Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL XML skema Schematron og Stylesheets filer Opsætning af XML konvertering Opsætning af Aktioner Navngivning af dokumenter Opsætning af aktionslister på debitorer og kreditorer Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor Angivelse på kreditor og debitor om accept at import af XML filer... 9 Brugervejledning Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 2

3 INDLEDNING Nærværende dokument beskriver en simpel opsætning af OIOUBL, for nærmere beskrivelse af funktionalieten henvises til dokumentet: Factsheet om OIOUBL_XML Microsoft Dynamics C leveres med en standard OIOUBL opsætning, som er baseret på OIOUBL skemaer offentliggjort af IT- og Telestyrelsen. Mapningen mellem skemaerne og database/processer i Microsoft Dynamics C5 er foretaget ud fra en standard forretningslogik. Der gøres opmærksom på, at der ved opsætning af OIOUBL filer, kræves internet adgang. Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard installation af Microsoft Dynamics C5 2012, hvor datafolderen er placeret i mappen C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data. Dokumentet kan også anvendes for version Microsoft Dynamics C SP1, der er dog enkelte funktionalitet der er alene er udviklet til version Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 3

4 OPSÆTNING AF OIOUBL 1. XML SKEMA Gå til Generelt/Kartotek/XML/XML Skema hvor opsætning og mapning af de gældende skemaer foretages. Nedenstående dialog fremkommer, og såfremt der vælges Ja vil der automatisk blive foretaget et download af XSD filer fra Følgende bliver foretaget: To standard stier sættes op under XML opsætning: stien til folderen med de downloadede skema filer og stien til folderen, hvor alle indgående XML document filer skal placeres for at kunne importeres Begge foldere er oprettet i folderen, hvor C5 er installeret. Folderen med skemafilerne er som standard navngivet XSDCache. Folderen for indgående XML filer er som standard navngivet <Databaseekstension_XMLFileimport, e.g. DAT_XMLFileImport. Der gøres opmærksom på, at det alene er Supervisor, der kan udføre denne funktion og at der kræves internet adgang ved download af skemaer. For version 2012 og senere er det er muligt at angive en sti til en folder, hvor udgående XML dokumenter af alle typer skal samles f.eks. i forbindelse med en centraliseret afsendelse af filer. Denne sti kan angives under knappen XML opsætning i feltet XML Udbakke sti. Hvis der er angivet en sti i dette felt, vil der blive placeret en kopi af alle udgående XML filer, som er dannet i det aktuelle regnskab, i denne folder. 2. SCHEMATRON OG VISNINGS STYLESHEETS FILER Visnings stylesheet filer, som anvendes til at vise indholdet af XML filen i et mere brugervenligt layout, er ikke indeholdt i download af skemaer, men disse kan downloades manuelt fra nedenstående link. - Stylesheets (ny) Opret en underfolder Stylesheet i folderen med XML skema filer under XsdCache og download hele zip filen til denne mappe og udpak zip-filen. Schematron filer, som anvendes til at validere XML filernes indhold er heller ikke inkluderet i mapning eller Skema download, disse kan downloades manuelt fra nedenstående link. - Validering (ny) Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 4

5 Opret en underfolderen Schematron i folderen med XML skema filer under XsdCache og download hele zip filen til denne mappe og udpak zip-filen. Under Generelt/Kartotek/XML/ XML Skema i feltet Formular fil - Udpeg for hvert enkelte dokument det aktuelle stylesheet se nedenstående, hvilket stylesheet, der hører til det enkelte skema ID. Under Generelt/Kartotek/XML/ XML Skema i feltet Shematron fil - Udpeg for hvert enkelte dokument den aktuelle Schematron fil - se nedenstående hvilket Schematron fil, der hører til det enkelte skema Id. Til information: Følgende Skema Id, Formular fil og Schematron fil der p.t. er gældende hører sammen. Skema Id Formular fil/stylesheet Schematron fil CustomerReminderUBL ReminderHTML.xsl OIOUBL_Reminder_Schematron.xsl Proj_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Proj_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Purch_In_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Purch_In_OrdConfUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl Purch_OrderReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Sales_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Sales_In_PurchReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_OrdConfirmUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl OBS - Det anbefales at man holder sig løbende orienteret om frigivelse af nye filer på ovenstående hjemmesider. 3. OPSÆTNING AF XML KONVERTERING XML konvertering kan være nødvendig i tilfælde af at værdier i C5 er forskellig fra værdier, der accepteres i OIOUBL eller f.eks virksomhedens varenummer er forskellig fra kundens eller leverandørens varenummer. XML konvertering sættes op under Generelt/Kartotek/XML/XML konvertering. For at angive, hvad der skal konverteres, vælges først et kartotek og derefter et felt. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet Værdier. Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL. Eksempel 1: Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 5

6 Anvendes der f.eks. Stk som enhed i C5 kan det her i XML konverterings opsætningen angives at Stk skal konverteres til EA i OIOUBL filen. Angiv Kartotek=UnitCode, Felt=UnitCode Klik menupunktet Værdier Vores værdi=stk, Deres værdi=ea OBS - UnitCode skal indeholde OIOUBL accepterede Unit koder. Eksempel 2: Der bør ligeledes opsættes en konvertering for lande kartoteket: Danmark DK 4. OPSÆTNING AF AKTIONER Under Generelt/Kartotek/Aktioner er følgende nye aktioner oprettet automatisk. Disse aktioner anvendes, når der genereres og gemmes udgående XML dokumenter. Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 6

7 Som standard gemmes alle udgående XML dokumenter i en underfolder til firmaets dokumentstyrings folder med samme navn som firmanavnets ekstension. Hvis f.eks et DAT firma bruger dansk funktionalitet og standard dokumentstyringsfolder vil alle OIOUBL fakturer blive gemt i: \DocMgmt\DAT\XMLFaktura. Standard XML filnavne er sammensat således: <Navn på funktionen der har genereret filen>_dato som <YYYY MM DD og tid som antal af sekunder forløbet siden midnat for dannelse af dokumentet> f.eks.. Vær opmærksom på at der fra og med version 2012 HF001 er mulighed for opsat nyt centralt sted for placering af XML-filer Udbakke, dette kan angives under Generel/Kartotek/XML/XML skema/ knappen XML Opsætning, feltet XML udbakke sti. 5. NAVNGIVNING AF DOKUMENTER Under Generelt/Kartotek/Aktioner - Menupunktet Filnavn er det muligt at opsætte kompositionen af filnavnet. Med reference til feltnavne i filen, kan der vælges struktur for filnavnet. Derudover kan man angive om dato og tid skal udelades fra filnavnet. OBS - Hvis dato og tid udelades, vil dokumentet blive overskrevet ved genudskrivning. Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 7

8 Det er vigtigt at sikre sig, at værdien af de valgte felter tilsammen udgør et unik filnavn således at overskrivning af fil, med samme navn, undgåes. Opsætning af OIOUBL salgsfaktura, vist nedenunder, er således baseret på Debitor fakturajournal og vil genererer følgende filnavn: <Fakturadebitorkonto> <Ordrenummer> <Fakturanummer> f.eks xml 6. OPSÆTNING AF AKTIONSLISTER PÅ DEBITORER OG KREDITORER Aktivering af OIOUBL ved udgående dokumenter som faktura, rykker, ordrebekræftelse og indkøbsrekvisition styres via aktionsliste. For at tilføje en ny action til en aktionsliste skal der vælges en Funktion som udfører document udskrivningen og derefter vælge en action forbundet med udførelsen af det ønskede dokument. Hvis f.eks en kunde skal modtage fakturaer i OIOUBL format skal der til debitorens aktionsliste tilføjes en ny Ordre_Faktura_XML aktion til OrdFaktura funktionen. I debitor/kreditor kartoteket angives på den enkelte debitor/kreditor, hvorvidt de nye aktioner skal afvikles. Dette skal opsættes på de kunder/leverandører, som ønsker at modtage disse dokumenter i OIOUBL formatet. Menupunktet findes i debitor/kreditor kartoteket Menupunktet Opsætning / Aktionsliste: Det kan anbefales at opsætte både XML-action såvel som standard version, idet det så er muligt at vælge om man både vil udskrive fil-version (i dette tilfælde XMl filen) og rapportversion eller kun rapport version. Se nyhedsbreve der uddyber funktionaliteten i nedenstående dokumenter: Nyheder_Microsoft_Dynamics_C5_2012_HF001.docx og Nyheder i Microsoft_Dynamics_C5_2010SP1_HF008.docx Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 8

9 7. ANGIVELSE AF EAN NUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR OIOUBL formatet kræver en unik identifikation af afsender og modtager. EAN nummer er ét af de accepterede identifikations formater. For at angive et EAN nummer på en debitor eller kreditor skal du angive en adresse med EAN nummer i kundens eller leverandørens adresse tabel: Debitor/Kartotek/(Menu) Opsætning/Adresser. Det er muligt at angive flere EAN numre i adressekartoteket, men det er kun det EAN nummer, som er angivet i feltet EAN nummer på debitor kartoteket, der anvendes som standard EAN for debitoren. Såfremt feltet OIOXML er afmærket for debitoren dannes der stadig OIOXML fil se venligst Factsheet om OIOXML. 8. ANGIVELSE AF MOMSNUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR Momsnummeret er obligatorisk ved anvendelse af OIOUBL. Momsnummeret skal angives på henholdsvis Debitor eller Kreditor uden angivelse af landekode, dvs i numbersik format. Angivelse af momsnummer fortages på henholdsvis: Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning Såfremt virksomheden ikke anvender EAN nummer, er det nu også muligt at anvende momsnummer til afsendelse og modtagelse OIOUBL dokumenter og afsendelse for OIOXML dokumenter. 9. ANGIVELSE PÅ KREDITOR OG DEBITOR OM ACCEPT AF IMPORT AF XML FILER For at kunne modtage og importere OIOUBL dokumenter fra en bestemt Debitor eller Kreditor skal debitor og kreditor markeres som værende en valid XML afsender. Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning Godkend kunden eller leverandøren som en valid XML afsender ved at markere feltet XML import i debitor og kreditor kartoteket. Når dette felt er markeret, er det muligt at importere indgående OIOUBL dokumenter, som er sendt fra kunden eller leverandøren. Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 9

10 BRUGERVEJLEDNING Eksport/afsendelse Eksport/afsendelse af dokumenter foretages som ved den tidligere frigivelse af OIOUBL. Dvs filen dannes ved udskrift af dokumentet iht. aktionslisten og filen placeres iht. det dokumenttypenavn, som er opsat under aktioner eller den centrale sti angivet under XML opsætning. Den videre distribution foretages ikke af C5, men skal foretages af 3. produkt. Import/modtagelse Filer til import skal manuelt placeres i folderen, som er opsat under Generelt, Kartotek, XML, XML skema menupunktet XML opsætning, feltet XML import sti, for at C5 kan foretage indlæsning af filerne. Indlæsning og import af filerne skal foretages under menupunktet Generelt/Dagligt/XML indbakke, der gennemgås nedenfor. Under Generelt/ Dagligt/ XML indbakke er det muligt at indlæse de modtagne XML dokumenter. Ved aktivering af menupunktet Scanning undersøges der, om der findes filer i folderen specificeret under - XML opsætning, XML import sti. Såfremt der findes en XML fil placeres denne i XML kladden. Første gang denne scanning foretages dannes der her undermapperne Imported, Received og Rejected. Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 10

11 Efter scanningen flyttes filen nu til folderen Received og status under XML kladde sættes til Modtaget. C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\DAT_XMLFILEIMPORT Ved aktivering af knappen Import kan filen importeres og et Indkøb/Ordre oprettes eller opdateres. For yderligere information henvises til dokumentet Factsheet Microsoft Dynamics C5 OIOUBL_XML Microsoft Dynamics C : Kom nemt i gang med OIOUBL 11

12 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om OIOUBL

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om OIOUBL Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om OIOUBL Indledning Indledning... 3 Brugeropsætning af OIOUBL... 4 Mapping... 7 Opsætning af XML konvertering...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere