dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dit-online-regnskab.dk Brugervejledning"

Transkript

1 dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1

2 Dit-online-regnskab.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt...3 Om denne vejledning...3 Browservalg...3 Login Hovedmenuen Systemdata...6 Kontoplanen...6 Kontotyper...6 Overskriftskonti...6 Driftskonti...6 Statuskonti...6 Sumkonti...7 Indstillinger...7 Moms...7 Salgsmoms...7 Købsmoms...7 Erhvervelsesmoms...8 Momsrapport...8 Debitor- og kreditorgrupper...8 Momsgruppe...8 Modkonto...8 Rabat...8 Provision...8 Afdelinger...8 Lagre...9 Varegrupper...9 Gruppenummer...9 Lagertilgang...9 Lagertræk Varekøb...9 Lagerregulering...9 Max rabat...9 Momsfri...9 Lagerført...9 Batchkontrol...10 Operation...10 Brugere...10 Regnskabsår...10 Efterfølgende regnskabsår...11 Stamdata...11 Formularer...11 Linjer...11 Tekster...12 Ordrelinjer...12 Diverse...13 Sikkerhedskopi...13 Indlæs sikkerhedskopi Finans...14 Kassekladde...14 BankImport Regnskab...16 Rapporter Debitor...18 Ordrer...18 Konti...20 Rapporter...20 Åben post Kreditor...22 Ordrer...22 Konti...22 Rapporter Lager...23 Varekortet...23 Enheder...23 Rapporter...24 Lagerstatus

3 1 Generelt Om denne vejledning. Vejledningen er målrettet til brugere af dit-online-regnskab.dk Bemærk at det siden denne manual er skrevet, er foretaget nogle kosmetiske ændringer, således at der kan være mindre afvigelser i forhold til de faktiske skærmbilleder. Teksten Tilbage er erstattet af teksten Luk. Eksempelvis kan baggrundsfarven variere, da denne skifter nuance ifølge af en opdatering. Browservalg. Dit-online-regnskab.dk er skrevet til at kunne anvendes med de fleste gængse browsere på markedet, og er testet med Konqueror ver. 3.5, Firefox ver. 2, Opera ver. 9 samt Internet Explorer ver 7 (IE7). Bemærk at for at aktivere en genvej f.eks. Opslag er genvejen følgende. IE7 og Firefox 1.x: [Alt] + [o] Tryk på [Alt] og hold den nede mens der trykkes på [o] Firefox 2.x [Alt] + [Shift] + [o] Tryk på [Alt]+[Shift] og hold begge nede mens der trykkes på [o] Konqueror [Ctrl] -> [o] Tryk først på [Ctrl] og dernæst på [o] Opera [Shift] + [Esc] + [o] Tryk på [Shift]+[Esc] og hold begge nede mens der trykkes på [o] Alle ovennævnte browsere understøtter anvendelse af åben popup vindue i nyt faneblad, hvilket det anbefales at aktivere, de det giver et meget bedre overblik. For at aktivere åben popup i nyt faneblad skal du gøre følgende: Firefox Installer udvidelsen: Tab control, som kan hentes her: Indstil iht. billedet til højre og klik på [OK]: Skriv about:config i navitationslinjen og tast enter. Herved fremkommer et konfigurationsvindue. Skriv browser.link i filterlinjen og sæt de værdier som er angivet i billedet. IE7 Klik på Funktioner Internetindstillinger Instillinger Afmærk: En ny fane i detnuværende vindue. 3

4 Login Dit-online-regnskab-dk startes ved at indtaste den relevante genvej i din foretrukne browser. Genvejen fremgår af den du har modtaget ved tilmelding. Da Dit-online-regnskab.dk åbnes i et popup vindue, er det nødvendigt at dette er tilladt for adresserne. I loginboksen skrives regnskabsnavn, brugernavn & password. Bemækt at disse felter er versalfølsomme, så hvis regnskabet er oprettet som 1234, vil man få besked om at regnskabet ikke findes, hvis der skriver Det samme er gældende for brugernavn og password. Ved første login bliver du bedt om at oprette 1. regnskabsår. Dette skal oprettes da ingenting fungerer før der er oprettet et regnskabsår. Alle værdier kan rettes senere, så klik blot på [Gem] og på Tilbage og Tilbage igen på næste skærmbillede. 4

5 2 Hovedmenuen Hovedmenuen består af programmets fem hovedområder, der hver for sig igen er inddelt i tre underområder. Denne manual er opdelt efter samme princip. åbningen af et nyt regnskabsår er dog lagt ned i bilag A. Du vælger den ønskede funktion ved at klikke på teksten i skemaet. Herefter vil du få åbnet en nyt vindue eller et nyt faneblad, som arbejdet fortsættes i. Hvis det ikke anvendes faneblade så vær, opmærksom på, om et vindue er for lille, så vigtige knapper ikke er synlige! Når der er en rullebjælke forneden på en side, er det tegn på, at vinduet ikke er stort nok. I toppen af de enkelte undervinduer kan du i venstre side finde teksten Tilbage, i midten vinduets overskrift, og i højre side tekster som Ny og lignende. Et klik på Tilbage vil typisk lukke vinduet, og sætte focus på det vindue, du oprindeligt kom fra. Det gælder også her, at er vinduet for smalt, vil teksten Ny ikke altid kunne ses. Der er en og kun en skærm til at oprette eller rette en kunde, men den er tilgængelig både fra hovedmenuen og fra tilbuds- og ordreskærmene, hvor du skal bruge vedkommende kundes oplysninger. Kunden kan oprettes både direkte fra hovedmenuen, via topbjælken over kundelisten, hvor man kan klikke på feltet Ny, og fra en eksisterende kundes stamblad, igen her via overskriftbjælkens tekst Ny. De enkelte punkter i hovedskærmen er beskrevet fuldt ud i manualen, listen herunder er blot en oversigt over, hvad du kan forvente at finde hvor. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. Finans: Bogføring, regnskabs relaterede rapporter, transaktionsspor & provisionsrapport. Debitor: Kunderelaterede opgaver som tilbud, ordrer, fakturering, kontoudtog, kundekartotek, åbne poster og rykkerhåndtering. Kreditor: Leverandørrelaterede opgaver som indkøbsforslag, ordrer, modtagelse, kontoudtog, åbne poster og leverandørkartotek. Lager: Varerelaterede opgaver som varekartotek og varestatistik. 5

6 3 Systemdata Kontoplanen Kontoplanen er hjertet i ethvert regnskab. Du kunne nøjes med at have en konto for indtægter og en anden for udgifter, men det regnskab du ville få ud af det, ville på ingen måde kunne give dig det udbytte, et godt opbygget regnskab kan. Det er god praksis at lade kontonumrene springe med store intervaller, så der er plads til senere at indskyde nye konti efter behov, hvor de nu måtte passe bedst i rækkefølgen. Den, der skal tasteind i programmet, lærer hurtigt de vigtigste kontonumre, og bogholdere har en hang til orden i tingene.du kan oprette en ny konto ved at klikke på teksten Ny helt til højre i toppen af skærmen, mens du kankomme til at ændre en eksisterende konto ved at klikke på dens nummer. Kontotyper Finanskonti kan opdeles i fire typer. Overskriftskonti Disse konti optræder spredt ned gennem kontoplanen. Deres enesteformål er, at gøre regnskabets opdeling tydeligere. Driftskonti Driftskonti er de konti, der normalt posteres på. En driftskonto kan tilknyttes en eller ingen momskonto, hvorefter derautomatisk beregnes moms ved bogføringen. Momsen for de forskellige momstyper bogføres på den momskonto, der er sat op under indtillinger -> Moms. Det er muligt at tilknytte en genvejtast så man blot kan angive etbogstav ved bogføring, så finder systemet selv det relevante kontonummer. Statuskonti En status- eller balancekonto beskriver selskabets økonomiske status. Bank, giro, kasse, lagerværdi eller gæld til kreditorer opføres på statuskonti. Der kan bogføres på en statuskonto, typisk skal et varekøb modregnes på bank eller giro, beløb skal kunneflyttes fra kasse til bank osv. Det er også her muligt at tilknytte en genvejstast, så man blot kanangive et bogstav ved bogføring, så finder systemet selv det relevante kontonummer. 6

7 Sumkonti En sumkonto kan sammentælle beløbene fra en række drifts- ogstatuskonti. Den vil altid sammentælle alle konti i området fra det kontonummer der angives ved Konto fra til sumkontoens egetkontonummer. Det er derfor vigtigt, at alle driftskonti er organiseret på enhensigtsmæssig måde, eksempelvis med vareforbrugskonti i området og sumkontoen for indtægterne som konto En sumkonto optæller aldrig andre sumkontis indhold. Det er derfor muligt at indlægge sumkonti på de steder, man måtte ønske det, så man kan få let adgang til de sammentællinger, der er brug for. Sideskift Kontoen sideskift har ikke andel anvendelse en at den fortæller finansrapporten hvor der skilles mellem resultat og balance. Der kan kun være en sideskiftkonto og denne vil typisk blive placeret umiddelbart under samlekontoen Årets resultat. Indstillinger Ud over selve kontoplanen er der en række andre oplysninger, som skal være på plads, men som sjældent senere skal ændres. Denne type oplysninger er samlet i skærmen Indstillinger. Som det ses herover, kan de enkelte undermenuer vælges i bjælken i toppen af skærmen. Disse undermenuer er beskrevet efterfølgende. Moms Det er muligt at arbejde med flere momssatser for såvel salgsmoms som købsmoms. For hver sats skal man oplyse en ledetekst, den (moms)konto, momsen skal bogføres på, og satsen selv i procent. Når der i en kassekladde bogføres på en driftskonto, der har tilknyttet en momssats, vil der automatisk blive trukket moms af det indtastede beløb, og denne moms, vil blive overført tilsatsens momskonto. Du skal være opmærksom på, at der ikke kan oprettes debitor- og kreditorgrupper uden angivelse af en momskode. Har du kunder, der ikke skal betale moms, er du derfor nødt til at oprette en momssats på 0% Der er følgende 4 hovedgrupper under gruppen Moms Salgsmoms Eller udgående moms. Her angives % satsen på salgsmomsen samt det kontonummer opkrævet salgsmoms skal bogføres på. Der kan oprettes et ubegrænset antal. Købsmoms Eller indgående moms. Her angives % satsen på købsmomsen samt det kontonummer betalt købsmoms skal bogføres på. Der kan oprettes et ubegrænset antal. 7

8 Erhvervelsesmoms Ved varekøb i udlandet, skal der afregnes dansk moms. Denne moms skal angives særskilt, ved momsangivelse. Samtidig kan momsen trækkes fra som købsmoms, således at resultatet bliver 0. Momsrapport Her angives hvilke konti der skal medgå i momsrapporten. Debitor- og kreditorgrupper Her kan opsættes og rettes i debitor og kreditorgrupper. De enkelte grupper indeholder følgende oplysninger om gruppens medlemmer: Beskrivelse af gruppen. Momsgruppe Er den momskonto, hvor gruppens moms skal konteres. Det kan være nødvendigt at oprette en momssats på 0 %, hvis der er kunder eller kreditorer, som ikke skal have afregnet moms. Samlekonto er en status-konto for gruppens gæld eller tilgodehavende. Valutaer endnu ikke i brug. Modkonto Er kontoen, der benyttes til udligning af åbne poster. Dette vil typisk være kontonummeret på en bankkonto. Du kan tilknytte en debitorgruppe på de enkelte kundekonti, ligesom du kan sætte en kreditorgruppe på hver enkelt leverandørkonto. På den måde definerer du både statuskonto og momssats for kunden eller leverandøren. Rabat Her kan indsættes en rabatprocent, som pr automattisk vil blive anvendt ved oprettelse at ordrer til den pågældende kundegruppe. Provision I dettet felt kan angives hvor stor en procentdel af dækningsbidraget der skal anvendes ved provisionberegning til denne kundegruppe. Afdelinger Her kan opsættes et ubegrænset antal afdelinger, som kan vælges under kontering i kassekladden. På den måde kan indtægter og omkostninger fordeles på de enkelte afdelinger. Også medarbejdere kan tilknyttes en afdeling. Herefter vil indkøb og fakturering automatisk blive konteret på vedkommendes afdeling. 8

9 Lagre Her kan opsættes lagre, som tilknyttes de respektiveafdelinger. Indkøb og salg af lagervarer bindes til det lager, som hører til den afdeling, den enkelte medarbejder er tilknyttet. Varegrupper Her kan opsættes et ubegrænset antal varegrupper. På hver enkelt gruppe kan man registrere følgende oplysninger: Gruppenummer Dette er blot et fortløbende nummer på varegrupperne. Der refereres til nummeret fra de enkelte varer. Beskrivelse af gruppen. Lagertilgang Er nummeret på den statuskonto, der bruges til at registrere tilgang til lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer. Lagertræk Er statuskontoen, der registrerer afgang fra lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer. Varekøb Er den konto, hvor varekøb registreres. Når lagerførte varer sælges, føres deres værdi automatisk fra konto Lagertræk til konto Varekøb. Varesalg bruges til at registrere varens salgspris. Lagerregulering benyttes til at registrere tab og vind på lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer. Max rabat Angiver en maksimal rabat der må gives på varer i denne varegruppe. Værdien heri står over rabatsatsen i debitorgrupper. Momsfri Giver mulighed for at bestemme, om varen udløser moms eller ej. Momskontoen og -satsen er bestemt af den momssats, der er tilknyttet til kontoen Varesalg. Lagerført Markerer, om der er tale om en egentlig vare eller en ydelse. Der kan oprettes et ubegrænset antal brugere. Hver bruger kan derefter tildeles de ønskede rettigheder. Der kan dog være begrænsninger i antal brugere på visse udgaver af Saldi, som benyttes via webtjenester. Samtidig kan der oprettes binding til ansatte, således at den rette person automatisk vælges ved oprettelse af købs og salgsordrer. 9

10 Batchkontrol Kan kun anvendes ved lagerførte varer. Når dette felt er afmærket, skabes det sammenhæng mellem alle købs og salgsordrer, således at det altid er muligt at genfinde den eksakte købsordre til enhver salgsordre Samtidig sikres at regnskabets lagerbeholdning er i overenstemmelse med varelagerets købsværdi. Operation Angiver at der ikke er tale om en operation og ikke en fysisk vare. Dette felt anvendes bl.a. i produktionsvirksomheder. Brugere Der kan oprettes et ubegrænset Antal brugere. Hver bruger kan derefter tildeles de ønskede rettigheder. Samtidig kan der oprettes binding til ansatte, således at den rette person automatisk vælges ved oprettelse at købs- og salgsordrer. Regnskabsår Her oprettes regnskabsår, og der kan indsættes åbningssaldi for 1. regnskabsår. De værdier der skal angives er: Startmåned: 1. måned i 1. regnskabsår. 1. måned svarer til januar. Startår. Det år regnskabsåret starter. Slutmåned: Den måned hvor regnskabsåret slutter. Slutår. Det år hvor regnskabsåret slutter. 1. faktnr: Nummeret på den første faktura der udskrives. 1. modt.nr. Varemodtagelser, for varer til videresalg, bilagføres med fortløbende numre. Undlad bilagsnr. til fakt. Ved afmærkning af dette felt, vil der ikke blive anvendt bilagsnumre, til udgående fakturaer. Brug faktnr som bilagsnr. Her angives om fakturanummeret skal anvendes som bilagsnr. Dette felt kan ikke anvendes, hvis Unlad bilagsnr til fakt er afmærket. Brug modt. nr som bilagsnr. Her angived om modtagelsesnummer skal anvendes som bilagsnr. Beløbsfelterne under debet og kredit udfyldes med relevante åbningstal. Summen skal være ens i de to kolonner, for at regnskabet stemmer. Åbnings tallene kan efterreguleres, og der kan godt bøgføres, selvom disse ikke stemmer. 10

11 Efterfølgende regnskabsår Ved oprettelse af regnskabsår, ud over det 1. er der mulighed for at overføre ultimosaldi til en anden statuskonto. F.eks, vil man ved årsafslutning typisk postere resultatet ned på en statuskonto kaldet Overført resultat indev. år eller lign. Denne saldo skal så ved oprettelsen af det nye år, overføres til egenkapital primo Hvis der i forbindelse med et årsskifte, er skiftet kontoplan, vil man også her kunne overføre diverse saldi til de relevante nye konti. Startmåned og -år vil altid være måneden efter det foregående regnskabsår. Slutmåned og -år er valgfrit. Stamdata Under stamdata angives virksomhedens stamdata, samt stamdata for medarbejdere. Her oprettes og knyttes medarbejdere til afdelinger, således at kontering sker korrekt. Det er samtidig muligt at knytte en separat provisions procent til hver debitorgruppe, for den enkelte medarbejder. Formularer Begrebet formularer dækker over en række forskellige udseender for udskrifter. Det er i denne skærm, at du kan oprette og redigere udseende af tilbud, ordrebekræftelser, følgesedler, kreditnotaer, fakturaer og rykkerbreve. Den enkelte formular er sammensat af tre områder. Alle tal for koordinater er i mm, som for X måles fra venstre kant og for Y fra bunden af papiret. Ved at klikke på Hent logo øverst til højre, er det mulighed for at indsætte sit log. Logoet skal være i formatet.eps (encapsulatet postscript) eller.jpg. Du kan eventuelt anvende det frie grafikprogram Gimp til at fremstille eller konvertere logoet. Logoet kan slettes ved at klikke på linket Slet logo, nederst til højre I bunden af skærmen findes linket, Formularimport. Ved at klikke på dette link, bliver standardformularene indlæst, og overskriver de eksisterende formularer. Linjer Dette valg giver dig adgang placere dit logo og tegne linjer i dit layout. I eksemplet herover tegnes en vandret linje, der starter 26 mm inde og 255 mm oppe på papiret. Den rækker vandret til det punkt, der er 184 mm inde fra venstre kant, og er altså mm = 158 mm lang Stregens bredde er på 1 billedpunkt. 11

12 Tekster Her definerer du faste tekster i layoutet. Der er tale om to typer tekster, nemlig faste tekster og det indhold, som variabler i programmet måtte have. Fordelen ved at bruge variabler som $eget firmanavn er, at du slipper for at rette alle dine formularer igennem, hvis der ændres i firmaets stamoplysninger. Når du indsætter et variabelnavn, kommer der automatisk et mellemrum efter variablens indhold og den næste tekst. For at undertrykke dette mellemrum, kan du afslutte variabelnavnet med et semikolon. Det er fx. relevant, hvis du vil indsætte teksten Momssats 25% på en faktura. Her vil kodningen skulle være Momssats $ordre_momssats;% moms. Du kan få en oversigt tilgængelige variabler, ved at åbne listen helt til venstre i linjen. Det valgte variabelnavn vil blive flyttet ind i linjens tekstfelt, når du klikker på Opdater, men du kan også vælge selv at kopiere det ind. Bemærk at listens indhold af variabelnavne varierer med typen af layout. De enkelte felter i hver linje er: Tekst I dette felt kan du skrive en blanding af tekster og variabelnavne. X: Afstand i mm fra venstre kant af papiret. Y. Afstand i mm fra bunden af papiret. Højde: Teksthøjde i punkter. Farve: Farvekode. Nummer nul er farven sort. Plac.: Tekstens justering i feltet. Mulighederne er Venstre-, Centreret- eller Højrejusteret. Font: Det er muligt at anvende skriftsnit med fødder Times eller uden Helvetica Side: Vælg her, hvilke sider teksten skal udskrives på. Mulighederne er: A: Alle sider 1: Kun første side, eksempelvis kundens navn og adresse på en faktura. S: Kun på sidste side, eksempelvis total og betalingsvilkår på faktura.!s: Ikke på sidste side. Velegnet til tekster som fortsættes... Fed: Fremhævet skriftsnit. Kursiv: Kursiv (italic) skriftsnit. Ordrelinjer Du skal starte med at definere, hvor langt nede på siden dine ordrelinjer stal starte, hvor mange, der er plads til på en side. Der er en tæt sammenhæng mellem denne oplysning, og de tekster, du fast udskriver på siderne. Afstanden mellem linierne er en ekstra afstand i forhold til et almindeligt linjeskift. Jo større tal, jo større linjeafstand. I ordrelinjerne kan du ikke selv definere teksterne, her har du alene adgang til at bruge de oplysninger, der bliver indtastet på selve ordren, når du opretter et tilbud eller en ordre. 12

13 Diverse Under overskriften findes en række indstillingsmuligheder. Grundlag for provisionsberegning Valgene her er kun aktuelle, hvis man har ansatte somprovisionsaflønnes. Bemærk at feltet kilde for kostpris kun har relevans for varer med batchkontrol Diverse valg Her kan vælges om brugeren skal afkræves valg afdebitorgruppe og kundeansvarlig ved oprettelse at ny debitor. Endvidere kan vælges om ordrelinjer udenvarenummer skal medtages på følgesedler. Indlæs / Udlæs kontoplan Her kan komntoplanen exporteres og der kan importeres en ny kontoplan. Import kan kun gøres i regnskabsår, hvor der ikke har været bogført. Sikkerhedskopi Når der klikkes på feltet Sikkerhedskopi i hovedmenuen, genereres en sikkerhedskopi, på serveren. Ved at højreklikke på linket Gem sikkerhedskopi og vælge [Gem destination som] (Internet Explorer) eller [Gem link til disk] (Firefox) får du mulighed for at gemme sikkerhedskopien til din egen PC. Linket Indlæs sikkerhedskopi i øverste højre hjørne, givermulighed for at indlæse en tidligere gemt sikkerhedskopi. Indlæs sikkerhedskopi For at indlæse en sikkerhedskopi, skal denne først findes. Dette gøres ved at klikke på knappen [Gennemse] og udpege den relevante sikkerhedskopi. Herefter klikkes på knappen [Indlæs] og sikkerhedskopien indlæses. ADVARSEL: Når dette gøres overskrives det eksisterende regnskab, med sikkerhedskopien. Handlingen kan ikke fortrydes. Efter sikkerhedskopien er indlæst, skal man logge ud af regnskabet, og ind igen. 13

14 4 Finans Kassekladde Hver enkelt bruger kan oprette en eller flere kassekladder. Der kan arbejdes med en kladde, indtil den er bogført. Herefter bliver de ændret til bogføringsjournaler, og der kan ikke længere rettes i dem. En bogført kladde kan kopieres til en ny kassekladde, og således spare bogholderen for en del tastearbejde, ved ensartede rutiner, som f.eks.bogføring af lønninger. Der oprettes en ny kassekladde ved at klikke på teksten Ny helt til højre i toppen af skærmbilledet. Den nye kassekladde får automatisk tildelt et nyt nummer, og den kommer til at tilhøre den bruger, der opretter den. Kassekladder opdeles på skærmen, så de bogførte kladder (altså bogføringsjournaler der kun kan læses) listes under de åbne. Med et klik på Vis alle får man listen til at vise alle brugeres kassekladder, mens Vis egne begrænser visningen til kun at omfatte dine egne kladder. Et klik på en af overskrifterne vil give en ny sortering af kladderne. Selve kassekladden. De enkelte bilag nummereres automatisk. Et nyt bilag vil få det foregåendes nummer plus en. Som det fremgår af billedet, kan man selv bestemme, om en postering/modpostering skal ske på en enkelt, to eller flere linjer. For alle felter gælder det at man kan kopiere værdien fra det ovenstående felt, ved at sætte et lighedstegn i feltet. Felterne i kassekladden. Bemærkning kan benyttes til at give den enkelte kassekladde en bemærkning eller emne, så det er lettere at kende forskel på de enkelte kassekladder, når man skimmer kassekladdelisten igennem. Kontrolkontonummer er det unavngivne felt til højre for feltet Bemærkning. Ved at skrive et kontonummer i dette felt vil bevægelserne på kontoen kunne følges på listen til højre for indtastningsfeltterne. Er særdeles velegnet til afstemning med bank- og girokonti. 14

15 Bilagsnummer tildeles automatisk. Der vil normalt optræde to linjer med samme bilagsnummer, en til posteringen og en anden til modposteringen, men som det ses på billedet, kan man vælge at sætte begge posteringer på samme linje. Det er muligt at skrive 0 (nul) som bilagsnummer til posteringer som ikke kræver bilag. I bilagsfeltet kan også skrives. - (minus) Linjen slettes -> linjer slettes <- Linjerne inklusiv mellemliggende + Der indsættes et antal linjer med samme bilagsnummer. Linjeantallet afgøres af tallet efter '+' Hvis der kun skrives + som bilagsnummer tages værdien fra ovenstående linje + 1 = Værdien fra ovenstående linje kopieres. (Kan bruges i alle felter) Dato sættes automatisk til dags dato, men den kan ændres. Indtast i det samme format, som den automatiske dato vises i - altså DD-MM-ÅÅÅÅ, eller i kort format, DDMMÅÅ (f.eks ) hvor DD er dag i måneden, MM måneden i året og ÅÅ det givne årstal. Bilagstekst er ganske vidst frivillig, men det er svært nyttigt senere at kunne se, hvad de enkelte posteringer drejer sig om. D/K feltet kan benyttes i forbindelse med Debitor- og Kreditorposteringer. Er feltet tomt, betragtes det efterfølgende kontomummer som en Finanskonto. Debet / Kredit er kontonummeret på den konto, posteringen skal ske på. Afhængigt af koden D/K vil der være tale om en Debitor-, Kreditor- eller Finanskonto. Ved klik på knappen [Opslag], foretages opslag i hhv. kontoplan, debitor- eller kreditorkartotek, afhængigt af værdien i det foranstående D/K felt. Fakturanr. benyttes i forbindelse med debitor- og kreditorposteringer. Hvis der angives et fakturanummer og der efterfølgende klikkes på [Opslag] gennemsøges åbne poster for det pågældende fakturanummer. Er der angivet en debitors eller kreditors kontonummer og kode D eller K, søges kun i åbne poster for den konto. Dersom der er oplyst et beløb, søges efter det pågældende beløb. Beløb indeholder det beløb, der skal bogføres. Hvis man ved simulering eller anden kontrol opdager, at en linje skal bogføres direkte modsat af, hvad der står i kassekladden, så kan man blot sætte minustegn foran beløbet. På den måde bytter kontonumrene i felterne debet og kredit plads, og beløbet bliver igen positivt. Afd. indeholder nummeret på den afdeling, posteringen vedrører. u/m (uden moms) kan benyttes til at bogføre beløb uden moms på konti, der har en momssats tilknyttet. Knapper i kassekladden [Gem] aktiveres automatisk når Enter/Retur tasten trykkes. Herved kontrolleres de indtastede værdier og den aktuelle kassekladde gemmes, hvis det ikke er konstateret fejl. For den mindre øvede anbefales det at taste Enter/Retur efter hver linje. [Opslag] anvendes til at slå op i kontoplan, debitor/kreditorkartotek eller åbne poster, afhængigt af hvilken søjle du arbejder i. Det er også muligt at benytte tastekombinationen Alt+O (Internet Explorer). 15

16 [Simuler] anvendes til at simulere en bogføring, således at man får mulighed for at kontrollere om regnskabsbevægelser svarer til det forventede. [Bogfør] Gennemfører en simulering, som skal godkendes, inden bogføringen gennemføres, og bordet fanger. Hent ordre anvendes til at hente afsluttede købs- og salgsfakturaer ind i kassekladden. Bankimport De fleste netbanker giver nulighed for at eksportere kontobevægelser til en fil. Denne kan importeres i kassekladden. Klik på [bankimport] og udvælg den pågældende fil. Systemet forsøger selv at beregne formatet og viser et importbillede i stil med dette: Udvælg de relevante kolonner hvori data skal importeres, angiv kontonummeret for bank i feltet Posteringskonto og klik på [Vis] Hvis systemet anderkender de angivne værdier, fremkommer en ny knap [Flyt]. Når der klikkes på denne kopieres data til kassekladden i den valgte orden. Regnskab Du får i dette punkt årets regnskab op på skærmen. Dette er ikke blot en passiv opgørelse, det er et dynamisk værktøj, du kan bruge til at finde frem til detaljer i regnskabet. For hver konto er der en linje med primoposteringen i venstre side, regnskabsårets måneder hen over skærmen,og regnskabsårets sammentælling i højre side. På driftskonti er summen i de måneder, er indeholder posteringer, aktive. Ved at klikke på et af de aktive tal, kommer en lille liste frem. Listen viser de posteringer, der er grundlaget for den pågældende måneds sum. I hver linje kan du klikke på bilagsnummeret i venstre side, og få netop det bilags posteringer vist. Klikker du i stedet på tallet kladdenr, slås den pågældende kassekladde op i vinduet. 16

17 Rapporter Der er mulighed for at få udskrevet de tre finansrapporttyper kontokort, regnskab og momsangivelse. Finansrapporten kontokort viser alle de posteringer, der er foretaget på alle konti i det angivne interval og inden for den angivne periode. Regnskabsrapporten viser ultimo saldo eller saldo til dato for alle konti i det angivne interval og inden for den angivne periode. [Kontrolspor] Til brug for revision eller lign. et knap som åbner kontrolsporet. Her er det muligt at søge efter praktisk talt alt. Feltet foroven angiver hvor mange linjer det skal vises pr side. Provisionsrapporten. giver et periodeafgrænset overblik, over hvormeget der enkelte medarbejdere har optjent, på basis at de indstillinger der er valgt under Indstillinger - >Diverse. 17

18 5 Debitor Ordrer Ordrer er inddelt i 3 niveauer, som er henholdsvis tilbud, ordrer og faktura. I bjælken foroven kan vælges mellem disse niveauer. Listen kan sorteres ved at klikke på kolonnes navn foroven, og der kan angives søgekriterier i indtastningsfelterne. Hvis man f.eks. vil se alle tilbud som er afgivet i februar måned 2007 skrives følgende i datofeltet: :280207, hvorefter der klikkes [OK]. I bunden vises en oversigt over omsætning / dækningsbidrag & dækningsgrad. Ved at klikke på linket i bunden foretages en genberegning og de enkelte ordrer specificeres. Dækningsbidraget og -graden beregnes ud fra den kostpris der er angivet på varekortet. For afsluttede fakturaer anvendes den eksakte kostpris, på varer som er underlagt batchkontrol. For at oprette en ny ordre, klikkes på Ny i øverste højre hjørne, hvorved der oprettes et nyt tilbud. Dette kan gøres fra alle niveauer. En ny ordre starter med at indsætte kundedata. Hvis der ikke er kundedata på ordren, åbnes kundelisten automatisk, når der tastes [Enter]. Det er muligt at filtrere på kundedata, ved at udfylde et af felterne til venstre (dog ikke kunde ordrenr) Fvis der f.eks i Firmanavn skrives dan, visen kun de kunde hvor firmanavnet starte med dan og hvis der skrives *soft vise alle kunder hvor soft indgår i navnet. Tilsvarende er glædende for de øvrige felter. Hvis kunden ikke er i listen får man adgang til at oprette en ny kunde ved at klikke på Ny i topbjælken Sædvanligvis vil man blot skulle vælge den ønskede kunde, ved at klikke på kundenummeret. Kundelistens indhold kan sorteres ved at klikke på en af listens overskrifter. De fleste af felterne i den øverste del af skærmen vil være udfyldt med de oplysninger, der er indskrevet på kundens stamblad. Der er dog lidt tilbage at udfylde. Leveringsdato indtastes i det midterste område. Det er ikke altid relevant på et tilbud, men som regel på en ordre og altid på en faktura. Kundens ordrenummer er i bunden af venstre område. Igen her, er det ikke altid, at kunden har et ordre- eller rekvisitionsnummer. Leveringsadressen kan udfyldes fra gang til gang. Under firmaoplysninger findes varelinjerne. Der vil altid optræde mindste en tom varelinje, som du kan benytte til nye posteringer. Indtast varenummeret på den ønskede vare, og tast [Enter]. Herved indsættes den ønskede vare, og der fremkommer en ny tom varelinje. 18

19 Hvis varenummeret ikke kendes, klikkes i feltet varenr og på [Opslag]. Herved åbnes en vareliste. Hvis varen ikke findes i varelisten, får man adgang til at oprette en ny kunde ved at klikke på Ny i topbjælken. Ellers klikkes på varenummeret og varen indsættes. Bemærk der skal være oprettet minimum 1 vare, før der kan faktureres. Hvis man ikke ønsker at have et varekartotek, anbefales det at oprette en vare med et punktum som varenummer og vareteksten Standardvare. Denne vare må ikke være lagerført. Fremover skal der så blot sættes et punktum i varenummerfeltet og varetekst & pris rettes til det ønskede. Hvis der ikke er noget varenummer, men der skrives en varetekst, opfattes linjen som en kommentarlinje. Ekstra kommentarlinjer kan indsættes ved at skrive f.eks. +1 efter et posnr. Så indsættes der er ny linje under den aktuelle linje. En linje slettes ved at ændre pos.nr. til et minus. Rækkefølgen af linjer kan ændres ved at rette pos. nummeret. Hvis der skal afgives tilbud, klikkes på [Udskriv], og udskriften vises på skærmen i PDF format. Dette kan så udskrives til printer eller gemmes og vedhæftes en . Når tilbuddet er accepteret, sættes flueben i feltet Godkend efterfulgt af [Enter]. Herved ændres status fra tilbud til ordre. Ved klik på [Udskriv] fremkommer nu en ordrebekræftelse. Herefter klikkes på [Lever] og varene registreres som leveret og lageret nedskrives med antallet, såfremt varen er lagerført. [Udskriv] giver nu valg mellem ordrebekræftelse eller følgeseddel. Når alle varer er leveret fremkommer en ny knap [Fakturer] Klik på denne afslutter ordren, som ikke mere kan ændres. Fakturadato sættes til dags dato. Hvis der ønskes en anden fakturadato, skal der blot tastes [Enter] en ekstra gang inden der trykkes [Fakturer], så fremkommer der et fakturadatofelt, hvor datoen kan rettes. [Udskriv] giver nu en faktura. Der er ligeledes mulighed for at kopiere eller kreditere en ordre. 19

20 Konti Skærmen åbnes med en liste over de eksisterende kundekonti. Du kan vælge en af dem, eller klikke på teksten Ny i overskriftsbjælken for at oprette en ny kunde, eller du kan klikke på et kundenummer for at komme til at redigere vedkommendes oplysninger. Der er på hver kunde en mulighed for at lave en tilknytning til en debitorgruppe. Disse oprettes under Systemdata, Indstillinger En debitorgruppe er tilknyttet såvel en moms Som en samlekonto, og alle kunder, der tilknyttes gruppen overtager automatisk disse oplysninger. Herudover kan tilknyttes en kundeansvarlig, som er den medarbejder der har ansvaret for dette kundeforhold, og som modtager provision af salg til kunden. (Opsættes under indstillinger -> diverse) Under feltet til bemærkninger kan der oprettes en eller flere kontaktpersoner i kundens firma, Er der oprettet flere kontaktpersoner, kan deres rækkefølge ændres ved at redigere deres nummer, og klikke på Gem/Opdater. Rapporter. Alle rapporter udskrives på skærmen. Herfra kan de udskrives til printer med CTRL + P. Der kan vælges mellem Åben post og kontokort Begge typer kan afgrænses til udvalgte debitorer og udvalgte måneder. Rapporterne bygger på de oplysninger, der er blevet bogført via en kassekladde. 20

21 Åben post Rapporten Åben post giver et aldersfordelt overblik over ubetalte fakturaer. Ved at klikke på kontonummeret til venstre, åbnes et kontoudtog for den enkelte kunde. Her er der mulighed for sende kontoudtog pr. eller at generere et eller flere rykkerbreve. Hvis saldoen på en konto er 0, vil beløber være understreget, og kan udlignes ved at klikke på beløbet. Herved vil kontoen forsvinde fra oversigten. For at sende kontoudtog pr , afmærkes de ønskede modtagere i kolonnen til højre og der klikkes på [Mail kontoudtog]. For at udskrive rykkerbrev(e), afmærkes de ønskede modtagere i kolonnen til højre og der klikkes på [Udskriv rykker] hvilket danner et PDF dokument som kan udskrives. (Hvis der kun vælges 1. modtager, kan PDF dokumentet også vedhæftes til en .) Mail kontoudtog viser en liste med kontoudtog for de ønskede modtagere. Hvis kundens stamkort indeholder en adresse, vil denne stå i feltet til:, ellers kan denne skrives manuelt. Klik på [Send mail(s)] for at udsende de viste kontoudtog [Udskriv rykker] Danner et eller flere rykkerbreve. ved klik på udskriv rykker dannes rykkerbreve for de afmærkede kundekonti. Disse vil herefter være synlige under overskriften Rykkeroversigt. Man kan vælge at slette, (gen)udskrive eller bogføre. Ved at klikke på rykkerens løbenummer gives mulighed for at ændre den valgte rykker. Når en rykker bogføres, overføres den til [Hent ordrer] i kassekladden, hvor den endelige bogføring foretages. 21

22 6 Kreditor Ordrer Leverandørordrer følger i store træk fremgangsmåden som ved kundeordrer. Dog er der her muligt at indsætte varer uden at der er valgt en leverandør. Systemet vil så automatisk vælge den primære leverandør, af den pågældende vare. Der startes med et indkøbsforslag, som godkendes ved at afmærke feltet Godkend Herefter vil der fremkomme en ny knap [Modtag]. Når der klikkes på denne knap lægges varerne på lager (hvis der er tale om lagervarer). Serienumre Hvis en vare har afkrydsning i feltet Serienr, skal knappen [Serienr] for enden af varelinien benyttes, og samtlige enheders serienummer indtastes i tabellen, da der ellers ikke kan ske en registrering af, at varerne er blevet modtaget. Når alle linjer er udfyldt, klikkes på [Modtag]. Herefter kan der ikke længere rettes i varens serienummer. Bemærk at alt fra leverandørens faktura, incl. fragt og gebyrer, skal indtastets. Når total og momsbeløb stemmer med leverandørens faktura, afmærkes feltet Dan lev. fakt. hvorved der fremkommer et nyt felt, Fakturanr. Heri skrives fakturanummeret fra og der klikkes på Bogfør. Nå er leverandørordren afsluttet og låst. Konti Leverandørkonti er i store træk magen til kundekonti. Du starter med en leverandørliste på skærmen. I den kan du i toppen til højre vælge Ny for at oprette, eller du kan klikke på et leverandørnummer for at rette i vedkommendes stamdata. De enkelte felter skulle være selvforklarende ud fra ledeteksten. Klik på teksten Ny under feltet til bemærkninger. Dette vil give dig en ny kontaktperson hos den pågældende leverandør. Når du er færdig, og har klikket på Gem/Opdater kan du i toppen af skærmen klikke på teksten Ny for at oprette en ny kunde eller Tilbage for at afslutte. Rapporter Der kan vælges mellem Åben post & kontokort. Som ved debitorrapporter kan konti i balance udlignes ved at klikke på beløbsfeltet, i både åben post og kontokort. 22

23 7 Lager Det er muligt med DOR at styre et eller flere traditionelle lagre. De enkelte lagre oprettes under Systemdata, Indstillinger, Lagre. Ved varekøb og -salg, anvendes det lager der hørere til den afdeling hvor personen som ejer ordren er tilknyttet. Der kan ændres på sorteringen af varelisten ved at klikke på overskrifterne, ligesom der kan søges i varer ved at benytte søgefelterne. Varekortet. Ved oprettelse at en ny vare, skal først angives et varenummer. Hvis varenummeret ikke er optaget, åbnes varekortet. Varenummer kan ændres ved at klikke på det. Det frarødes generet at ændre varenumre. Beskrivelse: Dette er den tekst, som foreslås på ordrelinjerne i købs- og salgsordrer Enheder : Der kan under Varer, Enh./mat. oprette forskellige enheder, som derefter vil optræde i listen her. En vare, som kan handles i flere former eller antal, have oprette en alternativ enhed (fx. kg og m). Salgspris: Her skrives varens salgspris. Beløbet vil blive indsat på ordrelinjer, hvor det derefter vil kunne ændres. Kostpris: Varens indkøbspris Ved varer som er lagerførte, men som ikke er underlagt batchkontrol, er det denne pris det benyttes til regulering af lagerværdi ved varesalg. Leverandør: Klik på Leverandøropslag for at indsætte en ny leverandør. Der kan være flere leverandører pr vare. Pos: Ved at redigere i tallet i dette felt, kan leverandørernes rækkefølge ændres. Sær et minus i feltet, for at slette den pågældende leverandør fra varen. Varenummer er til leverandørens varenummer. Kostpris er leverandørens salgspris. Varegruppe I denne liste vælge en af de varegrupper, der er oprettet under Systemdata -> Indstillinger -> Varegrupper. Minimumsbeholdning: Det mindste antal varer, der skal være på lager, inden der skal genbestilles. Maksimumsbeholdning: Det største antal enheder, der ønskes på lageret. Provisionsfri: Hvis der beregnes provision på de solgte varer, kan man med denne afkrydsning gøre visse varer provisionsfri. Det vil typisk være forsendelse og lignende, der ikke skal udløse provision. Bemærkninger Kommentarer om varen. Serienummer Hvis dette felt afkrydses, skal der ved varekøb og -salg oplyses, hvilke enheder der går ind eller ud af lageret. Dette sker ved at henholdsvis oplyse nye varers serienumre, eller afkrydse hvilke af de eksisterende varer, der vælges til ordren. Enheder Her oprettes de forskellige enheder, der skal kunne benytte på de forskellige varetyper. Materialer er reserveret tidsregistrerings modulet som endnu ikke er officielt implementeret i DOR. 23

24 Rapporter Varerapporten giver et overblik over solgte varer. For varer som er underlagt batchkontrol viser rapporten endvidere hvilke købsordrer der er knytter til de solgte varer. Lagerstatus gives et billede af lagerbeholdning og lagerværdi på en given dato. For hver vare vises hvor mange enheder der til dato er købt og solgt, lagerværdien at købsprisen samt lagerværdien at salgsprisen. For batchkontrollerede varer er købsprisen den reelle købspris for de varer som ligger på lager. Ellers er købsprisen en gennemsnitlig købspris for den pågældende vare. Salgsprisen er altid den salgspris som fremgår af varekortet for den enkelte vare. Ved at klikke på varenummeret åbnes en liste over alle de købs- og salgsordrer som den pågældende vare indgår i. Hvis datoen er betyder det at ordren ikke er afsluttet. De enkelte ordrer kan åbnes ved at klikke på ordrenummeret. 24

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0 c E. Sjørlund es@es-data.dk Revision 0.8.4 25. april 2006 2 Indhold Indhold 3 1 Generelt 5 1.1 Start af programmet.........................

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere