Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde 08630 Rose Quartz Modtaget dato 24.06.2013 Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten."

Transkript

1 TESTRAPPORT ForbrugerLaboratoriet ApS Industrivej 9 A-C DK-5500 Middelfart Danmark TEST Reg.no. 410 Kunde/rekvirent Sikkerhedsstyrelsen (SIK) Nørregade 63 Antal bilag Ingen 6700 Esbjerg Kunde ref. Rikke Brynaa Lintrup Testemne Legetøj Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten. Lab. Id: N13077 Beskrivelse Testemnet er et legetøj beregnet til at spænde på tværs af en barnevogn m.v. Det består af en ca. 78,5 cm elastik (slap længde) med påsatte kugler og midtvejs en sten. Leveret i salgsemballage med div. papirer. Mærket 0+. Vægt: 67,3 gram Prøvet dato Aldersgruppe/test: SIK Jr.nr. - Børn fra 0 mdr. Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav DS/EN 71-1:2012 Underskevet af Torben Foged Director D99012, 5. udgave af Side 1 af 6

2 1. INFORMATION Denne testrapport indeholder prøvningsresultater for test i henhold til den rekvirerede anførte metodik og omfang. 2. ANVENDT UDSTYR Udstyrsnumre over anvendt udstyr er registreret hos laboratoriet. 3. METODIK DS/EN 71-1:2012 (EN 71-1:2011) Se pkt. 5 Referencer. 4. RESULTATER Testresultater gælder udelukkende for de prøvede testemner. 4.1 Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav i DS/EN 71-1:2012, idet følgende ikke var i overensstemmelse med kravene anvendt i testen: 5.4 Snore i legetøj til børn under 36 mdr. 7.1 Advarsler, generelt 7.11 Advarsel på legetøj til at spænde over en barnevogn, etc. 4.2 Metode, krav og resultater I det følgende er krav og metoder refereret i overskrifter fra standarden til brug i testrapporten. Den fulde og gældende ordlyd skal findes i standarden. Ordforklaring: Pass Fail NA NT Passed / Bestået Failed / Ikke Bestået Ikke anvendeligt krav Ikke rekvireret testet EN 71-1 Mekaniske og fysiske egenskaber Punkt Krav Res. Bemærkning 4 Generelle krav 4.1 Materialers renhed Pass 4.7 Kanter Pass 4.8 Spidser og metaltråd Pass 4.20 Akustik NA Ingen lydenheder i aftagelige dele Små bolde/kugler NA Ingen frit hængende små bolde/kugler D99012, 5. udgave af Side 2 af 6

3 Punkt Krav Res. Bemærkning 5 Legetøj beregnet for børn under 36 måneder [Se note vedr. punkt 5] 5.1 Generelle krav - Beregnet til børn < 36 måneder 5.1a Legetøj og aftagelige dele, små dele Pass 5.1b Prøvning med drejningsmoment, træk-, fald-, faldlod- eller trykprøvning Pass 5.2 Blødt udstoppet legetøj og blødt udstoppede dele af et legetøj Pass Legetøjet var kategoriseret som en barnevognskæde, følgelig undtaget for kravene i 5.4a til 5.4e, men samtidig vist i hænderne på et barn (se foto på side 1). 5.4 Snore, kæder og elektriske kabler i legetøj Fail Betragtet som et legetøj, der - som på foto - var beregnet til at være indenfor rækkevidde af et barn, var det ikke undtaget fra krav om maksimal længde af snore, der kan danne en løkke. Følgelig overskred det den maksimale længde på 220 mm. (Fail) Betragtet barnevognskæde, der var undtaget fra pkt. 5.4a til 5.4e, var legetøjet ikke forsynet med den krævede advarsel, jf (Fail) 5.8 Form og størrelse på visse typer legetøj NA 5.10 Små bolde/kugler NA 6 Emballage Se note 1. Ingen aftagelige dele beregnet til at kunne gives til et barn. Ingen frit hængende små bolde/kugler Emballage NA OK 7 Advarsler, mærkninger og instruktioner for brug [Se note vedr. punkt 7] 7.1 Generelt Fail Advarsler var læsbare og tydelige, men advarslen i pkt var ikke påsat selve legetøjet. Se note Legetøj, der ikke er beregnet for børn under 36 mdr. NA Legetøj var tiltænkt børn fra 0 mdr Legetøj beregnet til at blive fastgjort på eller spændt ud over en vugge, barneseng eller barnevogn Fail Advarslen var ikke påført selve legetøjet, idet det den kun fandtes på folder i emballage. Den var kun synlig i en engelsk og tysk version før udpakning. Teksten i den danske advarsel indeni folderen var ikke i overensstemmelse med standardens krav. Se note 1. Kun punkter, der er aftalt/anvendt/relevante eller har fået kommentarer, er taget med i ovenstående. D99012, 5. udgave af Side 3 af 6

4 Noter og bemærkninger Note til information vedr. punkt 5: Teksten i denne note er kun til information, er ikke udtømmende, og direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer: Emne Note Laboratoriets Observation Rengøring og vaskeinstruktion Ifølge direktiv 2009/48/EC finder følgende sikkerhedskrav anvendelse i relation til rengøring og vask: "Et legetøj beregnet til brug af børn under 36 måneder skal være designet og fremstillet på en sådan made, at det kan rengøres. Et tekstillegetøj skal, i denne betydning, være vaskbart, med mindre det indeholder en mekanisme, som kan tage skade, hvis den vaskes. Legetøjet skal opfylde sikkerhedskravene også efter at være blevet rengjort i overensstemmelse med dette punkt og fabrikantens instruktioner". Fabrikanten skal, hvis aktuelt, give instruktioner om hvordan, legetøjet skal rengøres. Rengøringsanvisninger givet på andre sprog end dansk (GE, FR, UK, IT ) Note til information vedr. punkt 7: Teksten i denne note er kun til information og underpunkterne udgør ikke krav i EN Informationen er ikke udtømmende. Direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer. Emne Note Laboratoriets observation CE mærkning Navn og adresse Identifikation Legetøj gjort tilgængeligt på markedet skal bære CE mærkningen. CE mærkningen skal leve op til de generelle principper fastlagt i artikel 30 i regulativ (EC) nr. 765/2008. CE mærkningen skal være påsat synligt, læsbart og uforgængeligt på legetøjet, på en påsat label eller på pakningen. Såfremt CE mærkningen ikke er synlig fra udenfor emballagen, hvis der er nogen, skal den som minimum påføres emballagen. Såfremt specifik lovgivning ikke kræver specifikke dimensioner, skal CE mærkningen være mindst 5 mm høj. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og adresse på hvilken fabrikanten kan kontaktes skal være anført på legetøjet, eller, hvor dette ikke er muligt, på dets emballage eller i et medfølgende dokument. Dette krav gælder også med hensyn til navn og adresse, etc. på en hvilken som helst importør. Fabrikanter skal sikre at deres legetøj bærer et type-, batch-, serie- eller modelnummer eller andet element, der tillader dets identifikation, eller, hvor størrelse eller beskaffenhed af legetøjet ikke muliggør det, at, den krævede information er givet på emballagen eller i et dokument, der følger med legetøjet. CE mærkning på æsken. Ca. 5 mm høj. Fabrikantens navn og adresse på emballage og i folder. Ingen mærkning på legetøjet. No anført på emballage. Ingen mærkning på legetøjet. Fabrikanter og importører skal sikre at legetøjet følges af instruktioner og sikkerhedsinformation på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som det måtte være fastlagt af det relevante medlemsland. Et medlemsland må, indenfor dets område, fastsætte, at advarsler og sikkerhedsinformation skal være skrevet på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som fastlagt af det medlemsland. Ovenstående observationer er givet som service for rekvirenten, men uden konklusion, idet der ikke er tale om kravpunkter i EN Note 1 - vedr. pkt. 5.4, 7.1 og 7.11 Legetøjet i sig selv var ikke forsynet med den krævede advarsel. Pkt. 7.1 anfører, at de enkelte krav om advarsler (bl.a. 7.11) anviser, om legetøj skal forsynes med de krævede advarsler på legetøjet, emballagen, leaflet eller lign., og at et krav om at legetøjet skal være forsynet med en advarsel betyder, at den skal være på selve legetøjet. D99012, 5. udgave af Side 4 af 6

5 Pkt kræver, at både legetøjet og emballage skal være forsynet med den krævede advarsel. Advarslen var givet på andre sprog i æsken og i en forkert formuleret version på dansk indeni folderen, om end skrevet tydeligt og læsbart (når folderen blev åbnet): 5. REFERENCER DS/EN 71-1:2012 Legetøj Sikkerhedskrav Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber (IDT med EN 71-1:2011) D99012, 5. udgave af Side 5 af 6

6 ForbrugerLaboratoriets generelle betingelser Betingelserne gælder for alle opgaver udført af ForbrugerLaboratoriet, inklusive, men ikke begrænset til, rådgivning, undervisning, formidling, prøvning, undersøgelser, udvikling, salg og leje. Vilkårene er også gældende i andre og senere aftaler mellem FL og rekvirent, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der foreligger specifik skriftlig aftale herom. 1. Definitioner 1.1 Ved FL forstås ForbrugerLaboratoriet ApS inklusive binavne; ForbrugerLab, FLAB, Consumer Lab Denmark, CVR nr Ved rekvirenten forstås FL s kunde/samarbejdspartner uanset om denne er i form af en person, virksomhed, selskab, organisation, myndighed, eller andet. 1.3 Ved FL s navn og logo forstås FL s firmanavn, binavne, kaldenavne, varemærker og/eller tekster af enhver art, som FL anvender i sin virksomhed uanset om disse er registrerede varemærker eller ej og/eller som er egnede til at sætte FL i forbindelse med en anden virksomheds produkter og/eller aktiviteter. 1.4 Ved markedsføring forstås alle rekvirentens aktiviteter og materialer til brug for synliggørelse, positionering og salg af rekvirentens produkter, og den kontekst som disse tiltag og produkter benyttes i uanset formen. Herunder men ikke begrænset til begreber som markedsføringsmaterialer, - medier og -sammenhæng samt pressemeddelelser. 2. Opgaveindhold 2.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. 2.2 Tilbud givet af FL er, med mindre andet er anført i tilbuddet, gældende i 30 dage. 2.3 Tidsplaner, priser, mv. er angivet som et skøn, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt FL forudser væsentlige prismæssige, eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse, orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt FL er da berettiget til vederlag for det allerede udførte arbejde. 2.4 FL er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at FL s vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås. 2.5 FL er berettiget til helt eller delvist at lade opgaver udføre ved tredjemand. 3. Diskretionspligt 3.1 FL udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som FL bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig skriftlig aftale herom. 3.2 Såfremt forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almen interesse, kan FL lade resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en fortrolighedsaftale som nævnt i pkt Når FL påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at FL kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 3.4 FL er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som FL ifølge lovgivningen er forpligtet til at afgive. 3.5 Bliver FL som led i løsningen af rekvirerede opgaver opmærksom på forhold, som efter FL s skøn indebærer risiko for ikke uvæsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, kan FL om fornødent underrette rekvirenten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at forhindre eller begrænse risikoen for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, er FL, uanset særskilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, berettiget til at videregive sin viden til relevant myndighed. 4. Akkreditering 4.1 FL er akkrediteret af DANAK til en række prøvninger. Akkrediteret prøvning er underlagt særlige krav til bl.a. rapportering, og disse er altid forsynet med DANAK logo og reg.nr. 5. Omtale af resultater m.m. 5.1 FL s rapporter må af rekvirenten kun gengives i deres helhed. 5.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til FL eller FL s medarbejdere i reklameog markedsføringsøjemed, medmindre FL på forhånd i hvert enkelt tilfælde har givet skriftlig tilladelse, og/eller der er indgået særskilt skriftlig aftale herom, jf. særskilte generelle betingelser for aftale om brug af FL s navn og logo, D En evt. meddelt forhåndstilladelse bortfalder, hvis rekvirenten standser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt Pkt. 5.2 gælder også henvisninger, referencer og weblinks fra rekvirentens hjemmesider og lignende. Endvidere er enhver brug af eller reference til sikkerhedsgrupperne A-D (FL s gruppering) ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale i hvert tilfælde, hvilket kun kan ske på baggrund af testresultater forestået af eller accepteret af FL. 5.4 Udleveret kursusmateriale og andet materiale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er FL s ejendom. 5.5 FL har ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af FL udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt FL konstaterer fejl eller mangler i disse. 6. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 6.1 De materielle resultater, FL frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, overleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 6.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som FL udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører FL, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 7. Honorar og betalingsbetingelser 7.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af FL til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter og andre udlæg. 7.2 FL forbeholder sig ret til ved længerevarende opgaver (over 6 mdr.) løbende at regulere de under pkt. 7.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage. 7.3 FL har ret til at á conto fakturere månedsvis for udført arbejde i perioden forud for faktureringsdatoen. 7.4 Såfremt FL tilsiges til at vidne i en retssag som følge af den udførte opgave vil rekvirenten være forpligtet til at betale FL s direkte omkostninger og godtgøre medgået tid til såvel forberedelse, transport, vidneafgivelser, etc. Medgået tid godtgøres med 50 % af gældende timepris for rådgivning. FL fakturer rekvirenten løbende og rekvirentens pligt til godtgørelse er ikke afhængig af retssagens udfald. 7.5 Hvis ikke andet er aftalt eller fremgår af faktura er betalingsfristen på FL s tilgodehavender fakturadato plus 14 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned. FL er berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 300,- pr. betalingspåmindelse fra og med 2. betalingspåmindelse. Såfremt rekvirenten ikke overholder aftalte betalingsfrister er FL berettiget til at indstille ethvert igangværende/aftalt arbejde for rekvirenten. Pkt. 8.1.finder i så fald anvendelse, som var det rekvirenten, der havde beordret arbejdet standset. 8. Ændrings- og afbestillingsret 8.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 2.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere FL udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som FL uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mv. 8.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med FL s skriftlige samtykke. 9. Ansvarsregulering 9.1 FL er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne I intet tilfælde er FL ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes FL s fejl eller forsømmelser. 9.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 8, er FL uden ethvert ansvar for evt. mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde. 9.3 FL er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af FL afgivet rådgivning eller prøvnings/kontrolrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål. 9.4 Afsluttes FL s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse/vurdering, om hvilken det er oplyst, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er FL - uanset om formidlingen sker mundtligt eller skriftligt - ikke ansvarlig for fejl i denne, medmindre der foreligger grov uagtsomhed hos FL. 9.5 FL er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, uanset om FL særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt. 9.6 FL er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af FL uden at være bragt i forslag af eller accepteret af rekvirenten. 9.7 Er en eller flere andre udover FL ansvarlige over for rekvirenten, hæfter FL kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af FL. 9.8 Fra det tidspunkt en tilbagekaldelse af et resultat er kommet til rekvirentens kendskab, er FL uden ansvar for tab eller krav mod rekvirenten såfremt denne undlader omgående at berigtige resultatet overfor tredjemand. Rekvirenten er forpligtet til at berigtige resultatet omgående for tredjemand. 9.9 FL er uden ansvar hvis rekvirenten lider tab som følge af offentliggørelse af resultatet i et nyhedsmedie, uanset om FL var bekendt med, at et resultat ville blive offentliggjort. Denne begrænsning i ansvar for FL gælder også når rekvirenten er et nyhedsmedie, idet denne må sikre sig selv mod tab i den henseende Har FL påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er FL kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at FL ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. FL s ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og FL s ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit Har FL modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er FL alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er FL s ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at FL har udvist grov uagtsomhed, og FL s ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring hos FL kun ske indtil 3 måneder efter opgavens afslutning FL kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. FL er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet direkte tab. I intet tilfælde kan FL s samlede ansvar overstige ,- DKK pr. skade med undtagelse af ansvar for personskader i henhold til gældende lovgivning Hvis FL af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af FL s arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at holde FL skadesløs for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod FL efter reglerne i dette afsnit 9. Rekvirenten er forpligtet til at overtage førelsen af en sådan sag, hvis FL fremsætter begæring herom FL kan ikke gøres ansvarlig for tab, skader, m.v., som ikke skriftligt er gjort gældende inden 3 år efter FL s levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. FL s ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, og senest indenfor 30 dage, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for FL. Uanset den nævnte 3 års frist er FL uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, der forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse Enhver reklamation skal ske skriftligt 10. Tvister 10.1 Enhver tvist mellem FL og rekvirenten samt tredjemand kan alene afgøres efter dansk ret ved FL s hjemting, med mindre FL måtte bestemme andet. D03023, 5. udgave af Erstatter: D03023, 4. udgave af Side 6 af 6

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Energi og Klima Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Juni-september 2013 Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg juni-september

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere