Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden."

Transkript

1 Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers fod. I det tilælde at foden løftes og derved bevæger bolden, er der ikke kontrolleret sikring Indflydelses zone: området, hvor kontrolleret sikring er muligt. Lob: skud eller parrering som medfører at bolden flyver fra de bagerste mænd og op over modstanderens midtbane. First-time el. Direkte (Reprise): skud fra angrebet, uden kontrolleret handling, af en bold som kommer fra midtbanen med retning mod modstanderens mål. Højeste punkt: fodenden på en spiller som befinder sig lodret med hovedet nedad. Kontrolleret rul (spind): barre-rotation under hvilken spillerens fod kun passerer en gang forbi det højeste punkt. Rul: barre-rotation under hvilken spillerens fod passerer mindst to gange forbi det højeste punkt. Bold ind/ud (Gamelle): Bold som ryger ud af målet igen efter at have været skudt ind. Midtbanen: stang med 5 spillere. Angrebet: stang med 3 spillere. Forsvar: stang med 2 spillere. Målmand: stang med 1 spiller. Bagerste mænd: forsvar + målmand Forreste mænd: midtbane + angreb Siderne: De lodrette træpaneler på tværs af barrerne som definerer det inderste af bordet. Gene: Handling som umuligør modstanderens kontrol af bolden. Fejl: Manglende respekt for reglementet straffet ved tab af bolden. Grov fejl: Manglende respekt for reglementet sanktioneret ved en straf samt tab af bolden. Direkte modstander: Spilleren med barren umiddelbart overfor bolden. Død bold: Bold udenfor indflydelseszonerne som ikke længere bevæger sig i plan med bordet (den kan rotere på dens lodrette aksel). 1

2 Distraktion : En Spillers handling i forsøg på at distrahere hans modstander. Anti-spil (Sabotage?) : En Spillers handling sigtet mod at ødelægge spillets gang. Ord i regel-mæssigt brug: TIMEOUT / TEKNISK / GENE / KLAR / SPIL / TID / 10 SEKUNDER / RO / FEJL / STOP Sanktioner: ADVARSEL / POINT / SÆT / MATCH MATERIALE Bord A. Det officielle bordfodboldbord bærer navnet BONZINI og mærket B90. Dette valg af bord kan ændres ifølge aftaler mellem DBFF og fabrikanter og partnere. B. Turneringslederne er ansvarlige for udstyrets gode kvalitet (pudsede spillerfødder, rene og lige stænger, osv.). I tilfælde at der stadigvæk findes maling, må spillerne ikke pudses før der er specifik tilladelse fra turneringsledelsen dertil. C. Bordfladen må under ingen omstændigheder slibes og vil blive straffet med udsmidning fra turneringen og erstatningskrav for fladen. D. Spillerne må give den eksterne del af stængerne olie med det krav at de tørrer dem af igen efter spil. E. Turneringsledelsen kan gøre det obligatorisk at bruge et bestemt olie- og rengøringsprodukt som den så skal gøre tilgængelig for Spillerne. Er dette tilfælde kan brugen af et andet produkt straffes med udsmidning fra turneringen. F. Brugen af harpiks er strengt forbudt og vil straffes med udsmidning fra turneringen. G. Det er op til turneringsledelsen at forbyde ethvert produkt som anses for farligt for udstyret eller Spillerne. Bolde A. Den officielle bold er af kork, vejer min. 17 gram og har et diameter af 34/36 mm. Et bilag vil blive adderet til dette reglement når sæsonens definitive valg er gjort. B. Turneringsledelsen er ansvarlig for at fremskaffe nye officielle bolde med en distinktiv markering. C. Under en turnering er det obligatorisk at spille med en ny bold købt på turneringsstedet. D. Da boldene i en turnering alle er identiske, kan kampen spilles med en enkelt bold eller med de to Spilleres bolde (eller hold). Skiften mellem boldene overlades til Spillernes valg. E. Hver Spiller skal kunne fremskaffe en turneringsbold. F. Spillerne kan sætte et ekstra distinktivt tegn på deres bold. Dette skal gøres på en diskret måde uden at skjule turneringens mærke. 2

3 Håndtag A. En Spiller må bruge det håndtag han/hun ønsker. Disse skal kunne monteres på bordenes stænger uden at skade bordet eller Spilleren. B. Spilleren skal have plads til fri bevægelse. Ingen mekaniske systemer er tilladt. Håndtaget skal kunne sidde fast på stangen og forblive sådan under kampen. C. Turneringsledelsen kan dømme et håndtag farligt og bede Spilleren om ikke at bruge det. I tilfælde at en Spiller nægter dette, vil vedkommene blive smidt ud fra turneringen. Hætter Hætter er ikke tilladt Andet udstyr Alt andet udstyr (handsker, elastiker, håndtagsovertræk, m.m.) er tilladt under den forudsætning at de ikke bringer fare til nogen Spillere eller andre deltagere. Under ingen tilfælde må spiloverfladen eller spilboksen berøres eller modificeres af udstyret. Kamplængde A. Indledende kampe spilles i et sæt til 7 tørt. Det er dog op til turneringsledelsen at beslutte turneringssystemet B. Alle Spillere, med undtagelse af topseedede for hvem der gælder specielle regler, skal spille det samme antal kvalifikationskampe. C. I finalefaserne spilles kampene i 2 vindende sæt til 7 points, eventuelt med 2 overskydende i tredje sæt. D. Såfremt det er muligt skal samtlige kampe af samme niveau spilles sammentidigt. E. "Spil" eller "Spilletid" defineres som tiden mellem "Klar" og næste spilstop (mål, timeout, teknisk tid, dommertid, bold ud af spil). F. Tiden udenfor spiltiden defineres som "Spilstop". Kampens start A. Kampen startes med en lodtrækning udført af dommeren eller en af spillerne. Lodtrækningen udføres oftest med møntkast. B. Såfremt vinderen af lodtrækningen vælger side, vil modstanderen få serven. Hvis lodtrækningens vinder vælger serven, vil modstanderen få valget af siden. C. Hvis kampen spilles i flere sæt, kan Spillerne eller holdene enes om at beholde deres respektive sider efter første sæt. I dette tilfælde skal de beholde denne side indtil kampens slutning. Hvis der til gengæld er en Spiller eller et af holdene som ønsker at skifte side efter første sæt, vil dette skift 3

4 være obligatorisk. D. Ved afgørende sæts start, vil en lodtrækning afgøre valget mellem siden eller serven. Efter lodtrækningen råder spillerne over 7 sekunder før "klar" protokolen. Genstart efter bold ude af spil A. Når en bold ryger ud af spillet, bliver bolden givet til de bagerste mænd i samme ende som bolden røg ud fra, uanset dens retning. B. En bold som sætter sig fast uden yderligere bevægelse på målmandens barre, bliver givet til de bagerste mænd. At tage en bold op som stadigvæk er under bevægelse, vil blive dømt som en grov fejl. C. De røde striber tæller som en del af bordet. Det samme gælder for trælisterne omkring målet, men ikke for træet bag målene. D. En bold som har været ud af spil sættes igang igen ved "Klar" protokolen. Genstart efter død bold A. En død bold mellem to barrer bliver givet til de bagerste mænd i samme halvdel af spillet hvor bolden findes. B. En død bold mellem midtbanerne bliver givet til den midtbane som ikke sidst havde serven. I tilfælde af flere døde bolde førind et mål scores, vil det altid være den samme midtbane som får bolden. C. En død bold sættes i spil igen ifølge "Klar" protokolen. Tidslængde under besiddelse af bolden A. Besiddelsestiden defineres som længden af tid mellem første mulige kontakt mellem bolden og spilleren og indtil det øjeblik hvor bolden passerer under den nærmeste modstanderbarre. En bold defineres som værende under en stang når den befinder sig indenfor indflydelseszonen for denne. (Kontrol er muligt). B. Når det gælder besiddelsestid, tæller de bagerste mænd som en enkel indflydelseszone. C. Besiddelsestiden er begrænset til maximum 12 sekunder. D. Overskridelse af besiddelsestiden tæller som en fejl. Denne signaleres af dommeren ved ordet "TID" imens denne knytter hånden over bordet. Tidslængde mellem mål og serv Tiden mellem et mål og "Klar" protokolen må ikke overstige 7 sekunder. Teknisk tid 4

5 A. Idet der, ved dommerens skøn, opstår en fejl i spilmaterialet, eller ved en tvist, kan en Spiller bede om teknisk tid. Dette gøres ved at sige ordet "TEKNISK" samt ved at sætte begge hænder fladt på den røde stribe. Ved spilmateriale tænkes på bordet, spillere, stænger, bold, men ikke hvis ens gummi sidder skævt. B. Et overdrevent antal forespørgsler vil blive straffet med en grov fejl (anti-spil). C. Spilleren med boldbesiddelsen da forespørgslen fandt sted, får den igen ved genstart. Såfremt bolden er i bevægelse under forespørgslen vil den ved genstart tilfalde spilleren som sidst havde den. D. Der er kun tale om et kort spilstop som ikke måles for tid. E. Under den tekniske tid må ingen Spiller berøre bordet med undtagelsen af en eventuel reparation. F. Ved udgangen af den tekniske tid vil Spilleren med boldbesiddelsen genvinde sin fulde besiddelsestid. G. En Spiller, som blot ønsker at tørre hænder, forsætter under hans oprindelige besiddelsestid. Dvs. 12 sekunder fra kontrol tidspunktet. Manglende respekt for denne regel er strafbart som en fejl. Dommertid A. Dommeren kan når som helst bede om tid for at klare et problem med spillet eller tilskuerne. B. Denne tid vil ikke blive målt. C. Under denne timeout har Spillerne ikke lov til at berøre bordet. D. Dommertid kaldes ved at sige ordet "STOP" samt ved at føre hånden, håndfladen nedad, over bordet. E. Genstart finder sted ved at sige ordet "SPIL" igen med hånden over bordet håndfladen nedad. Time-out A. En Spiller eller et hold kan bede om to timeouts af 30 sekunder pr. sæt. B. Dette gøres ved at sige "TIMEOUT", samt at forme et T med hænderne i mindst et sekund. Timeout en bliver anset som startet efter at dommeren har accepteret og komfirmeret ved at lave samme tegn. (i kampe uden dommer er det modstanderen som skal acceptere timeout en). C. Efter 20 sekunder kalder dommeren Spillerne tilbage med ordene "10 SEKUNDER". Dette understreges ved at sætte hænderne over bordet, håndfladene nedad i de 10 sekunder. D. At overstige tiden ("Klar" protokolen er ikke påbegyndt efter de 30 sekunder) bliver anset som en fejl. E. For at kunne bede om en timeout skal en Spiller besidde bolden i kontroleret sikring. F. Overdrevent eller forkert forespørgsel for timeout bliver anset som en fejl (bold i bevægelse, tredje timeout i sættet, forespørgsel gjort under sæt/match-bold). En forespørgsel hvor modstanderen er i 5

6 besiddelse af bolden bliver anset som anti-spil (grov fejl). G. Spilleren eller holdet som har bedt om timeout kan bruge denne som de ønsker. H. Spilleren eller holdet som ikke har bedt om timeout har ikke ret til at røre bordet og må vente til næste "Klar". I. Det er forbudt at bede om to timeouts under samme bold uden at denne har skiftet indflydelseszone først. J. En Spiller eller et hold kan ikke bede om timeout ved sæt/match-bold. Positionsskift A. Et holds Spillere må kun skifte position ved serv efter et mål eller under en timeout. B. Ved positionsskift kræves det at holdet med boldbesiddelsen (som der lige scoret imod eller som bad om timeout) meddeler deres definitive opstilling først. Et hold som beder om timout skal meddele deres opstilling ved kaldet for "10 SEKUNDER". Derefter skal modstanderholdet meddele deres opstilling. Under ingen omstændigheder kan det første hold ændre deres mening igen. Tidsforbrug for evt. at skifte håndtag vil ikke tælle i den normale tidstagning. Ethvert misbrug af dette vil dog blive fortolket som anti-spil. C. Ingen opvarmning vil blive accepteret efter positionskifte ved serven. Manglende respekt for dette vil tælle som en fejl. Opvarmning er kun muligt under timeouts. Spillernes rettigheder A. Det er forbudt for Spillerne at tale mens bolden er i spil. En fejl kan blive reklameret i modsatte fald. Gentagelser vil blive set som en grov fejl. B. Spillerne har ikke lov til at tale til modspillerne med undtagelse af regel mæssige diskutioner forbundet med spillets gang (lodtrækning, gener, osv.). Manglende respekt af denne regel tæller som en grov fejl. C. Under ingen omstændigheder må en spiller tale med publikum. Brud af denne regel tæller som en grov fejl. D. Hvert hold har ret til coaching fra en og kun en person som skal give sig til kende overfor dommeren og modstanderne før starten af kampen. E. I tilfælde af coaching har den valgte og identificerede person kun lov til at tale til Spillerne under timeouts. F. Spillerne har ikke lov til at have en del af kroppen ind over bordet. Dommeren vil skønne og dømme gener skabt af passagen af hoveder over spiloverfladen. Der kan tolereres når Spilleren undskylder sig ved at sætte hånden på det røde bånd. G. At bøje en stang tæller som en grov fejl. H. I tilfælde af tvivl med hensyn til en fejl hvor ingen dommer er til stede, kan en lodtrækning bestemme. 6

7 I. Det er Spillernes ret at kunne bede om en dommer lige meget hvilken kamp og på hvilket som helst tidspunkt i kampen. Han skal dog bare være i boldbesidelse. Tidslængde mellem sets Tidslængden mellem sets er begrænset til 2 minuter alt indbefattet. Skift af side eller positionsskifte skal udføres indenfor denne tid. SPILLEHANDLINGER Mål A. Et mål tælles når bolden passerer fuldstændigt den fiktive linje mellem målstolperne. B. En bold som ryger ud af målet igen efter at have været helt inde tæller for et mål og bliver sat i spil igen på normal vis. C. En bold som rammer op i den øvre metaliske del af målet tæller som at have været inde i målet. Rul A. At rulle er tilladt på målmandsstangen, forsvarsstangen, samt angrebsstangen. B. Defensivt rul er kun tilladt på målmandsstangen såfremt bolden ryger over denne. C. Det er forbudt at rulle eller lave kontrolleret rul på en barre som ikke har bolden. En Spiller laver en grov fejl hvis han/hun udfører et rul uden at have bolden med undtagelse af tilfælde b i denne paragraf. D. I tilfældet af et mislykkedet skud hvor Spilleren har kontrolleret sikring og hvor han/hun udfører rul uden at ramme bolden, skal spillet fortsætte på normal vis og der er ikke fejl. Forbliver bolden under barren kan Spilleren genskabe kontrollen. Hvis bolden ruller væk under en anden barre, forsætter spillet på normal vis. E. Et skud under rul er kun gældende såfremt bolden er under kontrolleret sikring. Kun spilleren med bolden under foden må skyde under rul. F. Udføres et rulleskud tæller kun den første kontakt med bolden som et gældende skud. Såfremt et mål ryger ind efter 2 eller flere rul før kontakt, tælles målet ikke og bolden gives til modstanderens bagerste mænd. G. Så snart der er sekundær kontakt med bolden under et rul af stangen vil spindet være ukontrolleret og derfor tælle som en fejl. Serven A. Serven udføres ved midtbanestangen og med stoppet bold under en spillers fod. B. Serven udføres af holdet eller spilleren som valgte bolden ved lodtrækningen eller af holdet/spilleren som der sidst er blevet scoret i mod. C. Serven skal udføres med brug af "klar" protokolen. 7

8 Midtbanen A. Et mål scoret med et skud fra midtbanen tæller så længe skudet er udført med bolden i bevægelse. B. At rulle eller lave kontrolleret rul på midtbanen er forbudt og tæller som en fejl. C. Bolden må ikke spilles når den er stoppet på midten (fejl). Lobs (Lorry finten) Lobs er tilladt på alle bolde. Ekstra udstyr 1. Intet ekstra udstyr må påføres spillet, inden for dens defineret spilområder, d.v.s. inden for de røde striber og metallet rundt om målene. 2. Udstyr til håndtag, er tilladt i det opfang at det ikke beskadiger stænger og håndtag. FEJL OG GENER Temperamentsudsving under kamp Temperamentsudsving fra en Spiller under en handling i kampen (rysten eller løften af bordet, brutalt banken af barrerne, overdrevent rul, kasten med bolden, skrig, osv.), gælder som en grov fejl. Temperamentsudsving under spilstop A. Temperamentsudsving fra en Spiller under et spilstop i kampen (rysten eller løften af bordet, brutalt banken af stængerne, overdrevent rul, kasten med bolden, skrig, osv.), vil resultere i et kald til orden fra dommeren med brug af ordet "RO". Fortsættelse af denne opførsel vil tælle som en grov fejl. B. Såfremt Spilleren allerede har været kaldt til orden tidligere i kampen, vil dommeren straffe udfra straf-tabellen uden yderligere kald til orden. C. Spillerne må ikke fjerne sig fra bordet i en afstand af mere end 2 meter, med undtagelse af under timeouts og de skal desuden forblive på egen side af bordet (grov fejl efter gentagende tilfælde efter et første kald til orden). Fornærmelser og pinligheder. Opførsel og adfærd A. Fornærmelser eller provokationer rettet mod en Spiller fra hans modstander vil gælde som en grov fejl. Spillere skal afholde sig fra at bedømme deres modstanders teknik, niveau, eller vaner i spillet. B. Ethvert eksempel på manglende respekt for en modstander vil tælle som en grov fejl. C. Forsøg på distraktion gælder som en fejl. Dommeren er fri til at højne straffen til grov fejl såfremt han skønner det nødvendigt. Rysten af boldholdende stang 8

9 Rysten eller chok af en boldholdende barre under et skud vil gælde som en fejl såfremt bordet flytter sig opad. I tilfælde af et chok som ikke har del i den tekniske udførsel af selve skuddet op til, eller lige efter et skud, tælles en fejl og ethvert mål scoret i sammenhængen fratrækkes. Bolden gives til modstanderens bagerste mænd. Rysten af ikke-boldholdende stang A. Rysten eller chok imod banden af en ikke boldholdende barre, enten lige op til eller efter en spilhændelse, vil tælle som en fejl (forsøg på distraktion). B. Enhver chok eller rysten (altså de skriver "chok" på Fransk, men chok på Fransk betyder lidt mere end på Dansk. Vi ved jo som bordfodboldspillere at de mener både banken mod banden men også rysten af bordet),som ændrer en bolds retning, kontrol, eller griben, vil tælle som en fejl. Det er op til dommeren at vurdere dette. C. Spil-hændelser som skaber unormalt larm kan konsidereres som en fejl. D. Det er op til dommeren at vurdere og dømme gener eller fejl som følger mere eller mindre voldsomme choks. Løftet bord Løften af bordet under en spil-hændelse tæller som en fejl. Bordet er løftet hvis mindst en af bordets fødder ikke længere rører jorden. Bevæget bord At flytte bordet under en spil-hændelse tæller som en fejl. Bordet er flyttet hvis en af dets fødder skifter position i forhold til gulvet. Rystet bord under boldkontrol At ryste bordet under en spil-hændelse kan idømmes en fejl af dommeren. Bordet er rystet hvis bordfladen bevæger sig mens bordets fødder forbliver i deres position. Hænder i spillet Det er strengt forbudt at føre hånden inde i spillet under kampen. At tage bolden op efter en fejl eller gene kan kun gøres efter gensidig enighed med modstanderen, eller dommeren såfremt der er en, er opnået. At føre hånden inde i spillet uden gensidig enighed med modstanderen tæller som en grov fejl. Pusten Det er strengt forbudt at puste til bolden. Ethvert forsøg på dette tæller som en grov fejl. HÅNDTERING AF GENER, FEJL OG GROVE FEJL Forskellen på gener, fejl og grove fejl A. En gene er at umulliggøre modstanderens kontrol over en bold under en spil-hændelse, og medfører ingen sanktioner (straf). Bolden gives tilbage til Spilleren (under spilleren) som blev berøvet kontrol. 9

10 B. En fejl er manglende respekt for reglementet. I tilfælde af fejl, gives bolden tilbage til holdet som fejlen blev begået imod. C. En grov fejl er manglende respekt for reglementet. I tilfælde af en grov fejl, gives bolden tilbage til holdet som fejlen belv begået imod, og en straf gives af dommeren. D. I tilfælde af gentagende fejl og/eller gener kan dommeren dømme anti-spil (grov fejl). Gener A. En gene tælles hvis et chok eller en vibration fra modstanderen umuliggør kontrol over bolden. B. En Spiller på et hold som forsøger at kontrollere bolden kan bede om en gene-dom ved at sige ordet "GENE". Der tælles en grov fejl for at tage bolden op før genen er akcepteret af enten dommeren eller modstanderen. C. Hvis genen accepteres, gives bolden tilbage til Spilleren som mistede kontrollen. I modsat fald forbliver bolden hvor den var da der blev bedt om gene. Efter en gene skal "klar" protokollen tages i brug og boldholderen genvinder hans 12 sekunders besiddelsestid. D. Overdrevet gentagende forspørgsel for gene kan tælle som en grov fejl. Liste af og domme for fejl A. Liste af fejl : - Overskride de 7 sekunder optil serven - Træde udenfor 2 meters grænsen (med bolden ved egen spiller) - Overskride de 12 sekunders besiddelsestid - Anden boldkontakt ved snur (rul) - Ulovlig snur (rul) (med boldbesiddelsen) - Ulovlig forespørgsel for time-out eller teknisk tid (med boldbesiddelsen) - Tale med sin makker (med boldbesiddelsen) - At spille en stoppet bold på midten - Skud/parrering med hætte - Løfte bordet under et skud - Flytte bordet (med boldbesiddelsen) - Choks af stang uden boldbesiddelsen - Unormalt høje lyde (med bolden) - Overskride de 30 sekunders time-out tid. B. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er indenfor hold B s indflydelseszone, gives bolden tilbage til sidstnævnte. C. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er indenfor hold A s indflydelseszone, gives bolden til hold B s overfor-stående stang. D. Hvis fejlen begåes af hold A og bolden er mellem to stænger, gives bolden til hold B s stang nærmest på bolden. Liste af og domme for grove fejl 10

11 A. Liste af grove fejl : - Overskride 7 sekunder ved serven uden boldbesiddelsen (svar på "klar") - Træde udenfor de 2 meter (uden boldbesiddelsen) - Ulovligt spind (rul) uden bolden / forsvarsspind - Ulovlig forespørgsel for time-out eller teknisk tid (uden bolden) - Tale med sin makker (uden bolden) - Tale med modstanderen med bolden i spil - Løfte bordet (uden bolden) - Flytte bordet (uden boldbesiddelsen) - Gentagende fejl eller fejl begået med vilje - Overdrevet gentagende forespørgsler - Ulovlig opvarmning - Bøje en stang - Tale til publikum - Tale til udvalgte coach (træner) udenfor time-outs - Tage en bold op som stadig bevæger sig, eller uden akcept fra modstanderen - Bryde ind i spillet - Anti-spil - Forsøg på distraktion - Manglende respekt/situationsløse bemærkninger - Ulovlig skiften af position med makker - Flytte / fjerne / addere hætter under kampen - Puste til bolden - Temperaments udsving med bolden i spil - Røre bordet når det er ulovligt - Unormalt høje lyde (uden bolden) B. En grov fejl virker som en fejl plus en straf fra straf-tabellen. Straf-tabel A. I tilfælde af en grov fejl vil dommeren benytte straf-tabellen: advarsel, mål til modstanderen, tab af sæt, tab af kamp. B. Advarsel : Dommeren vender i synderens retning, viser tallet 1 med hånden og siger ordet "ADVARSEL". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat C. Mål til modstanderen : Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 2 med fingrene og siger ordet "POINT". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat. D. Tab af sæt : Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 3 med fingrene og siger ordet "SÆT". Han noterer sin beslutning i hans kamp-referat. I tilfælde af puljekamp, sluttes kampen med resultatet 7-0. Denne målscore tæller i gruppefordelingens måldifference udregning. Beslutnningen skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. E. Tab af kamp : (i tilfælde af kampe i tre sæt) Dommeren vender sig mod synderen, viser tallet 4 med fingrene og siger ordet "MATCH". Han noterer hans beslutning i hans kamp-referat. Beslutningen skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. F. Under pulje-spil sættes straf-tabellen tilbage til nul ved hver ny kamp (1 sæts kampe). Under finale-faserne sættes straf-tabellen tilbage til nul efter hver kamp (2 el. 3 sæt). G. I bestemte tilfælde, nævnt i dette reglement, kan dommeren smide en spiller ud af turneringen. Denne beslutning skal rapporteres og forklares til turneringsledelsen. 11

12 Fordelsreglen A. Dommeren bedømmer øjeblikket, hvor en Spiller ikke længere kan bede om fejl eller gene. Under en kamp uden dommer, skal forespørgslen gøres i samme øjeblik fejlen eller genen indtræder. B. I tilfælde af to forespurgte fejl på samme tid, vil den første begåede fejl dømmes. C. I tilfælde af forspørgsel for gene sammentidigt med et scoret mål, vil førsteprioriteten være for genen. Såfremt genen accepteres gives bolden til forespørgeren. Målet vil gælde i modsatte tilfælde. Reglerne er et udsnit fra Dansk Bordfodbold Forbund hjemmeside 12

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om.

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Coaching Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Kampforberedelse Sidste træning Udtagelse af spillere Anvendt psykologi under snakken efter sidste

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling Olympisk Vinter Sport Regler for Curling Oversat fra The World Curling Federations spilleregler udsendt juni 2004. Senest opdateret ved sæsonstart 2004-2005. Særlige regler i forbindelse med afvikling

Læs mere

Implementering af nye regler

Implementering af nye regler Implementering af nye regler Karri Toivola, Ibrahim Cicioglu and Antonio Silvestri FILA Refereeing Department Agenda Uændrede regler Fristil Græsk-romersk Illustration Regelændringer for begge stilarter

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Regelsæt for ølbowling

Regelsæt for ølbowling Regelsæt for ølbowling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Tak til...4 Hjemmeside...4 Kontakt bestyrelsen...4 Protektorer...4 Revision...4 1: Regelsættes anvendelighed...5 1, stk.

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere