BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:"

Transkript

1 BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer Vest pakke med 12 mdr. binding. Der er mulighed for tilmelding af PBS. Print kontrakten ud. Skriv dato og underskriv kontrakten. Der er nu følgende muligheder for at sende Boxerkontrakten. Til Netto-sat: Faxe kontrakten på Eller: Sende den med post til Netto-sat, Københavnsvej 222, 4600 Køge NB! Kontrakten skal IKKE indsendes til BOXER TV A/S, men til ovenstående adresse.

2 VIGTIGT: Abonnementsaftalens 2 sider printes ud i 3 eksemplarer: Kopi til kunden, Kopi til forhandler, Kopi til Boxer TV A/S ABONNEMENTSAFTALE (Denne aftale må kun anvendes såfremt online registreringen ikke kan benyttes) Abonnementsaftalen omfatter de nedenstående Individuelle abonnementsvilkår og de vedlagte Generelle abonnementsvilkår. Kundenummer (udfyldes af Boxer): Aftalenummer (udfyldes af Boxer): Individuelle abonnementsvilkår UDFYLDES AF KUNDEN (for at kunne bestille skal kunden være fyldt 18 år) Personnummer: Efternavn(e): Et af nedenstående telefonnumre skal udfyldes. Telefonnummer (hjem): Fornavn: Telefonnummer (arbejde/mobil): C/O: Adresse: Postnummer: By: BOxEr VEST PAKKEN Forudbetaling, 3 mdr.: Boxer Vest Pakken med 12 måneders binding og rabatteret Boxer godkendt digital modtagerboks eller Boxer TV-modul til 119 kr./måned + 65 kr./måned til distribution og administration. Dette abonnement løber kun i 12 måneder. Herefter skal du vælge en af Boxers nye pakker, hvis du fortsat vil modtage TV fra Boxer. De nye pakker har en anden kanalsammensætning og pris. Programkort nr. Kr , 0 0 Boxer Vest Pakken uden binding til 119 kr./måned + 65 kr./måned til distribution og administration. Dette abonnement løber kun til 1. november 2009, herefter skal du vælge en af Boxers nye pakker, hvis du fortsat vil modtage TV fra Boxer. De nye pakker har en anden kanalsammensætning og pris BOxEr ExTrA KOrT Boxer Extra kort vil indeholde programpakken der er på dit første programkort. Husk at du skal have en Boxer godkendt digital modtagerboks eller Boxer TV-modul for at kunne benytte Extra kortet. Boxer Extra kort til husstandens 2. fjernsyn uden binding til 59,50 kr./måned Boxer Extra kort til husstandens 3. fjernsyn uden binding til 59,50 kr./måned Serienummer for 1. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 1. digitale modtagerboks/modul Serienummer for 2. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 2. digitale modtagerboks/modul Serienummer for 3. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 3. digitale modtagerboks/modul BOXER TV A/S POSTBOX KØBENHAVN K CVR.NR Digitalt tv med almindelig antenne

3 VIGTIGT: Abonnementsaftalens 2 sider printes ud i 3 eksemplarer: Kopi til kunden, Kopi til forhandler, Kopi til Boxer TV A/S UDFYLDES AF KUNDEN Betalingsservice, ja tak (sæt kryds) Vi fakturer dig kvartalsvis forud. En faktureringsafgift på 25 kr. vil blive pålagt såfremt Betalingsservice ikke tilmeldes. Første faktura vil muligvis ikke kunne tilmeldes Betalingsservice, er dette tilfældet skal du naturligvis ikke betale den første faktureringsafgift. Ved tilmelding af Betalingsservice udfyldes registreringsnummer og kontonummer nedenfor. Du har også efterfølgende mulighed for selv at tilmelde dig Betalingsservice. Reg.nr.: Kontonr.: UDFYLDES AF KUNDEN Jeg accepterer, at Boxer må kontakte mig med information om Boxer og Boxers kanalpakker, digitalt TV, gode tilbud fra Boxer, mulighed for deltagelse i konkurrencer og lignende. Jeg kan naturligvis til enhver tid trække denne tilladelse tilbage, hvis jeg ikke længere ønsker at modtage information fra Boxer via: (sæt kryds) Telefon SMS TV-signalet kan i kortere perioder blive påvirket af, at der fortsat arbejdes på at udbygge sendenettet. Se mere på Jeg bekræfter at have læst og godkendt de Generelle abonnementsvilkår som udgør en del af nærværende abonnementsaftale, og samtykker herved til behandling af oplysninger om mig som beskrevet i punkt 8 (jf. punkt 3), herunder oplysning om CPR-nummer. Jeg bekræfter at have forstået, at jeg vil få udleveret programkort og evt. digital modtagerboks (hvis omfattet af min bestilling), der hvor jeg har købt mit Boxer abonnement. Sted / Dato: Kundens underskrift: UDFYLDES AF FORHANDLER Forhandler bekræfter at alle felter er korrekt udfyldt og at kunden er informeret om priser og vilkår. Forhandleren indestår for, at kunden har forudbetalt de første 3 måneders abonnementsafgift og distributions- og administrationsafgift i forbindelse med kundens bestilling. ButIkkens navn: BAF nummer: Sælgers navn: Sælgers underskrift: BOXER TV A/S POSTBOX KØBENHAVN K CVR.NR Digitalt tv med almindelig antenne

4 Generelle Abonnementsvilkår 1. GENErELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnements vilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer TV A/S ( Boxer ) om abonnement på programpakker og tjenester (samlet benævnt Tjenester ) udbudt af Boxer samt brug af et tilhørende programkort ( Programkort ). Det er en betingelse for indgåelse af Abonnementsaftale, at Kunden er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Danmark. 1.2 I tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår gælder de individuelle abonnementsvilkår ( Individuelle Abonnementsvilkår ), som Kunden har modtaget i forbindelse med Abonnementsaftalens indgåelse. De Generelle Abonnementsvilkår udgør sammen med de Individuelle Abonnementsvilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de Individuelle Abonnementsvilkår. 2. IKrAFTTrÆDEN OG VArIGHED 2.1 Aftalen træder i kraft på tidspunktet for Kundens underskrivelse af de Individuelle Abonnementsvilkår. For Abonnements aftaler indgået via Boxers hjemmeside eller kundeservice træder Aftalen i kraft på tidspunktet for Kundens modtagelse af ordre bekræftelse fra Boxer. 2.2 Abonnementsaftalens eventuelle bindingsperiode fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.3 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer. Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udløbet af Abonnementsaftalens bindingsperiode og herefter med en måneds varsel til udgangen af en måned. Kundens opsigelse skal være skriftlig, enten elektronisk eller ved brev. 2.4 Kunden kan til enhver tid bestille yderligere Tjenester hos Boxer, forudsat at Kunden accepterer de Individuelle Abonnementsvilkår, der er gældende for sådanne Tjenester. 3. KrEDITVUrDErING OG SIKKErHED 3.1 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden, herunder også i forbindelse med Kundens indgåelse af Abonnementsaftale. Dette sker i overensstemmelse med persondatalovens regler. Hvis Boxer på baggrund af kreditvurderingen vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at Kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse i henhold til Abonnementsaftalen, er Boxer berettiget til at kræve, at Kunden indbetaler et beløb svarende til op til et års abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift som nærmere anvist af Boxer. I modsat fald kan Boxer afvise at indgå en Abonnementsaftale med Kunden. Såfremt Kunden ikke foretager en sådan indbetaling inden 4 uger efter Boxers fremsendelse af krav herom i Abonnementsaftalens løbetid, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Abonnements aftalen. Beløb indbetalt i henhold til denne bestemmelse refunde res i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. Dog refunderes Kunden ikke for de første tre måneders forudbetalt abonnements afgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt BETALING 4.1 Kunden skal betale abonnementsafgift til Boxer for Boxers levering af Tjenesterne samt en administrations- og distributionsafgift. 4.2 Kundens abonnementsafgift er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår og administrations- og distributionsafgift fremgår af Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 65,- pr. måned). 4.3 Boxer fremsender opkrævninger som nærmere angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår til Kunden for Kundens betaling af abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift. Kunden kan betale via Betalingsservice ( PBS ). Hvis Kunden ikke ønsker at betale via PBS, er Boxer berettiget til at opkrævet et faktureringsgebyr i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 25,- pr. faktura). Kunden er forpligtet til på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse at forudbetale et beløb svarende til samlet tre måneders abonnementsafgift og tre måneders administrations- og distributionsafgift. 4.4 Boxer er berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom, såfremt Kunden ikke betaler rettidigt. 4.5 Kundens manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen, og Boxer er således berettiget til at hæve aftalen samt kræve erstatning m.v., jf. punkt Ved Kundens manglende betaling er Boxer, udover ophævelse, og efter Boxers eget valg, berettiget til midlertidigt at deaktivere Kundens Programkort frem til det tidspunkt, hvor Kunden genoptager betaling eller forudbetaler som angivet i punkt MODTAGEUDSTYr 5.1 Kunden skal, for at kunne være sikker på at modtage Boxers Tjenester, være i besiddelse af enten en Boxer godkendt MPEG4 DVB-T digital modtager boks med Viaccess kortlæser eller et Boxer godkendt digitalt tv med MPEG4 DVB-T tuner og Viaccess kortlæser (samlet benævnt Modtageudstyr ). Information om Modtageudstyr godkendt af Boxer fremgår af Boxers hjemmeside, www. boxertv.dk, og kan fås ved henvendelse til Boxers kundeservice på telefonnummer Hvis Kunden anvender ikke-godkendt modtageudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne. Boxers kundeservice er ikke forpligtet til at rådgive Kunder, der anvender ikke-godkendt modtageudstyr om det modtageudstyr, som disse Kunder anvender. 5.3 I Modtageudstyret er der pre-installeret software af producenten. Boxer kan løbende foretage opdateringer af denne software, herunder installere ny software. Dette kan indebære midlertidige afbrydelser i Kundens adgang til Tjenesterne. 5.4 Modtageudstyr leveret som en del af et kampagnetilbud fra Boxer, kan ikke anvendes til modtagelse af andre tjenester end Boxers Tjenester. 5.5 Kunden skal i forbindelse med eventuelle mangler eller lignende ved Kundens Modtageudstyr henvende sig dér, hvor Kunden har købt Modtageudstyret. Såfremt Kunden har bestilt Modtageudstyret via Boxers hjemmeside eller gennem Boxers kundeservice, bistår Boxers kundeservice Kunden med oplysninger om fremgangsmåde ved mangler og lignende. 6. PrOGrAMKOrT 6.1 Boxers levering af Tjenesterne sker i kodet form. Kunden kan kun tilgå de Tjenester, der er omfattet af Abonnementsaftalen, hvis Kunden har Modtageudstyr samt et Programkort. Kunden skal selv installere Programkortet i Modtageudstyret. Enten fremsender Boxer Programkortet til Kunden, alternativt udleveres Programkortet til Kunden af den forhandler, hvor Kunden har indgået sin Abonnementsaftale. 6.2 Programkortet er Boxers ejendom. Kunden må ikke overlade, udleje, udlåne eller på anden måde afhænde Programkortet, ligesom Kunden ikke må foretage tekniske indgreb i Programkortet. Kunden har ansvar for, at Programkort opbevares og anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med disse Generelle Abonnementsvilkår, samt for at Programkortet i øvrigt ikke misbruges eller anvendes til fremstilling af piratkort. 6.3 Programkortet er udstedt personligt til Kunden til anvendelse i Kundens husstand, herunder af personer i Kundens husstand. Ved Kundens husstand forstås Kundens faste bopæl, feriebolig eller anden bolig, der bebos midlertidigt eller permanent af Kunden indenfor Danmarks grænser. 6.4 Hvis Programkort bortkommer, beskadiges eller ophører med at fungere, skal Kunden straks kontakte Boxers kundeservice. Såfremt Programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af Kundens forhold, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i forbindelse med fremsendelse af nyt Programkort. Et sådant gebyr opkræves i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 6.5 Kunden skal ved Abonnementsaftalens ophør returnere Programkort til Boxer. Såfremt Kunden ikke returnerer Programkort til Boxer i overensstemmelse hermed, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort).

5 7. BOxEr ExTrA KOrT 7.1 Som en del af Abonnementsaftalen har Kunden mulighed for at tegne abonnement på op til to yderligere Programkort ( Boxer Extra kort ) med henblik på modtagelse af Tjenesterne via yderligere to sæt Modtageudstyr i Kundens husstand. Priserne herfor er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår eller vil fremgå af Kundens ordrebekræftelse i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftale på Boxers hjemmeside eller via kundeservice. Aftale om abonnement på Boxer Extra Kort følger Abonnementsaftalens løbetid, såfremt andet ikke er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. I øvrigt gælder de Individuelle Abonnementsvilkår og de Generelle Abonnementsvilkår for aftaler om abonnement på Boxer Extra Kort. 8. BEHANDLING AF PErSONLIGE OPLYSNINGEr 8.1 Med henblik på administration af Abonnementsaftalen og det løbende mellemværende mellem Boxer og Kunden samt til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve m.v. til Kunder, der har anmodet herom, behandler Boxer forskellige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, telefonnummer, , cpr-nummer. Kunden har med visse lovbestemte begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, som Boxer behandler, samt berigtige sådanne oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af de personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at Boxer ikke har mulighed for fortsat at levere Tjenesterne. 9. ÆNDrINGEr 9.1 Såfremt Boxer foretager ændringer i Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden. Såfremt ændringen må anses for væsentlig, eksempelvis det tilfælde at en kanal udgår uden at blive erstattet af en anden kanal inden for samme genre, har Kunden mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 9.2 Såfremt Boxer foretager ændringer i abonnementsafgiften eller administrations- og distributionsafgiften underretter Boxer Kunden om ændringen. Hvis ændringen medfører en prisstigning på over 10% underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 9.3 Boxer kan løbende ændre gebyrer omfattet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers til enhver tid gældende prisliste samt på Boxers hjemmeside www. boxertv.dk. Kunden har også mulighed for at få oplysninger om aktuelle gebyrer ved henvendelse til Boxers kundeservice. Såfremt der sker en stigning i et gebyrs størrelse på over 10%, underretter Boxer Kunden herom 30 dage inden en sådan stigning træder i kraft. 9.4 Boxer kan i øvrigt løbende ændre indholdet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers hjemmeside Såfremt der er tale om væsentlige ændringer til ulempe for Kunden, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 10. DrIFTSFOrSTYrrELSEr M.V Såfremt Kunden oplever hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med modtagelse af Tjenesterne, skal Kunden rette henvendelse til Boxers kundeservice Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift ved hindringer eller væsentlige driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan verificeres af Boxers til enhver tid værende netværksoperatør. Kunden har ikke ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift, såfremt modtagelsesproblemet kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens Modtageudstyr eller fejlagtig installation eller anvendelse heraf, herunder anvendelse af ikke godkendt modtageudstyr, jf. punkt 5, eller til atmosfæriske forhold Såfremt Kunden efter indgåelse af Abonnementsaftale ikke kan modtage Tjenesterne i sit hjem på grund af dårlige modtageforhold, og Kunden meddeler dette til enten Boxer eller den forhandler, hvor Kunden har indgået Abonnementsaftalen, inden for 14 dage efter underskrivelse af Abonnementsaftale eller modtagelse af Modtageudstyr fra Boxer er Kunden berettiget til at hæve den indgåede aftale om såvel indgåelse af Abonnementsaftale samt om køb af Modtageudstyr. Kunden skal i så fald have samtlige forudbetalte beløb refunderet. 11. ADrESSEÆNDrING 11.1 Såfremt Kunden flytter, skal Kunden straks give Boxer skriftlig meddelelse om sin nye adresse. Såfremt Kunden undlader at meddele adresseændring til Boxer, bærer Kunden det fulde ansvar for eventuelle påførte rykkergebyrer etc. som følge af udebleven adresseændring. 12. ANSVAr 12.1 Boxer er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for direkte eller indirekte tab, som Kunden måtte lide som følge af Kundens brug af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, Programkort eller Modtageudstyr eller for hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne udover hvad der følger af disse Generelle Abonnementsvilkår. 13. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN 13.1 Hvis en part væsentlig misligholder Aftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virk ning for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse fra Kundens side betragtes blandt andet - Kundens udlejning, udlån, piratkopiering og anden uretmæssig anvendelse af og omgang med Programkort, - Kundens manglende betaling med mere end 10 dage fra forfaldsdatoen ifølge rykkerskrivelse(r), eller - det forhold, at Kunden ikke forudbetaler i overensstemmelse med punkt OVErDrAGELSE AF AFTALEN 14.1 Boxer er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand efter forudgående skriftligt samtykke fra Boxer. Se Boxers hjemmeside, for vejledning m.m. vedrørende overdragelse af Abonnementsaftalen. 15. VÆrNETING 15.1 Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for de danske domstole. 16. IKrAFTTrÆDEN 16.1 Disse Generelle Abonnementsvilkår træder i kraft den 1. februar 2009.

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere