KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

3 forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør KØS modtog i 2014 Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet med den højest mulige karakter: Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at KØS opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museets arbejde er resultatet af grundige, strategiske overvejelser og indsatser inden for alle museumsfaglige områder og i forhold til den samlede organisation og virksomhed i øvrigt. Museet opnår med begrænset antal videnskabelige medarbejdere flotte faglige resultater, men det er samtidig også museets primære udfordring at konsolidere dets faglige arbejde og indlejre den opnåede viden i organisationen. Det kan bl.a. imødegås ved ansættelse af endnu en videnskabelig medarbejder var også året, hvor vi med godt 5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden gennemførte museets hidtil største forskningsbaserede udstillingssatsning om mindesmærker og deres aktualitet. Vi var på Danmarkstour med et mobilt KØS, der opstillede sin scene ved foden af mindesmærker 9 steder i Danmark fra Sakskøbing til Fredericia. Her debatterede vi mindesmærkernes betydning med danskerne og dokumenterede det hele på film, ligesom den forskning, som museet har produceret, både indgår i en international forskningspublikation og i et internationalt seminar, bl.a. med arkitekten bag 9/11 Memorial Michael Arad. Tidligere på året havde vi en anden stor udstillingssucces med den kinesiske stjernekunstner Wang Qingsong, som indtog hele museets 3. etage med en kæmpeinstallation og 2. etage med vægstore iscenesatte fotografier med kritiske og humoristiske kommentarer bl.a. til det kinesiske skolesystem. Endelig indviede vi vores nye forplads, skabt af kunstneren Ann Lislegaard, en sen oktoberaften med danseperformance, lyrikoplæsning, koncert og taler i en magisk stemning. I de kommende år glæder vi os til, at pladsen skal indtages af kunst og aktivitet. Aktiviteterne genererede masser af presseomtale og synlighed! KØS har i 2014 gentænkt og reformuleret sin strategi for de kommende år frem til 2020 ud fra tre grundaktivitetskategorier: KØS i Nørregade, KØS som videnscenter og KØS ud af huset. Inden for disse tre aktivitetsplatforme lægger vi kræfterne med den vision for øje at konsolidere og udvikle det helt unikke museumskoncept, vi har skabt gennem de sidste fem år. For Nørregades vedkommende handler det om at gøre forpladsen til en aktiv scene, og at KØS hovedkvarter og primære besøgssted fortsat forstærkes med tilbuddet om en helhedsoplevelse til borgerne, der både rummer udstillinger, ny viden, debat, shop og café, og som retter sig mod en række forskellige og mangfoldige målgrupper, børn og voksne. For museet som videnscenter handler det i høj grad om at fortsætte den fremragende udvikling, som KØS har været inde i gennem center- og netværksdannelse med universiteter, midler fra fonde til de store forskningsprojekter og udnyttelse af den helt unikke position, som museet har her i dansk og international sammenhæng. Hvad angår KØS to go eller ud af huset, har museet i de senere år udviklet og forfinet en unik museal aktivitetsvifte, der dels rummer de populære kunstruter på Tråden i Køge, men som også har rummet interventioner og kunstprojekter ude omkring i hele landet. Senest med KØS Danmarkstour, hvor vi mødte publikum på gader og stræder, men før det også med kirkeprojekterne, hvor KØS kuraterede kunst af højeste kvalitet i 6 danske kirker i samarbejde med lokale partnere. 3

4 KØS Danmarkstour: Per Vers optræder i Skibelund Krat Foto: Christian Wodstrup Christiansen

5 indholdsfortegnelse Forord 3 Indholdsfortegnelse 5 Tilskudsgivere 6 Virksomhedsoplysninger 7 Formål og ansvarsområde 9 Personaleudvikling 11 Samarbejdsaftaler 15 KØS samlingen 17 Udstillinger 21 Omvisninger 22 KØS skoletjeneste 24 Arrangementer 29 Åbningsfester 35 PR og markedsføring 36 KØS café 39 KØS shop 41 Udlejningsaktiviteter 42 Bygningen 42 Økonomi 43 KØS klub 45 35

6 tilskudsgivere 2014 Køge Kommune har ydet driftstilskud. Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud. Køge Kommune har ydet tilskud til Kyndelmissearrangement. Ny Carlsberg Fondet har givet støtte til erhvervelse af forarbejder til kunstværker af Mogens Møller. Øvrig tak til følgende samarbejdspartnere, fonde, offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner Advokater Køge, Arbejdernes Landsbank, GLB Revision og Punktum Design. Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponseret en lang række grafiske opgaver. AV-HUSET A/S har ydet sponsorater til flere udstillinger. Annie & Otto Johns. Detlefs Fonde har ydet tilskud til den nye kunstneriske forplads De 111 hvide plateauer. Nordea-fonden og Statens Kunstfond har givet støttet til udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Alexander Tovborg maler årets medlemskort til nytårskuren Kulturstyrelsens formidlingspulje har givet støtte til formidlingsprojekt i forbindelse med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Statens Kunstråd har givet støtte til formidlingsseminaret Kunst i krydsild: Konflikt og forhandling i nutidens storbyrum. Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Statens Kunstråd og L. Zeutens Mindelegat har givet støtte til udstillingen Wang Qingsong: Follow you. Kulturstyrelsen har givet støttet til erhvervelse af gipsmodel til Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Ph.d.-skolen, Kulturstyrelsens udviklingsmidler og Forsknings- og Innovationsstyrelsen har givet tilskud til Ph.d. studerende i Kulturel Byudvikling.

7 virksomhedsoplysninger 2014 KØS er en selvejende institution. Museet er statsanerkendt og modtager driftstilskud fra Køge Kommune og fra Staten. Bestyrelse Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde: To medlemmer udpeges af museets venneforening KØS Klub Et medlem udpeges af Akademiraadet Et medlem udpeges af LO Et medlem udpeges af DI To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune Museets bestyrelse var i 2014 sammensat således: Freddy Avnby (formand) udpeget af KØS klub Anette Simoni (næstformand) udpeget af Køge Byråd Birgit Thrusholm udpeget af KØS klub Benny Frederiksen udpeget af LO Steen Rasmussen udpeget af DI Direktion Museumsdirektør, cand.mag. og MMU Christine Buhl Andersen Revision BDO Kommunernes Revision A/S Museet er medlem af: ODM Organisationen af danske museer ICOM International Council of Museums Museumstjenesten Køge Handelsstandsforening Køge Kunstforening Kunstmuseernes Fælleskonservering Skandinavisk Museumsforbund Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsiking Erling Larsen udpeget af Køge Byråd 7 Peter Holst Henckel udpeget af Akademiraadet

8 Sang ved elever fra Sct. Nicolai Skole til åbningen af forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix

9 formål og ansvarsområde KØS Museum for kunst i det offentlige rum skal i henhold til museumsloven og museets vedtæger gennem indsamling, bevaring, forskning, formidling og registrering bidrage til at sikre, undersøge og formidle den del af landets kulturarv, som hører under museets unikke ansvarsområde. KØS skal gøre sin forskning og samlinger tilgængelige for offentligheden. Museet skal derigennem virke til at belyse tilstande og forandringer inden for den del af kunstens historie, som udgøres af de udtryk, som kunsten til stadighed udvikler, når den indgår i det offentlige rum f.eks. i tæt samspil med arkitektur herunder også de krav og rammer af samfundsmæssig, politisk, økonomisk eller funktionel karakter, kunsten møder og påvirkes af i det offentlige rum. Hovedvægten er på dansk kunst efter 1930, men museets forskning og formidling omfatter også internationale kunststrømninger af særlig betydning inden for museets ansvarsområde. Wang Qingsong foran sit værk Follow Him,

10 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Folkeklubben optræder ved Gravplads for gadens folk, Nørrebro Foto: Hans Peter Auken Beck KØS Danmarkstour: Skoleworkshop ved Nørrebros Hjerte, Nørrebro KØS Danmarkstour: Bertel Haarder, Isam B og Inge Adriansen i debat ved Den danske Landsoldat, Fredericia

11 personaleudvikling 2014 Personalegruppe Årsværk Direktion, direktør 1,0 Administration 1,2 Praktisk afdeling 1,0 Kunstfaglig afdeling 1,9 Formidling 1,8 Service, fastansatte 2,0 Service, fleksjobansatte reel arbejdstid 1,3 I alt 10,2 Personalet bestod i 2014 af: Fastansat personale samt ugentlig normering Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer. Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer. Økonomi- og regnskabsansvarlig: Lisbeth Skytte, 30 timer. Forvalter: Christian Winter Johannsen, 37 timer. Museumsassistent Ib Jørgensen, 32 timer. Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 22 timer. PR- og markedsføringsansvarlig: Camilla Gerhardt, 30 timer. Barsel pr. 8. oktober PR- og markedsføringsansvarlig: Anne-Lill Bøndergaard Brok, 30 timer. Barselsvikar pr. 18. august Skoletjenesteleder: Sissel Langkilde, 21 timer, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København, fratrådt 31. marts Skoletjenesteleder: Sasja Brovall Villumsen, 21 timer pr. 1. maj 2014 og 25 timer pr. 1. oktober 2014, halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København. Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer. Butik og service: Lone Poulsen, 8 timer. Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer. Erhvervs Phd-studerende: Sabine Nielsen, 37 timer. 1. januar oktober Fleksjobansat Jane Paaske Laursen, adm. medarbejder, service og butik, 16 timer. Jane Larsen, kustode, 13,5 timer. Gitte Nørlev, kustode, 20 timer. 11 Projektansat Redaktør: Anna Manly Producer: Sune Rodt Udstillingsmedhjælp: Ieva Bell Ose Udstillingsmedhjælp: Kristine Hedegaard Kristiansen

12 Løst, timeansat personale Økonomi Inge Meilbak Butik-og service Susanne Randers Jytte Nielsen Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Rikke Bylod Lis Ella Fruervang Arrangementsmedhjælp Mai Fruervang Lis Ella Fruervang Catrine Ellekær Fougt Charlotte Brejner Nielsen Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning) Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Efteruddannelse Christine Buhl Andersen har i 2014 gennemgået The Getty Leadership Institute s Executive Leadership uddannelse ved Claremont University, USA. Lisbeth Skytte har gennemgået Bluegardens kursus i dataløn. Christine Buhl Andersen, Lisbeth Skytte, Lene Bøgh Rønberg, Lene Renner, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Gerhardt og Sasja Brovall Villumsen har deltaget i internt strategiseminar på Helenekilde Badehotel. Lene Bøgh Rønberg, Christian Winter Johannsen, Jesper Wrisberg, Gitte Nørlev, Nina Højmann Elm-Larsen og Camilla Klitgaard Laursen har deltaget i internt kunsthåndteringskursus ved Fælleskonserveringen. Christine Buhl Andersen har deltaget i Kulturstyrelsens årsmøde. Christine Buhl Andersen og Lene Bøgh Rønberg har deltaget i ODMs faglige årsmøde. Løntilskudsansatte/praktikanter Ann Andersson, Anne-Lill Bøndergaard Brok, Camilla Klitgaard Laursen, Christian Wodstrup Christiansen, Dorte Nørbo, Nina Højmann Elm-Larsen, Trine Maria Olsen, Sara Ludvigsen. Skolepraktikant Agnete Garbrecht Larsen Frivillige Birgitte Bech, Ulla Blædel, Vibeke Halskov, Inger Hansen, Benny Frederiksen, Trine Maria Olsen.

13 Åbningsfest Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 13

14 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck

15 samarbejdsaftaler KØS indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. Politiken PLUS Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis kaffe i caféen. Udgifter faktureres museet. Derved får museet den fulde entré og caféen en højere indtjening. Copenhagen Card Markedsføring på københavnske turistdestinationer. Gratis adgang for kortholdere. Beløbet refunderes til museet. Bkf Medlemmer af billedkunstnernes forbund har gratis entré til museet. Hotel Niels Juel Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl. Foreningen af medarbejdere af Danske Turistbureauer / Turistførerforeningen Gratis adgang for kortholdere. Uddannelsesinstitutioner, SFO er og børnehaver Gratis adgang. Danske Kunsthåndværkere Gratis adgang for kortholdere. ODM Foreningen af Danske Kunstmuseer Gratis adgang for kortholdere. ICOM International Council of Museums Gratis adgang for kortholdere. Aica International sammenslutning af kunstkritikere. Gratis adgang for kortholdere. Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang. Kulturkortet Billetsamarbejde, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré. Samarbejdspartnere er Køge Vandrerhjem, Køge Museum og Køge Svømmeland. 15 Kulturkort Feddet Camping Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for samlet antal gæster med Feddet Camping.

16 Elmgreen & Dragset, gipsmodel til skulpturen Han, 2012 Foto: Anders Sune Berg

17 KØS samlingen Erhvervelser i 2014 Erhvervelserne til KØS samlingen i 2014 rummer både fornemme eksempler på traditionelle kunstformer i det offentlige rum og usædvanlige eksempler på, hvad kunst i det offentlige rum kan være. I marts 2014 lykkedes det museet gennem en generøs bevilling og gave fra Ny Carlsbergfondet at erhverve en vigtig og meget gennemarbejdet kategori af modeller til nogle af Mogens Møllers mest markante udsmykninger i det offentlige rum, heriblandt flere modeller til skulpturgruppen Zodiac, der er placeret på en af hovedstadens mest prominente pladser foran Tivolis hovedindgang. Modellerne supplerer på bedste vis museets samling af den væsentlige bidragsyder til skulptur i det offentlige rum fra 1980 erne og frem. Fra samme generation af centrale billedhuggere, nemlig den farveglade og legende billedhugger Egon Fischer, har vi desuden erhvervet to serier af modeller til offentligt placerede skulpturer. Albert Mertz fine forslag til en farverig udsmykning af væggene i Irmas kantine i Ravnsborggade er endnu et vigtigt eksempel på en klassisk genre inden for kunsten i det offentlige rum. Det ubetinget mest omtalte kunstprojekt, der er erhvervet til samlingen, er den smukke og tankevækkende originalmodel til den dansk-norske kunstnerduo Elmgreen & Dragsets skulptur Han. Skulpturen blev indviet ved Helsingør Havn i 2012 og har med sin tydelige reference til Danmarks mest kendte skulptur, Edvard Eriksens Den Lille Havfrue på Langelinie, været anledning til en omfattende debat i offentligheden. Et helt unikt nyt projekt i samlingen er desuden Poul Gernes farvesætning af Gurrebunkeren, der har tjent som beskyttelsesrum for Telestyrelsen i Nordsjælland. Der er tale om et atypisk og samtidig helt centralt projekt udført af en af de mest banebrydende danske bidragsydere til kunsten i det offentlige rum i Danmark i det 20. århundrede. Mogens Møller Model til skulpturen Wiedevelt. Opstillet i Det Kgl. Biblioteks Have, Kbh Model til skulpturen Manden med ægget. Opstillet ved Stormklokken i Haderslev Model til Mars. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Phantomet. Indgår i skulpturgruppen Zodiac, opstillet på Axeltorv, Kbh Model til Venus. Opstillet ved Valby station Modeller til skulpturgruppen Hermes og Sfinksen. Opstillet i Kongens Gade, Odense Elmgreen & Dragset Model til skulpturen Han, opstillet ved Helsingør Havn Egon Fischer Model i 3 dele til skulptur opstillet i Værløse Bymidte Model i 10 dele til skulpturgruppe opstillet i Nykøbing Falster Poul Gernes Farvesætning af Gurrebunkeren ved Krogenberg Hegn i Nordsjælland Komplet inventar til kontor- og soverum Albert Mertz Skitseprojekt i 4 dele til udsmykning af kantine i Irmas lokaler i Ravnsborggade, Kbh 17

18 Udlån til særudstillinger i 2014 Øvelse gør mester særudstilling om Kaare Klint Designmuseum Danmark 16. juni 2014 til 10. februar 2015 Udlån fra KØS: Mogens Bøggild, Model til monument for Vitus Beering. 2 bølgefragmenter og 8 farveprøver Susanne Ussing en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed Den Frie Udstillingsbygning 16. august til 28. september 2014 Udlån fra KØS: Susanne Ussing, Frihedsgudinde I, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Frihedsgudinde III, Midlertidig udsmykning foran Nørgaard på Strøget Fem søjler, 1981 Kvinden i drivhuset, Midlertidig opført på Ordrupgaard. 3 løsdele Bjørn Nørgaard. RE-modelling the World again again again CAFA Art Museum, Beijing. 24. oktober 2014 til 28. november 2014 Udlån fra KØS: Bjørn Nørgaard, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Karton til Yngre Glyksborgere, 1991 Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, Forarbejde til Dronning Margrethes gobelin på Christiansborg Slot. Skitsebog, udvalg af museets plakater, som KØS har foræret til Køge Kommune, og dels fortsat uddeponering af originalværker til mødelokaler og kontorer med særlig høj mødeaktivitet mv. Uddeponede originalværker i Køge Kommune Byrådssalen Byrådssekretariatet: Borgmester Flemming Christensens kontor Kommunaldirektør Peter Frosts kontor Mødelokale Fælles- og Kulturforvaltningen: Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Desuden uddeponeringer på Køge Kyst, div. kontorer samt mødelokale Køge Kommunale Musikskole, div. kontorer Køge Gymnasium, lærerværelse Blandt disse har følgende modtaget nye, deponerede værker i 2014 Borgmester Flemming Christensens kontor Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Konservering i 2014 I forbindelse med udstillingen Magt, Minder, Mennesker Mindesmærker i dag, som åbnede på KØS i september, blev Helen Schous gipsmodel til rytterstatuen af Kong Christian 10, der blev rejst på Store Torv i Aarhus i 1955, konserveret. Uddeponeringer fra samlingen i 2014 KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi, der dels omfatter et

19 Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag Foto: Hans Peter Auken Beck 19

20 Wang Qingsong, Follow You, 2013 Installation af Wang Qingsong i Gobelinsalen Foto: Hans Ole Madsen

21 udstillinger 2014 Wang Qingsong Follow You 15. marts 3. august 2014 I 2014 kunne en af Kinas største nulevende samtidskunstnere Wang Qingsong (f. 1966) opleves på KØS. Med en 400 m 2 gigantisk kunstinstallation og minutiøst iscenesatte fotografier om skolesystemer, disciplin, forandring og fremtid indtog han hele 2 etager på museet. På udstillingen Wang Qingsong: Follow You flyttede kunstneren et stykke af det kinesiske offentlige rum ind på KØS og lukkede op for samfundsdebatten: Hvor er den globale udvikling på vej hen? Hvad er det for nogle forandringer, der foregår i det kinesiske samfund? Og hvordan kan vi ruste nye generationer af kinesiske og danske børn til fremtidens globale konkurrence? KØS præsenterede et udvalg af Wang Qingsongs vægstore fotografier, der i 2013 blev vist på Venedig Biennalen og på Istanbul Biennalen, og som første gang blev udstillet i dansk sammenhæng. I sine fotografier er Wang Qingsong i høj grad inspireret af filmens scenografiske virkemidler. Han opbygger og konstruerer fotografierne som en filmscene med skuespillere, statister, kostumer, genstande og nøje planlagte detaljer. Ofte optræder kunstneren selv som statist eller hovedperson i fotografiet, og han betragtes i dag som en de bedste kunstnere inden for iscenesat fotografi. På museets 3. sal skabte Wang Qingsong en gigantisk installation ved at pakke rummet ind i et karakteristisk kinesisk blåt-rødt- og hvidstribet presenning-materiale, som ses overalt i de kinesiske storbyer. Materialet, der typisk bruges som afskærmning i forbindelse med byggepladser, stilladser og midlertidige hegn, kunne ses som et symbol på de forandringsprocesser, der præger det kinesiske samfund i disse år. Udstillingen blev kurateret specielt til KØS af den Berlin-baserede brasiliansk fødte kurator Tereza de Arruda, som er en af verdens førende kuratorer inden for den kinesiske samtidskunst. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner 16. august 2014 Et af museets absolutte hovedværker, Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner, kom i august 2014 retur på KØS. Nyophængningen af Bjørn Nørgaards gigantiske 1:1 gobelinkartoner præsenterer spændende formidling og et nyt udvalg af ikke tidligere viste skitser, der bl.a. fortæller hele den imponerende proces omkring produktionen af gobelinerne. Derudover er der produceret en overskuelig tidslinje, som sætter kartonerne i kronologisk rækkefølge og gør det let at orientere sig i Danmarkshistoriens udvikling, som den fortælles af Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaards gobelinkartoner skildrer 1000 års Danmarkshistorie fra vikingetiden til nutiden. De oprindelige gobeliner hænger i Riddersalen på Christiansborg og var en gave i anledningen af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag 6. september februar 2015 Med udstillingen Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag præsenterede KØS et stærkt udvalg af internationale og danske eksempler på nye og banebrydende mindesmærker. Udstillingen, der var den første af sin slags herhjemme, viste, hvordan mindesmærker i dag bevæger sig i nye retninger. Fokus var bl.a. på nye udvalgte befolkningsgrupper, der ikke tidligere har været genstand for genrens hyldest, som fx kunstnerduoen Elmgreen & Dragsets mindesmærke i Berlin over forfulgte homoseksuelle under nationalsocialismen, den danske multikunstner Leif Sylvester Petersens mindesmærke over gadens folk til Assistens Kirkegård og Antony 21

22 Gormleys projekt One & Other, der lader byens borgere indtage Fourth Plinth på Trafalgar Square i London. Udstillingen viste også, at tab og traume stadig er en udbredt anledning til rejsning af mindesmærker. Her strakte eksemplerne sig fra det imponerende mindesmærke 9/11 Memorial på Ground Zero i New York, tegnet af arkitekten Michael Arad, over Peter Eisenmans monumentale og beskuerinvolverende mindesmærke over Europas myrdede jøder i Berlin til Finn Reinbothes mindesmærke over den danske internationale indsats siden 1948, der blev indviet på Kastellet i Derudover præsenterede udstillingen helt nye og meget omdebatterede eksempler som den svenske kunstner Jonas Dahlbergs Mindesår, der udgør vinderprojektet til et nyt mindesmærke over ofrene for terrorangrebet på Utøya og i Oslo i Norge 22. juli Udstillingen viste desuden eksempler på det nye, udbredte fænomen selvgroede mindesmærker, hvor par forsegler deres kærlighed med hængelåse på broer, eller hvor lys, blomster og fotos midlertidigt sættes op af borgere ved steder, hvor voldsomme ulykker har fundet sted. Deltagende kunstnere: Mette Agerbæk, Michael Arad, Herman Wilhelm Bissen, Sophie Calle, Claus Carstensen, Gottfred Eickhoff, Elmgreen & Dragset, Peter Eisenman, Jonas Dahlberg, Antony Gormley, Jens Haaning, Jenny Holzer, Niels Hansen Jacobsen, John Kørner, Daniel Libeskind, Victor Lind, Kirsten Lockenwitz, Naomi Natale, Knud Nellemose, Bjørn Nørgaard, Kirsten Ortwed, Sven Rathsack, Finn Reinbothe, Carl Fredrik Reuterswärd, Helen Schou, Kenn André Stilling, Morten Stræde, Leif Sylvester Petersen og Elisabeth Toubro. omvisninger Omvisninger på KØS skal stimulere sanser og sætte gang i tanker. De er tænkt som appetitvækkere eller udstillingsoplukkere. På 45 minutter skal gæsterne involveres, inspireres samt tilbydes veje ind i kunsten og de aktuelle udstillinger. KØS tilbyder både private og offentlige omvisninger. I 2014 er der gennemført 45 omvisninger, og familier, firmaer, kunstforeninger og søndagsgæster har været med på tur gennem vores skiftende udstillinger. Omvisningerne fordelte sig således på udstillingerne: Niels Larsen Stevns slagmaleri: 4 omvisninger Wang Qingsong: Follow You: 16 omvisninger Nye kunstværker i samlingen: 4 omvisninger Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner: 11 omvisninger Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag: 14 omvisninger Udstillingen blev kurateret af museumsinspektør Lene Bøgh Rønberg i samarbejde med cand. mag i kunsthistorie Mette Haakonsen.

23 Omvisning i Wang Qingsong: Follow You ved kurator Tereza de Arruda 23

24 KØS skoletjeneste 2014 var året, hvor den nye folkeskolereform trådte i kraft. Reformens krav om en længere skoledag, målstyret undervisning samt initiativer som den åbne skole har haft stor betydning for hverdagen i Skoletjenesten. Et halvt år inde i reformen kan vi spore en øget efterspørgsel på undervisningsforløb og workshops, samt et nyt behov for måder at samarbejde og bruge museet på. Flere initiativer er iværksat for at imødekomme denne nye virkelighed. Under overskriften bæredygtig skoletjeneste er følgende tiltag blevet sat i gang. Pr. 1. maj 2014 er Sasja Brovall Villumsen blevet ansat som ny undervisnings- og udviklingsansvarlig (UUA er). Der er derudover blevet tilført flere ressourcer i form af fem ugentlige timer til ansættelse af en ekstra student samt fire ekstra timer til UUA eren om ugen. Skoletjenesten har ligeledes fået allokeret midler til etableringen af et praksisfællesskab for underviserne, så udvikling, evaluering og supervision løbende sikres. Med den nye struktur vil vi kunne tilbyde undervisning tirsdag til fredag, hvor hver underviser har en fast undervisningsdag om ugen. Følgende personer har været en del af Skoletjenesten i 2014: Sissel Dreiøe Langkilde, UUA er, 21 timer ugentligt (fratrådt ) Anne Katrine Eckhardt, løntilskudsansat på kunsten er din (fratrådt ) Rikke Bylod, projektleder på KØS Danmarkstour samt freelance underviser (fratrådt ) Sasja Brovall Villumsen, UUAer, 25 timer ugentligt Sofie Andreassen, underviser, 5 timer ugentligt, samt projektansat på kunsten er din Louise Hægg Bysted, underviser, 5 timer ugentligt (fratræder ) Lau Bojesen og Lea Smith Jørgensen blev i december ansat som nye undervisere. De vil i løbet af de første måneder af 2015 påbegynde deres oplæring i Skoletjenesten. Undervisning I 2014 er der blevet udviklet undervisningstilbud til alle udstillinger: Fra Niels Larsen Stevns og samlingsudstillingen over Wang Qingsong og gobelinkartonerne til mindesmærkeworkshops på Danmarkstouren og i hovedudstillingen i Nørregade. Nogle undervisningstilbud har været populære, og andre har været mindre velbesøgte. Nedenfor udfoldes tre af de udstillingsprojekter, der har kastet flest erfaringer og læring af sig. Igen i år har vi tilbudt en-times gratis forløb og 2,5 timers workshops til 600 kr. Wang Qingsong: Follow You Udstillingen lagde sig op af 200 året for den danske folkeskole og de forandringsprocesser, som var i gang med den nye skolereform. I undervisningen arbejdede vi gennem forskellige greb og øvelser med komparative analyser mellem det danske og kinesiske skolesystem. Vi ramte ned i en aktuel debat, der både optog elever og lærere. Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner Der var stor glæde at spore hos lærerne, da gobelinkartonerne efter længere tids fravær igen var at finde på museets øverste etage. Der ligger fantastiske forløbsmuligheder i de 1000 års Danmarkshistorier. Vores forløb er historieundervisning gennem kunsthistoriske greb, de giver nye og andre blik på historiske begivenheder og kronologiske sammenhænge. Mulighederne er mange! I efteråret 2014 blev der lagt en ny strategi for undervisningen i vores gobelinkartoner. Med ønsket om at sikre kvaliteten har vi valgt at skære antallet af forløb i Bjørn Nørgaards gobelinkartoner ned fra otte forløb med dertilhørende mulighed for design-selv-elementer til ét undervisningsforløb pr. målgruppe. Over de næste år vil hvert forløb på ny blive udviklet med udgangspunkt i KØS undervisnings- og udviklingsstrategier. De kan opsummeres til at fokusere på: brugerinddragelse, medbestemmelse, variation og mange øvelser.

25 Magt Minder Mennesker - Mindesmærker i dag 2014 har i den grad stået i mindesmærkernes tegn på KØS. I forbindelse med Danmarkstouren har Skoletjenesten faciliteret workshops for børn rundt om i landet, afholdt en landsdækkende mindesmærkekonkurrence for 5. og 6. klasser samt haft 21 klasser igennem hovedudstillingen i Nørregade. 12 af klasserne valgte at booke vores 2,5 timers mindesmærkeworkshops. Workshops, hvor eleverne selv producerer deres egne mindesmærker, har været meget populære. En del af den succes skyldes uden tvivl det faktum, at vi har kunnet tilbyde gratis workshops grundet generøs støtte fra Nordea-fonden og Københavns Kommune. På KØS Danmarkstour oplevede vi, at det var en udfordring at få workshops afsat til de lokale skoler. Vi har erfaret og lært, hvor ressourcekrævende det er at planlægge, udføre samt rekruttere deltagere til workshops ude i landet. Skoleworkshops ude ved kunstværkerne i det offentlige rum er dog et spændende og meget oplagt område for KØS fremtidige arbejde. Vi valgte derfor at fortsætte samarbejdet med Kulturcentret ASSISTENS, som var blevet igangsat under Danmarkstouren. I samarbejde med centerleder Gitte Lunding designede vi en række dobbeltbesøg for mellemtrinselever med workshops på både Kulturcentret ASSISTENS og KØS. Seks ud af de mulige ti dobbeltbesøg blev afsat til lokale Nørrebroskoler henover efteråret Besøgstal I 2014 har KØS skoletjeneste haft børn, unge og lærere på besøg. Sammenlignet med året før er det en lille nedgang. Årets første måneder var stille, men vi har efter sommerferien oplevet en eksplosiv stigning i besøgende. Sammenligner man besøgstallet fra efteråret 2014 (efter reformen) med efteråret 2013, kan vi notere en fremgang i besøgende på næsten 50 %. Projekter og udviklingsprojekter I forbindelse med den åbne skole har Københavns Kommune, som Skoletjenesten formelt også er en del af, tildelt KØS 32 gratis workshopforløb til Københavnske folkeskoleelever. Status på afsatte workshops i december var én i Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner og otte i Magt Minder Mennesker Mindesmærker i dag. Kulturforvaltningen i Køge Kommune har i samarbejde med Skoleforvaltningen søsat et pilotprojekt, der skal undersøge mulighederne i den åbne skole. KØS er gået med i projektet, og vi har budt ind med en række ugeforløb, der skal udvikles og planlægges i tæt samarbejde med den deltagende skole og lærerteam. KØS har fået bevilliget midler til seks projekter, og i december 2014 var der indgået aftaler med to lokale klasser, henholdsvis Sct. Nicolai Skole og Asgård Skole. Pilotprojekterne skal afvikles i løbet af første halvår af Kompetenceudvikling, efteruddannelse og kurser Museets undervisnings- og udviklingsansvarlige har i efteråret gennemført MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU en), en efteruddannelse som udbydes af ODM og Skoletjenesten på Sjælland. Uddannelsen har fire moduler, som er fordelt over fire måneder. Uddannelsen har givet en række værktøjer, som kan bruges i forhold til det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde. KØS nye pædagogiske profil er et meget konkret resultat af uddannelsen. Her udfoldes KØS særlige læringspotentiale. Derudover har den undervisningsog udviklingsansvarlige stået for en workshop om medborgerskab på Kulturstyrelsens formidlingsseminar i maj. Ligeledes har hun deltaget i Skoletjenestens studietur til London, hvor dette års tema var kvalitetssikring, dels i undervisningen, hvor de i England har års erfaring med målstyret museumsundervisning, men også i forhold til sikring af kvaliteten bagom linjerne med fokus på bl.a. oplæring, supervision og fastholdelse af de løst tilknyttede undervisere. 25

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere