Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst 20060725 DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL"

Transkript

1 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL

2 2 - The works of art represented here are protected by national and international copyright laws. Reproduction of the artworks is strictly forbidden without permission from the rightholder or copyright society he is represented by.to obtain permission please contact - Det er tilladt at udprinte 2 papirkopier samt at downloade de ophavsretligt beskyttede billeder til et digitalt medie (hvorved forstås brugeren selv eller dennes husstand). - Desuden er det tilladt at oprette reference links til billederne. Herved forstås links, hvor brugeren overføres fra det website, han befinder sig på, til det website, der linkes til. Et referencelink udgør ikke en selvstændig tilgængeliggørelse af billedet og kræver derfor ikke forudgående tilladelse fra ophavsmanden. - Enhver anden form for brug kræver tilladelse fra rettighedshaveren eller COPY-DAN Billedkunst. Ervan; karton af Jean Deyrolle ( ), vævet hos Tabard Frères et Soeurs, Aubusson, Ervan er et fransk pigenavn. Abstrakt komposition med uregelmæssige, forskudte figurer, der til dels overlapper hinanden. Værksted i Les Gobelins, Paris.Væverne arbejder fra bagsiden af de opretstående vævestole og ser motivet gennem et spejl, der er anbragt på vævens forside. Fra Denis Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers, Paris Jean Deyrolle /COPY-DAN Billedkunst I årene kort før 2.Verdenskrig opstod der i Frankrig en bevægelse, der havde som mål at genrejse fransk gobelinhåndværk efter en længere nedgangsperiode. Bevægelsen blev anført af en gruppe kunstnere og værkstedsledere i byen Aubusson i det centrale Frankrig, hvor en tradition for at fremstille vævede tekstiler havde eksisteret siden 1400-tallet. Det store forbillede så man i middelalderens billedvævninger Deres tekstile kvaliteter bestod i en fladebetonende komposition, et begrænset farvevalg og grovere struktur i vævningen. Denne vævestil stod i modsætning til, hvad der blev produceret på Les Gobelins i Paris fra midten af 1700-tallet, hvor man begyndte at efterligne malerkunstens virkemidler så nøjagtigt som muligt. Ønsket om at få gobelinerne til at ligne malerier forudsatte bl.a., at antallet af garnfarver blev kraftigt forøget, undertiden op til 2000 nuancer. Efterhånden så man et kunstnerisk ringere motivvalg i vævningerne, og da man også begyndte at anvende syntetiske farvestoffer, fik de en væsentligt kortere holdbarhed. Denne kvalitetsforringelse fortsatte gennem hele 1800-tallet til stor skade for det traditionsrige håndværk. Det vævede billede havde mistet sin eksistensberettigelse som kunstnerisk udtryk og det var dette, en gruppe kunstnere og vævere nu reagerede imod kort før 2.Verdenskrig. Pioneren og ildsjælen i bevægelsen var maleren Jean Lurçat, som i værkstedslederen François Tabard i Aubusson fandt en engageret samarbejdspartner. Initiativet støttedes af kunstsamleren Mme Marie Cuttoli, der i første halvdel af 1930 erne bestilte tæpper vævet efter Picasso, Raoul Dufy, Henri Matisse, Fernand Léger og Georges Braque. De første tæpper var dog stadig vævede kopier efter malerier. Næste trin blev, at kunstnerne udførte selvstændige forlæg og kartoner skabt specielt til udførelse i gobelinvævning. I løbet af få år dannedes en hel bevægelse, og flere kunstnere flyttede i perioder til Aubusson for at være tæt på væverne. Snart gik også Les Gobelins ind i fremstillingen af moderne gobelinkunst.

3 3 Franske kunstneres forlæg til gobelinkunsten Utallige franske kunstnere har siden udført forlæg til gobeliner, både til Les Gobelins og til værkstederne i Aubusson. Blandt de tidligste var Henri Matisse og Fernand Léger. Den nye, vævede monumentalkunst med figurative eller abstrakte motiver fandt hurtigt afsætning til det offentlige rum og i private virksomheder, hvor den både udsmykkede og skabte et indtryk af varme og stoflighed på væggene, ikke mindst i nybyggerier. De sidste 50 års gobelinvævning I de sidste 50 år er den traditionelle gobelinvævning blevet presset fra flere sider af nye udviklinger i tekstilkunsten. Dels har de franske manufakturer siden 1980 erne oplevet en stigende konkurrence fra værksteder i Belgien og Portugal, dels faldt interessen i samme periode for traditionel gobelinvævning udført i store værksteder efter kunstnerkartoner. Dette gav plads til en fri tekstilkunst skabt i enkeltmands- eller småværksteder, hvor væveren omsætter sin egen kunstneriske idé direkte til væven. Denne udvikling er også set i Danmark, hvor der desuden findes enkelte private værksteder, hvor væveren fortolker et forlæg i nært samarbejde med en kunstner, f.eks. gobeliner vævet efter kartoner af Mogens Andersen og Ole Schwalbe. Udfordringen fra fiber art En anden udfordring for den klassiske, todimensionale gobelin, både materialemæssigt og kunstnerisk, kom med gennembruddet for en ny tekstilkunst i blandede teknikker, fiber art. Fiber art kan føres tilbage til 1960 erne, da polske tekstilkunstnere udstillede billedtæpper, hvor utraditionelle materialer som jute eller hamp indgik. I 1970 erne og -80 erne fornyede japanske tekstilkunstnere begrebet yderligere: det todimensionale billedtæppe forlod væggen, flyttede ud i rummet og blev til skulptur eller installation. I den nyeste fiber art indgår alle tænkelige materialer som sølvpapir, plastik, metal, lysdioder o.m.a. Billedvævning er således stadig en levende kunstform og aktuel som monumental rumdekoration. Gobelinvævningsteknik De fleste af udstillingens gobeliner er vævet i værksteder i Aubusson. Undtagelsen er de to gobeliner efter forlæg af Henri Matisse, som er udført i manufakturerne Les Gobelins og Beauvais. Alle er vævet i klassisk gobelinteknik, således som den har været praktiseret i de traditionsrige værksteder gennem mere end 350 år, og som den kendes helt tilbage til koptiske vævninger i Egypten fra tallet e.kr. Ordet gobelin stammer fra en familie af farvere ved navn Gobelin, som siden midten af 1400-tallet havde virket i Faubourg Saint-Marcel ved Bièvre, en lille biflod til Seinen. Da den franske minister Colbert under Ludvig 14. oprettede en kongelig manufaktur på dette sted, overtog den navnet, der senere skulle blive synonymt med vævet tapet, og på dansk næsten har erstattet denne gamle betegnelse.

4 4 Basse lisse-vævere i et værksted i Aubusson, Væverne sidder bøjet over den vandretstående væv og har vrangen af motivet ud mod sig. I et lille spejl, der skubbes ind under kædetrådene, kan væveren kontrollere forsiden af motivet. Skellet skiftes ved at trampe i pedalerne med fødderne. Basse lisse-vævning Der findes to typer af gobelinvæve: den opretstående - på fransk kaldet haute lisse - og den vandretstående, basse lisse.alle de udstillede gobeliner er vævet på vandret vævestol. Gobelinvævning adskiller sig fra vævning på en almindelig skaftevæv, hvor man væver fra side til side, ved at motiverne kan bygges op hver for sig. Ved basse lisse-væven sidder væveren bøjet hen over de vandret opspændte kædetråde (trenden) og skifter skellet ved at trampe på to pedaler. Væveren har derved begge hænder fri til at kunne føre de tværgående skudtråde (islættet) ind i skellet med en gobelinpind. Derefter bankes garnet fast med en gobelingaffel. Det forlæg, der skal væves efter, er placeret under kædetrådene, men først er forlægget skåret i brede vertikale strimler, der skiftes ud, efterhånden som vævningen skrider frem. For at kunne se forlægget under kædetrådene må væveren skille trådene lidt ad og med et lille håndspejl følge motivets udformning. Det er værd at bemærke, at det vævede stykke vender bagsiden mod væveren. Retsiden bliver derfor spejlvendt i forhold til forlægget, som må udformes netop med henblik på at kunne fremstå retvendt i den færdige vævning. En modsætning til basse lisse-vævning er den lidt senere haute lisse, hvor væveren står ved en lodret vævestol. Begge teknikker anvendtes i 1700-tallet, men hvor en dygtig væver gennemsnitlig kunne væve 1 1 /4 m 2 om året på opretstående væv, var gennemsnittet på den vandrette væv på 2,65 m 2 årligt. Dette kan studeres nærmere på den film, som vises om gobelinvævningsteknik i udstillingen. Hvad er det særlige ved tekstile billeder? Hvad sker der med et billede, når det i stedet for at være malet i en forholdsvis spontan proces med mulighed for ændringer undervejs, i stedet omsættes til et vævet tekstil, hvor motivet ligger fast fra start? Hvorledes indvirker det vævede materiales stoflighed på oplevelsen af billedet? Hvilke virkemidler bruger kunstnere, der normalt maler, når de arbejder i det vævede materiale? Det er nogle af de spørgsmål, man kan stille sig, når man betragter de udstillede gobeliner. Disse gobeliner blev til i en periode, hvor man i gobelinværkstederne ikke forsøgte at kopiere maleriets virkemidler ved at gengive penselstrøg eller mange farvenuancer, men i stedet opfattede det vævede tekstil som en selvstændig kunstform. De malere, der udarbejdede kartoner til det vævede, tænkte på tæpperne som nye kompositioner i deres egen ret. Mange af dem var pionerer i afsøgningen af nye motivfelter for den bildende kunst på vej imod en abstrakt udtryksform. En række af de udstillede kunstnere som f.eks. Matisse, Léger og Richard Mortensen, havde også en nysgerrighed og alsidighed, der gjorde, at de i deres karriere eksperimenterede med mange materialer: tegning og grafik, bogillustration, papirklip, maleri, skulptur, glasmosaik, scenografi og tekstilkunst. Det moderne, vævede billede stiller sine egne betingelser. Det bedste resultat opnås ved enkelhed, klarhed og stringens i kompositionen. Derfor tiltalte materialet også forenklingens mestre som Henri Matisse og

5 5 Richard Mortensen. For Matisse, der altid arbejdede med genkendelige elementer i sin kunst, synes hele hans virke at have koncentreret sig om stilisering og reduktion af virkemidler, først og fremmest båret frem af et stramt farvevalg, men ofte også af en skildring af former i bevægelse. For Mortensen, der tidligt tilegnede sig et fuldstændigt abstrakt billedsprog, lå udfordringen i balanceringen af klar form overfor linjer, indskæringer og rene farvetoner i stadig mere raffinerede konstellationer og variationer.tekstilet gav dem begge mulighed for at arbejde på nye måder med flade og farve, og de forstod at udnytte materialets naturlige stoflighed som et rumskabende element.

6 6 J E A N L U R Ç A T/COPY-DAN Billedkunst J E A N L U R Ç A T ( ) NADIR OG PIRATERNE (Nadir et les pirates) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs i Aubusson omkring Kæde af hør og cellulosefibre, islæt af uld. Jean Lurçat var uddannet maler og var sporet ind på en karriere som maler. Men det er hans arbejde indenfor tekstilkunsten, der primært karakteriserer hans kunstneriske virke. Under sin deltagelse i 1.Verdenskrig blev Lurçat såret, og mens han rekreerede sig i sine forældres hjem, blev han inspireret af at iagttage sin mor sy. Med hendes assistance omsatte han sine gouacher til kartoner, der kunne væves. I 1933 blev han engageret til at fremstille kartonen til sin første gobelin, Storm. Dette førte til kommissioner på gobeliner fra private og til offentlige bygninger, og fra begyndelsen af 1940 erne indledte han et nært samarbejde med vævere i den lille by Aubusson. Nadir og piraterne (Nadir var en af Lurçats afghanske hunde) er karakteristisk for Lurçats tilgang til gobelinmediet. Han var optaget af at understrege fladen i sine kompositioner ved at udfylde den med mange dekorative detaljer, begrænse antallet af farver og vælge en kraftig struktur i vævningen. Lurçats udtryksform bevæger sig ofte i eventyrets verden eller en symbolladet verden, hvor gådefulde motiver er indvævet i en vrimmel af stiliserede detaljer hentet i naturen. Hans billedtæpper kan undertiden have et litterært tilsnit som indvævede strofer af samtidige franske digte. Hans kunstneriske betydning er ikke altid blevet vurderet lige højt, men hans pionerindsats for gobelinkunstens nybrud er derimod indiskutabel.

7 7 Marcel Gromaire/COPY-DAN Billedkunst M A R C E L G R O M A I R E ( ) AUBUSSON Karton 1940, vævet hos Atelier Goubely i Aubusson, Kæde af hør og cellulosefibre, islæt af uld. Marcel Gromaire var sammen med Jean Lurçat en central foregangsmand indenfor den nye franske gobelinkunst. Som udstillingens øvrige kunstnere tog hans karriere sit udgangspunkt i malerkunsten. Hans billeder fra de tidlige år indeholder med deres tunge, monumentale former og få, kraftige farver referencer til de flamske malere, mens der efter 1. Verdenskrigs afslutning kan spores nye inspirationskilder, ikke mindst fra en af udstillingens øvrige kunstnere, Fernand Léger, samt fra de tyske ekspressionister. Gromaire engagerede sig i antifascistiske strømninger og havde, som Léger, en socialistisk og humanistisk tilgang til den kunstneriske skaben, der afspejledes i fremstillinger af pulserende byliv og af arbejderklassen. I 1937 indledtes Gromaires arbejde med monumentale vægudsmykninger med en frise til Sèvres-pavillonen på Verdensudstillingen i Paris. Året efter blev hans første gobelin sat i produktion. Han dyrkede en tæt og spændt komposition og forstod om nogen at fylde billedfladen næsten mosaikagtigt ud. Dekorative detaljer som planter og dyr benyttede han på samme måde som i middelalderens vævede billedtæpper. Gromaire har her skildret Aubusson, stedet hvor det hele begyndte, med en sikker fornemmelse for den lille bys fortættede atmosfære, indvævet i et væld af kraftfulde detaljer hentet i plante- og dyreverdenen.

8 8 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst H E N R I M A T I S S E ( ) POLYNESIEN HAVET (Polynésie La mer) Karton 1946, vævet i Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais Kæde af bomuld, islæt af uld, hør og dralon. Henri Matisse var en særdeles alsidig kunstner. Oprindeligt uddannet jurist fattede han under en rekonvalescens-periode i 1891 interesse for maleriet. Han uddannede sig i 1890 erne på Académie Julian og École des Beaux-Arts i Paris og arbejdede desuden i atelieret hos den symbolistiske maler Gustave Moreau, der opmuntrede ham til at studere de klassiske værker på Louvre. Under et sommerophold i Bretagne i 1896 blev han optaget af at male plein-air i fri luft som impressionisterne. I 1899 lod han sig indskrive på École Communale de la Ville de Paris for at tage kurser i skulptur. Her traf han André Derain og Maurice de Vlaminck, og sammen blev de ophavsmænd til en ny kunstretning: fauvismen. Fauve betyder vilddyr, og fauvismen er derfor betegnelsen for en vild kunst-retning, der bruger rene farver og er optaget af den primitive og forvrængede tegning. I fortolkninger af klassiske motiver som den nøgne menneskekrop, som impressionismens kunstnere havde forkastet, kombinerede Matisse arabeskens slyngede, rytmiske linjeføring med en udforskning af farvefladernes ekspressive potentiale. Den måske største inspiration fandt han i Cézannes farver og formforenkling. Ifølge Matisse skulle den samlede komposition fremtræde ekspressiv og motiverne umiddelbare og ukomplicerede. Disse synspunkter redegjorde han i 1908 for i bogen Notes d un peintre, og selvom han siden forlod den fauvistiske stil for at arbejde i et mere stringent, kubistisk inspireret formsprog, forblev det gennemgående temaer i hans kunstneriske forløb.

9 9 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst H E N R I M A T I S SE ( ) POLYNESIEN HIMLEN (Polynésie Le ciel) Pendant til Polynesien Havet Karton 1946, vævet i Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais Kæde af bomuld, islæt af uld, hør og dralon. Matisses beskæftigelse med vævning begyndte tilbage i Derefter skulle der gå 10 år inden tilblivelsen af de to udstillede gobeliner, der begge er hovedværker i moderne fransk gobelinkunst. Gobelinernes farveholdning afspejler Matisses store interesse for islamisk kunst, en inspiration, der genfindes i hans malerier. Rejser i Nordafrika 1906 og senere til Sydhavet 1930, med et længere ophold på Tahiti, efterlod også varige indtryk og udviklede hans farvesyn. Ved udarbejdelsen af kartonerne til de to Polynesien-tæpper benyttede Matisse sig af en teknik, som han under en periode som sengeliggende efter en operation var begyndt at arbejde med: papirklippet. Han brugte et let gennemsigtigt papir,som hvor det ligger enkelt lader baggrundens farve træde svagt frem, i modsætning til der, hvor det er foldet i flere lag. Denne virkning er med stort raffinement oversat til vævningen. Som baggrundspapir brugte han almindeligt indbindingspapir til bøger eller bemalet papir. Fra disse sidste år af Matisses liv stammer desuden hans tegninger til glasmosaikker i Chapelle du Rosaire i Vence i Sydfrankrig, der blev udført Begge udtryksformer, papirklip og glasmosaikker, er beslægtede med hans forlæg til vævede billedtæpper i komposition og farvespil.

10 10 Fernand Léger/COPY-DAN Billedkunst F E R N A N D L É G E R ( ) POLYKROM STJERNE (Étoile polychrome) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af bomuld og cellulosefibre, islæt af uld. Fernand Léger, der var født i Argentan i Normandiet, gennemgik som flere af udstillingens øvrige kunstnere en vidtrækkende stilistisk udvikling. Han var oprindelig assistent på en tegnestue og blev siden indskrevet på École des Arts Décoratifs i Paris. Hans interesse for maleriet førte ham ind i avantgardemiljøet, og han blev, efter kort at have eksperimenteret med en impressionistisk inspireret malestil, en del af kubist-bevægelsen. Hans kubistiske billeder er dog malet i et langt mere organisk, kurvet formsprog end fx Picassos og Braques. Mens Léger frem til 1913 overvejende malede abstrakte motiver, så er hans berømte "mekaniske" billeder, malet i årene efter 1.Verdenskrig, figurative repræsentationer af maskin-elementer og overflader, der knytter sig til den moderne masseproduktion og den objektverden, der hører til arbejderklassens tilværelse. Under påvirkning af oplevelserne som soldat under krigen havde Léger udviklet et stærkt engagement i forhold til sociale og politiske temaer. Dette forblev en ledetråd i hans kunstneriske virke sideløbende med arbejdet med de formelle, kompositoriske relationer opholdt Léger sig i New York, og da han vendte tilbage til Frankrig, meldte han sig ind i det franske kommunistparti. Hans senere værker, hvoraf størstedelen er idealiserende motiver med frie mennesker i naturen, akrobater og musikere, afspejler hans humanistiske indstilling. Udover staffelimaleriet beskæftigede Léger sig i perioder med litografi, vægmaleri, teaterdekoration, keramik og billedvævning. Étoile polychrome er karakteristisk for hans rene, stærke farveholdning, der her fremhæves yderligere af de enkelte motivers sorte konturer.

11 11 Mario Prassinos/COPY-DAN Billedkunst M A R I O P R A S S I N O S ( ) TRE TRÆER OG DERES SKYGGE (Trois arbres et leur ombre) Vævet hos Suzanne Goubely Gatien,Aubusson, Kæde af hør, islæt af uld. Mario Prassinos, der var født i Istanbul, men af græsk afstamning, blev gennem sin litterært interesserede far introduceret til surrealismens kunstnere, Paul Eluard,André Breton og Salvador Dalí. De inspirerede hans tidlige malerier. Siden blev hans værker mere ekspressive og senere helt abstrakte. I 1952 begyndte Prassinos at interessere sig for billedvævning. Han indledte året efter et samarbejde med Suzanne Goubely Gatiens værksted i Aubusson. Mario Prassinos tager i sin kunst udgangspunkt i naturoplevelser, som han omskaber i kinesisk inspirerede tegn og stiliserede plante- og dyremotiver. Udstillingens billedtæppe, der ligeledes bygger på et naturindtryk, er dog helt abstrakt. En grundstruktur af arabeskagtige, sorte former med brudte konturer illuderer grene og stammer. De har karakter både af automattegning og af træsnittets effekter. En kontrast dannes af varme, brune og hvide toner og melerede felter, der skaber dybde og stoflighed. Udover sit engagement i gobelinkunsten skabte Prassinos også teaterscenografi, og han illustrerede bøger.

12 12 Else Fischer-Hansen/COPY-DAN Billedkunst E L S E F I S C H E R - H A N S E N ( ) SOLEN OG HAVET (Le soleil et la mer) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af fiskegarn, islæt af uld. Else Fischer-Hansen, den eneste kvindelige repræsentant på udstillingen, opholdt sig som ung i Italien og Frankrig, hvor hun studerede kunst og fulgte kurser i croquis-tegning. Hun forlod dog hurtigt det figurative til fordel for abstrakte kompositioner, som hun selv betegnede som psykologiske billeder, inspireret af landskaber, lyset, vejret og musik. Snarere end at være registrerende dokumentationer, er hendes malerier poetiske, følelsesbetonede stemningsbilleder. Som følge heraf kunne udtrykket variere lige fra det sarte, transparente til det ekspressive og farvestærke. I løbet af 1940 erne blev Else Fischer-Hansen knyttet til en kreds af kunstnere, hvoraf flere senere deltog i kunstnersammenslutningen Cobra: Else Alfelt, Ejler Bille, Henry Heerup, Egill Jacobsen og Asger Jorn. Med i kredsen var desuden hendes mand, kunstneren og illustratoren Egon Mathiesen. Fra 1980 blev hun medlem af Koloristerne, hvis kunstneriske fællesskab hun med sin koloristiske og poetiske sensibilitet passede fint ind i. I sine senere år som kunstner fandt hun mange af sine motiver i den danske natur, særligt i Rågeleje i Nordsjælland. Under lange ophold her blev indtrykkene af havet, lyset og luften omsat til et forenklet, men lyrisk og poetisk billedsprog, således som det kommer til udtryk i det udstillede billedtæppe Solen og Havet. Else Fischer-Hansen fik flere udsmykningsopgaver og arbejdede foruden med oliemaleri og tekstil også med keramik og glasmosaik.

13 13 Richard Mortensen/COPY-DAN Billedkunst RICHARD MORTENSEN ( ) EVISA Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af hør, islæt af uld. Richard Mortensen, der er uddannet på Kunstakademiet i København, er en af de mest betydningsfulde kunstnere indenfor det abstrakte maleri i Danmark. Allerede i sin studietid var han med til at starte den avantgardistiske gruppe Linien, hvis surrealistisk orienterede tilgang prægede hans arbejder op gennem 1930 erne. Han var i samme periode desuden inspireret af den russiske maler Wassily Kandinsky, ikke mindst i forhold til brugen af genkendelige figurer i kombination med abstrakte tegn. Samtidig udførte han med udgangspunkt i psykoanalysens teorier en serie af automatiske tegninger, som efter hans opfattelse formidlede underbevidste tanker og idéer. Det parisiske Galerie Denise René, som Mortensen var tilknyttet, mens han fra boede i Paris, kom for alvor til at præge hans kunstneriske udvikling. Gennem galleriet blev han en del af den franske avantgarde og således også af et internationalt kunstmiljø. Den ekspressive udtryksform, der havde behersket hans billeder i krigsårene, forlod han til fordel for et køligere og klarere malerisk sprog. I 1950 erne skabte han en række af billeder, der er blevet kaldt hans klassiske. Her tegner levende, præcise linjer grundformerne for farvens komposition. De omskriver rene farveflader, tegner bevægelser hen over lærredet eller optræder som imaginære linjer, hvor to farveflader støder sammen uden konturering. Det er i denne sammenhæng, man skal se billedtæppet Evisa.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde

Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde Inden for en afstand af kun 50 km kan man i Jylland opleve hele to udgaver af et enestående kunstværk: Asger Jorns og Pierre Wemaëres fælles

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Kære underviser Som supplement til vores undervisningsmateriale har vi her samlet supplerende information og forslag til ekstra opgaver og tematikker, der kan inkluderes

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Særudstillingen FORMEN FARVEN FLADEN kan opleves på ARoS i perioden 27. marts - 30. august. Ib Geertsen: Komposition, orange: (1956) Skal kunst nødvendigvis

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

ARTiFAKTi. Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41

ARTiFAKTi. Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41 Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41 Modernisme - Maleriets fornyelse 1908-1941 kan opleves på ARoS i perioden 30. marts til 26. august 2012. Særudstillingen er baseret på en mangeårig forskning foretaget

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Forløb 1: Intro (august 2005) Beskrivelse: Eleverne introduceres til formalanalysen : Ingen Erik Hagens: Vinterbanen Forløb 2-a: Gengivelsesstrategier (august 2005)

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Garnindkøbsforeningen af 1998

Garnindkøbsforeningen af 1998 Garnindkøbsforeningen af 1998 Nyhedsbrev juni 2014 Bestyrelsen har det seneste års tid ændret karakter. I april kunne vi byde velkommen til fire nye bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse med ny

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

Art Nouveau 1890-1910

Art Nouveau 1890-1910 Art Nouveau 1890-1910 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse Historie og oprindelse... 1 Stilens kendetegn... 2 Arkitektur... 3 Castel Beranger... 4 Møbler og

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder Opgaveforslag til de kreative fag Nedenstående opgaver er alle relateret til temaet Vær kreativ. På hjemmesiden finder du vejledninger og videoer, der gør det nemt at gå til de enkelte opgaver. Tegn mayaernes

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere