IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd"

Transkript

1 IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003

2 Indhold 1. Formål Klubbens formål Indføring i håndbogen Den Orange tråd Struktur og funktioner I.F. Lyseng Bestyrelse Afdelingsudvalg (hhv. Drenge- og Pige-/Dameudvalg) Trænerne Forældregruppe (Spillergruppe i senior) Kalender Den sociale linie Den sportslige linie Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Fysik Psyke Miljø Spillerens Udvikling Tilvænningsfasen: Op til ca. 10 år Mikroput: Op til 8 år Miniput: 8-10 år Indlæringsfasen: Op til ca. 14 år Lilleput år Piger/Drenge: år Udviklingsfasen: Op til 18 år Damejunior/Junior/Ynglinge Damesenior...21 Adresse

3 1. Formål 1.2 Klubbens formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver plads til, at hver enkelt kan udvikle sig frit, sportsligt såvel som socialt. Klubben vil skabe et miljø for fodboldglæden. Fodbold er én ting og glæde er noget andet. Derfor er det ikke nok kun at koncentrere sig om en af siderne. Man kan godt spille fodbold i et miljø, hvor det ikke er rart at være; ligesom man kan hygge sig uden at føle den specielle glæde, der er ved at indleve sig i og beherske fodboldspillet. Disse to sider kalder vi den sportslige og sociale. De to er forskellige men kan ikke adskilles, hvis man vil have glæde ved at spille fodbold. Arbejdet i klubben drejer sig om at styrke de to sider sammen og hver for sig. Den Orange Tråd giver retningslinierne for, hvordan vi i afdelingen mener dette kan gøres. Det forventes, at disse følges; men fodboldglæden kan ikke leve i et skema. Det kræver mennesker og personligheder, der præger den. 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd Den håndbog, som du nu sidder med, beskriver fodboldklubben I.F. Lyseng. Den er blevet udarbejdet, for at alle nemt kan komme til at se, hvordan klubben fungerer og for at lette og fordele arbejdet. Men først og fremmest er den lavet for at sikre, at spillere og trænere får den bedst mulige sportslige udvikling, ligesom den lægger linien for, at alle synes, det er rart at komme på Lyseng. Nu sidder du måske og måler vægten af denne håndbog og overvejer, om du nu bør læse det hele. Ja, det bør du, da det er en god ide, at afsætte en time af sin tid til at få et indblik i, hvad det er for et sted, man bruger sin fritid. Nej, som ny i en klub, kan du have brug for kun at sætte dig ind i nogle dele ad gangen. Men et minimum, som du bør starte med at læse er Del 3 Den Sociale Linie og den første del af Del 4 Den Sportslige Linie. Desuden kan du også få specielle pjecer, som er lavet til at hjælpe hhv. nye trænere og forældre. De seks dele af Den Orange Tråd består af: Del 2 Struktur og Funktioner i Pige-/Dameafdelingen fastlægger og fordeler arbejdsopgaverne udenfor banen. Man kan her få et overblik over, hvordan klubben hænger sammen. Del 3 Den Sociale Linie beskriver, hvordan man får et godt miljø i klubben. Dette er ofte noget folk opfatter som selvfølgeligt, men Lyseng lægger meget stor vægt på disse retningslinier, da de både er afgørende for det sociale liv og de sportslige resultater. Del 4 Den Sportslige Linie er specielt en guide til trænerne, som giver dem en ide om, hvordan træningen bliver mest effektiv. Men for alle, der gerne vil vide, hvordan træningen foregår, er den vigtig. Den første del er en generel indføring, mens den an- 3

4 den del er lidt mere teknisk og kræver nogle måneders erfaring, for at man får det fulde udbytte. Del 5 Fodboldens Grundelementer giver en kort introduktion til de ting, som skal trænes for at udvikle en fodboldspiller. Punktet er lidt mere teoretisk end de andre punkter, men giver en god ide om, hvad fodbold er for noget. Del 6 Spillerens Udvikling sætter udviklingen af en fodboldspiller i system efter alder eller udviklingstrin. Her kan man som spiller, forælder eller træner se, hvad man skal træne på det alderstrin, man interesserer sig for. 2. Struktur og funktioner Klubbens formål (se pkt. 1.2) kan kun blive virkelighed, hvis opgaverne udenfor banen bliver løst på en ordentlig måde. Samtidig er der også her medspillere, som gerne skal bevare glæden ved spillet. Det kræver en ledelsesstruktur, hvor opgaverne fordeles, så de er til at bære for hver enkelt. De fem punkter i ledelsesstrukturen i I.F. Lyseng har dette mål. 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse Beskrivelse: Ansvarlig for klubbens daglige ledelse. Udpeget ved klubbens generalforsamling. Et medlem af bestyrelsen udpeges som kontaktperson til hhv. Pige-/Dameudvalget og Drengeudvalget. Bestyrelse Indtast titel her Pige-/Dameudvalg Indtast titel her Drengeudvalg Indtast titel her Årgangsansvarlig Mikroput Årgangsansvarlig Miniput Årgangsansvarlig Lilleput Årgangsansvarlig Mikroput Årgangsansvarlig Miniput Årgangsansvarlig Lilleput Hold 1 Hold 1 Forældregruppe Hold 2 Forældregruppe Hold 3 Forældregruppe Forældregruppe Hold 2 Forældregruppe Hold 3 Forældregruppe Aktivitetsområder for bestyrelsesmedlemmer i de to udvalg: Træder ind som medlemmer af udvalget, og fungerer her som formand. 4

5 Sørger for at klubbens retningslinier bliver overholdt i hhv. Pige-/Dame- og Drengeaf- delingen. Melder tilbage til bestyrelsen om aktiviteterne i afdelingerne. Er ansvarlig for at forelægge udvalgenes ideer og ønsker om midler og anden støtte for bestyrelsen. 2.2 Afdelingsudvalg (hhv. Drenge- og Pige-/Dameudvalg) Beskrivelse: Det centrale knudepunkt for alle aktiviteter i hver afdeling. Står for udarbejdelse af ideer og visioner i afdelingen. Ansvarlig for sportslige og sociale forhold i afdelingen. Ansvarlig for kommunikation mellem alle led i afdelingen. Aktivitetsområder hele udvalget: Udfærdigelse af kalender (se punkt 2.5). Fastlæggelse af sportslig linie i afdelingen. Fastlæggelse af social linie i afdelingen. Ansætte trænere, herunder også målmandstrænere. Sikre udviklingen af trænernes kvaliteter. Hjælpe nye trænere i gang. Lave pjecer der skal indføre henholdsvis nye trænere, forældre og spillere i afdelingens aktiviteter. Sikre at der oprettes en forældregruppe på hvert hold. Tilmelde hold til både udendørs og indendørs turneringer. Lave og løbende revidere øvelsesmappe, der skal ligge fremme i klubhuset til fri benyttelse for trænerne. Sikre tilgang af nye spillere til afdelingen. Løbende evaluere såvel afdelingens som udvalgets egne aktiviteter. Aktivitetsområder for de enkelte personer i hhv. Pige-/Dameudvalget og Drengeudvalget: 1. Formand (medlem af bestyrelsen) Ansættelse af trænere. Tilmelding af hold til turneringer. 2. Ansvarlig for Damejunior og senior eller Herrejunior og ynglinge. 3. Ansvarlig for Piger eller Drenge. 4. Ansvarlig for Lilleput Piger eller Drenge. 5. Ansvarlig for Miniput og Mikroput Piger eller Drenge. 6. Ansvarlig for Kalender og Arrangementer i afdelingen sammen med en eller to af personerne 1-5. Mødefrekvens cirka én gang om måneden. 2.3 Trænerne Beskrivelse: 5

6 Ansvarlig for sit holds sportslige udvikling ifølge Den Sportslige Linie (se Del 4, 5 og 6). Fremme det sociale samvær på holdet udfra Den Sociale Linie (se Del 3): Der skal være plads til alle. Sikre dannelse af forældregruppe (se pkt. 2.4). Aktivitetsområder: Den daglige træning. Kampe. Sætte hold. Lave træningsplan samt endelig kalender for holdet. Skal begge diskuteres med den ansvarlige for årgangen (se pkt. 2.2). Deltage i sociale arrangementer. Deltage i møder indkaldt af afdelingsudvalget. Opdatere navnelister og sikre at nye medlemmer bliver meldt ind. En sæson består af både udendørs og indendørs fodbold i et givent år. Førsteholdstræner i hver årgang: Være med til at sikre at Den Orange Tråd overholdes på alle holdene i årgangen. Står for de første minutter i hver træning, der foregår fælles i hver årgang. Anvendes til opvarmning (specielt koordinations- eller bevægeligheds-træning; se pkt. 5.1 eller 5.4). I samarbejde med den årgangsansvarlige at hjælpe nye og/eller urutinerede trænere. Målmandstræning. 2.4 Forældregruppe (Spillergruppe i senior) Beskrivelse: Hjælpe træneren med sociale og praktiske ting. Være bindeled fra forældre til træneren og afdelingsudvalget. Sikre, at spillere og trænere fungerer på holdet. Hver forældregruppe udpeger en holdleder, som er ansvarlig for at forældregruppens aktiviteter fungerer. Aktivitetsområder: Fordeling af opgaver til holdets forældre: Udfærdigelse af sedler på holdet eks. køresedler, kampkort og telefonlister etc. Være med til, i samarbejde med træneren, at arrangere sociale arrangementer (se Del 3). Være med til at arrangere stævner for holdet sammen med træneren. Være med til at arrangere fælles arrangementer for hele afdelingen i samarbejde med afdelingsudvalget. Være støtte for specielt yngre og urutinerede trænere. Består af mellem 2 og 4 personer. 6

7 Mødes efter behov internt; samt 2-3 gange årligt med de øvrige forældre-/spillergrupper og afdelingsudvalget. 2.5 Kalender Beskrivelse: Fastlægger tidspunkter i sæsonen for alle aktiviteter, der er relevante for det enkelte hold. Fungerer som bindeled mellem alle trin i afdelingen fra den enkelte spiller til bestyrelsen. Udformning af kalender: 1) Den grundlæggende struktur for kalenderen lægges i afdelingsudvalget. Udvalget skriver alle fælles aktiviteter i afdelingen (evt. klubben) ind. Det kan dreje sig om fælles sommereller vinterturneringer, introduktionsdage, sociale arrangementer, foredrag, kurser etc. 2) Kalenderen udleveres til og diskuteres med trænerne og forældregrupperne ved et fælles møde med Afdelingsudvalget. 3) Derefter indsætter det enkelte holds trænere og forældregrupper sine egne aktiviteter. Herunder skal der minimum gøres rede for: a) Træningsplan. Træningsplanen skal laves udfra vejledningerne i Del 4, 5 og 6. Den skal indeholde en beskrivelse af hver træningsaftens aktiviteter motorisk, teknisk, taktisk, fysisk og psykisk. Den kan ikke forventes at blive fulgt til punkt og prikke, men skal fungere som vejledning dels for spillere og forældre, men specielt for trænere og årgangsansvarlige. Den sikrer en struktureret træning, og en tidsbesparende forberedelse for træneren. b) Kampe. c) 3-4 sociale aktiviteter. d) Eventuelle indendørsturneringer. 4) Den endelige kalender godkendes af afdelingsudvalget for hvert enkelt hold og udleveres til spillere og forældre. 5) Kalenderen skal have en tydelig dato for udlevering, således at der ikke opstår problemer i forbindelse med en evt. revidering. Kalenderen skal typisk revideres før hver forårs-, efterårs- og indendørssæson. 3. Den sociale linie Tryghed og tillid er nøgleordene, når man vil skabe et miljø, hvor der skal være plads til alle. Det kan virke temmelig åbenlyst. Men måske fordi det er så åbenlyst, oplever man tit, at det ikke bliver ordentligt indarbejdet på holdet. Dette viser sig typisk, når et hold er ved at tabe - træneren sviner alt og alle til (undtagen sig selv), mens spillerne skændes med hinanden. Det at skabe et miljø, hvor alle befinder sig godt, er en balancegang, hvor spillerne skal have lov til at være forskellige, uden at de kan gøre lige, hvad der passer dem. Spillerne skal have lov til at være sig selv indenfor nogle trygge og faste rammer. Det er først og fremmest trænerne, forældrene og de udvalgsansvarlige for holdet, der har ansvaret for, at dette fungerer. Det er dem, som er eksemplet. Deres egne ambitioner og deres måde at være sammen på til daglig kan ikke overføres direkte til et fodboldhold. Hver træ- 7

8 ner/leder/forælder må sætte sig ind i de spillere hun/han har med at gøre. Hvordan er deres personlighed, hvad er deres alder, hvad synes de er spændende? Og så må de stille krav til spillerne om, at der er nogle retningslinier, der skal overholdes. De sociale forhold på et hold viser sig ikke kun udenfor banen. Rent faktisk kan man nemmest forklare deres betydning ved at beskrive et holds forhold til at vinde og tabe. Man kan enten spille for at undgå at tabe eller satse på at vinde. I det første er man ofte vidner til en spiller, der krampagtigt søger at undgå at tage chancer. Omvendt er den spiller, der satser på at vinde villig til at tage chancer. Denne spiller er ikke låst af frygten for fiasko, men er præget af tillid til sig selv og holdet, både sportsligt og socialt. Der er skabt et miljø på holdet, hvor fejl accepteres og spillerne tør prøve noget - både i kamp og til træning. Man kan sige, at det at turde tabe er først skridt på vejen til at vinde. Træneren skal lægge linien for, hvordan miljøet på holdet skal udvikle sig. Her er nogle gode råd: Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, det sociale fællesskab og glæden. Man skal have respekt for sine spillere og behandle dem som ligeværdige. Det vil ikke sige, at spillerne skal bestemme træningen, men at de føler, de har indflydelse og værdi som mennesker. Det giver tryghed, at der er nogle klare rammer for, hvordan miljøet på holdet skal fungere. Søg at udvikle spillernes selvstændighed og ansvarsfølelse. Alt skal ikke styres og rettes. Spillerne skal have lov til at tænke selv. Hold hvad du lover. Spillerne skal have tillid til det som bliver sagt, og kunne gennemskue hvad du mener. Måden at vise på, at man tager spillet seriøst, er at afspejle glæde og engagement - ikke at råbe højt, bruge hårde ord og forklare en spiller, hvor ringe hun/han er. Der er ingen, absolut ingen, der bliver en bedre og gladere fodboldspiller af at mangle selvtillid. Man skal erkende sine fejl. Det fastholder spillernes tillid, ligesom det ikke kan understreges nok, hvor vigtigt det er at vise, at det er i orden at fejle. Alle spillere har brug for opmærksomhed tag vare om de svage. Tal med spillerne om deres oplevelser på banen, hvad enten følelsesbarometeret er i top, bund eller midt imellem. Tal også med dem om deres liv udenfor fodboldbanen, så de bekræftes i, at de er mere end fodboldspillere. Tal med spilleren/spillerne, hvis der er et problem. Om samtalen skal være med den enkelte eller med en gruppe er forskelligt fra gang til gang. Vær ærlig og neutral; og tag fat om problemet, når det opstår. Dette gælder specielt mobning, som selvfølgelig er uacceptabelt! Ved en svær situation tal med forældre og ledere. Uventede situationer er en del af at være træner. Derfor må man også være klar til at handle forskelligt fra situation til situation. At vælge hvornår det er tid til at være autoritær, demokratisk eller lade spillerne styre selv er nødvendigt. Evaluér miljøet på holdet, så der kan rettes eller fastholdes. Sociale arrangementer: 8

9 Hver sæson skal indeholde minimum 3-4 sociale arrangementer (foruden afslutning), som ikke er direkte fodboldrelaterede. Det er ligegyldigt, hvad det er, bare spillerne får en oplevelse sammen. Der er uanede muligheder brug fantasien. Få forældre og evt. ledere til at hjælpe. Gør det evt. til et arrangement for hele afdelingen. Ideer til arrangementer: Endagstævner, stævner med overnatning, træningslejr, aktivitetsdag, legepladsbesøg, skovtur, strandtur, tivolibesøg, svømmehal, skøjtehal, fest, spisning, bowling, legedag, videoaften, fodboldkamp børnene mod forældrene, superliga kamp osv. osv. De seneste år har dagspressen fortalt om eksempler på pædofili i foreningslivet i Danmark. Klubben vil i den forbindelse gerne fastslå sin uforbeholdne afstandtagen til pædofili. Enhver, der ansættes i klubben kan blive afkrævet en straffeattest, så klubben kan sikre, at ingen tidligere pædofilistraffede kan blive ansat. Skulle det mod forventning blive aktuelt skal klubben informeres i tilfælde af en mistanke om pædofili. Udover pædofili og anden grov kriminalitet er en ren straffeattest ikke generelt et krav for at blive ansat i klubben. 4. Den sportslige linie Skal man udvikle en spillers evner, må man have en plan. De tilfældige øvelser fra gang til gang eller fra kamp til kamp er ikke nok. Det gælder om at tænke langsigtet. Den Sportslige Linie beskriver, hvordan Lyseng mener, at man udvikler en sportsligt komplet spiller. I det daglige arbejde på træningsbanen kan det være svært at se, hvad man skal bruge Den Sportslige Linie til. Men den er et must for at planlægge en god og relevant træning. Når man begynder på en sæson, skal den bruges til at lave en træningsplan, hvor den daglige trænings emner bliver beskrevet (se pkt. 2.5). Og når man skal til den daglige træning tager man udgangspunkt i træningsplanen. Til den enkelte træning bliver opgaven at finde de rigtige øvelser/lege. Brug din fantasi eller erfaring, men husk du hverken kan eller skal opfinde den dybe tallerken til hver træning. For at udvikle sig er det vigtigt, at man lærer fra andre. Spørg omkring dig og lån eller anskaf litteratur, der kan give dig ideer og viden. I klubhuset er der også et bibliotek, hvor du kan finde en del ideer og øvelser. Biblioteket er ikke til hjemlån. Planlægningen er en forudsætning for enhver træners succes, hvad enten det drejer sig om Superligaen eller sandkassefodbold. Og så gør den arbejdet lettere. Der er orden i træningen. Spillerne føler de bliver bedre og træneren kan langt nemmere styre sin forberedelse, uden at bruge for meget tid på den. Som helt ny træner er der mange ting at tage fat på. Derfor er afsnittet delt op i to (A og B). Først kommer nogle retningslinier som giver en fornemmelse for, hvordan en træning altid skal gennemføres (A). Derefter gives nogle råd, som er centrale for at blive en god træner, men som man skal have lidt erfaring for at kunne bruge (B). 9

10 Del 5: "Fodboldens Grundelementer" forklarer de elementer i en fodboldspillers udvikling, som Del 6: "Spillerens Udvikling" ordner efter alder. A: a) Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, glæden og det sociale fællesskab. b) En god præstation skal måles udfra om en spiller gør sit bedste, og ikke udfra om hun/han vinder, taber eller fejler. For at turde vinde er glæden vigtigere end præstationen. c) Husk at rose. Alle skal roses, når de laver noget godt; uanset niveau. Spillerne skal lære at koncentrere sig om deres egne kvaliteter ikke andres. Det betyder ofte, at de enkelte spillere skal roses for noget forskelligt. d) Ros konstruktivt. Spillerne skal have forklaret, hvad der er godt. e) Husk at være realistisk. Ros meget, men ikke for meget. Spillerne bliver utrygge, hvis de kan mærke, at en træner ikke står inde for det hun/han siger. f) Konkurrence er en del af fodbold. Brug den til at motivere, men gør det indenfor de sociale rammer på holdet. g) Niveauet for en spiller svinger. Man kan derfor ikke forvente det samme af en spiller hver gang. Det gælder fra træning til træning, men der sker også svingninger, som varer lang tid specielt når børn vokser. h) Øvelsen/legen vælges udfra emnet/målet med det, der skal trænes. i) Des yngre spillere, des mindre kompliceret skal øvelsen/legen være. Selv de yngste spillere skal kunne bevare overblikket. Det kræver ofte, at bane, antal spillere, regler etc. er begrænsede. j) Man skal ændre en øvelse, hvis den ikke fungerer - også selvom den er i gang. Der er et utal af måder, at tilpasse en øvelse til spillerne se bilag. k) Som træner skal du være tilstede ikke kun fysisk, men også mentalt. I den tid træningen tager, skal opmærksomheden være rettet 100% på spillerne undgå f.eks. at sidde ned eller stå og snakke med forbipasserende. B: a) Husk, altid at tage udgangspunkt i den enkelte spillers udviklingsniveau. Nogle spillere starter med fodbold før andre; mens nogle spillere udvikler sig hurtigere, både hvad angår kunnen og vækst. Det afgørende for et godt resultat er, at alle niveauer gennemgås i rækkefølge. (Angående hvilke ting der skal trænes i hvert niveau, se Del 6). b) Før træningen skal dit mål med øvelsen være på plads. En del øvelser kan bruges til at træne flere ting. F.eks. et spil med 4 mod 2 i en firkant. Her kan bl.a. trænes forsvarernes samarbejde, boldholdernes boldberøringer eller deres bevægelser for hinanden. Det bliver uoverskueligt, hvis alle tingene skal trænes på én gang. Træn med andre ord et enkelt eller nogle få principper ad gangen. c) I forberedelsen kan det være en god ide selv at afprøve øvelsen. Det er ofte svært at udføre en teknisk detalje eller forestille sig en øvelse, hvis man ikke selv har afprøvet den ude på banen. d) Instruktionerne skal være korte og præcise. Ved at forenkle forklaringerne er du mere sikker på, at den enkelte spiller tænker det samme som dig. Arbejd med fikspunkter. Dvs. at du før træningen skriver nogle få punkter ned, som kort og præcis beskriver, hvad spillerne skal tænke på, når de udfører øvelsen. Specielt i tekniske øvelser kan du læse fikspunkterne beskrevet i diverse materialer. Brug derefter fikspunkterne, så spillerne fra gang til gang ved, hvad du taler om. 10

11 e) Ethvert træningsmoment skal foregå efter "Vis Forklar Vis" metoden. Sæt øvelsen i gang ved at VISE den, og brug kun et minimum af mundtlige instruktioner. Spillerne har altid nemmere ved at forstå en øvelse, hvis man viser den i stedet for at forklare den. Når øvelsen er i gang kan man afbryde og FORKLARE fikspunkter og hensigter. Hvis der stadig er tvivl så VIS det. f) Bevidstgør spillerne om det I træner. Det er godt for motivationen at forstå, at der er mål og mening med træningen. Dette skal selvfølgelig også tilpasses spillernes niveau/alder. En god idé er at stille spørgsmål efter hver træning eller øvelse, om hvad det er I har trænet. Fokusér igen på fikspunkterne. g) Byg en øvelse op. Start simpelt og arbejd derefter hen imod at gøre den naturlig/automatisk og at kombinere den med flere punkter. Hvis man går for hurtigt frem lærer spillerne ikke noget også træneren skal være tålmodig i sit arbejde. h) Skulle en øvelse kræve intens instruktion, så overvej om det ikke er for tidligt i udviklingen den bruges. Eller gør i det mindste spillerne opmærksomme på det, så de forbliver tålmodige. i) Rettelser skal gøres konstruktivt. Det betyder, at fejlen skal forklares til og forstås af spilleren. Forklaringen skal være positiv: Ikke lad være med - men, "gør sådan i stedet for"? j) Afbryd øvelser når der er eksempler på en typisk fejl eller noget rigtigt godt (det er meget vigtigt også at understrege når noget lykkes). Dette er med til at bevidstgøre spillerne. (Vis-forklar-vis). k) Den individuelle instruktion er meget vigtig. Prøv at lave øvelserne, så du har mulighed for at få et kig på hver enkelt spillers udførelse. Ret eller ros konstruktivt. l) Lad være med at rette alle fejl. Der skal være et vist flow i en øvelse, hvis interessen skal fastholdes. Desuden er det vigtigt, at spillerne selv får lov at gøre sig erfaringer, udvikle deres kreativitet og selv tager ansvar. m) Variation i træningen er vigtig, fordi fodbold er kendetegnet ved, at der hele tiden skal tages nye beslutninger. Desuden skal de fleste ting gentages et utal af gange, så for at fastholde interessen er variation vigtig. Variation betyder ikke tilfældighed. Man kan sagtens træne de samme fikspunkter ved flere forskellige øvelser. Variationen skal bestå i, at det samme princip skal mestres i evigt vekslende situationer. n) Skab succesoplevelser ved at presse spillerne hen imod deres grænser - uden at overskride dem. Spillernes grænser er individuelle. o) Træn både styrker og svagheder hos spillerne. De komplette spillere/hold skal være specialister i noget og gode til resten. (F.eks. skal en komplet spiller kunne bruge begge ben). p) Oplæg til kampe skal være korte og præcise og tage udgangspunkt i træningen. Ellers kan spillerne ikke følge med. q) Evaluér hver træning, så du får det bedste ud af den og udvikler dig selv. r) Husk at du har krav på trænerkurser, ligesom at det forventes af dig, at du deltager i dem. Din udvikling er både i din egen og klubbens interesse. Desuden: Skal spillerne opfordres til at træne derhjemme. Men det er vigtigt, at spillerne gør dette af lyst og ikke af tvang. Det er meningen, de bare skal lege med bolden, så de får lyst til at gøre det så ofte som muligt. (Se også pjecen Til den nye Træner, som giver råd om de ting træneren skal være opmærksom på udenfor træningssituationen). 11

12 5. Fodboldens grundelementer Fodboldens grundelementer består af seks dele: motorik, teknik, taktik, fysik, psyke og miljø. Ved hjælp af disse seks grundelementer er det muligt at tale om alle dele af fodboldspillet, både sportsligt og socialt. Det er derfor vigtigt, at man som træner har en ide om, hvad disse handler om. Skulle noget i denne introduktion til grundelementerne virke lidt indviklet for en ny træner, så gør det ikke noget. Efterhånden som man får erfaring, viden og kurser vil det blive helt let at forstå, og man kan begynde at lave sin helt egen fodboldfilosofi. Og husk spørg dig for. 5.1 Motorik Et andet ord for motorik er koordination. Motorisk træning eller koordinationstræning består i at udvikle så bred en erfaring med bevægelser som muligt, så spilleren er i stand til at vælge den rigtige bevægelse i enhver situation. Det er træningen i at styre sine egne bevægelser og forstå andres (ex. spillere og bolden). Koordinationstræning er bl.a.: Balance - arbejde med tyngdepunkt. Skub, på linie, én fod, etc. Rytme harmoniske og effektive bevægelser. Bevægelser til musik eller den samme bevægelse gentages i en bestemt rytme etc. Reaktionsevne Koordination af opfattelse og handling. Bevæge sig på et signal man enten kan høre eller se, etc. Rumorientering - Hvordan koordineres egne bevægelser med andre personer og ting. Sørøverleg, spille mellem kegler, rulle, piruetter etc. Øje-hånd og øje-fod koordination. Forbinde tanke og bevægelse. Klappe, trampe, kaste, gribe, skyde, etc. Tilpasse kraft. Øvelser med forskellig kraft i bevægelsen. Skud, kast etc. Løbe-tekniktræning Som man kan se, så handler motorik ikke direkte om fodbold, men om at skabe fundamentet for at blive en god fodboldspiller. Dette fundament består af at have udviklet nogle evner alle har: a) Læringsevne - At lære en ny bevægelse. b) Styringsevne At kontrollere den ny bevægelse. c) Tilpasningsevne At tilpasse det lærte til nye opgaver. d) Omstillingsevne At gå fra en opgave til en anden. Dette kan eksemplificeres med et hop på stedet: a) For at lære at hoppe skal man bruge sin balance og koordinere hænder og fødder for at komme op i luften. b) For at få kontrol over bevægelsen skal der rytme til og den skal kunne gøres på kommando dvs. ved reaktion. c) Hvis man f.eks. ønsker at hoppe omkring skal man kende underlaget og de andres bevægelser; dvs. kunne orientere sig i rummet omkring sig. 12

13 d) Ønsker man at lave en kolbøtte efter hoppet, må man også lære kolbøtten og derefter koordinere de to øvelsers bevægelser. Bemærk: I koordinationstræningen skal man som regel arbejde med hele bevægelsen, da målet er et generelt kendskab til bevægelser. Kun hvis der er problemer, deler man den op i enkeltdele. Senere i teknik, taktik og fysik deler man mere op og finpudser bevægelser. Dette fundament skal være i orden, hvis man skal have noget ud af den mere specialiserede træning i teknik, taktik og fysik. Enhver teknik er en bunden bevægelse. Derfor er det nødvendigt i et varieret spil som fodbold at have en bred bevægelseserfaring, så teknikken kan tilpasses enhver situation. Taktisk forståelse kræver en god fornemmelse for sine egne, andres og boldens bevægelser; og for fysisk at bevæge sig hurtigt, effektivt og kraftfuldt må motorikken også være i orden. Desuden giver det et psykisk overskud at kunne lære fodboldfærdigheder lettere, fordi man har et godt motorisk fundament. Motorik er specielt vigtig for de yngste spillere, men er også noget som skal udvikles og holdes ved lige helt op til og med de voksne. Det kan virke lidt svært at træne noget, der ikke direkte har med fodbold at gøre, men som regel kan man her benytte utallige former for lege og stafetter. Og der er nok af steder at finde ideer; se bl.a. materialer for lege og spil i klubhuset. Specielt hæfterne Løbeskoling og Koordinationstræning og "1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold. 5.2 Teknik Motorik og teknik ligger tæt på hinanden. Motorik er at have en god forståelse for og evne til at styre bevægelser. Teknik er det samme, men her gælder det nogle helt bestemte og fastlåste bevægelser. I fodbold er der fem forskellige former for teknik: Tæmning: Anvendes til at modtage og lægge bolden tilrette. Overses ofte i træningen, men er helt afgørende for at have overskud i de øvrige tekniske former. Herunder hører specielt førstegangsberøringen. Spark: Anvendes ved alle former for aflevering af bolden eller skud på mål. Dribling: Anvendes når en spiller ønsker selv at flytte bolden eller at sætte en direkte modstander af. Tackling: Kan enten trænes rent teknisk, hvordan en tackling udføres, når to spillere rammer bolden samtidig, men består også i at kunne pille bolden fra en spiller eller bryde boldens bane, dvs. placere sig i forhold til bolden og modstanderen. Hovedstød: Anvendes enten som aflevering, skud på mål eller forsøg på at bringe en høj bold væk fra forsvaret. Alle fem former er utroligt vigtige at træne, da enhver boldkontakt afhænger af en spillers tekniske kunnen. En god teknik giver også et taktisk, fysisk og psykisk overskud. Teknisk træning kan opdeles efter de fire evner beskrevet i Motorik (se pkt. 5.1). Eks: a) Et spark indlæres efter fikspunkter. b) Sparket øves og gentages mange gange i enkle situationer. c) Sparket kombineres med løb/mere krævende situationer. d) Sparket bliver anvendt i spil, hvor andre ting også skal fungere. 13

14 Det er en god ide, at veksle mellem øvelser, hvor hele den tekniske bevægelse skal udføres og hvor den deles op i enheder. Det er også helt afgørende, at en spiller lærer at bruge begge ben, hvad enten det gælder tæmning, spark, tackling eller dribling. Lad spillerne prøve sig frem, så de lærer at finjustere teknikken til dem selv, underlaget og forskellige situationer. (Motorikken er igen vigtig). Teknisk træning er mest effektiv, når spillerne er friske. Der er mange måder at træne teknik på. Se bl.a. DBU s Fodbold-tekniske Færdigheder, DBU s video og pjece til Fodbold-teknik Mærker, DBU s Centerhåndbogen, DBU s Målmandens Specielle Tekniske Færdigheder, 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold etc. 5.3 Taktik Mens teknik er det man reelt gør, så er taktik det man vælger at gøre. I et spil som fodbold, hvor der hele tiden opstår nye situationer, er det en god ting, at have nogle retningslinier for hvordan man skal handle. Det handler om at få et ekstra overskud ved en god spilforståelse. Både i angreb og i forsvar er der forskellige måder, man bør handle på, alt efter hvor man er på banen. Angreb: Man starter i forsvaret med opspil, derefter forsøger man med etableret spil på midtbanen. Dette leder frem til et gennembrudsforsøg og til sidst en afslutning. Både spillere med og uden bold er vigtige i dette arbejde. Forsvar: Man søger som hovedregel at erobre bolden, men hvis dette ikke er muligt, lægger man en strategi, alt efter hvor på banen man er. I modstandernes forsvar er det nok at forstyrre modstanderne til dårlige afleveringer. Får modstanderne etableret sig på midten, så gælder det om at dirigere deres spil ind i blindgyder. I eget forsvar er det vigtigste at forhindre afslutninger. De taktiske overvejelser er mangfoldige, og der er mange måder at spille på. Der er grundprincipper både i forsvar ( ex. pres, støtte og sikring) og angreb (modløb, bande etc.). Der er principper for hele holdets arbejde i forsvaret (mandsopdækning, zone) eller holdets arbejde i angrebet (kontraspil, presspil, totalfodbold). Derudover kan man organisere spillernes placering samlet defensivt og offensivt udfra talkombinationer (4-4-2, 3-4-3, etc.) Træningen skal igen opdeles mellem de fire evner i Motorik (se pkt.5.1). Husk at også her skal der veksles mellem de enkle og de udvidede øvelser, så spillerne kan få en ide om hvordan de skal bruge det de detaljeret arbejder med. Alle disse ting, der er skrevet med fed skrift, er noget, der skal trænes. Specielt skal spillerne have kendskab til alle grundprincipperne. (Se bl.a. bøgerne "Angrebsspillet" og "Forsvarsspillet", 1001 Lege og Træningsøvelser til Fodbold og hæftet "Centerhåndbogen"). 14

15 5.4 Fysik Den fysiske træning, en spiller er i, er afgørende for præstationerne på banen. Det gælder selvfølgelig den fysiske ydeevne direkte, men denne har også betydning, for det overskud spilleren har motorisk, teknisk, taktisk og psykisk. Den deciderede styrketræning bør man være varsom med, når man har med unge mennesker at gøre. De er ikke færdigudviklede, og den kan derfor være direkte farlig, da styrketræningen kan risikere at påvirke måden, de unge vokser på. Desuden er det spørgsmålet, hvor relevant fysisk træning er for spillere før puberteten, da deres spil hverken bør være eller er fysisk. (Man kan dog godt lægge lidt fysisk træning ind, hvis det får spillerne til at føle sig lidt mere professionelle, eller at de får en smag for hvad det vil sige at yde noget ekstra men det må aldrig overdrives!!). Den fysiske træning består af flere elementer. Styrke. Bliver mere og mere relevant, som spillerne bliver ældre. Men i den deciderede styrketræning, hvor muskelvolumen søges at øges, er det sjældent nødvendigt med mere end træning udfra egen kropsvægt. (Se kopier af et forslag til program på klubbiblioteket`). Spændstighed (Springstyrke). Med spændstighedstræning er formålet at udvikle så stor muskelkraft i afsættet som muligt. Dette er specielt fodboldrelevant, hvor spring, hurtighed og eksplosionsevne er vigtige. Der er to former for spændstighedstræning. a) De lodrette spring, som anvendes ved hovedstød. (Kan med fordel trænes under hovedstødstræningen, men hvor der lægges vægt på springstyrken fremfor selve hovedstødet). b) De horisontale spring, der er vigtige for hurtigheden. Trænes bl.a. ved hink og hop. Prøv med en kombination af kort distance, max. indsats og høj frekvens dvs. mange i hurtig rækkefølge. Hurtighedstræning. Den hurtige fodboldspiller har en klar fordel. Træningen af denne indeholder først og fremmest elementerne spændstighedstræning og løbetekniktræning. Men i fodbold er det ofte på den korte distance, at hurtigheden er vigtig, og derfor skal elementer som koncentration, reaktionstid og overblik også trænes. Desuden består den direkte hurtighedstræning af at styrke accelerationsevnen. Det kan ske i øvelser med temposkift, retningsskift, og decideret accelerationstræning (se kopier fra Idrættens Træningslære i klubbiblioteket`). Udholdenhedstræning. Udholdenheden eller konditionen er helt afgørende for alle fodboldspillere. Udholdenhedstræning, deles som regel op i aerob og anaerob træning. Desuden er faktorer som vilje, selvtillid og motivation afgørende for udholdenheden. a) Aerob Træning (aerob = ilt). Er træning af kroppens evne til at optage og forbrænde ilt under arbejde. Energien til arbejde i muskler kommer fra forbrændingen af ilt. Den aerobe træning bevæger sig indenfor feltet fra let til lige under maksimalt arbejde. Den består af både vedvarende arbejde og intervaltræning. b) Anaerob Træning (anaerob = uden ilt). Er træning af kroppens evne til at forbrænde andre stoffer end ilt for at skaffe energi. Dette sker, når arbejdsmængden er så hård, at forbrændingen af ilt ikke kan følge med. Det specielle ved denne arbejdsform er, at der udvikles et meget højt niveau af affaldsstoffer (mælkesyre), som i løbet af kort tid 15

16 hæmmer musklens arbejde. Anaerob træning kan kun trænes ved intervaltræning, da den foregår ved kroppens absolutte maksimum i ydeevne. Når træthedsfornemmelsen er overvældende skal man søge at arbejde yderligere nogle få sekunder for at øge udmattelsestærsklen. Udholdenhedstræning kan både trænes med og uden bold. Bemærk: Ved intervaltræning kræver aerob træning korte pauser dvs. max tiden for pausen er lig arbejdsintervallet. Omvendt kræver anaerob træning lange pauser på minimum arbejdsintervallet. Pauser skal være aktive, men ved lav intensitet. (Se bl.a. Centerhåndbogen, Med Kroppen til Fodbold og Kom i Fodboldform ). Bevægelighedstræning. Bevægeligheden i led, sener og muskler er vigtig for koordination, teknik, styrke og hurtighed. Desuden betyder en nedsat bevægelighed større risiko for skader. Omvendt kan det også give skader at være for mobil, da man så mangler den nødvendige stabilitet. Dette er en af grundene til at man skal være lidt forsigtig med bevægelighedstræning til børn, da de er mere fleksible. Når man træner bevægelighed kan det ske enten ved almindelig udstrækning (se Centerhåndbogen) eller mere arbejdsrelevant, hvor man arbejder med at strække musklerne ved egen bevægelse (knæløft, hælspark, spark til modsatte hånd etc.). Begge er vigtige, da den ene giver en almindelig bevægelighed, mens den anden sikrer at bevægeligheden passer til fodboldens påvirkninger. 5.5 Psyke Den psykiske træning, har til formål at styrke den enkelte spillers selvværd og selvtillid, således at denne føler et velvære og overskud i forbindelse med de andre grundelementer i fodbolden. Dette er ofte en overset del af fodboldtræningen, men den kan i høj grad trænes. Der er et utal af ting, som spiller ind i den psykiske træning. Fælles for dem alle er at bevidstgøre spilleren om, at det meget ofte er tanken, der styrer handlingen. Målet med denne bevidstgørelse er at skabe en positiv og realistisk forestilling hos spilleren. Dette viser sig i spillerens accept af sig selv og evne til at forstå og til at styre sin psyke. Overordnet kan man sige, at man skal træne to sider af psyken, der er stærkt forbundne. a) De Indre Faktorer: Perception/koncentration (indhentning af information), kognition/ tænkning (problemløsning og afgørelser), hukommelse af erfaringer, motivation, følelser (glæde, angst, vrede etc.), intuition, personlighed, kommunikation, hensyn til udvikling som person og spiller, selvtillid, identitet, og kreativitet. b) De Ydre Faktorer: Relationer uden for og indenfor idræt det sociale, miljøets forventninger menneskeligt som sportsligt. a) og b) kan trænes bare ved den almindelige stemning på og omkring holdet, men der er også specifikke metoder, der kan hjælpe. Bevidstgørelse: Samtale med den enkelte spiller om hendes forhold til at spille fodbold. Arbejde med pluspsyke, realisme og selvtillid (se Centerhåndbog). Arbejde med den indre samtale. Hvordan forholder spilleren sig til sig selv før, under og efter at have spillet fodbold. Lære at tænke positivt og fremad. Arbejde med at forestille sig hvad man vil gøre, ikke hvad man vil undgå at gøre. 16

17 Arbejde med at analysere hvilke forhold, der giver den bedste præstation hos den enkelte. Målsætning, der er realistisk; både på lang og på kort sigt. Vilje. Lære at presse sig selv eller yde noget for at få resultater. Tålmodighed. Selvtillid. Er ofte afhængighed af tryghed. At turde satse. Lære spilleren at tage ansvar for sin egen udvikling. Fremme spillernes kreativitet. Afspænding. Den mentale træning foregår både udenfor banen f.eks. ved samtaler med den enkelte spiller eller hele holdet og foregår under træningen, hvor øvelser kan lægges efter det (se specielt områderne ovenfor i de indre faktorer ). Man skal være forsigtig når man går frem med den mentale træning. Det er et svært område at arbejde præcist i, og der kan derfor let opstå misforståelser. Det er også her er det en god ide at hente erfaringer fra andre eller fra bl.a. Centerhåndbogen. Den direkte mentale træning egner sig kun til ældre spillere. 5.6 Miljø Miljøet omkring fodbolden er behandlet under den Sociale Linie (se Del 3). 6. Spillerens Udvikling Spillerens Udvikling består af en beskrivelse af hvert alderstrin, så man nemmere kan arbejde med og forstå sine spillere. Desuden er der en fordeling af grundelementerne (se del 5) efter denne alder. Det er beskrivelsen af en ungdomsspillers udvikling. Når det kommer til seniorspillerne, er der en større frihed i brugen af elementerne. Det er vigtigt at forstå, at udvikling for spillerne er individuel. Nogle spillere er tidligt udviklede andre sent; ligesom spillerne begynder i forskellig alder med fodbold. Spillerne skal gennemgå en udvikling, der går frem i samme rækkefølge, som den er beskrevet her. Men det er op til trænerne, at vurdere hvorhenne hver enkelt spiller er i alder og udvikling. Det er også trænerens opgave at vælge de rigtige lege eller øvelser til holdet Tilvænningsfasen: Op til ca. 10 år. På dette stadie er det specielt motorik, miljøet og delvis teknikken, der er afgørende. De unge spillere kan ikke overskue komplicerede sammenhænge, hverken socialt eller sportsligt. Det er derfor vigtigt, at rammerne omkring træningen er enkle og trygge. Lille fejlretning, små baner, små grupper i øvelserne, få regler og en masse boldberøringer er i centrum. Metoden til at lære spillerne er legen. Des mere leg man kan få med i træningen des bedre. Mange lege udfordrer både motorisk og teknisk, samtidig med at de kan være med til at skabe retningslinierne for et socialt fællesskab. Det er her fundamentet lægges for den senere udvikling, derfor er motorikken/bevægelseserfaringen så vigtig (se bl.a. pjecerne Minifodbold, Dumbo og hæfterne 1000 Lege og Træningsøvelser til Fodbold samt Løbeskoling og Koordinationstræning ). Taktik skal kun berøres overfladisk udfra, hvad gør vi, når vi har bolden, og hvad gør vi, når de har den. Fysisk træning er stort set overflødig ud over den, som spillerne naturligt får 17

18 igennem træningen. Den psykiske træning skal også holdes på et minimum, når man ser bort fra det bevidste arbejde med miljøet på holdet Mikroput: Op til 8 år 1. Motorik: Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning gennem lege. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål og inderside. Spark: Inderside og lodret vrist. Dribling: Skubbe bolden, retningsskifte, stop-løb finte, stoppe og dreje-finte. Tackling: Direkte på en bold der ligger stille. Hovedstød: Bløde bolde, ramme rigtigt. Simpel gribeteknik for målmand (der skal ikke være en fast målmand). Indkast. 3. Taktik: Simpel forståelse af regler. Spille bolden ud af klumpen. Forsvare mål, angribe andet mål. Lære at orientere sig (se op hvor er jeg ). Returløb ved boldtab. 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid Ros og gåpåmod Miniput: 8-10 år 1. Motorik: Stadig central med udvikling af almen motorik. Alsidig bevægelsestræning, koordination, smidighed og balancetræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, lår og bryst. Spark: Lodret vrist og inderside. Dribling: Inderside og yderside. Udvide kendskabet til finter. Tackling: Direkte/afventende. Udgangsstilling. Hovedstød: Almindelige bolde. Ramme rigtigt og kroppens holdning. Indkast. 3. Taktik: Nærmeste afleveringsmulighed. Hjælpe boldholder/løb uden bold. Presse modstanders boldholder. Returløb ved boldtab. 18

19 4. Fysik: Skal ikke trænes. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Ros og gåpåmod. 6.2 Indlæringsfasen: Op til ca. 14 år Den generelle motoriske udvikling som hovedpunkt erstattes af det intensive tekniske arbejde. Øvelserne skal være mere målrettede, men uden at blive for komplicerede. Det betyder ikke, at legen skal erstattes af rene fodboldøvelser. Der er stadig tale om børn, og man vil blive overrasket over, hvor mange lege, som er egentligt fodboldrelevante. På det sociale plan skal der nu tages større hensyn til den enkelte, da voksealderen er sat ind og giver motoriske forstyrrelser for dem der vokser, og problemer med at følge med for dem der stadig ikke er begyndt at vokse. Trygheden er stadig afgørende. Denne periode kaldes ofte for den motoriske guldalder, da nervesystemet, der styrer kroppens bevægelser er næsten udviklet, mens kroppen stadig er lille. Derved er der et stort motorisk overskud, som kommer den tekniske træning til gode. I træningen ligger tålmodigheden og den mentale udvikling ikke til den detaljerede forklaring, så flowet i træningen skal stadig fastholdes uden de lange forklaringer. Motorikken skal stadig vedligeholdes, bl.a. ved begyndende løbe-tekniktræning. Taktisk må man gå forsigtigt frem og holde sig til grundprincipper i at forsvare og spille bolden rundt. Man skal dog i løbet af fasen introducere de taktiske grundprincipper. Fysisk er spillerne meget aktive. Men lad dem bruge deres energi under øvelserne. Let fysisk træning kan dog indlemmes, for at spillerne kan snuse til den. Psykisk skal der arbejdes med bl.a. mod, selvtillid, kreativitet og koncentration Lilleput år 1. Motorik: Vedligeholdelse og videre udvikling af bevægelighed og koordination. Begyndende løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Fodsål, inderside, yderside, lår, bryst, vrist. Spark: Alle former for spark. Førstegangsafleveringer. Begynde på flugtninger. Dribling: Begge ben, tempo, rytme og retningsskift. Grundlæggende finter husmand, et-to etc. Tackling: Den rigtige udgangsstilling og glidende tackling. Hovedstød: Flere varianter kropsstilling, opspring og timing. 3. Taktik: Lære at kende sin plads i helheden. Begynde så småt på taktiske grundprincipper. Sideforskydning, push up, pres, støtte og sikre. Dødbolde. Løb uden bold. 19

20 4. Fysik: Begyndende spændstighedstræning, hurtighed og bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Koncentration, mod og selvtillid. Tage ansvar Piger/Drenge: år 1. Motorik: Vedligeholdelse og udvikling af koordination. Løbe-tekniktræning. 2. Teknik: Tæmning: Retningsbestemte tæmninger, førstegangsberøringer. Med de fleste dele af kroppen. Evt. med modstandere der presser. Spark: Førstegangsafleveringer. Finpudse. Svære spark bl.a. halvtliggende vrist og yderside. Modstandere der presser. Flugtninger. Dribling: Videre udvikling af finter. Holde boldholder væk ved at drible med ben længst fra modstander. Lavt tyngdepunkt. Individuelle finter. Tackling: Hvornår og hvordan. Hovedstød: Finpudses ved bl.a. løb og at kaste sig. 3. Taktik: Dødbolde. Grundprincipper. Begyndende fælles forsvarstaktik og løbemønstre i angreb. Arbejde med dybde og bredde. Samarbejde med nærmeste pladser. 4. Fysisk: Begyndende udholdenhedstræning. Spændstighed. Hurtighed. Bevægelighed. 5. Psyke: Selvaccept og selvtillid. Begyndende bevidstgørelse om tankens magt. Begyndende analyser af eget spil. Mod, selvtillid, tålmodighed, koncentration ogansvar. 6.3 Udviklingsfasen: Op til 18 år Perioden er kendetegnet ved en tilpasning af de forskellige grundelementer til den enkelte. Spillerne vokser ind i puberteten. De får behov for at søge efter en selvstændig identitet. Det bevirker ofte en masse usikkerhed, da de står i et vadested mellem barn og voksen. Det er derfor endnu engang vigtigt at miljøet på holdet er positivt og giver plads til den enkelte. Spillerne skal gives ansvar og spørges til råds. Diskuter også kampdage i forhold til arbejde og alkoholpolitik. Desuden kan man med fordel begynde at tale med spillerne enkeltvis i forbin- 20

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere