Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for DGE & Supervisions grupper"

Transkript

1 Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: E: W: kveap.dk

2 2 [At være medlem af en efteruddannelsesgruppe er en unik mulighed for den praktiserende læge til at udvikle og styrke sine faglige og personlige ressourcer]

3 3 Indhold DGE Efteruddannelsesgrupper Region H 4 1. Hvad kan du bruge en efteruddannelsesgruppe til? 5 2. Pædagogisk rådgivning og arrangementer 5 3. Hvem kan være medlem af en efteruddannelsesgruppe? 6 4. Registrering af en efteruddannelsesgruppe 6 5. Evaluering i efteruddannelsesgruppen 7 6. Rådighedsbeløb og økonomiske rammer 7 7. Refusion af efteruddannelsesgruppens udgifter 8 8. Refusion af udgifter til Supervision Refusion fra Efteruddannelsesfonden Der er blot 2 datoer og 4 opgaver du skal huske Organisation og kontaktpersoner 13

4 4 DGE Efteruddannelsesgrupper Region H Hvert år afsættes der kvalitetsudviklingsmidler til praktiserende lægers efteruddannelse i grupper og supervision. At være medlem af en efteruddannelsesgruppe er en unik mulighed for den praktiserende læge til at udvikle og styrke sine faglige og personlige ressourcer. Vi vil med denne vejledning give dig overblik over de rammer, der er for efteruddannelsesgrupperne i den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelse i Region Hovedstaden. Supervisionsgrupper er ikke DGE grupper, men organiseret under DGE. I kapitel 8 kan du læse om refusion af udgifter til Supervision. Vi håber, at du finder de svar, du skal bruge. God læselyst. Med venlig hilsen Efteruddannelsesvejlederne Arne Hantho. Peter Gram Arildskov. Mads Klem Thomsen Trine Juhler. Hanne Hjortkjær Petersen. Niels Saxtrup DGE-Sekretariatet Kathinka Søndergaard Efteruddannelsessekretær Telefon: DGE, KvEAP Øster Farimagsgade 5, byg. 24, 1. sal. Postbox 2099, 1014 København K adresse: Hjemmeside:

5 5 1. Hvad kan du bruge en efteruddannelsesgruppe til? Aktiviteterne i en gruppe kan være: * Faglige emner. * Ledelse og udvikling af praksis. * Opfølgningsforløb på kurser. * Gensidige praksisbesøg, inspiration og netværksdannelse. * Implementering af datafangst, forløbsprogrammer og ICPC kodning. 2. Pædagogisk rådgivning og arrangementer Du kan få hjælp, støtte og inspiration fra efteruddannelsesvejlederne og sekretariatet til at: * danne nye grupper (find nye medlemmer på kveap.dk) * fastholde og udvikle eksisterende grupper * vælge emner og metoder * udvikle og fastholde emnegrupper * evaluere arbejdet i gruppen * din rolle som gruppeleder Vores hjemmeside er under opbygning, og vi håber snart at kunne tilbyde inspiration fra de forskellige grupper. Hold øje med I løbet af året afholdes flere spændende arrangementer: Marts Maj Oktober Dagskursus for nynedsatte læger Halvdagstræf for gruppeledere Internat for gruppeledere

6 6 3. Hvem kan være medlem af en efteruddannelsesgruppe? * Alle praktiserende læger, der har ydernummer i Region Hovedstaden kan blive medlem af en efteruddannelsesgruppe * Den enkelte læge må gerne være medlem af flere grupper * Andre personer må gerne deltage i møderne i gruppen fx læger uden ydernummer, uddannelseslæger, praksispersonale eller andre. * Læger fra forskellige regioner som ønsker at danne en gruppe fx som opfølgning på et kursus. Man kan kontakte DGE-sekretariatet angående dette. 4. Registrering af en efteruddannelsesgruppe Gruppelederen udfylder registreringsskemaet, som ligger på Du kan også finde det på Skemaet skal sendes til Dette er en forudsætning for, at gruppen kan modtage støtte fra DGE, og lægerne få refusion fra egen konto i Efteruddannelses-fonden. Kravene til registrering er, at gruppen: * Har 5-12 medlemmer (kun nye grupper). Kun læger med ydernummer tæller. Dispensation kan fås i særlige tilfælde. * Holder mindst 4 møder på et år (uden involvering af medicinalindustri). * Registrerer sig ved oprettelse og herefter hvert år (i januar). * Har en gruppeleder og en gruppeledersuppleant. * Registrerer aktuelle medlemmer med navn, adr., tlf. nr. og .

7 7 * Genregistrerer ved ændringer i medlemmer, gruppeleder eller gruppeleders . * Fremsender en evaluering ved årets slutning (i december). Gruppelederen får besked når gruppen er registreret. Hver gruppe får tildelt et gruppenummer og en vejleder. 5. Evaluering i efteruddannelsesgruppen Evalueringsskemaet findes på og Ved årets afslutning evaluerer gruppelederen gruppens arbejde, bedst sammen med gruppen. Vi opfordrer gruppelederen til at printe evalueringsskemaet ud og medbringe dette til hvert møde, og udfylde data løbende. Efteruddannelsesvejlederne tilbyder hjælp og inspiration til evaluering af gruppens arbejde. Skriftlig evaluering er en forudsætning for, at der stilles midler til rådighed for gruppen, og at den kan genregistreres året efter. 6. Rådighedsbeløb og økonomiske rammer kr. er rådighedsbeløbet for alle efteruddannelsesgrupper, der er registreret og godkendt. Rådighedsbeløbet kan bruges til udgifter i forbindelse med: * Arrangementer uden involvering af medicinalindustri. * Oplægsholder, inkl. aflønning og transport. * Ressourcepersons aflønning og transport (evt. gruppemedlem/leder). * Deltagernes transport og ophold.

8 8 * Indkøb af naturalier til gave (fx vingave) til oplægsholder/ressourceperson. * Materialeindkøb til gruppens aktiviteter, fx flip-over, bøger og lignende. NB! Udgifter til fortæring refunderes ikke. Der ydes ikke gruppelederhonorar. Gruppen har mulighed for at aflønne en eller flere ressourcepersoner, som evt. kan være gruppelederen. Der er mulighed for at søge om at udbetalt tabt arbejdsfortjeneste via Efteruddannelsesfonden. Læs om dette i pkt. 8 og på Vi tilråder, at gruppen på forhånd orienterer oplægsholder om, at al honorering skal foregå elektronisk. For undervisere der ikke har egen virksomhed, er det muligt at bruge en honorarseddel (jf. sidste side i denne vejledning). Print den evt. ud og medbring den på mødet. 7. Refusion af DGE gruppens udgifter Proceduren for refusion er beskrevet nedenfor. Reglerne gælder alle, både hvis du er gruppemedlem, underviser, et hotel eller vinfirma mm. * Fremsend en elektronisk faktura. * Benyt enten din kliniks faktureringssystem, et indscanningsbureau eller * Fakturer alt inden 1.december. * Samle gerne udgifterne og fakturer én gang om året. Fakturaen skal stiles til DGE, EAN nummer Fakturaen skal indeholde: * Beløb. * Kontonummer.

9 9 * CVR nr., der kan ikke udbetales til et CPR-nummer. * Dato og årstal for de møder der faktureres for. * Gruppenummeret * Navn på personen der skal modtage pengene * i tilfælde af spørgsmål om udbetaling. HUSK: * At ændre fakturanummeret til dit eget, hvis du bruger Virk.dk, ellers hedder alle fakturaer nr. 1. * At angive en betalingsfrist på min. 14 dage. Hvis intet er angivet tager det ca. en måned at afregne. Bilag som dokumentation for din e-faktura behøver du ikke længere at indsende til DGE. Gem bilagene i dit eget regnskab. I tilfælde af stikprøver fra revisionen vil bevisbyrden ligge hos dig. Gruppens nummer er blevet oplyst ved registreringen, Hvis du ikke ved, hvad din gruppes nummer er eller ikke har modtaget en liste over alle numre, så skriv til Kathinka på så modtager du en opdateret liste. Hvis personen der skal modtage refusion ikke har et CVR eller SE nummer er det muligt at få udbetalt honorar, hvis personen max. 3 gange i løbet af året aflønnes af Region H, fx igennem arbejde for DGE i sin fritid. Det kan eksempelvis være læger eller sygeplejersker ansat på et hospital. Honorarsedlen finder du på kveap.dk under DGE og sidste nyt. Hvis du har spørgsmål så skriv eller ring til Kathinka. adressen er Tlf.nr.:

10 10 8. Refusion for udgifter til supervision Supervisionsgrupper er ikke DGE grupper. Alle læger i Region H har mulighed for at få refunderet 2600 kr hvert halvår, for afholdte udgifter i forbindelse med supervision. Supervision kan foregå enkeltvis eller i grupper. Man skal registrere sig hvert år i løbet af første kvartal. Lægen eller gruppen får tildelt et nummer som skal oplyses ved henvendelse og skal stå på fakturaen. PROCEDURE: * Hver læge betaler sin supervisor * Har man haft udgifter svarende til 2600 kr kan dette beløb refunderes i juni eller november * Udgifter udover 2600 kr pr halvår afholdes af lægen selv * Lægen er selv ansvarlig for at opbevare fakturaen, som skal forevises ved revision og stikprøvekontrol. * Benyt DGEs EAN nummer og eller samme procedure som ved refusion for DGE-grupper. Se punkt 7.

11 11 9. Refusion for personlig konto i Efteruddannelsesfonden Alle læger i en efteruddannelses- eller supervisionsgruppe kan søge om at få refusion for tabt arbejdsfortjeneste fra deres konto i Efteruddannelsesfonden (Lægeforeningen). Vi opfordrer gruppelederen til at printe refusionsskemaet ud og medbringe skemaet til hvert møde i løbet af året for, at det kan blive udfyldt løbende. Skemaet indsendes halv- eller helårligt. Skemaet sender du til DGE-sekretariatet hvor den bliver underskrevet af en efteruddannelses vejleder. DGE sekretariatet skal have skemaet senest en uge før Efteruddannelsesfondens egen frist for modtagelse af materiale til refusion. Regler og frister for at gøre brug af Efteruddannelsesfondens ordning finder du på Gruppens medlemmer søger om at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder fra deres personlige efteruddannelseskonto i Efteruddannelsesfonden. Der skal bruges et refusionsskema, som du finder på eller

12 Der er blot 2 datoer og 4 opgaver du skal huske hvert år.. * 1/11 Registreringen af gruppen skal indsendes i løbet af det første kvartal af året og aller senest den 1/11 i et år. * 1/12 Deadline for indsendelse af den sidste faktura, evalueringsskemaet og refusionsskemaet til DGE EN DGE GRUPPELEDER SKAL HVERT ÅR HUSKE * REGISTRERING af gruppen hvert år i løbet af første kvartal samt ved ændringer. Deadline for registrering er den 1/11. * FAKTURERING al fakturering sker elektronisk. Husk gruppenummer. Deadline for indsendelse af årets sidste faktura er 1/12. * REFUSIONSSKEMA - Refusion for tabt arbejdsfortjeneste via efteruddannelsesfonden foregår på skema som indsendes til DGE inden deadline 1/12. * EVALUERING evaluering af gruppens arbejde indsendes hvert år inden deadline 1/12. EN SUPERVISIONSGRUPPELEDER SKAL HVERT ÅR HUSKE * REGISTRERING af gruppen hvert år i løbet af første kvartal samt ved ændringer. Deadline for registrering er den 1/11. * FAKTURERING gruppens medlemmer søger selv for refusion af udgifter til supervision. Dette sker elektronisk. Husk gruppenummer. Deadline for indsendelse af årets sidste faktura er 1/12. * REFUSIONSSKEMA - Refusion for tabt arbejdsfortjeneste via efteruddannelsesfonden foregår på skema som indsendes til DGE inden deadline 1/12. * EVALUERING evaluering af gruppens arbejde indsendes hvert år inden deadline 1/12.

13 Organisation og kontaktpersoner Bestyrelse for DGE Består af repræsentanter for Praksisudvalget, Region Hovedstaden, KvEAP og Efteruddannelsesvejlederne. Efterudddannelsesvejlederne Arne Hantho (koordinator) Peter Gram Arildskov Mads Klem Thomsen Trine Juhler Hanne Hjortkjær Petersen Niels Saxtrup DGE-Sekretariatet Kathinka Søndergaard - Efteruddannelsessekretær DGE KvEAP Øster Farimagsgade 5, byg. 24, 1. sal. Postbox København K Tlf.: Du kan også læse og holde dig orienteret om DGE Efteruddannelsesgrupper og DGE Supervisionsgrupper på hjemmesiderne: og

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere