BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:"

Transkript

1 BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer Vest pakke med 12 mdr. binding. Der er mulighed for tilmelding af PBS. Print kontrakten ud. Skriv dato og underskriv kontrakten. Der er nu følgende muligheder for at sende Boxerkontrakten. Til Netto-sat: Faxe kontrakten på Eller: Sende den med post til Netto-sat, Københavnsvej 222, 4600 Køge NB! Kontrakten skal IKKE indsendes til BOXER TV A/S, men til ovenstående adresse.

2 VIGTIGT: Abonnementsaftalens 2 sider printes ud i 3 eksemplarer: Kopi til kunden, Kopi til forhandler, Kopi til Boxer TV A/S ABONNEMENTSAFTALE (Denne aftale må kun anvendes såfremt online registreringen ikke kan benyttes) Abonnementsaftalen omfatter de nedenstående Individuelle abonnementsvilkår og de vedlagte Generelle abonnementsvilkår. Kundenummer (udfyldes af Boxer): Aftalenummer (udfyldes af Boxer): Individuelle abonnementsvilkår UDFYLDES AF KUNDEN (for at kunne bestille skal kunden være fyldt 18 år) Personnummer: Efternavn(e): Et af nedenstående telefonnumre skal udfyldes. Telefonnummer (hjem): Fornavn: Telefonnummer (arbejde/mobil): C/O: Adresse: Postnummer: By: BOxEr VEST PAKKEN Forudbetaling, 3 mdr.: Boxer Vest Pakken med 12 måneders binding og rabatteret Boxer godkendt digital modtagerboks eller Boxer TV-modul til 119 kr./måned + 65 kr./måned til distribution og administration. Dette abonnement løber kun i 12 måneder. Herefter skal du vælge en af Boxers nye pakker, hvis du fortsat vil modtage TV fra Boxer. De nye pakker har en anden kanalsammensætning og pris. Programkort nr. Kr , 0 0 Boxer Vest Pakken uden binding til 119 kr./måned + 65 kr./måned til distribution og administration. Dette abonnement løber kun til 1. november 2009, herefter skal du vælge en af Boxers nye pakker, hvis du fortsat vil modtage TV fra Boxer. De nye pakker har en anden kanalsammensætning og pris BOxEr ExTrA KOrT Boxer Extra kort vil indeholde programpakken der er på dit første programkort. Husk at du skal have en Boxer godkendt digital modtagerboks eller Boxer TV-modul for at kunne benytte Extra kortet. Boxer Extra kort til husstandens 2. fjernsyn uden binding til 59,50 kr./måned Boxer Extra kort til husstandens 3. fjernsyn uden binding til 59,50 kr./måned Serienummer for 1. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 1. digitale modtagerboks/modul Serienummer for 2. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 2. digitale modtagerboks/modul Serienummer for 3. digitale modtagerboks/modul Navn/producent på 3. digitale modtagerboks/modul BOXER TV A/S POSTBOX KØBENHAVN K CVR.NR Digitalt tv med almindelig antenne

3 VIGTIGT: Abonnementsaftalens 2 sider printes ud i 3 eksemplarer: Kopi til kunden, Kopi til forhandler, Kopi til Boxer TV A/S UDFYLDES AF KUNDEN Betalingsservice, ja tak (sæt kryds) Vi fakturer dig kvartalsvis forud. En faktureringsafgift på 25 kr. vil blive pålagt såfremt Betalingsservice ikke tilmeldes. Første faktura vil muligvis ikke kunne tilmeldes Betalingsservice, er dette tilfældet skal du naturligvis ikke betale den første faktureringsafgift. Ved tilmelding af Betalingsservice udfyldes registreringsnummer og kontonummer nedenfor. Du har også efterfølgende mulighed for selv at tilmelde dig Betalingsservice. Reg.nr.: Kontonr.: UDFYLDES AF KUNDEN Jeg accepterer, at Boxer må kontakte mig med information om Boxer og Boxers kanalpakker, digitalt TV, gode tilbud fra Boxer, mulighed for deltagelse i konkurrencer og lignende. Jeg kan naturligvis til enhver tid trække denne tilladelse tilbage, hvis jeg ikke længere ønsker at modtage information fra Boxer via: (sæt kryds) Telefon SMS TV-signalet kan i kortere perioder blive påvirket af, at der fortsat arbejdes på at udbygge sendenettet. Se mere på Jeg bekræfter at have læst og godkendt de Generelle abonnementsvilkår som udgør en del af nærværende abonnementsaftale, og samtykker herved til behandling af oplysninger om mig som beskrevet i punkt 8 (jf. punkt 3), herunder oplysning om CPR-nummer. Jeg bekræfter at have forstået, at jeg vil få udleveret programkort og evt. digital modtagerboks (hvis omfattet af min bestilling), der hvor jeg har købt mit Boxer abonnement. Sted / Dato: Kundens underskrift: UDFYLDES AF FORHANDLER Forhandler bekræfter at alle felter er korrekt udfyldt og at kunden er informeret om priser og vilkår. Forhandleren indestår for, at kunden har forudbetalt de første 3 måneders abonnementsafgift og distributions- og administrationsafgift i forbindelse med kundens bestilling. ButIkkens navn: BAF nummer: Sælgers navn: Sælgers underskrift: BOXER TV A/S POSTBOX KØBENHAVN K CVR.NR Digitalt tv med almindelig antenne

4 Generelle Abonnementsvilkår 1. GENErELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnements vilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer TV A/S ( Boxer ) om abonnement på programpakker og tjenester (samlet benævnt Tjenester ) udbudt af Boxer samt brug af et tilhørende programkort ( Programkort ). Det er en betingelse for indgåelse af Abonnementsaftale, at Kunden er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Danmark. 1.2 I tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår gælder de individuelle abonnementsvilkår ( Individuelle Abonnementsvilkår ), som Kunden har modtaget i forbindelse med Abonnementsaftalens indgåelse. De Generelle Abonnementsvilkår udgør sammen med de Individuelle Abonnementsvilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de Individuelle Abonnementsvilkår. 2. IKrAFTTrÆDEN OG VArIGHED 2.1 Aftalen træder i kraft på tidspunktet for Kundens underskrivelse af de Individuelle Abonnementsvilkår. For Abonnements aftaler indgået via Boxers hjemmeside eller kundeservice træder Aftalen i kraft på tidspunktet for Kundens modtagelse af ordre bekræftelse fra Boxer. 2.2 Abonnementsaftalens eventuelle bindingsperiode fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.3 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer. Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udløbet af Abonnementsaftalens bindingsperiode og herefter med en måneds varsel til udgangen af en måned. Kundens opsigelse skal være skriftlig, enten elektronisk eller ved brev. 2.4 Kunden kan til enhver tid bestille yderligere Tjenester hos Boxer, forudsat at Kunden accepterer de Individuelle Abonnementsvilkår, der er gældende for sådanne Tjenester. 3. KrEDITVUrDErING OG SIKKErHED 3.1 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden, herunder også i forbindelse med Kundens indgåelse af Abonnementsaftale. Dette sker i overensstemmelse med persondatalovens regler. Hvis Boxer på baggrund af kreditvurderingen vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at Kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse i henhold til Abonnementsaftalen, er Boxer berettiget til at kræve, at Kunden indbetaler et beløb svarende til op til et års abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift som nærmere anvist af Boxer. I modsat fald kan Boxer afvise at indgå en Abonnementsaftale med Kunden. Såfremt Kunden ikke foretager en sådan indbetaling inden 4 uger efter Boxers fremsendelse af krav herom i Abonnementsaftalens løbetid, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Abonnements aftalen. Beløb indbetalt i henhold til denne bestemmelse refunde res i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. Dog refunderes Kunden ikke for de første tre måneders forudbetalt abonnements afgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt BETALING 4.1 Kunden skal betale abonnementsafgift til Boxer for Boxers levering af Tjenesterne samt en administrations- og distributionsafgift. 4.2 Kundens abonnementsafgift er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår og administrations- og distributionsafgift fremgår af Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 65,- pr. måned). 4.3 Boxer fremsender opkrævninger som nærmere angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår til Kunden for Kundens betaling af abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift. Kunden kan betale via Betalingsservice ( PBS ). Hvis Kunden ikke ønsker at betale via PBS, er Boxer berettiget til at opkrævet et faktureringsgebyr i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 25,- pr. faktura). Kunden er forpligtet til på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse at forudbetale et beløb svarende til samlet tre måneders abonnementsafgift og tre måneders administrations- og distributionsafgift. 4.4 Boxer er berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom, såfremt Kunden ikke betaler rettidigt. 4.5 Kundens manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen, og Boxer er således berettiget til at hæve aftalen samt kræve erstatning m.v., jf. punkt Ved Kundens manglende betaling er Boxer, udover ophævelse, og efter Boxers eget valg, berettiget til midlertidigt at deaktivere Kundens Programkort frem til det tidspunkt, hvor Kunden genoptager betaling eller forudbetaler som angivet i punkt MODTAGEUDSTYr 5.1 Kunden skal, for at kunne være sikker på at modtage Boxers Tjenester, være i besiddelse af enten en Boxer godkendt MPEG4 DVB-T digital modtager boks med Viaccess kortlæser eller et Boxer godkendt digitalt tv med MPEG4 DVB-T tuner og Viaccess kortlæser (samlet benævnt Modtageudstyr ). Information om Modtageudstyr godkendt af Boxer fremgår af Boxers hjemmeside, www. boxertv.dk, og kan fås ved henvendelse til Boxers kundeservice på telefonnummer Hvis Kunden anvender ikke-godkendt modtageudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne. Boxers kundeservice er ikke forpligtet til at rådgive Kunder, der anvender ikke-godkendt modtageudstyr om det modtageudstyr, som disse Kunder anvender. 5.3 I Modtageudstyret er der pre-installeret software af producenten. Boxer kan løbende foretage opdateringer af denne software, herunder installere ny software. Dette kan indebære midlertidige afbrydelser i Kundens adgang til Tjenesterne. 5.4 Modtageudstyr leveret som en del af et kampagnetilbud fra Boxer, kan ikke anvendes til modtagelse af andre tjenester end Boxers Tjenester. 5.5 Kunden skal i forbindelse med eventuelle mangler eller lignende ved Kundens Modtageudstyr henvende sig dér, hvor Kunden har købt Modtageudstyret. Såfremt Kunden har bestilt Modtageudstyret via Boxers hjemmeside eller gennem Boxers kundeservice, bistår Boxers kundeservice Kunden med oplysninger om fremgangsmåde ved mangler og lignende. 6. PrOGrAMKOrT 6.1 Boxers levering af Tjenesterne sker i kodet form. Kunden kan kun tilgå de Tjenester, der er omfattet af Abonnementsaftalen, hvis Kunden har Modtageudstyr samt et Programkort. Kunden skal selv installere Programkortet i Modtageudstyret. Enten fremsender Boxer Programkortet til Kunden, alternativt udleveres Programkortet til Kunden af den forhandler, hvor Kunden har indgået sin Abonnementsaftale. 6.2 Programkortet er Boxers ejendom. Kunden må ikke overlade, udleje, udlåne eller på anden måde afhænde Programkortet, ligesom Kunden ikke må foretage tekniske indgreb i Programkortet. Kunden har ansvar for, at Programkort opbevares og anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med disse Generelle Abonnementsvilkår, samt for at Programkortet i øvrigt ikke misbruges eller anvendes til fremstilling af piratkort. 6.3 Programkortet er udstedt personligt til Kunden til anvendelse i Kundens husstand, herunder af personer i Kundens husstand. Ved Kundens husstand forstås Kundens faste bopæl, feriebolig eller anden bolig, der bebos midlertidigt eller permanent af Kunden indenfor Danmarks grænser. 6.4 Hvis Programkort bortkommer, beskadiges eller ophører med at fungere, skal Kunden straks kontakte Boxers kundeservice. Såfremt Programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af Kundens forhold, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i forbindelse med fremsendelse af nyt Programkort. Et sådant gebyr opkræves i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 6.5 Kunden skal ved Abonnementsaftalens ophør returnere Programkort til Boxer. Såfremt Kunden ikke returnerer Programkort til Boxer i overensstemmelse hermed, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort).

5 7. BOxEr ExTrA KOrT 7.1 Som en del af Abonnementsaftalen har Kunden mulighed for at tegne abonnement på op til to yderligere Programkort ( Boxer Extra kort ) med henblik på modtagelse af Tjenesterne via yderligere to sæt Modtageudstyr i Kundens husstand. Priserne herfor er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår eller vil fremgå af Kundens ordrebekræftelse i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftale på Boxers hjemmeside eller via kundeservice. Aftale om abonnement på Boxer Extra Kort følger Abonnementsaftalens løbetid, såfremt andet ikke er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. I øvrigt gælder de Individuelle Abonnementsvilkår og de Generelle Abonnementsvilkår for aftaler om abonnement på Boxer Extra Kort. 8. BEHANDLING AF PErSONLIGE OPLYSNINGEr 8.1 Med henblik på administration af Abonnementsaftalen og det løbende mellemværende mellem Boxer og Kunden samt til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve m.v. til Kunder, der har anmodet herom, behandler Boxer forskellige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, telefonnummer, , cpr-nummer. Kunden har med visse lovbestemte begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, som Boxer behandler, samt berigtige sådanne oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af de personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at Boxer ikke har mulighed for fortsat at levere Tjenesterne. 9. ÆNDrINGEr 9.1 Såfremt Boxer foretager ændringer i Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden. Såfremt ændringen må anses for væsentlig, eksempelvis det tilfælde at en kanal udgår uden at blive erstattet af en anden kanal inden for samme genre, har Kunden mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 9.2 Såfremt Boxer foretager ændringer i abonnementsafgiften eller administrations- og distributionsafgiften underretter Boxer Kunden om ændringen. Hvis ændringen medfører en prisstigning på over 10% underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 9.3 Boxer kan løbende ændre gebyrer omfattet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers til enhver tid gældende prisliste samt på Boxers hjemmeside www. boxertv.dk. Kunden har også mulighed for at få oplysninger om aktuelle gebyrer ved henvendelse til Boxers kundeservice. Såfremt der sker en stigning i et gebyrs størrelse på over 10%, underretter Boxer Kunden herom 30 dage inden en sådan stigning træder i kraft. 9.4 Boxer kan i øvrigt løbende ændre indholdet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers hjemmeside Såfremt der er tale om væsentlige ændringer til ulempe for Kunden, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 60 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 30 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift samt allerede betalt administrations- og distributionsafgift tilbagebetalt. De første tre måneders forudbetalt abonnementsafgift og administrations- og distributionsafgift, der som minimum er indbetalt af Kunden på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse, jf. punkt 4.3, refunderes ikke. 10. DrIFTSFOrSTYrrELSEr M.V Såfremt Kunden oplever hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med modtagelse af Tjenesterne, skal Kunden rette henvendelse til Boxers kundeservice Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift ved hindringer eller væsentlige driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan verificeres af Boxers til enhver tid værende netværksoperatør. Kunden har ikke ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift, såfremt modtagelsesproblemet kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens Modtageudstyr eller fejlagtig installation eller anvendelse heraf, herunder anvendelse af ikke godkendt modtageudstyr, jf. punkt 5, eller til atmosfæriske forhold Såfremt Kunden efter indgåelse af Abonnementsaftale ikke kan modtage Tjenesterne i sit hjem på grund af dårlige modtageforhold, og Kunden meddeler dette til enten Boxer eller den forhandler, hvor Kunden har indgået Abonnementsaftalen, inden for 14 dage efter underskrivelse af Abonnementsaftale eller modtagelse af Modtageudstyr fra Boxer er Kunden berettiget til at hæve den indgåede aftale om såvel indgåelse af Abonnementsaftale samt om køb af Modtageudstyr. Kunden skal i så fald have samtlige forudbetalte beløb refunderet. 11. ADrESSEÆNDrING 11.1 Såfremt Kunden flytter, skal Kunden straks give Boxer skriftlig meddelelse om sin nye adresse. Såfremt Kunden undlader at meddele adresseændring til Boxer, bærer Kunden det fulde ansvar for eventuelle påførte rykkergebyrer etc. som følge af udebleven adresseændring. 12. ANSVAr 12.1 Boxer er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for direkte eller indirekte tab, som Kunden måtte lide som følge af Kundens brug af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, Programkort eller Modtageudstyr eller for hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne udover hvad der følger af disse Generelle Abonnementsvilkår. 13. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN 13.1 Hvis en part væsentlig misligholder Aftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virk ning for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse fra Kundens side betragtes blandt andet - Kundens udlejning, udlån, piratkopiering og anden uretmæssig anvendelse af og omgang med Programkort, - Kundens manglende betaling med mere end 10 dage fra forfaldsdatoen ifølge rykkerskrivelse(r), eller - det forhold, at Kunden ikke forudbetaler i overensstemmelse med punkt OVErDrAGELSE AF AFTALEN 14.1 Boxer er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand efter forudgående skriftligt samtykke fra Boxer. Se Boxers hjemmeside, for vejledning m.m. vedrørende overdragelse af Abonnementsaftalen. 15. VÆrNETING 15.1 Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for de danske domstole. 16. IKrAFTTrÆDEN 16.1 Disse Generelle Abonnementsvilkår træder i kraft den 1. februar 2009.

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010

Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010 Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010 1. A7alens omfang Disse abonnementsvilkår gælder for a7aler mellem kunden og Canal Digital Danmark A/S (i det e7erfølgende betegnet som Canal Digital)

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere