DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri"

Transkript

1 DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende udtryksformer - Kunst, musik og psyke Hvordan er det at have søskende med psykisk sygdom? Skovagervej Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th.

2 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Leder DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Af Knud Kristensen, formand for DE9 SIND s Pårørenderådgivning Kredsforening Østjylland OCD Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Region Midtjylland DE9 vader i succes, men der er stadig rigeligt at se til I skrivende stund (juni 2008) lægges sidste hånd på pårørendepolitikken i Psykiatrien i Region Midtjylland. Der er tale om en særdeles visionær politik, der sætter fokus på det positive og konstruktive samarbejde mellem psykiatrien, de sindslidende og de pårørende. Vi har i DE9 været med til at præge udformningen af politikken. I forbindelse med satspuljeforliget i 2008 har DE9 og DE9 s medlemsforeninger modtaget store beløb. DE9 har fået tildelt godt 1 mio. kr. i årene 2008 og 2009 til ansættelse af en daglig leder. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede har fået tildelt 1 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr. om året i 4 år til etablering af en uddannelse. OCD-foreningen har sammen med depressions- og angstforeningen fået tildelt 3,8 mio. kr. fordelt over 4 år til etablering af et fælles sekretariat. SIND s Pårørenderådgivning har fået tildelt 4 x kr. i tilskud til deres arbejde med børnegrupper. Endelig har Landsforeningen Frivilligt Forum, som DE9 er medlem af, fået tildelt 4 x 1 mio. kr. Samlet set mere end 21 mio. kr. til DE9, DE9 s medlemsforeninger og Frivilligt Forum som DE9 er medlem af. Disse tildelinger falder alle på tørre steder, og pengene er nødvendige for at vi kan opretholde vores høje aktivitetsniveau. Vi tillader os tillige ubeskedent at betragte tildelingerne som en stor anerkendelse af det arbejde, vi har udført gennem årene. Desværre er der ikke tid til at hvile på laurbærbladene. Der er stadig rigeligt at se til. Den netop vedtagne psykiatriplan for Region Midtjylland indeholder en række gode ting (som fx øget specialisering og tættere samarbejde mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen også kaldet somatikken). På den anden side har vedtagelsen af psykiatriplanen medført øgede problemer for psykiatribrugere og deres pårørende. Først og fremmest har man besluttet at gøre de psykiatriske skadestuer lukkede, så man skal have en henvisning fra lægevagten for at få adgang til skadestuen. Det er et stort problem. Psykiatriplanen cementerer bl.a. den igangværende proces med nedlæggelse af almenpsykiatriske senge til fordel for etablering af flere retspsykiatriske senge. DE9 mener, det er bedre at forebygge, at psykisk syge begår kriminalitet end at etablere retspsykiatriske sengepladser. Der er stadig rigeligt at se til for DE9 og medlemsforeningerne. Heldigvis har vi nu flere midler til rådighed. 2 DE9 INFO AUGUST 2008

3 04 Hvem er DE9? Hvad står DE9 for? Hvor finder man DE9? 35 Det er også svært at være søskende 06 DE9 s forskningsudvalg 36 Som publikum til sin egen familie 09 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? 38 En anderledes familie 10 Spis dig til et bedre liv FORENINGSSIDER: 14 Et kolonihave-eventyr 44 SIND s Pårørenderådgivning PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede har fået penge til en national uddannelse DE9 i Randers og Silkeborg Sindslidendes Vilkår, Region Midtjylland ADHD-foreningen 20 En sang for livet 47 Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjylland 22 Billedspor - Sjælens teater 48 OCD-foreningen 26 Hva ka kunst - hva ka kunstterapi? 49 PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede 30 Nyt om Proremus 50 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 32 Odder-projektet 50 Alzheimerforeningen 34 Nye netærksgrupper hos Autisme og SPr 51 DepressionsForeningen Forside: Redaktion: Layout: Tryk: Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener Jeannette Cold og Morten Lind Pedersen Dorthe Abildhauge og Jesper Merlit Chronografisk as 2008 AUGUST DE9 INFO 3

4 Hvem er Hva DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge Af Knud Kristensen Medlemmer Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det kan være egentlige pårørendeforeninger, eller det kan være pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 7 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 2 foreninger, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger: SIND s Pårørenderådgivning Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår Region Midtjylland Diagnose-relaterede organisationer: ADHD - foreningen Midt - Østjylland Landsforeningen Autisme Kredsforening Østjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING FOR PÅRØ- RENDE TIL SPISEFORSTYRREDE FORENINGER FOR PÅRØREN TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLA Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er associeret medlem. Organisationer, der pt. ikke er aktive i DE9: DepressionsForeningen Alzheimerforeningen 4 DE9 INFO NYHEDSBREV AUGUST 2008

5 DE9? d står DE9 for? Hvor finder man DE9? Hvad står DE9 for? DE9 s principprogram hedder - Et helt liv for alle mennesker. Heri fastsættes DE9 s vision, mission, mål og strategier. Se principprogrammet på vores hjemmeside DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. DE9 s mission Det er DE9 s mission, at sikre og fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan. Respekt for brugerne DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende, fordi vi tror, det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål - de 9 principper 1. DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende 2. DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for alle psykiatriske patienter/brugere 3. DE9 vil arbejde for støtte og rådgivning til børn og unge under 18 år, der har en sindslidende forældre eller søskende 4. DE9 vil arbejde for støtte, rådgivning og psykoedukation til unge over 18 år, voksen og seniorpårørende 5. DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle indsats ved akut-teams, indlæggelse, udskrivning og flytning 6. DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom 7. DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge uanset hvilket regi de befinder sig i og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører 8. DE9 vil arbejde for at sikre økonomisk støtte fra ministerier, regionen og kommunerne til de frivillige pårørendeforeninger, så de faktiske udgifter bliver dækket, og der gives mulighed for nye tiltag 9. DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus, og har aktuelt åben rådgivning i Randers, Silkeborg og Odder. Der arbejdes på at etablere tilbud til pårørende i alle kommuner i Region Midtjylland. Til hvert princip er der en række strategier og konkrete handlingsplaner. Principprogrammet kan hentes på vores hjemmeside: AUGUST DE9 INFO 5

6 DE9 s forskningsudvalg DE9 styrker forskningen inden for områder, der er relevante for psykiatribrugere og pårørende Af Knud Kristensen DE9 er en paraplyorganisation for foreninger for pårørende til psykisk syge og handicappede. Vi har i vores principprogram Et helt liv for alle mennesker fastslået, at vi vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om/i pårørendearbejdet. DE9 ønsker at fremme forståelsen af netværkets betydning for patienternes/ brugernes behandling og for deres mulighed for at komme sig (recovery). Vi vil ved at styrke forskning dokumentere, at det gavner den syge, hvis han/hun har et godt netværk, der inddrages i behandlingen. DE9 anvender en bred definition af pårørendeinteressen. Vi vil på den måde forsøge at fremme forskningen inden for psykiatrien generelt, dog altid med bruger- og/eller pårørendeaspektet som udgangspunkt. Når vi taler om forskning inden for psykiatrien, tænker vi ikke snævert på den sundhedsvidenskabelige forskning. Vi ser meget gerne, at også andre faggrupper opprioriterer forskning af relevans for psykiatrien, brugerne og de pårørende. Her tænker vi bl.a. på psykologi, statskundskab, samfundsfag, sociologi, økonomi og jura - gerne med en tværfaglig tilgang. DE9 ønsker at fremme forskningen på alle niveauer fra grundforskning til anvendt forskning. Vi vil også fremme interessen for, at studerende arbejder med psykiatri-relevante emner i forbindelse med deres uddannelse fra bachelor-projekter til phd-afhandlinger. DE9 vil også gerne fremme formidlingen og implementeringen af forskningsresultaterne (både den forskning, vi selv er med til at sætte i gang og anden forskning). DE9 er en interesseorganisation - ikke en forskningsinstitution. Den forskning, som vi kan være med til at fremme, skal gennemføres ved de eksisterende forskningsinstitutioner og primært universiteterne. DE9 s forskningsudvalg Til at hjælpe os, har DE9 nedsat et forskningsudvalg. Forskningsudvalget er med til at screene projektforslag, identificere relevante forskere/studerende og i det hele taget rådgive, formidle, hjælpe, initiere og vejlede såvel pårørende som forsknings- og udviklingsmiljøet på dette vigtige område. Medlemmerne af udvalget besidder stor viden om det forskningspolitiske og finansierende miljø i Danmark. Formand for udvalget er Raben Rosenberg (Professor, dr.med., ledende overlæge, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov, tidligere formand for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd). De øvrige medlemmer af forskningsudvalget er: Ellen Margrethe Basse (Professor, dr.jur. og jur.dr. (h.c.), Leder af Klimasekretariatet, Aarhus Universitet, tidligere medlem af en række forskningspolitiske råd bl.a. Danmarks Forskningsråd og Det Samfundsvidenskabelige - Forskningsråd). Viola Burau (Lektor, ph.d., MA, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder bl.a. med sundhedspolitik og omsorgspolitik) Jørgen Grønnegård Christensen (Professor, cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder med offetlig ledelse og har arbejdet meget med sundhedsvæsenets ledelse og sundhedsøkonomi). 6 DE9 INFO AUGUST 2008

7 Peter Gundelach (Professor, mag. scient.soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet, medlem af SFIís Strategic Research Advisory Board, tidligere formand for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd). Ole Steen Kristensen (Professor MSO, ph.d., cand.psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, studieleder for Masteruddannelsen i Social Integration, tidligere prodekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet). Preben Bo Mortensen (Professor, dr.med., centerleder ved Center for Registerforskning, Aarhus Universitet) Nina Smith (Prorektor for det akademiske område, cand.oecon., Aarhus Universitet, medlem af Koordinationsudvalget for Forskning, formand for det frie forskningsråd, tidligere vismand og medlem af en lang række forskningspolitiske råd og Velfærdskommissionen). Bobby Zachariae (Professor, cand. psych., dr.med., Afdelingsleder, Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Psykologisk Institut). Jørgen Aagaard, (Overlæge, dr.med, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov) Forskningsemner og idébank De forslag til forskningsemner som DE9 modtager, beskrives og vurderes af forskningsudvalgets forretningsudvalg. Vurderingen kan resultere i: Supplerende hjælp til at klarificere hovedelementer i projektet, hjælp til at formidle kontakt til forskningsmiljøer og hjælp til afklaring af de økonomiske muligheder for gennemførelse af forskningsprojektet. Projektbeskrivelserne indgår (hvis idémageren ønsker det) i DE9 s idébank med relevante projektidéer. Her kan interesserede forskere og studerende søge inspiration. Fra idébanken linkes der også til lignende initiativer som fx og Institut for Statskundskabs specialebørs. Projektforslag modtages løbende og vil hurtigst muligt blive forelagt forretningsudvalget til vurdering. De allerede modtagne projektidéer falder hovedsageligt i grupperne: Psykisk syge og arbejdsmarkedet Psykisk syge og kost Psykisk sygdom og de pårørende (hvordan sygdommen påvirker netværket og hvordan netværket påvirker sygdomsforløbet). Eksempler på projekttitler er: - Et arbejdslivsstudie af sindslidende der ikke er på arbejdsmarkedet, - Kostens betydning for livsstilsygdommen diabetes 2 hos patienter med skizofreni - De pårørendes betydning for forløbet af patienternes psykiske sygdom De indkomne projektideer kan studeres nærmere på hvor man også kan hente et skema til brug for indsendelse af projektidéer. Kontakt Udvalget sekretariatsbetjenes af DE9. Alle henvendelser bedes rettet til: DE9, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Yderligere informationer kan findes på Projektidémagere Har du en projektidé, så kontakt os for en uforbindende vurdering af idéen. Det vil lette vores arbejde, hvis man forinden henvendelsen har udfyldt vores skema til beskrivelse af forskningsprojekter. Det er dog ikke en betingelse, at skemaet anvendes. Man er velkommen til at indsende forslag, hvor kun nogle af punkterne er beskrevet. Forskere Er du forsker med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis du har mod på at arbejde med en af ideerne, vil forskningsudvalget eventuelt kunne hjælpe med ideer vedr. finansiering af projektet og med kontakt til den/de der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre forskningen praksis-nær. DE9 kan, hvis projektet anbefales af forskningsudvalget, også være behjælpelige med at udforme en støtteerklæring i forbindelse med ansøgninger om finansiering. Studerende Er du studerende med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis én af idéerne kan bruges som udgangspunkt for din opgave/afhandling, vil vi kunne medvirke til at identificere relevante vejledere og med kontakt til den/de, der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre projektet praksis-nært AUGUST DE9 INFO 7

8 SINDETS DAG 08 - en dag for alle Fredag, den 10. oktober 2008 kl , Turbinehallen i Århus Illustration : Heiko Gutberlett RUTEBIL STATION Spanien FILM BYEN Kalkværksvej Sydhavnsgade Kalkværksvej Fredag, den 10. oktober 2008 kl inviterer Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet til Sindets Dag - en dag for alle. Anledningen er WHO s internationale psykiatridag, som i Århus markeres med Sindets Dag - en årlig tilbagevendende begivenhed. Arrangementet foregår i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Det endelige program er endnu ikke færdigt, men der vil bla. være oplæg fra holdet bag DR1 s dokumentarprogram Tvunget af tanker, hvor chefpsykolog Nicole Rosenberg og hendes team fra Århus Universitetshospital i Risskov på fire uger forsøgte at behandle og hjælpe fire danskere, hvis liv næsten var ødelagt af tvangshandlinger og -tanker. Poul Nyrup, medlem af Europaparlamentet, fortæller om sine personlige erfaringer med depression i familien. Og Teater Billedspor, som netop nu er aktuelle med deres forestilling På sporet af det tabte, giver smagsprøver på deres konfronterende, groteske, humoristiske og visuelle teater. Derudover vil der være boder med informationsmaterialer, mulighed for en snak med fagfolk samt mad og drikke. Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer, samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet byder velkommen til arrangementet. S HOVEDBANEGÅRD M P Bruuns Gade Værkmestergade BRUUNS GALLERI Jægergårdsgade Spanien SINDETS DAG en dag for alle 8 DE9 INFO AUGUST 2008

9 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? Det er svært at bevise videnskabeligt, at kostændringer nytter, men det må fortælles videre, hvad mange syge mennesker har haft glæde af i praksis. Efter at have fundet frem til den kost, der er rigtig for dem, er de blevet overbeviste om, hvor meget spisevanerne indvirker på både krop og sind Jonna Deibjerg, Borgen God bedring med andre spisevaner Af Jeannette Cold, SIND s Pårørenderådgivning Hvorfor beskæftiger pårørende sig med kost og psykiatri? Kost og psykiatri berører ikke kun psykiske syge, men også personalet, bostøtten og de pårørende. Hvad nytter det, at patienten/brugeren arbejder med en kostomlægning og kommer tilbage i sit bofællesskab eller hjem på besøg, hvor beboerne eller familien i bedste mening har lavet mad, men med et indhold, der er uhensigtsmæssigt, ja i værste tilfælde skadeligt? De fremskridt der er gjort med en mere hensigtsmæssig kost, må startes forfra igen. Derfor er det vigtigt, at både personale, bostøtter og de pårørende bakker op om kostændringen og er motivationsskabende rollemodeller. Af nævnte grund må sundhedspersonalet og pårørende også deltage i kurser om emnet kost og psykiatri. Et helt liv for alle mennesker, herunder kostens betydning I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker står der, at DE9 vil arbejde for, at der indføres en kost og motionspolitik på alle niveauer i psykiatrien, herunder i socialpsykiatrien, og at politikken revideres med mellemrum. DE9 ønsker også, at kostpolitikken skal indeholde anbefalinger om kost til specifikke sygdomsgrupper eks. skizofreni, depression, spiseforstyrelser, alzheimer mv. Endvidere vil DE9 arbejde for, at der på alle uddannelsesinstitutioner i psykiatrien undervises i sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom, og at der skal være passende undervisningstilbud til såvel ansatte i psykiatrien som brugere og pårørende om emnet. Hvordan forholder psykiatrien sig til kost og psykiatri? I udkast til Psykiatriplan for Region Midtjylland nov. 2007, anbefales det, under Fremtidens psykiatriske ydelser principper, at Psykiatrien i Region Midtjylland udarbejder en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme inkluderende tiltag i forhold til kost, motion, tobak og særlige højrisikogrupper. I det tidligere Århus Amt blev der i 2005 udarbejdet en rapport om ovennævnte emner. Her blev det anbefalet, at personer med BMI, (Body Mass Index), over 25 = overvægt: følges tæt for at forebygge yderlig vægtøgning får kontakt til diætist eller kostvejleder motiveres til at deltage i en livsstilsgruppe med henblik på at indarbejde sunde vaner vedr. kost og fysisk aktivitet får taget blodprøver for at undersøge blodsukker- og serumkolesterolniveau Nu venter vi blot på, at en arbejdsgruppe bliver nedsat, så intentionerne om en kost og motionspolitik kan blive en realitet i Region Midtjylland. læs artiklen på næste side >>> 2008 AUGUST JULI DE9 NYHEDSBREV DE9 INFO 9

10 Spis dig til et bedre liv Interview med ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen og hendes fem kursister på kurset Sund mad du selv kan lave Skal vi forkaste de gamle grækeres viden om, at et sundt legeme giver en sund sjæl? Rene vitale grøntsager, gode olier, fisk, frugt og nødder alt godt fra naturens eget spisekammer giver glad energi til både kroppens og hjernens celler Af: Jeannette Cold, interviewer og Ann-Charlotte Klitgaard, journalist En kostændring er en selvomsorg, som giver dig redskaber til at få mere magt over dit eget liv. Det giver dig redskaberne til at styre dit blodsukker, som er en af de vigtigste veje til at give dig en bedre balance og et bedre humør. Fem kursister på Center for Specialundervisning for Voksne i Århus har erfaret det på krop og sind gennem de sidste to år. Kom som du er Hver tirsdag mødes fire kvinder og en mand i alderen år i et lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole i Nørre Allé 31. To af deltagerne bor alene, hvilket gør at der skal ekstra kræfter til at spise rigtigt. Der er urtete på kanden, gulerodsstave og frugt på bordet, når de mødes kl Atmosfæren er hyggelig og afslappet og der grines en del. Kursisterne er velkomne, selvom de har en off day Det skal være godt at komme her. Det skal være et sted, hvor du bliver set og hørt og får et klap på ryggen. Det er især vigtigt for mange, som bor alene, siger Ernæringsekspert June Kolbye Nielsen, som giver den enkelte kursist gode råd om kost, mens de sammen laver maden. Kostændring tager to år Råvarerne til dagens måltid har June købt ind på forhånd, da kursustiden ikke rækker til fælles indkøb. Det er rene friske produkter. Opskrifterne gennemgås grundigt og opgaverne fordeles. Der er også teori, men i små doser. Det er nemlig ikke helt enkelt at foretage en kostændring. Den ny viden skal gennemgås flere gange. At ændre sine kostvaner er en tålmodig proces, som kan tage et par år. F.eks. er det særligt vigtigt at få blodsukkeret i balance, og det tager lang tid, fortæller June. I dag har kursisterne lavet kyllinggryde med grøntsager og ris med gomasio, en sesamsalt. Så nu ved de, at sesam indeholder masser af zink, som blandt andet er godt for nervesystemet, og de kan tilføje endnu et produkt til den liste som kursusdeltagerne får, med bl.a. gode koldpressede olier og humørforstærkende mad. Maden skal vække nydelse Til mennesker, der i en periode ikke har haft overskud til at gøre noget særligt ud af maden, er formålet først og fremmest at få interesse for maden igen. Maden skal give appetit igen. Den skal knase og have farver og konsistens. Den skal spille, give nye opdagelser, der vækker nydelse og sanselighed tilbage til livet, siger en smilende June og giver eksemplet med den bitre blegselleri, der blev accepteret som spiselig og dejlig knasende efter at være 10 DE9 INFO AUGUST 2008

11 June Kolbye Nielsen, Ernæringsterapeut fra DET Danske Ernæringsterapeuter Glade kostvaner Tlf.: , man-torsdag kl Mail: (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Jeannette Cold og DE9 har udgivet DVD en og hæftet: Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Prisen er 100 kr kr. for ekspedition hos Psykinfo tlf eller June Koldbye Nielsen (th) og Jeannette Cold(th) i det lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole, som er rammen om Sund mad du selv kan lave Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed Ernæringsterapeut DET June Kolbye Nielsen blevet blandet med søde æblestykker i salatskålen. Derfor er kaffen og den mørke 72 % chokolade, som bliver budt rundt, heller ikke bandlyst, og heller ikke lidt vin eller øl derhjemme. Sundhed handler ikke om at være livsfornægtende. For kursusdeltagerne har det netop været et problem at få spist nok, og godt nok. Flere af dem er efter mange års arbejde gået ned med stress og udbrændthed, med depression til følge. At komme her gennem snart to år har betydet en kolossal ændring for mig. Jeg har været så langt nede, at jeg pludselig ikke kunne noget selv. Nu er jeg nu meget, meget glad og har fået en bedre livskvalitet, fortæller den ene af kvinderne. Det drilske blodsukker Blodsukkeret er et tilbagevendende problem. For de fleste er bedre balance i blodsukkeret, det mest mærkbare resultat af deres kostændring. Når jeg gør det, som jeg ved er godt, så bliver jeg et helt andet menneske, fortæller en af kvinderne og trækker et lille glas blandede nødder og mandler op af håndtasken. Kursisten er i et bedre humør, når hun spiser sundt, selv om det stadig kan være svært at magte kostændringerne. Hun er fornuftig i klumper, men ønsker sig fortsat at få spist flere måltider og få udbygget den viden, som hun nu har fået. June fortæller, at mange symptomer på lavt blodsukker næsten kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, og det kan i sig selv forværre angst og skizofreni. Symptomerne på lavt blodsukker kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, hvilket kan forværre angst og skizofreni. Manglende koncentration, hjertebanken, indre uro og ængstelse, forvirring, irritation og udmattelse er nogle af de symptomer, som kan være svære at skelne fra symptomerne på psykiske lidelser, fortæller June og fortsætter: Men netop blodsukkerbalancen kan man lære at holde i skak, og derved får man lidt mere magt tilbage over sin egen situation. Olie gør underværker En anden væsentlig kostændring for kursisterne er at få nok af de livsnødvendige fedtstoffer, som bl.a. kommer fra de fede fisk, fiskeoliekapsler som Eye Q, olivenolie og hørfrøolie. Især omega 3 fra fede fisk og hørfrøolie er vigtige ved psykiske problemer. Vi købte alle de billige flasker olier og gennemgik, hvad de indeholdt, og hvordan de var produceret og undrede os over alle de giftstoffer, der var i, fortsættes på næste side >>> 2008 AUGUST DE9 INFO 11

12 Sund mad, du selv kan lave v/ernæringsterapeut June Koldby Nielsen foregår på: Center for Specialundervisning for Voksne (tidligere Amtsskolen) Nørre Allé Århus C Tlf (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Kursusprogram for forår 2008 ligger på hjemmesiden: Medicin med Eksempler på humørforstærker mad: Nødder, mandler, græskarkerner, solsikkefrø 2-3 stk. frugt og 3-4 stk. grøntsager hver dag (flest grøntsager) Fede fisk som laks, sild og makrel Jomfru olivenolie Hørfrøolie fra Nyborggaard Rugbrød og fuldkornsbrød fortæller en af kursisterne, der var gået direkte hjem for at rydde køleskabet og erstatte med olivenolie og hørfrøolie. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, siger ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen. Giftige gæster i blodbanen Neuropeptider er et andet eksempel på, at maden har betydning for det psykiske velvære. Mange mennesker, som lider af skizofreni eller autisme, har problemer med at fordøje gluten og gliadin i kornprodukter og kasein i mælkeprodukter. På Rigshospitalet i Oslo har læge dr. med. Karl Ludvig Reichelt gennem mange års forskning og målinger erfaret, at når fordøjelsen er svækket, dannes der neuropeptider, som påvirker centralnervesystemet. Her kan en kost, som er gluten- og mælkefri gøre underværker, fortæller June. En urinprøve kan nemt afsløre, om man har dette problem. I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København. Kontakten kan med fordel formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen. Nærvær gør godt Når det handler om sundhed gennem kosten, handler det også om fordøjelsen. Både den fysiske og den psykiske. Hver enkelt person har brug for individuelle forbedringer, så det er ikke nok at ryste generel viden ud af ærmet. Med tiden bliver kursisterne til gengæld bedre og bedre til selv at mærke, hvad de har behov for, vurderer June, og giver følgende eksempler: For nogle kan det være rigeligt at starte med at tilsætte tre gulerødder om ugen til deres færdigkøbte retter derhjemme. få spist morgenmad inden kl. 10, mens en anden får gavn af at spise havregryn og banan om aftenen for at kunne falde i søvn. Pladsen til den individuelle opmærksomhed er vigtig. Flere af kvinderne nikker ivrigt og er meget enige om, at Junes opmærksomhed på deres individuelle vej til sundhed betyder utrolig meget for dem. En af kursisterne mener ligefrem, at denne form for opmærksomhed betyder mere end at være hos psykologen! Fællesskabet løfter Der er vasket op og køkkenet er ryddet for i dag, kun efterladende sig krydrede duftspor. Selv om deltagerne har været i gang i to år, føler de sig ikke udlærte. Der er ingen af dem, der virker glade ved tanken om at droppe tirsdagsfællesskabet. Det at spise sammen betyder meget for os. Det at snakke om, hvordan maden smager og give maden opmærksomhed, er hyggeligt, når vi har været fælles om at lave den, fortæller kursisterne. Det er ikke, fordi de ved alt om hinanden eller Andre skal have bud på at I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København tlf. snakker om alt, men dette 12 DE9 INFO Kontakten kan formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen AUGUST 2008 Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener

13 Links: -barnet: artikler om ADHD-børns icin,artikel om kost og ADHD: fællesskab nyder de at dele, og det holder dem fast i de gode vaner. En er ligefrem bange for at få et tilbagefald, når kurset holder. En dråbe i havet June har siden marts 2004 haft hold kørende med maksimalt fem kursister ad gangen. Et par sæsoner med to hold. Når jeg ser, hvad det giver af sundhed og livslyst tilbage, kunne jeg ønske mig at flere kursister kunne få gavn af kurset, siger June. For nogle er det en god idé at få hjælp af bostøtten til at komme i gang med kostændringer hjemme. Det kan være svært at ændre kostvaner uden opbakning. Det kan lade sig gøre, men det lykkes bedst i fællesskab. Fællesskabet om mad på kurset er vigtigt, specielt hvis man bor alene. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, fastslår June. Når blodsukkeret er stabilt, bliver rygsækken med psykisk sygdom lettere at bære Ernæringsterapeut DET June Koldbye Nielsen Vi ønsker os Interviewer og forfatter af denne artikel gjorde sig nogle tanker bagefter. Der skulle prioriteres tid og økonomi til flere grupper af denne slags, f.eks. 2 3 grupper om ugen. Når en gruppe holder op, er forløbet/ processen ikke slut. Der må kunne laves nogle overgangstiltag, så lærte ting holdes ved lige og motivationen holdes oppe. Der skulle gives mulighed for at en gruppe kunne sammensættes indenfor en diagnosegruppe, f.eks. ADHD, skizofreni eller depression, så kostomlægningen kan rettes mere direkte mod den psykiske sygdom. I et gruppeforløb skulle det prioriteres, at deltagerne på skift kunne tage en bostøtte eller anden kontaktperson med, så man kan sikre, at kostomlægningen bliver støttet og fulgt op. Der skal mange kræfter til en kostomlægning ved siden af sin sygdom, når man er psykisk sårbar. Kost og psykiatri - DVD og inspirationshæfte Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom 2. udgave februar 2008 I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker er det 6. princip at DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. DVD en her sætter fokus på kostens betydning i forbindelse med en psykisk sygdom. DVD en er tænkt som inspiration til personer i psykiatrien, ansatte, brugere, pårørende samt studerende inden for social og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med f.eks overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både en kostog motionsændring skal finde sted og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale om kostens betydning inden for psykiatrien. Denne film sætter fokus på kostens betydning og er tænkt som en inspiration til personer i psykiatrien (ansatte, brugere og pårørende) samt studerende inden for social- og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både kost- og motionsændring skal finde sted, og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. En kostændring tager tid, tålmodighed og løbende undervisning i praksis og teori. For ikke at komme i konflikt med brugerstyring må der oplysning til, så brugerstyring ikke kun handler om at nu kan jeg ringe efter en pizza. Filmen består af et interview med Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale i kost og psykiatri. DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt skriver i principprogrammet Et helt liv for alle mennesker under det 6. princip, at vi vil arbejde for øget kendskab til sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Filmen er produceret af Tossekassen for DE9 og den distribueres af PsykInfo Forlaget Filmen kan bestilles hos PsykInfo på tlf , fax: , Pris kr. 100 incl. moms. Ekspeditionsgebyr kr. 25 pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Varighed: 27 min. Det medfølgende hæfte indeholder supplerende materiale om emnet. Hæftet kan downloades gratis fra DVD en er produceret af Tossekassen (www.tossekassen.dk) for DE9 (www.de9.dk) og distribueres af PsykInfo Forlaget (www. psykinfo.dk). Varighed 27 min. DVD en kan bestilles hos Tossekassen DE9 Foreninger for PsykInfo: tlf Jægergårdsgade 152 pårørende til 8000 Århus C psykisk syge Skovagervej 2 fax: Risskov Psykiatrisk Hospital, bygning 23, st. PsykInfo Forlaget Skovagervej Risskov Psykiatrisk Hospital bygning 23, 1. sal ISBN Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom Pris kr. 100 kr. inkl. moms. Ekspeditionsgebyr 25 kr. pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold Produceret af Tossekassen for DE AUGUST DE9 INFO 13

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold

Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Jeannette Cold FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Indhold Forord...3 Introduktion...4 Kostomlægning inden for psykiatrien...5

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere