IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd"

Transkript

1 IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003

2 Indhold 1. Formål Klubbens formål Indføring i håndbogen Den Orange tråd Struktur og funktioner I.F. Lyseng Bestyrelse Afdelingsudvalg (hhv. Drenge- og Pige-/Dameudvalg) Trænerne Forældregruppe (Spillergruppe i senior) Kalender Den sociale linie Den sportslige linie Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Fysik Psyke Miljø Spillerens Udvikling Tilvænningsfasen: Op til ca. 10 år Mikroput: Op til 8 år Miniput: 8-10 år Indlæringsfasen: Op til ca. 14 år Lilleput år Piger/Drenge: år Udviklingsfasen: Op til 18 år Damejunior/Junior/Ynglinge Damesenior...21 Adresse

3 1. Formål 1.2 Klubbens formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver plads til, at hver enkelt kan udvikle sig frit, sportsligt såvel som socialt. Klubben vil skabe et miljø for fodboldglæden. Fodbold er én ting og glæde er noget andet. Derfor er det ikke nok kun at koncentrere sig om en af siderne. Man kan godt spille fodbold i et miljø, hvor det ikke er rart at være; ligesom man kan hygge sig uden at føle den specielle glæde, der er ved at indleve sig i og beherske fodboldspillet. Disse to sider kalder vi den sportslige og sociale. De to er forskellige men kan ikke adskilles, hvis man vil have glæde ved at spille fodbold. Arbejdet i klubben drejer sig om at styrke de to sider sammen og hver for sig. Den Orange Tråd giver retningslinierne for, hvordan vi i afdelingen mener dette kan gøres. Det forventes, at disse følges; men fodboldglæden kan ikke leve i et skema. Det kræver mennesker og personligheder, der præger den. 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd Den håndbog, som du nu sidder med, beskriver fodboldklubben I.F. Lyseng. Den er blevet udarbejdet, for at alle nemt kan komme til at se, hvordan klubben fungerer og for at lette og fordele arbejdet. Men først og fremmest er den lavet for at sikre, at spillere og trænere får den bedst mulige sportslige udvikling, ligesom den lægger linien for, at alle synes, det er rart at komme på Lyseng. Nu sidder du måske og måler vægten af denne håndbog og overvejer, om du nu bør læse det hele. Ja, det bør du, da det er en god ide, at afsætte en time af sin tid til at få et indblik i, hvad det er for et sted, man bruger sin fritid. Nej, som ny i en klub, kan du have brug for kun at sætte dig ind i nogle dele ad gangen. Men et minimum, som du bør starte med at læse er Del 3 Den Sociale Linie og den første del af Del 4 Den Sportslige Linie. Desuden kan du også få specielle pjecer, som er lavet til at hjælpe hhv. nye trænere og forældre. De seks dele af Den Orange Tråd består af: Del 2 Struktur og Funktioner i Pige-/Dameafdelingen fastlægger og fordeler arbejdsopgaverne udenfor banen. Man kan her få et overblik over, hvordan klubben hænger sammen. Del 3 Den Sociale Linie beskriver, hvordan man får et godt miljø i klubben. Dette er ofte noget folk opfatter som selvfølgeligt, men Lyseng lægger meget stor vægt på disse retningslinier, da de både er afgørende for det sociale liv og de sportslige resultater. Del 4 Den Sportslige Linie er specielt en guide til trænerne, som giver dem en ide om, hvordan træningen bliver mest effektiv. Men for alle, der gerne vil vide, hvordan træningen foregår, er den vigtig. Den første del er en generel indføring, mens den an- 3

4 den del er lidt mere teknisk og kræver nogle måneders erfaring, for at man får det fulde udbytte. Del 5 Fodboldens Grundelementer giver en kort introduktion til de ting, som skal trænes for at udvikle en fodboldspiller. Punktet er lidt mere teoretisk end de andre punkter, men giver en god ide om, hvad fodbold er for noget. Del 6 Spillerens Udvikling sætter udviklingen af en fodboldspiller i system efter alder eller udviklingstrin. Her kan man som spiller, forælder eller træner se, hvad man skal træne på det alderstrin, man interesserer sig for. 2. Struktur og funktioner Klubbens formål (se pkt. 1.2) kan kun blive virkelighed, hvis opgaverne udenfor banen bliver løst på en ordentlig måde. Samtidig er der også her medspillere, som gerne skal bevare glæden ved spillet. Det kræver en ledelsesstruktur, hvor opgaverne fordeles, så de er til at bære for hver enkelt. De fem punkter i ledelsesstrukturen i I.F. Lyseng har dette mål. 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse Beskrivelse: Ansvarlig for klubbens daglige ledelse. Udpeget ved klubbens generalforsamling. Et medlem af bestyrelsen udpeges som kontaktperson til hhv. Pige-/Dameudvalget og Drengeudvalget. Bestyrelse Indtast titel her Pige-/Dameudvalg Indtast titel her Drengeudvalg Indtast titel her Årgangsansvarlig Mikroput Årgangsansvarlig Miniput Årgangsansvarlig Lilleput Årgangsansvarlig Mikroput Årgangsansvarlig Miniput Årgangsansvarlig Lilleput Hold 1 Hold 1 Forældregruppe Hold 2 Forældregruppe Hold 3 Forældregruppe Forældregruppe Hold 2 Forældregruppe Hold 3 Forældregruppe Aktivitetsområder for bestyrelsesmedlemmer i de to udvalg: Træder ind som medlemmer af udvalget, og fungerer her som formand. 4

5 Sørger for at klubbens retningslinier bliver overholdt i hhv. Pige-/Dame- og Drengeaf- delingen. Melder tilbage til bestyrelsen om aktiviteterne i afdelingerne. Er ansvarlig for at forelægge udvalgenes ideer og ønsker om midler og anden støtte for bestyrelsen. 2.2 Afdelingsudvalg (hhv. Drenge- og Pige-/Dameudvalg) Beskrivelse: Det centrale knudepunkt for alle aktiviteter i hver afdeling. Står for udarbejdelse af ideer og visioner i afdelingen. Ansvarlig for sportslige og sociale forhold i afdelingen. Ansvarlig for kommunikation mellem alle led i afdelingen. Aktivitetsområder hele udvalget: Udfærdigelse af kalender (se punkt 2.5). Fastlæggelse af sportslig linie i afdelingen. Fastlæggelse af social linie i afdelingen. Ansætte trænere, herunder også målmandstrænere. Sikre udviklingen af trænernes kvaliteter. Hjælpe nye trænere i gang. Lave pjecer der skal indføre henholdsvis nye trænere, forældre og spillere i afdelingens aktiviteter. Sikre at der oprettes en forældregruppe på hvert hold. Tilmelde hold til både udendørs og indendørs turneringer. Lave og løbende revidere øvelsesmappe, der skal ligge fremme i klubhuset til fri benyttelse for trænerne. Sikre tilgang af nye spillere til afdelingen. Løbende evaluere såvel afdelingens som udvalgets egne aktiviteter. Aktivitetsområder for de enkelte personer i hhv. Pige-/Dameudvalget og Drengeudvalget: 1. Formand (medlem af bestyrelsen) Ansættelse af trænere. Tilmelding af hold til turneringer. 2. Ansvarlig for Damejunior og senior eller Herrejunior og ynglinge. 3. Ansvarlig for Piger eller Drenge. 4. Ansvarlig for Lilleput Piger eller Drenge. 5. Ansvarlig for Miniput og Mikroput Piger eller Drenge. 6. Ansvarlig for Kalender og Arrangementer i afdelingen sammen med en eller to af personerne 1-5. Mødefrekvens cirka én gang om måneden. 2.3 Trænerne Beskrivelse: 5

6 Ansvarlig for sit holds sportslige udvikling ifølge Den Sportslige Linie (se Del 4, 5 og 6). Fremme det sociale samvær på holdet udfra Den Sociale Linie (se Del 3): Der skal være plads til alle. Sikre dannelse af forældregruppe (se pkt. 2.4). Aktivitetsområder: Den daglige træning. Kampe. Sætte hold. Lave træningsplan samt endelig kalender for holdet. Skal begge diskuteres med den ansvarlige for årgangen (se pkt. 2.2). Deltage i sociale arrangementer. Deltage i møder indkaldt af afdelingsudvalget. Opdatere navnelister og sikre at nye medlemmer bliver meldt ind. En sæson består af både udendørs og indendørs fodbold i et givent år. Førsteholdstræner i hver årgang: Være med til at sikre at Den Orange Tråd overholdes på alle holdene i årgangen. Står for de første minutter i hver træning, der foregår fælles i hver årgang. Anvendes til opvarmning (specielt koordinations- eller bevægeligheds-træning; se pkt. 5.1 eller 5.4). I samarbejde med den årgangsansvarlige at hjælpe nye og/eller urutinerede trænere. Målmandstræning. 2.4 Forældregruppe (Spillergruppe i senior) Beskrivelse: Hjælpe træneren med sociale og praktiske ting. Være bindeled fra forældre til træneren og afdelingsudvalget. Sikre, at spillere og trænere fungerer på holdet. Hver forældregruppe udpeger en holdleder, som er ansvarlig for at forældregruppens aktiviteter fungerer. Aktivitetsområder: Fordeling af opgaver til holdets forældre: Udfærdigelse af sedler på holdet eks. køresedler, kampkort og telefonlister etc. Være med til, i samarbejde med træneren, at arrangere sociale arrangementer (se Del 3). Være med til at arrangere stævner for holdet sammen med træneren. Være med til at arrangere fælles arrangementer for hele afdelingen i samarbejde med afdelingsudvalget. Være støtte for specielt yngre og urutinerede trænere. Består af mellem 2 og 4 personer. 6

7 Mødes efter behov internt; samt 2-3 gange årligt med de øvrige forældre-/spillergrupper og afdelingsudvalget. 2.5 Kalender Beskrivelse: Fastlægger tidspunkter i sæsonen for alle aktiviteter, der er relevante for det enkelte hold. Fungerer som bindeled mellem alle trin i afdelingen fra den enkelte spiller til bestyrelsen. Udformning af kalender: 1) Den grundlæggende struktur for kalenderen lægges i afdelingsudvalget. Udvalget skriver alle fælles aktiviteter i afdelingen (evt. klubben) ind. Det kan dreje sig om fælles sommereller vinterturneringer, introduktionsdage, sociale arrangementer, foredrag, kurser etc. 2) Kalenderen udleveres til og diskuteres med trænerne og forældregrupperne ved et fælles møde med Afdelingsudvalget. 3) Derefter indsætter det enkelte holds trænere og forældregrupper sine egne aktiviteter. Herunder skal der minimum gøres rede for: a) Træningsplan. Træningsplanen skal laves udfra vejledningerne i Del 4, 5 og 6. Den skal indeholde en beskrivelse af hver træningsaftens aktiviteter motorisk, teknisk, taktisk, fysisk og psykisk. Den kan ikke forventes at blive fulgt til punkt og prikke, men skal fungere som vejledning dels for spillere og forældre, men specielt for trænere og årgangsansvarlige. Den sikrer en struktureret træning, og en tidsbesparende forberedelse for træneren. b) Kampe. c) 3-4 sociale aktiviteter. d) Eventuelle indendørsturneringer. 4) Den endelige kalender godkendes af afdelingsudvalget for hvert enkelt hold og udleveres til spillere og forældre. 5) Kalenderen skal have en tydelig dato for udlevering, således at der ikke opstår problemer i forbindelse med en evt. revidering. Kalenderen skal typisk revideres før hver forårs-, efterårs- og indendørssæson. 3. Den sociale linie Tryghed og tillid er nøgleordene, når man vil skabe et miljø, hvor der skal være plads til alle. Det kan virke temmelig åbenlyst. Men måske fordi det er så åbenlyst, oplever man tit, at det ikke bliver ordentligt indarbejdet på holdet. Dette viser sig typisk, når et hold er ved at tabe - træneren sviner alt og alle til (undtagen sig selv), mens spillerne skændes med hinanden. Det at skabe et miljø, hvor alle befinder sig godt, er en balancegang, hvor spillerne skal have lov til at være forskellige, uden at de kan gøre lige, hvad der passer dem. Spillerne skal have lov til at være sig selv indenfor nogle trygge og faste rammer. Det er først og fremmest trænerne, forældrene og de udvalgsansvarlige for holdet, der har ansvaret for, at dette fungerer. Det er dem, som er eksemplet. Deres egne ambitioner og deres måde at være sammen på til daglig kan ikke overføres direkte til et fodboldhold. Hver træ- 7

8 ner/leder/forælder må sætte sig ind i de spillere hun/han har med at gøre. Hvordan er deres personlighed, hvad er deres alder, hvad synes de er spændende? Og så må de stille krav til spillerne om, at der er nogle retningslinier, der skal overholdes. De sociale forhold på et hold viser sig ikke kun udenfor banen. Rent faktisk kan man nemmest forklare deres betydning ved at beskrive et holds forhold til at vinde og tabe. Man kan enten spille for at undgå at tabe eller satse på at vinde. I det første er man ofte vidner til en spiller, der krampagtigt søger at undgå at tage chancer. Omvendt er den spiller, der satser på at vinde villig til at tage chancer. Denne spiller er ikke låst af frygten for fiasko, men er præget af tillid til sig selv og holdet, både sportsligt og socialt. Der er skabt et miljø på holdet, hvor fejl accepteres og spillerne tør prøve noget - både i kamp og til træning. Man kan sige, at det at turde tabe er først skridt på vejen til at vinde. Træneren skal lægge linien for, hvordan miljøet på holdet skal udvikle sig. Her er nogle gode råd: Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, det sociale fællesskab og glæden. Man skal have respekt for sine spillere og behandle dem som ligeværdige. Det vil ikke sige, at spillerne skal bestemme træningen, men at de føler, de har indflydelse og værdi som mennesker. Det giver tryghed, at der er nogle klare rammer for, hvordan miljøet på holdet skal fungere. Søg at udvikle spillernes selvstændighed og ansvarsfølelse. Alt skal ikke styres og rettes. Spillerne skal have lov til at tænke selv. Hold hvad du lover. Spillerne skal have tillid til det som bliver sagt, og kunne gennemskue hvad du mener. Måden at vise på, at man tager spillet seriøst, er at afspejle glæde og engagement - ikke at råbe højt, bruge hårde ord og forklare en spiller, hvor ringe hun/han er. Der er ingen, absolut ingen, der bliver en bedre og gladere fodboldspiller af at mangle selvtillid. Man skal erkende sine fejl. Det fastholder spillernes tillid, ligesom det ikke kan understreges nok, hvor vigtigt det er at vise, at det er i orden at fejle. Alle spillere har brug for opmærksomhed tag vare om de svage. Tal med spillerne om deres oplevelser på banen, hvad enten følelsesbarometeret er i top, bund eller midt imellem. Tal også med dem om deres liv udenfor fodboldbanen, så de bekræftes i, at de er mere end fodboldspillere. Tal med spilleren/spillerne, hvis der er et problem. Om samtalen skal være med den enkelte eller med en gruppe er forskelligt fra gang til gang. Vær ærlig og neutral; og tag fat om problemet, når det opstår. Dette gælder specielt mobning, som selvfølgelig er uacceptabelt! Ved en svær situation tal med forældre og ledere. Uventede situationer er en del af at være træner. Derfor må man også være klar til at handle forskelligt fra situation til situation. At vælge hvornår det er tid til at være autoritær, demokratisk eller lade spillerne styre selv er nødvendigt. Evaluér miljøet på holdet, så der kan rettes eller fastholdes. Sociale arrangementer: 8

9 Hver sæson skal indeholde minimum 3-4 sociale arrangementer (foruden afslutning), som ikke er direkte fodboldrelaterede. Det er ligegyldigt, hvad det er, bare spillerne får en oplevelse sammen. Der er uanede muligheder brug fantasien. Få forældre og evt. ledere til at hjælpe. Gør det evt. til et arrangement for hele afdelingen. Ideer til arrangementer: Endagstævner, stævner med overnatning, træningslejr, aktivitetsdag, legepladsbesøg, skovtur, strandtur, tivolibesøg, svømmehal, skøjtehal, fest, spisning, bowling, legedag, videoaften, fodboldkamp børnene mod forældrene, superliga kamp osv. osv. De seneste år har dagspressen fortalt om eksempler på pædofili i foreningslivet i Danmark. Klubben vil i den forbindelse gerne fastslå sin uforbeholdne afstandtagen til pædofili. Enhver, der ansættes i klubben kan blive afkrævet en straffeattest, så klubben kan sikre, at ingen tidligere pædofilistraffede kan blive ansat. Skulle det mod forventning blive aktuelt skal klubben informeres i tilfælde af en mistanke om pædofili. Udover pædofili og anden grov kriminalitet er en ren straffeattest ikke generelt et krav for at blive ansat i klubben. 4. Den sportslige linie Skal man udvikle en spillers evner, må man have en plan. De tilfældige øvelser fra gang til gang eller fra kamp til kamp er ikke nok. Det gælder om at tænke langsigtet. Den Sportslige Linie beskriver, hvordan Lyseng mener, at man udvikler en sportsligt komplet spiller. I det daglige arbejde på træningsbanen kan det være svært at se, hvad man skal bruge Den Sportslige Linie til. Men den er et must for at planlægge en god og relevant træning. Når man begynder på en sæson, skal den bruges til at lave en træningsplan, hvor den daglige trænings emner bliver beskrevet (se pkt. 2.5). Og når man skal til den daglige træning tager man udgangspunkt i træningsplanen. Til den enkelte træning bliver opgaven at finde de rigtige øvelser/lege. Brug din fantasi eller erfaring, men husk du hverken kan eller skal opfinde den dybe tallerken til hver træning. For at udvikle sig er det vigtigt, at man lærer fra andre. Spørg omkring dig og lån eller anskaf litteratur, der kan give dig ideer og viden. I klubhuset er der også et bibliotek, hvor du kan finde en del ideer og øvelser. Biblioteket er ikke til hjemlån. Planlægningen er en forudsætning for enhver træners succes, hvad enten det drejer sig om Superligaen eller sandkassefodbold. Og så gør den arbejdet lettere. Der er orden i træningen. Spillerne føler de bliver bedre og træneren kan langt nemmere styre sin forberedelse, uden at bruge for meget tid på den. Som helt ny træner er der mange ting at tage fat på. Derfor er afsnittet delt op i to (A og B). Først kommer nogle retningslinier som giver en fornemmelse for, hvordan en træning altid skal gennemføres (A). Derefter gives nogle råd, som er centrale for at blive en god træner, men som man skal have lidt erfaring for at kunne bruge (B). 9

10 Del 5: "Fodboldens Grundelementer" forklarer de elementer i en fodboldspillers udvikling, som Del 6: "Spillerens Udvikling" ordner efter alder. A: a) Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, glæden og det sociale fællesskab. b) En god præstation skal måles udfra om en spiller gør sit bedste, og ikke udfra om hun/han vinder, taber eller fejler. For at turde vinde er glæden vigtigere end præstationen. c) Husk at rose. Alle skal roses, når de laver noget godt; uanset niveau. Spillerne skal lære at koncentrere sig om deres egne kvaliteter ikke andres. Det betyder ofte, at de enkelte spillere skal roses for noget forskelligt. d) Ros konstruktivt. Spillerne skal have forklaret, hvad der er godt. e) Husk at være realistisk. Ros meget, men ikke for meget. Spillerne bliver utrygge, hvis de kan mærke, at en træner ikke står inde for det hun/han siger. f) Konkurrence er en del af fodbold. Brug den til at motivere, men gør det indenfor de sociale rammer på holdet. g) Niveauet for en spiller svinger. Man kan derfor ikke forvente det samme af en spiller hver gang. Det gælder fra træning til træning, men der sker også svingninger, som varer lang tid specielt når børn vokser. h) Øvelsen/legen vælges udfra emnet/målet med det, der skal trænes. i) Des yngre spillere, des mindre kompliceret skal øvelsen/legen være. Selv de yngste spillere skal kunne bevare overblikket. Det kræver ofte, at bane, antal spillere, regler etc. er begrænsede. j) Man skal ændre en øvelse, hvis den ikke fungerer - også selvom den er i gang. Der er et utal af måder, at tilpasse en øvelse til spillerne se bilag. k) Som træner skal du være tilstede ikke kun fysisk, men også mentalt. I den tid træningen tager, skal opmærksomheden være rettet 100% på spillerne undgå f.eks. at sidde ned eller stå og snakke med forbipasserende. B: a) Husk, altid at tage udgangspunkt i den enkelte spillers udviklingsniveau. Nogle spillere starter med fodbold før andre; mens nogle spillere udvikler sig hurtigere, både hvad angår kunnen og vækst. Det afgørende for et godt resultat er, at alle niveauer gennemgås i rækkefølge. (Angående hvilke ting der skal trænes i hvert niveau, se Del 6). b) Før træningen skal dit mål med øvelsen være på plads. En del øvelser kan bruges til at træne flere ting. F.eks. et spil med 4 mod 2 i en firkant. Her kan bl.a. trænes forsvarernes samarbejde, boldholdernes boldberøringer eller deres bevægelser for hinanden. Det bliver uoverskueligt, hvis alle tingene skal trænes på én gang. Træn med andre ord et enkelt eller nogle få principper ad gangen. c) I forberedelsen kan det være en god ide selv at afprøve øvelsen. Det er ofte svært at udføre en teknisk detalje eller forestille sig en øvelse, hvis man ikke selv har afprøvet den ude på banen. d) Instruktionerne skal være korte og præcise. Ved at forenkle forklaringerne er du mere sikker på, at den enkelte spiller tænker det samme som dig. Arbejd med fikspunkter. Dvs. at du før træningen skriver nogle få punkter ned, som kort og præcis beskriver, hvad spillerne skal tænke på, når de udfører øvelsen. Specielt i tekniske øvelser kan du læse fikspunkterne beskrevet i diverse materialer. Brug derefter fikspunkterne, så spillerne fra gang til gang ved, hvad du taler om. 10

11 e) Ethvert træningsmoment skal foregå efter "Vis Forklar Vis" metoden. Sæt øvelsen i gang ved at VISE den, og brug kun et minimum af mundtlige instruktioner. Spillerne har altid nemmere ved at forstå en øvelse, hvis man viser den i stedet for at forklare den. Når øvelsen er i gang kan man afbryde og FORKLARE fikspunkter og hensigter. Hvis der stadig er tvivl så VIS det. f) Bevidstgør spillerne om det I træner. Det er godt for motivationen at forstå, at der er mål og mening med træningen. Dette skal selvfølgelig også tilpasses spillernes niveau/alder. En god idé er at stille spørgsmål efter hver træning eller øvelse, om hvad det er I har trænet. Fokusér igen på fikspunkterne. g) Byg en øvelse op. Start simpelt og arbejd derefter hen imod at gøre den naturlig/automatisk og at kombinere den med flere punkter. Hvis man går for hurtigt frem lærer spillerne ikke noget også træneren skal være tålmodig i sit arbejde. h) Skulle en øvelse kræve intens instruktion, så overvej om det ikke er for tidligt i udviklingen den bruges. Eller gør i det mindste spillerne opmærksomme på det, så de forbliver tålmodige. i) Rettelser skal gøres konstruktivt. Det betyder, at fejlen skal forklares til og forstås af spilleren. Forklaringen skal være positiv: Ikke lad være med - men, "gør sådan i stedet for"? j) Afbryd øvelser når der er eksempler på en typisk fejl eller noget rigtigt godt (det er meget vigtigt også at understrege når noget lykkes). Dette er med til at bevidstgøre spillerne. (Vis-forklar-vis). k) Den individuelle instruktion er meget vigtig. Prøv at lave øvelserne, så du har mulighed for at få et kig på hver enkelt spillers udførelse. Ret eller ros konstruktivt. l) Lad være med at rette alle fejl. Der skal være et vist flow i en øvelse, hvis interessen skal fastholdes. Desuden er det vigtigt, at spillerne selv får lov at gøre sig erfaringer, udvikle deres kreativitet og selv tager ansvar. m) Variation i træningen er vigtig, fordi fodbold er kendetegnet ved, at der hele tiden skal tages nye beslutninger. Desuden skal de fleste ting gentages et utal af gange, så for at fastholde interessen er variation vigtig. Variation betyder ikke tilfældighed. Man kan sagtens træne de samme fikspunkter ved flere forskellige øvelser. Variationen skal bestå i, at det samme princip skal mestres i evigt vekslende situationer. n) Skab succesoplevelser ved at presse spillerne hen imod deres grænser - uden at overskride dem. Spillernes grænser er individuelle. o) Træn både styrker og svagheder hos spillerne. De komplette spillere/hold skal være specialister i noget og gode til resten. (F.eks. skal en komplet spiller kunne bruge begge ben). p) Oplæg til kampe skal være korte og præcise og tage udgangspunkt i træningen. Ellers kan spillerne ikke følge med. q) Evaluér hver træning, så du får det bedste ud af den og udvikler dig selv. r) Husk at du har krav på trænerkurser, ligesom at det forventes af dig, at du deltager i dem. Din udvikling er både i din egen og klubbens interesse. Desuden: Skal spillerne opfordres til at træne derhjemme. Men det er vigtigt, at spillerne gør dette af lyst og ikke af tvang. Det er meningen, de bare skal lege med bolden, så de får lyst til at gøre det så ofte som muligt. (Se også pjecen Til den nye Træner, som giver råd om de ting træneren skal være opmærksom på udenfor træningssituationen). 11

12 5. Fodboldens grundelementer Fodboldens grundelementer består af seks dele: motorik, teknik, taktik, fysik, psyke og miljø. Ved hjælp af disse seks grundelementer er det muligt at tale om alle dele af fodboldspillet, både sportsligt og socialt. Det er derfor vigtigt, at man som træner har en ide om, hvad disse handler om. Skulle noget i denne introduktion til grundelementerne virke lidt indviklet for en ny træner, så gør det ikke noget. Efterhånden som man får erfaring, viden og kurser vil det blive helt let at forstå, og man kan begynde at lave sin helt egen fodboldfilosofi. Og husk spørg dig for. 5.1 Motorik Et andet ord for motorik er koordination. Motorisk træning eller koordinationstræning består i at udvikle så bred en erfaring med bevægelser som muligt, så spilleren er i stand til at vælge den rigtige bevægelse i enhver situation. Det er træningen i at styre sine egne bevægelser og forstå andres (ex. spillere og bolden). Koordinationstræning er bl.a.: Balance - arbejde med tyngdepunkt. Skub, på linie, én fod, etc. Rytme harmoniske og effektive bevægelser. Bevægelser til musik eller den samme bevægelse gentages i en bestemt rytme etc. Reaktionsevne Koordination af opfattelse og handling. Bevæge sig på et signal man enten kan høre eller se, etc. Rumorientering - Hvordan koordineres egne bevægelser med andre personer og ting. Sørøverleg, spille mellem kegler, rulle, piruetter etc. Øje-hånd og øje-fod koordination. Forbinde tanke og bevægelse. Klappe, trampe, kaste, gribe, skyde, etc. Tilpasse kraft. Øvelser med forskellig kraft i bevægelsen. Skud, kast etc. Løbe-tekniktræning Som man kan se, så handler motorik ikke direkte om fodbold, men om at skabe fundamentet for at blive en god fodboldspiller. Dette fundament består af at have udviklet nogle evner alle har: a) Læringsevne - At lære en ny bevægelse. b) Styringsevne At kontrollere den ny bevægelse. c) Tilpasningsevne At tilpasse det lærte til nye opgaver. d) Omstillingsevne At gå fra en opgave til en anden. Dette kan eksemplificeres med et hop på stedet: a) For at lære at hoppe skal man bruge sin balance og koordinere hænder og fødder for at komme op i luften. b) For at få kontrol over bevægelsen skal der rytme til og den skal kunne gøres på kommando dvs. ved reaktion. c) Hvis man f.eks. ønsker at hoppe omkring skal man kende underlaget og de andres bevægelser; dvs. kunne orientere sig i rummet omkring sig. 12

13 d) Ønsker man at lave en kolbøtte efter hoppet, må man også lære kolbøtten og derefter koordinere de to øvelsers bevægelser. Bemærk: I koordinationstræningen skal man som regel arbejde med hele bevægelsen, da målet er et generelt kendskab til bevægelser. Kun hvis der er problemer, deler man den op i enkeltdele. Senere i teknik, taktik og fysik deler man mere op og finpudser bevægelser. Dette fundament skal være i orden, hvis man skal have noget ud af den mere specialiserede træning i teknik, taktik og fysik. Enhver teknik er en bunden bevægelse. Derfor er det nødvendigt i et varieret spil som fodbold at have en bred bevægelseserfaring, så teknikken kan tilpasses enhver situation. Taktisk forståelse kræver en god fornemmelse for sine egne, andres og boldens bevægelser; og for fysisk at bevæge sig hurtigt, effektivt og kraftfuldt må motorikken også være i orden. Desuden giver det et psykisk overskud at kunne lære fodboldfærdigheder lettere, fordi man har et godt motorisk fundament. Motorik er specielt vigtig for de yngste spillere, men er også noget som skal udvikles og holdes ved lige helt op til og med de voksne. Det kan virke lidt svært at træne noget, der ikke direkte har med fodbold at gøre, men som regel kan man her benytte utallige former for lege og stafetter. Og der er nok af steder at finde ideer; se bl.a. materialer for lege og spil i klubhuset. Specielt hæfterne Løbeskoling og Koordinationstræning og "1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold. 5.2 Teknik Motorik og teknik ligger tæt på hinanden. Motorik er at have en god forståelse for og evne til at styre bevægelser. Teknik er det samme, men her gælder det nogle helt bestemte og fastlåste bevægelser. I fodbold er der fem forskellige former for teknik: Tæmning: Anvendes til at modtage og lægge bolden tilrette. Overses ofte i træningen, men er helt afgørende for at have overskud i de øvrige tekniske former. Herunder hører specielt førstegangsberøringen. Spark: Anvendes ved alle former for aflevering af bolden eller skud på mål. Dribling: Anvendes når en spiller ønsker selv at flytte bolden eller at sætte en direkte modstander af. Tackling: Kan enten trænes rent teknisk, hvordan en tackling udføres, når to spillere rammer bolden samtidig, men består også i at kunne pille bolden fra en spiller eller bryde boldens bane, dvs. placere sig i forhold til bolden og modstanderen. Hovedstød: Anvendes enten som aflevering, skud på mål eller forsøg på at bringe en høj bold væk fra forsvaret. Alle fem former er utroligt vigtige at træne, da enhver boldkontakt afhænger af en spillers tekniske kunnen. En god teknik giver også et taktisk, fysisk og psykisk overskud. Teknisk træning kan opdeles efter de fire evner beskrevet i Motorik (se pkt. 5.1). Eks: a) Et spark indlæres efter fikspunkter. b) Sparket øves og gentages mange gange i enkle situationer. c) Sparket kombineres med løb/mere krævende situationer. d) Sparket bliver anvendt i spil, hvor andre ting også skal fungere. 13

14 Det er en god ide, at veksle mellem øvelser, hvor hele den tekniske bevægelse skal udføres og hvor den deles op i enheder. Det er også helt afgørende, at en spiller lærer at bruge begge ben, hvad enten det gælder tæmning, spark, tackling eller dribling. Lad spillerne prøve sig frem, så de lærer at finjustere teknikken til dem selv, underlaget og forskellige situationer. (Motorikken er igen vigtig). Teknisk træning er mest effektiv, når spillerne er friske. Der er mange måder at træne teknik på. Se bl.a. DBU s Fodbold-tekniske Færdigheder, DBU s video og pjece til Fodbold-teknik Mærker, DBU s Centerhåndbogen, DBU s Målmandens Specielle Tekniske Færdigheder, 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold etc. 5.3 Taktik Mens teknik er det man reelt gør, så er taktik det man vælger at gøre. I et spil som fodbold, hvor der hele tiden opstår nye situationer, er det en god ting, at have nogle retningslinier for hvordan man skal handle. Det handler om at få et ekstra overskud ved en god spilforståelse. Både i angreb og i forsvar er der forskellige måder, man bør handle på, alt efter hvor man er på banen. Angreb: Man starter i forsvaret med opspil, derefter forsøger man med etableret spil på midtbanen. Dette leder frem til et gennembrudsforsøg og til sidst en afslutning. Både spillere med og uden bold er vigtige i dette arbejde. Forsvar: Man søger som hovedregel at erobre bolden, men hvis dette ikke er muligt, lægger man en strategi, alt efter hvor på banen man er. I modstandernes forsvar er det nok at forstyrre modstanderne til dårlige afleveringer. Får modstanderne etableret sig på midten, så gælder det om at dirigere deres spil ind i blindgyder. I eget forsvar er det vigtigste at forhindre afslutninger. De taktiske overvejelser er mangfoldige, og der er mange måder at spille på. Der er grundprincipper både i forsvar ( ex. pres, støtte og sikring) og angreb (modløb, bande etc.). Der er principper for hele holdets arbejde i forsvaret (mandsopdækning, zone) eller holdets arbejde i angrebet (kontraspil, presspil, totalfodbold). Derudover kan man organisere spillernes placering samlet defensivt og offensivt udfra talkombinationer (4-4-2, 3-4-3, etc.) Træningen skal igen opdeles mellem de fire evner i Motorik (se pkt.5.1). Husk at også her skal der veksles mellem de enkle og de udvidede øvelser, så spillerne kan få en ide om hvordan de skal bruge det de detaljeret arbejder med. Alle disse ting, der er skrevet med fed skrift, er noget, der skal trænes. Specielt skal spillerne have kendskab til alle grundprincipperne. (Se bl.a. bøgerne "Angrebsspillet" og "Forsvarsspillet", 1001 Lege og Træningsøvelser til Fodbold og hæftet "Centerhåndbogen"). 14

15 5.4 Fysik Den fysiske træning, en spiller er i, er afgørende for præstationerne på banen. Det gælder selvfølgelig den fysiske ydeevne direkte, men denne har også betydning, for det overskud spilleren har motorisk, teknisk, taktisk og psykisk. Den deciderede styrketræning bør man være varsom med, når man har med unge mennesker at gøre. De er ikke færdigudviklede, og den kan derfor være direkte farlig, da styrketræningen kan risikere at påvirke måden, de unge vokser på. Desuden er det spørgsmålet, hvor relevant fysisk træning er for spillere før puberteten, da deres spil hverken bør være eller er fysisk. (Man kan dog godt lægge lidt fysisk træning ind, hvis det får spillerne til at føle sig lidt mere professionelle, eller at de får en smag for hvad det vil sige at yde noget ekstra men det må aldrig overdrives!!). Den fysiske træning består af flere elementer. Styrke. Bliver mere og mere relevant, som spillerne bliver ældre. Men i den deciderede styrketræning, hvor muskelvolumen søges at øges, er det sjældent nødvendigt med mere end træning udfra egen kropsvægt. (Se kopier af et forslag til program på klubbiblioteket`). Spændstighed (Springstyrke). Med spændstighedstræning er formålet at udvikle så stor muskelkraft i afsættet som muligt. Dette er specielt fodboldrelevant, hvor spring, hurtighed og eksplosionsevne er vigtige. Der er to former for spændstighedstræning. a) De lodrette spring, som anvendes ved hovedstød. (Kan med fordel trænes under hovedstødstræningen, men hvor der lægges vægt på springstyrken fremfor selve hovedstødet). b) De horisontale spring, der er vigtige for hurtigheden. Trænes bl.a. ved hink og hop. Prøv med en kombination af kort distance, max. indsats og høj frekvens dvs. mange i hurtig rækkefølge. Hurtighedstræning. Den hurtige fodboldspiller har en klar fordel. Træningen af denne indeholder først og fremmest elementerne spændstighedstræning og løbetekniktræning. Men i fodbold er det ofte på den korte distance, at hurtigheden er vigtig, og derfor skal elementer som koncentration, reaktionstid og overblik også trænes. Desuden består den direkte hurtighedstræning af at styrke accelerationsevnen. Det kan ske i øvelser med temposkift, retningsskift, og decideret accelerationstræning (se kopier fra Idrættens Træningslære i klubbiblioteket`). Udholdenhedstræning. Udholdenheden eller konditionen er helt afgørende for alle fodboldspillere. Udholdenhedstræning, deles som regel op i aerob og anaerob træning. Desuden er faktorer som vilje, selvtillid og motivation afgørende for udholdenheden. a) Aerob Træning (aerob = ilt). Er træning af kroppens evne til at optage og forbrænde ilt under arbejde. Energien til arbejde i muskler kommer fra forbrændingen af ilt. Den aerobe træning bevæger sig indenfor feltet fra let til lige under maksimalt arbejde. Den består af både vedvarende arbejde og intervaltræning. b) Anaerob Træning (anaerob = uden ilt). Er træning af kroppens evne til at forbrænde andre stoffer end ilt for at skaffe energi. Dette sker, når arbejdsmængden er så hård, at forbrændingen af ilt ikke kan følge med. Det specielle ved denne arbejdsform er, at der udvikles et meget højt niveau af affaldsstoffer (mælkesyre), som i løbet af kort tid 15

16 hæmmer musklens arbejde. Anaerob træning kan kun trænes ved intervaltræning, da den foregår ved kroppens absolutte maksimum i ydeevne. Når træthedsfornemmelsen er overvældende skal man søge at arbejde yderligere nogle få sekunder for at øge udmattelsestærsklen. Udholdenhedstræning kan både trænes med og uden bold. Bemærk: Ved intervaltræning kræver aerob træning korte pauser dvs. max tiden for pausen er lig arbejdsintervallet. Omvendt kræver anaerob træning lange pauser på minimum arbejdsintervallet. Pauser skal være aktive, men ved lav intensitet. (Se bl.a. Centerhåndbogen, Med Kroppen til Fodbold og Kom i Fodboldform ). Bevægelighedstræning. Bevægeligheden i led, sener og muskler er vigtig for koordination, teknik, styrke og hurtighed. Desuden betyder en nedsat bevægelighed større risiko for skader. Omvendt kan det også give skader at være for mobil, da man så mangler den nødvendige stabilitet. Dette er en af grundene til at man skal være lidt forsigtig med bevægelighedstræning til børn, da de er mere fleksible. Når man træner bevægelighed kan det ske enten ved almindelig udstrækning (se Centerhåndbogen) eller mere arbejdsrelevant, hvor man arbejder med at strække musklerne ved egen bevægelse (knæløft, hælspark, spark til modsatte hånd etc.). Begge er vigtige, da den ene giver en almindelig bevægelighed, mens den anden sikrer at bevægeligheden passer til fodboldens påvirkninger. 5.5 Psyke Den psykiske træning, har til formål at styrke den enkelte spillers selvværd og selvtillid, således at denne føler et velvære og overskud i forbindelse med de andre grundelementer i fodbolden. Dette er ofte en overset del af fodboldtræningen, men den kan i høj grad trænes. Der er et utal af ting, som spiller ind i den psykiske træning. Fælles for dem alle er at bevidstgøre spilleren om, at det meget ofte er tanken, der styrer handlingen. Målet med denne bevidstgørelse er at skabe en positiv og realistisk forestilling hos spilleren. Dette viser sig i spillerens accept af sig selv og evne til at forstå og til at styre sin psyke. Overordnet kan man sige, at man skal træne to sider af psyken, der er stærkt forbundne. a) De Indre Faktorer: Perception/koncentration (indhentning af information), kognition/ tænkning (problemløsning og afgørelser), hukommelse af erfaringer, motivation, følelser (glæde, angst, vrede etc.), intuition, personlighed, kommunikation, hensyn til udvikling som person og spiller, selvtillid, identitet, og kreativitet. b) De Ydre Faktorer: Relationer uden for og indenfor idræt det sociale, miljøets forventninger menneskeligt som sportsligt. a) og b) kan trænes bare ved den almindelige stemning på og omkring holdet, men der er også specifikke metoder, der kan hjælpe. Bevidstgørelse: Samtale med den enkelte spiller om hendes forhold til at spille fodbold. Arbejde med pluspsyke, realisme og selvtillid (se Centerhåndbog). Arbejde med den indre samtale. Hvordan forholder spilleren sig til sig selv før, under og efter at have spillet fodbold. Lære at tænke positivt og fremad. Arbejde med at forestille sig hvad man vil gøre, ikke hvad man vil undgå at gøre. 16

17 Arbejde med at analysere hvilke forhold, der giver den bedste præstation hos den enkelte. Målsætning, der er realistisk; både på lang og på kort sigt. Vilje. Lære at presse sig selv eller yde noget for at få resultater. Tålmodighed. Selvtillid. Er ofte afhængighed af tryghed. At turde satse. Lære spilleren at tage ansvar for sin egen udvikling. Fremme spillernes kreativitet. Afspænding. Den mentale træning foregår både udenfor banen f.eks. ved samtaler med den enkelte spiller eller hele holdet og foregår under træningen, hvor øvelser kan lægges efter det (se specielt områderne ovenfor i de indre faktorer ). Man skal være forsigtig når man går frem med den mentale træning. Det er et svært område at arbejde præcist i, og der kan derfor let opstå misforståelser. Det er også her er det en god ide at hente erfaringer fra andre eller fra bl.a. Centerhåndbogen. Den direkte mentale træning egner sig kun til ældre spillere. 5.6 Miljø Miljøet omkring fodbolden er behandlet under den Sociale Linie (se Del 3). 6. Spillerens Udvikling Spillerens Udvikling består af en beskrivelse af hvert alderstrin, så man nemmere kan arbejde med og forstå sine spillere. Desuden er der en fordeling af grundelementerne (se del 5) efter denne alder. Det er beskrivelsen af en ungdomsspillers udvikling. Når det kommer til seniorspillerne, er der en større frihed i brugen af elementerne. Det er vigtigt at forstå, at udvikling for spillerne er individuel. Nogle spillere er tidligt udviklede andre sent; ligesom spillerne begynder i forskellig alder med fodbold. Spillerne skal gennemgå en udvikling, der går frem i samme rækkefølge, som den er beskrevet her. Men det er op til trænerne, at vurdere hvorhenne hver enkelt spiller er i alder og udvikling. Det er også trænerens opgave at vælge de rigtige lege eller øvelser til holdet Tilvænningsfasen: Op til ca. 10 år. På dette stadie er det specielt motorik, miljøet og delvis teknikken, der er afgørende. De unge spillere kan ikke overskue komplicerede sammenhænge, hverken socialt eller sportsligt. Det er derfor vigtigt, at rammerne omkring træningen er enkle og trygge. Lille fejlretning, små baner, små grupper i øvelserne, få regler og en masse boldberøringer er i centrum. Metoden til at lære spillerne er legen. Des mere leg man kan få med i træningen des bedre. Mange lege udfordrer både motorisk og teknisk, samtidig med at de kan være med til at skabe retningslinierne for et socialt fællesskab. Det er her fundamentet lægges for den senere udvikling, derfor er motorikken/bevægelseserfaringen så vigtig (se bl.a. pjecerne Minifodbold, Dumbo og hæfterne 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold samt Løbeskoling og Koordinationstræning ). Taktik skal kun berøres overfladisk udfra, hvad gør vi, når vi har bolden, og hvad gør vi, når de har den. Fysisk træning er stort set overflødig ud over den, som spillerne naturligt får 17

18 igennem træningen. Den psykiske træning skal også holdes på et minimum, når man ser bort fra det bevidste arbejde med miljøet på holdet Mikroput: Op til 8 år 1. Motorik: Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning gennem lege. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål og inderside. Spark: Inderside og lodret vrist. Dribling: Skubbe bolden, retningsskifte, stop-løb finte, stoppe og dreje-finte. Tackling: Direkte på en bold der ligger stille. Hovedstød: Bløde bolde, ramme rigtigt. Simpel gribeteknik for målmand (der skal ikke være en fast målmand). Indkast. 3. Taktik: Simpel forståelse af regler. Spille bolden ud af klumpen. Forsvare mål, angribe andet mål. Lære at orientere sig (se op hvor er jeg ). Returløb ved boldtab. 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid Ros og gåpåmod Miniput: 8-10 år 1. Motorik: Stadig central med udvikling af almen motorik. Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, lår og bryst. Spark: Lodret vrist og inderside. Dribling: Inderside og yderside. Udvide kendskabet til finter. Tackling: Direkte/afventende. Udgangsstilling. Hovedstød: Almindelige bolde. Ramme rigtigt og kroppens holdning. Indkast. 3. Taktik: Nærmeste afleveringsmulighed. Hjælpe boldholder/løb uden bold. Presse modstanders boldholder. Returløb ved boldtab. 18

19 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Ros og gåpåmod. 6.2 Indlæringsfasen: Op til ca. 14 år Den generelle motoriske udvikling som hovedpunkt erstattes af det intensive tekniske arbejde. Øvelserne skal være mere målrettede, men uden at blive for komplicerede. Det betyder ikke, at legen skal erstattes af rene fodboldøvelser. Der er stadig tale om børn, og man vil blive overrasket over, hvor mange lege, som er egentligt fodboldrelevante. På det sociale plan skal der nu tages større hensyn til den enkelte, da voksealderen er sat ind og giver motoriske forstyrrelser for dem der vokser, og problemer med at følge med for dem der stadig ikke er begyndt at vokse. Trygheden er stadig afgørende. Denne periode kaldes ofte for den motoriske guldalder, da nervesystemet, der styrer kroppens bevægelser er næsten udviklet, mens kroppen stadig er lille. Derved er der et stort motorisk overskud, som kommer den tekniske træning til gode. I træningen ligger tålmodigheden og den mentale udvikling ikke til den detaljerede forklaring, så flowet i træningen skal stadig fastholdes uden de lange forklaringer. Motorikken skal stadig vedligeholdes, bl.a. ved begyndende løbe-tekniktræning. Taktisk må man gå forsigtigt frem og holde sig til grundprincipper i at forsvare og spille bolden rundt. Man skal dog i løbet af fasen introducere de taktiske grundprincipper. Fysisk er spillerne meget aktive. Men lad dem bruge deres energi under øvelserne. Let fysisk træning kan dog indlemmes, for at spillerne kan snuse til den. Psykisk skal der arbejdes med bl.a. mod, selvtillid, kreativitet og koncentration Lilleput år 1. Motorik: Vedligeholdelse og videre udvikling af bevægelighed og koordination. Begyndende løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, yderside, lår, bryst, vrist. Spark: Alle former for spark. Førstegangsafleveringer. Begynde på flugtninger. Dribling: Begge ben, tempo, rytme og retningsskift. Grundlæggende finter husmand, et-to etc. Tackling: Den rigtige udgangsstilling og glidende tackling. Hovedstød: Flere varianter kropsstilling, opspring og timing. 3. Taktik: Lære at kende sin plads i helheden. Begynde så småt på taktiske grundprincipper. Sideforskydning, push up, pres, støtte og sikre. Dødbolde. Løb uden bold. 19

20 4. Fysik: Begyndende spændstighedstræning, hurtighed og bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Koncentration, mod og selvtillid. Tage ansvar Piger/Drenge: år 1. Motorik: Vedligeholdelse og udvikling af koordination. Løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Retningsbestemte tæmninger, førstegangsberøringer. Med de fleste dele af kroppen. Evt. med modstandere der presser. Spark: Førstegangsafleveringer. Finpudse. Svære spark bl.a. halvtliggende vrist og yderside. Modstandere der presser. Flugtninger. Dribling: Videre udvikling af finter. Holde boldholder væk ved at drible med ben længst fra modstander. Lavt tyngdepunkt. Individuelle finter. Tackling: Hvornår og hvordan. Hovedstød: Finpudses ved bl.a. løb og at kaste sig. 3. Taktik: Dødbolde. Grundprincipper. Begyndende fælles forsvarstaktik og løbemønstre i angreb. Arbejde med dybde og bredde. Samarbejde med nærmeste pladser. 4. Fysisk: Begyndende udholdenhedstræning. Spændstighed. Hurtighed. Bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Begyndende bevidstgørelse om tankens magt. Begyndende analyser af eget spil. Mod, selvtillid, tålmodighed, koncentration ogansvar. 6.3 Udviklingsfasen: Op til 18 år Perioden er kendetegnet ved en tilpasning af de forskellige grundelementer til den enkelte. Spillerne vokser ind i puberteten. De får behov for at søge efter en selvstændig identitet. Det bevirker ofte en masse usikkerhed, da de står i et vadested mellem barn og voksen. Det er derfor endnu engang vigtigt at miljøet på holdet er positivt og giver plads til den enkelte. Spillerne skal gives ansvar og spørges til råds. Diskuter også kampdage i forhold til arbejde og alkoholpolitik. Desuden kan man med fordel begynde at tale med spillerne enkeltvis i forbin- 20

Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE

Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af børne- og ungdomsarbejdet og ideerne bag dette i BG & IF, samt

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere.

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere. Indledning Denne trænermanual har til hensigt, at give alle trænere i Taastrup FC anbefalinger, retningslinjer og råd for hvordan Klubben gerne vil udvikle og fastholde vores mange fodboldspillere og hold.

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes udvikling Piger og drenge Niveaudeling og selektion Niveaudeling

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE Henvendelse om hæftet sker til ens kontaktperson (eller ved direkte kontakt til Lenia). Konstruktiv kritik, nye forslag eller ændringer modtages gerne løbende, så kan

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold.

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. HIF s Røde tråd U10 Drenge og Piger: Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Gribning af bold i brysthøjde Holde bolden rigtigt Alm. stødkast

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste 21. august 2011 Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste Fantastiske udviklingsmuligheder mht.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Kære trænere i EFB s børneafdeling

Kære trænere i EFB s børneafdeling Træning U11 Kære trænere i EFB s børneafdeling Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EFB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav

Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav til trænerne. Vi skal tilpasse træningen til hvert enkelt

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger:

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger: Parbold 2 og 2 om 1 bold - 1 fanger i midten - Fangeren skal fange bolden fra et af holdene - når denne har gjort det bytter han/hun med en af dem som bolden er fanget fra. Parrene har helle udenfor stregerne,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere