efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE"

Transkript

1 DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber, at I alle også når lidt tid til ferie sammen med familien. Med baggrund i den nye branchevejledning for opmuringsarbejde drøfter Murersektionen i øjeblikket med 3F konsekvensen af de nye 1 meter løft ved stilladsarbejde og oppasningsarbejde for murerarbejdsmænd. Efter flere møder er der endnu ikke opnået enighed om de nye priser, og der er aftalt tænkepause til september måned. I forbindelse med kalkulationsarbejde bør I være særlig opmærksom på udformningen i udbudsmaterialets bestemmelser om ombygning af stilladset til andre håndværkere eksempelvis hævning af stilladset til tagfoden til brug for tagarbejdet. NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE Referat fra generalforsamling kan findes på hjemmesiden www. murersektionen.dk. Næste års generalforsamling afholdes fredag den 20. marts 2008 på Munkebjerg Hotel. Ny erhvervs Ph.d. Nini Leimand har i juni afsluttet sit erhvervs Ph.d. studie i blokmurværk på Kunstakademiets Arkitektskole. Blandt andet blev projektet rost for at være konkret og umiddelbart tilgængeligt. Studiet har været støttet af Wienerberger A/S og maxit a.s Bliv murer efter deadline Der afholdes områdekonference den 10. oktober 2008 ligeledes på Munke bjerg Hotel, hvor alle repræsentanter i områdeudvalgene i Murer - sek ti o nen samt repræsentanterne fra Dansk Byggeri i de lokale uddannelsesudvalg på murerområdet vil blive inviteret. Enkelte murermestre har henvendt sig til sekretariatet og bedt os om at gøre opmærksom på, at facadebeklædning af natursten også kræver CEmærkning. Populær medarbejderhåndbog Dansk Byggeri lancerede i sommeren 07 Den elektroniske medarbejderhåndbog, som giver medlemsvirksomhederne mulighed for at lave deres egen medarbejderhåndbog. It-værktøjet har vist sig meget populært, da det letter virksomhedens arbejde med at oplyse deres ansatte om forhold og regler i firmaet. Dermed spares både chef og ansat for tid og misforståelser. Virksomheden selv kan "klippe og klistre" i emnerne og tilpasse teksterne, så de kommer til at passe til behovene. Se Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stuk ka tur - faget har netop udgivet en ny pje - ce om uddannel sen til murer og flisemontør, som udsendes til landet murermestre. Flere eksemplarer kan bestilles på

2 Ny facadefarve med patina Renovering, som udføres med respekt for byggestil og oprindelige materialer, kræver facadefarver, som underbygger den oprindelige stil. En ny gråbeige facadefarve fra Cempexo er inspireret af sandstensbygninger, der er blevet farvet mørke af tidens tand og bilernes udstødningsgas. Farven kan bruges som en klassisk renoveringsfarve, men også til minimalistisk retrolook i nybyggeri. Facadefarven er cementbaseret og hæfter optimalt på alle mineralske underlag, uanset om er tale om puds, beton eller letbeton. Overfladen er mat og minder om et kalket look, men holdbarheden er som den bedste maling. Cempexo Murfarve indeholder ingen form for opløsningsmidler og kan bruges indendørs fx på kældervægge, hvor der ønskes en diffusionsåben overflade. Det nye farvekort kan ses hos byggemarkeder og tømmerhandler, og der kan bestilles en farveprøve på Godt nyt for arbejdsmiljøet Maxit a.s. har netop gennemført byggepladsafprøvning af den nye Let Muremørtel, der er 25% lettere i brugsklar stand end traditionelle KC mørtler. Murerne, der har prøvet mørtlen, er meget tilfredse. På sigt vil et skift til denne mørteltype betyde en væsentlig mindre belastning for mureren rent fysisk. Arbejdsmanden, der transporterer den brugsklare mørtel op på stilladserne, vil opnå samme fordel. Let Muremørtel leveres i sække og i silo. Ved siloleverancer til byggeplads er siloen monteret med horisontal - blander, der er enkel at betjene og at rengøre. Netop nu udføres typetests på tilsvarende Let Tørbeton og Let Pudsemørtel. Disse lanceres på markedet om kort tid. Begge produkter kendetegnes ved en ca. 25% lavere vægt og for Let Pudsemørtel gælder endvidere, at denne kan anvendes i sprøjtepudsemaskine samt i lagtykkelser op til 15mm i én arbejdsgang. Se To save i én Bosch lancerer en ny multifunktionel sav, som forener geringssaven med rundbordssaven. Den nye kombinationssav, GTM 12 Professional, vejer kun 22 kilo, hvilket letter transporten til og rundt på byggepladsen. Transporten lettes yderligere af parallelanslaget, der giver sikkerhed, når den monteres over savklingen og under arbejdet giver nøjagtige udskæringer af selv lange træog laminatplader. Saven er udviklet med integreret laser, som viser skærelinjen på materialet og en indbygget lampe til arbejde i mørke. Når saven bruges som geringssav klarer den snit på 48 grader, mens skråsnit kan foretages med op til 47 grader. Som bordrundsav håndterer saven en skærehøjde på op til 51 millimeter. Saven er forsynet med en 1800 watt motor, hvilket muliggør skæring af 4 bjælker uden problemer. Yderligere oplysninger om BOSCH GTM 12 Professional kan findes på: 3 nye mursten fra Randers Tegl Randers Tegl lancerer tre nye ty - per facade sten. Den ene RT 434 Lava er egentlig ikke en nyhed, men en relan - cering af en gammel kending. Produk - tionen af den ne type er genoptaget, da den konstant var efterspurgt. Den anden nyhed RT 437 Vesuv er til gengæld en ægte nyhed. Den meget mørke sten med det svage farvespil passer fint til tidens trend. Begge typer produceres på Tychsens Teglværk. Den sidste nyhed RT 499 Valencia er en helt ny spændende farve, ikke rød, ikke gul, harmonisk i pagt med naturen. Valencia produceres på Vindø Teglværk NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 Abonnér på tidsskriftet Tegl 280 kr. om året excl. moms Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 Ny søgemaskine introducerer digitalt produktkatalog Byggematerialeproducenterne er som resten af byggebranchen i gang med en digitaliseringsproces. Derfor har Teknologisk Institut, 3dbyggeri Danmark og Byggeteknikernes Index Service (BIS) udviklet et DDBvenligt online-katalog over byggematerialer ved navn Digitalt Produktkatalog. Kataloget er en søgemaskine, der giver adgang til en lang række materialeproducenters varesortiment udformet i henhold til de informationer, digitalt byggeri kræver. Digitalt Produktkatalog er stadig underudvikling, men flere producenter har allerede tilmeldt sig kataloget, og det er muligt at finde detaljerede informationer om deres produkter. Det drejer sig bl.a. om CADtegninger og udbudsbeskrivelser. Den foreløbige version kan ses på Nyt fra Byg-Erfa To nye Byg-Erfa blade omhandler henholdsvis Revner i bygninger udbedring i beton og murværk BYG-ERFA blad (29) og Revner i vægge lofter, gulve og facader beton, murværk, tagl, letbeton, træ, slagger Informationsblad Erfa-bladene kan rekvireres hos Dansk Byggeris servicebutik Tilykke til Ken I marts 2008 blev et nyt hold murerlærlinge uddannet fra Københavns Tekniske Skole. Ved denne lejlighed har en kreds i lærerstaben samt i Murerfagskolens lærlinge - udvalg givet prædikatet en positiv indstilling til arbejdet og god evne og vilje til at samle holdet til murer svend Ken Johnson. Med prædikatet fulgte et legat på kr. Ny digital service fra AT I april lancerede Arbejdstilsynet en ny digital service. På kan virksomheder få adgang til egne sager, som Arbejdstilsynet har oprettet på virksomheden. Online.at.dk kan desuden hjælpe virksomheder til at styrke arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet kombinationer til teglhuset Wienerberger har udviklet et nyt interaktivt redskab på sin hjemmeside Byg dit drømmehus. Her kan arkitekter og bygherrer vælge farver på mørtel, mursten, tagsten, og belægningstegl. Der kan vælges mellem fire hustyper: parcelhus med førstesal, det moderne hus, kuben og vinkelhus med førstesal. Derpå kan der vælges mursten, tagsten og belægningstegl fra Wienerbergers alsidige sortiment. Der er mere end kombinationsmuligheder, og med det interaktive værktøj kan bygningen ses fra forskellige vinkler. Når det rigtige udtryk og farverne er på plads, kan huset printes eller gemmes som favorit. Se mere på Tilfredsheds- og kvalitetsundersøgelse i HUJ A/S Hans Ulrik Jensen A/S har for andet år fået udført en omfattende undersøgelse af kunde- og medarbejdertilfredsheden samt ledelseskvaliteten i virksomheden. Undersøgelsen er et led i HUJ s målsætning om at udvikle virksomhedens ledelse, medarbejdere og samlede image i branchen. HUJ A/S opfordrer andre virksomheder i branchen til at få udført lignende undersøgelser, da de tjener til at højne både kvalitet og arbejdsmiljø. Desuden kan resultaterne offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside som oplysning om og reklame for virksomhedens arbejde for både kunder og medarbejdere. HUJ A/S håber desuden, at andre i branchen vil være interesseret i sammenligning og udveksling af erfaringer mellem virksomhederne som del af undersøgelsesforløbene. Få mere at vælge mellem - og flere fordele! 70 forskellige facadesten, klassiske Højslev Tegl, Laumans glaserede og engoberede falstagsten, forspændte teglbjælker uden betonkerner og meget mere... Telefon

4 Maxit del af Saint-Gobain EU-kommisionen har den i marts godkendt Saint- Gobains køb af maxit Group. I Danmark indgår maxit i Saint-Gobains byggeproduktsektor og vil geografisk tilhøre den nordiske og baltiske region. Strategien for maxits aktiviteter i Danmark forbliver uændret. Saint-Gobains strategi er at bevare sine tre byggeproduktaktiver; maxit, Isover og Gyproc som adskilte forretningsenheder med hver deres varemærke og kundekontaktflade. Bygningsarbejdere har risiko for læbekræft En ny undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse for Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg viser, at bygningsarbejdere, som arbejder ude i det fri, har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle læbekræft som resten af befolkningen. Afhængig af faggruppe er risikoen hos bygningsarbejdere, der arbejder udendørs, forhøjet med mellem %, fordi de dagligt udsættes for ultraviolette stråler fra solen, hvor det fine væv på læberne er særlig udsat. Også i dansk gråvejr påvirkes huden af ultraviolette stråler. For at forebygge læbekræft hos bygningsarbejdere har BAR Bygge & Anlæg iværksat en større oplysningskampagne, der skal få de ansatte til at bruge læbepomade med høj solfaktor. Få styr på likviditeten De fleste virksomheder giver i dag 30 dages kredit på deres fakturaer, men ofte betaler kunderne først efter 50 dage eller senere. Parkerhouse Finans tilbyder at købe virksomhedernes fakturaer og udbetale pengene til virksomheden inden for to dage. Derefter står Parkerhouse Finans for arbejdet med at sende fakturaen til kunden og opkræve beløbet. Parkerhouse Finans kræver ingen minimumsomsætning i virksomheden, har ingen regler om størrelsen på fakturabeløbet, og virksomheden be stemmer selv hvilke og hvor mange fakturer, der sælges. Læs mere på eller ring på telefon Huse med sjæl i ny udgave Søren Vadstrups bog Huse med sjæl - Om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger er udkommet i en ny udgave. Bogen viser, hvordan du restaurerer det gamle hus med respekt for dets oprindelige udseende og arkitektur. Bogen er rigt illustreret, indeholder alt om materialevalg, principper og gode råd - bl.a. til hvordan du ofte kan gøre det billigere ved at gøre det rigtigt. Udgaven fra 2008 kan købes hos boghandlere. Wienerberger introducerer nye mursten Teglproducenten Wiener - berger A/S introducerer seks nye farvenuancer på det danske marked for mursten af den engoberede type. Engobering er en forarbejdningsteknik med lermateriale, der påføres stenene før brænding. Wienerberger har overført den velkendte engoberingsteknik, der normalt bruges i tagstensproduktion til også at omfatte mursten. De engoberede mursten findes i seks forskellige farver i grålige, sorte og hvide nuancer. Foreløbig fås murstenene i norsk format, hvilket betyder, at de er 62 mm i højden i stedet for 54 mm. Wienerberger vil producere i dansk format, hvis markedet efterspørger det. Læs mere på Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 Ny jobportal for byggebranchen Den nye portal bygjob.dk formidler job i bygge-, anlægsog trælastbranchen, så både håndværksmestre, byggemarkeder, entreprenører, arkitekter, leverandører m.fl. kan søge efter kvalificeret arbejdskraft inden for eksempelvis service, udførende håndværk, salg og produktion. Bygjob.dk er delt op i fem kategorier, så den jobsøgende hurtigt kan klikke sig frem til de ønskede jobmuligheder inden for håndværk og arkitektur, salg og marketing, ledelse og administration, økonomi og it samt handel og butik, og siden henvender sig dermed meget bredt til branchen. Jobsøgende kan gratis oprette en anonym jobagent, der sender en mail, når der bliver lagt et job ind, der passer til ansøgerens ønsker. Pjece for VM i murerfagene Det Faglige Fællesudvalg for murer-, stenhugger- og stukkaturfaget har fået udarbejdet en pjece om fagenes deltagelse i VM for muring. Pjecen oplyser interesserede lærlinge og deres mestre om de krav, som deltagelsen stiller til begge parter. Derudover gennemgår pjecen de faglige og personlige forudsætninger for lærlingens deltagelse samt forklarer forløbet fra regionsmesterskab over danmarksmesterskab og til verdensmesterskab. Pjecen fås hos Byggeriets Uddannelser på og man kan læse mere på hjemmesiden for DM i håndværk: Landsdækkende tagservice i 2008 tag-ekspertens nye koncept har vist sig effektivt på 27 tagdækninger på Sjælland. Baseret på de erfaringer kan tag-eksperten nu love at påbegynde et nyt projekt inden for fire uger og være færdig senest fire uger efter påbegyndt arbejde. Konceptet vil i løbet af 2008 blive udbredt til hele landet via tag-ekspertens netværk af udvalgte lokale entreprenører. De er alle omfattet af BygGaranti og deler tagekspertens opfattelse af, hvad god service og kvalitet er. Se mere på Ny udgave af beregningsprogram Teknologisk Institut har i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen udviklet et online beregningsprogram til projektering og dimensionering af murværk. Instituttet lancerer nu en engelsksproget udgave af den danske version, ligesom programmet også er forberedt for andre sprog. Det nye beregningsprogram er en væsentlig forbedring af det program, som blev udviklet og lanceret i 1993 i første version. Der er væsentligt flere moduler i det nye program, brugervenligheden er øget, og samtidig opfylder programmet de nye internationale normer i Eurocode 6. Abonnement til programmet kan købes via teknologisk institut: 210 skruer på én opladning Som den første producent i verden tilbyder BOSCH litium-ion batteriteknologi til alle volt-klasser. Indtil videre har teknologien kun været implementeret i 10,8 V-LI og 36 V-LI klasserne, men nu bliver det også muligt at anvende batterierne i 14,4 volt og 18 volt klasserne. Den indbyggede elektronik i maskinen beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning, dybafladning samt overopladning. Levetiden på batteriet forlænges med op til, 400 % hvilket svarer til 2000 opladninger af batteriet. Litiumbatterierne vejer væsentligt mindre end konventionelle batterityper. De er robuste nok til at tåle et fald fra 2 meter. Det første værktøj i de to klasser, som har fået implementeret den nye teknologi, er akku bore-/skruemaskinen GSR 14,4/18 V-LI. Værktøjet vejer 1,7 kilo og kan klare hele 210 skruer i træ på en enkelt opladning. Motoren har en hastighed på op til 450 rpm i 1. gear og 1450 rpm i 2. gear. Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 Undertøj med bambus Vejledning om støj og hånd-armvibrationer BAR Bygge & Anlæg har udgivet en branchevejledning i, hvordan man kan kortlægge og forebygge støj samt hånd- og armvibrationer i forbindelse med håndværktøj og maskiner. Vejledningen giver en række gode råd om, hvordan byggeprocessens forskellige aktører kan medvirke til at nedbringe den samlede belastning fx i forbindelse med brug af håndværktøj. Vejledningen indeholder eksempler på, hvordan valg af arbejdsmetoder og værktøj kan medvirke til at undgå unødige belastninger. Vejledningen han hentes gratis på Helt nye materialer er taget i brug i en ny undertøjskollektion fra MASCOT, og det betyder, at brugerne i efteråret kan iklæde sig produkter af polyester med en tilsætning af brændt bambus. Bambus gør polyesteren både isolerende, svedtransporterende, antibakteriel og antistatisk. Ydermere er produkterne multifunktionelle ved at være hurtigttørrende og beskyttende mod UV-stråler. Underbeklædningen er helt sømløs og skulle være særdeles behagelig at bære. Se mere på Murværk på kajen Oplag: 2500 stk Tryk: Scanprint A//s Zawalenie sie Grafikas Dachlatten Concrete Arbejdstilsynet har udgivet en ordliste på fem sprog med de mest brugte ord på byggepladsen. I alt 79 ord på hhv. polsk, litauisk, tysk og engelsk er der blevet plads til inden for de otte kategorier tagarbejde, stillads, stige, udgravning, nedrivning, Arbejdstilsynet, virksomheden og byggepladsen. Derudover er der udarbejdet foldere på de forskellige sprog om de danske arbejdsmiljøregler i byggeriet, samt faktaark om, hvad der sker, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Dertil sindes fem faktaark på dansk og polsk om sikkerhed, tegngivning ved kranarbejde og uddannelseskrav. Se mere på På kajarealet bag operaen i København arbejder murerlærlinge fra murerfagskolen på Københavns tekniske Skole på tre murede objekter. Objekterne bliver muret i løbet af sommeren og er resultat af en opgave, der er stillet de studerende ved Kunstakademiets Arkitekt skole afd. 3/1. studietrin. udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg GLAS GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK FORÅR 2008 02 06 Olympiske farver i idrættens højborg 14 Når glas skal skiftes 18 Vinduesplaceringer i passivhuse ikke så enkelt Annonce: GlasData på Internettet

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere