Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde 08630 Rose Quartz Modtaget dato 24.06.2013 Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten."

Transkript

1 TESTRAPPORT ForbrugerLaboratoriet ApS Industrivej 9 A-C DK-5500 Middelfart Danmark TEST Reg.no. 410 Kunde/rekvirent Sikkerhedsstyrelsen (SIK) Nørregade 63 Antal bilag Ingen 6700 Esbjerg Kunde ref. Rikke Brynaa Lintrup Testemne Legetøj Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde Rose Quartz Modtaget dato Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten. Lab. Id: N13077 Beskrivelse Testemnet er et legetøj beregnet til at spænde på tværs af en barnevogn m.v. Det består af en ca. 78,5 cm elastik (slap længde) med påsatte kugler og midtvejs en sten. Leveret i salgsemballage med div. papirer. Mærket 0+. Vægt: 67,3 gram Prøvet dato Aldersgruppe/test: SIK Jr.nr. - Børn fra 0 mdr. Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav DS/EN 71-1:2012 Underskevet af Torben Foged Director D99012, 5. udgave af Side 1 af 6

2 1. INFORMATION Denne testrapport indeholder prøvningsresultater for test i henhold til den rekvirerede anførte metodik og omfang. 2. ANVENDT UDSTYR Udstyrsnumre over anvendt udstyr er registreret hos laboratoriet. 3. METODIK DS/EN 71-1:2012 (EN 71-1:2011) Se pkt. 5 Referencer. 4. RESULTATER Testresultater gælder udelukkende for de prøvede testemner. 4.1 Konklusion Testemnet opfyldt ikke alle krav i DS/EN 71-1:2012, idet følgende ikke var i overensstemmelse med kravene anvendt i testen: 5.4 Snore i legetøj til børn under 36 mdr. 7.1 Advarsler, generelt 7.11 Advarsel på legetøj til at spænde over en barnevogn, etc. 4.2 Metode, krav og resultater I det følgende er krav og metoder refereret i overskrifter fra standarden til brug i testrapporten. Den fulde og gældende ordlyd skal findes i standarden. Ordforklaring: Pass Fail NA NT Passed / Bestået Failed / Ikke Bestået Ikke anvendeligt krav Ikke rekvireret testet EN 71-1 Mekaniske og fysiske egenskaber Punkt Krav Res. Bemærkning 4 Generelle krav 4.1 Materialers renhed Pass 4.7 Kanter Pass 4.8 Spidser og metaltråd Pass 4.20 Akustik NA Ingen lydenheder i aftagelige dele Små bolde/kugler NA Ingen frit hængende små bolde/kugler D99012, 5. udgave af Side 2 af 6

3 Punkt Krav Res. Bemærkning 5 Legetøj beregnet for børn under 36 måneder [Se note vedr. punkt 5] 5.1 Generelle krav - Beregnet til børn < 36 måneder 5.1a Legetøj og aftagelige dele, små dele Pass 5.1b Prøvning med drejningsmoment, træk-, fald-, faldlod- eller trykprøvning Pass 5.2 Blødt udstoppet legetøj og blødt udstoppede dele af et legetøj Pass Legetøjet var kategoriseret som en barnevognskæde, følgelig undtaget for kravene i 5.4a til 5.4e, men samtidig vist i hænderne på et barn (se foto på side 1). 5.4 Snore, kæder og elektriske kabler i legetøj Fail Betragtet som et legetøj, der - som på foto - var beregnet til at være indenfor rækkevidde af et barn, var det ikke undtaget fra krav om maksimal længde af snore, der kan danne en løkke. Følgelig overskred det den maksimale længde på 220 mm. (Fail) Betragtet barnevognskæde, der var undtaget fra pkt. 5.4a til 5.4e, var legetøjet ikke forsynet med den krævede advarsel, jf (Fail) 5.8 Form og størrelse på visse typer legetøj NA 5.10 Små bolde/kugler NA 6 Emballage Se note 1. Ingen aftagelige dele beregnet til at kunne gives til et barn. Ingen frit hængende små bolde/kugler Emballage NA OK 7 Advarsler, mærkninger og instruktioner for brug [Se note vedr. punkt 7] 7.1 Generelt Fail Advarsler var læsbare og tydelige, men advarslen i pkt var ikke påsat selve legetøjet. Se note Legetøj, der ikke er beregnet for børn under 36 mdr. NA Legetøj var tiltænkt børn fra 0 mdr Legetøj beregnet til at blive fastgjort på eller spændt ud over en vugge, barneseng eller barnevogn Fail Advarslen var ikke påført selve legetøjet, idet det den kun fandtes på folder i emballage. Den var kun synlig i en engelsk og tysk version før udpakning. Teksten i den danske advarsel indeni folderen var ikke i overensstemmelse med standardens krav. Se note 1. Kun punkter, der er aftalt/anvendt/relevante eller har fået kommentarer, er taget med i ovenstående. D99012, 5. udgave af Side 3 af 6

4 Noter og bemærkninger Note til information vedr. punkt 5: Teksten i denne note er kun til information, er ikke udtømmende, og direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer: Emne Note Laboratoriets Observation Rengøring og vaskeinstruktion Ifølge direktiv 2009/48/EC finder følgende sikkerhedskrav anvendelse i relation til rengøring og vask: "Et legetøj beregnet til brug af børn under 36 måneder skal være designet og fremstillet på en sådan made, at det kan rengøres. Et tekstillegetøj skal, i denne betydning, være vaskbart, med mindre det indeholder en mekanisme, som kan tage skade, hvis den vaskes. Legetøjet skal opfylde sikkerhedskravene også efter at være blevet rengjort i overensstemmelse med dette punkt og fabrikantens instruktioner". Fabrikanten skal, hvis aktuelt, give instruktioner om hvordan, legetøjet skal rengøres. Rengøringsanvisninger givet på andre sprog end dansk (GE, FR, UK, IT ) Note til information vedr. punkt 7: Teksten i denne note er kun til information og underpunkterne udgør ikke krav i EN Informationen er ikke udtømmende. Direktiv 2009/48/EC og de associerede vejledningsdokumenter bør konsulteres for yderligere detaljer. Emne Note Laboratoriets observation CE mærkning Navn og adresse Identifikation Legetøj gjort tilgængeligt på markedet skal bære CE mærkningen. CE mærkningen skal leve op til de generelle principper fastlagt i artikel 30 i regulativ (EC) nr. 765/2008. CE mærkningen skal være påsat synligt, læsbart og uforgængeligt på legetøjet, på en påsat label eller på pakningen. Såfremt CE mærkningen ikke er synlig fra udenfor emballagen, hvis der er nogen, skal den som minimum påføres emballagen. Såfremt specifik lovgivning ikke kræver specifikke dimensioner, skal CE mærkningen være mindst 5 mm høj. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og adresse på hvilken fabrikanten kan kontaktes skal være anført på legetøjet, eller, hvor dette ikke er muligt, på dets emballage eller i et medfølgende dokument. Dette krav gælder også med hensyn til navn og adresse, etc. på en hvilken som helst importør. Fabrikanter skal sikre at deres legetøj bærer et type-, batch-, serie- eller modelnummer eller andet element, der tillader dets identifikation, eller, hvor størrelse eller beskaffenhed af legetøjet ikke muliggør det, at, den krævede information er givet på emballagen eller i et dokument, der følger med legetøjet. CE mærkning på æsken. Ca. 5 mm høj. Fabrikantens navn og adresse på emballage og i folder. Ingen mærkning på legetøjet. No anført på emballage. Ingen mærkning på legetøjet. Fabrikanter og importører skal sikre at legetøjet følges af instruktioner og sikkerhedsinformation på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som det måtte være fastlagt af det relevante medlemsland. Et medlemsland må, indenfor dets område, fastsætte, at advarsler og sikkerhedsinformation skal være skrevet på et eller flere sprog, der let forstås af forbrugerne, som fastlagt af det medlemsland. Ovenstående observationer er givet som service for rekvirenten, men uden konklusion, idet der ikke er tale om kravpunkter i EN Note 1 - vedr. pkt. 5.4, 7.1 og 7.11 Legetøjet i sig selv var ikke forsynet med den krævede advarsel. Pkt. 7.1 anfører, at de enkelte krav om advarsler (bl.a. 7.11) anviser, om legetøj skal forsynes med de krævede advarsler på legetøjet, emballagen, leaflet eller lign., og at et krav om at legetøjet skal være forsynet med en advarsel betyder, at den skal være på selve legetøjet. D99012, 5. udgave af Side 4 af 6

5 Pkt kræver, at både legetøjet og emballage skal være forsynet med den krævede advarsel. Advarslen var givet på andre sprog i æsken og i en forkert formuleret version på dansk indeni folderen, om end skrevet tydeligt og læsbart (når folderen blev åbnet): 5. REFERENCER DS/EN 71-1:2012 Legetøj Sikkerhedskrav Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber (IDT med EN 71-1:2011) D99012, 5. udgave af Side 5 af 6

6 ForbrugerLaboratoriets generelle betingelser Betingelserne gælder for alle opgaver udført af ForbrugerLaboratoriet, inklusive, men ikke begrænset til, rådgivning, undervisning, formidling, prøvning, undersøgelser, udvikling, salg og leje. Vilkårene er også gældende i andre og senere aftaler mellem FL og rekvirent, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der foreligger specifik skriftlig aftale herom. 1. Definitioner 1.1 Ved FL forstås ForbrugerLaboratoriet ApS inklusive binavne; ForbrugerLab, FLAB, Consumer Lab Denmark, CVR nr Ved rekvirenten forstås FL s kunde/samarbejdspartner uanset om denne er i form af en person, virksomhed, selskab, organisation, myndighed, eller andet. 1.3 Ved FL s navn og logo forstås FL s firmanavn, binavne, kaldenavne, varemærker og/eller tekster af enhver art, som FL anvender i sin virksomhed uanset om disse er registrerede varemærker eller ej og/eller som er egnede til at sætte FL i forbindelse med en anden virksomheds produkter og/eller aktiviteter. 1.4 Ved markedsføring forstås alle rekvirentens aktiviteter og materialer til brug for synliggørelse, positionering og salg af rekvirentens produkter, og den kontekst som disse tiltag og produkter benyttes i uanset formen. Herunder men ikke begrænset til begreber som markedsføringsmaterialer, - medier og -sammenhæng samt pressemeddelelser. 2. Opgaveindhold 2.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. 2.2 Tilbud givet af FL er, med mindre andet er anført i tilbuddet, gældende i 30 dage. 2.3 Tidsplaner, priser, mv. er angivet som et skøn, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt FL forudser væsentlige prismæssige, eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse, orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt FL er da berettiget til vederlag for det allerede udførte arbejde. 2.4 FL er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at FL s vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås. 2.5 FL er berettiget til helt eller delvist at lade opgaver udføre ved tredjemand. 3. Diskretionspligt 3.1 FL udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som FL bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig skriftlig aftale herom. 3.2 Såfremt forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almen interesse, kan FL lade resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en fortrolighedsaftale som nævnt i pkt Når FL påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at FL kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 3.4 FL er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som FL ifølge lovgivningen er forpligtet til at afgive. 3.5 Bliver FL som led i løsningen af rekvirerede opgaver opmærksom på forhold, som efter FL s skøn indebærer risiko for ikke uvæsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, kan FL om fornødent underrette rekvirenten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at forhindre eller begrænse risikoen for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, er FL, uanset særskilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, berettiget til at videregive sin viden til relevant myndighed. 4. Akkreditering 4.1 FL er akkrediteret af DANAK til en række prøvninger. Akkrediteret prøvning er underlagt særlige krav til bl.a. rapportering, og disse er altid forsynet med DANAK logo og reg.nr. 5. Omtale af resultater m.m. 5.1 FL s rapporter må af rekvirenten kun gengives i deres helhed. 5.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til FL eller FL s medarbejdere i reklameog markedsføringsøjemed, medmindre FL på forhånd i hvert enkelt tilfælde har givet skriftlig tilladelse, og/eller der er indgået særskilt skriftlig aftale herom, jf. særskilte generelle betingelser for aftale om brug af FL s navn og logo, D En evt. meddelt forhåndstilladelse bortfalder, hvis rekvirenten standser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt Pkt. 5.2 gælder også henvisninger, referencer og weblinks fra rekvirentens hjemmesider og lignende. Endvidere er enhver brug af eller reference til sikkerhedsgrupperne A-D (FL s gruppering) ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale i hvert tilfælde, hvilket kun kan ske på baggrund af testresultater forestået af eller accepteret af FL. 5.4 Udleveret kursusmateriale og andet materiale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er FL s ejendom. 5.5 FL har ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af FL udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt FL konstaterer fejl eller mangler i disse. 6. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 6.1 De materielle resultater, FL frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, overleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 6.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som FL udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører FL, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 7. Honorar og betalingsbetingelser 7.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af FL til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter og andre udlæg. 7.2 FL forbeholder sig ret til ved længerevarende opgaver (over 6 mdr.) løbende at regulere de under pkt. 7.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage. 7.3 FL har ret til at á conto fakturere månedsvis for udført arbejde i perioden forud for faktureringsdatoen. 7.4 Såfremt FL tilsiges til at vidne i en retssag som følge af den udførte opgave vil rekvirenten være forpligtet til at betale FL s direkte omkostninger og godtgøre medgået tid til såvel forberedelse, transport, vidneafgivelser, etc. Medgået tid godtgøres med 50 % af gældende timepris for rådgivning. FL fakturer rekvirenten løbende og rekvirentens pligt til godtgørelse er ikke afhængig af retssagens udfald. 7.5 Hvis ikke andet er aftalt eller fremgår af faktura er betalingsfristen på FL s tilgodehavender fakturadato plus 14 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned. FL er berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 300,- pr. betalingspåmindelse fra og med 2. betalingspåmindelse. Såfremt rekvirenten ikke overholder aftalte betalingsfrister er FL berettiget til at indstille ethvert igangværende/aftalt arbejde for rekvirenten. Pkt. 8.1.finder i så fald anvendelse, som var det rekvirenten, der havde beordret arbejdet standset. 8. Ændrings- og afbestillingsret 8.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 2.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere FL udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som FL uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mv. 8.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med FL s skriftlige samtykke. 9. Ansvarsregulering 9.1 FL er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne I intet tilfælde er FL ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes FL s fejl eller forsømmelser. 9.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 8, er FL uden ethvert ansvar for evt. mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde. 9.3 FL er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af FL afgivet rådgivning eller prøvnings/kontrolrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål. 9.4 Afsluttes FL s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse/vurdering, om hvilken det er oplyst, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er FL - uanset om formidlingen sker mundtligt eller skriftligt - ikke ansvarlig for fejl i denne, medmindre der foreligger grov uagtsomhed hos FL. 9.5 FL er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, uanset om FL særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt. 9.6 FL er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af FL uden at være bragt i forslag af eller accepteret af rekvirenten. 9.7 Er en eller flere andre udover FL ansvarlige over for rekvirenten, hæfter FL kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af FL. 9.8 Fra det tidspunkt en tilbagekaldelse af et resultat er kommet til rekvirentens kendskab, er FL uden ansvar for tab eller krav mod rekvirenten såfremt denne undlader omgående at berigtige resultatet overfor tredjemand. Rekvirenten er forpligtet til at berigtige resultatet omgående for tredjemand. 9.9 FL er uden ansvar hvis rekvirenten lider tab som følge af offentliggørelse af resultatet i et nyhedsmedie, uanset om FL var bekendt med, at et resultat ville blive offentliggjort. Denne begrænsning i ansvar for FL gælder også når rekvirenten er et nyhedsmedie, idet denne må sikre sig selv mod tab i den henseende Har FL påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er FL kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at FL ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. FL s ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og FL s ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit Har FL modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er FL alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er FL s ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at FL har udvist grov uagtsomhed, og FL s ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring hos FL kun ske indtil 3 måneder efter opgavens afslutning FL kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. FL er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet direkte tab. I intet tilfælde kan FL s samlede ansvar overstige ,- DKK pr. skade med undtagelse af ansvar for personskader i henhold til gældende lovgivning Hvis FL af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af FL s arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at holde FL skadesløs for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod FL efter reglerne i dette afsnit 9. Rekvirenten er forpligtet til at overtage førelsen af en sådan sag, hvis FL fremsætter begæring herom FL kan ikke gøres ansvarlig for tab, skader, m.v., som ikke skriftligt er gjort gældende inden 3 år efter FL s levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. FL s ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, og senest indenfor 30 dage, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for FL. Uanset den nævnte 3 års frist er FL uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, der forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse Enhver reklamation skal ske skriftligt 10. Tvister 10.1 Enhver tvist mellem FL og rekvirenten samt tredjemand kan alene afgøres efter dansk ret ved FL s hjemting, med mindre FL måtte bestemme andet. D03023, 5. udgave af Erstatter: D03023, 4. udgave af Side 6 af 6

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Energi og Klima Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Juni-september 2013 Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg juni-september

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere