TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN"

Transkript

1 TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

2 FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest et hjælpemiddel til nuværende/kommende trænere og ledere, således at man lettere kan danne sig et indtryk af, hvor man befinder sig i forløbet. Derved vil vi kunne skabe sammenhæng ( en rød tråd ) i arbejdet i vores ungdomsafdeling til gavn for alle parter. Meningen med træningsplanen er at præcisere klubbens forventninger til træningsindhold på de forskellige alderstrin. De nævnte emner skal gennemgås så grundigt at alle spillere har lært dem. Ikke alle spillere vil beherske tingene lige godt, men i princippet bør spillerne være fortrolige med emnerne uanset om de spiller på førsteholdet eller fjerdeholdet. Der er tale om minimumskrav, så trænerne kan selvfølgelig arbejde med andre emner i løbet af året. Husk at hver spiller har 2-3 år til at komme gennem emnerne. Emnerne kan og bør tages op på andre alderstrin end de nævnte, da tempo og krav til spillerne øges med alderen. Traditionelt lægger trænerne vægt på taktik, kondition og vindermentalitet. Disse ting er også vigtige, men det er absolut nødvendigt, at de tekniske færdigheder trænes på alle niveauer hele året rundt. Træningen skal først og fremmest forbedre spillernes kunnen - ikke kun forberede dem til kamp! Hvad skal spillerne kunne efter ungdomstiden? - beherske alle tekniske detaljer - kunne afdrible en modstander - score på målchancer - spille som et hold - spille hurtigt og sikkert pasningsspil - kende forsvarsprincipper Alle trænere skal medvirke til at opfylde disse mål, da de kun kan opnås gennem mange års træning. Træningsplanlægning God planlægning er vigtigt for en god træning, så spillere og forældre oplever, at trænerne er velforberedte. God planlægning er også en forudsætning for at spillerne lærer noget både hurtigt og godt. Derfor indledes træningsplanen med et kort afsnit om planlægning af træningen. Træningsmiljø IF92 lægger stor vægt på et godt miljø i klubben, så spillere, forældre, trænere og ledere trives og bidrager til at skabe en god fodboldklub. Derfor har vi en vejledning om de forventninger klubben har til de voksnes adfærd og til mandskabsbehandling.

3 TRÆNINGSMILJØ Fodbold handler ikke kun om spillet på banen. IF92 lægger også stor vægt på at udvikle en sund holdning til fodbold. Derfor prøver vi at lære spillerne disse værdier: - alle er ligeværdige - vi vil gerne lære noget - vi spiller kampe for at få en udfordring - ikke kun for at vinde - vi udviser altid Fair Play - vi kan tåle både modgang og medgang - vi spiller for holdet Alle spillere skal opleve fodboldmiljøet som sjovt og udviklende. En vigtig forudsætning for dette er at vi respekterer hinanden og viser dette gennem adfærd og sprog: - vi taler pænt til hinanden - vi hjælper hinanden - vi følger de voksnes anvisninger - vi rydder op efter os - vi møder i god tid - vi sender afbud i god tid De voksne trænere og forældre er rollemodeller for spillerne, hvad der selvfølgelig har en betydning for den måde de optræder på. F.eks. bør uenigheder altid diskuteres på en stilfærdig måde og ikke altid mens spillerne hører på det. Specielt omkring kampe skal man være opmærksom på rollefordelingen: - trænerne vejleder spillerne - forældrene hepper på spillerne Trænere og ledere har et særligt ansvar for at skabe et godt træningsmiljø. Det har en betydning for mandskabsbehandlingen, dvs. vores måde at tale til spillerne, vores adfærd over for spillerne og vores måde at håndtere såvel holdet som afdelingen: - sikre at ALLE spillere udvikler sig personligt og fodboldmæssigt - sikre at alle spillere får samme tilbud om træning, kampe og arrangementer - give spilletid til alle uanset deres niveau - hellere rose spillerne end kritisere dem - medvirke til at spillerne opfører sig ordentligt Fra klubbens side håber vi, at disse få retningslinjer kan være med til at skabe klarhed om klubbens holdning til ungdomsfodbold og hvordan, vi ønsker at skabe et positivt miljø for spillere, ledere og forældre. Samtidig ønsker vi at skabe størst mulig åbenhed om vort arbejde, så nye synsvinkler og ideer kan blive drøftet og eventuelt prøvet af. IF92 ønsker fortsat at være en klub i udvikling!

4 TRÆNINGSPLANLÆGNING Målrettet træning - struktur, effektivitet og variation For at gøre træningen mest mulig effektiv, dvs. at spillerne lærer mest muligt, er der nogle overvejelser, som træneren kan gøre inden han betræder træningsbanen. Formål - Hvad skal de lære? For at udnytte træningstiden bedst muligt er vi nødt til at starte med at finde ud af, hvad vi vil træne. Lav en plan for, hvad spillerne skal lære inden hver forårs/efterårssæson. Lav planer for, hvad spillerne skal lære hver måned. Disse planer må gerne være i overskrifter uden alt for mange detaljer. Hver uge laver man så træningsprogrammer ud fra de valgte temaer. Øvelser - Træning virker specifikt For hvert tema finder man så øvelser, der passer til spillernes niveau. Vær kritiske med, at øvelser og spil rent faktisk virker på det, som man gerne vil forbedre. Ofte vil det være en fordel at have simple øvelser og spil til små spillere - samt til erfarne spillere, der skal igennem et helt nyt/vanskeligt tema. Fokuspunkter - Hvad skal spillerne være opmærksomme på? Her er trænerne nødt til at træde i karakter. Det er ikke sikkert, at aktiviteterne i sig selv forbedrer spillernes kunnen. Trænerne må bruge instruktion og coaching i nødvendigt omfang, så spillerne bliver bevidste om det, de kan gøre bedre. Gentagelser - Få det ind på rygraden Det er meget vigtigt, at den enkelte træning indeholder gentagelser af de bevægelser/beslutninger, som spillerne skal foretage, så der sker en automatisering hos spillerne. Periode - Ellers glemmer de det Træn altid et tema i en periode på minimum 3-4 uger, så spillerne får en grundig indføring i det nye stof. I starten skal det helst være 2 gange ugentligt, senere kan man måske nøjes med 1 gang ugentligt. Dosering - Ellers bliver de trætte af det Samtidig med at vi gerne vil træne temaerne i stort omfang skal vi huske at spillerne skal kunne koncentrere sig for at opnå optimal indlæring. Vær derfor opmærksom på ikke at træne det samme tema i for stort omfang. Aktivitetsniveau - Motivation og effektivitet At stå i en lang kø for at sparke på mål er både kedeligt og meget lidt udviklende for spillerne. Sørg derfor at arbejde med små grupper, mange bolde og hvad der ellers er nødvendigt for at holde spillerne til ilden. Det vil også udvikle deres parathed. Variation - Motivation og intelligens Det er en god ide at ændre lidt på øvelser og spil, så spillerne vænnes til at finde tekniske og taktiske løsninger i forskellige situationer. Variation i træningen giver også større motivation.

5 TRÆNINGSPLAN Træningsplanen rummer tre overordnede nøgleord, - nemlig tilvænning, indlæring og udvikling. Disse tre begreber dækker nogle bredere aldersgruppeinddelinger end vi plejer at arbejde med og beskriver samtidig hovedindholdet for aktiviteter i de enkelte aldersgrupper. Det er vigtigt at huske, at selvom der er sat konkrete alderstrin på, vil den enkelte spillers udviklingstrin variere stærkt, og derfor er det op til den enkelte træner og ledere at tilgodese spillerne på det udviklingstrin, de befinder sig. I tilvænningsfasen (6-8 år) må vi tage udgangspunkt i det spillerne kan, idet deres erfaringsgrundlag er meget lille. Det skal være aktiviteter på børnenes betingelser præget af leg med bolden. Der skal udvikles et bredt bevægelsesmønster i et trygt og stabilt miljø. Den næste fase kan betegnes med indlæringsfasen (8-13 år). Her bliver det vigtigt, at indlære alle tekniske detaljer gennem en målbevidst leg med bolden. Der inddrages områder fra både det taktiske og fysiske, ligesom det kræver stort samarbejde trænerne imellem, når spillerne skifter afdeling, hvis hver spiller skal udvikles optimalt. Endelig er der udviklingsfasen (13-18 år). Mange spillere er nu parate til at klare større krav, og træningen indeholder derfor elementer fra alle områder. Det er vigtigt, at der skabes nogle gode vaner med hensyn til at spille fodbold, ligesom spillerne langsomt forberedes til overgangen til seniorafdelingen. Træningsplanen indeholder generelle betragtninger for de enkelte alderstrin og en række læringsmål, der er opstillet i fire hovedgrupper. Betegnelserne er lidt anderledes end vi er vant til, da de ikke blot angiver træningsindholdet men er udtryk for det, spillerne skal lære. Angiver først og fremmest, at spillerne har god koordination og balance, hvilket er grundlaget for deres løbeteknik, fodboldteknik og evnen til at håndtere bolden i kampsituationer. Senere i forløbet følger hurtighed, bevægelighed, kondition og styrke. er spillernes fornemmelse for bolden. Dvs. spillernes evne til at opfatte og vurdere boldens fart og retning samt deres evne til at give bolden passende fart og retning. Der er altså tale om et sanse-motorisk samarbejde, som gør spilleren i stand til at kontrollere bolden. er tæt knyttet til en række af de tekniske områder af fodboldspillet: driblinger, finter, vendinger, tæmninger og jonglering. Træning i disse temaer udvikler boldkontrollen, som er grundlaget for spillerens fodboldniveau. Mens de ovenfor nævnte temaer har en positiv indvirkning på hinanden, kan dette ikke siges om sparketeknik. Det er nødvendigt at bevidstgøre spillerne om hver sparkeforms specielle karakter og træne sparkene, så de hver især ligger på rygraden. er spillerens evne til at træffe gode beslutninger under en fodboldkamp. Vi ønsker ikke blot at lære spillerne forskellige taktiske elementer, men vi ønsker, at de selv kan beslutte, hvornår og hvordan elementerne skal tages i anvendelse. Overblik, kommunikation og samarbejde er også nøgleord inden for spilforståelse.

6 U6 - U7 Alle aktiviteter bør have præg af leg. Spillerne møder med forskellige forudsætninger, og de har forskellige opfattelser af god leg. Nogle vil helst selv løbe rundt med en bold, andre vil helst skyde på mål. Nogle kommer pga. kammeraterne og andre kommer fordi de vil spille som Messi. Trænernes vigtigste opgave er at skabe et fællesskab, hvor alle spillerne får udfordringer, som de synes er interessante. Til gengæld skal spillerne vænne sig til at prøve nye aktiviteter, som de ikke er helt fortrolige med. Hver træning bør indeholde legeaktiviteter, småspil (1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3) og skud på mål. Lege kan være med eller uden bold og bør omfatte mange forskellige bevægelsesformer. Småspil bør være kampe af kort varighed (3 5 minutter), hvorfor man ofte skifter hold. Det kan være en lille turnering eller småspil, som kan foregå samtidig med andre aktiviteter. Det er vigtigt, at der er mange trænere omkring holdet, så alle kan få vejledning/opmuntring/ros/trøst, når der er behov for det. Brug evt. forældre man behøver ikke være fodboldekspert for at rose! De fleste små børn sparker faktisk et udmærket lodret vristspark (tå-fiser kalder ukyndige det ). Det er et naturligt spark for børnene, og man bør derfor starte med det. Senere kan man arbejde med det halvliggende vristspark og til sidst indføre indersidesparket. Man kan kalde lodret vristspark for det hårde spark ( skyd hårdt ) og halvliggende vristspark for det høje spark ( skyd højt). Det er ikke helt korrekt at skelne sådan men det er nemt for spillerne at forstå. Træn vristspark før indersidespark. Lærer man indersidespark først, bliver det vanskeligere at lære vristspark, fordi spillerne har vænnet sig til at vride foden udad, når de sparker. n grundlægges ved at spillerne lærer at orientere sig. Det kan være under spil eller øvelser, hvor de skal "se op". Spillerne opfordres til at aflevere bolden under spil. Det skal dog gøres med omtanke, da driblinger og spark (uden modtager) er mere naturligt for dem. - forskellige bevægelsesformer (løbe/hoppe/kravle/rulle/dreje/målmand ) - forhindringsbaner - tagfat-lege - stafetter - drible - vende - stoppe trillebold - fange hoppende bold (tilvænningsøvelser) - lodret vristspark - halvliggende vristspark - indersidespark - hovedstød - orientere sig - aflevere til hinanden (spille sammen) - fordele sig på banen (udnytte rum) - 1 mod 1

7 U8 - U9 Denne periode er for mange en overgangsperiode mellem det legprægede og en mere målrettet teknikindlæring. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spillere (f.eks. nye medlemmer) ikke er parate til en egentlig indlæring af disse færdigheder. Det er stadig vigtigt at arbejde i smågrupper med mange boldkontakter altså masser af lege og spil. Stationstræning er en oplagt organisationsform. Spillerne skal præsenteres for de forskellige tekniske discipliner specielt inden for boldkontrol: dribling, finte, vending, tæmning og jonglering. eformerne trænes nu med henblik på at lære den rigtige teknik. Husk at træne afslutninger hver uge. Men husk samtidig, at spillerne har svært ved at fokusere på korrekt sparketeknik, når de gerne vil score mål. n grundlægges ved at træne overblik og ved at udnytte hele banen til at spille sig frem til chancer. Det er vigtigt at alle er med i opspillet, så det ikke kun er de dygtigste, der får bolden og afgør kampene. Forsvarsmæssigt gælder det primært korrekt opdækning (mellem modstander og eget mål), så man kan se både bold og modstander. - forskellige løbeformer (inkl. dreje rundt, vende, reagere på bold) - hurtige fødder - balance - drible med inderside/yderside/fodsål - drible i fart - vendinger (inderside, yderside, Cruyff) - finter (stop-and-go, stop, træde-over) - tæmninger uden pres (alle kropsdele) - jonglering med vrist/lår/hoved - lodret vristspark - halvliggende vristspark - indersidespark - hovedstød - overblik under øvelser og spil - pasningsspil - udnytte hele banen (bredde og dybde) - aflevere i alle retninger - opdækning - nærkamp om bolden - introduktion af målmandens grundspil

8 U10 - U12 Her sættes ekstra fokus på spilforståelse, når vi har bolden. Gennem småspil og boldlege forbedres spillernes overblik og taktiske evner. Desuden introduceres opspil over kanterne og gennembrud, så vi kommer frem til afslutninger. Forsvarsmæssigt trænes pres på boldholder (grundstilling, afvente, time indgreb) og samarbejde vha. opbakning og snak. Der arbejdes intensivt med driblinger, vendinger, finter, tæmninger og jonglering, så alle spillere får en alsidig udvikling af deres boldkontrol. Husk at træne både højre og venstre ben. Derudover kan trænes kontroløvelser, hvor en spiller kaster bolden til makkeren, som spiller bolden tilbage med inderside/vrist. Der kan varieres med bryst- eller lårtæmning inden bolden spilles tilbage find selv på flere muligheder. - opvarmning - løbeskoling - hurtige fødder - simpel springtræning - 10 dribleformer - 10 vendinger - 10 finter - finte i spil - retningsbestemte tæmninger - tæmme i spil - jonglering med alle kropsdele - kontroløvelser - helflugter - halvflugter - sparke langt, hårdt og præcist (øvrige sparkeformer) - sparke til bolde fra alle vinkler (både afleveringer og afslutninger) - skabe og udnytte rum - bandespil - sideskift - kantspil - afslutninger - afdrible modstander - pres på boldholder - tackling - opbakning - samarbejde i forsvar - målmandsspil (gribe-, falde- og sparketeknik)

9 U13 - U15 Mange spillere vil være i voksealderen, så moderat bevægelighedstræning vil være med til at bevare spillernes gode koordination. Af samme årsag er teknisk træning og koordinationstræning stadig vigtigt, len udvikles, så øvelserne kan udføres i bevægelse og i spil. Der stilles også højere krav til sparkeformerne. Der er brug for mange forskellige øvelser til udvikling af spillernes tekniske kvaliteter. Footwork er øvelser, hvor spilleren står med en bold, som vha. sål, inderside, yderside og vrist flyttes hurtigt rundt på græsset i bestemte bevægelser. For alle boldkontroløvelser gælder, at der kun er en eller to spillere pr. bold. Taktisk arbejdes med spillet på den store bane, så spillerne bliver fortrolige med spilsystemet. Der lægges specielt vægt på at lære zoneforsvar i back-kæden. Desuden trænes forskellige angrebsprincipper og indlæg til afslutning. - koordinationstræning - bevægelighedstræning - reaktionstræning - footwork - jonglering i bevægelse/grupper - kontroløvelser i bevægelser - boldkontrol under pres - spark under pres - spil i små områder - spil ud af små områder eller zoneforsvar (afstand, sideforskydning, frem i pres, kæde-position) - boldovertagelse - overlap - indlæg og afslutninger - målmandsspil (boksning, fistning, vipning, udkast, udspark m.m.)

10 U17 Nu skulle spillerne være præsenteret for de fleste tekniske og taktiske temaer. Der er således baggrund for at videreudvikle spillestil og spillesystem, så man kan imødekomme forskellige udfordringer fra modstanderne. Træningen bør primært foregå i kamplignende situationer, og det bliver derfor vanskeligt at adskille emnerne teknisk, taktisk og fysisk. Der skal arbejdes med at anvende færdighederne i højt tempo dog ikke hurtigere end at man til træning kan udføre tingene ordentligt. Fysisk arbejdes der nu med konditionstræning og styrketræning som nye elementer. De fysiske elementer kan trænes med større intensitet. Specialtræning af enkelte spillere/spillergrupper får stor betydning her trænes styrkesider og evt. mangler. Endvidere bliver det vigtigt, at vi skaber et stabilt psykisk miljø for de unge, og træner/leder må bevidstgøre spillerne om betydningen af kost, levevis m.m. Der bør ydes en stor indsats for at fastholde de unge gennem klub- og evt. rejsearrangementer også for den gruppe spillere, der ikke tilhøre de(t) bedste hold. Det skal understreges, at indholdet (herunder det sportslige niveau) er vigtigere end afstanden til rejsemålet. - hurtighedstræning - konditionstræning - styrketræning - boldkontrol i højt tempo - spark i spilsituationer - samarbejde mellem kæderne/målmanden - holdpres - push-up - forsvarsspil i bagrum - forsvarsspil i eget felt - opspilsprincipper (støttespil, op-ned-op, dybdeløb, spil på 3. mand) - modløb - krydsløb - målmandsspil (spil i feltet)

11 U19 Træningen i denne aldersgruppe skal tilrettelægges som seniortræning mht. intensitet og belastning. På det tekniske område arbejdes med vedligeholdelse/forbedring af tekniske færdigheder, mens man taktisk arbejder videre med emnerne fra juniorafdelingen, så spillerne har en komplet forståelse af spillestilen.. Det er vigtigt, at videreudvikle den enkelte spillers styrkeområder, samt bevidstgøre og træne evt. svage områder. Fysisk må træningen tilgodese, at spilletiden er 90 min., således at spillerne er i stand til at klare de krav, kampene stiller. Det skal pointeres, at det stadig er vigtigt med variation i træningen, så vi kan fastholde spillerne i klubben. Brug mange forskellige øvelser og inddrag både tekniske og taktiske elementer. I løbet af perioden skal spillerne langsomt forberedes på overgangen til seniorfodbold. Det kræver et godt samarbejde trænerne imellem, hvor spillerne f.eks. kan træne sammen, ligesom det bliver vigtigt at skabe en talentgruppe af ynglinge- og 1. og 2. års seniorspillere forsvarsspil (duelspil, forsvarsspil i mellemrum) - erobringsspil - opbygningsspil - gennembrudsspil - omstillingsspil

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

VEJLEDNING. Hovedsponsor for If92 Fodbold. - 1 -

VEJLEDNING. Hovedsponsor for If92 Fodbold. - 1 - VEJLEDNING - 1 - BOLDKONTROL DRIBLINGER Fra starten laves alle driblinger langsomt. Læg også vægt på en god grundstilling, små skridt og sideværts bevægelser. Spillerne skal have mange boldberøringer og

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste 21. august 2011 Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste Fantastiske udviklingsmuligheder mht.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

S.02 - Spillerudviklingsprogram

S.02 - Spillerudviklingsprogram DBUs Licenssystem Drenge, Sæsonen 2015/2016 Side 1 af 39 S.02 - Spillerudviklingsprogram Den Grønne Tråd Ambitionen med den grønne tråd i AB er, at vi vil udvikle spillere helt nede fra klubbens børne-

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

U UD DVIKLIN NG GSPLANEN Version 1.1

U UD DVIKLIN NG GSPLANEN Version 1.1 UDVIKLINGSP PLANEN Version 1.1 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 NIVEAUDELING / SELEKTION... 3 U5... 4 U6... 5 U7... 6 U8... 7 DEN MOTORISKE GULDALDER FRA U9 TIL U12... 8 U9 + U10... 9 U11... 11 U12... 13

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 2 Formålet for ungdomsarbejdet i MG&BK side 3 Poder og Microputter (4-8 år) side 4-11 Miniputter (9-10 år)

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Form ålet m ed den stribede... tråd 3 3.0 Styrkelse af sportsligt niveau... 3 3.1

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger:

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger: Parbold 2 og 2 om 1 bold - 1 fanger i midten - Fangeren skal fange bolden fra et af holdene - når denne har gjort det bytter han/hun med en af dem som bolden er fanget fra. Parrene har helle udenfor stregerne,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben.

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben. Ajax 2 Banen: Halv bane Bolden startes med at blive spillet op til midten, som ligger den af for første spiller, der spiller ned til spilleren længst væk. Samtidig starter spilleren ude på kanten, og trækker

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Halvliggende vristspark

Halvliggende vristspark Halvliggende vristspark Anvendes til afleveringer over lange distancer, sideskift, indlæg fra siden, målspark, hjørnespark og skud på mål. Tilløb Tilløbet skal være vinklet i forhold til sparkeretningen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes udvikling Piger og drenge Niveaudeling og selektion Niveaudeling

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

Den røde tråd. Et oplæg til Gauerslund IF Fodbold Ungdom

Den røde tråd. Et oplæg til Gauerslund IF Fodbold Ungdom Den røde tråd Et oplæg til Gauerslund IF Fodbold Ungdom Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Beskrivelse Side 3 Om Gauerslund IF Side 4 Gauerslund IF og forældreinvolvering Side 4 De 12 Forældrebud Side 5

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere