Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30"

Transkript

1 DUBORG-SKOLEN

2 Duborg-Skolen Ritterstraße Flensborg Skolens telefonnummer: tlf / l fax / Rektor Ebbe Benedikt Rasmussen (træffes efter aftale) Ledende inspektor Lars Weitemeyer Inspektorer Peter Dammann Kim Kragholm Olesen Jens Overgaard Jørgen Milert Møller Sekretærer Susanne Larsen Hilda Zöllner kontortid daglig fra 9-13 Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem Studievejledere Birgitte Dohm Susanne Klüver Hans Christian Böwes oplysning om træffetid via kontoret Skolevejleder Kjeld Beck Kontoret kan ikke påtage sig henvendelser til elever med mindre det drejer sig om absolut påtrængende anliggender Forsiden viser rektor Erik Jensen der har royalt besøg. Prins Joachim viste stor interesse for Duborg-Skolen. Bagsiden viser Dansen om Guldkalven, Duborg-Skolens 80 års fødselsdagsgave fra Sophie B.Jensen.

3 Velkommen til skoleåret Velkommen til et nyt skoleår på Duborg-skolen, både til nye og gamle elever, til skolens personale og alle, der i øvrigt er involveret i skolens virke. Som ny rektor glæder jeg mig til at lære skolen at kende. Jeg er således lidt i samme situation som de nye elever, der nu kommer til skolen. Især for os nye vil det kommende år blive spændende og begivenhedsrigt, men jeg er sikker på, at alle de gamle, såvel elever som ansatte, vil være hjælpsomme og imødekommende og indvi os i, hvordan man gør på Duborg-Skolen. Ikke fordi alt fortsat skal være som det plejer, men fordi traditioner og skikke er udgangspunkt for at udvikle skolen. Det er derfor vigtigt, at alle engagerer sig i skolens liv, både i undervisningen og i de mange spændende aktiviteter efter skoletid. Det handler om at være med, hvor tingene sker, og at påtage sig sin del af ansvaret for at gøre skolen til et godt sted at lære og et godt sted at være. Ebbe Benedikt Rasmussen FARVEL MED ØNSKET OM AL MULIG LYKKE TIL ERIK JENSEN, REKTOR FOR DUBORG-SKOLEN

4 Beretning for skoleåret Det år, der nu nærmer sig sin afslutning har atter været et travlt år. Året startede med store pladsproblemer, men efter at vi i november 2002 kunne tage de to pavilloner i Kongegade i brug, har vi fået lidt luft og har kunnet overveje, hvordan vi løser pladsproblemerne fremover. De store klassestørrelser har endda måske lidt paradoksalt bevirket, at to af de små depotrum har kunnet inddrages til arbejdsrum og multimedierum for lærerne. Samtidig har det analyseudvalg, der blev oprettet af Samarbejdsrådet efter mit forslag, lavet et godt stykke arbejde, og i det har vi nydt godt af, at Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen, og byggeafdelingens leder Lies Eick-Rühmann har været med. Ønskerne om et Gymnasium 2 er skrinlagt, så vi arbejder ad to veje: 1. ombygning og 2. strukturændring. Ombygningen vil allerede i indeværende år omfatte boligfløjen. Dermed løses påtrængende kontorproblemer for administrationen i videste forstand inspektorer, sekretærer, vejledere og pedeller. Og nok så vigtigt: der bliver i den gamle bygning mulighed for at skabe fire forbedrede klasserum. Arkitektfirmaet Neumann og Bendixen har været her og målt op, og de har udarbejdet et udkast til rummenes anvendelse. Der har været en enkelt drøftelse af disse udkast. De implicerede har ytret sig, og der sker nu en justering af udkastene. I øvrigt har der i analyseudvalget været enighed om at inddrage nutidige krav og behov i ombygningen, men der har også været to retninger i udvalget lad os kalde dem de-små-skridts-vej og den utopiske vej. Det er min overbevisning, at de to retninger er forenelige i ønsket om så god en løsning som muligt for de midler, vi må kunne få dertil. Fællesskolediskussionen foregår også på Duborg- Skolen. Det er min klare overbevisning, at Duborg-Skolen vil indgå i det fællesskoletilbud, der formentlig vil tegne sig i Flensborg i løbet af få år. Som den eneste skole har vi lokaler og lærere klar, så vi i princippet kunne være fællesskole fra august Fordelen for os ville være, at skolens kapacitet fra årgang fastlægges, f.eks. tre spor med eksempelvis 75 pladser. Derved undgås den fortsatte ustyrlige overbelægning. Samtidig vil indførelsen af fællesskoler flere steder i Sydslesvig føre til mindre søgning og på længere sigt reducere, evt. afskaffe de såkaldte kursusklasser, der entydigt er skabt af geografiske grunde og ikke er forankret i skolelovene. Skolegården er i foråret blevet bilfri. Det sker efter opfordring fra Samarbejdsrådet i fortsættelse af tabet af den røde plads hvor pavillonerne nu står. Der er lidt indkøringsvanskeligheder og parkeringsproblemer rundt om, men det er mit indtryk, at beslutningen er faldet i god jord. I hvert fald er vore yngste elever glade for det. Det er godt at se dem tumle sig i gården. Så kan vi drømme om at få lidt udstyr til den, men mon ikke det samme Sam- 4

5 arbejdsråd tager vel imod en ansøgning om støtte til dette? Om skolens personale: Sidste år fastansattes cand. mag. Per Sparre og lærer Kenneth Stenbakken. Cand. mag. Bente Andersson- Kypke blev ansat som årsvikar, men hun ansættes nu fast pr To blev ansat i uddannelsesstillinger: cand. mag Marie Præstholm, der nu har gennemført den etårige uddannelse og får fuldt timetal i det kommende år, og Steffani Ludmann, der er halvt igennem den toårige uddannelse, så hun får nogle egne hold i det kommende år, hvor uddannelsen afsluttes. Pr.1/8 i år ansættes en cand. mag med geografi og biologi Gitte Urhøj, og cand. mag Tina Hansen, gl. Duborg-elev, ansættes i uddannelsesstilling. Der bliver ansat tre lærere: Mette Bladt Hansen, Ole Runz Jørgensen og Jannie Cramer Larsen. En tredjedel af lærerne ved skolen er dermed blevet ansat i min tid. Volker Jürgensen går på pension efter 24 år på skolen Lars Kofoed-Jensen skal være rektor på Haderslev Katedralskole Med udgangen af dette år har Volker Jürgensen valgt at gå på pension: Han forlader skolen efter knapt 25 år her. Forud var han i Haslev på Sjælland. Der er grund til at sige dig tak for en god indsats igennem årene med hovedvægten på fagene matematik og tysk, hvor du med din faglige kompetence og din naturlige ro og myndighed har givet eleverne en god ballast. Jeg har lært dig at kende som en god kollega, med lune og ironi og med den indfødte sydslesvigers du stammer jo fra Slesvig ret til iblandt at ryste mildt på hovedet af det, der sådan sker i vores sydslesvigske andedam, som du dog vendte hjem til. Jeg siger dig tak og ønsker alt godt for fremtiden. To lærere har søgt og fået orlov: Axel Tolstrup i efterårssemestret og Ingra Sallaba for hele året, som hun agter at tilbringe i Geneve, hvor hendes mand er på studieophold. Jeg ønsker jer begge en god tid uden for murene. Efter 4 ½ år her flytter Lars Kofoed-Jensen til Haderslev, hvor han bliver den nye rektor. Du har aldrig lagt skjul på, at du havde den drøm og ambition at blive rektor, men du har også lagt handling bag en realisering, idet du uden nogen form for økonomisk støtte har gennemført den treårige lederuddannelse på DIG, Odense. Med din store arbejdskraft og dine gode evner for analyse og indsigt i uddannelsesforhold er jeg sikker på, at Haderslev Katedralskole får en kompetent leder, der blandt andet skal være med til at gennemføre den gymnasiereform, der blev vedtaget for blot en halv snes dage side. Jeg siger dig tak for indsatsen og ønsker dig alt muligt held med arbejdet. 5

6 skoleår som det forrige med omkring elever. Der kommer som sædvanligt fire ny G7-klasser, to nye K-klasser og en ny G9-klasse. De nye læseplaner er under indførelse og med dem ændrede arbejdsformer i henseende til teamsamarbejde og øget brug af projektarbejdsformen. Der har af skolens pædagogiske udvalg været holdt pædagogiske dage for at lærerkollegiet kunne få en god introduktion til projektformen og udfra det arbejde videre med de struktur- og skemaproblemer, der knytter sig til dette. Ebbe Benedikt Rasmussen, Duborg-Skolens nye rektor På det personalemæssige må jeg da også lige nævne- hvis der i et eller andet hjørne skulle være en, der endnu ikke har fået det med efter min et år lange afsked - at jeg går af med udgangen af skoleåret. Den nye rektor Ebbe Rasmussen tager over Jeg vil gerne fra denne talerstol love dig to ting: al mulig opbakning og ingen indblanding i dit arbejde. Jeg ønsker dig lykke til og skolen til lykke med endnu en rektor med rod i Viby J. Skolen har her ved udgangen af skoleåret knapt 930 elever. Vi vil formentlig begynde det kommende Samarbejdsrådet har støttet oprettelsen af et nyt linjefag, samfundsfag, men også støttet skolen i, at de øvrige fag, der var ønsket som linjefag (religion, filosofi og idræt) godt kunne udskydes til et senere tidspunkt, bl.a. under hensyntagen til de mulige konsekvenser for grundkurser med hensyn til holdstørrelser med mere. Skemaproblemer er blevet en tilbagevendende sag. Skolens driftsråd for magistre har fået medhold i, at det har medbestemmelsesret, men under hensyntagen til de pædagogiske principper, som Samarbejdsrådet vedtager efter oplæg fra pædagogisk råd. Jeg ser en styrkelse af Samarbejdsrådet som noget Duborg-lærere i gang med pædagogisk udvikling 6

7 væsentligt for de unges skolegang. For mig må pædagogiske principper, f.eks. dobbelttimeproblematikken veje tungere. Ligeså den kendsgerning, at eleverne (og ikke lærerne) skal have så gode og sammenhængende skemaer som muligt. De har ofte mellem 32 og 36 timers tilstedeværelse her, mens en cand. mag. i gennemsnit har godt 14 timer. For utallige elever kan vi hertil lægge en lang skolevej og forskelligartede transportvilkår. Pædagogisk råd har arbejdet med skolens sproglige profil og det danske sprogs kår i skolen såvel som i Sydslesvig. Det er et smertensbarn og vil være det, så længe opbakningen i hjemmene ikke er sikret. Duborg-Skolen, så lidt som de øvrige danske skoler, kan og vil ikke være alternativ for de alternative. Det er kompliceret, men støtten fra Samarbejdsrådet til ture nordover er et af de mange initiativer, der skal styrke dansk sprog og profil. Jeg vil slutte denne korte beretning med en tak til Samarbejdsrådet for godt samarbejde. Det har betydet en god støtte til skolens pædagogiske arbejde og har været en god oplevelse. Også på dette sted en tak for den økonomiske støtte, der gennem Forældrefonden er gået til lejrskoler, studieture og meget mere og til enkeltelever, der trængte til en økonomisk håndsrækning. En særlig tak skal gå til Sophie B. Jensen for hendes gave til skolen, Dansen om guldkalven, der nu hænger i trappeopgangen på væggen ud for Festsalens balkon. Vi afslørede billedet fra 1958 på Dronning Margrethes fødselsdag i år og i øvrigt på 80- årsdagen for den gamle bygnings ibrugtagning. Sophie B. Jensen ved afsløringen af Dansen om guldkalven Billedet fra de glade dage, da Wirtschaftswunder og en stærk DM slog igennem, har også bud til en fortsat materialistisk nutid. Enhver kan stoppe op og spørge sig, hvad er det, vi i Vesten jager? Til slut en tak til skolens medarbejdere for et godt og loyalt arbejde. Og lad mig så takke via de tilstedeværende det store Sydslesvig, der i min tid her har vist skolen en aldrig svigtende interesse og opbakning trods kritiske ord indimellem. Det har været med til at gøre arbejdet let og givende. I sidste instans gør vi det for vores Sydslesvig og dets ungdom, som fortjener den bedst mulige skole. Erik Jensen 7

8 Samarbejdsrådets beretning 2003 Duborg Skolens Samarbejdsråd blev næsten helt fornyet ved valget i foråret 2002, og vi begyndte vores møder i august med det faste forsæt at blive mere synlige for forældre og elever, end det har været tilfældet en årrække. Alle hjem modtog i begyndelsen af skoleåret en lille folder med fotos af rådets medlemmer, vores adresser og det klassetrin, vi har tildelt hvert medlem som særligt område. Med den var det vores mening at opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er noget af principiel karakter, de ønsker drøftet på møderne, eller hvis der i øvrigt er noget, vi kan hjælpe med. Det er meget lidt, dette tilbud har været benyttet vi håber, det betyder, at forældrene generelt er tilfredse med skolen, og at problemer løses i klasseregi, evt. i klasseforældrerådene. Et af rådets medlemmer fastslår ved næsten hvert møde, at Duborg Skolen ligesom de andre danske skoler er en forældrestyret skole, og det gør vi vores bedste for, at den skal være, selvom det er vanskeligere at få indflydelse på substansen, når skolen er så stor. Nogle af de planer, vi havde i begyndelsen af skoleåret, er vi ikke kommet så langt med, som vi gerne ville; vi har ganske vist holdt mange møder, men de flestes dagsorden har været valget af skolens nye rektor. Som man kunne se i Flensborg Avis, blev rektorstillingen slået op to gange. Det skyldtes, at en del af ansøgerne i første runde ikke opfyldte de formelle kriterier, der stilles til en rektor, nemlig pædagogikum og gymnasieerfaring; vi håbede derfor med et genopslag at tiltrække nogle flere ansøgere. Det lykkedes heldigvis, og vi indstillede enstemmigt lektor ved Morsø Gymnasium Ebbe Benedikt Rasmussen som vores kandidat til rektorstillingen. Skoleforeningens styrelse fulgte vores indstilling og ansatte ham fra det nye skoleårs begyndelse. Vi skylder skoledirektør Anders Molt Ipsen en stor tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde, som var præget af viljen til at nå frem til et for skolen optimalt resultat. I sammenligning med denne sag kan mange andre synes at være småting, om end ikke uden betydning for eleverne trivsel på skolen. Vi anbefalede, at skolegården blev lukket for parkering, hvilket er sket; endvidere, at skolefester blev alkoholfri, 8

9 hvilket efter en forhandling mellem rektor og eleverne resulterede i en begrænsning af ølsalget til tre øl pr. elev. Skønt man hørte heftige klager fra elevside på forhånd, har vi siden fået positive rapporter om de sidste fester. Samarbejdsrådet anbefalede, at samfundsfag blev oprettet som linjefag i 12. og 13. årgang, mens vi ikke kunne anbefale idræt, religion og filosofi. Det er klart, at det overfladisk betragtet kunne være ønskeligt, at man som elev kunne vælge alle fag som linjefag, og vi forstår også de lærere, som gerne vil undervise på det højest mulige niveau, men tilbage står den nøgterne kendsgerning, at jo flere linjehold, der oprettes, jo større bliver antallet af elever på grundkurserne, fordi der ikke følger penge med, når der oprettes nye linjefag. Så det er i de fleste elevers interesse, at der ikke oprettes ubegrænset mange linjefag, for så skal de sidde på skødet af hinanden i alle de andre timer. Skolens pladsproblemer har optaget megen tid, bl. a. fordi det er en sag, der kan ses fra mange sider: elever, lærere og Skoleforeningen har hver deres problemer og deres ønsker, som det ikke er let at forene. Rektor Erik Jensen tog initiativ til nedsættelsen af et analyseudvalg, som skal overveje mulige løsninger. I udvalget sidder repræsentanter for elever, lærere, Skoleforeningen og Samarbejdsrådet, de sidste er Bent Borg og mig. Udvalget har bl. a. beskæftiget sig med planerne for ombygningen af pedel- og rektorbolig til kontorer, men der er mange ønsker at tage stilling til samtidig med, at konsekvenserne for Duborg Skolen af fællesskolens indførelse ikke er til at forudsige. Også den vil Samarbejdsrådet skulle beskæftige sig mere med i fremtiden. Vores ønske om at nå ud til flest mulige gjorde, at adventsfesten i december fik et andet forløb end vanligt med julemand, glögg og elevunderholdning. Vi var lige ved at sprænge rammerne i festsalen, det blev en meget festlig aften, og vi skylder alle, der medvirkede, elever og lærere, stor tak for deres indsats. Også det store forældremøde, årets generalforsamling, hvor de fremmødte fik lejlighed til at møde den nye rektor, fik et mere selskabeligt præg end ellers: der var sat tid af til en hyggelig snak over en bid ost og et glas vin. Et andet felt, hvor forældrenes medvirken er yderst påkrævet, er Forældrefonden. I de sidste år er de fleste af fondens midler gået til rejser og støtte til studieture efter en vis automatik; det er vores plan at bløde dette noget op, så vi i højere grad giver penge til anskaffelser, som kommer eleverne til gode i hverdagen. Forældrefonden kan altid bruge penge, vi har flere planer, end vi har penge til, så brug endelig indbetalingskortet, når det kommer. Det var lidt om, hvad Samarbejdsrådet har brugt sine møder til i skoleåret Vi hører altid gerne fra forældre: send os en besked med ris eller ros, forslag eller emner, I synes, vi skal tage stilling til. Samarbejdsrådets møder er åbne, så kom frit frem. Ea Dal Formand for Samarbejdsrådet 9

10 Duborg-Samfundet Duborg-Samfundet. der blev stiftet i maj 1925, har som formål at vedligeholde skoleårenes fællesskab mellem skolens tidligere elever og nuværende og forhenværende lærere. Det er ikke en forening i gængs forstand med årlige generalforsamlinger. Et selvsupplerende åbent arbejdsudvalg, p.t. bestående af Elva Thorup Nielsen, Mucki Kvist, Rudolf Föh og Knud A. Rasmussen, varetager de løbende forretninger og opretholder den årlige kontakt ved at udsende et årsskrift, indeholdende informationer om skolen i dag, erindringer fra gamle elever og oplysninger om tidligere årganges gøren og laden, indsamlet takket være aktive meddeleres tilbagemeldinger fra diverse årgangsjubilæer eller klassesammenkomster. Vi tager de mange frivillige indbetalinger (mindst 5 eller 40 kr) og tilkendegivelser iøvrigt som udtryk for, at en ikke ringe del af de henved 3000, som vi sender årsskriftet til, har lyst og vilje til at opretholde forbindelsen med deres gamle skole. Du kan finde Duborg-Samfundets hjemmeside via Da mange i løbet af studietiden ofte skifter adresser, er det vigtigt at meddele adresseforandringer til Elva Thorup Nielsen, Teichweg 2, D Harrislee. Årligt indbyder Duborg-Samfundet i forbindelse med skolens dimissionsfest jubilarerne til morgenkaffe, ligesom samfundet hvert år uddeler en række boggaver til årets studenter. Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postbox 380, DK 6330 Padborg. Duborg-Samfundets adressse i Sydslesvig: Ritterstraße 27, D Flensborg. Duborg-Samfundets konto (årsskrift): Postgiro (København) nr eller Union Bank, Flensborg, BLZ , kto nr , eller Sydbank Kruså, kto. nr

11 side og som efterhånden måske kan udvikle sig til et mere naturligt omdrejningspunkt for informationsflowet på og omkring skolen. Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om hjernen bag disse sider kan du bare besøge Jakobs hjemmeside (se nederst på Duborg-Skolens hjemmeside). Hjemmesidedesign eller Montreal-Flensborg t/r En af Duborg-Skolens elever, Jakob Prühs, har været på udveksling på Humboldt Gymnasium i Montreal i Canada. Det har ikke afholdt ham fra at være manden bag udseendet på Duborg-Skolens hjemmeside. Mails har fløjet frem og tilbage mellem Montreal og Flensborg hvor jeg, den daglige webmaster uden særlig IT-viden, har stillet krav og ændringsforslag til den altid seriøst arbejdende Jakob. Jakob skulle samtidig passe sin skole og han skulle i praktik, så han har haft rigeligt at se til. Jakob har lavet første version af den fine animation. Derudover har han lavet hele grundlayoutet og grundstrukturen for denne hjemmeside som nu forhåbentlig viser Duborg-Skolen fra dens bedste Indholdet er jeg ansvarlig for idet jeg frem til havde funktionen som webmaster for skolen. Det betyder muligvis at jeg sommetider har ødelagt Jakobs fine design lidt - men jeg håber da at det samlede resultat overgår vores tidligere hjemmeside. Vi arbejder stadig med statiske html-sider og der er selvfølgelig ting som siden ikke kan men med brug af til webmasteren opvejes manglerne næsten. Siden kan let vedligeholdes indholdsmæssigt og det var vigtigt ved udarbejdelsen hvis/når behovet viser sig kan man tale om at overgå til en php-baseret hjemmeside med de ændrede krav det stiller til vores internetudbyder. Nok om manglerne her følger lidt om sidens indhold: Der er en række nyhedssider med mulighed for hurtig kommunikation til skolen og omverden. Der er projektsiderne med mulighed for at lave et samlingssted for løbende projekter. Der er udgivelsessiderne med mulighed for at hente (eller få uploaded) informationer og publikationer. Her kan du downloade Indomitable, årsskrifter mm. Billedbogen giver lidt indtryk fra skolen. Derudover er der elevsider, lærersider og skolesider. Har du Duborg-Skolens hjemmeside som din startside? Den tidligere webmaster: Lars Kofoed-Jensen 11

12 VUK på Duborg-Skolen. I ugen 6-12 september 2003 skal Duborg-Skolen være vært for Venskabsbyernes Ungdomskonference. Det er en konference for elever fra videregående uddannelser, fra Flensborgs nordiske venskabsbyer (Århus, Bergen, Gøteborg og Åbo). Duborg-Skolen har deltaget i tidligere konferencer i Århus, Gøteborg og Åbo. Her har seks elever og undertegnede lærer været gæster, i år skal vi så være værtsby og værtsgymnasium. Formålet med konferencerne har været at give elever fra de nordiske lande mulighed for at mødes om faglige og sociale aktiviteter i en uge. Programmerne har været således tilrettelagt at de deltagende elever har arbejdet med tre forskellige emnekredse, dette arbejde er så blevet præsenteret for hele gruppen på konferencens sidste dag. Derudover har der selvfølgelig været andre aktiviteter, udflugter i værtsbyerne, teater-og filmaftener. Eleverne er oftest blevet indkvarteret hos deres værtsfamilier i de forskellige byer, så de har også fået et indblik i hvorledes en ganske normal elevhverdag er i vores nordiske nabolande. Det har gennemgående været mit indtryk at vore elever er blevet godt modtaget og at værtsfamilierne har været glade for at have os som gæster. Det er så i år Duborg-Skolens tur til at være værtsskole. Vi adskiller os fra de andre byer ved at hele konferencen er samlet på en skole, hvor der i de andre byer har været tre skoler der har delt opgaven mellem sig. Duborg-Skolen får altså op mod 50 gæster fra de nordiske lande i begyndelsen af september. Det er arrangørernes håb at alle på skolen vil tage vel imod de mange gæster, således at det bliver en spændende og udbytterig uge for alle. Vi vil også allerede her benytte lejligheden til at sige tak til de hjem, der har åbnet døren for en nordisk gæsteelev. Jeg er overbevist om det er vigtigt at vi deltager i dette nordiske udvekslingsarbejde, på trods af at det jo i det samlede billede ikke ser ud af meget at 12

13 sende seks elever og en lærer ud i den store nordiske verden. Det er dog mit indtryk at alle elever der har deltaget fra Duborg-Skolen har fået en god oplevelse. I flere tilfælde har de vedligeholdt kontakterne og bagefter besøgt hinanden. Mere alment skal det nævnes at vore elever har fået den erfaring, at det er muligt at arbejde sammen med elever fra andre kulturer, om et fælles mål. Denne erfaring synes jeg er uvurderlig fordi vore elever jo i deres studie- og arbejdsliv vil opleve at et internationalt samarbejde vil være en naturlig del af deres liv. Konferencen giver endvidere mulighed for at opdage at de andre ikke er så forskellige fra os selv, som en svensk dreng så fint formulerede det ved afslutningen af konferencen i Åbo. I en tid hvor der er tendens til at fokusere på kulturelle og nationale forskelle, hvor der er ten-dens til at ville bruge disse forskelle til at ville lukke mennesker ude af et samfundsmæssigt fællesskab, er denne konkrete erfaring af ubetalelig værdi. Jeg håber at vi også her i Flensborg kan afvikle VUK 2003 i denne ånd. På vegne af arrangørerne på Duborg-Skolen. Poul Pedersen. redaktionen og det afleveres klar til tryk på Flensborg Avis der altså kun står for selve trykningen. Bladet udleveres gratis til alle elever og kan desuden downloades fra hjemmesiden. Hidtil har jeg været redaktør, men da jeg nu forlader skolen må det finde en ny form. Det ville være oplagt at elevrådet og PR gik sammen om projektet med en fælles redaktion - men det nye skoleår må vise om bladet har en fremtid. Lars Kofoed-Jensen, den hidtidige redaktør INDOMITABLE Tre år med et skoleblad. Udveksling, elevdemokrati og studenterne var indholdene i 3.årgang af skolens officielle blad med det ubetvingelige navn. Bladet udkommer tre gange om året og financieres i høj grad af annonceindtægter. Layout laves af 13

14 Årets gang AUGUST: Første skoledag Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester Foredrag i Borgerhuset ved Prof. Pauls - Duborg-Skolens elever medvirker -tema: Harreslev Banegård Anke Sporendonk (SSW) møder udvalgte hold 1.-3.time Helsingørprojektet OKTOBER: K-klasserne på Odense-tur Motionsløb for alle elever på G7-10/kklasserne Efterårsferie årg. temadag om Nepal i forbindelse med OD STORM for 12. og 13.årg Elevforeningens filmarrangement. SEPTEMBER: 4.9. Elevrådsdag Nordiske gæstelærere på besøg 9.9. Dr.Broder Schwensen (FDP) møder udvalgte klasser 2.-4.time og Grietje Bettin (B90) møder udvalgte klasser 4.-7.time Wolfgang Børnsen (CDU) møder udvalgte hold i 2. og 3.time Rainer K Bachmann (PDS) møder udvalgte hold 2.-4.time kontakteleverne på Tydal Dr Wolfgang Wodarg (SPD) møder udvalgte hold 2.-4-time NOVEMBER: Operation dagsværk og der indkom d.kr Gunnar Hoydal om færøsk litteratur og den aktuelle situation på Færøerne Uddannelsesdag 12. årgang- Syddansk universitet/odense teknikum (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Wirtschaft/ Verwaltung/ Recht (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Pädagogik/ Psychologie Halv pædagogisk dag med Jens Dolin Møde i Duborg-Skolens fadderskab (der herefter er nedlagt) 14

15 DECEMBER: Samarbejdsrådet afholder adventsarrangement VK med et volleyhold i Sønderborg Pædagogisk Tænketank Fodboldturnering for årgang i Idrætshallen opførelse af Oliver Twist, iscenesat af Christian Skov, Hans-Christian Bøwes og Tom Vincens Hansen med musik komponeret af Nikolaj Lengefeld Hockeyturnering for G7-klasserne Volleyturnering for G9-klasserne juleferie Nordhordeland Høyskole optrådte for G9- klasserne med et blandet rytmisk program Gymnasieskolerne afholder basketballstævne for B-hold i Aabenraa Fest for G10-13.årgang Idrætslærerne er værter for de sønderjyske kolleger til lærervolleyballstævne i boldspilsalen G9a/Kim Olesen, Bente Andersson- Kypke,Gertrud Karstoft optrådte ved mindesmærket i Harreslev i forbindelse med mindedagen for nazismens ofre. Årets gang JANUAR: 6.1. Første skoledag 8.1. Basketballstævne for drenge med deltagelse af hold herfra samt fra Marselisborg Gymnasium, Århus og Svendborg Gymnasium og HF Lærervolley giver altid anledning til smil 15

16 28.1. Dr. Ingo Schultz berettede om Theresienstadt, hvorefter filmen herom blev vist for 11. årgang fra AVS + tre af vore klasser på 11. årg.(11.1,3 og 6). Senere vistes filmen for G9-klasserne ved rektor og for udvalgte klasser på 10.klassetrin ved Heirulf Risom To forestillinger med Ten-sing-singers musical for 11.årgang og 10.klasserne + K- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Naturwissenschaft/ Technik/ Medien SDU arrangeret besøg fra Husum og Espergærde Ekskursion til Designskolen i Kolding Skriftlig eksamen: MARTS: 3.3. (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Medizin/ Gesundheit Fodboldturnening for G8-klasserne Forårsferie Generalprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 på Harmonien, Haderslev 26.3 (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Bewerbung für Ausbildung bzw. Studienplatz, incl. Numerus Klausus Hr. Frank Kuhnig fra Mürwiker Werkstätten tilbyder information om Zivildienst, berufsvorbereitendes Jahr, freiwilliges soziales Jahr Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 i Tønderhal1, Tønder FEBRUAR: elever fra 11. og 12. årgang til volleyballstævne i Åbenrå Fastelavnsfest for G7 og G Skoleforeningens introduktionskursus besøger Duborg-Skolen Konsultationer for de enkelte årgange Korweekend på Christianslyst Fodboldturnering i Idrætshallen for G10- klasserne 16

17 27.3. Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 Idrætshøjskolen, Sønderborg, derefter fest på Sønderborg Gymnasium Besøg af ESP-gruppens lærere + elever årg. Lystfiskeri - projekt/ks besøger Danmarks Center for Vildlaks i Randers. APRIL: årsdag for den gamle bygnings ibrugtagning. Markeres kl 14.30/15 med afsløring af Sophie B. Jensens billede: Dansen om guldkalven Påskeferie Koncert med Martin Bagge Pædagogiske dage om projektarbejde Forårskoncert (Festsalen) og forårsudstilling (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Fremdsprachen/ Geisteswissenschaften Besøg af Europaausschuss, Kiel Prins Joachim besøger Duborg-Skolen Årets gang MAJ: 5.5 Arrangement med Benny Andersen Rejseuge for 12. årgang Praktik for G10-klasserne 8.5. Ebbe Rasmussen gæster skolen Danskopgave Blåbogsfest Sidste skoledag for 13.årgang Det store forældremøde kl

18 JUNI: 6.6. Dimission af årets 131 studenter Modtagelse af de 112 nye elever til G7- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Design/ Kunst/ Kunsthandwerk Nybagte studenter på vej til konsulatet Mundtlig eksamen og teamteachingkursus Årsmøder Kr. Himmelfart Studenterforsangere ved årsmødet Ekstraordinært PR-møde (lærernes afskedsfest) Sidste skoledag og reception for Erik Jensen. 18

19 L y s p i g e r Årets gang Adventstiden 2002 var meget speciel for lyspigerne. For 9 af de 13 trofaste piger var det sidste gang, de skulle være med som lyspiger. Sæsonen startede den sidste søndag i november ( 1. advent), hvor lyspigerne optrådte ved højmessen i den danske kirke i Paris. - En smuk oplevelse. - Pariserturen var muliggjort, idet Tom Vincens Hansen (lyspigernes kunstneriske leder) havde søgt adskillige fonde, som beredvilligt stillede økonomiske midler til rådighed for at turen kunne gennemføres. Pigerne optrådte også i Den Internationale Skole og på Champs-Elysées. Selvom det øsede ned på pigernes fridag, fik de meget ud af turen, idet de udnyttede hvert minut til shopping og sight-seeing. Sædvanen tro optrådte pigerne også vinteren 2002 på det danske alderdomshjem, på tyske alderdomshjem, på Seniorenbegegnungsstätten og til adskillige SSF- adventsfester. Højdepunkterne var nok et optrin i landdagen i Kiel efter mindretalshøringen og afslutningsoptrinnet på Lyksborg Slot. Lyspigerne var blevet bedt om at afslutte Goethe-Schules julekoncert i Lyksborg Slotskirke. Her samlede Tom Vincens Hansen efter pigernes velklingende sang de historiske lysestager sammen og overrakte en rød rose til hver af pigerne som tak for en mangeårig smuk indsats. Editha Wehlitz 19

20 DAN linjefag på Færøerne sammen med HIS-, GEO- og BIO-folk, maj 2003 Det er lørdag den kl trætte elever og lærere står på mini-trinbrættet i Kliplev og venter. Det regner. Man prøver at klemme sig ind under taget af ventehytten eller leder efter en ledig plads under en eller anden paraply. Tykke dråber falder ned fra himlen, en forsmag på Færøerne. Toget kommer larmende ind til perronen. Vi stiger på. Studieturen til Færøerne er begyndt. Vi har i forvejen fået at vide at der vil være lange ventetider takket være DSBs og Smyril Lines dispositioner, men ingen havde regnet med at de ville blive så lange Vi kører først med toget fra Kliplev til Middelfart. Derpå følger ventetid ca. 1 time. Nogle går ned til banegårdsforretningen, andre sætter sig på deres sammenrullede soveposer og ser på regnen der møder vandpytterne. De første øl åbnes. Hvad mon de andre går og laver nu? De skulle af sted 2 timer før os fordi DSB ikke syntes at vi skulle følges. Hygger de sig? Vi fryser allerede. Vi mødes på perronen, men toget kommer ikke. Jo, nu er det der. Vi stiger på og får tiden til at gå ved at spille kort, læse eller bare hyggesnakke. Så kommer vi til Struer hvor vi møder de andre. Med det samme læsser vi vores bagage ind i den lejede bus (lærerne turde ikke satse på Arriva ) og finder nogle ledige pladser. Så kører vi igen, turen går til Hanstholm hvorfra vi skal videre med færgen til Færøerne. Hjemme hos Jóanes Nielsen Wow! Det store skib gør godt nok indtryk, Hanstholm i sig selv gør ikke. Og heller ikke det andet der venter os: ventetid igen! 5 timer og aftensmad på Sømandshjemmet senere kommer vi endelig ombord på færgen. Vi sover helt nede på dæk 2 hvor der hverken er vinduer eller en fornuftig udluftning endsige gjort rent efter de svinemikler der har været der før os! Vi sover 6 personer sammen i køjer i små rum det føles som 1 kvadratmeter, men vi opholder os alligevel for det meste et eller andet sted på det store, nye skib. Vi går i sauna, ligger oppe på soldækket eller sumper bare rundt et eller andet sted. Dette gør vi i 2 dage til sidst i høj søgang. At skibets stabilisatorer går i stykker gør ikke oplevelsen mindre kulørt! Vi ankommer til Færøerne mandag den 5.5 og venter igen. Det tager et stykke tid at passere tolden, men vi er vant til at vente nu. Lærerne organiserer et par taxa er ikke for at vi kan blive kørt op til vandrehjemmet, nej det er kun til bagagen! Vi må 20

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien:

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien: Kommende begivenheder Juni 2015 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Sidste nyt fra skolen Skoleåret nærmer sig afslutningen. Og juni måned er præget af ture,

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere