivation af kursister -kursisters forskellige sproglige og kulturelle forudsætninger - Kompetencebaseret undervisning. 2. Politik for hhv. faglig læsning og tosprogsindsats. 14

15 UDVIKLINGSPROJEKTE PROJEKTVISION R UNDER INDSATSOMRÅDE 1 It og læring 1.1 Projekt e-læring Gennem udvikling af e-læringspædagogik og -materialer styrker KVUC de pædagogiske muligheder for undervisningsdifferentiering. At udvikle undervisning via e- platforme vil have en positiv effekt på gennemførelsen og uddannelsesfrekvensen specielt blandt tosprogede og uddannelsesfremmede kursister. PRODUKTMÅL/ RESULTAT afprøvede e-læringsprodukter og undervisningsforløb for både hf og avu. 2. Efteruddannelse af i alt KVUC-lærere. 3. Viden om e-læring produceret i samarbejde med ekstern forsker. 1.2 E-læringskoncept til de grundlæggende niveauer i dsa og engelsk. 1.3 SMART Board som pædagogisk værktøj KVUC udvikler et e- læringskoncept, der er målrettet til gruppen af unge, der mangler fagligt fundament for at komme videre i uddannelsessystemet, og som ikke motiveres af de traditionelle undervisningstilbud. Med udvikling af SMART Board (SB) pædagogikken muliggøres læringsformer, der giver ny dynamik i klasserummet og på forskellige måder vil medvirke til at motivere, støtte og fastholde kursisterne. Alle lærere på KVUC udnytter de lærings og samarbejdsformer, som indførelsen af SB muliggør. 4. Øget gennemførelse målt i udvalgte forløb. 1. Projektet er defineret, og de afgørende projektforudsætninger vil være etableret i efteråret Konceptet færdigudviklet og afprøvet i Kompetenceudvikling af alle lærere. 2. Aktionslæringsforløb med fokus på pædagogisk og metodisk afprøvning af SB gennemført. 3. Viden om kursisters oplevelse af SB i undervisningen. 4. Undervisningsmaterialer udviklet for alle fag. 5. Profilering af KVUC for omverden og potentielle kursister. 15

16 UDVIKLINGSPROJEK PROJEKTVISION TER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Innovative undervisningsformer 2.1 Læseforståelse KVUC har en læsepolitik, hvor et centralt element er, at alle faglærere tager ansvar for udvikling af kursisternes læsekompetence. Undervisning i læsning og læseforståelse er en integreret del af den faglige undervisning og den pædagogiske praksis. 2.2 Ny skriftlighed KVUC s kursister er i stand til at agere og navigere med stor sikkerhed i vidensamfundets skriftbårne kultur. Kursisterne skal kunne formidle og skrive i mange forskellige sammenhænge. KVUC s lærere har forståelse af betydningen af skrivning i læringsprocessen. Samtidig har de erfaring med at inddrage skrivehandlinger i undervisningen mhp. at understøtte kursisternes læringsproces og kompetence i almen formidling. 2.3 Tosprogsindsats KVUC har en tydelig og anerkendt tosprogsprofil og bidrager til at udvikle viden om tosprogsundervisning i Danmark. Alle lærere på KVUC kan tilrettelægge undervisningen på en måde, som imødekommer tosprogede kursisters faglige udfordringer. KVUC har høje faglige forventninger til de tosprogede kursister. KVUC er de tosprogede unges foretrukne uddannelsesvalg. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Læsepolitik på KVUC omkring faglig læsning i alle fag. 2. Formulering af faglige mål for udvalgte fag. 3. Efteruddannelse inden for faglig læsning af ca. 50 lærere. 1. Fagdidaktisk udviklingsarbejde er gennemført i alle hf-faggrupper 2. Materialesamling med fokus på skrivning som en del af læreprocessen og udvikling af skrivekompetence udviklet for størstedelen af hf-fag på KVUC. 1. Politik for tosprogsindsatsen på KVUC (både sprogudvikling /literacy og kulturaspekter /medborgerskab). 2. Formulerede mål for undervisningen og internt kompetenceudviklingsforløb for alle lærere. 3. Etablering af intern ekspertgruppe. 4. Viden om tosprogsindsatser produceret i samarbejde med ekstern forsker. 16

17 Intern og ekstern formidling af tiltag. 2.4 Revision af introforløb på avu KVUC s avu-kursister på F, F, E og D-niveau bliver trænet i studiekompetencer og fagets metoder. De får afklaring om videre uddannelse og kendskab til uddannelsesmuligheder i bred forstand. 2.5 Køn og læring KVUC s uddannelsestilbud, undervisning, vejledning mv. er tilrettelagt med henblik på at minimere risikoen for, at de mandlige, unge kursister falder fra undervejs i eller mellem uddannelser. Implementering af introforløb, version 2, gennemført. 1. Viden om kønsaspektet ift. læring, gennemførelse og uddannelsesvalg. 2. Forskningsbaseret kvalificering af det pædagogiske udviklingsarbejde på KVUC. 2.6 Værkstedsunderv isning 2.7 Pædagogisk brug af ipads i billedkunst På KVUC sikres undervisningsdifferentieringen blandt andet ved tilbud om værkstedsundervisning for både hold- og fjernkursister. Brug af ipads i undervisningen giver nye muligheder i kreative praktisk/teoretiske fag med portfolioeksamen af kursisterne anvender hhv. det fysiske og virtuelle værksted. 2. Der udarbejdes en aftale for samarbejdet mellem det virtuelle og fysiske værksted mhp. koordinering af de fælles ressourcer. 1. Metodeudvikling. 2. Viden om, hvordan ipad2 kan bruges i klassesæt med pædagogiske formål, og om der er undervisnings-, økonomiske og motivationsmæssige fordele ved at bruge ipads i klassen. 17

18 NØGLEOMRÅDE 3: PERSONALE - ARBEJDSFORHOLD INTRODUKTION Baggrund KVUC er en udviklingsorienteret organisation, som lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, på medarbejdernes professionelle efteruddannelse, på samarbejde i og mellem faggrupperne samt på udviklingsprojekter for hele organisationen. KVUC har gennemgået en større udvidelse. Udvidelsen har betydet ibrugtagning af en ny bygning, ansættelse af mange nye medarbejdere samt en stor tilgang af kursister. Kursistgruppen på KVUC bliver stadigt mere uhomogen. Kursisterne er de senere år blevet yngre, de kommer med meget forskellige forudsætninger, og mange har anden etnisk baggrund end dansk. Flere end tidligere kan karakteriseres som sårbare unge, og det er en stor udfordring at undervise denne sammensatte kursistgruppe. KVUC skal fortsat være en eftertragtet arbejdsplads, der sikrer og fastholder et godt arbejdsmiljø. Der er på kurset (i og imellem alle personalegrupper) en venlig og imødekommende omgangstone, og man hjælper og støtter hinanden. Indsatsområder og udviklingsmål For at give lærerne de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre undervisningen tilfredsstillende og især håndtere den meget heterogene kursistgruppe iværksættes udviklingsprojekter med fokus på god klasserumsledelse og -kultur, som understøtter læring for den brede kursistgruppe. Der udbygges desuden projekter med kollegial sparring og supervision samt med mere udbygget og formaliseret videndeling. KVUC har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen arbejdes der på at støtte medarbejderne generelt, og ikke mindst de nyansatte. Alle medarbejdere skal have de nødvendige værktøjer, så de kan varetage deres opgaver og funktioner optimalt. Her kan nævnes fx it-redskaber, administrative støttefunktioner, diverse kurser og etablering af en elektronisk materialebank for lærerne. Medarbejderne får desuden den nødvendige information, så de dels kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, dels kan deltage i drøftelser om KVUC s profil og indsatsområder og således få indflydelse på kursets faglige, pædagogiske og organisatoriske udvikling. Der udarbejdes en logisk og overskuelig struktur for KVUC s hjemmeside og Fronter, som medarbejderne løbende holder sig orienteret i. Der udarbejdes et introduktionsprogram for nye medarbejdere. Disse får ved ansættelsen en folder med informationer af praktisk art og følger kurser i brug af kursets it-systemer. Hver medarbejder tildeles en mentor, som skal give faglig/pædagogisk støtte. Der afholdes desuden en møderække 18

19 med emner inden for den pædagogiske praksis, og der kan iværksættes supervisionsforløb, hvis det ønskes. Cheferne følger de nye kolleger, som indkaldes til samtale efter to-tre måneders ansættelse. KVUC iværksætter en analyse af arbejdsforholdene for det teknisk-administrative personale for at afdække områder, der ikke fungerer tilfredsstillende for denne gruppe. Det er generelt altid muligt for den enkelte medarbejder at få en samtale med nærmeste leder, når medarbejderen har behov for det. Udviklingsprojekter Der udvikles et best-practise-katalog med anbefalinger af indsatser og retningslinjer for god klasserumsledelse. Lærergruppen får efteruddannelse i at håndtere vanskelige situationer i klassen, og der etableres en ny materialesamling med materialer, som går på tværs af huse, uddannelsessøjler og fag. Der udarbejdes handleplan i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø skrevet ind i KVUC s personalepolitik. Der nedsættes et it-udvalg, som løbende skal sørge for imødekommelse af brugerbehov og ønsker, og Fronter revideres og forbedres. Introduktionsprogram for nyansatte udbygges og formaliseres. Der gennemføres en analyse af TAP og deres arbejdsforhold. Der udarbejdes retningslinjer for faggruppekoordinatorernes arbejdsopgaver. Ledelsens forventninger de ansatte mht. kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 19

20 NØGLEOMRÅDE 3: PERSONALE ARBEJDSFORHOLD KVUC VISION (REFERENCE TIL) UDVIKLINGSMÅL STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- Den OMRÅDE professionelle lærer 2. INDSATS- OMRÅDE Videndeling og organisatorisk læring KVUC vil være en eftertragtet arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker medarbejdere gennem en aktiv personalepolitik, der prioriterer mulighederne for professionel efteruddannelse og personlig kompetenceudvikling. 1. KVUC vil sikre medarbejdernes mulighed for indflydelse på faglig og pædagogisk udvikling. 1. Ansatte på KVUC har værktøjer til at håndtere klasserumsledelse og etablere en klasserumskultur, som understøtter læring for den brede kursistgruppe. 2. Lærerne oplever, at KVUC som arbejdsplads stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 1. Lederne skaber rammer der sikrer, at lærerne oplever KVUC som en fagligt inspirerende organisation, hvor der er fokus på hver medarbejders kompetencer, læring og motivation. 2. Ledelsen iværksætter tiltag til at understøtte kollegial sparring og organisatorisk læring. 3.Ledelsen udarbejder retningslinjer for faggruppekoordinatorernes arbejdsopgaver. 4. Ledelsens forventninger til de ansatte mht. kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 20

21 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Den professionelle lærer 1.1 Anerkendende klasserumsledelse PROJEKTVISION Ansatte på KVUC har de særlige pædagogiske kompetencer, som kræves til at undervise og fastholde den stadigt større gruppe af udsatte, uddannelsesfremmede, lavt præsterende kursister. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Analyse af området anerkendende klasserumsledelse. 2. Kompetenceudvikling af lærergruppen (særligt avu) med fokus på anerkendende klasserumsledelse og håndtering af vanskelige situationer. 3. Best practice katalog med anbefalinger til indsatser og retningslinjer for klasserumsledelse. 1.2 Psykisk arbejdsmiljø KVUC har klare mål og indsatser til at optimere det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne kan i samarbejde med ledelse og kolleger handle målrettet i situationer, hvor det psykiske arbejdsmiljø er under pres. 1. Reduktion af langtidssygemeldinger, særligt blandt lærerne. 2. Forholdsregler, retningslinjer og handleplaner i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø skrevet ind i KVUC s personalepolitik. 3. Skærpede stabsfunktioner til at understøtte lærernes arbejdsforhold (it og administrative støttefunktioner) 4. Reduktion af sygefravær blandt servicemedarbejdere, rengøringspersonale og administrative medarbejdere. 21

22 UDVIKLINGSPROJEKTER PROJEKTVISION UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Videndeling og organisatorisk læring 2.1 Videndeling KVUC har fokus på faglig og organisatorisk videndeling. Både lærere og administrativt ansatte har tilstrækkelig viden til at kunne navigere sikkert og oplyst i deres job. Alle medarbejdergrupper kender KVUC s 1mission, vision, strategiske mål og aktuelle udviklingsprojekter. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Elektronisk materialebank til undervisningsmateriale. 2. Retningslinjer for kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 3. Fronterstrukturen opleves som logisk og anvendes korrekt af samtlige medarbejdergrupper. 2.2 Udbygning af introduktionen for nyansatte og den kollegiale mentorordning Nyansatte lærere på KVUC gennemgår straks efter ansættelse et fast introduktionsprogram, der sikrer, at de får viden om nødvendige praktiske forhold, KVUC s personalepolitik, undervisning, kursistgruppe mv. Nyansatte lærere oplever KVUC som en professionel organisation med høje faglige standarder. 4. Udviklingsgrupperne deltager løbende i faggruppemøder og afholder faglige møder/gå hjem møder i løbet af året. Introduktionsfolder med information om diverse praktiske forhold, som er afgørende for at komme godt fra start. Kompetenceudviklingsforløb der sikrer at nye lærere underviser i overensstemmelse med KVUC s politikker, faglige mål og pædagogiske tilgange. Tolærerordning/mentorforl øb for alle nyansatte. 22

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående BASISRAMMEN for 2014 INDSATS-OMRÅDER KVUC S VISION UDVIKLINGSMÅL SUCCESKRITERIER / VERIFIKATION INDIKATORER AFRAPPORTERING OG VÆGTE UDVIDELSE AF AKTIVITETEN KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1 Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse 05-05-2017 Side 1 Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller Torben

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere