Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013."

Transkript

1 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr Sted: Hættevej 59, 4100 Ringsted Dato: 6. januar 2013 Tid Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS), Helle Rosenkrans (HR) Fraværende: Dorthe Beyer Andersen (DA), Susan Martini (SM), Rikke Nielsen (RN) Referent: Line Grundtvig Sørensen Formål Opstart 2013 Referat Status Ikke underskrevet 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Orientering -Kort Status 2 Formand; 2 Næstformand 2 Kasser; 2 Best. 2; 2 Best. 3; 3 Suppleant 2; 3 3. Godkendelse af Beslutningsprotokol fra d Nedsæt avlsudvalg 3 Aktivitetsudvalg 3 Medie og Markedsføring 3 Sponsorater 3 Dato Kåringer 3 Registrering af føl 4 Ordinær generalforsamling 4 Velkomstfolder 4 4. Aktiviteter Hingstekåring 4 Betaling af transport og ophold til hingstekåring 4 Møder fremadrettet 5 Kontingent Tovholder til kåring 5 MCH Hest og Rytter 5 Dyrskue 5 Medlemsliste -adresse 5 5. Genforhandling af kontrakten 5 6. Mål Evt. 6 1

2 1. Godkendelse af dagsorden PSN sendt dagsorden ud; Godkendt alle 2. Orientering -Kort Status Formand; Videnscenteret for heste har tilbudt at være tilgængelig til generalforsamlingen, til såvel foredrag som evt. ordstyrer. Pernille forelægger datoen for IDS, og hvis han har mulighed for at komme, er alle enige i, at det kunne være en fordel, således, at der kan stilles spørgsmål til såvel KFPS og Videnscenteret for heste ifb. m.kontrakten. Christina undersøger muligheden for, at få den nuværende oversættelse af kontrakten fra Engelsk til Dansk af en sprogkyndig. Ændringer If. m. PAS, ejer skal være synlig i passet, lovgivningsmæssigt. PSN undersøgere nærmere hvordan vi nemmest og billigst for DFF s medlemmer, evt. stempel, ejerskifte el. kan løse det. Næstformand CA Har mulighed for at hjælpe med flere opgaver end i dag. Christina vil gerne finde mailadresse på alle der mangler, og tjekke dem der allerede er, inden udg. Jan Telefonabonnement, aftale. EKH ejer aftalen. LGS sender aftalenr. Til PSN/CA Ejer fremover være til DFF og en overdragelse være fast del i formandsmappen. CA laver samlet telefon forslag, Kasserer; De sidste bilag ifb. Overdragelsen blev modtaget den 28/ , så der er stadig ikke et overblik. Bogføring i e- conomics for hele 2012 er i gang, LGS er nået til juli. Der mangler flere fakturaer/bilag fra KPFS, eks. indbetalinger i løbet af Uklart om KFPS tilgodehavende for 2011 er betalt. Fleur hjælper med at finde bilagene i KFPS system, og afstemme op mod medlemslister. KFPS opkrævning af KFPS medlemskab for høj ift. Det der primo 2012 var oplyst til DFF, og for mange medlemmerne. LGS - kursus i KFPS s system da vi gerne vil have 2 i DFF der kan, og det kan være en fordel at kasseren kan svare på spørgsmål til DFF medlemmere ifb. Evt. dobbelt indbetaling af KFPS medlemskab. LGS ønske om ændret regnskabspraksis, således at medlemmer der ikke har betalt ikke figurerer som indtægt i 2012, da har været tilfældet minimum de sidste 2 år. Best. 2; Medlemslisten er gennemgået, og fuldt opdateret dog ikke afstemt med e-conomics endnu. Fleur scanner alle dokumenter fra KFPS, og der kan være lang tid fra KFPS til DFF, men man er altid velkommen til at henvende sig til Fleur for at høre hvor den pågældende stamtavle, pas e.l. er. Fleur tilbyder at mod betaling af omkostningerne at sende dokumenterne anbefalet, til dette formål opretter LGS en konto som kun Fleur kan anvende, og som altid vil gå i nul. Dvs. alle indbetalinger til kontoen er fra medlemmerne som bruges 1-1 til anbefalet brev. Fleur kontakter de 4 ejere af foreningspapirer (stamtavler) som p.t. mangler indbetaling. 2

3 Best. 3; Anders til generalforening på FYN, der er rigtig god aktivitet. Det blev positivt modtaget med deltagelse og opbakning fra DFF. Ligeledes generalforsamling hos NORD, positivt modtaget. Formanden kontaktet DFF med tilbud om hjælpe, meget velkommen. Anders vil også deltage i Frieser Syds generalforsamling. Lokalforeninger ønsker medlemskab for Frieser ejere som ikke ønsker at deltage i kåringer eller KFPS, men stemmeberettiget hos DFF. Fremadrettet skal vi have set på mulighederne og sammen med lokalforeningerne lave et forslag. Suppleant 2; HR Godt i gang med Hjemmesiden, input til info på hjemmesiden. Tips & Tricks, Røgt og Pleje erfaring med evt. orm, sommereksem, sommergræs osv.. Info omkring hvad skal du når du køber en frieser. Enighed om det et fantastisk og stort arbejde som der er udført. Hverken Helle eller Fleur kan ikke få det oprindelige DFF - Logo op i en størrelse som kan bruges på hjemmesiden. VI er enige om det nuværende logo bruges midlertidig, og tage det op til generalforsamlingen om dette skal være vores nye logo. Helle undersøger alternativt hvad en optegning af eksisterende logo vil koste. Der er mulighed for shop, Helle undersøger om der er mulighed for at sælge online, og om det kan lade sig gøre momsfrit. Helle har også opdateret Facebook den sidste periode, PSN kontakter Susan for at høre om hun igen vil overtage. 3. Godkendelse af Beslutningsprotokol fra d Der har været sendt punkter rundt til forberedelse den , og igen den Nedsæt avlsudvalg Der er at nedsætte et avlsudvalg, AH, FT og PSN. Aktivitetsudvalg Aktivetsudvalg LGS er tovholder. Lige p.t et Frieser Nordic stævne i Nordjylland, i samarbejde med Henriette Lomholt, og Palle Holst. AH kontakter Henriette og Palle helst hvis vi kan gøre det samlet. Fantastisk tilbud fra såvel Henriette og Palle. Medie og Markedsføring HR tovholder, PSN inde over. I sær Nyhedsbrev Sponsorater CA er tovholder for sponsorater. 6 mdr DKK, og 12 mdr DKK - CA giver LGS besked når der skal sendes faktura. De hingsteholdere der fremviste hingste til Jubilæumsshowet har betalt første 6 mdr. da det var en del aftalen for fremvise hingste. Dato Kåringer Forespurgt KFPS, afventer endelig svar. 3

4 Både IBOP, Ung Heste Championat til minimum 2 af de 3 kåringer. Vi satser på 1 dags kåringer, da omkostningsniveauet på kåringerne i Øst har været meget lavere Juni Omkring FYN E.g. Middelfart, PSN høre Susan om hun vil undersøge muligheder Juli Team Cape, Ringsted Godkendt, hvis OK fra KFPS 31/8 1/9 Nord Midtjylland, E.g. Randers Anders finder steder. Registrering af føl Dorthe kontakter videnscenteret for heste om hvilke oplysninger de skal bruge for at registrere føl. Sender til PSN/LGS. Efterfølgende kontakter LGS KFPS om vi kan få et dataudtræk. Ordinær generalforsamling Videnscenteret vender tilbage, om de kan deltage 3/3 ellers flyttes til efter Herning Evt. Vedtægtsændring forslag om fast rutine Sjælland, Fyn, Midtjylland. PSN afstemning Sjælland eller Fyn, pr. mail. Velkomstfolder HR sender oplæg til velkomstfolder udg. Januar Aktiviteter 2013 Hingstekåring 5 kommer, CA har entre mv., så PSN, AH, LGS, HR deltager på DFF s 4 VIP pladser. Briefing Møder KFPS/DFF 30 min. Kl ; PSN, CA, HR, LGS undersøger om hun kan deltage WFHO møde; PSN, CA Kursus EQUIS; FT spurgt, afventer svar. LGS forespørg om tidspunkt. Økonomi ellers, Nynke. LGS/PSN forespørger om tidspunkt. Betaling af transport og ophold til hingstekåring Frivilligt arbejde, omkostninger. Generelt har vi brug for at lave nogle mere klare retningslinjer for hvilke omkostninger DFF betaler til aktiviteter således prioritering ift. Aktiviteter og fast hvad der går til hvad, ifb. Budget. Processen med afstemning omkring forslaget har været dårlig, og meget dårlig kommunikation og forventninger om hvornår beslutningen er godkendt. Fleur, Pernille og Christina mener det er godkendt, Line og Anders ej godkendt tidligere. Kompromis på nuværende tidspunkt er at dem der repræsenterer DFF, PSN, CA til hingstekåring, selv lægger ud og kun hvis det viser sig at foreningen kan bære det økonomisk får udbetalt 3000 DKK. Pernille, Christina og Fleur er for. 4

5 Line, Anders - Imod, uden samlet retningslinjer for betaling til bestyrelsen. Alle er enige om at vi skal tage det bestyrelses afregning op generelt, på næste bestyrelsesmøde. Møder fremadrettet 4 gange årligt, sætte møderække ind kvartalsvis. PSN sender ud til de næste 2 møder. Kontingent 2013 Sidste års Generalforsamling fastsat kontingent 681 DKK. KFPS sat prisen op med 2,3 %, hvorfor DFF har færre kontingent indtægter i Der vil blive fremsat forslag på generalforsamlingen om at det fastsatte kontinent må reguleres med KFPS stigning. Der skal sendes fakturer ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, og være i hænde senest den 31/ PSN laver forslag til vedtægtsændringer om, at nye medlemmer kun skal betale kontingent for de resterende kvartaler af indeværende år, kun nye. Tovholder til kåring PSN er tovholder på alle kåringer. Tovholder har det overordnet ansvar, fordeler at der er nogen på alle poster, og aktiviteter. MCH Hest og Rytter MCH kostede i 2013, inkl. Transport, fortæring mv. ca DKK, og der har været meget positiv respons, og NORD gerne hjælpe, og det er MEGET velkommen hjælp. Men lige i øjeblikket når der er usikkerhed omkring den økonomiske situation, og DFF er synlige til dyrskuer, og vi vælger i år ikke at deltage på MCH. Dyrskue Racerepræsentanter Roskilde Dyrskue; Racerepræsentant Susan Valentin AH aftaler med Susan, og deltager i opstartsmødet, samt forespørger om de også vil have DFF stand. Herning Dyrskue; AH & DA er tovholder AH spørger lokalforeninger om lyst til racerepræsentant, ellers gør AH det. Odense Dyrskue; AH kontakter Fyns lands Friesere, Racerepræsentanten er Kenneth Møllebjerg, og AH kontakter Kenneth om de også vil have en DFF stand. Medlemsliste -adresse CA tilføjer se tidligere. 5. Genforhandling af kontrakten Input fra medlemmere; Især punkter. Under generelle; Punkt 1; DFF skal for at være EU godkendt have en kontrakt, i et eller anden form, med KFPS for registreringen af hesten, da DFF ikke selv ønsker at registrere og stambogsføre frieserene. Alternativt kan DFF vælge selv at gøre det, eller få andre eks. videnscenteret til at foretage registreringen og lave eks. passene. Alle er enige om at det ikke er et alternativt, da medlemskabet af KFPS har værdi for vores frisere. 5

6 Under generelle; Punkt 4; Det er KFPS s krav iflg. Svar fra IDS Hellingna at udenlandske medlemmer er medlem af det pågældende lands avls forening for at være medlem af KFPS. Dvs. iflg. KFPS Ids, kan man ikke være bosiddende i DK og være medlem af KFPS, uden at være medlem i DFF. Lovlighed generelt ift. Gældende dansk lov, PSN har forespurgt hos Videnscenteret for heste, og det er iflg. Jørgen Kold lovligt at der ikke er krav om medlemskab, kun hvis man ønsker en ydelse, dvs. kåring, eller stambogsdokument. Under generelle; Punkt 7; Aftalen kan genforhandles, og da BONUS på 5000 Euro bortfalder fra 2014, bør vi genforhandle kontrakten i løbet af Under Records; Punkt 3; Som del af genforhandling, vil vi prøve at få KFPS til at sende direkte til medlemmer, da der således ikke vil være tvivl hvem der har stambog papirer. Under Finanser; Punkt 3; Omformulering eller præcisering af DFF er ansvar, således DFF kender opgavens omfang, og ikke hæfter for mgl. Indbetalinger fra medlemmerne. Under Finanser; Punkt 6; Input medlemmerne om KFPS betalingen modsvarer den indsats og arbejdsbyrde som ligger hos DFF. Da den er vedtaget at flytte arbejdsbyrden, anses det ikke for sandsynligt at arbejdsbyrden kan flyttes tilbage fra KFPS. Der bør ved genforhandling kikkes på afregnings metoden så det evt. afspejler hver sag / arbejdsbyrde, og ikke ift. kåringsgebyr. Andre aftaler; Punkt 3; Bør generelt slettes, da DFF vedtægter dækker DFF s formål og primære retningslinjer. Andre aftaler; Punkt 4; Tvister og gyldighed omkring denne kontrakt skal afgøres i Holland. PSN vil tage ovenstående med til Holland og meddele KFPS at vi ønsker genforhandling på de ovenstående punkter. Det er ikke sikkert det lykkes på alle områder, og det bliver ikke på hingstekåring, men i løbet af Mål 2013 Fokus i 2013 på basis og stabilitet - dvs. medlemsliste, økonomiprogram og regnskab på plads, hjemmeside som alm. Bruger kan anvende, styrke samarbejdet på tværs. 7. Evt. Nye medlemmer i nov./dec. indbetaling, skal den være gældende for 2013 KFPS restancer sendes ud EKH s computer LGS har ikke behov, men PSN og FT har. PSN får EKH s computer til Hingstekåring. 6

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Nørrebro Delebil Torsdag den 2. september 2004

Referat Nørrebro Delebil Torsdag den 2. september 2004 1 2 Formål Valg af dirigent Valg af referent Referat Nørrebro Delebil Torsdag den 2. september 2004 Referat Liselotte bød velkommen og foreslog Kim Skytte (KS) som dirigent. KS blev enstemmigt valgt. KS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere