Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse"

Transkript

1 Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding

2

3 Supply chain management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen, videnskabelig assistent Jan Stentoft Arlbjørn, professor, ph.d. Henning de Haas, post doc., ph.d. Anders Haug, adjunkt, ph.d. Frederik Zachariassen, ph.d.-studerende 2009 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding

4 Omslag: Mogens Billegrav

5 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary Baggrund for undersøgelsen Formål med undersøgelsen Metode Om stikprøven Supply chain-strategi og -organisation Outsourcing Integratiom med kunder Sourcing It Konklusion Litteratur... 27

6

7 5 1. Executive summary Formålet med denne undersøgelse er at tage temperaturen på supply chain management-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: Supply chain-strategi og -organisation. Outsourcing. Integration med kunder. Sourcing. It. Supply chain-strategi og -organisation Supply chain management repræsenteret i topledelsen 53,1 % af de adspurgte virksomheder har supply chain management repræsenteret i virksomhedens topledelse. 28,6 % har ikke supply chain management repræsenteret i topledelsen, mens 18,4 % svarer, at de ikke ved det. Supply chain management som bidragsyder til konkurrencekraft 61,3 % er af den opfattelse, at virksomhedens topledelse i høj grad eller i højere grad ser supply chain management som bidragsyder til virksomhedens konkurrencekraft. 8,2 % svarer i nogen grad. De resterende 30,6 % mener, at topledelsen i lavere grad eller i lav grad ser supply chain management som bidragsyder til virksomhedens konkurrencekraft. somheden ikke har nogen nedfældet SCMstrategi. 28,6 % svarer, at virksomheden har en SCM-strategi, mens 6,1 % ikke ved det. Integration af supply chain management i virksomhedens overordnede strategi Der tegner sig et blandet billede af, hvordan man opfatter, i hvilken grad supply chain management er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Knap 46 % er af den opfattelse, at virksomhedens SCM-område i høj grad eller i højere grad er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Godt 10 % svarer i nogen grad. De resterende 44 % mener, at virksomhedens SCM-område i lavere grad eller i lav grad er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Drivkræfter bag udvikling af virksomhedernes supply chains Omkostningsfokus. Topledelsen. Kunder. Integration med kunder og leverandører. Medarbejdere. Ressourceanvendelse på udviklingsområder Den største gennemsnitlige ressourceanvendelse har været brugt på markedsudvikling (35,1 %), dernæst produktudvikling med et gennemsnit på 26,4 %. Den tredjestørste udviklingsindsats ligger i systemudvikling (gennemsnit på 18,8 %). Derefter følger supply chain-udvikling med et gennemsnit på 13,3 % og organisationsudvikling med et gennemsnit på 13,0 %. Nedfældet strategi for supply chain management 65,3 % af respondenterne svarer, at virk-

8 6 Supply chain-udviklinger Fokus på: o Lageroprydninger. o Indkøb. o Reduktion af gennemløbstid. o Outsourcing. o Lagerkonsolidering. 11,1 % af detailhandlerne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 88,9 % ikke har. Områder, der er outsourcet Det er hovedsageligt produktion og it, der er blevet outsourcet inden for de seneste år. Men områder som lager, transport, kantine og administration har også været udsat for outsourcing. o Leadtime-reduktion. Drivkræfter bag outsourcing Få har været i gang med: Omkostningsbesparelser. o o o o o Procesorganisering. Partnerskaber. Time-To-Market. Postponement. Leverandørstyret lager. Fokus på kerneforretning. Frigørelse af kapacitet. Integration med kunder Ansvar for kunders varesortiment Fagområder organiseret under supply chain management Indkøb. Lager. Distribution. Planlægning. 50,0 % mener, at det i høj grad eller i højere grad er virksomhedens ansvar. Ansvar for at sikre lager og display 38,5 % af grossisterne og næsten halvdelen af producenterne (46,2 %) har svaret, at det i lav grad er deres ansvar at sikre lager og display af deres varer hos kunden. Outsourcing Praksis med outsourcing 66,7 % af producenterne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 33,3 % ikke har. 23,1 % af grossisterne har været gennem en outsourcingproces inden for de seneste tre år, mens 76,9 % ikke har. Udveksling af forecast med kunder Ca. 30 % af producenterne mener i høj grad eller i højere grad, at der udveksles forecast med kunder. Godt 33 % svarer, at denne praksis kun sker i lavere grad eller i lav grad hos producenterne, og blandt grossisterne er det hele 38,5 %.

9 7 Indsigt i kunders salgsordrer Godt 60 % af grossisterne og ca. 54 % af producenterne svarer, at det i lavere grad eller i lav grad er praksis for dem at få indsigt i kunders salgsordrer. Inddragelse af kunder i produktudvikling 41,7 % af grossisterne inddrager i nogen grad deres kunder i produktudvikling. 40,7 % mener derimod, at de i lav grad inddrager kunder i produktudvikling. 40,7 % af producenterne mener, at de i høj grad eller i højere grad inddrager deres kunder i produktudvikling. Andre 40,7 % svarer, at dette sker i nogen grad. Blandt grossister og detailhandlere har 15,5 % svaret ja til, at de har foretaget en opdeling af strategisk indkøb og operationelt indkøb (hjemkald af materialer, (logistik)). 69,2 % har svaret nej, mens 15,4 % har svaret ved ikke. Hos producenterne har 55,6 % svaret ja til, at organisationen er opdelt i strategisk indkøb og logistik. 33,3 % har svaret nej, og 11,1 % har svaret ved ikke. Opdeling af indkøb efter indkøbsvolumen 53,1 % af virksomhederne har svaret nej til, at virksomhedens indkøb er opdelt efter indkøbsvolumen, mens 34,7 % har svaret ja. 12,2 % har svaret ved ikke. Kundedrevet supply chain-udvikling 46 % af grossisterne mener, at udviklingen i deres supply chain i høj grad eller i højere grad drives af kunders krav. 55,5 % af producenterne er af den opfattelse, at udviklingen i virksomhedens supply chain i høj grad eller i højere grad drives af kunders krav. Kendskab til kunders behov for produkter og serviceydelser 53,8 % af grossisterne mener, at de i høj grad eller højere grad kender kunders behov for produkter og serviceydelser, mens 38,5 % mener, det kun er i nogen grad. 55,6 % af producenterne svarer, at virksomheden i høj grad eller i højere grad kender kunders behov for produkter og serviceydelser. Sourcing Organisatorisk opdeling i strategisk indkøb og logistik Vigtige parametre for indkøbsfunktionen Undersøgelsen peger på, at de vigtigste parametre for indkøbsfunktionen er at sikre leveringsservice og indkøbsprisbesparelser. Der er således et overvejende driftsfokus i indkøb med sikring af leverancer og økonomi. Fokus i leverandørsamarbejde Undersøgelsen indikerer, at total cost og logistiksamarbejdet er vigtigere end lange og tætte relationer. Integration med leverandører Undersøgelsen peger på, at der i nogen grad udveksles forecast med leverandørerne. Hvad angår spørgsmålet, om der er indsigt i omkostningsstrukturen hos leverandøren, er der en klar overvægt af svaret nej. Det peger i retning af, at integration med leverandører foregår på de oprationelle opgaver, forecast, ordre mv., mens leverandørintegration omkring de mere interne forhold som omkostningsstrukturer ikke er udbredt.

10 8 It 27,3 % af de producerende virksomheder, som benytter ERP-systemer, mener, at de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med ordrebehandling. 59,1 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 13,6 % fordeler sig fra moderat til meget ofte. 17,4 % af de producerende virksomheder, der benytter ERP-systemer, mener, de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med produktudvikling og produktion. 56,5 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 26,1 % mener, det sker i moderat grad. 13,0 % af de producerende virksomheder, der benytter ERP-systemer, mener, de aldrig oplever, at de ikke kan finde den nødvendige information i forbindelse med indkøb og anden leverandørhåndtering. 59,1 % mener, det sker sjældent, mens de resterende 27,3 % oplever, det sker i moderat grad. Ifølge data fra undersøgelsen betyder størrelsen af virksomheden ikke meget i forhold til, hvor ofte information forsvinder under ordrebehandling, indkøbshåndtering og produktudvikling/produktion. Alt i alt giver tallene ikke udtryk for, at der er store problemer med at holde styr på information og data i langt hovedparten af producerende virksomheder, som benytter ERP-systemer. 2. Baggrund for undersøgelsen Supply chain management (SCM) som faglig disciplin fokuserer på aktiviteter og processer relateret til informations- og materialestrømme i værdikæder og værdinetværk. I virksomheders bestræbelser på at fastholde og udbygge konkurrencepositionen på den globale markedsplads er det nødvendigt, at der samtidig arbejdes med tiltag, der kan forbedre virksomhedens toplinje (omsætning) og bundlinje (omkostningsreduktion). SCM har disse mål som genstandsområde. SCM tager udgangspunkt i kundens behov for varer og/eller serviceydelser i slutleddet. Dette skaber behov for varer og/eller serviceydelser bagud i leverandørkæder og -netværk. Ledelsesidealet er: Differentieret ledelse af intra- og interorganisatoriske aktiviteter og processer med det formål at dække kundens behov ved at frembringe varer og serviceydelser fra tidspunktet, hvor råvarer udvindes og frem til slutbrugeren til de lavest totale omkostninger, med det rette tidsforbrug og til den højeste kvalitet (Arlbjørn, 2006). SCM er således en disciplin, der arbejder på tværs af de traditionelle funktioner (siloer) i den enkelte virksomhed. Der søges såvel mod intern integration som ekstern integration med udvalgte samarbejdspartnere. Litteraturen om SCM er omfangsrig. For at kunne udvikle nye begreber og teorier er det derfor vigtigt, at der løbende foretages undersøgelse af, hvad der konkret sker i praksis. Intet er så praktisk som en god teori. Denne viden kan så inspirere til nye forskningsbidrag, men forhåbentlig samtidig inspirere både det daglige SCM-arbejde og udviklingsprojekter inden for området. Nogle resultater er måske ikke umiddelbart til at overføre til egen situation. I sådanne situationer kan temaerne tjene det formål at igangsætte diskussioner i egen virksomhed med henblik på at afdække den nuværende formåen og eventuelle behov for udviklingstiltag. 3. Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på SCM-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: Supply chain-strategi og -organisation. Outsourcing. Integration med kunder. Sourcing. It. Med afsæt i en analyse af den nuværende praksis er det målet at udarbejde normative tiltag med henblik på at forbedre virksomheders arbejde med SCM.

11 9 4. Metode Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Analyserne bygger på 49 besvarelser fordelt på producenter, grossister og detailhandlere. Der er ikke testet for non-response bias. Antallet af besvarelser giver ikke basis for statistiske generaliseringer. Resultaterne kan derfor ses som bud på nogle retninger omkring dansk SCM-praksis. Respondenterne i undersøgelsen spænder fra adm. direktører, logistikchefer og supply chain managers til business controllers, indkøbsassistenter og butiksbestyrere. Det fremgår ikke af besvarelserne, om det er respondenten alene, der har udfyldt hele skemaet, eller der er indhentet information fra øvrige funktionsområder i virksomhederne. Respondenterne skulle tage stilling til en række spørgsmål ved at markere, i hvilken grad de var enige gående fra i høj grad (5) til i lav grad (1). Dertil har der været en række spørgsmål med svarmulighederne ja, nej og ved ikke. Endelig der været spørgsmål med åbne svarmuligheder. 5. Om stikprøven Stikprøven består hovedsageligt af producenter, som det fremgår af figur 1. Ud af 49 besvarelser har 27 respondenter (55,1 %) svaret, at de er ansat i en fremstillingsvirksomhed. 26,5 % af virksomhederne i undersøgelsen er ansat i en grossist virksomhed, 18,4 % i en detailhandel, mens ingen respondenter fra transportbranchen har besvaret spørgeskemaet. Figur 1: Virksomhedstype 26,5% 18,4% Producent 55,1% Transportbranchen Grossist Detailhandler I forlængelse af spørgsmålet angående virksomhedstype fordeler virksomhederne sig bredt inden for forskellige industrier. 27 respondenter svarede, at de er ansat i en producerende virksomhed, og efterfølgende har 26 respondenter markeret inden for hvilken branche, virksomheden befinder sig. Som figur 2 viser, er størstedelen af industrierne ikke repræsenteret i de mulige svarkategorier. 7 respondenter har således svaret ingen af ovenstående. Af de nævnte industrier befinder hovedparten af virksomhederne sig inden for elektronikindustrien, maskinindustrien og jern- og metalindustrien med 3 besvarelser inden for hver industri. Desuden har producenterne besvaret, om virksomheden producerer industrielle varer eller konsumentvarer, samt om de hovedsageligt er ordre- eller lagerproducerende. 12 respondenter har svaret, at den primære produktion er af industrielle varer, mens 8 virksomheder producerer konsumentvarer. Dermed har 7 respondenter ikke markeret typen af producerede varer. Virksomhederne i stikprøven Figur 2: Industrier repræsenteret Transportmiddelindustri Elektronikindustri Maskinindustri Jern- og metalindustri Sten-, ler- og glasindustri Gummi- og plastindustri Kemisk industri Mineralolieindustri Papir- og grafisk industri Træindustri Tekstil- og beklædningsindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Ingen af ovenstående

12 10 Figur 3: Typer af producenter Produktion af industrielle varer (B2B) 12 Produktion af konsumentvarer (B2C) 8 Hovedsageligt lagerproducerende 13 Hovedsageligt ordreproducerende er hovedsageligt ordreproducerende, hvilket 21 respondenter har svaret. Ligeledes har 13 respondenter svaret, at virksomheden hovedsageligt er lagerproducerende. 7 respondenter har således markeret både ordre- og lagerproducerende, som det ses af figur 3. Fordelingen af virksomheder, der er medlem af en koncern, fordeler sig ligeligt, med 51 % af virksomhederne i stikprøven, der er medlem af en koncern, mens 49 % af respondenterne ikke er det (jf. figur 4). Figur 5: Antal ansatte 24,5% 53,1% 22,4% Figur 4: Virksomheder medlem af en koncern 49,0% Ja 51,0% Nej Deles virksomhederne i stikprøven op i forhold til årlig omsætning, har størstedelen af virksomhederne en omsætning på op til 50 mio. kr. Figur 6 viser, at 23,9 % af respondenterne har svaret, at virksomheden har en årlig omsætning på henholdsvis 0-5 mio. kr. og 6-50 mio. kr. 21,7 % af respondenterne har angivet en omsætning på over 1 mia. kr., mens 17,4 % har svaret en årlig omsætning på mio. kr. Selv om hovedparten af virksomhederne i stikprøven er medlem af en koncern, arbejder størstedelen af respondenterne (53,1 %) i en mindre virksomhed. 22,4 % arbejder i en mellemstor virksomhed, mens 24,5 % arbejder i en stor virksomhed, som inddelingen viser i figur 5.

13 11 Figur 6: Årlig omsætning (mio. kr.) Mio. kr ,7% ,5% ,4% ,5% ,9% ,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ved virksomhedernes geografiske placering af kunder i forhold til antal udgør Europa i gennemsnit langt den største del af kundebasen med 92,4 %. Herefter følger henholdsvis Asien og Nordamerika med henholdsvis 11,5 % og 6,1 %, som vist i figur 7. Figur 8 angiver den geografiske placering af kunder set ud fra omsætning. Her består Europa ligeledes af langt størstedelen af kunder i gennemsnit. I forhold til kunders geografiske placering rent antalsmæssigt er andelen faldende til her at udgøre 87,6 %. Tilsvarende forøges andelen målt i forhold til omsætning for Asien og Nordamerika til henholdsvis 15,9 % og 13,5 %. Figur 8: Geografisk placering af kunder (omsætningsmæssigt) 2,0% 3,3% 3,8% 13,5% 15,9% 87,6% Europa Asien Nordamerika Sydamerika Figur 7: Geografisk placering af kunder (antalsmæssigt) 3,9% 1,2% 3,7% 6,1% 11,5% 92,4% Europa Asien Nordamerika Sydamerika Afrika Australien og Oceanien 6. Supply chain-strategi og -organisation I dette afsnit behandles svar på spørgsmål omkring virksomheders supply chain-strategi og supply chain-organisation. Afsnittet behandler emner inden for SCM-strategi, outsourcing, ressourceanvendelse på udviklingsaktiviteter, SCM-udvikling, organisering af SCM og fagområder under SCM. Figur 9 viser, at 26 respondenter (53,1 %) svarer, at SCM er repræsenteret i virksomhedens topledelse. 14 respondenter (28,6 %) har svaret, at SCM ikke figurerer i topledelsen, mens 9 (18,4 %) svarer ved ikke. Forskellig praksis på dette område kan måske skyldes, at det ikke er alle virksomheder, der har en

14 12 SCM-funktion og med dette heller ikke en mulighed for at have SCM repræsenteret i topledelsen. Figur 9: Supply chain management repræsenteret i topledelsen 18,4% 28,6% 53,1% Ja Nej Ved ikke Figur 11: Nedfældet SCM-strategi 6,1% 28,6% Ja Nej Ved ikke 65,3% Figur 10: Topledelsens opfattelse af supply chain managements bidrag til virksomhedens konkurrencekraft 20,4% 32,7% 1: Lav grad 2. 10,2% ,2% 5: Høj grad 28,6% Undersøgelsen viser, at hele 65,3 % af respondenterne svarer, at virksomheden ikke har nogen nedfældet SCM-strategi jf. figur ,6 % svarer, at virksomheden har en SCM-strategi, mens 6,1 % ikke ved det. Det er overraskende, at så få har en nedfældet SCM-strategi. Selv om en tredjedel af respondenterne har svaret, at det er topledelsens opfattelse, at SCM bidrager til virksomhedens konkurrencekraft, i ovenstående spørgsmål, arbejder de færreste strategisk med emnet, i hvert fald på skrift! Nu behøves strategier jo ikke være store digre skriftlige værker. Man kan komme langt med nogle målbare mål og korte beskrivelser af, hvordan man vil indfri dem. Ud af de 49 respondenter har 16 (32,7 %) svaret, at det er opfattelsen, at topledelsen i høj grad ser SCM bidrage til virksomhedens konkurrencekraft jf. figur ,4 % mener ikke, at der i topledelsen er en opfattelse af, at SCM bidrager til virksomhedens konkurrencekraft. Den manglende viden på dette område peger i retning af et internt salgsarbejde i de virksomheder, hvor topledelserne ikke kan se, hvordan SCM bidrager til konkurrencekraft. Af konkrete tiltag kan man f.eks. igangsætte udvikling og implementering af finansielle nøgletal, der viser udvikling i omkostningselementer samt i servicemål baseret på SCM-arbejdet. Figur 12: Er virksomhedens SCM-område integreret i virksomhedens overordnede strategi? 20,8% 25,0% 10,4% 27,1% 16,7% 1: Lav grad : Høj grad På spørgsmålet om, i hvor høj grad respondenterne mener, at virksomhedens SCM-område er integreret i virksomhedens overordnede strategi, svarer ca. 46 %, at virksomhedens SCM-område i højere grad (svar 4 og 5 til sammen) er integreret i virksomhedens overordnede strategi. Modsat opfattelse har ca. 44 % (svar 1 og 2 til sammen), der ikke mener, at virksomhedens SCM-område er integreret i virksomhedens overordnede strategi, jf. figur 12. Med en

15 13 relativ stor andel af virksomheder, der ikke har en decideret nedfældet SCM-strategi, jf. figur 11, synes dette dog at være reddet af virksomhedens overordnede strategi for ca. halvdelen af respondenterne. Respondenterne blev bedt om at nævne tre forhold, der er med til at drive udvikling i virksomhedens supply chain. De fem hyppigst forekommende svar er: Omkostningsfokus. Topledelsen. Kunder. Integration med kunder og leverandører. Medarbejdere. Respondenterne blev spurgt om at tage stilling til, hvorledes virksomhedens samlede udviklingsindsats (tid, investering, konsulenter m.v.) over de seneste tre år fordeler sig på følgende fem områder: 1) produkter, 2) markeder, 3) supply chain, 4) organisation og 5) systemer (se figur 13). Der henvises til Arlbjørn og de Haas (2008) for en operationalisering af de fem udviklingsområder gennem en række udsagn, der skal tages stilling til. Ud fra figur 14 har den største gennemsnitlige ressourceanvendelse ikke overraskende været brugt på markedsudvikling (35,1 %), og dernæst produkt- Figur 13: Fem udviklingsområder Kilde: Arlbjørn (2006, s. 146) Figur 14: Fordeling af ressourceanvendelse i fem udviklingsområder Systemudvikling 18,9% Organisationsudvikling 13,0% Supply chain-udvikling 13,3% Markedsudvikling 35,1% Produktudvikling 26,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

16 14 udvikling med et gennemsnit på 26,4 %. Den tredjestørste udviklingsindsats ligger i systemudvikling, hvor bl.a. ERP-implementeringer kan stå for en stor del af arbejdet. Hvad angår udviklingsindsatser inden for supply chain er gennemsnittet helt nede på 13,3 %, hvilket kun lige er 0,3 procentpoint højere end organisationsudvikling med et gennemsnit på 13,0 %. 16 respondenter har svaret ved ikke. Det er ikke overraskende, at supply chain-udvikling får en lavere prioritering sammenholdt med produkt- og markedsudvikling. Disse data bekræfter de indtryk, vi har gennem vores færden i danske virksomheder. Det kan anbefales, at virksomheder sætter flere ressourcer ind på udvikling af forsyningskæderne for at sikre, at forsyningskæderne står på den rette platform til at understøtte virksomhedens produkter og markeder. Flere udviklinger inden for markeds- og produktområdet nødvendiggør udvikling inden for supply chain-området. Med andre ord bør der være mere fokus på design for supply chain (se f.eks. Fine, 1998, og Gubi, 2004). På spørgsmålet om, hvilke supply chain-udviklinger virksomhederne har gennemført inden for de seneste tre år, tegner der sig et klart billede af lageroprydninger (32 besvarelser), som vist i figur 15. Dernæst følger opgaver med indkøb (22), reduktion af gennemløbstid (22), outsourcing (16), lagerkonsolidering (15), og lead time-reduktion (14). Det er bemærkelsesværdigt, at der er så få udviklinger relateret til procesorganisering, partnerskaber, Time-To- Market, postponement og leverandørstyret lager. Figur 16 viser hvilke funktioner, der er organiseret under SCM-funktionen. Ud af 42 respondenter har flest markeret indkøb (26), lager (25), distribution (21) og planlægning (19). Figur 15: Gennemførte udviklinger inden for supply chain-området inden for de seneste tre år Andre Opbygning af tværfaglige Supply Chain-funktioner Supply Chain-kompetenceudvikling Procesorganisering i Supply Chain Partnerskaber Konsolidering af leverandørbase Lead time-reduktion Indkøb Reduceret Time-To-Market Indførsel af postponement Leverandørstyret lager Outsourcing Indførsel af nyt planlægningskoncept Reduktion af gennemløbstid Sporbarhedsteknologi Oprydning på lagre Lagerkonsolidering Figur 16: Fagområder organiseret under supply chain management Andre 14 Ordreoptagelse 16 Distribution 21 IT 2 Planlægning 19 Indkøb 26 Lager 25 Produktion

17 15 Faktaboks: Time-To-Market Time-To-Market-processen handler om at reducere det samlede tids- og omkostningsforbrug fra idé til lancering af et nyt produkt over udvikling, indkøring i produktion (enten hos en selv eller hos en underleverandør), opskallering af produktion og lancering på markederne. Målet er at levere produkter af høj kvalitet på den rette tid, at kunne reagere på ændringer i markedet, at holde produkt- og lageromkostninger nede på et konkurrencemæssigt niveau, at foretage produktforbedringer uden at skulle kassere lager, at introducere nye produkter hurtigt og konstant at søge efter nye råvarer og leverandører, alternative dele, kortere lead-times og lavere priser. Mere information om Time-To-Market kan findes i Brooks and Scofield (1995). Faktaboks: Postponement Postponement handler om at udskyde færdiggørelsen af en aktivitet eller proces til det senest mulige tidspunkt. Grundlæggende kan der arbejdes med fem former for postponement: 1) produktion, 2) montage, 3) etikettering, 4) pakning og 5) tid/logistik. Drivkræfter bag postponement-strategier er bl.a. stigende vanskelighed ved at forecaste efterspørgsel, stigende efterspørgsel efter kundetilpassede produkter, stigende produktionsomkostninger, stigende konkurrence, stigende distributionsomkostninger og stigende F&U omkostninger. Mere information om postponement kan findes i Arlbjørn og Johansen (2008). 7. Outsourcing Respondenterne blev spurgt til, om de inden for det seneste år har været igennem outsourcingprocesser. Svar på dette spørgsmål er underopdelt i producenter, grossister og detailhandlere som vist i figur 17. Ud af de 27 producenter er det gældende, at 66,7 % har været gennem en outsourcing-proces, mens 33,3 % har svaret nej. 13 respondenter tilhører virksomhedstypen grossister, hvoraf 23,1 % har været gennem en outsourcing-proces, mens 76,9 % ikke har. Hos detailhandlerne har 11,1 % svaret ja til at have været gennem en outsourcing-proces, mens 88,9 % har svaret nej. Med andre ord, outsourcing-processer sker hovedsageligt hos producenter. Figur 17: Virksomheder der, har været gennem outsourcing-processer inden for det seneste år Detailhandler 11,1% 88,9% Grossist 23,1% 76,9% Ved ikke Nej Ja Producent 33,3% 66,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 16 Figur 18: Outsourcing aktiviteter inden for de seneste år Producenter Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion Grossist Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion Detailhandel Har ikke outsourcet Andet Administration Kantine Planlægning Indkøb Transport Ordreoptagelse Lager HR Management IT Produktion

19 17 Figur 19: Hvilke drivkræfter har været bag outsourcingen? Andet 3 Kapacitetsfrigørelse 11 Tættere på markedet 2 Hurtigere reaktionsevne 6 Adgang til nye kompetencer 7 Adgang til ny teknologi 8 Fokus på kerneforretning 12 Omkostningsbesparelse Som det fremgår af figur 18, er det hovedsageligt produktion og it, der er blevet outsourcet inden for det seneste år. Men områder som lager, transport, kantine og administration har også været udsat for outsourcing. Hos grossisterne har 57,1 % ikke outsourcet noget ud af de i alt 7 respondenter inden for denne gruppe. Ved outsourcing er det aktiviteter som transport (28,6 %) og lager (28,6 %), der er blevet outsourcet inden for de seneste år. Ud af 9 detailhandlere har 22,2 % outsourcet henholdsvis lager og it, mens 77,8 % ikke har outsourcet noget. Der tegner sig, ifølge figur 19, et klart billede af, at det er omkostningsbesparelser (79,2 % = 19 respondenter), der har været hoveddriveren bag outsourcingen, efterfulgt af fokus på kerneforretning (50,0 % = 12 respondenter) og kapacitetsfrigørelse (45,8 % = 11 respondenter). 8. Integration med kunder Dette afsnit behandler forskellige typer af integration med kunder. Data er opdelt særskilt for henholdsvis producenter og grossister. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til en række spørgsmål om forskellige integrationselementer med virksomhedens kunder. Figur 20 til 26 indeholder resultater af svar på syv spørgsmål fra producenter om integration med kunder. På spørgsmålet om, i hvor høj grad det er den adspurgte virksomheds ansvar, at deres kunder har det rigtige sortiment af virksomhedens produkter, svarer godt 50,0 % (4 og 5) til sammen, at det i høj grad er virksomhedens ansvar. Samlet set er det ens for både producenter og grossister (med svar 4 og 5 tilsammen). Sådanne aktiviteter er tiltag, der kan gøre virksomhederne mere attraktive over for deres kunder. 15 % af grossisterne og 23,1 % af producenterne mener derimod, det i lav grad er deres ansvar. Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at disse virksomheder ikke kan se relevansen af noget sådant, men snarere, at de ikke har et decideret ansvar for det. Ud fra figur 21 kan det ses, at 38,5 % af grossisterne og næsten halvdelen af producenterne (46,2 %) har svaret, at det i lav grad er deres ansvar at sikre lager og display af deres varer hos kunden. Dette resultat er noget overraskende, bl.a. som følge af en stigende trend med Vendor Managed Inventory (VMI) (leverandørstyret lager) (se f.eks. Angulo et al. (2004) og Sari (2007)). Ca. en femtedel af producenterne har svaret, at det i høj grad er deres ansvar at sikre lager hos kunderne. Ca. 30 % af producenterne (4 og 5) mener i høj grad, at der udveksles forecasts med kunder (se figur 22). Undersøgelsen har ikke givet mulighed for at svare, at denne praksis er med udvalgte kunder eller med dem alle. Det er ikke sikkert, det er med alle kunder,

20 18 Figur 20: Respondenters ansvar for, at kunden har det rigtige sortiment af produkter 5: Høj grad 23,1% 30,8% 4. 19,2% 30,8% 3. 23,1% 23,1% Grossister 2. 3,8% 7,7% Producenter 1: Lav grad 15,4% 23,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 21: Respondenternes ansvar for at sikre lager og display af varer hos kunden 5: Høj grad 7,7% 19,2% 4. 3,8% 3. 19,2% 38,5% Grossister 2. 15,4% 11,5% Producenter 1: Lav grad 38,5% 46,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 22: Respondenters svar på i hvor høj grad forecasts udveksles med kunder 5: Høj grad 14,8% 4 14,8% 23,1% 3 15,4% 37,0% Grossister 2 14,8% 23,1% Producenter 1: Lav grad 18,5% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 23: Respondenternes svar på i hvor høj grad de får indsigt i kundernes konkrete salgsordrer 5: Høj grad 11,5% 4 11,5% 15,4% 3 23,1% 23,1% Grossister 2 26,9% 30,8% Producenter 1: Lav grad 26,9% 30,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

21 19 Figur 24: Respondenternes svar på i hvor høj grad kunder inddrages i produktudvikling 5: Høj grad 22,2% 4 18,5% 41,7% 3 16,7% 40,7% Grossister 2 3,7% 16,7% Producenter 1: Lav grad 14,8% 25,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 25: Respondenternes opfattelse af i hvor høj grad supply chain-udviklingen drives af kunders krav 5: Høj grad 7,7% 29,6% 4 25,9% 38,5% 3 15,4% 18,5% Grossister 2 7,4% 15,4% Producenter 1: Lav grad 18,5% 23,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 26: Respondenternes opfattelse af i hvor høj grad de kender kundernes behov for produkter og serviceydelser 5: Høj grad 14,8% 4 40,7% 53,8% 3 38,5% 33,3% Grossister 2 7,7% 3,7% Producenter 1: Lav grad 7,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% at forecasts udveksles. Men data viser, at praksis for 30 % af producenterne på dette område sker i høj grad. Det er overraskende, at over 33 % svarer, at denne praksis kun sker i lav grad hos producenterne (1 og 2) og hele 38,5 % blandt grossisterne. Et af de centrale emner inden for SCM er netop at udveksle information med henblik på at kunne planlægge bedre. Dette hænger sammen med det næste spørgsmål om, i hvilken grad virksomhederne får indsigt i kunders konkrete salgsordrer (se figur 23). Godt 60 % af grossisterne og ca. 54 % af producenterne (1 og 2) svarer her, at det i ringe grad er praksis for dem. Det er et overraskende højt tal og vidner om, at der er helt basale SCM-budskaber om bl.a. informationsudveksling i forsyningskæder, der trænger til at blive kommunikeret igen. 41,7 % af grossisterne har svaret, at de i nogen grad inddrager deres kunder i produktudvikling (jf. figur 24). 40,7 % mener derimod, at de i lav grad inddrager kunder i produktudvikling. 40,7 % af producenterne (4 og 5) mener, de i høj grad inddrager deres kunder i produktudvikling. Andre 40,7 % (3) svarer, at dette sker i nogen grad. Denne supply chain-praksis synes at være slået igennem i danske virksomheder. Ifølge figur 25 har godt 46 % (4 og 5) af grossisterne svaret, at udviklingen i deres supply chain i højere grad drives af kunders krav. 55,5 % af producenterne (4 og 5) er af den opfattelse, at udviklingen i virksomhedens supply chain i høj grad drives af kunders krav. Supply chain-budskaber med design af forsyningskæder baseret på kundebehov må siges at

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Bæredygtig transport. White paper. En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL. Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas

Bæredygtig transport. White paper. En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL. Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas Bæredygtig transport En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas White paper Forskningsassistent Anne Pedersen Key Account Manager, DHL Mads Søndergaard Institut

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger.

A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger. A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger www.alumeco.dk 100% fokus på aluminium Globalt samarbejde: Forberedt på vækst Faste kontaktpersoner: Skræddersyet organisation Sourcingpartner: Få fordel af

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ØKONOMISK ANALYSE Robotter baner vejen for hjemtagning af produktion Fire ud af fem af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification.

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som The Forrester effect, The Burdidge effect eller Demand Amplification. 1. 1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification. Hvorledes vurderer du dit kendskab til teorien bag ved Bullwhip

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 6.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 6.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 6.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 6.2 Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lagerbeholdning 100 130 150

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere