Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 ^i/^

3

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

7

8 J)eit Slirte.

9 Jtiniier 3entfafem$f(vrb. 9lf S- St. ^mic^, ^ røcl) 14 3Uuprntioitcr ofl et Snrt oucr ^crufntcm. {^ørfte Xufinbe. /^\mz>^. Kim ^"?. Sltiftlauia. ^. 3:. 9JJaaiiig^3 33ogI)anbcI forlog

10 1)SA

11 SJJeget af ^mb benne ItHe ^og inbe^olber, l^ar tiæret tr^ft i mit for nogle %ax fiben ubgione, men t!!e meget ubbrebte 33Iab 3Sibnet". a flere ^ar ønffet at fe bt fe 9fletfeminber famtebe, i)ar jeg paont) gjennemgaoet og futbftænbtggiort bern og fremlægger bern ba i benne ^orm for ttelotflige oil funne fe, at t)er iffe er STale om noget nt)t S3ibrag til bet hellige 2onb 8ej!ribelfe; t^i bertil bar mit Optjolb for fort, og beéuben f)ar oi jo fra ni)ere Steifenbe flere gobe ibøger i ben ^fletning. S)iåfe Øleifeminber er fun at ligne meb be maating, fom 3erufalem fareren gjerne tager meb fig ^jem for t)eb bem at ftl)rfe og beoare bet paa be mob^ tagne 9nbtr))f, og foråt t)ife bem frem for SSenner. erfor træber ogfao bet op6t)gge!ige mere i gorgrunben. oab bet to^ pografiffe og f)iftori!e angaar, t)ar jeg fonfereret meb SSogtå ftore SBærf, meb 2Rurrat) onb=soof, meb éfii^orb og fl. gorf. 3. t. røund): n ^erufalentifcerb.

12

13 Sibe. gotorb 1 I. SReijen til ^a^a 7 II. Sofffl 15 in. Dp tu Setufaiem: rv. 1. gørfte og Inben 2)flg 24 $5erujolem: 1. 2(lmtnbelig SSejIrtDelfe en ^eeige ratig ^rle Sangfrebag i rattfirfen.. = r rabfirfen opført paa rette 6teb? n ^aajlebetragtning Deb ^rifti ratt Via doloroea Dmarå ajlojfe ion 65 V. Dmfring Sernfotem: VI. 1. tnnomg oi tebronå eqer So afatå al S)en gt)ibne ^ort etfemane at)e Dliebjierget etl)ania 89 93etf)Ie^em: 1. 5;il 93et^lef)em 94 3ule6etrogtntng Deb 93etf)Ief)em rotte Sntmanuel.» 109 vn. Slutning 114

14 ^ortegnclfe otjcr Sttuftrottoneme. 1. et Snbre af ben fiettige rat)g ^irfc (JitetbiQebe) 2. $^affo tbe 5 3. Serufalem )amaj!u porten ^ortt af iserufalem 35 6 Via dolorosa Dmaré SJiojIé, ?abt)erfalen )en g^lbne $ort mehem tbe 76 og tefanåporten ibe etfemane at3e nteuem 'Bitt 82 og SRaielå rao... ibe ett)lcf)em mellem ibe 98 og gøbjelgfirfen ibe 101 (ibillebe 9Jo. 3 er laant fra,g)oim6oe'5 23t6elft DieaI=Drb6og", SStHebeme SfJo. 4 og 6 laante fra Siorené 9ieifetnbtrt)! og Stilbringer", isitlebe 9fo. 5 er laant fro S8erne' 3or= ben Cpbagelieibiftorie" og SJilleberne 9fo laante fra SBogfi et Rettige 8anb.")

15

16

17 I. 9f{ctfcn til Saffo. ^labning bar jeg omborb paa et ^rigå- ^ f!ib, ber dar braget opab kanalen tit S^mailia, en ni) onlogt 33^ mibtdeis meflem ^ort-saib, ber ligger oeb kanalens Ubmunbing i 9JJibbeI^aDet, og ue^. Seg toår nu jaa nær bet hellige Sanb, at jeg iffe funbe mobftao ben baglig [tigenbe Stift til at faa fætte ^ob \^aa ben Seg t)at)be imiblertib \aa længe ubfat Stetfen, at jeg tun f)at)be en Uge igjen af ben f!ulbe opijolbe fig i Stanalen. (Baa gjaibt bet ta at benl)tte Skiben, og ha oi (min Sebfager og jeg) l^atjbe faaet Unberretning om, at et øfterrigft ampffib ^oeranben ørbag ftermibbag ^I. 4 onløb ^ort=(saib for Saffa, og ha bet iuft oar ben maatte oi fe til at fomme neb ab ^onalen Sørbag g^ormibbag, foråt oi i funbe gaa omborb paa ^ampffibet. 9J?en ben lifle ^anatbaab, forn gi! mehem S^mailia, ^oor oi laa, og ^ort-saib, htf)ø'oche 6 3;imer foråt gaa kanalen neb, f)oorfor oi Sørbag SOforgen fi! 93aab fra ^rig f!ibet og roebe t)enob kanalen foråt træffe ^anoi= baaben. Seg fortæfler bette faa omftænbeligt, foråt man tet== tere ffal!unne fcette fig inb i be SSanfEeligtjeber, forn møbte o i ^Beg^nbetfen af oor pigrim oanbring, og fom ft)nteé at feuiie gjøre bet ganffe umutigt for o > at naa oort Wlaah men fom erren bog i bet akerfibfte Øiebli! r^bbebe afoeien, foråt bi feuibe lære, at naar oi fotte o fore at brage op til

18 Serufolem", maa bet t)ære f)am alene, jom fører ol frem, og at Dore S3eregntnfler flet intet buer. S)et bor mtg berfor en f)øift lærerig 9^eife benne fra ^åmailia til ^a^ja, og jeg f)ar mangen ang fiben fortalt ben til 33enner, ber ^ar oæret enige meb mig i, at ben er forn et SBillebe paa ben 2;roenbe ^ærb ^er i Sioet, f)t)or ben ene 35anj!eligl eb optaarner fig efter ben anben, ben ene fuffeife aftøfer ben anben, men ^oor erren bog paa fin egen fttfle SDfaabe bringer?llt i Orben og laber o naa bet af i^am fatte Waal Wien tilbage til St^eifen nebab Sonaten. (Sfterat f)aoe roet et fort t^ffe S3ei møbte oi ganffe rigtigt ^analbaaben, fom oi praiebe og fif til at ftoppe. Wen ftor oar oor!uf= feife, ba bet bleo o bett)bet, at oi iffe funbe faa oære meb; tl^i ben lille 3)ampboab forte fun ^oft, men iffe ^aåfagerer; berimob gif ^ac^fagerbaaben ^I. 2 9Jiibbag, og meb ben funbe oi ha gao. 2Reb benne S3effeb bleo oi affærbigebe, og 33aaben reifte oibere. ^oab ffulbe oi nu gjøre? S)et funbe iffe ^jælpe oé noget at reife ^l 2, tf)i ba anfom oi førft til $ort= aib ^I. 8 om Slftenen, altfaa 4 Slimer for fent til at funne feile meb bet øfterrigffe ampffib til Saffa. Slnben 33eforbring nebab kanalen oar iffe at erl)olbe, intet anbet SDampfEib afgif feuere paa Stftenen fra ^ort= aib, og oærft af alt: naar oi iffe fom affteb benne Sørbag, faa oar ber intet anbet for enb at opgioe ben ^ele 9^eife, tl^i oi funbe jo iffe oente til en føtgenbe Uge, ba ^rigéffibet ffulbe reife fao fnart. 9J?eget nebflagne roebe oi ha tilbage til 6fibet og tænfte fun paa, ^oor taabelig oi oor, fom ^aobe ubfat oor $ilgrim == færb til ben fibfte Uge og iffe for bentittet o af ben gione Seilig^eb til at fomme affteb. om oi imiblertib roebe, paåferebe oi et f)ot obé, ber Ijilfebe oå, ^aobe oæret omborb ^oé o og berfor oar ol befjenbt. et falbt oå ba

19 9}?en 9 inb at [pørge ^om, om f)an itfe otbfte om noget anbet Qmp= ffib, fom gtf frn til Soffa enb bet omtalte ø[terrig= ffe. SSi inlbe fan nøbigt opgii^e -turen og!h)iigebe oé berfor til etfjoert Ubet )oimftraa, [om oi troebe!unbe bringe.s^aob. Og fe, t)an oibfte at fortælle o >, ot berfom oi gtf meb $a fa* gerbaaben ti. 2 op onfom tit $ort=(5aib m. 8 Stften, faa funbe Ot beit følgenbe 9}iorgen tåge meb et franf! Qmpf!ib, forn ba oilbe antøbe ^ort= aib. labe bleo oi, og meb (et <Sinb fom oi tilbage til f)oor oi altfao fun be^ooebe at opl)oibe oé nogle 2;imer foråt funne tomme affteb meb Saaben ^l. 2. 2;il beftemt %xb tom ogfaa bet lide ^aéfagerbampffib nebab kanalen, oi praiebe, og meget artigt ftoppebe SDampftibetS ^ører ftrafg og lagbc inb til ^rigéffibet, faaat oi funbe gaa lige omborb. 9(let frl)befulbe tiloiftebe oi oore i^anbsmænb omborb ^paa llrig ffibet oort ^ar= oel og bampebe faa nebab ^'analen, tafnemmelige ooer, at oi bog nu ffulbe fomme til bet ^euige anb, fom foa længe ^aobe oæret 5[}?oaIet for oore Ønffer. SSi i^attt oel reift et ^ar 5Jimer, ba føreren fom f)en til o foråt ffaffe o SiUet. 9Jieb fulb 3:iaib til Sobfeng Ubfagn fagbe oi ha til t)am: bet er jo faa, at oi førft fommer tit ^ort= aib ^1. 8?" Sa, mine ^errer.",m ffal til Soffo og fan faalebeé iffe fomme meb bet øfterrigffe ^Sfib; men ber gaor \o et franff S)ampffib imorgen tiblig fra mine i^errer; ber gaar intet ampflib fra til ^^affa imorgen; bet er førft ^orfærbebe fpurgte oi ba : er bet altfaa iffe muligt ^oerfen ibag eller imor= gen ot fomme til Suffo?".-9iei, mine.iqerrer; bet øfterrigfle fib gaar nu [Sil tax bo omtrent 4 fterm.)/ og feuere gaar ber intet; bet er umuligt ot fomme til Soffa for 9Ken ouerebe næfte Sørbog ffulbe oort ^rigéffib reife, og fao*

20 10 lebeé t)ar ba nu paant) alt ^aah ube, og l^bab ber gjorbe fuffelfen enbnu Intrere, Di maatte betale O^rogt til ^ort=saib, ligge ber om 9Jatten i et foftbart otei, og iaa oenbe tilbage for anben (55ang til meb lange 5tnfigter og uforrettet ag. ^a))h^ ni bare uæret foa ftoge at fpørge o for, førenb pi gif omborb i benne fiebelige ^ac-fagerbaab, fao f)apbe Pi itibe faaet rigtig 33e[feb og f)apbe fparet baabe ^^enge og W.x^ greife, men nu maatte Pi følge meb, enten Pi Ptlbe eller ei, og bet til ingen 9Zntte. aa tænfte Pi, ha m trifte i^u brog neb ah kanalen, meb Cpgioenbe af enijper 2anfe paa nogenfinbe at naa bet ^elhge Sanbé ^pfter. 3Ken ^erren tænfte anberlebeg, og ^Pab an tænfer, bet fter, trobé alle Pore Jpipl og Sef^mringer. Cg bef^mrebe Par pi, ba pi nærmebe o^ tf)i af ben ftore Sammenftimlen af 9?eifenbe i Slnlebning of Sue^-^analens?(abning Par be faa.^oteuer ooerfplbte og tiimeb operorbentlig bpre, faa pi i!!e ^apbe megen S^ft til at tåge inb ber, felp om tii funbe faa '^Uabs, ^Pilfct Par meget tpiplfomt. 3Si fom berfor til bet Sf^efultat, at m Pilbc gaa omborb enten i bet fpenffe eller bet banffe ^rigsffib, fom Iaa paa ^apnen, og bebe om 9fiatte!parter ber, bpiltet Pi pibfte iffe pilbe blipe o nægtet. 9Jlen faa Par igjen pørg^maalet: ^pilfat af bisfe ffulbe Pi pælgc? 9Jiin Sebfager l)o(bt paa bet fpenffe, og jeg paa bet banffe; men efter en fort S)iéfentg gap jeg lt)ffeligpié efter og famtpffebe i at gaa omborb i ben fpenffe 3^regat 95anabis", fom Iaa temmelig langt ube. SInfomne til ^ort^saib fif Pi 05 ftrafé en 33aab og roebe ba i beiligt?fj?aaneffin ub paa ben rummelige ^aon. 3Si ^apbe pel roet en fem DJiinuterå Xib, ha jeg ffimtebe Omribfet af et ftort Sampffib. 2ænf, om bet par bet øfterrigffe! 3eg meb= belte min Xanfe til min Sebfager, men ban rpftebe fun paa

21 11 ^otiebet meb ben SBemærfning: ^er ligger ^aa mange amp= flibe, 09 ber er ingen 9fiimeligl)cb for, at bette er bet øfterrigff e bet er t)i[t for længc fiben reift." 9JJen jeg fif bog breoet igjennem, at oi gjorbe en liben Cmoei og roebe t)en til Samp^ ffibet foråt fporge o& for. ^et dar en 51nelfe f)ois mig, forn bko ftær!ere og ftærfere, jo mere oi nærmebe oé fibet, og ba tii t»ar fomne paa '$raiet)olb, f!i)nbte jeg mig at raabe af ol mac^t: Btal bette S)ampf!ib gaa tit 3affa?" 3a", løb en (Stemme fra *Sfibet. ette 3a" glemmer jeg albrig, bet dar jo en ligefrem 5>3øn{)ørclfe. <Baa fpnrgte jeg ba bette bet 3a". )t)orfor er bet iffe reift? et er forfinfet, di f!al førft reife inat til Saf f a." Cooet dære ^erren! ^dab ber tiberft fjelben ffebe, nemlig at bette ^ampffib Med forfinfet, bet dar nn Xilfælbe; bet laa ber og dentebe paa o to ^^itgrimme, l)dem ^erren l)adbe feiibt abjlillig ^rødelfe, foråt di faamegetmere ffulbe lære at forftaa, at l^an griber inb ogfaa i be fmaa^^ing, og at l)an [lav be finefte iraabe til dort Sid» 2t}tk i fin.*paanb. Seg raabte to. atter op til Stibet: ^an di to faa dære meb", og efter en liben ^aufe fif di bet frdbefulbe Sdar: 3>ær faa gob at fomme omborb." ^aa fordel,,isanqbi ", fordel ^oteller i ^ort=soib, foroel alle ^^efpmringer og bumme orger, ^erren dil føre os til f)dor ban danbrebe, bdor ^on leb, l)dor bon bøbe og op= ftob fro be øbe: [nort ffol di fcette dor ^ot paa ^eeig (Sjrnnb. Sa, bo di troobte omborb i bet ber loa faa roligt poo S^anbet i ben Idfe SRaoneffin^ooften, bo dor bet forn om di oclerebe badbe en ^ornemmelfe of bet hellige Sanbé 9^ært)eb, tl)i nu dar bet jo, meb.^erreng 33iftftnb, fun nogle faa 3:imer, inben di ffulbe foa Sod til ot ftige ilonb i Soppe", l^oorfro di ffulbe brage op til Serufolem.

22 12 3Si følte 0^ aderebe forn ^ilgrimme, og ba m mt bleoen ant)ift oort ufaf, oar bet mig en Sarong at aabne mit fjerte for."oerren og taffe ^am inberlig for bane unbertige ^ørelfe..poor faare let Di funbe ^aoe tabt benne gunftige Seitig^eb til Qt fomme til bet ^ellige :^anb, jo olt f)ang (igefom i et aar..oaobe jeg f. (Sfé. oæret paaftaaelig og maaffe faaet min 2eb= fager ooertott til at følge meb omborb i bet banfee 5?rig ffib, ba ^aobe øi albrig naaet 3affa=Sfibet; t^i ben banffe gregat laa længere inbe og \)aa en anben Sont, og f)aøbe øi tåget itanb i et ote(, faa i^a)^^^ ber jo feller iffe øæret Xale om at fømme meb ^ampffibet. 9}fen fao unberligt lebebe ^erren Dør 5.^ei, at øi netop ffulbe paéfere ber ligefom ^axftt Drbre til at tigge og øente paa o^ to tafler, ber fao nt)iig t)axihe fuurret i øort fjerte og opgiøet alt øørt ^oob. 9Jlen= ueffetå fjerte optcenfer fin 33ei, men ^erren ftobfæfter ^an? (Song" funbe jeg ubbrpbe, ba øi tiblig 8onbog DJJorgen (fibft i 9loøcmber) bompebe ub of ipaønen og i beiligt olffinéøeir fatte ub pao bet bloo SJlibbel^aø for at feite til bet tiellige Sanbg løfter. )m fetøe eilabfen er iffe meget ot fortæke. Omborb øar ber et t^ff ^ieife-selffab, beftoaenbe af omtr. 20 ^errer og nogle faa omer, ber ogfaa agtebe fig tit ^erufolem; be faa iuft iffe meget pitgrimåmægfige ub, men (ob til mere ot ht= tragte Sfteifen forn en olminbelig ^orltiftelfegtur, ^øob ben øel og for be flefte af bem fun øor. go^ ^^og ot faa et l^bre ^^ræg, ber i beves Zante funbe føore til ituotioneu, ^oøbe nogle of bem iført fig orientolffe ^rogter meb longe kaftaner, ^å)axv[^ og Xurboner; men bette gjorbe fun, ot be foa ub fom DJJeblemmer of en omreifenoe fuefpillertrop, og ftaf gonffe loier^ tigt af mob bere tøffe Slnfigter og tpffe Jole. ^a gjorbe bet et ganffe anberlebe gobt Qnbtrtjf ot betrogte en fore fimpte

23 13 5lra6ere, ber laa fammenftuoebe paa ^oxtætkt; ^Dor fmubfige og uéfelt flæbt be enb oar, ^aa var ber bog 9^atur og anb^ f]eb 1)05 bent; be \aa oiftnot itfe ub til at befinbe fig oet omborb, men be oar taalmobige og ftitle og fanbt jig meb ø[ter= (anbf! 9ftefignation i fin fjæbne. 'Baa gleb t)urtigt frem ooer 9J?ibbeIf)aoet iffe faa gonfee rolige S3ølger, og om Slftenen, ba SRaanen ^ceoebe fig ooer )ori,^onten, bel^fte ben en flippefulb ^t)ft, ber feraanebe fteilt af mob )aoet, og pao l)oié bratte ^elbning oi i bet bæm= renbe alol5«fao en SJiængbe ^oibe ^ufe: bet oar Soppe" efler forn bet nu ^eber: Saffo".!ibet antrebe paa 3ftbeben, t^i om ^am er ber iffe Såte, og fra 3)æffet funbe oi nu frpbe oort 5ie meb fnet af bet t)etlige Sanb, forn laa ber for o i emme(igt)ebéfulb SDunfel^ t)eb, ^artab forn et S)rømmeft)n, faa jeg neppe funbe tro mine egne anbfer, om bette oar SSirfelig^eb efler blot en røm. S[Ren 33irfeUgf)eben feirebe bog, og atter funbe jeg fjjertelig taffe ben fjære ^erre nb, fom faa fjærligt i)a\)bt fort oå ooer be bi)be S^anbe og nu fnart oilbe gioe og &od tit at betræbe bet Sanb, f)por t)or f^relfer og ^an tjcuige ^oftle oanbrebe om til Btth. Snben jeg fortaber fibet, maa jeg fortcefle en liben %iu brageife, fom baabe rørte og beffjæmmebe mig. a olen oar gaaet neb, førenb oi enbnu faa Sanb, fab jeg alene paa 2lgter= bceffet; t^i min Sebfager oar i ^a^l)tten, og bet ftoienbe tl^ffe (Selffab l)aobe øftigen forlængft bragt til ^o i bere ^øier. (Søm jeg fab ber i mine egne Setragtninger, fer jeg en )ppar= ter tomme opab ^al)gtgtroppen meb et Seppe, fom l)an breber ub paa SDceffet agter, l)dorpaa ^an fjerner fig. Straff efter fommer en fornem flæbt Xt)rf, fom jeg før iffe ^apbe bemærfet; ban gaar t)en til STæppet, falber paa fit Slnfigt, oenbt mob Øften,

24 14 og ^olber fin Stftenbøn mcb jagte temme, og meb en 5lnbogt, fom bet gjorbe gobt at iogttoge. an j!t)nbte fig i!!e, ^an \aa i!fe til (}øire eller oenftre, om moaffe 9iogen tagttog i)om, men fl)ntes ^elt optaget af fin Stnbagtåøoelfe, ber oarebe ret længe, mebeng t)an ang efter ang bøtebe fit 5Infigt mob æ!!et- 2)0 f)an oor færbig, gi! t)an ftille neb igjen, Sienercn forn og f)entebe Sleppet, og jegttiar igjen alene. <BM jeg fige, at jeg følte mig befejæmmet? Seg mao tilftaa bet. 3Si ^riftne er mangen ong forlegne, naar oi i elffab meb ^remmebe ^olber oor Sorbbøn, og benne 9Jiot)ame= baner ffammebe fig ike oeb at folbe paa fit 5Infigt paa amp= ffibets æf. an bøiebe ^næ for Mat) gjerne i Meg ^aa^^ fi)n, oi tør iffe bøte ^næ for Sefué, naar oi feeg omenb blot af nogle fao! oor mangen htt^erff driften f!ulbe oel paa et ampj!ib!)err3jemme ^aoe SDfJob til at bøie ^næ paa æ!fet, felo om hin ben taufe 2t^tent)immel oar 25ibne tit ang Stften= bøn? ^æn! om maaffe bog en og anben 2)øbelig foa ^om? 9t!, oi arme, lunfne, frtjgtagtige ^riftne, Iioor!an oi forunbreg ooer, at SSerben ler ah og, naar ben fer, oor oi fr^gtef ben og if!e tør oære og oor egen Slnbagt betjenbt. &ønfam= meret er oiftno! ffjønt og er oet ogfaa bet bebfte Sebefteb; men ffal oi altib frpbe i!jut, ffal albrig 35erben fe oor Stnbagt nben i be inboiebe Stempler?

25 n. Safta. Snben t)i hutbe fcctte oor ^ob paa bet behicje forcftob oic tog, enbnu en liben ^ronelfe. (Søeit gif ^emiic^ f)øi, ba bet mv 6egt}nbt ot btæfe temmelig ftærft, og ba htt tilmeb Dor [ilbig 5lften, forn ingen S3aabe nb til os. kapteinen lob og opjenbte Stiofetter, men forgjæoeé. 2)et bleo ^lat, og ha het i!fe oar at oente, at mon nilbe oooe fig ub [oa fent, lob ^on begge Stnterne falbe og berebte fig tit ot blioe liggenbe inbtil 9J?orgenen, men meb ben flæring, ot berfom enbbo ingen ^oob oifte fig, maotte f)an fetle oibere til ^eirutf), og bo tiilbe bet fjooe bæret umuligt for o ot fomme til Serufolem og tilboge til $ort oib i ben oé gione 2:ibéfrift. 95i bleo berfor if!e libet globe, bo oi oeb 3)aggr^ foo flere S3aabe fætte fro Sanb og orbeibe fig gjennem ben foære Bø ub til i!fe uben g^are!om ni ha neb i en of bisfe, ber of 33ølgerne foftebeé op og neb og nær ^oobe flooet fig ift^lfer mob fibet, men t)i nooebe bog l^ffe^ lig Sanb, og foo ftob oi bo poo Ijellig runb! 9}Jen I)bor gjerne ot enb oilbe J)engiDe oé ogfoo til t)eeig (Stemning og i ftice ^reb nt)be ben ffjønne SSir!elig^eb globe S3eoibft^eb, foo oor bet oé bog i!fe muligt, t^i en foobansormen og froolen og tøi og (5pe!ta!el l)ar jeg i!fe engang i Slmerifa oæret

26 16 SSibne ttl. dertil btbrog ttiftnof, at bet t^ffeselffab ogfaauar meb ilanb, men meft [tøtebe bog 5lraberne, ber jtuibe ^aoe bereé betaling, og [om t)tlbe bære Dort %øi ub til bet tt)f!e otei, ber ligger nær 93Qen. et ^ele oar mig et Sillebe paa Stoet og minbebe mig om, btior ofte bet time o, at naax tti ret glæber oå til at funne nt)be en ag eller at funne opløfte nor <B\æl til ub i Stnbogt og ftt)rfe oeb ning, ha lommer ber ^elft ^orfttirreljer og ^inbringer baabe inbenfra og ubenfra, \aa bi fun faar fmage c5fuffelfen 33itter= l)eb. SOien enbetig fom t)i bog igjennem tis>\^ mange trioietle Optrin meb paatrængenbe dragere, forbringåfutbe 33aabfolf, og fjebelig 2:olboifitation og lunbe i ^lof og f^ølge oanbre meb oor tialgte ^ører f)en tit bet næonte ^otel, ber ligger ftra! ubenfor S3l)en V(^a en øibe oeb bet brufenbe ^at) og omgiftet af falmer, ^^pre [er og Orangetræer. ^er funbe oi ba Ijoile o > ub nogle Ximer, inben oi tiltraabte Seifen op til Serufalem, og finbe libt 9Ro til ot taffe ^erren for l)eb mob oé, ot oi oirfelig oar i 5lbrabamg, Sfafs og Safobg fianb og fnart ffulbe faa fe taben, ^oorfra Stifet er ubgangen ooer Sorberige. ajjebeng oi ha l)oiler ber unber ^almenå og og ^or bet oelbefjenbte Soppe" lige foran oé, fan oi i!fe bruge ^iben bebre enb oeb at flåa op oor Sibel og fe efter, l)oab oi ber lan læfe om benne lille uanfeelige 58p, ber belg ligger oeb -lippens ^ob, beb llimger fig opab fomme, men fom er omgioet af ben beiligfte 9^atur, af et Scelte af Drange^ og gigen^aoer, ^oi føbe uft iffe frt)ber minbre enb fuet af XræerneS blanfgrønne Slabe og be ranfe ^almerg droner, ber minbebe o paa engang om ben eoige (Sommerog ben eoige ^vth ^almegrene og liflige om ben Siofenå

27 17 ^vone, bev ffal novbe bent tilbet, forn er tro iiibtit SDobeu oc\ fant fomme inb i hd t)tmmelffe ^\iuaan. Soppe cfler ruip o" finrer oi førfte aitfl næoiit Soft). 19, 4(); t)oor bet opregneg btnnbt be øftæber, forn ti(fa(bt ^an tamme. ernæ[t omtoleå bet i 2.^^tton. 2, 16 forn ben ø^non, t)oort)eii 2:i)rué'å Stonge i^iiram [hilbe feube Xommerftoaber of Sibanons (Sebre lit alomo, at t)an berfra funbe føre bem op til Serujalem. Stigcntaabe bleo (Eebertømmer til 2emptet^3 ieuopbiiggclfe unbcr (Seraå bragt fra ^ion og Xljniå til Saptjo (Ser. 3, 7). ^ra Dar bet ogfaa, at profeten Souafc oilbe fil) fra i^erren? 5lnfigt og gif omborb paa et Sbarfi^o^tSfib (Son. 1, 3). 9J?en meft fjær er bog Soppe bletieit oé, efter Ijvab oi læfer i bet n^e Seftamente.,^cr oar bet, at Slpoftelen ^^eter opoalte ben fromme 2)ifcipelinbc ^abita fra be S)obe: mcn bet bleo oitterligt oucr Ijele Soppe, og 9Jiange troebe paa i^crren. Og bet ffebe, at l)an bleo mange Sage i Soppe l)oé en \)\ (Simon, en arner" (5lp. j 9, 36 fl.),.^er Oar bet io ogfaa, nt ben famme 5(poftel, ba t)an forrettebc fin S3øn paa ^ufeté flabe 2:ag, ^aobe bet betjenbte Son af rene og nrene 2)t)u og l)ørte iperrens?ro]t: <Btaa op ^etrul, flagt og æb", IjOorefter lian fil befaling t(l at følge be SJ^ænb, ber fra. iøoeb manben i\ornetin i dæfarea oar fenbte til Soppe foråt formåa ^4?etrn» til at bringe bam (Soangeliet. ^en anben ^ag brog '^etrns meb bem, og nogle af i^røbrene fra Soppe gif meb Ijam" (^^Ip. j. Slåp. er ba Soppe bet forfte 'Bkh, l)oorfra ber ubgif 9JZi = fion til ^ebningerne, og htt maa oære meb bt)b Xa!ncmmelig= Ijebåfølelfe, at ben troenbc driften befoger benne lille Stab paa ^ferget, Ijoor ^erren aabenbarebe for fin tro SDtfcipet fit ^aah til ^ebningerneé ^-relfe, og ^oor altfaa 5tbfTillelfen TlcUem^ oæg" bleo nebbrnbt, faa at begge {haa'bq Sober og cbninger) 5. ist. fflhmd) : gn Qerufalcmffcrrb. 2

28 Sab 18 ~ blebc forogte i et Segeme meb (Bnh formebelft ^orfet ba f)qit oeb bette itjjelftog gienbffqbet".'fir. (Sp^. 2). Subnu uifes ^u t)eb ^odet", inen berjom bet enbnu er ti(, maa bet nære bebaret ueb et [æregent llnber; tt)i Soppe f)ar flere ange oæret f)erjet og brænbt, nannlig bien bet gan= f!e øbelagt af ben romerffe ^ett{)erre eftiu^, ber lob ^enocb 5000 af bet SnbPaanere nebfable, og fenere i Staret 63(> biet) bet inbtaget af Saracenerne. SD^en omenb Simone né forlængft er jeonet meb 3prbcn, og bet er bet janbfynlig^ fte, ba ^erren iffe pleier at gjøre Unbere meb be høhc Stene, faa ftaar bog felne Soppe ber ben Xag ibag*) forn et 8pmboI paa, at Stb[fiIIeIfen5 3JieUemoæg er nebbrnbt", t()t ben er Snb= gong^5portcn til bet ^ehige Sanb, og inbab ben brog iffe blot i ^orétogcne^i S^iber be tapre korsfarere, men gjennem fiberne inbtil nn f)ar farer af ^ilgriuime fra alle 2?e[tens Sanbe f)er fat Stetrne for at brage til Sernfalem, baabe Søber og ^ebningefriftnc, faa $eter Si)n er bleoen til SSirfelig^eb: \)t)ah ønb f)aoer renfet, tjolbe bn iffe for nrent." Set er, forn om en fcerlig SSelfignelfe omgioer Soppe, t^i fom hm er fatrnet af 9}?ibbe[l)auets blaa Solge, ber bringer ^^ilgriméffaren til ben, faa er hen fom fagt omtranbfet af be ffjønnefte ^aner, l)oor be gplbne ^rngter ^erlig foæger ben trætte ^ilgrim, foa Pi minbes aron 93(omft og Salene^ Silie" i^pøifangen, og figer meb angeren : gigentræet frt)brer fine gigener og Ssinranfenå 93(omfter bufte; ftat op, fom min S^eninbe, min ffjønne, faa fom bog! 9)Zin Sne i ^lippcns- 9iifter, i 5ie(btinben p! mig fe bin (gfiffelfe, lab mig ^øre bin 9tøft; tfji bin 9f?øft er føb og bin fiffelfe beilig." Sa Soppe er en faaban 2)ue i -lippens Dxifter og i ^^jelb* *) 93Qen 1)ax nu omtrent 5000 Sni)fet)gg«e-

29 19 tinbenå S9, og er ben enb i fig felt) ringe, fna er ben bog bei(ig" ; ti]i ben er [om 9?oat) S)ue, ber er tit Xegn paa, at i)nb== ftoben i!fe mere ftiior ol^er forben, men at ijevrené ijerligfjeb er opgangen oi>er golfene, faa.^^ebningerne fommer flljtoenbe forn uerne til fit 3)ueflag (gf. 60, 8). 2*

30 III. op til Scrufalem. 1. gørfte ag. (Siter nogfe 2;imers.^nile brog m SOJanbag 22t)c 'i^^oubr. neb 9}2ibbagåtib fammen mcb bet ti)[fe Selffab ttl(jc[t ub fra ^offa foråt tiltræbe S^cijen til ^enifalem. S5i iibgjorbe cii ^arodane poa tjeiioeb 30 '^Perfoiier forubeu ^]?aft]e[te og S)riiierc, tt)t SSeien tit i^eriifolem funbc fun fjorcå ooer Sarong lette, inbtil ffijergeiie bcgt)nber, f)iiorfrq ber ba if!e nar ^^ale om at reife tildogns*). ^i oalgte berfor at reife ti(()e[t ben t)ele 35ei og ba for 33efoemmeIig^ebené hilb f)clft i ^o(ge, ftjont man fro Saffa til Serufalem, omtr. 572 norj! 9J?il, nu fan reiic ligefaa trijgt forn i oort fiaub og f(et iffe bef)ooer jtorte ^ber ni nu forlaber Saffa foråt brage op" til ben tjeøige (Stab, til 8ion, og til be f)etlige (Stc&er i 9lærl)ebcn beraf, inbbiiber t)i i!æferen til i ^^lanben at lebfage oc paa Seien og tåge Sel i oor læbe otter at faa Soo til at innibre ^i^aa ben 3orb, forn l)ar tilljørt (Sienboméfolfet, og Ijoor crren og f]ané 2tpoftle Ijar fat bere-3 fyob i^orinben oi tommer ub paa aroné lette, reifer oi igjcn= nem be ffjonne Crange= og 5}igcnl)aoer, fom omfranbfer Tmffa. Se er et Xegn paa, l]oab Sanbet l)ar oæret, ha bet fløb meb *) enere ffal ber bog nære inbrettet Seligeticefart meflem ^a^a og QiTUJalem.

31 21 ')))Mt og penning, og buab bet fiinbe t)qt>c næret, berfoni iffe ^or&anbeljen Hor lagt pcer bet. SD^icn mi er bet hut t)er og ber faabanne l)nbige teber, ber er at ligne meb Cafer i rfenen; tqu[fe be ogfaa [taar forn ^orjættelfe om, at ^erren iffe ()ar forglemt [it %oit, meii at ben Xib f!a( f omme, ba bet (jetligc anb igjen ffaf b(om[tre forn en Siofe". isje ipauer er t)el beffijttebe meb.^egn af ben jaafnlbte igenfaftu ((Sn= geil"! : priklypears), ^ins ffarpe lorne banner et fortræffeligt jerbe, paa [amme ^^ib [om ben y^rugt iffe er at foragte. $i faar [aatebe tjolbe oå i ærbobig 5U[tanb [ra biyfe [fjønne Snnbe, (]V)or [ornben Orangetræerne og[aa ^igentræer, 0(iuen= træer, ranat^^^c^bletræer, 2amari[fer og ^o^anneébrobtræer [orøger S'vugtbar^cben, mebenc^ Ijer og ber ben atnorlige (Stjprcio l)æoer [ig [om et rauminbe og bringer S^anfen f)cn paa ob og ^-orgjængeliglicb. Og [oa maa bet nære: f)er nnber nor jorbi^ [fe 'i)?i(grim!jtffrb neféler Sincté og S^obenso ^^egn, og be [ibfte rager [teb[e op oner te [orfte. ^tfe minb[t erinbreå ni berom, itoor ni [om ^^ilgrimme brager gjnmem bet I)eflige Sanb, f)nor ni [or ^nert ^Sfribt træffer 3por a[ ^^-orgjængeligfieb og llnber= gong. ^^i rei[er nn gjennem en Xel a[ bet gomle ^()i!i[tæa, og beroppe [ra ^^øibeu til nen[tre [er ni en nå[ef Sonbc^bt) neb 'Jiann 53eit ^^ejon c: 33etfi 2)agon, agon!o.'pu?, ber minber om ^()ili[tcrne bcfjenbte 2l[gub 2)agDn, l)in» 33i(Iebe nar fjoint ^;)J?enne[fe og ()alnt %[^, og [om ramlebe onerenbe, ha.'perrenå 3Irf bragteé i bets 9^ært)eb (1 «Som. 5, 2 [[.)/ [aa(ebe [om bet altib gaar, fjnor.^errenso Xempel rei[ey neb iben of 3l[' guberne. Jyoran o ligger nu aroné (Slette, engang [oo rig og f)erlig, nu fun [or en Sel b^rfet, og ber frngtbar, men efleré [onbig, l)nor 2)prfningen iffe er naaet fjen. olomo taler i ^^øi[an9en om ben, ibet l)an ligner Srnben

32 22 ^Iom[t", og fotas næmiev SarmeI og (Sarong ^ragt" [om 93iIIcbe paa (Sub riget.^elligfieb (^ap. 35;^, men forubfiger og[aa (Slåp. 33), at ber f!al fommc en (5tran'ebom %ih oner golf og Sanb, og ba ffat aron nære,;fom ben obe 9Jiarf"; og bet er gaaet i pft){bet[e, j!jønt i ben [ibfte %ih 2)l)r!nmgen og ^rugtbarljeben er [frebet freumb. ^bet t)t fortjætter oor 9^eife, [er t>t tilt)eit[rre i en?^orbi)b= ning en liben ^l), ber er o oel betjenbt, nemlig 2i)bba, efler [om ben nu fieber Subb. er ^etdrebebe ^eter ben oærfbrubne 5( neag, og 3t(Ie, [om boebe i l)bba og aron, faa ^am og omoenbte fig til erren". er opf)o(bt $eter [tg ogfaa, ha ber forn 93ub efter barn [ra 3oppe, [orat ^an [!ulbe opoæffe Sortag; tbi Spbba nar nær oeb ^oppe" (omtrent V/2 nor[f mil), ffr. 2(p. i. ^ap. 9. ^^bba er erter ^rabittonen be= fjenbt [om ^øbe[teb [or ben i.6eigeni)iftorien befjeubte [om leb 9Jlarti)rbøbeu i D^ifomebien nnber S)io!tetian i bet 3bie 2Iart)unbrebe, men ^uié Segeme [fal oære bragt tit 2t)bba, f)oor ber biiggebeé en Stirfe ti( ^on 5Stc. 9?u er Subb en elenbig %ktie, ber [er ub,,[oni l)oor g-ienbetjaanb og Sranb n^hg ^ar ()erjet". ^un ben gamle 9^uin eorg ^irfe og ^lofter minbcr om, boob (Stebet f)ar oa^ret. 9}? en be 2iber er Dg[aa [oriæng[t [orbi, ha 2tfle i ^\)hha og aron omuenbte [tg til )erren"; ber[or f)ar erren Denbt fig [ra bem i ^l^rebe og labet ^ienberne øbelægge taben og ir= fen. 2)et er nieb ^emdb, Oi brager ber [orbi; tf)i taben minber 0! om -Sperrene Drb i 9)t'atf). 7, 26 om u[et, ber er bpg= get paa anb, og [om [aibt, ha ftjlrcgneu og tomten fom. Si)bba er iffe blot i SBirfeligtjeben bijgget paa anb, men bets Snbtoaanere ^ar i aanbetig i^en[eenbe gjort bet [antme; tf)i be f)ar fjørt."perrenå Orb, men f)ar iffe gjort bere[ter", og ber[or maatte tra[[ebommen fomme.

33 23 ^ra l'i3bba til l;)tamle(i, t)oor ni tatler iiib [or 'iraikn i bet tienlicje 03 rummelige lotiuffe ^tloftcr, er ^-I^cien iojcu for bet iiiefte omc3it)et cif."paner, men beii er faiibig og tung. ^ ^(0 = ftret, {)nor man for eii rimelig 'ih'ta(iiuunobtager Sicifenbe, pteie t)i omlitiggcligt og fjærligt af be G a 7 SOhinte, fom ber op^ t)oiber fig. 2)e ^Txeifenbc famley i et fæfleé SJ^obtagelfcsuærelfe, ber ftøbcr til bet rummelige 9^efe!torium (Spifefal), ncerelferue er fprcbte omfring i ^loftret og er alle oenlige og inbb\)benbe. i8i)guingen felo, ber er opført 1240 af en ertug of S3urguub og feuere ubbebret, tjar maéfine 9}htre og \iaht Jag, liuor uuiu paa ofterlaubff!isi tan opijolbe fig, og er omgioen af en forfoarlig 9iiugmur. S)et er beiligt beroppe paa Xaget i ben milbe 5tfteu, me= t)cné 9J?aaneu Ujfer oder be grønne Sunbe, oder arouå ^t)ibe og oner Subaé 33jcrge i SBaggrunben. 3)er er ret et 18ønneu <Bkh, og t)i forftaar iaa Del, l)t}orfor haahc ^øber og ^riftue ftiger op ber foiat forrette bere» Slubagt, Ijæøet ot>er hen tratole arm bernebe og ene meb ub i 93eftuelfen af ^ané.tiimmel. ^sth langtfra Slloftret er mærfelige SfJuiner, ber lalbeio 2empell)errerue! Stirfe. er er uibtløftige 33uer og unt)erjorbiffe.'qtjælninger; men bet er nu afgjort, at bisfe Sfluiner iffe er af en friften S!irfe, men af en moljamebauft Stljau (i^erberge for 3f?eifenbe) meb till}ørenbe 9}Zoffé og SJcinaret eller S^oaru. ctte S^aarn ftaar eubuu og frembpber fra hets al= leri en Ijerlig Ubfigt. iseb oor ^-ob fer øi 9^amlel)y ^n-ugtliaøer og Oliøenluube; mob 5Jt. O. møber Ciet i^ljbbaå i)aøer; bortenfor bigfe falbcr øort 33lif paa ben ftore lette meb bcu forfeiellige Sarøe=3If!i)gniuger ; mob ^^eft l}nr øt bct [tore ^paø", og mob ft Zsnhtvi mørfe 23ierge, ber luffer for )cflig= bommen. Og alt l)øab øort S)ie mober, tilljører bet l)ellige Sanb og er iubøiet bet ftore ^a^, ber ffpller

34 2)en 24 fine Sølger op mob «Stranben, nætjnes fna ofte i be ^ellitie ibøger, at ogfno bet f)ar fnaet fin Snbnietfe. et ev berfor meb ^idou og 2af ni ftoar beroppe paa lanrnets Jinbe og npber bette Siunbffue; og er ni enbmi hm i gorgaarbeii, Peb '2)ør= tærffelen til bet tjellige 2nnb, ]aa figei* oi bog meb 3)Qg er bebre i bine ^orgaarbe enb eflerio titfinbe; jeg uboælger fiefler at pære Peb S^ortærffeleu i min ubé ué enb at bo i be Ugitbeligeé pauluner." 33i ftiger neb igjen tit bet oenlige^lofter og begioer o tit pile for at tilbringe ben føvfte 9tat i bet tjchige 2anb, meben^ oi i Por 31ftenbon minbeg Crbene i $f. 91 : fom bor i ben ^øieftes Sfjnl, [)an ffal btioe om Skatten i ben 5limæg= tigeé fpgge." 3bet Dråtten breber fin Sfpgge ooer o, fien^ gider ni o gjerne tit ben Janfe, at ben 3JJanb fom tom til 3efu^ om ^tatten, nemlig 5)iifobemn«, Ijaiiht fit ^jem l)er i 9ftanileli, fom 2;rabitionen l)ar gjort til bet gamle "^Jlrimatljea; og oi oilbe ogfaa gjerne tro, Ijnab ber berette^, at Samnel, fom i S^atten?^ etilljeb t)ørte )errené temme i ^iemplet, og om foarebe:,/ja( erre, bin Skjener ljorer", boebe l)er; men ber er i!fe megen anbfpnligtjeb for benne fibfte ^^rabition» 5(Sgtl)eb, og berfor laber pi ben ftao oeb fit!^særb og glæber o I)eUer neb, at 9J?orgenbagen ffal labc o» ffue bet l)eliigfte'steb paa ^csorben. 2. 9(nben 2) ag. ^iblig ben folgenbe Sage 9J?orgen, meben^ enbnn Waanen Ipfer ooer (Sgnen, broger Pi igjen affteb. Snften er fjolig, næften folb, men netop berfor forfriffenbe, og i ben bebfte (Stemning fortjætter Pi oor S^ieife Ijenab aroné Slette, oibenbe, at IjVert fribt bringer o nærmere l}en til ben Stab, ber oet fan laihe^f Sorbens 9}tibbelpnnft", om iffe i geografiff, faa i)og i aanbelig ^enfeenbe. S i>^t bæmrenbe 9}?aanelp» fan

35 25 t)i fun utijbelig ffimte ciifclte i^anbsåbtjev ()er dc\ ber pna Sktkw, 0;] inærfeliflt iiof pasferer ni netopitu i 9J?aaneffin ''^Ijalon XaV (,/2ol [tatl ftille i ^ibeon, ftaubss o SOfaanc i '^lja(on 3)al")/ incu [nart c^aar9)^^ancn ncb, oi^ nlciis fi?r[tc Stranler brtjber frem over ^nha^:-' 23jerc3e oc] forgiilber bet Ijele Sanbftab, et f)erlii]t ijiubol paa bet jaiibc St)^, ber ubi^aar fra 3ion pg opll)fer bet gaitffe ^jorbertge. SSi ertnbrcr 9Jiefteren ^rb: ^eu forn efterfolger mig, [fal ifte imnbre i SDJorfet, men fjane bet i'infeu 2\)^", og meb freibigt Wdh brager ut fremab, tf}i fiiart ffa( Dore jobber ftaa i Serufatem. S bet ^i'-'^'"^ fer oi Qiuiiier af en gammel ilirfe, ber be= tegner tcbet, elter 'OtifopoIiS laa. 9J^eu bette (Smmaué er iffe bet famme, ber omtale» i Sue. 24 Slåp-; tf)i bet ni l)er fer ligger KiO 8tabier fra Serufalem, mebeino ()int fun laa 60 tabier (omtr. I iiorff Wil) fjernet. S)et I)er lig= genbe mmany er berimob bet i Ifte 9Jtace.,\lap. 4 omtalte. (Sfterat ()atie paf^feret en etenbig iianb!?btj fiatrnn, tioor maaffe bet i 9J?accobæerne!.^iftorie befjenbte SQJobin iaa, tommer t>i til 33ab et 35>abp y. aumt? 'ij^ort, et 33jergpa^, ()Oor Iet= ten enber og ^^jergftigningcn begijnber, faa at ni nn ret egent= lig brager op" tit ^scrufatem. Men t)0ilfen Opgang! 35iftnof er ber i be fcnere 5tar anlagt en np 2>ei, ber gaar i (Slpng* ninger op igjennem S3jergcgnen, men ben er tit liben S^ptte, ha ben i!fe er grnétagt*), men fun beftaar of ffarpe tene og be»nben paa mange teber er gjennemfnret af S^egnbæffe, finorfor ben 9ieifenbe maa fjotbe fig tit en fnæner ti^ ber er bannet langg meb ben, og fom mangen ang gaar ganffe nær 3Ifgrnnben. 9}?en bet pasfcr gobt. ^bi benne ^ilgrim<?færb til bet jorbiffe ^ernfalem er jo et inbbiticbe poa ben friftne ^ilgrimc^ ^^anbring til het tjimmelffe Serufalem,. og bib er jo *) enere jfol ben bære ubbebvet.

36 26 jorten trang og ^eien fnætier, og bet gaar opab, mcbenå %ox== tabelfeu? Stfgrunb er nær, [oa ber ffal baabe 2(n[trængelfe og 3^orfigtigl]eb til for at funne naa frem. enne %anu tebfnger ben troenbe'^tigrtm, naar f)nn fra ben brebe lette brager gjennem 93nb el SBabt) opab bet jnæore SjergpaS, og bet porggmaat ligger nær: ^ar n ogfoa forlabt i)nben! brebe ^ei, og er 2)u tommen gjennem ben trange 'port, I)ar n begtjnbt at brage op til ^ernfalem? (Sr S)u Dirfelig paa ben trange i^ei, paa ett)fornægtelfené og gorfageifen befoærlige 33anbring op til bet Ijimmelffe jem'? SKærfe o maa ln og, at bet juft er ben førfte S)el af Skeien, forn er ben be- [uærligfte. 'Baa er bet paa S^anbringen opab frænterne ti( bet jorbiffe Serufalem, og \aa er bet meb ben aanbelige S^anbring, ^^ra 93ab et SSabt) opab til STurijet el nab eller SSinbrne 23tjen" o: het gamle ^irjatt) Searim brager man cp gienncm en nitb 33iergegn, t}t)or 5lfgrnnb raaber tit 2(f= grunb" ("jpj. 42), og tjnor het ene fnæore 93jer9pa! er mere truenbe enb bet anbet meb fine nboner SSeien f)ængenbe Øipper, hxjbc -løfter og hxatte tprtninger. aa er bet og i bet acnbe=^ lige i ben førfte S)el af nor "ipitgrim^ifærb, efterat \)i for ^(oor bar tåget fat paa (Selofornægtelfens tnngc jerning: ^^riftelferne træber o nærmere inb paa Siøet, jennorbig^eberne btiner flere og ftere, ^eiltrin følger paa geiltrin og het tl)t!e o, at t)i nmnlig tnnbe naa frem. Wtm het er ben 2^ib, ha ben fri= ftelige ^aratter ffal bannet og ubbifleé, bet er bet (Stabinm, fom maa gjcnnemleneis, ba di ffal læve at boie uor isitlie nnber erren! iuiiie, ha bet nt)e 9J^euneffe ffal i^inbe Sfiffeife i ocv 9)knge giner op i benne 2;rængfelen l^aarbe %ih og nenbc om ig en til S^erben, om iffe aabenbart forn SDema^v faa bog t)emmeligt' liftenbe fig tilbage tit hen brebe i^ei. Men Ijotber Di nb, fiæmper ni o igjenitem neb 5laroaagenf)cb og

37 27 5Boit, ha ffnl ni fornemme, at m\t er S5eien tuiui of^ trang til at uanbre for be fromme", men ber er bon oc\f aa ^mk= plabfe f)ernebe, {)Oor ln fan oeberfoæges og fttirfeå ti( fortfnt isanbring, faa at \3i meb ni) Sl'raft fan brage op til bet ^immelffe ^ernfalem. (St faabant ^'ptjtlepnnft paa 33eien til bet jorbiffe :3erufalem er bet næontc ^irjatfi Senrim, ber ligger tinbigt i en liben S3jergbal, omgioet af ffjønne Sunbe og inbbljbenbe inn= og Dlinenljatier. 35i leirer o l)er neb hiin friffe 9?jergftrøm og ^inler o nb efter ben anftrængenbe Cpftigning. 3)eiligt ffinner olen, muntert fljnger gugli^ue, Ijerligt brebcr be [tore (3l)!omo= rer beres Søufroner oder o, meben be æmærbige 9tuiner af en gammel gotljiff Stirfe Ijalut ffinlcr fig metlem Sintræerne. Sa f)er er et rigtig gobt.spuilcfteb, og faa nær Sernfalcm; tun V/2 dmi fra ben Ijellige tab. SJZebenS ni nriber ben foftelige."poile, læfer ni 1 am. 7: )g be Wlæiih af Å^irjatf) Searim!om og l)entebe i^errens 5lrf op og forte ben til ^Ibinababc^ ^u poa i^øien; og be tjelligebe ^an øn leafar til at tåge Hare paa ^erren? 5trf. Og het ffebe fra ben ^ag, at?irfen blcø i ^irjatl) Scnrim ber forløb mange?lar, faa at M bien tune 5lar." er fanbt ha ogfaa ^erren>o 3(rf ^nile, efterat ben Ijanbe næret i ^Ijiliftcrneé i^ænber og fra bern nar brogt til S3etl)fe= me, i^nor 9}tænbene fra Sl^iriattj Searim Ijentebe ben. Aper nar altfaa et lielligt tcb, et ubg paulun, og bet er, fom om tebet enbnu bærer ^ræg beraf. 3>i[tnof l)ar i ben nt)efte2;:ib en 9tønerl)onbing 5llni l)ofcf) l)olbt til l)er og næret til fuæf for ^ilgrimene, men l)an er nu forbrenet, og fjer er fulbfommen fitfert og frebeligt. ^"^enben unber jo iffe ub 83ørn."pnite, mh iffe naar be leirer fig neb terreng 3lrf; men bet er fun for en 2ib; t^i fnart maa f)an nige, og erren breber

38 28 otter [it "ipaulun ooev bern oq befaler [ine (Sngle at leire [ig om bent. SSeberfv>ægebe og [rimobige brl}ber oi bo otter op og nærmer og mt meb raffe pao Sjerget". 3?eien er nu forbetmeftc noget bebre; oi[tno! gaor b^t op og neb, 93a!fe ejter ^offe, t)i[tnof t)ar oi ogfoo f)er oanffelige teber at posjere, men oi [tiger bog i bet I)e(e toget jeont og nben noget Se[oær. Suften blioer mere og mere let og [tprfeube, og poo [omme 2:ib [om ben renesjergluft for[ri[fer o, fjolber ben [pænbenbe ^or^ oentntng om [nort at [oo [e Stabene Joorne 0! i 5(onbe, [oo oi glemincr ai 5^rætf)eb og itcr [remab mob SOZooIet". 9)^on het iffc er [oo ogfao i bet Slanbelige, ot jo mere oi nærmer oy Qi-n^belioetS nbe, be mere længe? oi I)iem, og mon i!fe netop benne gtobe g^oroeittuing fijænter ben gomle ^ilgrim ben ra[t, ()Oorom $ro[eten toler, noar bon [iger: 3)e [om [oroente ^erren [fude [orntic bere ^ro[t, be [futle opfore meb SSinger [om Crnene?" ((S[. Ålop. 40). 25i oenter nu bog ^oer øibe ot [oa et limt o[ )iiebier= get og tobens 9}hire; men enbnu tibt Xoolmobigf)eb, eubnu libt '2In[irængel[e, enbnu benne i^jergbøibe ot tomme opab, og [e: nu er Oi poo ^oi[(etten, og ber lige foran o tjæoer [ig 3ion meb [ine Soorne, og en ly^ængbe a[ kupler og SJiinoreter fortætler oc, at oi t)ar naoet oor ^Oieiieé Ttaai oi er oeb 3 ernfolem. er ligger oltfoa toben poo Sjerget, og ber bagen[or l^æoer [ig Cliebjergetiå grooboibe Sop, bet er [om et 2)røm= me[i)n, tl)i S^irfelig^eben er [or ooeroælbenbe til ot tunne [a[t'' f)oibe. oor Il)ftelige ere itfe oi, [om [oor nærme oy benne IjeClige <Btab, IjOorben [oo monge 5lri[tue ^or onffet ot tomme, og [om [oo ofte tjor oæret ien[tanb [or oore beb[te fonter. Xt)ht rorte bolber oi i nogeii 5(fftanb fro «Staben og meb blottet

39 29,s3oiieb opfeuber ln en iubevlig Xaffeboii til beii.^erre, ber i)ax ført oé til ^atnbg Stab, og meb [tille ^^tiibogt læfcr Di 3)QDib 122be atme, forn Søberne fang neb Oprcifen til Scrufalem: Seg glæber mig ueb bern, forn fige til mig : in uil gao i )erreuy i^iius. 2. 5Isorc gt.ibber [tube i bine ^Mirte, r<erii= falcm! i). Serufolem er bljgget [om en Stab, ber er tiifam= meiifoiet tnbbl)rbe'o. 4..'ptjortjen Stammcnte opgaa, i^erreuéi Stammer, ti( Si?rae^o!isibnesbl)rb, [or at tatte i^erreuio )ftax)n. o. %i)\ ber oare Stole [åtte til SDom, ^aoibå.^pufe^^ Stole. 6. S3eber om 3eru[alemS i^reb; be [fal l^aoe ^oligl)eb, [om cl[fe big. 7. Ser [fal nære ^-reb inbeii bin 3Jhir, 9hiliglieb i bine ^alab[er. S. %ov mine 33rDbre og mine fenner;? Sfl^lb oil jeg nn [igc: grcb oære bigl 9. -or i2)errenio oor &nhs^ ^u[e!o Sfl;lb oil jeg [oge bit i^eb[te "

40 ^crufalcm. IV. :3crufrtlem. 1. Sllniinbelig S ef friuelf e. n^ber S;rDenbe, ber fommer til ^erufalem, maa gri6e af f)efliq ^-oleue og fon iffe træbe inb nb bene ^ortc iiben Son og Xaf. 9}?en naav oi fommer paa nært."oolb og ]er, t;oor trange og [mnbfigc aberne er, IjOor ber orimler af %t)vuv og HraBer, {)Oor libet fielligt bet tager fig nb, at en ti)rfiff *i^agt mober o i jorten, meben^ ^^Gfelbrioere og ^amclbviocre i!jænbc om ben fnæore ''^^fabå, ha funbe tet en ganffe anben tem= ning gribe o, og oi ftob i gare for at angre, at oi oar fomne

41 31 ^strfe(igl)ebeu 'iaa lutt dc\ iffe defler Inbet o note meb ben {)e(= tigc rpløftc(fe, foin ;3erii)nlcm, ieet paa 5(fftanb, brinner. 9)?en iah oé iffe forfjafte o?, lab o tnge 33irfe(igf)eben, forn ben er, lab o fun (\aa inbab,,bcn trange ^ort ag ben bet \)ai-\ev gobt for i^cicn ti( (Matgattja ag ø)etfcmane. ^a, \o mere Di lilioer fortrolige meb biefe trange tiber og bt fe forunberlige (^abcr meb drapper, ooer()fæ{t>ebe '^^ortrnm mibt i aberne, meb biéfe fla[ter(ige 93ljgninger meb bere! ftabc ^iipter, hc ^ mere finber ni, at bet fjele pagfer langt Bebre for ben tab, ber omflutter,^crren^5 &xai\ enb am taben paa enropæiff 2si prangebe meb brebe og Ipfe ('"«^aber og ftraalenbc 53utifer. taben I)ar paa én ang et mibbelalberf! 03 et øftertanbff ^ræg, ber gjør bet tettere for ben Scføgenbe at iah^?[rinberne fra be founbne ^ibcr træbe frem for ()ans 3.Mif, enb om ben europæiffe :^n{ U' ()at)be plantet taben paa be ftore tæbery 23i5. Cg bet er i 53Zinberne, øi leøer og moa leøe, naar øi beføger Sernfalem bet er meb ben Rettige frift i øor.*qaanb, øi maa øanbre igjennem og omfring taben. 5Si inbbpber ba Sæfernc tit at fø(ge meb paa øort ffpgtige Sefog, ibct øi beflager, at øi fun f)ar faa Tage at øære ber, og at øi berfor iffe fan faa ^ib tit at bøæle faa længe øeb be fjeflige 3}?tnber, f om øi funbe aøe ønffct. isi broger inb af Qaffa-^orten, ben øeftlige ^ort, og folger Serufalemé ^onebgabe, 3}aøib5=G)aben, inbtil ben oøerffjære» af ben fra S^orb mob t)b f)øie norblige Tet fjebcr oileportcns (Sabe, og ben ft)b(ige anibsporten^i abeii^i boier ha mob 9corb, gaar (ang bet forfalbne Sofjanniter- (ofterå grao 9)iure, forbi ben f)eflige raø? ^irfe, og naar faa øort i^erberge, ber tigger iffe tangt fra via dolorosa ( merten isei), ab fiøilfen ^erren efter 2rabitioncn forteé til fin S)ob. S^i befinber oå ba i ben norbpeftlige 2^el af taben^

42 32 bet friftne knarter, ber omfditter ben ^ellige rodå ^irfe til- Itgemeb flere Moftre og ^oipitter (herberger) [omt flere nf be eitropæiffe ^onfiiterg 3?oI{ger. Serufalem er nemlig nu helt i fire e(e, mva'l 3ion eller ben ft)boeftiige ^cl, Imv U. % be ormeniffe ^loftre og ^irfer fornt ben protettantiffe Slirfe er, Wovia, ber inbefhttter ben gomle 3;empelp(flbg og bet jøbiffe Dm Stfraå 33eliggenl)eb er ber belte 9Jieninger. 2)ttmoéfuåportcn.

43 33 ^toarter og enbclii] 23e3ctf)a eller tet mof)ameban[fe ^oorter i 9corboft. ^et er 1)ainbégaben og ben næniite C^kbe fra øileporteu i 9t. ( amaéfugporten) til '3)ainb porten i <B. (3ion^porten), ber beter niellem btåfe Stdorterer. S)ett i)e(e S3t), ber f)ar omtrent 30,000 Snbnaanere, ^t)oraf omtrent 8000 ^riftne, er omgioen af en anfelig Mm, f^oii? ^^^orte Inffes oeb olnebgang, '{aa man meia paéfe oet pna, naar man gjør en Ubflngt ubenfor 93l)en, at man fommer titbage i rette STib. SernfatemC". Stiima er i bet f)tik tåget fnnbt paa runb af S3t)en ^øie 33etiggent)eb (omtrent 2500 gob ouer ^aøet). 3Ken ben [tore Urenlig()eb, jom tjerffer i ben ne forn i be ftcfte orien^ tatfle tæber, t)ar naturligiiiic en minbre gob Snbfttjbelie paa Snbt)aanerne unbt)ebgtitftanb. ^^tlffené Slffalb fra $U5t)o(b= ninger fa[te nben oiberc Uleilig^eb iib paa aben og tigger ba og raabner, forfaaoibt forn be t)erreiofe i^nnbe ilte fortærer bet. 2)e ftefte^nfe er ftet brainerebe og ftet øentilerebe, Sifrer= nerne og anbre 3^anb6ef)otbere renfe^ iffe, jaa f)ef[er iffe SSanbet er \aa rent, foni bet euerå funbe øære, tjimrfor jmitfomme ^e= bere er fiqppige i ben Oarme 3tarétib, forn t)arer fra Mai tit Dftober, i t)t)it!en Xib ber ifte fommer ';}tegn. S Oftober!om== mer ben tiblige 9?egn", og [enere ub paa 35interen og ^oraaret ben filbige Sftegn", (fmt. Sac. 5, 7). ne tan fatbe i Sanuar og ^^ebrnar, og ^ fee ftunbom paa S)ammene. S ben førfte ommertib beføære man meget af ben ^ebe S^irocco etter Stjamfin 'Isinb, om fommer fra Ørfenen og er pberft føætenbe paa rnnb af bet ben fører meb fig og ben ftappenbe 3nbf[t)belfe, ben ^ar paa bet ^ete 9kr\)eft)ftem. SSi minbe herrene Orb t)oå &u!a 12^ 55: 9^aar S fe onbenøinben blæfe, fige 3: ber fommer ^ebe; og h^t ffer." (Sfter benne foretøbige S3effriuetfe tager øi ba (Staben neer» Wuud): Cfn 3enifalem fcn-b. 3

44 34 mere t øiefl)n. 33i træber ^en til 3?inbuet i t)ort herberge og fer ub oder tabene kupler og flabe Xage, mebené Slfteufolen forg^iber ben mange 2;tnber og SJiinareter (be mo^amebanffe Xempler Xaarne). Wen Ipah er bet for et joibeii)ft 33ierg ber i )\i, [om ligger jaa [finnenbe i «Soleng traaler, fom oor bet bæffet meb ne, fun ()er og ber beoof^et meb rupper of Olietræer? et er Oliebjerget, ^oié ^al![ten ligger i a= gen og {)t)is (joibgraa game tilbagetafter ^Iftenfolenå i)5. 33i fan iffe faa OortØie berfra, men ftirrer berpaa jom i^rømme: ber er Sjerget, f)oor )erren ^aa ofte famlebeå meb fine 3)i= fciple; ah be to SSeie, ber flijnger fig fom 93oanb op ah S3jer= f)ar t^an oanbret faa mangen ang til 33et^ania; fra f)in (t)fenbe 2:op for I)an op til.g)imlen, mebené en 'Bit) ffjutte Ijam for 3)ifcipl'ene Cine; langé bete «Sibe t)oibt f)an fit :3nbtog til fin Sibeife og Xiøb; og bernebe, f)t)or^en oort Øie ei naar, forbi ^Bjergetg gob ffjuley af ^erufalemå Mm, ber Otoer bette fjellige S3jerg It)fer nu olen faa flart, at oort Øie blænbes Oeb at fe ber()en, og faa ffal het oære; tf)i ^er= reng ^erlig^eb forbunfler oort SBIif, og t)i magter ei at ffue fjam Slnfigt til Stnfigt, for boem ffjuler beres 5laft)n; men t)i bøier o neb i 3:i(bebetfe og bt)b SSrefri^gt. 3;t)i bet er iffe blot bette S3ierg af ten, Di beunbrer, iffe ^efler bi fe oljlraalerg lanbå, men bet er ben i^erre Sefuc^ ^riftuio, f)oi! fiffeife fremtræber for toort inbre Slif, ibet oi minbeå ^rofe-- ten 3fi<^'ii^i'^^'^ ^^^' ff^q ^erren ffal brage ub og ftribe mob biéfe ^ebningefolf, fom ben 3jog ban ftreb (mob terne) pao ^ampenå 3)ag. Dg l)an gøbber ffuee )i>aa ben SDag ftaa paa Oliebjerget, fom er ligeooerfor Serufalem mob 2)fi, og Oliebjerget ffal reone mibt ouer, mob S)ft og mob 95eft, faa ber blioer en faare [tor 2)al, og alobeien af ^jerget j!al

45 '^arti ai ^crufolem.

46

47 37 t)ifle mob 9^orb og."naltibelcn mob t)b." ^^i f)an, t)an ffat tomme igjen paa famme 9J?aabe, [om S ^Qoe feet finm fare til c^pimlen." (2(p. &]. 1, 11). 2. en ^irfe. 33or førfte 3>nnbriug er imiblertib iftc ub til SDIiebjerget; ln nøier o miblertibig meb at be'\fui bet fra oort 33inbu. djlen oi mitter Sfieften af ac^^en til at befoge ben (jeltige &va)o ^irfe, ber er gonffe i oor 9iærf)eb. (Senere gjentager oi 33eføget, men oi oi( ^er meb on ang fortælle berom, ibet oi famler be gjorte (erfaringer og be mobtagne Snbtrl}! til ét 23iUebe. 25i goor ha fnn nogle faa fribt f)enab og bøier faa tit oenftre inb i en trang Qbe, ftiger op ah nogte drapper og befinber oé ba paa en luffet ^(ab meb ben ælbgamle, æfoærbige Mirfe lige foran oå. en er bog if!e en cnfelt ^irfebtjgning, men en (Sammenfætning af ficre ^irfer og kapeller tit et nregelmæiofigt.'neie, ber famler fig om et 2;aarn, f)oi ooerfte et er nebbrnbt, og ooer(ioæioe af en kuppel, ber nl)(ig er iftanbfat efter i længere 2:ib at Iiaoe [taaet fom en ^uin. 3)et er meb goletfe af bt)b 3(Srbøbigt)eb, oi nærmer o ben mægtige gamle ^ort meb be fnnftigt bannebe filter, ber forer inb i.^efligbommcn; tl)i er bet enb iffe ganffe af= gjort, ot bette ælbgamte tempel ffl)gger ooer olgat^a og.^errens roo, faa er bet bog iffe nfanbfpnligt. Og felo om bet iffe oor faa, er oi bog {)er oeb en af riften^eben ætbfte S^irfer, Ijoorpaa faa mange Sufinber^ 23lif ^ar oæret oenbt, og fom f)ar famlet faa mange 2:ufinbe ^ilgrimme for fine ^orte, og fremfor alt fom l)ar gioet ^^'(nlebning tit be mær= felige ^'oråtog, ber i DJJipbelalberen fatte hm ganffe triften= ^eb i S3eOægetfe, og fom foftebe faa meget 93Iob.

48 38 55i træber tub ab ben gamle ^ort og fommer fovft inb i en g^or^ql, ^dor Xiirfer f)o(ber isogt foråt pa3[e paa be ^riftne I 'Saa bt)6t er ^riftendeben fornebret i ben Rettige (gtab, at be 2>antro maa t)oibe Crben i ben ^irfe, foråt iffe be forffjehige 'partier ^ai begt)nbe at [tribes berinbe. 3)et er berfor meb et 3uf, ot gaar mberc inb i ^irfen, og t)i [tem = me > iffe minbre til 'i^emob oeb at fjøre et fjernt Orgels en^^ tonenbe, nafbrubte ^fagelgb, ber ret er et Ubtrtjf for ben Smerte, f om maa ft)(be 'enfjuer deb ben S^anfe, at berfom ^er for herrens fibfte Sibelfe, ^oh, Segratjeffe og pftanbelfe, ba er nu i be ^antroec- ænber, og UgubeIige" er atter fatte neb ^ang rat). d)lcn fab 05 fortfætte nor "i^anbring. 3 f^orf)afien fer in en 9J?armorplabe, omginet af et itteruærf, Ijoorotier abffitlige Samper (i)fer: bet angioeé at nære Salt)eIfen Sten", finorpaa herrens Segeme 6(eo lagt for ot faltieg, bo bet biet) tåget neb af Sorfet. 2)ien benne Jrabition nætjneå førft i bet 12te. Sfarfiunbrebe, og man fan ha omtrent t)ibe, f)t)or trotjærbig ben er. 2)enne Sel af 33Qgningen tilf)ører afle ^irfcpartier. Men ibet øi øenber o mob øeuftre og gaar nogle faa 3fvibt frem, bemærfer øi i g-ørbigaacnbe en runb Sten ogfaa meb et itter om; ben betegner bet Steb, f)oor jomfru SJJaria ffal f)aøc ftaact og græbt, mebené xsefu Segeme bleø fafoet. Xenne S)el af ^irfen tiujører 3lrmenierne, og ben mob øenftre øpgaaenbe Stroppe fører op til bereå Sffbeling. $8t træber berpaa inb i 9tbtunbcn eller.^irfeffibets runbe 2)el, ber oøerfjøæloei:^ af ben niægtige kuppel. (St fjøætøct ( f)ør [øber runbt om ben oeftlige.soaløbel af Øtotunben, og oøenoøer er ber to ^Jiæffer afferier. 9J?ibt i ben [taar ben fiellige raø, bæffct af et tempel, fom er 2(5 Joi) fi-ingt og 18 g-ob brebt, og fom er fmijffet meb Søifer og ^^iflarer øg

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Det norske arbelderparlis

Det norske arbelderparlis U. 8' ^ ^ S Det norske arbelderparlis 19. landsmøde 1906. Referat. ^ ^ ( a b n i n g c n. g-rcbafj ben 13. ap^ril famtebcs CO. 220 p«rtifætter i Wriftiania arbciber* foiiifunbis ftorc fal, aumelbt font

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere