...Sideproduktion spørgsmål om sideproduktion besvares af. Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...Sideproduktion... 20 spørgsmål om sideproduktion besvares af. Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos"

Transkript

1 ...Sideproduktion spørgsmål om sideproduktion besvares af Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos

2 Indhold Intro...2 Svar fra virksomheder med sideproduktion: Pressalit A/S...3 Naturgas Midt-Nord...5 Trevira Neckelmann A/S...7 DAFA A/S...9 Grundfos A/S Virksomhedsadresser, kontaktperson o.a Bilag

3 Intro Det Midtjyske Netværk har i efteråret 2002 igangsat projekt Sideproduktion. Formålet med projektet er at bistå interesserede virksomheder i netværket med at etablere sideproduktion ved at give dem den fornødne inspiration til og information om, hvordan det kan ske på netop deres virksomhed. I Det Midtjyske Netværk har fem virksomheder allerede etableret en form for sideproduktion, som en virksomhed i virksomheden for mennesker med særlige støtte- og skånebehov. De fem virksomheder stiller deres erfaringer til rådighed og vil bistå de uerfarne virksomheder i projektet. De fem virksomheder er: DAFA, Grundfos, Naturgas Midt-Nord, Pressalit og Trevira Neckelmann. I dette katalog giver de hver for sig svar på 20 af de spørgsmål, som oftest bliver rejst, når man diskuterer sideproduktion. Kataloget er udarbejdet af Anne-Birte Kylling, DISCUS A/S, i november

4 Pressalit 1. Hvornår blev sideproduktionen etableret I september 2002 flyttede et værksted for psykisk syge voksne ind på Pressalit. 2. Hvordan Virksomheden fik en henvendelse fra Ry kommune. I nogle år har kommunen haft et værksted for psykisk syge som led i den lokalpsykiatriske indsats. Værkstedet har haft underleverandøropgaver for lokale virksomheder bl.a. også Pressalit. Nu ønskede kommunen at flytte værkstedet til Pressalit, så brugerne kunne få mere arbejdspladslignende forhold. Kommunen har fået EU-midler til projektet frem til 2005, derefter finansieres det af kommunale midler. 3. Hvorfor Pressalit har tradition for at tage et stort socialt ansvar i lokalområdet og for at indsluse og integrere mennesker i job på særlige vilkår i virksomheden. Man ønsker at afspejle det omkringliggende samfund og rumme den mangfoldighed, der er lokalt. Ledelsen besluttede, at virksomheden var klar til at tage det næste skridt en sideproduktion for psykisk syge. 4. Har I en politik for sideproduktion Nej. Men Pressalit har en række formulerede værdier, som også er grundlaget for at etablere sideproduktion for mennesker, der ikke umiddelbart kan integreres i virksomheden. (Vi lytter, vi giver, vi leger, vi handler). 5. Har I SU-aftaler Nej. Men der er sendt en orientering på virksomhedens intra-net til alle medarbejdere, og sideproduktionen har været debatteret i SU. Det var vigtigt at få slået fast, at sideproduktionen er et lokalpsykiatrisk projekt, kommunens satellit i Pressalit. Og at sideproduktionen ikke er til Pressalit-medarbejdere, der får nedsat arbejdsevnen. Sådanne problemer skal løses, som man hidtil har gjort, via job i den ordinære produktion. Der er nu opbakning fra alle parter til projektet. 6. Er der andre aftaler Nej. 7. Hvilke opgaver løses i sideproduktionen Der løses underleverandøropgaver både for Pressalit og for andre lokale virksomheder. Det er manuelle opgaver, som ofte kunne løses ved indførelse af ny teknologi. 8. Hvordan er opgavesammenhængen til den øvrige virksomhed Sideproduktionen fungerer som underleverandør. Værkstedet fakturer virksomhederne, når opgaven er løst. På længere sigt vil der være mulighed for, at enkelte velfungerende brugere kan komme i praktik eller arbejdsprøvning på Pressalit i den ordinære produktion. Senere kan de måske udsluses til skånejob i andre virksomheder. 9. Hvordan er ledelsen organiseret Værkstedet fungerer som en selvstændig virksomhed med egen økonomi (og egen indgang). Der er en projektleder, ansat af kommunen, samt en deltidsprojektmedarbejder. 10. Hvad er tillidsrepræsentanternes opgave Tillidsrepræsentanten har ingen formelle opgaver i forhold til brugerne. Men han har besøgt dem et par gange og haft dem med på kantinebesøg. 3

5 11. Hvordan er økonomien Værkstedet betaler en favorabel husleje til Pressalit for lokaler, lokaleindretning, varme osv. Virksomheden afregner med værkstedet om de opgaver, der løses. Værkstedet fremsender faktura på opgaveløsning (som andre underleverandører). 12. Hvor mange medarbejdere er ansat i sideproduktionen Der er p.t. 9 brugere. Målet er at komme op på 15 brugere. Der er to ledere ansat af kommunen, en projektleder og en projektmedarbejder på deltid. 13. Hvordan bliver man ansat Man skal være borger i Ry Kommune, have en psykiatrisk diagnose og være førtidspensionist eller have udsigt til pension. Interesserede borgere kommer til afklaringssamtale og derefter i 2 ugers praktik i værkstedet. 14. Hvordan er arbejdstiden Værkstedet er åbent fra 9 til14. Brugerne er der fra 3 timer om ugen op til 25 timer om ugen. 15. Hvordan er aflønningen Ved hver underleverance aftales en stykpris, og brugerne aflønnes også med stykpris. Derved kan den enkelte bruger selv afgøre sit arbejdstempo uden at blive presset. Kommunen udbetaler stykprisen til brugeren som supplement til førtidspensionen. 16. Hvordan deltager medarbejderne i overskudsdeling, bonusordninger, personaleaktiviteter o.a. Brugerne og deres børn inviteres i år til Pressalits juletræsfest. I det daglige kan de bruge kantinen på samme vilkår som medarbejderne. 17. Hvordan er samarbejdet med de offentlige myndigheder organiseret Samarbejdet foregår mellem lederen af værkstedet og driftschefen på Pressalit. Han er den internt ansvarlige for projektet. 18. Hvordan er de økonomiske aftaler Der er indgået en skriftlig lejeaftale om bygninger og møblering. Underleverandøropgaver betales via fakturering. 19. Er der en skriftlig aftale Ja. Der er også skriftlige aftaler om brug af virksomhedens rammer og om brug af kantinen. 20. Gode råd til andre, der vil etablere sideproduktion Åbenhed er vigtigt. Fortæl om hvad der skal ske og hvorfor. Brug SU, informér ledere og tillidsvalgte grundigt. Sideproduktion er en del af udviklingen af rummelige arbejdspladser. Vi skal måske rumme personer med en arbejdsevne fra 30% til 100%. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt med en ildsjæl, der brænder for idéen. Bilag: Skriftlig udmelding til alle medarbejdere ved etablering af sideproduktionen. 4

6 Naturgas Midt-Nord 1. Hvornår blev sideproduktionen etableret Naturgas Midt-Nord indgik i 1995 en samarbejdsaftale med den amtslige institution Nørremarken. 2. Hvordan Nørremarken er et arbejdsmarkedsrettet efterbehandlingstilbud for sindslidende. Institutionen henvendte sig til Naturgas Midt-Nord om et varigt samarbejde om arbejdsprøvning/praktik. Virksomheden har ingen produktion og etablerede heller ikke en sideproduktion, men arbejdsprøver hvert år 8-10 sindslidende i de forskellige funktioner i virksomheden. Mange af personerne er veluddannede, men har mange års fravær fra arbejdsmarkedet på grund af psykiske sygdomme. 3. Hvorfor Virksomheden ønsker at påtage sig et socialt medansvar for lokalområdet. Nørremarken ligger lige over for på samme vej. Der er stor opbakning blandt ledelse og medarbejdere til aftalen. 4. Har I en politik for sideproduktion Der er ingen nedskrevne politikker. Virksomheden har værdibaseret ledelse; en af værdierne er socialt medansvar internt og eksternt. 5. Har I SU-aftaler Nej. 6. Er der andre aftaler Nej. 7. Hvilke opgaver løses i sideproduktionen Opgaverne aftales fra gang til gang afhængigt af personens ønsker og kompetencer og af arbejdspladsens behov. Opgaverne kan være i enhver af virksomhedens afdelinger: kantine, IT, reception, markedsføring e.a. Det er oftest ad-hoc opgaver. 8. Hvordan er opgavesammenhængen til den øvrige virksomhed Personen arbejdsprøves i en funktion, hvor han/hun indgår som en kollega i perioden. Det meldes ud på virksomhedens intranet, at en praktikant fra Nørremarken begynder i den eller den afdeling. 9. Hvordan er ledelsen organiseret Uddannelseskonsulenten i Naturgas Midt-Nord er koordinator og har den løbende kontakt til Nørremarken. Når praktikanten begynder i en funktion i virksomheden er det lederen her, der har det daglige ansvar. Ved den første jobsamtale aftales arbejdsopgaver, arbejdstid, praktikperiode og opfølgning. Dette skrives ind i et skema, en praktikaftale, som alle parter får kopi af. 10. Hvad er tillidsrepræsentanternes opgave Tillidsrepræsentanterne har ingen opgaver her. Men der har været oplæg for interesserede medarbejdere om sindslidelser. 11. Hvordan er økonomien Der er ingen økonomi mellem praktikant og virksomhed. 5

7 Nørremarken løser som underleverandør nogle små, faste opgaver for Naturgas Midt-Nord både i virksomheden og i institutionen. Her afregnes mellem virksomhed og institution. 12. Hvor mange medarbejdere er ansat i sideproduktionen Der er 8-10 personer i arbejdsprøvning om året. Praktikperioden er fra få uger op mod 3/4 år. 13. Hvordan bliver man ansat Nørremarken henvender sig, når de har brug for en arbejdsprøvning. Derefter aftales en jobsamtale i den relevante funktion. Personen ansættes ikke i virksomheden. 14. Hvordan er arbejdstiden Praktikanternes arbejdstid varierer alt efter arbejdsevnen fra få timer om ugen til 37 timer. 15. Hvordan er aflønningen Der er ingen løn. 16. Hvordan deltager medarbejderne i overskudsdeling, bonusordninger, personaleaktiviteter o.a. Da Naturgas Midt-Nord er en fælleskommunal virksomhed, er der ingen overskudsdeling, bonusordninger o.a. I praktikperioden deltager praktikanterne i personalearrangementer og har adgang til de daglige personalegoder. 17. Hvordan er samarbejdet med de offentlige myndigheder organiseret Der er indgået en skriftlig aftale med Nørremarken om praktik (og om underleverandøropgaver). Både virksomhed og institution har en fast koordinator/kontaktperson. Derudover samarbejdes med de kommuner og institutioner, der henvender sig. 18. Hvordan er de økonomiske aftaler Der er ingen aftaler. Dog betaler virksomheden for at få løst små underleverandøropgaver. 19. Er der en skriftlig aftale om økonomi Nej. 20. Gode råd til andre, der vil etablere sideproduktion Man skal vide, hvad man går ind i (det er en skrøbelig målgruppe) Der følger et ansvar med Man skal ikke særbehandle folk; de er mennesker som du og jeg Der skal være relevante arbejdsopgaver at løse i virksomheden Husk at stille krav og husk at forvente, at personen udvikler sig og bliver bedre Personen skal integreres mest muligt i praktikperioden Det er vigtigt at samle op på, hvad sker der med folk efter praktikken Husk at undersøge forsikringsforholdene Bilag: Samarbejdsaftale med institutionen Nørremarken, skema til brug ved aftale om praktik. 6

8 Trevira Neckelmann 1. Hvornår blev sideproduktionen etableret I 1992 åbnede fleksværkstedet på Trevira Neckelmann. I dag er der 17 medarbejdere i fleksjob, hovedparten er sent udviklede unge mellem 25 og 35 år. 2. Hvordan Trevira Neckelmann kontaktede Silkeborg Kommune med en plan om et beskyttet værksted for personer med varig, nedsat arbejdsevne. Nedslidte eller ulykkesramte medarbejdere fra virksomheden skulle have 1. prioritet, men virksomheden tilbød også at ansætte nye medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Kommunen accepterede idéen, og man indgik en aftale om vilkårene for værkstedet. Værkstedet blev etableret med 4 ansatte. 3.Hvorfor Direktøren ønskede på grund af et stort, personligt socialt engagement at etablere en sideproduktion. Planen blev debatteret i SU, og SU tog på besøg på virksomheder med sideproduktion, bl.a. LEGO og Grundfos. Beslutningen om sideproduktionen blev endelig taget, da reglerne for returemballage på virksomhedens største marked (Tyskland) blev ændret. Derved opstod en række nye arbejdsopgaver i virksomheden. 4. Har I en politik for sideproduktion Nej. Men Neckelmann har en politik om socialt ansvar. Den omfatter også ansvaret for lokalområdet, herunder ansættelser på særlige vilkår. 5. Har I SU-aftaler Ja. En aftale om, at udvidelser af fleksværkstedet skal godkendes af SU. P.t. har SU fastlagt et loft på 21 ansatte. Der er også en aftale om, at ansatte i værkstedet skal tilbydes udflytning til den ordinære produktion, hvis de bliver så gode, at de kan klare kravene. 6. Er der andre aftaler Ja. Der en indgået en lønaftale og en aftale om gruppebonusordning for ansatte i værkstedet. 7. Hvilke opgaver løses i sideproduktionen Der løses både en række faste opgaver og ad-hoc opgaver. De faste opgaver er klargøring af returemballage, reparation af garnrør, mærkning, postuddeling o.a. 8. Hvordan er opgavesammenhængen til den øvrige virksomhed Opgaverne i sideproduktionen er integreret i virksomhedens produktionsgange. 90% af opgaverne har direkte berøring med produktionen. 10% er ekstra serviceopgaver. 9. Hvordan er ledelsen organiseret Værkstedet har egen leder. Han er rekrutteret blandt medarbejderne. 10. Hvad er tillidsrepræsentanternes opgave Tillidsrepræsentanten har gjort en særlig indsats for, at alle i værkstedet er medlemmer af fagforeningen (SiD). Derved deltager de i pensionsordning, gruppelivsforsikring m.m. Han medvirker til, at medarbejderne kan føle sig trygge i virksomheden og hjælper med private/sociale spørgsmål. 11. Hvordan er økonomien Der er ikke særskilt regnskab for værkstedet. (Det er der heller ikke for virksomhedens øvrige afdelinger). Beregninger vedr. returemballage viser, at økonomien i værkstedet er god 7

9 12. Hvor mange medarbejdere er ansat i sideproduktionen Der er p.t.17 ansatte i fleksjob samt en leder i ordinær ansættelse. 13. Hvordan bliver man ansat Det typiske er, at Silkeborg Kommune henvender sig med en person. Det er oftest personer med psykiske begrænsninger som sent udviklede unge. Efter en samtale aftales arbejdsprøvning, først i 4 uger. Andre kommuner eller revalideringsinstitutioner kan også henvende sig. Selvom egne medarbejdere har 1. prioritet, er der p.t. kun 1 ansat i værkstedet. Man forsøger så vidt muligt at løse nedslidnings- eller arbejdsskadeproblemer på anden vis. 14. Hvordan er arbejdstiden Arbejdstiden er så vidt muligt fuld tid, kl Der er få ansatte på nedsat tid. Den øvrige produktion har 5-holds-skift, det omfatter ikke værkstedet. 15. Hvordan er aflønningen Alle ansatte er i fleksjob. Lønnen er fastsat via en lokalaftale. Den er den samme som virksomhedens begyndelsesløn. Herudover sker der årligt en kvalifikationsvurdering af hele gruppen og herved kan der udløses en gruppebonus. 16. Hvordan deltager medarbejderne i overskudsdeling, bonusordninger, personaleaktiviteter o.a. De ansatte i fleksværkstedet deltager i overskudsdeling på lige fod med andre ansatte, og de deltager også i alle personaleaktiviteter. 17. Hvordan er samarbejdet med de offentlige myndigheder organiseret Der er indgået partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune. Der er udpeget faste kontaktpersoner både på virksomheden og i kommunen. 18. Hvordan er de økonomiske aftaler Man følger lovgivningen vedr. løntilskud til fleksjob. Der kan gives tilskud til særlig indretning af arbejdspladsen. 19. Er der en skriftlig aftale Ja. Partnerskabsaftalen. 20. Gode råd til andre, der vil etablere sideproduktion Åbenhed er vigtigt. Fortæl hvad man vil. Informér grundigt alle medarbejdere. Sideproduktion skal bygge på et gensidigt tillidsforhold mellem ledelse og medarbejdere, ellers går det ikke Brug erfaringerne fra andre virksomheder, men erfaringer kan ikke overføres direkte, de skal tilpasses den enkelte virksomhed Start med en succes og start i det små, så kan tingene udvides hen ad vejen. Bilag: Socialpolitik for Trevira Neckelmann, partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune. 8

10 DAFA 1. Hvornår blev sideproduktionen etableret DAFA etablerede i 1990 en sideproduktion for voksne udviklingshæmmede (psykisk og fysisk retarderede). Alle i sideproduktionen modtager førtidspension og er ikke ansat i virksomheden. 2. Hvordan Virksomheden fik i 1987 en henvendelse fra en amtslig institution i nabolaget. Lederen derfra ønskede arbejdsopgaver til institutionens brugere. Efter et par års samarbejde om underleverandøropgaver blev samarbejdet udvidet, og man søgte EU-midler til et forsøg med at etablere sideproduktion. I første omgang indledte man med fire brugere. 3.Hvorfor Produktionschefen kunne se fordelen ved en sideproduktion, da virksomheden har en række ensformige, løntunge opgaver, som blev løst af underleverandører eller ansattes børn. Virksomhedens ejer bakkede projektet op, da virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar. 4. Har I en politik for sideproduktion Nej. Men der er en række mundtlige aftaler, som er kendt og accepteret i hele huset. 5. Har I SU-aftaler Sideproduktionen eksisterede, før virksomheden fik SU. Talsmanden (tillidsrepræsentant) bakker op om sideproduktionen. Produktionschefen holdt informationsmøde for medarbejderne, da sideproduktionen blev udvidet og lovede, at brugerne ikke ville tage opgaver fra de ordinært ansatte, og at der ikke ville blive nedlagt ordinære job. 6. Er der andre aftaler Nej. 7. Hvilke opgaver løses i sideproduktionen Der løses to typer opgaver: Faste opgaver, hvor opgaveløsningen indgår i produktionsgangen. Det er oftest manuelle operationer som pakning, klipning, oprulning o.l. Ad-hoc opgaver for andre grupper. Det kan være sortering af fejlemner, rengøring o.l. Ansatte i værkstederne kan også rekvireres til opgaver i den øvrige virksomhed. 8. Hvordan er opgavesammenhængen til den øvrige virksomhed Sideproduktionen fungerer som underleverandør. Der er faste aftaler med institutionen Havkærparken om betaling for de faste opgaver. Aftalerne reguleres årligt efter prisudviklingen. Ad-hoc opgaver afregnes med en timesats til institutionen. 9. Hvordan er ledelsen organiseret Produktionschefen har det overordnede ansvar for sideproduktionen i DAFA. Institutionen leverer en pædagog og en værkstedassistent, som har den daglige ledelse. De deltager med andre gruppeledere i møder med produktionschefen hver anden måned. 10. Hvad er tillidsrepræsentanternes opgave Tillidsrepræsentanten (talsmanden) har ingen formelle opgaver i forhold til brugerne. 9

11 11. Hvordan er økonomien DAFA bidrager med lokaler, lokaleindretning, varme osv. Virksomheden afregner med institutionen om de opgaver, der løses. Institutionen fremsender faktura på opgaveløsning (som andre underleverandører) og aflønner brugerne for de timer, de arbejder i sideproduktionen. 12. Hvor mange medarbejdere er ansat i sideproduktionen Der er 15 brugere. De er ikke ansat i DAFA. I det daglige kaldes de aktivister. En har 10 års jubilæum, men de fleste har været på virksomheden i nogle år. En er nu ansat i DAFA i fleksjob. Man har forsøgt med en anden også, men det gik ikke. Der er er to ledere: en pædagog og en værkstedsassistent. De er begge ansat i institutionen Havkærparken. 13. Hvordan bliver man ansat Alle brugere kommer fra institutionen Havkærparken, som er et aktivitetscenter i Århus Amt for voksne udviklingshæmmede med funktionsnedsættelser. Man begynder i seks ugers praktik; derefter tages der stilling til, om sideproduktionen er det rigtige tilbud. 14. Hvordan er arbejdstiden Den varierer fra 18 til 30 timer om ugen. 15. Hvordan er aflønningen Brugerne aflønnes af institutionen for de timer, de arbejder (ca. 12 kr. i timen) Lønnen er et tillæg til deres pension. 16. Hvordan deltager medarbejderne overskudsdeling, bonusordninger, personaleaktiviter o.a. Brugerne deltager ikke personaleaktiviteter o.a. De bruger kantinen. 17. Hvordan er samarbejdet med de offentlige myndigheder organiseret Alt samarbejdet foregår med institutionen Havkærparken. Produktionschefen og institutionslederen koordinerer samarbejdet. 18. Hvordan er de økonomiske aftaler Alle faste underleverandøraftaler justeres årligt efter prisudviklingen (2-4%). Ad-hoc opgaver betales efter en fast timetakst. 19. Er der en skriftlig aftale Nej. 20. Gode råd til andre, der vil etablere sideproduktion Sideproduktionen kan med fordel være underleverandør til den øvrige produktion (DA- FA kan ikke undvære den i dag). Det daglige ansvar kan ikke høre under produktionschefen. Der er brug for en erfaren, daglig leder - en pædagog eller en frikøbt medarbejder - der har tid til opgaven. Vær opmærksom på, at gennemløbstiden er længere end i den ordinære produktion. Vær opmærksom på arbejdsmiljøet, de ansatte i sideproduktionen kan være ekstra følsomme fx over for støj. 10

12 Grundfos 1. Hvornår blev sideproduktionen etableret Grundfos etablerede i 1968 det første fleksværksted i Danmark uden for offentligt regi. 2. Hvordan Målgruppen er de svageste i samfundet. De første, der blev ansat, var udviklingshæmmede fra Åndssvageforsorgen. Lederen af det første fleksværksted kom fra en stilling i en amtslig institution. 3. Hvorfor Begrundelsen var ejeren Poul Due Jensens personlige engagement i de svageste i samfundet. 4. Har I en politik for sideproduktion Grundfos aflægger socialt regnskab hvert 3.år. I regnskab for 2000 indgår fleksværkstederne. Målsætningerne for Grundfos sociale engagement er bl.a.: Sikre beskæftigelse til medarbejdere ansat på særlige vilkår bredt i hele organisationen i det omfang, hvor job og vilkår tillader det. Beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår i afdelinger, hvor kravene er tilpasset medarbejdernes erhvervsevne, og hvor forholdene i høj grad ligner ordinær produktion. Målet er, at 3% af den samlede medarbejderstab er ansat på særlige vilkår. 5. Har I SU-aftaler Fleksværkstederne eksisterede, før SU fik den rolle, det har i dag. 6. Er der andre aftaler Der er indgået to lokalaftaler en om en ansættelse af medarbejdere så særlige vilkår herunder aflønningen og en om flekstid for ansatte på særlige vilkår. 7. Hvilke opgaver løses i sideproduktionen Der løses to typer opgaver: Faste opgaver for fabrikkerne, hvor opgaveløsningen indgår i produktionsplanen. Det er oftest manuelle operationer, montage, pakning o.l. Ad-hoc opgaver for fabrikkerne. Det kan være sortering af fejlemner, tasteopgaver o.l. Ansatte i værkstederne kan også rekvireres til vikarjob eller opgaver i den øvrige produktion og administration. 8. Hvordan er opgavesammenhængen til den øvrige virksomhed Fleksværkstederne fungerer som underleverandører. Der er faste aftaler om betaling for opgaverne. Ad-hoc opgaver afregnes med timesats. 9. Hvordan er ledelsen organiseret Der er p.t. 6 fleksværksteder fordelt på fabrikkerne med én overordnet leder. Derudover er der tre daglige ledere, som udover ledelse for hver to værksteder også har ansvar for projekter o.a. De fire ledere måles på de samme værdier som Grundfos andre ledere. Fleksværkstederne måles på samme parametre som de øvrige produktionsafdelinger bortset fra produktivitet. 10. Hvad er tillidsrepræsentanternes opgave Tillidsrepræsentanterne på de seks fabrikker med sideproduktion dækker også fleksværkstederne. Fagforeningsmedlemskabet afgøres af ansættelsesforhold; det er oftest SiD og KAD. SiD har et særligt lavt kontingent for ansatte i skånejob (førtidspensionister). 11

13 11. Hvordan er økonomien Der udarbejdes budget, som skal hvile i sig selv. Løn til ledere indgår i budgettet, men ikke udgifter til husleje, varme o.l. 12. Hvor mange medarbejdere er ansat i sideproduktionen Der er p.t. 115 ansatte på særlige vilkår, og 10 ordinært ansatte (ledere og assistenter). 13. Hvordan bliver man ansat Ca. 1/3 er ansat i forbindelse med arbejdsfastholdelse af egne medarbejdere. Det er oftest efter langvarig sygdom, hvor alt andet er afprøvet. Før ansættelse i fleksværkstedet funktionsafklares personen i værkstedet, hvor skånehensyn identificeres. Derefter fastlægges arbejdsopgaverne. Ca. 2/3 er ansat udefra. De ansættes via samarbejde med amt og kommune. Personerne har fysiske, psykiske eller sociale handicaps. Også her sker en funktionsafklaring før ansættelsen. 14. Hvordan er arbejdstiden De ansattes arbejdstid er varierende alt efter arbejdsevnen fra 10 timer til 37 timer om ugen. 15. Hvordan er aflønningen Ansættelserne på særlige vilkår er: 28 ansættelser, ansættelser efter sociale kapitler, fleksjob eller skånejob. Aflønningen for de fire typer er fastlagt i en lokalaftale. 16. Hvordan deltager medarbejderne i overskudsdeling, bonusordninger, personaleaktiviteter o.a. Medarbejderne deltager ikke i bonusordninger eller andre produktionsfremmende lønssystemer. De deltager i overskudsdeling og får personalegoder på samme vis som andre. 17. Hvordan er samarbejdet med de offentlige myndigheder organiseret Da hovedfabrikken ligger i Bjerringbro er der indgået en skriftlig aftale med Viborg Amt. Derudover samarbejdes med ca. 25 kommuner; her er ingen formelle aftaler. Samarbejdet med kommunerne foregår gennem en koordinator på Grundfos med grundigt kendskab til sociallovgivning og kommunal praksis. 18. Hvordan er de økonomiske aftaler Der er ingen særlige aftaler, man tager udgangspunkt i loven. Dog betaler kommunerne et mindre beløb pr. dag for funktionsafklaring. 19. Er der en skriftlig aftale Nej. Det aftales fra sag til sag afhængigt af ansættelsesformen. 20. Gode råd til andre, der vil etablere sideproduktion Tænk kreativt Bliv underleverandør til den øvrige produktion Se på de opgaver, virksomheden outsourcer i dag Ved automatisering bibehold gamle maskiner og opgaver Tænk i miljøopgaver/genbrug/affaldssortering o.a. Giv så vist muligt medarbejderne i sideproduktion de samme betingelser som de øvrige. Bilag: Samarbejdsaftale med Viborg Amt. 12

14 Om virksomhederne Pressalit A/S Produktion af toiletsæder og produkter til indretning af badeværelser til handicappede. Ca. 365 medarbejdere. Adresse: Pressalit A/S, Pressalitvej 1, Ry. Tlf Kontaktpersoner: Direktør Dan Boyter og driftschef Torkil Carlsen. Naturgas Midt-Nord Distribution af naturgas. Ejes af 74 kommuner i regionen. Ca. 180 medarbejdere. Adresse: Naturgas Midt-Nord, Vognmagervej 14, Viborg. Tlf Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Inge Marie Jacobsen. Trevira Neckelmann A/S Produktion af syntetisk garn primært til autoindustrien. Ca. 585 medarbejdere. Adresse: Trevira Neckelmann, Kejlstrupvej 84-88, Silkeborg. Tlf Kontaktpersoner: Personalechef Yvonne Qvist og fællestillidsrepræsentant John Falbe-Hansen. DAFA A/S Produktion af fuge- og tætningsmaterialer til industri og byggeri. Ca. 100 medarbejdere. Adresse: DAFA, Holmstrupgaardsvej 12, Brabrand. Tlf Kontaktperson: Produktionschef Bill Holmgaard. Grundfos A/S Produktion af pumper samt elektromotorer og styringssystemer til pumper. Ca medarbejdere. Adresse: Grundfos, Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro. Tlf Kontaktperson: Afdelingsleder Mogens Lindhard 13

15 Bilag Bilag 1 Pressalit: Skriftlig udmelding til alle medarbejdere ved etablering af sideproduktion. Bilag 2 Naturgas Midt-Nord: Samarbejdsaftale med institutionen Nørremarken. Bilag 3 Naturgas Midt-Nord: Skema til brug ved aftale om praktik. Bilag 4 Trevira Neckelmann: Socialpolitik for Trevira Neckelmann. Bilag 5 Trevira Neckelmann: Partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune. Bilag 6 Grundfos: Samarbejdsaftale med Viborg Amt. 14

16 Bilag 1 Pressalit Det gamle driftskontor udlejes Vi har udvidet det tætte samarbejde vi altid har haft med Ry Kommune og har indgået en aftale omkring kommunens lokalpsykiatri. Nærmere bestemt en lejeaftale, idet den bygning på Isagervej, der tidligere husede driftskontoret, pr. 1/9 er udlejet til Ry Kommunes lokalpsykiatri. Det er værkstedet Zig-Zag, der fremover får til huse i det gamle driftskontor, og der etableres dermed en satellit for Ry Kommune i Pressalit, hvor Zig-Zag - som før - producerer for kommunens virksomheder, deriblandt Pressalit. Der er indgået en helt formel lejekontrakt omkring bygningen, der udlejes møbleret. De op til 15 personer (kommunale medarbejdere og psykiatriske klienter) der vil få det gamle driftskontor som daglig arbejdsplads, er i princippet Pressalit uvedkommende, eftersom Zig-Zag må betragtes som en lille selvstændig produktionsvirksomhed. Det er dog aftalt, at de kan benytte kantinen på samme vilkår som vores egne ansatte. Skulle de nye beboere i dén forbindelse - eller i andre sammenhænge - få brug for hjælp og vejledning, går jeg ud fra man vil vise sig venlig og imødekommende som altid. Vi betragter den indgåede aftale med Ry Kommune som en naturlig del af vores ansvar for lokalsamfundet, ikke mindst vores ansvar for udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked. På kommunens hjemmeside kan I læse om lokalpsykiatriens opgaver og virke. Gå ind på < og søg på lokalpsykiatrien. Har I yderligere spørgsmål, er i velkommen til at henvende jer til Torkil Carlsen, som er tovholder i forbindelse med aftalen, og som har ansvaret internt i Pressalit. Med venlig hilsen Pressalit Group Dan Boyter

17

18 Bilag 3 Naturgas Midt-Nord Praktikaftale Nørremarken og Naturgas Midt-Nord Praktikant Kontaktperson Midt-Nord Kontaktperson Nørremarken Praktikperiode Mødetider Arbejdsopgaver Midt-Nords forventninger til praktikanten Praktikantens forventninger til Midt-Nord Støtte fra kontaktperson Midt-Nord Støtte fra kontaktperson Nørremarken Særlige hensyn Tidspunkt for opfølgningsmøde Nye aftaler fra opfølgningsmødet

19 Bilag 4 Trevira Neckelmann Socialpolitik for Trevira Neckelmann Samfundsmæssig ansvarlighed (Corporate citizenship) Neckelmanns politik m.h.t. holdninger og relationer til det omliggende samfund: Neckelmann ønsker at være en anstændig, ansvarsbevidst virksomhed, der ikke alene lever op til sine forpligtelser over for kunder og medarbejdere, men som også over for det omgivende samfund handler fremsynet og ansvarligt, og derudover deltager engageret i samfundslivet på områder, hvor en sådan indsats er hensigtsmæssig. Neckelmann ønsker endvidere en åben kommunikation med samfundet omfattende såvel mål og hensigter som aktuelle tildragelser i virksomheden. Kommunikationen må ikke begrænses til solstrålehistorier er der noget, der går galt, skal der, dersom hændelsen har samfundsmæssig interesse, informeres om den på en åben og reel måde. Neckelmann håber, det vil lykkes virksomheden gennem demonstration af reel social og miljømæssig ansvarlighed at gøre sig fortjent til tillid og troværdighed i lokalsamfundet. I det efterfølgende gennemgås en række områder, hvor denne generelle indstilling har udmøntet sig i følgende konkrete politikker: - socialpolitik - informationspolitik - miljøpolitik Firmaet og dets medarbejdere konfronteres som alle andre med samfundets mange uløste sociale problemer. Vi anser det for sandsynligt, at en del af disse problemer kan løses bedre af erhvervslivet end af det offentlige, og vi vil derfor også gerne yde vort bidrag til deres løsning forudsat, følgende 2 betingelser er tilfredsstillet. - Engagementet skal være samfundsmæssigt nyttigt, d.v.s. vi påtager os kun opgaver, som vi kan løse menneskeligt bedre og/eller mere økonomisk end det offentlige system. Dette vil ofte være tilfældet, fordi erhvervslivet, og specielt fremstillingserhvervene har andre jobtyper end det offentlige. Det kan dreje sig om uddannelses- og praktikantjobs, eller det kan dreje sig om jobs for erhvervshæmmede, langtidsledige og flygtninge/nydanske. - Engagementet skal være forretningsmæssigt forsvarligt. Vi finder det principielt uheldigt, hvis løsningen af en samfundsopgave skal belaste firmaets økonomi, og vi vil normalt ikke påtage os opgaver, hvor støttemulighederne ikke giver som minimum kompensation for effektivitetstab og anvendt ledelsestid. Vi vil dog på dette område

20 ikke gå i for små sko, og kan vi yde en væsentlig hjælp her og nu, gør vi det gerne, også selv om det koster lidt, indtil vi har fået etableret en tilfredsstillende løsning. Vor hjælp til løsning af disse problemer sker først og fremmest ved at søge at åbne virksomheden for grupper/personer, der er vanskeligt stillet på arbejdsmarkedet. Følgende regler gælder p.t. med hensyn til vore sociale aktiviteter: Hvis en støtteordning overkompenserer for effektivitetstab og andre omkostninger, har vi principielt ikke noget imod det, men vi vil tilstræbe, at overskuddet helt eller delvist kommer berørte medarbejdere til gode i form af støtte til videreuddannelse. Vi vil skabe så mange jobs for erhvervshæmmede, som vi magter. Vi er i den forbindelse også villige til at foretage arbejdsprøvning af handicappede. Forudsætningerne er (udover de indledningsvis nævnte) - at der kan etableres kompetent arbejdsledelse d.v.s. ledelse der stiller krav, men som også har hjertet på rette sted - at denne ledelse ikke overbelastes med sociale opgaver - at der aldrig, som umiddelbar konsekvens af oprettelse af beskyttet stilling for erhvervshæmmede, foretages afskedigelse af andre medarbejdere - at oprettelsen af stillinger sker i overensstemmelse med SU og områdets tillidsmænd - ansættelsen kan finde sted i beskyttet/ubeskyttet enkelt stilling eller på Fleksværkstedet - ansættelsen sker efter grundig interview + normalt arbejdsprøve hos NEC eller REVA - folk, der overgår fra dagpengesystemet til beskyttet stilling, skal være gjort bekendt med konsekvenserne (medlemskab af A-kasse, muligheder for efterløn etc.) Med henblik på at etablere et beredskab (arbejdskraftreserve) vil firmaet også gerne bruge langtidsledige (evt. flygtninge og andre nydanske) som rekrutteringsgrundlag. Forudsætningen er, at følgende regler overholdes: - Ansættelsen sker efter grundige interviews med flere medarbejdere hos NEC (arbejdsledere, tillidsmænd, personalechef etc.), og efter at referencer er indhentet og fundet tilfredsstillende. - De langtidsledige får en foruddannelse/erhvervstilvænning ved deltagelse i AOF s kursus og ansættes derefter hos NEC i jobtilbud, såfremt/så snart det er muligt i henhold til de gældende prioriteringsregler ved jobbesættelse. - At indvandrere derudover har tilstrækkelige danskkundskaber.

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere