efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE"

Transkript

1 DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber, at I alle også når lidt tid til ferie sammen med familien. Med baggrund i den nye branchevejledning for opmuringsarbejde drøfter Murersektionen i øjeblikket med 3F konsekvensen af de nye 1 meter løft ved stilladsarbejde og oppasningsarbejde for murerarbejdsmænd. Efter flere møder er der endnu ikke opnået enighed om de nye priser, og der er aftalt tænkepause til september måned. I forbindelse med kalkulationsarbejde bør I være særlig opmærksom på udformningen i udbudsmaterialets bestemmelser om ombygning af stilladset til andre håndværkere eksempelvis hævning af stilladset til tagfoden til brug for tagarbejdet. NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE Referat fra generalforsamling kan findes på hjemmesiden www. murersektionen.dk. Næste års generalforsamling afholdes fredag den 20. marts 2008 på Munkebjerg Hotel. Ny erhvervs Ph.d. Nini Leimand har i juni afsluttet sit erhvervs Ph.d. studie i blokmurværk på Kunstakademiets Arkitektskole. Blandt andet blev projektet rost for at være konkret og umiddelbart tilgængeligt. Studiet har været støttet af Wienerberger A/S og maxit a.s Bliv murer efter deadline Der afholdes områdekonference den 10. oktober 2008 ligeledes på Munke bjerg Hotel, hvor alle repræsentanter i områdeudvalgene i Murer - sek ti o nen samt repræsentanterne fra Dansk Byggeri i de lokale uddannelsesudvalg på murerområdet vil blive inviteret. Enkelte murermestre har henvendt sig til sekretariatet og bedt os om at gøre opmærksom på, at facadebeklædning af natursten også kræver CEmærkning. Populær medarbejderhåndbog Dansk Byggeri lancerede i sommeren 07 Den elektroniske medarbejderhåndbog, som giver medlemsvirksomhederne mulighed for at lave deres egen medarbejderhåndbog. It-værktøjet har vist sig meget populært, da det letter virksomhedens arbejde med at oplyse deres ansatte om forhold og regler i firmaet. Dermed spares både chef og ansat for tid og misforståelser. Virksomheden selv kan "klippe og klistre" i emnerne og tilpasse teksterne, så de kommer til at passe til behovene. Se Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stuk ka tur - faget har netop udgivet en ny pje - ce om uddannel sen til murer og flisemontør, som udsendes til landet murermestre. Flere eksemplarer kan bestilles på

2 Ny facadefarve med patina Renovering, som udføres med respekt for byggestil og oprindelige materialer, kræver facadefarver, som underbygger den oprindelige stil. En ny gråbeige facadefarve fra Cempexo er inspireret af sandstensbygninger, der er blevet farvet mørke af tidens tand og bilernes udstødningsgas. Farven kan bruges som en klassisk renoveringsfarve, men også til minimalistisk retrolook i nybyggeri. Facadefarven er cementbaseret og hæfter optimalt på alle mineralske underlag, uanset om er tale om puds, beton eller letbeton. Overfladen er mat og minder om et kalket look, men holdbarheden er som den bedste maling. Cempexo Murfarve indeholder ingen form for opløsningsmidler og kan bruges indendørs fx på kældervægge, hvor der ønskes en diffusionsåben overflade. Det nye farvekort kan ses hos byggemarkeder og tømmerhandler, og der kan bestilles en farveprøve på Godt nyt for arbejdsmiljøet Maxit a.s. har netop gennemført byggepladsafprøvning af den nye Let Muremørtel, der er 25% lettere i brugsklar stand end traditionelle KC mørtler. Murerne, der har prøvet mørtlen, er meget tilfredse. På sigt vil et skift til denne mørteltype betyde en væsentlig mindre belastning for mureren rent fysisk. Arbejdsmanden, der transporterer den brugsklare mørtel op på stilladserne, vil opnå samme fordel. Let Muremørtel leveres i sække og i silo. Ved siloleverancer til byggeplads er siloen monteret med horisontal - blander, der er enkel at betjene og at rengøre. Netop nu udføres typetests på tilsvarende Let Tørbeton og Let Pudsemørtel. Disse lanceres på markedet om kort tid. Begge produkter kendetegnes ved en ca. 25% lavere vægt og for Let Pudsemørtel gælder endvidere, at denne kan anvendes i sprøjtepudsemaskine samt i lagtykkelser op til 15mm i én arbejdsgang. Se To save i én Bosch lancerer en ny multifunktionel sav, som forener geringssaven med rundbordssaven. Den nye kombinationssav, GTM 12 Professional, vejer kun 22 kilo, hvilket letter transporten til og rundt på byggepladsen. Transporten lettes yderligere af parallelanslaget, der giver sikkerhed, når den monteres over savklingen og under arbejdet giver nøjagtige udskæringer af selv lange træog laminatplader. Saven er udviklet med integreret laser, som viser skærelinjen på materialet og en indbygget lampe til arbejde i mørke. Når saven bruges som geringssav klarer den snit på 48 grader, mens skråsnit kan foretages med op til 47 grader. Som bordrundsav håndterer saven en skærehøjde på op til 51 millimeter. Saven er forsynet med en 1800 watt motor, hvilket muliggør skæring af 4 bjælker uden problemer. Yderligere oplysninger om BOSCH GTM 12 Professional kan findes på: 3 nye mursten fra Randers Tegl Randers Tegl lancerer tre nye ty - per facade sten. Den ene RT 434 Lava er egentlig ikke en nyhed, men en relan - cering af en gammel kending. Produk - tionen af den ne type er genoptaget, da den konstant var efterspurgt. Den anden nyhed RT 437 Vesuv er til gengæld en ægte nyhed. Den meget mørke sten med det svage farvespil passer fint til tidens trend. Begge typer produceres på Tychsens Teglværk. Den sidste nyhed RT 499 Valencia er en helt ny spændende farve, ikke rød, ikke gul, harmonisk i pagt med naturen. Valencia produceres på Vindø Teglværk NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 Abonnér på tidsskriftet Tegl 280 kr. om året excl. moms Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 Ny søgemaskine introducerer digitalt produktkatalog Byggematerialeproducenterne er som resten af byggebranchen i gang med en digitaliseringsproces. Derfor har Teknologisk Institut, 3dbyggeri Danmark og Byggeteknikernes Index Service (BIS) udviklet et DDBvenligt online-katalog over byggematerialer ved navn Digitalt Produktkatalog. Kataloget er en søgemaskine, der giver adgang til en lang række materialeproducenters varesortiment udformet i henhold til de informationer, digitalt byggeri kræver. Digitalt Produktkatalog er stadig underudvikling, men flere producenter har allerede tilmeldt sig kataloget, og det er muligt at finde detaljerede informationer om deres produkter. Det drejer sig bl.a. om CADtegninger og udbudsbeskrivelser. Den foreløbige version kan ses på Nyt fra Byg-Erfa To nye Byg-Erfa blade omhandler henholdsvis Revner i bygninger udbedring i beton og murværk BYG-ERFA blad (29) og Revner i vægge lofter, gulve og facader beton, murværk, tagl, letbeton, træ, slagger Informationsblad Erfa-bladene kan rekvireres hos Dansk Byggeris servicebutik Tilykke til Ken I marts 2008 blev et nyt hold murerlærlinge uddannet fra Københavns Tekniske Skole. Ved denne lejlighed har en kreds i lærerstaben samt i Murerfagskolens lærlinge - udvalg givet prædikatet en positiv indstilling til arbejdet og god evne og vilje til at samle holdet til murer svend Ken Johnson. Med prædikatet fulgte et legat på kr. Ny digital service fra AT I april lancerede Arbejdstilsynet en ny digital service. På kan virksomheder få adgang til egne sager, som Arbejdstilsynet har oprettet på virksomheden. Online.at.dk kan desuden hjælpe virksomheder til at styrke arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet kombinationer til teglhuset Wienerberger har udviklet et nyt interaktivt redskab på sin hjemmeside Byg dit drømmehus. Her kan arkitekter og bygherrer vælge farver på mørtel, mursten, tagsten, og belægningstegl. Der kan vælges mellem fire hustyper: parcelhus med førstesal, det moderne hus, kuben og vinkelhus med førstesal. Derpå kan der vælges mursten, tagsten og belægningstegl fra Wienerbergers alsidige sortiment. Der er mere end kombinationsmuligheder, og med det interaktive værktøj kan bygningen ses fra forskellige vinkler. Når det rigtige udtryk og farverne er på plads, kan huset printes eller gemmes som favorit. Se mere på Tilfredsheds- og kvalitetsundersøgelse i HUJ A/S Hans Ulrik Jensen A/S har for andet år fået udført en omfattende undersøgelse af kunde- og medarbejdertilfredsheden samt ledelseskvaliteten i virksomheden. Undersøgelsen er et led i HUJ s målsætning om at udvikle virksomhedens ledelse, medarbejdere og samlede image i branchen. HUJ A/S opfordrer andre virksomheder i branchen til at få udført lignende undersøgelser, da de tjener til at højne både kvalitet og arbejdsmiljø. Desuden kan resultaterne offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside som oplysning om og reklame for virksomhedens arbejde for både kunder og medarbejdere. HUJ A/S håber desuden, at andre i branchen vil være interesseret i sammenligning og udveksling af erfaringer mellem virksomhederne som del af undersøgelsesforløbene. Få mere at vælge mellem - og flere fordele! 70 forskellige facadesten, klassiske Højslev Tegl, Laumans glaserede og engoberede falstagsten, forspændte teglbjælker uden betonkerner og meget mere... Telefon

4 Maxit del af Saint-Gobain EU-kommisionen har den i marts godkendt Saint- Gobains køb af maxit Group. I Danmark indgår maxit i Saint-Gobains byggeproduktsektor og vil geografisk tilhøre den nordiske og baltiske region. Strategien for maxits aktiviteter i Danmark forbliver uændret. Saint-Gobains strategi er at bevare sine tre byggeproduktaktiver; maxit, Isover og Gyproc som adskilte forretningsenheder med hver deres varemærke og kundekontaktflade. Bygningsarbejdere har risiko for læbekræft En ny undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse for Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg viser, at bygningsarbejdere, som arbejder ude i det fri, har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle læbekræft som resten af befolkningen. Afhængig af faggruppe er risikoen hos bygningsarbejdere, der arbejder udendørs, forhøjet med mellem %, fordi de dagligt udsættes for ultraviolette stråler fra solen, hvor det fine væv på læberne er særlig udsat. Også i dansk gråvejr påvirkes huden af ultraviolette stråler. For at forebygge læbekræft hos bygningsarbejdere har BAR Bygge & Anlæg iværksat en større oplysningskampagne, der skal få de ansatte til at bruge læbepomade med høj solfaktor. Få styr på likviditeten De fleste virksomheder giver i dag 30 dages kredit på deres fakturaer, men ofte betaler kunderne først efter 50 dage eller senere. Parkerhouse Finans tilbyder at købe virksomhedernes fakturaer og udbetale pengene til virksomheden inden for to dage. Derefter står Parkerhouse Finans for arbejdet med at sende fakturaen til kunden og opkræve beløbet. Parkerhouse Finans kræver ingen minimumsomsætning i virksomheden, har ingen regler om størrelsen på fakturabeløbet, og virksomheden be stemmer selv hvilke og hvor mange fakturer, der sælges. Læs mere på eller ring på telefon Huse med sjæl i ny udgave Søren Vadstrups bog Huse med sjæl - Om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger er udkommet i en ny udgave. Bogen viser, hvordan du restaurerer det gamle hus med respekt for dets oprindelige udseende og arkitektur. Bogen er rigt illustreret, indeholder alt om materialevalg, principper og gode råd - bl.a. til hvordan du ofte kan gøre det billigere ved at gøre det rigtigt. Udgaven fra 2008 kan købes hos boghandlere. Wienerberger introducerer nye mursten Teglproducenten Wiener - berger A/S introducerer seks nye farvenuancer på det danske marked for mursten af den engoberede type. Engobering er en forarbejdningsteknik med lermateriale, der påføres stenene før brænding. Wienerberger har overført den velkendte engoberingsteknik, der normalt bruges i tagstensproduktion til også at omfatte mursten. De engoberede mursten findes i seks forskellige farver i grålige, sorte og hvide nuancer. Foreløbig fås murstenene i norsk format, hvilket betyder, at de er 62 mm i højden i stedet for 54 mm. Wienerberger vil producere i dansk format, hvis markedet efterspørger det. Læs mere på Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 Ny jobportal for byggebranchen Den nye portal bygjob.dk formidler job i bygge-, anlægsog trælastbranchen, så både håndværksmestre, byggemarkeder, entreprenører, arkitekter, leverandører m.fl. kan søge efter kvalificeret arbejdskraft inden for eksempelvis service, udførende håndværk, salg og produktion. Bygjob.dk er delt op i fem kategorier, så den jobsøgende hurtigt kan klikke sig frem til de ønskede jobmuligheder inden for håndværk og arkitektur, salg og marketing, ledelse og administration, økonomi og it samt handel og butik, og siden henvender sig dermed meget bredt til branchen. Jobsøgende kan gratis oprette en anonym jobagent, der sender en mail, når der bliver lagt et job ind, der passer til ansøgerens ønsker. Pjece for VM i murerfagene Det Faglige Fællesudvalg for murer-, stenhugger- og stukkaturfaget har fået udarbejdet en pjece om fagenes deltagelse i VM for muring. Pjecen oplyser interesserede lærlinge og deres mestre om de krav, som deltagelsen stiller til begge parter. Derudover gennemgår pjecen de faglige og personlige forudsætninger for lærlingens deltagelse samt forklarer forløbet fra regionsmesterskab over danmarksmesterskab og til verdensmesterskab. Pjecen fås hos Byggeriets Uddannelser på og man kan læse mere på hjemmesiden for DM i håndværk: Landsdækkende tagservice i 2008 tag-ekspertens nye koncept har vist sig effektivt på 27 tagdækninger på Sjælland. Baseret på de erfaringer kan tag-eksperten nu love at påbegynde et nyt projekt inden for fire uger og være færdig senest fire uger efter påbegyndt arbejde. Konceptet vil i løbet af 2008 blive udbredt til hele landet via tag-ekspertens netværk af udvalgte lokale entreprenører. De er alle omfattet af BygGaranti og deler tagekspertens opfattelse af, hvad god service og kvalitet er. Se mere på Ny udgave af beregningsprogram Teknologisk Institut har i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen udviklet et online beregningsprogram til projektering og dimensionering af murværk. Instituttet lancerer nu en engelsksproget udgave af den danske version, ligesom programmet også er forberedt for andre sprog. Det nye beregningsprogram er en væsentlig forbedring af det program, som blev udviklet og lanceret i 1993 i første version. Der er væsentligt flere moduler i det nye program, brugervenligheden er øget, og samtidig opfylder programmet de nye internationale normer i Eurocode 6. Abonnement til programmet kan købes via teknologisk institut: 210 skruer på én opladning Som den første producent i verden tilbyder BOSCH litium-ion batteriteknologi til alle volt-klasser. Indtil videre har teknologien kun været implementeret i 10,8 V-LI og 36 V-LI klasserne, men nu bliver det også muligt at anvende batterierne i 14,4 volt og 18 volt klasserne. Den indbyggede elektronik i maskinen beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning, dybafladning samt overopladning. Levetiden på batteriet forlænges med op til, 400 % hvilket svarer til 2000 opladninger af batteriet. Litiumbatterierne vejer væsentligt mindre end konventionelle batterityper. De er robuste nok til at tåle et fald fra 2 meter. Det første værktøj i de to klasser, som har fået implementeret den nye teknologi, er akku bore-/skruemaskinen GSR 14,4/18 V-LI. Værktøjet vejer 1,7 kilo og kan klare hele 210 skruer i træ på en enkelt opladning. Motoren har en hastighed på op til 450 rpm i 1. gear og 1450 rpm i 2. gear. Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 Undertøj med bambus Vejledning om støj og hånd-armvibrationer BAR Bygge & Anlæg har udgivet en branchevejledning i, hvordan man kan kortlægge og forebygge støj samt hånd- og armvibrationer i forbindelse med håndværktøj og maskiner. Vejledningen giver en række gode råd om, hvordan byggeprocessens forskellige aktører kan medvirke til at nedbringe den samlede belastning fx i forbindelse med brug af håndværktøj. Vejledningen indeholder eksempler på, hvordan valg af arbejdsmetoder og værktøj kan medvirke til at undgå unødige belastninger. Vejledningen han hentes gratis på Helt nye materialer er taget i brug i en ny undertøjskollektion fra MASCOT, og det betyder, at brugerne i efteråret kan iklæde sig produkter af polyester med en tilsætning af brændt bambus. Bambus gør polyesteren både isolerende, svedtransporterende, antibakteriel og antistatisk. Ydermere er produkterne multifunktionelle ved at være hurtigttørrende og beskyttende mod UV-stråler. Underbeklædningen er helt sømløs og skulle være særdeles behagelig at bære. Se mere på Murværk på kajen Oplag: 2500 stk Tryk: Scanprint A//s Zawalenie sie Grafikas Dachlatten Concrete Arbejdstilsynet har udgivet en ordliste på fem sprog med de mest brugte ord på byggepladsen. I alt 79 ord på hhv. polsk, litauisk, tysk og engelsk er der blevet plads til inden for de otte kategorier tagarbejde, stillads, stige, udgravning, nedrivning, Arbejdstilsynet, virksomheden og byggepladsen. Derudover er der udarbejdet foldere på de forskellige sprog om de danske arbejdsmiljøregler i byggeriet, samt faktaark om, hvad der sker, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Dertil sindes fem faktaark på dansk og polsk om sikkerhed, tegngivning ved kranarbejde og uddannelseskrav. Se mere på På kajarealet bag operaen i København arbejder murerlærlinge fra murerfagskolen på Københavns tekniske Skole på tre murede objekter. Objekterne bliver muret i løbet af sommeren og er resultat af en opgave, der er stillet de studerende ved Kunstakademiets Arkitekt skole afd. 3/1. studietrin. udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

ORIENTERING FRA FORMANDEN

ORIENTERING FRA FORMANDEN SEPTEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen af mureruddannelsen og så få et svendebrev. ORIENTERING FRA FORMANDEN Den nye uddannelse som flisemontør er klar Jeg

Læs mere

Ny branchevejledning om murerergonomi

Ny branchevejledning om murerergonomi Sep. 2006 14/09/06 9:52 Side 3 SEPTEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning om murerergonomi Den nye branchevejledning om murerergonomi er på trapperne og forventes udgivet medio oktober 2006. Den

Læs mere

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et

Læs mere

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

Murerfaget i fremgang

Murerfaget i fremgang SEPTEMBER 2005 MURERSEKTIONEN Murerfaget i fremgang Vi kan alle glæde os over, at murerfaget har nok at lave. Efter lidt trange år for faget er det igen blevet populært at bygge i tegl. Lad os nu alle

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Kære medlemmer i murersektionen.

Kære medlemmer i murersektionen. APRIL 2009 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen. Jeg skriver til jer som formand for murersektionen og kandidat

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Ny branchevejledning lader vente på sig

Ny branchevejledning lader vente på sig DECEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning lader vente på sig Det har igen været et godt og travlt år for mange af vores medlemmer, og endnu en jul nærmer sig jeg vil gerne her benytte lejligheden

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo murfarve 1 Blik for helheden Sans for

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer Netværksmøde den 11. marts 2015 hos Bam-bus Dagsorden 1. Velkommen 2. Udlændinge i byggeriet v. Anders, Bam-bus 3. Praktiske erfaringer v.

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Kunderne skal kunne finde dine produkter

Kunderne skal kunne finde dine produkter Kunderne skal kunne finde dine produkter De fleste af dine kunder finder frem til dine produkter via nettet. Her gælder den simple junglelov, at dem, der bliver fundet, er dem, der løber med salget. Hfb.dk

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer...

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... -din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... Hos Scalabyg ved vi hvor svært det kan være at gennemskue et byggeprojekt, og derfor vurdere hvor langt der er fra drøm til virkelighed.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Tegl for generationer

Tegl for generationer MURSTEN Tegl for generationer Mursten er et af de ældste bygge materialer, der findes. Vi lever i en verden i konstant udvikling, hvor nye produkter kommer og går, alligevel er teglmurstenen stadig det

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

En leverandør til det hele

En leverandør til det hele En leverandør til det hele Biler Lastbiler Bygninger Beklædning Print Folie Solfilm Webshop Sikkerhedsskilte Udsalgsskilte Direktør Jørgen D. Hansen Solfilm uden bobler Vi monterer solfilm i alle biler.

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK INDHOLD Hvorfor Tænk videre Hvad Innovation og haefele.dk Hvordan Sådan begejstrer Häfele nu på nettet Hvem Nu er vi alle med SIDE 3 SIDE 4 SIDE

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere