DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri"

Transkript

1 DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende udtryksformer - Kunst, musik og psyke Hvordan er det at have søskende med psykisk sygdom? Skovagervej Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th.

2 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Leder DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Af Knud Kristensen, formand for DE9 SIND s Pårørenderådgivning Kredsforening Østjylland OCD Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Region Midtjylland DE9 vader i succes, men der er stadig rigeligt at se til I skrivende stund (juni 2008) lægges sidste hånd på pårørendepolitikken i Psykiatrien i Region Midtjylland. Der er tale om en særdeles visionær politik, der sætter fokus på det positive og konstruktive samarbejde mellem psykiatrien, de sindslidende og de pårørende. Vi har i DE9 været med til at præge udformningen af politikken. I forbindelse med satspuljeforliget i 2008 har DE9 og DE9 s medlemsforeninger modtaget store beløb. DE9 har fået tildelt godt 1 mio. kr. i årene 2008 og 2009 til ansættelse af en daglig leder. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede har fået tildelt 1 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr. om året i 4 år til etablering af en uddannelse. OCD-foreningen har sammen med depressions- og angstforeningen fået tildelt 3,8 mio. kr. fordelt over 4 år til etablering af et fælles sekretariat. SIND s Pårørenderådgivning har fået tildelt 4 x kr. i tilskud til deres arbejde med børnegrupper. Endelig har Landsforeningen Frivilligt Forum, som DE9 er medlem af, fået tildelt 4 x 1 mio. kr. Samlet set mere end 21 mio. kr. til DE9, DE9 s medlemsforeninger og Frivilligt Forum som DE9 er medlem af. Disse tildelinger falder alle på tørre steder, og pengene er nødvendige for at vi kan opretholde vores høje aktivitetsniveau. Vi tillader os tillige ubeskedent at betragte tildelingerne som en stor anerkendelse af det arbejde, vi har udført gennem årene. Desværre er der ikke tid til at hvile på laurbærbladene. Der er stadig rigeligt at se til. Den netop vedtagne psykiatriplan for Region Midtjylland indeholder en række gode ting (som fx øget specialisering og tættere samarbejde mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen også kaldet somatikken). På den anden side har vedtagelsen af psykiatriplanen medført øgede problemer for psykiatribrugere og deres pårørende. Først og fremmest har man besluttet at gøre de psykiatriske skadestuer lukkede, så man skal have en henvisning fra lægevagten for at få adgang til skadestuen. Det er et stort problem. Psykiatriplanen cementerer bl.a. den igangværende proces med nedlæggelse af almenpsykiatriske senge til fordel for etablering af flere retspsykiatriske senge. DE9 mener, det er bedre at forebygge, at psykisk syge begår kriminalitet end at etablere retspsykiatriske sengepladser. Der er stadig rigeligt at se til for DE9 og medlemsforeningerne. Heldigvis har vi nu flere midler til rådighed. 2 DE9 INFO AUGUST 2008

3 04 Hvem er DE9? Hvad står DE9 for? Hvor finder man DE9? 35 Det er også svært at være søskende 06 DE9 s forskningsudvalg 36 Som publikum til sin egen familie 09 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? 38 En anderledes familie 10 Spis dig til et bedre liv FORENINGSSIDER: 14 Et kolonihave-eventyr 44 SIND s Pårørenderådgivning PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede har fået penge til en national uddannelse DE9 i Randers og Silkeborg Sindslidendes Vilkår, Region Midtjylland ADHD-foreningen 20 En sang for livet 47 Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjylland 22 Billedspor - Sjælens teater 48 OCD-foreningen 26 Hva ka kunst - hva ka kunstterapi? 49 PS LANDSFORENING - Pårørende til Spiseforstyrrede 30 Nyt om Proremus 50 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 32 Odder-projektet 50 Alzheimerforeningen 34 Nye netærksgrupper hos Autisme og SPr 51 DepressionsForeningen Forside: Redaktion: Layout: Tryk: Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener Jeannette Cold og Morten Lind Pedersen Dorthe Abildhauge og Jesper Merlit Chronografisk as 2008 AUGUST DE9 INFO 3

4 Hvem er Hva DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge Af Knud Kristensen Medlemmer Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det kan være egentlige pårørendeforeninger, eller det kan være pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 7 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 2 foreninger, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger: SIND s Pårørenderådgivning Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår Region Midtjylland Diagnose-relaterede organisationer: ADHD - foreningen Midt - Østjylland Landsforeningen Autisme Kredsforening Østjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING FOR PÅRØ- RENDE TIL SPISEFORSTYRREDE FORENINGER FOR PÅRØREN TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLA Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er associeret medlem. Organisationer, der pt. ikke er aktive i DE9: DepressionsForeningen Alzheimerforeningen 4 DE9 INFO NYHEDSBREV AUGUST 2008

5 DE9? d står DE9 for? Hvor finder man DE9? Hvad står DE9 for? DE9 s principprogram hedder - Et helt liv for alle mennesker. Heri fastsættes DE9 s vision, mission, mål og strategier. Se principprogrammet på vores hjemmeside DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. DE9 s mission Det er DE9 s mission, at sikre og fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan. Respekt for brugerne DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende, fordi vi tror, det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål - de 9 principper 1. DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende 2. DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for alle psykiatriske patienter/brugere 3. DE9 vil arbejde for støtte og rådgivning til børn og unge under 18 år, der har en sindslidende forældre eller søskende 4. DE9 vil arbejde for støtte, rådgivning og psykoedukation til unge over 18 år, voksen og seniorpårørende 5. DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle indsats ved akut-teams, indlæggelse, udskrivning og flytning 6. DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom 7. DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge uanset hvilket regi de befinder sig i og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører 8. DE9 vil arbejde for at sikre økonomisk støtte fra ministerier, regionen og kommunerne til de frivillige pårørendeforeninger, så de faktiske udgifter bliver dækket, og der gives mulighed for nye tiltag 9. DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus, og har aktuelt åben rådgivning i Randers, Silkeborg og Odder. Der arbejdes på at etablere tilbud til pårørende i alle kommuner i Region Midtjylland. Til hvert princip er der en række strategier og konkrete handlingsplaner. Principprogrammet kan hentes på vores hjemmeside: AUGUST DE9 INFO 5

6 DE9 s forskningsudvalg DE9 styrker forskningen inden for områder, der er relevante for psykiatribrugere og pårørende Af Knud Kristensen DE9 er en paraplyorganisation for foreninger for pårørende til psykisk syge og handicappede. Vi har i vores principprogram Et helt liv for alle mennesker fastslået, at vi vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om/i pårørendearbejdet. DE9 ønsker at fremme forståelsen af netværkets betydning for patienternes/ brugernes behandling og for deres mulighed for at komme sig (recovery). Vi vil ved at styrke forskning dokumentere, at det gavner den syge, hvis han/hun har et godt netværk, der inddrages i behandlingen. DE9 anvender en bred definition af pårørendeinteressen. Vi vil på den måde forsøge at fremme forskningen inden for psykiatrien generelt, dog altid med bruger- og/eller pårørendeaspektet som udgangspunkt. Når vi taler om forskning inden for psykiatrien, tænker vi ikke snævert på den sundhedsvidenskabelige forskning. Vi ser meget gerne, at også andre faggrupper opprioriterer forskning af relevans for psykiatrien, brugerne og de pårørende. Her tænker vi bl.a. på psykologi, statskundskab, samfundsfag, sociologi, økonomi og jura - gerne med en tværfaglig tilgang. DE9 ønsker at fremme forskningen på alle niveauer fra grundforskning til anvendt forskning. Vi vil også fremme interessen for, at studerende arbejder med psykiatri-relevante emner i forbindelse med deres uddannelse fra bachelor-projekter til phd-afhandlinger. DE9 vil også gerne fremme formidlingen og implementeringen af forskningsresultaterne (både den forskning, vi selv er med til at sætte i gang og anden forskning). DE9 er en interesseorganisation - ikke en forskningsinstitution. Den forskning, som vi kan være med til at fremme, skal gennemføres ved de eksisterende forskningsinstitutioner og primært universiteterne. DE9 s forskningsudvalg Til at hjælpe os, har DE9 nedsat et forskningsudvalg. Forskningsudvalget er med til at screene projektforslag, identificere relevante forskere/studerende og i det hele taget rådgive, formidle, hjælpe, initiere og vejlede såvel pårørende som forsknings- og udviklingsmiljøet på dette vigtige område. Medlemmerne af udvalget besidder stor viden om det forskningspolitiske og finansierende miljø i Danmark. Formand for udvalget er Raben Rosenberg (Professor, dr.med., ledende overlæge, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov, tidligere formand for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd). De øvrige medlemmer af forskningsudvalget er: Ellen Margrethe Basse (Professor, dr.jur. og jur.dr. (h.c.), Leder af Klimasekretariatet, Aarhus Universitet, tidligere medlem af en række forskningspolitiske råd bl.a. Danmarks Forskningsråd og Det Samfundsvidenskabelige - Forskningsråd). Viola Burau (Lektor, ph.d., MA, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder bl.a. med sundhedspolitik og omsorgspolitik) Jørgen Grønnegård Christensen (Professor, cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, arbejder med offetlig ledelse og har arbejdet meget med sundhedsvæsenets ledelse og sundhedsøkonomi). 6 DE9 INFO AUGUST 2008

7 Peter Gundelach (Professor, mag. scient.soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet, medlem af SFIís Strategic Research Advisory Board, tidligere formand for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd). Ole Steen Kristensen (Professor MSO, ph.d., cand.psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, studieleder for Masteruddannelsen i Social Integration, tidligere prodekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet). Preben Bo Mortensen (Professor, dr.med., centerleder ved Center for Registerforskning, Aarhus Universitet) Nina Smith (Prorektor for det akademiske område, cand.oecon., Aarhus Universitet, medlem af Koordinationsudvalget for Forskning, formand for det frie forskningsråd, tidligere vismand og medlem af en lang række forskningspolitiske råd og Velfærdskommissionen). Bobby Zachariae (Professor, cand. psych., dr.med., Afdelingsleder, Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Psykologisk Institut). Jørgen Aagaard, (Overlæge, dr.med, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital, Risskov) Forskningsemner og idébank De forslag til forskningsemner som DE9 modtager, beskrives og vurderes af forskningsudvalgets forretningsudvalg. Vurderingen kan resultere i: Supplerende hjælp til at klarificere hovedelementer i projektet, hjælp til at formidle kontakt til forskningsmiljøer og hjælp til afklaring af de økonomiske muligheder for gennemførelse af forskningsprojektet. Projektbeskrivelserne indgår (hvis idémageren ønsker det) i DE9 s idébank med relevante projektidéer. Her kan interesserede forskere og studerende søge inspiration. Fra idébanken linkes der også til lignende initiativer som fx og Institut for Statskundskabs specialebørs. Projektforslag modtages løbende og vil hurtigst muligt blive forelagt forretningsudvalget til vurdering. De allerede modtagne projektidéer falder hovedsageligt i grupperne: Psykisk syge og arbejdsmarkedet Psykisk syge og kost Psykisk sygdom og de pårørende (hvordan sygdommen påvirker netværket og hvordan netværket påvirker sygdomsforløbet). Eksempler på projekttitler er: - Et arbejdslivsstudie af sindslidende der ikke er på arbejdsmarkedet, - Kostens betydning for livsstilsygdommen diabetes 2 hos patienter med skizofreni - De pårørendes betydning for forløbet af patienternes psykiske sygdom De indkomne projektideer kan studeres nærmere på hvor man også kan hente et skema til brug for indsendelse af projektidéer. Kontakt Udvalget sekretariatsbetjenes af DE9. Alle henvendelser bedes rettet til: DE9, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Yderligere informationer kan findes på Projektidémagere Har du en projektidé, så kontakt os for en uforbindende vurdering af idéen. Det vil lette vores arbejde, hvis man forinden henvendelsen har udfyldt vores skema til beskrivelse af forskningsprojekter. Det er dog ikke en betingelse, at skemaet anvendes. Man er velkommen til at indsende forslag, hvor kun nogle af punkterne er beskrevet. Forskere Er du forsker med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis du har mod på at arbejde med en af ideerne, vil forskningsudvalget eventuelt kunne hjælpe med ideer vedr. finansiering af projektet og med kontakt til den/de der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre forskningen praksis-nær. DE9 kan, hvis projektet anbefales af forskningsudvalget, også være behjælpelige med at udforme en støtteerklæring i forbindelse med ansøgninger om finansiering. Studerende Er du studerende med interesse for psykiatri, så er du velkommen til at kigge i vores oversigt over projektidéer. Hvis én af idéerne kan bruges som udgangspunkt for din opgave/afhandling, vil vi kunne medvirke til at identificere relevante vejledere og med kontakt til den/de, der har foreslået projektet, så det bliver muligt at gøre projektet praksis-nært AUGUST DE9 INFO 7

8 SINDETS DAG 08 - en dag for alle Fredag, den 10. oktober 2008 kl , Turbinehallen i Århus Illustration : Heiko Gutberlett RUTEBIL STATION Spanien FILM BYEN Kalkværksvej Sydhavnsgade Kalkværksvej Fredag, den 10. oktober 2008 kl inviterer Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet til Sindets Dag - en dag for alle. Anledningen er WHO s internationale psykiatridag, som i Århus markeres med Sindets Dag - en årlig tilbagevendende begivenhed. Arrangementet foregår i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Det endelige program er endnu ikke færdigt, men der vil bla. være oplæg fra holdet bag DR1 s dokumentarprogram Tvunget af tanker, hvor chefpsykolog Nicole Rosenberg og hendes team fra Århus Universitetshospital i Risskov på fire uger forsøgte at behandle og hjælpe fire danskere, hvis liv næsten var ødelagt af tvangshandlinger og -tanker. Poul Nyrup, medlem af Europaparlamentet, fortæller om sine personlige erfaringer med depression i familien. Og Teater Billedspor, som netop nu er aktuelle med deres forestilling På sporet af det tabte, giver smagsprøver på deres konfronterende, groteske, humoristiske og visuelle teater. Derudover vil der være boder med informationsmaterialer, mulighed for en snak med fagfolk samt mad og drikke. Århus Kommune, Region Midtjylland, de frivillige organisationer, samt interesseorganisationerne på psykiatriområdet byder velkommen til arrangementet. S HOVEDBANEGÅRD M P Bruuns Gade Værkmestergade BRUUNS GALLERI Jægergårdsgade Spanien SINDETS DAG en dag for alle 8 DE9 INFO AUGUST 2008

9 Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri? Det er svært at bevise videnskabeligt, at kostændringer nytter, men det må fortælles videre, hvad mange syge mennesker har haft glæde af i praksis. Efter at have fundet frem til den kost, der er rigtig for dem, er de blevet overbeviste om, hvor meget spisevanerne indvirker på både krop og sind Jonna Deibjerg, Borgen God bedring med andre spisevaner Af Jeannette Cold, SIND s Pårørenderådgivning Hvorfor beskæftiger pårørende sig med kost og psykiatri? Kost og psykiatri berører ikke kun psykiske syge, men også personalet, bostøtten og de pårørende. Hvad nytter det, at patienten/brugeren arbejder med en kostomlægning og kommer tilbage i sit bofællesskab eller hjem på besøg, hvor beboerne eller familien i bedste mening har lavet mad, men med et indhold, der er uhensigtsmæssigt, ja i værste tilfælde skadeligt? De fremskridt der er gjort med en mere hensigtsmæssig kost, må startes forfra igen. Derfor er det vigtigt, at både personale, bostøtter og de pårørende bakker op om kostændringen og er motivationsskabende rollemodeller. Af nævnte grund må sundhedspersonalet og pårørende også deltage i kurser om emnet kost og psykiatri. Et helt liv for alle mennesker, herunder kostens betydning I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker står der, at DE9 vil arbejde for, at der indføres en kost og motionspolitik på alle niveauer i psykiatrien, herunder i socialpsykiatrien, og at politikken revideres med mellemrum. DE9 ønsker også, at kostpolitikken skal indeholde anbefalinger om kost til specifikke sygdomsgrupper eks. skizofreni, depression, spiseforstyrelser, alzheimer mv. Endvidere vil DE9 arbejde for, at der på alle uddannelsesinstitutioner i psykiatrien undervises i sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom, og at der skal være passende undervisningstilbud til såvel ansatte i psykiatrien som brugere og pårørende om emnet. Hvordan forholder psykiatrien sig til kost og psykiatri? I udkast til Psykiatriplan for Region Midtjylland nov. 2007, anbefales det, under Fremtidens psykiatriske ydelser principper, at Psykiatrien i Region Midtjylland udarbejder en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme inkluderende tiltag i forhold til kost, motion, tobak og særlige højrisikogrupper. I det tidligere Århus Amt blev der i 2005 udarbejdet en rapport om ovennævnte emner. Her blev det anbefalet, at personer med BMI, (Body Mass Index), over 25 = overvægt: følges tæt for at forebygge yderlig vægtøgning får kontakt til diætist eller kostvejleder motiveres til at deltage i en livsstilsgruppe med henblik på at indarbejde sunde vaner vedr. kost og fysisk aktivitet får taget blodprøver for at undersøge blodsukker- og serumkolesterolniveau Nu venter vi blot på, at en arbejdsgruppe bliver nedsat, så intentionerne om en kost og motionspolitik kan blive en realitet i Region Midtjylland. læs artiklen på næste side >>> 2008 AUGUST JULI DE9 NYHEDSBREV DE9 INFO 9

10 Spis dig til et bedre liv Interview med ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen og hendes fem kursister på kurset Sund mad du selv kan lave Skal vi forkaste de gamle grækeres viden om, at et sundt legeme giver en sund sjæl? Rene vitale grøntsager, gode olier, fisk, frugt og nødder alt godt fra naturens eget spisekammer giver glad energi til både kroppens og hjernens celler Af: Jeannette Cold, interviewer og Ann-Charlotte Klitgaard, journalist En kostændring er en selvomsorg, som giver dig redskaber til at få mere magt over dit eget liv. Det giver dig redskaberne til at styre dit blodsukker, som er en af de vigtigste veje til at give dig en bedre balance og et bedre humør. Fem kursister på Center for Specialundervisning for Voksne i Århus har erfaret det på krop og sind gennem de sidste to år. Kom som du er Hver tirsdag mødes fire kvinder og en mand i alderen år i et lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole i Nørre Allé 31. To af deltagerne bor alene, hvilket gør at der skal ekstra kræfter til at spise rigtigt. Der er urtete på kanden, gulerodsstave og frugt på bordet, når de mødes kl Atmosfæren er hyggelig og afslappet og der grines en del. Kursisterne er velkomne, selvom de har en off day Det skal være godt at komme her. Det skal være et sted, hvor du bliver set og hørt og får et klap på ryggen. Det er især vigtigt for mange, som bor alene, siger Ernæringsekspert June Kolbye Nielsen, som giver den enkelte kursist gode råd om kost, mens de sammen laver maden. Kostændring tager to år Råvarerne til dagens måltid har June købt ind på forhånd, da kursustiden ikke rækker til fælles indkøb. Det er rene friske produkter. Opskrifterne gennemgås grundigt og opgaverne fordeles. Der er også teori, men i små doser. Det er nemlig ikke helt enkelt at foretage en kostændring. Den ny viden skal gennemgås flere gange. At ændre sine kostvaner er en tålmodig proces, som kan tage et par år. F.eks. er det særligt vigtigt at få blodsukkeret i balance, og det tager lang tid, fortæller June. I dag har kursisterne lavet kyllinggryde med grøntsager og ris med gomasio, en sesamsalt. Så nu ved de, at sesam indeholder masser af zink, som blandt andet er godt for nervesystemet, og de kan tilføje endnu et produkt til den liste som kursusdeltagerne får, med bl.a. gode koldpressede olier og humørforstærkende mad. Maden skal vække nydelse Til mennesker, der i en periode ikke har haft overskud til at gøre noget særligt ud af maden, er formålet først og fremmest at få interesse for maden igen. Maden skal give appetit igen. Den skal knase og have farver og konsistens. Den skal spille, give nye opdagelser, der vækker nydelse og sanselighed tilbage til livet, siger en smilende June og giver eksemplet med den bitre blegselleri, der blev accepteret som spiselig og dejlig knasende efter at være 10 DE9 INFO AUGUST 2008

11 June Kolbye Nielsen, Ernæringsterapeut fra DET Danske Ernæringsterapeuter Glade kostvaner Tlf.: , man-torsdag kl Mail: (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Jeannette Cold og DE9 har udgivet DVD en og hæftet: Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Prisen er 100 kr kr. for ekspedition hos Psykinfo tlf eller June Koldbye Nielsen (th) og Jeannette Cold(th) i det lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole, som er rammen om Sund mad du selv kan lave Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed Ernæringsterapeut DET June Kolbye Nielsen blevet blandet med søde æblestykker i salatskålen. Derfor er kaffen og den mørke 72 % chokolade, som bliver budt rundt, heller ikke bandlyst, og heller ikke lidt vin eller øl derhjemme. Sundhed handler ikke om at være livsfornægtende. For kursusdeltagerne har det netop været et problem at få spist nok, og godt nok. Flere af dem er efter mange års arbejde gået ned med stress og udbrændthed, med depression til følge. At komme her gennem snart to år har betydet en kolossal ændring for mig. Jeg har været så langt nede, at jeg pludselig ikke kunne noget selv. Nu er jeg nu meget, meget glad og har fået en bedre livskvalitet, fortæller den ene af kvinderne. Det drilske blodsukker Blodsukkeret er et tilbagevendende problem. For de fleste er bedre balance i blodsukkeret, det mest mærkbare resultat af deres kostændring. Når jeg gør det, som jeg ved er godt, så bliver jeg et helt andet menneske, fortæller en af kvinderne og trækker et lille glas blandede nødder og mandler op af håndtasken. Kursisten er i et bedre humør, når hun spiser sundt, selv om det stadig kan være svært at magte kostændringerne. Hun er fornuftig i klumper, men ønsker sig fortsat at få spist flere måltider og få udbygget den viden, som hun nu har fået. June fortæller, at mange symptomer på lavt blodsukker næsten kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, og det kan i sig selv forværre angst og skizofreni. Symptomerne på lavt blodsukker kan forveksles med symptomer på psykisk sygdom, hvilket kan forværre angst og skizofreni. Manglende koncentration, hjertebanken, indre uro og ængstelse, forvirring, irritation og udmattelse er nogle af de symptomer, som kan være svære at skelne fra symptomerne på psykiske lidelser, fortæller June og fortsætter: Men netop blodsukkerbalancen kan man lære at holde i skak, og derved får man lidt mere magt tilbage over sin egen situation. Olie gør underværker En anden væsentlig kostændring for kursisterne er at få nok af de livsnødvendige fedtstoffer, som bl.a. kommer fra de fede fisk, fiskeoliekapsler som Eye Q, olivenolie og hørfrøolie. Især omega 3 fra fede fisk og hørfrøolie er vigtige ved psykiske problemer. Vi købte alle de billige flasker olier og gennemgik, hvad de indeholdt, og hvordan de var produceret og undrede os over alle de giftstoffer, der var i, fortsættes på næste side >>> 2008 AUGUST DE9 INFO 11

12 Sund mad, du selv kan lave v/ernæringsterapeut June Koldby Nielsen foregår på: Center for Specialundervisning for Voksne (tidligere Amtsskolen) Nørre Allé Århus C Tlf (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Kursusprogram for forår 2008 ligger på hjemmesiden: Medicin med Eksempler på humørforstærker mad: Nødder, mandler, græskarkerner, solsikkefrø 2-3 stk. frugt og 3-4 stk. grøntsager hver dag (flest grøntsager) Fede fisk som laks, sild og makrel Jomfru olivenolie Hørfrøolie fra Nyborggaard Rugbrød og fuldkornsbrød fortæller en af kursisterne, der var gået direkte hjem for at rydde køleskabet og erstatte med olivenolie og hørfrøolie. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, siger ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen. Giftige gæster i blodbanen Neuropeptider er et andet eksempel på, at maden har betydning for det psykiske velvære. Mange mennesker, som lider af skizofreni eller autisme, har problemer med at fordøje gluten og gliadin i kornprodukter og kasein i mælkeprodukter. På Rigshospitalet i Oslo har læge dr. med. Karl Ludvig Reichelt gennem mange års forskning og målinger erfaret, at når fordøjelsen er svækket, dannes der neuropeptider, som påvirker centralnervesystemet. Her kan en kost, som er gluten- og mælkefri gøre underværker, fortæller June. En urinprøve kan nemt afsløre, om man har dette problem. I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København. Kontakten kan med fordel formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen. Nærvær gør godt Når det handler om sundhed gennem kosten, handler det også om fordøjelsen. Både den fysiske og den psykiske. Hver enkelt person har brug for individuelle forbedringer, så det er ikke nok at ryste generel viden ud af ærmet. Med tiden bliver kursisterne til gengæld bedre og bedre til selv at mærke, hvad de har behov for, vurderer June, og giver følgende eksempler: For nogle kan det være rigeligt at starte med at tilsætte tre gulerødder om ugen til deres færdigkøbte retter derhjemme. få spist morgenmad inden kl. 10, mens en anden får gavn af at spise havregryn og banan om aftenen for at kunne falde i søvn. Pladsen til den individuelle opmærksomhed er vigtig. Flere af kvinderne nikker ivrigt og er meget enige om, at Junes opmærksomhed på deres individuelle vej til sundhed betyder utrolig meget for dem. En af kursisterne mener ligefrem, at denne form for opmærksomhed betyder mere end at være hos psykologen! Fællesskabet løfter Der er vasket op og køkkenet er ryddet for i dag, kun efterladende sig krydrede duftspor. Selv om deltagerne har været i gang i to år, føler de sig ikke udlærte. Der er ingen af dem, der virker glade ved tanken om at droppe tirsdagsfællesskabet. Det at spise sammen betyder meget for os. Det at snakke om, hvordan maden smager og give maden opmærksomhed, er hyggeligt, når vi har været fælles om at lave den, fortæller kursisterne. Det er ikke, fordi de ved alt om hinanden eller Andre skal have bud på at I Danmark kan man få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København tlf. snakker om alt, men dette 12 DE9 INFO Kontakten kan formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen AUGUST 2008 Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener

13 Links: -barnet: artikler om ADHD-børns icin,artikel om kost og ADHD: fællesskab nyder de at dele, og det holder dem fast i de gode vaner. En er ligefrem bange for at få et tilbagefald, når kurset holder. En dråbe i havet June har siden marts 2004 haft hold kørende med maksimalt fem kursister ad gangen. Et par sæsoner med to hold. Når jeg ser, hvad det giver af sundhed og livslyst tilbage, kunne jeg ønske mig at flere kursister kunne få gavn af kurset, siger June. For nogle er det en god idé at få hjælp af bostøtten til at komme i gang med kostændringer hjemme. Det kan være svært at ændre kostvaner uden opbakning. Det kan lade sig gøre, men det lykkes bedst i fællesskab. Fællesskabet om mad på kurset er vigtigt, specielt hvis man bor alene. Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed, fastslår June. Når blodsukkeret er stabilt, bliver rygsækken med psykisk sygdom lettere at bære Ernæringsterapeut DET June Koldbye Nielsen Vi ønsker os Interviewer og forfatter af denne artikel gjorde sig nogle tanker bagefter. Der skulle prioriteres tid og økonomi til flere grupper af denne slags, f.eks. 2 3 grupper om ugen. Når en gruppe holder op, er forløbet/ processen ikke slut. Der må kunne laves nogle overgangstiltag, så lærte ting holdes ved lige og motivationen holdes oppe. Der skulle gives mulighed for at en gruppe kunne sammensættes indenfor en diagnosegruppe, f.eks. ADHD, skizofreni eller depression, så kostomlægningen kan rettes mere direkte mod den psykiske sygdom. I et gruppeforløb skulle det prioriteres, at deltagerne på skift kunne tage en bostøtte eller anden kontaktperson med, så man kan sikre, at kostomlægningen bliver støttet og fulgt op. Der skal mange kræfter til en kostomlægning ved siden af sin sygdom, når man er psykisk sårbar. Kost og psykiatri - DVD og inspirationshæfte Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom 2. udgave februar 2008 I DE9s principprogram Et helt liv for alle mennesker er det 6. princip at DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. DVD en her sætter fokus på kostens betydning i forbindelse med en psykisk sygdom. DVD en er tænkt som inspiration til personer i psykiatrien, ansatte, brugere, pårørende samt studerende inden for social og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med f.eks overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både en kostog motionsændring skal finde sted og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale om kostens betydning inden for psykiatrien. Denne film sætter fokus på kostens betydning og er tænkt som en inspiration til personer i psykiatrien (ansatte, brugere og pårørende) samt studerende inden for social- og sundhedsområdet. At ændre sin kost i forbindelse med overvægt er ikke noget, man kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både kost- og motionsændring skal finde sted, og hvor personalet og de pårørende er vigtige rollemodeller. En kostændring tager tid, tålmodighed og løbende undervisning i praksis og teori. For ikke at komme i konflikt med brugerstyring må der oplysning til, så brugerstyring ikke kun handler om at nu kan jeg ringe efter en pizza. Filmen består af et interview med Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale i kost og psykiatri. DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt skriver i principprogrammet Et helt liv for alle mennesker under det 6. princip, at vi vil arbejde for øget kendskab til sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Filmen er produceret af Tossekassen for DE9 og den distribueres af PsykInfo Forlaget Filmen kan bestilles hos PsykInfo på tlf , fax: , Pris kr. 100 incl. moms. Ekspeditionsgebyr kr. 25 pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Varighed: 27 min. Det medfølgende hæfte indeholder supplerende materiale om emnet. Hæftet kan downloades gratis fra DVD en er produceret af Tossekassen ( for DE9 ( og distribueres af PsykInfo Forlaget (www. psykinfo.dk). Varighed 27 min. DVD en kan bestilles hos Tossekassen DE9 Foreninger for PsykInfo: tlf Jægergårdsgade 152 pårørende til 8000 Århus C psykisk syge Skovagervej 2 fax: Risskov Psykiatrisk Hospital, bygning 23, st. PsykInfo Forlaget Skovagervej Risskov Psykiatrisk Hospital bygning 23, 1. sal ISBN Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom Pris kr. 100 kr. inkl. moms. Ekspeditionsgebyr 25 kr. pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD er. Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold Produceret af Tossekassen for DE AUGUST DE9 INFO 13

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Unge & Psyke 2010. - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom. Maleri: Daniel Fjord Christensen

Unge & Psyke 2010. - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom. Maleri: Daniel Fjord Christensen Unge & Psyke 2010 - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom Maleri: Daniel Fjord Christensen UNGE & PSYKE Der er sammenhæng mellem ensomhed og psykiske lidelser* Temauge i uge 41 om unge og psykisk

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere