TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN"

Transkript

1 TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

2 FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest et hjælpemiddel til nuværende/kommende trænere og ledere, således at man lettere kan danne sig et indtryk af, hvor man befinder sig i forløbet. Derved vil vi kunne skabe sammenhæng ( en rød tråd ) i arbejdet i vores ungdomsafdeling til gavn for alle parter. Meningen med træningsplanen er at præcisere klubbens forventninger til træningsindhold på de forskellige alderstrin. De nævnte emner skal gennemgås så grundigt at alle spillere har lært dem. Ikke alle spillere vil beherske tingene lige godt, men i princippet bør spillerne være fortrolige med emnerne uanset om de spiller på førsteholdet eller fjerdeholdet. Der er tale om minimumskrav, så trænerne kan selvfølgelig arbejde med andre emner i løbet af året. Husk at hver spiller har 2-3 år til at komme gennem emnerne. Emnerne kan og bør tages op på andre alderstrin end de nævnte, da tempo og krav til spillerne øges med alderen. Traditionelt lægger trænerne vægt på taktik, kondition og vindermentalitet. Disse ting er også vigtige, men det er absolut nødvendigt, at de tekniske færdigheder trænes på alle niveauer hele året rundt. Træningen skal først og fremmest forbedre spillernes kunnen - ikke kun forberede dem til kamp! Hvad skal spillerne kunne efter ungdomstiden? - beherske alle tekniske detaljer - kunne afdrible en modstander - score på målchancer - spille som et hold - spille hurtigt og sikkert pasningsspil - kende forsvarsprincipper Alle trænere skal medvirke til at opfylde disse mål, da de kun kan opnås gennem mange års træning. Træningsplanlægning God planlægning er vigtigt for en god træning, så spillere og forældre oplever, at trænerne er velforberedte. God planlægning er også en forudsætning for at spillerne lærer noget både hurtigt og godt. Derfor indledes træningsplanen med et kort afsnit om planlægning af træningen. Træningsmiljø IF92 lægger stor vægt på et godt miljø i klubben, så spillere, forældre, trænere og ledere trives og bidrager til at skabe en god fodboldklub. Derfor har vi en vejledning om de forventninger klubben har til de voksnes adfærd og til mandskabsbehandling.

3 TRÆNINGSMILJØ Fodbold handler ikke kun om spillet på banen. IF92 lægger også stor vægt på at udvikle en sund holdning til fodbold. Derfor prøver vi at lære spillerne disse værdier: - alle er ligeværdige - vi vil gerne lære noget - vi spiller kampe for at få en udfordring - ikke kun for at vinde - vi udviser altid Fair Play - vi kan tåle både modgang og medgang - vi spiller for holdet Alle spillere skal opleve fodboldmiljøet som sjovt og udviklende. En vigtig forudsætning for dette er at vi respekterer hinanden og viser dette gennem adfærd og sprog: - vi taler pænt til hinanden - vi hjælper hinanden - vi følger de voksnes anvisninger - vi rydder op efter os - vi møder i god tid - vi sender afbud i god tid De voksne trænere og forældre er rollemodeller for spillerne, hvad der selvfølgelig har en betydning for den måde de optræder på. F.eks. bør uenigheder altid diskuteres på en stilfærdig måde og ikke altid mens spillerne hører på det. Specielt omkring kampe skal man være opmærksom på rollefordelingen: - trænerne vejleder spillerne - forældrene hepper på spillerne Trænere og ledere har et særligt ansvar for at skabe et godt træningsmiljø. Det har en betydning for mandskabsbehandlingen, dvs. vores måde at tale til spillerne, vores adfærd over for spillerne og vores måde at håndtere såvel holdet som afdelingen: - sikre at ALLE spillere udvikler sig personligt og fodboldmæssigt - sikre at alle spillere får samme tilbud om træning, kampe og arrangementer - give spilletid til alle uanset deres niveau - hellere rose spillerne end kritisere dem - medvirke til at spillerne opfører sig ordentligt Fra klubbens side håber vi, at disse få retningslinjer kan være med til at skabe klarhed om klubbens holdning til ungdomsfodbold og hvordan, vi ønsker at skabe et positivt miljø for spillere, ledere og forældre. Samtidig ønsker vi at skabe størst mulig åbenhed om vort arbejde, så nye synsvinkler og ideer kan blive drøftet og eventuelt prøvet af. IF92 ønsker fortsat at være en klub i udvikling!

4 TRÆNINGSPLANLÆGNING Målrettet træning - struktur, effektivitet og variation For at gøre træningen mest mulig effektiv, dvs. at spillerne lærer mest muligt, er der nogle overvejelser, som træneren kan gøre inden han betræder træningsbanen. Formål - Hvad skal de lære? For at udnytte træningstiden bedst muligt er vi nødt til at starte med at finde ud af, hvad vi vil træne. Lav en plan for, hvad spillerne skal lære inden hver forårs/efterårssæson. Lav planer for, hvad spillerne skal lære hver måned. Disse planer må gerne være i overskrifter uden alt for mange detaljer. Hver uge laver man så træningsprogrammer ud fra de valgte temaer. Øvelser - Træning virker specifikt For hvert tema finder man så øvelser, der passer til spillernes niveau. Vær kritiske med, at øvelser og spil rent faktisk virker på det, som man gerne vil forbedre. Ofte vil det være en fordel at have simple øvelser og spil til små spillere - samt til erfarne spillere, der skal igennem et helt nyt/vanskeligt tema. Fokuspunkter - Hvad skal spillerne være opmærksomme på? Her er trænerne nødt til at træde i karakter. Det er ikke sikkert, at aktiviteterne i sig selv forbedrer spillernes kunnen. Trænerne må bruge instruktion og coaching i nødvendigt omfang, så spillerne bliver bevidste om det, de kan gøre bedre. Gentagelser - Få det ind på rygraden Det er meget vigtigt, at den enkelte træning indeholder gentagelser af de bevægelser/beslutninger, som spillerne skal foretage, så der sker en automatisering hos spillerne. Periode - Ellers glemmer de det Træn altid et tema i en periode på minimum 3-4 uger, så spillerne får en grundig indføring i det nye stof. I starten skal det helst være 2 gange ugentligt, senere kan man måske nøjes med 1 gang ugentligt. Dosering - Ellers bliver de trætte af det Samtidig med at vi gerne vil træne temaerne i stort omfang skal vi huske at spillerne skal kunne koncentrere sig for at opnå optimal indlæring. Vær derfor opmærksom på ikke at træne det samme tema i for stort omfang. Aktivitetsniveau - Motivation og effektivitet At stå i en lang kø for at sparke på mål er både kedeligt og meget lidt udviklende for spillerne. Sørg derfor at arbejde med små grupper, mange bolde og hvad der ellers er nødvendigt for at holde spillerne til ilden. Det vil også udvikle deres parathed. Variation - Motivation og intelligens Det er en god ide at ændre lidt på øvelser og spil, så spillerne vænnes til at finde tekniske og taktiske løsninger i forskellige situationer. Variation i træningen giver også større motivation.

5 TRÆNINGSPLAN Træningsplanen rummer tre overordnede nøgleord, - nemlig tilvænning, indlæring og udvikling. Disse tre begreber dækker nogle bredere aldersgruppeinddelinger end vi plejer at arbejde med og beskriver samtidig hovedindholdet for aktiviteter i de enkelte aldersgrupper. Det er vigtigt at huske, at selvom der er sat konkrete alderstrin på, vil den enkelte spillers udviklingstrin variere stærkt, og derfor er det op til den enkelte træner og ledere at tilgodese spillerne på det udviklingstrin, de befinder sig. I tilvænningsfasen (6-8 år) må vi tage udgangspunkt i det spillerne kan, idet deres erfaringsgrundlag er meget lille. Det skal være aktiviteter på børnenes betingelser præget af leg med bolden. Der skal udvikles et bredt bevægelsesmønster i et trygt og stabilt miljø. Den næste fase kan betegnes med indlæringsfasen (8-13 år). Her bliver det vigtigt, at indlære alle tekniske detaljer gennem en målbevidst leg med bolden. Der inddrages områder fra både det taktiske og fysiske, ligesom det kræver stort samarbejde trænerne imellem, når spillerne skifter afdeling, hvis hver spiller skal udvikles optimalt. Endelig er der udviklingsfasen (13-18 år). Mange spillere er nu parate til at klare større krav, og træningen indeholder derfor elementer fra alle områder. Det er vigtigt, at der skabes nogle gode vaner med hensyn til at spille fodbold, ligesom spillerne langsomt forberedes til overgangen til seniorafdelingen. Træningsplanen indeholder generelle betragtninger for de enkelte alderstrin og en række læringsmål, der er opstillet i fire hovedgrupper. Betegnelserne er lidt anderledes end vi er vant til, da de ikke blot angiver træningsindholdet men er udtryk for det, spillerne skal lære. Angiver først og fremmest, at spillerne har god koordination og balance, hvilket er grundlaget for deres løbeteknik, fodboldteknik og evnen til at håndtere bolden i kampsituationer. Senere i forløbet følger hurtighed, bevægelighed, kondition og styrke. er spillernes fornemmelse for bolden. Dvs. spillernes evne til at opfatte og vurdere boldens fart og retning samt deres evne til at give bolden passende fart og retning. Der er altså tale om et sanse-motorisk samarbejde, som gør spilleren i stand til at kontrollere bolden. er tæt knyttet til en række af de tekniske områder af fodboldspillet: driblinger, finter, vendinger, tæmninger og jonglering. Træning i disse temaer udvikler boldkontrollen, som er grundlaget for spillerens fodboldniveau. Mens de ovenfor nævnte temaer har en positiv indvirkning på hinanden, kan dette ikke siges om sparketeknik. Det er nødvendigt at bevidstgøre spillerne om hver sparkeforms specielle karakter og træne sparkene, så de hver især ligger på rygraden. er spillerens evne til at træffe gode beslutninger under en fodboldkamp. Vi ønsker ikke blot at lære spillerne forskellige taktiske elementer, men vi ønsker, at de selv kan beslutte, hvornår og hvordan elementerne skal tages i anvendelse. Overblik, kommunikation og samarbejde er også nøgleord inden for spilforståelse.

6 U6 - U7 Alle aktiviteter bør have præg af leg. Spillerne møder med forskellige forudsætninger, og de har forskellige opfattelser af god leg. Nogle vil helst selv løbe rundt med en bold, andre vil helst skyde på mål. Nogle kommer pga. kammeraterne og andre kommer fordi de vil spille som Messi. Trænernes vigtigste opgave er at skabe et fællesskab, hvor alle spillerne får udfordringer, som de synes er interessante. Til gengæld skal spillerne vænne sig til at prøve nye aktiviteter, som de ikke er helt fortrolige med. Hver træning bør indeholde legeaktiviteter, småspil (1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3) og skud på mål. Lege kan være med eller uden bold og bør omfatte mange forskellige bevægelsesformer. Småspil bør være kampe af kort varighed (3 5 minutter), hvorfor man ofte skifter hold. Det kan være en lille turnering eller småspil, som kan foregå samtidig med andre aktiviteter. Det er vigtigt, at der er mange trænere omkring holdet, så alle kan få vejledning/opmuntring/ros/trøst, når der er behov for det. Brug evt. forældre man behøver ikke være fodboldekspert for at rose! De fleste små børn sparker faktisk et udmærket lodret vristspark (tå-fiser kalder ukyndige det ). Det er et naturligt spark for børnene, og man bør derfor starte med det. Senere kan man arbejde med det halvliggende vristspark og til sidst indføre indersidesparket. Man kan kalde lodret vristspark for det hårde spark ( skyd hårdt ) og halvliggende vristspark for det høje spark ( skyd højt). Det er ikke helt korrekt at skelne sådan men det er nemt for spillerne at forstå. Træn vristspark før indersidespark. Lærer man indersidespark først, bliver det vanskeligere at lære vristspark, fordi spillerne har vænnet sig til at vride foden udad, når de sparker. n grundlægges ved at spillerne lærer at orientere sig. Det kan være under spil eller øvelser, hvor de skal "se op". Spillerne opfordres til at aflevere bolden under spil. Det skal dog gøres med omtanke, da driblinger og spark (uden modtager) er mere naturligt for dem. - forskellige bevægelsesformer (løbe/hoppe/kravle/rulle/dreje/målmand ) - forhindringsbaner - tagfat-lege - stafetter - drible - vende - stoppe trillebold - fange hoppende bold (tilvænningsøvelser) - lodret vristspark - halvliggende vristspark - indersidespark - hovedstød - orientere sig - aflevere til hinanden (spille sammen) - fordele sig på banen (udnytte rum) - 1 mod 1

7 U8 - U9 Denne periode er for mange en overgangsperiode mellem det legprægede og en mere målrettet teknikindlæring. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spillere (f.eks. nye medlemmer) ikke er parate til en egentlig indlæring af disse færdigheder. Det er stadig vigtigt at arbejde i smågrupper med mange boldkontakter altså masser af lege og spil. Stationstræning er en oplagt organisationsform. Spillerne skal præsenteres for de forskellige tekniske discipliner specielt inden for boldkontrol: dribling, finte, vending, tæmning og jonglering. eformerne trænes nu med henblik på at lære den rigtige teknik. Husk at træne afslutninger hver uge. Men husk samtidig, at spillerne har svært ved at fokusere på korrekt sparketeknik, når de gerne vil score mål. n grundlægges ved at træne overblik og ved at udnytte hele banen til at spille sig frem til chancer. Det er vigtigt at alle er med i opspillet, så det ikke kun er de dygtigste, der får bolden og afgør kampene. Forsvarsmæssigt gælder det primært korrekt opdækning (mellem modstander og eget mål), så man kan se både bold og modstander. - forskellige løbeformer (inkl. dreje rundt, vende, reagere på bold) - hurtige fødder - balance - drible med inderside/yderside/fodsål - drible i fart - vendinger (inderside, yderside, Cruyff) - finter (stop-and-go, stop, træde-over) - tæmninger uden pres (alle kropsdele) - jonglering med vrist/lår/hoved - lodret vristspark - halvliggende vristspark - indersidespark - hovedstød - overblik under øvelser og spil - pasningsspil - udnytte hele banen (bredde og dybde) - aflevere i alle retninger - opdækning - nærkamp om bolden - introduktion af målmandens grundspil

8 U10 - U12 Her sættes ekstra fokus på spilforståelse, når vi har bolden. Gennem småspil og boldlege forbedres spillernes overblik og taktiske evner. Desuden introduceres opspil over kanterne og gennembrud, så vi kommer frem til afslutninger. Forsvarsmæssigt trænes pres på boldholder (grundstilling, afvente, time indgreb) og samarbejde vha. opbakning og snak. Der arbejdes intensivt med driblinger, vendinger, finter, tæmninger og jonglering, så alle spillere får en alsidig udvikling af deres boldkontrol. Husk at træne både højre og venstre ben. Derudover kan trænes kontroløvelser, hvor en spiller kaster bolden til makkeren, som spiller bolden tilbage med inderside/vrist. Der kan varieres med bryst- eller lårtæmning inden bolden spilles tilbage find selv på flere muligheder. - opvarmning - løbeskoling - hurtige fødder - simpel springtræning - 10 dribleformer - 10 vendinger - 10 finter - finte i spil - retningsbestemte tæmninger - tæmme i spil - jonglering med alle kropsdele - kontroløvelser - helflugter - halvflugter - sparke langt, hårdt og præcist (øvrige sparkeformer) - sparke til bolde fra alle vinkler (både afleveringer og afslutninger) - skabe og udnytte rum - bandespil - sideskift - kantspil - afslutninger - afdrible modstander - pres på boldholder - tackling - opbakning - samarbejde i forsvar - målmandsspil (gribe-, falde- og sparketeknik)

9 U13 - U15 Mange spillere vil være i voksealderen, så moderat bevægelighedstræning vil være med til at bevare spillernes gode koordination. Af samme årsag er teknisk træning og koordinationstræning stadig vigtigt, len udvikles, så øvelserne kan udføres i bevægelse og i spil. Der stilles også højere krav til sparkeformerne. Der er brug for mange forskellige øvelser til udvikling af spillernes tekniske kvaliteter. Footwork er øvelser, hvor spilleren står med en bold, som vha. sål, inderside, yderside og vrist flyttes hurtigt rundt på græsset i bestemte bevægelser. For alle boldkontroløvelser gælder, at der kun er en eller to spillere pr. bold. Taktisk arbejdes med spillet på den store bane, så spillerne bliver fortrolige med spilsystemet. Der lægges specielt vægt på at lære zoneforsvar i back-kæden. Desuden trænes forskellige angrebsprincipper og indlæg til afslutning. - koordinationstræning - bevægelighedstræning - reaktionstræning - footwork - jonglering i bevægelse/grupper - kontroløvelser i bevægelser - boldkontrol under pres - spark under pres - spil i små områder - spil ud af små områder eller zoneforsvar (afstand, sideforskydning, frem i pres, kæde-position) - boldovertagelse - overlap - indlæg og afslutninger - målmandsspil (boksning, fistning, vipning, udkast, udspark m.m.)

10 U17 Nu skulle spillerne være præsenteret for de fleste tekniske og taktiske temaer. Der er således baggrund for at videreudvikle spillestil og spillesystem, så man kan imødekomme forskellige udfordringer fra modstanderne. Træningen bør primært foregå i kamplignende situationer, og det bliver derfor vanskeligt at adskille emnerne teknisk, taktisk og fysisk. Der skal arbejdes med at anvende færdighederne i højt tempo dog ikke hurtigere end at man til træning kan udføre tingene ordentligt. Fysisk arbejdes der nu med konditionstræning og styrketræning som nye elementer. De fysiske elementer kan trænes med større intensitet. Specialtræning af enkelte spillere/spillergrupper får stor betydning her trænes styrkesider og evt. mangler. Endvidere bliver det vigtigt, at vi skaber et stabilt psykisk miljø for de unge, og træner/leder må bevidstgøre spillerne om betydningen af kost, levevis m.m. Der bør ydes en stor indsats for at fastholde de unge gennem klub- og evt. rejsearrangementer også for den gruppe spillere, der ikke tilhøre de(t) bedste hold. Det skal understreges, at indholdet (herunder det sportslige niveau) er vigtigere end afstanden til rejsemålet. - hurtighedstræning - konditionstræning - styrketræning - boldkontrol i højt tempo - spark i spilsituationer - samarbejde mellem kæderne/målmanden - holdpres - push-up - forsvarsspil i bagrum - forsvarsspil i eget felt - opspilsprincipper (støttespil, op-ned-op, dybdeløb, spil på 3. mand) - modløb - krydsløb - målmandsspil (spil i feltet)

11 U19 Træningen i denne aldersgruppe skal tilrettelægges som seniortræning mht. intensitet og belastning. På det tekniske område arbejdes med vedligeholdelse/forbedring af tekniske færdigheder, mens man taktisk arbejder videre med emnerne fra juniorafdelingen, så spillerne har en komplet forståelse af spillestilen.. Det er vigtigt, at videreudvikle den enkelte spillers styrkeområder, samt bevidstgøre og træne evt. svage områder. Fysisk må træningen tilgodese, at spilletiden er 90 min., således at spillerne er i stand til at klare de krav, kampene stiller. Det skal pointeres, at det stadig er vigtigt med variation i træningen, så vi kan fastholde spillerne i klubben. Brug mange forskellige øvelser og inddrag både tekniske og taktiske elementer. I løbet af perioden skal spillerne langsomt forberedes på overgangen til seniorfodbold. Det kræver et godt samarbejde trænerne imellem, hvor spillerne f.eks. kan træne sammen, ligesom det bliver vigtigt at skabe en talentgruppe af ynglinge- og 1. og 2. års seniorspillere forsvarsspil (duelspil, forsvarsspil i mellemrum) - erobringsspil - opbygningsspil - gennembrudsspil - omstillingsspil

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 INDLEDNING AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF Rekruttering U13-U15 har til formål at skabe trygge scouting- og rekrutteringsrammer for de unge østjyske fodboldspillere.

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Kilde Brug Bolden Billedsprog s. 38-58 http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Billedsprog Begreber og ordforklaringer Billedsprog: Samlet betegnelse for en lang række

Læs mere

FBU kursus den 13.01.10 i Næsby kl. 18.00 21.30.

FBU kursus den 13.01.10 i Næsby kl. 18.00 21.30. Tema: FBU kursus den 13.01.10 i Næsby kl. 18.00 21.30. Perception og relationelle færdigheder i forhold til gennembrud i afslutningsspillet. Citat: Luis Aragoes, Spaniens EM træner 2008. Jeg tror, at målet

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

BØRNETRÆNER-SEMINARER

BØRNETRÆNER-SEMINARER FANTASTISK FODBOLDSTART - FOR DE 5-7 ÅRIGE BØRNETRÆNER-SEMINARER Er du U5-, U6- eller U7-træner, og vil du gerne klædes på til at skabe en sjov og velstruktureret fodboldtræning? Så brug en aften på et

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

3-mands forsvar Fortid eller fremtid?

3-mands forsvar Fortid eller fremtid? 3-mands forsvar Fortid eller fremtid? Pro-licens opgave udarbejdet af: Jesper Ingemann Sørensen AGF 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Problemformulering:... 5 3. Afgrænsning... 5 4. Metode... 6 4.1 Empirisk

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Den Blå Tråd Januar 2015

Den Blå Tråd Januar 2015 Januar 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Værdier og målsætning... 5 5. Spilsystem og spillestil... 7 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder

Læs mere

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand.

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmandstræning Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmanden er det halve hold målmandspræstationen er væsentlig for kampens udfald - en målmand er aldrig stærkere

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 DEN BLÅ TRÅD Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 Indhold 3 Velkommen til Greve Fodbolds Blå Tråd 4 Greve Fodbolds fodboldfilosofi 5 Greve Fodbolds spillestil 11-mands fodbold Offensiv fodbold

Læs mere

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport A-TRÆNER HOVEDOPGAVE Med udgangspunkt i EM-slutrunden for U21 hold i Danmark analyseres angriberens/afslutterens bevægelse umiddelbart før den chanceskabende aflevering falder. Udarbejdet af Ebbe Sand

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om.

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Coaching Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Kampforberedelse Sidste træning Udtagelse af spillere Anvendt psykologi under snakken efter sidste

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere