Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S"

Transkript

1 Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

2 Miljøledelsessystem, Indhold side 2 Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S 10. december :47 Godkendt af LPT Ver. 1.1 Dette hæfte indeholde de styringsmæssige dokumenter der udgør grundlaget for virksomhedens miljøledelsessystem. Indhold og dokumentansvarlig Afsnit Ans. Side 4.2 Miljøpolitik LPT Gyldighed, indkøb og aktiviteter LPT Affald og udledninger LPT Væsentlige Miljøforhold, Balling LPT Væsentlige Miljøforhold, Karlslunde LPT Lov- og andre krav LPT Miljømål PBN Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser PBN Kompetence, uddannelse og træning PBN Kommunikation PBN Dokumentation LPT Dokumentstyring LPT Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde PTN Miljøaktiviteter, servicemontører OHP Brændstofforbrug OHP Produktion af batterier PTN Batteri affald PTN Dæk affald PTN Håndtering af spildevand PTN Nødberedskab og afværgeforanstaltninger PTN Overvågning og måling LPT Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav LPT Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger LPT Styring af registreringer LPT Intern Audit LPT Ledelsens evaluering LPT 38 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige. Gældende udgave er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

3 4.2 Miljøpolitik side Miljøpolitik 21. januar :02 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument beskriver den overordnede politik vedrørende virksomhedens miljøarbejde. Miljøpolitik N.C. Nielsen A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at forebygge forurening fra vores virksomhed. Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforholdende i virksomheden. Denne miljøpolitik er offentliggjort på

4 Gyldighed, indkøb og aktiviteter side Gyldighed, indkøb og aktiviteter 10. oktober :13 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de miljømæssige forhold, der er relevant for virksomheden. Gyldighedsområde Dette miljøledelsessystem er gældende for N.C. Nielsen A/S (herefter benævnt som virksomheden). Miljøledelsessystemet er gældende for hele virksomhedens organisation med følgende adresser; Hovedkontor: N.C. Nielsen Balling A/S, Nørregade 66, 7860 Balling Salg og Service Øst: N.C. Nielsen Balling A/S, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Indkøb Virksomheden indkøber bl.a. følgende produkter. Maskiner og reservedele Dæk Batterier Dieselbrændstof Fyringsolie og naturgas Vand og el Diverse forbrugsmaterialer Varerne anvendes i virksomhedens processer til klargøring af nye truck, renovering af brugte truck og servicering af truck i drift hos kunder. Aktiviteter Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-/motor truck og terminal traktorer. Tillige produceres der Industribatterier til brug for ovennævnte maskiner. Virksomheden benytter følgende processer: Klargøring, service, reparation, genopbygning og overfladebehandling af truck. Opbygning og regenerering af akkumulatorer til truck. Salg af brugte truck. Virksomheden er indrettet med værksted til service og reparation af truck og terminal traktorer. Desuden findes værksteder og faciliteter til spåntagene bearbejdning, svejsning, maling, vask af maskine samt lager og udstilling. Dokumentet fortsætter på næste side.

5 Affald og udledninger side Affald og udledninger 10. oktober :49 Godkendt af LPT Ver 1.0 Dette dokument beskriver forhold vedrørende affald og udledninger. Andet affald Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som andet affald. Se denne liste Andet affald Farligt affald Nogle affaldsmaterialer kan være skadelige for mennesker og for det omkringliggende miljø. Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som farligt affald. Se denne liste Farligt affald Udledninger Virksomheden har følgende udsugningsanlæg: Afkast fra malerkabiner ca. 2 meter over tag. Afkast med svejserøg ca. 1,5 meter over tag (punktudsug). Afkast fra slibning ca. 3 meter over tag. Filtre udskiftes efter behov. Servicemedarbejderen holder styr på hyppigheden. Støj fra værkstederne Alle medarbejder skal enhver tid søge at begrænse afgivelse af støj fra maskiner, anlæg og brug af værktøjer. Der er ikke modtaget klager over støj. Jord og grundvand Alle medarbejder skal i enhver situation undgå spild og udledninger, der kan føre til en jordforurening eller udledninger til grundvandet. Matrikel 17e er af Region Midtjylland kortlagt som mulig forurenet grund. Spildevand Processpildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Fra virksomhedens gulv i værkstedet, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 3,5/1000 Fra virksomhedens udendørs vaskeplads, passerer spildevandet en oliudskiller type 1, 6/200 Fra virksomhedens vaskepladser under halvtag, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 305/250 Nyttige Links Auto Branchens Affalds Service Dokumentet fortsætter på næste side.

6 Affald og udledninger side 6 Bilag: Andet affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.1 Andet affald Foretrukket aftagere. Flere aftagere kan benyttes. Der vælges ud fra dagspriser på affaldet. Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Kasserede og ubrugelige dæk Jern og metal Plastfolie, bobleplast, pallebånd Pap, Brunt emballagepapir Aftørringspapir Affaldsklude Tomme plastbeholdere (f.eks. Rengøringsmidler) Printerpapir, formularpapir med kopi-sider Reklamer og kuverter Tomme printerpatroner Indsugningsfilre, oliefyr Fortroligt papiraffald Dagrenovation/Kantineaffald Deponiaffald Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container til industriaffald. - Værkstedet, Balling - Lagret, Balling - Klargøring, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Uniscrap A/S STENA RECYCLING Uniscrap A/S STENA RECYCLING Fredsø vognmandsforretning Aps. Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S Filtenborg Den kommunale aftagerordning Virksomheden selv

7 Affald og udledninger side 7 Bilag: Farligt affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.2 Farligt affald Foretrukket aftagere. Virksomheden skal være registreret i affaldsregisteret. Affaldsfraktion Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede) Bremse- og koblingsvæske Vand fra bremsevasker Kølervæske Oliefiltre Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude Aerosolbeholdere, spraydåser Fortynder, sprit, benzin, diesel osv. Blyakkumulatorer Opbevaring i Balling og Karlslunde Spildolietank 1 & 2 Dedikeret container til kølervæske Dedikeret container til oliefiltre Dedikeret container til fast olieaffald Dedikeret container til Fast organisk/kemisk affald Dedikeret container til spraydåser Dedikeret container til organiske opløsningsmidler Dedikeret container u/halvtag Aftager/Transportør Gunnar Lund Olieservice A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Stena Jern Danbritt Industribatterier Under halvtag Uniscrap A/S Stena Jern Brandslukkere Dedikeret opbevaring på lager Skive kommunes genbrugsplads. Greve kommunes genbrugsstation. Elektronisk udstyr IT afdelingen Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. A-batterier, AA-batterier, AAA-batterier, C-batterier, knapcellebatterier, mobiltelefonbatterier og andre småbatterier Rød Miljøkasse Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. Udtømning fra olieudskillere I olieudskillerne Salling Kloakservice ApS KaraNoveren

8 Væsentlige miljøforhold, Balling side Væsentlige miljøforhold, Balling 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. I forbindelse med nye tiltag, så som arealudvidelser, nye produkter mv. skal de væsentlige miljøforhold kortlægges og indgå i planlægningen.

9 Væsentlige miljøforhold, Balling side 9 Olie og kemikalier 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 100: Her er der fast betongulv uden afløb. Tromlerne står på pallereoler langt fra portene. Dieselolie i 1800l tanke 1 stk. (#5) Tanken er en godkendt oval stål beholder fra Tanken er fabrikeret af Roug. Tanken står på fast og stabilt underlag. Tanken står tæt op ad porten til lager 100. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Spild/lækage kan opsamles mekanisk. Der er ved forsøg godtgjort, at der er fald væk fra porten mod nord. Værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet. Oplaget er på 10 tromler på 200l. Alt væk er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromler, som ligger i pallereol. Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. KS 707 Vognvaskemiddel anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. AG Turborens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Ruderens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle. Overskydende batterisyre opbevares i godkendte 20 l dunke med sikkerhedsmærkat (ætsefare) påsat. Spildolier i 1120l tanke 2 stk. Tankene er godkendte rektangulære stål beholdere fra Tankene er fabrikeret af Brande beholder og kedelfabrik. Den ene tank står ved porten til værkstedet. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Tankene står på et fast og stabilt underlag. Værkstedets gulv er et betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvrist med efterfølgende sandfang og olieudskiller (#1). Vaskeplads under halvtag Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. Surren Special er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle, som står på en spildbakke. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med indbygget sandfang og efterfølgende olieudskiller (#3). Vaskeplads uden for malerafd. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med sandfang og olieudskiller (#2). Fyringsolier i 1200l beholdere 2 stk. (# 3 & #4) Tankene er godkendte ovale stål beholdere fra 1996 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fabrikeret af Roug. Tankene står udendørs på et fast og stabilt underlag. Fyringsolie i 1800l beholder 1 stk. (# 2) Tanken er en godkendt ovale stål beholder fra 2006 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fra Thyholm Olieservice A/S. Tanken står udendørs på et fast og stabilt underlag.

10 Væsentlige miljøforhold, Balling side 10 Kort over olie og kemikalie oplag 23. april :07 Godkendt af PTN Ver 1.0

11 Væsentlige miljøforhold, Balling side 11 Olieudskillere 30. maj :52 Godkendt af PTN Ver 1.0 Der er etableret 3 olieudskillere som vis på dette oversigtskort. Oversigt over olieudskillere #3 #1 #2 #1 Fra værksted #2 Stor vaskeplads #3 Vaskeplads u/halvtag Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang #1 2 3,5/1000 Trix 70 #2 1 6/200 Scanplast 1500 #3 2 3,5/250 Ukendt Ukendt Uddrag fra Skive kommunes vejledning for olieudskillere: Drift og vedligeholdelse Et olieudskilleranlæg fungerer ikke uden vedligeholdelse. Selvom der er sandfang før olieudskilleren, bundfælder der sig en vis mængde slam i bunden af olieudskilleren. Udskilleren skal derfor tømmes for olie og slam med jævne mellemrum. Sandfanget skal ligeledes tømmes. Olie- og kemikalieaffald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er tilkoblet et udskilleranlæg. Før olieudskilleranlægget sættes i drift, skal det fyldes med rent vand, indtil det løber over i den efterfølgende kloakledning. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning ved en transportør der er godkendt af Skive Kommune. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Hvis olieudskilleren er etableret med flydelukke skal dette efter vandpåfyldning flyde frit. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes 1 gang årligt. Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hver anden måned, og foretage den nødvendige efterfyldning. Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde oplysninger om følgende: -Hvilke typer sæbe- og rensemidler, der tilledes udskilleranlægget med angivelse af mængder. -Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning. -Hvornår henholdsvis udskiller og sandfang er tømt, samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 20rensningsanlæg/Spildevand%20fra%20virksomheder/Vejledning_for_olieudskilleranlæg_rev01.pdf

12 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side Væsentlige miljøforhold, Karlslunde 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav.

13 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side 13 Olie og kemikalier i Karlslunde 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 200 Olie og kemikalier står i spildbakker. Oplaget varierer og vil typisk ligge indenfor stk. 25 liters plastdunke. Gulvet er belagt med SF-sten og der er ingen afløb fra hallen. Klargørings værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet på spildbakker. Oplaget er på 7 tromler á 200 L. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 3 stk. a 60 L. Spildolie i 750 L tank Tankene er godkendte stål beholder ejet og leveret af DSA. Tanken står på fast og stabilt underlag. Kølervæske (brugt) opbevares i en godkendt 1000 l palletank fra DSA. Klargøringsværkstedets gulv er fast betongulv. I det ene hjørne er der gulvafløb til sandfang og oliudskiller. Vaskeplads Petrosol motorrens anvendes til kold vask. Der er et oplag på ca. 25 liter. Super X Shampoo anvendes til vask af service vogne. Der er et oplag af ca. 15 liter. Nautilus olie-snavsfjerne r anvendes til kold vask. Der er et oplag af 10 liter. Alle 3 produkter er godkendt af Greve kommune jvf. spildevandsgodkendelsen. Vaskepladsen er med afløb i rist med indbygget sandfang og olieudskiller Oversigt over olieudskillere og smøreolier, Karlslunde Olieudskiller ny Olieudskiller gl. Olieudskiller Diverse smøreolier 1200 l olietank. Udskiller Type Kapacitet Sandfang Ny #1 Kl. 1. Coalescens m/ flydestop og alarm. Wavin nr /1000/ L Gl. #2 Kl 2 Beton udskiller L

14 4.3.2 Lov- og andre krav side Lovmæssige krav og andre krav 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.3 Dette dokument beskriver de lovmæssige forhold virksomheden er underlagt. Dansk lov Vi er som virksomhed underlagt følgende i relation til ISO14001; Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) BEK nr af 12/12/2011 (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 07/12/2009 (Batteribekendtgørelsen) BEK nr. 148 af 16/02/2009 (Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk) BEK nr af 21/12/2011 (Olietankbekendtgørelsen) BEK nr af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 (Naturbeskyttelsesloven) Lokale forhold Virksomheden har en Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 af 20. januar Miljøgodkendelse findes her Nørregade 66 - Miljøgodkendelse 1993 Skive Kommune & Greve Kommune fører løbende tilsyn med virksomheden. Ved hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og et kategoriseringsskema. Tilsynsrapporter og kategoriseringsskemaer arkiveres i P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Virksomheden blev ved sidste eftersyn af Skive kommune i 2012, flyttet til kategori 1 for tilsynsfrekvenser. Liste over lovkrav Miljøansvarlig fører en liste over lovkrav og bekendtgørelser. Se under Evaluering og overholdelse af lovm. Krav Evaluering af Lovbestemte krav Listen opdateres straks der er nye krav eller love vi er bekendt med. Dog skal listen mindst en gang årlig evalueres med hensyn til nye opdateringer og nye krav. Se i øvrigt vejledning i samme fil Evaluering af Lovbestemte krav I tilfælde af nye eller ændrede krav skal der iværksættes korrigerende handlinger, så betydningen af de nye krav bliver analyseret og ændringer iværksat, så kravene kan efterleves. Nyttige Links Olietankbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Dækbranchens Fællesråd Miljøstyrelsen Batteridirektivet

15 4.3.3 Miljømål side Miljømål 7. februar 2013 Godkendt af PBN Ver. 1.2 Dette dokument fastlægger virksomhedens miljømål Miljømålene for det efterfølgende år fastlægges en gang årligt ved den årlige ledelsesevaluering. Miljømål Antallet af affaldstømninger skal fastholdes til samme niveau som for finansår Brændstofforbrug til vognparken reduceres med 3% i forhold til finansår 2012 (Års-kilometer/årsforbrug) Energi forbrug pr medarbejder reduceres med 3% i perioden finansår (årsforbrug) Miljøprogrammer Hvad gør vi for at nå målene Hvem Hvornår 1. Affaldstømninger Registrere antal tømninger Økonomichef Aug-13 Vurdere tømninger og hvor de stammer fra Miljøansvarlig Juni-13 Indføre reducerende tiltag i de væsentligste områder Miljøansvarlig Sep Brændstof Tal fra 2012 fremskaffes Økonomichef Feb-13 Ved tankning med kontokort indtastes km-stand Økonomichef Feb-13 Km/l opgørelse udsendes til brugere hver 3. måned Servicechef Jun Energiforbrug Kortlægning af virksomhedens største forbrug af el, varme og køling. Vurdere mulighed for anvendelse af f.eks. timere, bevægelses følere, LED, lækagesporing af trykluftanlæg, solceller, etc. Teknisk direktør Mar -13 Teknisk direktør Mar -13

16 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser 20. september 2013 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument definerer ressourcer, ansvar og beføjelser i relation til miljøledelsessystemet. Ansvar Område Udpege ledelsesrepræsentant for miljøarbejdet. Godkendelse af politikker, målsætninger, organisations- og ansvarsplaner. Etablere, implementere og vedligeholde miljøledelsessystemet jvf. ISO14001 standarden. Gennemgå miljøledelsessystemets opbygning mindst en gang årligt Miljøsystemets opbygning og dokumenthåndtering Overvåge lovbestemte krav Tildele ressourcer til audit, registreringer og forbedringer af miljøledelsessystemet. Godkendelse af procedurer og tilhørende bilag. Sikre at alle medarbejdere er bekendt med deres ansvar og opgaver i forbindelse med miljøledelsessystemet. Komme med forslag til forbedringer til miljøledelsessystemet. Sikre at medarbejderne efterlever og overholder procedurer og instruktioner jvf. miljøledelsessystemet. Sikre at alle medarbejdere er inddraget i miljøarbejdet. Ansvarlig Direktør Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Nærmeste leder Alle medarbejdere Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Miljøansvarlig er defineret i Organisationsplan Miljøansvarliges opgaver Ud over de ovenstående 4 hovedaktiviteter, er der følgende opgaver; Miljøledelsessystemet gennemgås en gang årligt med hensyn til relevans, versionering og opdateringer i øvrigt. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Udgivelser af ændringer vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Ekstern certificerings organisation Kommunale og regionale miljømyndigheder Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Registrering af klager Dokumentation og dokumentstyring Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 8D afvigelsesbehandling Affaldshåndtering servicevogne Audit resultater Ledelsesevaluering (oplæg og rapport) Lovmæssige krav Styre miljøprogrammer.

17 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side 17 Bilag: Organisationsplan 6. marts :46 Poul B. Nielsen Direktør Lars P. Thomassen Lean & Miljø Per T. Nielsen Jens Wøldiche Ole H. Pirchert Carsten B. Pedersen Teknisk Direktør Salgsdirektør Lager/servicechef Økonomi/IT chef Værkstedet Salg Øst Lager Økonomi Teknisk afd. Salg Vest Service afd. IT Batteri afd. Brugttruck afd. Montør Kantine...

18 4.4.2 Kompetence, uddannelse og træning side Kompetence, uddannelse og træning 27. juni :57 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Denne procedure beskriver ansvaret for fastlæggelse af kompetencer i forholdt til miljøarbejdets udførelse. Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og miljøforhold gælder følgende ansvar; Område Vurdering af medarbejderens nødvendige kompetencer ift. at udføre de tildelte arbejdsopgaver. Sikre at medarbejderne bliver uddannet og trænet. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Medarbejdere kender vigtigheden af miljøledelsessystemet, de tilhørende procedurer og krav, der skal opfyldes. Medarbejdere er vidende om hvilke konsekvenser en fravigelse, fra procedurerne, kan have. Medarbejdere kender deres opgave i relation til miljøledelsessystemet. Ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Miljø ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder

19 4.4.3 Kommunikation side Kommunikation 5. juli :55 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Dette dokument beskriver hvilke procedurer, der gælder for intern kommunikation og behandling af eksterne henvendelser. Intern kommunikation Område Information om hvem der er ledelsens repræsentant vedrørende miljø (fremgår af organisationsplan) Udgivelser, ændringer og auditresultater vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Miljørelevante henvendelser fra medarbejderne besvares af Miljørelevante henvendelser fra lederne besvares/afklares af Ansvarlig Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Nærmeste leder Chefgruppe Ekstern kommunikation Område Kommunale og regionale miljømyndigheder Ekstern certificerings organisation Offentliggørelse af miljøpolitik Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Ansvarlig Miljø ansvarlig Teknisk Direktør Miljø ansvarlig Direktør Alle medarbejdere og Miljøansvarlig

20 4.4.4 Dokumentation side Dokumentation 6. juli :45 Godkendt af LPT Ver. 1.0 Dette dokument beskriver overordnet dokumentationen af miljøledelsessystemet. Struktur Miljøledelsessystemets dokumenter er navngivet iht. DS/EN ISO standarden. Struktur og indhold er ligeledes opbygget til at imødegå DS/EN ISO standarden. Dokumentnavne og numre Dokumenterne er navngivet med numre og tekster, der refererer til standardens beskrivelse. De første cifre (adskilt med punktum), svarer til standardens numre. Det 4. efterfølgende ciffer angiver nummeret på flere følgende dokumenter under samme afsnit. Dokumentationen omfatter: Miljøpolitik, - målsætninger og - mål 4.2 og Miljøledelsessystemets anvendelsesområde Hovedelementerne i miljøledelsessystemet 4.3.x 4.4.x Dokumenter og registreringer krævet af standarden 4.5.x Dokumenter besluttet af virksomheden Alle øvrige dokumenter

21 4.4.5 Dokumentstyring side Dokumentstyring 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.2 Dette dokument beskriver hvordan dokumenter og registreringer styres. Godkendelse af dokumenter På hver dokument er der på ført en tekst "Godkendt af xxx", hvor xxx er initialerne for den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet og skal godkende indholdet og ændringer. Herefter kaldet dokumentansvarlig. Ændringer og opdatering af dokumenter Den dokumentansvarlige skal gennemgå og godkende ændringer og opdateringer af dokumenter, som vedkommende er ansvarlig for. Ønsker om ændringer af dokumenter kan komme fra alle medarbejdere, men godkendelsen skal ske af den dokumentansvarlige. Ændringer og versionering Der er 2 felter der bruges i forbindelse med ændringer. Datofeltet, der viser hvornår dokumentet sidst blev ændret/frigivet. Version, der angiver dokumentets status; Ver. 0.x er dokumenter under udarbejdelse Ver. 1.x er frigivet. Første frigivelse har version 1.0. Ved efterfølgende mindre rettelser skifter tallet fortløbende til 1.1, 1.2, 1.3 osv. Ved større rettelser, hvor afsnit tilføjes eller slettes, skifter første ciffer med +1, til f.eks. 2.x, 3.x osv. Forsiden på ISO Miljøhåndbog benævnes som "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S". Versionen opdateres løbende ved enhver opdatering af miljøhåndbogen. Datoen angiver hvornår den sidste rettelse er foretaget i miljøhåndbogen. Frigivelse og indlæsning af dokumenter i miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige. Denne sikrer, at kun gældende og frigivne dokumenter lægges ind i miljøledelsessystemet jvf. ovenstående regler for godkendelse og versionering. Miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemets dokumenter skabes, redigeres og frigives ved hjælp af programmet OneNote. Ved frigivelsen af opdateringer og rettelser, skal der genereres et PDF dokument, der til enhver tid kan tilgås fra firmaets arbejdsstationer. Dokumentet ISO Miljøhåndbog ver x.xx.pdf skal ligge på følgende 3 lokationer; 1. P:\Miljøledelse\ 2. Lotus Notes\NC Nielsen Intranet - (Forside)\ nederst til venstre under Ledelse\Miljøhåndbog 3. Montørhjemmesiden under menuen, Miljøledelse Forældede og tidligere versioner af miljøhåndbøger gemmes altid på P:\Miljøledelse\Z.Arkiv i mindst 5 år. Print af miljøledelsessystemet Udskrevne eksemplarer af enkelte dokumenter eller hele dokumentsamlinger er ikke gyldige og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er altid den elektroniske fil på P:\Miljøledelse

22 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde 18. september 2013 Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført i Balling og Karlslunde. Arbejdets udførelse - Sortering - Bortskaffelse Arbejdets udførelse Ved enhver form for arbejde anvendes personlige værnemidler jævnfør og iht. AMO lovgivningen. Ved arbejdets udførelse skal sikkerhedsdatabladene for de anvendte kemikalier/olier følges. Affald der opstår ved arbejdes udførelse, skal bortskaffes jf. nedenstående vejledning. Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere og containere. Ved bortskaffelse af enhver type af kemiaffald skal anvisninger i produktet sikkerhedsdatablad følges. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til denne liste Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til denne liste Andet affald. Se endvidere disse procedurer : Procedure: Sortering af affald, Balling Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder Bortskaffelse af affald De opstillede containere tømmes efter en fastlagt plan eller efter behov. Når affaldet skal bortskaffes, skal affaldet: Transporteres af en godkendt transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Overlades til en godkendt indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Nyttige Links Affaldsregulativ Skive kommune Regulativ for affald Greve kommune Det digitale affaldsregister ISO Miljøledelse for NCN

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere