Service Orienteret Arkitektur. - en kommerciel betragtning. Ordrupvej Gentofte. tel fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Orienteret Arkitektur. - en kommerciel betragtning. Ordrupvej 101 2820 Gentofte. tel. +45 44 50 21 50 fax. +45 39 64 56 37 www.lector."

Transkript

1 Ordrupvej Gentofte tel fax Service Orienteret Arkitektur - en kommerciel betragtning Copyright Lector ApS. All rights reserved

2 Revisionslog Lector Dato Forfatter Version Reference CK 1.00 Initial version CK 1.10 Internt review Documentegenskaber Item Documenttitel Forfatter Details SOA en kommerciel betragtning Claus Konrad Oprettet Sidst rettet SOA en kommerciel betragtning Side 2 of 9

3 Indhold Lector Indledning...4 Forventet publikum...4 Forkortelser...4 Service Orienteret Arkitektur (SOA)...5 Baggrund...5 Hvad er SOA?...5 Hvad bringer SOA til en virksomhed?...6 Skal alt nu til at være SOA?...8 Sikkerhed...8 Lector & SOA...9 SOA en kommerciel betragtning Side 3 of 9

4 Indledning I de senere år er begrebet Service O rienteret A rkitektur (SO A ) begyndt at optræde mere og mere i ITbranchen og i den generelle debat. SOA er et godt brugt begreb som desværre ikke altid fremstår lige godt defineret ensige beskrevet. I dette dokum ent præ senteres Lector s opfattelse af begrebet SO A ; i denne omgang set udfra en kommerciel betragning. En teknisk betragtning 1 på SOA eksisterer sideløbende med nærværende dokument. Forventet publikum Det forventede publikum til dette dokument er ikke-teknisk personale. Folk med beslutningsansvar i forhold til IT-arkitektur og systemstruktur generelt kan med fordel anvende dette dokument. Et generelt kendskab til IT er dog en fordel, da en del af termer som er anvendt er IT-specifikke. Forkortelser Forkortelse Navn Beskrivelse SO SOA Service Orienteret Service Orienteret Arkitektur WS* WebService * Samlet betegnelse for en række webservicestandarder CORBA Common Object Request Broker Architecture Standard for udveksling af informationer systemer imellem. Referencer: 1. SO A en teknisk betragtning, Lector w hitepaper SO A en teknisk betragtning, Lector 2006 SOA en kommerciel betragtning Side 4 of 9

5 Service Orienteret Arkitektur (SOA) Baggrund Virksomheders IT-systemer er til for at understøtte virksomhedernes forretning; aldrig omvendt. ITsystemer er til for at automatisere arbejdsgangene i virksomhederne og derved reducere omkostningerne via reducerede arbejdstider/procestider. Det er ihvertfald hensigten og argumentationen, når de bliver indkøbt til virksomheden. Hvorvidt det faktisk altid lykkedes, et et åbent spørgsmål som virksomhederne ofte selv har en holdning til. Faktum er dog, at de forskellige afdelinger i en virksomhed meget ofte har deres egne behov at afdække ligesom de samtidigt taler deres eget dom æ nespecifikke fagsprog (eksempelvis finansafdelingen kontra produktionsafdelingen); begge forhold som kun bidrager til at disse diskrete afdelinger indkøber egne dedikerede applikationer og systemer som er skræddersyede til at løse netop deres opgaver i virksomheden. Herved opnåes et IT-mæssigt systemlandskab som tilfredsstiller de respektive afdelinger fuldstændigt, men ofte opnåes dette på bekostning af øget drifts- og vedligeholdsomkostning i virksomhederne, totalt betragtet. Det samlede IT-system landskab bliver ofte til en kom position af silo er eller øer i virksom heden m ed hver deres egne data og egne brugere. Det produkt som alle afdelinger forsøger at bidrage til at producere og som i sidste ende driver forretningen; det være sig fysisk såvel som intellektuelt, vil typisk være det samme produkt. Dette forhold skaber et naturligt ønske om at kunne genbruge data de forskellige system er im ellem for derved at reducere behovet for at vedligeholde f.eks. produktstamdata flere steder. Disse ønsker kunne i nogle situationer væ re afhjulpet ved at standardisere på et større Enterprise Ressource Planning System (ERP) som f.eks. BAAN, SAP eller Microsoft Navision. Ikke nok med at dette ofte vil medføre en radikal og stor beslutning for virksomhede; det vil også bringe virksomheden i en situation hvor den vil væ re bundet af dette system og dets evne til at tilfredsstille virksom hedens faktiske forretning. Netop her kommer et væsentligt element ind; IT-systemerne må ikke være drivende for en forretning, det omvendte skal være tilfældet det er forretningen som skal være den drivende. Det er forretningen som genererer overskud til virksomheden, ikke IT-systemet isoleret betraget. Med andre ord skal forretningen diktere hvorledes IT-systemet skal opføre sig eller udpege hvilke processer IT-systemet skal hjælpe/støtte forretningen med for at bistå de opgaver der løses i forretningen. Det er yderst sjældent, at et enkelt system kan understøtte alle afdelinger komplet, hvorfor ovennævnte løsning med et ERP system vil være meget sjældent at se; derimod vil det oftest være tilfældet at flere diskrete systemer vil understøtte specialistfunktioner i virksomheden supplerende et gennemgåede ERPsystem. Uanset hvordan opstår behovet for at kunne udveksle data de respektive systemer imellem. Hvad er SOA? Konceptet med at bringe afkoblede system istand til at tale sammen er som sådant ikke nyt, da det har været kendt længe under andre navne. Blandt andet har CORBA 2 været anvendt i en lang årrække som m etoden til at bringe system er istand til at kom m unikere. Men - dog først efter at XML i slutningen af 90 erne blev generelt accepteret som væ rende sproget som kunne bringe forskellige IT -systemer istand til at tale sammen begyndte flere og flere systemer og softwareleverandører at tilbyde anvendelse af XML som standard for distribueret kommunikation. Med muligheden for at kunne tilbyde sine data via en standardiseret grænseflade og protokol til omverdenen åbner også m uligheden for at kunne tilbyde en service sig; en service som i teorien kan være hvad som helst. 2 C om m on O bject R equest B roker A rchitecture, O M G group SOA en kommerciel betragtning Side 5 of 9

6 Et interesant spørgsmål på dette tidspunkt ville være: Hvad er så en service? Der eksisterer mere end een definition af dette, men den opfattelse Lector anvender af begrebet er følgende: En service er et selvstændigt stykke funktionalitet som kan anvendes autonomt uden tvungne afhængigheder af andre eksterne systemer/forhold. Services ses oftest præsenteret som XML-webservices, da dette som nævnt er den standard de fleste leverandører understøtter idag. Dette er dog ikke noget krav, men en teknologisk implementering og ligeledes den implementering/teknologi som gav hele SOA-begrebet momentum ved udgangen af 90 erne. Da vi nu har begrebet Service defineret vil det være relevant at tage skridet videre og definere begrebet Service Orienteret Arkitektur (SOA)? Igen her eksisterer der en stor mængde definitioner af dette; men Lector opfatter SOA som følger: At lave en Service Orienteret Arkitektur (SOA) er arbejdet med at sammensætte diskrete services til et koherent systemlandskab der understøtter de forretningsproceser virksomheden har identificeret som værende drivere af forretningen. og En Service Orienteret Arkitektur (SOA) er betegnelsen for et etableret systemlandskab som gør anvendelse af diskrete services for at tilbyde et sammenhængende og koherent IT-system til at bistå de forretningsafledte opgaver. Et nøglepunkt i ovenstående definitioner af SOA er at forretningen skal være den styrende enhed og aflede IT-systemet; ikke omvendt! Dette er en absolut forudsætning for at kunne høste de fordele SOA lover. Note: En ofte set og meget udbredt misforståelse af SOA er at WebServices = SOA. Dette er ikke korrekt; webservices er blot en teknologi som kan anvendes til at etablere det tekniske grundlag for en SOA Arkitektur. Hvad bringer SOA til en virksomhed? Hvad kan SOA faktisk anvendes til i en virksomhed? SOA lover en række fordele fordele som ikke alle virksomheder/organisationer kan hente fordi de ikke nødvendigvist er parate til det. SOA lover blandt andet følgende fordele: Reducerede vedligeholdsomkostninger for IT-systemerne Bedre strømlining af IT-systemerne og forretningen Større fleksibilitet i IT-systemerne til at understøtte fremtidige ændringer i forretningen Mulighed for anvendelse af eksisterende systemer på andre og nye måder Som det fremgår, er det en ikke uvæsentlig mængde fordele der loves hvis man anlægger en SOA strategi i sin forretning. Det er dog langtfra givet, at alle disse fordele kan realiseres. Nogle virksomheder vil være istand til kun at realisere udvalgte punkter, mens andre vil være istand til at høste flere fordele; det afhænger altsammen af virksomhedens kendskab og overblik over egen forretning og egne forretningsprocesser. En forudsætning for at kunne implementere en SOA arkitektur i en virksomhed, er som nævnt at man kender sin forretning. Dette kan lyde som en kliche, da de fleste naturligvist kender deres egen SOA en kommerciel betragtning Side 6 of 9

7 forretning; men gør de faktisk også det når det kommer til stykket? Hvis ikke man kan beskrive sin egen forretning og dennes processer; så kan man heller ikke identificere hvilke funktioner som faktisk giver værdi til forretningen og dermed heller ikke identificere de funktioner som eventuelt kan eksponeres som services i en SOA struktur. Med de stadigt reducerede levetider produkter (det værende fysisk som intellektuelt) oplever idag på markedet, oplever også virksomhederne behov for at kunne omstille produktionen til disse forhold. De virksomheder som stadigt eksisterer idag har alle formået at foretage denne justering, men dette betyder at sandsynligheden for at virksomhedens faktiske forretning ikke længere er den samme som den var for år tilbage. Ved at tvinge virksomhederne til at gennemgå egne processer og identificere hvilke funktioner i virksomheden som faktisk bidrager til positiv værditilvækst kan et opdateret og korrekt forretningsdesign opnåes. Dette forretningsdesign er en forudsætning for at etablere et succesfuldt IT-design i virksomheden, da det som nævnt er forretningen og ikke IT-systemet som skal være den drivende part i denne sammenhæng. Ved at aflede IT-systemets design udfra forretningens design er det nemmere at introducere ændringer i IT-systemet i takt med at forretningen ændrer sig ved f.eks. reducerede produktlevetider, reducerede udviklingstider (Time To Market) etc. Derved opnåes et tilstadighed tilpasset IT-system som netop understøtter forretningen som den ser ud idag, og ikke hvordan den så ud igår. Dette ændrer altså IT-systemet til ikke længere blot at være en nødvendig omkostning for at drive forretning, men tværtimod et fundamentalt værktøj til at gøre forretningen mere konkurrencedygtig, profitabel og istand til at reagere hurtigere på ændrer i markedet. For at gøre dette begreb lidt mindre abstrakt, vil en række eksempler på Services blive nævnt. Disse services vil naturligvist være brancheafhængige i en vis udstrækning. Interne Services Da det nu er muligt at tilbyde sine data til andre systemer, kan det faktisk medføre et reduceret systemlandskab i en virksomhed og dermed afledte reducerede omkostninger i forhold til systemdrift og vedligehold. Et eksempel er de i indledningen nævnte produktstamdata; et andet eksempel er de mange identitetssiloer som ofte ses anvendt i diskrete system er. O fte har IT -systemer deres egen database over brugere; en database som så anvendes til at tillade eller afvise brugere når disse forsøger at anvende systemet. Dette kan umiddelbart virke som en begrænset fordel, men hvis man forestiller sig den mængde af systemer som større virksomheder ofte har kørende i deres virksomhed begynder det at have en effekt. V ed at have een identity provider i virksom heden (f.eks. A ctive D irectory i Windows) kan denne med fordel sørge for at levere identitietsinformation til andre systemer i virksomheden. Disse har derfor ikke direkte behov for at vedligeholde sin egen opfattelse af brugere (identiteter), men kan nøjes med at trække på een provider/service, nemlig Active Directory. Interne/Eksterne Services Et eksempel på et ekstern Service som også kan anvendes internt samtidigt kunne være en service som tillader eksterne sælgere at synkronisere deres lageroversigter med virksomhedens faktiske lagerbeholding. Denne service (LagerService) kan ligeledes anvendes internt til at levere data til de interne systemer, men kan samtidigt eksponeres til eksterne parter for derved at opnå en genbrugseffekt. Et andet eksempel kan være en ordreservice. Denne service kan anvendes af både sælgere og kunder, dog underlagt restriktioner for hvilke metoder som kan aktiveres på servicen. SOA en kommerciel betragtning Side 7 of 9

8 Skal alt nu til at være SOA? Det direkte svar på dette spørgsmål vil være et klart nej! Der er intet som taler for, at alt uden undtagelse skal være services, men de forretningsfundamentale funktioner kan med fordel gøres til services i virksomheden som det er nævnt i foregående afsnit. Dette bliver nemmere og nemmere med tiden at etablere et SOA landskab, da der vil ses en tendens til at flere og flere leverandører og applikationer også vil tilbyde sine funktioner som services til omverdenen. I takt med at teknologierne bliver mere og mere anerkendte og udbredt bliver også den tekniske barriere lavere. De fleste større leverandører af IT-systemer tilbyder teknologier som gør det muligt at etablere SOA strukturer i deres systemer og applikationer. Intet kommer uden ulemper. Hvis man laver hele sit systemlandskab i virksomheden om til at være serviceorienteret og dermed baserer sig på andre systemers funktioner som i ovenstående eksempel, vil man også introducere en afhængighed som kan vise sig at være fatal. Ved f.eks. ikke at holde sine egne data som en lokal buffer, vil m an opleve at eet system kan træ kke flere andre systemer med ned ved et lokalt systemnedbrud. Det er på ingen måder en ønskelig konstellation. Der er flere måder at imødekomme en sådan situation og det vil ofte være tilfældet at udvalgte services er redundante (flere udbydere af samme services). Dette er i særdeleshed relevant for mission-critical services som identitetsproviders, men også andre systemer er i sandhed kritiske i virksomheden; dette kunne f.eks. være finansielle systemer. Sikkerhed I relation til services, så er det endog meget væsentligt at de services som udstilles til omverdenen (internt såvel som eksternt) er underlagt sikkerhedsstyring. Hvis ikke en service er istand til at afvise folk ved porten, kan i teorien alle og enhver trække data fra denne service. Man kunne forestille sig hvor galt det kan gå hvis f.eks. en service som leverer fakturaberegninger eller endog genererer fakturer ikke er underlagt styring af hvem som faktisk kan anvende denne service. Denne styring er ikke kun begrænset til personer, men i ligeså høj grad til hvilke applikationer som kan få lov at anvende servicen. Denne styring vil med fordel kunne baseres på de nævnte identitetsproviders for igen at reducere antallet af øer i virksom heden. For at identificere personer som anvender en service er der efterhånden en række muligheder. Hvis den service man eksponerer skal anvendes at ekterne personer, kan man anvende Digital Signatur til at identificere personerne. Denne digitale signatur kræver en 3. part som siger god for en persons identitiet udfra et kodeord som kun denne person skulle kende. Denne 3. Part er i Danmark TDC som er såkaldt Certificate Authority for digital signatur. En mere teknisk gennemgang af disse emner kan ses i ref. SO A en teknisk betragtning, Lector w hitepaper 2006 (side 4). SOA en kommerciel betragtning Side 8 of 9

9 Lector & SOA Lector anvender SOA i sine egne systemer. Lector har et dokumenthåndteringssystem (såkaldt ESDHsystem) kaldet TeamShare. TeamShare anvender services internt til at eksponere funktioner som for TeamShare er kritiske. Ligeledes tilbyder TeamShare andre webservices (såkaldte Business Services ) eksternt, således at eksterne parter kan tilgå dokumenter gemt i systemet. Dette er f.eks. tilfældet for en organisations kontorapplikationer (Microsoft Office) som tilgår TeamShare via disse webservices. Dermed betrager f.eks. Word eller Excel TeamShare som en udefineret service. Hvorhenne denne service befinder sig eller hvordan denne service sørger for at fremfinde ønskede dokumenter er for så vidt Office applikationen ligegyldig; blot servicen kan fremskaffe et ønsket dokument for Word at arbejde med. Lector arbejder med SOA i andre sammenhænge også. Men, det er fundamentalt at anvendelsen af SOA skal give mening i en given kontekts. Det er ikke SOA for enhver pris! SOA en kommerciel betragtning Side 9 of 9

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug?

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? COSM TM nterpri Miniprojekt ifm. T8 Enterprise Arkitektur v. John Gøtze IT Universitetet i København Forår 2005 Erling Jepsen

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Det danske ERP-marked i hovedtræk

Det danske ERP-marked i hovedtræk Det danske ERP-marked i hovedtræk 1/1 Af Herbert Nathan, Partner ERP-rådgivningsfirmaet HerbertNathan & Co. Herbert Nathan er direktør i Danmarks ledende uvildige rådgivningsfirma indenfor ERP-området.

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere