Små træk fra et langt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små træk fra et langt liv"

Transkript

1 Små træk fra et langt liv Christian Bendtsen i sin hyggestol For ASRA har Chr. Ø. Jensen aflagt besøg hos den 90 årige Gravers Christian Bendtsen i sit hjem, Herningvej 38, i Barde. Gravers Christian Pedersen bliver i dagligtale kaldt for Christian Bendtsen, men vil herved kun blive benævnt som Christian. Ved kun lidt hushjælp til rengøring, som er halvanden time hvert fjortende dag, klarer Christian selv dagen og vejen med sin daglige adfærd. Passer selv sin store og nærmest parkanlagte have, men får dog lidt hjælp hertil for hækklipning mm. Huset på Herningvej i Barde har Christian selv ladet opføre i Christian Bendtsen kan nyde sin smukke have ud gennem køkkenvinduet

2 Efter forud aftale for besøg, stod kaffen klar ved ankomst. For Christian Bendtsen er nemlig ikke en Hr. hvilke som helst personlighed i den alder, at skal besøge. Christian har som arbejdsmand igennem sit lange liv oplevet mangt og meget, af hvad som var dagligdags forekomster af godt og ondt ved flere af fortidens arbejdspladser. Om disse forekomster kan Christian såmænd fortælle i timevis, ligesom han sætter pris på at fortælle om fortidens mange dagligdags hændelser på arbejdspladser. Ud af hans mange fortællinger kan herved kun gives et uddrag af hans livsfortællinger. Ønskes en god historie med hjem, efter en behagelig velkomst, er de første få minutter herefter de afgørende herfor. Da der indenfor denne tid skal opfanges signaler for personlighed og omgivelser herved. Herved udstråler Christian af livsmod og er på alle måder en velfungerende herre med ordenssans for hjemmets mange livsværdier, og viser på ingen måder tegn på kedsommelighed eller anden urod. Christians livsværdier aflæses ved prægning af hans kulturelle smag for malerier og mange bøger, samt hjemmets øvrige indretning som ikke bare er tilfældigt opstillet. Christian er født på Ottinggaard i Barde, som næstyngste af en søskendeflok på fem. Han hjalp til med forefaldende arbejde på fødegården til han var 17 år, hvorefter han kom ud at tjene. Christian var ikke skabt til at blive landmand og fandt herfor tilværelsen ved andre gøremål ad livets veje. Herved blev han gift med Kaja fra Albæk, med hvem han opnåede at holde diamantbryllup sammen med. Kort tid herefter døde Kaja i Sammen fik parret 3 børn, som nu er i alderen år, og bor henholdsvis ved to i Norge og en i Padborg. Christian var i sine begynder år af ægteskabet, ansat som reservepost for postvæsnet. Da han som sådan ikke var fuldtidsansat og ved en dagløn af 8-9 kr. og 5 kr. som afløser for en heltidsansat, var tilstrækkelig for at få sit udkomme herved, måtte han herfor finde andre indtjeningsmuligheder. Da andre indtjeninger ikke var velansete hos postvæsnet, medførte dette, at han blev indberettet og blev herefter afskediget. Forinden han blev afskediget fra postvæsnet, var han så småt i perioderne herved begyndt at arbejde i brunkulslejrene, hvorved han blev fastansat i en del år. Om livet i brunkulslejrene: Da denne tid nu er en afsluttet epoke og bleven egen kulturhistorie, kan det virkelige liv herved kun fortælles af dem som igennem denne tid herved, har slidt og slæbt for sin daglige brød.

3 Heriblandt var Christian, som ligefrem kan levendegør sine fortællinger herom. Han kan fortælle på en gribende måde så man ligefrem føler sig medrevet ved det liv som herved forekom. Desværre, så kan ikke alle Christians brunkulsfortællinger genfortælles herved. Men små uddrag herfra, kan dog give et lille indblik i det liv som forekom herved. Ligeledes tillod Christian at affotografere enkelte foto fra den tid, fra en indsættelse i en pæn håndskreven erindringsmappe, tiltænkt sine efterkommere. Foto fra Erindringsmappen: Tv. Christian ved sit ophejserspil. Th. Siddende kvinde er Christians kone Kaja. Øvrige arbejdere kan ikke navngives, men Christian menes være med på enkelte af arbejderfoto. Arbejder i kulgrav ved transportør. Så er det fyraften.

4 Christians tid i brunkulslejrene var fra Men var dog indenfor den tid, i korte perioder væk herfra. Han påbegyndte denne brunkulsepoke i samvær med sin svigerfar i Albæk, hvis jord fra sin landejendom var frasolgt til optagelse af brunkul. Efter en tid i Albæk, kom han til brunkulslejrene i Haunstrup og Nr. Vium. Timelønnen var 1,18 kr. En arbejdsdag var fra timer. Der forekom akkordlønnet arbejde ved afgravning af overjord og kuloptagning, som igennem årene indtil 1948, ved løbende stigning kunne være op til, og lidt over 5 kr. pr time. Alt arbejde herved foregik ved håndkraft og transportør. Afgravning af overjord foregik i nattetimerne, så kullene kunne være frigjorte til optagning i dagtimerne, da der af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne optages kul i nattetimerne. Alt overjord, som kunne være flere meter dybt, blev med håndkraft kastet på en transportør, som stod nede i graven, og med denne ført tilbage og over i tipperne, som jo var det opgravede leje bag kullagene. Selve kul opgravningen forgik af mandskab i kul graven, som her skovlede kullene i store spande som så blev hejst op af et spilværk. Denne ophejsningsproces skulle være præcisionsudført arbejde, da der stod menneskeliv på spil ved fejlkørsel af denne maskineri. I flere år var denne ophejsningsspil betroet Christian for at køre med. For dem som kørte med dette spil gik under navnet: Spillemænd. De opgravede kul blev solgt og afhentet på lastvogne, med gasgenerator som drivkraft. Arbejdere omkring ophejserspand.

5 Mandehørmatmosfære i madeskuren Spisepauser blev afholdt i madeskure. I de spisepauser som forekom i en atmosfære af mandehørm, forekom ved så godt som enhver pause en del kortspil. Christian mener ikke at i de lejre han har arbejdet ved, forekom kortspil som satte nogen i økonomisk uføre. Det bekendte kortspil på sekseren forekom mest i Søbylejrene, nævner Christian, som ligeledes nævner om et par spekulanter i det spil, i Søbylejrene. Udover kortspil i samme atmosfære, blev verdensproblemerne på godt og ondt jo grundig endevendt. Arbejderstaben i brunkulslejre var mennesker fra alle mulige samfundslag, og med lige så mange forskellige politiske holdninger. Eneste form for nyhedsformidling på den tid, var jo mund til mund metoden. Christian mener ikke at der i nogen af de lejre han har arbejdet ved, har forekommet nævneværdige alkoholproblemer. Enhver arbejder gik under øgenavnsbetegnelse. Nogen skulle jo tage slæbet når andre holder fri

6 Blev valgt som kontorbestyrer og kassere i Dansk Arbejdsmands Forbund. Under tiden i brunkullene blev Christian i foråret 1946 valgt som kontorbestyrer og kassere i Dansk Arbejdsmands Forbund, DAF. Christian var ikke selv tilstede på det generalforsamling han blev valgt ved, og indgav herfor protest herom. Men han var medlem og bleven valgt, og der var intet at stille op herimod. Denne job besad han så i 15 år, og havde kontor i hjemmets køkken. Arbejdsløse havde daglig mødepligt for mærke og stempel i fagforeningsbog for ret til understøttelse. Der kunne dog i særtilfælde gives dispensation for mødepligt, men var kun i alvorlige tilfælde. Christian havde sammen med sin mangeårige formand herved et godt samarbejde. Men ved en senere formandsskifte opstod et tilfælde, som han ikke rigtig kunne forenes med og som herfor kun varede i to år. Efter årene i brunkulslejrene søgte Christian andre udfordringer, som en tid var ved cementstøberi i Barde og ved Amtsvejvæsnet. Fik arbejde ved dambrug I 1954 fik Christian arbejde ved Barde dambrug. Hans arbejde herved bestod af at fodre og sortere fisk, og ellers af hvad som var af forfaldende arbejde herved. Fiskesortering var en kold hyre, da man i dagevis skulle stå i fiskedammene og i vand til op over knæene, for at fange fiskene og herefter sortere dem. Sorteringen foregik efter øjemål, som blev rutine og sad på rygraden til en præcision indtil 25 gr. For denne proces var der to mand hertil, hvor den ene smed fiskene op på et bord og den anden sorterede og satte dem tilbage i sorterede damme. Denne sorteringsproces foregår i vor tid over sortermaskine. Om vinteren kunne det hænde at man havde is på arme til albuerne. Anlæg af nye fiskedamme blev udgravet med håndkraft og jord flyttet med trillebør, som ligeledes var hårdt arbejde. 5 års sygdomsperiode Efter det kolde arbejde i fiskedammene, blev Christian i 1960 angrebet af en sygdom som varede til Det var et sygdomsopbrud efter et gammelt fåresyge i Herfor blev han i 1960 fejlordineret noget medicin af sin læge, og i flere omgange de følgende år var han indlagt på sygehus og hvorved den ene nyre satte ud af funktion. For behandling fik han kulbuelys, men blev herefter sent til Juelsminde Sanatorium, hvor han fik det syge nyre fjernet, hvorefter han langsomt igen begyndte at kunne leve et værdigt liv. Christian begynder en ny tilværelse Under sin sygdom begyndte Christian på en ny tilværelse. I efteråret 1962, begyndte han at læse til fortsættelseskursus (FS-kursus) som matematiker, lidt sprogundervisning, fysik og lidt dansk.

7 Fik herefter tilbud for videreuddannelse på Teknisk skole i Herning, var her et år og fik afgangseksamen som teknisk assistent indenfor produktionslinie, med mulighed for at søge arbejde ved mange forskellige produktionsvirksomheder. Han søgte forskellige steder og herudaf tilbudt arbejde ved PcP i Nøvling, ved Vildbjerg. Denne sted blev hans sidste plads på arbejdsmarkedet, hvorved han var i godt 25 år. Herved bestod hans job som telefonsælger og forskelligt bogholderi, og skrev herved alle de fakturer som virksomhedens trafik medførte. Han var i denne virksomhed fra Christians kulturelle interesse. Som tidligere nævnt, har Christian en del malerier. Hans malerier har for ham store værdier, ligesom han er bekendt med malerne heraf, hvoraf enkelte er af Franske maler, og flere af andre kunstmaler. Hans sans for malerier er nærmest af hvad, som kaldes for abstrakte malerier. Herudover var han i besiddelse af et maleri som stod ham meget nært, da det var malet af hans tidligere chef ved dambruget, som var flasket op med malerifaget fra sin barndom. I en tid var Christian med sine private kunstværker med i en cirkelring i Herning. Herved var et hold på 11 interessante som i hvert måned byttede sine kunstmalerier og på den måde, fik sine kunstmalerier fremvist hos samtlige 11 i denne interessentskab. Malerierne som på den måde cirkulerede, var ikke privat ejendom når de var ude. De var kun til låns en måned ad gangen. For denne interesse fik Christian også sin tidligere chef fra dambruget med i. Et enkelt maleri fra ophøret ved denne cirkelring, havde han købt som privat ejendom. Enkelte af Christians foretrukne malerier Malet af dambrugsejer Købt ved cirkelringsophør

8 Et par af de ret usædvanlige, udført af samme kunstner, - men som for Christian har et megen stort prioritetsværdi. De to hoveder - på samme person Herudover læser Christian mange bøger, omkring en i hvert uge eller på anden måde, omkring 40 stk. årlig. Hans store interesse for bøger, er historier vedr. Ægypten, hvorom han har læst et utal af bøger. Ligeledes har han læst en utal af pottebøger, vedr. England, ligesom han også gætter ret mange kryds og tværs opgaver, men sender dog ikke ind herfor. Udover besøg hos børn og nære familier i Norge, har Christian aldrig være ude at rejse, men siger, at han oplever verden igennem bøgernes fortællinger herom. Efter et besøg hos Christian Bendtsen i Barde, er man efter hans fortællinger bleven et stykke livshistorie rigere på godt og ondt ved, at livet kan leves efter de evner man har og ønsker at leve det med. Foto/ref.: Chr. Østergaard Jensen

9

Arbejde eller pension

Arbejde eller pension Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Et liv med blind makker

Et liv med blind makker Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2000 Et liv med blind makker Else Marie Sværke har hele livet evnet at sno sig igennem hverdagen. Faktisk har hun levet halvdelen af sit liv, før omverdenen og hun selv blev

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Hvis ikke I laver biler, får I slet ikke løn

Hvis ikke I laver biler, får I slet ikke løn 10 Hvis ikke I laver biler, får I slet ikke løn Direktør for Volvo Australia. Tidsrøvere. Kriseledelse Volvo var ved at tabe Australien. Der var 865 ansatte, to samlefabrikker, et reservedelslager og omkring

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Henning Beck-Nielsen har rundet pensionsalderen,

Henning Beck-Nielsen har rundet pensionsalderen, Kald det kærlighed Må jeg komme til kaffe? Det spurgte diabetesprofessor Henning Beck-Nielsen 19 personer med type 1-diabetes om. De sagde alle sammen ja, og professoren lærte en masse nyt. Nu har han

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet til en depression eller har fået stress. Alkolog Anna Marie Aggerholm.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere