ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME"

Transkript

1 ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse ( 252). De tre sidstnævnte forbrdelseskategorier er opdelt i mindre undergrupper, idet domspraksis er vurderet i forhold til, om afgørelsen omfatter visse andre lovovertrædelser. Generelt er der tale om forholdsvis små forbrdelseskategorier. Sammenlagt vedrører denne del af undersøgelsen afgørelser, hvoraf den største kategori er uagtsom legemsbeskadigelse (692 afgørelser). Kun 4% af afgørelserne vedrører personer under 18 år. 79% af afgørelserne omfatter alene én forbrdelse, og en lige så stor andel angår tidligere ustraffede personer. Kun 8% af afgørelserne angår personer, der tidligere er straffet for en voldsforbrdelse. Det bemærkes, at begrebet voldsforbrdelse her følger den afgrænsning, Danmarks Statistik anvender. Dvs. at med ligeartede forbrdelser anses , 123, a, 25. kapitel, samt a. I øvrigt er der meget store forskelle i karakteren og grovheden af de forbrdelser, som dette afsnit omhandler. Det giver derfor ikke megen mening at vurdere strafudmålingen samlet eller at foretage en sammenligning af strafudmålingen for de forskellige forbrdelser, ud over det, der er gjort i afsnittet om voldsforbrdelser.

2 MANDDRAB ( 237) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 43 af de i alt 126 afgørelser om manddrab vedrører tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som aktuelt er dømt for ét forhold. Generelt er 54% af de dømte tidligere ustraffede, og 55% af sagerne omfatter kun ét forhold. 3 sager vedrører personer under 18 år. Strafudmåling Ud over de 126 afgørelser, der er omfattet af omstående tabel, er der idømt 9 livstidsstraffe og 2 forvaringsdomme (desuden er visse domme, som forekommer urealistiske, udeladt, jf. noten til tabellen). Med undtagelse af en enkelt sag er alle 126 afgørelser ubetingede fængselsstraffe. 86% af straffene er på mellem 6 og 14 år. Den korteste straf er på 3½ år, den længste på 16 år, og den gennemsnitlige straflængde er 10,9 år. Denne spredning i straflængderne ses også for de 42 ubetingede fængselsstraffe, der vedrører førstegangsstraffede på 18 år og derover, og hvis sag alene omfatter drabet. I øvrigt er næsten halvdelen af disse domme (18 ud af 42) på 10 år fængsel. Gennemsnitligt set er de længste straffe idømt i sager med personer, som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og aktuelt dømt for flere ligeartede forhold (gennemsnitlig straflængde 13,3 år). De 3 domme vedrørende unge under 18 år er alle på 8 år. Udvikling Inden for visse sagstper ses en tendens til mindskning af den gennemsnitlige straflængde, mens tendensen er den modsatte i andre tilfælde. Overordnet vurderet er der tale om et ganske stabilt niveau i strafudmålingen. Betdningen af alder Andelen af ubetingede frihedsstraffe for personer under 18 år er på 60%, mens den for personer på 18 år og derover er på 99%. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold I sager med ét forhold er andelen af ubetingede frihedsstraffe på 96%, mens den i sager med flere forhold er 100%. let af aktuelle forhold influerer endvidere på straffens længde, men der ikke er en entdig tendens mht. betdningen af arten af biforhold for straffens længde. Betdningen af tidligere kriminalitet Mens andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på 96%, er den for tidligere straffede personer på 100%. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Med undtagelse af en betinget fængselsstraf på 4 år er samtlige 43 afgørelser ubetingede fængselsstraffe på tpisk 6 til 12 år (median 10 år). 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 18 år: Alle 13 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe:1 på 4 år, 2 på 8 år, 6 på 10 år og 4 på 12 år.

3 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Kategoriens eneste afgørelse er en ubetinget fængselsstraf på 8 år. Gerningsperson : Samtlige 12 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe på mellem 4 og 16 år (median 12 år). 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson : Samtlige 8 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe på mellem 9½ og 16 år (median 14 år).

4 Manddrab ( 237) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold Flere ligeartede forhold Flere uligeartede forhold % 98% 100% ,0 år 9,5 år 9,8 år 11,4 år 8,0 år 4,0 5,0 8,0 år 1,0 4,0 11,8 år 2,0 1,5 13,3 år 2,9 1,4 12,0 år 2,9 1,4 8,0 år 1, ,0 år 3, ,9 år 5, ,1 år 7,9 I alt 4,0 år 10,9 år : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er der afsagt 9 livstidsstraffe og 2 forvaringsdomme, mens en dom på 120 s ubetinget fængsel og to betingede domme uden straffastsættelse er udeladt % 99% 100%

5 Straflængder for manddrab Ét forhold; ; ikke tidligere straffet 20 Ubetinget straflængde i år Gennemsnit: 9,5 år; median: 10 år , Ét forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet år I alt 13 Gnms. 9,8 år Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet år I alt 12 Gnms. 11,4 år Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet år I alt 12 Gnms. 11,8 år

6 Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet år 9, , I alt 8 Gnms. 13,3 år Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet år 9, I alt 8 Gnms. 12,0 år Flere uligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet år I alt 10 Gnms. 12,0 år Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet år I alt 10 Gnms. 11,9 år Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet år I alt 7 Gnms. 13,1 år

7 FORSØG PÅ MANDDRAB ( 237, JF. 21) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Selv om der i perioden er rejst sigtelse for forsøg på manddrab i 754 tilfælde, foreligger der alligevel ud over 1 forvaringsdom kun 40 afgørelser på dette område. Det beror især på, at den sigtede i en del tilfælde ender med at blive dømt efter en anden straffelovsbestemmelse, tpisk for vold efter Alle 40 afgørelser vedrører personer på 18 år og derover. I de fleste sager 28 er den dømte tidligere straffet, og halvdelen af sagerne omfatter flere forhold. Der er i 4 tilfælde givet tiltalefrafald, hvilket kan bero på, at sagerne muligvis vedrører personer, der i forvejen er undergivet en behandlingsdom. I alle øvrige tilfælde er der idømt ubetingede frihedsstraffe, som varierer fra 1 til 11 år med et gennemsnit på 6½ år. De længste fængselsstraffe er givet til personer på 18 år og derover, som er dømt for flere forhold og tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Der er forholdsvis store forskelle mellem de gennemsnitlige straflængder de enkelte år, fra minimum 5½ år (i 1998) til maksimum 7½ år (i 1996), men der ikke tale om en sstematisk udviklingstendens i hverken op- eller nedadgående retning.

8 Forsøg på manddrab ( 237, jf. 21) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold % 63% 100% 4 4 5,4 år 4,8 år 6,5 år Flere ligeartede forhold ,0 år 2,0 6,0 7,6 år 2,2 2,2 9,0 år 1,7 Flere uligeartede forhold % 80% 100% 3 3 I alt % 90% 100% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er der afsagt 1 forvaringsdom, mens 1 ubetinget fængselsstraf på 150 ikke er medtaget. 6,5 år 6,5 7,3 år 2,0 9,0 år 3,0 6,5 år

9 Straflængder for forsøg på manddrab Ét forhold; ; ikke tidligere straffet år 3, I alt 8 Gnms. 5,4 år Ét forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet år I alt 5 Gnms. 4,8 år Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet år I alt 5 Gnms. 7,6 år 9

10 UAGTSOMT MANDDRAB OG UAGTSOM LEGEMSBESKADIGELSE Uagtsomt manddrab ( 241) og uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) forekommer hppigt i forbindelse med trafikuheld, og strafudmålingen i sådanne sager afhænger i høj grad af, om bilisten har været spirituspåvirket eller ej. Derfor er der foretaget en separat vurdering af strafudmålingen i sager, der omfatter spiritus- eller promillekørsel, og i sager, der ikke gør det. Endvidere har det været af interesse at undersøge strafudmålingen i sager, hvor den uagtsomme forbrdelse involverer en stjålen bil. De ovennævnte undergrupper er derfor derligere opdelt efter, om sagen omfatter brugstveri eller ej. Dermed omhandler undersøgelsen fire grupper af uagtsomt manddrab med og uden spiritus- og promillekørsel og med og uden brugstveri og tilsvarende fire grupper for uagtsom legemsbeskadigelse. Det skal bemærkes, at der ved afgrænsningen af de undergrupper, der omfatter lovovertrædelser ud over den uagtsomme forbrdelse, alene er sikret, at lovovertrædelserne pådømmes i samme sag. Det kan dermed ikke udelukkes, at lovovertrædelserne kan være begået på forskellige tidspunkter og reelt ikke i et samspil. Uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse er forholdsvis sjældne forbrdelser. Undersøgelsen omfatter i alt 1153 afgørelser for disse forbrdelser de fem undersøgte år, og størstedelen af afgørelserne (82%), vedrører alene uagtsomt manddrab eller uagtsom legemsbeskadigelse. 17% af sagerne omfatter derudover spiritus- eller promillekørsel og 2% inkluderer brugstveri. Én pct. af sagerne inkluderer såvel spiritus- eller promillekørsel som brugstveri. Det er karakteristisk for de dømte, at langt hovedparten er ustraffede, og næsten alle er fldt 18 år. 99% af afgørelserne vedrører således personer på 18 år og derover, og 89% angår tidligere ustraffede personer. Ingen af de dømte er tidligere straffet for uagtsomt manddrab eller uagtsom legemsbeskadigelse. Det forekommer også ganske sjældent, nemlig i 5% af afgørelserne, at sagen omfatter andre straffelovsovertrædelser end dem, der er inkluderet i selve afgrænsningen af afgørelserne. Generelt om strafudmåling Eftersom 82% af afgørelserne angår tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som aktuelt alene er dømt for den eller de forbrdelser, undersøgelsen omhandler, er strafudmålingen i de forskellige former for sager med og uden spiritus- og promillekørsel og med eller uden brugstveri sammenlignet ved at se på praksis i denne sagstpe, jf. nedenstående skema. Kombinationsdomme indgår i kategorien ubetinget straf og samfundstjeneste i kategorien betinget straf. Af sammenligningen fremgår, at i sager, der ikke omfatter spiritus- eller promillekørsel, er bøder den helt dominerende strafform, mens sager, der inkluderer spiritus- eller promillekørsel, i de fleste tilfælde fører til en ubetinget frihedsstraf. Især uagtsomt manddrab i forbindelse med spiritus- og promillekørsel fører i mange sager (75%) til ubetingede frihedsstraffe, og frihedsstraffene er endvidere noget længere, end tilfældet er i tilsvarende sagstper med uagtsom legemsbeskadigelse. Det er meget få sager, der omfatter brugstveri. Nedenstående skema tder ikke på, at straffene er strengere i sager, der inkluderer brugstveri, end i de øvrige sager. Vurderet ud fra samtlige sagstper, jf. det senere, ses dog en lidt hårdere praksis i sager, der omfatter brugstveri. 10

11 Sagstper med tidligere ustraffede på 18 år og derover, som alene straffes for de forhold, der nævnes i tabellen. Manddrab; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Manddrab; ekskl. FL ( 53); inkl. 293 Manddrab; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Manddrab; inkl. FL ( 53); inkl. 293 Legemsbeskadigelse; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Legemsbeskadigelse; ekskl. FL ( 53); inkl. 293 Legemsbeskadigelse; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 I alt Bøde % 2 100% 11 20% 1 100% % 3 100% 24 38% % Tiltalefrafald 16 5% 1 2% 6 1% 1 2% 24 3% Betinget straf 2 1% 2 4% 3 1% 5 8% 12 1% Ubetinget straf 12 4% 42 75% 5 1% 34 53% 93 10% I alt % 2 100% % 1 100% % 3 100% % % Median Det bemærkes, at oplsningerne om bødestørrelser i det følgende angår uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse med eller uden færdselsuheld. Denne afgrænsning følger således ikke helt den, der er anvendt her, idet uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse her er underopdelt efter, om sagerne inkluderer spiritus- og promillekørsel eller ej. 11

12 Uagtsomt manddrab ( 241); ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249. Generelle forhold Sagernes art 92% af i alt 361 afgørelser vedrører tidligere ustraffede personer, og 88% omfatter alene ét forhold. Kun én sag angår en person under 18 år. 82% af samtlige afgørelser vedrører tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt kun er dømt for ét forhold Strafudmåling Generelt udgør bøder en stor del af afgørelserne (84%). Bøderne for uagtsomt manddrab, som ikke er forbundet med færdselsuheld, er i intervallet til kr. I 9% af sagerne er der idømt ubetingede frihedsstraffe, som i de fleste tilfælde er på Udvikling Der er ikke klare udviklingstendenser i strafudmålingen i disse sager. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe er i sager med ét forhold på 5%, mens den i sager med flere ligeartede forhold er på 25% og i sager med flere uligeartede forhold er på 57%. Betdningen af tidligere kriminalitet Andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på 7% og dermed markant lavere end for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet (34%). Der er ingen personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : 1 ubetinget hæftestraf. Gerningsperson : 90% af 297 afgørelser er bøder. 12 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, de fleste med straflængder på mellem 10 og 14 (median 14 ). 2) Tidligere ustraffet, aktuelt dømt for flere ligeartede forhold: Gerningsperson : 18 af 25 afgørelser er bøder. 5 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe (median 30 ). 12

13 Uagtsomt manddrab; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Sagskategori Ét forhold Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt % 5% 1% 3% 1% 100% % 16% 5% 16% 100% Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 30 dg. 22 dg. 36 dg. 177 dg. 56 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Flere ligeartede forhold % 4% 16% 4% 100% % 50% 100% 14 dg. 45 dg. 1,2 0,1 195 dg. 1,5 1,0 Flere uligeartede forhold % 11% 11% 11% 11% 33% 100% 22 dg. 90 dg. 2, dg. 3,0 20% 40% 40% 100% I alt 79 dg. 59 dg. 84% 5% 0% 1% 1% 5% 4% 100% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. 13

14 Straflængder for uagtsomt manddrab; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Ét forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 12 Gnms. 36 Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 5 Gnms

15 Uagtsomt manddrab ( 241); ekskl. FL ( 53); inkl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Undersøgelsen omfatter kun 3 afgørelser, hvor der samtidig med det uagtsomme manddrab er dømt for brugstveri, men ikke for spiritus- eller promillekørsel. To af afgørelserne er bøder, mens den tredje er en ubetinget fængselsstraf på 5 mdr. 15

16 Uagtsomt manddrab ( 241); inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Sagernes art 66% af i alt 86 afgørelser vedrører tidligere er ustraffede på 18 år og derover, som aktuelt alene er dømt for de forhold, afgrænsningen vedrører. Der er ingen afgørelser for personer under 18 år. Strafudmåling Ubetingede frihedsstraffe udgør hovedparten af afgørelserne (80%). Den korteste ubetingede frihedsstraf er på 60 og den længste på 1½ år. Næsten 90% af frihedsstraffene er dog på 4-10 mdr. Bøder udgør 15 pct. af afgørelserne. Bødestørrelsen for uagtsomt manddrab, som inkluderer færdselsuheld, er i de fleste tilfælde på til kr. I enkelte sager er bøderne dog betdeligt større (op til kr.). Udvikling Der er ikke klare udviklingstendenser i strafudmålingen i disse sager. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : 43 af 57 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 3 mdr. og 1 år (median 6 mdr.). 2) Tidligere ustraffet, aktuelt dømt for flere ligeartede forhold: Gerningsperson : 5 af 6 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 4 mdr. og 1½ år (median 8 mdr.). 16

17 Uagtsomt manddrab; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Sagskategori Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold % 2% 4% 2% 2% 72% 100% % 7% 7% 7% 73% 100% 150 dg. 210 dg. 180 dg. 208 dg. Flere ligeartede forhold % 83% 100% dg. 1,2 300 dg. 1,0 Flere uligeartede forhold dg. 2, dg. 4, I alt 160 dg. 218 dg. 15% 1% 3% 2% 2% 76% 100% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. 17

18 Straflængder for uagtsomt manddrab; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Ét forhold; ; ikke tidligere straffet 25 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 201 ; median: Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 12 Gnms. 208 Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 5 Gnms

19 Uagtsomt manddrab ( 241); inkl. FL ( 53); inkl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Denne undergruppe omfatter kun 11 afgørelser. I modsætning til de øvrige afgørelser om uagtsomt manddrab, omfatter forholdsvis mange af disse (8 ud af de 11 sager) flere uligeartede forhold. Én af de 11 afgørelser er en bøde, to er betingede domme, mens de resterende 8 er ubetingede frihedsstraffe. Der er en enkelt ubetinget hæftestraf på 30, mens de øvrige er ubetingede fængselsstraffe på 3-15 mdr. 19

20 Uagtsom legemsbeskadigelse ( 249); ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Sagernes art 88% af i alt 587 afgørelser vedrører personer på 18 år og derover, der tidligere er ustraffede og aktuelt dømt for ét forhold. Strafudmåling Den altdominerende afgørelse er bøde, som er givet i 96% af sagerne. Bøderne for uagtsom legemsbeskadigelse uden færdselsuheld er i de fleste tilfælde på højst kr., men i enkelte tilfælde dog på op til kr. De få ubetingede frihedsstraffe er på 7-6 mdr. Udvikling Der er ikke klare udviklingstendenser i strafudmålingen i disse sager. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Samtlige 6 afgørelser er bøder. Gerningsperson : 504 af 518 afgørelser er bøder. 5 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe med straflængder mellem 7 og 30 (median 10 ) 2) Tidligere ustraffet, aktuelt dømt for flere ligeartede forhold: Gerningsperson : Samtlige 14 afgørelser er bøder. 20

21 Uagtsom legemsbeskadigelse; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Sagskategori Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf 6 6 I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold % 1% 0% 0% 0% 1% 100% % 3% 10% 5% 100% 10 dg. 17 dg. 55 dg. Flere ligeartede forhold ,1 30 dg. 1,0 Flere uligeartede forhold 1 1 2, % 25% 100% 1, % 33% 33% 100% 90 dg. 5,0 I alt % 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 100% 10 dg. 41 dg. : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. 21

22 Straflængder for uagtsom legemsbeskadigelse; ekskl. FL ( 53); ekskl. 293 Ét forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 5 Gnms. 17 Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 6 Gnms

23 Uagtsom legemsbeskadigelse ( 249); ekskl. FL ( 53); inkl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Kun 9 af afgørelserne om uagtsom legemsbeskadigelse involverer også brugstveri uden samtidig at inkludere spiritus- eller promillekørsel. 5 af de 9 afgørelser er bøder, 1 er betinget frihedsstraf, og de resterende 3 er ubetingede, 2 på 4 mdr. og 1 på 6 mdr. 23

24 Uagtsom legemsbeskadigelse ( 249); inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Sagernes art 64 af de i alt 91 afgørelser vedrører tidligere ustraffede på 18 år og derover, som aktuelt er dømt for ét forhold. Kun 2 af afgørelserne angår personer under 18 år. Der er ingen personer, som samtidig dømmes for flere ligeartede forhold. Strafudmåling Størstedelen af afgørelserne (63%) er ubetingede frihedsstraffe. Den korteste ubetingede frihedsstraf er på 20 og den længste på 9 mdr. Godt 90% af frihedsstraffene er på 20 til 4 mdr. 29 pct. af afgørelserne er bøder, som i hovedparten af sager med uagtsom legemsbeskadigelse med færdselsuheld ikke overstiger 5000 kr. I nogle sager er der dog givet bøder på op til kr. Udvikling Der er ikke klare udviklingstendenser i strafudmålingen i disse sager. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : 2 afgørelser: 1 betinget dom med samfundstjeneste og 1 ubetinget hæftestraf. Gerningsperson : Af 64 afgørelser er 24 bøder, 1 tiltalefrafald, 5 betingede frihedsstraffe og 34 ubetingede frihedsstraffe med straflængder mellem 20 og 6 mdr. (median 50 ). 24

25 Uagtsom legemsbeskadigelse; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Sagskategori Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt % 50% 100% Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 30 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold % 2% 6% 2% 2% 22% 30% 100% % 6% 6% 12% 65% 100% 37 dg. 60 dg. 120 dg. 92 dg. Flere uligeartede forhold Flere ligeartede forhold dg. 1, dg. 1, I alt 51 dg. 70 dg. 29% 1% 4% 2% 1% 2% 19% 42% 100% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. 25

26 Straflængder for uagtsom legemsbeskadigelse; inkl. FL ( 53); ekskl. 293 Ét forhold; ; ikke tidligere straffet Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 60 ; median: Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 13 Gnms. 92 Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms

27 Uagtsom legemsbeskadigelse ( 249); inkl. FL ( 53); inkl. 293 Ligeartet kriminalitet 241 og 249 Generelle forhold Kun 5 afgørelser om uagtsom legemsbeskadigelse inkluderer både brugstveri og spiritus- eller promillekørsel. 1 af disse afgørelser er bøde, 1 er betinget frihedsstraf, mens de resterende 3 er ubetingede: 1 kombinationsdom, 1 fængselsstraf på 4 mdr. og 1 fængselsstraf på 1 år. 27

28 FORVOLDELSE AF FARE FOR LIV ELLER FØRLIGHED ( 252) Det har været af interesse at få foretaget særskilte undersøgelser af domspraksis for fareforvoldelse i henholdsvis færdselssager og i øvrige sager. Sager vedrørende fareforvoldelse er derfor opdelt efter, om de inkluderer færdselslovsovertrædelser eller ej. Af de i alt 335 sager om fareforvoldelse omfatter knap halvdelen, 165 sager, færdselslovsovertrædelser. Med hensn til sagstperne er der en mindre andel af færdselssagerne end af de øvrige, der vedrører unge lovovertrædere og kun én straffelovsovertrædelse. Med hensn til strafudmålingen er den væsentligste forskel mellem færdselssagerne og de øvrige, at færdselssagerne meget hppigere indebærer ubetingede hæftestraffe frem for betingede domme, bøder og tiltalefrafald, hvilket resulterer i, at den gennemsnitlige længde af alle ubetingede frihedsstraffe er kortere i færdselssagerne end i de øvrige sager med fareforvoldelse (119 mod 200 ). 28

29 Forvoldelse af fare for liv el. førlighed ( 252); ekskl. færdselslovsovertrædelser Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 49% af i alt 170 afgørelser i denne kategori vedrører personer, der aktuelt er dømt for ét forhold. Heraf udgør den største gruppe tidligere ustraffede personer på 18 år og derover (42 personer). Der er forholdsvis mange af afgørelserne, nemlig 19%, som angår unge lovovertrædere. Strafudmåling Knap halvdelen (45%) af samtlige afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, mens 34% er betingede domme. Bøder udgør 5% af afgørelserne. De betingede domme er fastsat til højst 4 mdr., heraf 83% til højst 30. Straflængderne for de ubetingede frihedsstraffe spænder fra 10 til 3 år. 41% af dommene er dog på højst 60 og 88% på højst 1 år. Både mht. straffens art og længde er de strengeste straffe givet i sager vedrørende personer på 18 år og derover, der tidligere er straffet for voldforbrdelser og aktuelt dømt for mere end én voldsforbrdelse. Udvikling Vurderet ud fra samtlige sager ses en tendens til strafskærpelse, idet både andelen af ubetingede domme og de gennemsnitlige straflængder er vokset fra 1996 til Denne generelle tendens afspejler sig dog langt fra i alle sagstperne, men alene i sager med flere ligeartede forhold. Desuden er der store variationer i straflængderne inden for samme sagstpe, hvilket indikerer, at det er andre forhold, end dem, der her er taget højde for, som primært influerer på straflængderne. Den generelle tendens til strafskærpelse skal derfor vurderes med stor varsomhed, da den kan bero på, at sagerne er af meget forskellig karakter de enkelte år. Betdningen af alder Af de 33 afgørelser, der vedrører personer under 18 år, er der kun 1 ubetinget frihedsstraf, mens 57% af de øvrige afgørelser er ubetingede frihedsstraffe. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold Ubetingede domme udgør 36% af afgørelserne i sager med ét forhold. Til sammenligning er andelen af ubetingede domme i sager med flere uligeartede forhold på 48% og på 65% i sager med flere ligeartede forhold. Betdningen af tidligere kriminalitet I sager, der vedrører tidligere ustraffede personer, er andelen af ubetingede frihedsstraffe på 24%, mens den for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, er på 71% og for personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, på 87%. 29

30 Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Der er 17 afgørelser: 11 betingede frihedsstraffe, 5 tiltalefrafald og 1 bøde. Gerningsperson : 28 af i alt 42 afgørelser er betingede, 10 er ubetingede, mens 4 er bøder. De ubetingede frihedsstraffe fordeler sig jævnt mellem 10 og 10 mdr. (median 40 ). 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 18 år: 13 af i alt 14 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, der fordeler sig jævnt fra 30 og op til 2 år (median 6 mdr.). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Der er 6 afgørelser: 5 betingede frihedsstraffe og 1 tiltalefrafald. Gerningsperson : 9 af i alt 17 afgørelser i denne gruppe er ubetingede frihedsstraffe på mellem 30 og 2 år (median 9 mdr.). 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson : 14 af i alt 15 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 30 og 1½ år (median 1 år). 30

31 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed ( 252); ikke dømt for FL Sagskategori Ét forhold Flere ligeartede forhold Flere uligeartede forhold Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf % 29% 18% 47% 100% % 50% 100% % 14% 45% 7% 10% 14% 100% % 7% 14% 71% 100% % 11% 11% 22% 44% 100% % 17% 67% 100% % 29% 12% 12% 41% 100% % 93% 100% % 25% 63% 100% % 25% 38% 13% 100% I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 20 dg. 60 dg. 19 dg. 93 dg. 210 dg. 20 dg. 257 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 54 dg. 5,2 0,3 45 dg. 286 dg. 3,1 0,3 283 dg. 2,2 1,4 20 dg. 243 dg. 1,9 1,9 50 dg. 5, dg. 61 dg. 1,9 8% 38% 8% 23% 23% 100% dg. 185 dg. 2,3 10% 20% 10% 60% 100% dg. 82 dg. 2,8 11% 22% 11% 11% 44% 100% I alt 27 dg. 200 dg. 5% 7% 8% 28% 6% 2% 9% 35% 100% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Én ubetinget fængselsstraf på 8 år udeladt. 31

32 Straflængder for forvoldelse af fare for liv eller førlighed; ikke dømt for FL Ét forhold; ; ikke tidligere straffet straflængde I alt 8 Gnms. 20 Ét forhold; ; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 19 ; median: I alt 10 Gnms. 93 Ét forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 12 Gnms. 210 Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 6 Gnms. 257

33 Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet straflængde I alt 5 Gnms. 54 Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet straflængde I alt 7 9 Gnms Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 14 Gnms. 283 Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 7 Gnms. 243

34 Flere uligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet straflængde I alt 6 6 Gnms Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 6 Gnms. 185 Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms. 82

35 Forvoldelse af fare for liv el. førlighed ( 252); inkl. færdselslovsovertrædelser Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 40% af i alt 165 afgørelser vedrører tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt kun er dømt for ét forhold. 11 afgørelser angår unge lovovertrædere. Strafudmåling I sager, der omfatter ældre lovovertrædere med flere forhold og/eller tidligere kriminalitet, er hovedparten af afgørelserne ubetingede frihedsstraffe, men ikke i øvrige sagstper. Generelt er 59% af afgørelserne ubetingede frihedsstraffe, mens 28% er betingede. Bøder udgør 2% af afgørelserne. De betingede domme er fastsat til højst 6 mdr., og 89% af dem er på højst 30. Straflængderne for de ubetingede frihedsstraffe spænder fra 10 og op til 2½ år, idet 61% er på højst 60 og 96% på højst 1 år. Udvikling Hverken generelt eller for de enkelte sagstper ses tendenser til ændringer i strafudmålingen i den undersøgte periode. Der er ganske vist store variationer årene imellem, men undersøgelsen tder på, at disse variationer som ved sager med fareforvoldelse uden færdselslovsovertrædelser primært beror på, at sagernes karakter varierer betdeligt. Betdningen af alder Alder har stor betdning for strafudmålingen. Af de 11 afgørelser, der vedrører personer under 18 år, er der kun 1 ubetinget frihedsstraf, mens 66% af de afgørelser, der vedrører ældre lovovertrædere, er ubetingede frihedsstraffe. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe i sager med ét forhold er på 45%, mens den i sager med flere uligeartede forhold er på 81% og i sager med flere ligeartede forhold 90%. Betdningen af tidligere kriminalitet Andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på 48%, mens den for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, er på 75% og for dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, på 89%. Dette mønster ses også for straffens længde. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : Der er i alt 7 afgørelser: 4 betingede frihedsstraffe og 3 tiltalefrafald. Gerningsperson : 35 af i alt 66 afgørelser er betingede, og 28 er ubetingede. De ubetingede frihedsstraffe fordeler sig mellem 10 og 8 mdr. (median 20 ).

36 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 18 år: 10 af i alt 14 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 10 og 1 år (median 3 mdr.). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson : 14 af i alt 16 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 14 og 9 mdr. (median 60 ). 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson : Samtlige 8 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe på mellem 10 og 2½ år (median 10 mdr.).

37 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed ( 252); samtidigt dømt for FL Sagskategori Ét forhold Flere ligeartede forhold Flere uligeartede forhold Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt % 29% 29% 100% % 2% 3% 47% 2% 2% 2% 32% 9% 100% % 7% 14% 36% 36% 100% % 22% 44% 22% 100% % 50% 100% % 6% 6% 19% 63% 100% % 88% 100% % 80% 100% 1 1 Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 17 dg. 18 dg. 31 dg. 12 dg. 85 dg. 7 dg. 45 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 120 dg. 1,0 3,0 70 dg. 91 dg. 1,4 1,9 305 dg. 2,0 8,1 180 dg. 1,4 6,0 30 dg. 2, % 13% 50% 100% 16 dg. 162 dg. 4, % 33% 60% 100% 174 dg. 5, % 15% 8% 8% 62% 100% 65 dg. 206 dg. 3,9 I alt % 5% 3% 25% 2% 1% 2% 26% 33% 100% 22 dg. 119 dg. : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er 1 dom udstået ved varetægt.

38 Straflængder for forvoldelse af fare for liv eller førlighed; samtidigt dømt for FL Ét forhold; ; ikke tidligere straffet 16 Betinget straflængde i Gennemsnit: 18 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 31 ; median: Ét forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 10 Gnms. 85 Ét forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 6 Gnms. 45 Flere ligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 13 Gnms. 91

39 Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 8 Gnms. 305 Flere ligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms. 180 Flere uligeartede forhold; ; ikke tidligere straffet I alt 5 Gnms. 162 Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 14 Gnms. 174

40 Flere uligeartede forhold; ; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 9 Gnms. 206

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER ANDRE FORMUEFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 5.611 afgørelser, der vedrører hærværk ( 91, stk. 1-3), brugstyveri af bil m.v. ( 93, stk. 1), brugstyveri af knallert ( 93, stk. 1) og

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven Beslutningsforslag nr. B 240 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. april 2010 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 54 Offentligt AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Af Tanja Tambour Jørgensen Justitsministeriets Forskningskontor September 2011 1. Indledning...

Læs mere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere Bilag Bilag 1 Særlige retningslinjer vedrørende ophold 1. Danskfødte ansøgere Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere har mistet denne, kan optages

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven 2001/2 LSF 118 Offentliggørelsesdato: 26-02-2002 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 32 Sagsforløb 2001/2 LF 118 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 26. februar 2002 af justitsministeren (Lene

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere