Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)"

Transkript

1 nr.01/2010

2 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, og det var Sune Aske Jørgensen der stod for denne mageløse opdatering af et meget stort stofområde. Nu er turen så kommet til Nyhedsbrevet. Vi har i de sidste mange år været ret misfornøjede med bladet, det har virket tungt at arbejde med og alt for besværligt at få til at se bare nogenlunde ordentlig ud. Endelig skal det bemærkes at det yderligere har været meget dyrt at få sendt ud til medlemmer. Dog kan jeg ikke undlade at påpege, at det er et af de få teaterblade, der udkommer fast her i Danmark, og det er i sig selv meget betydningsfuldt, da det giver os mulighed for at beskrive den udvikling dukke- og animationsteatret har gennemgået og hvor denne teaterform står lige nu både på det nationale og internationale plan. Som de fleste ved, så er det Astrid Kjær Jensen der står for redigeringen af bladet, og hun har da også i lang tid påpeget problemerne med bladet, derfor er det med glæde at jeg kan præsentere hendes nye blad både hvad indhold og layout angår. Og her er det, tillykke medlemmer og tillykke Astrid. Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

3 *Årets Generalforsamling *Downstairs Puppetcabaret *Artikler fra Dordrecht *Priser til Teater Refleksion og Katrine Karlsen *Kom med materiale *Dukkekonstruktion v. Mariann Aagaard *Masterclass med Neville Tranter o.m.a. *Sidste møde 2009 *1. møde 2010 *Nordisk møde i Dordrecht

4 Unima generalforsamling og seminar 2010 Dagsorden for Unima generalforsamling 2010 samt seminar i Odsherred Her kommer igen et godt tilbud til alle Unima medlemmer. Stedet er meget smukt og maden i ny økologisk særklasse. Så gå ikke glip af GF Fredag 24. og lørdag den 25. september Scenekunstens Udviklingscenter Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Program: Fredag den 24. september Kl. 17:00 Velkomst, indkvartering Kl. 18:00 Aftensmad Kl. 19:30 Start på seminar. Teaterleder og instruktør Bjarne Sandborg fortæller om Teatret Refleksions nye situation og hvad dette medfører af udfordringer og opgaver. Yderligere vil Bjarne lægge op til en diskussion om hvilke konkrete initiativer, der kan sættes i værk m.h.t. uddannelse, produktioner, netværk m.m.m. Bjarne skriver selv om det andet punkt: hvilke konkrete initiativer kan sættes i værk m.h.t. uddannelse, produktion, netværk m.m.m. Jeg synes jo f.eks. at Downstairs cabaret en og Copenhagen Puppet Festival (for voksne) er noget af det fedeste, der er sket de senere år. Hvordan kan vi Unima, Odsherred Teater Center, Copenhagen Puppet festival, Downstairs Cabaret en, Silkeborg Dukketeater Festival, Refleksion, andre teatre/grupper og udøvere i fællesskab bane vejen for mere og bedre uddannelse, bedre forestillinger, øget netværk og udveksling også internationalt gennem aktiviteter og projekter m.m. Jeg synes nemlig det skal være forbudt at tale om artikler, konferencer, møder, symposier, seminarer, det skal simpelthen være en brainstorm og en deling af forslag til konkrete initiativer, med målet at når vi går derfra så er kimen lagt og kontakten etableret til en række nye projekter. Hvad siger du/i til det? Vi sagde selvfølgelig mange tak for det spændende og tankevækkende indhold. Ca. Kl. 22:30 Hyggeligt samvær Lørdag den 25. september Kl Morgenmad Kl Ordinær generalforsamling Kl. 10:00 Workshop Rebecca Arthy og Loui Danckert fortsætter seminaret med en workshop ud fra oplægget Krop & Dukke. På workshoppen vil Loui Dankert & Rebecca Arthy arbejde med temaet Krop og Dukke. Gennem en række øvelser, vil det blive undersøgt og afprøvet hvordan dukkeførerens krop kan indgå i samspil med dukken - hvor går grænsen mellem dukkeføreren og dukke. Kl. 12:00 Frokost Kl. 13:00 Workshop fortsætter Kl. 15:00 Kaffe Kl. 15:00 Fremvisning af workshop arbejdet og evaluering af temaweekend Kl. 16:30 Afrejse Flere detaljer for programmet fremsendes med et ekstra Nyhedsbrev i starten af september.

5 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens årsberetning. 3. Rådsmedlemmernes årsberetning. 4. Årsberetning fra diverse udvalg. 5. Godkendelse af regnskab. 6. Indkomne forslag. Hjemmeside og hæderspris. 7. Arbejdsprogram. 8. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. Pris: Overnatning, diverse måltider samt seminar 350,- kr. ekskl. drikkevarer. Seminaret koster 500,- kr. for ikke medlemmer ekskl. overnatning og fortæring. Tilmelding: Tilmelding foretages ved skriftlig eller e- mail reservation til Sune Aske Jørgensen. Der bliver udelukkende sørget for fortæring til de tilmeldte. Ansvarlige: Undertegnede er ansvarlig for generalforsamlingen, Sif Jessen og undertegnede for seminaret og Martin Elung for opholdet. Med venlig hilsen Hans Hartvich-Madsen Formand 9. Valg af bestyrelse: A: Formand Hans Hartvich-Madsen blev i 2009 valgt for en 2 års periode og er derfor ikke på valg i altså i år. B: Ida Hamre, William Frohn og Martin Elung blev i 2007 valgt som rådsmedlemmer for en 4 års periode og er ikke på valg i år. William Frohn trådte ud i 2009 og ind trådte Sif Jessen Hymøller. Sif er derfor ikke på valg. C: Astrid Kjær, Sune Aske Jørgensen og Connie Humeniuk blev valgt for en 2 års periode i 2008 og er på valg i år. Valg af revisor. 10. Valg af suppleanter (ét år). Jette Klit (?), Svend E. Kristensen (?) 11. Eventuelt.

6 Arbejdsprogram for Unima Danmark 2010/2011 Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for: At styrke, samle og udvide det internationale arbejde Invitere internationale samarbejdspartnere til danske festivaler med dukkeog animationsteatre og bidrage til at arrangere seminarer, workshops med international deltagelse. Være opsøgende i forhold nye kontakter i udlandet. Styrke aktiviteter i Danmark gennem UNIMA Danmarks egne og andres publikationer. Prioritere dansk engagement i UNIMA s Internationale kommissioner. Formidle oversættelse af nyt materiale om dansk dukke- og animationsteater. At styrke, samle og udvide det danske og nordiske UNIMA forhold Arbejde for oprettelse af fælles nordiske internetplatform (ved nordisk skal forstås følgende: de nordiske lande samt landene, der grænser op til Østersøen). Udbrede kendskabet til samtlige nordiske UNIMA centres publikationer. Arbejde for at samtlige nordiske UNIMA centres publikationer får korte oversættelser af indholdet på engelsk. At styrke, samle og udvide kendskabet til UNIMA Danmark ved Løbende udvikle UNIMA Danmarks IT netværk, men også tilgodese medlemmer uden IT adgang. Indgå i samarbejde med arrangører af teaterfestivals i Danmark. Styrke formidlingen og kontakten til medlemmer og medlemmer imellem, bl.a. via løbende udvikling af Nyhedsbrevet og Hjemmesiden. Oprette og støtte kurser og konferencer for amatører og professionelle. Arbejde for afholdelse af udstillinger. Oprette og støtte diverse tema- og arbejdsgrupper med evt. deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer og andre særligt interesserede. Udbrede kendskabet til UNIMA Danmark og søge at hverve nye medlemmer. Udbrede kendskabet til eksisterende og ny faglitteratur. Støtte oprettelse af dukke- og animationsteaterteateruddannelser og - efteruddannelser Arbejde for oprettelse af professionelle uddannelser i Danmark på Dukke- og animationsteaterområdet. Udbygge og opretholde kontakten til udenlandske uddannelsesinstitutioner. Påvirke politikere og kulturpersonligheder til at støtte disse uddannelsestiltag. Rådgive og hjælpe unge, nyuddannede danske dukke- og animationskunstnere fra skolerne i udlandet over for danske kolleger og dansk publikum Præsentere nyuddannede dukkespillere i publikationer og website. Forslag ved Hans Hartvich-Madsen til GF 2010

7 Formandens årsberetning for Unima Danmark 09/10 Den samlede årsberetning for 09/2010 består af formandens årsberetning, rådsmedlemmernes årsberetning samt årsberetning fra diverse udvalg Ifølge vedtægter skal dagsordenen til generalforsamlingen og årsberetningen, regnskab og budget sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen Indledning: Unima Danmark er i disse år inde i en stor ændringsproces. For tre år siden benyttede vi for første gang de nye vedtægter. Der kom yderligere en vedtægtsændring på grund af det store antal personer der ville deltage i foreningens bestyrelsesarbejde året efter. Forrige år gennemførte vi yderligere en vedtægtsændring, og det var ang. et forretningsudvalg. Dette forretningsudvalg er kun blevet benyttet enkelte gange, men det er ikke kun på det niveau vi har forsøgt at uddelegere ansvarsopgaver. Dette er blevet forsøgt på mange niveauer og i forskellige opgavesammenhæng. Mange af de efterfølgende punkter handler bl.a. om denne i gang værende proces. I år er følgende personer på valg: Astrid Kjær, Sune Aske Jørgensen og Connie Humeniuk da de alle var på valg sidste gang i Formanden Hans Hartvich-Madsen, der var på valg sidste år, er ikke på valg i år. De tre rådsmedlemmer Ida Hamre, Sif Jessen Hymøller. Martin Elung ikke på valg i denne kongresperiode, og det betyder at de er på valg næste år. De to suppleanter Jette Klit og Svend E. Kristensen er på valg, hvis de ønsker at fortsætte. Der står intet i vedtægterne om at formandsog bestyrelseskandidater skal være til stede på generalforsamlingen for at blive valgt. Til gengæld står der, at der ikke kan brevstemmes. Så grib chancen, kom til Odsherred og gå efter medindflydelse. Unima s generalforsamling er før i tidende blevet afholdt forskellige steder i landet, men de 3 sidste år har vi været på Odsherred Teaterskole. Vi har valgt at følge op på succesen fra disse år, ved endnu engang at afholde generalforsamlingen på Scenekunstens Udviklingscenter - Odsherred Teaterskole. Ligesom de sidste år har vi i år valgt at have et seminar i forbindelse med generalforsamlingen. Dette års seminar handler primært om fremtiden. Seminariet finder sted fredag og lørdag. Sif Jessen Hymøller og jeg er ansvarlige for dette seminar og jeg er som formand yderligere ansvarlig for selve generalforsamlingen. Den finder sted lørdag den 10. oktober kl. 8:00. Unima nationalt: Generelt: Før sidste generalforsamling afholdtes i denne sæson et bestyrelsesmøde onsdag den 2. september kl. 16:30 på Teatercentrum, Farvergade 10,5 i København. Siden generalforsamlingen lørdag den 10. oktober 2009, er der afholdt følgende 3 bestyrelsesmøder, søndag den 29. november kl. 10:30, søndag den 7. marts kl. 10:30 samt lørdag den 12. juni kl. 10:30. Samtlige møder blev afholdt på Nationalmuseet i København. For tolvte år i træk har Unima Danmark for sæson 2010/2011 modtaget støtte fra Kunststyrelsen. Støtten i 2009/2010 og støtten i 2010/2011 er ,- pr. sæson. Tidligere var støtten på ,- og et enkelt år på kr. Der er tale om generel nedskæring over en årrække af næsten samtlige teaterorganisationer, der modtager støtte i denne ordning. Der ydes med denne Kunststyrelse udelukkende tilskud til foreningers internationale arbejde

8 og det har vi åbenbart kunnet leve op til. Groupcare: Som nævnte hvert år her på disse sider bliver Groupcare benyttet til videreformidling af oplysninger til medlemmerne. Nyhedsstrømmen er stadig stigende, og Sune og jeg lægger alt relevant stof ud, så hurtig vi kan nå det. Antallet af tilmeldte medlemmer er nu oppe på 105. Antallet af brugere var i , i tilmeldte, 71 i 2007, 51 i 2006, 45 i 2005 og 33 i Endnu engang beder jeg venligst alle med computeradgang om at tilmelde sig denne form for nyhedsformidling. Vi efterlyser stadig nyhedsstof. Det kan enten være orientering angående egne produktioner eller mails, der er modtaget angående andres arrangementer. Selvom det ikke er svært at lægge ting ud under diskussioner, så er det praktisk at lade Sune videreformidle ikke egne arrangementer. På den måde sikrer vi, at de ikke optræder flere gange. Jeg ser ind på Groupcare ca. hver anden måned og rydder op i gamle nyheder. Så det er mig der skal klages til, hvis nyheder bliver fjernet for hurtigt. Groupcare kan dog også benyttes til anden form for kommunikation. Nyhedsbrevet: Der er i den forløbne periode, der generelt omhandler perioden fra sidste generalforsamling til nu, udgivet 1 nyhedsbrev og det kom januar I sæsonen er der kommet yderligere to breve et nyhedsbrev i august 2009 samt et nyhedsbrev/særnummer med generalforsamlingsmateriale. Det er meget beklageligt at der ikke er kommet flere numre i år, men det skyldes overgangen fra det fotokopierede Nyhedsbrev til det elektroniske. Problemet i denne overgang ligger i selve problemet om hvordan det nye Nyhedsbrev skal se ud, og selvfølgelig den deraf opståede problemstilling om hvordan man så lige gør det. Dette har taget tid og selvfølgelig også lidt penge. Men i skrivende stund forventes det første nye nummer at være ude i løbet af de næste 10 dage. Dette giver selvfølgelig et problem i forhold af formidling af datoen for den næste generalforsamling. Ansvaret for dette er den samlede bestyrelses. Så herfra skal der ikke lægges skjul på, at jeg med stor spænding ser frem til vores nye elektroniske tiltag bestyret af Astrid. Hjemmesiden: Sune har på egen hånd foretaget en total ændring af hjemmesiden. Der er ingen tvivl om at denne udgave er meget mere tidssvarende og meget flot. Et stort tillykke og mange tak skal det lyde herfra. Hvis der er ting i synes der mangler eller andet der er svært at finde så sig det venligst til Sune. Festivaler: Ang. de væsentlige festivaler på dansk jord: På Vesterbro i København fandt Copenhagen Puppet Festival 2009 (en festival for voksne) sted marts, og Puppet Junior for børn i uge 22. Festivalerne er blevet til i et samarbejde m.bl.a. Unima Danmark. Fra marts 2011 vender Dukketeaterfestivalen Copenhagen Puppet Festival 2011 for voksne tilbage med bl.a. en nordisk Masterclass under ledelse af Hans-Jochen Menzel fra Hochschule Ernst Busch i Berlin. Det er stadig Maria Suh og Barnaby Pedersen, der er de meget driftige folk bag disse festivaler. På Bornholm afholdt Ida Tjalve i samarbejde med Bornholms middelaldercenter og Svanekegården fra den 14. til den 19. september en international dukketeaterfestival. Der er planer om at gentage succesen i 2011.

9 Ulla Dengsøes Festival of Wonder i Silkeborg afholdes hver andet år, og den fandt sted her i november og i 2011 vil den finde sted fra den november. Festivalen er meget betydningsfuld og populær. Den ledsages af workshops, filmfremvisninger og udstillinger. eller kan det anbefales at se på. Udover det, er der de 2 store festivaler, Børne- og ungdomsteaterfestivalen, der blev afholdt i Esbjerg i 2010 samt den årlige festival i Horsens. Uddannelse og efteruddannelse: Scenekunstens Uddannelsescenter på Odsherred Teaterskole bliver under Martin Elungs ledelse en stadig mere vigtig medspiller på efterhånden det meste af scenekunstområdet. Et nyt tiltag er indførelsen af diplomuddannelser på flere kursusområder. I forhold til dukke og animationsområdet har Scenekunstens Udviklingscenter som nævnt sidste år åbnet en ny afdeling og der udbydes til stadighed flere kursus og uddannelsesforløb. Det sidste kursusforløb, der er blevet tilbudt som introduktionskursus, er en 6 ugers uddannelse, der finder sted i september, oktober og november, med bl.a. Neville Tranter, Peter Holst, undertegnede samt besøg på Ernst Busch skolen i Berlin. Antallet af medlemmer og følgerne heraf: Der har i løbet af de sidste 10 år været en tilbagegang i antallet af medlemmer. Det gælder både på for enkeltpersoner og teatre. Dette er ikke kun et problem, der har ramt Unima, men det er et generelt problem. Selv professionelle personer vælger i dag at stå udenfor diverse foreninger og organisationer, ikke fordi de er mindre beviste om samfundsopgaver og politiske sammenhænge, men fordi det giver en betydelig større frihed i forhold til den viden om sammenhænge og mangel på samme man har i dag i forhold til den man havde for bare 20 år siden. Derfor tror jeg, at kravene til bestyrelsen fremover bliver større, så at vi ikke kommer udenom, at få uddelegeret ansvarsområder på en helt anden og mere professionel måde, end vi har været vant til. Efter min mening er denne udvikling delvis allerede startet. Men tror jeg også, at vi skal se i øjnene, at større kendskab til os, ikke nødvendigvis medfører en medlemsfremgang. Det synes jeg fremgår med al tydelighed omkring f.eks. Downstairs. Den mest vigtige faktor er efter min vurdering, at tydeliggøre samtlige af Unima s emneområder og Unima s forskelligheder. Dette skal gøres indenfor hele vores arbejdsområde, så at man indser, at et medlemskab styrker ens muligheder og er med til at sætte fokus på ens område. Vi har formået at holde fast i positionen på teaterområdet, selv indenfor den sidste tids hårde beskæringer, men der er ingen tvivl om, at det står sløjt til indenfor andre Unima områder. Derfor er det vigtigt at bestyrelsen repræsenterer så mange af foreningens forskelligheder som mulig. Temaweekend: Unima Danmark har afholdt en Temaweekend i Scenekunstens Udviklingscenter fredag den 19. til søndag den 21. februar Temaet var: Hvordan kickstarter du din dukke. Det var Sune Aske Jørgensen der stod for dette arrangement, jeg ved han vil kommentere dette tiltag samt workshoppen i forbindelse med Generalforsamlingen som han ligeledes stod for. Downstairs: Første gang Downstairs Puppet Cabaret løb af stablen i Basement på Vesterbro i et tæt samarbejde mellem Kulturhuset og Unima var den 31. januar 2010 mellem kl Det er på nuværende tidspunkt blevet til 3 Downstairs. Alle har været meget godt besøgt og flot omtalt og beskrevet. Det er Sif Jessen Hymøller og Morten

10 Aagård der står for disse arrangementer. Sif og Morten vil yderligere aflægge rapport. Æresmedlemmer: Unima Danmark har tre æresmedlemmer Jette Varn, Jette Lund og Ole Bruun Rasmussen. Priser: Unima Danmark har sørget for at 2 kendte dukketeaterpersonligheder i 2010 fik udleveret hæders priser. Den første var Katrine Karlsen, der efter bestyrelses valg og en lang anbefaling fra mig, fik Danske Instruktørers hæderspris. Man kan læse meget mere om denne begivenhed i Børneteateravisen.dk, men lad mig citere noget af det de var faldet over: Med valget på Katrine Karlsen ønsker vi at signalere kreativitet og fremtid, lyder det bl.a. i motiveringen fra organisationen. Den anden pris gik ligeledes efter et valg i bestyrelsen til Bjarne Sandborg. Prisen har været længe undervejs. Den er fremstillet af Ole Bruun Rasmussen i Sverige og har fået navneskilt i Nykøbing Sjælland. Talens ord blev skrevet af mig i Tallinn og det hele blev endelig overrakt i Århus af Sif i forbindelse med en fællesmiddag for DANISH+. UNIMA International: Norden: Der blev i 2009 fra den 25. oktober afholdt et Nordisk/Baltisk møde i forbindelse med The Barents Sea Festival i Oulu i Finland. Referatet blev skrevet af Helena Nilsson fra Sverige og det blev sendt ud i Nyhedsbrevet i januar. Det næste møde afholdtes i Holland den 22. juni i forbindelse med Councelor - rådsmødet i Dordrecht, der fandt sted fra den 21. til den 24. juni Referatet af det Nordiske møde er skrevet af Knut Alfsen med uddybende artikler angående det uddannelsesmæssige aspekt af Svein Gundersen fra Norge og Helena Nielsson fra Sverige. Rådsmødet i Dordrecht: Referat fra selve Rådsmødet, der som sagt fandt sted fra den 21. til 24. juni 2010 i forbindelse med 25 festival i samme by, denne rapport kommer fra rådsmedlemmerne. Selve festivalen, der fandt sted fra den 19. til den 27. juni, har jeg omtalt i augustnummeret af nyhedsbrevet. Kommissioner: Ida Hamre er, ud over at være rådsmedlem, fortsat medlem af kommissionen Education, Development and Therapy. Ida fremlægger rapport vedrørende arbejdet i denne kommission. Undertegnede er medlem af The Professional Training Commission. Denne kommission bliver ledet af Dr. Marek Waszkiel fra Polen. Kommissions arbejde kan ses i rapporten vedrørende professionelle dukketeaterskoler på under schools, som findes ved at se på listen til venstre på hjemmesiden. Yderligere har denne kommission uddelt 2 studielegater på hver 1000 euro til unge studerende, der vil studere ved en af de omtalte skoler. Internationalt nyhedsbrev og anden formidling: Under findes det internationale nyhedsbrev på bl.a. engelsk. Bladet udkommer i en elektronisk udgave. Yderligere henvises til der har en forhåbentlig opdateret samling af de danske, norske, finske og svenske nyhedsbreve. Encyklopædi: Encyklopædien blev præsenteret og herefter uddelt og solgt på sidste års festival i Charleville-Mézières. Det var en meget betydningsfuld dag, og samtlige tilstedeværende var også meget stolte og berørte af situationen. Den store indholdsrige og billedrige bog har også kostet mange mennesker megen tid og Unima mange penge

11 at fremstille. At projektet så til slut yderligere ikke kunne komme på engelsk som planlagt men kun på fransk gjorde ikke projektet blev mindre. Men encyklopædien er der nu og den har efterfølgende modtaget en pris for den bedste teater bog i Frankrig i år. Dens udgivelse har medført Unima har flere midler, og at hver kommission derfor har fået 2.000,- Euro til rådighed. Som allerede nævnt har The Professional Training Commission uddelt 2000,- Euro til uddannelsessøgende, og The European Commission har givet det samme beløb til projektet Puppet Road, hvad der videre sker indenfor de andre kommissioner ved jeg ikke endnu. Der er tale om at Encyklopædien skal udgives på engelsk, men jeg tror at der kommer til at gå lidt tid, og hvis det holder stik, så skal den redigeres gennemgribende før en nyudgivelse kan blive udgivet, men den er der en stor smuk og vigtig bog om dukketeater på det verdensomspændende plan. Med venlig hilsen fra formanden Hans Hartvich-Madsen Den 14. august 2010 Årsrapport fra Sune Aske Jørgensen Temaweekender: Der har været afholdt 2 temaweekender i det forløbet år. Den 9. og 10. oktober 2009 i forbindelse med Unima s generalforsamling, hvor der var 25 deltagere. Temaet var Amatørernes vilkår og der var en god diskussion af dette emne, forestilling med Gøgeungen med Skarnbassen og Jacques Bruun- Rasmussen med Mer vil have mer samt 2 workshops Noget om instruktion af animationsteater med Ole Bruun-Rasmussen og Fremstilling af dukker i skumgummi med Sune Aske Jørgensen. Den 19. til 21. februar 2010, hvor der var 9 deltagere (4 afbud grundet vejret og sygdom). Temaet var Hvordan kickstarter du din dukke og igen en god diskussion af dette emne. Forestilling med Mormors Kuffert Teater med Prinsessen på ærten og Morten Aagaard Borg med Tommelise samt 2 workshops Talte og visuelle replikker i teater med dukker med Ole Bruun- Rasmussen og Genstande der bliver levende og bevæger sig med Ida Hamre. Begge temaweekender blev afholdt på Odsherred Teaterskole og blev nogle meget vellykkede weekends med fine forestillinger og workshops. Med venlig hilsen Sune Aske Jørgensen Årsrapport om undervisning, uddannelse og internationalt samarbejde Undervisning i UNIMA DK På seminar i forbindelse med generalforsamling 2009 undervisning og workshop under temaet Animation af objekter.

12 Foredrag i Serbien På baggrund af invitation fra International Research College of Theatre Art i Serbien, fik jeg antaget et foredrag med titlen Masks, Marionettes and Mixed Forms in the theatre for children and with children. Jeg tilbragte derfor i lighed med sidste år nogle dage i byen Subotica i Serbien. Flybilletten var del af indbydelsen. Foruden deltagelse i symposiet fik jeg mulighed for at se forestillinger, da symposiet er del af en traditionsrig, international teaterfestival. Professor Henryk Jurkowski har taget initiativ til symposiet eller konferencen, som i år havde deltagere fra samtlige verdensdele. Siden sidst havde han desuden taget initiativ til at udgive de foredrag som var antaget i De var samlet i en fin lille bog med titlen Theatre for Children Artistic Phenomenon, skrevet på både engelsk og serbisk. Med dén titel fik han samtidig gjort op med den fordom at kunstarten er forbeholdt voksenteatret. Møde i Holland Fra Danmark deltog formanden og to af rådsmedlemmerne, Sif Jessen Hymøller og undertegnede i UNIMAs rådsmøde i juni. Beklageligvis meldte det tredje rådsmedlem, Martin Elung, fra i sidste øjeblik. På konferencen i Dortrecht blev fremlagt rapporter fra samtlige af de deltagende lande, om executivkommiteens og generalsekretærens arbejde og fra alle arbejdsudvalgene. Desuden handlede mødet om ændringer/forenklinger af foreningens vedtægter, som der skulle stemmes om. Oplægget fra nordmanden, Knut Alfsen, var grundigt gennemarbejdet og det lykkedes at komme igennem de mange spørgsmål og nå frem til konsensus på en rimelig tid. Dagene blev også brugt til at diskutere den nyligt udkomne, prisbelønnede Encyclopedie. Spørgsmålet om fremtidige ændringer og opdateringer blev der brugt lang tid på at endevende, uden at man nåede frem til noget endegyldigt. Endvidere fik man et oplæg fra de mange fremmødte kineseres UNIMA-formand, på en af mødedagene. Det var en redegørelse i store træk for den nu fastlagte kongres i Chendue, Kina i Det store møde forløb alt i alt i en venlig og konstruktiv atmosfære. Velorganiseret af hollænderne, som samtidig fejrede 55års fødselsdag for deres UNIMA. Se evt. min og andre deltageres omtale i dette Nyhedsbrev. Mange deltagere benyttede fritiden til at mødes i de forskellige arbejdsudvalg. Et spontant nordisk møde fandt f.eks. sted efter den almindelige arbejdstid. Ligesom medlemmer af Puppets in education, development and therapy commission holdt et meget kort møde eller rettere et sammenrend af de medlemmer, der kunne være med. Her deltog også Sif Jessen Hymøller og hun blev stærkt opfordret til at gå ind som co.member. Om det fremtidige mødesteder blev nævnt Ljublijana University. Her blev vi opfordret til at deltage i en foredragsvirksomhed om perspektivene for dette udvalgs arbejde i april Selv deltog jeg desuden i et møde i UNI- MAs forskningsudvalg., indbudt af formanden Ida Hledikova, Slovenien, som ønskede mig ind som medlem af udvalget. Samarbejde med Armenien Igen i år har internationalt rådsmedlem, formand for UNIMA Armenia, iarmen S indbudt til den internationale FairytaleFestival i Dsegh Village. Sidste år måtte vi desværre aflyse den planlagte deltagelse. I år realisres besøget idet Morten Aagaard Borg, bestyrelsesmedlem i UNIMA og leder af teatret Talent 1. og jeg rejser til Armenien fra 4-10.september med teatrets nye forestilling, Fairytale Dream. Vi er glade for at et samarbejde mellem UNIMA Danmark og UNIMA Armenien hermed kan blive til virkelighed. Ida Hamre

13 Tanker fra en kælder Hvorfor mødes en flok dukketeater-mennesker en søndag formiddag i en kold og fugtig kælder? Er det på grund af glæden ved at få splinter fingrene, når scenen skal samles? Er det fordi, det er super sjovt, at cykle igennem Købehavns snedriver og hænge plakater op? Eller er det fordi, dukketeatret trækker så stærkt i os, at muligheden for en dukketeaterscene for voksne lyder så fantastisk, at det bare må prøves? Vi har længe savnet en dukketeaterscene, hvor man kan prøve ideerne af i frie rammer. Ideen til The Downstairs Puppet Cabaret er opstået ud fra tankerne omkring livingroomtheater på London School of Puppetry, hvor teaterfolk med forskellig baggrund mødes og spiller teater for hinanden, giver feedback og får en kulturel oplevelse i uformelle rammer. Vi ville gerne have den samme tradition til Danmark, og samtidig havde vi en ide om, at man kunne åbne livingroom et op, og få et nyt dukketeater-folk og publikum i teatret. søndag morgen sidst i januar, og vi var sikre på, at der ikke ville dukke nogen op af snedriverne. Men det utrolige skete, og The Downstairs Puppet Cabaret premierede med fuldt hus og lidt til. Siden er The Downstairs Puppet Cabaret sejlet flot videre. Vi er glade for opbakningen har været så stor, og vi håber, at vi i fremtiden vil kunne præsentere masser af godt, magisk, og stemningsfuldt dukketeater for det voksne publikum. Se udviklingen og hold dig opdateret på thedownstairspuppetcabaret.blogspot.com Rigtig god sommer fra kælderen. Vi ses igen den sidste søndag i september!! Morten og Sif Den unge generations teaterpublikum er på forhånd mættede, for vi kender til det meste. Hvis noget fanger vores interesse, tjekker vi youtube eller et andet sted på nettet, og så har vi en ide om, hvad emnet handler om. Tilbage er der kun at sige: Det vil jeg gerne se i virkeligheden for vi har allerede set det i cyper space. Derfor ville vi gerne gøre oplevelsen omkring The Downstairs Puppet Cabaret til noget, man skulle op af sofaen for at opleve. At det skal ikke nødvendigvis skulle være færdigproducerede forestillinger, blev vi hurtigt enige om, og vi gjorde os klart, at vi ville lave noget, der var råt, uformelt og undergrund. Det var med sommerfugle i maven og dukker på hænderne, at vi første gang slog dørene op til Basement. Det var en meget snefuld

14 DORDRECHT 2010 I år afholdtes den 25 jubilæumsfestival i Dortrecht i Holland i forbindelse med Unima s internationale rådsforsamling. Det er teaterleder og kunstneren Damiët van Dalsum der står bag denne specielle festival og det er om den jeg vil skrive i håbet om de danske rådsmedlemmer vil skrive om selve rådsmødet også benævnt som councelor mødet. Når en festival har fundet sted i 25 år så er der mulighed for at få udviklet nogle spændende og anderledes oplevelser end de der plejer at blive tilbudt på mere almindelige festivaler, og dette er i meget rigt omfang tilfældet med denne festival, men som sagt som er dette mere en undtagelse en end regel. I sig selv er Dordrechts center hvor festivalen finder sted gennemskåret af havneløb (eller kanaler om man vil, og det sidste vil hollænderne ikke) en gammel smuk anlagt og betagende Hollands by, der helt lever op til ens forventninger om hvordan en sådan by bør tage sig ud. Når byens forretninger alle på en eller anden måde aktivt deltager i festivalen med udstillinger af meget forskellig art, og byen er udsmykket med det smukke festivalbanner, så er der fest. 25 års jubilæet havde også medført, at nogle optrædende, der før havde været med, var blevet inviteret igen og dette gav publikum et indblik i tidligere tiders festivaler og festivalens udvikling. For at fortsætte i denne festivals specialiteter, vil jeg starte med fortælle om Fluisterboot kanalrundfarten, der fandt sted hver aften i festivalperioden kl. 21:30 eller 23:00. Det var den italienske familieteatergruppe fra Rom Girovago e Rondello der stod for denne gennemmusikalske og flotte bådtur, med musik og teatralske indslag fra kajer og broer. Jeg var selv med på en af de sene ture, og det var en mørkt og betagende, og aftenen efter gik og småløb jeg parallelt med de optrædende for at se turen fra land. Historien handler i al enkelhed om mødet med mange forskellige slags individer, nogle har tre ben andre fire arme, en ung kvinde er forelsket i en hånd, en mand flyder rundt på vandet død, en kvinde græder hysterisk i båden over mandens død og vikler publikum ind i et kæmpemæssigt lommetørklæde, pludselig hører hun at manden lever, hun forlader båden og vi oplever at manden, en kæmpe marionetdukke blive hævet op af vandet. Hvad der for mig fik denne historie til at hænge sammen var dens høje musikalske niveau, sammenspillet mellem musikerne i båden og de på land, ind- og udfletninger af motiverne og så lad gå - historiens sammenhæng med musikken. Det var smukt. Teatertruppen har tidligere optrådt ved festivalen i 2006 og Hvis nogle kommer i nærheden ad gruppen Girovago e Rondello så er de hermed anbefalet. Tre andre specielle og interessante teaterbegivenheder var Huiskamerroute dagligstueteater, Woonbootroute husbådsteater og Tuinroute haveteater. Hver rute havde tre forskellige stationer af hver ca. 20 minutters varighed. Ideen med dette program er at man i denne korte tid kan præsentere og introducere nye og spændende kunstnere. Af virkelig interessante forestillinger skal nævnes Theatre Spica Wobbe fra New York der opførte skyggeteaterforestillingen A chance shadow, en poetisk vesterlandsk inspireret kinesisk forfatters romantiske fantasi.

15 Fra kanalrundtur Foto: Hans Hartvich-Madsen Laura Heit opførte tændstikæske forestillingen The matchbox show. Alt var så småt, at man var nødt til at filme og kaste billedet op over Lauras hoved. Samtlige forløb var meget korte og ofte uden moralistisk pointe, det hele var en blanding mellem drøm og realistisk virkelighed, samt super virkelighed som da hun sluttede af med at vise nøgenbilleder af sig selv. Flying Group Taiwan viste to forskellige små forestillinger Gaven og Badeværelset, den sidste var grænseoverskridende ved at man så en dukke der brugte WC et og andre der skulle ind og benytte samme toilet. Historien handlede også om hvad personen tænkte mens den var på toilettet, og hvad der skete for de personer der skulle ind. Omhelzing 4 flasbacks viste på poetisk vis forholdet kærlighedens forhold i forskellige aldre. De spillende var 2 af medlemmerne af den allerede omtalte gruppe Girovago e Rondello. Der er nogle af forestillingerne, der blev vist, der yderligere hævede niveauet og det drejer sig følgende, Doda Group fra Israel, der viste Aunt Frieda en blanding af et modeshow et museum en filmforevisning - et foredrag og os tilskuerne, som det bevægelige og misforstående publikum, der bliver belært om en Zionistisk kvinde, der i 20er rejste fra Wien til Jerusalem og oprettede en Haute Couture Salon. Den anden gruppe jeg vil nævne i denne sammenhæng er Mogilev Regionale Dukketeater fra Hvide Rusland der spillede forestillingen Poison Gift en burlesk og meget morsom forestilling bygget over billedkunstneren Sasja Vahramajevs miniput univers, et univers der udnyttes i så hård grad at overlevelse bliver umulig. Den tredje forestilling jeg vil nævne skyldes mere en opstået udvikling, som vi lige så godt kan vende os til, end selve indholdet i forestillingen En Midnatsdrøm af Theater FroeFroe fra Belgien. Jeg nævner her en dukketeaterforestilling for voksne med tyve medvirkende. Jeg lader ordene stå et øjeblik... Det lader til at denne teatermæssige udvikling og tendens er ved at sprede i den vestlige del af Europa og der er ingen tvivl om, at de håndværksmæssige krav vil blive skærpet i en sådan sammenhæng, og derfor komme til at spille en utrolig vigtig rolle i årene fremover. Scenografen fra Hviderusland foto: Hans Hartvich- Madsen

16 Foto: Hans Hartvich-Madsen Teater Refleksion spillede forestillingen Den grimme ælling herom senere. Endelig vil jeg nævne himmelshowet Corazon de angeles af Theater Tol fra Belgien. (se billederne) En mega forestilling til vands og oppe i himmelen, engle i florlette hvide dragter udstyret med spray, sjaler og glimmer, båret oppe af en vældig kran der igen bar den store cirkel hvori de mange legemer igen var ophængt i forskellige højder. At selve cirklen så igen kunne udspy fyrværkeri gjorde det ikke mindre imponerende. Det hele var igen kædet sammen med et flot lys samt til døde kendt klassisk musik, men flot var det. Et kæmpeshow som blev set af tusindvis af mennesker i den varme sommernat i Hollands smukke og spektakulære teaterby Dordrecht. Hans Hartvich-Madsen Foto: Hans Hartvich-Madsen

17 Et pust af Holland En forestilling består af overraskelser: Man møder op ved en adresse i en af byens gader og bliver ført igennem en mørk gang ud til et lille færgested ved kanalen. Her venter et par musikanter og en gruppe mennesker i alle aldre, ja en hel familie. Vi stiger ned i en båd og ledsages af to violinspillende unge mænd. Man sejler gennem lange kanaler og føler sig hensat til Venedig, hvis man da ikke havde de fine gamle hollandske husgavle for sig til begge sider. Undervejs sker der mærkelige ting en overdimensioneret fod sejler forbi, en engel på en bro spreder sine vinger ud og synger en serenade, da vi passerer, vogne med sære fragmenter af overdimensionerede figurer køres hæsblæsende på kajen sideløbende med vores sejlads.. en harmonikaspiller dukker op i en kran, hvor han hænger og spiller som om han er på hjemmebane osv. Det er den sommeraften, hvor vejret slår om og bliver til sommer med lunt vejr, klar himmel og en malerisk solnedgang. Vi har været helt ude ved den åbne havn og gør en rundtur og vender hjem, bliver sat af hvor vi stod på. Her modtages vi igen af hele familien incl. en del af de sære figurer. Det er det omrejsende, italienske famileteater Cirovago e Rondella, der har skabt den flydende forestilling, og man kunne drømme om at de kom til Danmark og viste deres sære musikalske billeder frem på en slags københavnsk havnerundfart. Det tænker jeg på, da jeg bagefter går hjem til husbåden for at sove ind til de vuggende og skvulpende lyde i den trange kahyt jeg har valgt som hotel. Dagen efter bliver der lige tid til at se en særpræget udstilling efter det sidste møde. Udstillingen består af hjelm-figurer / frisurefigurer fra Benin og Nigeria. Jævnfør basisfiguren Humannet. Utrolige handlinger udspiller sig oven på disse hovedbeklædninger, der kan animeres nedefra ved hjælp af snore af en person, der selv er skjult af stof... Det er sjældne sager. De fantastiske animationsfigurer hylder og regulerer den kvindelige magt og magi i særlige frugtbarhedsceremonier som stadig praktiseres. Her er de udstillet i et galleri i et af Dortrechts gamle, smukke huse, der vender gavlen lige ud til havet. Et vindue fra gulv til loft pryder udstillingsrummet og minder en om, at et pust af Holland også bliver et pust af det fjerne og en påmindelse om relationer til det fremmede og til tidligere koloniseringer. En af de gode ting ved at være internationalt rådsmedlem er at man - udover at være med til at forstå, at påvirke og at formidle arbejdet i den store teaterforening UNIMA ved at deltage i møderne og deres forpligtelser- selv får mulighed for at opleve lidt af forskellige landes atmosfære og kulturelle særpræg. Her i sommer var det så rådsmødet i Holland, som det beskrives andet steds i bladet. Det giver anledning til at huske et par af de internationalt meget kendte kunstnere af hollandsk oprindelse. Ray Nusselein var en af dem, som opnåede international anerkendelse. Feike Boschma var og er stadig en af dem. Jeg opsøgte ham i Amsterdam for mange år siden, her oplevede jeg bl.a. hans 40 års jubilæumsforestilling og fik lejlighed til at interviewe ham. Jeg var en stor beundrer af hans lette, poetiske animationsfigurer, som han ordløst fik til at svæve gennem rummet. De var oftest fremstillet af tekstiler og deres fleksibilitet gjorde dem meget levende og åbne for fortolkning. Henk og Ans Boerwinkel med deres Figurentheater Triangel viste mystiske mimiske billeder med små fantastiske figurer sat ind i sære perspektiver, så man måtte tro de var levende levende metamorfoser.

18 Dybt originale og altid tilløbsstykker ved festivaler. Men det var så stort og så småt hvad angår figurerne at mange måtte gå forgæves. Til forestillingerne. Der er så mange hollandske animationskunstnere, og i Danmark er det nærmest overflødigt at nævne Neville Tranter og hans typiske og originale humanetter. Men det kan nævnes at han ligesom Feike Boschma har store evner for at formidle animationsteatret i sine kurser og workshops. Mange yngre hollandske kunstnere kunne opleves ved denne festival i Dortrecht i forbindelse med det store internationale UNIMA-rådsmøde. Festivalen blev ledet på bedste vis af teaterkunstneren og direktøren, Damiét van Dalsum. Uddannelse i objectteater Mig bekendt var det også i Holland at begrebet objektteater dukkede op for første gang. I dag taler man om dukke- og objektteater. Alt in alt er der både en avantgarde og en dyb kunstnerisk tradition for denne teaterform i Holland. Det kunne også være en årsag til at interessere sig for deres uddannelse i denne kunstart. Desuden er der paralleller til uddannelsestiltag i Skandinavien. Derfor søger jeg i det følgende at referere fra en artikel af Eliane Attinger, som har skrevet om emnet i det jubilæumsnummer af Nederlandenes UNIMAtidsskrift, som vi fik overrakt på kongressen. Hun kalder den Almost everything is there, og er i øvrigt leder af Feikes Huis. Feikes Huis Siden 1990erne er det hollandske animationsteater del af performing arts- disciplinen, idet teaterformen får støtte af det samme system som ungdomsteatret, mime og dans. Det indgår i de samme institutter nemlig Kunstfactor for amatører og Theatre Institut Netherlands for professionelle. Imidlertid har dukke- og objectteatret i 2009 også fået et nationalt produktionshus, kaldet Feikes Huis. Produktionshusene er del af en større kæde af praktiske uddannelsessteder. Ideen er at man her få sin praktikantuddannelse efter endt uddannelse på teaterskolen. Problemet er bare at denne teaterskole eller dette akademi p.t. ikke eksisterer. Der arbejdes dog kraftigt på at etablere et akademi for denne kunstart i Holland. Indtil nu lærer kommende spiller af hinanden eller gennem mesterlære. Men man savner en fælles kvalitetsudvikling, et fælles kritisk vurderingsgrundlag og den faglige netværksopbygning. Som tingene ser ud forsøger man i Feikes Huis at gennemføre først en indflydelse fra de akademiske teateruddannelser gennem workshops, så en udforskende praksisdel, der munder ud i en første produktion og herefter støtte til at realisere andre produktioner. Dog er de økonomiske støtte begrænset til kun at omfatte en eller to årlige produktioner. Yderligere processer er henvist til at søge støtte via fonde. Baggrunden I 70erne syntes behovet for en kunstfaglig uddannelse mindre, da det åbne spil blev standarden og da mange hybridformer samtidig kom frem, hvorved det blev vanskeligere at beskytte og forsvare kunstartens særpræg. Det er påfaldende at man herefter begyndte at arbejde mere intensivt for en højere uddannelse. Resultatet var at man i det næste årti udviklede et undervisningsindhold for en 4 årig uddannelse. I 1989 startede Amsterdam Teaterskole så en uddannelse i objectteater. Det passede godt ind i skolens daværende fornyelse af strukturerne og nye rektorat. Uddannelsen i objectteater havde brug for tid til at udvikle sit curriculum. Her var ingen fortilfælde at ty til og man kunne heller ikke bruge erfaringerne fra østeuropæiske uddannelser, som var rettet imod de store statsteatre. Den tyske ledelse hentede så sin primære inspiration fra Bauhausskolen og

19 fokuserede på syntesen mellem teater og visual arts. Desværre måtte både uddannelsen i objectteater og i dans ophøre efter ret kort tid. De sidste klasser afsluttede studierne i Fra 1993 forsøgte en teaterskole i Utrecht at at inddrage teaterformen i sin profil. Også skoler i Maastricht, Arnhem og Zolle har fra tid til anden taget dukke- og objectteatre på sit program, men mange af de studerende måtte sideløbende følge individuelle træningsforløb i form af workshops og kurser for at kunne specialisere sig. Mellem 1993 og 2000 organiserede teaterinstituttet Netherlands særlige workshops for professionelle. Fra 2001 var De Proeve stedet for en vis eksperimenterende uddannelsesvirksomhed. Men fra 2008 stoppede også støtten til dette arbejde. Siden har UNIMA søgt ind i forskellige former for samarbejde m.h.p. at udfylde savnet af en egentlige højere uddannelse bedst muligt. Drømmen om et akademi På trods af alle ihærdige tiltag er der stadig ikke tilgrundliggende akademisk indflydelse mellem de eksisterende teaterkompagnier og produktionshuset. De yngste grupper inden for genren har etableret sig har uddannet sig i teater eller dans på kunstakademiet. Paradoksalt nok er de professionelle teaterfolk, skuespillere eller dansere, men autodidakte m.h.t. objektteater. Jævnfør f.eks. Duda Paiva Compagny. De undersøgelser som er gjort fra Feikes Huis viser imidlertid at en egentlig faglig uddannelse er højt prioriteret af disse teatergrupper. Der er heller ikke mangel på professionelle undervisere. Så nu venter man kun på et akademi som kan huse denne fantastiske og magiske kunstart. Selvom det ikke er en opgave for et produktionshus er Feikes Huis af saglig nødvendighed gået ind i opgaven med at udvikle et curriculum i samarbejde med HBO-kunstuddannelserne om en faglig akademisk uddannelse i dukke- og objektteater. Man kan så håbe at disse bestræbelser vil bære frugt og måske kan hjælpes på vej af den fine og velorganiserede festival i Dortrecht. Ida Hamre Internationalt rådsmedlem i UNIMA, Ph.d. i animationsteater Foto: Christian Ferauge

20 Tillykke til Teater Reflektion med de 20 år og nye lokaler Teater Refleksion blev til i 1990 i et kælderlokale på lærerhøjskolen i Århus. Fra starten var teateret kun 1 person: Bjarne Sandborg, men snart kom dukkespiller Gerte Bacher til, og sammen arbejdede de på deres første dukketeaterforestilling Himlen Indeni, som var for voksne. Det viste sig dog, da scenografien skulle rejses, at kælderen var for lav, så Teater Refleksion flyttede snart ud i nogle lejede lokaler i Brabrand udenfor Århus. Disse lokaler kom til at huse Teater Refleksion de næste 19 år. I 1993 kom den næste forestilling til verden. Broder Sol, Søster Måne var en dukkeforestilling for børn om Frans af Assisi, og denne forestilling blev imidlertid så populær, at den blev genopsat i 2000, og bliver det igen her i 2010 som jubilæumsforestilling. Unimas formand Hans Hartvich-Madsen husker fra dengang: Første gang jeg så et af teatrets forestillinger var i et ret lille klasselokale, hvor jeg blev anbragt helt oppe under loftet langt væk fra der, hvor forestillingen udspillede sig. Det var en noget ambivalent oplevelse, men alligevel slog det mig med kraften som fra en hammer, at dette var noget specielt, og noget der var værd at lægge mærke til. Figurerne var små, landskabet var småt, - man så nærmest på et krybbespil eller på børns leg med dukker. Men i forhold til børns leg var der igen en kæmpe forskel, og det var den ro, der var i stemmen, der fortalte historien. Jeg var overhovedet ikke forberedt på, at Dansk børneog ungdomsteater kunne være meditativt, men det var denne forestilling. Jeg var bagefter usikker på, hvad det var, jeg havde oplevet. Jeg kan huske, at jeg sagde til flere venner. at det var noget de skulle se, men jeg sagde også, at det ikke var teater i almindelig forstand. Jeg har set forestillingen om Frans af Assisi mange gange, jeg har købt den mange gange og for mig er den indbegrebet af den ro og eftertanke, der er i alle Teater refleksions forestillinger. Efter 1993 gik det slag i slag med en ny forestilling hvert år, samtidig med at teateret fandt sin plads på den danske børneteaterscene. I 1998 blev forestillingen Arthur og Englen nomineret til en Reumert, som årets børneteaterforestilling 1999, og igen i 2001 blev teateret anerkendt med nomineringen til en Reumert for Årets børneteaterforestilling med forestillingen Prinsen og tjeneren. I 1999 blev teateret første gang inviteret til at spille i udlandet med Arthur og Englen på International Micro Festival i Holland. Sidenhen har Refleksions forestillinger vakt glæde i over 20 forskellige lande lige fra Kina til Canada og Grønland til Australien. I 2005 blev forestillingen Farvel Hr. Muffin udarbejdet i et samarbejde mellem De Røde Heste og Teater Refleksion. Dette samarbejde viste sig at bære frugt, og senere samme år modtog de Danmarks Teaterforeningers pris som årets børneteaterforestilling. I begrundelsen stod der: Årets Børneteaterpris går til en forestilling, som med enkle midler har formået at tage fat i et svært emne - i hvert fald for os voksne. Med meget følsomhed, stor fantasi og varm indlevelse berettes der på en for børn ganske forståelig og naturlig måde... Musikken og den elegante opsætning forenes ubesværet i et genialt teaterstykke over Ulf Nilssons dejlige børnebog. Farvel, Hr. Muffin turnerer stadig den dag i dag både i indland og udland. For 4-5 år siden begyndte tankerne om at finde nye lokaler for Refleksion. Disse tanker kom både af et ønske om at komme videre, at få egne, faste lokaler og om at udvide. Det faldt godt sammen, at Århus Kunstråd i flere år havde haft en ønske om at gøre Teater Refleksion mere synlig i Århus. Efter lang tids forhandlinger

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen

Indholdsfortegnelse. Julehilsen 1 Årsskrift 2005 Indholdsfortegnelse Events og hverdagsliv: Mogens Vestergård Pedersen... 3 Blå Kors bag Hørby Ungdomsskole: Tove Østergård... 5 Kaperkaptajnen i Kulturhuset: Ole Læborg... 7 Hørby Ungdomsskole

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

DATS arrangementer i foråret 2015

DATS arrangementer i foråret 2015 2 Pige med kanin. Mathilde Højen fra Femmøller Efterskole. Foto: Lasse Andersen. 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Teater for tumlinge - af Gitte Gry Bech Ballesheim 4 Teater med dagpleje- og vuggestuebørn

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet.

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet. Vi har fået tilbagemelding fra en enkelt familie med en teenager med CI om, at programmet ikke dækkede gruppen af unge mennesker med CI. Og det er rigtigt nok. Men vi havde valgt at koncentrere os om den

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere