Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde"

Transkript

1 Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

2 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser for store og små for børn, unge og seniorer. Det vil vi også i fremtiden! I Varde IF er der plads til både breddespillere og talentspillere. Vi spiller alle i hvide trøjer, sorte bukser og sorte strømper. Successen bygger på en værdifuld indsats fra de mange ildsjæle uanset om det er trænere, holdledere, forældre, hjælpere ved arrangementer, sponsorer, medlemmer af sportsudvalg/bestyrelse eller de mange andre der giver en hånd med alle der gerne bidrager til gode fodboldoplevelser, der varer hele livet. For os gælder det, at der tænkes på klubben før det enkelte individs og det enkelte holds ønsker - således yder vi for fællesskabet og ikke kun for egen vinding. Det fælles for spillere og ildsjæle er, at det skal være sjovt og udfordrende for alle at det ikke må blive så udfordrende, at det ikke er sjovt og at det ikke må blive så sjovt, at det ikke er udfordrende Vi skal finde den rette balance, og det er Den hvide pil et godt bud på. Med 700 spillere og 150 ildsjæle er det vigtigt, at vi alle ved hvad Varde IF står for, og hvordan vi bedst samarbejder om de gode fodboldoplevelser. På de følgende sider kan du læse om spillestil, om foreningens opbygning, om samarbejde og om hvordan vi hver især bidrager bedst muligt. God læselyst På bestyrelsens vegne Jørgen Nielbæk formand

3 2. Værdier, visioner og mål Varde IF skal være en attraktiv forening for såvel elite- som breddespillere på alle alderstrin og af begge køn. Det at være medlem af Varde IF og spille fodbold skal være sjovt, spændende og udviklende både som spiller og menneske. Visionen er, at Varde IF s førstehold for seniorer samt de bedste ungdomshold skal være hele Varde kommunes elitehold. 3. Etiske retningslinjer Varde IF er baseret på en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler omkring fair play, respekt for modstandere og dommere m.v. De etiske regler omfatter både spillere, trænere, forældre, ledere, tilskuere og er baseret på DBU s retningslinjer for god opførsel. Fodbolden er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen m.v. Det er vigtigt at trænere, ledere og evt. ansatte sender de rigtige signaler til spillerne i Varde IF og er deres ansvar bevidst som rollemodeller. Fodboldens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen Varde IF og DBU opfordrer alle til at udøve fair play og at alle spillere hilser på hinanden før en kamp og naturligvis også husker at sige tak for kampen, når der er fløjtet af. Det er efterhånden blevet en fast tradition og det er en god måde, at starte og afslutte en fodboldkamp på. Fair play bør være: At holdene hilser på hinanden før en kamp. At holdene siger tak for kampen til hinanden efter en kamp. At holdene altid udviser respekt overfor en modstander uanset kampens resultat. At tilskuere altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere uanset kampens resultat. At alle respektere og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af en kamp Forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper taler alle det samme sprog når det gælder idræt og vi skal i VIF være med til, at respekten og tolerancen mellem forskellige mennesker styrkes.

4 For den enkelte betyder kammeratskabet og fællesskabet, at man udvikler sig personligt og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet. Fodbolden har desuden den store kvalitet, at både spillerne og tilskuerne engageres følelsesmæssigt. Det er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr. Vi har med nærværende systematiseret Varde IF s etiske regelsæt. Etiske retningslinjer for fodboldspillere: Fodbolden kan give mange gode oplevelser som glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. I kampene kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. De følgende 10 Etiske grundregler fra DBU henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner fodboldspillere, der søger de positive værdier: 1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg. Undgå nedsættende tale og skældsord. 2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på banen. 3. Beskyt spillet mod og tag aktiv afstand fra racisme, diskrimination og vold. 4. Spil efter reglerne både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler. 5. Acceptér at du kan tabe en fodboldkamp og vis værdighed både ved sejr og nederlag. 6. Giv det bedste af dig selv både gennem din indsats og din opførsel. 7. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici. 8. Tag ansvar for dine handlinger. 9. Vær opmærksom på konsekvenser af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig. Bevar derfor en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence. 10. Vis at fodbold handler om følelser, dygtighed og ærlighed. Etiske retningslinjer for trænere: Trænere søger hele tiden efter forbedring af den enkelte spillers og holdets potentiale. Herudover har trænerne indflydelse på menneskelig vækst og udvikling, i et miljø præget af glæde og fællesskab. Den gode træner udvikler hele spillere : fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Træneren er en nøgleperson i forhold til at forme holdninger og værdier hos de spillere og hold, som de har ansvar for.

5 Følgende etiske regler henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner/leder: 1. Behandl alle udøvere individuelt og på spillerens præmisser. 2. Sørg for, at træning og kampe er passende i forhold til spillerens alder, erfaring, talent og modenhed. 3. Overhold normer for fair play. 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere. 5. Inddrag spillerne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og sportslige udvikling. 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for spillerne. 7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik. 8. Prioritér altid spillernes helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici. 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere. 10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener spilleren. 11. Anerkend spillernes ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere. 12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd. 13. Undgå enhver form for unødig berøring af spillere. Berøring bør kun ske ved trøst, fejring af sejr og ved instruktion af træningsøvelser, samt naturligvis ved massage og optapening m.v. 14. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kampe.vær opmærksom på din betydning som rollemodel. 15. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang medtobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel. 16. Behandl alle spillere ligeværdigt - uafhængigt af race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold. 17. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af spillernes og/eller idrættens interesser. Etiske retningslinjer for ledere: En leder tager medansvar for organisering og drift af aktiviteter og lægger på afgørende måde grundlaget for, at aktiviteter kan finde sted. Gode ledere tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt, med et tydeligt og godt regelsæt. VIF ønsker med det etiske regelsæt, at undgå misbrug af ledernes position, så vi undgår at egeninteresse tager over i forhold til fællesinteressen.

6 Følgende regelsæt henviser til holdninger og handlinger, som kendetegner den gode leder: 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier. 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen. 3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige uafhængigt at race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold. 4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne. 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten. 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer. 7. Vær opmærksom på og tag dit ansvar alvorligt. 8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper. 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser. 10. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel. Etiske retningslinjer for forældre og tilskuere: At være forældre og tilskuere indebærer et ansvar. Gode forældre og tilskuere kender idrættens idealer og værdier og anerkender og støtter op om gode præstationer uafhængigt af hvem der præsterer. De støtter spillere og hold med positiv patriotisme og stolthed og viser respekt for andre spillere og hold. De 10 Forældrebud 1. Mød op til træning og kamp dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare til din datter eller søn. 3. Giv opmuntring i både med- og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klubben bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig!

7 4. Talentudvikling I Varde IF har vi et ønske om at fokusere på udvikling af talenter, der kan deltage på klubbens bedste hold gennem rækkerne. Udviklingen af talenter prioriteres men foretages ikke på bekostning af bredden, som er et væsentligt fundament for klubben. Varde IF deltager i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS), hvor Varde IF er den højst rangerede klub for kvinder og Esbjerg forenede Boldklub (EfB) er for herrerne. 5. Klubbens økonomi, struktur og organisation Varde IF har en selvstændig økonomi, der på indtægtssiden har kontingentindtægter, arrangementer og sponsorater. På udgiftssiden er der omkostninger til fodboldorganisationer, leje af faciliteter, transport, dommere, uddannelse, trænere m.v. Foreningen er struktureret med en overordnet bestyrelse og en række udvalg. Varde IF overordnet organisering Bestyrelsen Arrangementsudvalg Sportsudvalg Børn Til og med U11 Sportsudvalg Unge U13 til U19 Sportsudvalg Senior Bestyrelsens arbejdsdeling Formand Jørgen Nielbæk - kommunikation John Meldgaard Nielsen kontaktperson til sportsudvalg Kasserer Niels Jørgen Nielsen - sponsoransvarlig Sekretær Ejgil Gammelgaard - kontaktperson til Varde IF Elite Menigt medlem Alf Kristensen kontaktperson til arrangementsudvalg og overordnet webansvarlig Menigt medlem Claus Johansen bistår på tværs

8 Organisation Børn Sportsudvalg Børn Til og med U11 Formand Kontaktperson Lykkesgaard Kontaktperson Idrætscenter Hjemmeside-ansvarlig Conventus-ansvarlig Kontingent-ansvarlig Materiealeansvarlig - Lykkesgaard Materialeansvarlig - Fritidscenter Kontakt til Varde IF s arrangementer Trænere og holdledere Organisation Ungdom Sportsudvalg Ungdom U12 til U 19 Formand Elite piger Bredde Talent drenge Hjemmeside-ansvarlig Conventus-ansvarlig Materialeansvarlig?????? Kontakt til Varde IF s arrangementer Trænere og holdledere

9 Organisation Senior Sportsudvalg Senior Damer Herrer Hjemmeside-ansvarlig - damer Kontaktperson til Varde IF s arrangementer Hjemmesideansvarlig - Herrer Materiealeansvarlig - Damer Materialeansvarlig - Herrer Conventus/kontingent-ansvarlig Damer Conventus/kontingent-ansvarlig Herrer Trænere og holdledere 6. Interessenter i Varde IF Varde IF drives af frivillige ledere, og det er en forudsætning for succes, at der er et godt samarbejde mellem klubbens aktører (trænere/holdledere/øvrige ledere) både internt og med spilleren og spillerens forældre. Et godt samarbejde skabes af et åbent forhold, hvor alle parter samarbejder om at tilbyde de bedst mulige forhold for både spillere og ledere. I et åbent forhold er det en væsentlig forudsætning, at der skabes en dialog, hvis der er forhold omkring Øvrige ledere og udvalg Forældre Holdledere Spillere Trænere

10 spilleren eller ledere, som enten spiller/forældre eller trænere/ledere ønsker forbedret. I det følgende beskrives disse forskellige funktioner, opgaver og roller. 7. Spillere Spillerne er naturligvis de primære omdrejningspunkter i Varde IF, hvorfor klubbens trænere og ledere naturligvis har fokus på at optimere forholdene for spillerne. Det er dog væsentligt samtidig at fastslå, at der også stilles krav til spillere i Varde IF. Vi forventer, at spillere indgår i et fællesskab og kammeratskab, hvor der er en konstruktiv holdning til at hjælpe hinanden og få det optimale ud af at dyrke en holdsport. Som et led i at få Varde IF til at fungere forventes det af spillere og forældre, at de udover kontingentbetaling bidrager med de evner og muligheder, som spillere og forældre har mulighed for. 8. Trænere I Varde IF gør vi alt for at sikre, at vi har de bedst kvalificerede trænere til vores forskellige hold. Det skal være attraktivt at være træner i Varde IF, og klubben bidrager med at videreuddanne trænerne gennem trænerkurser, supervision m.v. Der er behov for forskellige niveauer af trænere, og det skal både være attraktivt for den seriøse og målrettede træner samtidig med, at der skal være plads til forældretræneren og assistenttræneren, som ikke har den samme træneruddannelse eller erfaring fra fodboldbanen. Trænerne skal sikre, at spillerne finder det motiverende at spille fodbold og være en del af kammeratskabet i Varde IF. Varde IF stiller samtidig krav til trænerne i deres funktion som rollemodeller for spillerne. Det er herunder en selvfølge, at træneren har en normal og konstruktiv omgangstone med spillere, forældre og ledere. 9. Holdledere Det kræver ingen særlig fodbold faglige forudsætninger at være holdleder, udover lysten til at deltage aktivt i spillernes fodboldliv. Holdlederen får oplevelser med spillerne og oplever kammeratskabet på fodboldholdet på nærmeste hold. Her vindes, tabes, grædes og grines sammen. Holdlederen bidrager til, at alle på holdet har det godt, og at omgangstonen er konstruktiv. Der er en række praktiske opgaver, som hører under holdlederen. Opgaver som ex. kørsels- og vaskelister, arrangere sociale arrangementer og hjælpe på kampdage.

11 Holdlederen må meget gerne uddelegere de enkelte opgaver til en forældregruppe. Jo mere konkrete opgaverne er, desto større chance har vi for, at forældrene siger ja tak. Det skal være sjovt for alle - også holdlederen. 10. Forældre I Varde IF forventes det, at forældre støtter op om deres børns fodboldliv. Foreningen bygger på frivillighed og er dermed en forudsætning for, at Varde IF skal kunne fungere. Hvis alle bidrager frivilligt og positivt, så vil opgaver og indsats være absolut overskuelige. Forældre i Varde IF bidrager med: Rettidig indbetaling af kontingent. God opførsel udenfor banen overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. At der skabes et godt og frugtbart forhold til spillere, trænere, ledere og forældre imellem. At være behjælpelige med transport og give en hånd med, når det er nødvendigt. At være behjælpelige med at dømme kampe i de mindste rækker, hvis man har lyst At støtte deres barn i positiv retning følge med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. At henvende sig til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. At deltage og bakke op om aktivitetsudvalg, hvor forældrene hjælper med arrangementer for spillerne (sociale arrangementer på tværs af holdene, alternative træningspas m.v.) At skrive referater fra kampe, træningslejre m.v. 11. Bestyrelsen Det øverste ledelsesorgan i Varde IF er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og vælges årligt på den ordinære generalforsamling. Det er bestyrelsens opgave at bistå ved Varde IF s udvikling og bestyrelsen står derfor til rådighed for sportsudvalgene, de frivillige og forældrene. Kontaktoplysninger på medlemmerne i bestyrelsen findes på Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen. 12. Udvalg Varde IF har oprettet en række udvalg, der tager sig af forskellige specialområder. Varde IF s forældreforening er et udvalg, der udelukkende støtter ungdommen gennem forskellige aktiviteter.

12 De 3 sportsudvalg (børn, ungdom, senior) tager sig af de praktiske forhold omkring fodbolden herunder ansættelse af trænere, materiel m.v. Arrangementsudvalget står for arrangementer for at skabe indtægter til foreningen. 13. Sundhed og velfærd Det er sundt at spille fodbold og derigennem få motion. Det er vigtigt, at spillernes helbred ikke påvirkes negativt ved at spille fodbold. Det er derfor vigtigt, at der løbende tages stilling til spillernes fysiske tilstand og eventuelle skader. Foreningen arbejder målrettet mod at øge udbuddet af sunde tilbud herunder samarbejdes med IFV, der driver Fritidscenterets cafeteria. 14. Sponsorer Varde IF s økonomi er afhængig af sponsorer, der støtter foreningen på forskellige områder. Alle sponsorater er velkomne, og ingen bidrag er for små. Læs om dine muligheder for at sponsorere Varde IF på 16. Passivt medlemskab Skulle du af den ene eller anden årsag have lyst til at give et mindre bidrag til Varde IF, så har du mulighed for at tegne et passivt medlemskab. Du kan læse mere herom på 17. Kommunikation Varde IF er interesseret i, at foreningens sportslige aktiviteter får så meget omtale som muligt, så spillerne får fortjent opmærksomhed for deres sportslige indsats. Der er derfor generelt ingen begrænsninger omkring konstruktive indlæg med omtale af sportslige præstationer. Det er dog væsentligt at fastslå, at vi som forening aldrig udtaler os negativt om vores modstandere, dommere eller samarbejdspartnere (sponsorer m.v.) i offentlige medier. Det er foreningens ønske, at der for hvert hold, hvor det er muligt, udvælges en presseansvarlig, som påtager sig opgaven med at skrive kampreferater, beretninger fra træningslejre, turneringsdeltagelse i udlandet med videre. Hvis der er forældre, som har lyst til at hjælpe med denne rolle helt eller delvist, kan der tages kontakt til spillerens træner eller holdleder. 17. Varde IF fodboldskole Varde IF har gennem en årrække afholdt en fodboldskole i uge 27. Fodboldskolen afholdes i privat regi udenfor DBU fodboldskolerne. I 2012 deltog ca. 300 spillere og ca. 40 ledere.

13 18. Varde IF Elite Varde IF Elite er en særskilt forening, som udelukkende driver herrernes bedste seniorhold. Der er naturligvis et tæt samarbejde mellem Varde IF og Varde IF Elite.

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere