Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S"

Transkript

1 Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

2 Miljøledelsessystem, Indhold side 2 Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S 10. december :47 Godkendt af LPT Ver. 1.1 Dette hæfte indeholde de styringsmæssige dokumenter der udgør grundlaget for virksomhedens miljøledelsessystem. Indhold og dokumentansvarlig Afsnit Ans. Side 4.2 Miljøpolitik LPT Gyldighed, indkøb og aktiviteter LPT Affald og udledninger LPT Væsentlige Miljøforhold, Balling LPT Væsentlige Miljøforhold, Karlslunde LPT Lov- og andre krav LPT Miljømål PBN Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser PBN Kompetence, uddannelse og træning PBN Kommunikation PBN Dokumentation LPT Dokumentstyring LPT Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde PTN Miljøaktiviteter, servicemontører OHP Brændstofforbrug OHP Produktion af batterier PTN Batteri affald PTN Dæk affald PTN Håndtering af spildevand PTN Nødberedskab og afværgeforanstaltninger PTN Overvågning og måling LPT Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav LPT Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger LPT Styring af registreringer LPT Intern Audit LPT Ledelsens evaluering LPT 38 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige. Gældende udgave er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

3 4.2 Miljøpolitik side Miljøpolitik 21. januar :02 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument beskriver den overordnede politik vedrørende virksomhedens miljøarbejde. Miljøpolitik N.C. Nielsen A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at forebygge forurening fra vores virksomhed. Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforholdende i virksomheden. Denne miljøpolitik er offentliggjort på

4 Gyldighed, indkøb og aktiviteter side Gyldighed, indkøb og aktiviteter 10. oktober :13 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de miljømæssige forhold, der er relevant for virksomheden. Gyldighedsområde Dette miljøledelsessystem er gældende for N.C. Nielsen A/S (herefter benævnt som virksomheden). Miljøledelsessystemet er gældende for hele virksomhedens organisation med følgende adresser; Hovedkontor: N.C. Nielsen Balling A/S, Nørregade 66, 7860 Balling Salg og Service Øst: N.C. Nielsen Balling A/S, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Indkøb Virksomheden indkøber bl.a. følgende produkter. Maskiner og reservedele Dæk Batterier Dieselbrændstof Fyringsolie og naturgas Vand og el Diverse forbrugsmaterialer Varerne anvendes i virksomhedens processer til klargøring af nye truck, renovering af brugte truck og servicering af truck i drift hos kunder. Aktiviteter Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-/motor truck og terminal traktorer. Tillige produceres der Industribatterier til brug for ovennævnte maskiner. Virksomheden benytter følgende processer: Klargøring, service, reparation, genopbygning og overfladebehandling af truck. Opbygning og regenerering af akkumulatorer til truck. Salg af brugte truck. Virksomheden er indrettet med værksted til service og reparation af truck og terminal traktorer. Desuden findes værksteder og faciliteter til spåntagene bearbejdning, svejsning, maling, vask af maskine samt lager og udstilling. Dokumentet fortsætter på næste side.

5 Affald og udledninger side Affald og udledninger 10. oktober :49 Godkendt af LPT Ver 1.0 Dette dokument beskriver forhold vedrørende affald og udledninger. Andet affald Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som andet affald. Se denne liste Andet affald Farligt affald Nogle affaldsmaterialer kan være skadelige for mennesker og for det omkringliggende miljø. Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som farligt affald. Se denne liste Farligt affald Udledninger Virksomheden har følgende udsugningsanlæg: Afkast fra malerkabiner ca. 2 meter over tag. Afkast med svejserøg ca. 1,5 meter over tag (punktudsug). Afkast fra slibning ca. 3 meter over tag. Filtre udskiftes efter behov. Servicemedarbejderen holder styr på hyppigheden. Støj fra værkstederne Alle medarbejder skal enhver tid søge at begrænse afgivelse af støj fra maskiner, anlæg og brug af værktøjer. Der er ikke modtaget klager over støj. Jord og grundvand Alle medarbejder skal i enhver situation undgå spild og udledninger, der kan føre til en jordforurening eller udledninger til grundvandet. Matrikel 17e er af Region Midtjylland kortlagt som mulig forurenet grund. Spildevand Processpildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Fra virksomhedens gulv i værkstedet, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 3,5/1000 Fra virksomhedens udendørs vaskeplads, passerer spildevandet en oliudskiller type 1, 6/200 Fra virksomhedens vaskepladser under halvtag, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 305/250 Nyttige Links Auto Branchens Affalds Service Dokumentet fortsætter på næste side.

6 Affald og udledninger side 6 Bilag: Andet affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.1 Andet affald Foretrukket aftagere. Flere aftagere kan benyttes. Der vælges ud fra dagspriser på affaldet. Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Kasserede og ubrugelige dæk Jern og metal Plastfolie, bobleplast, pallebånd Pap, Brunt emballagepapir Aftørringspapir Affaldsklude Tomme plastbeholdere (f.eks. Rengøringsmidler) Printerpapir, formularpapir med kopi-sider Reklamer og kuverter Tomme printerpatroner Indsugningsfilre, oliefyr Fortroligt papiraffald Dagrenovation/Kantineaffald Deponiaffald Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container til industriaffald. - Værkstedet, Balling - Lagret, Balling - Klargøring, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Uniscrap A/S STENA RECYCLING Uniscrap A/S STENA RECYCLING Fredsø vognmandsforretning Aps. Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S Filtenborg Den kommunale aftagerordning Virksomheden selv

7 Affald og udledninger side 7 Bilag: Farligt affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.2 Farligt affald Foretrukket aftagere. Virksomheden skal være registreret i affaldsregisteret. Affaldsfraktion Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede) Bremse- og koblingsvæske Vand fra bremsevasker Kølervæske Oliefiltre Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude Aerosolbeholdere, spraydåser Fortynder, sprit, benzin, diesel osv. Blyakkumulatorer Opbevaring i Balling og Karlslunde Spildolietank 1 & 2 Dedikeret container til kølervæske Dedikeret container til oliefiltre Dedikeret container til fast olieaffald Dedikeret container til Fast organisk/kemisk affald Dedikeret container til spraydåser Dedikeret container til organiske opløsningsmidler Dedikeret container u/halvtag Aftager/Transportør Gunnar Lund Olieservice A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Stena Jern Danbritt Industribatterier Under halvtag Uniscrap A/S Stena Jern Brandslukkere Dedikeret opbevaring på lager Skive kommunes genbrugsplads. Greve kommunes genbrugsstation. Elektronisk udstyr IT afdelingen Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. A-batterier, AA-batterier, AAA-batterier, C-batterier, knapcellebatterier, mobiltelefonbatterier og andre småbatterier Rød Miljøkasse Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. Udtømning fra olieudskillere I olieudskillerne Salling Kloakservice ApS KaraNoveren

8 Væsentlige miljøforhold, Balling side Væsentlige miljøforhold, Balling 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. I forbindelse med nye tiltag, så som arealudvidelser, nye produkter mv. skal de væsentlige miljøforhold kortlægges og indgå i planlægningen.

9 Væsentlige miljøforhold, Balling side 9 Olie og kemikalier 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 100: Her er der fast betongulv uden afløb. Tromlerne står på pallereoler langt fra portene. Dieselolie i 1800l tanke 1 stk. (#5) Tanken er en godkendt oval stål beholder fra Tanken er fabrikeret af Roug. Tanken står på fast og stabilt underlag. Tanken står tæt op ad porten til lager 100. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Spild/lækage kan opsamles mekanisk. Der er ved forsøg godtgjort, at der er fald væk fra porten mod nord. Værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet. Oplaget er på 10 tromler på 200l. Alt væk er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromler, som ligger i pallereol. Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. KS 707 Vognvaskemiddel anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. AG Turborens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Ruderens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle. Overskydende batterisyre opbevares i godkendte 20 l dunke med sikkerhedsmærkat (ætsefare) påsat. Spildolier i 1120l tanke 2 stk. Tankene er godkendte rektangulære stål beholdere fra Tankene er fabrikeret af Brande beholder og kedelfabrik. Den ene tank står ved porten til værkstedet. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Tankene står på et fast og stabilt underlag. Værkstedets gulv er et betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvrist med efterfølgende sandfang og olieudskiller (#1). Vaskeplads under halvtag Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. Surren Special er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle, som står på en spildbakke. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med indbygget sandfang og efterfølgende olieudskiller (#3). Vaskeplads uden for malerafd. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med sandfang og olieudskiller (#2). Fyringsolier i 1200l beholdere 2 stk. (# 3 & #4) Tankene er godkendte ovale stål beholdere fra 1996 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fabrikeret af Roug. Tankene står udendørs på et fast og stabilt underlag. Fyringsolie i 1800l beholder 1 stk. (# 2) Tanken er en godkendt ovale stål beholder fra 2006 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fra Thyholm Olieservice A/S. Tanken står udendørs på et fast og stabilt underlag.

10 Væsentlige miljøforhold, Balling side 10 Kort over olie og kemikalie oplag 23. april :07 Godkendt af PTN Ver 1.0

11 Væsentlige miljøforhold, Balling side 11 Olieudskillere 30. maj :52 Godkendt af PTN Ver 1.0 Der er etableret 3 olieudskillere som vis på dette oversigtskort. Oversigt over olieudskillere #3 #1 #2 #1 Fra værksted #2 Stor vaskeplads #3 Vaskeplads u/halvtag Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang #1 2 3,5/1000 Trix 70 #2 1 6/200 Scanplast 1500 #3 2 3,5/250 Ukendt Ukendt Uddrag fra Skive kommunes vejledning for olieudskillere: Drift og vedligeholdelse Et olieudskilleranlæg fungerer ikke uden vedligeholdelse. Selvom der er sandfang før olieudskilleren, bundfælder der sig en vis mængde slam i bunden af olieudskilleren. Udskilleren skal derfor tømmes for olie og slam med jævne mellemrum. Sandfanget skal ligeledes tømmes. Olie- og kemikalieaffald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er tilkoblet et udskilleranlæg. Før olieudskilleranlægget sættes i drift, skal det fyldes med rent vand, indtil det løber over i den efterfølgende kloakledning. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning ved en transportør der er godkendt af Skive Kommune. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Hvis olieudskilleren er etableret med flydelukke skal dette efter vandpåfyldning flyde frit. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes 1 gang årligt. Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hver anden måned, og foretage den nødvendige efterfyldning. Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde oplysninger om følgende: -Hvilke typer sæbe- og rensemidler, der tilledes udskilleranlægget med angivelse af mængder. -Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning. -Hvornår henholdsvis udskiller og sandfang er tømt, samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 20rensningsanlæg/Spildevand%20fra%20virksomheder/Vejledning_for_olieudskilleranlæg_rev01.pdf

12 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side Væsentlige miljøforhold, Karlslunde 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav.

13 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side 13 Olie og kemikalier i Karlslunde 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 200 Olie og kemikalier står i spildbakker. Oplaget varierer og vil typisk ligge indenfor stk. 25 liters plastdunke. Gulvet er belagt med SF-sten og der er ingen afløb fra hallen. Klargørings værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet på spildbakker. Oplaget er på 7 tromler á 200 L. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 3 stk. a 60 L. Spildolie i 750 L tank Tankene er godkendte stål beholder ejet og leveret af DSA. Tanken står på fast og stabilt underlag. Kølervæske (brugt) opbevares i en godkendt 1000 l palletank fra DSA. Klargøringsværkstedets gulv er fast betongulv. I det ene hjørne er der gulvafløb til sandfang og oliudskiller. Vaskeplads Petrosol motorrens anvendes til kold vask. Der er et oplag på ca. 25 liter. Super X Shampoo anvendes til vask af service vogne. Der er et oplag af ca. 15 liter. Nautilus olie-snavsfjerne r anvendes til kold vask. Der er et oplag af 10 liter. Alle 3 produkter er godkendt af Greve kommune jvf. spildevandsgodkendelsen. Vaskepladsen er med afløb i rist med indbygget sandfang og olieudskiller Oversigt over olieudskillere og smøreolier, Karlslunde Olieudskiller ny Olieudskiller gl. Olieudskiller Diverse smøreolier 1200 l olietank. Udskiller Type Kapacitet Sandfang Ny #1 Kl. 1. Coalescens m/ flydestop og alarm. Wavin nr /1000/ L Gl. #2 Kl 2 Beton udskiller L

14 4.3.2 Lov- og andre krav side Lovmæssige krav og andre krav 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.3 Dette dokument beskriver de lovmæssige forhold virksomheden er underlagt. Dansk lov Vi er som virksomhed underlagt følgende i relation til ISO14001; Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) BEK nr af 12/12/2011 (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 07/12/2009 (Batteribekendtgørelsen) BEK nr. 148 af 16/02/2009 (Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk) BEK nr af 21/12/2011 (Olietankbekendtgørelsen) BEK nr af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 (Naturbeskyttelsesloven) Lokale forhold Virksomheden har en Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 af 20. januar Miljøgodkendelse findes her Nørregade 66 - Miljøgodkendelse 1993 Skive Kommune & Greve Kommune fører løbende tilsyn med virksomheden. Ved hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og et kategoriseringsskema. Tilsynsrapporter og kategoriseringsskemaer arkiveres i P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Virksomheden blev ved sidste eftersyn af Skive kommune i 2012, flyttet til kategori 1 for tilsynsfrekvenser. Liste over lovkrav Miljøansvarlig fører en liste over lovkrav og bekendtgørelser. Se under Evaluering og overholdelse af lovm. Krav Evaluering af Lovbestemte krav Listen opdateres straks der er nye krav eller love vi er bekendt med. Dog skal listen mindst en gang årlig evalueres med hensyn til nye opdateringer og nye krav. Se i øvrigt vejledning i samme fil Evaluering af Lovbestemte krav I tilfælde af nye eller ændrede krav skal der iværksættes korrigerende handlinger, så betydningen af de nye krav bliver analyseret og ændringer iværksat, så kravene kan efterleves. Nyttige Links Olietankbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Dækbranchens Fællesråd Miljøstyrelsen Batteridirektivet

15 4.3.3 Miljømål side Miljømål 7. februar 2013 Godkendt af PBN Ver. 1.2 Dette dokument fastlægger virksomhedens miljømål Miljømålene for det efterfølgende år fastlægges en gang årligt ved den årlige ledelsesevaluering. Miljømål Antallet af affaldstømninger skal fastholdes til samme niveau som for finansår Brændstofforbrug til vognparken reduceres med 3% i forhold til finansår 2012 (Års-kilometer/årsforbrug) Energi forbrug pr medarbejder reduceres med 3% i perioden finansår (årsforbrug) Miljøprogrammer Hvad gør vi for at nå målene Hvem Hvornår 1. Affaldstømninger Registrere antal tømninger Økonomichef Aug-13 Vurdere tømninger og hvor de stammer fra Miljøansvarlig Juni-13 Indføre reducerende tiltag i de væsentligste områder Miljøansvarlig Sep Brændstof Tal fra 2012 fremskaffes Økonomichef Feb-13 Ved tankning med kontokort indtastes km-stand Økonomichef Feb-13 Km/l opgørelse udsendes til brugere hver 3. måned Servicechef Jun Energiforbrug Kortlægning af virksomhedens største forbrug af el, varme og køling. Vurdere mulighed for anvendelse af f.eks. timere, bevægelses følere, LED, lækagesporing af trykluftanlæg, solceller, etc. Teknisk direktør Mar -13 Teknisk direktør Mar -13

16 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser 20. september 2013 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument definerer ressourcer, ansvar og beføjelser i relation til miljøledelsessystemet. Ansvar Område Udpege ledelsesrepræsentant for miljøarbejdet. Godkendelse af politikker, målsætninger, organisations- og ansvarsplaner. Etablere, implementere og vedligeholde miljøledelsessystemet jvf. ISO14001 standarden. Gennemgå miljøledelsessystemets opbygning mindst en gang årligt Miljøsystemets opbygning og dokumenthåndtering Overvåge lovbestemte krav Tildele ressourcer til audit, registreringer og forbedringer af miljøledelsessystemet. Godkendelse af procedurer og tilhørende bilag. Sikre at alle medarbejdere er bekendt med deres ansvar og opgaver i forbindelse med miljøledelsessystemet. Komme med forslag til forbedringer til miljøledelsessystemet. Sikre at medarbejderne efterlever og overholder procedurer og instruktioner jvf. miljøledelsessystemet. Sikre at alle medarbejdere er inddraget i miljøarbejdet. Ansvarlig Direktør Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Nærmeste leder Alle medarbejdere Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Miljøansvarlig er defineret i Organisationsplan Miljøansvarliges opgaver Ud over de ovenstående 4 hovedaktiviteter, er der følgende opgaver; Miljøledelsessystemet gennemgås en gang årligt med hensyn til relevans, versionering og opdateringer i øvrigt. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Udgivelser af ændringer vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Ekstern certificerings organisation Kommunale og regionale miljømyndigheder Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Registrering af klager Dokumentation og dokumentstyring Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 8D afvigelsesbehandling Affaldshåndtering servicevogne Audit resultater Ledelsesevaluering (oplæg og rapport) Lovmæssige krav Styre miljøprogrammer.

17 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side 17 Bilag: Organisationsplan 6. marts :46 Poul B. Nielsen Direktør Lars P. Thomassen Lean & Miljø Per T. Nielsen Jens Wøldiche Ole H. Pirchert Carsten B. Pedersen Teknisk Direktør Salgsdirektør Lager/servicechef Økonomi/IT chef Værkstedet Salg Øst Lager Økonomi Teknisk afd. Salg Vest Service afd. IT Batteri afd. Brugttruck afd. Montør Kantine...

18 4.4.2 Kompetence, uddannelse og træning side Kompetence, uddannelse og træning 27. juni :57 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Denne procedure beskriver ansvaret for fastlæggelse af kompetencer i forholdt til miljøarbejdets udførelse. Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og miljøforhold gælder følgende ansvar; Område Vurdering af medarbejderens nødvendige kompetencer ift. at udføre de tildelte arbejdsopgaver. Sikre at medarbejderne bliver uddannet og trænet. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Medarbejdere kender vigtigheden af miljøledelsessystemet, de tilhørende procedurer og krav, der skal opfyldes. Medarbejdere er vidende om hvilke konsekvenser en fravigelse, fra procedurerne, kan have. Medarbejdere kender deres opgave i relation til miljøledelsessystemet. Ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Miljø ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder

19 4.4.3 Kommunikation side Kommunikation 5. juli :55 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Dette dokument beskriver hvilke procedurer, der gælder for intern kommunikation og behandling af eksterne henvendelser. Intern kommunikation Område Information om hvem der er ledelsens repræsentant vedrørende miljø (fremgår af organisationsplan) Udgivelser, ændringer og auditresultater vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Miljørelevante henvendelser fra medarbejderne besvares af Miljørelevante henvendelser fra lederne besvares/afklares af Ansvarlig Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Nærmeste leder Chefgruppe Ekstern kommunikation Område Kommunale og regionale miljømyndigheder Ekstern certificerings organisation Offentliggørelse af miljøpolitik Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Ansvarlig Miljø ansvarlig Teknisk Direktør Miljø ansvarlig Direktør Alle medarbejdere og Miljøansvarlig

20 4.4.4 Dokumentation side Dokumentation 6. juli :45 Godkendt af LPT Ver. 1.0 Dette dokument beskriver overordnet dokumentationen af miljøledelsessystemet. Struktur Miljøledelsessystemets dokumenter er navngivet iht. DS/EN ISO standarden. Struktur og indhold er ligeledes opbygget til at imødegå DS/EN ISO standarden. Dokumentnavne og numre Dokumenterne er navngivet med numre og tekster, der refererer til standardens beskrivelse. De første cifre (adskilt med punktum), svarer til standardens numre. Det 4. efterfølgende ciffer angiver nummeret på flere følgende dokumenter under samme afsnit. Dokumentationen omfatter: Miljøpolitik, - målsætninger og - mål 4.2 og Miljøledelsessystemets anvendelsesområde Hovedelementerne i miljøledelsessystemet 4.3.x 4.4.x Dokumenter og registreringer krævet af standarden 4.5.x Dokumenter besluttet af virksomheden Alle øvrige dokumenter

21 4.4.5 Dokumentstyring side Dokumentstyring 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.2 Dette dokument beskriver hvordan dokumenter og registreringer styres. Godkendelse af dokumenter På hver dokument er der på ført en tekst "Godkendt af xxx", hvor xxx er initialerne for den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet og skal godkende indholdet og ændringer. Herefter kaldet dokumentansvarlig. Ændringer og opdatering af dokumenter Den dokumentansvarlige skal gennemgå og godkende ændringer og opdateringer af dokumenter, som vedkommende er ansvarlig for. Ønsker om ændringer af dokumenter kan komme fra alle medarbejdere, men godkendelsen skal ske af den dokumentansvarlige. Ændringer og versionering Der er 2 felter der bruges i forbindelse med ændringer. Datofeltet, der viser hvornår dokumentet sidst blev ændret/frigivet. Version, der angiver dokumentets status; Ver. 0.x er dokumenter under udarbejdelse Ver. 1.x er frigivet. Første frigivelse har version 1.0. Ved efterfølgende mindre rettelser skifter tallet fortløbende til 1.1, 1.2, 1.3 osv. Ved større rettelser, hvor afsnit tilføjes eller slettes, skifter første ciffer med +1, til f.eks. 2.x, 3.x osv. Forsiden på ISO Miljøhåndbog benævnes som "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S". Versionen opdateres løbende ved enhver opdatering af miljøhåndbogen. Datoen angiver hvornår den sidste rettelse er foretaget i miljøhåndbogen. Frigivelse og indlæsning af dokumenter i miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige. Denne sikrer, at kun gældende og frigivne dokumenter lægges ind i miljøledelsessystemet jvf. ovenstående regler for godkendelse og versionering. Miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemets dokumenter skabes, redigeres og frigives ved hjælp af programmet OneNote. Ved frigivelsen af opdateringer og rettelser, skal der genereres et PDF dokument, der til enhver tid kan tilgås fra firmaets arbejdsstationer. Dokumentet ISO Miljøhåndbog ver x.xx.pdf skal ligge på følgende 3 lokationer; 1. P:\Miljøledelse\ 2. Lotus Notes\NC Nielsen Intranet - (Forside)\ nederst til venstre under Ledelse\Miljøhåndbog 3. Montørhjemmesiden under menuen, Miljøledelse Forældede og tidligere versioner af miljøhåndbøger gemmes altid på P:\Miljøledelse\Z.Arkiv i mindst 5 år. Print af miljøledelsessystemet Udskrevne eksemplarer af enkelte dokumenter eller hele dokumentsamlinger er ikke gyldige og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er altid den elektroniske fil på P:\Miljøledelse

22 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde 18. september 2013 Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført i Balling og Karlslunde. Arbejdets udførelse - Sortering - Bortskaffelse Arbejdets udførelse Ved enhver form for arbejde anvendes personlige værnemidler jævnfør og iht. AMO lovgivningen. Ved arbejdets udførelse skal sikkerhedsdatabladene for de anvendte kemikalier/olier følges. Affald der opstår ved arbejdes udførelse, skal bortskaffes jf. nedenstående vejledning. Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere og containere. Ved bortskaffelse af enhver type af kemiaffald skal anvisninger i produktet sikkerhedsdatablad følges. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til denne liste Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til denne liste Andet affald. Se endvidere disse procedurer : Procedure: Sortering af affald, Balling Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder Bortskaffelse af affald De opstillede containere tømmes efter en fastlagt plan eller efter behov. Når affaldet skal bortskaffes, skal affaldet: Transporteres af en godkendt transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Overlades til en godkendt indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Nyttige Links Affaldsregulativ Skive kommune Regulativ for affald Greve kommune Det digitale affaldsregister ISO Miljøledelse for NCN

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere