MANUAL fra leg til landshold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL 2010. fra leg til landshold"

Transkript

1 MANUAL 2010 fra leg til landshold

2

3 fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper Camplederen Trænerlederen/Gruppetrænerne/Rekvisitter Praktiske forhold Deltagere/Varelevering Mobilpolitik Ugeprogram Vejledende træningsmoduler Opvarmning/Koordination Træningsøvelser Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Træningsmodul Kampmodul Målmænd Filmforevisning Fodboldfilm Spørgsmål og opgaveark Quiz-timen Quiz med fodboldspørgsmål Socialt fodboldmodul 1 - Holdets time Socialt fodboldmodul 2 - Campens time Socialt fodboldmodul 3 - Vis dit Fodboldtrick Noter Forord Vi ønsker med vores fodbold at give deltagerne mulighed for at opleve god og seriøs træning samt mulighed for at knytte venskaber igennem 4 dage. Vi skal med det samme gøre opmærksom på, at mange af spillerne IKKE til daglig spiller på elitehold i eliteklubber, men ønsker at opleve en træning og en træningskultur, som måske er anderledes end den, som de kommer fra. Dette vil vi gøre ved at træne flere gange, end de normalt er vant til og prøve at give dem nogle redskaber, som de kan bruge i deres egen klub, når de kommer tilbage igen. Dette betyder også, at man ikke som leder eller træner kan forvente, at de med det samme kan udføre alle de ting, som vi gerne vil arbejde med dem omkring, men vi skal støtte og hjælpe dem, så de kan gå fra dagens træning med et godt billede af at være blevet bedre. Vi har valgt at have træningspas af lidt kortere varighed for derigennem at fylde dagen ud og ikke udmatte dem. Vi har lagt en del spil ind, så meget af læringen foregår gennem spilsituationer. Som hovedregel er de fleste af træningspassene baseret på tekniske færdigheder, men i flere af spillene vil det være muligt at coache på den taktiske del. Udgave nr. 10 Copyright 2010 DBU Børn og ungdom Udgivet Juni 2010 Kontaktinfo DBU Børn og ungdom, Richard Andersen Internet Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Morten Nielsen/Richard Andersen Lay-out & dtp DBU Grafisk Tryk og repro Kailow Graphics Oplag 250 eks. Fotos Per & Anders Kjærbye/Fodboldbilleder.dk Citater Gengivelse af denne manual eller dele heraf kun med DBUs skriftlige tilsagn ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1

4 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Undervisningsprincipper og -metoder I alle træningsforløbene skal der arbejdes med Vis forklar vis princippet. Dette indebærer, at træneren først viser øvelsen selv (evt. med et par spillere som hjælpere) UDEN at begynde at tale omkring øvelsen. Dernæst gennemgår træneren kort øvelsen mundtligt for til sidst at vise øvelsen igen. Så sættes øvelsen i gang og man kan derefter rette de spillere, som ikke lige har forstået meningen og huske at rose de spillere, der gør det godt. Det vigtige er at huske, at 1 billede siger mere end 1000 ord! Det er vigtigt at kunne differentiere øvelserne, for der kan være niveauforskel i spillernes kunne. Måske kan det endda blive nødvendigt, at man fra dag til dag skal ændre lidt i grupperne alt efter engagement. Således at grupperne ikke er fastlåst, men med mulighed for at trænerne kan snakke sammen om morgenen omkring inddelingen af dagens grupper. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at alle spillerne ikke altid befinder sig på samme udviklingsmæssige niveau, men selv unge på samme alder kan have forskellig modenhedsmæssig udvikling. Derfor er det vigtigt, at man kan snakke med de unge og også prøve at sætte sig ind i deres generelle situation. Følgende stikord kan være gode at huske på: Personligt engagement fra træneren på en positiv måde. Ros under træning og kamp. Støtte til alle uanset fodboldniveau. Ærlig interesse for børnene lyt. Faste rammer. Overholdelse af aftaler. Opmuntre. Foregå med et godt eksempel. Brug et pænt sprog ikke bande. Retfærdighed. Hjælpsomhed. Gensidig respekt for individdet. 2

5 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Camplederen Camplederen skal: forestå alle de praktiske ting før, under og efter afviklingen forestå salg af eftertilmeldinger, indsendelse og afregning af disse være personalechef for trænerstaben indsamle, registrere og indsende data til DBU modtage og udlevere eventuelle tøjpakker og manualer til gruppetrænerne og deltagerne optælle og afkrydse rekvisitlisten ved varemodtagelsen og anmelde suppleringsbehov forud for afviklingen være den, der har kontakten til stadioninspektør, kommunen, klubben, kantinen, rengøringen, lokalpressen m.m. Den, der fordeler baner, bolde osv. under hele arrangementet Du skal også holde velkomsttale til deltagerne, forældrene og trænerne være problemløseren, hvis noget uforudset opstår kort sagt, være DBUs forlængede arm på afviklingsstedet. Arbejdsopgaver frem til tart: Finde Trænerlederen og oplyse DBU Børn og Ungdom hans/hendes persondata, Være med til at finde evt. manglende trænere til campen Tjekke at den madansvarlige har alt på plads Sørge for at de beskrevne ting i samarbejdsaftalen under pkt. Arrangørklubbens forpligtelser er til stede og på plads Kontakt evt. trænerne for at aftale ankomst Evt. korrigere gruppelisterne ifølge SWUB dagligt afhængigt af beslutninger om evt. ændrede grupper Kopiere deltagerlisten til trænerne Tjekke at alle materialerne er der så snart disse kommer To 11-mandsbaner inkl. mål og net Sørge for omklædningsfaciliteter til deltagerne. Såvel drenge som piger Sørge for 2 passende overnatningslokaler til såvel drenge- som pigedeltagerne Det er også vigtigt at tjekke, om lokalerne er store nok til deltagerne, der medbringer luftmadras/liggeunderlag. Sørge for overnatningslokale med feltsenge og/eller madrasser til trænerstaben Sørge for et klublokale til frokostpausen med rigtig service til deltagerene Sørge for et klublokale med TV, DVD og eventuel video til deltagerne til 3. halvleg Sørge for et mødelokale til trænerstaben Sørge for muligheded for køb af drikkevarer, frugt m.m Sørge for diverse udstyr: Min. 48 kegler, min. 60 toppe, min. 48 overtræksveste De nævnte faciliteter skal ligge samlet ét sted. Bespisningslokalet kan ligge op til 500 meter fra øvrige faciliteter. Arbejdsopgaver under afviklingen: Byde velkommen og informere om praktiske ting Navneopråb og gruppeinddeling. Check at alle er fremmødte, registrer fraværende og check om nogle børn ikke står på deltagerlisten Ikke fremmødte børn skal du forsøge at kontakte telefonisk i løbet af fredag eftermiddag for at finde en årsag til udeblivelsen. Bekendtgør fordeling af omklædningsrum piger/drenge. Fortæl om hvordan man undgår at få stjålet sine ting. Fortæl om sovefaciliteterne og bademuligheder Såfremt en deltager ikke figurerer på dine lister men hævder, at betaling har fundet sted, beder du vedkommende medbringe den udskrevne billet fra BILLETnet, som er kvittering for betaling. OBS! Det er vigtigt, at du checker, at billetten er udstedt til din skole. Tage imod morgenmadsprodukter fra Arla mandag formiddag, hvis de er ansøgt gennem Arlas Den Sunde Halvleg Være praktisk gris i forhold til trænerstaben og deltagerne under forløbet Arbejdsopgaver efter Fodboldcampen Sige pænt farvel til alle deltagerne Sikre at alle papirer returneres til DBU umiddelbart og senest 8 dage efter afviklingen 3

6 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Trænerlederen Er fundet af Camplederen, og skal bl.a. bestride følgende opgaver: Gruppetrænerne benytter vis-forklar-vis-modellen Fiskeri af spillere fra andre klubber er strengt forbudt Koordinere træner og gruppeaktiviteter Være støttetræner/observatør for gruppetrænerne og gerne coach trænerne, så de får et feedback på deres træning Være ansvarlig for den indholdsmæssige og etiske kvalitet af den enkelte camp, herunder at: Gruppetrænerne følger campmanualen Gruppetrænerne Forestå undervisningen for den samme gruppe under hele campforløbet. Forberede sig grundigt på undervisningen. Herunder have nedskrevet sine egne træningsplaner. Medvirke til, at campens undervisningsprincipper og -metoder overholdes. Følge undervisningsmanualen for Campen. Som træner skal man følge den givne manual, som bl.a tager udgangspunkt i de momenter, som gennemgås på DBUs B1 kursus. Skulle man som træner have andre ideer eller øvelser til afvikling i træningsmodulerne, er man velkommen til dette. Man skal fastholde fokus på temaerne fra manualen. Det vil være givtigt for alle parter, hvis man om aftenen på evalueringsmødet gennemgik dagens træning med støtte fra Trænerlederen og derefter planlagde næste dags træning, hvorunder også en snak omkring gruppefordeling kan indgå. Rekvisitter Til årets Fodbold modtager værtsklubber 2 stk. koordinationsstiger bl.a. til brug for opvarmningen. Værtsklubben skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med toppe, kegler og veste til rådighed for deltagerne. Deltagerne modtager i år hver en bold til ejendom. Værtsklubberne bedes have et antal bolde i reserve i det tilfælde, at hvis der er nogle af deltagernes bolde, der er defekte. 4

7 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Praktiske forhold Kostplanlægning Til årets Fodbold har DBU udarbejdet en Kostplan, som i vil modtage via mail senest 14. juni. Kostplanen indeholder bl.a. opskrifter. DBU forventer at i skeler til den udleverede kostplan, og som minimum sørger for at deltagerne tilbydes tilsvarende kvalitet i udbudet. 5

8 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Deltagere I DBUs Børn og Ungdoms system Swub har du adgang til deltagerlisten og kan se hvilke deltagere, der har tilmeldt sig din camp. Mandag, ugen før tart lukker BilletNet for deltageropdatering. Du kan til den tid frit rokere rundt på gruppeindelingen ud fra nedenstående kriterier. Der er foretaget en gruppeinddeling, men du kan sammensætte grupperne, som du finder bedst muligt, ud fra deres alder og køn. Det er dog vigtigt, du opretter en komplet pige gruppe, eller lader pigerne være sammen med drenge i grupper og ikke enkeltvis i grupperne. Varelevering I modtager fodboldcamp varerne tirsdag el. onsdag i ugen før afviklingen. Varerne sender vi til afviklingsadressen, medmindre andet er oplyst. På nævnte oversigt kan du se hvilke materialer, du skal modtage fra DBU. Tjek straks når du modtager varerne, at alt er der. Modtager du ikke alle materialer, beder vi dig omgående ringe til DBU Børn og Ungdom, der så sørger for, at der bliver suppleret op med det samme. Trænere der tidligere har været på Fodboldskole eller Fodboldcamp i år har fået udleveret tøjpakke og får derfor ikke igen! Desuden modtager DBU-instruktører ikke fodboldskole tøjpakke, men benytter deres egen instruktør tøj. Vare Til Bagefter Landsholds trænings-tee 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Landsholds trænings-shorts 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Landsholds trænings-strømper 1 pr. deltager Beholdes af deltageren Unik Fodboldcamp Select bold 1 pr. deltager Beholdes af deltageren 5 stk. bøger m. Mini-turneringer Campen Beholdes af klubben Tøjpakker Campleder, Trænerleder og trænere Beholdes af de respektive DVD - De 10 bedste landskampe Campen Beholdes af klubben Diplomer 1 pr. deltager Til spilleren Drikkedunke 1 pr. person Beholdes af personen 6

9 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Mobilpolitik Under campen er det ikke tilladt for spillerne at snakke i mobil i offentlige rum. Det vil sige fællesarealer, baner, hal osv. Dette indebærer i realiteten, at det eneste sted, hvor det vil være muligt at bruge mobiltelefonen vil være på sovesalen indtil tidspunktet hvor der skal være ro. I tidsrummene under spisning, teori og praktisk træning osv er det ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt. 7

10 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Ugeprogram I nedenstående ugeprogram har vi planlagt ugen på DBUs Fodbold. Vi har udskiftet nogle af de tidligere års teorimoduler med moduler af mere social karakter. Vi har ligeledes erstattet tre af de traditionelle træningsmoduler med moduler af mere aktiv sportslig social karakter. Ugeprogrammet ser ud som følger: Tidspunkt Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag Trænere, Trænerleder og Campleder holder møde. Deltagere ankommer Kl Velkomst Vækning/morgenmad Vækning/morgenmad Vækning/morgenmad Opvarmning Opvarmning Opvarmning (koordination og hurtige (koordination og hurtige (koordination og hurtige fødder) fødder) fødder) Træningsmodul 3 Træningsmodul 5 Træningsmodul Frokost Socialt Fodboldmodul Holdets time Socialt Fodboldmodul Vis mig dit fodboldtrick Træningsmodul 7 Velkomst i gruppen Frokost + restitution Frokost + restitution Bad og afrejse ca Opvarmning Quiz-timen Kampmodul (koordination og hurtige fødder) Quiz med fodboldspørgsmål Der spilles kampe i alle afskygninger fra 1:1 til Træningsmodul 1 11: Træningsmodul Træningsmodul 4 Modulet varer til incl. indlagte pauser Aftensmad Aftensmad Fri! Omklædning, bad mv. til den afsluttende middag Filmforevisning Afsluttende middag Socialt Fodboldmodul Vælg en landskamp fra med eventuel Campens time De 10 bedste* deltagerunderholdning Frugt Frugt Frugt Dagens status Dagens status Fri/hygge Fri/hygge Fri/hygge Godnat Godnat Godnat 8

11 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Vejledende træningsmoduler På de næste sider vil du kunne se en vejledning i nogle træningsøvelser du som træner kan præsentere for deltagerne i din gruppe. Vi har i år besluttet IKKe at forlange, at trænerne på Fodbold nødvendigvis SKAL træne deltagerne i de foreslåede øvelser. Det vil derfor, for dig som træner, være frit hvilke træningsøvelser du vil træne. Først og fremmest er det vigtigt at sikre at træningsøvelserne er alsidige, og at du som træner selv tilpasser øvelserne til dine spilleres niveau. Ikke alle spillere spiller i de øverste rækker og de er måske ikke vant til at træne så koncentreret som her. Dette indebærer, at de gerne skal have billedet af, hvad øget træning kan medføre for dem. Du skal være opmærksom på at bruge Vis forklar vis for dem, så du får givet dem en god forståelse af selve træningsøvelsen. De yngste spillere kan være 12 år, så igen: du skal være opmærksom på instruktionsmomenterne i træningen. Opvarmning foregår hver morgen som koordinationstræning. I de andre træningspas kan du vælge ganske kort at starte med en øvelse, for lige at komme i gang, men kan også vælge at gå i gang med øvelserne som beskrevet. Opvarmning/koordination Du kan bruge 2-3 øvelser til hvert opvarmnings/koordinationsmodul. Og du kan også bruge materialet fra fodboldskolen til disse øvelser. 1) Benyt de medsendte koordinationsstiger eller læg 10 kegler i en række med en fods afstand. Spillerne løber hen over dem forlæns/baglæns/sidelæns. Husk at foden flyttes hurtigt op. Det skal være som at sætte foden få en varm kogeplade. 2 rækker af 6. 2) Som 1, men man har en bold, som kastes frem over stigen/keglerne, inden man løber. Denne sparker man til træneren, når man har løbet igennem. 3) Som ovenstående, men nu med hovedstød, så der hoppes efter gennemløb. Træner kaster til spiller. 4) Zipper (lynlåsøvelse). Der stilles en firkant op. 10 x 10 m. Spillerne starter på hver sin side og løber op om keglen og vender og løber diagonalt. Spillerne skal være obs på at løbe i den rigtige fart, så afstanden holdes. Begge grupper mødes i midten og skal 'flette' ind i hinanden. 1. gennemløb kastes bolden i luften og gribes. 2. gennemløb slås bolden i jorden. 3. gennemløb dribles med h.fod. 4 gennemløb dribles med v. fod. 5 gennemløb dribles h.yderside, h. inderside, v yderside, v. inderside osv. 6. gennemløb bytter man bold med makkeren fra modsatte gruppe, når man passerer midten. 7 gennemløb drejer man 360 grader, inden man krydser modsatte gruppe. 8 gennemløb dribler en gruppe og den gruppe har bolden i hænderne og bytter på midten. 9

12 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Opvarmning/koordination 5) Løb til kegle i midten. Samme firkant som før. 4 spillere ved hver kegle. Der sættes en kegle i midten. 1 øvelse dribles til midten og til keglen til højre. Der cuttes skarpt med h. yderside. Der arbejdes i 2 min. Så vender man og bruger v. yderside. Derefter h. inderside og v. inderside. Efter dette laves træd over finten til højre. Så træd over finten til venstre. Og sluttelig Laudrup eller Zidane til højre og så til venstre. Hver øvelse kører i ca. 2 min. Denne gruppe af øvelser kan fint fungere som en hel opvarmning. 7) Der arbejdes i grupper a 3. Der spilles fra A til B, der spiller C, der spiller A og skifter plads. A spiller igen B, der spiller C nu i ny position. Der spilles med pasning lands jorden (fokus på at spille på foden længst væk). Derefter i luften, hvor bolden 1. berøres med låret længst væk og spilles med flugtning til A. Og sluttelig med hovedstød. 6) Der arbejdes i grupper a 3. To spillere med bold, der kaster til arbejdende spiller. Der spilles tilbage med inderside, vrist, lår, yderside, bryst og hoved. For hver kropsdel bytter spillerne. 10

13 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Opvarmning/koordination 8) Der lægges en kegle og spillerne arbejder sammen 2 og 2. En spiller kaster bolden til den anden, der træder sidelæns over keglen og flugter den med inderside tilbage efter at have trådt over. Så arbejdes med vrist, lår og yderside. Derefter trædes frem og tilbage. Sluttelig kastes bolden til hovedet. Alle øvelserne skal ikke bruges til hver koordinationspas, men man kan bruge 2-3 af dem og evt. 1 til at komme i gang på i de andre pas. Træningsøvelser Træningsmodul 1-7 er moduler, hvor vi arbejder dels med tekniske færdigheder, men samtidig prøver at sætte dette ind i forskellige former for spil, som også rummer taktiske elementer. Hvert af disse moduler SKAL slutte med kamp, enten 3:3, 4:4 eller 6:6. Under denne kamp bør man trække nogle af de trænede elementer med ind i kampen, så de sættes i et spilperspektiv. Inspiration til forskellige former for miniturneringer kan hentes i Jan M Hansens lille bog, som sendes ud til alle. Kampmodulet skal fokusere på udvikling fra små holdstørrelser til store holdstørrelser og der er afsat tid til at tage snakken med spillerne mellem de enkelte kampe. Ideen er at spillerne bevidstgøres om hvilke spilformer der kan udvikle deres teknik og hvilke der er bedst egnet til taktisk forståelse. 11

14 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 1 Pasninger 2a Øvelse 1 En tredjedel med bold, resten uden. Drible rundt i området, øjenkontakt, spille bande, husk at rykke efter bolden er spillet til banden. Skifte ofte. 15 x 10 m bane. 1a 2b 1b 2c Øvelse 2 Ude inde med 6 spillere, heraf 1 i midten. Hele tiden 2 tvungne berøringer(stop den, spil den) hos alle spillere. Bolden kører rundt: spiller 2 afleverer ud til spiller 4, som afleverer hen til spiller 5. Spiller 5 afleverer ind til spiller 2, som afleverer ud til spiller 6 osv. Midtermanden byttes ofte. Bevægelse hos spillerne udenfor (mod bold, væk fra bold). 15 x 15 m bane. 2d 12

15 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 1 Øvelse 3 Celtic-øvelsen. 6 spillere rundt om firkant. 2 spillere ved hver anden kegle. Spiller 2 afleverer til spiller 3, der efter en forfinte løber imod spiller 2 og laver bande med denne. Spiller 3 løber derefter rundt om keglen og modtager endnu en aflevering fra spiller 2. Spiller 2 fortsætter sit løb frem til keglen, mens spiller 3 nu spiller til spiller 4, som efter forfinte løber imod spiller 3 og laver bande osv. Kan laves med 2 bolde på en gang. Spil a) Der spilles 6.6 med scoring i 4 mål. Der er kun scoring, når ens medspiller modtager bolden på modsat side af målet. 3a 3b b) Frit spil. 3c 13

16 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 2 Spark primært halvliggende vristspark 3c Øvelse 1 Alle sparkeformer. Øvelse 2 Parvis. Sparker halvliggende vristspark til hinanden over m. Øvelse 3 4 i hver gruppe: yderste sparker halvliggende vristspark til modsatte side. Denne spiller til midtermand i samme side, som returnerer med en dæmpet inderside retur til ydermand, som så sparker halvliggende osv. Afstanden mellem de 2 yderste er cirka m. Der byttes løbende i siderne efter 3 halvliggende vristspark. Variant med 6 mand i hver gruppe i samme skabelon: sparke langt, løbe langt og omvendt. Eventuelt med sprint på tværs. 3d 3a Spil a) Der spilles et spil, hvor man spiller med 2 grøfter, hvor angrebsspilleren har helle. Scoring efter indlæg 3b b) Frit spil. 14

17 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 3 Vendinger 1c Øvelse 1 Grupper á 4 spillere, stå parvis med 20 m afstand. Spiller 1 afleverer med indersiden til spiller 2 i den modsatte ende. Denne løber frem mod bolden og laver en 1.berøring med højre inderside ud til højre side. Derefter vender han og afleverer til spiller 3, som hører til i samme ende som ham. Næste gang vender spilleren med venstre fod til venstre side. Bemærk at spillerne bliver i samme ende hele tiden. 1a Varianter: Der vendes med højre inderside til venstre side. Der vendes med højre yderside til højre side. Der vendes med vilkårlig vending. Der sparkes halvliggende vristspark, hvor 1.berøringen bliver med bryst/lår og afleveringen med valgfri sparkeform. 1b 15

18 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 3 Øvelse 2 1:1, hvor angriberen har fri 1.berøring. Angriberen starter midt på stregen, mens forsvarsspilleren starter i et af de 2 små mål. Angriberen starter øvelsen med en forfinte, som udløseren aflevering fra træneren. Forsvarsspilleren må løbe, når angriberen løber mod bolden. Når angriberen modtager bolden, skal han forsøge at vende og score i et af de 2 små mål. Kan organiseres som holdkonkurrence med flest scorede mål på tid. Spil: a) Frit spil med fokus på, hvornår det er godt at vende. 2a 2b 2c 16

19 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 4 Spark: yderside, lodret vrist på mål 1c Øvelse 1 yderside: Spiller 1 afleverer til spiller 2 med inderside, der laver 1.berøring ind mod midten og afleverer med ydersiden til spiller 3. Han laver 1.berøring ind mod midten og afleverer med ydersiden til spiller 1, som spiller bande med ydersiden med spiller 3. Spiller 3 modtager og dribler rundt om den fjerneste kegle. Spiller 1 og 2 er rykket en plads frem. Spiller 4 starter den næste bold, når spiller 3 dribler rundt om keglen. 1a 1d 1b 1e 17

20 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 5 Øvelse 1, lodret vrist på mål: Spilleren afleverer bolden frem til træneren, der spiller en kort dæmpet bande lidt til siden. Spilleren sparker nu på mål med lodret vristspark. 1a Øvelse 2, lodret vrist på mål: Spiller 2 laver forfinte, som et tegnet til spiller 1 om at aflevere bolden. Lige før spiller 2 modtager bolden, så laver spiller 3 forfinte. Spiller 2 afleverer første gang til spiller 3, som laver 1.berøring lige fremad og sparker i højt tempo på mål med lodret vristspark. 2a 1b 2b 1c 2c Spil: a) Frit spil, men evt. med mål tæt på hinanden, så der kommer flere afslutninger. 18

21 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 6 Pres/opbakning Øvelse 1: 1:1 pres individuel taktik, scoring på kegle/lille keglemål. Kan organiseres som divisioner med op- og ned-rykning. Øvelse 2: 2:1 defensivt Bolden afleveres til angriber, der forsøger at drible igennem til modsatte mållinie. Forsvarsspillerne placerer sig, så den nærmeste presser og den anden støtter. Hvis det lykkes for angriberen at komme forbi den første forsvarsspiller, så lægger den anden forsvarsspiller pres. Der byttes angriber og startes forfra. Efter 10 forsøg bytter de 2 par. 19

22 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 6 Øvelse 3: 3:3 spil Bolden startes fra egen mållinie. Forsvarsspillerne placerer sig, så den nærmeste presser og den anden støtter, mens den tredje sikrer. Hvis det lykkes for angriberne at komme forbi den første forsvarsspiller, så lægger den anden forsvarsspiller pres. Spillet veksler fra side til side. Fokus er hele tiden på pres, støtte og sikring. Øvelse 4: 7:5, hvor de 5 forsvarer 3 små mål. Ved denne opstilling tvinges forsvarsholdet hele tiden til at orientere sig i forhold til bold, modspillere og mål, så sideforskydningen helt naturligt bliver en del af spillet sammen med presspillet. Spil: a) Frit spil 20

23 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 7 Øvelse 1: 2 og 2 mellem kegler. Placering 2 m bag keglemål: 1.berøring med inderside skråt frem til modsatte fod, inderside retur, variant: inderside skråt frem til samme fod. variant: yderside på 1. berøring skråt frem til samme fod. Øvelse 2: Trekant (4 spillere, 2 bolde): Spiller 1 slår inderside op på spiller 2, som laver 1.berøring og vender mod 3. Spiller 3 laver forfinte. Spiller 2 afleverer bolden til spiller 3, der modtager med en god 1.berøring med retning mod startkeglen. Han dribler op til 1 s startposition. 1 og 2 er løbet til næste position, 4 starter med 2.bold. Udbygges eventuelt med forfinte-løb hos spiller 2 2a 2b 2c 21

24 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Træningsmodul 7 Øvelse 3: 5:2 med 2 tvungne berøringer hos de 5. Skift ved bolderobring. Spil: a) Spil 6:6 med tvungen 2 berøringer b) Frit spil 22

25 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Kampmodul I dette modul tages udgangspunkt i forskellige former for kamp. Trænergruppen og Trænerlederen vurderer inden modulet, hvordan man bedst kan organisere dette modul. Ideen er at give spillerne indblik i, at spil med færre spillere på et mindre område giver en form for læring, mens man med flere spillere på et større område kan træne anderledes. Det skal pointeres, at årgang 95 spillere, der spiller kampe under KBU spiller 9:9 og ikke 11:11. Til hver camp sendes et antal af den lille bog med Jan M Hansens Miniturneringer og ud fra denne kan man prøve at organisere lidt anderledes spil. Ellers kan følgende model bruges: 1) Alle spillere parres 2 og 2 og man starter med at spille 2:2 på keglemål på baner af 10 x 7 m. Der spilles flere runder, hvor holdene hele tiden skifter modstander. Efter ca. 20 minutter med dette går man til næste aktivitet. 2) Så spilles 4:4. Fordel spillerne efter styrke, så holdene bliver jævnbyrdige. Hvis klubben råder over Jyske Bank mål, 5 mands mål etc. kan disse med fordel bruges. Ellers bruges kegler. Banestørrelse 15 x 10 m. Varighed ca. 30 minutter med kampe a 4 minutter og 1 minut til at skifte. Snak kort med spillerne omkring forskellen på 2:2 og 4:4 efter kampene. 3) Dernæst spilles 8:8. Sørg igen for at mikse holdene, så de bliver jævnbyrdige. Her spilles på 7 mandsmål og med baner, der er er 30 x 20 m. Varighed ca. 45 minutter med kampe a 10 minutter. Efter kampene samler man igen op på forskellen på spilformerne. Snak evt. om hvor mange gange man har rørt bolden i de enkelte spil. 4) Og sluttelig prøve afvikles 11:11. 4 hold, der igen er jævnbyrdigt sat sammen og som spiller 3 kampe a 12 minutter. Og igen rundes af med en snak om forskellen og de ting, som man nu har mulighed for at afprøve i spillet og fordele og ulemper. 23

26 fodbold DBU Fodbold Manual 2010 Målmænd Som noget nyt i år afvikles også en specifik målmandscamp. Dette betyder ikke, at der ikke vil være målmænd på de andre og vi har derfor valgt at lade camp manualen for målmænd være en del af denne manual. Dette medfører, at instruktøren kan vælge at bruge elementer fra denne manual til specifik målmandstræning på sin egen camp. Vi håber at målmandsmanualen vil være til stor inspiration. Program for DBU Målmandscamp Træningsmodulernes varighed: 1½ time Alle træningsmoduler starter med ca. 10 min. opvarmning bestående af: Let løb m. armsving, knæløft, hælspark, gadedrengeløb, stigningsløb og let stræk. 24

27 DBU Fodbold Manual 2010 fodbold Træningsmodul 1 Gribeteknik, fra jorden til over hovedet Bolde langs jorden lige på som samles op med hænder, mens albuerne er samlet Helflugter i maven som gribes med begge arme som en skål. Helflugter i hovedhøjde og højere som gribes med gribetrekant og derefter sikres. Ovenstående øvelser foregår 3 og 3 i en trekant, mens træneren assisterer og korrigere. Fokus: Gribetrekant, samlede albuer og sikring. Træningsmodul 2 Placering, i længde og bredderetning Skud fra forskellige positioner i straffesparksfeltet. Målmand skal placeres i lige linie fra bold til midten af målet. Placering i længderetning skal være så redningen bliver foretaget foran stolpen. Øvelserne foregår med 4 målmænd på mål, der skiftes til at placere sig og redde et skud. 2 målmænd fra 4 positioner i straffesparksfeltet der afslutter. Målmændene rotere så alle kommer på mål. Fokus: Placering. Træningsmodul 3 Faldteknik, den reddende hånd Flade bolde i siderne fra kort afstand, ca. 6 meter. Bygges op ved at starte siddende, derefter på knæ og til sidst stående. Målmanden skal søge frem i bolden og lande på siden, ikke mave eller ryg. Den reddende hånd er den nederste hånd som kører langs jorden. Alle bolde skal sparkes så målmanden kan holde bolden. Afslutninger i ca. 1 meters højde. Bolden skal holdes og faldteknikken skal være korrekt. Øvelserne foregår 4 og 4. Målmændene skiftes så alle sparker og redder. Fokus: Faldteknik og den reddende hånd. Træningsmodul 4 Spillet i feltet, høje bolde Kast fra hvor baglinie skærer det lille felt. Derefter indlæg fra hjørnesparksposition efterfulgt af indlæg fra position midt på banehalvdel ved sidelinie. Sidst indlæg fra midt på bane midtfor. Øvelsen foregår ved at træneren kaster og sparker indlæg. Fokus: Placering, timing i at gribe på højeste punkt. Yderste knæ op til beskyttelse. Benarbejde. 25

MANUAL 2009. fra leg til landshold

MANUAL 2009. fra leg til landshold MANUAL 2009 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2009 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben.

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben. Ajax 2 Banen: Halv bane Bolden startes med at blive spillet op til midten, som ligger den af for første spiller, der spiller ned til spilleren længst væk. Samtidig starter spilleren ude på kanten, og trækker

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

MANUAL fra leg til landshold

MANUAL fra leg til landshold MANUAL 2013 fra leg til landshold Forord DBU Fodboldcamps manual 2013 Vi ønsker med vores fodboldcamps at give deltagerne mulighed for at opleve en spændende og udviklende træning samt muligheden for

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet Øvelseshæfte 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43 Direkte spiltræning Øvelse 4: 3 hold af 5 spillere plus målmænd, banen er 60 x 45 m. og 3 zoner af 20 meter. Oversiddere er aktive i pausen, der spilles i intervaller af 3-4 minutter. I de første 2 zoner

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger:

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger: Parbold 2 og 2 om 1 bold - 1 fanger i midten - Fangeren skal fange bolden fra et af holdene - når denne har gjort det bytter han/hun med en af dem som bolden er fanget fra. Parrene har helle udenfor stregerne,

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

Spillere U15 - U17 år

Spillere U15 - U17 år TRÆNINGSMANUAL Spillere U15 - U17 år Årsplan Speed 1 Årsplan Årsplan 15-17 år 1 år = 42 uger 1 uge = 3 tekniske sessioner 1 session = 2 timer Kamp = 1 pr. uge Fokus Færdigheder gennem konkurrence Mål Bedre

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Materiale til børneseminar

Materiale til børneseminar Materiale til børneseminar Instruktør: Bo Sundahl Session: u9 til u12 Medier: Marienlyst u11 piger Forord Temaet på årets børnetrænerseminar er "" og opgaven som vi instruktører har fået er at give eksempler

Læs mere

Inspiration til målmandstræning!

Inspiration til målmandstræning! Inspiration til målmandstræning! Formål: Inspiration til målmandstræning er tænkt som en vejledning til målvogtere, samt børne- og ungdomstrænere der ønsker at træne og udvikle målvogtere på deres respektive

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere.

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere. Nr.9835 Alder: 6-12 år - Tid: 5 min. Nr.9834 Alder: 6-14 år - Tid: 10 min. Peters hjul 2 Vedkommende spiller den videre til en ny og så videre, indtil bolden ender hos den der Handlespil i gang ved at

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Klubdag. Program for klubdagen

Klubdag. Program for klubdagen Klubdag Saml spillere og forældre til en sjov dag i hallen og sæt fokus på de gode fælles oplevelser, samarbejde og klubånd. En klubdag giver mulighed for at blande spillere på tværs af køn og årgang og

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 2 Formålet for ungdomsarbejdet i MG&BK side 3 Poder og Microputter (4-8 år) side 4-11 Miniputter (9-10 år)

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Koordination: kaosøvelse med servere KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Der løbes fra midterkegle (startkegle) til server i rundkreds, hvor der udføres teknisk øvelse. Derefter løbes retur til midterkegle og

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Koordination & teknik. for talentfulde fodboldpiger. i Sønderjylland

Koordination & teknik. for talentfulde fodboldpiger. i Sønderjylland Koordination & teknik for talentfulde fodboldpiger i Sønderjylland Verdensklasse Ekspert Talent 1 Teknikmærket er udarbejdet som et supplement til DBU s teknikmærke og som hjælp og inspiration til den

Læs mere

Træningsmanual. Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse. Øvelsebeskrivelse:

Træningsmanual. Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse. Øvelsebeskrivelse: Træningsmanual Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse Se billedet Nr. 2 sætter i gang, spiller nr. 3 på fjerneste fod, som vender og spiller op på nr. 4 der lægger den af, imens kommer nr. 5 ned i banen

Læs mere

Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning. Teknik mærker U10-U12. De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld)

Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning. Teknik mærker U10-U12. De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld) Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning Teknik mærker U10-U12 De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld) FIF 29-03-2015 Indhold Første berøring langs jorden... 2 Agility

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere