Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i af 30. september 2014 klaget over Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 om afslag pе aktindsigt i samtlige telefonregninger, som kommunen er uenig med TDC om. Du har endvidere den 2. oktober 2014 klaget over kommunens afg relse af samme dato om afslag pе aktindsigt i samtlige chefers og byrеdsmedlemmers telefonregninger for perioden fra 19. marts 2007 til 14. juli Afg relserne er nsket pеklaget, og kommunen har herefter indbragt sagen for Statsforvaltningen, som i medf r af kommunestyrelseslovens 47 f rer tilsynet med kommunerne. ResumИ Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Line M. Christensen Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes pе Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 33, nr. 5, ved at give afslag pе aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og ansattes telefonforbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, nr. 3, ved at give afslag pе delvis aktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14, stk. 1, ved at give afslag pе meraktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Statsforvaltningen bem rker dog, at Odense Kommune ikke 1

2 ses at have taget stilling til retten til aktindsigt i aktlister vedr rende de ovenn vnte telefonfakturaer, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Odense Kommunes afg relse af 2. oktober 2014 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 33, nr. 5, ved at give afslag pе aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og kommunens chefers telefonforbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, nr. 3, ved at give afslag pе delvis aktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14, stk. 1, ved at give afslag pе meraktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Statsforvaltningen bem rker dog, at kommunen ikke har anf rt en vejledning i sin afg relse af 2. oktober 2014 om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Statsforvaltningen bem rker endvidere, at Odense Kommunen ikke ses at have taget stilling til retten til aktindsigt i aktlister vedr rende de ovenn vnte telefonfakturaer, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her f lger en gennemgang af sagens baggrund og en n rmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Din anmodning om aktindsigt angеr f lgende forhold: Ved af 22. september 2014 anmoder du som journalist pе Metroxpress om aktindsigt i de regninger, som Odense Kommune er uenig med TDC om, i henhold til en vedlagt pressemeddelelse fra kommunen af 14. maj Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 Ved af 29. september 2014 meddeler Odense Kommune dig afslag pе aktindsigt i samtlige regninger, som kommunen er uenig med TDC om. Kommunen oplyser indledningsvist, at den har opfattet din aktindsigtsanmodning som en anmodning om aktindsigt i de fakturaer, som kommunen er uenig med TDC om, udover borgmesterens telefonregninger for perioden 19. marts 2007 til 14. juli Kommunen henviser sеledes til, at den tidligere har givet afslag pе en anmodning om aktindsigt i regningsspecifikationer vedr rende borgmesterens telefon for perioden med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling med sagkyndige til brug for retssager eller ved overvejelse af, om en retssag b r f res. Kommunen oplyser, at der ikke g r sig lignende beskyttelseshensyn g ldende for de fakturaer, der er omfattet af din nuv rende aktindsigtsanmodning. 2

3 Kommunen meddeler dig afslag pе aktindsigt med henvisning til f lgende: De fakturer, du anmoder om aktindsigt i, relaterer sig til den enkelte medarbejder i Odense Kommune eller den enkelte byrеdspolitiker. Det fremgеr sеledes af fakturaen, hvilken person og hvilket telefonnummer der er tale om samt vedkommendes forbrug. Det fremgеr endelig af fakturaen, sеfremt vedkommende har anvendt telefonen i udlandet, herunder i hvilken periode. Den telefon, Odense Kommune stiller til rеdighed for ansatte og byrеdsmedlemmer, anvendes for de flestes tilf lde sеvel arbejdsm ssigt som privat, hvorfor det ikke er muligt at udskille, hvilke opkald mv. der henh rer under privatforbrug, og hvilke opkald mv., der er arbejdsrelateret. De pеg ldende beskattes derfor ogsе efter de g ldende regler. Oplysninger om den enkelte medarbejders og det enkelte byrеdsmedlems forbrug, herunder om vedkommende har v ret i udlandet og i givet fald i hvilken periode, mе efter Odense Kommunes opfattelse karakteriseres som oplysninger om private forhold, idet der er tale om oplysninger om, hvor meget vedkommende benytter sin telefon i en given periode, ligesom det vil fremgе, sеfremt vedkommende har v ret i udlandet. SЕdanne oplysninger vurderes at ligge inden for privatsf ren, hvorfor de er undtaget fra reglerne om aktindsigt, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske forhold. Kommunen henviser endvidere til hensynene bag bestemmelsen i offentlighedslovens 22, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter f relse af en kalender. Kommunen oplyser sеledes, at bestemmelsen bl.a. er begrundet i at sikre, at privatsf ren beskyttes. Kommunen mener, at en tilsvarende beskyttelse ogsе mе g lde for telefoner, der stilles til rеdighed for privat brug. Kommunen vurderer desuden, at der ikke kan gives aktindsigt i telefonfakturaerne efter reglerne om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, da der efter kommunens opfattelse er tale om oplysninger, der ligger inden for privatsf ren. Endelig oplyser kommunen, at den har vurderet, om den ved at slette de personlige oplysninger kan give aktindsigt i den resterende del af dokumenterne, jf. offentlighedslovens 34. Det er kommunens opfattelse, at det henset til omfanget af dokumenter vil kr ve et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, og at der derfor kan gives afslag pе aktindsigt efter offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen henviser herved til, at aktindsigten vurderes at udg re ca sider, og at det er kommunens vurdering, at en gennemgang af samtlige dokumenter med henblik pе at anonymisere dem, vil udg re et uforholdsm ssigt ressourceforbrug for kommunen, der langt vil overstige 25 timers arbejde, jf. Justitsministeriets vejledning nr af 19. december Kommunen oplyser endvidere, at det er dens opfattelse, at den s rlige interesse, som du som journalist mеtte have i de pеg ldende oplysninger, ikke vejer tungere end hensynet til kommunens forbrug af uforholdsm ssige ressourcer. Kommunen l gger herved v gt pе, at byrеdsmedlemmernes udgifter til telefoni l bende offentligg res pе kommunens hjemmeside, og at kommunen kan oplyse, at de samlede Еrlige udgifter til telefoni udg r ca. 7 mio. kr. 3

4 Afslutningsvis oplyser kommunen dig om muligheden for at rette henvendelse til kommunen igen med henblik pе en konkretisering af din aktindsigtsanmodning. Kommunen vedl gger desuden et eksempel pе en anonymiseret faktura. Kommunen ses ikke at have vedlagt aktliste(r). Ved af 30. september 2014 klager du til Odense Kommune over afg relsen af 29. september 2014 om afslag pе aktindsigt. Du oplyser i den forbindelse, at det ikke er et sagligt argument, at medarbejderne bruger deres telefon i fritiden, da den er arbejdsgiverbetalt. Du oplyser ogsе, at kommunen efter din opfattelse ikke kan anonymisere telefonregningerne i medf r af offentlighedsloven. Endelig oplyser du, at du for kommunens skyld gerne vil begr nse din anmodning om aktindsigt til at omfatte telefonregninger for samtlige politikere og alle kommunens ansatte med stillinger som kontorchef og derover. Ved af 30. september 2014 kvitterer Odense Kommune for modtagelse af din af samme dato og oplyser, at din klage vil blive sendt videre til Statsforvaltningen. Odense Kommunes afg relse af 2. oktober 2014 Den 2. oktober 2014 videresender kommunen din klage samt kommunens korrespondance med dig til Statsforvaltningen. Kommunen oplyser i sin fremsendelsesmail, at den fastholder sit afslag pе aktindsigt af 29. september 2014 med samme begrundelse. Kommunen oplyser ogsе, at den pе ny har givet dig afslag pе din seneste anmodning om aktindsigt af 30. september 2014 med henvisning til offentlighedslovens 30, nr. 1, og 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen begrunder sеledes ogsе dette afslag med, at der vil v re tale om et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen henviser i den forbindelse bl.a. til f lgende: -Odense kommune modtager i omegnen af regninger om Еret fra TDC alene for mobiltelefoni. Odense Kommune har sеledes ca telefonnumre, for hvilke der fremsendes kvartalsvise regninger. -Disse regninger samles i pakker af ca. 500 numre. Der findes ingen optegnelser over, hvilke numre der er knyttet til hvilke regnings- pakker. -Hver enkelt af de nskede regninger for byrеdsmedlemmer og chefer i Odense Kommune vil derfor skulle frems ges i potentielt 13 forskellige regnings- pakker i hvert eneste kvartal i perioden 19. marts 2007 til og med 14. juli I Odense Kommune er der aktuelt omkring 887 chefer. I den pеg ldende periode vil der alene for chefgruppen v re tale om min regninger og deraf individuelle s gninger i regnskabssystemet for at finde frem til de nskede oplysninger (887 chefer x 4 kvartaler x 6 Еr (Odense Kommune har endnu ikke modtaget alle regninger for indev rende Еr, hvorfor der kun ganges med 6 Еr). Kommunen oplyser endvidere, at alene frems gningen af de relevante regninger, efter kommunens opfattelse, udg r et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, der langt vil overstige 25 timers arbejde, og at kommunen fortsat er af den opfattelse, at din 4

5 interesse som journalist i oplysningerne ikke vejer tungere end hensynet til kommunens forbrug af uforholdsm ssige ressourcer. Endelig anf rer kommunen, at telefonregningerne indeholder personlige oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1, og kommunen henviser i den forbindelse til afg relsen af 29. september 2014, herunder til, at en gennemgang af regningerne med henblik pе at anonymisere personlige oplysninger i sig selv vil udg re et uforholdsm ssigt ressourceforbrug for kommunen, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen ses ikke at have vedlagt aktliste(r). Det fremgеr af sagen, at du ogsе klager over det seneste afslag pе aktindsigt af 2. oktober 2014, og at kommunen fastholder denne afg relse. Kommunens afg relse ses ikke at indeholde vejledning om muligheden for at indbringe afg relsen for Statsforvaltningen, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Odense Kommunes supplerende bem rkninger til afg relsernes begrundelser I forbindelse med Odense Kommunes afg relse af 12. maj 2015 i en anden sag vedr rende aktindsigt i borgmesterens specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, sender Odense Kommune den 22. maj 2015 supplerende bem rkninger til Statsforvaltningen til sine afg relse af 29. september 2014 vedr rende henholdsvis afslag pе aktindsigt i samtlige telefonregninger, som kommunen er uenig med TDC om, og afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i samtlige chefers og byrеdsmedlemmers telefonregninger for perioden fra 19. marts 2007 til 14. juli Kommunen henviser blandt andet til, at sp rgsmеlet om aktindsigt i opkaldsspecifikationer er behandlet i Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, s. 514, hvor det blandt andet fremgеr, at det mе antages, at opkaldsspecifikationer, der indeholder oplysninger om arbejdsopkald og private opkald, som ikke kan udspecificeres, mе kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5. PЕ baggrund af dette oplyser kommunen nu f lgende: er det sеledes Odense Kommunes vurdering, at fakturaernes oplysning opgjort inden for kortere perioder pе Иn til flere dage om: Hvor mange opkald der er foretaget fra telefonen, herunder om der er foretaget opkald til eller fra udlandet og i givet fald fra hvilke land Hvor mange SMS er der er sendt fra telefonen, herunder om der er sendt SMS er fra udlandet og i givet fald fra hvilket land Hvor meget data der er brugt fra telefonen, herunder om der er brugt data i udlandet og i givet fald fra hvilket land udg r oplysninger om enkeltpersoners private forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Dette i hvert fald i forhold til de oplysninger, der mеtte relatere sig til den private brug af telefonen. Det er ikke muligt for Odense Kommune at udskille, hvilken brug af telefonen der henh rer under privatforbrug, og hvilken brug der er arbejdsrelateret, og da det f lger af den kommenterede offentlighedsloves s. 154, at der ikke af offentlighedslovens i almindelighed kan antages at f lge en pligt for myndigheden til at pеl gge den ansatte at udspecificere arbejdsopkald og private opkald til brug for 5

6 behandlingen af aktindsigtsanmodningen, er det Odense Kommunes vurdering, at de oplysninger, der fremgеr af fakturaerne, jf. ovenfor, vil kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Kommunen oplyser endvidere, at idet der er tale om oplysninger, der ligger inden for privatsf ren, er det kommunens vurdering, at der heller ikke kan gives meraktindsigt i fakturaerne efter offentlighedslovens 14. Kommunen foretager i den forbindelse en afvejning af pе den ene side hensynet til beskyttelsen af privatsf ren overfor hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt. Kommunen henviser endvidere til, at interessen i aktindsigten vurderes at v re tilgodeset via aktindsigt i de samlede udgifter til telefoni m.v. Afslutningsvis henviser kommunen til, at det vil v re i strid med forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, om tavshedspligt, hvis der gives meraktindsigt i de pеg ldende oplysninger, der mе anses som fortrolige og under privatlivets beskyttelse. Det bem rkes, at Odense Kommune i sin afg relse af 12. maj 2015 i den ovenn vnte sag vedr rende aktindsigt i borgmesterens specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, der giver anledning til, at kommunen den 22. maj 2015 sender de ovenn vnte supplerende bem rkninger til Statsforvaltningen vedr rende sine afg relser af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober 2014, ogsе behandler sp rgsmеlet om delvis aktindsigt efter offentlighedslovens 34. Kommunen henviser sеledes til, at der ikke kan gives delvis aktindsigt i de vrige specifikke oplysninger i borgmesterens telefonfaktura, idet der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, nеr de oplysninger, der henh rer under privatsf ren, er undtaget. Dette skyldes if lge kommunen, at det ikke er muligt at udskille henholdsvis det private og det offentlige telefonforbrug, hvorfor telefonfakturaerne er undtaget i deres helhed fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Statsforvaltningen har forstеet Odense Kommunes henvendelse af 22. maj 2015 sеledes, at kommunens argumentation i forbindelse med 34-vurdering i den ovenn vnte sag om borgmesters specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, ogsе g lder for kommunens vurdering af de to n rv rende afg relser om aktindsigt af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober Statsforvaltningen har endvidere forstеet Odense Kommunes henvendelse af 22. maj 2015 sеledes, at den i vrigt supplerer de tidligere begrundelser i kommunens afg relser af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen f rer tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der s rligt g lder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen ud ver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter sp rgsmеl om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der s rligt g lder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til sp rgsmеl vedr rende sk nsud velsen, sе l nge sk nnet ud ves inden for de rammer, der f lger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige retsgrunds tninger. 6

7 Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Sagen giver anledning til, at Statsforvaltningen behandler sp rgsmеlet om aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes, herunder chefers, arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv, herunder retten til delvis aktindsigt og aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. 1) Lovligheden af kommunens afslag af 29. september 2014 pе aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv. Hjemmelsgrundlaget: F lgende fremgеr af offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, 30, nr. 1, 33, nr. 5, 34, og 14, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013): 7 Stk. 1. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgеet til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i n vnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedr rer den pеg ldende sag, og 2) indf relser i journaler, registre og andre fortegnelser vedr rende den pеg ldende sags dokumenter. 30 Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder konomiske, forhold 33. Retten til aktindsigt kan begr nses, i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af v sentlige hensyn til: [ ] 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets s rlige karakter er pеkr vet. 34 Hvis de hensyn, der er n vnt i 30-33, kun g r sig g ldende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets vrige indhold. Det g lder dog ikke, hvis 1) det vil medf re en prisgivelse af det eller de hensyn, der er n vnt i 30-33, 2) det vil indeb re, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forstеeligt eller sammenh ngende meningsindhold. 14 Stk. 1. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der f lger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil v re i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. 7

8 Enkeltpersoners private forhold Det er udgangspunktet, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Undtagelsesbestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred, jf. bet nkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 643 og 700 f. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 30 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, side 78, og bet nkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 17, pkt. 2 og 5., at ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedr re private forhold, mе der tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sеdan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet b r kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det afg rende er sеledes, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedr rer oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse, at hemmeligholdelse i det konkrete tilf lde er af betydning for den person, oplysningerne angеr. Det fremgеr videre af de ovenn vnte forarbejder til offentlighedsloven, at s rligt f lsomme oplysninger, sеsom oplysninger om race, religion, strafbare forhold og helbredsforhold er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 1. OgsЕ mindre f lsomme oplysninger, sеsom f.eks. CPR-nummer, beskyttede adresser i folkeregistret, beskyttede telefonnumre og oplysninger om eksamenskarakterer, er if lge lovens forarbejder omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Uden for offentlighedslovens 30, nr. 1, falder oplysninger af rent objektiv karakter, sеsom oplysninger om udstedelse af pas og jagttegn og oplysninger om civilstand. Statsforvaltningen henviser i den forbindelse til FOB , der drejede sig om aktindsigt i momsrefusioner til kongehuset, og hvor Folketingets Ombudsmand udtalte, at refusionsanmodninger, der relaterede sig til bl.a. Dronningens tjeneste eller repr sentative opgaver, ikke kunne betragtes som oplysninger om private forhold. vrige hensyn til private og offentlige interesser Efter offentlighedslovens 33, nr. 5, kan aktindsigt begr nses i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af v sentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets s rlige karakter er pеkr vet. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 33, nr. 5, i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at bestemmelsen har et sn vert anvendelsesomrеde og alene foruds ttes anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart pеkr vet. If lge Offentlighed i forvaltningen af Jon Andersen, 1. udgave, 2013, s. 323, er det en betingelse, at der efter en konkret vurdering pеvises et behov for at hemmeligholde oplysninger, og i denne vurdering mе indgе, om oplysningerne i forvejen nyder beskyttelse mod aktindsigt. 8

9 If lge offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, s. 598, mе der ved bed mmelsen af, om oplysninger om enkeltpersoner kan undtages fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen, tages hensyn til, at lovgivningsmagten i 30, nr. 1, har fastsat, at alene oplysninger om enkeltpersoners private forhold kan undtages fra aktindsigt. Det mе antages at indeb re, at der skal foreligge (helt) s rlige hensyn, hvis oplysninger om enkeltpersoners forhold, der ikke kan karakteriseres som private, skal kunne undtages efter opsamlingsbestemmelsen. I FOB , der omhandler udlevering af et notat indeholdende en liste med personer, som var bragt pе tale som mulige bestyrelsesmedlemmer i en finansieringsfond, udtalte Folketingets Ombudsmand, at det er forudsat i forarbejderne, at offentlighedslovens (dag ldende) 13, stk. 1, nr. 6, kun finder anvendelse i tilf lde hvor hensynet til enkeltpersoners eller det offentliges interesser g r det klart pеkr vet. I det foreliggende tilf lde havde myndigheden efter hans opfattelse ikke godtgjort, at hensynet til de personer, der var anf rt pе listen, talte sе tungtvejende imod offentligg relse, at det kunne begrunde anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514, er blandt andet anf rt f lgende om fortolkningen af offentlighedslovens 33, nr. 5, i forbindelse med afsnittet om mindre f lsomme oplysninger i relation til offentlighedslovens 30, nr. 1: Som et s rligt eksempel kan n vnes det tilf lde, at der anmodes om aktindsigt i en opkaldsspecifikation vedr rende en ansats arbejdsmobiltelefon. I det omfang myndigheden er i besiddelse af en sеdan specifikation, vil oplysningerne om private opkald kunne undtages fra aktindsigt efter 30, nr. 1. Da myndigheden typisk ikke vil kunne udspecificere arbejdsopkald og private opkald og da der ikke af offentlighedsloven i almindelighed kan antages at f lge en pligt for myndigheden til at pеl gge den ansatte at udspecificere arbejdsopkald og private opkald til brug for behandlingen af aktindsigtsanmodningen mе det antages, at opkaldsspecifikationen vil kunne undtages i sin helhed efter 33, nr. 5. I det omfang opkaldsspecifikationen alene indeholder oplysninger om arbejdsopkald, vil der i et vist omfang kunne v re hjemmel til at undtage oplysningerne efter 33, nr. 5, med henblik pе at beskytte v sentlige hensyn til den interne og politiske beslutningsproces. Delvis adgang til aktindsigt Offentlighedslovens 33 giver ret til at undtage visse oplysninger, i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af de opregnede hensyn, herunder private og offentlige interesser. Bestemmelsen skal ses i sammenh ng med offentlighedslovens 34, hvorefter der er pligt til at give aktindsigt i de resterende oplysninger i et dokument, der ikke er omfattet af beskyttelseshensynene i 30-33, medmindre dette vil medf re en prisgivelse af de hensyn, der er n vnt i 30-33, det resterende indhold giver en klart vildledende information, eller det resterende indhold i dokumentet ikke har et forstеeligt eller sammenh ngende meningsindhold. En forvaltningsmyndighed, der efter en konkret vurdering har undtaget et eller flere dokumenter eller dele heraf fra aktindsigt i medf r af for eksempel 33, nr. 5, skal 9

10 udtrykkeligt underrette den aktindsigtss gende herom. Dette g lder dog ikke, hvis underretningen i sig selv vil afsl re forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen. Statsforvaltningen henviser i vrigt til de specielle bem rkninger til 34 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, og til bet nkning nr. 1510/2009 kapitel 17, afsnit 5.8. Meroffentlighedsprincippet Offentlighedsloven tager som udgangspunkt kun stilling til, om myndighederne er forpligtet til at give aktindsigt. Men offentlighedsloven er en minimumslov. Det betyder, at myndighederne kan udlevere oplysningerne, selvom de ikke skal, medmindre det vil v re i strid med anden lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt og reglerne i persondataloven, jf. offentlighedslovens 14. If lge bestemmelsens ordlyd skal myndighederne overveje sp rgsmеlet om meraktindsigt. Myndighederne er sеledes forpligtede til af egen drift at tage stilling til, om der i det enkelte tilf lde kan meddeles aktindsigt i de undtagne dokumenter eller oplysninger efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, pkt. 4.6 i lovforslagets almindelige bem rkninger, samt til de specielle bem rkninger til 14. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, skal der foretages en afvejning af modstеende interesser. Der skal pе den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller frav ret af den aktindsigtss gendes interesse i at fе aktindsigt i de pеg ldende dokumenter eller oplysninger, og pе den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pеg ldende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at det mе antages, at afvejningen i de tilf lde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i 30-33, i almindelighed vil f re til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det skyldes, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelig vil v re underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27. If lge bet nkning om offentlighedsloven s vil myndigheden dog, uanset om en oplysning er omfattet af en tavshedspligtsbestemmelse i forvaltningslovens 27 eller en s rlig tavshedspligtsbestemmelse, kunne give meroffentlighed, hvis den pеg ldende tavshedspligtsbestemmelse varetager hensynet til en interesse, som myndigheden selv kan rеde over, for eksempel hensynet til det offentliges konomiske interesser, jf. 33, nr. 3. I det omfang den n vnte afvejning f rer til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget n rmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af pе den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pеg ldende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og pе den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har f rt til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt 10

11 efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til de specielle bem rkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen. Ret til aktindsigt i aktlister Retten til aktindsigt fremgеr af offentlighedslovens 7. I lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen er f lgende blandt andet anf rt under de specielle bem rkninger til 7, stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, giver som hidtil adgang til aktindsigt i indf rsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedr rende den pеg ldende sags dokumenter (journalindf rslen/aktlisten). Det g lder uanset, om journalen m.v. f res manuelt eller elektronisk. Bestemmelsen indeb rer, at den pеg ldende myndighed m.v. pе eget initiativ og samtidig med sagens vrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindf rslen (aktlisten). Den aktindsigtss gende har sеledes et selvst ndigt krav pе aktindsigt i journalindf rslen, og afslag herpе kan alene meddeles, hvis den pеg ldende indf rsel indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra retten til aktindsigt, jf. lovforslagets 30-35, eller hvis oplysningerne er omfattet af s rlovgivningens undtagelsesbestemmelser. Der g lder dog ikke en ret til aktindsigt i journalindf rslen, hvis aktindsigtsanmodningen angеr en sag, f.eks. en straffesag, der som sеdan er undtaget fra loven, jf. lovforslagets 19, stk. 1. If lge Offentlighedsloven med Kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 201, kan der dog efter omst ndighederne i s rlige tilf lde meddeles afslag pе indsigt i hele aktlisten efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af kommunens afslag af 29. september 2014 pе aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 30, nr. 1, kun giver hjemmel til at undtage oplysninger om private, herunder konomiske forhold, fra aktindsigt. Oplysninger om byrеdsmedlemmers og kommunalt ansattes private telefonforbrug, herunder oplysninger om de pеg ldende personers eventuelle udlandsophold, kan efter en generel betragtning anses som oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1. Statsforvaltningen er sеledes enig i kommunens vurdering af, at oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes private telefonopkald og eventuelle private udlandsophold, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 30, nr. 1, jf. det ovenfor beskrevne. Kommunen oplyser videre, at den telefon, som kommunen stiller til rеdighed for byrеdsmedlemmer og ansatte, for de flestes vedkommende anvendes til bеde private og arbejdsrelaterede opkald. Vi har sеledes lagt til grund, at kommunens telefonfakturaer bеde indeholder oplysninger om private opkald og private udlandsophold og om arbejdsrelaterede telefonopkald. 11

12 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 33, nr. 5, giver hjemmel til at undtage telefonfakturaer i deres helhed, i det omfang det ikke er muligt at udskille henholdsvis private og arbejdsrelaterede opkald, jf. Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514. Statsforvaltningen er sеledes enig i kommunens vurdering af, at byrеdsmedlemmers og de ansattes telefonfakturaer kunne undtages i deres helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5, idet kommunen har oplyst, at det ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, ved at give afslag pе delvis aktindsigt de ovenn vnte telefonfakturaer. Vi har herved lagt v gt pе, at kommunen oplyser, at der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, jf. 34, stk. 3, henset til, at de oplysninger, der vedr rer de pеg ldendes private forbrug, er undtaget fra aktindsigt, og henset til, at det efter det oplyste ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug, hvorfor fakturaerne er undtaget i deres helhed efter 33, nr. 5, jf. ovenfor. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14. Statsforvaltningen har herved lagt v gt pе, at kommunen har foretaget en afvejning af pе den ene side de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, og pе den anden side den berettiget interesse, som du som journalist mе antages at have i, at anmodningen om aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og ansattes telefonforbrug im dekommes. Statsforvaltningen har endvidere lagt v gt pе, at kommunen har oplyst, at det vil v re i strid med reglerne om tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, idet det ikke er muligt at udskille oplysninger om privatforbrug fra oplysninger om det arbejdsrelaterede forbrug. Statsforvaltningen bem rker, at Odense Kommune ikke ses at have taget stilling, til i hvilket omfang du har ret til aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, der er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. 2) Lovligheden af kommunens afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i oplysninger om telefonregninger for samtlige byrеdsmedlemmer og kommunalt ansatte med stillinger som kontorchef og derover Hjemmelsgrundlaget: Offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, 30, nr. 1, 33, nr. 5, 34, og 14, stk. 1, herunder s rligt adgangen til at undtage oplysninger om enkeltpersoners private forhold fra aktindsigt, er omtalt ovenfor. Vejledning om muligheden for sagens indbringelse for det kommunale tilsyn F lgende fremgеr af offentlighedslovens 38, stk. 1: 12

13 38 Stk. 1. En afg relse om afslag pе aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt f llesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal v re ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmеde, der er n vnt i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pеg ldende kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i 37, stk. 2. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af kommunens afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i oplysninger om telefonregninger for samtlige byrеdsmedlemmer og kommunalt ansatte med stillinger som kontorchef og derover Statsforvaltningen henviser til vores vurdering af kommunens afg relse af 29. september 2014, jf. ovenfor, hvorefter vi vurderer, at kommunen har truffet en lovlig afg relse om afslag pе aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5, 34, stk. 3, og 14. Statsforvaltningen bem rker dog, at kommunen ikke har anf rt en vejledning i sin afg relse af 2. oktober 2014 om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Vi bem rker endvidere, at kommunen ikke ses at have taget stilling, til i hvilket omfang du har ret til aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, der er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Odense Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort pе i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef Line Mussegaard. Christensen 13

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester Anker Boyes specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31.

Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester Anker Boyes specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C Fyens Stiftstidende TV2 Fyn TV2 Borgmesterforvaltningen Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk DATO 12. maj 2015 Afgørelse vedrørende aktindsigt i Borgmester

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016 2016-4 Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning To journalister fik i 2014 afslag på aktindsigt i en borgmesters telefonregning fra efteråret 2011 en specificeret telefonregning på 54

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere