Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30"

Transkript

1 DUBORG-SKOLEN

2 Duborg-Skolen Ritterstraße Flensborg Skolens telefonnummer: tlf / l fax / Rektor Ebbe Benedikt Rasmussen (træffes efter aftale) Ledende inspektor Lars Weitemeyer Inspektorer Peter Dammann Kim Kragholm Olesen Jens Overgaard Jørgen Milert Møller Sekretærer Susanne Larsen Hilda Zöllner kontortid daglig fra 9-13 Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem Studievejledere Birgitte Dohm Susanne Klüver Hans Christian Böwes oplysning om træffetid via kontoret Skolevejleder Kjeld Beck Kontoret kan ikke påtage sig henvendelser til elever med mindre det drejer sig om absolut påtrængende anliggender Forsiden viser rektor Erik Jensen der har royalt besøg. Prins Joachim viste stor interesse for Duborg-Skolen. Bagsiden viser Dansen om Guldkalven, Duborg-Skolens 80 års fødselsdagsgave fra Sophie B.Jensen.

3 Velkommen til skoleåret Velkommen til et nyt skoleår på Duborg-skolen, både til nye og gamle elever, til skolens personale og alle, der i øvrigt er involveret i skolens virke. Som ny rektor glæder jeg mig til at lære skolen at kende. Jeg er således lidt i samme situation som de nye elever, der nu kommer til skolen. Især for os nye vil det kommende år blive spændende og begivenhedsrigt, men jeg er sikker på, at alle de gamle, såvel elever som ansatte, vil være hjælpsomme og imødekommende og indvi os i, hvordan man gør på Duborg-Skolen. Ikke fordi alt fortsat skal være som det plejer, men fordi traditioner og skikke er udgangspunkt for at udvikle skolen. Det er derfor vigtigt, at alle engagerer sig i skolens liv, både i undervisningen og i de mange spændende aktiviteter efter skoletid. Det handler om at være med, hvor tingene sker, og at påtage sig sin del af ansvaret for at gøre skolen til et godt sted at lære og et godt sted at være. Ebbe Benedikt Rasmussen FARVEL MED ØNSKET OM AL MULIG LYKKE TIL ERIK JENSEN, REKTOR FOR DUBORG-SKOLEN

4 Beretning for skoleåret Det år, der nu nærmer sig sin afslutning har atter været et travlt år. Året startede med store pladsproblemer, men efter at vi i november 2002 kunne tage de to pavilloner i Kongegade i brug, har vi fået lidt luft og har kunnet overveje, hvordan vi løser pladsproblemerne fremover. De store klassestørrelser har endda måske lidt paradoksalt bevirket, at to af de små depotrum har kunnet inddrages til arbejdsrum og multimedierum for lærerne. Samtidig har det analyseudvalg, der blev oprettet af Samarbejdsrådet efter mit forslag, lavet et godt stykke arbejde, og i det har vi nydt godt af, at Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen, og byggeafdelingens leder Lies Eick-Rühmann har været med. Ønskerne om et Gymnasium 2 er skrinlagt, så vi arbejder ad to veje: 1. ombygning og 2. strukturændring. Ombygningen vil allerede i indeværende år omfatte boligfløjen. Dermed løses påtrængende kontorproblemer for administrationen i videste forstand inspektorer, sekretærer, vejledere og pedeller. Og nok så vigtigt: der bliver i den gamle bygning mulighed for at skabe fire forbedrede klasserum. Arkitektfirmaet Neumann og Bendixen har været her og målt op, og de har udarbejdet et udkast til rummenes anvendelse. Der har været en enkelt drøftelse af disse udkast. De implicerede har ytret sig, og der sker nu en justering af udkastene. I øvrigt har der i analyseudvalget været enighed om at inddrage nutidige krav og behov i ombygningen, men der har også været to retninger i udvalget lad os kalde dem de-små-skridts-vej og den utopiske vej. Det er min overbevisning, at de to retninger er forenelige i ønsket om så god en løsning som muligt for de midler, vi må kunne få dertil. Fællesskolediskussionen foregår også på Duborg- Skolen. Det er min klare overbevisning, at Duborg-Skolen vil indgå i det fællesskoletilbud, der formentlig vil tegne sig i Flensborg i løbet af få år. Som den eneste skole har vi lokaler og lærere klar, så vi i princippet kunne være fællesskole fra august Fordelen for os ville være, at skolens kapacitet fra årgang fastlægges, f.eks. tre spor med eksempelvis 75 pladser. Derved undgås den fortsatte ustyrlige overbelægning. Samtidig vil indførelsen af fællesskoler flere steder i Sydslesvig føre til mindre søgning og på længere sigt reducere, evt. afskaffe de såkaldte kursusklasser, der entydigt er skabt af geografiske grunde og ikke er forankret i skolelovene. Skolegården er i foråret blevet bilfri. Det sker efter opfordring fra Samarbejdsrådet i fortsættelse af tabet af den røde plads hvor pavillonerne nu står. Der er lidt indkøringsvanskeligheder og parkeringsproblemer rundt om, men det er mit indtryk, at beslutningen er faldet i god jord. I hvert fald er vore yngste elever glade for det. Det er godt at se dem tumle sig i gården. Så kan vi drømme om at få lidt udstyr til den, men mon ikke det samme Sam- 4

5 arbejdsråd tager vel imod en ansøgning om støtte til dette? Om skolens personale: Sidste år fastansattes cand. mag. Per Sparre og lærer Kenneth Stenbakken. Cand. mag. Bente Andersson- Kypke blev ansat som årsvikar, men hun ansættes nu fast pr To blev ansat i uddannelsesstillinger: cand. mag Marie Præstholm, der nu har gennemført den etårige uddannelse og får fuldt timetal i det kommende år, og Steffani Ludmann, der er halvt igennem den toårige uddannelse, så hun får nogle egne hold i det kommende år, hvor uddannelsen afsluttes. Pr.1/8 i år ansættes en cand. mag med geografi og biologi Gitte Urhøj, og cand. mag Tina Hansen, gl. Duborg-elev, ansættes i uddannelsesstilling. Der bliver ansat tre lærere: Mette Bladt Hansen, Ole Runz Jørgensen og Jannie Cramer Larsen. En tredjedel af lærerne ved skolen er dermed blevet ansat i min tid. Volker Jürgensen går på pension efter 24 år på skolen Lars Kofoed-Jensen skal være rektor på Haderslev Katedralskole Med udgangen af dette år har Volker Jürgensen valgt at gå på pension: Han forlader skolen efter knapt 25 år her. Forud var han i Haslev på Sjælland. Der er grund til at sige dig tak for en god indsats igennem årene med hovedvægten på fagene matematik og tysk, hvor du med din faglige kompetence og din naturlige ro og myndighed har givet eleverne en god ballast. Jeg har lært dig at kende som en god kollega, med lune og ironi og med den indfødte sydslesvigers du stammer jo fra Slesvig ret til iblandt at ryste mildt på hovedet af det, der sådan sker i vores sydslesvigske andedam, som du dog vendte hjem til. Jeg siger dig tak og ønsker alt godt for fremtiden. To lærere har søgt og fået orlov: Axel Tolstrup i efterårssemestret og Ingra Sallaba for hele året, som hun agter at tilbringe i Geneve, hvor hendes mand er på studieophold. Jeg ønsker jer begge en god tid uden for murene. Efter 4 ½ år her flytter Lars Kofoed-Jensen til Haderslev, hvor han bliver den nye rektor. Du har aldrig lagt skjul på, at du havde den drøm og ambition at blive rektor, men du har også lagt handling bag en realisering, idet du uden nogen form for økonomisk støtte har gennemført den treårige lederuddannelse på DIG, Odense. Med din store arbejdskraft og dine gode evner for analyse og indsigt i uddannelsesforhold er jeg sikker på, at Haderslev Katedralskole får en kompetent leder, der blandt andet skal være med til at gennemføre den gymnasiereform, der blev vedtaget for blot en halv snes dage side. Jeg siger dig tak for indsatsen og ønsker dig alt muligt held med arbejdet. 5

6 skoleår som det forrige med omkring elever. Der kommer som sædvanligt fire ny G7-klasser, to nye K-klasser og en ny G9-klasse. De nye læseplaner er under indførelse og med dem ændrede arbejdsformer i henseende til teamsamarbejde og øget brug af projektarbejdsformen. Der har af skolens pædagogiske udvalg været holdt pædagogiske dage for at lærerkollegiet kunne få en god introduktion til projektformen og udfra det arbejde videre med de struktur- og skemaproblemer, der knytter sig til dette. Ebbe Benedikt Rasmussen, Duborg-Skolens nye rektor På det personalemæssige må jeg da også lige nævne- hvis der i et eller andet hjørne skulle være en, der endnu ikke har fået det med efter min et år lange afsked - at jeg går af med udgangen af skoleåret. Den nye rektor Ebbe Rasmussen tager over Jeg vil gerne fra denne talerstol love dig to ting: al mulig opbakning og ingen indblanding i dit arbejde. Jeg ønsker dig lykke til og skolen til lykke med endnu en rektor med rod i Viby J. Skolen har her ved udgangen af skoleåret knapt 930 elever. Vi vil formentlig begynde det kommende Samarbejdsrådet har støttet oprettelsen af et nyt linjefag, samfundsfag, men også støttet skolen i, at de øvrige fag, der var ønsket som linjefag (religion, filosofi og idræt) godt kunne udskydes til et senere tidspunkt, bl.a. under hensyntagen til de mulige konsekvenser for grundkurser med hensyn til holdstørrelser med mere. Skemaproblemer er blevet en tilbagevendende sag. Skolens driftsråd for magistre har fået medhold i, at det har medbestemmelsesret, men under hensyntagen til de pædagogiske principper, som Samarbejdsrådet vedtager efter oplæg fra pædagogisk råd. Jeg ser en styrkelse af Samarbejdsrådet som noget Duborg-lærere i gang med pædagogisk udvikling 6

7 væsentligt for de unges skolegang. For mig må pædagogiske principper, f.eks. dobbelttimeproblematikken veje tungere. Ligeså den kendsgerning, at eleverne (og ikke lærerne) skal have så gode og sammenhængende skemaer som muligt. De har ofte mellem 32 og 36 timers tilstedeværelse her, mens en cand. mag. i gennemsnit har godt 14 timer. For utallige elever kan vi hertil lægge en lang skolevej og forskelligartede transportvilkår. Pædagogisk råd har arbejdet med skolens sproglige profil og det danske sprogs kår i skolen såvel som i Sydslesvig. Det er et smertensbarn og vil være det, så længe opbakningen i hjemmene ikke er sikret. Duborg-Skolen, så lidt som de øvrige danske skoler, kan og vil ikke være alternativ for de alternative. Det er kompliceret, men støtten fra Samarbejdsrådet til ture nordover er et af de mange initiativer, der skal styrke dansk sprog og profil. Jeg vil slutte denne korte beretning med en tak til Samarbejdsrådet for godt samarbejde. Det har betydet en god støtte til skolens pædagogiske arbejde og har været en god oplevelse. Også på dette sted en tak for den økonomiske støtte, der gennem Forældrefonden er gået til lejrskoler, studieture og meget mere og til enkeltelever, der trængte til en økonomisk håndsrækning. En særlig tak skal gå til Sophie B. Jensen for hendes gave til skolen, Dansen om guldkalven, der nu hænger i trappeopgangen på væggen ud for Festsalens balkon. Vi afslørede billedet fra 1958 på Dronning Margrethes fødselsdag i år og i øvrigt på 80- årsdagen for den gamle bygnings ibrugtagning. Sophie B. Jensen ved afsløringen af Dansen om guldkalven Billedet fra de glade dage, da Wirtschaftswunder og en stærk DM slog igennem, har også bud til en fortsat materialistisk nutid. Enhver kan stoppe op og spørge sig, hvad er det, vi i Vesten jager? Til slut en tak til skolens medarbejdere for et godt og loyalt arbejde. Og lad mig så takke via de tilstedeværende det store Sydslesvig, der i min tid her har vist skolen en aldrig svigtende interesse og opbakning trods kritiske ord indimellem. Det har været med til at gøre arbejdet let og givende. I sidste instans gør vi det for vores Sydslesvig og dets ungdom, som fortjener den bedst mulige skole. Erik Jensen 7

8 Samarbejdsrådets beretning 2003 Duborg Skolens Samarbejdsråd blev næsten helt fornyet ved valget i foråret 2002, og vi begyndte vores møder i august med det faste forsæt at blive mere synlige for forældre og elever, end det har været tilfældet en årrække. Alle hjem modtog i begyndelsen af skoleåret en lille folder med fotos af rådets medlemmer, vores adresser og det klassetrin, vi har tildelt hvert medlem som særligt område. Med den var det vores mening at opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er noget af principiel karakter, de ønsker drøftet på møderne, eller hvis der i øvrigt er noget, vi kan hjælpe med. Det er meget lidt, dette tilbud har været benyttet vi håber, det betyder, at forældrene generelt er tilfredse med skolen, og at problemer løses i klasseregi, evt. i klasseforældrerådene. Et af rådets medlemmer fastslår ved næsten hvert møde, at Duborg Skolen ligesom de andre danske skoler er en forældrestyret skole, og det gør vi vores bedste for, at den skal være, selvom det er vanskeligere at få indflydelse på substansen, når skolen er så stor. Nogle af de planer, vi havde i begyndelsen af skoleåret, er vi ikke kommet så langt med, som vi gerne ville; vi har ganske vist holdt mange møder, men de flestes dagsorden har været valget af skolens nye rektor. Som man kunne se i Flensborg Avis, blev rektorstillingen slået op to gange. Det skyldtes, at en del af ansøgerne i første runde ikke opfyldte de formelle kriterier, der stilles til en rektor, nemlig pædagogikum og gymnasieerfaring; vi håbede derfor med et genopslag at tiltrække nogle flere ansøgere. Det lykkedes heldigvis, og vi indstillede enstemmigt lektor ved Morsø Gymnasium Ebbe Benedikt Rasmussen som vores kandidat til rektorstillingen. Skoleforeningens styrelse fulgte vores indstilling og ansatte ham fra det nye skoleårs begyndelse. Vi skylder skoledirektør Anders Molt Ipsen en stor tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde, som var præget af viljen til at nå frem til et for skolen optimalt resultat. I sammenligning med denne sag kan mange andre synes at være småting, om end ikke uden betydning for eleverne trivsel på skolen. Vi anbefalede, at skolegården blev lukket for parkering, hvilket er sket; endvidere, at skolefester blev alkoholfri, 8

9 hvilket efter en forhandling mellem rektor og eleverne resulterede i en begrænsning af ølsalget til tre øl pr. elev. Skønt man hørte heftige klager fra elevside på forhånd, har vi siden fået positive rapporter om de sidste fester. Samarbejdsrådet anbefalede, at samfundsfag blev oprettet som linjefag i 12. og 13. årgang, mens vi ikke kunne anbefale idræt, religion og filosofi. Det er klart, at det overfladisk betragtet kunne være ønskeligt, at man som elev kunne vælge alle fag som linjefag, og vi forstår også de lærere, som gerne vil undervise på det højest mulige niveau, men tilbage står den nøgterne kendsgerning, at jo flere linjehold, der oprettes, jo større bliver antallet af elever på grundkurserne, fordi der ikke følger penge med, når der oprettes nye linjefag. Så det er i de fleste elevers interesse, at der ikke oprettes ubegrænset mange linjefag, for så skal de sidde på skødet af hinanden i alle de andre timer. Skolens pladsproblemer har optaget megen tid, bl. a. fordi det er en sag, der kan ses fra mange sider: elever, lærere og Skoleforeningen har hver deres problemer og deres ønsker, som det ikke er let at forene. Rektor Erik Jensen tog initiativ til nedsættelsen af et analyseudvalg, som skal overveje mulige løsninger. I udvalget sidder repræsentanter for elever, lærere, Skoleforeningen og Samarbejdsrådet, de sidste er Bent Borg og mig. Udvalget har bl. a. beskæftiget sig med planerne for ombygningen af pedel- og rektorbolig til kontorer, men der er mange ønsker at tage stilling til samtidig med, at konsekvenserne for Duborg Skolen af fællesskolens indførelse ikke er til at forudsige. Også den vil Samarbejdsrådet skulle beskæftige sig mere med i fremtiden. Vores ønske om at nå ud til flest mulige gjorde, at adventsfesten i december fik et andet forløb end vanligt med julemand, glögg og elevunderholdning. Vi var lige ved at sprænge rammerne i festsalen, det blev en meget festlig aften, og vi skylder alle, der medvirkede, elever og lærere, stor tak for deres indsats. Også det store forældremøde, årets generalforsamling, hvor de fremmødte fik lejlighed til at møde den nye rektor, fik et mere selskabeligt præg end ellers: der var sat tid af til en hyggelig snak over en bid ost og et glas vin. Et andet felt, hvor forældrenes medvirken er yderst påkrævet, er Forældrefonden. I de sidste år er de fleste af fondens midler gået til rejser og støtte til studieture efter en vis automatik; det er vores plan at bløde dette noget op, så vi i højere grad giver penge til anskaffelser, som kommer eleverne til gode i hverdagen. Forældrefonden kan altid bruge penge, vi har flere planer, end vi har penge til, så brug endelig indbetalingskortet, når det kommer. Det var lidt om, hvad Samarbejdsrådet har brugt sine møder til i skoleåret Vi hører altid gerne fra forældre: send os en besked med ris eller ros, forslag eller emner, I synes, vi skal tage stilling til. Samarbejdsrådets møder er åbne, så kom frit frem. Ea Dal Formand for Samarbejdsrådet 9

10 Duborg-Samfundet Duborg-Samfundet. der blev stiftet i maj 1925, har som formål at vedligeholde skoleårenes fællesskab mellem skolens tidligere elever og nuværende og forhenværende lærere. Det er ikke en forening i gængs forstand med årlige generalforsamlinger. Et selvsupplerende åbent arbejdsudvalg, p.t. bestående af Elva Thorup Nielsen, Mucki Kvist, Rudolf Föh og Knud A. Rasmussen, varetager de løbende forretninger og opretholder den årlige kontakt ved at udsende et årsskrift, indeholdende informationer om skolen i dag, erindringer fra gamle elever og oplysninger om tidligere årganges gøren og laden, indsamlet takket være aktive meddeleres tilbagemeldinger fra diverse årgangsjubilæer eller klassesammenkomster. Vi tager de mange frivillige indbetalinger (mindst 5 eller 40 kr) og tilkendegivelser iøvrigt som udtryk for, at en ikke ringe del af de henved 3000, som vi sender årsskriftet til, har lyst og vilje til at opretholde forbindelsen med deres gamle skole. Du kan finde Duborg-Samfundets hjemmeside via Da mange i løbet af studietiden ofte skifter adresser, er det vigtigt at meddele adresseforandringer til Elva Thorup Nielsen, Teichweg 2, D Harrislee. Årligt indbyder Duborg-Samfundet i forbindelse med skolens dimissionsfest jubilarerne til morgenkaffe, ligesom samfundet hvert år uddeler en række boggaver til årets studenter. Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postbox 380, DK 6330 Padborg. Duborg-Samfundets adressse i Sydslesvig: Ritterstraße 27, D Flensborg. Duborg-Samfundets konto (årsskrift): Postgiro (København) nr eller Union Bank, Flensborg, BLZ , kto nr , eller Sydbank Kruså, kto. nr

11 side og som efterhånden måske kan udvikle sig til et mere naturligt omdrejningspunkt for informationsflowet på og omkring skolen. Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om hjernen bag disse sider kan du bare besøge Jakobs hjemmeside (se nederst på Duborg-Skolens hjemmeside). Hjemmesidedesign eller Montreal-Flensborg t/r En af Duborg-Skolens elever, Jakob Prühs, har været på udveksling på Humboldt Gymnasium i Montreal i Canada. Det har ikke afholdt ham fra at være manden bag udseendet på Duborg-Skolens hjemmeside. Mails har fløjet frem og tilbage mellem Montreal og Flensborg hvor jeg, den daglige webmaster uden særlig IT-viden, har stillet krav og ændringsforslag til den altid seriøst arbejdende Jakob. Jakob skulle samtidig passe sin skole og han skulle i praktik, så han har haft rigeligt at se til. Jakob har lavet første version af den fine animation. Derudover har han lavet hele grundlayoutet og grundstrukturen for denne hjemmeside som nu forhåbentlig viser Duborg-Skolen fra dens bedste Indholdet er jeg ansvarlig for idet jeg frem til havde funktionen som webmaster for skolen. Det betyder muligvis at jeg sommetider har ødelagt Jakobs fine design lidt - men jeg håber da at det samlede resultat overgår vores tidligere hjemmeside. Vi arbejder stadig med statiske html-sider og der er selvfølgelig ting som siden ikke kan men med brug af til webmasteren opvejes manglerne næsten. Siden kan let vedligeholdes indholdsmæssigt og det var vigtigt ved udarbejdelsen hvis/når behovet viser sig kan man tale om at overgå til en php-baseret hjemmeside med de ændrede krav det stiller til vores internetudbyder. Nok om manglerne her følger lidt om sidens indhold: Der er en række nyhedssider med mulighed for hurtig kommunikation til skolen og omverden. Der er projektsiderne med mulighed for at lave et samlingssted for løbende projekter. Der er udgivelsessiderne med mulighed for at hente (eller få uploaded) informationer og publikationer. Her kan du downloade Indomitable, årsskrifter mm. Billedbogen giver lidt indtryk fra skolen. Derudover er der elevsider, lærersider og skolesider. Har du Duborg-Skolens hjemmeside som din startside? Den tidligere webmaster: Lars Kofoed-Jensen 11

12 VUK på Duborg-Skolen. I ugen 6-12 september 2003 skal Duborg-Skolen være vært for Venskabsbyernes Ungdomskonference. Det er en konference for elever fra videregående uddannelser, fra Flensborgs nordiske venskabsbyer (Århus, Bergen, Gøteborg og Åbo). Duborg-Skolen har deltaget i tidligere konferencer i Århus, Gøteborg og Åbo. Her har seks elever og undertegnede lærer været gæster, i år skal vi så være værtsby og værtsgymnasium. Formålet med konferencerne har været at give elever fra de nordiske lande mulighed for at mødes om faglige og sociale aktiviteter i en uge. Programmerne har været således tilrettelagt at de deltagende elever har arbejdet med tre forskellige emnekredse, dette arbejde er så blevet præsenteret for hele gruppen på konferencens sidste dag. Derudover har der selvfølgelig været andre aktiviteter, udflugter i værtsbyerne, teater-og filmaftener. Eleverne er oftest blevet indkvarteret hos deres værtsfamilier i de forskellige byer, så de har også fået et indblik i hvorledes en ganske normal elevhverdag er i vores nordiske nabolande. Det har gennemgående været mit indtryk at vore elever er blevet godt modtaget og at værtsfamilierne har været glade for at have os som gæster. Det er så i år Duborg-Skolens tur til at være værtsskole. Vi adskiller os fra de andre byer ved at hele konferencen er samlet på en skole, hvor der i de andre byer har været tre skoler der har delt opgaven mellem sig. Duborg-Skolen får altså op mod 50 gæster fra de nordiske lande i begyndelsen af september. Det er arrangørernes håb at alle på skolen vil tage vel imod de mange gæster, således at det bliver en spændende og udbytterig uge for alle. Vi vil også allerede her benytte lejligheden til at sige tak til de hjem, der har åbnet døren for en nordisk gæsteelev. Jeg er overbevist om det er vigtigt at vi deltager i dette nordiske udvekslingsarbejde, på trods af at det jo i det samlede billede ikke ser ud af meget at 12

13 sende seks elever og en lærer ud i den store nordiske verden. Det er dog mit indtryk at alle elever der har deltaget fra Duborg-Skolen har fået en god oplevelse. I flere tilfælde har de vedligeholdt kontakterne og bagefter besøgt hinanden. Mere alment skal det nævnes at vore elever har fået den erfaring, at det er muligt at arbejde sammen med elever fra andre kulturer, om et fælles mål. Denne erfaring synes jeg er uvurderlig fordi vore elever jo i deres studie- og arbejdsliv vil opleve at et internationalt samarbejde vil være en naturlig del af deres liv. Konferencen giver endvidere mulighed for at opdage at de andre ikke er så forskellige fra os selv, som en svensk dreng så fint formulerede det ved afslutningen af konferencen i Åbo. I en tid hvor der er tendens til at fokusere på kulturelle og nationale forskelle, hvor der er ten-dens til at ville bruge disse forskelle til at ville lukke mennesker ude af et samfundsmæssigt fællesskab, er denne konkrete erfaring af ubetalelig værdi. Jeg håber at vi også her i Flensborg kan afvikle VUK 2003 i denne ånd. På vegne af arrangørerne på Duborg-Skolen. Poul Pedersen. redaktionen og det afleveres klar til tryk på Flensborg Avis der altså kun står for selve trykningen. Bladet udleveres gratis til alle elever og kan desuden downloades fra hjemmesiden. Hidtil har jeg været redaktør, men da jeg nu forlader skolen må det finde en ny form. Det ville være oplagt at elevrådet og PR gik sammen om projektet med en fælles redaktion - men det nye skoleår må vise om bladet har en fremtid. Lars Kofoed-Jensen, den hidtidige redaktør INDOMITABLE Tre år med et skoleblad. Udveksling, elevdemokrati og studenterne var indholdene i 3.årgang af skolens officielle blad med det ubetvingelige navn. Bladet udkommer tre gange om året og financieres i høj grad af annonceindtægter. Layout laves af 13

14 Årets gang AUGUST: Første skoledag Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester Foredrag i Borgerhuset ved Prof. Pauls - Duborg-Skolens elever medvirker -tema: Harreslev Banegård Anke Sporendonk (SSW) møder udvalgte hold 1.-3.time Helsingørprojektet OKTOBER: K-klasserne på Odense-tur Motionsløb for alle elever på G7-10/kklasserne Efterårsferie årg. temadag om Nepal i forbindelse med OD STORM for 12. og 13.årg Elevforeningens filmarrangement. SEPTEMBER: 4.9. Elevrådsdag Nordiske gæstelærere på besøg 9.9. Dr.Broder Schwensen (FDP) møder udvalgte klasser 2.-4.time og Grietje Bettin (B90) møder udvalgte klasser 4.-7.time Wolfgang Børnsen (CDU) møder udvalgte hold i 2. og 3.time Rainer K Bachmann (PDS) møder udvalgte hold 2.-4.time kontakteleverne på Tydal Dr Wolfgang Wodarg (SPD) møder udvalgte hold 2.-4-time NOVEMBER: Operation dagsværk og der indkom d.kr Gunnar Hoydal om færøsk litteratur og den aktuelle situation på Færøerne Uddannelsesdag 12. årgang- Syddansk universitet/odense teknikum (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Wirtschaft/ Verwaltung/ Recht (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Pädagogik/ Psychologie Halv pædagogisk dag med Jens Dolin Møde i Duborg-Skolens fadderskab (der herefter er nedlagt) 14

15 DECEMBER: Samarbejdsrådet afholder adventsarrangement VK med et volleyhold i Sønderborg Pædagogisk Tænketank Fodboldturnering for årgang i Idrætshallen opførelse af Oliver Twist, iscenesat af Christian Skov, Hans-Christian Bøwes og Tom Vincens Hansen med musik komponeret af Nikolaj Lengefeld Hockeyturnering for G7-klasserne Volleyturnering for G9-klasserne juleferie Nordhordeland Høyskole optrådte for G9- klasserne med et blandet rytmisk program Gymnasieskolerne afholder basketballstævne for B-hold i Aabenraa Fest for G10-13.årgang Idrætslærerne er værter for de sønderjyske kolleger til lærervolleyballstævne i boldspilsalen G9a/Kim Olesen, Bente Andersson- Kypke,Gertrud Karstoft optrådte ved mindesmærket i Harreslev i forbindelse med mindedagen for nazismens ofre. Årets gang JANUAR: 6.1. Første skoledag 8.1. Basketballstævne for drenge med deltagelse af hold herfra samt fra Marselisborg Gymnasium, Århus og Svendborg Gymnasium og HF Lærervolley giver altid anledning til smil 15

16 28.1. Dr. Ingo Schultz berettede om Theresienstadt, hvorefter filmen herom blev vist for 11. årgang fra AVS + tre af vore klasser på 11. årg.(11.1,3 og 6). Senere vistes filmen for G9-klasserne ved rektor og for udvalgte klasser på 10.klassetrin ved Heirulf Risom To forestillinger med Ten-sing-singers musical for 11.årgang og 10.klasserne + K- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Naturwissenschaft/ Technik/ Medien SDU arrangeret besøg fra Husum og Espergærde Ekskursion til Designskolen i Kolding Skriftlig eksamen: MARTS: 3.3. (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Medizin/ Gesundheit Fodboldturnening for G8-klasserne Forårsferie Generalprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 på Harmonien, Haderslev 26.3 (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Bewerbung für Ausbildung bzw. Studienplatz, incl. Numerus Klausus Hr. Frank Kuhnig fra Mürwiker Werkstätten tilbyder information om Zivildienst, berufsvorbereitendes Jahr, freiwilliges soziales Jahr Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 i Tønderhal1, Tønder FEBRUAR: elever fra 11. og 12. årgang til volleyballstævne i Åbenrå Fastelavnsfest for G7 og G Skoleforeningens introduktionskursus besøger Duborg-Skolen Konsultationer for de enkelte årgange Korweekend på Christianslyst Fodboldturnering i Idrætshallen for G10- klasserne 16

17 27.3. Forprøve og koncert Mozarts Requiem 2003 Idrætshøjskolen, Sønderborg, derefter fest på Sønderborg Gymnasium Besøg af ESP-gruppens lærere + elever årg. Lystfiskeri - projekt/ks besøger Danmarks Center for Vildlaks i Randers. APRIL: årsdag for den gamle bygnings ibrugtagning. Markeres kl 14.30/15 med afsløring af Sophie B. Jensens billede: Dansen om guldkalven Påskeferie Koncert med Martin Bagge Pædagogiske dage om projektarbejde Forårskoncert (Festsalen) og forårsudstilling (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Fremdsprachen/ Geisteswissenschaften Besøg af Europaausschuss, Kiel Prins Joachim besøger Duborg-Skolen Årets gang MAJ: 5.5 Arrangement med Benny Andersen Rejseuge for 12. årgang Praktik for G10-klasserne 8.5. Ebbe Rasmussen gæster skolen Danskopgave Blåbogsfest Sidste skoledag for 13.årgang Det store forældremøde kl

18 JUNI: 6.6. Dimission af årets 131 studenter Modtagelse af de 112 nye elever til G7- klasserne (12.årg) Herr Kühn fra Arbeitsamt orienterer om Berufsfeld Design/ Kunst/ Kunsthandwerk Nybagte studenter på vej til konsulatet Mundtlig eksamen og teamteachingkursus Årsmøder Kr. Himmelfart Studenterforsangere ved årsmødet Ekstraordinært PR-møde (lærernes afskedsfest) Sidste skoledag og reception for Erik Jensen. 18

19 L y s p i g e r Årets gang Adventstiden 2002 var meget speciel for lyspigerne. For 9 af de 13 trofaste piger var det sidste gang, de skulle være med som lyspiger. Sæsonen startede den sidste søndag i november ( 1. advent), hvor lyspigerne optrådte ved højmessen i den danske kirke i Paris. - En smuk oplevelse. - Pariserturen var muliggjort, idet Tom Vincens Hansen (lyspigernes kunstneriske leder) havde søgt adskillige fonde, som beredvilligt stillede økonomiske midler til rådighed for at turen kunne gennemføres. Pigerne optrådte også i Den Internationale Skole og på Champs-Elysées. Selvom det øsede ned på pigernes fridag, fik de meget ud af turen, idet de udnyttede hvert minut til shopping og sight-seeing. Sædvanen tro optrådte pigerne også vinteren 2002 på det danske alderdomshjem, på tyske alderdomshjem, på Seniorenbegegnungsstätten og til adskillige SSF- adventsfester. Højdepunkterne var nok et optrin i landdagen i Kiel efter mindretalshøringen og afslutningsoptrinnet på Lyksborg Slot. Lyspigerne var blevet bedt om at afslutte Goethe-Schules julekoncert i Lyksborg Slotskirke. Her samlede Tom Vincens Hansen efter pigernes velklingende sang de historiske lysestager sammen og overrakte en rød rose til hver af pigerne som tak for en mangeårig smuk indsats. Editha Wehlitz 19

20 DAN linjefag på Færøerne sammen med HIS-, GEO- og BIO-folk, maj 2003 Det er lørdag den kl trætte elever og lærere står på mini-trinbrættet i Kliplev og venter. Det regner. Man prøver at klemme sig ind under taget af ventehytten eller leder efter en ledig plads under en eller anden paraply. Tykke dråber falder ned fra himlen, en forsmag på Færøerne. Toget kommer larmende ind til perronen. Vi stiger på. Studieturen til Færøerne er begyndt. Vi har i forvejen fået at vide at der vil være lange ventetider takket være DSBs og Smyril Lines dispositioner, men ingen havde regnet med at de ville blive så lange Vi kører først med toget fra Kliplev til Middelfart. Derpå følger ventetid ca. 1 time. Nogle går ned til banegårdsforretningen, andre sætter sig på deres sammenrullede soveposer og ser på regnen der møder vandpytterne. De første øl åbnes. Hvad mon de andre går og laver nu? De skulle af sted 2 timer før os fordi DSB ikke syntes at vi skulle følges. Hygger de sig? Vi fryser allerede. Vi mødes på perronen, men toget kommer ikke. Jo, nu er det der. Vi stiger på og får tiden til at gå ved at spille kort, læse eller bare hyggesnakke. Så kommer vi til Struer hvor vi møder de andre. Med det samme læsser vi vores bagage ind i den lejede bus (lærerne turde ikke satse på Arriva ) og finder nogle ledige pladser. Så kører vi igen, turen går til Hanstholm hvorfra vi skal videre med færgen til Færøerne. Hjemme hos Jóanes Nielsen Wow! Det store skib gør godt nok indtryk, Hanstholm i sig selv gør ikke. Og heller ikke det andet der venter os: ventetid igen! 5 timer og aftensmad på Sømandshjemmet senere kommer vi endelig ombord på færgen. Vi sover helt nede på dæk 2 hvor der hverken er vinduer eller en fornuftig udluftning endsige gjort rent efter de svinemikler der har været der før os! Vi sover 6 personer sammen i køjer i små rum det føles som 1 kvadratmeter, men vi opholder os alligevel for det meste et eller andet sted på det store, nye skib. Vi går i sauna, ligger oppe på soldækket eller sumper bare rundt et eller andet sted. Dette gør vi i 2 dage til sidst i høj søgang. At skibets stabilisatorer går i stykker gør ikke oplevelsen mindre kulørt! Vi ankommer til Færøerne mandag den 5.5 og venter igen. Det tager et stykke tid at passere tolden, men vi er vant til at vente nu. Lærerne organiserer et par taxa er ikke for at vi kan blive kørt op til vandrehjemmet, nej det er kun til bagagen! Vi må 20

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D-24837 Schleswig Tlf. 04621 48 200 Webside: www.apmoellerskolen.dk Åbningstider Mandag - torsdag 7.00-15.00 Fredag 7.00-14.00 Rektor

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 96 - Juni 2014 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2014... 4 Formandens beretning... 5 Translokationstale 2013... 7 Formandens

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere