Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: <---Tryk her!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her!"

Transkript

1 Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: <---Tryk her! Version 1.19 Opdateret Tirsdag 5. juni 2007 PharmaFakt support: PharmaFakt Installation side Varenumre der skal oprettes i systemet kan mailes direkte til Jens Peter på følgende

2 Indhold 1. Brugervejledning Hovedmenuen... Side 5 Brugeropsætning... Side 6 Vareoversigten... Side 7 Kundeoversigten... Side 8 Opret ny Kunde... Side 9 Opret Udstedere... Side 10 Ny Ekspedition... Side Ekspedition - Rabatliner... Side 15 Opret en rekvisition m. bestilingsforslag... Side Modtagelse af rekvisition... Side Opret egne vare (69-numre)... Side Lagerstyring Bestillingsforslag > Generelt... Side 26 Minimum & Genbestilling... Side 27 Overblik over varebeholdning... Side 28 Overblik over varebeholdning... Side 29 Procedure i forbindelse med ekspeditioner... Side 30 Lagerstyring: Fejlkilder!... Primojustering & Lagerjustering (Generelt)... Side 3 Side 3 Primojustering... Side Lagerjustering... Side Statistik... Side Funktioner Dataudveksling... Side 38 Genudskrift af etiketter & Fri-etiketter... Side 39 Sikkerhedskopiering & Gendannelse... Side 40 Opdatering af PharmaFakt... Side 41 PharmaFakt Installation side

3 4. Opsætning Indstillinger > Generelt... Side 42 Indstillinger > Finans... Side 43 Indstillinger > Terminal... Side 44 Opret egne betalingsbetingelser... Side 45 PBS: Oversigt... Side 46 (Ny!) PBS: Overblik over information... Side 47 (Ny!) PBS Step 1.1: Kreditoraftale BS01... Side 48 PBS Step 1.2: Kreditoraftale DL01... Side 49 (Ny!) (Ny!) PBS Step 2: Generer nøglekoden på fra et sikkert PBS-websted... Side 50 (Ny!) PBS Step 3.1: Opsætning af PharmaFakt... Side 5 (Ny!) PBS Step 3.2: Opsætning i PharmaFakt... Side 5 (Ny!) PBS Step 3.3: Udfør Test og godkendelse... Side 53 (Ny!) PBS step 4: Opret ny betalingsbetingelse for PBS-kunder... Side 54 (Ny!) PBS Step 5: Indtastning af aftalenumre... Side 55 (Ny!) PBS Step 6: Afsend oplysninger til PBS... Side (Ny!) PBS info - Modtagelse af oplysninger fra PBS... Side 58 (Ny!) 5. MAMUT Opsætning af MAMUT... Side 59 MAMUT Online Backup Side 60 MAMUT Online Backup - Opsætning... Side MAMUT - Kasseklade (registrering af bilag)... Side 65 MAMUT - Finans (oversigt)... Side 66 MAMUT - FORKERTE FORFALDSDATOER... Side (!) MAMUT - Kontoudtog... Side (!) MAMUT - Registrer indbetalinger... Side 7 MAMUT - Indstillinger for ind- & udbetaling... Side 7 (Ny!) PharmaFakt Installation side 3

4 6. Supportoplysninger Det nye kontoudtog... Side (Ny!) Supportoplysninger... Side 76 Brugervejledning - nemmere download... Side 77 Ønsker til indhold i brugervejledningen kan sendes til: * (!) sider som er tilføjet i forrige version af brugervejledningen ** (Ny!) sider som er tilføjet i denne version af brugervejledningen PharmaFakt Installation side 4

5 PharmaFakt Hovedmenu a b c d e Menupunkter: 1. PharmaFakt er opdelt i 10 hovedmenu-punkter. Hvert punkt er tildelt en genvejstast [F1-F10]. 2. Undermenu-punkter Statuslinie: a. Navnet på brugeren som er logget ind samt det valgte brugernavn. b. Adgangsniveau (basisbruger, superbruger, administrator) c. Tidspunktet hvor brugeren har logget på PharmaFakt d. Hvis flere terminaler er tilkoblet systemet angives hver terminal med et nummer. e. Angiver PharmaFakts version Denne brugervejledning giver dig et grundlæggende kendskab til PharmaFakts grundlæggende funktioner. Har du spørgsmål vedrørende brugen af PharmaFakt kan du kontake os på: Telefon: Brugere uden supportaftale har ligeledes mulighed for at benytte supporttjenesten mod betaling. (se priser i PharmFakt prisliste eller på PharmaFakt Installation side 5

6 Brugeropsætning [Menupunkt 10 - Undermenu 3] [Kræver administratorrettigheder!] Tryk: Opsætning [F10] og vælg undermenu Brugere (som vist på billedet) Brugeroversigt vises: Info: Der findes tre Bruger-niveauer: Administrator: Personen som står for driften af PharmaFakt Super-bruger: Personer som er daglige brugere af systemet Basis-bruger: Personer som jævnligt foretager ekspeditioner 1. Opret ny bruger Tryk Ny Bruger [Genvej F2] Indtast brugerens navn: [eks. Peter P. Petersen] Indtast ønsket brugernavn [eks. ppp] Indtast ønsket adgangskode [eks. 1234] Vælg adgangsniveau [eks. superbruger] Tryk Gem & Luk [Genvej F10] Brugeren er nu oprettet! 2. Slet/redigér eksisterende brugere Marker brugeren som du ønsker at slette/redigere. For at slette: Tryk Slet bruger [Genvej F4] For at redigére: Tryk Redigér bruger [Genvej F3] PharmaFakt Installation side 6

7 Vareoversigten [Menupunkt 2] Vareoversigten Varer [F2] indeholder en liste over alle de varer som systemet indeholder. Disse data overføres automatisk fra VetPharm database, og opdateres hver nat. Vareoversigt vises: Info: Det er muligt at oprette egne varenumre (69-numre) disse numre kan bruges til specialvarer og diverse gebyrer som skal faktureres. (Priser på 69-numre vil ikke blive ændret af VetPharm) PharmaFakt Installation side 7

8 Kundeoversigten [Menupunkt 3] Kundeoversigten Kunder [F3] indeholder en liste over alle de kunder som er indtastet i systemet. Herfra er det muligt at oprette, slette og redigere hver enkelt kunde. (listen vil som udgangspunkt være tom) Der kan søges på kundens navn eller debitornummer. PharmaFakt Installation side 8

9 Opret Ny Kunde I hovedmenuen vælgens Menupunktet: Kunder [F3] 1 1. Tryk på knappen: Ny Kunde [F2] Nye kunder oprettes fra kundeoversigten: Faneblad: Stamdata Indtast stamdata (kundes debitornummer, navn, adresse osv.) 3. Gå til næste faneblad: CHR-numre Tryk F2 for at oprette et nyt CHR-nummer Har kunden flere CHR-numre trykkes igen på knappen: Nyt CHR-nummer [F2] 4. Gå til næste faneblad: Betaling Vælg kundens debitorgruppe Udfyld de øvrige betalingsbetingelser for denne kunde 5. Gå til sidste faneblad: Rabat Special rabataftaler kan udformes på to måder: En rabat-procentsats som trækkes fra kundens køb En årsaftale med et fast beløb det udbetales ved et årligt minimumskøb 6. Afslut ved tryk på knappen: Gem & Luk [F10] PharmaFakt Installation side 9

10 Opret udstedere [Menupunkt 8 - undermenu 5] Tryk: Stamdata [F8] og vælg undermenu Udstedere (som vist på billedet) (Udstederoversigt vises:) 1 Fra denne udstederoversigt kan man oprettte, slette eller redigere udstedere. 1. Tryk: Ny Udsteder [F2] (Udstederoversigt vises:) 2 2. Indtast udsteder-oplysninger 3. Når oplysningerne er indtastet trykkes: Gem & Luk [F10] Udsteder kan nu ses på udstederoversigten! PharmaFakt Installation side 10

11 Ny ekspedition [Menupunkt 1] I hovedmenuen vælgens Menupunktet: Ekspedition [F1] Ekspeditions-vinduet vises: 1 a 2 1. Dataindtastning Vælg ordrestamdata Vælg Kunde [eks. Dyr, erhverv ] 1.a Kunden kan også vælges fra kundeoversigten Tryk på den grå firkant, med de tre prikker [Indtast CHR-, debitornummer eller kundenavn og tryk herefter Enter] Herefter kan kunde vælges fra oversigten, eller der kan søges på debitornummer og kundenavn. 2. Udsteder Vælg udsteder [samme princip som kundevalg] Alle stamdata er nu indtastet, og ekspeditionslinierne kan indtastes. Gå til næste side for at følge guiden: Indtastning af ekspeditionslinier PharmaFakt Installation side 11

12 Indtastning af ekspeditionslinier (fortsat) Tryk: Ny varelinie [F2] for at oprette en varelinie Ekspeditions-vinduet vises: (her indtastes data for ekspeditionslinie) 1 1. Vælg varer I varefeltet kan der både indtastes varenummer eller varenavn [Afslut med tryk på: Enter ] En liste med varer der matcher søgningen vises. Indtast varenavn helt eller delvist [Afslut med tryk på: Tabulator ] I feltet pakninger for den valgte varer vises udvalget af størrelse for den indtastede vare. Vælg den ønskede pakning [Afslut med tryk på Knappen: OK [F10] ] PharmaFakt Installation side 12

13 Indtastning af ekspeditionslinier (fortsat) Varen er nu valgt, og Ekspeditions-vinduet vises igen: 2 3 Her ses et eksempel på etiketten 4 2. Vælg antal Indtast det ønskede antal Ordinationsoplysninger Info: I takt med at ordinationsoplysningerne indtastes, udformes etiketten automatisk. Der er ligeledes muligt at indtaste/redigere ordinationsoplysnigerne manuelt i etiket-feltet. Vetstatkoder oplyses automatisk ved indtastning af ordinationsoplysningerne. 3. Udfyld ordinationsoplysninger Udfyld ordinationsoplysningerne Ordinationsoplysninger kan indtastes udelukkende ved brug af tastaturet, følgende kan vise sig brugbart: Alt + pil ned : Åbner en rullemenu Indtastning i hvert felt afsluttes altid med Enter (Når alle felter i ordinationsoplysninger er udfyldt kan man oprette ny ekspeditions-linie) 4. Opret ny(e) varelinie(r) Tryk: Gem og opret ny varelinie [F2] for at oprette ny varelinie (der vil blive printet en etiket for denne varelinie) Ønsker man ikke nogen etiketudskrift trykkes: Gem op opret ny u. etiketudskrift [F11] Når alle ønskede varelnier er oprettet trykkes Luk vindue [F10] for at komme tilbage til oversigten af indtastede ekspeditionslinier. PharmaFakt Installation side 13

14 Indtastning af ekspeditionslinier (fortsat) (Ekspeditionslinerne er nu indtastet, og Ekspeditions-vinduet vises igen:) 5 Info: Fra oversigten har man mulighed for at slette og udskrive de enkelte varelinier. Det er desuden muligt at gemme/udsætte en ekspediton ved at trykke på: [Gem/udsæt [F10]] 5. Uskriv en følgeseddel - tryk på knappen: udskriv følgeseddel 6. Lad ekspeditionen stå åben til der er udført 2.kontrol - tryk på knappen: Gem & udsæt 7. For at fakturere ekspeditionen trykkes: Fakturer... [F8] (Se følgende side: Ekspedition - Rabatlinier ) PharmaFakt Installation side 14

15 Ekspedition - Rabatlinier (Ekspeditionsvinduet) 5 1. For at fakturere ekspeditionen trykkes: Fakturer... [F8] 2a. Tryk: Forsæt [10] for at indberegne rabatten 2b. Tryk: Slet rabatlinie og genberegn [10] for at slette rabatlinierne Dermed vises ingen rabatlinier på fakturaen PharmaFakt Installation side 15

16 Opret en rekvisition m. bestilingsforslag [Menupunkt 7] Tryk på knappen Rekvisition [F7] i hovedmenuen (Rekvisitionsoversigten vises) 1 1. For at oprette en ny Rekvisition tryk: Ny rekvisition [F2] Vælg Leverandør (eks. PharmaService) 3. Kontroller modtageroplysningerne (adressen hvor Leverandøren skal levere varerne) 4. Tryk på knappen: bestillingsforslag (se følgende side) PharmaFakt Installation side 16

17 Rekvisition (fortsat) Dan bestillingsforslag Info: Bestillingsforslaget vil kun medtage de varer der er aktiveret som lagerførte. Derfor anbefales det at du aktiverer lagerstyring på alle del- og enkeltpakninger. Indstillinger for bestillingsforslag: A. Hvis du har indtastet minimum & genbestilling på varerne kan du bruge det automatiske bestillingsforslag. B. Du vil også kunne basere dit bestillingsforslag på salget i en tidligere periode Tryk på knappen: Dan bestillingsforslag Du har mulighed for at redigere i bestillingsforslaget. (dette kan også gøres efter overførsel til rekvisition) 6. Overfør bestillingsforslaget til din rekvisition Tryk på knappen: Overfør til rekvisition Tryk derefter på knappen: Luk [F10] for at gå til oversigten over den oprettede ekspedition PharmaFakt Installation side 17

18 Rekvisition (fortsat) Dan bestillingsforslag Bestillingsforslaget er nu overført til rekvisitionen (oversigten over oprettede ekspeditionslinier) 7 Info: Du kan selv tilføje yderligere linier på bestillingen 7. Når du er færdig med Rekvisitionen trykkes på knappen: Afsend rekvisition Et ny vindue kommer frem: Der er nu mulighed for at få en udskrift af rekvisitionen A. Ønskes en udskrift skal der stå: Rekvisition_v2 i rapportfeltet B. Ønskes ingen udskrift ændres dette til: ingen valgt 9. Rekvisitionen afsendes ved tryk på knappen: Afsend Besked fra systemet: Rekvisitionen blev afsendt til PharmaService. Du kan se i rekvisitionsoversigten, når modtagelsen er dannet! PharmaFakt Installation side 18

19 Modtagelse af rekvisition: Rekvisitions-status Generelt om aflæsning af rekvisitions-status Rekvisitionernes status angives af de to kolonner Status og ERM Status Billedet viser de to kolonner fra Rekvisitions-oversigten Kolonnen: ERM Status - Angiver status i forhold til PharmaService Forklaring af status-typer: Manuel rekvisition: Ordren er ikke afsendt elektronisk! (du har muligvis faxet ordren) (Gul) Rekv. behandles hos PhS.: Ordren er afsendt og behandles af PharmaService (Grøn) Modtagelse klar!: Ordren er behandlet hos PharmaService, og klar til modtagelse! Færdigbehandlet!: Du har trykket: Dan modtagelse på ordren Dette betyder ikke nødvendigvis at varerne er lagt på lager. (se den anden status kolonne) Kolonnen: Status - Angiver status i forhold til dit lager Forklaring af status-typer: Åben rekvisition: Ordren er endnu ikke afsendt, og kan forsat redigeres. Afsendt Rekvisition.: Ordren er afsendt til leverandøren. Åben modtagelse: I har dannet modtagelse på ordren, men den er endnu ikke lagt på lager Lukket modtagelse: : Rekvisitionen er bogført og varerne er lagt på lager Konlusion En færdigbehandlet rekvisition har derfor følgende angivet i statuskolonnerne: Status: Lukket modtagelse ERM status: Færdigbehandlet PharmaFakt Installation side 19

20 Modtagelse af rekvisition (På billedet ses et eksempel på en rekvisitionsoversigt) 1. Marker den rekvisition du ønsker at modtage (dermed bliver linien markeret med blåt) 2. Tryk på knappen: Forsæt rekvisition / Forsæt modtagelse (afhængig af status) 3. Tryk på knappen Dan modtagelse (dermed frigives batchnr.) (En oversigt over rekvisitionen kommer frem i et nyt vindue) I dette vindue har man et overblik over rekvisitionen. De 3 faneblade giver overblik over detajlerne på hver enkelt varelinie: Faneblad 1: Rekvisition Faneblad 2: Modtagelse - Antal/Pris Faneblad 3: Modtagelse - Lager PharmaFakt Installation side 20

21 Modtagelse af rekvisition 3. Kontroller at antal bestilt passer med antal leveret (Billede af 2. faneblad: Modtagelse - Antal/Pris ) 3. Vælg Fanebladet: Modtagelse - Lager 4. Kontroller at der for alle varer er angivet lager, batchnr. og udløb (Billede af 3. faneblad: Modtagelse - Lager ) Info: der skal være angivet Lager, Batchnr. og Udløb før varerne kan ligges på lager! PharmaFakt Installation side 21

22 Modtagelse af rekvisition Modtagelsen kan nu bogføres (dermed ligges varerne på lager) 5. Tryk på knappen Bogfør modtagelse 5 (Følgende vindue vises) A. Ønskes en udskrift vælges rapporten: Modtagelse B. Vil man ikke have udskriften vælges: Ingen valgt 6. Tryk på knappen Bogfør modtagelse INFO: I de tilfælde hvor rekvisitionen indeholder restordre opretter systemet automatisk denne på en ny rekvisition og spørger om den skal sendes til PharmaService. PharmaFakt Installation side 22

23 Opret egne varer (69-numre) Vareoversigten 1 1. Tryk på knappen: Ny Vare [F2] Vindue med den nye vares Varekort (1. Faneblad > Generelt) 2. Udfyld Felterne som vist på billedet (Info: Hvis varenummeret er et udbringningsgebyr vælges: Diverse i menuerne Varegruppe og Sælges til ) PharmaFakt Installation side 23

24 Oprettelse af egne varer (69-numre) 2. Fanebladet: Pakning Varekort (2. Faneblad > Pakning) 3. Udfyld pakningsstørrelsen - Pakningsstørrelse - Emballagetype 3a. Egenskaber for multipakninger - Er produktet i brydbare multipakninger benyttes samme princip som for de øvrige varer på listen. Den oprettes både på et multipakningsnummer og et delpakningsnummer. Det er kun delpakningsnummeret der skal lagerføres. Systemet kan selv styre forbindelsen mellem de to varenumre hvis Egenskaber for multipakning udfyldes korrekt. 5x 100 ml Multipakning 1x 100 ml Delpakning PharmaFakt Installation side 24

25 Oprettelse af egne varer (69-numre) 3. Fanebladet: Priser Varekort (3. Faneblad > Priser) 4. Udfyld priser - Kostprisen (AIP) er varens lagerværdi - Kampagnepris (AUP) er varens udsalgspris eksl. moms Info: VetPharm vedligeholder ikke priserne på 69-numre - du står derfor selv for vedligeholdelsen af priser på disse varer. PharmaFakt Installation side 25

26 Oprettelse af egne varer (69-numre) 4. Fanebladet: Lager Varekort (4. Faneblad > Lager) 4. Lagerfør Varen (DETTE GØRES KUN VED DELPAKNINGER!) - sæt flueben i feltet: Varen lagerføres - Angiv standardlager: (Benytter dit apotek kun et lager angives: hovedlager ) - sæt flueben i feltet: Lagerfør med batchnr. 4.a Indtast eventuelt minimum og genbestillingstal - indtast minimumslager i feltet: Minimum - indtast genbestilling i feltet: Genbestilling (Benytter du minimum & genbestilling bør du udfylde begge felter) 5. Afslut med tryk på knappen: Gem & luk [F10] PharmaFakt Installation side 26

27 Bestillingsforslag > Generelt Indsæt minimum & genbestillingstal for at få fuld udnyttelse af bestillingsforslaget. Forklaring: Minimum: når beholdningen går under minimumstallet kommer varen på bestillingsforslaget. Genbestilling: angiver det antal som bestilles hjem, når varen er gået på bestillingsforslaget. ANTAL PÅ LAGER REKVISITION _ EKSPEDITION + = A Vi gør først op, hvad man har på lager: Lagerantallet A udregnes som: Det man har på lager + det man allerede har bestilt hos leverandøren det der står på endnu ikke fakturerede ekspeditioner. Med minimum & genbestilling Man kan nu bestille efter minimum/genbestilling. Her er princippet, at hvis A er mindre end det fastsatte minimumslager, så bestilles et antal gange af genbestillingsforslaget (indtil man når op over minimumslageret). Uden minimum & genbestilling Hvis man ikke har et genbestillingsforslag inde, så bestilles der op til minimumslageret. Hvis minimumslageret er 0, så bestilles der op til 0, hvis man er gået i minus. Periodisk salg Ved bestilling efter periode salg, sker der følgende: Hvis A er større end det fastsatte minimumslager, så sker der intet. Hvis A er mindre, så bestilles der op til minimumslageret + det antal man har solgt i den fastlaget periode. PharmaFakt Installation side 27

28 Minimum & Genbestilling [Menupunkt 2] Indsæt minimum & genbestillingstal for at få fuld udnyttelse af bestillingsforslaget. (skal kun indtates på lagervarer) 1. Tryk på: Varer [F2] (Vareoversigten vises) 2. Vælg en delpakning eller enkeltpakning og tryk: Vis/Rediger vare Der kan indtastes minimum & genbestillingstal på alle del og enkeltpakninger. (Varekortet vises - Vælg fanebladet Lager) 3. Vælg fanebladet: Lager og indtast: Minimum og Genbestillingstal Det anbefales at indtaste begge tal for at opnå en optimal lagerstyring! PharmaFakt Installation side 28

29 Overblik over varebeholdning Batchnummer-styring stiller store krav til brugerne af systemet, og lagerfejl vil kunne opstå. Det er derfor nødvendigt at man altid har en fornemmelse af om lageret i PharmaFakt matcher virkeligheden. Info: Det anbefales at man jævnligt laver stikprøver på lageret for at sikre at systemets oplysninger matcher lageret. Dette kunne eksempelvis gøres ved en fast månedlig kontrol hvor man kontrollerer beholdningen af en given lagerhylde eller varer med et givent forbogstav. 1. Gå til varekort Varer [F2] > Marker en del- eller enkeltpakning > Tryk: Vis/Rediger vare > Fanebladet: Lager Der er 2 faneblade som er brugbare iforhold til at skabe det nødvendige overblik: 2. Gå til Fanebladet: Beholdning Beholdning (oversigt over beholdning, i odre, i modtagelse, og disponibel) Totallinien er uundværlig i forhold til at kende total-talene 3. Gå til Fanebladet: Batchnumre Batchnumre (beholdning fordelt på batchnr.) Info: Ovenstående skal skabe overblikket - for at redigere antal eller batch laves en lagerjustering PharmaFakt Installation side 29

30 Procedure i forbindelse med ekspeditioner Batchnumrestyringen skaber mange udfordringer i forhold til optimal lagerstyrring. Den ideelle situation er at have alle varerne på lager i ekspeditionsøjeblikket. Dette er dog langtfra muligt i praksis. Der er flere forskellige fremgangsmåder - afhængigt af lagerets størrelse. Se nedenstående eksempel på de anbefalede fremgangsmåder: Apotek med et lille varelager Du har modtaget en recept med en række varer som du ikke har på lager. 1. Opret en rekvisition med de varelinier som behøves for at kunne ekspedere ordren(e) (PharmaService vil hellere have 3 mindre ordre i løbet af dagen, end 1 stor sidst på dagen) 2-3. Afsend rekvisition elektronisk til PharmaService Efter kort tid har PharmaService behandlet din rekvisition og gjort den klar til modtagelse 4. Du har nu mulighed for at trykke: Dan modtagelse på rekvisitionen. Dermed bliver batchnumrer på disse varer tilgængelige. (Vent med at bogføre modtagelsen til varen er leveret, dermed har du mulighed for at redigere i antal) 5. Du er nu klar til at foretage ekspeditionen med de korrekte batchnumre. Rekvisition (elektronisk) PharmaService behandler rekvisitionen (ca min) Rekvisitionen klar til modtagelse Dan modtagelsen på rekvisitionen Foretag ekspeditionen 2. Apotek med et større varelager Foretag ekspeditionen Rekvisition PhS. behandler rekv. Rekvisitionen klar til modtagelse (elektronisk) Dit apotek har et stort lager og kan derfor ekspedere hovedparten af varelinierne med de vare/batchnumre som er på lager. Eventuelt! Udføres kun hvis der skal ekspederes vare som ikke er på lager 1. Foretag en normal ekspedition Hvis enkelte varer ikke er på lager ekspederes disse ved at indtaste et fiktivt batchnummer (midlertidigt) Opret en rekvisition (udfra bestillingsforslag) Dermed bestilles de varer som skal skaffes hjem til den/de givne ekspedition(er) 3-4.Afsend rekvisition elektronisk til PharmaService. (Efter kort tid har PharmaService behandlet din rekvisition og gjort den klar til modtagelse) 5. Du har nu mulighed for at trykke: Dan modtagelse på rekvisitionen. Dermed bliver batchnumrerne på disse varer tilgængelige. Dan modtagelsen på rekvisitionen Genoptag ekspeditionen 6. Genoptag Rekvisition Ekspeditionen PharmaService behandler Rekvisitionen Dan modtagelsen på Foretag (elektronisk) rekvisitionen (ca min) klar til modtagelse rekvisitionen ekspeditionen Du skal nu slette de enkelte varelinier som blev oprette med midlertidigt batch.nr. og oprette dem med det korrekte batchnummer. Foretag ekspeditionen Rekvisition (elektronisk) PhS. behandler rekv. Rekvisitionen klar til modtagelse Dan modtagelsen på rekvisitionen Genoptag ekspeditionen Eventuelt! Udføres kun hvis der skal ekspederes vare som ikke er på lager PharmaFakt Installation side 30

31 Lagerstyrring: Fejlkilder! Der har i opstartsfasen været forrvirring om hvordan man opretholder korrekt batchnrstyring. Hvis lagerstyringen skal fungere skal systemet have den nødvendige information. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt at gennemgå dele af lageret, og få rettet op på eventuelle fejl. Følgende fejlkilder bevirker en forkert batchnummer-styring: Fejlkilde 1: Fiktive Batchnr. Hvis man benytter fiktive batchnr. og senere påfører de korrekte batchnr. på faktura og recept (i hånden) Uden at dette angives med en lagerjustering. I dette tilfælde registrerer systemet ikke hvilket batchnr. der plukkes! Dette skal efterfølgende justeres på lageret. Funktioner [F5] > Lagersedler > Ny lagerseddel Fejlkilde 2: Modtagelse af faxede rekvisitioner Hvis man tidligere har modtaget en faxet ordre, som er lagt ind på lageret uden batch.nr.! På faxede ordrer skal man selv angive: standardlager, Batchnr. og Udløb. Det anbefales derfor at man begrænser antallet af manuelle rekvisitioner, hvis man vil undgå taste-arbejde. Fejlkilde 3: Hvis batchnummeret er indtastet forkeret ved oprettelsen af varelageret Har man brugt små bogstaver istedet for store bogstaver, eller har man undladt bindestreg vil systemet opfatte disse batchnumre forskelligt fra dem som man bogfører via rekvisitionerne. PharmaFakt Installation side 31

32 Primojustering & Lagerjustering (Generelt) Primojustering Benyt primojusteringen i de tilfælde hvor du flytter varer mellem apotekets-lager og veterinær-lageret. I feltet: Konto for vareforbrug indtastes konto: 6000 (mellemregningskontoen i Mamut) Apotek-lager Veterinær-lager Lagerjustering Som navnet antyder benyttes denne i forbindelse med justering af lageret. Det kan både gælde justeringer af antal samt batchnumre. Antal Veterinær-lager Veterinær-lage Batchnr. Antal & batch Antal & batch Info: Der skal ikke indtastes nogen konto for vareforbrug i forbindelse med lagerjusteringer. PharmaFakt Installation side 32

33 Primojustering [Menupunkt 5 - undermenu 1] Funktioner [F5] > Lagersedler 1. Tryk: Ny lagerseddel [F2] (Lagerseddel-vinduet kommer frem) Udfyld beskrivelsen Vælg type: Primojustering Konto for vareforbrug (mellemregningskonto: 6000) 2. Tryk: Ny linie [F2] 3. Markér linien og tryk Tabulator (Se næste side) PharmaFakt Installation side 33

34 Primojustering (fortsat) (Ved tryk på tabulator kommer varesøgning frem) 4. Vælg den ønskede vare på listen og afslut ved tryk: OK [F10] (multipakninger kan ikke lagerføres! - alt ndtastes som enkelt- og delpakninger) (Tilbage til lagerseddel-vinduet) primojustering 5. Juster lagerbeholdningen så den passer med lageret + bacthnr. denne procedure gentages med alle varer på lageret (Gerne på samme lagerseddel!) 6. Afslut med at trykke: Gennemfør Lagerjustering [F8] PharmaFakt Installation side 34

35 Lagerjustering [Menupunkt 5 - undermenu 1] Funktioner [F5] > Lagersedler 1. Tryk: Ny lagerseddel [F2] (Lagerseddel-vinduet kommer frem) Udfyld beskrivelsen Vælg type: Lagerjustering (Der skal ikke indtastes konto for vareforbrug) 2. Tryk: Ny linie [F2] og indtast varenr. Info: I Varenr. feltet kan man også indtaste varens navn (afslut med Tabulator) 3. Markér linien og tryk Tabulator (Se næste side) PharmaFakt Installation side 35

36 Lagerjustering (fortsat) (Lagerplukker-vinduet vises) Lagerplukker-vinduet Der gives et overblik over lagerbeholdningen på et varenr. Ovenstående viser en vare som bør justeres! Vi tager det udgangspunkt at vores rigtige lagerbeholdning er 15 stk. med batch nummeret: Eksempel: (Følgende linier skal indtastes på lagerjusteringen) Batch Udløb Beholdning Bemærning Justering -blank (det samme som blank) 15 Denne bør justeres til nul Denne bør justeres til nul Denne bør justeres til nul Beholdningen skal være 15 stk. 33 Dermed har vi på fire linier justeret beholdning på Alamycin, så det passer med lagerets beholdning. Info: Lagersedlen kan indeholde rettelser på flere varenr. 4. Når lagersedlen er udfyldt trykkes: Gennemfør lagerjustering Lagerjusteringen er nu gennemført! (Når lagersedlen er gennemført kan den ikke længere rettes.) Yderligere info: Du kan udskrive en lagerliste fra PharmaFakt, det giver et overblik over hvilke varer som skal justeres. Lagersedler med en total på nul vil ikke blive overført til Mamut - de ikke har indflydelse på lagerets værdi Du kan se dine lagersedler i Mamut se side 48: Mamut - Finans (oversigt) PharmaFakt Installation side 36

37 Statistik [Menupunkt 9 - undermenu 1,2,3,4,5] Statistikkerne er brubagre i en lang række tilfælde (blandt andet): Salgstatistik pr. debitor: Se salget til en given kunde Udleveringsstatistik: Se salget fordelt på udleveringsbestemmelser Varens bevægelse: Hvem er en given vare blevet ekspederet til Lagerlister: Brugbare til lagerkontrol (+ batchnummer opdelt) + meget mere... Eksempel: (salgsstatistik) 1. Vælg datointerval Fra dato Til dato 2. Tryk: Vis udskrift Udskriften vises på skærmen, og kan udskrives ved tryk på printer-ikonet i øverste højre hjørne. PharmaFakt Installation side 37

38 Dataudveksling [Menupunkt 5 > Faneblad 1: VetPharm] Info: Om natten kalder din computer op til VetPharms server, og udveksler data. Denne funktion kan ligeledes udføres manuelt fra denne menu. A. Hent Data Ønsker at hente data fra Vetpharm (vareliste, prisopdatringer osv.) tryk på knappen: Hent Data fra VetPharm B. Send Data Ønsker du at sende data til VetPharm (Ekspeditionsdata, Vetstatkoder osv.) tryk på knappen: Send data til VetPharm Info: Du kan se resultatet af dataudvekslingen i det hvide felt. A B Afslut med tryk på knappen: Luk [F10] PharmaFakt Installation side 38

39 Genudskrift af etiketter & Fri-etiketter Info: i denne menu kan du genudskrive en etiket fra tidligere ekspedition eller lave en fri-etiket A. Udskriv etiketter fra tidligere ekspediton 1. Marker feltet: Udskriv etiketter fra tidligere ekspediton 2. Indtast Ekspeditionsnummer, samt Ekspeditionslinien 3. Vælg antal etiketter 4. Tryk: Udskriv [F6] B. Udskriv Fri-etiketter 1. Marker feltet: Udskrv ny etiket 2. Udfyld selv etiketten 3. Vælg antal etiketter 4. Tryk: Udskriv [F6] PharmaFakt Installation side 39

40 Sikkerhedskopiering & Gendannelse [Menupunkt 5 - undermenu 4] (Denne funktion bør kun udføres af en administrator!) Sikkerhedskopiering Du kan lave manuelle sikkerhedskopier. Vælg den sti hvor backup-filen skal placeres. Tryk: Lav sikkerhedskopi Anbefales: Langt de fleste apoteker har et Q-drev (apotekerforeningens netværksdrev) hvilket er optimalt iforhold til at lagre sikkerhedskopier af PharmaFakt-databasen. Gendannelse (OBS!! Ved gendannelse bliver alle dine data overskrevet!!) Du bør kun lave en gendannelse af dit system hvis du er helt sikker på hvad du foretager dig! Du kan indlæse din sikkerhedskopi ved at vælge stien hvor den er gemt. Tryk: Gendan fra sikkerhedskopi PharmaFakt Installation side 40

41 Opdatering af PharmaFakt [Menupunkt 5 - undermenu 5] Info: Du vil få besked via når der kommer opdateringer af PharmaFakt. Du kan kontrollerer om du har den nyeste version ved at trykke på knappen: Se efter ny version på nettet... Er der en ny version tilgængelig bør du installere denne, så du altid har den mest optimerede version af PharmaFakt. PharmaFakt Installation side 41

42 Indstillinger > Generelt [Menupunkt 10 - undermenu 2] Info: Du har mulighed for at indtaste/ændre dine firmaoplysninger. Disse oplysninger vises som standard på alle udskrifter fra PharmaFakt. 1. Apotekets/Virksomhedens navn 2. Adresse, By og Postnr. 3. CVR. nr. / SE nr. (virksomhedens identifikationsnummer over for offentlige myndigheder) 4. Telefon og Fax 5. og Internetadresse 6. Apoteksnummer PharmaFakt Installation side 42

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere