Kroniske sår danner ofte kraftigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroniske sår danner ofte kraftigt"

Transkript

1 Teknologi- og produktbedømmelse T E K N O L O G I O P D A T E R I N G : Biatain Silicone-bandager: En caseserie-evaluering Forfattere: Chadwick P, Barrett S, Cartier H, García-Martínez ML, Greco A, Lázaro Martínez JL, Drouard-Segard M Der blev gennemført en multicenter-caseserie som en produktevaluering af to nye silikonesårbandager, Biatain Silicone og Biatain Silicone Lite (Coloplast A/S, Humlebæk, Danmark). Dette inkluderede bandagernes samlede anvendelighed (med fokus på komfort for patienterne og bandagehåndtering for sundhedsmedarbejderne) til i alt 39 patienter, som opfyldte evalueringskriterierne. Alle investigatorernes vurdering var, at Biatain Silicone var bedre en tidligere anvendte produkter. Det fremgik af denne caseserie, at Biatain Silicone gav patienterne et komfortabelt behandlingstilbud med optimal ekssudathåndtering for alle evaluerede sårtyper, og at bandagerne var meget nemme at påsætte og aftage og sad godt fast. Der findes oplysninger om forfatterne og anerkendelser på sidste side i denne artikel. Kroniske sår danner ofte kraftigt ekssudat, hvilket i høj grad kan påvirke patientens livskvalitet og øge behovet for sundhedsressourcer. [1,2] Kraftigt væskende sår kan beskadige huden omkring såret, hvilket fører til maceration. Dette kan øge risikoen for infektion og friktionsrelateret beskadigelse, hvilket kan forårsage større sår og forsinket heling. [3] Den øgede proteolytiske aktivitet af ekssudatet fra kroniske sår kan ligeledes hæmme helingen ved at beskadige sårbunden og omkringliggende hud. [4] Absorberende bandager er det bedste valg til regulering af ekssudatet på sårniveauet. Der findes mange forskellige bandager med forskellige væskehåndteringsegenskaber. En ideel bandage er en bandage, som opretholder fugtbalancen og samtidig effektivt fjerner overskydende væske fra sårbunden. [2] En effektiv ekssudathåndtering kan nedsætte helingstiden, forebygge ekssudatrelaterede problemer, som f.eks. maceration og infektion omkring såret, give færre bandageskift og forbedre patientens livskvalitet. [2,5 7] Biatain Silicone og Biatain Silicone Lite (Coloplast A/S, Humlebæk, Danmark) er to nye sårbandager, som kombinerer den absorberende skumteknologi i Biatain skumbandager [8] med et let silikoneklæb. De kan bruges på en lang række væskende sår. Forfatterne rapporterer i denne artikel resultaterne af en caseserie udført i form af en produktevaluering, hvor både patienter og sundhedsmedarbejdere vurderede bandagerne. Der blev anvendt spørgeskemaer til påvisning af anvendeligheden (med fokus på komfort for patienterne og bandagehåndtering for sundhedsmedarbejderne) af disse to Biatain Silicone-bandager. METODE Testbandager Biatain Silicone og Biatain Silicone Lite er nye silikonesårbandager til fugtig sårheling og ekssudathåndtering. Biatain Silicone er en fleksibel, absorberende skumbandage i flere lag med et let silikoneklæb. Den er designet sådan, at den kan udvide og forme sig efter sårbunden og facilitere absorption af ekssudat [Figur 1]. Biatain Silicone Lite er en tyndere, mere fleksibel version af bandagen, som nemmere kan tilpasse sårets og kroppen anatomi, hvilket giver øget mobilitet. Forsøgsdesign Produktevalueringen fandt sted på syv klinikker eller hospitaler i nedenstående lande: Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien. Der blev rekrutteret ca. 10 deltagere fra hvert land (i gennemsnit seks patienter pr. 1

2 Teknologiopdatering Forsøget startede med et spørgeskema, som fokuserede på håndteringen af bandagen (Biatain Silicone, Biatain Silicone Lite), og afslutningsvist med en evaluering, der drejede sig om den overordnede bandageydelse. Figur 1. Biatain Silicone med den karakteristiske formbare boble efter absorption af ekssudat. behandlingsenhed). Forsøget startede med et spørgeskema, som fokuserede på bandagehåndtering, og sluttede med en evaluering, der drejede sig om den overordnede bandageydelse. Forsøget løb over to uger eller seks bandageskift efter første påsætning af Biatain Silicone (12,5 12,5 cm) eller Biatain Silicone Lite (12,5 12,5 cm) bandagen [Figur 2]. Spørgeskemaerne inkluderede spørgsmål om: Patientanamnese Inklusionskarakteristika Sårvurdering xerfaring med bandagerne (alle spørgsmål, undtagen et, var rettet til sundhedsmedarbejderne): I hvor høj grad var bandagen nem at påsætte? I hvor høj grad var bandagen i stand til at håndtere ekssudatmængden (sugeevne)? Hvordan syntes du, at bandagen var i stand til at absorbere ekssudat sammenlignet med patientens tidligere anvendte bandage? Hvor godt sad bandagen fast under produktevalueringen? I hvor høj grad mener du, at bandagen var i stand til at tilpasse sig sårbunden under brug? I hvor høj grad var bandagen nem at aftage? Hvordan var det at have bandagen på? (Dette spørgsmål var rettet til patienterne.) Spørgsmålene om erfaring med bandagerne og spørgsmålene i den afsluttende evaluering blev besvaret ved brug af en fempunktsskala (f.eks. i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i begrænset grad, slet ikke). Der blev taget billeder på dag 1 og på sidste dag af produktevalueringen (og for nogle deltagere ved hvert bandageskift). Forsøgets endepunkter Forsøgets primære endepunkt var at undersøge sundhedsmedarbejdernes oplevelse af håndtering af bandagerne. Det sekundære endepunkt var at forstå deltagernes oplevelse af at bære bandagen. Forsøgspopulation Forsøget inkluderede patienter i alderen år med forskellige sårætiologier, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår eller donorsted-sår. Eksklusionskriterierne var sårinfektion, strålebehandling eller kemoterapi (igangværende eller inden for de sidste 2 måneder) og systemisk eller lokal (i området omkring såret) steroidbehandling (igangværende eller inden for den sidste måned). RESULTATER Patientdemografi og disposition Der blev i tidsrummet 29. april til 1. august 2013 inkluderet i alt 43 patienter i forsøget, som alle opfyldte inklusionskriterierne. Fire ud af de 43 deltagere udgik. Tre skyldtes utilsigtede hændelser (én af disse fandtes at være relateret til bandagen) og én, fordi vedkommende ikke udfyldte spørgeskemaet. Forsøgspopulationen bestod derfor af 39 deltagere: 21 kvinder og 18 mænd, gennemsnitsalder 69 (23 89) år. Figur 2. Forsøgsdesignskema. Sundhedsmedarbejder. Patienternes behandlingsanamnese 16 ud af de 39 deltagere i forsøgspopulationen havde bensår, 12 havde donorsted-sår, ni havde diabetiske fodsår og to havde tryksår [Figur 3]. Ved inkludering i forsøget var alginat/hydrofiberr og skumbandager de foretrukne valg (hos hhv. ni og ti deltagere) [Figur 4]. De hyppigst anvendte bandager for deltagere med bensår var alginat/ HydrofiberR-bandager, mens de hyppigst anvendte bandager for patienter med diabetiske 3

3 Figure 3. Fordeling af sårtyper ved inkludering i forsøget. Figure 4. Bandager brugt ved inkludering i forsøget. fodsår var skumbandager. Behandlingen var ligeligt fordelt på alginat/hydrofiber-bandager og skumbandager for deltagere med tryksår. Der blev ved inkludering i forsøget ikke brugt bandager til deltagere med donorsted-sår. Sårvurdering Ved indgang i forsøget var 81 % af bensårene og 100 % af tryksårene >6 måneder gamle, og 78 % af de diabetiske fodsår var 4 6 måneder gamle. Antallet af bandageskift for de bandager, som blev brugt ved inkludering i forsøget, var to pr. uge for tryksår (n=2), to til tre pr. uge for bensår (n=16) og i gennemsnit tre pr. uge for diabetiske fodsår (n=9). Ekssudatniveauet blev vurderet i henhold til niveau (lavt, moderat eller kraftigt), hvor et kraftigt eller moderat ekssudatniveau kræver hyppigere bandageskift. I alt 67 % havde moderat væskende sår (69 %, 78 % og 67 % blandt hhv. bensår, diabetiske fodsår og donorsted-sår). Tyve procent af alle deltagerne havde lavt væskende sår (50 % blandt tryksår), og 13 % havde kraftigt væskende sår (50 % blandt tryksår) [Figur 5]. Den omkringliggende huds tilstand blev vurderet hos alle deltagere (n=39) og var normal hos 14, skrøbelig hos 14, irriteret hos ni, macereret hos otte og smertefuld hos to deltagere (bemærk, at der kunne vælges flere svar). 74 % af af casene modtog ved indgang i produktevalueringen standard Biatain Siliconeproduktet. Fordelingen i henhold til sårtype var Biatain Silicone til 75 % af bensårene, 50 % af tryksårene, 44 % af de diabetiske fodsår og 100 % af donorsted-sårene, mens resten modtog Biatain Silicone Lite. Deltagerne modtog i løbet af forsøget Biatain Silicone-bandager (Standard eller Lite) i to uger eller seks bandageskift. Den gennemsnitlige bæretid var 4,1 (område 1 11) dag, og de fleste bandageskift var rutine bandageskift. Sundhedsmedarbejderens oplevelse af Biatain Silicone-bandagerne Sundhedsmedarbejderne besvarede spørgsmålet I hvor høj grad var bandagen nem at påsætte? med, at bandagen var meget nem at påsætte eller nem at påsætte i 92 % af tilfældene, og i 8 % af tilfældene var svaret middel. Der var ingen, som svarede svært eller meget svært [Figur 6]. Evalueringen af bandagernes evne til at absorbere ekssudat, viste at sundhedsmedarbejderne i 90 % af tilfældene fandt sugeevnen meget god eller god [Figur 7]. Sammenlignet med tidligere anvendte bandager svarede 77 % af respondenterne (n=27), at Biatain-produkterne var meget bedre eller bedre til at absorbere ekssudat (bemærk, at der ikke tidligere var brugt bandager på donorstedsårene, og derfor blev disse patienter betragtet som ikke-respondenter). Tolv procent af respondenterne vurderede Biatain-produkterne som værende det samme, mens 8 % vurderede dem som værende værre end tidligere anvendte bandager [Figur 8]. Svaret på spørgsmålet Hvor godt sad bandagen fast under produktevalueringen? var meget godt eller godt i 87 % af tilfældene, og Figur 5. Fordeling af sårekssudatniveauer ved inkludering i forsøget. Figur 6. Brugervenlig påsætning. LITTERATUR 1. European Wound Management Association (2008) Position Document: Hard-to-Heal Wounds: A Holistic Approach. MEP Ltd, London 2. Wounds UK (2013) Best Practice Statement. Effective exudate management. Available at: (accessed ) 3. Colwell JC et al (2011) MASD part 3: peristomal moisture- associated dermatitis and periwound moistureassociated dermatitis: a consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs 38(5):

4 Teknologiopdatering LITTERATUR (FORTSAT) 4. Romanelli M et al (2010) Exudate management made easy. Wounds International 1(2) 5. White R, Cutting KF (2006) Modern exudate management: a review of wound treatments. WorldWideWounds. Available at: (accessed ) 6. Thomas S (2010) Laboratory findings on the exudatehandling capabilities of cavity foam and foam-film. J Wound Care 19(5): Adderly UJ (2010) Managing wound exudate and promoting healing. Br J Community Nurs 15(3): S Marburger M, Andersen MB (2013) In vitro test of eight wound dressings with silicone adhesive: Fluid handling capacity and absorption under compression. Poster presented at Wound UK, Harrogate 2013 Figur 7. Produktets evne til at håndtere (absorbere) ingen af sundhedsmedarbejderne besvarede spørgsmålet med dårligt eller meget dårligt. Bandagernes evne til at forme sig efter sårbunden blev betragtet som meget god eller god i 92 % af tilfældene, og ingen vurderede dem som dårlige eller meget dårlige. Alle sundhedsmedarbejderne vurderede produkterne som meget nemme eller nemme at aftage. Der blev ved den afsluttende evaluering modtaget spørgeskemaer fra seks af de syv behandlingsenheder. I dette spørgeskema blev sundhedsmedarbejderne bedt om at vurdere Biatain-produkternes overordnede ydelse sammenlignet med tidligere anvendte bandager. Sundhedsmedarbejderne fra de behandlingsenheder, som behandlede donorsted-sår (n=12) kunne ikke besvare spørgsmålet, da disse sår alle var nye, men resten af sundhedsmedarbejderne (n=25) vurderede alle ydelsen som bedre end ved tidligere anvendte bandager [Figur 9]. Alle seks sundhedsmedarbejdere svarede Ja til spørgsmålet Ville du bruge Biatain Silicone igen?. De grunde, som sundhedsmedarbejdernes gav for at ville bruge Biatain-produkterne igen, inkluderede: Fremragende resultater, sidder godt fast, ingen smerter ved aftagning, kort helingstid God komfort for patienterne, med optimal Figure 8. Evnen til at absorbere ekssudat sammenlignet med tidligere anvendte bandager. ekssudathåndtering. Optimal behandling af omkringliggende hud i næsten alle tilfælde, som blev behandlet Bandagens ekssudathåndtering på donorsted-sår fungerede rigtig fint. Det første bandageskift kunne foretages efter fem dage, og bandagen var ikke gennemblødt. Sårene på donorstederne var helet efter bare to skift (mindre end 15 dage). Arrets kosmetiske resultat var tilfredsstillende. Bandagen er meget nem at anvende (påsætning og aftagning). Patienterne indberettede få eller meget få smerter ved bandageskift Meget komfortabel. Patienterne var glade for den Patientens oplevelse af Biatain Siliconebandager Når deltagerne blev spurgt Hvordan var det, at have bandagen på?, svarede 62 %, at Biatain Silicone-produktet (Standard eller Lite) var meget komfortabelt (højeste score på fempunktsskalaen). Der var i alt 87 %, som sagde at Biatain Silicone-bandagerne var meget komfortable eller komfortable, og én deltager sagde at de var ubehagelige. Der var ingen, som sagde at de var meget ubehagelige (laveste score). I tredje tilfælde blev de utilsigtede hændelser (beskrevet som øget ekssudat, erytem og flere smerter) betragtet som værende relateret til bandagen. Utilsigtede hændelser Der forekom utilsigtede hændelser hos tre af de rekrutterede patienter (disse blev ikke inkluderet i den endelige forsøgspopulation som resultat af ophør eller død). To af de utilsigtede hændelser var alvorlige utilsigtede hændelser, Figure 9. Sammenligning af Biatain Silicone-bandagernes ydelse med tidligere anvendte bandager. 5

5 Teknologi- og produktbedømmelse Biatain Silicone-bandager: En caseserie-evaluering som skyldtes indlæggelse (en patient døde). Disse blev ikke betragtet som værende relateret til forsøgsproduktet. Figur 10. Casestudie 1 donorsted-sår. (A) Donorsted ved baseline, (B) efter påsætning af Biatain Silicone, (C) bandage båret i 3 dage og (D) donorsted efter 2 ugers behandling. (A) (B) (C) (D) DRØFTELSE Der blev i dette forsøg behandlet i alt 39 patienter med Biatain Silicone eller Biatain Silicone Lite i to uger eller seks bandageskift. For at evaluere disse produkter fik patienter og sundhedsmedarbejdere udleveret spørgeskemaer til vurdering af deres oplevelse af produkterne. Generelt var alle sundhedsmedarbejderne af den mening, at disse produkter fungerede bedre end tidligere anvendte bandager [Figur 9] a], og at de ville bruge dem igen. Hovedparten af patienterne (87 %) betragtede produktet som værende meget komfortabelt eller komfortabelt at have på, og kun én vurderede det som ubehageligt. Sundhedsmedarbejderen vurderede ligeledes bandagen værre end den tidligere anvendte bandage for denne patient. Patienten var en dame på 75 år, som havde et blandet arterielt/ venøst bensår og fik påsæt en Biatain Silicone Lite-bandage. Ved nærmere eftertanke ville den almindelige Biatain Silicone-bandage muligvis have været et bedre valg, da den er bedre egnet til moderat til kraftigt væskende sår. Generelt var det sundhedsmedarbejdernes vurdering, at Biatain Silicone-bandagerne var bedre end tidligere anvendte produkter. Forfatterne konkluderede på baggrund af resultatet af disse casestudier, at disse bandager giver patienterne et komfortabelt behandlingsvalg med optimal ekssudathåndtering for alle evaluerede sårtyper. Påsætning og aftagning var ligeledes meget nem, og de sad godt fast i mellemtiden. (den gennemsnitlige bæretid var 3,75 dag). Alle bandageskift vare rutine bandageskift og smertefri. Bandagen var nem at aftage, og efterlod ikke fibre i sårbunden. Såret var efter to ugers behandling forbedret med evidens på 30 % granulationsvæv og 70 % epitelisering [Figur 10D]. Bandagen var nem at sætte på, tilpassede sig sårbunden godt og sad godt fast i bæretiden. Patienten fandt bandagen meget komfortabel. Casestudie 2 diabetisk fodsår Dette var en mand på 45 år med et moderat væskende diabetisk fodsår [Figur 11A]. Såret var seks måneder gammelt, og den (A) (B) (C) (D) CASERAPPORTER Forsøget evaluerede anvendeligheden af Biatain Silicone-produkter. Spørgeskemaerne inkluderede ikke spørgsmål om kliniske parametre, som f.eks. sårfremskridt og ændringer i tilstanden af den omkringliggende hud. Da der ikke desto mindre blev taget billeder, har vi inkluderet tre casestudie-eksempler med data fra patienternes journaler, og disse er beskrevet nedenfor. Casestudie 1 donorsted-sår Dette var en kvinde på 66 år med et kraftigt væskende donorsted [Figur 10A]. Biatain Silicone-bandagen blev påsat efter transplantation [Figur 10B]. Bandagen havde høj ekssudatabsorptionskapacitet [Figure 10C]; Bandagen blev båret i tre dage Figure 11. Case study 2 diabetic foot ulcer (DFU). (A) DFU at baseline, (B) Biatain Silicone Lite dressing in situ, (C) dressing on removal, (D) DFU after 2 weeks of treatment. 6

6 Teknologiopdatering Størstedelen af sundhedsmedarbejderne var meget imponeret over Biatain Silicone-bandagerne hvad angik brugervenlig påsætning, sugeevne (ekssudat), evnen til at sidde godt fast, tilpasningsevnen til sårbunden og nem aftagning. (A) (C) omkringliggende hud var skrøbelig med tegn på hudirritation, herunder inflammation, rødme og hævede kanter. Sårstørrelsen var 41 x 9 mm ved inkludering. Patienten modtog under forsøget Biatain Silicone Litebandagen [Figur 11B]. Han fandt bandagen meget komfortabel at have på. Bandagen havde god ekssudatabsorptionskapacitet [Figur 11C]; Bandagen blev båret i to dage, og alle bandageskift var rutine bandageskift. Såret viste efter seks bandageskift tegn på reduceret inflammation, og rødmen i den omkringliggende hud var forbedret [Figur 11D]. Bandagen var nem at sætte på og sad godt fast i bæretiden. Bandagens tilpasningsevne var meget god, og bandagen var meget nem at aftage. Ved sidste evaluering sagde patienten, at han gerne ville fortsætte brugen af denne bandage. Casestudie 3 bensår Dette var en kvinde på 76 år med et moderat væskende, blandet venøst/arterielt bensår. Såret var 10 uger gammelt og målte mm ved baseline [Figur 12A]. Sårbunden viste delvis tilstedeværelse af fibrin, og den omkringliggende hud var normal. Patienten modtog Biatain Silicone [Figur 12B] og et gradueret kompressionsbind med flere lag. Alle bandageskift under forsøget var rutine bandageskift. Såret viste efter to ugers behandling gode fremskridt med en reduktion i størrelsen fra 37 x 28 mm til 34 x 25 mm, og sårbunden var 100 % granulerende. Sårets størrelse var efter tre uger reduceret til 28 (B) (D) x 18 mm [Figur 12C]. Sårhelingen fortsatte efter forsøgets afslutning og var helet fuldstændigt efter syv uger. Bandagen var meget nem at påsætte og aftage, havde god absorptionskapacitet [Figur 12D] og god tilpasningsevne til sårbunden. Patienten fandt bandagen meget komfortabel. KONKLUSSION I dette casestudie-forsøg, som er baseret på en produktevaluering af Biatain Siliconeog Biatain Silicone Lite-bandagerne, blev det primære endepunkt (forståelse af sundhedsmedarbejdernes erfaring med håndtering af produktet) og det sekundære endepunkt (forståelse af patientens oplevelse af at bære bandagen) opnået. De syv sundhedsmedarbejdere, som vurderede i alt 39 forsøgspersoner med bensår, tryksår, diabetiske fodsår eller donorsted-sår, fandt, at Biatain-produkternes samlede ydelse var bedre end tidligere anvendte bandager (som hovedsageligt var alginat/hydrofiber og skum). Størstedelen af sundhedsmedarbejderne var meget imponeret over Biatain Siliconebandagerne hvad angik brugervenlig påsætning, sugeevne (ekssudat), evnen til at blive siddende på plads, tilpasningsevnen til sårbunden og nem aftagning. Derudover viste patientoplevelsen sig at være god, hvor 87 % syntes, at bandagen var meget komfortabel eller komfortabel at have på. Alle sundhedsmedarbejderne sagde, at de ville bruge Biatain Silicone-bandagerne igen.. n OPLYSNINGER OM FORFATTERNE Chadwick P, Principal Podiatrist, Salford Royal NHS Foundation Trust, Salford, Storbritannien. Barrett S, Tissue Viability Lead Nurse, Humber NHS Foundation Trust, Hessle, Hull, Storbritannien. Cartier H, Consultant Dermatologist, Centre Medical Saint-Jean, Arras, Frankrig. García-Martínez ML, Head, Department of Plastic Surgery Department, University Hospital of Salamanca, Spanien. Greco A, Consultant Dermatologist, Outpatient Wound Care Centre, Spaziani Hospital, Frosinone, Italien. Lázaro Martínez JL, Head, University Podiatry Clinic, University Complutense, Madrid, Spanien. Drouard-Segard M, Consultant Dermatologist, Hôpital Huriez, Lille, Frankrig. Figur 12. Casestudie 3 - bensår. (A) Sår ved baseline, (B) efter påsætning af Biatain Silicone, (C) efter tre ugers behandling, med evidens på sårheling og (D) ved aftagning af bandagen. ANERKENDELSER Dette forsøg blev finansieret af Coloplast A/S. Resultaterne, som fremgår af denne artikel, er baseret på svar fra spørgeskemaer fra sundhedsmedarbejderne, som varetog caseserie-evalueringen, hvilket er forfatterne af denne artikel. Artiklen er skrevet af Wounds International i samarbejde med Maibritt Bansholm Andersen (Coloplast). 7

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Mepilex Border Ag og Mepilex Ag har den unikke og patenterede Safetac klæbeteknologi, som minimerer smerte for patienten og traume

Læs mere

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels.

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Cutimed Siltec Closing wounds. Together. What s the foam dressing choice for low, medium or high exudate levels? Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Selvjusterende

Læs mere

sorbion sachet S Wound Bed Preparation

sorbion sachet S Wound Bed Preparation Produktoversigt sorbion sachet S Wound Bed Preparation Den enestående Hydration Response Technology i sorbion sachet S kombinerer fysisk modificerede cellulosefibre med geldannende komponenter. Det tætte

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

sorbion sachet S Wound Bed Preparation

sorbion sachet S Wound Bed Preparation Produktoversigt Wound Bed Preparation Den enestående Hydration Response Technology i kombinerer fysisk modificerede cellulosefibre med geldannende komponenter. Det tætte samspil mellem de to komponenter

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Maj 2011

AbenaNyt Sygepleje. Maj 2011 AbenaNyt Sygepleje Maj 2011 Curi-Med Fikseringstape, Elastisk Abena præsenterer nu endnu en række produkter i Curi-Med serien. Curi-Med Fikseringstape anvendes til at fiksere sårbandager, katetre, dræn

Læs mere

3Health Care. Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger. IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse. Avanceret sårbehandling

3Health Care. Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger. IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse. Avanceret sårbehandling Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse Avanceret sårbehandling Kirurgiske sårbehandlingsprodukter 3Health Care Protecting skin. Healing wounds. Det mest velkendte

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION SYDDANMARK

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION SYDDANMARK SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION SYDDANMARK Indkøbsområde ansvarlig, Sårprodukter Karsten Kirkegaard kk@rsyd.dk Økonomi, Indkøbsafdelingen Damhaven 12, 7100 Vejle Telefon 76 63 10 00 Indkøbsområde ansvarlig,

Læs mere

Brandsår. Vejledning til at minimere smerte og optimere sårheling

Brandsår. Vejledning til at minimere smerte og optimere sårheling Brandsår Vejledning til at minimere smerte og optimere sårheling For brandsårspatienter, kan bandageskift være en meget smertefuld og traumatisk oplevelse Da de skiftede mine bandager, måtte de trække

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 18-1-2012 af: KIG 5 Sidst revideret d. 28-01-2013 af: KIG 5 Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Godkendt d. 14.06.2013 af: HLE/IAB Skal revideres d. 14.06.2015

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION HOVEDSTADEN

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION HOVEDSTADEN SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER REGION HOVEDSTADEN Strategisk indkøbskonsulent Heidi Laanstra Koncern Økonomi, Indkøb Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 INDHOLDSFORTEGNELSE Sårbehandlingsprodukter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indhold Sårbehandling Indholdsfortegnelse Indhold Alginater...Side 6 Hydrofiber...Side 10 Skumbandager...Side 11 Kombinationsbandager...Side 24 Kulbandager...Side 26 Antimikrobielle bandager...side 28 Hydrobalance...Side

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

Addiktiv sygepleje og sårbehandling

Addiktiv sygepleje og sårbehandling Addiktiv sygepleje og sårbehandling Abses, hvad gør vi? Der skal skabes afløb Antibiotika afhængig af patientens tilstand Sårbehandling ud fra sårfaser Tæt forbinding Kompression Stikskader Hvordan er

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere. Svar på dine spørgsmål

Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere. Svar på dine spørgsmål Vi gør heling mulig Vejledning til patienter og behandlere Svar på dine spørgsmål Hvis du læser dette, overvejer du sandsynligvis larveterapi som en del af sårbehandlingsforløbet. Denne brochure har til

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Sårpleje og forbindsstoffer

Sårpleje og forbindsstoffer Comfeel Comfeel Plus Ulcus sårbandage, er en hydrokolloid plade med alginat, der øger absorptionen væsentligt. Pladen er semipermeabel, har affasede kanter så lækage minimeres og ekstra fi ksering er ikke

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Produktkatalog for sårbehandling. skånsom og effektiv behandling

Produktkatalog for sårbehandling. skånsom og effektiv behandling Produktkatalog for sårbehandling skånsom og effektiv behandling indhold mölnlycke health care en ansvarlig global virksomhed................. 3 sårhelingsprocessens tre faser................. 4 faktorer

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne Baggrund og formål Kronisk ødem er en betegnelse for en væskeansamling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Larveterapi. Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere Svar på dine spørgsmål

Larveterapi. Vi gør heling mulig. Vejledning til patienter og behandlere Svar på dine spørgsmål Larveterapi Vi gør heling mulig Vejledning til patienter og behandlere Svar på dine spørgsmål Hvis du læser dette, overvejer du sandsynligvis larveterapi som en del af sårbehandlingsforløbet. Denne brochure

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

GRØN SÅR- BEHANDLING. 2012-32v17_Sorbact_Saljbroschyr_DA.indd 1 2013-05-03 08:37:07

GRØN SÅR- BEHANDLING. 2012-32v17_Sorbact_Saljbroschyr_DA.indd 1 2013-05-03 08:37:07 GRØN SÅR- BEHANDLING 2012-32v17_Sorbact_Saljbroschyr_DA.indd 1 2013-05-03 08:37:07 SÅRBEHANDLING I HELE VERDEN MED ET GLOBALT ENGAGEMENT Grøn Sårbehandling er en klinisk bevist metode til at behandle alle

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling fra ConvaTec Indholdsfortegnelse Sår og sårheling Side 3 Behandling af sårsymptomer Side 4 Håndtering af sårvæske Side 4 Håndtering

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. August 2010. Varenr. Varebeskrivelse Størrelse Mindstekøb Pris/pk. 221726 Aktisor sårsuspension 2x10 ml 1 pk.

AbenaNyt Sygepleje. August 2010. Varenr. Varebeskrivelse Størrelse Mindstekøb Pris/pk. 221726 Aktisor sårsuspension 2x10 ml 1 pk. AbenaNyt Sygepleje August 2010 Aktisor - et nyt, unikt produkt i sårbehandlingen Aktisor sårsuspension anvendes til behandling af sår af forskellig ætiologi i alle faser. Til såvel kroniske som akutte

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Medarbejder information Sår i Syd Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Sårbehandling Et sår betragter vi som

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS Kinetic Concepts Inc Hvem er vi og hvad står vi for En verdensomspændende medicoteknisk virksomhed Førende indenfor sårheling og terapeutiske madrasser og senge Arbejder intenst med at forbedre kvaliteten

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g I n t e n s i v t e r a p i S t o m i p l e j e U r o l o g i O p e r a t i o n F i k s a t i o n Effektiv sårbehandling fra ConvaTec S å r b e h

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os.

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os. Aabenraa Kommune Birgit Møller, hjemmesygepl. og sårsygepl Aabenraa Kommune. Sår-efterudd år 2000 og løbende årlige kurser. Har 12 timer pr. uge til sårspecialet (geografisk stort landområde med to sygeplejegrupper

Læs mere

Larveterapi. Vi gør heling mulig

Larveterapi. Vi gør heling mulig Larveterapi Vi gør heling mulig HVAD ER LARVETERAPI (LDT)? Begrebet Larveterapi beskriver anvendelsen af fluelarver, nærmere bestemt larverne fra den grønne spyflue Lucilia Sericata, til at fjerne dødt

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

FLASH! PREP IN EUROPE ONLINE-UNDERSØGELSEN: FØRSTE RESULTATER COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS

FLASH! PREP IN EUROPE ONLINE-UNDERSØGELSEN: FØRSTE RESULTATER COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS FØRSTE RESULTATER COORDINATION GROUP STUDY GROUP APPROVED BY SUPPORTED BY UNAIDS 2 HVAD ER PREP? PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) er en hiv-forebyggende metode, hvor hiv-negative personer tager hiv-medicin

Læs mere

Få en uforglemmelig nattesøvn

Få en uforglemmelig nattesøvn ESWELL Trykfordelende Madrasser og Puder Få en uforglemmelig nattesøvn ESWELL madrasser og puder giver unik komfort og støtte til din krop hele natten igennem Skum Beskrivelse ESWELL madrasser og puder

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kikkert-undersøgelse af håndleddet. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Kikkert-undersøgelse af håndleddet. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Kikkert-undersøgelse af håndleddet Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Kikkert-undersøgelse af håndleddet Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. November 2010. Conveen Active. Til situationer, hvor der er brug for lidt ekstra pleje...

AbenaNyt Sygepleje. November 2010. Conveen Active. Til situationer, hvor der er brug for lidt ekstra pleje... AbenaNyt Sygepleje November 2010 Conveen Active Conveen Active er en diskret urinpose designet specielt til mænd med let til moderat urininkontinens. Diskret urinpose fylder ikke ret meget på hylden. Kan

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

AbenaNyt. April 2009. 6657 Mild vaskecreme t/hele kroppen m/parfume, 500 ml 6 31,99 6964 Mild vaskecreme t/hele kroppen, u/parfume, 500 ml 6 24,85

AbenaNyt. April 2009. 6657 Mild vaskecreme t/hele kroppen m/parfume, 500 ml 6 31,99 6964 Mild vaskecreme t/hele kroppen, u/parfume, 500 ml 6 24,85 AbenaNyt April 2009 AbenaNyt Sygepleje 6657 Nye hudplejeprodukter Hvornår kan man med fordel anvende en vaskecreme? Vaskecreme kan bruges som alternativ til vand og sæbe, men ikke som erstatning. Vaskecreme

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Produktkatalog for sårbehandling. skånsom og effektiv behandling

Produktkatalog for sårbehandling. skånsom og effektiv behandling Produktkatalog for sårbehandling skånsom og effektiv behandling indhold mölnlycke health care en ansvarlig global virksomhed................. 3 sårhelingsprocessens tre faser................. 4 faktorer

Læs mere

Population: Personer < 18 år. 2a-3b. Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Population: Personer < 18 år. 2a-3b. Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår. Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig observation af fødder Søgeord: Diabetic, diabetes, diabetic foot, foot, ulcer*, prevent*, daily, observation, self examination, inspecting, self care, self

Læs mere

#05. Tema: Svært helende sår. Multidisciplinært. Tidlig identifikation. Patienten er hovedrolleindehaveren. Spot på den diabetiske fod

#05. Tema: Svært helende sår. Multidisciplinært. Tidlig identifikation. Patienten er hovedrolleindehaveren. Spot på den diabetiske fod JUNI 2014 Tema: Svært helende sår Tidlig identifikation og struktur reducerer helingstiden Patienten er hovedrolleindehaveren Multidisciplinært team bag succes i Skövde Spot på den diabetiske fod #05 Januar

Læs mere

Sårbehandling. karkir.afd.v. Aalborg Sygehus Syd

Sårbehandling. karkir.afd.v. Aalborg Sygehus Syd Sårbehandling i karkir.afd.v Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af arbejdsgruppen i afd. V Sygeplejerske Lene Slettan Sygeplejerske Britta Hjorth Fotograf: sygeplejerske Mona Madsen Godkendt af Ledende overlæge

Læs mere

Forseglet innovation. Nyhed. Flexi-Seal TM Signal TM FMS. Nye fordele ved håndtering. Flexi-Seal FMS*

Forseglet innovation. Nyhed. Flexi-Seal TM Signal TM FMS. Nye fordele ved håndtering. Flexi-Seal FMS* Flexi-Seal TM Signal TM FMS Nye fordele ved håndtering af fækal inkontinens med Flexi-Seal FMS* Forseglet innovation Nyhed *Indlægssedlen indeholder komplette instruktioner til anvendelsen. Hudskader:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

#05. Tema: Svært helende sår. Multidisciplinært. Tidlig identifikation. Patienten er hovedrolleindehaveren. Spot på den diabetiske fod

#05. Tema: Svært helende sår. Multidisciplinært. Tidlig identifikation. Patienten er hovedrolleindehaveren. Spot på den diabetiske fod JUNI 2014 Tema: Svært helende sår Tidlig identifikation og struktur reducerer helingstiden Patienten er hovedrolleindehaveren Multidisciplinært team bag succes i Skövde Spot på den diabetiske fod #05 Januar

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

En praktisk vejledning i håndtering af Stomikomplikationer. Udarbejdet af Ostomy Forum. Dedicated to Stoma Care

En praktisk vejledning i håndtering af Stomikomplikationer. Udarbejdet af Ostomy Forum. Dedicated to Stoma Care En praktisk vejledning i håndtering af Stomikomplikationer Udarbejdet af Ostomy Forum Dedicated to Stoma Care En praktisk vejledning i håndtering af stomi og peristomale hudproblemer. Udarbejdet af: Frances

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Operation for afklemning af sene - de Quervain. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Operation for afklemning af sene - de Quervain. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Operation for afklemning af sene - de Quervain Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Operation for afklemning af sene - de Quervain Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er,

Læs mere

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet Morten Bue Rath Juni 0 NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet I tabel ses danskernes vurdering af behandling af seks patientgrupper på de danske hospitaler. Respondenterne har haft mulighed for at svare

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Sygepleje i særklasse -et kvalitetsforbedringsprojekt med fokus på fire af sygeplejens kerneområder Winnie Seidelin Klinisk sygeplejespecialist, Cand.mag. Neurologisk Klinik 1 Sygepleje i særklasse De

Læs mere