KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE FOR RELATIONSPSYKOLOGERNE SEMESTERPROJEKT Kommunikationstilrettelæggelse og processer GRUPPE 26 Frederik Nissen, Nirojan Srikandarajah, Lars Lichon, Stephan Rasmusen, Umachanger Brinthaparan AALBORG UNIVERSITET Informatik 8. semester Vejleder: Allan Grutt Hansen

2

3 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 TITELBLAD TITEL: Kommunikationstilrettelæggelse for Relationspsykologerne UNIVERSITET: Aalborg Universitet TEMA: Kommunikationstilrettelæggelse og processer GRUPPE: 26 CASE: Relationspsykologerne SEMESTER: Informatik 8. semester PROJEKTPERIODE: 22. maj maj 2013 VEJLEDER: Allan Grutt Hansen SYNOPSIS SKRIFTTYPE: SKRIFTSTØRRELSE: 10 LINJEAFSTAND: 1,3 BILAG: NORMALSIDER: Century Gothic Folder Interviewguides Transskriberinger Screenshots 62 á 2400 anslag Dette projekt arbejder med identitetsskabelse for organisationer på internettet. Den tager sit udgangspunkt i psykologipraksisfælleskabet Relationspsykologerne, der står i en situation, som nystartet psykologipraksis, hvor de kæmper for at profilere sig selv på internettet. De har tre målgrupper, alle med egne, særlige behov. Relationspsykologernes hjemmeside var utilfredsstillende og den var ikke akkurat i sin afspejling af Relationspsykologernes værdier og visioner. Der er derfor blevet udviklet en ny hjemmeside, hvor der ved hjælp af agile udviklingsværktøjer, teorier omkring skriftlig og visuel kommunikation, tilpasses informationsstrømme til hver af målgrupperne, så deres behov matches med Relationspsykologernes kompetencer. Dette sker i kraft af en iterativ udviklingsproces, hvilket indbefatter analyse, design og evaluering, så hjemmesiden nu udtrykke det Relationspsykologerne står for. Lars Christian Vagner Lichon Nirojan Srikandarajah Stephan Vinther Smedegaard Rasmussen Frederik Kastrup Nissen Umachanger Brinthaparan I

4

5 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 FORORD Rapporten er skrevet i forbindelse med et universitetsprojekt på informatik 8. semester, der samlæses med Humanistisk Informatik 6. semester. Formålet med projektet består i, at lave en kommunikationstilrettelæggelse af Relationspsykologernes hjemmeside, som har et ønske om at profilere sig anderledes på internettet. Ved hjælp af en analytisk og teoretisk tilgang bearbejdes problemstillingen, hvor resultaterne afspejles i implementationen af en hjemmeside. Vi vil gerne takke Relationspsykologerne for et godt samarbejde igennem projektperioden. Vi har fået en informativ indgangsvinkel til deres livsverden og har igennem forløbet løbende fået konstruktiv feedback i henhold til design, målgrupper, kommunikation og indhold på hjemmesiden. Hjemmesiden kan tilgås ved hjælp af adressen: hvoraf det anbefales at benytte en computer som platform. Den forhenværende hjemme tilgås via Udarbejdelsen af projektet har foregået i perioden 1. februar 2013 d. 23. maj II

6

7 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 LÆSEVEJLEDNING I den indledende del af rapporten vil der blive gjort opmærksom på projektets fokus og problemstilling. Dette fører videre til projektets metodiske tilgang. Herefter redegøres for de anvendte teorier i projektet, som anvendes løbende. Efter de indledende afsnit forefindes en foranalyse, som danner grundlag for en iterative udviklingsproces. Kapitlet anvendes som referencepunkt til udviklingen af hjemmesiden og den videre forståelse. De efterfølgende afsnit dækker over den iterative proces, hvori hver iteration består af en analyse, udvikling og en evaluering der leder videre til den næste iteration. Afslutningsvis kommer en diskussion, konklusion og perspektivering, hvorudfra hele projektet anskues og vurderes i henhold til metoder, teorier, produkt og fremtiden. Når der i rapporten gøres brug af ordet Gruppen, så henvises der til projektgruppen. I rapporten refererer systemet og hjemmesiden over det udviklede kommunikationsprodukt. De fremtidige brugere af kommunikationsproduktet vil fremstå som besøgende i rapporten. Rapporten gør brug af Havard-metoden i forbindelse med håndteringen af kilder. Bilaget kan findes på den vedlagte CD, hvilket dækker over interviewguides, transskriberinger, skærmdumps af hjemmesiden samt lydoptagelser. III

8

9 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 CASEBESKRIVELSE: RELATIONSPSYKOLOGERNE 2 3 PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERINGEN 6 4 METODE VIDENSKABSTEORETISK TILGANG AGIL UDVIKLINGSMETODE SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWGUIDE 9 5 TEORI MODEL TIL ANALYSE AF VISUEL KOMMUNIKATION PÅ WEBSITES AFSENDER MODTAGER PRODUKT KONTEKST MEDIE KODE RETORISKE APPELFORMER DE FIRE DESIGNPRINCIPPER 15 6 ARBEJDSSTRUKTUR 17 7 FORANALYSE AFSENDER(FAKTISKE) MEDIET TERAPIOMRÅDET 20 IV

10

11 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe AFSENDER(IMPLICITTE) MODTAGER (FAKTISK) MODTAGER (IMPLICIT) PRODUKTET KONTEKSTEN KODE SKOLE/UDDANNELSE AFSENDER(IMPLICITTE) MODTAGER (FAKTISK) MODTAGER (IMPLICIT) PRODUKTET KONTEKSTEN KODEN ERHVERV AFSENDER (IMPLICITTE) MODTAGER (FAKTISK) MODTAGER (IMPLICIT) PRODUKTET KONTEKSTEN KODE 27 8 UDVIKLINGSPROCESSEN FØRSTE ITERATION: FORSIDE OG DESIGNSTRUKTUR ANALYSEN FOR FØRSTE ITERATION KRAVSPECIFIKATION DESIGN EVALUERING OPSUMMERING AF FØRSTE ITERATION ANDEN ITERATION: INDHOLD OG FORMIDLING ANALYSEN FOR ANDEN ITERATION KRAVSPECIFIKATION DESIGN EVALUERING OPSUMMERING 55 V

12

13 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 9 DISKUSSION SAMARBEJDET MED RELATIONSPSYKOLOGERNE HVEM ER RELATIONSPSYKOLOGERNE? UDVIKLINGSPROCESSEN ANVENDELSE AF TEORIER FORSTÅELSE AF MÅLGRUPPEN KOMMUNIKATIONSPRODUKTET INSIDE-OUT/OUTSIDE-IN IDENTITETSDANNELSE KONKLUSION PERSPEKTIVERING FOKUSGRUPPEEVALUERING EFFEKTMÅLING RELATIONSPSYKOLOGERNE FREMADRETTET SOCIALE MEDIER BIBLIOGRAFI 67 VI

14

15 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 1 INDLEDNING Gennem tiderne har vi anvendt forskellige kanaler til at kommunikere med andre og videregive informationer. I den forbindelse er internettet i dag blevet en uundværlig kommunikationskanal og for mange falder det ligeså naturligt at bruge internettet, som at kommunikere via telefon eller brev. Vi bruger internettet til at chatte med familie og venner samt opretholde kommunikationen med vores bekendte. Internettet som kommunikationsmedie og dets kommunikationsmuligheder er ikke alene gavnligt for os som enkelte personer, men også for virksomheder og organisationer, der ønsker at kommunikere sit budskab ud til kunderne og profilere sig. I takt med at kommunikationen på nettet de seneste år har været markant stigende, er det også blevet svære at tilrettelægge kommunikationen til en bestemt målgruppe. Internetforbrugerne bliver stormet med et hav af beskeder og informationer hver eneste dag. Derfor bliver det vigtigere at skille sig ud fra den enorme kommunikationsstrøm, stå frem og vinde brugernes interesse - ved at opbygge en identitet og skabe et godt image. Identitetsskabelse sker overalt på internettet. Når vi opretter en facebook-profil er vi straks i gang med at forme vores online-identitet, og den behøver ikke være lig vores offline-identitet. Afhængig af hvilke oplysninger vi vælger at dele, og hvad vi vælger at signalere, dannes der et billede til omverden om, hvem vi er vores image. På samme måde skal virksomhederne være opmærksomme på hvad de udstråler gennem deres kommunikation, og hvilet image dette danner. Ved at skabe et godt image på internettet og en god kommunikativ udstråling har en virksomhed større chance for at skille sig ud fra andre virksomheder og vinde kunder. Relationspsykologerne er netop en virksomhed i Aalborg, der ønsker at kommunikere via internettet. Dette projekt handler om udvikling af et kommunikationsprodukt for Relationspsykologerne i form af en hjemmeside. Målet med projektet er at formulere, analysere og bearbejde reelle problemstillinger inden for udvikling af et kommunikationsdesign til en virksomhed. Temarammen for projektet specificerer endvidere, at løsningen kan implementeres helt eller delvist i software, hvilket er tilfældet for dette projekt. 68 1

16

17 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 2 CASEBESKRIVELSE: RELATIONSPSYKOLOGERNE Relationspsykologerne er et psykologisk praksisfællesskab placeret i centrum af Aalborg. Virksomheden blev grundlagt i oktober 2011 og består nu af to psykologer; Svend Klingberg og Lene Andersen samt konsulent Ole Kamp. De har dog et ønske om at blive flere i fremtiden. Virksomhedens værdisæt bygger på At sætte mennesker fri til at leve og kæmpe for det gode liv, og dette skabes, ifølge virksomheden, i gode relationer. Filosofien er, at man sammen skal finde de ressourcer, de enkelte har i sig selv og deres relationer (Klingberg, u.d.). Virksomhedens arbejdsområde og derigennem dens tilsigtede målgruppe er delt i tre hovedområder: Det terapeutiske felt (terapi), skole- og uddannelsesområde samt erhvervsområdet. Det terapeutiske felt består af individuelle samtaler, parsamtaler eller hypnose. Individuelle samtaler er kortere eller længevarende samtaleforløb, som kan være virkningsfulde i forbindelse med livskriser eller ved en persons ønsker om at ændre væsentlige forhold i sit liv. Dette kan være: o o o o o o Stress og udbrændthed Eksistentielle krise, traumer og sorg Personlig vækst og udvikling Uro og angststilstande Tristhed depression Usikkerhed og selvværdsproblemer Parsamtaler hvor der gives konstruktiv hjælp til at løse samlivsproblemer med fokus på at hele de sår, der udgør den grundlæggende oprindelse til parrets stridigheder. Parsamtaler kan også sikre en ordentlig og respektfuld afslutning til de par der har besluttet om at blive skilt. Skole- og uddannelsesområdet indbefatter følgende ydelser: Hjælp til frafaldstruende elever hvor målet er at forbedre gennemførselsprocenten på en institutions uddannelser, der opnås gennem individuelle samtaler, gruppesamtaleforløb og psykoedukation (undervisning). Fagpersonlig udvikling er hjælp til undervisere og medarbejdere i forhold til kvalificering af en forebyggende indsats og et tværfagligt samarbejde omkring sårbare unge. 2 68

18 Gruppe 26 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Supervision til ledere, medarbejdere og supervisionsgrupper, hvor der blandt andet arbejdes med mødet med relationen, teamsamarbejde, dialog og kommunikation. Erhvervsområdet henvender Relationspsykologerne sig til med nedenstående ydelser: Kompetenceafklaring eller outplacement, som handler om at finde motivationen og genopdage handlekraften. HR psykologisk bistand, hvor der ydes hjælp til fx fyrringsrunder og nedskæringer, arbejdspladsvurdering, ansættelsessamtaler samt konflikthåndtering i virksomheder. Krisehjælp til ledere og virksomheder. Dette kan være hjælp til at overkomme stress, overfald, ulykker og dets lignende. Supervision og coaching handler om at hjælpe klienterne til at blive afklarede omkring deres værdier og ressourcer, samt lade klienterne finde deres egne svar fremfor at påtvinge dem en overbevisning, hvorfor løsningen bliver klientens egen. Alle informationerne vedrørende Relationspsykologernes virke forefindes på den originale hjemmeside samt trykte materiale (Klingberg, u.d.). 68 3

19 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 3 PROBLEMFELT Et brand er et vigtigt strategiske værktøj for en organisation. Det kan bruges til differentiering og til at skabe et tilhørsforhold til forbrugeren (Hatch & Schultz, 2008, p. 22). Brands er symboler, der afspejler de betydninger som er investeret i det. Betydninger kommer både fra stakeholders og fra organisationen selv. Et brand associeres derfor med en række følelser, opfattelser, erfaringer, billeder og attituder, hvilket tilsammen danner en personlighed, en identitet. Den sociologiske psykolog, George Herbert Mead, fremsagde teorien omkring effekten af den sociale kontekst, i forhold til menneskers identitetsdannelse. Ifølge ham, skal identiteten ses som en social proces med to faser: Me og I. Forståelsen for Me får Individet gennem feedback fra andre. Det er dermed andre menneskers holdninger, der når de internaliseres, udgør Me. Selvforståelsen er dermed baseret på det andre siger om individet, hvorved individet får en forståelse af, at visse karakteristikker og handlinger kan betegnes som værende egne. En erkendelse af dette ejerskab fordrer, at individet tage ansvar for, hvad andre synes om dem. Gennem ejerskabet opstår dét Mead betegner som I. I bliver derfor et individets respons på andres holdninger (Hatch & Schultz, 2002, pp ). Som Mead udtrykker det, så er Me og I i en evig dialog. Det er gennem denne dialog, at identiteten udspring, opretholdes eller ændres. Identiteten opstår derfor ud fra menneskers kapacitet til at kunne se sig selv som både et subjekt og som et objekt. Med afsæt i Meads teori, opsætter Mary Jo Hatch og Majken Schultz en model for identitetsskabelsen for organisationer. Identity expresses Identity mirros the images of others Me Culture I Identity Image Reflecting embeds identity in culture Expressed identity leaves impressions on others Figur

20 Gruppe 26 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Modellen viser I og Me med spændingsfeltet mellem dem, hvor identiteten opstår. Der er her fire processer i spil: Expression, impression, mirroring samt reflecting. Deres samspil fungerer på følgende måde: Kulturelle forståelser udtrykkes af identiteten og et image skabes på baggrund af de indtryk som det skaber. Denne identitet afspejler endvidere andres image, hvilket absorberes og inkorporeres i organisationens kultur. Identiteten opstår derfor ikke kun ud fra de indtryk stakeholders associerer med organisationen (image), men også ud fra dens kunstige, symbolsk ladede natur (kulturen). Systemet består dermed af interne forhold og eksterne påvirkninger, hvorfra der kan drages paralleller til inside-out/outside-in tankegangen. Inside-out handler om at finde ind til kernen af en organisations kompetencer og derefter forsøge at gøres disse attraktive for kunderne. Outside-in handler om at kigge på kunders behov og derefter tilpasse kompetencer til dem. Dermed to forskellige strategiske tilgange med hver deres tilgangsvinkel, der begge biddrager til en organisations identitetsskabelse. Projektet vil undersøge de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med identitetsskabelsen på internettet. Med udgangspunkt i Relationspsykologernes case, undersøges de forhold, der ligger til grund for deres online image. Som yderligere afgrænsning tages der afsæt i projektforslaget fra Relationspsykologerne. Her beskrives Relationspsykologernes behov for en tidssvarende hjemmeside, skabt på baggrund af deres værdier og visioner. Her impliceres, at de ikke, på en tilfredsstillende måde, kommer til udtryk på den nuværende hjemmeside, hvilket medfører, at der opstår en uoverensstemmelse i forhold til deres online image. Set i forhold til modellen, kan mål og visioner henføres til Relationspsykologernes kultur, der således beskriver, hvem Relationspsykologerne er. Projektet vil derfor forsøge at opnå indsigt i, hvem Relationspsykologerne er, hvorudfra deres mål og visioner kortlægges, så disse kan udtrykkes på hjemmesiden. Herigennem opnås yderligere en forståelse for processen; expression. Håbet er her, at vi akkurat kan udtrykke, hvem Relationspsykologerne er, via hjemmesiden. På den måde kommer deres image i overensstemmelse med Relationspsykologernes ønsker. 68 5

21 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe PROBLEMFORMULERINGEN Problemformulereingen opbygges så den afspejler overstående problemstillingen. Herudfra opstilles følgende hovedproblemstilling: Hvordan kan vi skabe Relationspsykologernes image på en hjemmeside? Ifølge modellen på figur 1, sker en ændring, skabelse eller opretholdelse af et image på baggrund af en organisations identitet. Da denne identitet udtrykkes af kulturen, hvem de er, bliver det nødvendigt at undersøge Relationspsykologerne, for at finde ud af, hvordan de skal udtrykke sig selv. For at kunne løse denne overordnede problemstilling, er det nødvendigt at opstille denne underproblemstilling: Hvordan udtrykker Relationspsykologerne sig selv, over for de tre målgrupper, så udtrykket matcher med Relationspsykologernes værdier og visioner? For at løse underproblemstillingen, og dermed svare på hovedproblemstilling, vil vi undersøge de afsender/modtager forhold, der gør sig gældende for Relationspsykologerne og deres målgrupper. Denne viden opnås gennem et tæt udviklingssamarbejde med Relationspsykologerne, hvilket suppleres med interviews, der efterfølgende analysers ud fra analysemodellen for visuel kommunikation på hjemmesider. For at sikre synlighed og fremme forståelsen for dette udtryk, benyttes også retoriske appelformer og designprincipper. Ved at arbejde med processen expression, i modellen på figur 1, behandler vi Relationspsykologernes udtryksform på internettet, så der kommer overensstemmelse mellem hvem de er og hvad de viser. Dette danner dermed grundlaget for skabelsen af et image. 6 68

22

23 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 4 METODE I dette afsnit redegøres for den såvel metodiske som videnskabsteoretiske tilgang til projektet. Her beskrives den fænomenologiske og hermeneutiske indgangsvinkel, hvorudfra projektet anskues. Den hermeneutiske tilgang opnås gennem benyttelsen af en agil udviklingsmetode, hvor der inkrementielt arbejdes frem mod en endelig forståelse af problemstillingen via iterationer. Den fænomenologiske forståelse kommer til udtryk gennem brugen af en semistruktureret interviewguide, hvor fænomenet afdækkes. 4.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG I dette projekt arbejdes der med undersøgelse af fænomenet om, hvordan Relationspsykologernes værdisæt kommunikeres ud til deres målgrupper og samtidig imødekommer deres værdier. Phenomenlogy is a method of description; it aims to show how things are and not merely to define what they are. (Schubach, 2006) Fænomenologien vil fremtræde arbejdsmåden, hvilket gælder indsamling af empiri, analysering og refleksion over resultater. Fænomenologien benyttes til at forstå, hvorledes målgrupperne ser og oplever Relationspsykologernes medierede kommunikation i henhold til deres eget værdisæt. Ved indsamlingen af empirien, gennem interviews af Relationspsykologerne, forsøges det at lade fænomenet gå til sagen selv, hvilket opstår ved ikke af have et forudbestemt fokus eller inddrage teorier. Fremtrædelsen af fænomenet afhænger af dét subjekt, som erkender, og den sammenhæng fænomenet optræder i. Fænomenet bliver derfor det bestemmende for metode- og teorivalg. Dette skyldes, at vi ikke ønsker en situation hvor der afviges fra fænomenet, hvilket kan opstå, hvis ikke man lader fænomenet være det bestemmende for relevansen af metoder og teorier. Igennem projektet vil der blive taget højde for førstepersonsperspektivet, og at det ikke er muligt frigøre sig fra egen bevidsthed. Dette gøres ved at diskutere og reflektere over forståelser og fordomme før påbegyndelse af indsamlingen af empirien. Ved hjælp af dette reduceres den naturlige indstilling og fordomme suspenderes (Birkler, 2010). Vi får, via empiriindsamlingen, et indblik i besøgendes livsverden, og hvorledes de opfatter denne. Når møder og evaluering sammendrages, opnås et indblik i den fælles kontekst, de udspilles i. Det er i denne livsverden, hvori fænomenet fremtræder. Der er derfor nødvendigt, at forstå brugerens livsverden eller fragmenter af denne for at kunne forstå fænomenet. 68 7

24 Gruppe 26 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Hermeneutikken fremkommer i bearbejdelsen og forarbejdelsen af empirien, hvor besøgendes opfattelse af fænomenet findes. Således sættes fordomme på spil, for på den vis at indgå i en horisontal sammensmeltning med besøgendes og egen horisont. Forståelsesprocessen kan forklares ved hjælp af den hermeneutiske cirkel (Riis, 2006). Indsamling af empiri Hypotese/ forståelse Opsummering Figur 2 Før indsamlingen af empiren, forefindes en række fordomme omkring fænomenet. Disse bliver be eller afkræftet gennem empirien via processen. Herefter vil der opstå nye fordomme med empirien, hvilket der ikke nødvendigvis er bevidsthed omkring. Hver gang ny viden tilegnes, vil der være nye fordomme forbundet. Denne proces, som bliver illustreret på figur 2, vil blive gentaget gennem projektets iterationer, hvorved forståelse af fænomenet vil udfolde sig. Ved hver iteration vil der fremkomme en opsummering af fænomenet før en ny indsamling af materialer påbegyndes. Der vil løbende blive tolket og analyseret på fænomenet og dets underliggende spørgsmål, hvorved en dybere forståelse opnås. De enkelte dele, som ses i form af teori, metoder og analyse vil blive forstået ud fra hele projektet og projektet vil blive forstået ud fra delene (Højberg, 2009). Ved hjælp af hermeneutikken og fænomenologien bliver der stilet efter at være så videnskabelige og objektive som mulige, hvilket sker gennem læringsprocessen, hvor vi er aktivt erkendende og forsøger at forholde os selvkritisk. Gennem en hermeneutisk arbejdsproces opnås en indsigt og forståelse for fænomenet og dets underliggende spørgsmål, hvilket er grundlaget for besvarelsen af problemformuleringen. Endvidere vil fænomenet komme mere til syne ved hjælp af den iterative proces, hvor nye informationer og indsigter skaber forståelsen. Hermeutikkens genstandsfelt er forståelse, hvori det er fænomenets opgave at se på fænomenet, der forstås. 8 68

25 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe AGIL UDVIKLINGSMETODE Projektet udføres efter en agil arbejdsmetode inspireret af Scrum (Cohn, et al., 2007). Der vil i den sammenhæng blive brugt begreber fra Scrum til beskrivelse af de forskellige roller og værktøjer, der vil blive brugt i forbindelse med projektet. Formålet med at bruge en agil arbejdsmetode er, at den tager højde for ændringer til produktet undervejs i processen. Da det kan være svært for Relationspsykologerne at udarbejde en endelig kravspecifikation for deres hjemmeside i starten af projektet, grundet holdningsændringer og fokusskift, vil det være gunstigt med en iterativ tilgang til problemstillingen. Behovene for hjemmesiden stilles af Relationspsykologerne og i samarbejde med projektgruppen opnås en fælles forståelse for det samlede kommunikationsprodukt. Under projektforløbet vil der være løbende kontakt til Relationspsykologerne gennem interviews og udvekslinger, hvor der arbejdes frem mod en fællesforståelse for problemstillingen, hvilket udmunder i kravspecifikationer for hver iteration. Kravspecifikationerne udvikles i samarbejde med og til gavn for både Relationspsykologerne og projektgruppe. Dette gøres, da det kan være svært at definere krav til produktet uden det fulde kendskab til de tekniske muligheder. Derudover kan fællesskabet omkring kravspecifikationerne hjælpe til udformning af den bedste løsning, idet de ikke altid selv er klar over hvad de egentlig ønsker (Larman, 2003, pp ). Udviklingen foregår i iterationer, hvor der arbejdes med en delmængde af problemstillingen. Efter hver iteration afholdes et evalueringsmøde med Relationspsykologerne, hvor resultaterne for den foregående iteration fremvises og evalueres. Dette sikrer, at gruppens forståelse for problemstillingen harmonerer med Relationspsykologernes. I dette projekt bruges Relationspsykologerne som reference i henhold til kendskab til målgruppen, hvilket danner grundlag for kommunikationsdesignet og hermed deres udtryksform på internettet. Slutbrugeren for hjemmesiden er ikke involveret, da psykologhjælp er et ømtåleligt emne, hvilket også er omfattet af tavshedspligten jævnfør forvaltningsloven. Læseren henvises til dikussionen for en uddybning af dette forhold. 4.3 SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWGUIDE For at opnå en forståelse for målgruppen, gennem Relationspsykologerne, er det blevet valgt at afholde kvalitative interviews, hvor i en semistruktureret tilgang vil blive anvendt. I denne metode er rækkefølgen på spørgsmålene fastsat på forhånd og inddelt efter emner, hvori formulering ikke er fastlåst (Kvale & Brinkmann, 2009, pp ). 68 9

26 Gruppe 26 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet For at gøre møderne semistrukturerede vil der blive benyttet åbne spørgsmål, som karakteriseres ved ikke at lægge faste rammer for svarene. Respondenten har derved i højere grad mulighed for, at udtrykke egne holdninger og meninger. Det er ligeledes muligt for respondenten at komme ind på nye relevante emner, hvorved interviewerne kan spørge ind til dette til at opnå nye indsigter og lade fænomenet gå til sagen selv. Interviewguiden benyttes således til, at sikre en struktur for emnerne der ønskes dækket, hvori interviewet har mulighed for at udvikle sig i andre retninger. Der findes ingen skabelon for, hvorledes semistrukturerede interviews skal se ud, men vi har ud fra Steiner Kvales teori udviklet en model over, hvordan dette gribes an i dette projekt. Semi-struktureret Emne opdeling Overskuelighed for repondenterne Ikke-akademisk Holde det på et forståeligt niveau Tryghed Forklarede meningen med interviewet, havde pejlemærker, neutrale omgivelser/offentligt sted. Én interviede og den anden supplerede. Figur 3 Figur 3 hvorledes interviewguiden udvikles. Metode lægger vægt på at have respondenten i fokus, hvori der gennemgås en række stadier for at opnå en semistruktureret tilgang. På det første stadie er det vigtigt, at skabe en tryghed hos respondenten, hvor man imødekommer dem ved eksempeltvist at være i deres daglige omgivelser. Derefter er det vigtigt, at man ikke benytter et akademisk sprog, da det er vigtigt at holde sig på et forståeligt niveau. Dertil er det vigtigt at opdele spørgsmålene i emner for på den vis at skabe struktur og overskuelighed i interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, pp ). Måden hvorpå data fra de semistrukturerede interviews analyseres sker ved hjælp af coding metoden. Møderne bliver derfor transskriberede, således at det er lettilgængeligt at lave highlights i teksten. Highlights benyttes til at fremhæve vigtige citater, hvilket kan gøres efter emner, hvor hvert emne får tildelt sin egen farve. Dette er medvirkende til, at disse data hurtigt kan findes frem, når der er et behov for dette

27 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet Gruppe 26 5 TEORI I følgende afsnit redegøres for de teorier der anvendes til besvarelsen af problemformuleringen. For at kunne få en forståelse af hvem Relationspsykologerne er, er vi nødt til at forstå den kontekst de er i. For at forstå denne kontekst er vi nødt til at få en indsigt i deres kommunikationssituation hvilket opnås igennem kommunikationsmodellen. Desforuden indeholder afsnittet teorier vedrørende retoriske appelformer samt de fire designprincipper, der benyttes til at formgive den henholdsvis sproglige og visuelle kommunikation på det kommunikationsprodukt der udvikles. 5.1 MODEL TIL ANALYSE AF VISUEL KOMMUNIKATION PÅ WEBSITES Lisbeth Thorlacius kommunikationsmodel (Thorlacius, 2004) (figur4) kan anvendes til planlægning og analyse af den visuelle kommunikation på hjemmesider. Den indeholder en række definitioner på de væsentligste aspekter ved kommunikationssituationen og opstiller ligeledes en struktur til analyse af disse. Modellen bruges til at opnå indsigt i Relationspsykologerne selv og deres målgrupper, sådan kommunikationen på hjemmesiden kan målrettes disse modtagere. Modellen skal ydermere bruges til at undersøge navigative og strukturelle muligheder på hjemmesiden, så informationerne på siden kan fremstilles på en logisk og overskuelig måde. KONTEKST Referentiel funktion Intertekstuel funktion AFSENDER (Faktiske) Intention Emotiv funktion AFSENDER (Implicitte) Ekspressiv funktion PRODUKT Formal æstetisk funktion MEDIE Fatisk funktion Navigativ funktion MODTAGER (Implicitte) Konativ funktion Interaktiv funktion MODTAGER (Faktiske) Kognitiv reception Konativ reception Emotionel reception Emotiv funktion KODE Metakommunikativ funktion Intersemiotisk funktion Figur 4 Gennem en kombination af æstetik og funktion, søger modellen at opsætte retningslinjer for skabelse af en god hjemmeside, ved at benytte den rette kommunikation. Strukturen bygger på en videreudvikling af Roman Jakobsons kommunikationsmodel, som er funderet i lingvistikken og 68 11

28 Gruppe 26 INF8 Semesterprojekt Aalborg Universitet udviklet med henblik på sproglig kommunikation, hvilket er blevet suppleret med en række fagtraditioner, der indbefatter semiotik, kunsthistorie, kommunikationsteori, grafisk design og itdesign. I følgende passage behandles de forskellige kommunikationsfunktioner i modellen, hvor også hvert af modellens elementer beskrives AFSENDER Afsenderen er den, som er ansvarlig for at en kommunikativ handling i produktet finder sted, hvorved det er vigtigt at skelne mellem den implicitte og faktiske afsender. Den implicitte afsender kan findes ud fra produktet, da det er muligt at finde eksempler på dennes følelser og holdninger, der eksempeltvist kommer til udtryk via sprogbrug og farvevalg. Den faktiske afsender er den egentlige afsender, som via mediet kommunikerer til modtageren. For at få viden om denne afsender, foretages en række undersøgelser, hvilket blandt andet kan ske via interviews. Kommunikationsfunktionen, der er knyttet afsenderen, er inddelt i betegnelserne: den ekspressive og de emotive funktioner. Den ekspressive funktion er et udtryk for afsenders følelser og holdninger. Den omhandler afsenderens synlighed i produktet i form af bevidste eller ubevidste valg af æstetiske virkemidler, såsom farver og deres sammensætning, lys og stemningsskabende udtryk, illustrationer og typografiske valg. Den ekspressive funktion gælder i denne model kun for afsender, hvorimod de emotive funktioner er at finde hos både modtager og afsender. Ifølge Lisbeth Thorlacius kan der være tale om tre former for emotive funktioner: Den første er et udtryk for følelser, holdninger som afsender besiddelser og som modtageren fremkalder. Dette komme til udtryk når afsender udvikler en målrettet visuel kommunikation i en kontekst, hvori deres egen smag fremstilles og samtidig er med til at påvirke målgruppens smag og opfattelse af, hvad der eksempeltvist er æstetisk tiltalende. Den anden emotive funktion ses, når afsender ønsker at fremkalde følelser og holdninger hos modtageren, hvor det ikke er sikkert, at afsender er i besiddelse af disse. Dette er relevant, når afsender skal henvende sig til et andet segment, som afsenderen ikke selv er en del af, hvorved vedkommende skal være i stand til at sætte sig ud over egne holdninger og skabe et design, der appellerer til modtageren. Den tredje emotive funktion er et udtryk for de følelser og holdninger der kan fremkaldes ved hjælp af produktet, hvor afsenderen ikke havde intentionen om at skabe disse. På modellen ses det også, at afsenderen har yderligere en faktor i form af intention, hvor man fokuserer på deres hensigt MODTAGER Kommunikationsmodellen indeholder en tilsigtet modtager, som afsenderen ønsker at påvirke. Når der arbejdes med modtager, så er det vigtigt, at der skelnes mellem modtagere og målgrupper. De kan godt være den samme, hvilket afhænger af hvorledes kommunikationsindsatsen er blevet tilrettelagt. I andre tilfælde er modtager og målgruppe ikke den samme. I modellen skal modtageren anses for at omfatte både modtagere, brugere og målgrupper, hvor der skelnes mellem den 12 68

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11 Forord Vi vil gerne give en stor tak til Nordjyske for deres samarbejdsvilje og imødekommenhed i forbindelse med vores henvendelser, og besøg på deres arbejdsplads. Det har været interessant at få indsigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 2. Teori... 4 2.1 Visuel og æstetisk kommunikationsmodel... 5 2.1.1

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

En virksomhedsprofilering af Krone Media. IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse

En virksomhedsprofilering af Krone Media. IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse 1 2 Titel: En virksomhedsprofilering af Krone Media Tema: IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse Semester: INF6 Projektgruppe: 18 Gruppemedlemmer: Synopsis: Rasmus Eriksen Lise Tordrup

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Model til analyse af visuel kommunikation på websites

Model til analyse af visuel kommunikation på websites Model til analyse af visuel kommunikation på websites I det følgende introduceres en teoretisk funderet model til analyse af visuel kommunikation, som kan bruges til planlægning og analyse af den visuelle

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere