Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109"

Transkript

1 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt... 5 Forudsætninger Generelle oplysninger... 6 Forudsætninger... 6 Bemærk Generel opsætning Opsætning - Transportgruppen... 8 Oversigtspanelet Generelt... 9 Oversigtspanelet Standardkoder Oversigtspanelet Labels Oversigtspanelet Nummerserier Oversigtspanelet SSCC Oversigtspanelet Returadresse Oversigtspanelet Track & Trace Oversigtspanelet EDI Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Handlingen - Speditørservice Speditørservice Opsætning Printervalg Driver labelprinter Manuel pakkelabel Oversigtspanelet Søg Oversigtspanelet Afsender Oversigtspanelet Modtager Oversigtspanelet Generelt Oversigtspanelet Diverse Oversigtspanelet Godslinjer Handlingen - Gem adresse Handlingen - Find adresse Pakker til afhentning Handlingen Manuel pakkelabel Handlingen Ændre afhentningsdato Handlingen Ændre leveringsdato Handlingen Annuller forsendelse Side 3

4 Handlingen Pakkeliste Handlingen Genudskriv label Dan EDI fil Afsendte pakker Handlingen - Pakkeliste Automatisk pakkelabels Transportgruppen Salgsordre/Salgsfaktura Track & Trace Handlingen - Track & Trace Bogførte salgsleverancer Udskriftseksempler labels Nice to know Programmet Chillkat Zebra printere Opsætning printer med Generic Text Only Side 4

5 1. Indledning Generelt Naddon Forsendelse er en udvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske speditører. Dette kursushæfte er specielt tilpasset speditøren Transportgruppen. Med Naddon Forsendelse bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere pakkeforsendelser direkte i Microsoft Dynamics NAV. b. Udskrive pakkelabels. c. Udskrive pakkeliste til chauffør. d. Upload af forsendelsesdata til speditørfirma. e. Efterbehandling af forsendelsesdata. f. Pakkesporing via Track & Trace. g. Minimere fejltastninger, da pakkedata kun skal indtastes én gang. h. Undgå øvrige papirgange ved forsendelse, afhentning og registrering af pakkeforsendelser. Forudsætninger For at benytte Naddon Forsendelse kræves licens til Microsoft Dynamics Professional, Business Essentials eller Advanced Management med følgende moduler: 3280 Salgsordrestyring 3340 Speditører N/Shipment (Naddon modul) N/Shipment Transportgruppen (Naddon modul) Programmet Chillkat (Ftp2ActiveX.zip) installeres på den pc samt på Navision server, hvor der skal sendes EDI fil via FTP til Transportgruppen. Hentes på Naddon Forhandlerportal eller kontakt Naddon. Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger (rollebaseret version) og har kendskab til Salgsordre- og Lagerfunktionaliteten. Side 5

6 2. Generelle oplysninger Forudsætninger Inden opsætning af Naddon Forsendelse til Transportgruppen skal nedenstående oplysninger fremskaffes eller tages stilling til. Nedenstående felter relaterer sig alle til specifikke oplysninger vedr. opsætning af Transportgruppen. Felt Kundenummer Terminalnr. Transportgruppen A/S eller tilknyttet Vognmand Fragtbreve SSCC nummerserie Brugernavn FTP Kodeord FTP Pakkelabels via Placering af EDI fil Aktiver WebHjælp Forklaring Afsenders kundenummer hos Transportgruppen. Terminalnummer oplyses af Transportgruppen. Sendes gods med Transportgruppen eller med en vognmand, som er tilknyttet Transportgruppen. Udskrives altid af transportgruppen. Såfremt man ikke har en SSCC nummerserie i forvejen, så kan en sådan rekvireres hos GS1 Danmark. Her får man oplyst landekode (57) og producentkode (Oplyses af GS1), som skal anvendes til nummerserien. En SSCC nummerserie koster ca ,- kr. inkl. moms. Brugernavn til ftp server hos Transportgruppen. Kodeord til ftp server hos Transportgruppen. Skal pakkelabels udskrives samtidig med bogføring af Salgsordre/-Faktura eller via Bogført salgsleverance? Angivelse af placeringen af EDI - filen, som sendes til Transportgruppen. Skal WebHjælp, der optræder på skærmbillederne, aktiveres? Bemærk Transportgruppen A/S samarbejder med Post Danmark A/S, således at alle forsendelser under 50 kg udskrives med Post Danmark A/S labels. Side 6

7 3. Generel opsætning Opsætning, der er gældende for alle speditører, laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning. Fig. 3.1 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning Felt Aktiver WebHjælp WebHjælp Katalog Forklaring Her kan man markere, såfremt man ønsker at gøre brug af WebHjælpen til Naddon Forsendelse. WebHjælpen skal manuelt aktiveres af brugeren. Her kan man vælge mellem DF, GLS eller Transportgruppen, altså om WebHjælp skal tilgå kursushæftet tilknyttet DF, GLS eller Transportgruppen. I dette tilfælde vælges Transportgruppen. Alle de steder man ser handlingen i handlingsruden, vil der være adgang til Naddon WebHjælp til netop det specifikke menupunkt, som man har aktiveret. Eksempelvis vil kald af WebHjælp fra Opsætningen af Transportgruppen vise kapitlet omkring opsætning i kursushæftet Naddon Forsendelse Transportgruppen. Dog forudsat at man har valgt Transportgruppen i feltet WebHjælp Katalog i ovenstående skærmbillede. WebHjælp er en Online hjælp til Naddon Forsendelse, der opdateres løbende, så snart der tilkommer nye funktionaliteter eller eksisterende ændres. WebHjælp bliver dermed et supplement til Microsoft Dynamics NAV egen hjælp (F1) på de felter og funktionaliteter, der ligger uden for standard løsningen. Side 7

8 4. Opsætning - Transportgruppen Opsætningen til Transportgruppen udføres under menupunktet Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen. Fig 4.1 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Kode Beskrivelse Standardopsætning Forklaring Aftalekode, der benyttes til angivelse af de forskellige aftaler, såfremt man har flere af disse med Transportgruppen. Ved flere aftaler vil man oprette lige så mange koder, som man har aftaler. Beskrivelse af afsenderen. Alle oplysninger, der ikke kan ændres på tværs af aftalerne, kopieres fra denne aftale til de andre, når der oprettes en ny afsender. Det vil også være denne aftale, systemet foreslår som standard. Side 8

9 Oversigtspanelet Generelt Fig 4.2 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Kundenummer Terminalnr. Forsendelsestype Pakkelabels via Forklaring Afsenders kundenummer hos Transportgruppen. Oplyses af Transportgruppen. Terminalnr. anvendes ved overførsel af EDI oplysninger til Transportgruppen. Her kan man vælge mellem TRG (Transportgruppen) eller VM (Vognmand) alt efter om man sender gods med Transportgruppen A/S eller en vognmand, som er tilknyttet Transportgruppen. Ordre/Faktura: Labels udskrives når leverancebogføringen foretages fra en salgsordre/-faktura. Bogf. Leverancer: Labels vælges manuelt og udskrives fra Bogf. Leverancer. Side 9

10 Oversigtspanelet Standardkoder Fig 4.3 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Dage fra afhentning til levering Vægt Speditør Services Forklaring Her angives antal dage, der standard går fra afhentning til levering. Formel sættes typisk til 1D, eftersom en forsendelse typisk er 1 dag undervejs indenfor DK Her angives en eventuel standardvægt, som man ønsker angivet på sine forsendelser. Fra salgsordre/-faktura eller bogført salgsleverance hentes vægten fra varen, såfremt feltet Bruttovægt er udfyldt. Sættes altid til TRANSPGRP for Transportgruppen. Anvendes til styring af filtre på Services og Pakke- /Containerkode. Her angives eventuelle ekstra speditørservices, som automatisk skal tillægges alle forsendelser med Transportgruppen. Ekstra services vil være Zxx for forsendelser med Post Danmark (vægt under 50 kg.) og Zxxx for forsendelser med Transportgruppen. Side 10

11 Oversigtspanelet Labels For at kunne styre udskriften af 2 forskellige pakkelabels til henholdsvis Post Danmark (under 50 kg.) og til Transportgruppen, skal rapportnummer på hver labeludskrift angives i opsætningen. Fig 4.4 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Max kg. Forklaring Her angives den max vægt i kg., der adskiller forsendelser med Post Danmark fra Transportgruppen. Som standard er grænsen 50 kg, hvor der sendes med Post Danmark op til 50 kg.. Post Danmark og Transportgruppen Speditørservicekodefilter Rapport ID Rapportnavn Her angives de speditørservicekoder, hvor der udskrives Post Danmark eller Transportgruppen label til. Her angives rapportnr under Post Danmark og rapportnr under Transportgruppen. Her indsættes automatisk navnet på den valgte rapport. Side 11

12 Oversigtspanelet Nummerserier Fig 4.5 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Pakkeløbenr. Forklaring Nummerserie til pakker. Angives blot som fortløbende fra nummer 1 til Løbenr. pakkesporing Filløbenr. Her angives en fortløbende nummerserie. Serien benyttes internt af programmet til at styre pakkesporingen (Track & Trace). Anvendes som løbenummer på EDI filer til Transportgruppen. Side 12

13 Oversigtspanelet SSCC SSCC opsætningen anvendes til udskrift af stregkoden, der skal på label til Post Danmark og Transportgruppen. Såfremt man ikke allerede har en SSCC nummerserie, skal man bestille en sådan ved henvendelse til GS1 Danmark. Fig 4.6 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Producentkode Forklaring Oplyses ved henvendelse til GS1. Landekode For Danmark er landekoden 57. Løbenr. Oplyses ved henvendelse til GS1. Ud fra ovenstående oplysninger dannes SSCC stregkoder, som udskrives på labels. Har man flere regnskaber i samme database, kan man anvende samme SSCC nummerserie og så blot adskille regnskaberne ved at starte løbenummerserien med 100xxxxxx for regnskab 1, 200xxxxxx for regnskab 2 osv. Lande- og producentkode vil være uændret. Side 13

14 Oversigtspanelet Returadresse Fig 4.7 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Alle felter Forklaring Her indtastes info omkring returadresse m.m. Kundenr. er ikke obligatorisk, men kan udfyldes efter behov. Side 14

15 Oversigtspanelet Track & Trace Fig 4.8 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt URL Forklaring Her angives den URL adresse, der anvendes for at søge efter pakker på Transportgruppens web side. URL angives som Side 15

16 Oversigtspanelet EDI Fig 4.9 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Transportgruppen - Opsætning Felt Aktiver Test/Debug Placering af EDI fil FTP Aktiver FTP URL FTP Undermappe FTP Brugernavn Forklaring Såfremt felt er markeret, sendes der i EDI fil til Transportgruppen besked om, at filen er en test. Anvendes i forbindelse med opstart. Her angives stinavn for, hvor EDI fil skal placeres på det lokale netværk. Husk netværksangivelser af hensyn til servicetier i den Rollebaserede klient. Såfremt felt er markeret, så overføres EDI fil automatisk til den opsatte ftp URL i feltet under. Dette dog forudsat, at man har angivet korrekt brugernavn og kode, og at programmet Chillkat er installeret på Navision server og den pågældende pc, man overfører fra. Her angives Transportgruppens ftp adresse, som er ftp://edi.transportgruppen.dk. Såfremt filen skal placeres i en undermappe på ftp-server, så angives den her. Husk / for mappenavnet. Er kundeafhængigt og udleveres af Transportgruppen. Side 16

17 FTP Kode Er kundeafhængigt og udleveres af Transportgruppen. Side 17

18 5. Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Opsætningen til Speditører laves under menupunktet Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning - Speditører. Samme opsætning findes også som standard under Afdelinger - Salg & Marketing Ordrebehandling Opsætning. NB! Både Speditør- og Speditørserviceopsætning for Transportgruppen kan indlæses via menupunktet Speditør/Speditørservicekoder under Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning Import/Export, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Datafil med opsætning til Transportgruppen kan erhverves ved henvendelse til Naddon eller downloades fra Naddon Forhandlerportal. Fig 5.1 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning - Speditører) Felt Kode Navn Internetadresse Distributørkode Leverandørnr. Forklaring Speditørkoden oprettes, som en forkortelse af navnet på speditøren. I dette tilfælde bliver Transportgruppen til TRNSPGRP. Navnet på speditøren. Her vil det være Transportgruppen. Anvendes ikke af Transportgruppen. URL til Transportgruppen fremgår under opsætningen, jf. kapitel 4, Oversigtspanelet Track & Trace. Her vælges Transportgruppen. Anvendes ikke af Transportgruppen. Side 18

19 Handlingen - Speditørservice Kalder menupunktet Speditørservice. Jævnfør endvidere nedenstående afsnit omkring opsætning af Speditørservice. Speditørservice Opsætningen til Speditørservice laves under menupunktet Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning - Speditører via handlingen Speditørservice. Dermed får man automatisk tilknyttet servicen til den rigtige speditør. Bemærk! Eftersom speditørservice skærmbilledet er en del af NAV standard, indeholder det også en masse andre felter, der ikke er relevant ved opsætning af Transportgruppen. Derfor anbefales det, at man anvender XML port til at indlæse speditørservicekodere. Fil med speditørservicekoder kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 5.2 Afdelinger - Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning - Speditørservice Felt Alle felter Forklaring Opsættes i henhold til aftale med Transportgruppen. Side 19

20 6. Opsætning Printervalg Før man kan påbegynde udskrift af labels, skal labelprinter installeres og være tilgængelig for Microsoft Dynamics NAV. Under Afdelinger - Opsætning It-administration Generelt Printervalg opsættes nedenstående rapport som forvalg til den netop installerede labelprinter. Bruger-id kan med fordel sættes til blank, således at rapportopsætning gælder alle brugere. Fig 6.1 Afdelinger - Opsætning It-administration Generelt Printervalg Det er kun nødvendigt at opsætte rapport Pakkeliste, såfremt man ikke ønsker at benytte Windows standardprinter. Felt Alle felter Rapport-id Forklaring Opsættes i henhold standard for Microsoft Dynamics NAV. Tast evt. F1 for yderligere hjælp til opsætning. Her indtastes rapporterne og og eventuelt , som passer til Naddon Forsendelse Transportgruppen for henholdsvis udskrift af label og pakkeliste. Driver labelprinter Labelprinter skal installeres med Generic Text Only som printerdriver, for at labeludskrift bliver korrekt. Se skærmbilleder fra printeropsætning sidst i denne vejledning under afsnittet Nice to know. Side 20

21 7. Manuel pakkelabel Når man har gennemført opsætningen, som beskrevet i ovenstående kapitel 3 til 6, er man klar til i første omgang at udskrive en manuel pakkelabel. Der kan fra tid til anden være behov for at sende pakker og dermed udskrive labels på forsendelser, som ikke ligger i ordre/faktureringssystemet. Pakker til disse modtagere udskrives fra menupunktet Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen Manuel pakkelabel. Fig. 7.1 Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen Manuel pakkelabel Side 21

22 Oversigtspanelet Søg Felt Søg via kundenr. Søg via faktura/ordre Forklaring Indtastes et kundenummer i dette felt eller vælges via lookup (F4), indsættes adresseoplysningerne for denne kunde. Indtastes et faktura- eller ordrenummer i dette felt eller vælges via lookup (F4), indsættes leveringsadresseoplysningerne fra den pågældende faktura/ordre. Såfremt man ønsker at lave en forsendelse uden foregående registrering af data via kundekort eller faktura/ordre, er det muligt ved manuelt at indtaste oplysningerne på den manuelle label. Oversigtspanelet Afsender Felt Afsenderkode Øvrige oplysninger Forklaring Her indsættes afsender, der er markeret som standard. Afsenderen hentes fra Transportgruppen opsætning. Klik på pilen eller tast F4 for at vælge mellem flere forskellige afsendere/aftaler med Transportgruppen. Hentes fra aftale opsætningen og kan ikke redigeres. Oversigtspanelet Modtager Felt Kundenr. ved Transportgruppen Navn Adresse Adresse 2 Adresse 3 Postnr. By Landekode Forklaring Kan udfyldes efter behov. Ikke et krav for at udskrive label. Anvendes såfremt modtager er oprettet med kundenr. hos Transportgruppen. Her indtastes navn på modtageren. (Obligatorisk) Her indtastes adresse på modtageren. (Obligatorisk) Her indtastes en evt. ekstra adresselinje på modtageren. Her indtastes en evt. ekstra adresselinje på modtageren. Her indtastes/vælges postnr. på modtageren. (Obligatorisk) By hentes automatisk fra postnr. tabellen, såfremt det indtastede postnr. findes heri. (Obligatorisk) Indtast modtager land, eller tast F4 for at vælge Side 22

23 modtagerland fra tabellen Landekoder. Der kontrolleres på, om den indtastede værdi også findes i tabellen Landekoder. Telefonnr. Mail adresse på modtager. Her indtastes eventuelt et telefonnr. på modtageren. Oversigtspanelet Generelt Afhentningsdato Afhentningstidspunkt Leveringsdato Leveringstidspunkt Bookingtype Efterkravsbeløb Farligt gods Her foreslås som standard dags dato. Er standard blank. Sættes manuelt af bruger, såfremt givent tidspunkt ønskes angivet. Her foreslås dags dato + 1 dag (hentes fra opsætning). Kan ændre af bruger. Er standard blank. Sættes manuelt af bruger, såfremt givent tidspunkt ønskes angivet. Står standard til PD fuld standard transport. Ændring aftales med speditøren. Her angives det beløb, der skal betales for modtagelse af forsendelse. Kun aktivt såfremt speditørservicekode har markering i Efterkrav. Markeres kun ved brug af speditørservicekode Z36 Farligt gods. Husk at udfylde ADR/UN kode på godslinjen. Koderne for godset kan findes på Bilpakke En Bilpakke er et tillægs produkt til stykgods. 1 colli til 1 modtager på max 50 kg. Der er ikke nogle begrænsninger med hensyn til tillægsydelser. Franco Speditør Speditørservices Alle forsendelser, der sendes med Transportgruppen A/S vil altid være Franko. Ufranko kan kun forekomme på forsendelser via vognmænd. Sættes altid til Transportgruppen (TRNSPGRP). Anvendes til vise korrekte servicekoder under Speditørservices. Her vælges den eller de speditørserviceydelser, som skal gælde for forsendelsen. Som standard hentes de speditørservicekoder, som man har angivet under opsætningen af Transportgruppen. Side 23

24 Oversigtspanelet Diverse Bemærkninger Reference 1 Reference 2 Reference 3 Byttepaller Her kan man indtaste valgfri bemærkning på forsendelsen op til 140 tegn Udfyldes med kundenr. såfremt et sådant er anvendt ved hentning af adresseoplysninger enten via kunde eller via salgsordre/-faktura. Udfyldes med et salgsordre-/-fakturanummer såfremt adresseoplysninger er hentet herfra. Kan frit anvendes til indtastning af reference. Markeres automatisk, såfremt man indtaster antal i felterne 1/1, 1/2 eller 1/4, der henviser til hel-, halv- eller kvartpaller, der tages med retur. 1/1, 1/2, og 1/4 Her angives antal at byttepaller ud for hver palleart. Oversigtspanelet Godslinjer Felt Godsbeskrivelse Collitype Colli Vægt Volume (m3) Højde (cm.) Længde (cm.) Bredde (cm.) Godslinje reference ADR/UN kode farligt gods LDM Forklaring Her beskrives, hvad forsendelsen indeholder. Her vælges ved tast på F4, hvilken pakke/containerkode, som anvendes, eksempelvis Colli, 1/1 palle m.m. Liste tilpasses automatisk ud fra den valgte speditørservicekode. Er altid 1. Sendes der flere colli angives flere godslinjer. Her angives totalvægt i kg. for forsendelsen. Anvendes ved volumenpakker. Her angives rumfanget på forsendelsen. Udregnes automatisk ved indtastning af højde, bredde og længde. Kan angives efter behov. Kan angives efter behov. Kan angives efter behov. Udfyldes automatisk med salgsordre/-faktura nummer. Kan også indtastes manuelt efter behov. Koder for farligt gods kan findes under Længde meter. Kan udfyldes efter behov. Side 24

25 Totaler: Colli: Vægt: Volumen: LDM Her vises det totale antal enheder (colli, paller m.m.), som forsendelsen indeholder. Her vises den totale vægt alle enheder i forsendelsen. Her vises den totale volumen på forsendelsen. Kræver at feltet Rumfang er udfyldt. Her vises totale antal LDM (længde meter) Handlingen - Gem adresse Ligesom det er muligt at oprette alternative leveringsadresse til sine debitorer, er det også muligt at gemme sine ad hoc adresser. Dette gøres ved at klikke på handlingen Gem adresse efter indtastning af adresseoplysningerne. Adresseoplysninger vil blive gemt som leveringsadresse på den standard debitor, der er valgt under opsætning af Transportgruppen. Vedligehold af adresser følger NAV standard og kan foretages under leveringsadresser på den opsatte debitor. Handlingen - Find adresse Ved klik på denne handling får man en oversigt over alle ad hoc adresser. Er feltet Søg via kundenr. udfyldt, vil man få en oversigt over den pågældende kundes alternative adresser. Side 25

26 8. Pakker til afhentning Når labels er udskrevet bliver forsendelsen placeret under menupunktet Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen Pakker til afhentning. Via denne menu kan man få et overblik over de forsendelser, der ikke er afhentet og ikke overført via EDI til Transportgruppen. Fig Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen Pakker til afhentning Handlingen Manuel pakkelabel Klik på handlingen Manuel pakkelabel vil åbne tilsvarende menupunkt. Læs mere om manuel pakkelabel i kapitel 7 i dette kursushæfte. Handlingen Ændre afhentningsdato Her er det muligt at ændre afhentningsdatoen på forsendelsen. En ændring af denne dato vil også medføre, at man på ny skal tage stilling til leveringsdato. Handlingen Ændre leveringsdato Her er det muligt at ændre leveringsdatoen på forsendelsen. Skal minimum være afhentningsdato + 1 dag, som angivet i opsætning af Transportgruppen. Handlingen Annuller forsendelse Annullerer forsendelsen. Husk at fjerne tilhørende labels. Handlingen Pakkeliste Udskriver pakkeliste med de pakker, som man kan se i menupunktet. Handlingen Genudskriv label Genudskriver den aktuelle label. Kan med fordel anvendes, såfremt en label er blevet beskadiget. Side 26

27 9. Dan EDI fil Under menuen Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Dan EDI fil aktiveres udskrivningen af pakkelisten og dannelsen af EDI filen til Transportgruppen. Såfremt ftp er aktiveret på Transportgruppen Opsætning, overføres fil også automatisk til ftpserver hos Transportgruppen. Fig.9.1. Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Dan EDI fil a. Pakkelisten udskrives i 2 eksemplarer, hvoraf den ene udleveres til chaufføren, der afhenter pakkerne, og den beholdes som en kvittering for, at forsendelser er afleveret. b. EDI filen sendes til Transportgruppen, såfremt ftp er aktiveret på Transportgruppen Opsætning. Filen vil indeholde samtlige pakker, der endnu ikke er sendt via EDI til Transportgruppen, og hvor dato er ældre eller lig med dags dato. Side 27

28 10. Afsendte pakker Under menuen Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Afsendte pakker findes en oversigt over de forsendelser, der er afsendt og indberettet via EDI fil til Transportgruppen. Fig Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Afsendte pakker Handlingen - Pakkeliste Her kan man udskrive pakkeliste for alle eller specielt udvalgte afsendte forsendelser. Side 28

29 11. Automatisk pakkelabels Transportgruppen Salgsordre/Salgsfaktura. At en ordre/faktura skal leveres med Transportgruppen, og at der dermed skal udskrives en pakkelabel, markeres på ordren ved at sætte Speditørkode på Oversigtspanelet Levering til Transportgruppen (TRNSPGRP) og Speditørservicekoden til en af værdierne defineret under Speditører Speditørservicekode. Det er selvfølgelig også muligt at opsætte dette pr. debitor, således at man slipper for at udfylde det på ordren/fakturaen fra gang til gang. Oplysninger opsættes på debitorkortet under Oversigtspanelet Levering. Her indtastes den speditørservicekode, som debitoren oftest anvender. Fig Afdelinger - Lagersted Ordrer & kontrakter Salgsordrer Når ordren/fakturaen bogføres, og der enten vælges Levér eller Levér og Fakturér, vil vinduet Transportgruppen Label Ordre label komme frem. Ovenstående gælder også, såfremt salgsordren/-fakturaen bogføres direkte fra oversigten. Side 29

30 Fig Afdelinger - Lagersted Ordrer & kontrakter Salgsordrer Handlingen Bogfør I modsætning til den manuelle indtastning af pakkelabel, overføres alle oplysninger fra ordren/fakturaen automatisk til fragtbrevet, både adresseoplysninger og godslinjer. Det eneste man skal tilføje på den automatisk dannede label er, hvilken collitype (colli, palle m.m.) forsendelsen skal sendes som, og hvor meget vægten er samt, om der skal tages byttepaller med retur. Man kan selvfølgelig frit ændre i de foreslåede linjer, såfremt dette er nødvendigt. Side 30

31 12. Track & Trace Under menuen Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Track & Trace er det muligt at spore forsendelser til leverancer, ordrer og fakturaer via: - Stregkodenummer - Pakkeløbenummer - Leverancenummer - Bogført fakturanummer - Ordre- eller Fakturanummer Fig Afdelinger - Lagersted Forsendelse Transportgruppen - Track & Trace Handlingen - Track & Trace Ved at klikke på handlingen Track & Trace eftersøges den markerede forsendelse (der hvor cursor er placeret) via Transportgruppens web side. Adgangen til denne web side er tidligere defineret i forbindelse med opsætningen af Transportgruppen. Side 31

32 13. Bogførte salgsleverancer Under menuen Afdelinger - Salg & marketing Oversigt Bogførte salgsleverancer er det muligt at anvende Track & Trace på den pågældende leverance samt at udskrive label til Transportgruppen, såfremt dette er valgt under opsætningen af Transportgruppen. Ligesom under salgsordre/-faktura er det muligt at udskrive direkte fra oversigten med bilag eller inde fra det enkelte dokument. Handlingerne i handlingsruden er de samme, uanset om man befinder sig i oversigten eller på det enkelte dokument. Handlingerne GLS og Danske Fragtmænd er naturligvis ikke aktuel, når man anvender Transportgruppen. Fig Afdelinger - Salg & marketing Oversigt Bogførte salgsleverancer Handlingen Transportgruppen kan kun anvendes, såfremt man under opsætning af Transportgruppen har angivet, at pakkelabels skal udskrives via Bogf. Leverancer. Handlingen Farligt gods dokumenter er kun relevant, såfremt man har integration til Naddon Forsendelse Trotters. Side 32

33 Ved valg af handlingen Transportgruppen fremkommer nedenstående skærmbillede. Fig Afdelinger - Salg & marketing Oversigt Bogførte salgsleverancer Skærmbilledet ligner det, som fremkommer fra salgsordrebilledet (kapitel 11), såfremt man under opsætningen af Transportgruppen har valgt, at labels skal udskrives via salgsordre eller -faktura. Se forklaring af de enkelte felter under kapitel 7 Manuel pakkelabel. Side 33

34 14. Udskriftseksempler labels Side 34

35 15. Nice to know Nedenstående viser lidt tips til opsætning og installation af Naddon Forsendelse Transportgruppen, printer og printerdriver. Programmet Chillkat Programmet Chillkat kan hentes på Naddon Forhandlerportal eller ved henvendelse til Naddon. Filen, der skal installeres, hedder Ftp2ActiveX.msi, og den skal installeres på den eller de pc ere samt på Navision server, hvor man skal kunne overføre EDI fil via FTP til Transportgruppen fra. Zebra printere Udskrift af printerkonfiguration: Tryk på den grønne knap og afvent 1 blink slip knappen. Nulstilling af printer: Tryk på den grønne knap og afvent 4 blink slip knappen. Opsætning printer med Generic Text Only Nedenstående følger skærmbilleder af printeropsætning med driveren Generic Text Only Side 35

36 Under Udskriftsprocessor skal opsætning se ud som nedenstående. Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør Overførsel af købsordre til leverandør Denne vejledning beskriver, hvorledes købsordrer kan overføres fra DSMsystemet til ønsket leverandør. Pr. 1. september 2015 kan der overføres ordrer til følgende

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Web booking Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Indtast jeres Kundenummer og Kodeord Der er oprettet en adgang til hvert institut, som alle skal bruge. På den måde kommer faktura til det rette EAN

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere