MANUAL fra leg til landshold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL 2010. fra leg til landshold"

Transkript

1 MANUAL 2010 fra leg til landshold

2

3 fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper Camplederen Trænerlederen/Gruppetrænerne/Rekvisitter Praktiske forhold Deltagere/Varelevering Mobilpolitik Ugeprogram Vejledende træningsmoduler Opvarmning/Koordination Træningsøvelser Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Kampmodul Målmænd Filmforevisning Fodboldfilm Spørgsmål og opgaveark Quiz-timen Quiz med fodboldspørgsmål Socialt fodboldmodul 1 - Holdets time Socialt fodboldmodul 2 - Campens time Socialt fodboldmodul 3 - Vis dit Fodboldtrick Noter Forord Vi ønsker med vores fodbold at give deltagerne mulighed for at opleve god og seriøs træning samt mulighed for at knytte venskaber igennem 4 dage. Vi skal med det samme gøre opmærksom på, at mange af spillerne IKKE til daglig spiller på elitehold i eliteklubber, men ønsker at opleve en træning og en træningskultur, som måske er anderledes end den, som de kommer fra. Dette vil vi gøre ved at træne flere gange, end de normalt er vant til og prøve at give dem nogle redskaber, som de kan bruge i deres egen klub, når de kommer tilbage igen. Dette betyder også, at man ikke som leder eller træner kan forvente, at de med det samme kan udføre alle de ting, som vi gerne vil arbejde med dem omkring, men vi skal støtte og hjælpe dem, så de kan gå fra dagens træning med et godt billede af at være blevet bedre. Vi har valgt at have træningspas af lidt kortere varighed for derigennem at fylde dagen ud og ikke udmatte dem. Vi har lagt en del spil ind, så meget af læringen foregår gennem spilsituationer. Som hovedregel er de fleste af træningspassene baseret på tekniske færdigheder, men i flere af spillene vil det være muligt at coache på den taktiske del. Udgave nr. 10 Copyright 2010 DBU Børn og ungdom Udgivet Juni 2010 Kontaktinfo DBU Børn og ungdom, Richard Andersen Internet Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Morten Nielsen/Richard Andersen Lay-out & dtp DBU Grafisk Tryk og repro Kailow Graphics Oplag 250 eks. Fotos Per & Anders Kjærbye/Fodboldbilleder.dk Citater Gengivelse af denne manual eller dele heraf kun med DBUs skriftlige tilsagn ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1

4 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Undervisningsprincipper og -metoder I alle træningsforløbene skal der arbejdes med Vis forklar vis princippet. Dette indebærer, at træneren først viser øvelsen selv (evt. med et par spillere som hjælpere) UDEN at begynde at tale omkring øvelsen. Dernæst gennemgår træneren kort øvelsen mundtligt for til sidst at vise øvelsen igen. Så sættes øvelsen i gang og man kan derefter rette de spillere, som ikke lige har forstået meningen og huske at rose de spillere, der gør det godt. Det vigtige er at huske, at 1 billede siger mere end 1000 ord! Det er vigtigt at kunne differentiere øvelserne, for der kan være niveauforskel i spillernes kunne. Måske kan det endda blive nødvendigt, at man fra dag til dag skal ændre lidt i grupperne alt efter engagement. Således at grupperne ikke er fastlåst, men med mulighed for at trænerne kan snakke sammen om morgenen omkring inddelingen af dagens grupper. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at alle spillerne ikke altid befinder sig på samme udviklingsmæssige niveau, men selv unge på samme alder kan have forskellig modenhedsmæssig udvikling. Derfor er det vigtigt, at man kan snakke med de unge og også prøve at sætte sig ind i deres generelle situation. Følgende stikord kan være gode at huske på: Personligt engagement fra træneren på en positiv måde. Ros under træning og kamp. Støtte til alle uanset fodboldniveau. Ærlig interesse for børnene lyt. Faste rammer. Overholdelse af aftaler. Opmuntre. Foregå med et godt eksempel. Brug et pænt sprog ikke bande. Retfærdighed. Hjælpsomhed. Gensidig respekt for individdet. 2

5 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Camplederen Camplederen skal: forestå alle de praktiske ting før, under og efter afviklingen forestå salg af eftertilmeldinger, indsendelse og afregning af disse være personalechef for trænerstaben indsamle, registrere og indsende data til DBU modtage og udlevere eventuelle tøjpakker og manualer til gruppetrænerne og deltagerne optælle og afkrydse rekvisitlisten ved varemodtagelsen og anmelde suppleringsbehov forud for afviklingen være den, der har kontakten til stadioninspektør, kommunen, klubben, kantinen, rengøringen, lokalpressen m.m. Den, der fordeler baner, bolde osv. under hele arrangementet Du skal også holde velkomsttale til deltagerne, forældrene og trænerne være problemløseren, hvis noget uforudset opstår kort sagt, være DBUs forlængede arm på afviklingsstedet. Arbejdsopgaver frem til tart: Finde Trænerlederen og oplyse DBU Børn og Ungdom hans/hendes persondata, Være med til at finde evt. manglende trænere til campen Tjekke at den madansvarlige har alt på plads Sørge for at de beskrevne ting i samarbejdsaftalen under pkt. Arrangørklubbens forpligtelser er til stede og på plads Kontakt evt. trænerne for at aftale ankomst Evt. korrigere gruppelisterne ifølge SWUB dagligt afhængigt af beslutninger om evt. ændrede grupper Kopiere deltagerlisten til trænerne Tjekke at alle materialerne er der så snart disse kommer To 11-mandsbaner inkl. mål og net Sørge for omklædningsfaciliteter til deltagerne. Såvel drenge som piger Sørge for 2 passende overnatningslokaler til såvel drenge- som pigedeltagerne Det er også vigtigt at tjekke, om lokalerne er store nok til deltagerne, der medbringer luftmadras/liggeunderlag. Sørge for overnatningslokale med feltsenge og/eller madrasser til trænerstaben Sørge for et klublokale til frokostpausen med rigtig service til deltagerene Sørge for et klublokale med TV, DVD og eventuel video til deltagerne til 3. halvleg Sørge for et mødelokale til trænerstaben Sørge for muligheded for køb af drikkevarer, frugt m.m Sørge for diverse udstyr: Min. 48 kegler, min. 60 toppe, min. 48 overtræksveste De nævnte faciliteter skal ligge samlet ét sted. Bespisningslokalet kan ligge op til 500 meter fra øvrige faciliteter. Arbejdsopgaver under afviklingen: Byde velkommen og informere om praktiske ting Navneopråb og gruppeinddeling. Check at alle er fremmødte, registrer fraværende og check om nogle børn ikke står på deltagerlisten Ikke fremmødte børn skal du forsøge at kontakte telefonisk i løbet af fredag eftermiddag for at finde en årsag til udeblivelsen. Bekendtgør fordeling af omklædningsrum piger/drenge. Fortæl om hvordan man undgår at få stjålet sine ting. Fortæl om sovefaciliteterne og bademuligheder Såfremt en deltager ikke figurerer på dine lister men hævder, at betaling har fundet sted, beder du vedkommende medbringe den udskrevne billet fra BILLETnet, som er kvittering for betaling. OBS! Det er vigtigt, at du checker, at billetten er udstedt til din skole. Tage imod morgenmadsprodukter fra Arla mandag formiddag, hvis de er ansøgt gennem Arlas Den Sunde Halvleg Være praktisk gris i forhold til trænerstaben og deltagerne under forløbet Arbejdsopgaver efter Fodboldcampen Sige pænt farvel til alle deltagerne Sikre at alle papirer returneres til DBU umiddelbart og senest 8 dage efter afviklingen 3

6 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Trænerlederen Er fundet af Camplederen, og skal bl.a. bestride følgende opgaver: Gruppetrænerne benytter vis-forklar-vis-modellen Fiskeri af spillere fra andre klubber er strengt forbudt Koordinere træner og gruppeaktiviteter Være støttetræner/observatør for gruppetrænerne og gerne coach trænerne, så de får et feedback på deres træning Være ansvarlig for den indholdsmæssige og etiske kvalitet af den enkelte camp, herunder at: Gruppetrænerne følger campmanualen Gruppetrænerne Forestå undervisningen for den samme gruppe under hele campforløbet. Forberede sig grundigt på undervisningen. Herunder have nedskrevet sine egne træningsplaner. Medvirke til, at campens undervisningsprincipper og -metoder overholdes. Følge undervisningsmanualen for Campen. Som træner skal man følge den givne manual, som bl.a tager udgangspunkt i de momenter, som gennemgås på DBUs B1 kursus. Skulle man som træner have andre ideer eller øvelser til afvikling i træningsmodulerne, er man velkommen til dette. Man skal fastholde fokus på temaerne fra manualen. Det vil være givtigt for alle parter, hvis man om aftenen på evalueringsmødet gennemgik dagens træning med støtte fra Trænerlederen og derefter planlagde næste dags træning, hvorunder også en snak omkring gruppefordeling kan indgå. Rekvisitter Til årets Fodbold modtager værtsklubber 2 stk. koordinationsstiger bl.a. til brug for opvarmningen. Værtsklubben skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med toppe, kegler og veste til rådighed for deltagerne. Deltagerne modtager i år hver en bold til ejendom. Værtsklubberne bedes have et antal bolde i reserve i det tilfælde, at hvis der er nogle af deltagernes bolde, der er defekte. 4

7 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Praktiske forhold Kostplanlægning Til årets Fodbold har DBU udarbejdet en Kostplan, som i vil modtage via mail senest 14. juni. Kostplanen indeholder bl.a. opskrifter. DBU forventer at i skeler til den udleverede kostplan, og som minimum sørger for at deltagerne tilbydes tilsvarende kvalitet i udbudet. 5

8 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Deltagere I DBUs Børn og Ungdoms system Swub har du adgang til deltagerlisten og kan se hvilke deltagere, der har tilmeldt sig din camp. Mandag, ugen før tart lukker BilletNet for deltageropdatering. Du kan til den tid frit rokere rundt på gruppeindelingen ud fra nedenstående kriterier. Der er foretaget en gruppeinddeling, men du kan sammensætte grupperne, som du finder bedst muligt, ud fra deres alder og køn. Det er dog vigtigt, du opretter en komplet pige gruppe, eller lader pigerne være sammen med drenge i grupper og ikke enkeltvis i grupperne. Varelevering I modtager fodboldcamp varerne tirsdag el. onsdag i ugen før afviklingen. Varerne sender vi til afviklingsadressen, medmindre andet er oplyst. På nævnte oversigt kan du se hvilke materialer, du skal modtage fra DBU. Tjek straks når du modtager varerne, at alt er der. Modtager du ikke alle materialer, beder vi dig omgående ringe til DBU Børn og Ungdom, der så sørger for, at der bliver suppleret op med det samme. Trænere der tidligere har været på Fodboldskole eller Fodboldcamp i år har fået udleveret tøjpakke og får derfor ikke igen! Desuden modtager DBU-instruktører ikke fodboldskole tøjpakke, men benytter deres egen instruktør tøj. Vare Til Bagefter Landsholds trænings-tee 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Landsholds trænings-shorts 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Landsholds trænings-strømper 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Unik Fodboldcamp Select bold 1 pr. deltager Beholdes af deltageren 5 stk. bøger m. Mini-turneringer Campen Beholdes af klubben Tøjpakker Campleder, Trænerleder og trænere Beholdes af de respektive DVD - De 10 bedste landskampe Campen Beholdes af klubben Diplomer 1 pr. deltager Til spilleren Drikkedunke 1 pr. person Beholdes af personen 6

9 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Mobilpolitik Under campen er det ikke tilladt for spillerne at snakke i mobil i offentlige rum. Det vil sige fællesarealer, baner, hal osv. Dette indebærer i realiteten, at det eneste sted, hvor det vil være muligt at bruge mobiltelefonen vil være på sovesalen indtil tidspunktet hvor der skal være ro. I tidsrummene under spisning, teori og praktisk træning osv er det ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt. 7

10 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Ugeprogram I nedenstående ugeprogram har vi planlagt ugen på DBUs Fodbold. Vi har udskiftet nogle af de tidligere års teorimoduler med moduler af mere social karakter. Vi har ligeledes erstattet tre af de traditionelle træningsmoduler med moduler af mere aktiv sportslig social karakter. Ugeprogrammet ser ud som følger: Tidspunkt Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag Trænere, Trænerleder og Campleder holder møde. Deltagere ankommer Kl Velkomst Vækning/morgenmad Vækning/morgenmad Vækning/morgenmad Opvarmning Opvarmning Opvarmning (koordination og hurtige (koordination og hurtige (koordination og hurtige fødder) fødder) fødder) Træningsmodul 3 Træningsmodul 5 Træningsmodul Frokost Socialt Fodboldmodul Holdets time Socialt Fodboldmodul Vis mig dit fodboldtrick Træningsmodul 7 Velkomst i gruppen Frokost + restitution Frokost + restitution Bad og afrejse ca Opvarmning Quiz-timen Kampmodul (koordination og hurtige fødder) Quiz med fodboldspørgsmål Der spilles kampe i alle afskygninger fra 1:1 til Træningsmodul 1 11: Træningsmodul Træningsmodul 4 Modulet varer til incl. indlagte pauser Aftensmad Aftensmad Fri! Omklædning, bad mv. til den afsluttende middag Filmforevisning Afsluttende middag Socialt Fodboldmodul Vælg en landskamp fra med eventuel Campens time De 10 bedste* deltagerunderholdning Frugt Frugt Frugt Dagens status Dagens status Fri/hygge Fri/hygge Fri/hygge Godnat Godnat Godnat 8

11 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Vejledende træningsmoduler På de næste sider vil du kunne se en vejledning i nogle træningsøvelser du som træner kan præsentere for deltagerne i din gruppe. Vi har i år besluttet IKKe at forlange, at trænerne på Fodbold nødvendigvis SKAL træne deltagerne i de foreslåede øvelser. Det vil derfor, for dig som træner, være frit hvilke træningsøvelser du vil træne. Først og fremmest er det vigtigt at sikre at træningsøvelserne er alsidige, og at du som træner selv tilpasser øvelserne til dine spilleres niveau. Ikke alle spillere spiller i de øverste rækker og de er måske ikke vant til at træne så koncentreret som her. Dette indebærer, at de gerne skal have billedet af, hvad øget træning kan medføre for dem. Du skal være opmærksom på at bruge Vis forklar vis for dem, så du får givet dem en god forståelse af selve træningsøvelsen. De yngste spillere kan være 12 år, så igen: du skal være opmærksom på instruktionsmomenterne i træningen. Opvarmning foregår hver morgen som koordinationstræning. I de andre træningspas kan du vælge ganske kort at starte med en øvelse, for lige at komme i gang, men kan også vælge at gå i gang med øvelserne som beskrevet. Opvarmning/koordination Du kan bruge 2-3 øvelser til hvert opvarmnings/koordinationsmodul. Og du kan også bruge materialet fra fodboldskolen til disse øvelser. 1) Benyt de medsendte koordinationsstiger eller læg 10 kegler i en række med en fods afstand. Spillerne løber hen over dem forlæns/baglæns/sidelæns. Husk at foden flyttes hurtigt op. Det skal være som at sætte foden få en varm kogeplade. 2 rækker af 6. 2) Som 1, men man har en bold, som kastes frem over stigen/keglerne, inden man løber. Denne sparker man til træneren, når man har løbet igennem. 3) Som ovenstående, men nu med hovedstød, så der hoppes efter gennemløb. Træner kaster til spiller. 4) Zipper (lynlåsøvelse). Der stilles en firkant op. 10 x 10 m. Spillerne starter på hver sin side og løber op om keglen og vender og løber diagonalt. Spillerne skal være obs på at løbe i den rigtige fart, så afstanden holdes. Begge grupper mødes i midten og skal 'flette' ind i hinanden. 1. gennemløb kastes bolden i luften og gribes. 2. gennemløb slås bolden i jorden. 3. gennemløb dribles med h.fod. 4 gennemløb dribles med v. fod. 5 gennemløb dribles h.yderside, h. inderside, v yderside, v. inderside osv. 6. gennemløb bytter man bold med makkeren fra modsatte gruppe, når man passerer midten. 7 gennemløb drejer man 360 grader, inden man krydser modsatte gruppe. 8 gennemløb dribler en gruppe og den gruppe har bolden i hænderne og bytter på midten. 9

12 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Opvarmning/koordination 5) Løb til kegle i midten. Samme firkant som før. 4 spillere ved hver kegle. Der sættes en kegle i midten. 1 øvelse dribles til midten og til keglen til højre. Der cuttes skarpt med h. yderside. Der arbejdes i 2 min. Så vender man og bruger v. yderside. Derefter h. inderside og v. inderside. Efter dette laves træd over finten til højre. Så træd over finten til venstre. Og sluttelig Laudrup eller Zidane til højre og så til venstre. Hver øvelse kører i ca. 2 min. Denne gruppe af øvelser kan fint fungere som en hel opvarmning. 7) Der arbejdes i grupper a 3. Der spilles fra A til B, der spiller C, der spiller A og skifter plads. A spiller igen B, der spiller C nu i ny position. Der spilles med pasning lands jorden (fokus på at spille på foden længst væk). Derefter i luften, hvor bolden 1. berøres med låret længst væk og spilles med flugtning til A. Og sluttelig med hovedstød. 6) Der arbejdes i grupper a 3. To spillere med bold, der kaster til arbejdende spiller. Der spilles tilbage med inderside, vrist, lår, yderside, bryst og hoved. For hver kropsdel bytter spillerne. 10

13 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Opvarmning/koordination 8) Der lægges en kegle og spillerne arbejder sammen 2 og 2. En spiller kaster bolden til den anden, der træder sidelæns over keglen og flugter den med inderside tilbage efter at have trådt over. Så arbejdes med vrist, lår og yderside. Derefter trædes frem og tilbage. Sluttelig kastes bolden til hovedet. Alle øvelserne skal ikke bruges til hver koordinationspas, men man kan bruge 2-3 af dem og evt. 1 til at komme i gang på i de andre pas. Træningsøvelser Træningsmodul 1-7 er moduler, hvor vi arbejder dels med tekniske færdigheder, men samtidig prøver at sætte dette ind i forskellige former for spil, som også rummer taktiske elementer. Hvert af disse moduler SKAL slutte med kamp, enten 3:3, 4:4 eller 6:6. Under denne kamp bør man trække nogle af de trænede elementer med ind i kampen, så de sættes i et spilperspektiv. Inspiration til forskellige former for miniturneringer kan hentes i Jan M Hansens lille bog, som sendes ud til alle. Kampmodulet skal fokusere på udvikling fra små holdstørrelser til store holdstørrelser og der er afsat tid til at tage snakken med spillerne mellem de enkelte kampe. Ideen er at spillerne bevidstgøres om hvilke spilformer der kan udvikle deres teknik og hvilke der er bedst egnet til taktisk forståelse. 11

14 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 1 Pasninger 2a Øvelse 1 En tredjedel med bold, resten uden. Drible rundt i området, øjenkontakt, spille bande, husk at rykke efter bolden er spillet til banden. Skifte ofte. 15 x 10 m bane. 1a 2b 1b 2c Øvelse 2 Ude inde med 6 spillere, heraf 1 i midten. Hele tiden 2 tvungne berøringer(stop den, spil den) hos alle spillere. Bolden kører rundt: spiller 2 afleverer ud til spiller 4, som afleverer hen til spiller 5. Spiller 5 afleverer ind til spiller 2, som afleverer ud til spiller 6 osv. Midtermanden byttes ofte. Bevægelse hos spillerne udenfor (mod bold, væk fra bold). 15 x 15 m bane. 2d 12

15 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 1 Øvelse 3 Celtic-øvelsen. 6 spillere rundt om firkant. 2 spillere ved hver anden kegle. Spiller 2 afleverer til spiller 3, der efter en forfinte løber imod spiller 2 og laver bande med denne. Spiller 3 løber derefter rundt om keglen og modtager endnu en aflevering fra spiller 2. Spiller 2 fortsætter sit løb frem til keglen, mens spiller 3 nu spiller til spiller 4, som efter forfinte løber imod spiller 3 og laver bande osv. Kan laves med 2 bolde på en gang. Spil a) Der spilles 6.6 med scoring i 4 mål. Der er kun scoring, når ens medspiller modtager bolden på modsat side af målet. 3a 3b b) Frit spil. 3c 13

16 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 2 Spark primært halvliggende vristspark 3c Øvelse 1 Alle sparkeformer. Øvelse 2 Parvis. Sparker halvliggende vristspark til hinanden over m. Øvelse 3 4 i hver gruppe: yderste sparker halvliggende vristspark til modsatte side. Denne spiller til midtermand i samme side, som returnerer med en dæmpet inderside retur til ydermand, som så sparker halvliggende osv. Afstanden mellem de 2 yderste er cirka m. Der byttes løbende i siderne efter 3 halvliggende vristspark. Variant med 6 mand i hver gruppe i samme skabelon: sparke langt, løbe langt og omvendt. Eventuelt med sprint på tværs. 3d 3a Spil a) Der spilles et spil, hvor man spiller med 2 grøfter, hvor angrebsspilleren har helle. Scoring efter indlæg 3b b) Frit spil. 14

17 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 3 Vendinger 1c Øvelse 1 Grupper á 4 spillere, stå parvis med 20 m afstand. Spiller 1 afleverer med indersiden til spiller 2 i den modsatte ende. Denne løber frem mod bolden og laver en 1.berøring med højre inderside ud til højre side. Derefter vender han og afleverer til spiller 3, som hører til i samme ende som ham. Næste gang vender spilleren med venstre fod til venstre side. Bemærk at spillerne bliver i samme ende hele tiden. 1a Varianter: Der vendes med højre inderside til venstre side. Der vendes med højre yderside til højre side. Der vendes med vilkårlig vending. Der sparkes halvliggende vristspark, hvor 1.berøringen bliver med bryst/lår og afleveringen med valgfri sparkeform. 1b 15

18 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 3 Øvelse 2 1:1, hvor angriberen har fri 1.berøring. Angriberen starter midt på stregen, mens forsvarsspilleren starter i et af de 2 små mål. Angriberen starter øvelsen med en forfinte, som udløseren aflevering fra træneren. Forsvarsspilleren må løbe, når angriberen løber mod bolden. Når angriberen modtager bolden, skal han forsøge at vende og score i et af de 2 små mål. Kan organiseres som holdkonkurrence med flest scorede mål på tid. Spil: a) Frit spil med fokus på, hvornår det er godt at vende. 2a 2b 2c 16

19 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 4 Spark: yderside, lodret vrist på mål 1c Øvelse 1 yderside: Spiller 1 afleverer til spiller 2 med inderside, der laver 1.berøring ind mod midten og afleverer med ydersiden til spiller 3. Han laver 1.berøring ind mod midten og afleverer med ydersiden til spiller 1, som spiller bande med ydersiden med spiller 3. Spiller 3 modtager og dribler rundt om den fjerneste kegle. Spiller 1 og 2 er rykket en plads frem. Spiller 4 starter den næste bold, når spiller 3 dribler rundt om keglen. 1a 1d 1b 1e 17

20 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 5 Øvelse 1, lodret vrist på mål: Spilleren afleverer bolden frem til træneren, der spiller en kort dæmpet bande lidt til siden. Spilleren sparker nu på mål med lodret vristspark. 1a Øvelse 2, lodret vrist på mål: Spiller 2 laver forfinte, som et tegnet til spiller 1 om at aflevere bolden. Lige før spiller 2 modtager bolden, så laver spiller 3 forfinte. Spiller 2 afleverer første gang til spiller 3, som laver 1.berøring lige fremad og sparker i højt tempo på mål med lodret vristspark. 2a 1b 2b 1c 2c Spil: a) Frit spil, men evt. med mål tæt på hinanden, så der kommer flere afslutninger. 18

21 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 6 Pres/opbakning Øvelse 1: 1:1 pres individuel taktik, scoring på kegle/lille keglemål. Kan organiseres som divisioner med op- og ned-rykning. Øvelse 2: 2:1 defensivt Bolden afleveres til angriber, der forsøger at drible igennem til modsatte mållinie. Forsvarsspillerne placerer sig, så den nærmeste presser og den anden støtter. Hvis det lykkes for angriberen at komme forbi den første forsvarsspiller, så lægger den anden forsvarsspiller pres. Der byttes angriber og startes forfra. Efter 10 forsøg bytter de 2 par. 19

22 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 6 Øvelse 3: 3:3 spil Bolden startes fra egen mållinie. Forsvarsspillerne placerer sig, så den nærmeste presser og den anden støtter, mens den tredje sikrer. Hvis det lykkes for angriberne at komme forbi den første forsvarsspiller, så lægger den anden forsvarsspiller pres. Spillet veksler fra side til side. Fokus er hele tiden på pres, støtte og sikring. Øvelse 4: 7:5, hvor de 5 forsvarer 3 små mål. Ved denne opstilling tvinges forsvarsholdet hele tiden til at orientere sig i forhold til bold, modspillere og mål, så sideforskydningen helt naturligt bliver en del af spillet sammen med presspillet. Spil: a) Frit spil 20

23 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 7 Øvelse 1: 2 og 2 mellem kegler. Placering 2 m bag keglemål: 1.berøring med inderside skråt frem til modsatte fod, inderside retur, variant: inderside skråt frem til samme fod. variant: yderside på 1. berøring skråt frem til samme fod. Øvelse 2: Trekant (4 spillere, 2 bolde): Spiller 1 slår inderside op på spiller 2, som laver 1.berøring og vender mod 3. Spiller 3 laver forfinte. Spiller 2 afleverer bolden til spiller 3, der modtager med en god 1.berøring med retning mod startkeglen. Han dribler op til 1 s startposition. 1 og 2 er løbet til næste position, 4 starter med 2.bold. Udbygges eventuelt med forfinte-løb hos spiller 2 2a 2b 2c 21

24 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 7 Øvelse 3: 5:2 med 2 tvungne berøringer hos de 5. Skift ved bolderobring. Spil: a) Spil 6:6 med tvungen 2 berøringer b) Frit spil 22

25 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Kampmodul I dette modul tages udgangspunkt i forskellige former for kamp. Trænergruppen og Trænerlederen vurderer inden modulet, hvordan man bedst kan organisere dette modul. Ideen er at give spillerne indblik i, at spil med færre spillere på et mindre område giver en form for læring, mens man med flere spillere på et større område kan træne anderledes. Det skal pointeres, at årgang 95 spillere, der spiller kampe under KBU spiller 9:9 og ikke 11:11. Til hver camp sendes et antal af den lille bog med Jan M Hansens Miniturneringer og ud fra denne kan man prøve at organisere lidt anderledes spil. Ellers kan følgende model bruges: 1) Alle spillere parres 2 og 2 og man starter med at spille 2:2 på keglemål på baner af 10 x 7 m. Der spilles flere runder, hvor holdene hele tiden skifter modstander. Efter ca. 20 minutter med dette går man til næste aktivitet. 2) Så spilles 4:4. Fordel spillerne efter styrke, så holdene bliver jævnbyrdige. Hvis klubben råder over Jyske Bank mål, 5 mands mål etc. kan disse med fordel bruges. Ellers bruges kegler. Banestørrelse 15 x 10 m. Varighed ca. 30 minutter med kampe a 4 minutter og 1 minut til at skifte. Snak kort med spillerne omkring forskellen på 2:2 og 4:4 efter kampene. 3) Dernæst spilles 8:8. Sørg igen for at mikse holdene, så de bliver jævnbyrdige. Her spilles på 7 mandsmål og med baner, der er er 30 x 20 m. Varighed ca. 45 minutter med kampe a 10 minutter. Efter kampene samler man igen op på forskellen på spilformerne. Snak evt. om hvor mange gange man har rørt bolden i de enkelte spil. 4) Og sluttelig prøve afvikles 11:11. 4 hold, der igen er jævnbyrdigt sat sammen og som spiller 3 kampe a 12 minutter. Og igen rundes af med en snak om forskellen og de ting, som man nu har mulighed for at afprøve i spillet og fordele og ulemper. 23

26 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Målmænd Som noget nyt i år afvikles også en specifik målmandscamp. Dette betyder ikke, at der ikke vil være målmænd på de andre og vi har derfor valgt at lade camp manualen for målmænd være en del af denne manual. Dette medfører, at instruktøren kan vælge at bruge elementer fra denne manual til specifik målmandstræning på sin egen camp. Vi håber at målmandsmanualen vil være til stor inspiration. Program for DBU Målmandscamp Træningsmodulernes varighed: 1½ time Alle træningsmoduler starter med ca. 10 min. opvarmning bestående af: Let løb m. armsving, knæløft, hælspark, gadedrengeløb, stigningsløb og let stræk. 24

27 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 1 Gribeteknik, fra jorden til over hovedet Bolde langs jorden lige på som samles op med hænder, mens albuerne er samlet Helflugter i maven som gribes med begge arme som en skål. Helflugter i hovedhøjde og højere som gribes med gribetrekant og derefter sikres. Ovenstående øvelser foregår 3 og 3 i en trekant, mens træneren assisterer og korrigere. Fokus: Gribetrekant, samlede albuer og sikring. Træningsmodul 2 Placering, i længde og bredderetning Skud fra forskellige positioner i straffesparksfeltet. Målmand skal placeres i lige linie fra bold til midten af målet. Placering i længderetning skal være så redningen bliver foretaget foran stolpen. Øvelserne foregår med 4 målmænd på mål, der skiftes til at placere sig og redde et skud. 2 målmænd fra 4 positioner i straffesparksfeltet der afslutter. Målmændene rotere så alle kommer på mål. Fokus: Placering. Træningsmodul 3 Faldteknik, den reddende hånd Flade bolde i siderne fra kort afstand, ca. 6 meter. Bygges op ved at starte siddende, derefter på knæ og til sidst stående. Målmanden skal søge frem i bolden og lande på siden, ikke mave eller ryg. Den reddende hånd er den nederste hånd som kører langs jorden. Alle bolde skal sparkes så målmanden kan holde bolden. Afslutninger i ca. 1 meters højde. Bolden skal holdes og faldteknikken skal være korrekt. Øvelserne foregår 4 og 4. Målmændene skiftes så alle sparker og redder. Fokus: Faldteknik og den reddende hånd. Træningsmodul 4 Spillet i feltet, høje bolde Kast fra hvor baglinie skærer det lille felt. Derefter indlæg fra hjørnesparksposition efterfulgt af indlæg fra position midt på banehalvdel ved sidelinie. Sidst indlæg fra midt på bane midtfor. Øvelsen foregår ved at træneren kaster og sparker indlæg. Fokus: Placering, timing i at gribe på højeste punkt. Yderste knæ op til beskyttelse. Benarbejde. 25

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Landsholdshjælpermanual 2014

Landsholdshjælpermanual 2014 Landsholdshjælpermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Skattejagt... 4 Kort om DBU s Skattejagt... 4 Fakta om DBU s Skattejagt... 4 Rollen som landsholdshjælper... 4 Kommunikation med DBU...

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Materialer og tøj 9. Målmandscamp 10. Problemstillinger og oplæg

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS...

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... 9 ØSTTYSKER - (kort/lang)... 10 HELSINGØR - (kort kryds)...

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Fredag d. 19. juni sætter Billy Steward sig i flyet i lufthavnen i Manchester. Efter køreturen fra Københavns

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Støt det lokale forenings liv -

Støt det lokale forenings liv - Støt det lokale forenings liv - bliv sponsor for Kolding Guardians AFC www.koldingguardians.dk Sponsor pakker Pakke 1 Pris: 2.000 kr. pr. år samt link og 5 linjers fritekst på hjemmesiden Pakke 2 Pris:

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport A-TRÆNER HOVEDOPGAVE Med udgangspunkt i EM-slutrunden for U21 hold i Danmark analyseres angriberens/afslutterens bevægelse umiddelbart før den chanceskabende aflevering falder. Udarbejdet af Ebbe Sand

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere