DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri"

Transkript

1 DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende udtryksformer - Kunst, musik og psyke Hvordan er det at have søskende med psykisk sygdom? Skovagervej Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th.

2 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Leder DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Af Knud Kristensen, formand for DE9 SIND s Pårørenderådgivning Kredsforening Østjylland OCD Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Region Midtjylland DE9 vader i succes, men der er stadig rigeligt at se til I skrivende stund (juni 2008) lægges sidste hånd på pårørendepolitikken i Psykiatrien i Region Midtjylland. Der er tale om en særdeles visionær politik, der sætter fokus på det positive og konstruktive samarbejde mellem psykiatrien, de sindslidende og de pårørende. Vi har i DE9 været med til at præge udformningen af politikken. I forbindelse med satspuljeforliget i 2008 har DE9 og DE9 s medlemsforeninger modtaget store beløb. DE9 har fået tildelt godt 1 mio. kr. i årene 2008 og 2009 til ansættelse af en daglig leder. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede har fået tildelt 1 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr. om året i 4 år til etablering af en uddannelse. OCD-foreningen har sammen med depressions- og angstforeningen fået tildelt 3,8 mio. kr. fordelt over 4 år til etablering af et fælles sekretariat. SIND s Pårørenderådgivning har fået tildelt 4 x kr. i tilskud til deres arbejde med børnegrupper. Endelig har Landsforeningen Frivilligt Forum, som DE9 er medlem af, fået tildelt 4 x 1 mio. kr. Samlet set mere end 21 mio. kr. til DE9, DE9 s medlemsforeninger og Frivilligt Forum som DE9 er medlem af. Disse tildelinger falder alle på tørre steder, og pengene er nødvendige for at vi kan opretholde vores høje aktivitetsniveau. Vi tillader os tillige ubeskedent at betragte tildelingerne som en stor anerkendelse af det arbejde, vi har udført gennem årene. Desværre er der ikke tid til at hvile på laurbærbladene. Der er stadig rigeligt at se til. Den netop vedtagne psykiatriplan for Region Midtjylland indeholder en række gode ting (som fx øget specialisering og tættere samarbejde mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen også kaldet somatikken). På den anden side har vedtagelsen af psykiatriplanen medført øgede problemer for psykiatribrugere og deres pårørende. Først og fremmest har man besluttet at gøre de psykiatriske skadestuer lukkede, så man skal have en henvisning fra lægevagten for at få adgang til skadestuen. Det er et stort problem. Psykiatriplanen cementerer bl.a. den igangværende proces med nedlæggelse af almenpsykiatriske senge til fordel for etablering af flere retspsykiatriske senge. DE9 mener, det er bedre at forebygge, at psykisk syge begår kriminalitet end at etablere retspsykiatriske sengepladser. Der er stadig rigeligt at se til for DE9 og medlemsforeningerne. Heldigvis har vi nu flere midler til rådighed. 2 DE9 INFO AUGUST 2008

3 04 Hvem er DE9? Hvad står DE9 for? Hvor finder man DE9? 35 Det er også svært at være søskende 06 DE9 s forskningsudvalg 36 Som publikum til sin egen familie 09 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? 38 En anderledes familie 10 Spis dig til et bedre liv FORENINGSSIDER: 14 Et kolonihave-eventyr 44 SIND s Pårørenderådgivning PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede har fået penge til en national uddannelse DE9 i Randers og Silkeborg Sindslidendes Vilkår, Region Midtjylland ADHD-foreningen 20 En sang for livet 47 Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjylland 22 Billedspor - Sjælens teater 48 OCD-foreningen 26 Hva ka kunst - hva ka kunstterapi? 49 PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede 30 Nyt om Proremus 50 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 32 Odder-projektet 50 Alzheimerforeningen 34 Nye netærksgrupper hos Autisme og SPr 51 DepressionsForeningen Forside: Redaktion: Layout: Tryk: Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener Jeannette Cold og Morten Lind Pedersen Dorthe Abildhauge og Jesper Merlit Chronografisk as 2008 AUGUST DE9 INFO 3

4 Hvem er Hva DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge Af Knud Kristensen Medlemmer Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det kan være egentlige pårørendeforeninger, eller det kan være pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 7 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 2 foreninger, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger: SIND s Pårørenderådgivning Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår Region Midtjylland Diagnose-relaterede organisationer: ADHD - foreningen Midt - Østjylland Landsforeningen Autisme Kredsforening Østjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING FOR PÅRØ- RENDE TIL SPISEFORSTYRREDE FORENINGER FOR PÅRØREN TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLA Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er associeret medlem. Organisationer, der pt. ikke er aktive i DE9: DepressionsForeningen Alzheimerforeningen 4 DE9 INFO NYHEDSBREV AUGUST 2008

5 DE9? d står DE9 for? Hvor finder man DE9? Hvad står DE9 for? DE9 s principprogram hedder - Et helt liv for alle mennesker. Heri fastsættes DE9 s vision, mission, mål og strategier. Se principprogrammet på vores hjemmeside DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. DE9 s mission Det er DE9 s mission, at sikre og fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan. Respekt for brugerne DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende, fordi vi tror, det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål - de 9 principper 1. DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende 2. DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for alle psykiatriske patienter/brugere 3. DE9 vil arbejde for støtte og rådgivning til børn og unge under 18 år, der har en sindslidende forældre eller søskende 4. DE9 vil arbejde for støtte, rådgivning og psykoedukation til unge over 18 år, voksen og seniorpårørende 5. DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle indsats ved akut-teams, indlæggelse, udskrivning og flytning 6. DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom 7. DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge uanset hvilket regi de befinder sig i og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører 8. DE9 vil arbejde for at sikre økonomisk støtte fra ministerier, regionen og kommunerne til de frivillige pårørendeforeninger, så de faktiske udgifter bliver dækket, og der gives mulighed for nye tiltag 9. DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus, og har aktuelt åben rådgivning i Randers, Silkeborg og Odder. Der arbejdes på at etablere tilbud til pårørende i alle kommuner i Region Midtjylland. Til hvert princip er der en række strategier og konkrete handlingsplaner. Principprogrammet kan hentes på vores hjemmeside: AUGUST DE9 INFO 5

6 DE9 s forskningsudvalg DE9 styrker forskningen inden for områder, der er relevante for psykiatribrugere og pårørende Af Knud Kristensen DE9 er en paraplyorganisation for foreninger for pårørende til psykisk syge og handicappede. Vi har i vores principprogram Et helt liv for alle mennesker fastslået, at vi vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om/i pårørendearbejdet. DE9 ønsker at fremme forståelsen af netværkets betydning for patienternes/ brugernes behandling og for deres mulighed for at komme sig (recovery). Vi vil ved at styrke forskning dokumentere, at det gavner den syge, hvis han/hun har et godt netværk, der inddrages i behandlingen. DE9 anvender en bred definition af pårørendeinteressen. Vi vil på den måde forsøge at fremme forskningen inden for psykiatrien generelt, dog altid med bruger- og/eller pårørendeaspektet som udgangspunkt. Når vi taler om forskning inden for psykiatrien, tænker vi ikke snævert på den sundhedsvidenskabelige forskning. Vi ser meget gerne, at også andre faggrupper opprioriterer forskning af relevans for psykiatrien, brugerne og de pårørende. Her tænker vi bl.a. på psykologi, statskundskab, samfundsfag, sociologi, økonomi og jura - gerne med en tværfaglig tilgang. DE9 ønsker at fremme forskningen på alle niveauer fra grundforskning til anvendt forskning. Vi vil også fremme interessen for, at studerende arbejder med psykiatri-relevante emner i forbindelse med deres uddannelse fra bachelor-projekter til phd-afhandlinger. DE9 vil også gerne fremme formidlingen og implementeringen af forskningsresultaterne (både den forskning, vi selv er med til at sætte i gang og anden forskning). DE9 er en interesseorganisation - ikke en forskningsinstitution. Den forskning, som vi kan være med til at fremme, skal gennemføres ved de eksisterende forskningsinstitutioner og primært universiteterne. DE9 s forskningsudvalg Til at hjælpe os, har DE9 nedsat et forskningsudvalg. Forskningsudvalget er med til at screene projektforslag, identificere relevante forskere/studerende og i det hele taget rådgive, formidle, hjælpe, initiere og vejlede såvel pårørende som forsknings- og udviklingsmiljøet på dette vigtige område. Medlemmerne af udvalget besidder stor viden om det forskningspolitiske og finansierende miljø i Danmark. Formand for udvalget er Raben Rosenberg (Professor, dr.med., ledende overlæge, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov, tidligere formand for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd). De øvrige medlemmer af forskningsudvalget er: Ellen Margrethe Basse (Professor, dr.jur. og jur.dr. (h.c.), Leder af Klimasekretariatet, Aarhus Universitet, tidligere medlem af en række forskningspolitiske råd bl.a. Danmarks Forskningsråd og Det Samfundsvidenskabelige - Forskningsråd). Viola Burau (Lektor, ph.d., MA, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder bl.a. med sundhedspolitik og omsorgspolitik) Jørgen Grønnegård Christensen (Professor, cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder med offetlig ledelse og har arbejdet meget med sundhedsvæsenets ledelse og sundhedsøkonomi). 6 DE9 INFO AUGUST 2008

7 Peter Gundelach (Professor, mag. scient.soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet, medlem af SFIís Strategic Research Advisory Board, tidligere formand for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd). Ole Steen Kristensen (Professor MSO, ph.d., cand.psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, studieleder for Masteruddannelsen i Social Integration, tidligere prodekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet). Preben Bo Mortensen (Professor, dr.med., centerleder ved Center for Registerforskning, Aarhus Universitet) Nina Smith (Prorektor for det akademiske område, cand.oecon., Aarhus Universitet, medlem af Koordinationsudvalget for Forskning, formand for det frie forskningsråd, tidligere vismand og medlem af en lang række forskningspolitiske råd og Velfærdskommissionen). Bobby Zachariae (Professor, cand. psych., dr.med., Afdelingsleder, Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Psykologisk Institut). Jørgen Aagaard, (Overlæge, dr.med, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov) Forskningsemner og idébank De forslag til forskningsemner som DE9 modtager, beskrives og vurderes af forskningsudvalgets forretningsudvalg. Vurderingen kan resultere i: Supplerende hjælp til at klarificere hovedelementer i projektet, hjælp til at formidle kontakt til forskningsmiljøer og hjælp til afklaring af de økonomiske muligheder for gennemførelse af forskningsprojektet. Projektbeskrivelserne indgår (hvis idémageren ønsker det) i DE9 s idébank med relevante projektidéer. Her kan interesserede forskere og studerende søge inspiration. Fra idébanken linkes der også til lignende initiativer som fx og Institut for Statskundskabs specialebørs. Projektforslag modtages løbende og vil hurtigst muligt blive forelagt forretningsudvalget til vurdering. De allerede modtagne projektidéer falder hovedsageligt i grupperne: Psykisk syge og arbejdsmarkedet Psykisk syge og kost Psykisk sygdom og de pårørende (hvordan sygdommen påvirker netværket og hvordan netværket påvirker sygdomsforløbet). Eksempler på projekttitler er: - Et arbejdslivsstudie af sindslidende der ikke er på arbejdsmarkedet, - Kostens betydning for livsstilsygdommen diabetes 2 hos patienter med skizofreni - De pårørendes betydning for forløbet af patienternes psykiske sygdom De indkomne projektideer kan studeres nærmere på hvor man også kan hente et skema til brug for indsendelse af projektidéer. Kontakt Udvalget sekretariatsbetjenes af DE9. Alle henvendelser bedes rettet til: DE9, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Yderligere informationer kan findes på Projektidémagere Har du en projektidé, så kontakt os for en uforbindende vurdering af idéen. Det vil lette vores arbejde, hvis man forinden henvendelsen har udfyldt vores skema til beskrivelse af forskningsprojekter. Det er dog ikke en betingelse, at skemaet anvendes. Man er velkommen til at indsende forslag, hvor kun nogle af punkterne er beskrevet. Forskere Er du forsker med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis du har mod på at arbejde med en af ideerne, vil forskningsudvalget eventuelt kunne hjælpe med ideer vedr. finansiering af projektet og med kontakt til den/de der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre forskningen praksis-nær. DE9 kan, hvis projektet anbefales af forskningsudvalget, også være behjælpelige med at udforme en støtteerklæring i forbindelse med ansøgninger om finansiering. Studerende Er du studerende med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis én af idéerne kan bruges som udgangspunkt for din opgave/afhandling, vil vi kunne medvirke til at identificere relevante vejledere og med kontakt til den/de, der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre projektet praksis-nært AUGUST DE9 INFO 7

8 SINDETS DAG 08 - en dag for alle Fredag, den 10. oktober 2008 kl , Turbinehallen i Århus Illustration : Heiko Gutberlett RUTEBIL STATION Spanien FILM BYEN Kalkværksvej Sydhavnsgade Kalkværksvej Fredag, den 10. oktober 2008 kl inviterer Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet til Sindets Dag - en dag for alle. Anledningen er WHO s internationale psykiatridag, som i Århus markeres med Sindets Dag - en årlig tilbagevendende begivenhed. Arrangementet foregår i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Det endelige program er endnu ikke færdigt, men der vil bla. være oplæg fra holdet bag DR1 s dokumentarprogram Tvunget af tanker, hvor chefpsykolog Nicole Rosenberg og hendes team fra Århus Universitetshospital i Risskov på fire uger forsøgte at behandle og hjælpe fire danskere, hvis liv næsten var ødelagt af tvangshandlinger og -tanker. Poul Nyrup, medlem af Europaparlamentet, fortæller om sine personlige erfaringer med depression i familien. Og Teater Billedspor, som netop nu er aktuelle med deres forestilling På sporet af det tabte, giver smagsprøver på deres konfronterende, groteske, humoristiske og visuelle teater. Derudover vil der være boder med informationsmaterialer, mulighed for en snak med fagfolk samt mad og drikke. Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer, samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet byder velkommen til arrangementet. S HOVEDBANEGÅRD M P Bruuns Gade Værkmestergade BRUUNS GALLERI Jægergårdsgade Spanien SINDETS DAG en dag for alle 8 DE9 INFO AUGUST 2008

9 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? Det er svært at bevise videnskabeligt, at kostændringer nytter, men det må fortælles videre, hvad mange syge mennesker har haft glæde af i praksis. Efter at have fundet frem til den kost, der er rigtig for dem, er de blevet overbeviste om, hvor meget spisevanerne indvirker på både krop og sind Jonna Deibjerg, Borgen God bedring med andre spisevaner Af Jeannette Cold, SIND s Pårørenderådgivning Hvorfor beskæftiger pårørende sig med kost og psykiatri? Kost og psykiatri berører ikke kun psykiske syge, men også personalet, bostøtten og de pårørende. Hvad nytter det, at patienten/brugeren arbejder med en kostomlægning og kommer tilbage i sit bofællesskab eller hjem på besøg, hvor beboerne eller familien i bedste mening har lavet mad, men med et indhold, der er uhensigtsmæssigt, ja i værste tilfælde skadeligt? De fremskridt der er gjort med en mere hensigtsmæssig kost, må startes forfra igen. Derfor er det vigtigt, at både personale, bostøtter og de pårørende bakker op om kostændringen og er motivationsskabende rollemodeller. Af nævnte grund må sundhedspersonalet og pårørende også deltage i kurser om emnet kost og psykiatri. Et helt liv for alle mennesker, herunder kostens betydning I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker står der, at DE9 vil arbejde for, at der indføres en kost og motionspolitik på alle niveauer i psykiatrien, herunder i socialpsykiatrien, og at politikken revideres med mellemrum. DE9 ønsker også, at kostpolitikken skal indeholde anbefalinger om kost til specifikke sygdomsgrupper eks. skizofreni, depression, spiseforstyrelser, alzheimer mv. Endvidere vil DE9 arbejde for, at der på alle uddannelsesinstitutioner i psykiatrien undervises i sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom, og at der skal være passende undervisningstilbud til såvel ansatte i psykiatrien som brugere og pårørende om emnet. Hvordan forholder psykiatrien sig til kost og psykiatri? I udkast til Psykiatriplan for Region Midtjylland nov. 2007, anbefales det, under Fremtidens psykiatriske ydelser principper, at Psykiatrien i Region Midtjylland udarbejder en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme inkluderende tiltag i forhold til kost, motion, tobak og særlige højrisikogrupper. I det tidligere Århus Amt blev der i 2005 udarbejdet en rapport om ovennævnte emner. Her blev det anbefalet, at personer med BMI, (Body Mass Index), over 25 = overvægt: følges tæt for at forebygge yderlig vægtøgning får kontakt til diætist eller kostvejleder motiveres til at deltage i en livsstilsgruppe med henblik på at indarbejde sunde vaner vedr. kost og fysisk aktivitet får taget blodprøver for at undersøge blodsukker- og serumkolesterolniveau Nu venter vi blot på, at en arbejdsgruppe bliver nedsat, så intentionerne om en kost og motionspolitik kan blive en realitet i Region Midtjylland. læs artiklen på næste side >>> 2008 AUGUST JULI DE9 NYHEDSBREV DE9 INFO 9

10 Spis dig til et bedre liv Interview med ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen og hendes fem kursister på kurset Sund mad du selv kan lave Skal vi forkaste de gamle grækeres viden om, at et sundt legeme giver en sund sjæl? Rene vitale grøntsager, gode olier, fisk, frugt og nødder alt godt fra naturens eget spisekammer giver glad energi til både kroppens og hjernens celler Af: Jeannette Cold, interviewer og Ann-Charlotte Klitgaard, journalist En kostændring er en selvomsorg, som giver dig redskaber til at få mere magt over dit eget liv. Det giver dig redskaberne til at styre dit blodsukker, som er en af de vigtigste veje til at give dig en bedre balance og et bedre humør. Fem kursister på Center for Specialundervisning for Voksne i Århus har erfaret det på krop og sind gennem de sidste to år. Kom som du er Hver tirsdag mødes fire kvinder og en mand i alderen år i et lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole i Nørre Allé 31. To af deltagerne bor alene, hvilket gør at der skal ekstra kræfter til at spise rigtigt. Der er urtete på kanden, gulerodsstave og frugt på bordet, når de mødes kl Atmosfæren er hyggelig og afslappet og der grines en del. Kursisterne er velkomne, selvom de har en off day Det skal være godt at komme her. Det skal være et sted, hvor du bliver set og hørt og får et klap på ryggen. Det er især vigtigt for mange, som bor alene, siger Ernæringsekspert June Kolbye Nielsen, som giver den enkelte kursist gode råd om kost, mens de sammen laver maden. Kostændring tager to år Råvarerne til dagens måltid har June købt ind på forhånd, da kursustiden ikke rækker til fælles indkøb. Det er rene friske produkter. Opskrifterne gennemgås grundigt og opgaverne fordeles. Der er også teori, men i små doser. Det er nemlig ikke helt enkelt at foretage en kostændring. Den ny viden skal gennemgås flere gange. At ændre sine kostvaner er en tålmodig proces, som kan tage et par år. F.eks. er det særligt vigtigt at få blodsukkeret i balance, og det tager lang tid, fortæller June. I dag har kursisterne lavet kyllinggryde med grøntsager og ris med gomasio, en sesamsalt. Så nu ved de, at sesam indeholder masser af zink, som blandt andet er godt for nervesystemet, og de kan tilføje endnu et produkt til den liste som kursusdeltagerne får, med bl.a. gode koldpressede olier og humørforstærkende mad. Maden skal vække nydelse Til mennesker, der i en periode ikke har haft overskud til at gøre noget særligt ud af maden, er formålet først og fremmest at få interesse for maden igen. Maden skal give appetit igen. Den skal knase og have farver og konsistens. Den skal spille, give nye opdagelser, der vækker nydelse og sanselighed tilbage til livet, siger en smilende June og giver eksemplet med den bitre blegselleri, der blev accepteret som spiselig og dejlig knasende efter at være 10 DE9 INFO AUGUST 2008

11 June Kolbye Nielsen, Ernæringsterapeut fra DET Danske Ernæringsterapeuter Glade kostvaner Tlf.: , man-torsdag kl Mail: (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Jeannette Cold og DE9 har udgivet DVD en og hæftet: Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Prisen er 100 kr kr. for ekspedition hos Psykinfo tlf eller June Koldbye Nielsen (th) og Jeannette Cold(th) i det lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole, som er rammen om Sund mad du selv kan lave Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed Ernæringsterapeut DET June Kolbye Nielsen blevet blandet med søde æblestykker i salatskålen. Derfor er kaffen og den mørke 72 % chokolade, som bliver budt rundt, heller ikke bandlyst, og heller ikke lidt vin eller øl derhjemme. Sundhed handler ikke om at være livsfornægtende. For kursusdeltagerne har det netop været et problem at få spist nok, og godt nok. Flere af dem er efter mange års arbejde gået ned med stress og udbrændthed, med depression til følge. At komme her gennem snart to år har betydet en kolossal ændring for mig. Jeg har været så langt nede, at jeg pludselig ikke kunne noget selv. Nu er jeg nu meget, meget glad og har fået en bedre livskvalitet, fortæller den ene af kvinderne. Det drilske blodsukker Blodsukkeret er et tilbagevendende problem. For de fleste er bedre balance i blodsukkeret, det mest mærkbare resultat af deres kostændring. Når jeg gør det, som jeg ved er godt, så bliver jeg et helt andet menneske, fortæller en af kvinderne og trækker et lille glas blandede nødder og mandler op af håndtasken. Kursisten er i et bedre humør, når hun spiser sundt, selv om det stadig kan være svært at magte kostændringerne. Hun er fornuftig i klumper, men ønsker sig fortsat at få spist flere måltider og få udbygget den viden, som hun nu har fået. June fortæller, at mange symptomer på lavt blodsukker næsten kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, og det kan i sig selv forværre angst og skizofreni. Symptomerne på lavt blodsukker kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, hvilket kan forværre angst og skizofreni. Manglende koncentration, hjertebanken, indre uro og ængstelse, forvirring, irritation og udmattelse er nogle af de symptomer, som kan være svære at skelne fra symptomerne på psykiske lidelser, fortæller June og fortsætter: Men netop blodsukkerbalancen kan man lære at holde i skak, og derved får man lidt mere magt tilbage over sin egen situation. Olie gør underværker En anden væsentlig kostændring for kursisterne er at få nok af de livsnødvendige fedtstoffer, som bl.a. kommer fra de fede fisk, fiskeoliekapsler som Eye Q, olivenolie og hørfrøolie. Især omega 3 fra fede fisk og hørfrøolie er vigtige ved psykiske problemer. Vi købte alle de billige flasker olier og gennemgik, hvad de indeholdt, og hvordan de var produceret og undrede os over alle de giftstoffer, der var i, fortsættes på næste side >>> 2008 AUGUST DE9 INFO 11

12 Sund mad, du selv kan lave v/ernæringsterapeut June Koldby Nielsen foregår på: Center for Specialundervisning for Voksne (tidligere Amtsskolen) Nørre Allé Århus C Tlf (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Kursusprogram for forår 2008 ligger på hjemmesiden: Medicin med Eksempler på humørforstærker mad: Nødder, mandler, græskarkerner, solsikkefrø 2-3 stk. frugt og 3-4 stk. grøntsager hver dag (flest grøntsager) Fede fisk som laks, sild og makrel Jomfru olivenolie Hørfrøolie fra Nyborggaard Rugbrød og fuldkornsbrød fortæller en af kursisterne, der var gået direkte hjem for at rydde køleskabet og erstatte med olivenolie og hørfrøolie. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, siger ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen. Giftige gæster i blodbanen Neuropeptider er et andet eksempel på, at maden har betydning for det psykiske velvære. Mange mennesker, som lider af skizofreni eller autisme, har problemer med at fordøje gluten og gliadin i kornprodukter og kasein i mælkeprodukter. På Rigshospitalet i Oslo har læge dr. med. Karl Ludvig Reichelt gennem mange års forskning og målinger erfaret, at når fordøjelsen er svækket, dannes der neuropeptider, som påvirker centralnervesystemet. Her kan en kost, som er gluten- og mælkefri gøre underværker, fortæller June. En urinprøve kan nemt afsløre, om man har dette problem. I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København. Kontakten kan med fordel formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen. Nærvær gør godt Når det handler om sundhed gennem kosten, handler det også om fordøjelsen. Både den fysiske og den psykiske. Hver enkelt person har brug for individuelle forbedringer, så det er ikke nok at ryste generel viden ud af ærmet. Med tiden bliver kursisterne til gengæld bedre og bedre til selv at mærke, hvad de har behov for, vurderer June, og giver følgende eksempler: For nogle kan det være rigeligt at starte med at tilsætte tre gulerødder om ugen til deres færdigkøbte retter derhjemme. få spist morgenmad inden kl. 10, mens en anden får gavn af at spise havregryn og banan om aftenen for at kunne falde i søvn. Pladsen til den individuelle opmærksomhed er vigtig. Flere af kvinderne nikker ivrigt og er meget enige om, at Junes opmærksomhed på deres individuelle vej til sundhed betyder utrolig meget for dem. En af kursisterne mener ligefrem, at denne form for opmærksomhed betyder mere end at være hos psykologen! Fællesskabet løfter Der er vasket op og køkkenet er ryddet for i dag, kun efterladende sig krydrede duftspor. Selv om deltagerne har været i gang i to år, føler de sig ikke udlærte. Der er ingen af dem, der virker glade ved tanken om at droppe tirsdagsfællesskabet. Det at spise sammen betyder meget for os. Det at snakke om, hvordan maden smager og give maden opmærksomhed, er hyggeligt, når vi har været fælles om at lave den, fortæller kursisterne. Det er ikke, fordi de ved alt om hinanden eller Andre skal have bud på at I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København tlf. snakker om alt, men dette 12 DE9 INFO Kontakten kan formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen AUGUST 2008 Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener

13 Links: -barnet: artikler om ADHD-børns icin,artikel om kost og ADHD: fællesskab nyder de at dele, og det holder dem fast i de gode vaner. En er ligefrem bange for at få et tilbagefald, når kurset holder. En dråbe i havet June har siden marts 2004 haft hold kørende med maksimalt fem kursister ad gangen. Et par sæsoner med to hold. Når jeg ser, hvad det giver af sundhed og livslyst tilbage, kunne jeg ønske mig at flere kursister kunne få gavn af kurset, siger June. For nogle er det en god idé at få hjælp af bostøtten til at komme i gang med kostændringer hjemme. Det kan være svært at ændre kostvaner uden opbakning. Det kan lade sig gøre, men det lykkes bedst i fællesskab. Fællesskabet om mad på kurset er vigtigt, specielt hvis man bor alene. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, fastslår June. Når blodsukkeret er stabilt, bliver rygsækken med psykisk sygdom lettere at bære Ernæringsterapeut DET June Koldbye Nielsen Vi ønsker os Interviewer og forfatter af denne artikel gjorde sig nogle tanker bagefter. Der skulle prioriteres tid og økonomi til flere grupper af denne slags, f.eks. 2 3 grupper om ugen. Når en gruppe holder op, er forløbet/ processen ikke slut. Der må kunne laves nogle overgangstiltag, så lærte ting holdes ved lige og motivationen holdes oppe. Der skulle gives mulighed for at en gruppe kunne sammensættes indenfor en diagnosegruppe, f.eks. ADHD, skizofreni eller depression, så kostomlægningen kan rettes mere direkte mod den psykiske sygdom. I et gruppeforløb skulle det prioriteres, at deltagerne på skift kunne tage en bostøtte eller anden kontaktperson med, så man kan sikre, at kostomlægningen bliver støttet og fulgt op. Der skal mange kræfter til en kostomlægning ved siden af sin sygdom, når man er psykisk sårbar. Kost og psykiatri - DVD og inspirationshæfte Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom 2. udgave februar 2008 I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker er det 6. princip at DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. DVD en her sætter fokus på kostens betydning i forbindelse med en psykisk sygdom. DVD en er tænkt som inspiration til personer i psykiatrien, ansatte, brugere, pårørende samt studerende inden for social og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med f.eks overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både en kostog motionsændring skal finde sted og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale om kostens betydning inden for psykiatrien. Denne film sætter fokus på kostens betydning og er tænkt som en inspiration til personer i psykiatrien (ansatte, brugere og pårørende) samt studerende inden for social- og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både kost- og motionsændring skal finde sted, og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. En kostændring tager tid, tålmodighed og løbende undervisning i praksis og teori. For ikke at komme i konflikt med brugerstyring må der oplysning til, så brugerstyring ikke kun handler om at nu kan jeg ringe efter en pizza. Filmen består af et interview med Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale i kost og psykiatri. DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt skriver i principprogrammet Et helt liv for alle mennesker under det 6. princip, at vi vil arbejde for øget kendskab til sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Filmen er produceret af Tossekassen for DE9 og den distribueres af PsykInfo Forlaget Filmen kan bestilles hos PsykInfo på tlf , fax: , Pris kr. 100 incl. moms. Ekspeditionsgebyr kr. 25 pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Varighed: 27 min. Det medfølgende hæfte indeholder supplerende materiale om emnet. Hæftet kan downloades gratis fra DVD en er produceret af Tossekassen (www.tossekassen.dk) for DE9 (www.de9.dk) og distribueres af PsykInfo Forlaget (www. psykinfo.dk). Varighed 27 min. DVD en kan bestilles hos Tossekassen DE9 Foreninger for PsykInfo: tlf Jægergårdsgade 152 pårørende til 8000 Århus C psykisk syge Skovagervej 2 fax: Risskov Psykiatrisk Hospital, bygning 23, st. PsykInfo Forlaget Skovagervej Risskov Psykiatrisk Hospital bygning 23, 1. sal ISBN Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom Pris kr. 100 kr. inkl. moms. Ekspeditionsgebyr 25 kr. pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold Produceret af Tossekassen for DE AUGUST DE9 INFO 13

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere