Miljøredegørelse for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for 2012"

Transkript

1 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august Akkrediterings nr Dato & Underskrift: Den næste Miljøredegørelse udkommer 31.juli 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og visioner Virksomhedsbeskrivelse Virksomheds aktivitet og organisation Organisationsplan Miljøstyring Oluf Brønnum & CO A/S` s miljøpolitik Miljømålsætninger for Oluf Brønnum & CO A/S Kommunikation Beskrivelse af formål og kortlægning Miljø organisation Virksomhedens vare flow Fysik afgrænsning af virksomheden der er omfattet miljøledelsessystemet Certificering, ISO og EMAS, afgrænsning området Miljøpåvirkning Virksomhedens direkte miljøpåvirkninger Varmeforbrug Elforbrug Vandforbrug Transport, Diesel/Benzin forbrug Affald Miljøtiltag indenfor affaldsområdet Forslag til forbedringer Kemikalier Virksomhedens indirekte miljøpåvirkning Produktvurdering Isenkramafdelingen Maskiner og opvaskeanlæg Projektafdelingen Serviceafdelingen Andre underleverandører Godstransportører Affaldstransportører Rengøring Vedligehold af grønne og befæstede områder Nødberedskab Miljøuheld/ ulykker og klager Love, bekendtgørelser m.m Lovgivning og myndigheder

3 7.2 Branche- og kutymeregler Metode Kriterier for udvælgelse Generelt om opbygning af Miljøhåndbogen, opdateringen og bedømmelse Mål Miljømål Konklusion vedr. miljømål i Opnåede mål gennem årene Bilag

4 1. Indledning og visioner Formålet med at opbygge og vedligeholde miljøledelsessystemet hos Oluf Brønnum & CO A/S er, at alle aktiviteter i virksomheden skal foregå under størst mulig hensyntagen til miljøet. Vi ønsker med andre ord at nedbringe og forbedre miljøpræstationen i vores egen virksomhed, men vi ønsker også at gå videre og påvirke vore omgivelser, herunder vores leverandører og kunder i samme retning. Som handelsvirksomhed har Oluf Brønnum & CO A/S ikke nogen produktion af varer, og dette indebærer at virksomheden ikke har de samme energi- og ressourcekrævende aktiviteter eller de samme affaldsmængder, som en vareproducerende virksomhed. Men vi føler, at vi har et stort ansvar overfor vore omgivelser, og vi vil derfor fokusere på de miljøbelastende områder i virksomhedens drift, hvor en indsats fra vores side kan gøre en forskel for miljøet. Virksomheden prioriterer områderne, energi og affaldssortering (dvs. med omtanke og efter reglerne om sortering af affald). Her kan man populært sige, at virksomheden har valgt at feje for egen dør først, idet vi ønsker, at Brønnum & CO A/S`s interne miljøforhold skal være helt i orden, inden vi stiller krav til andre. For Oluf Brønnum & CO A/S har det været meget naturligt at opbygge et miljøledelsessystem efter ISO og EMAS. Virksomhedens projektafdeling har gennem mange år arbejdet efter ISO 9001 principper med kvalitetssikringsbøger m.m., så skridtet til at indføre miljøledelse efter ISO14001 og EMAS var meget nærliggende. Samtidig kan vi mærke vore kunders stigende interesse for CSR omtanke og miljøet, og derfor ønsker vi bl.a. at kunne beskrive og bevise vores tiltag. Dette kan kun gøres ved en tættere dialog med vores leverandører, så vi kan opfylde virksomhedens miljøpolitik. Vi vil arbejde med redskaber fra FN s Global Compact og FN s principper som f.eks. code of conduct. På den måde mener vi at kunne påvirke vore leverandører i den rigtige retning, selv føle os ansvarsbeviste og få tilfredse kunder. Afslutningsvis kan det tilføjes, at virksomheden gennem mange år har været kendt for vores høje kvalitets- og serviceniveau fra design, rådgivning, projektering til levering af isenkram. Hensynet til miljøet vil til stadighed sættes højt i vores daglige arbejde for på også den måde at være med til at fastholde og udvikle virksomhedens førende markedsposition. 1.1 Virksomhedsbeskrivelse Oluf Brønnum & CO A/S blev grundlagt i 1874 og var Danmarks første specialforretning indenfor porcelæn, glas, bestik og køkkenudstyr. I løbet af årene udviklede firmaet sig fra at være en stor detailhandel, til at blive en af de førende leverandører til den professionelle storkøkkenbranche dvs. leverandør til hoteller, restauranter, caféer, ældreplejeboliger, hospitaler og andre offentlige institutioner samt offshore. 4

5 I 1954 blev virksomheden udnævnt som kongelig hofleverandør. Nogle år senere var virksomheden efterhånden blevet så stor, at det var nødvendig at finde større lokaler. I 1979 flyttede virksomheden ud af Københavns centrum til nye og moderne lokaler i Herlev, der indeholder kontorer, lagerbygninger og showroom. Fra dette tidspunkt beskæftiger virksomheden sig udelukkende med salg til det professionelle cateringmarked. I 2012 flytning til nye og meget større lagerlokaliteter. Oluf Brønnum & Co A/S (Brønnum) er i dag en af Danmarks største virksomheder indenfor indretning, projektering og levering af nøglefærdige storkøkkener og kantiner samt salg af professionelt køkkenudstyr og -service. Brønnums forretningsgrundlag er at være blandt branchens mest professionelt arbejdende virksomheder, der vil være kendt for at levere sine ydelser til aftalt tid, med god kvalitet og optimal service i alle led. Virksomheden har en omsætning på ca. 300 mio., 116 medarbejdere og en landsdækkende salgs- og service organisation. Virksomheden er et aktieselskab, som er ejet af familien Brønnum-Schou med 55 % og Oluf Brønnum fond med 45 %. Oluf Brønnum & Co A/S er selvfinansierende og kan dermed sikre, at virksomheden vil være en seriøs samarbejdspartner også på lang sigt. Virksomheden er medlem af brancheforeningen Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS). Brønnum er miljøcertificeret efter ISO standarden samt EMAS registreret. Der arbejdes med CSR, hvor der lægges vægt på leverandørstyring. Der redegøres for CSR arbejdet i årsrapporten. I projekter arbejdes der efter ISO 9000 princippet med kvalitetssikrings-håndbøger m.m. Virksomheden råder over varenumre på lager og derudover mere end sortimentsvarer. Lagervarer kan typisk anskaffes fra dag til dag. 1.2 Virksomheds aktivitet og organisation Virksomheden er i dag opdelt i 4 forretningsområder, således at der inden for hvert område er den helt rigtige ekspertise til at betjene vores kunder bedst mulig. Område 1 Salg Salgskonsulenterne. Der beskæftiges knap 20 salgskonsulenter i en landsdækkende salgsorganisation. Hver konsulent, der arbejder med udadvendt kundebetjening, har 2 interne salgsmedarbejdere fra Isenkram som backup. Desforuden supporteres konsulenter af Brønnum specialister, der beskæftiger sig med rådgivning, køkkenindretning, professionelle opvaskeløsninger, maddistribution- og affaldssystemer m.m. 5

6 Brønnum kan derfor til enhver tid løse alle opgaver optimalt, uanset opgavens karakter og størrelse. Konsulenterne er uddannet i levnedsmiddelbranchen som kokke, levnedsmiddelteknikere suppleret med handels- og produktfaglig uddannelse. Isenkram. Denne afdeling varetager salg af porcelæn, glas, bestik, køkkenudstyr og serveringsartikler samt mindre maskiner. Dette salg er baseret på både salg af egene brands og salg fra agenturer. Virksomhedens egene brands omhandler bestikmodeller, serveringsartikler, koge-/stege udstyr samt knivvarer under navnene Proff-line, Classic-line, Buffet-line og Brønnum. Desuden har vi agenturer og import fra førende mærkevare producenter, inden for disse vareområder, fra hele verden. Afdelingen beskæftiger 10 salgsmedarbejdere, som betjener kunder pr. telefon og ved kundebetjening i vores showroom. Disse medarbejdere er med baggrund i en handelsskole uddannelse, uddannet inden for isenkram. Område 2 Maskinafdeling / opvaskeanlæg Denne afdeling varetager salg og kunderådgivning inden for professionelle storkøkken maskiner og opvaskeanlæg. De varetager alt inden for ovne, komfurer, køle- og fryseskabe, køleanlæg, kaffemaskiner, grønsagshakkerer, affaldssystemer og røremaskiner m.m. Vi har agenturet for Skandinaviens førende producent af opvaskeanlæg, Wexiödisk AB i Sverige. I afdelingen er der ansat 2 specialister, der kan bistå ved indretning af opvaskerum m.m. med særlig fokus på vand- og energibesparelser samt arbejdsmiljø. Maskinsalg og opvaskeanlæg beskæftiger i alt 6 personer, alle med specialisering inden for deres områder. Område 3 Projektafdeling/Montage Projektafdelingen tager sig af alt fra nøglefærdige og komplette hospitals/ hotels køkkener og kantineindretninger, til mindre børnehave- og restaurant køkkener samt ombygninger. Der fokuseres på design og rådgivning i tæt samarbejde med kunden. Der udfærdiges projektering og indretning hvor der tages højde for kundens behov og optimal udnyttelse af arealet. Ligesom der tages højde for lovgivninger, ergonomi, kapacitet, kvalitet i materiale valg og optimering af energi forbrug og drift omkostninger beregninger. Afdelingen beskæftiger dygtige, kreative og veluddannet medarbejdere, med en bred vifte af udannelser som arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske tegnere og - assistenter. De arbejder med det nyeste teknologi inden for Cad, Inventor og de er erfarende eksperter inden for indretning, dimensionering, kapacitetsberegninger og elektronisk dokumenthåndtering. De optimerer køkkenfaciliteter, så man får en optimal arbejdsgang, der samtidig lever op til krav til arbejdsmiljø og krav fra Fødevarestyrelsen og arbejdsmiljø at gøre. De leverer den bedste indretning og projektledelse fra ide fasen til levering i samarbejde med slutbruger og rådgivere. Projekt beskæftiges ca. 16 medarbejdere. Montage er en vigtig fase i et hvert projekt. Her beskæftiger vi en stab af veluddannede teknikere og håndværkere, som varetager produktion, opstilling/montage og opstart af det 6

7 leverede projekt. De står også for skrotning af gamle køkkener. De er ved lov ansvarlige for, at affald afskaffes, så miljøbelastningen bliver mindst mulig. Alt affald tages med fra montage stedet og lægges i korrekte affaldscontainere ved lageret. Denne afdeling beskæftiger 4 personer. Område 4 Serviceafdeling Vores serviceafdeling er landsdækkende med egne højtuddannede serviceteknikere, de beskæftiger sig med opstart af storkøkkener, vedligehold og reparation af al moderne storkøkkenteknik. De er alle faguddannet håndværkere, som fortløbende bliver uddannet og autoriseret fra fabrikkerne i al moderne storkøkkenteknik. Dvs. de trænes løbende på de produkter vi forhandler. Servicebiler er udstyret med komplet reservedelslager til alt udstyr, som vi forhandler. Vi kan dermed yde en optimal service ved første udkald, hvilket betyder kortere driftsstop, lavere total servicepris samt at urentable reparationer ikke foretages. Vi tegner gerne service kontrakter på enkeltmaskiner eller hele køkkener. Service har ca. 24 personer ansat. Endvidere forefindes følgende funktioner: Indkøb: Denne afdeling sørger for indkøb af lagervarer fra leverandører i fortrinsvis Europa og Asien. De er også ansvarlige for sikring af, at varerne lever op til krav i Fødevarelovgivningen, samt arbejde med leverandørstyring og nystartet på anvendelse af code of conduct i CSR regi. 5 personer er beskæftiget her. Lager: I afdelingen beskæftiges ca. 19 personer med varemodtagelse og - kontrol, plukning af varer samt pakning og forsendelse. Afdelingen arbejder i stort omfang med affaldssortering samt minimering af emballage. Herudover er der en række stabsfunktioner: Økonomi Reklame/Marketing Personale Sekretariat IT Produktudvikling Miljø og CSR Miljøbelastningen fra disse afdelinger er yderst begrænset, men der arbejdes stedse på at nedbringe mængden af forbrugsstoffer så som papir, porto og tryksager. 7

8 1.3 Organisationsplan 8

9 2. Miljøstyring 2.1 Oluf Brønnum & CO A/S` s miljøpolitik Oluf Brønnum & CO A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. Oluf Brønnum & CO A/S ønsker at vise, at virksomheden prioriterer miljøet meget højt ved at leve op til kravene i miljøledelsessystemet ISO og EMAS. Oluf Brønnum & CO A/S`s miljøpolitik indebærer, at der løbende tages hensyn til miljøpåvirkninger ved virksomhedens drift, og virksomheden vil arbejde for at skåne miljøet så meget som muligt. Oluf Brønnum & CO A/S forpligter sig ikke kun til at opfylde gældende miljølovgivning, men vil gøre mere for miljøet end lovgivningen kræver. Oluf Brønnum & CO A/S vil løbende revurdere sin miljøpolitik, for at sikre en fortsat forbedring af virksomhedens miljøindsats. Miljøpolitikken er underskrevet af virksomhedens øverste ledelse og er tilgængelig på Oluf Brønnum & CO A/S s hjemmeside. 2.2 Miljømålsætninger for Oluf Brønnum & CO A/S Virksomheden vil spare, nedbringe CO2 belastningen og udnytte energien bedst muligt. Hvor det er økonomisk rentabelt vil vi investere i vedvarende energi og hvor det er muligt og fornuftigt, vil vi genbruge ressourcer /affaldsmaterialer. Virksomheden vil arbejde for en miljøorienteret håndtering og bortskaffelse af affald, for at mindske belastning af miljøet, herunder vil virksomheden fokusere på genbrug af affaldet. Virksomheden vil mindske sin belastning af miljøet gennem anvendelse af renere og mere energibesparende teknologi. Virksomheden vil ved valg af leverandører så vidt det er muligt tilgodese de leverandører, som kan medvirke til at opfylde virksomhedens miljøpolitik. Dette indgår i virksomhedens CSR arbejde. Virksomheden vil forebygge og tilgodese miljørigtig kunderådgivning hen imod miljørigtige løsninger i henhold til kundens ønsker og krav ved valg af produkter og ydelser. 9

10 Virksomheden forpligter sig til at gøre medarbejderne miljøbevidste, ved at påvirke og specielt motivere dem til at mindske deres daglige forbrug af energi og ressourcer. Der er i praktisk talt samtlige afdelinger opstillet miljømål for afdelingerne, så man hele tiden arbejder på at få mindsket ressourceforbruget. Virksomhedens øverste ledelse forpligter sig til kontinuerligt at gennemgå overordnede forbedringer og miljømålsætninger mindst en gang årligt. Dette har givet følgende mål for Se målene i afsnit 9 og opnåede mål i afsnit Kommunikation Kommunikation er et centralt redskab i forbindelse med miljøarbejdet i virksomheden, såvel internt som eksternt. Oluf Brønnum & CO A/S vil føre en aktiv informationsstrategi der henvender sig til alle ansatte, og dette gøres gennem den eksterne godkendte miljøredegørelse, virksomhedens hjemmeside og via s. Miljøresultaterne vil præsenteres således, at de positive effekter af medarbejdernes indsats bedst muligt synliggøres, så de motiveres til fortsat engagement. Miljøtiltag, beregninger og opfølgninger vil blive behandlet ved møder i miljøledelsesgruppen, afdelingsmøder og ledermøder. Den eksterne kommunikation omfatter kunder, leverandører, myndigheder, aktionærer og presse. Dialogen vil ske gennem virksomhedens hjemmeside, som vil være den primære kommunikationsform, men også gennem særskilt information direkte til kunder i form af trykte meddelelser omkring virksomhedens miljøpolitik. 10

11 Kunder Aktionærer Presse Brønnum Leverandør Myndigheder Ledelsen Medarbejdere Virksomhedens væsentligste interessenter fremgår af ovenstående figur. 3. Beskrivelse af formål og kortlægning Rapporten dækker som minimum aktiviteter gælder fra 1. januar til 31. december for omhandlende år. Miljø redegørelsen, EMAS, er tilgængelig for alle Oluf Brønnums medarbejdere på fællesdrevet H: \Miljøhåndbog\ miljøredegørelse\ godkendt og den sidste ny godkendte redegørelse offentliggøres på hjemmesiden. En gennemgang af virksomhedens samlede miljøpåvirkninger har to formål. For det første at skabe overblik, så virksomheden kan skelne mellem det som er væsentlig og dermed har første prioritet. For det andet kan det bruges som udgangspunkt, når virksomheden senere skal kunne dokumentere sine miljømæssige forbedringer. Kortlægning af miljøforholdene har som sagt til formål at give et overblik over Brønnums væsentlige miljøpåvirkninger, som følge af virksomhedens aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser. Dette omfatter både virksomhedens direkte og indirekte miljøforhold. 11

12 De direkte miljøforhold relateret til virksomhedens produktion som for eks. Energi, ressourcer og affald m.m. De indirekte miljøforhold er forhold som ikke finder sted på virksomhedens område, som for eks. transport af varer til og fra virksomheden, leverandører m.m. Standarden stiller krav om, at de indirekte miljøpåvirkninger som minimum omfatter de påvirkninger, som virksomheden forventes at have indflydelse på. Kortlægningen af miljøforholdene skal som minimum omfatte: Gennemgang af alle relevante miljøforhold i relation til virksomhedens aktiviteter og processer, de væsentligste produkter i virksomheden de væsentligste tjenesteydelser i virksomheden. 12

13 3.1 Miljø organisation 13

14 3.2 Virksomhedens vare flow Leverandør Brønnum Brønnum Kunde Indkøbsordre Kundeordre Salg Indkøb Salg Kunde Plukliste lager Transport lager Transport Indgangskontrol Materiale flow Informations flow Lager Funktion Varen transporteres fra leverandør til Brønnums lager. Fra lageret transporteres varen til kunden. Varen transporteres direkte fra leverandør til kunden. Kunden har købt en vare, men ønsker alligevel ikke varen. Kunden sender varen tilbage til virksomheden, hvor den lægges på lager. Kunden har købt en vare, som kunden modtager i defekt stand. Varen sendes tilbage til virksomheden og bortskaffes som affald. 14

15 Kunden har en defekt maskine. Kunden sender maskinen til reparation på Brønnums serviceværksted. Efter reparation sendes maskinen tilbage til kunden. Kunden har en defekt maskine. Kunden sender maskinen til reparation hos leverandøren. Efter reparation returneres maskinen til kunden. Brønnum køber en brugt vare af kunden. Varen køres hjem til virksomheden og repareres på Brønnums serviceværksted, hvorefter den sættes til salg. Brønnum tager en brugt vare hjem til virksomheden og bortskaffer som affald. 3.3 Fysik - afgrænsning af virksomheden der er omfattet miljøledelsessystemet. Hovedkontor på Ellekær 10, 2730 Herlev samt service, montage og lager på Meterbuen. Fra 2012 startede flytning af lageret fra Vasekær til de meget større lagerlokalitet på Meterbuen 19-21, 2740 Skovlunde. Kontorlokaler: Ellekær og Meterbuen Showroom: Ellekær Lagerlokaler: Centrallager, Meterbuen Lager lokale, Ellekær 3.4 Certificering, ISO og EMAS, afgrænsning området. Diesel og benzin registreres årligt via fakturer. El-, vand- og varmeforbrug for adresserne Ellekær 10 og Meterbuen registreres hver for sig og via aflæsninger og opgørelser fra leverandører. Vi sorterer og registrerer samlet bortskaffelse af affald fra Ellekær 10 og Meterbuen Vore Service- og montageteknikere i Jylland og på Fyn sørger så vidt muligt for, at emballage og skrot behandles korrekt på byggepladsen. Kan dette ikke lade sig gøre, sørger de selv for at få det transporteret til kommunens faciliteter. El-skrot kan leveres til Meterbuen. Vi registrerer vore leverandører, om de er eller ønsker at være certificeret godkendte. Vi vil så vidt muligt foretrække underleverandører, der er miljøcertificeret. Vi registrerer ikke vore produkters livscyklus. 15

16 Salgskonsulenter, service- og montage teknikere kører fra egen adresse i firma bil. Eksterne lagre er ikke indeholdt certificering. Eksterne lagrer: Lager for Kina varer, Danske Fragtmænd, Bredebjerg 1, 2630 Tåstrup. Lager for maskiner, Eva Transport, Marielund vej 46, 2730 Herlev. Lager for maskiner og EU-varer, Danske fragtmænd, Avedøre Holme 46, 2650 Hvidovre. 3.5 Miljøpåvirkning Forbrug: Affald: Gas Fjernvarme El Vand Emballage Diesel/Benzin El-skrot Træ Småt brændbart Glas og porcelæn Print tonere Batterier Plastik Pap Papir Kemikalier 16

17 4. Virksomhedens direkte miljøpåvirkninger Som handelsvirksomhed har Brønnum ikke nogen egentlig produktion af varer, og som følge heraf har virksomheden ikke den samme direkte belastning på miljøet som for eksempel en vareproducerende industrivirksomhed. 4.1 Varmeforbrug Gasforbrug/år for Ellekær 10 Forbrug ialt m3 Lagerbygning Adm.byg I 2009 skiftes en række gamle vinduer på hele vest facaden, hvilket har nedbragt varmeforbruget fra 2008 til Stigningen i 2010 skyldes den meget kolde vinter. I 2011 blev der lukket for muligheden for, at enhver kunne skrue op for varmen i lagerbygningen. Gas/ år CO2 tons CO2 pr ansat Tons CO2 pr. omsæt million kr Reduktion i % ,264 0,110-1, ,262 0, ,353 0, ,314 0,130 7 Gasforbrug/år for Vasekær 9 / fra 2012 flyttet til Meterbuen 19-21, hvor der anvendes fjernvarme Forbrug m Fjernvarme forbrug/år for Meterbuen Forbrug MWh Lagerbygning Kontorene ,03 565,88 49,15 På Vasekær er lageret på m2 og kontoret på 257 m2. 17

18 På Meterbuen er lageret på 7776 m2, heraf kontor på XXm2 Varmen virkede ikke i længere perioder i 2007, hvilket er årsagen til det lille forbrug. I årene 2008 og 2009 har der været en systematisk fejl. Fejlen kan desværre ikke Forklares tydeligere og 2011 er vi på vores normale niveau. Kontorene på Meterbuen fik indført deres egen måler med start 29/3-12. Fjernvarme år CO2 tons CO2 pr ansat Tons CO2 pr. omsæt million kr Reduktion i % ,689 0,288 - Tons CO2 pr. omsæt million kr Gas/ år CO2 tons CO2 pr ansat ,259 0, ,242 0, ,441 0, Reduktion i % 4.2 Elforbrug Elforbrug for Ellekær 10 kwh CO2, tons CO2 pr. ansat CO2 pr. omsat million Reduktion % ,487 0, ,599 0, ,654 0, ,680 0, i Kontorarealet bliver udvidet til 1461 m2 i 2007, men forbruget forbliver konstant, idet der skifters til fladskærme på alle arbejdspladser i 2008 og belysningen i udstillingen justeres. Ventilationssystem blev implementeret i 2009, hvilket har givet en stigning i energiforbruget. I 2010 har opsætning af markiser resulteret i mindre ventilations- og nedkøling behov samt behageligere indeklima. Reduktion og udskiftning af servere i 2010 har også et medvirket til et lavere elforbrug. Igen i 2011 har elforbruget været faldende det skyldes, at belysning i udstilling, mødelokale og reception er udskiftet til mere energibesparende LED lystype. Der har været fokus på ikke at have tændt for alle kaffe- og kølemaskiner i udstillingen. 18

19 Fra september 2012 er der indført egen kok dvs. produktion på Ellekær som kan betyde noget for El- og vandforbruget. Der opsat El-spare skinner for alle på Ellekær og Meterbuen Elforbrug for Vasekær 9, fra 2012 også forbrug fra Meterbuen kwh CO2, CO2 CO2 Reduktion i tons pr. ansat pr. omsat million % ,106 0, ,831 0, ,846 0, ,783 0, Forbruget er forholdsvist konstant. Ultimo 2009 skiftes skærme til fladskærme, hvilket bør give en nedgang i forbruget. Stigningen i 2010 kan forklares med, at der har været test og reparation af meget store ovne og at der har været mere behov for el til varmekabler til vand til værkstedet så de ikke fryser til. I 2012 har overlap af flytning kostet for lageret des foruden er der i lang periode i vinters anvendt varmeblæsere for at holde temperaturen for personalet på værkstedet. kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær/Meterbuen % Total EL % kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær lager % Total EL ,6 % kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær lager % Total EL % kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær lager % Total EL % 19

20 4.3 Vandforbrug Vandforbrug for Ellekær 10 Vandforbrug m Vandforbruget hos virksomheden kan henføres til kantinekøkken, prøvekøkkenet i udstillingen og toiletter, dog i 2012 fik vi egen kok i stedet mad ude fra og dermed mere forbrug i kantinekøkkenet. Det store forbrug i 2012 er meget voldsomt i mdr. i maj og juni. Der har også været kloakproblemer hvor der meget givet er skyllet godt igennem og sendt meget vand ud. Vandforbrug for lageret, Vasekær og fra 2012 Meterbuen. Vandforbrug m Vandforbruget kan henføres til kantinekøkken og toiletter. 4.4 Transport, Diesel/Benzin forbrug Forbruget for 2011 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/117 CO2 pr. omsat mill./295 Servicebiler 139 1,188 0,471 Konsulentbiler 88 0,752 0,298 Montagebiler 40 0,342 0,136 Projektbiler 10 0,085 0,034 Sum

21 Forbruget for 2012 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/116 CO2 pr. omsat mill./278 Servicebiler 140 1,207 0,504 Konsulentbiler 83 0,716 0,299 Montagebiler 23 0,198 0,083 Projektbiler 28 0,241 0,101 Sum Totalt set er forbruget faldet 1,1% siden 2011 Montage er gået ned og Projekt er steget meget. WPA, der er et system til styring af biler, er gennemført i Målsætningen er en nedgang på CO2 på 5 tons i

22 Genbrug Brændes Specialbehandling 4.5 Affald Affaldstyper og -mængder Affaldstype / Mængder Håndtering /bortskaffelse Elektronik skrot */ Rustfrit stål. 25 T 20 T 29 T 33 T 45 T 80% X Genbrugspladen / Lyngby Produkthandel Træ emballage 28 T 22 T 37 T 43 T 41 T X X City Container Småt 76 T 95 T 42 T 27 T 28 T X City Container brændbart Glas og 1 T 1 T 1 T 1,1T 1,3 T X City Container porcelæn Print toner 150 stk. 160 stk. 160 stk. 160 stk. 200 stk. 100 % HP ordning Batterier * KG 100 KG 100 KG 92 KG X Genbrugspladsen Plastik 3,4 T 2,7 T 2,3 T 4,4 T 4,3 T 100 % Stena Averhoff Pap 28 T 21 T 30 T 30 T 35 T 100% City Container Papir 2,3 T 1,7 T 2 T 3,6 T % City Container *)Farlig affald Mængden af el skrot faldt i 2009 og 2010, idet mange pga. finanskrisen har valgt at reparere på maskinerne frem for at købe nye. Nogle kunder tager måske også selv fortjenesten ved skrot. Mængderne på plastik emballage er steget i 2007 og 2008, men faldet i Faldet kan skyldes, at leverandører sparer på emballagen. Sidst i 2010 har leverandørens afregninger ikke taget hensyn til, om det var træ eller småtbrændbart, hvorfor der er misvisende fald og stigning for disse. Summen af disse poster vurderes at være korrekte. Den er en store stigning i småt brændbart i det skyldes at vi på byggepladser aktiv gør opmærksom på at vi er miljøcertificeret og selv sørger for bortskaffelse og sortering. Sidst på året 2011 har der også foregået en oprydning på lageret, Vasekær, i forbindelse men flytning til Meterbuen. Engangspaller genbruges ikke mere til spånplader sendes til forbrænding. Vi efterlyser stadig en bæredygtig genanvendelse for disse. Returemballage og demontering af rustfri stål for projekt- og byggesager: I forbindelse med projekt- og byggesager afhentes tom emballage, som returneres til Brønnums lager, hvor det indgår sammen med andre tomme emballager til genbrug. Udpakningsaffald tages tilbage fra kunden ved intern transport i Storkøbenhavn. 22

23 Hvis det i forbindelse med projekt- og byggesager indgår, at der skal fjernes dele fra tidligere køkkener, såsom rustfri stål og lignende returneres dette til Brønnum og afhentes herefter af miljøgodkendt produkthandler. Stigningen i mængden af batterier skyldes i høj grad, at medarbejderne bliver bedre og bedre til at tage batteriet med hjemmefra, så de kan blive skrottet korrekt. Det er Herlev kommune der henter vore batterier. Affaldstype Elektronik skrot/ rustfritstål og køleskabe. Træ emballage Småt brændbart Glas og porcelæn Print toner Batterier Plastik Pap Papir Opgørelses metode Anslået Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer Anslået Sum af mængder fra fakturer Anslået Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer 4.6 Miljøtiltag indenfor affaldsområdet Investering i affaldspressere til pap og plastik: Investering i affaldspresserne har medført én væsentlig reduktion i mængden af pap og plastik, der sendes til forbrænding. Den samlede mængde pap og plastik presses og sendes til genbrug hos Stena Averhoff papir. Ændringen har medført, at antallet af affaldscontainere er reduceret fra 5 til 3 stk. Investering af Walpak maskine til kassefyld: Investeringen i Walpakmaskinen har medført en væsentlig reduktion i anvendelse af pakkematerialer. For kunderne er fordelen, at kassefyldet efter modtagelse kan reduceres til en håndfuld plastik, der ikke sviner og som let kan bortskaffes, samtidig med at Walpak kassefyld ved forbrænding ikke udvikler miljøskadelige stoffer. 4.7 Forslag til forbedringer Vi vil undersøge mulighederne for at træ affald tages fra småt brandbart til en form for bæredygtig genbrug. 4.8 Kemikalier Kemikalieforbrug i Oluf Brønnum & Co A/S serviceafdeling er så minimalt, at det ikke vurderes nødvendigt at registrere. 23

24 5. Virksomhedens indirekte miljøpåvirkning 5.1 Produktvurdering En af de mest komplicerede områder i miljøledelse er produkt vurdering. Der skal tilvejebringes informationer om alle miljøpåvirkninger i livscyklusanalyser, som indeholder råvarefremskaffelse, produktionsforbrug, transport, brugsfasen, affaldsbehandling m.m. Et produkts livscyklus består af: Råvarefremstilling Produktion Brug Bortskaffelse Transport Alle forbrug og udledninger markeres i livsforløbet. Virksomhedens største indirekte mulighed for at påvirkning miljøet sker gennem kunderådgivning i forbindelse med køb og salg af vore mere end produkter. Leverandører: Vi sætter krav til vores leverandører, og vælger så vidt muligt de, som er miljøcertificeret. Angående producenterne af egne varer, undersøges de angående arbejdsforhold, miljø og kvalitets kontrol ved besøg. Ultimo 2010 starter Brønnum med at arbejde med CSR i forbindelse med leverandørstyring. Gennem samtale udfyldes og underskrives en code of conduct check lister for de væsentligste underleverandører. Brønnum kan ved indkøb vælge de produkter som er mindst miljøbelastende. Indenfor porcelæn og andre keramiske produktområder stiller vi krav om at undgå bly og andre miljøbelastende materialer i produkterne. Der tages stikprøver til laboratorier, som undersøger for tungmetaller. I vores aftaler med kunderne er det indbefattet, at vi bortskaffer lovmæssigt deres brugte produkter på den mest miljøvenlige måde. Vi afhenter altid produkter indeholdende freon og sørger for miljøvenlig bortskaffelse. 5.2 Isenkramafdelingen Vi anbefaler kunderne at købe de mest miljørigtige produkter, og vi anbefaler kvalitets produkter, der holder længere, hvilket er både en økonomisk besparelse, og der spares på miljøet. Den største miljøbelastning ved vort isenkramsalg er transport. Vi arbejder meget med vore kunder om minimums køb, da det ikke er miljømæssigt fornuftigt at få sendt små ordrer. For de fleste kunder skal der betales et gebyr ved køb under kr og fragt betales af kunden for ordrer under kr

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere