Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30"

Transkript

1 DUBORG-SKOLEN

2 Duborg-Skolen Ritterstraße Flensborg Skolens telefonnummer: tlf / l fax / Rektor Ebbe Benedikt Rasmussen (træffes efter aftale) Ledende inspektor Lars Weitemeyer Inspektorer Peter Dammann Kim Kragholm Olesen Jens Overgaard Jørgen Milert Møller Sekretærer Susanne Larsen Hilda Zöllner kontortid daglig fra 9-13 Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem Studievejledere Birgitte Dohm Susanne Klüver Hans Christian Böwes oplysning om træffetid via kontoret Skolevejleder Kjeld Beck Kontoret kan ikke påtage sig henvendelser til elever med mindre det drejer sig om absolut påtrængende anliggender Forsiden viser rektor Erik Jensen der har royalt besøg. Prins Joachim viste stor interesse for Duborg-Skolen. Bagsiden viser Dansen om Guldkalven, Duborg-Skolens 80 års fødselsdagsgave fra Sophie B.Jensen.

3 Velkommen til skoleåret Velkommen til et nyt skoleår på Duborg-skolen, både til nye og gamle elever, til skolens personale og alle, der i øvrigt er involveret i skolens virke. Som ny rektor glæder jeg mig til at lære skolen at kende. Jeg er således lidt i samme situation som de nye elever, der nu kommer til skolen. Især for os nye vil det kommende år blive spændende og begivenhedsrigt, men jeg er sikker på, at alle de gamle, såvel elever som ansatte, vil være hjælpsomme og imødekommende og indvi os i, hvordan man gør på Duborg-Skolen. Ikke fordi alt fortsat skal være som det plejer, men fordi traditioner og skikke er udgangspunkt for at udvikle skolen. Det er derfor vigtigt, at alle engagerer sig i skolens liv, både i undervisningen og i de mange spændende aktiviteter efter skoletid. Det handler om at være med, hvor tingene sker, og at påtage sig sin del af ansvaret for at gøre skolen til et godt sted at lære og et godt sted at være. Ebbe Benedikt Rasmussen FARVEL MED ØNSKET OM AL MULIG LYKKE TIL ERIK JENSEN, REKTOR FOR DUBORG-SKOLEN

4 Beretning for skoleåret Det år, der nu nærmer sig sin afslutning har atter været et travlt år. Året startede med store pladsproblemer, men efter at vi i november 2002 kunne tage de to pavilloner i Kongegade i brug, har vi fået lidt luft og har kunnet overveje, hvordan vi løser pladsproblemerne fremover. De store klassestørrelser har endda måske lidt paradoksalt bevirket, at to af de små depotrum har kunnet inddrages til arbejdsrum og multimedierum for lærerne. Samtidig har det analyseudvalg, der blev oprettet af Samarbejdsrådet efter mit forslag, lavet et godt stykke arbejde, og i det har vi nydt godt af, at Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen, og byggeafdelingens leder Lies Eick-Rühmann har været med. Ønskerne om et Gymnasium 2 er skrinlagt, så vi arbejder ad to veje: 1. ombygning og 2. strukturændring. Ombygningen vil allerede i indeværende år omfatte boligfløjen. Dermed løses påtrængende kontorproblemer for administrationen i videste forstand inspektorer, sekretærer, vejledere og pedeller. Og nok så vigtigt: der bliver i den gamle bygning mulighed for at skabe fire forbedrede klasserum. Arkitektfirmaet Neumann og Bendixen har været her og målt op, og de har udarbejdet et udkast til rummenes anvendelse. Der har været en enkelt drøftelse af disse udkast. De implicerede har ytret sig, og der sker nu en justering af udkastene. I øvrigt har der i analyseudvalget været enighed om at inddrage nutidige krav og behov i ombygningen, men der har også været to retninger i udvalget lad os kalde dem de-små-skridts-vej og den utopiske vej. Det er min overbevisning, at de to retninger er forenelige i ønsket om så god en løsning som muligt for de midler, vi må kunne få dertil. Fællesskolediskussionen foregår også på Duborg- Skolen. Det er min klare overbevisning, at Duborg-Skolen vil indgå i det fællesskoletilbud, der formentlig vil tegne sig i Flensborg i løbet af få år. Som den eneste skole har vi lokaler og lærere klar, så vi i princippet kunne være fællesskole fra august Fordelen for os ville være, at skolens kapacitet fra årgang fastlægges, f.eks. tre spor med eksempelvis 75 pladser. Derved undgås den fortsatte ustyrlige overbelægning. Samtidig vil indførelsen af fællesskoler flere steder i Sydslesvig føre til mindre søgning og på længere sigt reducere, evt. afskaffe de såkaldte kursusklasser, der entydigt er skabt af geografiske grunde og ikke er forankret i skolelovene. Skolegården er i foråret blevet bilfri. Det sker efter opfordring fra Samarbejdsrådet i fortsættelse af tabet af den røde plads hvor pavillonerne nu står. Der er lidt indkøringsvanskeligheder og parkeringsproblemer rundt om, men det er mit indtryk, at beslutningen er faldet i god jord. I hvert fald er vore yngste elever glade for det. Det er godt at se dem tumle sig i gården. Så kan vi drømme om at få lidt udstyr til den, men mon ikke det samme Sam- 4

5 arbejdsråd tager vel imod en ansøgning om støtte til dette? Om skolens personale: Sidste år fastansattes cand. mag. Per Sparre og lærer Kenneth Stenbakken. Cand. mag. Bente Andersson- Kypke blev ansat som årsvikar, men hun ansættes nu fast pr To blev ansat i uddannelsesstillinger: cand. mag Marie Præstholm, der nu har gennemført den etårige uddannelse og får fuldt timetal i det kommende år, og Steffani Ludmann, der er halvt igennem den toårige uddannelse, så hun får nogle egne hold i det kommende år, hvor uddannelsen afsluttes. Pr.1/8 i år ansættes en cand. mag med geografi og biologi Gitte Urhøj, og cand. mag Tina Hansen, gl. Duborg-elev, ansættes i uddannelsesstilling. Der bliver ansat tre lærere: Mette Bladt Hansen, Ole Runz Jørgensen og Jannie Cramer Larsen. En tredjedel af lærerne ved skolen er dermed blevet ansat i min tid. Volker Jürgensen går på pension efter 24 år på skolen Lars Kofoed-Jensen skal være rektor på Haderslev Katedralskole Med udgangen af dette år har Volker Jürgensen valgt at gå på pension: Han forlader skolen efter knapt 25 år her. Forud var han i Haslev på Sjælland. Der er grund til at sige dig tak for en god indsats igennem årene med hovedvægten på fagene matematik og tysk, hvor du med din faglige kompetence og din naturlige ro og myndighed har givet eleverne en god ballast. Jeg har lært dig at kende som en god kollega, med lune og ironi og med den indfødte sydslesvigers du stammer jo fra Slesvig ret til iblandt at ryste mildt på hovedet af det, der sådan sker i vores sydslesvigske andedam, som du dog vendte hjem til. Jeg siger dig tak og ønsker alt godt for fremtiden. To lærere har søgt og fået orlov: Axel Tolstrup i efterårssemestret og Ingra Sallaba for hele året, som hun agter at tilbringe i Geneve, hvor hendes mand er på studieophold. Jeg ønsker jer begge en god tid uden for murene. Efter 4 ½ år her flytter Lars Kofoed-Jensen til Haderslev, hvor han bliver den nye rektor. Du har aldrig lagt skjul på, at du havde den drøm og ambition at blive rektor, men du har også lagt handling bag en realisering, idet du uden nogen form for økonomisk støtte har gennemført den treårige lederuddannelse på DIG, Odense. Med din store arbejdskraft og dine gode evner for analyse og indsigt i uddannelsesforhold er jeg sikker på, at Haderslev Katedralskole får en kompetent leder, der blandt andet skal være med til at gennemføre den gymnasiereform, der blev vedtaget for blot en halv snes dage side. Jeg siger dig tak for indsatsen og ønsker dig alt muligt held med arbejdet. 5

6 skoleår som det forrige med omkring elever. Der kommer som sædvanligt fire ny G7-klasser, to nye K-klasser og en ny G9-klasse. De nye læseplaner er under indførelse og med dem ændrede arbejdsformer i henseende til teamsamarbejde og øget brug af projektarbejdsformen. Der har af skolens pædagogiske udvalg været holdt pædagogiske dage for at lærerkollegiet kunne få en god introduktion til projektformen og udfra det arbejde videre med de struktur- og skemaproblemer, der knytter sig til dette. Ebbe Benedikt Rasmussen, Duborg-Skolens nye rektor På det personalemæssige må jeg da også lige nævne- hvis der i et eller andet hjørne skulle være en, der endnu ikke har fået det med efter min et år lange afsked - at jeg går af med udgangen af skoleåret. Den nye rektor Ebbe Rasmussen tager over Jeg vil gerne fra denne talerstol love dig to ting: al mulig opbakning og ingen indblanding i dit arbejde. Jeg ønsker dig lykke til og skolen til lykke med endnu en rektor med rod i Viby J. Skolen har her ved udgangen af skoleåret knapt 930 elever. Vi vil formentlig begynde det kommende Samarbejdsrådet har støttet oprettelsen af et nyt linjefag, samfundsfag, men også støttet skolen i, at de øvrige fag, der var ønsket som linjefag (religion, filosofi og idræt) godt kunne udskydes til et senere tidspunkt, bl.a. under hensyntagen til de mulige konsekvenser for grundkurser med hensyn til holdstørrelser med mere. Skemaproblemer er blevet en tilbagevendende sag. Skolens driftsråd for magistre har fået medhold i, at det har medbestemmelsesret, men under hensyntagen til de pædagogiske principper, som Samarbejdsrådet vedtager efter oplæg fra pædagogisk råd. Jeg ser en styrkelse af Samarbejdsrådet som noget Duborg-lærere i gang med pædagogisk udvikling 6

7 væsentligt for de unges skolegang. For mig må pædagogiske principper, f.eks. dobbelttimeproblematikken veje tungere. Ligeså den kendsgerning, at eleverne (og ikke lærerne) skal have så gode og sammenhængende skemaer som muligt. De har ofte mellem 32 og 36 timers tilstedeværelse her, mens en cand. mag. i gennemsnit har godt 14 timer. For utallige elever kan vi hertil lægge en lang skolevej og forskelligartede transportvilkår. Pædagogisk råd har arbejdet med skolens sproglige profil og det danske sprogs kår i skolen såvel som i Sydslesvig. Det er et smertensbarn og vil være det, så længe opbakningen i hjemmene ikke er sikret. Duborg-Skolen, så lidt som de øvrige danske skoler, kan og vil ikke være alternativ for de alternative. Det er kompliceret, men støtten fra Samarbejdsrådet til ture nordover er et af de mange initiativer, der skal styrke dansk sprog og profil. Jeg vil slutte denne korte beretning med en tak til Samarbejdsrådet for godt samarbejde. Det har betydet en god støtte til skolens pædagogiske arbejde og har været en god oplevelse. Også på dette sted en tak for den økonomiske støtte, der gennem Forældrefonden er gået til lejrskoler, studieture og meget mere og til enkeltelever, der trængte til en økonomisk håndsrækning. En særlig tak skal gå til Sophie B. Jensen for hendes gave til skolen, Dansen om guldkalven, der nu hænger i trappeopgangen på væggen ud for Festsalens balkon. Vi afslørede billedet fra 1958 på Dronning Margrethes fødselsdag i år og i øvrigt på 80- årsdagen for den gamle bygnings ibrugtagning. Sophie B. Jensen ved afsløringen af Dansen om guldkalven Billedet fra de glade dage, da Wirtschaftswunder og en stærk DM slog igennem, har også bud til en fortsat materialistisk nutid. Enhver kan stoppe op og spørge sig, hvad er det, vi i Vesten jager? Til slut en tak til skolens medarbejdere for et godt og loyalt arbejde. Og lad mig så takke via de tilstedeværende det store Sydslesvig, der i min tid her har vist skolen en aldrig svigtende interesse og opbakning trods kritiske ord indimellem. Det har været med til at gøre arbejdet let og givende. I sidste instans gør vi det for vores Sydslesvig og dets ungdom, som fortjener den bedst mulige skole. Erik Jensen 7

8 Samarbejdsrådets beretning 2003 Duborg Skolens Samarbejdsråd blev næsten helt fornyet ved valget i foråret 2002, og vi begyndte vores møder i august med det faste forsæt at blive mere synlige for forældre og elever, end det har været tilfældet en årrække. Alle hjem modtog i begyndelsen af skoleåret en lille folder med fotos af rådets medlemmer, vores adresser og det klassetrin, vi har tildelt hvert medlem som særligt område. Med den var det vores mening at opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er noget af principiel karakter, de ønsker drøftet på møderne, eller hvis der i øvrigt er noget, vi kan hjælpe med. Det er meget lidt, dette tilbud har været benyttet vi håber, det betyder, at forældrene generelt er tilfredse med skolen, og at problemer løses i klasseregi, evt. i klasseforældrerådene. Et af rådets medlemmer fastslår ved næsten hvert møde, at Duborg Skolen ligesom de andre danske skoler er en forældrestyret skole, og det gør vi vores bedste for, at den skal være, selvom det er vanskeligere at få indflydelse på substansen, når skolen er så stor. Nogle af de planer, vi havde i begyndelsen af skoleåret, er vi ikke kommet så langt med, som vi gerne ville; vi har ganske vist holdt mange møder, men de flestes dagsorden har været valget af skolens nye rektor. Som man kunne se i Flensborg Avis, blev rektorstillingen slået op to gange. Det skyldtes, at en del af ansøgerne i første runde ikke opfyldte de formelle kriterier, der stilles til en rektor, nemlig pædagogikum og gymnasieerfaring; vi håbede derfor med et genopslag at tiltrække nogle flere ansøgere. Det lykkedes heldigvis, og vi indstillede enstemmigt lektor ved Morsø Gymnasium Ebbe Benedikt Rasmussen som vores kandidat til rektorstillingen. Skoleforeningens styrelse fulgte vores indstilling og ansatte ham fra det nye skoleårs begyndelse. Vi skylder skoledirektør Anders Molt Ipsen en stor tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde, som var præget af viljen til at nå frem til et for skolen optimalt resultat. I sammenligning med denne sag kan mange andre synes at være småting, om end ikke uden betydning for eleverne trivsel på skolen. Vi anbefalede, at skolegården blev lukket for parkering, hvilket er sket; endvidere, at skolefester blev alkoholfri, 8

9 hvilket efter en forhandling mellem rektor og eleverne resulterede i en begrænsning af ølsalget til tre øl pr. elev. Skønt man hørte heftige klager fra elevside på forhånd, har vi siden fået positive rapporter om de sidste fester. Samarbejdsrådet anbefalede, at samfundsfag blev oprettet som linjefag i 12. og 13. årgang, mens vi ikke kunne anbefale idræt, religion og filosofi. Det er klart, at det overfladisk betragtet kunne være ønskeligt, at man som elev kunne vælge alle fag som linjefag, og vi forstår også de lærere, som gerne vil undervise på det højest mulige niveau, men tilbage står den nøgterne kendsgerning, at jo flere linjehold, der oprettes, jo større bliver antallet af elever på grundkurserne, fordi der ikke følger penge med, når der oprettes nye linjefag. Så det er i de fleste elevers interesse, at der ikke oprettes ubegrænset mange linjefag, for så skal de sidde på skødet af hinanden i alle de andre timer. Skolens pladsproblemer har optaget megen tid, bl. a. fordi det er en sag, der kan ses fra mange sider: elever, lærere og Skoleforeningen har hver deres problemer og deres ønsker, som det ikke er let at forene. Rektor Erik Jensen tog initiativ til nedsættelsen af et analyseudvalg, som skal overveje mulige løsninger. I udvalget sidder repræsentanter for elever, lærere, Skoleforeningen og Samarbejdsrådet, de sidste er Bent Borg og mig. Udvalget har bl. a. beskæftiget sig med planerne for ombygningen af pedel- og rektorbolig til kontorer, men der er mange ønsker at tage stilling til samtidig med, at konsekvenserne for Duborg Skolen af fællesskolens indførelse ikke er til at forudsige. Også den vil Samarbejdsrådet skulle beskæftige sig mere med i fremtiden. Vores ønske om at nå ud til flest mulige gjorde, at adventsfesten i december fik et andet forløb end vanligt med julemand, glögg og elevunderholdning. Vi var lige ved at sprænge rammerne i festsalen, det blev en meget festlig aften, og vi skylder alle, der medvirkede, elever og lærere, stor tak for deres indsats. Også det store forældremøde, årets generalforsamling, hvor de fremmødte fik lejlighed til at møde den nye rektor, fik et mere selskabeligt præg end ellers: der var sat tid af til en hyggelig snak over en bid ost og et glas vin. Et andet felt, hvor forældrenes medvirken er yderst påkrævet, er Forældrefonden. I de sidste år er de fleste af fondens midler gået til rejser og støtte til studieture efter en vis automatik; det er vores plan at bløde dette noget op, så vi i højere grad giver penge til anskaffelser, som kommer eleverne til gode i hverdagen. Forældrefonden kan altid bruge penge, vi har flere planer, end vi har penge til, så brug endelig indbetalingskortet, når det kommer. Det var lidt om, hvad Samarbejdsrådet har brugt sine møder til i skoleåret Vi hører altid gerne fra forældre: send os en besked med ris eller ros, forslag eller emner, I synes, vi skal tage stilling til. Samarbejdsrådets møder er åbne, så kom frit frem. Ea Dal Formand for Samarbejdsrådet 9

10 Duborg-Samfundet Duborg-Samfundet. der blev stiftet i maj 1925, har som formål at vedligeholde skoleårenes fællesskab mellem skolens tidligere elever og nuværende og forhenværende lærere. Det er ikke en forening i gængs forstand med årlige generalforsamlinger. Et selvsupplerende åbent arbejdsudvalg, p.t. bestående af Elva Thorup Nielsen, Mucki Kvist, Rudolf Föh og Knud A. Rasmussen, varetager de løbende forretninger og opretholder den årlige kontakt ved at udsende et årsskrift, indeholdende informationer om skolen i dag, erindringer fra gamle elever og oplysninger om tidligere årganges gøren og laden, indsamlet takket være aktive meddeleres tilbagemeldinger fra diverse årgangsjubilæer eller klassesammenkomster. Vi tager de mange frivillige indbetalinger (mindst 5 eller 40 kr) og tilkendegivelser iøvrigt som udtryk for, at en ikke ringe del af de henved 3000, som vi sender årsskriftet til, har lyst og vilje til at opretholde forbindelsen med deres gamle skole. Du kan finde Duborg-Samfundets hjemmeside via Da mange i løbet af studietiden ofte skifter adresser, er det vigtigt at meddele adresseforandringer til Elva Thorup Nielsen, Teichweg 2, D Harrislee. Årligt indbyder Duborg-Samfundet i forbindelse med skolens dimissionsfest jubilarerne til morgenkaffe, ligesom samfundet hvert år uddeler en række boggaver til årets studenter. Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postbox 380, DK 6330 Padborg. Duborg-Samfundets adressse i Sydslesvig: Ritterstraße 27, D Flensborg. Duborg-Samfundets konto (årsskrift): Postgiro (København) nr eller Union Bank, Flensborg, BLZ , kto nr , eller Sydbank Kruså, kto. nr

11 side og som efterhånden måske kan udvikle sig til et mere naturligt omdrejningspunkt for informationsflowet på og omkring skolen. Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om hjernen bag disse sider kan du bare besøge Jakobs hjemmeside (se nederst på Duborg-Skolens hjemmeside). Hjemmesidedesign eller Montreal-Flensborg t/r En af Duborg-Skolens elever, Jakob Prühs, har været på udveksling på Humboldt Gymnasium i Montreal i Canada. Det har ikke afholdt ham fra at være manden bag udseendet på Duborg-Skolens hjemmeside. Mails har fløjet frem og tilbage mellem Montreal og Flensborg hvor jeg, den daglige webmaster uden særlig IT-viden, har stillet krav og ændringsforslag til den altid seriøst arbejdende Jakob. Jakob skulle samtidig passe sin skole og han skulle i praktik, så han har haft rigeligt at se til. Jakob har lavet første version af den fine animation. Derudover har han lavet hele grundlayoutet og grundstrukturen for denne hjemmeside som nu forhåbentlig viser Duborg-Skolen fra dens bedste Indholdet er jeg ansvarlig for idet jeg frem til havde funktionen som webmaster for skolen. Det betyder muligvis at jeg sommetider har ødelagt Jakobs fine design lidt - men jeg håber da at det samlede resultat overgår vores tidligere hjemmeside. Vi arbejder stadig med statiske html-sider og der er selvfølgelig ting som siden ikke kan men med brug af til webmasteren opvejes manglerne næsten. Siden kan let vedligeholdes indholdsmæssigt og det var vigtigt ved udarbejdelsen hvis/når behovet viser sig kan man tale om at overgå til en php-baseret hjemmeside med de ændrede krav det stiller til vores internetudbyder. Nok om manglerne her følger lidt om sidens indhold: Der er en række nyhedssider med mulighed for hurtig kommunikation til skolen og omverden. Der er projektsiderne med mulighed for at lave et samlingssted for løbende projekter. Der er udgivelsessiderne med mulighed for at hente (eller få uploaded) informationer og publikationer. Her kan du downloade Indomitable, årsskrifter mm. Billedbogen giver lidt indtryk fra skolen. Derudover er der elevsider, lærersider og skolesider. Har du Duborg-Skolens hjemmeside som din startside? Den tidligere webmaster: Lars Kofoed-Jensen 11

12 VUK på Duborg-Skolen. I ugen 6-12 september 2003 skal Duborg-Skolen være vært for Venskabsbyernes Ungdomskonference. Det er en konference for elever fra videregående uddannelser, fra Flensborgs nordiske venskabsbyer (Århus, Bergen, Gøteborg og Åbo). Duborg-Skolen har deltaget i tidligere konferencer i Århus, Gøteborg og Åbo. Her har seks elever og undertegnede lærer været gæster, i år skal vi så være værtsby og værtsgymnasium. Formålet med konferencerne har været at give elever fra de nordiske lande mulighed for at mødes om faglige og sociale aktiviteter i en uge. Programmerne har været således tilrettelagt at de deltagende elever har arbejdet med tre forskellige emnekredse, dette arbejde er så blevet præsenteret for hele gruppen på konferencens sidste dag. Derudover har der selvfølgelig været andre aktiviteter, udflugter i værtsbyerne, teater-og filmaftener. Eleverne er oftest blevet indkvarteret hos deres værtsfamilier i de forskellige byer, så de har også fået et indblik i hvorledes en ganske normal elevhverdag er i vores nordiske nabolande. Det har gennemgående været mit indtryk at vore elever er blevet godt modtaget og at værtsfamilierne har været glade for at have os som gæster. Det er så i år Duborg-Skolens tur til at være værtsskole. Vi adskiller os fra de andre byer ved at hele konferencen er samlet på en skole, hvor der i de andre byer har været tre skoler der har delt opgaven mellem sig. Duborg-Skolen får altså op mod 50 gæster fra de nordiske lande i begyndelsen af september. Det er arrangørernes håb at alle på skolen vil tage vel imod de mange gæster, således at det bliver en spændende og udbytterig uge for alle. Vi vil også allerede her benytte lejligheden til at sige tak til de hjem, der har åbnet døren for en nordisk gæsteelev. Jeg er overbevist om det er vigtigt at vi deltager i dette nordiske udvekslingsarbejde, på trods af at det jo i det samlede billede ikke ser ud af meget at 12

13 sende seks elever og en lærer ud i den store nordiske verden. Det er dog mit indtryk at alle elever der har deltaget fra Duborg-Skolen har fået en god oplevelse. I flere tilfælde har de vedligeholdt kontakterne og bagefter besøgt hinanden. Mere alment skal det nævnes at vore elever har fået den erfaring, at det er muligt at arbejde sammen med elever fra andre kulturer, om et fælles mål. Denne erfaring synes jeg er uvurderlig fordi vore elever jo i deres studie- og arbejdsliv vil opleve at et internationalt samarbejde vil være en naturlig del af deres liv. Konferencen giver endvidere mulighed for at opdage at de andre ikke er så forskellige fra os selv, som en svensk dreng så fint formulerede det ved afslutningen af konferencen i Åbo. I en tid hvor der er tendens til at fokusere på kulturelle og nationale forskelle, hvor der er ten-dens til at ville bruge disse forskelle til at ville lukke mennesker ude af et samfundsmæssigt fællesskab, er denne konkrete erfaring af ubetalelig værdi. Jeg håber at vi også her i Flensborg kan afvikle VUK 2003 i denne ånd. På vegne af arrangørerne på Duborg-Skolen. Poul Pedersen. redaktionen og det afleveres klar til tryk på Flensborg Avis der altså kun står for selve trykningen. Bladet udleveres gratis til alle elever og kan desuden downloades fra hjemmesiden. Hidtil har jeg været redaktør, men da jeg nu forlader skolen må det finde en ny form. Det ville være oplagt at elevrådet og PR gik sammen om projektet med en fælles redaktion - men det nye skoleår må vise om bladet har en fremtid. Lars Kofoed-Jensen, den hidtidige redaktør INDOMITABLE Tre år med et skoleblad. Udveksling, elevdemokrati og studenterne var indholdene i 3.årgang af skolens officielle blad med det ubetvingelige navn. Bladet udkommer tre gange om året og financieres i høj grad af annonceindtægter. Layout laves af 13

14 Årets gang AUGUST: Første skoledag Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester Foredrag i Borgerhuset ved Prof. Pauls - Duborg-Skolens elever medvirker -tema: Harreslev Banegård Anke Sporendonk (SSW) møder udvalgte hold 1.-3.time Helsingørprojektet OKTOBER: K-klasserne på Odense-tur Motionsløb for alle elever på G7-10/kklasserne Efterårsferie årg. temadag om Nepal i forbindelse med OD STORM for 12. og 13.årg Elevforeningens filmarrangement. SEPTEMBER: 4.9. Elevrådsdag Nordiske gæstelærere på besøg 9.9. Dr.Broder Schwensen (FDP) møder udvalgte klasser 2.-4.time og Grietje Bettin (B90) møder udvalgte klasser 4.-7.time Wolfgang Børnsen (CDU) møder udvalgte hold i 2. og 3.time Rainer K Bachmann (PDS) møder udvalgte hold 2.-4.time kontakteleverne på Tydal Dr Wolfgang Wodarg (SPD) møder udvalgte hold 2.-4-time NOVEMBER: Operation dagsværk og der indkom d.kr Gunnar Hoydal om færøsk litteratur og den aktuelle situation på Færøerne Uddannelsesdag 12. årgang- Syddansk universitet/odense teknikum (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Wirtschaft/ Verwaltung/ Recht (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Pädagogik/ Psychologie Halv pædagogisk dag med Jens Dolin Møde i Duborg-Skolens fadderskab (der herefter er nedlagt) 14

15 DECEMBER: Samarbejdsrådet afholder adventsarrangement VK med et volleyhold i Sønderborg Pædagogisk Tænketank Fodboldturnering for årgang i Idrætshallen opførelse af Oliver Twist, iscenesat af Christian Skov, Hans-Christian Bøwes og Tom Vincens Hansen med musik komponeret af Nikolaj Lengefeld Hockeyturnering for G7-klasserne Volleyturnering for G9-klasserne juleferie Nordhordeland Høyskole optrådte for G9- klasserne med et blandet rytmisk program Gymnasieskolerne afholder basketballstævne for B-hold i Aabenraa Fest for G10-13.årgang Idrætslærerne er værter for de sønderjyske kolleger til lærervolleyballstævne i boldspilsalen G9a/Kim Olesen, Bente Andersson- Kypke,Gertrud Karstoft optrådte ved mindesmærket i Harreslev i forbindelse med mindedagen for nazismens ofre. Årets gang JANUAR: 6.1. Første skoledag 8.1. Basketballstævne for drenge med deltagelse af hold herfra samt fra Marselisborg Gymnasium, Århus og Svendborg Gymnasium og HF Lærervolley giver altid anledning til smil 15

16 28.1. Dr. Ingo Schultz berettede om Theresienstadt, hvorefter filmen herom blev vist for 11. årgang fra AVS + tre af vore klasser på 11. årg.(11.1,3 og 6). Senere vistes filmen for G9-klasserne ved rektor og for udvalgte klasser på 10.klassetrin ved Heirulf Risom To forestillinger med Ten-sing-singers musical for 11.årgang og 10.klasserne + K- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Naturwissenschaft/ Technik/ Medien SDU arrangeret besøg fra Husum og Espergærde Ekskursion til Designskolen i Kolding Skriftlig eksamen: MARTS: 3.3. (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Medizin/ Gesundheit Fodboldturnening for G8-klasserne Forårsferie Generalprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 på Harmonien, Haderslev 26.3 (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Bewerbung für Ausbildung bzw. Studienplatz, incl. Numerus Klausus Hr. Frank Kuhnig fra Mürwiker Werkstätten tilbyder information om Zivildienst, berufsvorbereitendes Jahr, freiwilliges soziales Jahr Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 i Tønderhal1, Tønder FEBRUAR: elever fra 11. og 12. årgang til volleyballstævne i Åbenrå Fastelavnsfest for G7 og G Skoleforeningens introduktionskursus besøger Duborg-Skolen Konsultationer for de enkelte årgange Korweekend på Christianslyst Fodboldturnering i Idrætshallen for G10- klasserne 16

17 27.3. Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 Idrætshøjskolen, Sønderborg, derefter fest på Sønderborg Gymnasium Besøg af ESP-gruppens lærere + elever årg. Lystfiskeri - projekt/ks besøger Danmarks Center for Vildlaks i Randers. APRIL: årsdag for den gamle bygnings ibrugtagning. Markeres kl 14.30/15 med afsløring af Sophie B. Jensens billede: Dansen om guldkalven Påskeferie Koncert med Martin Bagge Pædagogiske dage om projektarbejde Forårskoncert (Festsalen) og forårsudstilling (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Fremdsprachen/ Geisteswissenschaften Besøg af Europaausschuss, Kiel Prins Joachim besøger Duborg-Skolen Årets gang MAJ: 5.5 Arrangement med Benny Andersen Rejseuge for 12. årgang Praktik for G10-klasserne 8.5. Ebbe Rasmussen gæster skolen Danskopgave Blåbogsfest Sidste skoledag for 13.årgang Det store forældremøde kl

18 JUNI: 6.6. Dimission af årets 131 studenter Modtagelse af de 112 nye elever til G7- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Design/ Kunst/ Kunsthandwerk Nybagte studenter på vej til konsulatet Mundtlig eksamen og teamteachingkursus Årsmøder Kr. Himmelfart Studenterforsangere ved årsmødet Ekstraordinært PR-møde (lærernes afskedsfest) Sidste skoledag og reception for Erik Jensen. 18

19 L y s p i g e r Årets gang Adventstiden 2002 var meget speciel for lyspigerne. For 9 af de 13 trofaste piger var det sidste gang, de skulle være med som lyspiger. Sæsonen startede den sidste søndag i november ( 1. advent), hvor lyspigerne optrådte ved højmessen i den danske kirke i Paris. - En smuk oplevelse. - Pariserturen var muliggjort, idet Tom Vincens Hansen (lyspigernes kunstneriske leder) havde søgt adskillige fonde, som beredvilligt stillede økonomiske midler til rådighed for at turen kunne gennemføres. Pigerne optrådte også i Den Internationale Skole og på Champs-Elysées. Selvom det øsede ned på pigernes fridag, fik de meget ud af turen, idet de udnyttede hvert minut til shopping og sight-seeing. Sædvanen tro optrådte pigerne også vinteren 2002 på det danske alderdomshjem, på tyske alderdomshjem, på Seniorenbegegnungsstätten og til adskillige SSF- adventsfester. Højdepunkterne var nok et optrin i landdagen i Kiel efter mindretalshøringen og afslutningsoptrinnet på Lyksborg Slot. Lyspigerne var blevet bedt om at afslutte Goethe-Schules julekoncert i Lyksborg Slotskirke. Her samlede Tom Vincens Hansen efter pigernes velklingende sang de historiske lysestager sammen og overrakte en rød rose til hver af pigerne som tak for en mangeårig smuk indsats. Editha Wehlitz 19

20 DAN linjefag på Færøerne sammen med HIS-, GEO- og BIO-folk, maj 2003 Det er lørdag den kl trætte elever og lærere står på mini-trinbrættet i Kliplev og venter. Det regner. Man prøver at klemme sig ind under taget af ventehytten eller leder efter en ledig plads under en eller anden paraply. Tykke dråber falder ned fra himlen, en forsmag på Færøerne. Toget kommer larmende ind til perronen. Vi stiger på. Studieturen til Færøerne er begyndt. Vi har i forvejen fået at vide at der vil være lange ventetider takket være DSBs og Smyril Lines dispositioner, men ingen havde regnet med at de ville blive så lange Vi kører først med toget fra Kliplev til Middelfart. Derpå følger ventetid ca. 1 time. Nogle går ned til banegårdsforretningen, andre sætter sig på deres sammenrullede soveposer og ser på regnen der møder vandpytterne. De første øl åbnes. Hvad mon de andre går og laver nu? De skulle af sted 2 timer før os fordi DSB ikke syntes at vi skulle følges. Hygger de sig? Vi fryser allerede. Vi mødes på perronen, men toget kommer ikke. Jo, nu er det der. Vi stiger på og får tiden til at gå ved at spille kort, læse eller bare hyggesnakke. Så kommer vi til Struer hvor vi møder de andre. Med det samme læsser vi vores bagage ind i den lejede bus (lærerne turde ikke satse på Arriva ) og finder nogle ledige pladser. Så kører vi igen, turen går til Hanstholm hvorfra vi skal videre med færgen til Færøerne. Hjemme hos Jóanes Nielsen Wow! Det store skib gør godt nok indtryk, Hanstholm i sig selv gør ikke. Og heller ikke det andet der venter os: ventetid igen! 5 timer og aftensmad på Sømandshjemmet senere kommer vi endelig ombord på færgen. Vi sover helt nede på dæk 2 hvor der hverken er vinduer eller en fornuftig udluftning endsige gjort rent efter de svinemikler der har været der før os! Vi sover 6 personer sammen i køjer i små rum det føles som 1 kvadratmeter, men vi opholder os alligevel for det meste et eller andet sted på det store, nye skib. Vi går i sauna, ligger oppe på soldækket eller sumper bare rundt et eller andet sted. Dette gør vi i 2 dage til sidst i høj søgang. At skibets stabilisatorer går i stykker gør ikke oplevelsen mindre kulørt! Vi ankommer til Færøerne mandag den 5.5 og venter igen. Det tager et stykke tid at passere tolden, men vi er vant til at vente nu. Lærerne organiserer et par taxa er ikke for at vi kan blive kørt op til vandrehjemmet, nej det er kun til bagagen! Vi må 20

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Sekretær i forbindelse med cykelløb

Sekretær i forbindelse med cykelløb Navn på hjælper Barns Navn Hold Opgaven art Instruktion i opgaven Helle Jessen Sekretær i forbindelse med cykelløb Bjarne Johannsen Christian Johannsen Hjælper 2 ved sponsorløb Ida Stræde Søren Stræde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08 DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD 2014 Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning DANSK SKYTTE UNION 1 30 stående m/støtte Ungdom U13 1 Victor Thomsen Viborg 98 100 100 298 14x 2 Oliver Alexis

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 12. Nyhedsbrev uge Arbejdsonsdag i børnehaven

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 12. Nyhedsbrev uge Arbejdsonsdag i børnehaven Nyhedsbrev uge 32-2013 Side 1 Side 2 Arbejdsonsdag i børnehaven Diverse INFO Side 10 Nye grupper Besøg på hopeborge Rengøringslister - skole Side 4 Børnehaven Side 12 Kalender, kontakt mm Arbejdsonsdag

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen Dato: 27.01.2011, Eksaminatorer: Leif Zebitz, censor L. Brunø, lokale L2.01: avn FØL fra Fys 710 Fremvisning, Teoretisk eksamination, Votering og feedback Nicolai Grocott Tyge Helms Skov 08.30-08.45 08.45-08.55

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert Bagside Gode råd... -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert -Hvis du vil ha' en kat, så begynd med at spørge, om du må få en hest -Når mor er sur på far, så skal du ikke lade hende rede dit hår

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER RUNDE. Med venlig hilsen DGI Nordsjælland Skydning

RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER RUNDE. Med venlig hilsen DGI Nordsjælland Skydning DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01 Nordsjaelland@dgi.dk www.dginsjskydning.minisite.dk 22-06-2015 RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere