-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal."

Transkript

1 -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Næstformand (fung.) Lars Heerwagen Amager Boulevard 125, st.th København S Sekretær Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Kasserer Hanne P. Harpelunde Stadionvej 1, st. th Glostrup Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Anders Wolff Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Vest Leo Lottenburger Blankager Alkbertslund Danmark Øst Niels Anders Jensen Mølletoften Lyngby Danmark Øst Benedikte Havemann Bellahøjvej 164, 2.tv Vanløse Danmark Øst Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Danmark Øst Evan Nuppenau Todesgade 13, 1. th Kbhvn. N Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Brian Lorentzen Gurrevej 29 A 2650 Hvidovre Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej Gråsten

3 - 03 -

4

5 DHF s turoversigt for April Vejle Fisker, Vejle Fjords Ørredfond, , eller , eller se 27. April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf.: Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding: se program der er med dette blad Maj EFSA s Species Championship 2008 Oostende, Belgien. Se DHF-Bladet nr August Nordjyske Mesterskaber, fra Hanstholm Amb.Cup Tilm. Jan Lilholt, / Se Opslagstavlen August EFSA s European Boat Championships 2008 Cobh, Cork, Irland. Tilmelding slut August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport på November FladfiskeCuppen fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Jan & Bo, Helsingør på DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstillestil klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7., På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 Forbundsformanden har ordet. Bedst som vi troede, at det skulle til at være forår, så vælter sneen ned, og det fyger omkring ørene på os og med 10 frostgrader, så det er rigtig blevet vinter. Lad os spole tiden lidt tilbage til februar, hvor vi havde en god generalforsamling. Vi fik valgt nye gode folk ind i vores bestyrelse, dels ny kasserer og 3 nye menige medlemmer, så vi er klar til et nyt år. Thor Rasmussen havde varslet sin afgang som formand for konkurrenceudvalget, men lod sig dog overtale til at tage et år mere, så vi kan få en ny mand/kvinde til at overtage denne ret så vigtige post. Efterfølgende havde vi en god dag på Sundet til vores pokalstævne, fisk var der godt nok ikke så mange af den dag, men hvad - det har vi oplevet før. Så vidt jeg kan læse ud af skippernes udtalelser til fiskeavisen, har vinterens fiskeri ikke været så dårligt endda på trods af den megen blæst. Det er bulefiskeriet der har givet bedst, det har dog ikke kunnet leve op til det antal store fisk, der blev fanget for få år tilbage. Jeg har lige talt med havnekontoret i Helsingør, og de kunne oplyse, at der ikke skete nogen flytning af turbådene til Nordhavnen før tidligst 1. juni 2008 og måske endnu senere, men vi må se, hvad der sker til den tid. Kort fortalt så har den svenske del af Øresundsgruppen pludselig fået et lidt andet syn på fredning af torskene i Øresund, efter de har erfaret, at rykfiskeriet ikke engang er forbudt i Sverige. De foreslår nu, at mindstemålet på torsk sættes op til 45 cm. og senere op til 50 cm. Det er de mål, som vi jo har brugt til nogle af vore konkurrencer i mange år, så fint nok med det. Ligeledes foreslår de krogstørrelsen sat ned til str. 8/0, det er da det vi bruger for at få anerkendt en dansk rekord, så det er vel nok her vi lander. Når det så er sagt, er det altid lovligt at tage de fisk med hjem, der overholder de mindstemål Fiskerikontrollen har sat, gældende for det område hvori fisken er fanget. Ambassadeurcuppen kører derudaf med 7 konkurrencer i år, hvoraf de 2 allerede er afviklet, jeg er sikker på, at der bliver kæmpet om de 10 øverste pladser. Vi mødes på vandet

7 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 11. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Danske Rekorder: Regler for Ambassadeur-Cuppen: Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Kig ind på vor hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) Klubbernes Hjemmesider. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på deres hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF s hjemmeside, og ligeledes at anbringe links til DHF s hjemmeside på deres egne hjemmesider. Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF-Bladet pr Så husk det nu! D H F Bladet Kan nu læses på vor Hjemmeside Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7. og 1.11.

8 Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling Referat ved Cees Vader. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Fritz Thomas som dirigent. Fritz blev valgt med akklamation. Fritz kunne konkludere at generalforsamling var indkaldt efter reglerne. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt og der var ingen kommentar vedrørende sidste års referat.. 3.Beretninger fra: 3.a Bestyrelsen Fritz gav ordet til Eskild Pedersen, Eskild ønskede alle en god generalforsamling. Flemming Andersen blev mindet. Også Børge Jakobsen, medlem i 20 år, blev mindet. Se i øvrigt beretningen andet sted i bladet. 3.b Konkurrenceudvalget Thor fik ordet. Pokalstævnet var elendigt, Torske Cuppen super, DM var kanon (det var en svensker som vandt), vi skal måske gøre os endnu bedre eller måske var han bare heldig. På DM var der dagsfangster på over 30 kg fordelt over 8 arter. Andre konkurrencer har også været gode; Skagen blev vundet med 100 kg over 2 dage, Michael Lorenzen vandt i Hirtshals med 80 kg (renset!!). Konkurrencen indenfor Ambassadeur-cup var meget spændende i år, 3 deltagere med 1 point forskel og spænding til sidste konkurrence. Thor Rasmussen vandt også i Desværre er Pokalstævnet ikke udsolgt, vi håber det er en enlig svale, fordi det var også fastelavnsweekend. Vi skal skrive åben DM, det var der før. EM 2007 i England havde få danske deltagere, men EM 2008 i Irland; her deltager der mindst 15 fra Danmark. 3.c Rekordudvalget Kim fik ordet. Rekordudvalget har haft endnu mere travlt end i 2006, i alt 31 meldte af hvilke 27 blev godkendt. 7 Danske rekorder, 7 lineklasse rekorder og 13 fluefangede rekorder. Der er kommet 2 nye medlemmer i rekordudvalget, bland andet Henrik Carl, biolog, som hjælper til at artsbestemme. Se mere på 3.d Festival Frandsens Legat I 2007 blev det til 2 juniorer som søgte og har fået bevilliget betalt deltagelse til DM. I 2008 er der 5 juniorer som har søgt og fået bevilliget tilskud til DM i Helsingør. Arne fortæller lidt mere om Festival Frandsens Legat

9 Vi ønsker stadigvæk at der kommer flere juniorer til konkurrencer. Prøver at få de unge mere med også via vores hjemmesiden. 4. Indkommende forslag. Ingen. 5. Regnskab. 5.a DHF: Arv fra Flemming var i orden, kontiene var helt i orden. Emblemkonto nulstilles, alt er jo betalt, så konto nulstilles og alt salg bliver så til indtægt. Udsendelse af fakturer for annoncer gik i stå, derfor bliver der udsendt to fakturaer i år. Vi mistede 3 medlemsklubber, men fik også en ny klub ind. Individuelt medlemstal er stabil. 5.b FFL: Festival Frandsen Legat: Nye obligationer bliver købti stedet for de udtrukne. Regnskab og budget blev vedtaget. Eskild spørger om Skagen ikke ønsker at sponsorere lidt (pga. at der bliver søgt om Legat for mange juniorer). 6. Kontingent Bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 7. Valg til DHF s bestyrelse 7.a Ny kasser Hanne Panduro Harpelunde blev valgt. 7.b Nye bestyrelsesmedlemmer. - Lars Heerwagen. - Leo Lottenburger. - Jan Godsk. Blev valgt ind i bstyrelsen 8. Festival Frandsen Legat, bestyrelsen Eskild, Arne, Hanne, Allan og Niels Rasmussen udgør FFL s bestyrelse. 9. Valg af Revisor Per Ekström blev genvalgt som revisor med akklamation. 10. Valg af Revisorsuppleant Allan Riboe blev genvalgt som revisor suppleant med akklamation. 11. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Næste generalforsamling finder sted den 31. januar 2009 i HSLF s lokaler

10 12. Uddeling af Årets pokaler. Fritz gav Allan ordet og Allan Riboe stillede sig op som prisuddeler, som han plejer at gøre. Allerførst var det beklagelig at der ikke var nogen præmier til juniorer, fordi der var ingen fisk tilmeldt. Herefter kom præmier til de største fisk fanget af danskere iudlandet; i år skulle man fange en fisk på 362 kg for at nå første pladsen, det blev et stor næbdyr, en blå marlin fanget af Gorm Siiger. Gorm Singer lagde også beslag på anden pladsen med en blå marlin som vejede 90 kg mindre. På tredje pladsen kom Henrik Hansen med en sildehaj på 222 kg. I vandene rundt om Danmark findes der også store fisk, mest torsk. Det var Carsten Nielsen som fangede en på 18,5 kg. Herefter kom Brian Jensen med en på 18,0 kg og Jens Jeppesen med 17,0 kg. Thor Rasmussen vandt Ambassadeur Cuppen, tæt fulgt af Michael Lorenzen på anden pladsen og Cees Vader på tredje. De første 10 i rækken blev belønnet med et Ambassadeur 7000i LC-meter (med line-tæller). Da ikke alle prisvindere var tilstede, blev følgende skema lavet. Prisen til Michael Lorenzen tages med af Cees Vader Prisentil Niels Godsk Jørgensen tages med af Cees Vader Prisen til Brian Ahlers tages med af Allan Riboe Prisen til Mette Stenbroen tages med af Eskild Pedersen Prisen til Jan Christensen tages med af Thor Rasmussen Prisen til Søren Christensen tages med af Eskild Pedersen Prisen til Svend-Åge Madsen tages med af Evan Nuppenau 13. Eventuelt Øresundfiskerne, Allan Riboe fortæller : Erhvervsfiskere ønsker ejendomsretten til Øresund, hvis de kan komme af sted med det, ligesom det er sket i Kattegat. Vi ønsker et bæredygtig fiskeri. Derfor ligger diskussionen total forkert, fordi erhvervsfiskeren har formået at skyde bolden på lystfiskernes banehalvdel, og oveni sætte lystfiskerne op imod hinanden, med en basis i en diskussion om bule- eller drivfiskeri. Cees Vader lægger til at : Faktisk drejer diskussionen sig om at man spiser torskerogn eller ikke og hvem arbejder på et bæredygtig fiskeri, det er de færreste erhvervsfiskere indforstået med, men alle lystfiskere. Keld (Gadusen) tager ordet, agnfiskeri, kan være en løsning, for at komme ud af bulefiskeri-diskussion. Formanden afsluttede hermed generalforsamling

11 Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2. februar Aflagt af forbundsformanden Eskild Pedersen. Lad mig starte med at byde velkommen til alle de fremmødte, og håbe på, at vi må få en god og saglig generalforsamling. Også i år har vi måtte tage afsked med en god fiskekammerat - Flemming Andersen, der desværre tabte kampen mod den sygdom, som han kæmpede så bravt imod. Flemming var et stort aktiv som lystfisker og kammerat lige til det sidste, og passede sit job som kasserer med stor omhu lige til sin død i sommer. Æret være Flemmings minde. Til alt held var Frits og Arne hurtigt ude og tilbyde sig som midlertidig hjælp til overtage posten som kasserer for DHF og Festival Frantsens legat til vi får valgt en ny på her på generalforsamlingen. Medlemstallet er fortsat stabilt, og det gør sig også gældende med de klubber, der er tilknyttet DHF. Det er også min opfattelse at deltagerantallet til vore konkurrencer er opadgående, det kan vi bl.a. takke Allan for, han gør hvad han kan for at få fyldt bådene op, hvis der lige mangler nogle stykker, det gør meget for økonomien i regnskabet. Thor har formuleret og udsendt et regelsæt, som vil blive anvendt til alle vore konkurrencer, ligeledes vil lodtrækningen blive ensrettet, så det bliver lettere for både bådledere og deltagere at finde ud af, hvor man skal stå, men det vil Thor nok komme nærmere ind på under sin beretning. Hvad angår Helsingør Statshavn ved jeg ikke andet end, at bådene skal forlade de nuværende pladser, og flytte til Nordhavnen i april måned. Hvordan tingene så vil blive med hensyn til parkering og plads til præmieoverrækkelse, det må vi se på til den tid, og tage det som det kommer, det er noget vi ikke har den store indflydelse på. Helsingør kommune er rimelig velvillig med hjælp til flytningen af bådene til Nordhavnen, idet der vil blive opsat skilte om, hvor bådene ligger, ligeledes vil der være et tlf. nr. man kan ringe til, hvis man nu alligevel er i tvivl om, hvor den enkelte båd ligger. Det er vinter, og hermed også tid til bulefiskeri. Det er et varmt emne for mange, men jeg mener det var en rigtig beslutning vi traf, da vi tog det ud af vores pokalstævne. Jeg er fra flere sider blevet spurgt om DHFs holdning til bulefiskeriet, ligeledes kunne man læse i Fiskeavisen, at vi var helt fremme i træskoene for et forbud. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Vi tog bulefiskeriet ud af pokalstævnet for at lave en ligeværdig konkurrence for alle, om man så ellers vil bulefiske eller ej, det blander DHF sig under ingen omstændigheder i, for lad mig slå helt fast, bulefiskeri har DHF ingen officiel holdning til på nuværende tidspunkt. Hvad man så ellers mener om det, er op til den enkelte, men som en klog statsmand engang sagde man har et standpunkt til man tager et nyt. Er sammenslutningen af Øresundsfiskerne en død sild, ja det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget fra dem, så derfor ringede jeg til Finn - for at høre om der skete noget. Han kunne fortælle at han havde trukket sig ud af det på grund af sygdom, men at han

12 stadigvæk modtog en del forskelligt materiale fra dem, ang. pirke og krogstørrelse og fredning af forskellige fiskearter osv., og han mente også at Allan havde trukket sig ud af det. Sidste nyt er at svenskerne vil have fredet torsken 3 måneder på svenskesiden, men det er de vist kommet fra igen, men det vil Allan nok lige sige lidt om under evt. Ambassadeurcuppen er slut nu, og der var meget tæt løb i toppen, men det blev også i år Thor Rasmussen der blev der endelige vinder meget tæt forfulgt af CeesVader og Michael Lorentzen. Det er dejligt at se nye ansigter blandt de 10 bedste, som kan kalde sig deltagere på det Danske Landshold, og dermed retten til at repræsentere Danmark til Europamesterskabet i Irland til august. Det er dejligt at se, så mange vil deltage, vi bliver vel en stykker, og det skyldes også nok bl.a. at Lars fra Atlantik Fiskerejser er kommet med et godt tilbud på flyrejse, ophold på hotel og forplejning, det kan kun siges at være meget billigt. Fremtiden ser lys ud for DHF, bladet kører fint, og jeg synes det et blad, vi godt kan være bekendt at sende ud. Fremover udkommer det så kun i 3 numre, dels af økonomiske årsager, dels på grund af, at vores hjemmeside bliver udbygget. Den har godt nok været nede et stykke tid efter Flemmings død. Den er nu overtaget Cees Vader, så den er kommet i et nyt udsende, og vil fremover blive opdateret så hurtigt, det er muligt. Bestyrelsen mangler folk - af flere årsager, men heldigvis er der håb forude, da vi har kontakt med flere gode folk, som er villige til at indtræde i bestyrelsen for at lave et stykke arbejde, mere om det senere. Afslutningvis vil jeg takke redaktøren, bestyrelsen, udvalgene, og sponsorer for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg synes I har lavet et fantastik flot stykke arbejde i det forløbne år. Skal jeg fremhæve nogen, må det være Allan, din indsats i DHF er meget stor, - dels med at skaffe folk og præmier til vore konkurrencer - Tak. Allan med nr. 1-Thor Rasmussen og nr. 3-Cees Vader i Ambassadeur-Cuppen 2007.

13 ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord: BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Fletning af stolesæder Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 380,- til 1600,- kr.

14 - 14 -

15 Pirke-, kaste- og mede-fiskeri i Øresund Den august fra Helsingør Statshavn Dansk Havfisker Forbund byder alle fiske-interesserede velkommen til DM 2008

16 1. Der må kun fiskes med 1 stang. 2. Yderligere stænger må være monteret med tackel/pirk. 3. Der må højest anvendes 3 kroge, hvoraf kun den ene må være en trekrog (max. str. 8/0), som skal være anbragt i bunden af en pirk. 4. Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant, kan indvejes. 5. Alle arter skal indvejes i renset tilstand. 6. Der trækkes lod om pladserne på båden. De deltagende både deles i en styrbordsside og en bagbordsside, hvor der findes en bådvinder i hver side. 7. Forsøg på indvejning af undermåls fisk medfører diskvalifikation. 8. Der fiskes efter et pointsystem, hvor der gives 100 point til bådvinderen plus egne point, mens de øvrige på båden får procentvis i forhold til bådvinderen plus egne point. Hvis der er pointlighed vinder den med flest fisk, derefter antal arter. 9. Bådvinderen er den, på hver side, der har flest point. Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 10 point pr. art. 10. Der må maximalt indvejes 5 fisk af hver art - dog undtaget torsk. 11. Deltagerne skal selv medbringe agn. Agnfisk skal have afskåret halen. Der må ikke medbringes levende agnfisk. Endelig regler m v. udleveres lørdag morgen eller kan hentes på DHF`S hjemmeside Præmieliste Individuel: 1. plads Medalje + Præmie + Pokal 2-3. plads Medalje + Præmie 4-8. plads Præmie Dame: 1. plads Medalje + Pokal Junior: 1. plads Medalje + Pokal Største fisk: 1-3. plads Præmie Største fladfisk: Præmie Største Makrel: Præmie Bedste skipper: Præmie

17 Tilmelding og indbetaling sendes senest den til: Hanne G Harpelunde, Stadionvej 1 sth Glostrup. På en crosset check eller til DHF s giro: Reg. nr Kontonr eller hos Hvidovre Sport. Der fiskes fra bådene "SVÆRD", NADIA og "HAVLIT". Pris kr. 850,- pr. deltager og kr. 100,- pr. hold. Junior kr. 500,-! Deltagergebyret indkluder 2 gange 9 timers fiskeri og præmier. Du er ikke tilmeldt før du har betalt. Tilmeld dig allerede NU. Det er muligt at tilmelde sig på lige så mange 2-mandshold, som man ønsker. Tilmelding af 2-mandshold kan også foregå på kajen. Agn kan bestilles hos Hvidovre Sport. Nærmere information kan fås hos Thor Rasmussen på telefon Hovedkvarteret er P-pladsen ved Kronborg i Helsingør. DM 2008 er med i Ambassadeur-cuppen, som er en af Danmarks udtagelseskonkurrencer til landsholdet ved EM 2009

18 Lørdag den 30. august: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering i Helsingør Statshavn Lodtrækning om pladserne ombord. Afgang til fiskepladserne. Fisketid Bådene er i havn. Indvejning. Søndag den 31. august: Program som lørdag med præmieoverrækkelse kl Laks 60 cm Havkat 30 cm Lubbe 30 cm Tunge 24,5 cm Kuller 35 cm Slethvarre 30 cm Rødtunge 26 cm Ål 35,5 cm Ising 25 cm Torsk 40 cm Lange 40 cm Hvilling 23 cm Ørred 40 cm Rødspætte 27 cm Sej 40 cm Skrubbe 25,5 cm Pighvarre 30 cm Bemærk! Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm. Fjæsing kan ikke indvejes.

19 - 19 -

20 En hilsen fra Per Thuesen. Per Thuesen. der går derhjemme og nyder sit otium, ja han skulle egentlig have en masse lavet i haven, men det er der ligesom ikke blevet tid til. Til gengæld prøver han at rydde lidt op i bunkerne indenfor, men det går også lidt langsomt, for han finder alt for mange ting med dejlige minder, og så sidder han og gennemgår dem og drømmer sig tilbage i tiden. F.eks. havde han engang en kvindelig havbiolog med på en torsketur. Hun tog ørestenene ud af nogle af de torsk hun havde fanget, fotograferede dem parvis i naturlig størrelse med angivelse af torskens vægt. Per har sendt os billedet, som vi her videregiver til de der har interesse. Øresten fra Torsk. Ca. 0,5 kg ca. 3,0 kg ca. 4,5 kg 21,6 kg Skitsen over Sundet på næste side, er fra afsnittet HAVFISKERI i bogen Jeg er lystfisker fra Politikens Forlag og forfattet af forlængst afdøde Svend Sørensen fra LF med blandt andet navigatørfaglig assistance fra Per Thuesen, men som Per siger: Kortet er jo lidt outdated, fra starten af 60 erne, noget er bortfaldet og andet er kommet til. Afsnittet giver blandt andet positioner og beskrivelser af en masse fiskepladser i indre danske farvande. Bogen kan nok købes antikvarisk. Ellers har jeg, Fritz, et velholdt ekstra eksemplar, der går for højeste bud

21 - 21

22 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

23 Ambassadeur-Cuppen 2008 Konkurrencer: 4. Skagen Havfiskefestival 1. Pokalstævne 5. Nordjydsk Mesterskab 2. Roskilde Havfiskefestival 6. DM i havfiskeri 3. Hvidovre Cup 7. Fladfiskecup Deltager Bemærkning Total 1 Tommy Jensen Thor Rasmussen Allan Riboe Michael Lorenzen Tor Helge Bräten Svensk Jan Godsk Poul Børge Larsen Svend-Åge Madsen Thomas Nilsson Svensk Tommy Löwdell Svensk Eskild Pedersen Kenn Corneliussen Martin Tinglef Oleg Drozdov Svend Åge "FSB" Thomas Hansen Kim Riboe Håkon Thelander Svensk Brian Fuglsang Peter Nilsson Svensk Jesper Tagen Kjeld Pedersen Niels Godsk Jørgensen Rene Hansen John Henriksen Jesper Svensson Svensk Michael Jensen Michael Andersson Anker Henriksen Jaako Nilsson Svensk Klaus Blokhus Stephen Rud Pedersen Holger Petersen Peter Poul Jensen Henrik Jensen Kurt Andersen

24 Roskilde Sportsfiskerklub s Havfiskefestival. Tilfredse Lystfiskere og Skippere. Båd Pointliste. Båd Delt. Fisk Vægt Point Gnsn Sværd , ,50 Hanne Berit , ,07 Havstrygeren , ,83 Nadia , ,38 Havlit , ,50 Se den komplette Præmieliste på

25 Roskilde Havfiskefestival den 9. marts 2008 fra Helsingør. Roskilde Sportsfiskerklubs 44 havfiskefestival fandt i år ikke sted den tredie søndag i marts men allerede den anden søndag. Dette skyldes den tidlige påske og dermed at den tredie søndag er Palmesøndag. I år var vejret meget bedre end sidste år, der jo som nogle sikkert kan huske, var meget stormfuldt og med en hel del regn. Vi havde mistet en del deltagere i år og jeg tror at det skyldtes de sidste to års elendige vejr og tilsvarende dårlige fiskeri. SVÆRD med skipper Kim Knudsen var fyldt op med mange af de professionelle havfiskere i Danmark. De havde lige som sidste år medbragt et stort arsenal af pirke, ophængere samt takler til medefiskeri efter torsk og fladfisk. De sidste par dages drivfiskeri havde givet mange torsk, primært under fiskeri ved Kobberværket syd for Helsingborg og både Sværd og de fleste andre sejlede derfor i den retning. Fiskeriet startede og der gik ikke lang tid før den første torsk over konkurrencens mindstemål på 45 cm blev landet. Det var Kim Andersen, søn af Flemming Andersen, DHF s afdøde kasserer. Kim modtog en god torskepirk skænket af Lystfiskerhjørnet i Roskilde. Resten af dagen gik rigtig godt på Sværd, de fleste fangede mange fisk, primært torsk, mens medefiskerne fik mange ising og store hvillinger på de medbragte børsteorm. De fleste fiskede dog med pirk og ophænger og det gav også de fleste torsk. Der blev dog taget torsk mellem 4 og 5 kg på børsteormene, rigtig flot. Oleg Drozdov fangede en flot torsk på lidt over 7 kg og noget senere fik han også en torsk mellem 5 og 6 kg. Han havde derudover mange andre flotte fisk og burde kunne komme i top 10. Kenn Corneliussen, Greve lå også godt til i konkurrencen, han havde mange torsk og derudover en del ising og de giver jo også point. På dette tidspunkt vidste vi dog ikke hvad der var fanget på de andre både. Kl. 15,00 var bådene kommet i havn og indvejningen startede. Vi kunne dog hurtigt se at fiskerne på Sværd havde de fleste fisk men deltagere fra de andre både havde også fisk til indvejning. Kl. 16,00 startede præmieoverrækkelsen og nr. 1 og dermed vinder med 285 point var Tor Helge Bråten, en nordmand bosiddende i Sverige. Han modtog flotte præmier fra ABU og Roskilde Sportsfiskerklub, herunder en check på kr Nr. 2 var Tommy Jensen med 232, han modtog også flotte præmier herunder en check skænket af vognmand Søren Piil. Nr. 3 blev Poul Børge Larsen med 222 point, han fik også flotte præmier samt en check på kr skænket af Roskilde Bank. Bedste skipper blev Kim fra Sværd, nr. to Peter Ølgård med Hanne Berit og nr. 3 Dyt og Havstrygeren, de modtog alle tre flotte købmandskurve. De resterende ca. 50 præmier fik formand Jørgen Jansson og Keld Gadus hurtigt og uden problemer delt ud. Alt i alt havde det været en god dag på Øresund, med tilfredse fiskere, mange fisk og godt vejr. Der blev i alt indvejet 639 fisk med en renset vægt på 806 kg. Til sammenligning blev der sidste år indvejet 114 fisk med en samlet vægt på 54 kg. Til sidst en stor tak til alle vores sponsorer, uden dem kunne vi ikke have sådan et flot præmiebord. Endvidere tak til alle andre der ydede en stor indsats. Palle Frese.

26 Top-20 Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Heino Hviid Torsk 21,00 BG Fisk Øresund Gorm Siiger Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund Bernh. Christensen Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund Palle Frese Torsk 18,50 Roskilde Sportsfisekrklub Øresund Per Ekstrøm Torsk 18,20 Fredagsklubben Øresund Jørgen Jensen Torsk 15,20 Individuelt medlem Øresund Brian Jensen Torsk 13,20 Fredagsklubben Øresund Top-10 Liste over fisk fanget i udenl. Farv. af såvel klub- som individ. Medl., på kortere ophold Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Niels Rasmussen Black Marlin 200,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Niels Rasmussen Black Marlin 100,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Karl Erik Mousted Black Marlin 80,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Carsten Nielsen Stripped Marlin 75,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Bjarne Pedersen Stripped Marlin 60,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Carsten Nielsen Grouper 53,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kristian Tandberg Blue Marlin 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Karl Erik Mousted Sail Fish 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kristian Tandberg Sail Fish 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kenn Holm Sail Fish 45,00 Fredagsklubben Mexico Januar 2008 Top-10 Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medl. Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Michael Kunis Torsk 7,70 Individuelt medlem Øresund Februar 2008 Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen, Dagmarsgade 36, st.th. lejl københavn N Eller: Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet Gorm Siiger, vinder af 1. og 2. præmien for største fisk i udlandet

27 Den forelskede Haj. Det franske magasin "Le magazine des voyages de pêche" bragte i dets 56 ende udgave, en fantastisk historie: En forbavsende kærligheds historie. "Arnold Pointer, en professionel fisker fra det sydlige Australien, frelste en stor White Shark hun fra den visse død, da han gjorde hajen fri fra hans fiskenet. Nu har fiskeren fået et stort problem. Han fortæller: Der er nu gået over 2 år, og hun vil ikke lade mig være alene. Hun følger mig overalt hvor jeg er, og hendes tilstedeværelse skræmmer alle fisk væk. Jeg ved ikke mere hvad jeg skal gøre." Det er svært at komme af med en godt 5 meter lang haj, idet den Hvide Haj er fredet af dyrenes beskyttelse, men en gensidig tiltrækning er etableret mellem Arnold og Cindy. Arnold siger: Når jeg stopper båden, kommer hun hen til mig, og vender sig om på ryggen og lader mig klø sig på maven og i nakken, hun grynter, vender sine øjne, og bevæger finnerne op og ned idet hun plasker lykkeligt i vandet... Hvis nogen kunne tænke sig en kopi af hele historien med billeder, så send mig en mail, så returnerer jeg mailen med filen vedhæftet. Filen skal åbnes med MS-PowerPoint. Det er en fantastisk historie. Se min mailadresse på side 02, F. Thomas

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR. 1 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Køge havn fra luften 2013

Køge havn fra luften 2013 Køge havn fra luften 2013 Knæk & Bræk, Bjarne side 2 Klubmesterskab 2014 1. afdeling af klubmesterskabet lørdag den 1. februar. Torsketur (Småbåd) fra Helsingør Nordhavn Torsketur hvor det kun handler

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere