Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)"

Transkript

1 nr.01/2010

2 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, og det var Sune Aske Jørgensen der stod for denne mageløse opdatering af et meget stort stofområde. Nu er turen så kommet til Nyhedsbrevet. Vi har i de sidste mange år været ret misfornøjede med bladet, det har virket tungt at arbejde med og alt for besværligt at få til at se bare nogenlunde ordentlig ud. Endelig skal det bemærkes at det yderligere har været meget dyrt at få sendt ud til medlemmer. Dog kan jeg ikke undlade at påpege, at det er et af de få teaterblade, der udkommer fast her i Danmark, og det er i sig selv meget betydningsfuldt, da det giver os mulighed for at beskrive den udvikling dukke- og animationsteatret har gennemgået og hvor denne teaterform står lige nu både på det nationale og internationale plan. Som de fleste ved, så er det Astrid Kjær Jensen der står for redigeringen af bladet, og hun har da også i lang tid påpeget problemerne med bladet, derfor er det med glæde at jeg kan præsentere hendes nye blad både hvad indhold og layout angår. Og her er det, tillykke medlemmer og tillykke Astrid. Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

3 *Årets Generalforsamling *Downstairs Puppetcabaret *Artikler fra Dordrecht *Priser til Teater Refleksion og Katrine Karlsen *Kom med materiale *Dukkekonstruktion v. Mariann Aagaard *Masterclass med Neville Tranter o.m.a. *Sidste møde 2009 *1. møde 2010 *Nordisk møde i Dordrecht

4 Unima generalforsamling og seminar 2010 Dagsorden for Unima generalforsamling 2010 samt seminar i Odsherred Her kommer igen et godt tilbud til alle Unima medlemmer. Stedet er meget smukt og maden i ny økologisk særklasse. Så gå ikke glip af GF Fredag 24. og lørdag den 25. september Scenekunstens Udviklingscenter Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Program: Fredag den 24. september Kl. 17:00 Velkomst, indkvartering Kl. 18:00 Aftensmad Kl. 19:30 Start på seminar. Teaterleder og instruktør Bjarne Sandborg fortæller om Teatret Refleksions nye situation og hvad dette medfører af udfordringer og opgaver. Yderligere vil Bjarne lægge op til en diskussion om hvilke konkrete initiativer, der kan sættes i værk m.h.t. uddannelse, produktioner, netværk m.m.m. Bjarne skriver selv om det andet punkt: hvilke konkrete initiativer kan sættes i værk m.h.t. uddannelse, produktion, netværk m.m.m. Jeg synes jo f.eks. at Downstairs cabaret en og Copenhagen Puppet Festival (for voksne) er noget af det fedeste, der er sket de senere år. Hvordan kan vi Unima, Odsherred Teater Center, Copenhagen Puppet festival, Downstairs Cabaret en, Silkeborg Dukketeater Festival, Refleksion, andre teatre/grupper og udøvere i fællesskab bane vejen for mere og bedre uddannelse, bedre forestillinger, øget netværk og udveksling også internationalt gennem aktiviteter og projekter m.m. Jeg synes nemlig det skal være forbudt at tale om artikler, konferencer, møder, symposier, seminarer, det skal simpelthen være en brainstorm og en deling af forslag til konkrete initiativer, med målet at når vi går derfra så er kimen lagt og kontakten etableret til en række nye projekter. Hvad siger du/i til det? Vi sagde selvfølgelig mange tak for det spændende og tankevækkende indhold. Ca. Kl. 22:30 Hyggeligt samvær Lørdag den 25. september Kl Morgenmad Kl Ordinær generalforsamling Kl. 10:00 Workshop Rebecca Arthy og Loui Danckert fortsætter seminaret med en workshop ud fra oplægget Krop & Dukke. På workshoppen vil Loui Dankert & Rebecca Arthy arbejde med temaet Krop og Dukke. Gennem en række øvelser, vil det blive undersøgt og afprøvet hvordan dukkeførerens krop kan indgå i samspil med dukken - hvor går grænsen mellem dukkeføreren og dukke. Kl. 12:00 Frokost Kl. 13:00 Workshop fortsætter Kl. 15:00 Kaffe Kl. 15:00 Fremvisning af workshop arbejdet og evaluering af temaweekend Kl. 16:30 Afrejse Flere detaljer for programmet fremsendes med et ekstra Nyhedsbrev i starten af september.

5 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens årsberetning. 3. Rådsmedlemmernes årsberetning. 4. Årsberetning fra diverse udvalg. 5. Godkendelse af regnskab. 6. Indkomne forslag. Hjemmeside og hæderspris. 7. Arbejdsprogram. 8. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. Pris: Overnatning, diverse måltider samt seminar 350,- kr. ekskl. drikkevarer. Seminaret koster 500,- kr. for ikke medlemmer ekskl. overnatning og fortæring. Tilmelding: Tilmelding foretages ved skriftlig eller e- mail reservation til Sune Aske Jørgensen. Der bliver udelukkende sørget for fortæring til de tilmeldte. Ansvarlige: Undertegnede er ansvarlig for generalforsamlingen, Sif Jessen og undertegnede for seminaret og Martin Elung for opholdet. Med venlig hilsen Hans Hartvich-Madsen Formand 9. Valg af bestyrelse: A: Formand Hans Hartvich-Madsen blev i 2009 valgt for en 2 års periode og er derfor ikke på valg i altså i år. B: Ida Hamre, William Frohn og Martin Elung blev i 2007 valgt som rådsmedlemmer for en 4 års periode og er ikke på valg i år. William Frohn trådte ud i 2009 og ind trådte Sif Jessen Hymøller. Sif er derfor ikke på valg. C: Astrid Kjær, Sune Aske Jørgensen og Connie Humeniuk blev valgt for en 2 års periode i 2008 og er på valg i år. Valg af revisor. 10. Valg af suppleanter (ét år). Jette Klit (?), Svend E. Kristensen (?) 11. Eventuelt.

6 Arbejdsprogram for Unima Danmark 2010/2011 Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for: At styrke, samle og udvide det internationale arbejde Invitere internationale samarbejdspartnere til danske festivaler med dukkeog animationsteatre og bidrage til at arrangere seminarer, workshops med international deltagelse. Være opsøgende i forhold nye kontakter i udlandet. Styrke aktiviteter i Danmark gennem UNIMA Danmarks egne og andres publikationer. Prioritere dansk engagement i UNIMA s Internationale kommissioner. Formidle oversættelse af nyt materiale om dansk dukke- og animationsteater. At styrke, samle og udvide det danske og nordiske UNIMA forhold Arbejde for oprettelse af fælles nordiske internetplatform (ved nordisk skal forstås følgende: de nordiske lande samt landene, der grænser op til Østersøen). Udbrede kendskabet til samtlige nordiske UNIMA centres publikationer. Arbejde for at samtlige nordiske UNIMA centres publikationer får korte oversættelser af indholdet på engelsk. At styrke, samle og udvide kendskabet til UNIMA Danmark ved Løbende udvikle UNIMA Danmarks IT netværk, men også tilgodese medlemmer uden IT adgang. Indgå i samarbejde med arrangører af teaterfestivals i Danmark. Styrke formidlingen og kontakten til medlemmer og medlemmer imellem, bl.a. via løbende udvikling af Nyhedsbrevet og Hjemmesiden. Oprette og støtte kurser og konferencer for amatører og professionelle. Arbejde for afholdelse af udstillinger. Oprette og støtte diverse tema- og arbejdsgrupper med evt. deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer og andre særligt interesserede. Udbrede kendskabet til UNIMA Danmark og søge at hverve nye medlemmer. Udbrede kendskabet til eksisterende og ny faglitteratur. Støtte oprettelse af dukke- og animationsteaterteateruddannelser og - efteruddannelser Arbejde for oprettelse af professionelle uddannelser i Danmark på Dukke- og animationsteaterområdet. Udbygge og opretholde kontakten til udenlandske uddannelsesinstitutioner. Påvirke politikere og kulturpersonligheder til at støtte disse uddannelsestiltag. Rådgive og hjælpe unge, nyuddannede danske dukke- og animationskunstnere fra skolerne i udlandet over for danske kolleger og dansk publikum Præsentere nyuddannede dukkespillere i publikationer og website. Forslag ved Hans Hartvich-Madsen til GF 2010

7 Formandens årsberetning for Unima Danmark 09/10 Den samlede årsberetning for 09/2010 består af formandens årsberetning, rådsmedlemmernes årsberetning samt årsberetning fra diverse udvalg Ifølge vedtægter skal dagsordenen til generalforsamlingen og årsberetningen, regnskab og budget sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen Indledning: Unima Danmark er i disse år inde i en stor ændringsproces. For tre år siden benyttede vi for første gang de nye vedtægter. Der kom yderligere en vedtægtsændring på grund af det store antal personer der ville deltage i foreningens bestyrelsesarbejde året efter. Forrige år gennemførte vi yderligere en vedtægtsændring, og det var ang. et forretningsudvalg. Dette forretningsudvalg er kun blevet benyttet enkelte gange, men det er ikke kun på det niveau vi har forsøgt at uddelegere ansvarsopgaver. Dette er blevet forsøgt på mange niveauer og i forskellige opgavesammenhæng. Mange af de efterfølgende punkter handler bl.a. om denne i gang værende proces. I år er følgende personer på valg: Astrid Kjær, Sune Aske Jørgensen og Connie Humeniuk da de alle var på valg sidste gang i Formanden Hans Hartvich-Madsen, der var på valg sidste år, er ikke på valg i år. De tre rådsmedlemmer Ida Hamre, Sif Jessen Hymøller. Martin Elung ikke på valg i denne kongresperiode, og det betyder at de er på valg næste år. De to suppleanter Jette Klit og Svend E. Kristensen er på valg, hvis de ønsker at fortsætte. Der står intet i vedtægterne om at formandsog bestyrelseskandidater skal være til stede på generalforsamlingen for at blive valgt. Til gengæld står der, at der ikke kan brevstemmes. Så grib chancen, kom til Odsherred og gå efter medindflydelse. Unima s generalforsamling er før i tidende blevet afholdt forskellige steder i landet, men de 3 sidste år har vi været på Odsherred Teaterskole. Vi har valgt at følge op på succesen fra disse år, ved endnu engang at afholde generalforsamlingen på Scenekunstens Udviklingscenter - Odsherred Teaterskole. Ligesom de sidste år har vi i år valgt at have et seminar i forbindelse med generalforsamlingen. Dette års seminar handler primært om fremtiden. Seminariet finder sted fredag og lørdag. Sif Jessen Hymøller og jeg er ansvarlige for dette seminar og jeg er som formand yderligere ansvarlig for selve generalforsamlingen. Den finder sted lørdag den 10. oktober kl. 8:00. Unima nationalt: Generelt: Før sidste generalforsamling afholdtes i denne sæson et bestyrelsesmøde onsdag den 2. september kl. 16:30 på Teatercentrum, Farvergade 10,5 i København. Siden generalforsamlingen lørdag den 10. oktober 2009, er der afholdt følgende 3 bestyrelsesmøder, søndag den 29. november kl. 10:30, søndag den 7. marts kl. 10:30 samt lørdag den 12. juni kl. 10:30. Samtlige møder blev afholdt på Nationalmuseet i København. For tolvte år i træk har Unima Danmark for sæson 2010/2011 modtaget støtte fra Kunststyrelsen. Støtten i 2009/2010 og støtten i 2010/2011 er ,- pr. sæson. Tidligere var støtten på ,- og et enkelt år på kr. Der er tale om generel nedskæring over en årrække af næsten samtlige teaterorganisationer, der modtager støtte i denne ordning. Der ydes med denne Kunststyrelse udelukkende tilskud til foreningers internationale arbejde

8 og det har vi åbenbart kunnet leve op til. Groupcare: Som nævnte hvert år her på disse sider bliver Groupcare benyttet til videreformidling af oplysninger til medlemmerne. Nyhedsstrømmen er stadig stigende, og Sune og jeg lægger alt relevant stof ud, så hurtig vi kan nå det. Antallet af tilmeldte medlemmer er nu oppe på 105. Antallet af brugere var i , i tilmeldte, 71 i 2007, 51 i 2006, 45 i 2005 og 33 i Endnu engang beder jeg venligst alle med computeradgang om at tilmelde sig denne form for nyhedsformidling. Vi efterlyser stadig nyhedsstof. Det kan enten være orientering angående egne produktioner eller mails, der er modtaget angående andres arrangementer. Selvom det ikke er svært at lægge ting ud under diskussioner, så er det praktisk at lade Sune videreformidle ikke egne arrangementer. På den måde sikrer vi, at de ikke optræder flere gange. Jeg ser ind på Groupcare ca. hver anden måned og rydder op i gamle nyheder. Så det er mig der skal klages til, hvis nyheder bliver fjernet for hurtigt. Groupcare kan dog også benyttes til anden form for kommunikation. Nyhedsbrevet: Der er i den forløbne periode, der generelt omhandler perioden fra sidste generalforsamling til nu, udgivet 1 nyhedsbrev og det kom januar I sæsonen er der kommet yderligere to breve et nyhedsbrev i august 2009 samt et nyhedsbrev/særnummer med generalforsamlingsmateriale. Det er meget beklageligt at der ikke er kommet flere numre i år, men det skyldes overgangen fra det fotokopierede Nyhedsbrev til det elektroniske. Problemet i denne overgang ligger i selve problemet om hvordan det nye Nyhedsbrev skal se ud, og selvfølgelig den deraf opståede problemstilling om hvordan man så lige gør det. Dette har taget tid og selvfølgelig også lidt penge. Men i skrivende stund forventes det første nye nummer at være ude i løbet af de næste 10 dage. Dette giver selvfølgelig et problem i forhold af formidling af datoen for den næste generalforsamling. Ansvaret for dette er den samlede bestyrelses. Så herfra skal der ikke lægges skjul på, at jeg med stor spænding ser frem til vores nye elektroniske tiltag bestyret af Astrid. Hjemmesiden: Sune har på egen hånd foretaget en total ændring af hjemmesiden. Der er ingen tvivl om at denne udgave er meget mere tidssvarende og meget flot. Et stort tillykke og mange tak skal det lyde herfra. Hvis der er ting i synes der mangler eller andet der er svært at finde så sig det venligst til Sune. Festivaler: Ang. de væsentlige festivaler på dansk jord: På Vesterbro i København fandt Copenhagen Puppet Festival 2009 (en festival for voksne) sted marts, og Puppet Junior for børn i uge 22. Festivalerne er blevet til i et samarbejde m.bl.a. Unima Danmark. Fra marts 2011 vender Dukketeaterfestivalen Copenhagen Puppet Festival 2011 for voksne tilbage med bl.a. en nordisk Masterclass under ledelse af Hans-Jochen Menzel fra Hochschule Ernst Busch i Berlin. Det er stadig Maria Suh og Barnaby Pedersen, der er de meget driftige folk bag disse festivaler. På Bornholm afholdt Ida Tjalve i samarbejde med Bornholms middelaldercenter og Svanekegården fra den 14. til den 19. september en international dukketeaterfestival. Der er planer om at gentage succesen i 2011.

9 Ulla Dengsøes Festival of Wonder i Silkeborg afholdes hver andet år, og den fandt sted her i november og i 2011 vil den finde sted fra den november. Festivalen er meget betydningsfuld og populær. Den ledsages af workshops, filmfremvisninger og udstillinger. eller kan det anbefales at se på. Udover det, er der de 2 store festivaler, Børne- og ungdomsteaterfestivalen, der blev afholdt i Esbjerg i 2010 samt den årlige festival i Horsens. Uddannelse og efteruddannelse: Scenekunstens Uddannelsescenter på Odsherred Teaterskole bliver under Martin Elungs ledelse en stadig mere vigtig medspiller på efterhånden det meste af scenekunstområdet. Et nyt tiltag er indførelsen af diplomuddannelser på flere kursusområder. I forhold til dukke og animationsområdet har Scenekunstens Udviklingscenter som nævnt sidste år åbnet en ny afdeling og der udbydes til stadighed flere kursus og uddannelsesforløb. Det sidste kursusforløb, der er blevet tilbudt som introduktionskursus, er en 6 ugers uddannelse, der finder sted i september, oktober og november, med bl.a. Neville Tranter, Peter Holst, undertegnede samt besøg på Ernst Busch skolen i Berlin. Antallet af medlemmer og følgerne heraf: Der har i løbet af de sidste 10 år været en tilbagegang i antallet af medlemmer. Det gælder både på for enkeltpersoner og teatre. Dette er ikke kun et problem, der har ramt Unima, men det er et generelt problem. Selv professionelle personer vælger i dag at stå udenfor diverse foreninger og organisationer, ikke fordi de er mindre beviste om samfundsopgaver og politiske sammenhænge, men fordi det giver en betydelig større frihed i forhold til den viden om sammenhænge og mangel på samme man har i dag i forhold til den man havde for bare 20 år siden. Derfor tror jeg, at kravene til bestyrelsen fremover bliver større, så at vi ikke kommer udenom, at få uddelegeret ansvarsområder på en helt anden og mere professionel måde, end vi har været vant til. Efter min mening er denne udvikling delvis allerede startet. Men tror jeg også, at vi skal se i øjnene, at større kendskab til os, ikke nødvendigvis medfører en medlemsfremgang. Det synes jeg fremgår med al tydelighed omkring f.eks. Downstairs. Den mest vigtige faktor er efter min vurdering, at tydeliggøre samtlige af Unima s emneområder og Unima s forskelligheder. Dette skal gøres indenfor hele vores arbejdsområde, så at man indser, at et medlemskab styrker ens muligheder og er med til at sætte fokus på ens område. Vi har formået at holde fast i positionen på teaterområdet, selv indenfor den sidste tids hårde beskæringer, men der er ingen tvivl om, at det står sløjt til indenfor andre Unima områder. Derfor er det vigtigt at bestyrelsen repræsenterer så mange af foreningens forskelligheder som mulig. Temaweekend: Unima Danmark har afholdt en Temaweekend i Scenekunstens Udviklingscenter fredag den 19. til søndag den 21. februar Temaet var: Hvordan kickstarter du din dukke. Det var Sune Aske Jørgensen der stod for dette arrangement, jeg ved han vil kommentere dette tiltag samt workshoppen i forbindelse med Generalforsamlingen som han ligeledes stod for. Downstairs: Første gang Downstairs Puppet Cabaret løb af stablen i Basement på Vesterbro i et tæt samarbejde mellem Kulturhuset og Unima var den 31. januar 2010 mellem kl Det er på nuværende tidspunkt blevet til 3 Downstairs. Alle har været meget godt besøgt og flot omtalt og beskrevet. Det er Sif Jessen Hymøller og Morten

10 Aagård der står for disse arrangementer. Sif og Morten vil yderligere aflægge rapport. Æresmedlemmer: Unima Danmark har tre æresmedlemmer Jette Varn, Jette Lund og Ole Bruun Rasmussen. Priser: Unima Danmark har sørget for at 2 kendte dukketeaterpersonligheder i 2010 fik udleveret hæders priser. Den første var Katrine Karlsen, der efter bestyrelses valg og en lang anbefaling fra mig, fik Danske Instruktørers hæderspris. Man kan læse meget mere om denne begivenhed i Børneteateravisen.dk, men lad mig citere noget af det de var faldet over: Med valget på Katrine Karlsen ønsker vi at signalere kreativitet og fremtid, lyder det bl.a. i motiveringen fra organisationen. Den anden pris gik ligeledes efter et valg i bestyrelsen til Bjarne Sandborg. Prisen har været længe undervejs. Den er fremstillet af Ole Bruun Rasmussen i Sverige og har fået navneskilt i Nykøbing Sjælland. Talens ord blev skrevet af mig i Tallinn og det hele blev endelig overrakt i Århus af Sif i forbindelse med en fællesmiddag for DANISH+. UNIMA International: Norden: Der blev i 2009 fra den 25. oktober afholdt et Nordisk/Baltisk møde i forbindelse med The Barents Sea Festival i Oulu i Finland. Referatet blev skrevet af Helena Nilsson fra Sverige og det blev sendt ud i Nyhedsbrevet i januar. Det næste møde afholdtes i Holland den 22. juni i forbindelse med Councelor - rådsmødet i Dordrecht, der fandt sted fra den 21. til den 24. juni Referatet af det Nordiske møde er skrevet af Knut Alfsen med uddybende artikler angående det uddannelsesmæssige aspekt af Svein Gundersen fra Norge og Helena Nielsson fra Sverige. Rådsmødet i Dordrecht: Referat fra selve Rådsmødet, der som sagt fandt sted fra den 21. til 24. juni 2010 i forbindelse med 25 festival i samme by, denne rapport kommer fra rådsmedlemmerne. Selve festivalen, der fandt sted fra den 19. til den 27. juni, har jeg omtalt i augustnummeret af nyhedsbrevet. Kommissioner: Ida Hamre er, ud over at være rådsmedlem, fortsat medlem af kommissionen Education, Development and Therapy. Ida fremlægger rapport vedrørende arbejdet i denne kommission. Undertegnede er medlem af The Professional Training Commission. Denne kommission bliver ledet af Dr. Marek Waszkiel fra Polen. Kommissions arbejde kan ses i rapporten vedrørende professionelle dukketeaterskoler på under schools, som findes ved at se på listen til venstre på hjemmesiden. Yderligere har denne kommission uddelt 2 studielegater på hver 1000 euro til unge studerende, der vil studere ved en af de omtalte skoler. Internationalt nyhedsbrev og anden formidling: Under findes det internationale nyhedsbrev på bl.a. engelsk. Bladet udkommer i en elektronisk udgave. Yderligere henvises til der har en forhåbentlig opdateret samling af de danske, norske, finske og svenske nyhedsbreve. Encyklopædi: Encyklopædien blev præsenteret og herefter uddelt og solgt på sidste års festival i Charleville-Mézières. Det var en meget betydningsfuld dag, og samtlige tilstedeværende var også meget stolte og berørte af situationen. Den store indholdsrige og billedrige bog har også kostet mange mennesker megen tid og Unima mange penge

11 at fremstille. At projektet så til slut yderligere ikke kunne komme på engelsk som planlagt men kun på fransk gjorde ikke projektet blev mindre. Men encyklopædien er der nu og den har efterfølgende modtaget en pris for den bedste teater bog i Frankrig i år. Dens udgivelse har medført Unima har flere midler, og at hver kommission derfor har fået 2.000,- Euro til rådighed. Som allerede nævnt har The Professional Training Commission uddelt 2000,- Euro til uddannelsessøgende, og The European Commission har givet det samme beløb til projektet Puppet Road, hvad der videre sker indenfor de andre kommissioner ved jeg ikke endnu. Der er tale om at Encyklopædien skal udgives på engelsk, men jeg tror at der kommer til at gå lidt tid, og hvis det holder stik, så skal den redigeres gennemgribende før en nyudgivelse kan blive udgivet, men den er der en stor smuk og vigtig bog om dukketeater på det verdensomspændende plan. Med venlig hilsen fra formanden Hans Hartvich-Madsen Den 14. august 2010 Årsrapport fra Sune Aske Jørgensen Temaweekender: Der har været afholdt 2 temaweekender i det forløbet år. Den 9. og 10. oktober 2009 i forbindelse med Unima s generalforsamling, hvor der var 25 deltagere. Temaet var Amatørernes vilkår og der var en god diskussion af dette emne, forestilling med Gøgeungen med Skarnbassen og Jacques Bruun- Rasmussen med Mer vil have mer samt 2 workshops Noget om instruktion af animationsteater med Ole Bruun-Rasmussen og Fremstilling af dukker i skumgummi med Sune Aske Jørgensen. Den 19. til 21. februar 2010, hvor der var 9 deltagere (4 afbud grundet vejret og sygdom). Temaet var Hvordan kickstarter du din dukke og igen en god diskussion af dette emne. Forestilling med Mormors Kuffert Teater med Prinsessen på ærten og Morten Aagaard Borg med Tommelise samt 2 workshops Talte og visuelle replikker i teater med dukker med Ole Bruun- Rasmussen og Genstande der bliver levende og bevæger sig med Ida Hamre. Begge temaweekender blev afholdt på Odsherred Teaterskole og blev nogle meget vellykkede weekends med fine forestillinger og workshops. Med venlig hilsen Sune Aske Jørgensen Årsrapport om undervisning, uddannelse og internationalt samarbejde Undervisning i UNIMA DK På seminar i forbindelse med generalforsamling 2009 undervisning og workshop under temaet Animation af objekter.

12 Foredrag i Serbien På baggrund af invitation fra International Research College of Theatre Art i Serbien, fik jeg antaget et foredrag med titlen Masks, Marionettes and Mixed Forms in the theatre for children and with children. Jeg tilbragte derfor i lighed med sidste år nogle dage i byen Subotica i Serbien. Flybilletten var del af indbydelsen. Foruden deltagelse i symposiet fik jeg mulighed for at se forestillinger, da symposiet er del af en traditionsrig, international teaterfestival. Professor Henryk Jurkowski har taget initiativ til symposiet eller konferencen, som i år havde deltagere fra samtlige verdensdele. Siden sidst havde han desuden taget initiativ til at udgive de foredrag som var antaget i De var samlet i en fin lille bog med titlen Theatre for Children Artistic Phenomenon, skrevet på både engelsk og serbisk. Med dén titel fik han samtidig gjort op med den fordom at kunstarten er forbeholdt voksenteatret. Møde i Holland Fra Danmark deltog formanden og to af rådsmedlemmerne, Sif Jessen Hymøller og undertegnede i UNIMAs rådsmøde i juni. Beklageligvis meldte det tredje rådsmedlem, Martin Elung, fra i sidste øjeblik. På konferencen i Dortrecht blev fremlagt rapporter fra samtlige af de deltagende lande, om executivkommiteens og generalsekretærens arbejde og fra alle arbejdsudvalgene. Desuden handlede mødet om ændringer/forenklinger af foreningens vedtægter, som der skulle stemmes om. Oplægget fra nordmanden, Knut Alfsen, var grundigt gennemarbejdet og det lykkedes at komme igennem de mange spørgsmål og nå frem til konsensus på en rimelig tid. Dagene blev også brugt til at diskutere den nyligt udkomne, prisbelønnede Encyclopedie. Spørgsmålet om fremtidige ændringer og opdateringer blev der brugt lang tid på at endevende, uden at man nåede frem til noget endegyldigt. Endvidere fik man et oplæg fra de mange fremmødte kineseres UNIMA-formand, på en af mødedagene. Det var en redegørelse i store træk for den nu fastlagte kongres i Chendue, Kina i Det store møde forløb alt i alt i en venlig og konstruktiv atmosfære. Velorganiseret af hollænderne, som samtidig fejrede 55års fødselsdag for deres UNIMA. Se evt. min og andre deltageres omtale i dette Nyhedsbrev. Mange deltagere benyttede fritiden til at mødes i de forskellige arbejdsudvalg. Et spontant nordisk møde fandt f.eks. sted efter den almindelige arbejdstid. Ligesom medlemmer af Puppets in education, development and therapy commission holdt et meget kort møde eller rettere et sammenrend af de medlemmer, der kunne være med. Her deltog også Sif Jessen Hymøller og hun blev stærkt opfordret til at gå ind som co.member. Om det fremtidige mødesteder blev nævnt Ljublijana University. Her blev vi opfordret til at deltage i en foredragsvirksomhed om perspektivene for dette udvalgs arbejde i april Selv deltog jeg desuden i et møde i UNI- MAs forskningsudvalg., indbudt af formanden Ida Hledikova, Slovenien, som ønskede mig ind som medlem af udvalget. Samarbejde med Armenien Igen i år har internationalt rådsmedlem, formand for UNIMA Armenia, iarmen S indbudt til den internationale FairytaleFestival i Dsegh Village. Sidste år måtte vi desværre aflyse den planlagte deltagelse. I år realisres besøget idet Morten Aagaard Borg, bestyrelsesmedlem i UNIMA og leder af teatret Talent 1. og jeg rejser til Armenien fra 4-10.september med teatrets nye forestilling, Fairytale Dream. Vi er glade for at et samarbejde mellem UNIMA Danmark og UNIMA Armenien hermed kan blive til virkelighed. Ida Hamre

13 Tanker fra en kælder Hvorfor mødes en flok dukketeater-mennesker en søndag formiddag i en kold og fugtig kælder? Er det på grund af glæden ved at få splinter fingrene, når scenen skal samles? Er det fordi, det er super sjovt, at cykle igennem Købehavns snedriver og hænge plakater op? Eller er det fordi, dukketeatret trækker så stærkt i os, at muligheden for en dukketeaterscene for voksne lyder så fantastisk, at det bare må prøves? Vi har længe savnet en dukketeaterscene, hvor man kan prøve ideerne af i frie rammer. Ideen til The Downstairs Puppet Cabaret er opstået ud fra tankerne omkring livingroomtheater på London School of Puppetry, hvor teaterfolk med forskellig baggrund mødes og spiller teater for hinanden, giver feedback og får en kulturel oplevelse i uformelle rammer. Vi ville gerne have den samme tradition til Danmark, og samtidig havde vi en ide om, at man kunne åbne livingroom et op, og få et nyt dukketeater-folk og publikum i teatret. søndag morgen sidst i januar, og vi var sikre på, at der ikke ville dukke nogen op af snedriverne. Men det utrolige skete, og The Downstairs Puppet Cabaret premierede med fuldt hus og lidt til. Siden er The Downstairs Puppet Cabaret sejlet flot videre. Vi er glade for opbakningen har været så stor, og vi håber, at vi i fremtiden vil kunne præsentere masser af godt, magisk, og stemningsfuldt dukketeater for det voksne publikum. Se udviklingen og hold dig opdateret på thedownstairspuppetcabaret.blogspot.com Rigtig god sommer fra kælderen. Vi ses igen den sidste søndag i september!! Morten og Sif Den unge generations teaterpublikum er på forhånd mættede, for vi kender til det meste. Hvis noget fanger vores interesse, tjekker vi youtube eller et andet sted på nettet, og så har vi en ide om, hvad emnet handler om. Tilbage er der kun at sige: Det vil jeg gerne se i virkeligheden for vi har allerede set det i cyper space. Derfor ville vi gerne gøre oplevelsen omkring The Downstairs Puppet Cabaret til noget, man skulle op af sofaen for at opleve. At det skal ikke nødvendigvis skulle være færdigproducerede forestillinger, blev vi hurtigt enige om, og vi gjorde os klart, at vi ville lave noget, der var råt, uformelt og undergrund. Det var med sommerfugle i maven og dukker på hænderne, at vi første gang slog dørene op til Basement. Det var en meget snefuld

14 DORDRECHT 2010 I år afholdtes den 25 jubilæumsfestival i Dortrecht i Holland i forbindelse med Unima s internationale rådsforsamling. Det er teaterleder og kunstneren Damiët van Dalsum der står bag denne specielle festival og det er om den jeg vil skrive i håbet om de danske rådsmedlemmer vil skrive om selve rådsmødet også benævnt som councelor mødet. Når en festival har fundet sted i 25 år så er der mulighed for at få udviklet nogle spændende og anderledes oplevelser end de der plejer at blive tilbudt på mere almindelige festivaler, og dette er i meget rigt omfang tilfældet med denne festival, men som sagt som er dette mere en undtagelse en end regel. I sig selv er Dordrechts center hvor festivalen finder sted gennemskåret af havneløb (eller kanaler om man vil, og det sidste vil hollænderne ikke) en gammel smuk anlagt og betagende Hollands by, der helt lever op til ens forventninger om hvordan en sådan by bør tage sig ud. Når byens forretninger alle på en eller anden måde aktivt deltager i festivalen med udstillinger af meget forskellig art, og byen er udsmykket med det smukke festivalbanner, så er der fest. 25 års jubilæet havde også medført, at nogle optrædende, der før havde været med, var blevet inviteret igen og dette gav publikum et indblik i tidligere tiders festivaler og festivalens udvikling. For at fortsætte i denne festivals specialiteter, vil jeg starte med fortælle om Fluisterboot kanalrundfarten, der fandt sted hver aften i festivalperioden kl. 21:30 eller 23:00. Det var den italienske familieteatergruppe fra Rom Girovago e Rondello der stod for denne gennemmusikalske og flotte bådtur, med musik og teatralske indslag fra kajer og broer. Jeg var selv med på en af de sene ture, og det var en mørkt og betagende, og aftenen efter gik og småløb jeg parallelt med de optrædende for at se turen fra land. Historien handler i al enkelhed om mødet med mange forskellige slags individer, nogle har tre ben andre fire arme, en ung kvinde er forelsket i en hånd, en mand flyder rundt på vandet død, en kvinde græder hysterisk i båden over mandens død og vikler publikum ind i et kæmpemæssigt lommetørklæde, pludselig hører hun at manden lever, hun forlader båden og vi oplever at manden, en kæmpe marionetdukke blive hævet op af vandet. Hvad der for mig fik denne historie til at hænge sammen var dens høje musikalske niveau, sammenspillet mellem musikerne i båden og de på land, ind- og udfletninger af motiverne og så lad gå - historiens sammenhæng med musikken. Det var smukt. Teatertruppen har tidligere optrådt ved festivalen i 2006 og Hvis nogle kommer i nærheden ad gruppen Girovago e Rondello så er de hermed anbefalet. Tre andre specielle og interessante teaterbegivenheder var Huiskamerroute dagligstueteater, Woonbootroute husbådsteater og Tuinroute haveteater. Hver rute havde tre forskellige stationer af hver ca. 20 minutters varighed. Ideen med dette program er at man i denne korte tid kan præsentere og introducere nye og spændende kunstnere. Af virkelig interessante forestillinger skal nævnes Theatre Spica Wobbe fra New York der opførte skyggeteaterforestillingen A chance shadow, en poetisk vesterlandsk inspireret kinesisk forfatters romantiske fantasi.

15 Fra kanalrundtur Foto: Hans Hartvich-Madsen Laura Heit opførte tændstikæske forestillingen The matchbox show. Alt var så småt, at man var nødt til at filme og kaste billedet op over Lauras hoved. Samtlige forløb var meget korte og ofte uden moralistisk pointe, det hele var en blanding mellem drøm og realistisk virkelighed, samt super virkelighed som da hun sluttede af med at vise nøgenbilleder af sig selv. Flying Group Taiwan viste to forskellige små forestillinger Gaven og Badeværelset, den sidste var grænseoverskridende ved at man så en dukke der brugte WC et og andre der skulle ind og benytte samme toilet. Historien handlede også om hvad personen tænkte mens den var på toilettet, og hvad der skete for de personer der skulle ind. Omhelzing 4 flasbacks viste på poetisk vis forholdet kærlighedens forhold i forskellige aldre. De spillende var 2 af medlemmerne af den allerede omtalte gruppe Girovago e Rondello. Der er nogle af forestillingerne, der blev vist, der yderligere hævede niveauet og det drejer sig følgende, Doda Group fra Israel, der viste Aunt Frieda en blanding af et modeshow et museum en filmforevisning - et foredrag og os tilskuerne, som det bevægelige og misforstående publikum, der bliver belært om en Zionistisk kvinde, der i 20er rejste fra Wien til Jerusalem og oprettede en Haute Couture Salon. Den anden gruppe jeg vil nævne i denne sammenhæng er Mogilev Regionale Dukketeater fra Hvide Rusland der spillede forestillingen Poison Gift en burlesk og meget morsom forestilling bygget over billedkunstneren Sasja Vahramajevs miniput univers, et univers der udnyttes i så hård grad at overlevelse bliver umulig. Den tredje forestilling jeg vil nævne skyldes mere en opstået udvikling, som vi lige så godt kan vende os til, end selve indholdet i forestillingen En Midnatsdrøm af Theater FroeFroe fra Belgien. Jeg nævner her en dukketeaterforestilling for voksne med tyve medvirkende. Jeg lader ordene stå et øjeblik... Det lader til at denne teatermæssige udvikling og tendens er ved at sprede i den vestlige del af Europa og der er ingen tvivl om, at de håndværksmæssige krav vil blive skærpet i en sådan sammenhæng, og derfor komme til at spille en utrolig vigtig rolle i årene fremover. Scenografen fra Hviderusland foto: Hans Hartvich- Madsen

16 Foto: Hans Hartvich-Madsen Teater Refleksion spillede forestillingen Den grimme ælling herom senere. Endelig vil jeg nævne himmelshowet Corazon de angeles af Theater Tol fra Belgien. (se billederne) En mega forestilling til vands og oppe i himmelen, engle i florlette hvide dragter udstyret med spray, sjaler og glimmer, båret oppe af en vældig kran der igen bar den store cirkel hvori de mange legemer igen var ophængt i forskellige højder. At selve cirklen så igen kunne udspy fyrværkeri gjorde det ikke mindre imponerende. Det hele var igen kædet sammen med et flot lys samt til døde kendt klassisk musik, men flot var det. Et kæmpeshow som blev set af tusindvis af mennesker i den varme sommernat i Hollands smukke og spektakulære teaterby Dordrecht. Hans Hartvich-Madsen Foto: Hans Hartvich-Madsen

17 Et pust af Holland En forestilling består af overraskelser: Man møder op ved en adresse i en af byens gader og bliver ført igennem en mørk gang ud til et lille færgested ved kanalen. Her venter et par musikanter og en gruppe mennesker i alle aldre, ja en hel familie. Vi stiger ned i en båd og ledsages af to violinspillende unge mænd. Man sejler gennem lange kanaler og føler sig hensat til Venedig, hvis man da ikke havde de fine gamle hollandske husgavle for sig til begge sider. Undervejs sker der mærkelige ting en overdimensioneret fod sejler forbi, en engel på en bro spreder sine vinger ud og synger en serenade, da vi passerer, vogne med sære fragmenter af overdimensionerede figurer køres hæsblæsende på kajen sideløbende med vores sejlads.. en harmonikaspiller dukker op i en kran, hvor han hænger og spiller som om han er på hjemmebane osv. Det er den sommeraften, hvor vejret slår om og bliver til sommer med lunt vejr, klar himmel og en malerisk solnedgang. Vi har været helt ude ved den åbne havn og gør en rundtur og vender hjem, bliver sat af hvor vi stod på. Her modtages vi igen af hele familien incl. en del af de sære figurer. Det er det omrejsende, italienske famileteater Cirovago e Rondella, der har skabt den flydende forestilling, og man kunne drømme om at de kom til Danmark og viste deres sære musikalske billeder frem på en slags københavnsk havnerundfart. Det tænker jeg på, da jeg bagefter går hjem til husbåden for at sove ind til de vuggende og skvulpende lyde i den trange kahyt jeg har valgt som hotel. Dagen efter bliver der lige tid til at se en særpræget udstilling efter det sidste møde. Udstillingen består af hjelm-figurer / frisurefigurer fra Benin og Nigeria. Jævnfør basisfiguren Humannet. Utrolige handlinger udspiller sig oven på disse hovedbeklædninger, der kan animeres nedefra ved hjælp af snore af en person, der selv er skjult af stof... Det er sjældne sager. De fantastiske animationsfigurer hylder og regulerer den kvindelige magt og magi i særlige frugtbarhedsceremonier som stadig praktiseres. Her er de udstillet i et galleri i et af Dortrechts gamle, smukke huse, der vender gavlen lige ud til havet. Et vindue fra gulv til loft pryder udstillingsrummet og minder en om, at et pust af Holland også bliver et pust af det fjerne og en påmindelse om relationer til det fremmede og til tidligere koloniseringer. En af de gode ting ved at være internationalt rådsmedlem er at man - udover at være med til at forstå, at påvirke og at formidle arbejdet i den store teaterforening UNIMA ved at deltage i møderne og deres forpligtelser- selv får mulighed for at opleve lidt af forskellige landes atmosfære og kulturelle særpræg. Her i sommer var det så rådsmødet i Holland, som det beskrives andet steds i bladet. Det giver anledning til at huske et par af de internationalt meget kendte kunstnere af hollandsk oprindelse. Ray Nusselein var en af dem, som opnåede international anerkendelse. Feike Boschma var og er stadig en af dem. Jeg opsøgte ham i Amsterdam for mange år siden, her oplevede jeg bl.a. hans 40 års jubilæumsforestilling og fik lejlighed til at interviewe ham. Jeg var en stor beundrer af hans lette, poetiske animationsfigurer, som han ordløst fik til at svæve gennem rummet. De var oftest fremstillet af tekstiler og deres fleksibilitet gjorde dem meget levende og åbne for fortolkning. Henk og Ans Boerwinkel med deres Figurentheater Triangel viste mystiske mimiske billeder med små fantastiske figurer sat ind i sære perspektiver, så man måtte tro de var levende levende metamorfoser.

18 Dybt originale og altid tilløbsstykker ved festivaler. Men det var så stort og så småt hvad angår figurerne at mange måtte gå forgæves. Til forestillingerne. Der er så mange hollandske animationskunstnere, og i Danmark er det nærmest overflødigt at nævne Neville Tranter og hans typiske og originale humanetter. Men det kan nævnes at han ligesom Feike Boschma har store evner for at formidle animationsteatret i sine kurser og workshops. Mange yngre hollandske kunstnere kunne opleves ved denne festival i Dortrecht i forbindelse med det store internationale UNIMA-rådsmøde. Festivalen blev ledet på bedste vis af teaterkunstneren og direktøren, Damiét van Dalsum. Uddannelse i objectteater Mig bekendt var det også i Holland at begrebet objektteater dukkede op for første gang. I dag taler man om dukke- og objektteater. Alt in alt er der både en avantgarde og en dyb kunstnerisk tradition for denne teaterform i Holland. Det kunne også være en årsag til at interessere sig for deres uddannelse i denne kunstart. Desuden er der paralleller til uddannelsestiltag i Skandinavien. Derfor søger jeg i det følgende at referere fra en artikel af Eliane Attinger, som har skrevet om emnet i det jubilæumsnummer af Nederlandenes UNIMAtidsskrift, som vi fik overrakt på kongressen. Hun kalder den Almost everything is there, og er i øvrigt leder af Feikes Huis. Feikes Huis Siden 1990erne er det hollandske animationsteater del af performing arts- disciplinen, idet teaterformen får støtte af det samme system som ungdomsteatret, mime og dans. Det indgår i de samme institutter nemlig Kunstfactor for amatører og Theatre Institut Netherlands for professionelle. Imidlertid har dukke- og objectteatret i 2009 også fået et nationalt produktionshus, kaldet Feikes Huis. Produktionshusene er del af en større kæde af praktiske uddannelsessteder. Ideen er at man her få sin praktikantuddannelse efter endt uddannelse på teaterskolen. Problemet er bare at denne teaterskole eller dette akademi p.t. ikke eksisterer. Der arbejdes dog kraftigt på at etablere et akademi for denne kunstart i Holland. Indtil nu lærer kommende spiller af hinanden eller gennem mesterlære. Men man savner en fælles kvalitetsudvikling, et fælles kritisk vurderingsgrundlag og den faglige netværksopbygning. Som tingene ser ud forsøger man i Feikes Huis at gennemføre først en indflydelse fra de akademiske teateruddannelser gennem workshops, så en udforskende praksisdel, der munder ud i en første produktion og herefter støtte til at realisere andre produktioner. Dog er de økonomiske støtte begrænset til kun at omfatte en eller to årlige produktioner. Yderligere processer er henvist til at søge støtte via fonde. Baggrunden I 70erne syntes behovet for en kunstfaglig uddannelse mindre, da det åbne spil blev standarden og da mange hybridformer samtidig kom frem, hvorved det blev vanskeligere at beskytte og forsvare kunstartens særpræg. Det er påfaldende at man herefter begyndte at arbejde mere intensivt for en højere uddannelse. Resultatet var at man i det næste årti udviklede et undervisningsindhold for en 4 årig uddannelse. I 1989 startede Amsterdam Teaterskole så en uddannelse i objectteater. Det passede godt ind i skolens daværende fornyelse af strukturerne og nye rektorat. Uddannelsen i objectteater havde brug for tid til at udvikle sit curriculum. Her var ingen fortilfælde at ty til og man kunne heller ikke bruge erfaringerne fra østeuropæiske uddannelser, som var rettet imod de store statsteatre. Den tyske ledelse hentede så sin primære inspiration fra Bauhausskolen og

19 fokuserede på syntesen mellem teater og visual arts. Desværre måtte både uddannelsen i objectteater og i dans ophøre efter ret kort tid. De sidste klasser afsluttede studierne i Fra 1993 forsøgte en teaterskole i Utrecht at at inddrage teaterformen i sin profil. Også skoler i Maastricht, Arnhem og Zolle har fra tid til anden taget dukke- og objectteatre på sit program, men mange af de studerende måtte sideløbende følge individuelle træningsforløb i form af workshops og kurser for at kunne specialisere sig. Mellem 1993 og 2000 organiserede teaterinstituttet Netherlands særlige workshops for professionelle. Fra 2001 var De Proeve stedet for en vis eksperimenterende uddannelsesvirksomhed. Men fra 2008 stoppede også støtten til dette arbejde. Siden har UNIMA søgt ind i forskellige former for samarbejde m.h.p. at udfylde savnet af en egentlige højere uddannelse bedst muligt. Drømmen om et akademi På trods af alle ihærdige tiltag er der stadig ikke tilgrundliggende akademisk indflydelse mellem de eksisterende teaterkompagnier og produktionshuset. De yngste grupper inden for genren har etableret sig har uddannet sig i teater eller dans på kunstakademiet. Paradoksalt nok er de professionelle teaterfolk, skuespillere eller dansere, men autodidakte m.h.t. objektteater. Jævnfør f.eks. Duda Paiva Compagny. De undersøgelser som er gjort fra Feikes Huis viser imidlertid at en egentlig faglig uddannelse er højt prioriteret af disse teatergrupper. Der er heller ikke mangel på professionelle undervisere. Så nu venter man kun på et akademi som kan huse denne fantastiske og magiske kunstart. Selvom det ikke er en opgave for et produktionshus er Feikes Huis af saglig nødvendighed gået ind i opgaven med at udvikle et curriculum i samarbejde med HBO-kunstuddannelserne om en faglig akademisk uddannelse i dukke- og objektteater. Man kan så håbe at disse bestræbelser vil bære frugt og måske kan hjælpes på vej af den fine og velorganiserede festival i Dortrecht. Ida Hamre Internationalt rådsmedlem i UNIMA, Ph.d. i animationsteater Foto: Christian Ferauge

20 Tillykke til Teater Reflektion med de 20 år og nye lokaler Teater Refleksion blev til i 1990 i et kælderlokale på lærerhøjskolen i Århus. Fra starten var teateret kun 1 person: Bjarne Sandborg, men snart kom dukkespiller Gerte Bacher til, og sammen arbejdede de på deres første dukketeaterforestilling Himlen Indeni, som var for voksne. Det viste sig dog, da scenografien skulle rejses, at kælderen var for lav, så Teater Refleksion flyttede snart ud i nogle lejede lokaler i Brabrand udenfor Århus. Disse lokaler kom til at huse Teater Refleksion de næste 19 år. I 1993 kom den næste forestilling til verden. Broder Sol, Søster Måne var en dukkeforestilling for børn om Frans af Assisi, og denne forestilling blev imidlertid så populær, at den blev genopsat i 2000, og bliver det igen her i 2010 som jubilæumsforestilling. Unimas formand Hans Hartvich-Madsen husker fra dengang: Første gang jeg så et af teatrets forestillinger var i et ret lille klasselokale, hvor jeg blev anbragt helt oppe under loftet langt væk fra der, hvor forestillingen udspillede sig. Det var en noget ambivalent oplevelse, men alligevel slog det mig med kraften som fra en hammer, at dette var noget specielt, og noget der var værd at lægge mærke til. Figurerne var små, landskabet var småt, - man så nærmest på et krybbespil eller på børns leg med dukker. Men i forhold til børns leg var der igen en kæmpe forskel, og det var den ro, der var i stemmen, der fortalte historien. Jeg var overhovedet ikke forberedt på, at Dansk børneog ungdomsteater kunne være meditativt, men det var denne forestilling. Jeg var bagefter usikker på, hvad det var, jeg havde oplevet. Jeg kan huske, at jeg sagde til flere venner. at det var noget de skulle se, men jeg sagde også, at det ikke var teater i almindelig forstand. Jeg har set forestillingen om Frans af Assisi mange gange, jeg har købt den mange gange og for mig er den indbegrebet af den ro og eftertanke, der er i alle Teater refleksions forestillinger. Efter 1993 gik det slag i slag med en ny forestilling hvert år, samtidig med at teateret fandt sin plads på den danske børneteaterscene. I 1998 blev forestillingen Arthur og Englen nomineret til en Reumert, som årets børneteaterforestilling 1999, og igen i 2001 blev teateret anerkendt med nomineringen til en Reumert for Årets børneteaterforestilling med forestillingen Prinsen og tjeneren. I 1999 blev teateret første gang inviteret til at spille i udlandet med Arthur og Englen på International Micro Festival i Holland. Sidenhen har Refleksions forestillinger vakt glæde i over 20 forskellige lande lige fra Kina til Canada og Grønland til Australien. I 2005 blev forestillingen Farvel Hr. Muffin udarbejdet i et samarbejde mellem De Røde Heste og Teater Refleksion. Dette samarbejde viste sig at bære frugt, og senere samme år modtog de Danmarks Teaterforeningers pris som årets børneteaterforestilling. I begrundelsen stod der: Årets Børneteaterpris går til en forestilling, som med enkle midler har formået at tage fat i et svært emne - i hvert fald for os voksne. Med meget følsomhed, stor fantasi og varm indlevelse berettes der på en for børn ganske forståelig og naturlig måde... Musikken og den elegante opsætning forenes ubesværet i et genialt teaterstykke over Ulf Nilssons dejlige børnebog. Farvel, Hr. Muffin turnerer stadig den dag i dag både i indland og udland. For 4-5 år siden begyndte tankerne om at finde nye lokaler for Refleksion. Disse tanker kom både af et ønske om at komme videre, at få egne, faste lokaler og om at udvide. Det faldt godt sammen, at Århus Kunstråd i flere år havde haft en ønske om at gøre Teater Refleksion mere synlig i Århus. Efter lang tids forhandlinger

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET Fredag 3.10.08 kl. 15.00-17.00 Lørdag 4.10.08 Kl. 14.00-16.00 Søndag 5.10.08 Dukkemager og spiller, scenograf og forfatter Morten Grue RECEPTION LUKKET ARRANGEMENT

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 26 - Ansøgninger Budget for Snak med fremtiden 01.09.2008-01.12.2009

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 BESØGENDE Rundetaarn havde i udstillingsperioden 04.10. 16.11.2008 i alt 48.500 besøgende. Alene på Kulturnatten var der 8.500. Heraf så en meget stor del også

Læs mere

Aprilfestival teater for små & store 10.-17. april 2016 INFORMATION TIL TEATERKONTAKTLÆRERE, SERVICELEDERE OG SKOLE-/DAGINSTITUTIONSLEDERE

Aprilfestival teater for små & store 10.-17. april 2016 INFORMATION TIL TEATERKONTAKTLÆRERE, SERVICELEDERE OG SKOLE-/DAGINSTITUTIONSLEDERE Aprilfestival teater for små & store 10.-17. april 2016 INFORMATION TIL TEATERKONTAKTLÆRERE, SERVICELEDERE OG SKOLE-/DAGINSTITUTIONSLEDERE Hvad er Teatercentrum? Et kompetencecenter under Kulturministeriet

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere