Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S"

Transkript

1 Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

2 Miljøledelsessystem, Indhold side 2 Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S 10. december :47 Godkendt af LPT Ver. 1.1 Dette hæfte indeholde de styringsmæssige dokumenter der udgør grundlaget for virksomhedens miljøledelsessystem. Indhold og dokumentansvarlig Afsnit Ans. Side 4.2 Miljøpolitik LPT Gyldighed, indkøb og aktiviteter LPT Affald og udledninger LPT Væsentlige Miljøforhold, Balling LPT Væsentlige Miljøforhold, Karlslunde LPT Lov- og andre krav LPT Miljømål PBN Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser PBN Kompetence, uddannelse og træning PBN Kommunikation PBN Dokumentation LPT Dokumentstyring LPT Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde PTN Miljøaktiviteter, servicemontører OHP Brændstofforbrug OHP Produktion af batterier PTN Batteri affald PTN Dæk affald PTN Håndtering af spildevand PTN Nødberedskab og afværgeforanstaltninger PTN Overvågning og måling LPT Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav LPT Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger LPT Styring af registreringer LPT Intern Audit LPT Ledelsens evaluering LPT 38 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige. Gældende udgave er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

3 4.2 Miljøpolitik side Miljøpolitik 21. januar :02 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument beskriver den overordnede politik vedrørende virksomhedens miljøarbejde. Miljøpolitik N.C. Nielsen A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at forebygge forurening fra vores virksomhed. Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforholdende i virksomheden. Denne miljøpolitik er offentliggjort på

4 Gyldighed, indkøb og aktiviteter side Gyldighed, indkøb og aktiviteter 10. oktober :13 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de miljømæssige forhold, der er relevant for virksomheden. Gyldighedsområde Dette miljøledelsessystem er gældende for N.C. Nielsen A/S (herefter benævnt som virksomheden). Miljøledelsessystemet er gældende for hele virksomhedens organisation med følgende adresser; Hovedkontor: N.C. Nielsen Balling A/S, Nørregade 66, 7860 Balling Salg og Service Øst: N.C. Nielsen Balling A/S, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Indkøb Virksomheden indkøber bl.a. følgende produkter. Maskiner og reservedele Dæk Batterier Dieselbrændstof Fyringsolie og naturgas Vand og el Diverse forbrugsmaterialer Varerne anvendes i virksomhedens processer til klargøring af nye truck, renovering af brugte truck og servicering af truck i drift hos kunder. Aktiviteter Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-/motor truck og terminal traktorer. Tillige produceres der Industribatterier til brug for ovennævnte maskiner. Virksomheden benytter følgende processer: Klargøring, service, reparation, genopbygning og overfladebehandling af truck. Opbygning og regenerering af akkumulatorer til truck. Salg af brugte truck. Virksomheden er indrettet med værksted til service og reparation af truck og terminal traktorer. Desuden findes værksteder og faciliteter til spåntagene bearbejdning, svejsning, maling, vask af maskine samt lager og udstilling. Dokumentet fortsætter på næste side.

5 Affald og udledninger side Affald og udledninger 10. oktober :49 Godkendt af LPT Ver 1.0 Dette dokument beskriver forhold vedrørende affald og udledninger. Andet affald Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som andet affald. Se denne liste Andet affald Farligt affald Nogle affaldsmaterialer kan være skadelige for mennesker og for det omkringliggende miljø. Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som farligt affald. Se denne liste Farligt affald Udledninger Virksomheden har følgende udsugningsanlæg: Afkast fra malerkabiner ca. 2 meter over tag. Afkast med svejserøg ca. 1,5 meter over tag (punktudsug). Afkast fra slibning ca. 3 meter over tag. Filtre udskiftes efter behov. Servicemedarbejderen holder styr på hyppigheden. Støj fra værkstederne Alle medarbejder skal enhver tid søge at begrænse afgivelse af støj fra maskiner, anlæg og brug af værktøjer. Der er ikke modtaget klager over støj. Jord og grundvand Alle medarbejder skal i enhver situation undgå spild og udledninger, der kan føre til en jordforurening eller udledninger til grundvandet. Matrikel 17e er af Region Midtjylland kortlagt som mulig forurenet grund. Spildevand Processpildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Fra virksomhedens gulv i værkstedet, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 3,5/1000 Fra virksomhedens udendørs vaskeplads, passerer spildevandet en oliudskiller type 1, 6/200 Fra virksomhedens vaskepladser under halvtag, passerer spildevandet en oliudskiller type 2, 305/250 Nyttige Links Auto Branchens Affalds Service Dokumentet fortsætter på næste side.

6 Affald og udledninger side 6 Bilag: Andet affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.1 Andet affald Foretrukket aftagere. Flere aftagere kan benyttes. Der vælges ud fra dagspriser på affaldet. Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Kasserede og ubrugelige dæk Jern og metal Plastfolie, bobleplast, pallebånd Pap, Brunt emballagepapir Aftørringspapir Affaldsklude Tomme plastbeholdere (f.eks. Rengøringsmidler) Printerpapir, formularpapir med kopi-sider Reklamer og kuverter Tomme printerpatroner Indsugningsfilre, oliefyr Fortroligt papiraffald Dagrenovation/Kantineaffald Deponiaffald Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container til industriaffald. - Værkstedet, Balling - Lagret, Balling - Klargøring, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Dedikeret container, Balling Dedikeret container, Karlslunde Uniscrap A/S STENA RECYCLING Uniscrap A/S STENA RECYCLING Fredsø vognmandsforretning Aps. Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S Filtenborg Den kommunale aftagerordning Virksomheden selv

7 Affald og udledninger side 7 Bilag: Farligt affald 6. marts :02 Godkendt af LPT Ver 1.2 Farligt affald Foretrukket aftagere. Virksomheden skal være registreret i affaldsregisteret. Affaldsfraktion Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede) Bremse- og koblingsvæske Vand fra bremsevasker Kølervæske Oliefiltre Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude Aerosolbeholdere, spraydåser Fortynder, sprit, benzin, diesel osv. Blyakkumulatorer Opbevaring i Balling og Karlslunde Spildolietank 1 & 2 Dedikeret container til kølervæske Dedikeret container til oliefiltre Dedikeret container til fast olieaffald Dedikeret container til Fast organisk/kemisk affald Dedikeret container til spraydåser Dedikeret container til organiske opløsningsmidler Dedikeret container u/halvtag Aftager/Transportør Gunnar Lund Olieservice A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Dansk Special Affald Uniscrap A/S Stena Jern Danbritt Industribatterier Under halvtag Uniscrap A/S Stena Jern Brandslukkere Dedikeret opbevaring på lager Skive kommunes genbrugsplads. Greve kommunes genbrugsstation. Elektronisk udstyr IT afdelingen Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. A-batterier, AA-batterier, AAA-batterier, C-batterier, knapcellebatterier, mobiltelefonbatterier og andre småbatterier Rød Miljøkasse Skive kommunes genbrugsplads Greve kommunes genbrugsstation. Udtømning fra olieudskillere I olieudskillerne Salling Kloakservice ApS KaraNoveren

8 Væsentlige miljøforhold, Balling side Væsentlige miljøforhold, Balling 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. I forbindelse med nye tiltag, så som arealudvidelser, nye produkter mv. skal de væsentlige miljøforhold kortlægges og indgå i planlægningen.

9 Væsentlige miljøforhold, Balling side 9 Olie og kemikalier 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 100: Her er der fast betongulv uden afløb. Tromlerne står på pallereoler langt fra portene. Dieselolie i 1800l tanke 1 stk. (#5) Tanken er en godkendt oval stål beholder fra Tanken er fabrikeret af Roug. Tanken står på fast og stabilt underlag. Tanken står tæt op ad porten til lager 100. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Spild/lækage kan opsamles mekanisk. Der er ved forsøg godtgjort, at der er fald væk fra porten mod nord. Værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet. Oplaget er på 10 tromler på 200l. Alt væk er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromler, som ligger i pallereol. Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. KS 707 Vognvaskemiddel anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. AG Turborens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Ruderens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle. Overskydende batterisyre opbevares i godkendte 20 l dunke med sikkerhedsmærkat (ætsefare) påsat. Spildolier i 1120l tanke 2 stk. Tankene er godkendte rektangulære stål beholdere fra Tankene er fabrikeret af Brande beholder og kedelfabrik. Den ene tank står ved porten til værkstedet. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Tankene står på et fast og stabilt underlag. Værkstedets gulv er et betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvrist med efterfølgende sandfang og olieudskiller (#1). Vaskeplads under halvtag Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. Surren Special er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle, som står på en spildbakke. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med indbygget sandfang og efterfølgende olieudskiller (#3). Vaskeplads uden for malerafd. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med sandfang og olieudskiller (#2). Fyringsolier i 1200l beholdere 2 stk. (# 3 & #4) Tankene er godkendte ovale stål beholdere fra 1996 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fabrikeret af Roug. Tankene står udendørs på et fast og stabilt underlag. Fyringsolie i 1800l beholder 1 stk. (# 2) Tanken er en godkendt ovale stål beholder fra 2006 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fra Thyholm Olieservice A/S. Tanken står udendørs på et fast og stabilt underlag.

10 Væsentlige miljøforhold, Balling side 10 Kort over olie og kemikalie oplag 23. april :07 Godkendt af PTN Ver 1.0

11 Væsentlige miljøforhold, Balling side 11 Olieudskillere 30. maj :52 Godkendt af PTN Ver 1.0 Der er etableret 3 olieudskillere som vis på dette oversigtskort. Oversigt over olieudskillere #3 #1 #2 #1 Fra værksted #2 Stor vaskeplads #3 Vaskeplads u/halvtag Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang #1 2 3,5/1000 Trix 70 #2 1 6/200 Scanplast 1500 #3 2 3,5/250 Ukendt Ukendt Uddrag fra Skive kommunes vejledning for olieudskillere: Drift og vedligeholdelse Et olieudskilleranlæg fungerer ikke uden vedligeholdelse. Selvom der er sandfang før olieudskilleren, bundfælder der sig en vis mængde slam i bunden af olieudskilleren. Udskilleren skal derfor tømmes for olie og slam med jævne mellemrum. Sandfanget skal ligeledes tømmes. Olie- og kemikalieaffald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er tilkoblet et udskilleranlæg. Før olieudskilleranlægget sættes i drift, skal det fyldes med rent vand, indtil det løber over i den efterfølgende kloakledning. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning ved en transportør der er godkendt af Skive Kommune. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Hvis olieudskilleren er etableret med flydelukke skal dette efter vandpåfyldning flyde frit. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes 1 gang årligt. Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hver anden måned, og foretage den nødvendige efterfyldning. Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde oplysninger om følgende: -Hvilke typer sæbe- og rensemidler, der tilledes udskilleranlægget med angivelse af mængder. -Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning. -Hvornår henholdsvis udskiller og sandfang er tømt, samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 20rensningsanlæg/Spildevand%20fra%20virksomheder/Vejledning_for_olieudskilleranlæg_rev01.pdf

12 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side Væsentlige miljøforhold, Karlslunde 10. oktober :51 Godkendt af LPT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til hele vognparken Energiforbrug pr medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav.

13 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side 13 Olie og kemikalier i Karlslunde 22. april :04 Godkendt af PTN Ver 1.1 Lager 200 Olie og kemikalier står i spildbakker. Oplaget varierer og vil typisk ligge indenfor stk. 25 liters plastdunke. Gulvet er belagt med SF-sten og der er ingen afløb fra hallen. Klargørings værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet på spildbakker. Oplaget er på 7 tromler á 200 L. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 3 stk. a 60 L. Spildolie i 750 L tank Tankene er godkendte stål beholder ejet og leveret af DSA. Tanken står på fast og stabilt underlag. Kølervæske (brugt) opbevares i en godkendt 1000 l palletank fra DSA. Klargøringsværkstedets gulv er fast betongulv. I det ene hjørne er der gulvafløb til sandfang og oliudskiller. Vaskeplads Petrosol motorrens anvendes til kold vask. Der er et oplag på ca. 25 liter. Super X Shampoo anvendes til vask af service vogne. Der er et oplag af ca. 15 liter. Nautilus olie-snavsfjerne r anvendes til kold vask. Der er et oplag af 10 liter. Alle 3 produkter er godkendt af Greve kommune jvf. spildevandsgodkendelsen. Vaskepladsen er med afløb i rist med indbygget sandfang og olieudskiller Oversigt over olieudskillere og smøreolier, Karlslunde Olieudskiller ny Olieudskiller gl. Olieudskiller Diverse smøreolier 1200 l olietank. Udskiller Type Kapacitet Sandfang Ny #1 Kl. 1. Coalescens m/ flydestop og alarm. Wavin nr /1000/ L Gl. #2 Kl 2 Beton udskiller L

14 4.3.2 Lov- og andre krav side Lovmæssige krav og andre krav 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.3 Dette dokument beskriver de lovmæssige forhold virksomheden er underlagt. Dansk lov Vi er som virksomhed underlagt følgende i relation til ISO14001; Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) BEK nr af 12/12/2011 (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 07/12/2009 (Batteribekendtgørelsen) BEK nr. 148 af 16/02/2009 (Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk) BEK nr af 21/12/2011 (Olietankbekendtgørelsen) BEK nr af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 (Naturbeskyttelsesloven) Lokale forhold Virksomheden har en Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 af 20. januar Miljøgodkendelse findes her Nørregade 66 - Miljøgodkendelse 1993 Skive Kommune & Greve Kommune fører løbende tilsyn med virksomheden. Ved hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og et kategoriseringsskema. Tilsynsrapporter og kategoriseringsskemaer arkiveres i P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Virksomheden blev ved sidste eftersyn af Skive kommune i 2012, flyttet til kategori 1 for tilsynsfrekvenser. Liste over lovkrav Miljøansvarlig fører en liste over lovkrav og bekendtgørelser. Se under Evaluering og overholdelse af lovm. Krav Evaluering af Lovbestemte krav Listen opdateres straks der er nye krav eller love vi er bekendt med. Dog skal listen mindst en gang årlig evalueres med hensyn til nye opdateringer og nye krav. Se i øvrigt vejledning i samme fil Evaluering af Lovbestemte krav I tilfælde af nye eller ændrede krav skal der iværksættes korrigerende handlinger, så betydningen af de nye krav bliver analyseret og ændringer iværksat, så kravene kan efterleves. Nyttige Links Olietankbekendtgørelsen Dækbranchens Fællesråd Miljøstyrelsen Batteridirektivet

15 4.3.3 Miljømål side Miljømål 7. februar 2013 Godkendt af PBN Ver. 1.2 Dette dokument fastlægger virksomhedens miljømål Miljømålene for det efterfølgende år fastlægges en gang årligt ved den årlige ledelsesevaluering. Miljømål Antallet af affaldstømninger skal fastholdes til samme niveau som for finansår Brændstofforbrug til vognparken reduceres med 3% i forhold til finansår 2012 (Års-kilometer/årsforbrug) Energi forbrug pr medarbejder reduceres med 3% i perioden finansår (årsforbrug) Miljøprogrammer Hvad gør vi for at nå målene Hvem Hvornår 1. Affaldstømninger Registrere antal tømninger Økonomichef Aug-13 Vurdere tømninger og hvor de stammer fra Miljøansvarlig Juni-13 Indføre reducerende tiltag i de væsentligste områder Miljøansvarlig Sep Brændstof Tal fra 2012 fremskaffes Økonomichef Feb-13 Ved tankning med kontokort indtastes km-stand Økonomichef Feb-13 Km/l opgørelse udsendes til brugere hver 3. måned Servicechef Jun Energiforbrug Kortlægning af virksomhedens største forbrug af el, varme og køling. Vurdere mulighed for anvendelse af f.eks. timere, bevægelses følere, LED, lækagesporing af trykluftanlæg, solceller, etc. Teknisk direktør Mar -13 Teknisk direktør Mar -13

16 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser 20. september 2013 Godkendt af PBN Ver 1.1 Dette dokument definerer ressourcer, ansvar og beføjelser i relation til miljøledelsessystemet. Ansvar Område Udpege ledelsesrepræsentant for miljøarbejdet. Godkendelse af politikker, målsætninger, organisations- og ansvarsplaner. Etablere, implementere og vedligeholde miljøledelsessystemet jvf. ISO14001 standarden. Gennemgå miljøledelsessystemets opbygning mindst en gang årligt Miljøsystemets opbygning og dokumenthåndtering Overvåge lovbestemte krav Tildele ressourcer til audit, registreringer og forbedringer af miljøledelsessystemet. Godkendelse af procedurer og tilhørende bilag. Sikre at alle medarbejdere er bekendt med deres ansvar og opgaver i forbindelse med miljøledelsessystemet. Komme med forslag til forbedringer til miljøledelsessystemet. Sikre at medarbejderne efterlever og overholder procedurer og instruktioner jvf. miljøledelsessystemet. Sikre at alle medarbejdere er inddraget i miljøarbejdet. Ansvarlig Direktør Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Nærmeste leder Alle medarbejdere Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Miljøansvarlig er defineret i Organisationsplan Miljøansvarliges opgaver Ud over de ovenstående 4 hovedaktiviteter, er der følgende opgaver; Miljøledelsessystemet gennemgås en gang årligt med hensyn til relevans, versionering og opdateringer i øvrigt. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Udgivelser af ændringer vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Ekstern certificerings organisation Kommunale og regionale miljømyndigheder Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Registrering af klager Dokumentation og dokumentstyring Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 8D afvigelsesbehandling Affaldshåndtering servicevogne Audit resultater Ledelsesevaluering (oplæg og rapport) Lovmæssige krav Styre miljøprogrammer.

17 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side 17 Bilag: Organisationsplan 6. marts :46 Poul B. Nielsen Direktør Lars P. Thomassen Lean & Miljø Per T. Nielsen Jens Wøldiche Ole H. Pirchert Carsten B. Pedersen Teknisk Direktør Salgsdirektør Lager/servicechef Økonomi/IT chef Værkstedet Salg Øst Lager Økonomi Teknisk afd. Salg Vest Service afd. IT Batteri afd. Brugttruck afd. Montør Kantine...

18 4.4.2 Kompetence, uddannelse og træning side Kompetence, uddannelse og træning 27. juni :57 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Denne procedure beskriver ansvaret for fastlæggelse af kompetencer i forholdt til miljøarbejdets udførelse. Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og miljøforhold gælder følgende ansvar; Område Vurdering af medarbejderens nødvendige kompetencer ift. at udføre de tildelte arbejdsopgaver. Sikre at medarbejderne bliver uddannet og trænet. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Medarbejdere kender vigtigheden af miljøledelsessystemet, de tilhørende procedurer og krav, der skal opfyldes. Medarbejdere er vidende om hvilke konsekvenser en fravigelse, fra procedurerne, kan have. Medarbejdere kender deres opgave i relation til miljøledelsessystemet. Ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Miljø ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder

19 4.4.3 Kommunikation side Kommunikation 5. juli :55 Godkendt af PBN Ver. 1.0 Dette dokument beskriver hvilke procedurer, der gælder for intern kommunikation og behandling af eksterne henvendelser. Intern kommunikation Område Information om hvem der er ledelsens repræsentant vedrørende miljø (fremgår af organisationsplan) Udgivelser, ændringer og auditresultater vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Miljørelevante henvendelser fra medarbejderne besvares af Miljørelevante henvendelser fra lederne besvares/afklares af Ansvarlig Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Nærmeste leder Chefgruppe Ekstern kommunikation Område Kommunale og regionale miljømyndigheder Ekstern certificerings organisation Offentliggørelse af miljøpolitik Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Ansvarlig Miljø ansvarlig Teknisk Direktør Miljø ansvarlig Direktør Alle medarbejdere og Miljøansvarlig

20 4.4.4 Dokumentation side Dokumentation 6. juli :45 Godkendt af LPT Ver. 1.0 Dette dokument beskriver overordnet dokumentationen af miljøledelsessystemet. Struktur Miljøledelsessystemets dokumenter er navngivet iht. DS/EN ISO standarden. Struktur og indhold er ligeledes opbygget til at imødegå DS/EN ISO standarden. Dokumentnavne og numre Dokumenterne er navngivet med numre og tekster, der refererer til standardens beskrivelse. De første cifre (adskilt med punktum), svarer til standardens numre. Det 4. efterfølgende ciffer angiver nummeret på flere følgende dokumenter under samme afsnit. Dokumentationen omfatter: Miljøpolitik, - målsætninger og - mål 4.2 og Miljøledelsessystemets anvendelsesområde Hovedelementerne i miljøledelsessystemet 4.3.x 4.4.x Dokumenter og registreringer krævet af standarden 4.5.x Dokumenter besluttet af virksomheden Alle øvrige dokumenter

21 4.4.5 Dokumentstyring side Dokumentstyring 18. september 2013 Godkendt af LPT Ver. 1.2 Dette dokument beskriver hvordan dokumenter og registreringer styres. Godkendelse af dokumenter På hver dokument er der på ført en tekst "Godkendt af xxx", hvor xxx er initialerne for den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet og skal godkende indholdet og ændringer. Herefter kaldet dokumentansvarlig. Ændringer og opdatering af dokumenter Den dokumentansvarlige skal gennemgå og godkende ændringer og opdateringer af dokumenter, som vedkommende er ansvarlig for. Ønsker om ændringer af dokumenter kan komme fra alle medarbejdere, men godkendelsen skal ske af den dokumentansvarlige. Ændringer og versionering Der er 2 felter der bruges i forbindelse med ændringer. Datofeltet, der viser hvornår dokumentet sidst blev ændret/frigivet. Version, der angiver dokumentets status; Ver. 0.x er dokumenter under udarbejdelse Ver. 1.x er frigivet. Første frigivelse har version 1.0. Ved efterfølgende mindre rettelser skifter tallet fortløbende til 1.1, 1.2, 1.3 osv. Ved større rettelser, hvor afsnit tilføjes eller slettes, skifter første ciffer med +1, til f.eks. 2.x, 3.x osv. Forsiden på ISO Miljøhåndbog benævnes som "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S". Versionen opdateres løbende ved enhver opdatering af miljøhåndbogen. Datoen angiver hvornår den sidste rettelse er foretaget i miljøhåndbogen. Frigivelse og indlæsning af dokumenter i miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige. Denne sikrer, at kun gældende og frigivne dokumenter lægges ind i miljøledelsessystemet jvf. ovenstående regler for godkendelse og versionering. Miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemets dokumenter skabes, redigeres og frigives ved hjælp af programmet OneNote. Ved frigivelsen af opdateringer og rettelser, skal der genereres et PDF dokument, der til enhver tid kan tilgås fra firmaets arbejdsstationer. Dokumentet ISO Miljøhåndbog ver x.xx.pdf skal ligge på følgende 3 lokationer; 1. P:\Miljøledelse\ 2. Lotus Notes\NC Nielsen Intranet - (Forside)\ nederst til venstre under Ledelse\Miljøhåndbog 3. Montørhjemmesiden under menuen, Miljøledelse Forældede og tidligere versioner af miljøhåndbøger gemmes altid på P:\Miljøledelse\Z.Arkiv i mindst 5 år. Print af miljøledelsessystemet Udskrevne eksemplarer af enkelte dokumenter eller hele dokumentsamlinger er ikke gyldige og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er altid den elektroniske fil på P:\Miljøledelse

22 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde 18. september 2013 Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført i Balling og Karlslunde. Arbejdets udførelse - Sortering - Bortskaffelse Arbejdets udførelse Ved enhver form for arbejde anvendes personlige værnemidler jævnfør og iht. AMO lovgivningen. Ved arbejdets udførelse skal sikkerhedsdatabladene for de anvendte kemikalier/olier følges. Affald der opstår ved arbejdes udførelse, skal bortskaffes jf. nedenstående vejledning. Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere og containere. Ved bortskaffelse af enhver type af kemiaffald skal anvisninger i produktet sikkerhedsdatablad følges. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til denne liste Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til denne liste Andet affald. Se endvidere disse procedurer : Procedure: Sortering af affald, Balling Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder Bortskaffelse af affald De opstillede containere tømmes efter en fastlagt plan eller efter behov. Når affaldet skal bortskaffes, skal affaldet: Transporteres af en godkendt transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Overlades til en godkendt indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Nyttige Links Affaldsregulativ Skive kommune Regulativ for affald Greve kommune Det digitale affaldsregister ISO Miljøledelse for NCN

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Ver 1.04 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave

Læs mere

Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er ALTID

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Ledelseshåndbog. ISO miljøstyring

Ledelseshåndbog. ISO miljøstyring Ledelseshåndbog ISO 14001 miljøstyring Bemærk: Udskrevne eksemplarer af miljøledelseshåndbogen er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelseshåndbogen er altid den

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen. og

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen.   og Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.09.2015 CVR-nummer 10118247 P-nummer 1000020940 Virksomhed Schous Auto Adresse Holme Ringvej 139 Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Fousing Autoværksted Klosterhedevej 36 Fousing Kirkeby 7600 Struer Att. Lars Hvingelby DATO:13-08-2015

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler Rønn Biler Tom Rønn Vrist Industrivej 22 7620 Lemvig 14. august 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.20.02G01-0005 S.nr.: 13152 B.nr.: 1011678

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Volkswagen Frederikshavn, A/S Knud Uggerhøj Søndergade 246 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 27121772 P-nummer 1003659363 Virksomhed Adresse Kirk Auto v/ Martin Gronemann Jensen Engtoften

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET Notat Envina AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET 7. maj 2014 Projekt nr. 217134 Dokument nr. 1211121254 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Indhold 1.1 CASE SCENARIE VIRKSOMHEDER - RENSERIET

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 4. november 2015 Journalnr. 13/029000 CVR 89335310 Virksomhed Adresse Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING. Vognmænd AUGUST 2013

BRANCHEVEJLEDNING. Vognmænd AUGUST 2013 BRANCHEVEJLEDNING Vognmænd AUGUST 2013 Vognmænd Denne vejledning informerer om de primære forhold, som miljøtilsynet kontrollerer hos jer. Vejledningen giver bud på, hvordan I sikrer, at miljøreglerne

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm E-mail: forsyningen@forsyningen.dk Tlf. +45

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere