-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal."

Transkript

1 -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Næstformand (fung.) Lars Heerwagen Amager Boulevard 125, st.th København S Sekretær Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Kasserer Hanne P. Harpelunde Stadionvej 1, st. th Glostrup Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Anders Wolff Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Vest Leo Lottenburger Blankager Alkbertslund Danmark Øst Niels Anders Jensen Mølletoften Lyngby Danmark Øst Benedikte Havemann Bellahøjvej 164, 2.tv Vanløse Danmark Øst Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Danmark Øst Evan Nuppenau Todesgade 13, 1. th Kbhvn. N Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Brian Lorentzen Gurrevej 29 A 2650 Hvidovre Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej Gråsten

3 - 03 -

4

5 DHF s turoversigt for April Vejle Fisker, Vejle Fjords Ørredfond, , eller , eller se April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf.: Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding: se program der er med dette blad Maj EFSA s Species Championship 2008 Oostende, Belgien. Se DHF-Bladet nr August Nordjyske Mesterskaber, fra Hanstholm Amb.Cup Tilm. Jan Lilholt, / Se Opslagstavlen August EFSA s European Boat Championships 2008 Cobh, Cork, Irland. Tilmelding slut August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport på November FladfiskeCuppen fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Jan & Bo, Helsingør på DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstillestil klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7., På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 Forbundsformanden har ordet. Bedst som vi troede, at det skulle til at være forår, så vælter sneen ned, og det fyger omkring ørene på os og med 10 frostgrader, så det er rigtig blevet vinter. Lad os spole tiden lidt tilbage til februar, hvor vi havde en god generalforsamling. Vi fik valgt nye gode folk ind i vores bestyrelse, dels ny kasserer og 3 nye menige medlemmer, så vi er klar til et nyt år. Thor Rasmussen havde varslet sin afgang som formand for konkurrenceudvalget, men lod sig dog overtale til at tage et år mere, så vi kan få en ny mand/kvinde til at overtage denne ret så vigtige post. Efterfølgende havde vi en god dag på Sundet til vores pokalstævne, fisk var der godt nok ikke så mange af den dag, men hvad - det har vi oplevet før. Så vidt jeg kan læse ud af skippernes udtalelser til fiskeavisen, har vinterens fiskeri ikke været så dårligt endda på trods af den megen blæst. Det er bulefiskeriet der har givet bedst, det har dog ikke kunnet leve op til det antal store fisk, der blev fanget for få år tilbage. Jeg har lige talt med havnekontoret i Helsingør, og de kunne oplyse, at der ikke skete nogen flytning af turbådene til Nordhavnen før tidligst 1. juni 2008 og måske endnu senere, men vi må se, hvad der sker til den tid. Kort fortalt så har den svenske del af Øresundsgruppen pludselig fået et lidt andet syn på fredning af torskene i Øresund, efter de har erfaret, at rykfiskeriet ikke engang er forbudt i Sverige. De foreslår nu, at mindstemålet på torsk sættes op til 45 cm. og senere op til 50 cm. Det er de mål, som vi jo har brugt til nogle af vore konkurrencer i mange år, så fint nok med det. Ligeledes foreslår de krogstørrelsen sat ned til str. 8/0, det er da det vi bruger for at få anerkendt en dansk rekord, så det er vel nok her vi lander. Når det så er sagt, er det altid lovligt at tage de fisk med hjem, der overholder de mindstemål Fiskerikontrollen har sat, gældende for det område hvori fisken er fanget. Ambassadeurcuppen kører derudaf med 7 konkurrencer i år, hvoraf de 2 allerede er afviklet, jeg er sikker på, at der bliver kæmpet om de 10 øverste pladser. Vi mødes på vandet

7 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 11. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Danske Rekorder: Regler for Ambassadeur-Cuppen: Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Kig ind på vor hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) Klubbernes Hjemmesider. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på deres hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF s hjemmeside, og ligeledes at anbringe links til DHF s hjemmeside på deres egne hjemmesider. Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF-Bladet pr Så husk det nu! D H F Bladet Kan nu læses på vor Hjemmeside Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7. og 1.11.

8 Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling Referat ved Cees Vader. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Fritz Thomas som dirigent. Fritz blev valgt med akklamation. Fritz kunne konkludere at generalforsamling var indkaldt efter reglerne. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt og der var ingen kommentar vedrørende sidste års referat.. 3.Beretninger fra: 3.a Bestyrelsen Fritz gav ordet til Eskild Pedersen, Eskild ønskede alle en god generalforsamling. Flemming Andersen blev mindet. Også Børge Jakobsen, medlem i 20 år, blev mindet. Se i øvrigt beretningen andet sted i bladet. 3.b Konkurrenceudvalget Thor fik ordet. Pokalstævnet var elendigt, Torske Cuppen super, DM var kanon (det var en svensker som vandt), vi skal måske gøre os endnu bedre eller måske var han bare heldig. På DM var der dagsfangster på over 30 kg fordelt over 8 arter. Andre konkurrencer har også været gode; Skagen blev vundet med 100 kg over 2 dage, Michael Lorenzen vandt i Hirtshals med 80 kg (renset!!). Konkurrencen indenfor Ambassadeur-cup var meget spændende i år, 3 deltagere med 1 point forskel og spænding til sidste konkurrence. Thor Rasmussen vandt også i Desværre er Pokalstævnet ikke udsolgt, vi håber det er en enlig svale, fordi det var også fastelavnsweekend. Vi skal skrive åben DM, det var der før. EM 2007 i England havde få danske deltagere, men EM 2008 i Irland; her deltager der mindst 15 fra Danmark. 3.c Rekordudvalget Kim fik ordet. Rekordudvalget har haft endnu mere travlt end i 2006, i alt 31 meldte af hvilke 27 blev godkendt. 7 Danske rekorder, 7 lineklasse rekorder og 13 fluefangede rekorder. Der er kommet 2 nye medlemmer i rekordudvalget, bland andet Henrik Carl, biolog, som hjælper til at artsbestemme. Se mere på 3.d Festival Frandsens Legat I 2007 blev det til 2 juniorer som søgte og har fået bevilliget betalt deltagelse til DM. I 2008 er der 5 juniorer som har søgt og fået bevilliget tilskud til DM i Helsingør. Arne fortæller lidt mere om Festival Frandsens Legat

9 Vi ønsker stadigvæk at der kommer flere juniorer til konkurrencer. Prøver at få de unge mere med også via vores hjemmesiden. 4. Indkommende forslag. Ingen. 5. Regnskab. 5.a DHF: Arv fra Flemming var i orden, kontiene var helt i orden. Emblemkonto nulstilles, alt er jo betalt, så konto nulstilles og alt salg bliver så til indtægt. Udsendelse af fakturer for annoncer gik i stå, derfor bliver der udsendt to fakturaer i år. Vi mistede 3 medlemsklubber, men fik også en ny klub ind. Individuelt medlemstal er stabil. 5.b FFL: Festival Frandsen Legat: Nye obligationer bliver købti stedet for de udtrukne. Regnskab og budget blev vedtaget. Eskild spørger om Skagen ikke ønsker at sponsorere lidt (pga. at der bliver søgt om Legat for mange juniorer). 6. Kontingent Bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 7. Valg til DHF s bestyrelse 7.a Ny kasser Hanne Panduro Harpelunde blev valgt. 7.b Nye bestyrelsesmedlemmer. - Lars Heerwagen. - Leo Lottenburger. - Jan Godsk. Blev valgt ind i bstyrelsen 8. Festival Frandsen Legat, bestyrelsen Eskild, Arne, Hanne, Allan og Niels Rasmussen udgør FFL s bestyrelse. 9. Valg af Revisor Per Ekström blev genvalgt som revisor med akklamation. 10. Valg af Revisorsuppleant Allan Riboe blev genvalgt som revisor suppleant med akklamation. 11. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Næste generalforsamling finder sted den 31. januar 2009 i HSLF s lokaler

10 12. Uddeling af Årets pokaler. Fritz gav Allan ordet og Allan Riboe stillede sig op som prisuddeler, som han plejer at gøre. Allerførst var det beklagelig at der ikke var nogen præmier til juniorer, fordi der var ingen fisk tilmeldt. Herefter kom præmier til de største fisk fanget af danskere iudlandet; i år skulle man fange en fisk på 362 kg for at nå første pladsen, det blev et stor næbdyr, en blå marlin fanget af Gorm Siiger. Gorm Singer lagde også beslag på anden pladsen med en blå marlin som vejede 90 kg mindre. På tredje pladsen kom Henrik Hansen med en sildehaj på 222 kg. I vandene rundt om Danmark findes der også store fisk, mest torsk. Det var Carsten Nielsen som fangede en på 18,5 kg. Herefter kom Brian Jensen med en på 18,0 kg og Jens Jeppesen med 17,0 kg. Thor Rasmussen vandt Ambassadeur Cuppen, tæt fulgt af Michael Lorenzen på anden pladsen og Cees Vader på tredje. De første 10 i rækken blev belønnet med et Ambassadeur 7000i LC-meter (med line-tæller). Da ikke alle prisvindere var tilstede, blev følgende skema lavet. Prisen til Michael Lorenzen tages med af Cees Vader Prisentil Niels Godsk Jørgensen tages med af Cees Vader Prisen til Brian Ahlers tages med af Allan Riboe Prisen til Mette Stenbroen tages med af Eskild Pedersen Prisen til Jan Christensen tages med af Thor Rasmussen Prisen til Søren Christensen tages med af Eskild Pedersen Prisen til Svend-Åge Madsen tages med af Evan Nuppenau 13. Eventuelt Øresundfiskerne, Allan Riboe fortæller : Erhvervsfiskere ønsker ejendomsretten til Øresund, hvis de kan komme af sted med det, ligesom det er sket i Kattegat. Vi ønsker et bæredygtig fiskeri. Derfor ligger diskussionen total forkert, fordi erhvervsfiskeren har formået at skyde bolden på lystfiskernes banehalvdel, og oveni sætte lystfiskerne op imod hinanden, med en basis i en diskussion om bule- eller drivfiskeri. Cees Vader lægger til at : Faktisk drejer diskussionen sig om at man spiser torskerogn eller ikke og hvem arbejder på et bæredygtig fiskeri, det er de færreste erhvervsfiskere indforstået med, men alle lystfiskere. Keld (Gadusen) tager ordet, agnfiskeri, kan være en løsning, for at komme ud af bulefiskeri-diskussion. Formanden afsluttede hermed generalforsamling

11 Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2. februar Aflagt af forbundsformanden Eskild Pedersen. Lad mig starte med at byde velkommen til alle de fremmødte, og håbe på, at vi må få en god og saglig generalforsamling. Også i år har vi måtte tage afsked med en god fiskekammerat - Flemming Andersen, der desværre tabte kampen mod den sygdom, som han kæmpede så bravt imod. Flemming var et stort aktiv som lystfisker og kammerat lige til det sidste, og passede sit job som kasserer med stor omhu lige til sin død i sommer. Æret være Flemmings minde. Til alt held var Frits og Arne hurtigt ude og tilbyde sig som midlertidig hjælp til overtage posten som kasserer for DHF og Festival Frantsens legat til vi får valgt en ny på her på generalforsamlingen. Medlemstallet er fortsat stabilt, og det gør sig også gældende med de klubber, der er tilknyttet DHF. Det er også min opfattelse at deltagerantallet til vore konkurrencer er opadgående, det kan vi bl.a. takke Allan for, han gør hvad han kan for at få fyldt bådene op, hvis der lige mangler nogle stykker, det gør meget for økonomien i regnskabet. Thor har formuleret og udsendt et regelsæt, som vil blive anvendt til alle vore konkurrencer, ligeledes vil lodtrækningen blive ensrettet, så det bliver lettere for både bådledere og deltagere at finde ud af, hvor man skal stå, men det vil Thor nok komme nærmere ind på under sin beretning. Hvad angår Helsingør Statshavn ved jeg ikke andet end, at bådene skal forlade de nuværende pladser, og flytte til Nordhavnen i april måned. Hvordan tingene så vil blive med hensyn til parkering og plads til præmieoverrækkelse, det må vi se på til den tid, og tage det som det kommer, det er noget vi ikke har den store indflydelse på. Helsingør kommune er rimelig velvillig med hjælp til flytningen af bådene til Nordhavnen, idet der vil blive opsat skilte om, hvor bådene ligger, ligeledes vil der være et tlf. nr. man kan ringe til, hvis man nu alligevel er i tvivl om, hvor den enkelte båd ligger. Det er vinter, og hermed også tid til bulefiskeri. Det er et varmt emne for mange, men jeg mener det var en rigtig beslutning vi traf, da vi tog det ud af vores pokalstævne. Jeg er fra flere sider blevet spurgt om DHFs holdning til bulefiskeriet, ligeledes kunne man læse i Fiskeavisen, at vi var helt fremme i træskoene for et forbud. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Vi tog bulefiskeriet ud af pokalstævnet for at lave en ligeværdig konkurrence for alle, om man så ellers vil bulefiske eller ej, det blander DHF sig under ingen omstændigheder i, for lad mig slå helt fast, bulefiskeri har DHF ingen officiel holdning til på nuværende tidspunkt. Hvad man så ellers mener om det, er op til den enkelte, men som en klog statsmand engang sagde man har et standpunkt til man tager et nyt. Er sammenslutningen af Øresundsfiskerne en død sild, ja det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget fra dem, så derfor ringede jeg til Finn - for at høre om der skete noget. Han kunne fortælle at han havde trukket sig ud af det på grund af sygdom, men at han

12 stadigvæk modtog en del forskelligt materiale fra dem, ang. pirke og krogstørrelse og fredning af forskellige fiskearter osv., og han mente også at Allan havde trukket sig ud af det. Sidste nyt er at svenskerne vil have fredet torsken 3 måneder på svenskesiden, men det er de vist kommet fra igen, men det vil Allan nok lige sige lidt om under evt. Ambassadeurcuppen er slut nu, og der var meget tæt løb i toppen, men det blev også i år Thor Rasmussen der blev der endelige vinder meget tæt forfulgt af CeesVader og Michael Lorentzen. Det er dejligt at se nye ansigter blandt de 10 bedste, som kan kalde sig deltagere på det Danske Landshold, og dermed retten til at repræsentere Danmark til Europamesterskabet i Irland til august. Det er dejligt at se, så mange vil deltage, vi bliver vel en stykker, og det skyldes også nok bl.a. at Lars fra Atlantik Fiskerejser er kommet med et godt tilbud på flyrejse, ophold på hotel og forplejning, det kan kun siges at være meget billigt. Fremtiden ser lys ud for DHF, bladet kører fint, og jeg synes det et blad, vi godt kan være bekendt at sende ud. Fremover udkommer det så kun i 3 numre, dels af økonomiske årsager, dels på grund af, at vores hjemmeside bliver udbygget. Den har godt nok været nede et stykke tid efter Flemmings død. Den er nu overtaget Cees Vader, så den er kommet i et nyt udsende, og vil fremover blive opdateret så hurtigt, det er muligt. Bestyrelsen mangler folk - af flere årsager, men heldigvis er der håb forude, da vi har kontakt med flere gode folk, som er villige til at indtræde i bestyrelsen for at lave et stykke arbejde, mere om det senere. Afslutningvis vil jeg takke redaktøren, bestyrelsen, udvalgene, og sponsorer for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg synes I har lavet et fantastik flot stykke arbejde i det forløbne år. Skal jeg fremhæve nogen, må det være Allan, din indsats i DHF er meget stor, - dels med at skaffe folk og præmier til vore konkurrencer - Tak. Allan med nr. 1-Thor Rasmussen og nr. 3-Cees Vader i Ambassadeur-Cuppen 2007.

13 ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord: BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Fletning af stolesæder Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 380,- til 1600,- kr.

14 - 14 -

15 Pirke-, kaste- og mede-fiskeri i Øresund Den august fra Helsingør Statshavn Dansk Havfisker Forbund byder alle fiske-interesserede velkommen til DM 2008

16 1. Der må kun fiskes med 1 stang. 2. Yderligere stænger må være monteret med tackel/pirk. 3. Der må højest anvendes 3 kroge, hvoraf kun den ene må være en trekrog (max. str. 8/0), som skal være anbragt i bunden af en pirk. 4. Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant, kan indvejes. 5. Alle arter skal indvejes i renset tilstand. 6. Der trækkes lod om pladserne på båden. De deltagende både deles i en styrbordsside og en bagbordsside, hvor der findes en bådvinder i hver side. 7. Forsøg på indvejning af undermåls fisk medfører diskvalifikation. 8. Der fiskes efter et pointsystem, hvor der gives 100 point til bådvinderen plus egne point, mens de øvrige på båden får procentvis i forhold til bådvinderen plus egne point. Hvis der er pointlighed vinder den med flest fisk, derefter antal arter. 9. Bådvinderen er den, på hver side, der har flest point. Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 10 point pr. art. 10. Der må maximalt indvejes 5 fisk af hver art - dog undtaget torsk. 11. Deltagerne skal selv medbringe agn. Agnfisk skal have afskåret halen. Der må ikke medbringes levende agnfisk. Endelig regler m v. udleveres lørdag morgen eller kan hentes på DHF`S hjemmeside Præmieliste Individuel: 1. plads Medalje + Præmie + Pokal 2-3. plads Medalje + Præmie 4-8. plads Præmie Dame: 1. plads Medalje + Pokal Junior: 1. plads Medalje + Pokal Største fisk: 1-3. plads Præmie Største fladfisk: Præmie Største Makrel: Præmie Bedste skipper: Præmie

17 Tilmelding og indbetaling sendes senest den til: Hanne G Harpelunde, Stadionvej 1 sth Glostrup. På en crosset check eller til DHF s giro: Reg. nr Kontonr eller hos Hvidovre Sport. Der fiskes fra bådene "SVÆRD", NADIA og "HAVLIT". Pris kr. 850,- pr. deltager og kr. 100,- pr. hold. Junior kr. 500,-! Deltagergebyret indkluder 2 gange 9 timers fiskeri og præmier. Du er ikke tilmeldt før du har betalt. Tilmeld dig allerede NU. Det er muligt at tilmelde sig på lige så mange 2-mandshold, som man ønsker. Tilmelding af 2-mandshold kan også foregå på kajen. Agn kan bestilles hos Hvidovre Sport. Nærmere information kan fås hos Thor Rasmussen på telefon Hovedkvarteret er P-pladsen ved Kronborg i Helsingør. DM 2008 er med i Ambassadeur-cuppen, som er en af Danmarks udtagelseskonkurrencer til landsholdet ved EM 2009

18 Lørdag den 30. august: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering i Helsingør Statshavn Lodtrækning om pladserne ombord. Afgang til fiskepladserne. Fisketid Bådene er i havn. Indvejning. Søndag den 31. august: Program som lørdag med præmieoverrækkelse kl Laks 60 cm Havkat 30 cm Lubbe 30 cm Tunge 24,5 cm Kuller 35 cm Slethvarre 30 cm Rødtunge 26 cm Ål 35,5 cm Ising 25 cm Torsk 40 cm Lange 40 cm Hvilling 23 cm Ørred 40 cm Rødspætte 27 cm Sej 40 cm Skrubbe 25,5 cm Pighvarre 30 cm Bemærk! Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm. Fjæsing kan ikke indvejes.

19 - 19 -

20 En hilsen fra Per Thuesen. Per Thuesen. der går derhjemme og nyder sit otium, ja han skulle egentlig have en masse lavet i haven, men det er der ligesom ikke blevet tid til. Til gengæld prøver han at rydde lidt op i bunkerne indenfor, men det går også lidt langsomt, for han finder alt for mange ting med dejlige minder, og så sidder han og gennemgår dem og drømmer sig tilbage i tiden. F.eks. havde han engang en kvindelig havbiolog med på en torsketur. Hun tog ørestenene ud af nogle af de torsk hun havde fanget, fotograferede dem parvis i naturlig størrelse med angivelse af torskens vægt. Per har sendt os billedet, som vi her videregiver til de der har interesse. Øresten fra Torsk. Ca. 0,5 kg ca. 3,0 kg ca. 4,5 kg 21,6 kg Skitsen over Sundet på næste side, er fra afsnittet HAVFISKERI i bogen Jeg er lystfisker fra Politikens Forlag og forfattet af forlængst afdøde Svend Sørensen fra LF med blandt andet navigatørfaglig assistance fra Per Thuesen, men som Per siger: Kortet er jo lidt outdated, fra starten af 60 erne, noget er bortfaldet og andet er kommet til. Afsnittet giver blandt andet positioner og beskrivelser af en masse fiskepladser i indre danske farvande. Bogen kan nok købes antikvarisk. Ellers har jeg, Fritz, et velholdt ekstra eksemplar, der går for højeste bud

21 - 21

22 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

23 Ambassadeur-Cuppen 2008 Konkurrencer: 4. Skagen Havfiskefestival 1. Pokalstævne 5. Nordjydsk Mesterskab 2. Roskilde Havfiskefestival 6. DM i havfiskeri 3. Hvidovre Cup 7. Fladfiskecup Deltager Bemærkning Total 1 Tommy Jensen Thor Rasmussen Allan Riboe Michael Lorenzen Tor Helge Bräten Svensk Jan Godsk Poul Børge Larsen Svend-Åge Madsen Thomas Nilsson Svensk Tommy Löwdell Svensk Eskild Pedersen Kenn Corneliussen Martin Tinglef Oleg Drozdov Svend Åge "FSB" Thomas Hansen Kim Riboe Håkon Thelander Svensk Brian Fuglsang Peter Nilsson Svensk Jesper Tagen Kjeld Pedersen Niels Godsk Jørgensen Rene Hansen John Henriksen Jesper Svensson Svensk Michael Jensen Michael Andersson Anker Henriksen Jaako Nilsson Svensk Klaus Blokhus Stephen Rud Pedersen Holger Petersen Peter Poul Jensen Henrik Jensen Kurt Andersen

24 Roskilde Sportsfiskerklub s Havfiskefestival. Tilfredse Lystfiskere og Skippere. Båd Pointliste. Båd Delt. Fisk Vægt Point Gnsn Sværd , ,50 Hanne Berit , ,07 Havstrygeren , ,83 Nadia , ,38 Havlit , ,50 Se den komplette Præmieliste på

25 Roskilde Havfiskefestival den 9. marts 2008 fra Helsingør. Roskilde Sportsfiskerklubs 44 havfiskefestival fandt i år ikke sted den tredie søndag i marts men allerede den anden søndag. Dette skyldes den tidlige påske og dermed at den tredie søndag er Palmesøndag. I år var vejret meget bedre end sidste år, der jo som nogle sikkert kan huske, var meget stormfuldt og med en hel del regn. Vi havde mistet en del deltagere i år og jeg tror at det skyldtes de sidste to års elendige vejr og tilsvarende dårlige fiskeri. SVÆRD med skipper Kim Knudsen var fyldt op med mange af de professionelle havfiskere i Danmark. De havde lige som sidste år medbragt et stort arsenal af pirke, ophængere samt takler til medefiskeri efter torsk og fladfisk. De sidste par dages drivfiskeri havde givet mange torsk, primært under fiskeri ved Kobberværket syd for Helsingborg og både Sværd og de fleste andre sejlede derfor i den retning. Fiskeriet startede og der gik ikke lang tid før den første torsk over konkurrencens mindstemål på 45 cm blev landet. Det var Kim Andersen, søn af Flemming Andersen, DHF s afdøde kasserer. Kim modtog en god torskepirk skænket af Lystfiskerhjørnet i Roskilde. Resten af dagen gik rigtig godt på Sværd, de fleste fangede mange fisk, primært torsk, mens medefiskerne fik mange ising og store hvillinger på de medbragte børsteorm. De fleste fiskede dog med pirk og ophænger og det gav også de fleste torsk. Der blev dog taget torsk mellem 4 og 5 kg på børsteormene, rigtig flot. Oleg Drozdov fangede en flot torsk på lidt over 7 kg og noget senere fik han også en torsk mellem 5 og 6 kg. Han havde derudover mange andre flotte fisk og burde kunne komme i top 10. Kenn Corneliussen, Greve lå også godt til i konkurrencen, han havde mange torsk og derudover en del ising og de giver jo også point. På dette tidspunkt vidste vi dog ikke hvad der var fanget på de andre både. Kl. 15,00 var bådene kommet i havn og indvejningen startede. Vi kunne dog hurtigt se at fiskerne på Sværd havde de fleste fisk men deltagere fra de andre både havde også fisk til indvejning. Kl. 16,00 startede præmieoverrækkelsen og nr. 1 og dermed vinder med 285 point var Tor Helge Bråten, en nordmand bosiddende i Sverige. Han modtog flotte præmier fra ABU og Roskilde Sportsfiskerklub, herunder en check på kr Nr. 2 var Tommy Jensen med 232, han modtog også flotte præmier herunder en check skænket af vognmand Søren Piil. Nr. 3 blev Poul Børge Larsen med 222 point, han fik også flotte præmier samt en check på kr skænket af Roskilde Bank. Bedste skipper blev Kim fra Sværd, nr. to Peter Ølgård med Hanne Berit og nr. 3 Dyt og Havstrygeren, de modtog alle tre flotte købmandskurve. De resterende ca. 50 præmier fik formand Jørgen Jansson og Keld Gadus hurtigt og uden problemer delt ud. Alt i alt havde det været en god dag på Øresund, med tilfredse fiskere, mange fisk og godt vejr. Der blev i alt indvejet 639 fisk med en renset vægt på 806 kg. Til sammenligning blev der sidste år indvejet 114 fisk med en samlet vægt på 54 kg. Til sidst en stor tak til alle vores sponsorer, uden dem kunne vi ikke have sådan et flot præmiebord. Endvidere tak til alle andre der ydede en stor indsats. Palle Frese.

26 Top-20 Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Heino Hviid Torsk 21,00 BG Fisk Øresund Gorm Siiger Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund Bernh. Christensen Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund Palle Frese Torsk 18,50 Roskilde Sportsfisekrklub Øresund Per Ekstrøm Torsk 18,20 Fredagsklubben Øresund Jørgen Jensen Torsk 15,20 Individuelt medlem Øresund Brian Jensen Torsk 13,20 Fredagsklubben Øresund Top-10 Liste over fisk fanget i udenl. Farv. af såvel klub- som individ. Medl., på kortere ophold Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Niels Rasmussen Black Marlin 200,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Niels Rasmussen Black Marlin 100,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Karl Erik Mousted Black Marlin 80,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Carsten Nielsen Stripped Marlin 75,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Bjarne Pedersen Stripped Marlin 60,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Carsten Nielsen Grouper 53,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kristian Tandberg Blue Marlin 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Karl Erik Mousted Sail Fish 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kristian Tandberg Sail Fish 50,00 Scan. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar Kenn Holm Sail Fish 45,00 Fredagsklubben Mexico Januar 2008 Top-10 Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medl. Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Michael Kunis Torsk 7,70 Individuelt medlem Øresund Februar 2008 Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen, Dagmarsgade 36, st.th. lejl københavn N Eller: Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet Gorm Siiger, vinder af 1. og 2. præmien for største fisk i udlandet

27 Den forelskede Haj. Det franske magasin "Le magazine des voyages de pêche" bragte i dets 56 ende udgave, en fantastisk historie: En forbavsende kærligheds historie. "Arnold Pointer, en professionel fisker fra det sydlige Australien, frelste en stor White Shark hun fra den visse død, da han gjorde hajen fri fra hans fiskenet. Nu har fiskeren fået et stort problem. Han fortæller: Der er nu gået over 2 år, og hun vil ikke lade mig være alene. Hun følger mig overalt hvor jeg er, og hendes tilstedeværelse skræmmer alle fisk væk. Jeg ved ikke mere hvad jeg skal gøre." Det er svært at komme af med en godt 5 meter lang haj, idet den Hvide Haj er fredet af dyrenes beskyttelse, men en gensidig tiltrækning er etableret mellem Arnold og Cindy. Arnold siger: Når jeg stopper båden, kommer hun hen til mig, og vender sig om på ryggen og lader mig klø sig på maven og i nakken, hun grynter, vender sine øjne, og bevæger finnerne op og ned idet hun plasker lykkeligt i vandet... Hvis nogen kunne tænke sig en kopi af hele historien med billeder, så send mig en mail, så returnerer jeg mailen med filen vedhæftet. Filen skal åbnes med MS-PowerPoint. Det er en fantastisk historie. Se min mailadresse på side 02, F. Thomas

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Niels Rasmussen har fået en lille flad. NR. 2 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION

Læs mere

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Trængsel i Helsingør Nordhavn NR. 4 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Michael Lorenzen med Sej på 6 kg. fra Vesterhavet, Hirtshals. NR. 3 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen.

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. -Bladet Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. NR. 3 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Peter Størling med ny dansk rekord for Sildehaj - 47 kg. NR. 3 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Den

Læs mere

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR. 1 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen Flakket Nr. 73. 26Årgang april. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Konstituerer sig ved næste bestyrelses møde d. 6 april følg med på vores hjemmeside Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk -Bladet Atlantic Shark på 160 kg. Fanget på Færøerne af Johannes Gaard den 9. Nov. 2007. NR. 1 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 67 25 Årgang Nov 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Flakket. Nr Årgang juli

Flakket. Nr Årgang juli Flakket Nr. 77. 27Årgang juli. 2011 www.skagen-havfiskeklub.dk SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Regler og generelle oplysninger

Regler og generelle oplysninger Danmarksmesterskab i Fladfiskeri for lyst- og småbåde Regler og generelle oplysninger Regler Konkurrencen afholdes som fire dele: en team, en personlig artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2012/6 Danmarks næststørste fiskestævne 22-23 September 1 Tredje er afsluttet Tredje er afsluttet Med en ny rekord på 160 både og 440 fiskere, blev dette års DM åbnet i fredag d. 21. september.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere