KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

3 forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør KØS modtog i 2014 Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet med den højest mulige karakter: Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at KØS opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museets arbejde er resultatet af grundige, strategiske overvejelser og indsatser inden for alle museumsfaglige områder og i forhold til den samlede organisation og virksomhed i øvrigt. Museet opnår med begrænset antal videnskabelige medarbejdere flotte faglige resultater, men det er samtidig også museets primære udfordring at konsolidere dets faglige arbejde og indlejre den opnåede viden i organisationen. Det kan bl.a. imødegås ved ansættelse af endnu en videnskabelig medarbejder var også året, hvor vi med godt 5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden gennemførte museets hidtil største forskningsbaserede udstillingssatsning om mindesmærker og deres aktualitet. Vi var på Danmarkstour med et mobilt KØS, der opstillede sin scene ved foden af mindesmærker 9 steder i Danmark fra Sakskøbing til Fredericia. Her debatterede vi mindesmærkernes betydning med danskerne og dokumenterede det hele på film, ligesom den forskning, som museet har produceret, både indgår i en international forskningspublikation og i et internationalt seminar, bl.a. med arkitekten bag 9/11 Memorial Michael Arad. Tidligere på året havde vi en anden stor udstillingssucces med den kinesiske stjernekunstner Wang Qingsong, som indtog hele museets 3. etage med en kæmpeinstallation og 2. etage med vægstore iscenesatte fotografier med kritiske og humoristiske kommentarer bl.a. til det kinesiske skolesystem. Endelig indviede vi vores nye forplads, skabt af kunstneren Ann Lislegaard, en sen oktoberaften med danseperformance, lyrikoplæsning, koncert og taler i en magisk stemning. I de kommende år glæder vi os til, at pladsen skal indtages af kunst og aktivitet. Aktiviteterne genererede masser af presseomtale og synlighed! KØS har i 2014 gentænkt og reformuleret sin strategi for de kommende år frem til 2020 ud fra tre grundaktivitetskategorier: KØS i Nørregade, KØS som videnscenter og KØS ud af huset. Inden for disse tre aktivitetsplatforme lægger vi kræfterne med den vision for øje at konsolidere og udvikle det helt unikke museumskoncept, vi har skabt gennem de sidste fem år. For Nørregades vedkommende handler det om at gøre forpladsen til en aktiv scene, og at KØS hovedkvarter og primære besøgssted fortsat forstærkes med tilbuddet om en helhedsoplevelse til borgerne, der både rummer udstillinger, ny viden, debat, shop og café, og som retter sig mod en række forskellige og mangfoldige målgrupper, børn og voksne. For museet som videnscenter handler det i høj grad om at fortsætte den fremragende udvikling, som KØS har været inde i gennem center- og netværksdannelse med universiteter, midler fra fonde til de store forskningsprojekter og udnyttelse af den helt unikke position, som museet har her i dansk og international sammenhæng. Hvad angår KØS to go eller ud af huset, har museet i de senere år udviklet og forfinet en unik museal aktivitetsvifte, der dels rummer de populære kunstruter på Tråden i Køge, men som også har rummet interventioner og kunstprojekter ude omkring i hele landet. Senest med KØS Danmarkstour, hvor vi mødte publikum på gader og stræder, men før det også med kirkeprojekterne, hvor KØS kuraterede kunst af højeste kvalitet i 6 danske kirker i samarbejde med lokale partnere. 3

4 KØS Danmarkstour: Per Vers optræder i Skibelund Krat Foto: Christian Wodstrup Christiansen

5 indholdsfortegnelse Forord 3 Indholdsfortegnelse 5 Tilskudsgivere 6 Virksomhedsoplysninger 7 Formål og ansvarsområde 9 Personaleudvikling 11 Samarbejdsaftaler 15 KØS samlingen 17 Udstillinger 21 Omvisninger 22 KØS skoletjeneste 24 Arrangementer 29 Åbningsfester 35 PR og markedsføring 36 KØS café 39 KØS shop 41 Udlejningsaktiviteter 42 Bygningen 42 Økonomi 43 KØS klub 45 35

6 tilskudsgivere 2014 Køge Kommune har ydet driftstilskud. Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud. Køge Kommune har ydet tilskud til Kyndelmissearrangement. Ny Carlsberg Fondet har givet støtte til erhvervelse af forarbejder til kunstværker af Mogens Møller. Øvrig tak til følgende samarbejdspartnere, fonde, offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner Advokater Køge, Arbejdernes Landsbank, GLB Revision og Punktum Design. Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponseret en lang række grafiske opgaver. AV-HUSET A/S har ydet sponsorater til flere udstillinger. Annie & Otto Johns. Detlefs Fonde har ydet tilskud til den nye kunstneriske forplads De 111 hvide plateauer. Nordea-fonden og Statens Kunstfond har givet støttet til udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Alexander Tovborg maler årets medlemskort til nytårskuren Kulturstyrelsens formidlingspulje har givet støtte til formidlingsprojekt i forbindelse med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Statens Kunstråd har givet støtte til formidlingsseminaret Kunst i krydsild: Konflikt og forhandling i nutidens storbyrum. Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Statens Kunstråd og L. Zeutens Mindelegat har givet støtte til udstillingen Wang Qingsong: Follow you. Kulturstyrelsen har givet støttet til erhvervelse af gipsmodel til Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Ph.d.-skolen, Kulturstyrelsens udviklingsmidler og Forsknings- og Innovationsstyrelsen har givet tilskud til Ph.d. studerende i Kulturel Byudvikling.

7 virksomhedsoplysninger 2014 KØS er en selvejende institution. Museet er statsanerkendt og modtager driftstilskud fra Køge Kommune og fra Staten. Bestyrelse Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde: To medlemmer udpeges af museets venneforening KØS Klub Et medlem udpeges af Akademiraadet Et medlem udpeges af LO Et medlem udpeges af DI To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune Museets bestyrelse var i 2014 sammensat således: Freddy Avnby (formand) udpeget af KØS klub Anette Simoni (næstformand) udpeget af Køge Byråd Birgit Thrusholm udpeget af KØS klub Benny Frederiksen udpeget af LO Steen Rasmussen udpeget af DI Direktion Museumsdirektør, cand.mag. og MMU Christine Buhl Andersen Revision BDO Kommunernes Revision A/S Museet er medlem af: ODM Organisationen af danske museer ICOM International Council of Museums Museumstjenesten Køge Handelsstandsforening Køge Kunstforening Kunstmuseernes Fælleskonservering Skandinavisk Museumsforbund Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsiking Erling Larsen udpeget af Køge Byråd 7 Peter Holst Henckel udpeget af Akademiraadet

8 Sang ved elever fra Sct. Nicolai Skole til åbningen af forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

9 formål og ansvarsområde KØS Museum for kunst i det offentlige rum skal i henhold til museumsloven og museets vedtæger gennem indsamling, bevaring, forskning, formidling og registrering bidrage til at sikre, undersøge og formidle den del af landets kulturarv, som hører under museets unikke ansvarsområde. KØS skal gøre sin forskning og samlinger tilgængelige for offentligheden. Museet skal derigennem virke til at belyse tilstande og forandringer inden for den del af kunstens historie, som udgøres af de udtryk, som kunsten til stadighed udvikler, når den indgår i det offentlige rum f.eks. i tæt samspil med arkitektur herunder også de krav og rammer af samfundsmæssig, politisk, økonomisk eller funktionel karakter, kunsten møder og påvirkes af i det offentlige rum. Hovedvægten er på dansk kunst efter 1930, men museets forskning og formidling omfatter også internationale kunststrømninger af særlig betydning inden for museets ansvarsområde. Wang Qingsong foran sit værk Follow Him,

10 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Folkeklubben optræder ved Gravplads for gadens folk, Nørrebro Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Skoleworkshop ved Nørrebros Hjerte, Nørrebro KØS Danmarkstour: Bertel Haarder, Isam B og Inge Adriansen i debat ved Den danske Landsoldat, Fredericia

11 personaleudvikling 2014 Personalegruppe Årsværk Direktion, direktør 1,0 Administration 1,2 Praktisk afdeling 1,0 Kunstfaglig afdeling 1,9 Formidling 1,8 Service, fastansatte 2,0 Service, fleksjobansatte reel arbejdstid 1,3 I alt 10,2 Personalet bestod i 2014 af: Fastansat personale samt ugentlig normering Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer. Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer. Økonomi- og regnskabsansvarlig: Lisbeth Skytte, 30 timer. Forvalter: Christian Winter Johannsen, 37 timer. Museumsassistent Ib Jørgensen, 32 timer. Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 22 timer. PR- og markedsføringsansvarlig: Camilla Gerhardt, 30 timer. Barsel pr. 8. oktober PR- og markedsføringsansvarlig: Anne-Lill Bøndergaard Brok, 30 timer. Barselsvikar pr. 18. august Skoletjenesteleder: Sissel Langkilde, 21 timer, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København, fratrådt 31. marts Skoletjenesteleder: Sasja Brovall Villumsen, 21 timer pr. 1. maj 2014 og 25 timer pr. 1. oktober 2014, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København. Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer. Butik og service: Lone Poulsen, 8 timer. Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer. Erhvervs Phd-studerende: Sabine Nielsen, 37 timer. 1. januar oktober Fleksjobansat Jane Paaske Laursen, adm. medarbejder, service og butik, 16 timer. Jane Larsen, kustode, 13,5 timer. Gitte Nørlev, kustode, 20 timer. 11 Projektansat Redaktør: Anna Manly Producer: Sune Rodt Udstillingsmedhjælp: Ieva Bell Ose Udstillingsmedhjælp: Kristine Hedegaard Kristiansen

12 Løst, timeansat personale Økonomi Inge Meilbak Butik-og service Susanne Randers Jytte Nielsen Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Rikke Bylod Lis Ella Fruervang Arrangementsmedhjælp Mai Fruervang Lis Ella Fruervang Catrine Ellekær Fougt Charlotte Brejner Nielsen Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning) Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Efteruddannelse Christine Buhl Andersen har i 2014 gennemgået The Getty Leadership Institute s Executive Leadership uddannelse ved Claremont University, USA. Lisbeth Skytte har gennemgået Bluegardens kursus i dataløn. Christine Buhl Andersen, Lisbeth Skytte, Lene Bøgh Rønberg, Lene Renner, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Gerhardt og Sasja Brovall Villumsen har deltaget i internt strategiseminar på Helenekilde Badehotel. Lene Bøgh Rønberg, Christian Winter Johannsen, Jesper Wrisberg, Gitte Nørlev, Nina Højmann Elm-Larsen og Camilla Klitgaard Laursen har deltaget i internt kunsthåndteringskursus ved Fælleskonserveringen. Christine Buhl Andersen har deltaget i Kulturstyrelsens årsmøde. Christine Buhl Andersen og Lene Bøgh Rønberg har deltaget i ODMs faglige årsmøde. Løntilskudsansatte/praktikanter Ann Andersson, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Klitgaard Laursen, Christian Wodstrup Christiansen, Dorte Nørbo, Nina Højmann Elm-Larsen, Trine Maria Olsen, Sara Ludvigsen. Skolepraktikant Agnete Garbrecht Larsen Frivillige Birgitte Bech, Ulla Blædel, Vibeke Halskov, Inger Hansen, Benny Frederiksen, Trine Maria Olsen.

13 Åbningsfest Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 13

14 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck

15 samarbejdsaftaler KØS indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. Politiken PLUS Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis kaffe i caféen. Udgifter faktureres museet. Derved får museet den fulde entré og caféen en højere indtjening. Copenhagen Card Markedsføring på københavnske turistdestinationer. Gratis adgang for kortholdere. Beløbet refunderes til museet. Bkf Medlemmer af billedkunstnernes forbund har gratis entré til museet. Hotel Niels Juel Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl. Foreningen af medarbejdere af Danske Turistbureauer / Turistførerforeningen Gratis adgang for kortholdere. Uddannelsesinstitutioner, SFO er og børnehaver Gratis adgang. Danske Kunsthåndværkere Gratis adgang for kortholdere. ODM Foreningen af Danske Kunstmuseer Gratis adgang for kortholdere. ICOM International Council of Museums Gratis adgang for kortholdere. Aica International sammenslutning af kunstkritikere. Gratis adgang for kortholdere. Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang. Kulturkortet Billetsamarbejde, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré. Samarbejdspartnere er Køge Vandrerhjem, Køge Museum og Køge Svømmeland. 15 Kulturkort Feddet Camping Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for samlet antal gæster med Feddet Camping.

16 Elmgreen & Dragset, gipsmodel til skulpturen Han, 2012 Foto: Anders Sune Berg

17 KØS samlingen Erhvervelser i 2014 Erhvervelserne til KØS samlingen i 2014 rummer både fornemme eksempler på traditionelle kunstformer i det offentlige rum og usædvanlige eksempler på, hvad kunst i det offentlige rum kan være. I marts 2014 lykkedes det museet gennem en generøs bevilling og gave fra Ny Carlsbergfondet at erhverve en vigtig og meget gennemarbejdet kategori af modeller til nogle af Mogens Møllers mest markante udsmykninger i det offentlige rum, heriblandt flere modeller til skulpturgruppen Zodiac, der er placeret på en af hovedstadens mest prominente pladser foran Tivolis hovedindgang. Modellerne supplerer på bedste vis museets samling af den væsentlige bidragsyder til skulptur i det offentlige rum fra 1980 erne og frem. Fra samme generation af centrale billedhuggere, nemlig den farveglade og legende billedhugger Egon Fischer, har vi desuden erhvervet to serier af modeller til offentligt placerede skulpturer. Albert Mertz fine forslag til en farverig udsmykning af væggene i Irmas kantine i Ravnsborggade er endnu et vigtigt eksempel på en klassisk genre inden for kunsten i det offentlige rum. Det ubetinget mest omtalte kunstprojekt, der er erhvervet til samlingen, er den smukke og tankevækkende originalmodel til den dansk-norske kunstnerduo Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Skulpturen blev indviet ved Helsingør Havn i 2012 og har med sin tydelige reference til Danmarks mest kendte skulptur, Edvard Eriksens Den Lille Havfrue på Langelinie, været anledning til en omfattende debat i offentligheden. Et helt unikt nyt projekt i samlingen er desuden Poul Gernes farvesætning af Gurrebunkeren, der har tjent som beskyttelsesrum for Telestyrelsen i Nordsjælland. Der er tale om et atypisk og samtidig helt centralt projekt udført af en af de mest banebrydende danske bidragsydere til kunsten i det offentlige rum i Danmark i det 20. århundrede. Mogens Møller Model til skulpturen Wiedevelt. Opstillet i Det Kgl. Biblioteks Have, Kbh Model til skulpturen Manden med ægget. Opstillet ved Stormklokken i Haderslev Model til Mars. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Phantomet. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Opstillet ved Valby station Modeller til skulpturgruppen Hermes og Sfinksen. Opstillet i Kongens Gade, Odense Elmgreen & Dragset Model til skulpturen Han, opstillet ved Helsingør Havn Egon Fischer Model i 3 dele til skulptur opstillet i Værløse Bymidte Model i 10 dele til skulpturgruppe opstillet i Nykøbing Falster Poul Gernes Farvesætning af Gurrebunkeren ved Krogenberg Hegn i Nordsjælland Komplet inventar til kontor- og soverum Albert Mertz Skitseprojekt i 4 dele til udsmykning af kantine i Irmas lokaler i Ravnsborggade, Kbh 17

18 Udlån til særudstillinger i 2014 Øvelse gør mester særudstilling om Kaare Klint Designmuseum Danmark 16. juni 2014 til 10. februar 2015 Udlån fra KØS: Mogens Bøggild, Model til monument for Vitus Beering. 2 bølgefragmenter og 8 farveprøver Susanne Ussing en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed Den Frie Udstillingsbygning 16. august til 28. september 2014 Udlån fra KØS: Susanne Ussing, Frihedsgudinde I, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Frihedsgudinde III, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Fem søjler, 1981 Kvinden i drivhuset, Midlertidig opført på Ordrupgaard. 3 løsdele Bjørn Nørgaard. RE-modelling the World again again again CAFA Art Museum, Beijing. 24. oktober 2014 til 28. november 2014 Udlån fra KØS: Bjørn Nørgaard, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Karton til Yngre Glyksborgere, 1991 Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, udvalg af museets plakater, som KØS har foræret til Køge Kommune, og dels fortsat uddeponering af originalværker til mødelokaler og kontorer med særlig høj mødeaktivitet mv. Uddeponede originalværker i Køge Kommune Byrådssalen Byrådssekretariatet: Borgmester Flemming Christensens kontor Kommunaldirektør Peter Frosts kontor Mødelokale Fælles- og Kulturforvaltningen: Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Desuden uddeponeringer på Køge Kyst, div. kontorer samt mødelokale Køge Kommunale Musikskole, div. kontorer Køge Gymnasium, lærerværelse Blandt disse har følgende modtaget nye, deponerede værker i 2014 Borgmester Flemming Christensens kontor Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Konservering i 2014 I forbindelse med udstillingen Magt, Minder, Mennesker Mindesmærker i dag, som åbnede på KØS i september, blev Helen Schous gipsmodel til rytterstatuen af Kong Christian 10, der blev rejst på Store Torv i Aarhus i 1955, konserveret. Uddeponeringer fra samlingen i 2014 KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi, der dels omfatter et

19 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 19

20 Wang Qingsong, Follow You, 2013 Installation af Wang Qingsong i Gobelinsalen Foto: Hans Ole Madsen

21 udstillinger 2014 Wang Qingsong Follow You 15. marts 3. august 2014 I 2014 kunne en af Kinas største nulevende samtidskunstnere Wang Qingsong (f. 1966) opleves på KØS. Med en 400 m 2 gigantisk kunstinstallation og minutiøst iscenesatte fotografier om skolesystemer, disciplin, forandring og fremtid indtog han hele 2 etager på museet. På udstillingen Wang Qingsong: Follow You flyttede kunstneren et stykke af det kinesiske offentlige rum ind på KØS og lukkede op for samfundsdebatten: Hvor er den globale udvikling på vej hen? Hvad er det for nogle forandringer, der foregår i det kinesiske samfund? Og hvordan kan vi ruste nye generationer af kinesiske og danske børn til fremtidens globale konkurrence? KØS præsenterede et udvalg af Wang Qingsongs vægstore fotografier, der i 2013 blev vist på Venedig Biennalen og på Istanbul Biennalen, og som første gang blev udstillet i dansk sammenhæng. I sine fotografier er Wang Qingsong i høj grad inspireret af filmens scenografiske virkemidler. Han opbygger og konstruerer fotografierne som en filmscene med skuespillere, statister, kostumer, genstande og nøje planlagte detaljer. Ofte optræder kunstneren selv som statist eller hovedperson i fotografiet, og han betragtes i dag som en de bedste kunstnere inden for iscenesat fotografi. På museets 3. sal skabte Wang Qingsong en gigantisk installation ved at pakke rummet ind i et karakteristisk kinesisk blåt-rødt- og hvidstribet presenning-materiale, som ses overalt i de kinesiske storbyer. Materialet, der typisk bruges som afskærmning i forbindelse med byggepladser, stilladser og midlertidige hegn, kunne ses som et symbol på de forandringsprocesser, der præger det kinesiske samfund i disse år. Udstillingen blev kurateret specielt til KØS af den Berlin-baserede brasiliansk fødte kurator Tereza de Arruda, som er en af verdens førende kuratorer inden for den kinesiske samtidskunst. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner 16. august 2014 Et af museets absolutte hovedværker, Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner, kom i august 2014 retur på KØS. Nyophængningen af Bjørn Nørgaards gigantiske 1:1 gobelinkartoner præsenterer spændende formidling og et nyt udvalg af ikke tidligere viste skitser, der bl.a. fortæller hele den imponerende proces omkring produktionen af gobelinerne. Derudover er der produceret en overskuelig tidslinje, som sætter kartonerne i kronologisk rækkefølge og gør det let at orientere sig i Danmarkshistoriens udvikling, som den fortælles af Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaards gobelinkartoner skildrer 1000 års Danmarkshistorie fra vikingetiden til nutiden. De oprindelige gobeliner hænger i Riddersalen på Christiansborg og var en gave i anledningen af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag 6. september februar 2015 Med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag præsenterede KØS et stærkt udvalg af internationale og danske eksempler på nye og banebrydende mindesmærker. Udstillingen, der var den første af sin slags herhjemme, viste, hvordan mindesmærker i dag bevæger sig i nye retninger. Fokus var bl.a. på nye udvalgte befolkningsgrupper, der ikke tidligere har været genstand for genrens hyldest, som fx kunstnerduoen Elmgreen & Dragsets mindesmærke i Berlin over forfulgte homoseksuelle under nationalsocialismen, den danske multikunstner Leif Sylvester Petersens mindesmærke over gadens folk til Assistens Kirkegård og Antony 21

22 Gormleys projekt One & Other, der lader byens borgere indtage Fourth Plinth på Trafalgar Square i London. Udstillingen viste også, at tab og traume stadig er en udbredt anledning til rejsning af mindesmærker. Her strakte eksemplerne sig fra det imponerende mindesmærke 9/11 Memorial på Ground Zero i New York, tegnet af arkitekten Michael Arad, over Peter Eisenmans monumentale og beskuerinvolverende mindesmærke over Europas myrdede jøder i Berlin til Finn Reinbothes mindesmærke over den danske internationale indsats siden 1948, der blev indviet på Kastellet i Derudover præsenterede udstillingen helt nye og meget omdebatterede eksempler som den svenske kunstner Jonas Dahlbergs Mindesår, der udgør vinderprojektet til et nyt mindesmærke over ofrene for terrorangrebet på Utøya og i Oslo i Norge 22. juli Udstillingen viste desuden eksempler på det nye, udbredte fænomen selvgroede mindesmærker, hvor par forsegler deres kærlighed med hængelåse på broer, eller hvor lys, blomster og fotos midlertidigt sættes op af borgere ved steder, hvor voldsomme ulykker har fundet sted. Deltagende kunstnere: Mette Agerbæk, Michael Arad, Herman Wilhelm Bissen, Sophie Calle, Claus Carstensen, Gottfred Eickhoff, Elmgreen & Dragset, Peter Eisenman, Jonas Dahlberg, Antony Gormley, Jens Haaning, Jenny Holzer, Niels Hansen Jacobsen, John Kørner, Daniel Libeskind, Victor Lind, Kirsten Lockenwitz, Naomi Natale, Knud Nellemose, Bjørn Nørgaard, Kirsten Ortwed, Sven Rathsack, Finn Reinbothe, Carl Fredrik Reuterswärd, Helen Schou, Kenn André Stilling, Morten Stræde, Leif Sylvester Petersen og Elisabeth Toubro. omvisninger Omvisninger på KØS skal stimulere sanser og sætte gang i tanker. De er tænkt som appetitvækkere eller udstillingsoplukkere. På 45 minutter skal gæsterne involveres, inspireres samt tilbydes veje ind i kunsten og de aktuelle udstillinger. KØS tilbyder både private og offentlige omvisninger. I 2014 er der gennemført 45 omvisninger, og familier, firmaer, kunstforeninger og søndagsgæster har været med på tur gennem vores skiftende udstillinger. Omvisningerne fordelte sig således på udstillingerne: Niels Larsen Stevns slagmaleri: 4 omvisninger Wang Qingsong: Follow You: 16 omvisninger Nye kunstværker i samlingen: 4 omvisninger Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner: 11 omvisninger Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag: 14 omvisninger Udstillingen blev kurateret af museumsinspektør Lene Bøgh Rønberg i samarbejde med cand. mag i kunsthistorie Mette Haakonsen.

23 Omvisning i Wang Qingsong: Follow You ved kurator Tereza de Arruda 23

24 KØS skoletjeneste 2014 var året, hvor den nye folkeskolereform trådte i kraft. Reformens krav om en længere skoledag, målstyret undervisning samt initiativer som den åbne skole har haft stor betydning for hverdagen i Skoletjenesten. Et halvt år inde i reformen kan vi spore en øget efterspørgsel på undervisningsforløb og workshops, samt et nyt behov for måder at samarbejde og bruge museet på. Flere initiativer er iværksat for at imødekomme denne nye virkelighed. Under overskriften bæredygtig skoletjeneste er følgende tiltag blevet sat i gang. Pr. 1. maj 2014 er Sasja Brovall Villumsen blevet ansat som ny undervisnings- og udviklingsansvarlig (UUA er). Der er derudover blevet tilført flere ressourcer i form af fem ugentlige timer til ansættelse af en ekstra student samt fire ekstra timer til UUA eren om ugen. Skoletjenesten har ligeledes fået allokeret midler til etableringen af et praksisfællesskab for underviserne, så udvikling, evaluering og supervision løbende sikres. Med den nye struktur vil vi kunne tilbyde undervisning tirsdag til fredag, hvor hver underviser har en fast undervisningsdag om ugen. Følgende personer har været en del af Skoletjenesten i 2014: Sissel Dreiøe Langkilde, UUA er, 21 timer ugentligt (fratrådt ) Anne Katrine Eckhardt, løntilskudsansat på kunsten er din (fratrådt ) Rikke Bylod, projektleder på KØS Danmarkstour samt freelance underviser (fratrådt ) Sasja Brovall Villumsen, UUAer, 25 timer ugentligt Sofie Andreassen, underviser, 5 timer ugentligt, samt projektansat på kunsten er din Louise Hægg Bysted, underviser, 5 timer ugentligt (fratræder ) Lau Bojesen og Lea Smith Jørgensen blev i december ansat som nye undervisere. De vil i løbet af de første måneder af 2015 påbegynde deres oplæring i Skoletjenesten. Undervisning I 2014 er der blevet udviklet undervisningstilbud til alle udstillinger: Fra Niels Larsen Stevns og samlingsudstillingen over Wang Qingsong og gobelinkartonerne til mindesmærkeworkshops på Danmarkstouren og i hovedudstillingen i Nørregade. Nogle undervisningstilbud har været populære, og andre har været mindre velbesøgte. Nedenfor udfoldes tre af de udstillingsprojekter, der har kastet flest erfaringer og læring af sig. Igen i år har vi tilbudt en-times gratis forløb og 2,5 timers workshops til 600 kr. Wang Qingsong: Follow You Udstillingen lagde sig op af 200 året for den danske folkeskole og de forandringsprocesser, som var i gang med den nye skolereform. I undervisningen arbejdede vi gennem forskellige greb og øvelser med komparative analyser mellem det danske og kinesiske skolesystem. Vi ramte ned i en aktuel debat, der både optog elever og lærere. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner Der var stor glæde at spore hos lærerne, da gobelinkartonerne efter længere tids fravær igen var at finde på museets øverste etage. Der ligger fantastiske forløbsmuligheder i de 1000 års Danmarkshistorier. Vores forløb er historieundervisning gennem kunsthistoriske greb, de giver nye og andre blik på historiske begivenheder og kronologiske sammenhænge. Mulighederne er mange! I efteråret 2014 blev der lagt en ny strategi for undervisningen i vores gobelinkartoner. Med ønsket om at sikre kvaliteten har vi valgt at skære antallet af forløb i Bjørn Nørgaards gobelinkartoner ned fra otte forløb med dertilhørende mulighed for design-selv-elementer til ét undervisningsforløb pr. målgruppe. Over de næste år vil hvert forløb på ny blive udviklet med udgangspunkt i KØS undervisnings- og udviklingsstrategier. De kan opsummeres til at fokusere på: brugerinddragelse, medbestemmelse, variation og mange øvelser.

25 Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag 2014 har i den grad stået i mindesmærkernes tegn på KØS. I forbindelse med Danmarkstouren har Skoletjenesten faciliteret workshops for børn rundt om i landet, afholdt en landsdækkende mindesmærkekonkurrence for 5. og 6. klasser samt haft 21 klasser igennem hovedudstillingen i Nørregade. 12 af klasserne valgte at booke vores 2,5 timers mindesmærkeworkshops. Workshops, hvor eleverne selv producerer deres egne mindesmærker, har været meget populære. En del af den succes skyldes uden tvivl det faktum, at vi har kunnet tilbyde gratis workshops grundet generøs støtte fra Nordea-fonden og Københavns Kommune. På KØS Danmarkstour oplevede vi, at det var en udfordring at få workshops afsat til de lokale skoler. Vi har erfaret og lært, hvor ressourcekrævende det er at planlægge, udføre samt rekruttere deltagere til workshops ude i landet. Skoleworkshops ude ved kunstværkerne i det offentlige rum er dog et spændende og meget oplagt område for KØS fremtidige arbejde. Vi valgte derfor at fortsætte samarbejdet med Kulturcentret ASSISTENS, som var blevet igangsat under Danmarkstouren. I samarbejde med centerleder Gitte Lunding designede vi en række dobbeltbesøg for mellemtrinselever med workshops på både Kulturcentret ASSISTENS og KØS. Seks ud af de mulige ti dobbeltbesøg blev afsat til lokale Nørrebroskoler henover efteråret Besøgstal I 2014 har KØS skoletjeneste haft børn, unge og lærere på besøg. Sammenlignet med året før er det en lille nedgang. Årets første måneder var stille, men vi har efter sommerferien oplevet en eksplosiv stigning i besøgende. Sammenligner man besøgstallet fra efteråret 2014 (efter reformen) med efteråret 2013, kan vi notere en fremgang i besøgende på næsten 50 %. Projekter og udviklingsprojekter I forbindelse med den åbne skole har Københavns Kommune, som Skoletjenesten formelt også er en del af, tildelt KØS 32 gratis workshopforløb til Københavnske folkeskoleelever. Status på afsatte workshops i december var én i Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner og otte i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Kulturforvaltningen i Køge Kommune har i samarbejde med Skoleforvaltningen søsat et pilotprojekt, der skal undersøge mulighederne i den åbne skole. KØS er gået med i projektet, og vi har budt ind med en række ugeforløb, der skal udvikles og planlægges i tæt samarbejde med den deltagende skole og lærerteam. KØS har fået bevilliget midler til seks projekter, og i december 2014 var der indgået aftaler med to lokale klasser, henholdsvis Sct. Nicolai Skole og Asgård Skole. Pilotprojekterne skal afvikles i løbet af første halvår af Kompetenceudvikling, efteruddannelse og kurser Museets undervisnings- og udviklingsansvarlige har i efteråret gennemført MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU en), en efteruddannelse som udbydes af ODM og Skoletjenesten på Sjælland. Uddannelsen har fire moduler, som er fordelt over fire måneder. Uddannelsen har givet en række værktøjer, som kan bruges i forhold til det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde. KØS nye pædagogiske profil er et meget konkret resultat af uddannelsen. Her udfoldes KØS særlige læringspotentiale. Derudover har den undervisningsog udviklingsansvarlige stået for en workshop om medborgerskab på Kulturstyrelsens formidlingsseminar i maj. Ligeledes har hun deltaget i Skoletjenestens studietur til London, hvor dette års tema var kvalitetssikring, dels i undervisningen, hvor de i England har års erfaring med målstyret museumsundervisning, men også i forhold til sikring af kvaliteten bagom linjerne med fokus på bl.a. oplæring, supervision og fastholdelse af de løst tilknyttede undervisere. 25

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Årsberetning. KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59

Årsberetning. KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59 20 Årsberetning KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59 2 3 Årsberetning 2012 KØS Årsberetning 2012-05.indd 2-3 11/03/13 13.59 Indholdsfortegnelse 4 < Kunstneren HuskMitNavn flyttede sit værksted

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private In situ IN SITU yder professionel og kvalificeret rådgivning om indkøb og integrering af kunst til virksomheder, institutioner

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere