Inspirationshæfte Videre efter HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationshæfte Videre efter HF"

Transkript

1 Inspirationshæfte

2 Inspirationshæfte Videre efter HF

3 Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre efter HF på hjemmesiden 3

4 Forord Mange unge falder fra undervisningen på HF, fordi de igennem uddannelsesforløbet mangler et konkret indtryk af, hvordan de kan bruge det, de lærer på HF, i deres videre livs- og uddannelsesforløb. Det er den problematik, der har været fokus på i projekt Videre efter HF. Med projektet har vi ønsket at udvikle en professionsrettet undervisning, hvor HF fagene er mere praksisorienterede i forhold til videreuddannelse og erhverv, og på den måde medvirke til at styrke kursisternes motivation og fastholdelse. I projektet har der været samarbejde mellem lærere og studievejledere på regionens VUC er, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der er blevet etableret netværk, gennemført besøg, lavet fælles undervisningsplaner, afholdt studiecamps og meget mere. Projektet er beskrevet og evalueret i en fyldig evalueringsrapport, som kan bestilles hos Kirsten Bach Kjeldal, Herværende materiale er et supplement til evalueringsrapporten. I hæftet har vi samlet konkrete eksempler på nogle af de professionsrettede og anvendelsesorienterede forløb, der har været gennemført i projektet. Vi håber at materialet kan inspirere andre til at igangsætte lignende forløb og på den måde være med til at opfylde målsætningen om, at flere kan komme Videre efter HF! Tak til Region Syddanmark for økonomisk støtte til projektet. Tak til alle der har været aktive i projektet. Karsten Schultz Afdelingschef, HF og VUC Fredericia Kort læsevejledning I første del af materialet beskrives en række professionsrettede undervisningsforløb, som er gennemført på de respektive VUC er. I forbindelse med undervisningsplanlægning og gennemførelse er der samarbejdet med relevante uddannelsesinstitutioner. Anden del indeholder brobygningsforløb, med konkrete ideer til, hvorledes man i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner allerede i studietiden, kan bygge bro fra HF til fortsat uddannelse. Materialet er medtaget i den form, som det er blevet produceret af de enkelte aktører. 4

5 Indholdsfortegnelse Konsortium FYN Del 1. Professionsrettede undervisningsforløb Sundhed Arv og Miljø Del 2. Brobygningsforløb Tre anvendelsesorienterede og professionsrettede camps Konsortium SYD Del 1. Professionsrettede undervisningsforløb TEMA: Døden Krop og Identitet Del 2. Brobygningsforløb Engelsk som brobygger til merkantile uddannelser Konsortium TREKANTEN Del 1. Professionsrettede undervisningsforløb (VUC Fredericia) TEMA: Udvikling af retoriske kompetencer og dokumentation Del 2. Brobygningsforløb (VUC Vejle) Guide til brobygningsforløb Konsortium VEST Del 1. Professionsrettede undervisningsforløb Livshistorie, faglig fortælling og praktikforløb

6 6

7 Deltagere i projektet Konsortium FYN HF & VUC FYN: Marianne Karlshøj, Henrik Flygare, Helle Stensgaard Klodskov, Birgit Løkken, Gitte Bruus Albrechtsen, Claus Johansen, Ole Jensen, Jens-Peter Elsgaard, Michelle Borchsenius, Helma Roeleven, Sanne Thomsen, Lone Riemer, Jakob Brøndlund, Ole Jeppesen, Preben Nielsen, Sanne Roos, Christina Nielsen, Anne Louise Sølvtoft Ottosen, Susanne Hansen, Leif Frandsen, Lene Nørgaard Gatten, Lis Barnkob, Rasmus Storm, Lene Schødts, Michael Bowden, Gorm Rønved Larsen, Jesper Matthiasen, Anders Risak, Tine Hvelplund, Eva Møller, Toke Colding Christiansen, Birgitte Henriksen, Hans Havgaard Hansen UCL, Læreruddannelsen: Niels Højklint, Carsten Dilling, Annemari Munk Svendsen, Frank Jensen, Martin Kabel Reng, Ingelise Jensen. Pia Mortensen, Loa Bjerre UCL, Ergoterapeutuddannelsen: Marianne Kaslund, Stina Larsen EAL, Merkantil: Birgit Fredens, Lars Høst Madsen, Fritz Hansen, Morten Lassen, John Maahr Hansen, Niels Wulff, Kristine Telford Christensen, Meg L. Sønderlund EAL, Teknisk og Kold College: Kresten Futtrup, Hanne Søndergaard, Lone Kieler, Susanne Skov Nielsen, Paul A. Jensen, Morten Thomsen, Bettina Lynn Szweda, Viggo Lind, Jan Lund UCL Sygeplejerskeuddannelsen: Alice Petersen, Gitte Aahauge, Dorte Truelsen Gram Studievalg Fyn: Birgitte Henriksen (nu ansat på HF & VUC FYN) Konsortium SYD HF, VUC Syd: Anita Unnerup, Mette Velling, Jan Mølholm, Finn Søgaard, Lars Christiansen, Lone Volquartz UC Syddanmark: Christa Rose, Karen Kjærgaard, Thomas Topsø Jensen, Pia Veje 7

8 Konsortium TREKANTEN HF, VUC Fredericia: Helena Moos Nielsen, Astrid Glans, Lone Lundorff Mailandt-Poulsen, Elsebeth Trommelholt Nielsen HF, VUC Kolding: Mette Calundan, Åse Christensen Pædagoguddannelsen Kolding UC: Bente le Fevre Socialrådgiveruddannelsen, UC Syddanmark: Sabine Jæger Jensen HF, VUC Vejle: Lisbeth Katrine Nielsen, Pia Madsen UCL: Alice Petersen Konsortium VEST HF, VUC VEST: Hanne Carlsson, Lars H. Iversen, Mark Bailey, Maibritt Nielsen, Ole Christiansen, Inger Marie Mose, Sussi Tobiassen, Mille Toft, Bent Laursen, Gudrun R. Nielsen, Claus Simonsen, John T. Petersen, Per Fridberg UC Syddanmark: Betina L. Bergmann, Anette Knudsen, Marianne Keldorff, Anette Falk, Inger Marie Tobiesen Erhvervsakademi Sydvest: Ulrik Blom, Helene Petersen, Britta Bendix, Frank Nielsen 8

9 9

10 DEL 1 PROFESSIONSRETTEDE UNDERVISNINGSFORLØB

11 Konsortium FYN Sundhed Arv og Miljø Det fynske konsortium har i projektforløbet arbejdet med flere indsatser. De her beskrevne undervisningsforløb er gennemført indenfor Sundhedspakken. Sundhedspakken er et HF-pakkeforløb, der er professionsrettet, både i form og indhold. Der er arbejdet tværfagligt, og der har været arrangeret besøg på aftageinstitutionerne. Iflg. evalueringerne ser det ud til at kursisterne har haft meget ud af de forskellige aktiviteter. Forløbet er gennemført i samarbejde med UCL Fyn. I det følgende først en kort introduktion til forløbet, dernæst fagopdelte undervisningsbeskrivelser for to tværfaglige tematiske undervisningsforløb: Sundhed og Arv og Miljø med undervisningsbeskrivelse, arbejdsark vedr. problemformulering mv.. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Arv og Miljø Sundhedspakken Sundhedspakken er en 1-årig pakke bestående af fire fag; Dansk 0-A, Biologi 0-B, Engelsk 0-B og Psykologi C svarende til 29 konfrontationstimer ugentligt. Med disse fire fag kan kursisterne søge ind på sundhedsfaglige uddannelser, primært sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelserne, via kvote 2. I undervisningen arbejdes der tværfagligt og projektorienteret, så kursisterne opnår de studiekompetencer som de sundhedsfaglige uddannelser gerne ser hos deres studerende. Det gør vi bl.a. ved at lægge vægt på sociale kompetencer i forhold til teamsamarbejde, problemorienteret læring og brug af IT i større tværfaglige opgaver, med sundhedsfagligt fokus. Desuden tones fagene indholdsmæssigt i et vist omfang i sundhedsfaglig retning i den daglige undervisning. Denne anvendelsesorienterede tilgang understøttes af besøg for kursister og lærere på aftagerinstitutionerne flere gange i løbet af det år, de går på Sundhedspakken. Disse tiltag gøres mulige gennem et udvidet teamsamarbejde, der er baseret på lyst til at arbejde tværfagligt og til dels også en ekstra timepulje. Tværfaglige forløb I løbet af skoleåret laver vi to tværfaglige forløb, der hver udmunder i en projektopgave. Vi har et projekt i efteråret (ca. uge 44) af en uges varighed. Alle lektioner i den pågældende uge bruges til projektskrivning, hvor lærerne er til stede som konsulenter i flere timer end normalt. Det første projekt har overskriften Sundhed og alle fire fag har afholdt forløb op til projektugen dog af forskellig varighed og inden for fagenes faglige mål, som de står beskrevet i læreplanerne. Se bilag 1,2 og 3 samt underbilag for at få eksempler på opgavebeskrivelse, problemformuleringer og undervisningsbeskrivelser. 11

12 Det andet projekt ligger i uge 10 og har overskriften Arv og miljø. Tilrettelæggelsesformen er stort set den samme som i det første projekt. Se bilag 4 og 5 samt underbilag. Progressionen fra første til andet projekt kan ses i at andet projekt også afsluttes med en mundtlig fremlæggelse med en powerpoint præsentation ud over det skriftlige produkt. Besøg på aftagerinstitutioner Gennem et godt samarbejde med UCL har vi haft mulighed for at besøge aftagerinstitutionerne tre dage i alt fordelt på to dage i efteråret og en dag i foråret. I efteråret er de én dag på sygeplejerskolen, hvor de hører om uddannelsens opbygning og forløb, samt får et indblik i den konkrete undervisning via en lærer og snak med studerende, der introducerer dem til faglokaler og arbejdsmetoder. På den anden dag i efteråret er vi på besøg på ergoterapeutuddannelsen, hvor der også både er overordnet introduktion til uddannelsen og et besøg i træningslejligheden sammen med studerende, hvor kursisterne får afprøvet rollen som ergoterapeut og/eller handicappet. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Arv og Miljø I foråret vælger kursisterne om de vil følge en dags almindelig undervisning på enten sygeplejerskolen eller ergoterapeut uddannelsen. Lærerne i teamet deltager alle tre dage for at sikre faglig overførselsværdi og sammenhæng mellem uddannelserne. Sundhedspakken får også besøg en gang årligt af tidligere sundhedspakke-kursister, der nu går på henholdsvis sygeplejerskolen og ergoterapeutuddannelsen. Her fortæller de tidligere kursister om starten på UCL og hvad de har kunnet bruge fagene fra VUC til. I forbindelse med det ene projekt har vi også haft et fagligt relevant oplæg fra UCL. Kommentarer og anbefalinger Kursisterne er meget positive overfor toningen af sundhedspakken. Når de henvender sig i studievejledningen, optages de også kun på pakken, hvis de er afklarede med, at det er en sundhedsuddannelse, de ønsker at komme ind på. Dette er vigtigt i forhold til at få et forholdsvist homogent og målrettet hold, men også i forhold til at 12

13 gøre toningen mulig. Ligeledes oplever kursisterne besøgene på og fra UCL som meget givende og motiverende for deres gennemførelse på VUC. Det styrker holdets sammenhold og gør, at de kan se formålet med de fag, de har på VUC. Besøgene lægges i efteråret i uge 41 og i foråret i uge 7 - tidspunkter på året, hvor motivationen trænger til et løft. Det er optimalt, at de introduceres for begge uddannelser første gang i efteråret, og at de anden gang kan vælge den uddannelse, de regner med at søge ind på. Kursisterne er begejstrede over, at besøgene er særligt tilrettelagt for dem. I de to sidste evalueringer udtaler kursisterne bl.a., at de er meget tilfredse med netop tre besøg på UCL, at det giver en god indsigt i den uddannelse, de er på vej til, og at det skaber motivation for at komme videre. I forhold til de to tværfaglige projekter skriver kursisterne i evalueringerne, at de har lært at arbejde sammen med andre, at gå på kompromis ind imellem hvordan sådan en opgave skal struktureres, og at gå i dybden med en problemstilling. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Arv og Miljø Generelt må vi konkludere, at kursisterne på Sundhedspakken er tilfredse med deres forløb på VUC. I slutevalueringen er der 60 %, der er tilfredse, mens 40 % er meget tilfredse. I forhold til spørgsmålet om de kan mærke, at forløbet er tonet i retningen af UCL uddannelserne svarer 60 % Ja og 33,3 % Ja, rigtigt meget mens 6% svarer Lidt. Vores anbefalinger i forhold til netop de tværfaglige projekter er, at alle lærere er til stede i projektugen mere end normalt, specielt den første dag. Det er vigtigt, at der er konsensus om de praktiske ting og formalia i forhold til opgaven. Det optimerer læringen, at vi er til stede og fungerer som konsulenter i løbet af ugen. Da projekterne er tværfaglige, rettes de af flere lærere fra teamet, og mindst to lærere giver respons, når opgaven tilbageleveres. I år har vi valgt at udlevere problemformuleringer, da ellers meget af tiden går med det. Man kunne vælge at køre et decideret forløb omkring, hvordan man laver en god problemformulering, f.eks. i dansk. I så fald vil vi anbefale, at det bliver op til det andet projekt. Alt dette forudsætter ekstra timer, så det interne og eksterne samarbejde bliver velfungerende og fleksibelt. Det tager tid at bygge en sådan fagpakke op. Det kræver også et team af lærerne, der ser det som en spændende udfordring at tone deres fag i retningen af sundhedsuddannelserne. Ligeledes kræver det interesse og tid fra aftagerinstitutionerne for at skabe et velfungerende samarbejde. 13

14 14

15 TEMA: Sundhed Undervisningsbeskrivelser Dansk 0-A: Indhold Sundhed - Diskursanalyse: Sproget i samfundet Læste tekster/klip: Begreb om dansk grundbog side Fra Begreb om dansk, antologi: Astrup m.fl. Spis for livet Hafsteinsdottir: 10 år yngre på 10 dage Arlas hjemmeside Klip: sprog og magt Indledende skriveøvelse: Hvad er sundhed? Efterfølgende analyse af egen diskurs. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Omfang 10 lektioner Særlige fokuspunkter Reception og hensigt med sprogbrug Positive og negative ordkæder Styrkemarkører Retoriske figurer: metaforbrug At finde synspunkter i en tekst og skrive resumé Forpligtende og selvstændigt arbejde i en gruppe. Mundtlig fremlæggelse i grupper Viden om fagets mål og metoder. At reflektere over danskfagets bidrag i det tværfaglige samarbejde. Anvendelsesorientering Kritisk sans Væsentligste arbejdsformer Individuelt, par og gruppearbejde. Klasseundervisning. Cl-rollelæsning. 15

16 Biologi 0-B Sundhed - Kostens og dens betydning Indhold Kernestofområder: Udvalgte dele af menneskets fysiologi: fordøjelsessystemet, blodkredsløbet, herunder problemstilling inden for sundhed (bl.a. sukkersyge, fedme, stress og hjerte-karsygdomme), motion samt hormonelle reguleringssystemer. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, proteiner og fedtstoffer Respiration og gæring Energiproduktion i forbindelse med kulhydraters cellulære omsætning Samspil mellem arv og miljø Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Fysiologibogen den levende krop. Bodil B. Bidstrup m.fl., Nucleus 2008 s , (udlev. kopier) Det medicinerede menneske. Danmarks Farmaceutiske Universitet, eget forlag, 2005 s (udlev. kopier) Diabetes og Insulin, Novo Nordisk A/S, Sider??, deres valg til projekt. Biologi i fokus. Bodil B. Bidstrup m.fl.: Nucleus 2009 s , 32-41, 57-63, Biologi til tiden: Lone Als Egebo m.fl.. 2. udgave, Nucleus 2007 s , Film: Diabetes, fremtidens største dræber (DR 2, Viden Om, ) Foredrag: SDU (UNF): Er fedme noget helt andet end vi ellers går og tror? Eksperimentelt arbejde, skriftligarbejde: Kostanalyse (edb)(j) Bestemmelse af blodsukker og fedtprocent(j)???? Puls og blodtryk (J) Lungefunktion (J) Dissektion af svinehjerte og kondital (R) Blodsukkerkoncentration efter forskellige måltider (R) Opgave: Kostvaner og sundhed og Mac Donalds menu Tværfagligt sundhedsprojekt: Kosten og dens betydning, med inddragelse af forskellige livsstilssygdomme (sammen med fagene: dansk, engelsk og psykologi) 16

17 Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 60 lektioner af 50 minutter Kompetencer: Kommunikative færdigheder Overskue og strukturere Arbejde i grupper It-færdigheder Faglige mål fra læreplanen Formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge. Opsøge og vurdere information, vedrørende sundhed Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner Have faglig baggrund for stillingstagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold Progression: Klasseundervisning til projektarbejde. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Eksperimentelt arbejde Skriftligt arbejde Gruppearbejde Projekt 17

18 Engelsk 0-B Indhold Sundhed - Body and Health Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: As 14 m Africans Face death by starvation food giants are sued for making people fat, 2002 Kids TV gets green light to plug junk food, 2002 McDonald s, The Facts 2002 Fra: Engberg-Petersen et al. (eds.), Contexts, (Gyldendal, 2004) Jason Miller, Circus Lady, 1972 Fra: Mathiassen & Nielsen (eds.), Born in the USA, (Futurum, 1984) Joanna Blythman, Bad Food Britain (extract), 2006 Harriet Brown, Where the Fight Against Child Obesity Can Go Very, Very Wrong, 2010 (Ibogen) Fra: Andersen & Petersen, From Where You Are, (Systime, 2010) Supplerende stof: I don t know what to believe. Making sense of science stories (peer review) at resources.php/16/i-dont-know-what-to-believe Film: Supersize Me. Children teased and bullied over healthy food choices and Can you be Fat and Healthy? samt Ellyday Fra skriftligt eksamenssæt, Engelsk HF B. Throughout this topic, we will work with analysing nonfiction texts and learn how to become critical readers of health articles. The texts will mainly deal with one of the most important health issues of our time, obesity, but we will also look at its opposite, namely eating disorders, such as anorexia. We will examine some of the causes and consequences of these diseases through texts. Konsortium FYN TEMA: Sundhed Omfang Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression: Fokus på højtlæsning, mundtlig sprogfærdighed og basal grammatik så som ordklasser og basal sætningsanalyse. Introduktion til analyse af ikke-fiktion. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde. Introduktion til projektarbejdsform.tværfagligt projektarbejde 18

19 Psykologi C Indhold Sundhed - Stress, kriser og coping Kernestof: Ole Schultz Larsen, Psykologiens Veje, Systime, 2008, - s (stress) - s (kriser og katastrofer), Thomas Nielsen, Sundhedspsykologi, Frydenlund, 2006, Psykologiske og fysiologiske stressreaktioner, s (coping) Peter Thybo, i Kognition og Pædagogik, nr. 49, sept. 2003, Sygdom er hvordan man har det, sundhed er hvordan man ta r det. Om Antonovskys salutogenetiske ide, s Supplerende stof: (Den bio-psyko-sociale sundhedsmodel i forhold til smerter) Klip fra TV-dokumentar om Hafnia branden og krisehjælp. Kristeligt Dagblad, , Du bliver aldrig den samme (case) Foredrag om spiseforstyrrelser (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser) Kristeligt Dagblad, : Når krisen er størst, er psykologen nærmest (om krisehjælp) Thomas Nielsen, Krop og psyke i kriseterapi, PsykologNyt, nr. 23, Konsortium FYN TEMA: Sundhed Omfang 20 lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål og fagligt indhold: Vi har arbejdet med stress i forhold til arbejdet og andre ydre faktorer og vi har fokuseret på de indre faktorer, der muligvis beskytter mod stress. Derudover har kursisterne erhvervet sig en viden om det traditionelle kriseforløb (Cullberg) og betydningen af et kriseforløb for individets funktionsniveau før og efter et kriseforløb, afhængig af bearbejdning. Ydermere er PTSD-begrebet blevet inddraget. Som et led i anvendelsesorienteret og professionsrettet undervisning har vi arbejdet med overordnede sundhedsmodeller og coping ud fra en sundhedspsykologisk vinkel. I projektet har kursisterne arbejdet mere i dybden med forskellige delelementer af dette emne. 19

20 Væsentligste arbejdsformer TEMA: Sundhed Opgavebeskrivelse Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde. Introduktion til projektarbejdsform Tværfagligt projektarbejde Konsortium FYN TEMA: Sundhed Produktet: I uge 44 skal I arbejde i projektgrupper om det tværfaglige emne, vi har været inde på i alle jeres fag, nemlig Sundhed. Slutproduktet skal være en skriftlig opgave på ca. 3 sider pr. mand i gruppen (1½ linjeafstand, skriftstørrelse 12). Derudover vil der være en mundtlig fremlæggelse i ekspertgrupper efter projektugen. I ugens løb må I arbejde på skolen i de timer, vi normalt har lokalet. I må også arbejde hjemme, men vi har dårlige erfaringer med at grupper vælger at arbejde hjemme hele ugen! Jeres arbejde i løbet af ugen skal gemmes i fronter i tilpassede mapper, så resten af gruppen har adgang til materialet, hvis én skulle blive syg. På den måde kan vi også følge jeres arbejdsproces. I kan få fat på os i løbet af ugen på enten mail eller sms. Desuden er en eller to af os til stede på skiftende tidspunkter i løbet af ugen. Hvordan skriver man en projektopgave? Inden projektet vil vi fortælle jer om: hvordan man arbejder i projektgruppe opgavestrukturen i en projektopgave formalia: dvs. hvordan man skriver en litteraturliste, og hvordan man laver henvisninger/fodnoter. Vi bruger Harvard systemet, som de også anbefaler og bruger på UCL i Odense: Informationskompetence%20modul%204_12.htm hvordan man skriver et engelsk abstract, som er en obligatorisk del af opgaven Problemformulering: Mandag d. 29/10 har I timerne fra kl til til at få lavet en præcis problemformulering. Vi hjælper jer hele mandagen og problemformuleringen skal ligge færdig kl inden vi går. Vi har hjulpet jer på vej med problemformuleringer nedenfor. Vi har lavet de fleste underspørgsmål, men I vil måske tilføje et enkelt. I skal finde relevant litteratur, primært fra undervisningen, evt. også supplerende materiale fra nettet/biblioteket. Èn tekst er ikke nok! Husk at være kritisk overfor den litteratur, I vælger Wikipedia er ikke altid en troværdig kilde og kan i hvert fald ikke stå alene. 20

21 Aflevering: Opgaven skal afleveres fredag d. 2/11 senest kl. 13 i fire eksemplarer til os samt lægges i fronterrummet så resten af holdet kan læse jeres opgave. TEMA: Sundhed Problemformuleringer Konsortium FYN TEMA: Sundhed 1. Hvordan fremstilles sundhed og sygdom i faglitteraturen og hvilken effekt har det på læseren? Analyser to tekster om sundhed/sygdom (f.eks. Spis for livet og Ti år yngre på ti uger ). Biologiens syn på sundhed skal inddrages. Gør rede for den diskurs, der anvendes, og vurder den effekt, det har på læseren. Diskuter argumentationstyper og appelformer. 2. Hvad er stress, og hvorfor er nogle mennesker mere sårbare end andre overfor stress-faktorer? Giv en psykologisk og en biologisk forklaring på stress. Diskutér minimum to teorier, der giver deres bud på hvilke faktorer, der udløser stress og hvorfor nogle er mere sårbare overfor stress end andre. Vurder hvordan stress kan forbygges enten for den enkelte, på arbejdspladsen eller på samfundsplan. 3. Hvordan hænger kostvaner sammen med den voksende fedme? Beskriv og definér fedme. Hvilke holdninger og årsager til fedme skildres i nogle af de tekster vi har behandlet? Vurder vores ændrede madkulturs rolle i forhold til det stigende sundhedsproblem. Til den problemformulering, I vælger, skal I finde supplerende litteratur, primært ud fra de tekster, der er blevet udleveret i engelsk, psykologi, biologi og dansk, men ellers på biblioteket eller på nettet. Dvs. I skal finde ud af, hvilke andre tekster I kan sammenligne med, sætte i forhold til eller perspektivere til. Spørg os, hvis I er i tvivl, og brug jeres lektieoversigt fra de sidste par uger til at se, hvad I har haft af relevante tekster. Der vil også ligge lidt ekstra materiale i fronter, der kan være relevant. 21

22 TEMA: Arv og miljø Undervisningsbeskrivelse Dansk 0-A Organisering Arv og miljø Forløbet følger efter et forløb om litteraturhistorie med fokus på Romantikken og Det moderne gennembrud. I den forbindelse er læst andre tekster af Pontoppidan og H.C. Andersen sat i relation til perioden. Holdet har inden opgaveugen også været i gang med et forløb om journalistik, herunder journalistiske genrer og afsender - modtagerforhold. Dette skulle de også bruge i opgaveugen. Konsortium FYN TEMA: Arv og miljø Indhold 1 lektion: Skriveøvelse: Hvad bestemmer et menneskes karakter og udvikling. De sociale forhold eller medfødte anlæg? Efterfølgende klassedialog. 3 lektioner (virtuel): Andersen, H.C.: Den grimme ælling Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt Litterære analysebegreber om personkarakteristik og tekstens rum fra textanalyse.dk (i uddrag)(kendt stof) Skriftlig aflevering: Præsentation, personkarakteristik, miljøbeskrivelse, fortolkning/refleksion over de to teksters budskab i fht. arv/miljø. 2 lektioner: Fremlæggelser af skriftlig aflevering i grupper. Klassedialog med inddragelse af fagbegreber: allegori og parafrase. Perspektivering til Darwin og naturalismen. Perspektivering til modeller gennemgået i psykologi: Mono- eller multimodale forklaringsmodeller Sårbarhedsmodellen. Omfang 6 lektioner (heraf 3 virtuelle) Særlige fokuspunkter Kanoniseret forfatter Skriftlighed Litterær analyse: præsentation, personkarakteristik og miljøbeskrivelse, fortolkning. Allegori, parafrase Tværfaglighed 22

23 Væsentligste arbejdsformer Biologi 0-B Skriftlighed, klassedialog, fremlæggelser i grupper. Arv og miljø Bioteknologiens anvendelser Konsortium FYN TEMA: Arv og miljø Indhold Kernestofområder: Celledelinger Biokemi (især DNA / RNA) Genetik/proteinsyntesen Virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion Celledeling Bioteknologiske metoder (især gensplejsning / plasmidoprensning) Nedarvning (fokus på mendelsk nedarvning) Undersøgelses- og analysemetoder inden for genetik Bioetiske problemstillinger Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Biologi til tiden: Lone Als Egebo m.fl.. 2. udgave, Nucleus 2007, s , , Biologi i fokus. Bodil B. Bidstrup m. fl.: Nucleus 2009, s , 81-93, , Genetikbogen. Genetik, genteknologi og evolution. Lone Als Egebo, 1. udgave, Nucleus, s Baggrund/teori om plasmidoprensning. KOLD-college, laborant afd. (supplerende stof). (kopier) Levende organismer. Evolution, genetik og diversitet. Jens Bremer. 1. udgave Nucleus. Side (supplerende stof) (kopier om χ2 -test) Aktuel Naturvidenskab. Nr. 3/2003. Side Genteknologi og potteplanter. Eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde: Plasmidoprensning (Endagspraktik på Kold College, laborantafd.)(r) Klorofylmutanter i byg (et og to-gensnedarvning) (J) Isolering af DNA fra brisler (J) Blodtypebestemmelse (R) Div. opgaver om DNA, Proteinsyntese, mutationer Opgave: Cystisk fibrose Engelsksprogede animationer Film: Livets koder: DNA replikation, proteinsyntese, gensplejsning Animationer Ekskursion: Steno-museet (Medicinsk historie) 23

24 Omfang Særlige fokuspunkter Fællesfagligt projekt:: Arv og miljø (fælles med fagene: engelsk, dansk og psykologi) Anvendt uddannelsestid 50 lektioner af 50 minutter Kompetencer: Analytiske evner Kommunikative færdigheder Overskue og strukturere Arbejde i grupper Træne laboratoriefærdigheder Faglige mål fra læreplanen Formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge. Opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold Inddrage etiske /holdningsmæssige forhold Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold Progression: Fra beskrivende til diskuterende og vurderende. Fra kogebogeksperimenter til mere avanceret (plasmidoprensing) Konsortium FYN TEMA: Arv og miljø Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Skriftligt arbejde Gruppearbejde Projekt Arbejde med modeller 24

25 Engelsk 0-B Indhold Arv og miljø - Outsiders Nature or Nurture? Kernestof: Kamal Ahmed, The boy on the left had no future Amelia Hill & Kamal Ahmed, TV, public school and Ryan s fall, 2003 Terry McCarthy, Warning, 2001 Leisley Glaister, Serrusalmus, 1992 Fra: Engberg-Petersen et al. (eds.), Contexts, (Gyldendal, 2004) Kevin O Sullivan, My Sons on Death Row, 1991 Fra Alsing-Børgesen et al. (eds.), The Lift, (Gyldendal, 1993) Devon Adams, Mourn for the Killers Too, Fra: Liv Stilling og Liselotte Tang, Columbine & Beyond, Gyldendal, 2006 Supplerende stof: Kimberly Powell, About.com, Mar , Nature vs. Nurture. Are We Really Born That Way? At genealogy.about.com/cs/geneticgenealogy/a/nature_ nurture.htm Dokumentar: The Columbine Killers. At youtube.com/watch?v=4u2j7hm8mpo&feature=related What makes us who we are? Some scientists argue that our nature or genetic code is to blame, while others point to the importance of nurture or upbringing. This topic deals with behaviour caused either by nature or nurture, or both. Konsortium FYN TEMA: Arv og miljø Omfang Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA Mundtlig øvelse gennem fremlæggelse. Fokus på non-fiction og analyse deraf. Væsentligste arbejdsformer Traditionelle arbejdsformer og selvstændigt gruppearbejde Søgning på internettet og fremlæggelse vha. powerpoint 25

26 Psykologi C Indhold Barnets emotionelle udvikling: Arv eller miljø? Kernestof: Ole Schultz Larsen, Psykologiens Veje, Systime, 2008, - s (om tilknytning, omsorgssvigt og resiliens) - s (Stern) - s (Medfødte forskelle: temperament) - s (Køn og kønsforskelle. Kønnet som biologi eller kultur?) - s (Metoder) Psykolognyt nr. 12, 1999, Tilknytningsstil hos voksne, Tilknytning og vrede Supplerende stof: Youtube: Harlows aber TV 2 Sputnik: Dokumentar, Er du mors lille dreng? samt opfølgning 10 år senere: tv2dok-3911/ DR 2: Eksperimentet: Sådan træner du dit barns hjerne: TV2 Nyhederne: Kønsneutral opdragelse tv2.dk/article.php/id :hans-b%c3%b8rn-erhverken-drenge-eller-piger.html DR Den lille forskel (om kønsforskelle) nr. 7: dr.dk/denlilleforskel/ Foredrag ved Liv Forman, Kbh. Univ.: Gerningsmændenes psykologi under Holocaust. Konsortium FYN TEMA: Arv og miljø Omfang 21 lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål og fagligt indhold: Målet for kursisterne at opnå viden om henholdsvis arven og miljøets betydning. Vi har gennemgået klassiske teorier om betydningen af omsorg i barndommen og har arbejdet med spørgsmålet om hvorvidt den tidlige barndom skal ses som en kritisk fase eller ej. Resiliensbegrebet er blevet brugt som modargument til de klassiske teoriers syn. Daniel Sterns teori om barnets udvikling er blevet gennemgået som et nyere syn på barnets udvikling. De fire former for omsorgssvigt (Psykologiens Veje) er blevet berørt og sat i forhold til resiliensbegrebet. Temaet har så taget en drejning over i diskussionen om medfødte forskelle. Vi har kigget på medfødt temperament og køn, og diskuteret hvorvidt køn skal ses som biologi eller en social konstruktion. 26

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi B Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fagpakke, der sigter mod ansættelse i politiet. Fagpakken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere