Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst 20060725 DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL"

Transkript

1 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL

2 2 - The works of art represented here are protected by national and international copyright laws. Reproduction of the artworks is strictly forbidden without permission from the rightholder or copyright society he is represented by.to obtain permission please contact - Det er tilladt at udprinte 2 papirkopier samt at downloade de ophavsretligt beskyttede billeder til et digitalt medie (hvorved forstås brugeren selv eller dennes husstand). - Desuden er det tilladt at oprette reference links til billederne. Herved forstås links, hvor brugeren overføres fra det website, han befinder sig på, til det website, der linkes til. Et referencelink udgør ikke en selvstændig tilgængeliggørelse af billedet og kræver derfor ikke forudgående tilladelse fra ophavsmanden. - Enhver anden form for brug kræver tilladelse fra rettighedshaveren eller COPY-DAN Billedkunst. Ervan; karton af Jean Deyrolle ( ), vævet hos Tabard Frères et Soeurs, Aubusson, Ervan er et fransk pigenavn. Abstrakt komposition med uregelmæssige, forskudte figurer, der til dels overlapper hinanden. Værksted i Les Gobelins, Paris.Væverne arbejder fra bagsiden af de opretstående vævestole og ser motivet gennem et spejl, der er anbragt på vævens forside. Fra Denis Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers, Paris Jean Deyrolle /COPY-DAN Billedkunst I årene kort før 2.Verdenskrig opstod der i Frankrig en bevægelse, der havde som mål at genrejse fransk gobelinhåndværk efter en længere nedgangsperiode. Bevægelsen blev anført af en gruppe kunstnere og værkstedsledere i byen Aubusson i det centrale Frankrig, hvor en tradition for at fremstille vævede tekstiler havde eksisteret siden 1400-tallet. Det store forbillede så man i middelalderens billedvævninger Deres tekstile kvaliteter bestod i en fladebetonende komposition, et begrænset farvevalg og grovere struktur i vævningen. Denne vævestil stod i modsætning til, hvad der blev produceret på Les Gobelins i Paris fra midten af 1700-tallet, hvor man begyndte at efterligne malerkunstens virkemidler så nøjagtigt som muligt. Ønsket om at få gobelinerne til at ligne malerier forudsatte bl.a., at antallet af garnfarver blev kraftigt forøget, undertiden op til 2000 nuancer. Efterhånden så man et kunstnerisk ringere motivvalg i vævningerne, og da man også begyndte at anvende syntetiske farvestoffer, fik de en væsentligt kortere holdbarhed. Denne kvalitetsforringelse fortsatte gennem hele 1800-tallet til stor skade for det traditionsrige håndværk. Det vævede billede havde mistet sin eksistensberettigelse som kunstnerisk udtryk og det var dette, en gruppe kunstnere og vævere nu reagerede imod kort før 2.Verdenskrig. Pioneren og ildsjælen i bevægelsen var maleren Jean Lurçat, som i værkstedslederen François Tabard i Aubusson fandt en engageret samarbejdspartner. Initiativet støttedes af kunstsamleren Mme Marie Cuttoli, der i første halvdel af 1930 erne bestilte tæpper vævet efter Picasso, Raoul Dufy, Henri Matisse, Fernand Léger og Georges Braque. De første tæpper var dog stadig vævede kopier efter malerier. Næste trin blev, at kunstnerne udførte selvstændige forlæg og kartoner skabt specielt til udførelse i gobelinvævning. I løbet af få år dannedes en hel bevægelse, og flere kunstnere flyttede i perioder til Aubusson for at være tæt på væverne. Snart gik også Les Gobelins ind i fremstillingen af moderne gobelinkunst.

3 3 Franske kunstneres forlæg til gobelinkunsten Utallige franske kunstnere har siden udført forlæg til gobeliner, både til Les Gobelins og til værkstederne i Aubusson. Blandt de tidligste var Henri Matisse og Fernand Léger. Den nye, vævede monumentalkunst med figurative eller abstrakte motiver fandt hurtigt afsætning til det offentlige rum og i private virksomheder, hvor den både udsmykkede og skabte et indtryk af varme og stoflighed på væggene, ikke mindst i nybyggerier. De sidste 50 års gobelinvævning I de sidste 50 år er den traditionelle gobelinvævning blevet presset fra flere sider af nye udviklinger i tekstilkunsten. Dels har de franske manufakturer siden 1980 erne oplevet en stigende konkurrence fra værksteder i Belgien og Portugal, dels faldt interessen i samme periode for traditionel gobelinvævning udført i store værksteder efter kunstnerkartoner. Dette gav plads til en fri tekstilkunst skabt i enkeltmands- eller småværksteder, hvor væveren omsætter sin egen kunstneriske idé direkte til væven. Denne udvikling er også set i Danmark, hvor der desuden findes enkelte private værksteder, hvor væveren fortolker et forlæg i nært samarbejde med en kunstner, f.eks. gobeliner vævet efter kartoner af Mogens Andersen og Ole Schwalbe. Udfordringen fra fiber art En anden udfordring for den klassiske, todimensionale gobelin, både materialemæssigt og kunstnerisk, kom med gennembruddet for en ny tekstilkunst i blandede teknikker, fiber art. Fiber art kan føres tilbage til 1960 erne, da polske tekstilkunstnere udstillede billedtæpper, hvor utraditionelle materialer som jute eller hamp indgik. I 1970 erne og -80 erne fornyede japanske tekstilkunstnere begrebet yderligere: det todimensionale billedtæppe forlod væggen, flyttede ud i rummet og blev til skulptur eller installation. I den nyeste fiber art indgår alle tænkelige materialer som sølvpapir, plastik, metal, lysdioder o.m.a. Billedvævning er således stadig en levende kunstform og aktuel som monumental rumdekoration. Gobelinvævningsteknik De fleste af udstillingens gobeliner er vævet i værksteder i Aubusson. Undtagelsen er de to gobeliner efter forlæg af Henri Matisse, som er udført i manufakturerne Les Gobelins og Beauvais. Alle er vævet i klassisk gobelinteknik, således som den har været praktiseret i de traditionsrige værksteder gennem mere end 350 år, og som den kendes helt tilbage til koptiske vævninger i Egypten fra tallet e.kr. Ordet gobelin stammer fra en familie af farvere ved navn Gobelin, som siden midten af 1400-tallet havde virket i Faubourg Saint-Marcel ved Bièvre, en lille biflod til Seinen. Da den franske minister Colbert under Ludvig 14. oprettede en kongelig manufaktur på dette sted, overtog den navnet, der senere skulle blive synonymt med vævet tapet, og på dansk næsten har erstattet denne gamle betegnelse.

4 4 Basse lisse-vævere i et værksted i Aubusson, Væverne sidder bøjet over den vandretstående væv og har vrangen af motivet ud mod sig. I et lille spejl, der skubbes ind under kædetrådene, kan væveren kontrollere forsiden af motivet. Skellet skiftes ved at trampe i pedalerne med fødderne. Basse lisse-vævning Der findes to typer af gobelinvæve: den opretstående - på fransk kaldet haute lisse - og den vandretstående, basse lisse.alle de udstillede gobeliner er vævet på vandret vævestol. Gobelinvævning adskiller sig fra vævning på en almindelig skaftevæv, hvor man væver fra side til side, ved at motiverne kan bygges op hver for sig. Ved basse lisse-væven sidder væveren bøjet hen over de vandret opspændte kædetråde (trenden) og skifter skellet ved at trampe på to pedaler. Væveren har derved begge hænder fri til at kunne føre de tværgående skudtråde (islættet) ind i skellet med en gobelinpind. Derefter bankes garnet fast med en gobelingaffel. Det forlæg, der skal væves efter, er placeret under kædetrådene, men først er forlægget skåret i brede vertikale strimler, der skiftes ud, efterhånden som vævningen skrider frem. For at kunne se forlægget under kædetrådene må væveren skille trådene lidt ad og med et lille håndspejl følge motivets udformning. Det er værd at bemærke, at det vævede stykke vender bagsiden mod væveren. Retsiden bliver derfor spejlvendt i forhold til forlægget, som må udformes netop med henblik på at kunne fremstå retvendt i den færdige vævning. En modsætning til basse lisse-vævning er den lidt senere haute lisse, hvor væveren står ved en lodret vævestol. Begge teknikker anvendtes i 1700-tallet, men hvor en dygtig væver gennemsnitlig kunne væve 1 1 /4 m 2 om året på opretstående væv, var gennemsnittet på den vandrette væv på 2,65 m 2 årligt. Dette kan studeres nærmere på den film, som vises om gobelinvævningsteknik i udstillingen. Hvad er det særlige ved tekstile billeder? Hvad sker der med et billede, når det i stedet for at være malet i en forholdsvis spontan proces med mulighed for ændringer undervejs, i stedet omsættes til et vævet tekstil, hvor motivet ligger fast fra start? Hvorledes indvirker det vævede materiales stoflighed på oplevelsen af billedet? Hvilke virkemidler bruger kunstnere, der normalt maler, når de arbejder i det vævede materiale? Det er nogle af de spørgsmål, man kan stille sig, når man betragter de udstillede gobeliner. Disse gobeliner blev til i en periode, hvor man i gobelinværkstederne ikke forsøgte at kopiere maleriets virkemidler ved at gengive penselstrøg eller mange farvenuancer, men i stedet opfattede det vævede tekstil som en selvstændig kunstform. De malere, der udarbejdede kartoner til det vævede, tænkte på tæpperne som nye kompositioner i deres egen ret. Mange af dem var pionerer i afsøgningen af nye motivfelter for den bildende kunst på vej imod en abstrakt udtryksform. En række af de udstillede kunstnere som f.eks. Matisse, Léger og Richard Mortensen, havde også en nysgerrighed og alsidighed, der gjorde, at de i deres karriere eksperimenterede med mange materialer: tegning og grafik, bogillustration, papirklip, maleri, skulptur, glasmosaik, scenografi og tekstilkunst. Det moderne, vævede billede stiller sine egne betingelser. Det bedste resultat opnås ved enkelhed, klarhed og stringens i kompositionen. Derfor tiltalte materialet også forenklingens mestre som Henri Matisse og

5 5 Richard Mortensen. For Matisse, der altid arbejdede med genkendelige elementer i sin kunst, synes hele hans virke at have koncentreret sig om stilisering og reduktion af virkemidler, først og fremmest båret frem af et stramt farvevalg, men ofte også af en skildring af former i bevægelse. For Mortensen, der tidligt tilegnede sig et fuldstændigt abstrakt billedsprog, lå udfordringen i balanceringen af klar form overfor linjer, indskæringer og rene farvetoner i stadig mere raffinerede konstellationer og variationer.tekstilet gav dem begge mulighed for at arbejde på nye måder med flade og farve, og de forstod at udnytte materialets naturlige stoflighed som et rumskabende element.

6 6 J E A N L U R Ç A T/COPY-DAN Billedkunst J E A N L U R Ç A T ( ) NADIR OG PIRATERNE (Nadir et les pirates) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs i Aubusson omkring Kæde af hør og cellulosefibre, islæt af uld. Jean Lurçat var uddannet maler og var sporet ind på en karriere som maler. Men det er hans arbejde indenfor tekstilkunsten, der primært karakteriserer hans kunstneriske virke. Under sin deltagelse i 1.Verdenskrig blev Lurçat såret, og mens han rekreerede sig i sine forældres hjem, blev han inspireret af at iagttage sin mor sy. Med hendes assistance omsatte han sine gouacher til kartoner, der kunne væves. I 1933 blev han engageret til at fremstille kartonen til sin første gobelin, Storm. Dette førte til kommissioner på gobeliner fra private og til offentlige bygninger, og fra begyndelsen af 1940 erne indledte han et nært samarbejde med vævere i den lille by Aubusson. Nadir og piraterne (Nadir var en af Lurçats afghanske hunde) er karakteristisk for Lurçats tilgang til gobelinmediet. Han var optaget af at understrege fladen i sine kompositioner ved at udfylde den med mange dekorative detaljer, begrænse antallet af farver og vælge en kraftig struktur i vævningen. Lurçats udtryksform bevæger sig ofte i eventyrets verden eller en symbolladet verden, hvor gådefulde motiver er indvævet i en vrimmel af stiliserede detaljer hentet i naturen. Hans billedtæpper kan undertiden have et litterært tilsnit som indvævede strofer af samtidige franske digte. Hans kunstneriske betydning er ikke altid blevet vurderet lige højt, men hans pionerindsats for gobelinkunstens nybrud er derimod indiskutabel.

7 7 Marcel Gromaire/COPY-DAN Billedkunst M A R C E L G R O M A I R E ( ) AUBUSSON Karton 1940, vævet hos Atelier Goubely i Aubusson, Kæde af hør og cellulosefibre, islæt af uld. Marcel Gromaire var sammen med Jean Lurçat en central foregangsmand indenfor den nye franske gobelinkunst. Som udstillingens øvrige kunstnere tog hans karriere sit udgangspunkt i malerkunsten. Hans billeder fra de tidlige år indeholder med deres tunge, monumentale former og få, kraftige farver referencer til de flamske malere, mens der efter 1. Verdenskrigs afslutning kan spores nye inspirationskilder, ikke mindst fra en af udstillingens øvrige kunstnere, Fernand Léger, samt fra de tyske ekspressionister. Gromaire engagerede sig i antifascistiske strømninger og havde, som Léger, en socialistisk og humanistisk tilgang til den kunstneriske skaben, der afspejledes i fremstillinger af pulserende byliv og af arbejderklassen. I 1937 indledtes Gromaires arbejde med monumentale vægudsmykninger med en frise til Sèvres-pavillonen på Verdensudstillingen i Paris. Året efter blev hans første gobelin sat i produktion. Han dyrkede en tæt og spændt komposition og forstod om nogen at fylde billedfladen næsten mosaikagtigt ud. Dekorative detaljer som planter og dyr benyttede han på samme måde som i middelalderens vævede billedtæpper. Gromaire har her skildret Aubusson, stedet hvor det hele begyndte, med en sikker fornemmelse for den lille bys fortættede atmosfære, indvævet i et væld af kraftfulde detaljer hentet i plante- og dyreverdenen.

8 8 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst H E N R I M A T I S S E ( ) POLYNESIEN HAVET (Polynésie La mer) Karton 1946, vævet i Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais Kæde af bomuld, islæt af uld, hør og dralon. Henri Matisse var en særdeles alsidig kunstner. Oprindeligt uddannet jurist fattede han under en rekonvalescens-periode i 1891 interesse for maleriet. Han uddannede sig i 1890 erne på Académie Julian og École des Beaux-Arts i Paris og arbejdede desuden i atelieret hos den symbolistiske maler Gustave Moreau, der opmuntrede ham til at studere de klassiske værker på Louvre. Under et sommerophold i Bretagne i 1896 blev han optaget af at male plein-air i fri luft som impressionisterne. I 1899 lod han sig indskrive på École Communale de la Ville de Paris for at tage kurser i skulptur. Her traf han André Derain og Maurice de Vlaminck, og sammen blev de ophavsmænd til en ny kunstretning: fauvismen. Fauve betyder vilddyr, og fauvismen er derfor betegnelsen for en vild kunst-retning, der bruger rene farver og er optaget af den primitive og forvrængede tegning. I fortolkninger af klassiske motiver som den nøgne menneskekrop, som impressionismens kunstnere havde forkastet, kombinerede Matisse arabeskens slyngede, rytmiske linjeføring med en udforskning af farvefladernes ekspressive potentiale. Den måske største inspiration fandt han i Cézannes farver og formforenkling. Ifølge Matisse skulle den samlede komposition fremtræde ekspressiv og motiverne umiddelbare og ukomplicerede. Disse synspunkter redegjorde han i 1908 for i bogen Notes d un peintre, og selvom han siden forlod den fauvistiske stil for at arbejde i et mere stringent, kubistisk inspireret formsprog, forblev det gennemgående temaer i hans kunstneriske forløb.

9 9 Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst H E N R I M A T I S SE ( ) POLYNESIEN HIMLEN (Polynésie Le ciel) Pendant til Polynesien Havet Karton 1946, vævet i Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais Kæde af bomuld, islæt af uld, hør og dralon. Matisses beskæftigelse med vævning begyndte tilbage i Derefter skulle der gå 10 år inden tilblivelsen af de to udstillede gobeliner, der begge er hovedværker i moderne fransk gobelinkunst. Gobelinernes farveholdning afspejler Matisses store interesse for islamisk kunst, en inspiration, der genfindes i hans malerier. Rejser i Nordafrika 1906 og senere til Sydhavet 1930, med et længere ophold på Tahiti, efterlod også varige indtryk og udviklede hans farvesyn. Ved udarbejdelsen af kartonerne til de to Polynesien-tæpper benyttede Matisse sig af en teknik, som han under en periode som sengeliggende efter en operation var begyndt at arbejde med: papirklippet. Han brugte et let gennemsigtigt papir,som hvor det ligger enkelt lader baggrundens farve træde svagt frem, i modsætning til der, hvor det er foldet i flere lag. Denne virkning er med stort raffinement oversat til vævningen. Som baggrundspapir brugte han almindeligt indbindingspapir til bøger eller bemalet papir. Fra disse sidste år af Matisses liv stammer desuden hans tegninger til glasmosaikker i Chapelle du Rosaire i Vence i Sydfrankrig, der blev udført Begge udtryksformer, papirklip og glasmosaikker, er beslægtede med hans forlæg til vævede billedtæpper i komposition og farvespil.

10 10 Fernand Léger/COPY-DAN Billedkunst F E R N A N D L É G E R ( ) POLYKROM STJERNE (Étoile polychrome) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af bomuld og cellulosefibre, islæt af uld. Fernand Léger, der var født i Argentan i Normandiet, gennemgik som flere af udstillingens øvrige kunstnere en vidtrækkende stilistisk udvikling. Han var oprindelig assistent på en tegnestue og blev siden indskrevet på École des Arts Décoratifs i Paris. Hans interesse for maleriet førte ham ind i avantgardemiljøet, og han blev, efter kort at have eksperimenteret med en impressionistisk inspireret malestil, en del af kubist-bevægelsen. Hans kubistiske billeder er dog malet i et langt mere organisk, kurvet formsprog end fx Picassos og Braques. Mens Léger frem til 1913 overvejende malede abstrakte motiver, så er hans berømte "mekaniske" billeder, malet i årene efter 1.Verdenskrig, figurative repræsentationer af maskin-elementer og overflader, der knytter sig til den moderne masseproduktion og den objektverden, der hører til arbejderklassens tilværelse. Under påvirkning af oplevelserne som soldat under krigen havde Léger udviklet et stærkt engagement i forhold til sociale og politiske temaer. Dette forblev en ledetråd i hans kunstneriske virke sideløbende med arbejdet med de formelle, kompositoriske relationer opholdt Léger sig i New York, og da han vendte tilbage til Frankrig, meldte han sig ind i det franske kommunistparti. Hans senere værker, hvoraf størstedelen er idealiserende motiver med frie mennesker i naturen, akrobater og musikere, afspejler hans humanistiske indstilling. Udover staffelimaleriet beskæftigede Léger sig i perioder med litografi, vægmaleri, teaterdekoration, keramik og billedvævning. Étoile polychrome er karakteristisk for hans rene, stærke farveholdning, der her fremhæves yderligere af de enkelte motivers sorte konturer.

11 11 Mario Prassinos/COPY-DAN Billedkunst M A R I O P R A S S I N O S ( ) TRE TRÆER OG DERES SKYGGE (Trois arbres et leur ombre) Vævet hos Suzanne Goubely Gatien,Aubusson, Kæde af hør, islæt af uld. Mario Prassinos, der var født i Istanbul, men af græsk afstamning, blev gennem sin litterært interesserede far introduceret til surrealismens kunstnere, Paul Eluard,André Breton og Salvador Dalí. De inspirerede hans tidlige malerier. Siden blev hans værker mere ekspressive og senere helt abstrakte. I 1952 begyndte Prassinos at interessere sig for billedvævning. Han indledte året efter et samarbejde med Suzanne Goubely Gatiens værksted i Aubusson. Mario Prassinos tager i sin kunst udgangspunkt i naturoplevelser, som han omskaber i kinesisk inspirerede tegn og stiliserede plante- og dyremotiver. Udstillingens billedtæppe, der ligeledes bygger på et naturindtryk, er dog helt abstrakt. En grundstruktur af arabeskagtige, sorte former med brudte konturer illuderer grene og stammer. De har karakter både af automattegning og af træsnittets effekter. En kontrast dannes af varme, brune og hvide toner og melerede felter, der skaber dybde og stoflighed. Udover sit engagement i gobelinkunsten skabte Prassinos også teaterscenografi, og han illustrerede bøger.

12 12 Else Fischer-Hansen/COPY-DAN Billedkunst E L S E F I S C H E R - H A N S E N ( ) SOLEN OG HAVET (Le soleil et la mer) Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af fiskegarn, islæt af uld. Else Fischer-Hansen, den eneste kvindelige repræsentant på udstillingen, opholdt sig som ung i Italien og Frankrig, hvor hun studerede kunst og fulgte kurser i croquis-tegning. Hun forlod dog hurtigt det figurative til fordel for abstrakte kompositioner, som hun selv betegnede som psykologiske billeder, inspireret af landskaber, lyset, vejret og musik. Snarere end at være registrerende dokumentationer, er hendes malerier poetiske, følelsesbetonede stemningsbilleder. Som følge heraf kunne udtrykket variere lige fra det sarte, transparente til det ekspressive og farvestærke. I løbet af 1940 erne blev Else Fischer-Hansen knyttet til en kreds af kunstnere, hvoraf flere senere deltog i kunstnersammenslutningen Cobra: Else Alfelt, Ejler Bille, Henry Heerup, Egill Jacobsen og Asger Jorn. Med i kredsen var desuden hendes mand, kunstneren og illustratoren Egon Mathiesen. Fra 1980 blev hun medlem af Koloristerne, hvis kunstneriske fællesskab hun med sin koloristiske og poetiske sensibilitet passede fint ind i. I sine senere år som kunstner fandt hun mange af sine motiver i den danske natur, særligt i Rågeleje i Nordsjælland. Under lange ophold her blev indtrykkene af havet, lyset og luften omsat til et forenklet, men lyrisk og poetisk billedsprog, således som det kommer til udtryk i det udstillede billedtæppe Solen og Havet. Else Fischer-Hansen fik flere udsmykningsopgaver og arbejdede foruden med oliemaleri og tekstil også med keramik og glasmosaik.

13 13 Richard Mortensen/COPY-DAN Billedkunst RICHARD MORTENSEN ( ) EVISA Vævet hos Tabard Frères et Soeurs,Aubusson, Kæde af hør, islæt af uld. Richard Mortensen, der er uddannet på Kunstakademiet i København, er en af de mest betydningsfulde kunstnere indenfor det abstrakte maleri i Danmark. Allerede i sin studietid var han med til at starte den avantgardistiske gruppe Linien, hvis surrealistisk orienterede tilgang prægede hans arbejder op gennem 1930 erne. Han var i samme periode desuden inspireret af den russiske maler Wassily Kandinsky, ikke mindst i forhold til brugen af genkendelige figurer i kombination med abstrakte tegn. Samtidig udførte han med udgangspunkt i psykoanalysens teorier en serie af automatiske tegninger, som efter hans opfattelse formidlede underbevidste tanker og idéer. Det parisiske Galerie Denise René, som Mortensen var tilknyttet, mens han fra boede i Paris, kom for alvor til at præge hans kunstneriske udvikling. Gennem galleriet blev han en del af den franske avantgarde og således også af et internationalt kunstmiljø. Den ekspressive udtryksform, der havde behersket hans billeder i krigsårene, forlod han til fordel for et køligere og klarere malerisk sprog. I 1950 erne skabte han en række af billeder, der er blevet kaldt hans klassiske. Her tegner levende, præcise linjer grundformerne for farvens komposition. De omskriver rene farveflader, tegner bevægelser hen over lærredet eller optræder som imaginære linjer, hvor to farveflader støder sammen uden konturering. Det er i denne sammenhæng, man skal se billedtæppet Evisa.

GRETE BALLES 90 ÅRS FØDSELSDAGSUDSTILLING

GRETE BALLES 90 ÅRS FØDSELSDAGSUDSTILLING GRETE BALLES 90 ÅRS FØDSELSDAGSUDSTILLING SKOVHUSET VED SØNDERSØ Ballerupvej 60, 3500 Værløse Udstillingsåbent: Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17. Entré: 50 kr. Fri adgang for medlemmer, børn og

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder.

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Mandekrop - kvindekrop Menneskekroppen har altid været et centralt motiv for kunstnerne. Den nøgne mandekrop og kvindekrop har dog hver sin funktion i kunsten.

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolernes mellemtrin og udskoling. Katalogen henvender

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Politiken Kultur KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Gunnar Aagaard Andersen formåede at kombinere billedkunst og design SLIDT. Skumsofaen har

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde

Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde Den lange rejse Asger Jorns store gobelin i Århus Af Janne Yde Inden for en afstand af kun 50 km kan man i Jylland opleve hele to udgaver af et enestående kunstværk: Asger Jorns og Pierre Wemaëres fælles

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

4 TEMPERAMENTER. - i væv og glas. Grethe Sørensen Inger Jensen Lotte Thorsøe Margrethe Agger

4 TEMPERAMENTER. - i væv og glas. Grethe Sørensen Inger Jensen Lotte Thorsøe Margrethe Agger 4 TEMPERAMENTER - i væv og glas Grethe Sørensen Inger Jensen Lotte Thorsøe Margrethe Agger St. Torv. 9500 Hobro 10. maj - 26. juli 2014 4 temperamenter - i væv og glas 4 TEMPERAMENTER - i væv og glas

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Tekst og redaktion ved Lasse Kaae og Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, oktober 2016. 1 Lærervejledning Lærervejledningen giver en introduktion til

Læs mere

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn kollektionen woodlines Den danske multikunstner Naja Utzon Popov har skabt en ny tæppekollektion eksklusivt for Carl Hansen

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk Øjnene der ser Dette undervisningsmateriale er udviklet af Louisiana Børnehus til projektet Afrika for børn. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk Skulpturer set med forskellige

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR SMATERIALE Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR FAKTA Dette undervisningsmateriale henvender sig primært til folkeskolens udskoling og er henvendt til

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Former, farver og figurer, Geometri for de mindste Lærervejledning til gå-selv-guide Fagområde: Matematik Målgruppe: 1.-3. klasse Lærervejledning

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR SMATERIALE Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR INTRODUKTION Edvard Weie (1879-1943) er en af dansk kunsts mest centrale modernister. I starten af 1900-tallet

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Kompromisløs KUNST. Tekst og foto: Sofie Lassen. Kunstner Misja Barnow i sit atelier.

Kompromisløs KUNST. Tekst og foto: Sofie Lassen. Kunstner Misja Barnow i sit atelier. Kompromisløs KUNST Tekst og foto: Sofie Lassen Kunstner Misja Barnow i sit atelier. Carla siger: Mor? Tror du at jeg bliver en berømt kunstner engang? Mor Misja siger: Hmmm, hvad tror du? Carla siger:

Læs mere

L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14. GalleriWeber

L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14. GalleriWeber L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har den store glæde

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Marie Gudme Leths livsværk

Marie Gudme Leths livsværk K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Marie Gudme Leths livsværk KANON FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Marie Gudme Leths livsværk 2 Stoftrykkeren Marie Gudme Leth (1895-1997) var blandt pionererne, der omkring

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold DEN PSYKEDELISKE PLAKAT LSD, Ungdomsoprør og en ny måde at betragte kunst på, var baggrund for

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme.

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme. Accessory-kollektion Med accessory kollektionen fra Kvadrat/Raf Simons føres designerens sans for æstetik videre til de detaljer som effektfuldt fuldender hjemmets indretning. I det nøje udvalgte sortiment

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Ting der starter med det bogstaver som deres navn starter med. Tegne dyr Tage et

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning funky Futurisme Motorer og maskiner, racerbiler og flyvemaskiner, turbiner og stempler! De italienske avantgardekunstnere, der skabte futurismen i starten af 1900-tallet, var forelskede i fremtiden og

Læs mere

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Maleren Ellen Krogh (1902-86) Beskrivelse Ellen Krogh blev født i Faaborg i 1902. Hun voksede op under trange kår hos sine bedsteforældre og begyndte tidligt

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Uge 33-37: Cow Parade Uge 38-41: Collage (Matisse) Uge 43-45: Farvelære Uge 46-49: De Fynske Malere Uge 50-51: Juleemne Uge 2-5: Uge 6: Decoupage Avisbilleder

Læs mere

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2017-2018 Billedkunst 4. klasse Grindsted Privatskole Karin Østergaard Mål for billedkunst efter 4. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kan opfylde nedenstående kompetence-,

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af:

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af: PICASSO KERAMIK Pablo Picasso: Tête de chèvre. 1956. Private Collection Succession Picasso/ VISDA 2018. Photo: Maurice Aeschimann Kontakt Kontakt Louisianas booking for at bestille 1 eller 2-timers forløb

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice Årsplan for faget: Kunst skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice BØF-13 Eventyr/ Væsner Af sko 34 Man: Fre: Lejrskole BØF-13 Sko omformes

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

RODIN. Undervisningsmateriale. Fag: Kunsthistorie, mediefag og fransk Niveau: Gymnasiale uddannelser samt 9. og 10. klasse

RODIN. Undervisningsmateriale. Fag: Kunsthistorie, mediefag og fransk Niveau: Gymnasiale uddannelser samt 9. og 10. klasse RODIN af JACQUES DOILLON Undervisningsmateriale Fag: Kunsthistorie, mediefag og fransk Niveau: Gymnasiale uddannelser samt 9. og 10. klasse Forfatter: Katrine Sommer Boysen Baggrund Den franske kunstner

Læs mere

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Sagsnr. 20.04.03-G01-2-15 Dato 27-5-2015 Sagsbehandler Malene Bram Curth Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Den kunstfaglige gruppe består af følgende medlemmer: Udstillingsleder

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere