Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse"

Transkript

1 Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding

2

3 Supply chain management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen, videnskabelig assistent Jan Stentoft Arlbjørn, professor, ph.d. Henning de Haas, post doc., ph.d. Anders Haug, adjunkt, ph.d. Frederik Zachariassen, ph.d.-studerende 2009 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding

4 Omslag: Mogens Billegrav

5 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary Baggrund for undersøgelsen Formål med undersøgelsen Metode Om stikprøven Supply chain-strategi og -organisation Outsourcing Integratiom med kunder Sourcing It Konklusion Litteratur... 27

6

7 5 1. Executive summary Formålet med denne undersøgelse er at tage temperaturen på supply chain management-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: Supply chain-strategi og -organisation. Outsourcing. Integration med kunder. Sourcing. It. Supply chain-strategi og -organisation Supply chain management repræsenteret i topledelsen 53,1 % af de adspurgte virksomheder har supply chain management repræsenteret i virksomhedens topledelse. 28,6 % har ikke supply chain management repræsenteret i topledelsen, mens 18,4 % svarer, at de ikke ved det. Supply chain management som bidragsyder til konkurrencekraft 61,3 % er af den opfattelse, at virksomhedens topledelse i høj grad eller i højere grad ser supply chain management som bidragsyder til virksomhedens konkurrencekraft. 8,2 % svarer i nogen grad. De resterende 30,6 % mener, at topledelsen i lavere grad eller i lav grad ser supply chain management som bidragsyder til virksomhedens konkurrencekraft. somheden ikke har nogen nedfældet SCMstrategi. 28,6 % svarer, at virksomheden har en SCM-strategi, mens 6,1 % ikke ved det. Integration af supply chain management i virksomhedens overordnede strategi Der tegner sig et blandet billede af, hvordan man opfatter, i hvilken grad supply chain management er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Knap 46 % er af den opfattelse, at virksomhedens SCM-område i høj grad eller i højere grad er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Godt 10 % svarer i nogen grad. De resterende 44 % mener, at virksomhedens SCM-område i lavere grad eller i lav grad er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Drivkræfter bag udvikling af virksomhedernes supply chains Omkostningsfokus. Topledelsen. Kunder. Integration med kunder og leverandører. Medarbejdere. Ressourceanvendelse på udviklingsområder Den største gennemsnitlige ressourceanvendelse har været brugt på markedsudvikling (35,1 %), dernæst produktudvikling med et gennemsnit på 26,4 %. Den tredjestørste udviklingsindsats ligger i systemudvikling (gennemsnit på 18,8 %). Derefter følger supply chain-udvikling med et gennemsnit på 13,3 % og organisationsudvikling med et gennemsnit på 13,0 %. Nedfældet strategi for supply chain management 65,3 % af respondenterne svarer, at virk-

8 6 Supply chain-udviklinger Fokus på: o Lageroprydninger. o Indkøb. o Reduktion af gennemløbstid. o Outsourcing. o Lagerkonsolidering. 11,1 % af detailhandlerne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 88,9 % ikke har. Områder, der er outsourcet Det er hovedsageligt produktion og it, der er blevet outsourcet inden for de seneste år. Men områder som lager, transport, kantine og administration har også været udsat for outsourcing. o Leadtime-reduktion. Drivkræfter bag outsourcing Få har været i gang med: Omkostningsbesparelser. o o o o o Procesorganisering. Partnerskaber. Time-To-Market. Postponement. Leverandørstyret lager. Fokus på kerneforretning. Frigørelse af kapacitet. Integration med kunder Ansvar for kunders varesortiment Fagområder organiseret under supply chain management Indkøb. Lager. Distribution. Planlægning. 50,0 % mener, at det i høj grad eller i højere grad er virksomhedens ansvar. Ansvar for at sikre lager og display 38,5 % af grossisterne og næsten halvdelen af producenterne (46,2 %) har svaret, at det i lav grad er deres ansvar at sikre lager og display af deres varer hos kunden. Outsourcing Praksis med outsourcing 66,7 % af producenterne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 33,3 % ikke har. 23,1 % af grossisterne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 76,9 % ikke har. Udveksling af forecast med kunder Ca. 30 % af producenterne mener i høj grad eller i højere grad, at der udveksles forecast med kunder. Godt 33 % svarer, at denne praksis kun sker i lavere grad eller i lav grad hos producenterne, og blandt grossisterne er det hele 38,5 %.

9 7 Indsigt i kunders salgsordrer Godt 60 % af grossisterne og ca. 54 % af producenterne svarer, at det i lavere grad eller i lav grad er praksis for dem at få indsigt i kunders salgsordrer. Inddragelse af kunder i produktudvikling 41,7 % af grossisterne inddrager i nogen grad deres kunder i produktudvikling. 40,7 % mener derimod, at de i lav grad inddrager kunder i produktudvikling. 40,7 % af producenterne mener, at de i høj grad eller i højere grad inddrager deres kunder i produktudvikling. Andre 40,7 % svarer, at dette sker i nogen grad. Blandt grossister og detailhandlere har 15,5 % svaret ja til, at de har foretaget en opdeling af strategisk indkøb og operationelt indkøb (hjemkald af materialer, (logistik)). 69,2 % har svaret nej, mens 15,4 % har svaret ved ikke. Hos producenterne har 55,6 % svaret ja til, at organisationen er opdelt i strategisk indkøb og logistik. 33,3 % har svaret nej, og 11,1 % har svaret ved ikke. Opdeling af indkøb efter indkøbsvolumen 53,1 % af virksomhederne har svaret nej til, at virksomhedens indkøb er opdelt efter indkøbsvolumen, mens 34,7 % har svaret ja. 12,2 % har svaret ved ikke. Kundedrevet supply chain-udvikling 46 % af grossisterne mener, at udviklingen i deres supply chain i høj grad eller i højere grad drives af kunders krav. 55,5 % af producenterne er af den opfattelse, at udviklingen i virksomhedens supply chain i høj grad eller i højere grad drives af kunders krav. Kendskab til kunders behov for produkter og serviceydelser 53,8 % af grossisterne mener, at de i høj grad eller højere grad kender kunders behov for produkter og serviceydelser, mens 38,5 % mener, det kun er i nogen grad. 55,6 % af producenterne svarer, at virksomheden i høj grad eller i højere grad kender kunders behov for produkter og serviceydelser. Sourcing Organisatorisk opdeling i strategisk indkøb og logistik Vigtige parametre for indkøbsfunktionen Undersøgelsen peger på, at de vigtigste parametre for indkøbsfunktionen er at sikre leveringsservice og indkøbsprisbesparelser. Der er således et overvejende driftsfokus i indkøb med sikring af leverancer og økonomi. Fokus i leverandørsamarbejde Undersøgelsen indikerer, at total cost og logistiksamarbejdet er vigtigere end lange og tætte relationer. Integration med leverandører Undersøgelsen peger på, at der i nogen grad udveksles forecast med leverandørerne. Hvad angår spørgsmålet, om der er indsigt i omkostningsstrukturen hos leverandøren, er der en klar overvægt af svaret nej. Det peger i retning af, at integration med leverandører foregår på de oprationelle opgaver, forecast, ordre mv., mens leverandørintegration omkring de mere interne forhold som omkostningsstrukturer ikke er udbredt.

10 8 It 27,3 % af de producerende virksomheder, som benytter ERP-systemer, mener, at de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med ordrebehandling. 59,1 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 13,6 % fordeler sig fra moderat til meget ofte. 17,4 % af de producerende virksomheder, der benytter ERP-systemer, mener, de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med produktudvikling og produktion. 56,5 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 26,1 % mener, det sker i moderat grad. 13,0 % af de producerende virksomheder, der benytter ERP-systemer, mener, de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med indkøb og anden leverandørhåndtering. 59,1 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 27,3 % oplever, det sker i moderat grad. Ifølge data fra undersøgelsen betyder størrelsen af virksomheden ikke meget i forhold til, hvor ofte information forsvinder under ordrebehandling, indkøbshåndtering og produktudvikling/produktion. Alt i alt giver tallene ikke udtryk for, at der er store problemer med at holde styr på information og data i langt hovedparten af producerende virksomheder, som benytter ERP-systemer. 2. Baggrund for undersøgelsen Supply chain management (SCM) som faglig disciplin fokuserer på aktiviteter og processer relateret til informations- og materialestrømme i værdikæder og værdinetværk. I virksomheders bestræbelser på at fastholde og udbygge konkurrencepositionen på den globale markedsplads er det nødvendigt, at der samtidig arbejdes med tiltag, der kan forbedre virksomhedens toplinje (omsætning) og bundlinje (omkostningsreduktion). SCM har disse mål som genstandsområde. SCM tager udgangspunkt i kundens behov for varer og/eller serviceydelser i slutleddet. Dette skaber behov for varer og/eller serviceydelser bagud i leverandørkæder og -netværk. Ledelsesidealet er: Differentieret ledelse af intra- og interorganisatoriske aktiviteter og processer med det formål at dække kundens behov ved at frembringe varer og serviceydelser fra tidspunktet, hvor råvarer udvindes og frem til slutbrugeren til de lavest totale omkostninger, med det rette tidsforbrug og til den højeste kvalitet (Arlbjørn, 2006). SCM er således en disciplin, der arbejder på tværs af de traditionelle funktioner (siloer) i den enkelte virksomhed. Der søges såvel mod intern integration som ekstern integration med udvalgte samarbejdspartnere. Litteraturen om SCM er omfangsrig. For at kunne udvikle nye begreber og teorier er det derfor vigtigt, at der løbende foretages undersøgelse af, hvad der konkret sker i praksis. Intet er så praktisk som en god teori. Denne viden kan så inspirere til nye forskningsbidrag, men forhåbentlig samtidig inspirere både det daglige SCM-arbejde og udviklingsprojekter inden for området. Nogle resultater er måske ikke umiddelbart til at overføre til egen situation. I sådanne situationer kan temaerne tjene det formål at igangsætte diskussioner i egen virksomhed med henblik på at afdække den nuværende formåen og eventuelle behov for udviklingstiltag. 3. Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på SCM-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: Supply chain-strategi og -organisation. Outsourcing. Integration med kunder. Sourcing. It. Med afsæt i en analyse af den nuværende praksis er det målet at udarbejde normative tiltag med henblik på at forbedre virksomheders arbejde med SCM.

11 9 4. Metode Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Analyserne bygger på 49 besvarelser fordelt på producenter, grossister og detailhandlere. Der er ikke testet for non-response bias. Antallet af besvarelser giver ikke basis for statistiske generaliseringer. Resultaterne kan derfor ses som bud på nogle retninger omkring dansk SCM-praksis. Respondenterne i undersøgelsen spænder fra adm. direktører, logistikchefer og supply chain managers til business controllers, indkøbsassistenter og butiksbestyrere. Det fremgår ikke af besvarelserne, om det er respondenten alene, der har udfyldt hele skemaet, eller der er indhentet information fra øvrige funktionsområder i virksomhederne. Respondenterne skulle tage stilling til en række spørgsmål ved at markere, i hvilken grad de var enige gående fra i høj grad (5) til i lav grad (1). Dertil har der været en række spørgsmål med svarmulighederne ja, nej og ved ikke. Endelig der været spørgsmål med åbne svarmuligheder. 5. Om stikprøven Stikprøven består hovedsageligt af producenter, som det fremgår af figur 1. Ud af 49 besvarelser har 27 respondenter (55,1 %) svaret, at de er ansat i en fremstillingsvirksomhed. 26,5 % af virksomhederne i undersøgelsen er ansat i en grossist virksomhed, 18,4 % i en detailhandel, mens ingen respondenter fra transportbranchen har besvaret spørgeskemaet. Figur 1: Virksomhedstype 26,5% 18,4% Producent 55,1% Transportbranchen Grossist Detailhandler I forlængelse af spørgsmålet angående virksomhedstype fordeler virksomhederne sig bredt inden for forskellige industrier. 27 respondenter svarede, at de er ansat i en producerende virksomhed, og efterfølgende har 26 respondenter markeret inden for hvilken branche, virksomheden befinder sig. Som figur 2 viser, er størstedelen af industrierne ikke repræsenteret i de mulige svarkategorier. 7 respondenter har således svaret ingen af ovenstående. Af de nævnte industrier befinder hovedparten af virksomhederne sig inden for elektronikindustrien, maskinindustrien og jern- og metalindustrien med 3 besvarelser inden for hver industri. Desuden har producenterne besvaret, om virksomheden producerer industrielle varer eller konsumentvarer, samt om de hovedsageligt er ordre- eller lagerproducerende. 12 respondenter har svaret, at den primære produktion er af industrielle varer, mens 8 virksomheder producerer konsumentvarer. Dermed har 7 respondenter ikke markeret typen af producerede varer. Virksomhederne i stikprøven Figur 2: Industrier repræsenteret Transportmiddelindustri Elektronikindustri Maskinindustri Jern- og metalindustri Sten-, ler- og glasindustri Gummi- og plastindustri Kemisk industri Mineralolieindustri Papir- og grafisk industri Træindustri Tekstil- og beklædningsindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Ingen af ovenstående

12 10 Figur 3: Typer af producenter Produktion af industrielle varer (B2B) 12 Produktion af konsumentvarer (B2C) 8 Hovedsageligt lagerproducerende 13 Hovedsageligt ordreproducerende er hovedsageligt ordreproducerende, hvilket 21 respondenter har svaret. Ligeledes har 13 respondenter svaret, at virksomheden hovedsageligt er lagerproducerende. 7 respondenter har således markeret både ordre- og lagerproducerende, som det ses af figur 3. Fordelingen af virksomheder, der er medlem af en koncern, fordeler sig ligeligt, med 51 % af virksomhederne i stikprøven, der er medlem af en koncern, mens 49 % af respondenterne ikke er det (jf. figur 4). Figur 5: Antal ansatte 24,5% 53,1% 22,4% Figur 4: Virksomheder medlem af en koncern 49,0% Ja 51,0% Nej Deles virksomhederne i stikprøven op i forhold til årlig omsætning, har størstedelen af virksomhederne en omsætning på op til 50 mio. kr. Figur 6 viser, at 23,9 % af respondenterne har svaret, at virksomheden har en årlig omsætning på henholdsvis 0-5 mio. kr. og 6-50 mio. kr. 21,7 % af respondenterne har angivet en omsætning på over 1 mia. kr., mens 17,4 % har svaret en årlig omsætning på mio. kr. Selv om hovedparten af virksomhederne i stikprøven er medlem af en koncern, arbejder størstedelen af respondenterne (53,1 %) i en mindre virksomhed. 22,4 % arbejder i en mellemstor virksomhed, mens 24,5 % arbejder i en stor virksomhed, som inddelingen viser i figur 5.

13 11 Figur 6: Årlig omsætning (mio. kr.) Mio. kr ,7% ,5% ,4% ,5% ,9% ,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ved virksomhedernes geografiske placering af kunder i forhold til antal udgør Europa i gennemsnit langt den største del af kundebasen med 92,4 %. Herefter følger henholdsvis Asien og Nordamerika med henholdsvis 11,5 % og 6,1 %, som vist i figur 7. Figur 8 angiver den geografiske placering af kunder set ud fra omsætning. Her består Europa ligeledes af langt størstedelen af kunder i gennemsnit. I forhold til kunders geografiske placering rent antalsmæssigt er andelen faldende til her at udgøre 87,6 %. Tilsvarende forøges andelen målt i forhold til omsætning for Asien og Nordamerika til henholdsvis 15,9 % og 13,5 %. Figur 8: Geografisk placering af kunder (omsætningsmæssigt) 2,0% 3,3% 3,8% 13,5% 15,9% 87,6% Europa Asien Nordamerika Sydamerika Figur 7: Geografisk placering af kunder (antalsmæssigt) 3,9% 1,2% 3,7% 6,1% 11,5% 92,4% Europa Asien Nordamerika Sydamerika Afrika Australien og Oceanien 6. Supply chain-strategi og -organisation I dette afsnit behandles svar på spørgsmål omkring virksomheders supply chain-strategi og supply chain-organisation. Afsnittet behandler emner inden for SCM-strategi, outsourcing, ressourceanvendelse på udviklingsaktiviteter, SCM-udvikling, organisering af SCM og fagområder under SCM. Figur 9 viser, at 26 respondenter (53,1 %) svarer, at SCM er repræsenteret i virksomhedens topledelse. 14 respondenter (28,6 %) har svaret, at SCM ikke figurerer i topledelsen, mens 9 (18,4 %) svarer ved ikke. Forskellig praksis på dette område kan måske skyldes, at det ikke er alle virksomheder, der har en

14 12 SCM-funktion og med dette heller ikke en mulighed for at have SCM repræsenteret i topledelsen. Figur 9: Supply chain management repræsenteret i topledelsen 18,4% 28,6% 53,1% Ja Nej Ved ikke Figur 11: Nedfældet SCM-strategi 6,1% 28,6% Ja Nej Ved ikke 65,3% Figur 10: Topledelsens opfattelse af supply chain managements bidrag til virksomhedens konkurrencekraft 20,4% 32,7% 1: Lav grad 2. 10,2% ,2% 5: Høj grad 28,6% Undersøgelsen viser, at hele 65,3 % af respondenterne svarer, at virksomheden ikke har nogen nedfældet SCM-strategi jf. figur ,6 % svarer, at virksomheden har en SCM-strategi, mens 6,1 % ikke ved det. Det er overraskende, at så få har en nedfældet SCM-strategi. Selv om en tredjedel af respondenterne har svaret, at det er topledelsens opfattelse, at SCM bidrager til virksomhedens konkurrencekraft, i ovenstående spørgsmål, arbejder de færreste strategisk med emnet, i hvert fald på skrift! Nu behøves strategier jo ikke være store digre skriftlige værker. Man kan komme langt med nogle målbare mål og korte beskrivelser af, hvordan man vil indfri dem. Ud af de 49 respondenter har 16 (32,7 %) svaret, at det er opfattelsen, at topledelsen i høj grad ser SCM bidrage til virksomhedens konkurrencekraft jf. figur ,4 % mener ikke, at der i topledelsen er en opfattelse af, at SCM bidrager til virksomhedens konkurrencekraft. Den manglende viden på dette område peger i retning af et internt salgsarbejde i de virksomheder, hvor topledelserne ikke kan se, hvordan SCM bidrager til konkurrencekraft. Af konkrete tiltag kan man f.eks. igangsætte udvikling og implementering af finansielle nøgletal, der viser udvikling i omkostningselementer samt i servicemål baseret på SCM-arbejdet. Figur 12: Er virksomhedens SCM-område integreret i virksomhedens overordnede strategi? 20,8% 25,0% 10,4% 27,1% 16,7% 1: Lav grad : Høj grad På spørgsmålet om, i hvor høj grad respondenterne mener, at virksomhedens SCM-område er integreret i virksomhedens overordnede strategi, svarer ca. 46 %, at virksomhedens SCM-område i højere grad (svar 4 og 5 til sammen) er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Modsat opfattelse har ca. 44 % (svar 1 og 2 til sammen), der ikke mener, at virksomhedens SCM-område er integreret i virksomhedens overordnede strategi, jf. figur 12. Med en

15 13 relativ stor andel af virksomheder, der ikke har en decideret nedfældet SCM-strategi, jf. figur 11, synes dette dog at være reddet af virksomhedens overordnede strategi for ca. halvdelen af respondenterne. Respondenterne blev bedt om at nævne tre forhold, der er med til at drive udvikling i virksomhedens supply chain. De fem hyppigst forekommende svar er: Omkostningsfokus. Topledelsen. Kunder. Integration med kunder og leverandører. Medarbejdere. Respondenterne blev spurgt om at tage stilling til, hvorledes virksomhedens samlede udviklingsindsats (tid, investering, konsulenter m.v.) over de seneste tre år fordeler sig på følgende fem områder: 1) produkter, 2) markeder, 3) supply chain, 4) organisation og 5) systemer (se figur 13). Der henvises til Arlbjørn og de Haas (2008) for en operationalisering af de fem udviklingsområder gennem en række udsagn, der skal tages stilling til. Ud fra figur 14 har den største gennemsnitlige ressourceanvendelse ikke overraskende været brugt på markedsudvikling (35,1 %), og dernæst produkt- Figur 13: Fem udviklingsområder Kilde: Arlbjørn (2006, s. 146) Figur 14: Fordeling af ressourceanvendelse i fem udviklingsområder Systemudvikling 18,9% Organisationsudvikling 13,0% Supply chain-udvikling 13,3% Markedsudvikling 35,1% Produktudvikling 26,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

16 14 udvikling med et gennemsnit på 26,4 %. Den tredjestørste udviklingsindsats ligger i systemudvikling, hvor bl.a. ERP-implementeringer kan stå for en stor del af arbejdet. Hvad angår udviklingsindsatser inden for supply chain er gennemsnittet helt nede på 13,3 %, hvilket kun lige er 0,3 procentpoint højere end organisationsudvikling med et gennemsnit på 13,0 %. 16 respondenter har svaret ved ikke. Det er ikke overraskende, at supply chain-udvikling får en lavere prioritering sammenholdt med produkt- og markedsudvikling. Disse data bekræfter de indtryk, vi har gennem vores færden i danske virksomheder. Det kan anbefales, at virksomheder sætter flere ressourcer ind på udvikling af forsyningskæderne for at sikre, at forsyningskæderne står på den rette platform til at understøtte virksomhedens produkter og markeder. Flere udviklinger inden for markeds- og produktområdet nødvendiggør udvikling inden for supply chain-området. Med andre ord bør der være mere fokus på design for supply chain (se f.eks. Fine, 1998, og Gubi, 2004). På spørgsmålet om, hvilke supply chain-udviklinger virksomhederne har gennemført inden for de seneste tre år, tegner der sig et klart billede af lageroprydninger (32 besvarelser), som vist i figur 15. Dernæst følger opgaver med indkøb (22), reduktion af gennemløbstid (22), outsourcing (16), lagerkonsolidering (15), og lead time-reduktion (14). Det er bemærkelsesværdigt, at der er så få udviklinger relateret til procesorganisering, partnerskaber, Time-To- Market, postponement og leverandørstyret lager. Figur 16 viser hvilke funktioner, der er organiseret under SCM-funktionen. Ud af 42 respondenter har flest markeret indkøb (26), lager (25), distribution (21) og planlægning (19). Figur 15: Gennemførte udviklinger inden for supply chain-området inden for de seneste tre år Andre Opbygning af tværfaglige Supply Chain-funktioner Supply Chain-kompetenceudvikling Procesorganisering i Supply Chain Partnerskaber Konsolidering af leverandørbase Lead time-reduktion Indkøb Reduceret Time-To-Market Indførsel af postponement Leverandørstyret lager Outsourcing Indførsel af nyt planlægningskoncept Reduktion af gennemløbstid Sporbarhedsteknologi Oprydning på lagre Lagerkonsolidering Figur 16: Fagområder organiseret under supply chain management Andre 14 Ordreoptagelse 16 Distribution 21 IT 2 Planlægning 19 Indkøb 26 Lager 25 Produktion

17 15 Faktaboks: Time-To-Market Time-To-Market-processen handler om at reducere det samlede tids- og omkostningsforbrug fra idé til lancering af et nyt produkt over udvikling, indkøring i produktion (enten hos en selv eller hos en underleverandør), opskallering af produktion og lancering på markederne. Målet er at levere produkter af høj kvalitet på den rette tid, at kunne reagere på ændringer i markedet, at holde produkt- og lageromkostninger nede på et konkurrencemæssigt niveau, at foretage produktforbedringer uden at skulle kassere lager, at introducere nye produkter hurtigt og konstant at søge efter nye råvarer og leverandører, alternative dele, kortere lead-times og lavere priser. Mere information om Time-To-Market kan findes i Brooks and Scofield (1995). Faktaboks: Postponement Postponement handler om at udskyde færdiggørelsen af en aktivitet eller proces til det senest mulige tidspunkt. Grundlæggende kan der arbejdes med fem former for postponement: 1) produktion, 2) montage, 3) etikettering, 4) pakning og 5) tid/logistik. Drivkræfter bag postponement-strategier er bl.a. stigende vanskelighed ved at forecaste efterspørgsel, stigende efterspørgsel efter kundetilpassede produkter, stigende produktionsomkostninger, stigende konkurrence, stigende distributionsomkostninger og stigende F&U omkostninger. Mere information om postponement kan findes i Arlbjørn og Johansen (2008). 7. Outsourcing Respondenterne blev spurgt til, om de inden for det seneste år har været igennem outsourcingprocesser. Svar på dette spørgsmål er underopdelt i producenter, grossister og detailhandlere som vist i figur 17. Ud af de 27 producenter er det gældende, at 66,7 % har været gennem en outsourcing-proces, mens 33,3 % har svaret nej. 13 respondenter tilhører virksomhedstypen grossister, hvoraf 23,1 % har været gennem en outsourcing-proces, mens 76,9 % ikke har. Hos detailhandlerne har 11,1 % svaret ja til at have været gennem en outsourcing-proces, mens 88,9 % har svaret nej. Med andre ord, outsourcing-processer sker hovedsageligt hos producenter. Figur 17: Virksomheder der, har været gennem outsourcing-processer inden for det seneste år Detailhandler 11,1% 88,9% Grossist 23,1% 76,9% Ved ikke Nej Ja Producent 33,3% 66,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 16 Figur 18: Outsourcing aktiviteter inden for de seneste år Producenter Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion Grossist Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion Detailhandel Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion

19 17 Figur 19: Hvilke drivkræfter har været bag outsourcingen? Andet 3 Kapacitetsfrigørelse 11 Tættere på markedet 2 Hurtigere reaktionsevne 6 Adgang til nye kompetencer 7 Adgang til ny teknologi 8 Fokus på kerneforretning 12 Omkostningsbesparelse Som det fremgår af figur 18, er det hovedsageligt produktion og it, der er blevet outsourcet inden for det seneste år. Men områder som lager, transport, kantine og administration har også været udsat for outsourcing. Hos grossisterne har 57,1 % ikke outsourcet noget ud af de i alt 7 respondenter inden for denne gruppe. Ved outsourcing er det aktiviteter som transport (28,6 %) og lager (28,6 %), der er blevet outsourcet inden for de seneste år. Ud af 9 detailhandlere har 22,2 % outsourcet henholdsvis lager og it, mens 77,8 % ikke har outsourcet noget. Der tegner sig, ifølge figur 19, et klart billede af, at det er omkostningsbesparelser (79,2 % = 19 respondenter), der har været hoveddriveren bag outsourcingen, efterfulgt af fokus på kerneforretning (50,0 % = 12 respondenter) og kapacitetsfrigørelse (45,8 % = 11 respondenter). 8. Integration med kunder Dette afsnit behandler forskellige typer af integration med kunder. Data er opdelt særskilt for henholdsvis producenter og grossister. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til en række spørgsmål om forskellige integrationselementer med virksomhedens kunder. Figur 20 til 26 indeholder resultater af svar på syv spørgsmål fra producenter om integration med kunder. På spørgsmålet om, i hvor høj grad det er den adspurgte virksomheds ansvar, at deres kunder har det rigtige sortiment af virksomhedens produkter, svarer godt 50,0 % (4 og 5) til sammen, at det i høj grad er virksomhedens ansvar. Samlet set er det ens for både producenter og grossister (med svar 4 og 5 tilsammen). Sådanne aktiviteter er tiltag, der kan gøre virksomhederne mere attraktive over for deres kunder. 15 % af grossisterne og 23,1 % af producenterne mener derimod, det i lav grad er deres ansvar. Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at disse virksomheder ikke kan se relevansen af noget sådant, men snarere, at de ikke har et decideret ansvar for det. Ud fra figur 21 kan det ses, at 38,5 % af grossisterne og næsten halvdelen af producenterne (46,2 %) har svaret, at det i lav grad er deres ansvar at sikre lager og display af deres varer hos kunden. Dette resultat er noget overraskende, bl.a. som følge af en stigende trend med Vendor Managed Inventory (VMI) (leverandørstyret lager) (se f.eks. Angulo et al. (2004) og Sari (2007)). Ca. en femtedel af producenterne har svaret, at det i høj grad er deres ansvar at sikre lager hos kunderne. Ca. 30 % af producenterne (4 og 5) mener i høj grad, at der udveksles forecasts med kunder (se figur 22). Undersøgelsen har ikke givet mulighed for at svare, at denne praksis er med udvalgte kunder eller med dem alle. Det er ikke sikkert, det er med alle kunder,

20 18 Figur 20: Respondenters ansvar for, at kunden har det rigtige sortiment af produkter 5: Høj grad 23,1% 30,8% 4. 19,2% 30,8% 3. 23,1% 23,1% Grossister 2. 3,8% 7,7% Producenter 1: Lav grad 15,4% 23,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 21: Respondenternes ansvar for at sikre lager og display af varer hos kunden 5: Høj grad 7,7% 19,2% 4. 3,8% 3. 19,2% 38,5% Grossister 2. 15,4% 11,5% Producenter 1: Lav grad 38,5% 46,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 22: Respondenters svar på i hvor høj grad forecasts udveksles med kunder 5: Høj grad 14,8% 4 14,8% 23,1% 3 15,4% 37,0% Grossister 2 14,8% 23,1% Producenter 1: Lav grad 18,5% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 23: Respondenternes svar på i hvor høj grad de får indsigt i kundernes konkrete salgsordrer 5: Høj grad 11,5% 4 11,5% 15,4% 3 23,1% 23,1% Grossister 2 26,9% 30,8% Producenter 1: Lav grad 26,9% 30,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

21 19 Figur 24: Respondenternes svar på i hvor høj grad kunder inddrages i produktudvikling 5: Høj grad 22,2% 4 18,5% 41,7% 3 16,7% 40,7% Grossister 2 3,7% 16,7% Producenter 1: Lav grad 14,8% 25,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 25: Respondenternes opfattelse af i hvor høj grad supply chain-udviklingen drives af kunders krav 5: Høj grad 7,7% 29,6% 4 25,9% 38,5% 3 15,4% 18,5% Grossister 2 7,4% 15,4% Producenter 1: Lav grad 18,5% 23,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 26: Respondenternes opfattelse af i hvor høj grad de kender kundernes behov for produkter og serviceydelser 5: Høj grad 14,8% 4 40,7% 53,8% 3 38,5% 33,3% Grossister 2 7,7% 3,7% Producenter 1: Lav grad 7,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% at forecasts udveksles. Men data viser, at praksis for 30 % af producenterne på dette område sker i høj grad. Det er overraskende, at over 33 % svarer, at denne praksis kun sker i lav grad hos producenterne (1 og 2) og hele 38,5 % blandt grossisterne. Et af de centrale emner inden for SCM er netop at udveksle information med henblik på at kunne planlægge bedre. Dette hænger sammen med det næste spørgsmål om, i hvilken grad virksomhederne får indsigt i kunders konkrete salgsordrer (se figur 23). Godt 60 % af grossisterne og ca. 54 % af producenterne (1 og 2) svarer her, at det i ringe grad er praksis for dem. Det er et overraskende højt tal og vidner om, at der er helt basale SCM-budskaber om bl.a. informationsudveksling i forsyningskæder, der trænger til at blive kommunikeret igen. 41,7 % af grossisterne har svaret, at de i nogen grad inddrager deres kunder i produktudvikling (jf. figur 24). 40,7 % mener derimod, at de i lav grad inddrager kunder i produktudvikling. 40,7 % af producenterne (4 og 5) mener, de i høj grad inddrager deres kunder i produktudvikling. Andre 40,7 % (3) svarer, at dette sker i nogen grad. Denne supply chain-praksis synes at være slået igennem i danske virksomheder. Ifølge figur 25 har godt 46 % (4 og 5) af grossisterne svaret, at udviklingen i deres supply chain i højere grad drives af kunders krav. 55,5 % af producenterne (4 og 5) er af den opfattelse, at udviklingen i virksomhedens supply chain i høj grad drives af kunders krav. Supply chain-budskaber med design af forsyningskæder baseret på kundebehov må siges at

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification.

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som The Forrester effect, The Burdidge effect eller Demand Amplification. 1. 1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification. Hvorledes vurderer du dit kendskab til teorien bag ved Bullwhip

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Artikel til Det Danske Ledelsesakademi 2011 Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Forskningsbaseret artikel Af: Jan Stentoft Arlbjørn*

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere