KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

3 forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør KØS modtog i 2014 Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet med den højest mulige karakter: Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at KØS opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museets arbejde er resultatet af grundige, strategiske overvejelser og indsatser inden for alle museumsfaglige områder og i forhold til den samlede organisation og virksomhed i øvrigt. Museet opnår med begrænset antal videnskabelige medarbejdere flotte faglige resultater, men det er samtidig også museets primære udfordring at konsolidere dets faglige arbejde og indlejre den opnåede viden i organisationen. Det kan bl.a. imødegås ved ansættelse af endnu en videnskabelig medarbejder var også året, hvor vi med godt 5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden gennemførte museets hidtil største forskningsbaserede udstillingssatsning om mindesmærker og deres aktualitet. Vi var på Danmarkstour med et mobilt KØS, der opstillede sin scene ved foden af mindesmærker 9 steder i Danmark fra Sakskøbing til Fredericia. Her debatterede vi mindesmærkernes betydning med danskerne og dokumenterede det hele på film, ligesom den forskning, som museet har produceret, både indgår i en international forskningspublikation og i et internationalt seminar, bl.a. med arkitekten bag 9/11 Memorial Michael Arad. Tidligere på året havde vi en anden stor udstillingssucces med den kinesiske stjernekunstner Wang Qingsong, som indtog hele museets 3. etage med en kæmpeinstallation og 2. etage med vægstore iscenesatte fotografier med kritiske og humoristiske kommentarer bl.a. til det kinesiske skolesystem. Endelig indviede vi vores nye forplads, skabt af kunstneren Ann Lislegaard, en sen oktoberaften med danseperformance, lyrikoplæsning, koncert og taler i en magisk stemning. I de kommende år glæder vi os til, at pladsen skal indtages af kunst og aktivitet. Aktiviteterne genererede masser af presseomtale og synlighed! KØS har i 2014 gentænkt og reformuleret sin strategi for de kommende år frem til 2020 ud fra tre grundaktivitetskategorier: KØS i Nørregade, KØS som videnscenter og KØS ud af huset. Inden for disse tre aktivitetsplatforme lægger vi kræfterne med den vision for øje at konsolidere og udvikle det helt unikke museumskoncept, vi har skabt gennem de sidste fem år. For Nørregades vedkommende handler det om at gøre forpladsen til en aktiv scene, og at KØS hovedkvarter og primære besøgssted fortsat forstærkes med tilbuddet om en helhedsoplevelse til borgerne, der både rummer udstillinger, ny viden, debat, shop og café, og som retter sig mod en række forskellige og mangfoldige målgrupper, børn og voksne. For museet som videnscenter handler det i høj grad om at fortsætte den fremragende udvikling, som KØS har været inde i gennem center- og netværksdannelse med universiteter, midler fra fonde til de store forskningsprojekter og udnyttelse af den helt unikke position, som museet har her i dansk og international sammenhæng. Hvad angår KØS to go eller ud af huset, har museet i de senere år udviklet og forfinet en unik museal aktivitetsvifte, der dels rummer de populære kunstruter på Tråden i Køge, men som også har rummet interventioner og kunstprojekter ude omkring i hele landet. Senest med KØS Danmarkstour, hvor vi mødte publikum på gader og stræder, men før det også med kirkeprojekterne, hvor KØS kuraterede kunst af højeste kvalitet i 6 danske kirker i samarbejde med lokale partnere. 3

4 KØS Danmarkstour: Per Vers optræder i Skibelund Krat Foto: Christian Wodstrup Christiansen

5 indholdsfortegnelse Forord 3 Indholdsfortegnelse 5 Tilskudsgivere 6 Virksomhedsoplysninger 7 Formål og ansvarsområde 9 Personaleudvikling 11 Samarbejdsaftaler 15 KØS samlingen 17 Udstillinger 21 Omvisninger 22 KØS skoletjeneste 24 Arrangementer 29 Åbningsfester 35 PR og markedsføring 36 KØS café 39 KØS shop 41 Udlejningsaktiviteter 42 Bygningen 42 Økonomi 43 KØS klub 45 35

6 tilskudsgivere 2014 Køge Kommune har ydet driftstilskud. Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud. Køge Kommune har ydet tilskud til Kyndelmissearrangement. Ny Carlsberg Fondet har givet støtte til erhvervelse af forarbejder til kunstværker af Mogens Møller. Øvrig tak til følgende samarbejdspartnere, fonde, offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner Advokater Køge, Arbejdernes Landsbank, GLB Revision og Punktum Design. Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponseret en lang række grafiske opgaver. AV-HUSET A/S har ydet sponsorater til flere udstillinger. Annie & Otto Johns. Detlefs Fonde har ydet tilskud til den nye kunstneriske forplads De 111 hvide plateauer. Nordea-fonden og Statens Kunstfond har givet støttet til udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Alexander Tovborg maler årets medlemskort til nytårskuren Kulturstyrelsens formidlingspulje har givet støtte til formidlingsprojekt i forbindelse med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Statens Kunstråd har givet støtte til formidlingsseminaret Kunst i krydsild: Konflikt og forhandling i nutidens storbyrum. Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Statens Kunstråd og L. Zeutens Mindelegat har givet støtte til udstillingen Wang Qingsong: Follow you. Kulturstyrelsen har givet støttet til erhvervelse af gipsmodel til Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Ph.d.-skolen, Kulturstyrelsens udviklingsmidler og Forsknings- og Innovationsstyrelsen har givet tilskud til Ph.d. studerende i Kulturel Byudvikling.

7 virksomhedsoplysninger 2014 KØS er en selvejende institution. Museet er statsanerkendt og modtager driftstilskud fra Køge Kommune og fra Staten. Bestyrelse Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde: To medlemmer udpeges af museets venneforening KØS Klub Et medlem udpeges af Akademiraadet Et medlem udpeges af LO Et medlem udpeges af DI To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune Museets bestyrelse var i 2014 sammensat således: Freddy Avnby (formand) udpeget af KØS klub Anette Simoni (næstformand) udpeget af Køge Byråd Birgit Thrusholm udpeget af KØS klub Benny Frederiksen udpeget af LO Steen Rasmussen udpeget af DI Direktion Museumsdirektør, cand.mag. og MMU Christine Buhl Andersen Revision BDO Kommunernes Revision A/S Museet er medlem af: ODM Organisationen af danske museer ICOM International Council of Museums Museumstjenesten Køge Handelsstandsforening Køge Kunstforening Kunstmuseernes Fælleskonservering Skandinavisk Museumsforbund Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsiking Erling Larsen udpeget af Køge Byråd 7 Peter Holst Henckel udpeget af Akademiraadet

8 Sang ved elever fra Sct. Nicolai Skole til åbningen af forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

9 formål og ansvarsområde KØS Museum for kunst i det offentlige rum skal i henhold til museumsloven og museets vedtæger gennem indsamling, bevaring, forskning, formidling og registrering bidrage til at sikre, undersøge og formidle den del af landets kulturarv, som hører under museets unikke ansvarsområde. KØS skal gøre sin forskning og samlinger tilgængelige for offentligheden. Museet skal derigennem virke til at belyse tilstande og forandringer inden for den del af kunstens historie, som udgøres af de udtryk, som kunsten til stadighed udvikler, når den indgår i det offentlige rum f.eks. i tæt samspil med arkitektur herunder også de krav og rammer af samfundsmæssig, politisk, økonomisk eller funktionel karakter, kunsten møder og påvirkes af i det offentlige rum. Hovedvægten er på dansk kunst efter 1930, men museets forskning og formidling omfatter også internationale kunststrømninger af særlig betydning inden for museets ansvarsområde. Wang Qingsong foran sit værk Follow Him,

10 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Folkeklubben optræder ved Gravplads for gadens folk, Nørrebro Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Skoleworkshop ved Nørrebros Hjerte, Nørrebro KØS Danmarkstour: Bertel Haarder, Isam B og Inge Adriansen i debat ved Den danske Landsoldat, Fredericia

11 personaleudvikling 2014 Personalegruppe Årsværk Direktion, direktør 1,0 Administration 1,2 Praktisk afdeling 1,0 Kunstfaglig afdeling 1,9 Formidling 1,8 Service, fastansatte 2,0 Service, fleksjobansatte reel arbejdstid 1,3 I alt 10,2 Personalet bestod i 2014 af: Fastansat personale samt ugentlig normering Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer. Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer. Økonomi- og regnskabsansvarlig: Lisbeth Skytte, 30 timer. Forvalter: Christian Winter Johannsen, 37 timer. Museumsassistent Ib Jørgensen, 32 timer. Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 22 timer. PR- og markedsføringsansvarlig: Camilla Gerhardt, 30 timer. Barsel pr. 8. oktober PR- og markedsføringsansvarlig: Anne-Lill Bøndergaard Brok, 30 timer. Barselsvikar pr. 18. august Skoletjenesteleder: Sissel Langkilde, 21 timer, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København, fratrådt 31. marts Skoletjenesteleder: Sasja Brovall Villumsen, 21 timer pr. 1. maj 2014 og 25 timer pr. 1. oktober 2014, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København. Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer. Butik og service: Lone Poulsen, 8 timer. Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer. Erhvervs Phd-studerende: Sabine Nielsen, 37 timer. 1. januar oktober Fleksjobansat Jane Paaske Laursen, adm. medarbejder, service og butik, 16 timer. Jane Larsen, kustode, 13,5 timer. Gitte Nørlev, kustode, 20 timer. 11 Projektansat Redaktør: Anna Manly Producer: Sune Rodt Udstillingsmedhjælp: Ieva Bell Ose Udstillingsmedhjælp: Kristine Hedegaard Kristiansen

12 Løst, timeansat personale Økonomi Inge Meilbak Butik-og service Susanne Randers Jytte Nielsen Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Rikke Bylod Lis Ella Fruervang Arrangementsmedhjælp Mai Fruervang Lis Ella Fruervang Catrine Ellekær Fougt Charlotte Brejner Nielsen Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning) Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Efteruddannelse Christine Buhl Andersen har i 2014 gennemgået The Getty Leadership Institute s Executive Leadership uddannelse ved Claremont University, USA. Lisbeth Skytte har gennemgået Bluegardens kursus i dataløn. Christine Buhl Andersen, Lisbeth Skytte, Lene Bøgh Rønberg, Lene Renner, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Gerhardt og Sasja Brovall Villumsen har deltaget i internt strategiseminar på Helenekilde Badehotel. Lene Bøgh Rønberg, Christian Winter Johannsen, Jesper Wrisberg, Gitte Nørlev, Nina Højmann Elm-Larsen og Camilla Klitgaard Laursen har deltaget i internt kunsthåndteringskursus ved Fælleskonserveringen. Christine Buhl Andersen har deltaget i Kulturstyrelsens årsmøde. Christine Buhl Andersen og Lene Bøgh Rønberg har deltaget i ODMs faglige årsmøde. Løntilskudsansatte/praktikanter Ann Andersson, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Klitgaard Laursen, Christian Wodstrup Christiansen, Dorte Nørbo, Nina Højmann Elm-Larsen, Trine Maria Olsen, Sara Ludvigsen. Skolepraktikant Agnete Garbrecht Larsen Frivillige Birgitte Bech, Ulla Blædel, Vibeke Halskov, Inger Hansen, Benny Frederiksen, Trine Maria Olsen.

13 Åbningsfest Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 13

14 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck

15 samarbejdsaftaler KØS indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. Politiken PLUS Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis kaffe i caféen. Udgifter faktureres museet. Derved får museet den fulde entré og caféen en højere indtjening. Copenhagen Card Markedsføring på københavnske turistdestinationer. Gratis adgang for kortholdere. Beløbet refunderes til museet. Bkf Medlemmer af billedkunstnernes forbund har gratis entré til museet. Hotel Niels Juel Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl. Foreningen af medarbejdere af Danske Turistbureauer / Turistførerforeningen Gratis adgang for kortholdere. Uddannelsesinstitutioner, SFO er og børnehaver Gratis adgang. Danske Kunsthåndværkere Gratis adgang for kortholdere. ODM Foreningen af Danske Kunstmuseer Gratis adgang for kortholdere. ICOM International Council of Museums Gratis adgang for kortholdere. Aica International sammenslutning af kunstkritikere. Gratis adgang for kortholdere. Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang. Kulturkortet Billetsamarbejde, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré. Samarbejdspartnere er Køge Vandrerhjem, Køge Museum og Køge Svømmeland. 15 Kulturkort Feddet Camping Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for samlet antal gæster med Feddet Camping.

16 Elmgreen & Dragset, gipsmodel til skulpturen Han, 2012 Foto: Anders Sune Berg

17 KØS samlingen Erhvervelser i 2014 Erhvervelserne til KØS samlingen i 2014 rummer både fornemme eksempler på traditionelle kunstformer i det offentlige rum og usædvanlige eksempler på, hvad kunst i det offentlige rum kan være. I marts 2014 lykkedes det museet gennem en generøs bevilling og gave fra Ny Carlsbergfondet at erhverve en vigtig og meget gennemarbejdet kategori af modeller til nogle af Mogens Møllers mest markante udsmykninger i det offentlige rum, heriblandt flere modeller til skulpturgruppen Zodiac, der er placeret på en af hovedstadens mest prominente pladser foran Tivolis hovedindgang. Modellerne supplerer på bedste vis museets samling af den væsentlige bidragsyder til skulptur i det offentlige rum fra 1980 erne og frem. Fra samme generation af centrale billedhuggere, nemlig den farveglade og legende billedhugger Egon Fischer, har vi desuden erhvervet to serier af modeller til offentligt placerede skulpturer. Albert Mertz fine forslag til en farverig udsmykning af væggene i Irmas kantine i Ravnsborggade er endnu et vigtigt eksempel på en klassisk genre inden for kunsten i det offentlige rum. Det ubetinget mest omtalte kunstprojekt, der er erhvervet til samlingen, er den smukke og tankevækkende originalmodel til den dansk-norske kunstnerduo Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Skulpturen blev indviet ved Helsingør Havn i 2012 og har med sin tydelige reference til Danmarks mest kendte skulptur, Edvard Eriksens Den Lille Havfrue på Langelinie, været anledning til en omfattende debat i offentligheden. Et helt unikt nyt projekt i samlingen er desuden Poul Gernes farvesætning af Gurrebunkeren, der har tjent som beskyttelsesrum for Telestyrelsen i Nordsjælland. Der er tale om et atypisk og samtidig helt centralt projekt udført af en af de mest banebrydende danske bidragsydere til kunsten i det offentlige rum i Danmark i det 20. århundrede. Mogens Møller Model til skulpturen Wiedevelt. Opstillet i Det Kgl. Biblioteks Have, Kbh Model til skulpturen Manden med ægget. Opstillet ved Stormklokken i Haderslev Model til Mars. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Phantomet. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Opstillet ved Valby station Modeller til skulpturgruppen Hermes og Sfinksen. Opstillet i Kongens Gade, Odense Elmgreen & Dragset Model til skulpturen Han, opstillet ved Helsingør Havn Egon Fischer Model i 3 dele til skulptur opstillet i Værløse Bymidte Model i 10 dele til skulpturgruppe opstillet i Nykøbing Falster Poul Gernes Farvesætning af Gurrebunkeren ved Krogenberg Hegn i Nordsjælland Komplet inventar til kontor- og soverum Albert Mertz Skitseprojekt i 4 dele til udsmykning af kantine i Irmas lokaler i Ravnsborggade, Kbh 17

18 Udlån til særudstillinger i 2014 Øvelse gør mester særudstilling om Kaare Klint Designmuseum Danmark 16. juni 2014 til 10. februar 2015 Udlån fra KØS: Mogens Bøggild, Model til monument for Vitus Beering. 2 bølgefragmenter og 8 farveprøver Susanne Ussing en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed Den Frie Udstillingsbygning 16. august til 28. september 2014 Udlån fra KØS: Susanne Ussing, Frihedsgudinde I, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Frihedsgudinde III, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Fem søjler, 1981 Kvinden i drivhuset, Midlertidig opført på Ordrupgaard. 3 løsdele Bjørn Nørgaard. RE-modelling the World again again again CAFA Art Museum, Beijing. 24. oktober 2014 til 28. november 2014 Udlån fra KØS: Bjørn Nørgaard, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Karton til Yngre Glyksborgere, 1991 Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, udvalg af museets plakater, som KØS har foræret til Køge Kommune, og dels fortsat uddeponering af originalværker til mødelokaler og kontorer med særlig høj mødeaktivitet mv. Uddeponede originalværker i Køge Kommune Byrådssalen Byrådssekretariatet: Borgmester Flemming Christensens kontor Kommunaldirektør Peter Frosts kontor Mødelokale Fælles- og Kulturforvaltningen: Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Desuden uddeponeringer på Køge Kyst, div. kontorer samt mødelokale Køge Kommunale Musikskole, div. kontorer Køge Gymnasium, lærerværelse Blandt disse har følgende modtaget nye, deponerede værker i 2014 Borgmester Flemming Christensens kontor Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Konservering i 2014 I forbindelse med udstillingen Magt, Minder, Mennesker Mindesmærker i dag, som åbnede på KØS i september, blev Helen Schous gipsmodel til rytterstatuen af Kong Christian 10, der blev rejst på Store Torv i Aarhus i 1955, konserveret. Uddeponeringer fra samlingen i 2014 KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi, der dels omfatter et

19 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 19

20 Wang Qingsong, Follow You, 2013 Installation af Wang Qingsong i Gobelinsalen Foto: Hans Ole Madsen

21 udstillinger 2014 Wang Qingsong Follow You 15. marts 3. august 2014 I 2014 kunne en af Kinas største nulevende samtidskunstnere Wang Qingsong (f. 1966) opleves på KØS. Med en 400 m 2 gigantisk kunstinstallation og minutiøst iscenesatte fotografier om skolesystemer, disciplin, forandring og fremtid indtog han hele 2 etager på museet. På udstillingen Wang Qingsong: Follow You flyttede kunstneren et stykke af det kinesiske offentlige rum ind på KØS og lukkede op for samfundsdebatten: Hvor er den globale udvikling på vej hen? Hvad er det for nogle forandringer, der foregår i det kinesiske samfund? Og hvordan kan vi ruste nye generationer af kinesiske og danske børn til fremtidens globale konkurrence? KØS præsenterede et udvalg af Wang Qingsongs vægstore fotografier, der i 2013 blev vist på Venedig Biennalen og på Istanbul Biennalen, og som første gang blev udstillet i dansk sammenhæng. I sine fotografier er Wang Qingsong i høj grad inspireret af filmens scenografiske virkemidler. Han opbygger og konstruerer fotografierne som en filmscene med skuespillere, statister, kostumer, genstande og nøje planlagte detaljer. Ofte optræder kunstneren selv som statist eller hovedperson i fotografiet, og han betragtes i dag som en de bedste kunstnere inden for iscenesat fotografi. På museets 3. sal skabte Wang Qingsong en gigantisk installation ved at pakke rummet ind i et karakteristisk kinesisk blåt-rødt- og hvidstribet presenning-materiale, som ses overalt i de kinesiske storbyer. Materialet, der typisk bruges som afskærmning i forbindelse med byggepladser, stilladser og midlertidige hegn, kunne ses som et symbol på de forandringsprocesser, der præger det kinesiske samfund i disse år. Udstillingen blev kurateret specielt til KØS af den Berlin-baserede brasiliansk fødte kurator Tereza de Arruda, som er en af verdens førende kuratorer inden for den kinesiske samtidskunst. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner 16. august 2014 Et af museets absolutte hovedværker, Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner, kom i august 2014 retur på KØS. Nyophængningen af Bjørn Nørgaards gigantiske 1:1 gobelinkartoner præsenterer spændende formidling og et nyt udvalg af ikke tidligere viste skitser, der bl.a. fortæller hele den imponerende proces omkring produktionen af gobelinerne. Derudover er der produceret en overskuelig tidslinje, som sætter kartonerne i kronologisk rækkefølge og gør det let at orientere sig i Danmarkshistoriens udvikling, som den fortælles af Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaards gobelinkartoner skildrer 1000 års Danmarkshistorie fra vikingetiden til nutiden. De oprindelige gobeliner hænger i Riddersalen på Christiansborg og var en gave i anledningen af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag 6. september februar 2015 Med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag præsenterede KØS et stærkt udvalg af internationale og danske eksempler på nye og banebrydende mindesmærker. Udstillingen, der var den første af sin slags herhjemme, viste, hvordan mindesmærker i dag bevæger sig i nye retninger. Fokus var bl.a. på nye udvalgte befolkningsgrupper, der ikke tidligere har været genstand for genrens hyldest, som fx kunstnerduoen Elmgreen & Dragsets mindesmærke i Berlin over forfulgte homoseksuelle under nationalsocialismen, den danske multikunstner Leif Sylvester Petersens mindesmærke over gadens folk til Assistens Kirkegård og Antony 21

22 Gormleys projekt One & Other, der lader byens borgere indtage Fourth Plinth på Trafalgar Square i London. Udstillingen viste også, at tab og traume stadig er en udbredt anledning til rejsning af mindesmærker. Her strakte eksemplerne sig fra det imponerende mindesmærke 9/11 Memorial på Ground Zero i New York, tegnet af arkitekten Michael Arad, over Peter Eisenmans monumentale og beskuerinvolverende mindesmærke over Europas myrdede jøder i Berlin til Finn Reinbothes mindesmærke over den danske internationale indsats siden 1948, der blev indviet på Kastellet i Derudover præsenterede udstillingen helt nye og meget omdebatterede eksempler som den svenske kunstner Jonas Dahlbergs Mindesår, der udgør vinderprojektet til et nyt mindesmærke over ofrene for terrorangrebet på Utøya og i Oslo i Norge 22. juli Udstillingen viste desuden eksempler på det nye, udbredte fænomen selvgroede mindesmærker, hvor par forsegler deres kærlighed med hængelåse på broer, eller hvor lys, blomster og fotos midlertidigt sættes op af borgere ved steder, hvor voldsomme ulykker har fundet sted. Deltagende kunstnere: Mette Agerbæk, Michael Arad, Herman Wilhelm Bissen, Sophie Calle, Claus Carstensen, Gottfred Eickhoff, Elmgreen & Dragset, Peter Eisenman, Jonas Dahlberg, Antony Gormley, Jens Haaning, Jenny Holzer, Niels Hansen Jacobsen, John Kørner, Daniel Libeskind, Victor Lind, Kirsten Lockenwitz, Naomi Natale, Knud Nellemose, Bjørn Nørgaard, Kirsten Ortwed, Sven Rathsack, Finn Reinbothe, Carl Fredrik Reuterswärd, Helen Schou, Kenn André Stilling, Morten Stræde, Leif Sylvester Petersen og Elisabeth Toubro. omvisninger Omvisninger på KØS skal stimulere sanser og sætte gang i tanker. De er tænkt som appetitvækkere eller udstillingsoplukkere. På 45 minutter skal gæsterne involveres, inspireres samt tilbydes veje ind i kunsten og de aktuelle udstillinger. KØS tilbyder både private og offentlige omvisninger. I 2014 er der gennemført 45 omvisninger, og familier, firmaer, kunstforeninger og søndagsgæster har været med på tur gennem vores skiftende udstillinger. Omvisningerne fordelte sig således på udstillingerne: Niels Larsen Stevns slagmaleri: 4 omvisninger Wang Qingsong: Follow You: 16 omvisninger Nye kunstværker i samlingen: 4 omvisninger Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner: 11 omvisninger Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag: 14 omvisninger Udstillingen blev kurateret af museumsinspektør Lene Bøgh Rønberg i samarbejde med cand. mag i kunsthistorie Mette Haakonsen.

23 Omvisning i Wang Qingsong: Follow You ved kurator Tereza de Arruda 23

24 KØS skoletjeneste 2014 var året, hvor den nye folkeskolereform trådte i kraft. Reformens krav om en længere skoledag, målstyret undervisning samt initiativer som den åbne skole har haft stor betydning for hverdagen i Skoletjenesten. Et halvt år inde i reformen kan vi spore en øget efterspørgsel på undervisningsforløb og workshops, samt et nyt behov for måder at samarbejde og bruge museet på. Flere initiativer er iværksat for at imødekomme denne nye virkelighed. Under overskriften bæredygtig skoletjeneste er følgende tiltag blevet sat i gang. Pr. 1. maj 2014 er Sasja Brovall Villumsen blevet ansat som ny undervisnings- og udviklingsansvarlig (UUA er). Der er derudover blevet tilført flere ressourcer i form af fem ugentlige timer til ansættelse af en ekstra student samt fire ekstra timer til UUA eren om ugen. Skoletjenesten har ligeledes fået allokeret midler til etableringen af et praksisfællesskab for underviserne, så udvikling, evaluering og supervision løbende sikres. Med den nye struktur vil vi kunne tilbyde undervisning tirsdag til fredag, hvor hver underviser har en fast undervisningsdag om ugen. Følgende personer har været en del af Skoletjenesten i 2014: Sissel Dreiøe Langkilde, UUA er, 21 timer ugentligt (fratrådt ) Anne Katrine Eckhardt, løntilskudsansat på kunsten er din (fratrådt ) Rikke Bylod, projektleder på KØS Danmarkstour samt freelance underviser (fratrådt ) Sasja Brovall Villumsen, UUAer, 25 timer ugentligt Sofie Andreassen, underviser, 5 timer ugentligt, samt projektansat på kunsten er din Louise Hægg Bysted, underviser, 5 timer ugentligt (fratræder ) Lau Bojesen og Lea Smith Jørgensen blev i december ansat som nye undervisere. De vil i løbet af de første måneder af 2015 påbegynde deres oplæring i Skoletjenesten. Undervisning I 2014 er der blevet udviklet undervisningstilbud til alle udstillinger: Fra Niels Larsen Stevns og samlingsudstillingen over Wang Qingsong og gobelinkartonerne til mindesmærkeworkshops på Danmarkstouren og i hovedudstillingen i Nørregade. Nogle undervisningstilbud har været populære, og andre har været mindre velbesøgte. Nedenfor udfoldes tre af de udstillingsprojekter, der har kastet flest erfaringer og læring af sig. Igen i år har vi tilbudt en-times gratis forløb og 2,5 timers workshops til 600 kr. Wang Qingsong: Follow You Udstillingen lagde sig op af 200 året for den danske folkeskole og de forandringsprocesser, som var i gang med den nye skolereform. I undervisningen arbejdede vi gennem forskellige greb og øvelser med komparative analyser mellem det danske og kinesiske skolesystem. Vi ramte ned i en aktuel debat, der både optog elever og lærere. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner Der var stor glæde at spore hos lærerne, da gobelinkartonerne efter længere tids fravær igen var at finde på museets øverste etage. Der ligger fantastiske forløbsmuligheder i de 1000 års Danmarkshistorier. Vores forløb er historieundervisning gennem kunsthistoriske greb, de giver nye og andre blik på historiske begivenheder og kronologiske sammenhænge. Mulighederne er mange! I efteråret 2014 blev der lagt en ny strategi for undervisningen i vores gobelinkartoner. Med ønsket om at sikre kvaliteten har vi valgt at skære antallet af forløb i Bjørn Nørgaards gobelinkartoner ned fra otte forløb med dertilhørende mulighed for design-selv-elementer til ét undervisningsforløb pr. målgruppe. Over de næste år vil hvert forløb på ny blive udviklet med udgangspunkt i KØS undervisnings- og udviklingsstrategier. De kan opsummeres til at fokusere på: brugerinddragelse, medbestemmelse, variation og mange øvelser.

25 Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag 2014 har i den grad stået i mindesmærkernes tegn på KØS. I forbindelse med Danmarkstouren har Skoletjenesten faciliteret workshops for børn rundt om i landet, afholdt en landsdækkende mindesmærkekonkurrence for 5. og 6. klasser samt haft 21 klasser igennem hovedudstillingen i Nørregade. 12 af klasserne valgte at booke vores 2,5 timers mindesmærkeworkshops. Workshops, hvor eleverne selv producerer deres egne mindesmærker, har været meget populære. En del af den succes skyldes uden tvivl det faktum, at vi har kunnet tilbyde gratis workshops grundet generøs støtte fra Nordea-fonden og Københavns Kommune. På KØS Danmarkstour oplevede vi, at det var en udfordring at få workshops afsat til de lokale skoler. Vi har erfaret og lært, hvor ressourcekrævende det er at planlægge, udføre samt rekruttere deltagere til workshops ude i landet. Skoleworkshops ude ved kunstværkerne i det offentlige rum er dog et spændende og meget oplagt område for KØS fremtidige arbejde. Vi valgte derfor at fortsætte samarbejdet med Kulturcentret ASSISTENS, som var blevet igangsat under Danmarkstouren. I samarbejde med centerleder Gitte Lunding designede vi en række dobbeltbesøg for mellemtrinselever med workshops på både Kulturcentret ASSISTENS og KØS. Seks ud af de mulige ti dobbeltbesøg blev afsat til lokale Nørrebroskoler henover efteråret Besøgstal I 2014 har KØS skoletjeneste haft børn, unge og lærere på besøg. Sammenlignet med året før er det en lille nedgang. Årets første måneder var stille, men vi har efter sommerferien oplevet en eksplosiv stigning i besøgende. Sammenligner man besøgstallet fra efteråret 2014 (efter reformen) med efteråret 2013, kan vi notere en fremgang i besøgende på næsten 50 %. Projekter og udviklingsprojekter I forbindelse med den åbne skole har Københavns Kommune, som Skoletjenesten formelt også er en del af, tildelt KØS 32 gratis workshopforløb til Københavnske folkeskoleelever. Status på afsatte workshops i december var én i Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner og otte i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Kulturforvaltningen i Køge Kommune har i samarbejde med Skoleforvaltningen søsat et pilotprojekt, der skal undersøge mulighederne i den åbne skole. KØS er gået med i projektet, og vi har budt ind med en række ugeforløb, der skal udvikles og planlægges i tæt samarbejde med den deltagende skole og lærerteam. KØS har fået bevilliget midler til seks projekter, og i december 2014 var der indgået aftaler med to lokale klasser, henholdsvis Sct. Nicolai Skole og Asgård Skole. Pilotprojekterne skal afvikles i løbet af første halvår af Kompetenceudvikling, efteruddannelse og kurser Museets undervisnings- og udviklingsansvarlige har i efteråret gennemført MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU en), en efteruddannelse som udbydes af ODM og Skoletjenesten på Sjælland. Uddannelsen har fire moduler, som er fordelt over fire måneder. Uddannelsen har givet en række værktøjer, som kan bruges i forhold til det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde. KØS nye pædagogiske profil er et meget konkret resultat af uddannelsen. Her udfoldes KØS særlige læringspotentiale. Derudover har den undervisningsog udviklingsansvarlige stået for en workshop om medborgerskab på Kulturstyrelsens formidlingsseminar i maj. Ligeledes har hun deltaget i Skoletjenestens studietur til London, hvor dette års tema var kvalitetssikring, dels i undervisningen, hvor de i England har års erfaring med målstyret museumsundervisning, men også i forhold til sikring af kvaliteten bagom linjerne med fokus på bl.a. oplæring, supervision og fastholdelse af de løst tilknyttede undervisere. 25

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015

Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015 Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015 1 Tak. Denne dag Hobro Kunstsamlings 40 års jubilæumsdag er på mange måder en stor dag. En dag, der

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Torsdag den 9. marts - fredag den 10. marts 2006 I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Holstebro Kommune sætter i samarbejde med Ringkjøbing

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august.

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august. KULTURNAT - dans mellem reolerne Fredag d. 6. august kl. 20-22 Igen i år er der spændende dansemusik på Kulturnatten denne gang med det fantastiske dansk-cubanske salsaorkester Cocoson - så vel mødt i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 PRESSE 2011 Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 SPOR har muligvis ikke samme brede eksponering som eksempelvis SPOT Festivalen eller Aarhus Internationale Jazzfestival, men har til gengæld som

Læs mere

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astja@vejle.dk og Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Kolding kommune.

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLED SKOLEN Velkommen! Her i folderen kan du læse holdbeskrivelser, finde ud af hvilke hold du vil gå på og tilmelde dig. Billedskolen er for dig, der brænder for at arbejde

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune

Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Erhvervscenter Femern Park Ved Eskilstup, afkørsel 44 Logistikvirksomhed

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts

Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts [deadline mandag kl. 8.30] Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts 18 elever har i det forløbne år arbejdet med hver deres emne og den 12. marts fremlægger de deres arbejde. Kom og oplev denne fantastiske

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

LOUISIANA LEJRSKOLE

LOUISIANA LEJRSKOLE LOUISIANA LEJRSKOLE 28.8 1.9.2017 FIRE DAGE PÅ LOUISIANA OG I HELSINGØR MED FOKUS PÅ KUNST, ARKITEKTUR OG KREATIVITET VIND ET GRATIS LEJRSKOLEOPHOLD MED LOUISIANA LEARNING Louisiana Lejrskole er Tid til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere