Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden."

Transkript

1 Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers fod. I det tilælde at foden løftes og derved bevæger bolden, er der ikke kontrolleret sikring Indflydelses zone: området, hvor kontrolleret sikring er muligt. Lob: skud eller parrering som medfører at bolden flyver fra de bagerste mænd og op over modstanderens midtbane. First-time el. Direkte (Reprise): skud fra angrebet, uden kontrolleret handling, af en bold som kommer fra midtbanen med retning mod modstanderens mål. Højeste punkt: fodenden på en spiller som befinder sig lodret med hovedet nedad. Kontrolleret rul (spind): barre-rotation under hvilken spillerens fod kun passerer en gang forbi det højeste punkt. Rul: barre-rotation under hvilken spillerens fod passerer mindst to gange forbi det højeste punkt. Bold ind/ud (Gamelle): Bold som ryger ud af målet igen efter at have været skudt ind. Midtbanen: stang med 5 spillere. Angrebet: stang med 3 spillere. Forsvar: stang med 2 spillere. Målmand: stang med 1 spiller. Bagerste mænd: forsvar + målmand Forreste mænd: midtbane + angreb Siderne: De lodrette træpaneler på tværs af barrerne som definerer det inderste af bordet. Gene: Handling som umuligør modstanderens kontrol af bolden. Fejl: Manglende respekt for reglementet straffet ved tab af bolden. Grov fejl: Manglende respekt for reglementet sanktioneret ved en straf samt tab af bolden. Direkte modstander: Spilleren med barren umiddelbart overfor bolden. Død bold: Bold udenfor indflydelseszonerne som ikke længere bevæger sig i plan med bordet (den kan rotere på dens lodrette aksel). 1

2 Distraktion : En Spillers handling i forsøg på at distrahere hans modstander. Anti-spil (Sabotage?) : En Spillers handling sigtet mod at ødelægge spillets gang. Ord i regel-mæssigt brug: TIMEOUT / TEKNISK / GENE / KLAR / SPIL / TID / 10 SEKUNDER / RO / FEJL / STOP Sanktioner: ADVARSEL / POINT / SÆT / MATCH MATERIALE Bord A. Det officielle bordfodboldbord bærer navnet BONZINI og mærket B90. Dette valg af bord kan ændres ifølge aftaler mellem DBFF og fabrikanter og partnere. B. Turneringslederne er ansvarlige for udstyrets gode kvalitet (pudsede spillerfødder, rene og lige stænger, osv.). I tilfælde at der stadigvæk findes maling, må spillerne ikke pudses før der er specifik tilladelse fra turneringsledelsen dertil. C. Bordfladen må under ingen omstændigheder slibes og vil blive straffet med udsmidning fra turneringen og erstatningskrav for fladen. D. Spillerne må give den eksterne del af stængerne olie med det krav at de tørrer dem af igen efter spil. E. Turneringsledelsen kan gøre det obligatorisk at bruge et bestemt olie- og rengøringsprodukt som den så skal gøre tilgængelig for Spillerne. Er dette tilfælde kan brugen af et andet produkt straffes med udsmidning fra turneringen. F. Brugen af harpiks er strengt forbudt og vil straffes med udsmidning fra turneringen. G. Det er op til turneringsledelsen at forbyde ethvert produkt som anses for farligt for udstyret eller Spillerne. Bolde A. Den officielle bold er af kork, vejer min. 17 gram og har et diameter af 34/36 mm. Et bilag vil blive adderet til dette reglement når sæsonens definitive valg er gjort. B. Turneringsledelsen er ansvarlig for at fremskaffe nye officielle bolde med en distinktiv markering. C. Under en turnering er det obligatorisk at spille med en ny bold købt på turneringsstedet. D. Da boldene i en turnering alle er identiske, kan kampen spilles med en enkelt bold eller med de to Spilleres bolde (eller hold). Skiften mellem boldene overlades til Spillernes valg. E. Hver Spiller skal kunne fremskaffe en turneringsbold. F. Spillerne kan sætte et ekstra distinktivt tegn på deres bold. Dette skal gøres på en diskret måde uden at skjule turneringens mærke. 2

3 Håndtag A. En Spiller må bruge det håndtag han/hun ønsker. Disse skal kunne monteres på bordenes stænger uden at skade bordet eller Spilleren. B. Spilleren skal have plads til fri bevægelse. Ingen mekaniske systemer er tilladt. Håndtaget skal kunne sidde fast på stangen og forblive sådan under kampen. C. Turneringsledelsen kan dømme et håndtag farligt og bede Spilleren om ikke at bruge det. I tilfælde at en Spiller nægter dette, vil vedkommene blive smidt ud fra turneringen. Hætter Hætter er ikke tilladt Andet udstyr Alt andet udstyr (handsker, elastiker, håndtagsovertræk, m.m.) er tilladt under den forudsætning at de ikke bringer fare til nogen Spillere eller andre deltagere. Under ingen tilfælde må spiloverfladen eller spilboksen berøres eller modificeres af udstyret. Kamplængde A. Indledende kampe spilles i et sæt til 7 tørt. Det er dog op til turneringsledelsen at beslutte turneringssystemet B. Alle Spillere, med undtagelse af topseedede for hvem der gælder specielle regler, skal spille det samme antal kvalifikationskampe. C. I finalefaserne spilles kampene i 2 vindende sæt til 7 points, eventuelt med 2 overskydende i tredje sæt. D. Såfremt det er muligt skal samtlige kampe af samme niveau spilles sammentidigt. E. "Spil" eller "Spilletid" defineres som tiden mellem "Klar" og næste spilstop (mål, timeout, teknisk tid, dommertid, bold ud af spil). F. Tiden udenfor spiltiden defineres som "Spilstop". Kampens start A. Kampen startes med en lodtrækning udført af dommeren eller en af spillerne. Lodtrækningen udføres oftest med møntkast. B. Såfremt vinderen af lodtrækningen vælger side, vil modstanderen få serven. Hvis lodtrækningens vinder vælger serven, vil modstanderen få valget af siden. C. Hvis kampen spilles i flere sæt, kan Spillerne eller holdene enes om at beholde deres respektive sider efter første sæt. I dette tilfælde skal de beholde denne side indtil kampens slutning. Hvis der til gengæld er en Spiller eller et af holdene som ønsker at skifte side efter første sæt, vil dette skift 3

4 være obligatorisk. D. Ved afgørende sæts start, vil en lodtrækning afgøre valget mellem siden eller serven. Efter lodtrækningen råder spillerne over 7 sekunder før "klar" protokolen. Genstart efter bold ude af spil A. Når en bold ryger ud af spillet, bliver bolden givet til de bagerste mænd i samme ende som bolden røg ud fra, uanset dens retning. B. En bold som sætter sig fast uden yderligere bevægelse på målmandens barre, bliver givet til de bagerste mænd. At tage en bold op som stadigvæk er under bevægelse, vil blive dømt som en grov fejl. C. De røde striber tæller som en del af bordet. Det samme gælder for trælisterne omkring målet, men ikke for træet bag målene. D. En bold som har været ud af spil sættes igang igen ved "Klar" protokolen. Genstart efter død bold A. En død bold mellem to barrer bliver givet til de bagerste mænd i samme halvdel af spillet hvor bolden findes. B. En død bold mellem midtbanerne bliver givet til den midtbane som ikke sidst havde serven. I tilfælde af flere døde bolde førind et mål scores, vil det altid være den samme midtbane som får bolden. C. En død bold sættes i spil igen ifølge "Klar" protokolen. Tidslængde under besiddelse af bolden A. Besiddelsestiden defineres som længden af tid mellem første mulige kontakt mellem bolden og spilleren og indtil det øjeblik hvor bolden passerer under den nærmeste modstanderbarre. En bold defineres som værende under en stang når den befinder sig indenfor indflydelseszonen for denne. (Kontrol er muligt). B. Når det gælder besiddelsestid, tæller de bagerste mænd som en enkel indflydelseszone. C. Besiddelsestiden er begrænset til maximum 12 sekunder. D. Overskridelse af besiddelsestiden tæller som en fejl. Denne signaleres af dommeren ved ordet "TID" imens denne knytter hånden over bordet. Tidslængde mellem mål og serv Tiden mellem et mål og "Klar" protokolen må ikke overstige 7 sekunder. Teknisk tid 4

5 A. Idet der, ved dommerens skøn, opstår en fejl i spilmaterialet, eller ved en tvist, kan en Spiller bede om teknisk tid. Dette gøres ved at sige ordet "TEKNISK" samt ved at sætte begge hænder fladt på den røde stribe. Ved spilmateriale tænkes på bordet, spillere, stænger, bold, men ikke hvis ens gummi sidder skævt. B. Et overdrevent antal forespørgsler vil blive straffet med en grov fejl (anti-spil). C. Spilleren med boldbesiddelsen da forespørgslen fandt sted, får den igen ved genstart. Såfremt bolden er i bevægelse under forespørgslen vil den ved genstart tilfalde spilleren som sidst havde den. D. Der er kun tale om et kort spilstop som ikke måles for tid. E. Under den tekniske tid må ingen Spiller berøre bordet med undtagelsen af en eventuel reparation. F. Ved udgangen af den tekniske tid vil Spilleren med boldbesiddelsen genvinde sin fulde besiddelsestid. G. En Spiller, som blot ønsker at tørre hænder, forsætter under hans oprindelige besiddelsestid. Dvs. 12 sekunder fra kontrol tidspunktet. Manglende respekt for denne regel er strafbart som en fejl. Dommertid A. Dommeren kan når som helst bede om tid for at klare et problem med spillet eller tilskuerne. B. Denne tid vil ikke blive målt. C. Under denne timeout har Spillerne ikke lov til at berøre bordet. D. Dommertid kaldes ved at sige ordet "STOP" samt ved at føre hånden, håndfladen nedad, over bordet. E. Genstart finder sted ved at sige ordet "SPIL" igen med hånden over bordet håndfladen nedad. Time-out A. En Spiller eller et hold kan bede om to timeouts af 30 sekunder pr. sæt. B. Dette gøres ved at sige "TIMEOUT", samt at forme et T med hænderne i mindst et sekund. Timeout en bliver anset som startet efter at dommeren har accepteret og komfirmeret ved at lave samme tegn. (i kampe uden dommer er det modstanderen som skal acceptere timeout en). C. Efter 20 sekunder kalder dommeren Spillerne tilbage med ordene "10 SEKUNDER". Dette understreges ved at sætte hænderne over bordet, håndfladene nedad i de 10 sekunder. D. At overstige tiden ("Klar" protokolen er ikke påbegyndt efter de 30 sekunder) bliver anset som en fejl. E. For at kunne bede om en timeout skal en Spiller besidde bolden i kontroleret sikring. F. Overdrevent eller forkert forespørgsel for timeout bliver anset som en fejl (bold i bevægelse, tredje timeout i sættet, forespørgsel gjort under sæt/match-bold). En forespørgsel hvor modstanderen er i 5

6 besiddelse af bolden bliver anset som anti-spil (grov fejl). G. Spilleren eller holdet som har bedt om timeout kan bruge denne som de ønsker. H. Spilleren eller holdet som ikke har bedt om timeout har ikke ret til at røre bordet og må vente til næste "Klar". I. Det er forbudt at bede om to timeouts under samme bold uden at denne har skiftet indflydelseszone først. J. En Spiller eller et hold kan ikke bede om timeout ved sæt/match-bold. Positionsskift A. Et holds Spillere må kun skifte position ved serv efter et mål eller under en timeout. B. Ved positionsskift kræves det at holdet med boldbesiddelsen (som der lige scoret imod eller som bad om timeout) meddeler deres definitive opstilling først. Et hold som beder om timout skal meddele deres opstilling ved kaldet for "10 SEKUNDER". Derefter skal modstanderholdet meddele deres opstilling. Under ingen omstændigheder kan det første hold ændre deres mening igen. Tidsforbrug for evt. at skifte håndtag vil ikke tælle i den normale tidstagning. Ethvert misbrug af dette vil dog blive fortolket som anti-spil. C. Ingen opvarmning vil blive accepteret efter positionskifte ved serven. Manglende respekt for dette vil tælle som en fejl. Opvarmning er kun muligt under timeouts. Spillernes rettigheder A. Det er forbudt for Spillerne at tale mens bolden er i spil. En fejl kan blive reklameret i modsatte fald. Gentagelser vil blive set som en grov fejl. B. Spillerne har ikke lov til at tale til modspillerne med undtagelse af regel mæssige diskutioner forbundet med spillets gang (lodtrækning, gener, osv.). Manglende respekt af denne regel tæller som en grov fejl. C. Under ingen omstændigheder må en spiller tale med publikum. Brud af denne regel tæller som en grov fejl. D. Hvert hold har ret til coaching fra en og kun en person som skal give sig til kende overfor dommeren og modstanderne før starten af kampen. E. I tilfælde af coaching har den valgte og identificerede person kun lov til at tale til Spillerne under timeouts. F. Spillerne har ikke lov til at have en del af kroppen ind over bordet. Dommeren vil skønne og dømme gener skabt af passagen af hoveder over spiloverfladen. Der kan tolereres når Spilleren undskylder sig ved at sætte hånden på det røde bånd. G. At bøje en stang tæller som en grov fejl. H. I tilfælde af tvivl med hensyn til en fejl hvor ingen dommer er til stede, kan en lodtrækning bestemme. 6

7 I. Det er Spillernes ret at kunne bede om en dommer lige meget hvilken kamp og på hvilket som helst tidspunkt i kampen. Han skal dog bare være i boldbesidelse. Tidslængde mellem sets Tidslængden mellem sets er begrænset til 2 minuter alt indbefattet. Skift af side eller positionsskifte skal udføres indenfor denne tid. SPILLEHANDLINGER Mål A. Et mål tælles når bolden passerer fuldstændigt den fiktive linje mellem målstolperne. B. En bold som ryger ud af målet igen efter at have været helt inde tæller for et mål og bliver sat i spil igen på normal vis. C. En bold som rammer op i den øvre metaliske del af målet tæller som at have været inde i målet. Rul A. At rulle er tilladt på målmandsstangen, forsvarsstangen, samt angrebsstangen. B. Defensivt rul er kun tilladt på målmandsstangen såfremt bolden ryger over denne. C. Det er forbudt at rulle eller lave kontrolleret rul på en barre som ikke har bolden. En Spiller laver en grov fejl hvis han/hun udfører et rul uden at have bolden med undtagelse af tilfælde b i denne paragraf. D. I tilfældet af et mislykkedet skud hvor Spilleren har kontrolleret sikring og hvor han/hun udfører rul uden at ramme bolden, skal spillet fortsætte på normal vis og der er ikke fejl. Forbliver bolden under barren kan Spilleren genskabe kontrollen. Hvis bolden ruller væk under en anden barre, forsætter spillet på normal vis. E. Et skud under rul er kun gældende såfremt bolden er under kontrolleret sikring. Kun spilleren med bolden under foden må skyde under rul. F. Udføres et rulleskud tæller kun den første kontakt med bolden som et gældende skud. Såfremt et mål ryger ind efter 2 eller flere rul før kontakt, tælles målet ikke og bolden gives til modstanderens bagerste mænd. G. Så snart der er sekundær kontakt med bolden under et rul af stangen vil spindet være ukontrolleret og derfor tælle som en fejl. Serven A. Serven udføres ved midtbanestangen og med stoppet bold under en spillers fod. B. Serven udføres af holdet eller spilleren som valgte bolden ved lodtrækningen eller af holdet/spilleren som der sidst er blevet scoret i mod. C. Serven skal udføres med brug af "klar" protokolen. 7

8 Midtbanen A. Et mål scoret med et skud fra midtbanen tæller så længe skudet er udført med bolden i bevægelse. B. At rulle eller lave kontrolleret rul på midtbanen er forbudt og tæller som en fejl. C. Bolden må ikke spilles når den er stoppet på midten (fejl). Lobs (Lorry finten) Lobs er tilladt på alle bolde. Ekstra udstyr 1. Intet ekstra udstyr må påføres spillet, inden for dens defineret spilområder, d.v.s. inden for de røde striber og metallet rundt om målene. 2. Udstyr til håndtag, er tilladt i det opfang at det ikke beskadiger stænger og håndtag. FEJL OG GENER Temperamentsudsving under kamp Temperamentsudsving fra en Spiller under en handling i kampen (rysten eller løften af bordet, brutalt banken af barrerne, overdrevent rul, kasten med bolden, skrig, osv.), gælder som en grov fejl. Temperamentsudsving under spilstop A. Temperamentsudsving fra en Spiller under et spilstop i kampen (rysten eller løften af bordet, brutalt banken af stængerne, overdrevent rul, kasten med bolden, skrig, osv.), vil resultere i et kald til orden fra dommeren med brug af ordet "RO". Fortsættelse af denne opførsel vil tælle som en grov fejl. B. Såfremt Spilleren allerede har været kaldt til orden tidligere i kampen, vil dommeren straffe udfra straf-tabellen uden yderligere kald til orden. C. Spillerne må ikke fjerne sig fra bordet i en afstand af mere end 2 meter, med undtagelse af under timeouts og de skal desuden forblive på egen side af bordet (grov fejl efter gentagende tilfælde efter et første kald til orden). Fornærmelser og pinligheder. Opførsel og adfærd A. Fornærmelser eller provokationer rettet mod en Spiller fra hans modstander vil gælde som en grov fejl. Spillere skal afholde sig fra at bedømme deres modstanders teknik, niveau, eller vaner i spillet. B. Ethvert eksempel på manglende respekt for en modstander vil tælle som en grov fejl. C. Forsøg på distraktion gælder som en fejl. Dommeren er fri til at højne straffen til grov fejl såfremt han skønner det nødvendigt. Rysten af boldholdende stang 8

9 Rysten eller chok af en boldholdende barre under et skud vil gælde som en fejl såfremt bordet flytter sig opad. I tilfælde af et chok som ikke har del i den tekniske udførsel af selve skuddet op til, eller lige efter et skud, tælles en fejl og ethvert mål scoret i sammenhængen fratrækkes. Bolden gives til modstanderens bagerste mænd. Rysten af ikke-boldholdende stang A. Rysten eller chok imod banden af en ikke boldholdende barre, enten lige op til eller efter en spilhændelse, vil tælle som en fejl (forsøg på distraktion). B. Enhver chok eller rysten (altså de skriver "chok" på Fransk, men chok på Fransk betyder lidt mere end på Dansk. Vi ved jo som bordfodboldspillere at de mener både banken mod banden men også rysten af bordet),som ændrer en bolds retning, kontrol, eller griben, vil tælle som en fejl. Det er op til dommeren at vurdere dette. C. Spil-hændelser som skaber unormalt larm kan konsidereres som en fejl. D. Det er op til dommeren at vurdere og dømme gener eller fejl som følger mere eller mindre voldsomme choks. Løftet bord Løften af bordet under en spil-hændelse tæller som en fejl. Bordet er løftet hvis mindst en af bordets fødder ikke længere rører jorden. Bevæget bord At flytte bordet under en spil-hændelse tæller som en fejl. Bordet er flyttet hvis en af dets fødder skifter position i forhold til gulvet. Rystet bord under boldkontrol At ryste bordet under en spil-hændelse kan idømmes en fejl af dommeren. Bordet er rystet hvis bordfladen bevæger sig mens bordets fødder forbliver i deres position. Hænder i spillet Det er strengt forbudt at føre hånden inde i spillet under kampen. At tage bolden op efter en fejl eller gene kan kun gøres efter gensidig enighed med modstanderen, eller dommeren såfremt der er en, er opnået. At føre hånden inde i spillet uden gensidig enighed med modstanderen tæller som en grov fejl. Pusten Det er strengt forbudt at puste til bolden. Ethvert forsøg på dette tæller som en grov fejl. HÅNDTERING AF GENER, FEJL OG GROVE FEJL Forskellen på gener, fejl og grove fejl A. En gene er at umulliggøre modstanderens kontrol over en bold under en spil-hændelse, og medfører ingen sanktioner (straf). Bolden gives tilbage til Spilleren (under spilleren) som blev berøvet kontrol. 9

10 B. En fejl er manglende respekt for reglementet. I tilfælde af fejl, gives bolden tilbage til holdet som fejlen blev begået imod. C. En grov fejl er manglende respekt for reglementet. I tilfælde af en grov fejl, gives bolden tilbage til holdet som fejlen belv begået imod, og en straf gives af dommeren. D. I tilfælde af gentagende fejl og/eller gener kan dommeren dømme anti-spil (grov fejl). Gener A. En gene tælles hvis et chok eller en vibration fra modstanderen umuliggør kontrol over bolden. B. En Spiller på et hold som forsøger at kontrollere bolden kan bede om en gene-dom ved at sige ordet "GENE". Der tælles en grov fejl for at tage bolden op før genen er akcepteret af enten dommeren eller modstanderen. C. Hvis genen accepteres, gives bolden tilbage til Spilleren som mistede kontrollen. I modsat fald forbliver bolden hvor den var da der blev bedt om gene. Efter en gene skal "klar" protokollen tages i brug og boldholderen genvinder hans 12 sekunders besiddelsestid. D. Overdrevet gentagende forspørgsel for gene kan tælle som en grov fejl. Liste af og domme for fejl A. Liste af fejl : - Overskride de 7 sekunder optil serven - Træde udenfor 2 meters grænsen (med bolden ved egen spiller) - Overskride de 12 sekunders besiddelsestid - Anden boldkontakt ved snur (rul) - Ulovlig snur (rul) (med boldbesiddelsen) - Ulovlig forespørgsel for time-out eller teknisk tid (med boldbesiddelsen) - Tale med sin makker (med boldbesiddelsen) - At spille en stoppet bold på midten - Skud/parrering med hætte - Løfte bordet under et skud - Flytte bordet (med boldbesiddelsen) - Choks af stang uden boldbesiddelsen - Unormalt høje lyde (med bolden) - Overskride de 30 sekunders time-out tid. B. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er indenfor hold B s indflydelseszone, gives bolden tilbage til sidstnævnte. C. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er indenfor hold A s indflydelseszone, gives bolden til hold B s overfor-stående stang. D. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er mellem to stænger, gives bolden til hold B s stang nærmest på bolden. Liste af og domme for grove fejl 10

11 A. Liste af grove fejl : - Overskride 7 sekunder ved serven uden boldbesiddelsen (svar på "klar") - Træde udenfor de 2 meter (uden boldbesiddelsen) - Ulovligt spind (rul) uden bolden / forsvarsspind - Ulovlig forespørgsel for time-out eller teknisk tid (uden bolden) - Tale med sin makker (uden bolden) - Tale med modstanderen med bolden i spil - Løfte bordet (uden bolden) - Flytte bordet (uden boldbesiddelsen) - Gentagende fejl eller fejl begået med vilje - Overdrevet gentagende forespørgsler - Ulovlig opvarmning - Bøje en stang - Tale til publikum - Tale til udvalgte coach (træner) udenfor time-outs - Tage en bold op som stadig bevæger sig, eller uden akcept fra modstanderen - Bryde ind i spillet - Anti-spil - Forsøg på distraktion - Manglende respekt/situationsløse bemærkninger - Ulovlig skiften af position med makker - Flytte / fjerne / addere hætter under kampen - Puste til bolden - Temperaments udsving med bolden i spil - Røre bordet når det er ulovligt - Unormalt høje lyde (uden bolden) B. En grov fejl virker som en fejl plus en straf fra straf-tabellen. Straf-tabel A. I tilfælde af en grov fejl vil dommeren benytte straf-tabellen: advarsel, mål til modstanderen, tab af sæt, tab af kamp. B. Advarsel : Dommeren vender i synderens retning, viser tallet 1 med hånden og siger ordet "ADVARSEL". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat C. Mål til modstanderen : Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 2 med fingrene og siger ordet "POINT". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat. D. Tab af sæt : Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 3 med fingrene og siger ordet "SÆT". Han noterer sin beslutning i hans kamp-referat. I tilfælde af puljekamp, sluttes kampen med resultatet 7-0. Denne målscore tæller i gruppefordelingens måldifference udregning. Beslutnningen skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. E. Tab af kamp : (i tilfælde af kampe i tre sæt) Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 4 med fingrene og siger ordet "MATCH". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat. Beslutningen skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. F. Under pulje-spil sættes straf-tabellen tilbage til nul ved hver ny kamp (1 sæts kampe). Under finale-faserne sættes straf-tabellen tilbage til nul efter hver kamp (2 el. 3 sæt). G. I bestemte tilfælde, nævnt i dette reglement, kan dommeren smide en spiller ud af turneringen. Denne beslutning skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. 11

12 Fordelsreglen A. Dommeren bedømmer øjeblikket, hvor en Spiller ikke længere kan bede om fejl eller gene. Under en kamp uden dommer, skal forespørgslen gøres i samme øjeblik fejlen eller genen indtræder. B. I tilfælde af to forespurgte fejl på samme tid, vil den første begåede fejl dømmes. C. I tilfælde af forspørgsel for gene sammentidigt med et scoret mål, vil førsteprioriteten være for genen. Såfremt genen accepteres gives bolden til forespørgeren. Målet vil gælde i modsatte tilfælde. Reglerne er et udsnit fra Dansk Bordfodbold Forbund hjemmeside 12

www.table-soccer.org Regelsæt

www.table-soccer.org Regelsæt www.table-soccer.org Regelsæt 15/01-2007 1 Indholdsfortegnelse: Indhold Introduktion Kvalificerede Autoriteter Officielle ord Materialer og udstyr 1. Etisk regelsæt 2. Kampen 3. At starte kampen 4. Klar

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Spillere U15 - U17 år

Spillere U15 - U17 år TRÆNINGSMANUAL Spillere U15 - U17 år Årsplan Speed 1 Årsplan Årsplan 15-17 år 1 år = 42 uger 1 uge = 3 tekniske sessioner 1 session = 2 timer Kamp = 1 pr. uge Fokus Færdigheder gennem konkurrence Mål Bedre

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler.

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler. Kegleregler Definition og spillets ide Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: Hvid bal vælter kegler.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

U14 regler for sæsonen 2015

U14 regler for sæsonen 2015 U14 regler for sæsonen 2015 De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF U14 tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. Udstyr Alle spillere skal bære

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om.

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Coaching Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Kampforberedelse Sidste træning Udtagelse af spillere Anvendt psykologi under snakken efter sidste

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 2.

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Børneregler 2015-16 fortolkninger, præciseringer og gode råd

Børneregler 2015-16 fortolkninger, præciseringer og gode råd Børneregler 2015-16 fortolkninger, præciseringer og gode råd Senest ændret august 2015 Vi har igennem de sidste par år oplevet, at de mere differentierede børneregler har været en stor hjælp til at få

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43 Direkte spiltræning Øvelse 4: 3 hold af 5 spillere plus målmænd, banen er 60 x 45 m. og 3 zoner af 20 meter. Oversiddere er aktive i pausen, der spilles i intervaller af 3-4 minutter. I de første 2 zoner

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Vejledning for tekniske officials

Vejledning for tekniske officials Vejledning for tekniske officials (Gældende pr. 21.05.2016) 1 INDLEDNING 1.1 Vejledning for tekniske officials udsendes af BWF i henhold til federationens love i ønsket om, at spillet ledes ensartet i

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå Collegetable.dk præsenterer College Table regler blå Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næstbagerst. Så 2 og én cup forrest.

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball HÅNDBOLD I SKOLEN Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball Kære idrætsundervisere og SFO pædagoger Dette hæfte har til formål at indføre dig i to let tilgængelige udgaver af håndbold, som er velegnet

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed.

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. SOFTBALL i skolen Om softball Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. Softball er i familie med baseball og de mere kendte spil rundbold og M- bold. Det

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere