Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde 08630 Rose Quartz Modtaget dato 24.06.2013 Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten."

Transkript

1 TESTRAPPORT ForbrugerLaboratoriet ApS Industrivej 9 A-C DK-5500 Middelfart Danmark TEST Reg.no. 410 Kunde/rekvirent Sikkerhedsstyrelsen (SIK) Nørregade 63 Antal bilag Ingen 6700 Esbjerg Kunde ref. Rikke Brynaa Lintrup Testemne Legetøj Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten. Lab. Id: N13077 Beskrivelse Testemnet er et legetøj beregnet til at spænde på tværs af en barnevogn m.v. Det består af en ca. 78,5 cm elastik (slap længde) med påsatte kugler og midtvejs en sten. Leveret i salgsemballage med div. papirer. Mærket 0+. Vægt: 67,3 gram Prøvet dato Aldersgruppe/test: SIK Jr.nr. - Børn fra 0 mdr. Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav DS/EN 71-1:2012 Underskevet af Torben Foged Director D99012, 5. udgave af Side 1 af 6

2 1. INFORMATION Denne testrapport indeholder prøvningsresultater for test i henhold til den rekvirerede anførte metodik og omfang. 2. ANVENDT UDSTYR Udstyrsnumre over anvendt udstyr er registreret hos laboratoriet. 3. METODIK DS/EN 71-1:2012 (EN 71-1:2011) Se pkt. 5 Referencer. 4. RESULTATER Testresultater gælder udelukkende for de prøvede testemner. 4.1 Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav i DS/EN 71-1:2012, idet følgende ikke var i overensstemmelse med kravene anvendt i testen: 5.4 Snore i legetøj til børn under 36 mdr. 7.1 Advarsler, generelt 7.11 Advarsel på legetøj til at spænde over en barnevogn, etc. 4.2 Metode, krav og resultater I det følgende er krav og metoder refereret i overskrifter fra standarden til brug i testrapporten. Den fulde og gældende ordlyd skal findes i standarden. Ordforklaring: Pass Fail NA NT Passed / Bestået Failed / Ikke Bestået Ikke anvendeligt krav Ikke rekvireret testet EN 71-1 Mekaniske og fysiske egenskaber Punkt Krav Res. Bemærkning 4 Generelle krav 4.1 Materialers renhed Pass 4.7 Kanter Pass 4.8 Spidser og metaltråd Pass 4.20 Akustik NA Ingen lydenheder i aftagelige dele Små bolde/kugler NA Ingen frit hængende små bolde/kugler D99012, 5. udgave af Side 2 af 6

3 Punkt Krav Res. Bemærkning 5 Legetøj beregnet for børn under 36 måneder [Se note vedr. punkt 5] 5.1 Generelle krav - Beregnet til børn < 36 måneder 5.1a Legetøj og aftagelige dele, små dele Pass 5.1b Prøvning med drejningsmoment, træk-, fald-, faldlod- eller trykprøvning Pass 5.2 Blødt udstoppet legetøj og blødt udstoppede dele af et legetøj Pass Legetøjet var kategoriseret som en barnevognskæde, følgelig undtaget for kravene i 5.4a til 5.4e, men samtidig vist i hænderne på et barn (se foto på side 1). 5.4 Snore, kæder og elektriske kabler i legetøj Fail Betragtet som et legetøj, der - som på foto - var beregnet til at være indenfor rækkevidde af et barn, var det ikke undtaget fra krav om maksimal længde af snore, der kan danne en løkke. Følgelig overskred det den maksimale længde på 220 mm. (Fail) Betragtet barnevognskæde, der var undtaget fra pkt. 5.4a til 5.4e, var legetøjet ikke forsynet med den krævede advarsel, jf (Fail) 5.8 Form og størrelse på visse typer legetøj NA 5.10 Små bolde/kugler NA 6 Emballage Se note 1. Ingen aftagelige dele beregnet til at kunne gives til et barn. Ingen frit hængende små bolde/kugler Emballage NA OK 7 Advarsler, mærkninger og instruktioner for brug [Se note vedr. punkt 7] 7.1 Generelt Fail Advarsler var læsbare og tydelige, men advarslen i pkt var ikke påsat selve legetøjet. Se note Legetøj, der ikke er beregnet for børn under 36 mdr. NA Legetøj var tiltænkt børn fra 0 mdr Legetøj beregnet til at blive fastgjort på eller spændt ud over en vugge, barneseng eller barnevogn Fail Advarslen var ikke påført selve legetøjet, idet det den kun fandtes på folder i emballage. Den var kun synlig i en engelsk og tysk version før udpakning. Teksten i den danske advarsel indeni folderen var ikke i overensstemmelse med standardens krav. Se note 1. Kun punkter, der er aftalt/anvendt/relevante eller har fået kommentarer, er taget med i ovenstående. D99012, 5. udgave af Side 3 af 6

4 Noter og bemærkninger Note til information vedr. punkt 5: Teksten i denne note er kun til information, er ikke udtømmende, og direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer: Emne Note Laboratoriets Observation Rengøring og vaskeinstruktion Ifølge direktiv 2009/48/EC finder følgende sikkerhedskrav anvendelse i relation til rengøring og vask: "Et legetøj beregnet til brug af børn under 36 måneder skal være designet og fremstillet på en sådan made, at det kan rengøres. Et tekstillegetøj skal, i denne betydning, være vaskbart, med mindre det indeholder en mekanisme, som kan tage skade, hvis den vaskes. Legetøjet skal opfylde sikkerhedskravene også efter at være blevet rengjort i overensstemmelse med dette punkt og fabrikantens instruktioner". Fabrikanten skal, hvis aktuelt, give instruktioner om hvordan, legetøjet skal rengøres. Rengøringsanvisninger givet på andre sprog end dansk (GE, FR, UK, IT ) Note til information vedr. punkt 7: Teksten i denne note er kun til information og underpunkterne udgør ikke krav i EN Informationen er ikke udtømmende. Direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer. Emne Note Laboratoriets observation CE mærkning Navn og adresse Identifikation Legetøj gjort tilgængeligt på markedet skal bære CE mærkningen. CE mærkningen skal leve op til de generelle principper fastlagt i artikel 30 i regulativ (EC) nr. 765/2008. CE mærkningen skal være påsat synligt, læsbart og uforgængeligt på legetøjet, på en påsat label eller på pakningen. Såfremt CE mærkningen ikke er synlig fra udenfor emballagen, hvis der er nogen, skal den som minimum påføres emballagen. Såfremt specifik lovgivning ikke kræver specifikke dimensioner, skal CE mærkningen være mindst 5 mm høj. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og adresse på hvilken fabrikanten kan kontaktes skal være anført på legetøjet, eller, hvor dette ikke er muligt, på dets emballage eller i et medfølgende dokument. Dette krav gælder også med hensyn til navn og adresse, etc. på en hvilken som helst importør. Fabrikanter skal sikre at deres legetøj bærer et type-, batch-, serie- eller modelnummer eller andet element, der tillader dets identifikation, eller, hvor størrelse eller beskaffenhed af legetøjet ikke muliggør det, at, den krævede information er givet på emballagen eller i et dokument, der følger med legetøjet. CE mærkning på æsken. Ca. 5 mm høj. Fabrikantens navn og adresse på emballage og i folder. Ingen mærkning på legetøjet. No anført på emballage. Ingen mærkning på legetøjet. Fabrikanter og importører skal sikre at legetøjet følges af instruktioner og sikkerhedsinformation på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som det måtte være fastlagt af det relevante medlemsland. Et medlemsland må, indenfor dets område, fastsætte, at advarsler og sikkerhedsinformation skal være skrevet på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som fastlagt af det medlemsland. Ovenstående observationer er givet som service for rekvirenten, men uden konklusion, idet der ikke er tale om kravpunkter i EN Note 1 - vedr. pkt. 5.4, 7.1 og 7.11 Legetøjet i sig selv var ikke forsynet med den krævede advarsel. Pkt. 7.1 anfører, at de enkelte krav om advarsler (bl.a. 7.11) anviser, om legetøj skal forsynes med de krævede advarsler på legetøjet, emballagen, leaflet eller lign., og at et krav om at legetøjet skal være forsynet med en advarsel betyder, at den skal være på selve legetøjet. D99012, 5. udgave af Side 4 af 6

5 Pkt kræver, at både legetøjet og emballage skal være forsynet med den krævede advarsel. Advarslen var givet på andre sprog i æsken og i en forkert formuleret version på dansk indeni folderen, om end skrevet tydeligt og læsbart (når folderen blev åbnet): 5. REFERENCER DS/EN 71-1:2012 Legetøj Sikkerhedskrav Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber (IDT med EN 71-1:2011) D99012, 5. udgave af Side 5 af 6

6 ForbrugerLaboratoriets generelle betingelser Betingelserne gælder for alle opgaver udført af ForbrugerLaboratoriet, inklusive, men ikke begrænset til, rådgivning, undervisning, formidling, prøvning, undersøgelser, udvikling, salg og leje. Vilkårene er også gældende i andre og senere aftaler mellem FL og rekvirent, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der foreligger specifik skriftlig aftale herom. 1. Definitioner 1.1 Ved FL forstås ForbrugerLaboratoriet ApS inklusive binavne; ForbrugerLab, FLAB, Consumer Lab Denmark, CVR nr Ved rekvirenten forstås FL s kunde/samarbejdspartner uanset om denne er i form af en person, virksomhed, selskab, organisation, myndighed, eller andet. 1.3 Ved FL s navn og logo forstås FL s firmanavn, binavne, kaldenavne, varemærker og/eller tekster af enhver art, som FL anvender i sin virksomhed uanset om disse er registrerede varemærker eller ej og/eller som er egnede til at sætte FL i forbindelse med en anden virksomheds produkter og/eller aktiviteter. 1.4 Ved markedsføring forstås alle rekvirentens aktiviteter og materialer til brug for synliggørelse, positionering og salg af rekvirentens produkter, og den kontekst som disse tiltag og produkter benyttes i uanset formen. Herunder men ikke begrænset til begreber som markedsføringsmaterialer, - medier og -sammenhæng samt pressemeddelelser. 2. Opgaveindhold 2.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. 2.2 Tilbud givet af FL er, med mindre andet er anført i tilbuddet, gældende i 30 dage. 2.3 Tidsplaner, priser, mv. er angivet som et skøn, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt FL forudser væsentlige prismæssige, eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse, orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt FL er da berettiget til vederlag for det allerede udførte arbejde. 2.4 FL er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at FL s vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås. 2.5 FL er berettiget til helt eller delvist at lade opgaver udføre ved tredjemand. 3. Diskretionspligt 3.1 FL udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som FL bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig skriftlig aftale herom. 3.2 Såfremt forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almen interesse, kan FL lade resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en fortrolighedsaftale som nævnt i pkt Når FL påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at FL kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 3.4 FL er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som FL ifølge lovgivningen er forpligtet til at afgive. 3.5 Bliver FL som led i løsningen af rekvirerede opgaver opmærksom på forhold, som efter FL s skøn indebærer risiko for ikke uvæsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, kan FL om fornødent underrette rekvirenten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at forhindre eller begrænse risikoen for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, er FL, uanset særskilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, berettiget til at videregive sin viden til relevant myndighed. 4. Akkreditering 4.1 FL er akkrediteret af DANAK til en række prøvninger. Akkrediteret prøvning er underlagt særlige krav til bl.a. rapportering, og disse er altid forsynet med DANAK logo og reg.nr. 5. Omtale af resultater m.m. 5.1 FL s rapporter må af rekvirenten kun gengives i deres helhed. 5.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til FL eller FL s medarbejdere i reklameog markedsføringsøjemed, medmindre FL på forhånd i hvert enkelt tilfælde har givet skriftlig tilladelse, og/eller der er indgået særskilt skriftlig aftale herom, jf. særskilte generelle betingelser for aftale om brug af FL s navn og logo, D En evt. meddelt forhåndstilladelse bortfalder, hvis rekvirenten standser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt Pkt. 5.2 gælder også henvisninger, referencer og weblinks fra rekvirentens hjemmesider og lignende. Endvidere er enhver brug af eller reference til sikkerhedsgrupperne A-D (FL s gruppering) ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale i hvert tilfælde, hvilket kun kan ske på baggrund af testresultater forestået af eller accepteret af FL. 5.4 Udleveret kursusmateriale og andet materiale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er FL s ejendom. 5.5 FL har ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af FL udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt FL konstaterer fejl eller mangler i disse. 6. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 6.1 De materielle resultater, FL frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, overleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 6.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som FL udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører FL, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 7. Honorar og betalingsbetingelser 7.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af FL til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter og andre udlæg. 7.2 FL forbeholder sig ret til ved længerevarende opgaver (over 6 mdr.) løbende at regulere de under pkt. 7.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage. 7.3 FL har ret til at á conto fakturere månedsvis for udført arbejde i perioden forud for faktureringsdatoen. 7.4 Såfremt FL tilsiges til at vidne i en retssag som følge af den udførte opgave vil rekvirenten være forpligtet til at betale FL s direkte omkostninger og godtgøre medgået tid til såvel forberedelse, transport, vidneafgivelser, etc. Medgået tid godtgøres med 50 % af gældende timepris for rådgivning. FL fakturer rekvirenten løbende og rekvirentens pligt til godtgørelse er ikke afhængig af retssagens udfald. 7.5 Hvis ikke andet er aftalt eller fremgår af faktura er betalingsfristen på FL s tilgodehavender fakturadato plus 14 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned. FL er berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 300,- pr. betalingspåmindelse fra og med 2. betalingspåmindelse. Såfremt rekvirenten ikke overholder aftalte betalingsfrister er FL berettiget til at indstille ethvert igangværende/aftalt arbejde for rekvirenten. Pkt. 8.1.finder i så fald anvendelse, som var det rekvirenten, der havde beordret arbejdet standset. 8. Ændrings- og afbestillingsret 8.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 2.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere FL udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som FL uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mv. 8.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med FL s skriftlige samtykke. 9. Ansvarsregulering 9.1 FL er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne I intet tilfælde er FL ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes FL s fejl eller forsømmelser. 9.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 8, er FL uden ethvert ansvar for evt. mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde. 9.3 FL er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af FL afgivet rådgivning eller prøvnings/kontrolrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål. 9.4 Afsluttes FL s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse/vurdering, om hvilken det er oplyst, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er FL - uanset om formidlingen sker mundtligt eller skriftligt - ikke ansvarlig for fejl i denne, medmindre der foreligger grov uagtsomhed hos FL. 9.5 FL er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, uanset om FL særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt. 9.6 FL er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af FL uden at være bragt i forslag af eller accepteret af rekvirenten. 9.7 Er en eller flere andre udover FL ansvarlige over for rekvirenten, hæfter FL kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af FL. 9.8 Fra det tidspunkt en tilbagekaldelse af et resultat er kommet til rekvirentens kendskab, er FL uden ansvar for tab eller krav mod rekvirenten såfremt denne undlader omgående at berigtige resultatet overfor tredjemand. Rekvirenten er forpligtet til at berigtige resultatet omgående for tredjemand. 9.9 FL er uden ansvar hvis rekvirenten lider tab som følge af offentliggørelse af resultatet i et nyhedsmedie, uanset om FL var bekendt med, at et resultat ville blive offentliggjort. Denne begrænsning i ansvar for FL gælder også når rekvirenten er et nyhedsmedie, idet denne må sikre sig selv mod tab i den henseende Har FL påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er FL kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at FL ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. FL s ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og FL s ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit Har FL modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er FL alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er FL s ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at FL har udvist grov uagtsomhed, og FL s ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring hos FL kun ske indtil 3 måneder efter opgavens afslutning FL kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. FL er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet direkte tab. I intet tilfælde kan FL s samlede ansvar overstige ,- DKK pr. skade med undtagelse af ansvar for personskader i henhold til gældende lovgivning Hvis FL af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af FL s arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at holde FL skadesløs for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod FL efter reglerne i dette afsnit 9. Rekvirenten er forpligtet til at overtage førelsen af en sådan sag, hvis FL fremsætter begæring herom FL kan ikke gøres ansvarlig for tab, skader, m.v., som ikke skriftligt er gjort gældende inden 3 år efter FL s levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. FL s ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, og senest indenfor 30 dage, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for FL. Uanset den nævnte 3 års frist er FL uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, der forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse Enhver reklamation skal ske skriftligt 10. Tvister 10.1 Enhver tvist mellem FL og rekvirenten samt tredjemand kan alene afgøres efter dansk ret ved FL s hjemting, med mindre FL måtte bestemme andet. D03023, 5. udgave af Erstatter: D03023, 4. udgave af Side 6 af 6

Prøvning. for. migration EN 71-3

Prøvning. for. migration EN 71-3 Kunde nr. 5008 Rapport nr. R08206/1 Kunde ref. Lennart Sander -2/-4 FL-ref. TRF Prøvning for migration EN 71-3 ForbrugerLaboratoriet ApS Industrivej 9 A-C DK-5500 Middelfart +45 4848 2812 www.forbrugerlab.dk

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af tandkroner. Udarbejdet for: Eidorff Dental Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Att.: Henrik Skov 2015.03.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af tandkroner. Udarbejdet for: Eidorff Dental Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Att.: Henrik Skov 2015.03. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af tandkroner Udarbejdet for: Eidorff Dental Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Att.: Henrik Skov 2015.03.31 1 Prøvningsrapport Ordre nr.: 643099 (reg.nr. 2015147) Rekvirent:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af støvprøver. Udarbejdet for: Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej Ryomgård. Att.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af støvprøver. Udarbejdet for: Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej Ryomgård. Att. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af støvprøver Udarbejdet for: Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej 2 8550 Ryomgård Att.: Henrik Skovbo 2016.09.01 1 Prøvningsrapport Ordre nr.: 709545 Rekvirent: Kronospan

Læs mere

Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet)

Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet) Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet) TEKNOLOGISK INSTITUT Generelt Vilkårene er gældende for alle opgaver, der

Læs mere

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Energi og Klima Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Juni-september 2013 Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg juni-september

Læs mere

Bestemmelse af bøje E moduler i ABS & PVC efter 15 års levetidstest.

Bestemmelse af bøje E moduler i ABS & PVC efter 15 års levetidstest. Outercore IVS Wichmandsgade 5 F 5000 Odense C Kongsvang Alle 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 10 00 Fax +45 72 20 20 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk 11. december 2015 Ordrenr. 674794 /JRB Bestemmelse

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

1.2 For aftaler om visse ydelser kan der være udarbejdet et sæt Særlige Betingelser, der i tilfælde af uoverensstemmelse

1.2 For aftaler om visse ydelser kan der være udarbejdet et sæt Særlige Betingelser, der i tilfælde af uoverensstemmelse Mandrup ApS standarder Side 1 Nærværende generelle Salgs-, Arbejds-, og Leveringsbetingelser (i det følgende betegnet SAL) anvendes som grundlag for aftaler indgået med Mandrup ApS (i det følgende betegnet

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014 Udbudsbilag B Kontrakt om gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer fra perioden 2010 til 2014 under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 1. Parterne Følgende parter har indgået

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning ABR-13 Almindelige bestemmelser for rådgivning Ver. 01 af 01.01.2013 Forord Nærværende almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR-13) er udarbejdet af Nielsen, Rudolph & Partners ApS, CVR Nr. 32 33 06

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN HVORFOR SKAL MAN LÆSE DENNE FOLDER? Denne folder henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at indføre legetøj på EU s markeder. Detailhandlere og forbrugere kan dog også bruge disse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Ressourcebesparende ventilationsenhed

Ressourcebesparende ventilationsenhed Ressourcebesparendeventilationsenhed EUDP2009 II J.nr.64009 0243 TeknologiskInstitut ChristianDrivsholm Marts2012 Konklusion TeknologiskInstituthari2010og2011deltagetiprojektet: EUDP2009 II: Ressourcebesparendeventilationsenhed,J.nr.640090243

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem COMPANY CONNECT PROGRAMMES Aftale mellem Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (Herning) Birk Centerpark 15, 7400 Herning, 8716 4700,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere